Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními"

Transkript

1 Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením možností generování síťového provozu na směrovačích na platformě MikroTik RouterOS a jejich srovnání s generováním provozu na platformě Cisco Pagent IOS a Open Source řešením softwaru Ostinato. Klíčová slova: Generování síťového provozu, MikroTik RouterOS, Cisco Pagent IOS, Ostinato 1 Úvod Teoretická část Co to je generování síťového provozu Generátory provozu na síťových prvcích MikroTik Trafic Genrator a Bandwidth test Cisco Pagent IOS Softwarové generátory provozu na OS Ostinato Packet/Traffic Generator and Analyser Konfigurace a testování MikroTik RouterOS Testování Traffic Generator Testování Bandwidth test Cisco IOS Pagent Open Source software Ostinato Závěr Použitá literatura /19

2 1 Úvod Teoretická část 1.1 Co to je generování síťového provozu Jedná se o simulaci zátěže síťových prvků síťovým provozem. K tomuto účelu slouží nástroje zvané generátory síťového provozu, může se jednat o nástroje implementované přímo v síťových prvcích, například ve směrovačích firmy Cisco, MikroTik, HP, Ubiquiti, nebo o softwarové nástroje, ať už komerční či Open Source, které umožňují stejnou funkcionalitu přímo na uživatelském OS. Slouží pro testování chování sítě při definovaném provozu nebo pro měření propustnosti a latencí. 1.2 Generátory provozu na síťových prvcích Tyto generátory síťového provozu jsou součástí firmware síťového prvku. Jejich funkce a způsob konfigurace se u jednotlivých výrobců liší a odvíjí se také od verze firmware síťového prvku MikroTik Trafic Genrator a Bandwidth test Obrázek 1: Logo MikroTik [7] Na směrovačích firmy MikroTik běží firmware RouterOS, který obsahuje nástroje Trafic generator a Bandwidth test. [1] Nástroj Trafic generator umožňuje generování a odesílání uživatelsky definovaných paketů přes volitelné rozhraní. Utilita umí zpětně vyhodnotit latency, jitter, rychlost odesílání a přijímání paketů, počet ztracených paketů a umí detekovat chybné pořadí paketů. Pakety lze definovat pomocí hlavičky a samotného obsahu paketu. Tímto nástrojem nelze generovat spojově orientovaný provoz, tzn. nelze s ním generovat provoz TCP. [2] Nástroj Bandwidth test slouží k testování propustnosti mezi dvěma směrovači MikroTik. Nástroj dovoluje generovat provoz UDP i TCP a zaznamenávat dosažené parametry sítě při testu. Tento nástroj neumožňuje uživatelsky definovat obsah paketů. [3] Cisco Pagent IOS Obrázek 2: Logo Cisco [8] /19

3 Na směrovače firmy Cisco lze nahrát modifikovaný firmware IOS Pagent (jeden soubor s bitovým obrazem systému). Tento firmware obsahuje sadu nástrojů schopných provádět generování provozu. Generovaní provozu lze provádět na 3. vrstvě OSI modelu a výše. Lze emulovat směrovací protokoly, multicast, TCP, FTP, HTTP session. Těmito nástroji nelze testovat provoz na 2. vrstvě ISO modelu, tzn. nelze ovlivňovat kontrolní součty rámců, injektovat hardwarové chyby a podobně. [4] Nástroje: Traffic Generator (TGN) nástroj pro odesílání uživatelsky definovaných paketů na jakoukoliv kombinaci rozhraní. Obsahuje předdefinované šablony pro generování specifických typů paketů. Packet Count and Capture (PKTS) nástroj pro zobrazení příchozích a odchozích paketů z libovolné kombinace rozhraní směrovače. Zachycovanou komunikaci lze filtrovat a zobrazovat. Router Verified Traffic a Control Verified Traffic (RVT a CVT) nástroje společně používané pro testování směrovačů, lze mezi nimi automaticky vytvořit několik datových proudů pro několik různých LAN síťových protokolů. Passthru modify (PMOD) umožňuje směrovač vložit do testované sítě, tak aby provoz procházel přes tento směrovač a procházející provoz mohl modifikovat. Session emulator slouží pro generování reálného TCP, FTP a HTTP provozu, vhodného pro testování QoS. Large Network Generator (LNG) nástroje pro podporu směrovacích protokolů RIP, BGP, IGRP, EIGRP, OSPF, ISIS. [5] 1.3 Softwarové generátory provozu na OS Jedná se o generátory provozu ve formě klientské aplikace běžící na OS. Open Source generátory síťového provozu jsou ve většině případů jen rozšířením základní funkcionality síťového analyzéru. Pro srovnání jsme vybrali software Ostinato Packet/Traffic Generator and Analyser, který nabízí širší možnosti nastavení generování síťového provozu Ostinato Packet/Traffic Generator and Analyser Tento software je multiplatformní (běží na Windows, Linux a MacOS X), podporuje generování většiny standardně používaných protokolů. Umožňuje modifikovat obsah prakticky jakéhokoliv protokolu. Podporuje vytvoření a konfigurace několika datových proudů. Jeden klient může spravovat několik rozhraní na několika počítačích generujících síťový provoz. [6] /19

4 2 Konfigurace a testování 2.1 MikroTik RouterOS Fyzická konfigurace a zapojení směrovačů MikroTik RB133 je na obr. 3. Pro konfiguraci směrovačů je použita utilita WinBox nainstalovaná na konfiguračním PC. Pro odchytávání generovaného provozu je do spojení mezi směrovači přidán rozbočovač, ze kterého bylo pomocí síťové karty v notebooku a softwaru WireShark zachycována veškerá komunikace. Odchytávání komunikace WireShark Router MikroTik RB133-A HUB Router MikroTik RB133-B / /30 eth3 eth3 Generovaný provoz Konfigurační PC Testování Traffic Generator Obrázek 3: Fyzická konfigurace směrovačů Postup konfigurace nástroje Traffic Generator na RouterOS ve verzi 5.25, pro vytvoření generovaného provozu na protokolu UDP. Konfigurace IP adres směrovače MikroTik RB133-A: Konfigurace IP adres směrovače MikroTik RB133-B: /19

5 Obrázek 4: Výchozí okno nástroje Traffic Generator Na obrázku 4 je vidět hlavní okno nástroje Traffic Generator, které je přístupné z menu Tools -> Traffic Generator. Z tohoto okna lze spouštět nebo zastavovat veškeré generování datových toků, dále se také odtud dostaneme k jednotlivým dalším nastavením (Ports, Packet Templates, Raw Packet Templates, Streams). Dále budou popsány jednotlivé části konfigurace prioritně v grafickém rozhraní WinBox. Jelikož je Traffic Generator poměrně nový, není ještě veškerá funkcionalita dostupná z grafického rozhraní, proto jsou některé části konfigurace prováděny v konzoli. Obrázek 5: Definování portu nad interface /19

6 Jako první je potřeba nadefinovat port pro generování provozu nad rozhraním, toto je znázorněno na obrázku 5. Vzorový paket na vrstvě UDP vygenerujeme následujícím příkazem: K dispozici je nastavení generování hlavičky (MAC, IP, UDP, VLAN, RAW). Pro hlavičky obsahující MAC vrstvu lze zadat parametry zdrojové a cílové MAC adresy a MAC protokol. Pro hlavičky obsahující IP vrstvu lze zadat zdrojovou adresu, cílovou adresu, adresu brány, offset fragmentace a hodnotu TTL. Pro UDP hlavičku je k dispozici nastavení zdrojového a cílového portu. U VLAN lze nastavit VLAN id, prioritu a protokol. Jako poslední lze zvolit formát hlavičky RAW, poté musí být hlavička celá definována uživatelem. Obsah paketu pak můžou podle volby tvořit náhodně generovaná data, inkrementální data, nebo může být vyplněn předem definovanými daty. Obrázek 6: Editace vygenerovaného paketu Ukázka editace vytvořeného paketu je na obrázku 6. Je k dispozici kompletní editace hlavičky, defaultního portu, délky hlavičky, typ vnitřních dat a offsety pro IP a UDP /19

7 Obrázek 7: Vytvoření datového toku Dále je potřeba vytvořit datový proud, který bude generovat proud námi specifikovaných paketů. K dispozici je nastavení výstupního portu, velikosti jednotlivých paketů, rychlosti generování v Mb/s nebo v P/s a zvolení předdefinovaného paketu. Nyní již lze generování provozu spustit v hlavním okně nástroje Traffic Generator. Obrázek 8: Statistiky "Traffic Generator" Naměřené statistiky generovaného provozu lze zobrazit i v průběhu generování. Ukázka statistiky testovaného provozu je na obrázku 8. Generování probíhalo rychlostí 3Mb/s, fyzická konfigurace měla, díky použitému rozbočovači, přenosovou rychlost cca 2Mb/s. Ve statistice lze tedy vidět počet odeslaných, přijatých a ztracených paketů a přenosových rychlostí. Dále je zobrazena minimální, průměrná a maximální latence a jitter. Statistika lze zobrazit jak z pohledu námi generovaného provozu tak i z celkového provozu na portu, kde lze vidět i provoz, který nebyl vytvořen generátorem /19

8 Obrázek 9: Generovaný paket s náhodným obsahem Obrázek 10: Generovaný paket s definovaným obsahem Obsah generovaných paketů je zobrazen na obrázcích 9 a 10. Na prvním obrázku je paket naplněn náhodnými daty, na druhém pak specifikovaným bajtem. Obrázek 11: Definování vlastního paketu Na obrázku 11 je ukázka paketu, který byl zachycen nástrojem WireShark a přenesen do Traffic Generator. Jedná se o jednoduchý Ping request /19

9 Obrázek 12: Vygenerovaný paket Na obrázku 12 můžeme vidět zachycený paket, který byl odeslán z Traffic Generator. Obrázek 13: Odpověď na vygenerovaný paket Obrázek 13 ukazuje odpověď Ping reply od druhého směrovače. Paket byl tedy nejen v pořádku vygenerován, ale i v pořádku přijat druhým směrovačem Testování Bandwidth test Bandwidth test server je v RouterOS implicitně zapnutý, ověřit si to můžeme následujícím příkazem: /19

10 Obrázek 14: Nastavení "Bandwidth test" pro UDP provoz Vlastní testování se provádí přes hlavní okno Bandwidth test dostupné z Tools -> Bandwidth test. Na obrázku 14 je ukázáno nastavení pro testování UDP provozu. Nadefinovat lze velikost UDP paketů, směr datového toku, rychlost datového toku (tato položka nemusí být zvolena, pak bude generován maximální datový tok), volba pro náhodný obsah paketů (pro zamezení vlivu komprese paketů) a přihlašovací údaje k vzdálenému směrovači. Po spuštění pak hned vidíme aktuální datovou propustnost testovaného spoje, která se zanáší do grafu. Do statistiky se také zapisuje průměrná rychlost za posledních 10 vteřin a celkově. Obrázek 15: Obsah UDP paketu Na obrázku 15 je obsah zachyceného paketu generovaného nástrojem Bandwidth test /19

11 Obrázek 16: Nastavení "Bandwidth test" pro UDP provoz Testování TCP provozu je znázorněno na obrázku 15. Oproti UDP provozu zde nemůžeme konfigurovat velikost paketů, namísto toho můžeme nastavit počet paralelně probíhajících TCP spojení. Obrázek 17: Obsah TCP paketu Obsah generovaného TCP paketu je na obrázku /19

12 2.2 Cisco IOS Pagent Vzhledem k tomu, že jsme neměli k dispozici firmware Cisco IOS Pagent, nemohli jsme přímo otestovat možnosti generovaní síťového provozu na směrovačích Cisco nebo v emulátoru na OS Linux. Tato kapitola je citací ze semestrální práce Generátor sítového provozu zpracované v roce [5] Jedná se o ukázku konfigurace pro vytvoření generovaného provozu mezi dvěma směrovači s IOS Pagent. Následující konfigurační příkazy vytvoří datový proud ze směrovače Pagent 1. Směrovač Pagent 2 zastává roli ARP responder poskytujícího MAC adresy pro ARP požadavky. Obrázek 18: Zapojení Cisco směrovačů s IOS Pagent Nastavení směrovače (Pagent 2) jako ARP responder Nastavení směrovače (Pagent 1) pro vytvoření 64 bajtového toku /19

13 Nastavení směrovače (Pagent 1) pro vytvoření 570 bajtového toku Nastavení směrovače (Pagent 1) pro vytvoření 1518 bajtového toku. Spuštění generování provozu a zobrazení výsledku po vygenerování provozu /19

14 2.3 Open Source software Ostinato Pro testování generování síťového provozu bylo použito zapojení směrovačů MikroTik na obrázku 19. Pro odchytávání generovaného provozu je do spojení mezi směrovači přidán rozbočovač, ze kterého bylo pomocí síťové karty v notebooku a softwaru WireShark zachycována veškerá komunikace. Software Ostinato je nainstalován na dvě PC, mezi kterými je generován síťový provoz. K běhu software Ostinato je zapotřebí nainstalovat i ovladač WinPcap. Odchytávání komunikace WireShark Router MikroTik RB133-A HUB / /30 Router MikroTik RB133-B eth3 eth /30 eth2 eth /30 Generovaný provoz /30 PC 1 se softwarem Ostinato PC 2 se softwarem Ostinato /30 Obrázek 19: Zapojení pro generování provozu Ostinatem /19

15 Obrázek 20: software Ostinato Na hlavní obrazovce programu Ostinato je k dispozici volba interface pro generování a zachytávání provozu, následně seznam vytvořených pravidel pro generování a statistika vybraných rozhraní /19

16 Obrázek 21: Průvodce vytvoření paketu Ostinato obsahuje propracovaného průvodce pro vytváření paketů. Jeho možnosti jsou na obrázku 21. Veškeré volby, které se v této části průvodce provedou, jsou pak blíže specifikovatelné v dalších částech průvodce. Na ukázku jsem vygeneroval paket pro Ping request (obrázek 22). Obrázek 22: Vygenerovaný paket Ping request /19

17 Obrázek 23: Zachycený paket "Ping request" Vygenerovaný paket je zachycen na obrázku 23. Jak je z obrázku patrné, paket vygenerovaný pomocí průvodce v software Ostinato je v pořádku. Výsledný provoz lze skládat z více paketů, pro každý paket lze nastavit počet odeslání a výsledně pro všechny pakety pak rychlost odesílání v P/s. Ostatní Open Source řešení genrování síťového provozu mají podobný rozsah jako námi testovaný software Ostinato, nebo se jedná pouze o jednoduché rozšíření síťového monitorovacího softwaru /19

18 3 Závěr Na směrovačích firmy MikroTik jsme pomocí integrovaných nástrojů Traffic generator a Bandwidth test, které jsou součástí firmwaru RouterOS, vyzkoušeli a ověřili možnosti generování síťového provozu. Nástroj Traffic generator umožňuje posílat uživatelsky definované surové (RAW) pakety, nebo lze pomocí průvodce jednoduše vytvořit vzorové pakety s různými hlavičkami a obsahem dat. Jsou k dispozici hlavičky MAC, IP, VLAN, UDP. Tento nástroj není schopen generovat provoz na TCP vrstvě. Generování provozu TCP i UDP na směrovačích MikroTik lze provést pomocí nástroje Bandwidth test, ale jedná se o test propustnosti s prakticky žádnou možností editace obsahu generovaných paketů. Výhodou implementace nástrojů pro generování provozu přímo do firmware směrovače je jejich snadné spuštění na již existující síti bez výraznějších zásahů. Nevýhodou jsou omezené možnosti nastavení. Námi vybraný a vyzkoušený Open Source software Ostinato nabízí poměrně široké možnosti generování síťového provozu. Umožňuje generovat nejpoužívanější protokoly a editovat jejich obsah. Oproti nástrojům v RouterOS nabízí širší možnosti nastavení jednotlivých generovaných protokolů a má snadnou rozšiřitelnost o další generovatelné protokoly. Nevýhodou je, že je potřeba mít dodatečné PC, na kterých bude daný software pro generování provozu nainstalován, problematické u rozsáhlejších sítí. Nástroje nabízené firmwarem Cisco Pagent IOS, pro generování síťového provozu, jsme neměli možno otestovat, ale dle informací, ukázky získané z projektu o Pagent IOS, a skutečnosti že se jedná o firmware pro směrovače přímo k tomuto účelu vytvořeného, lze předpokládat, že se bude jednat o řešení podobných schopností, jaké nabízí softwarové Open Source řešení, i když dle specifikací nelze generovat provoz na 2. vrstvě OSI modelu. Nevýhodou je, že pro generování provozu na směrovačích Cisco je potřeba, aby byl na něm zmíněný speciální firmware nahrán. Tento firmware není standardně přístupný pro veřejnost, ale je určen pro vnitřní potřeby společnosti Cisco. Obrázek 24: Fyzické provedení testovací konfigurace /19

19 4 Použitá literatura [1.] MikroTik RouterOS. [online]. [cit ]. Dostupné z: [2.] MikroTik RouterOS: Traffic Generator. [online]. [cit ]. Dostupné z: [3.] MikroTik RouterOS: Bandwidth test. [online]. [cit ]. Dostupné z: [4.] Cisco: Pagent IOS. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5.] HRUBÝ, Přemysl. HRU221. Generátor sítového provozu. Pagent IOS. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6.] Ostainato: Packet/Traffic Generator and Analyzer. [online]. [cit ]. Dostupné z: [7.] MikroTik logo. Dostupné z: https://www.mikrotik.com/logo/ [8.] Cisco logo. Dostupné z: /19

Možnosti tunnel brokeru pro připojení IPv6 sítí přes veřejný IPv4

Možnosti tunnel brokeru pro připojení IPv6 sítí přes veřejný IPv4 Možnosti tunnel brokeru pro připojení IPv6 sítí přes veřejný IPv4 Bc. David Vašíček Bc Tarek Batiha Abstrakt: Tento dokument popisuje připojení připojení k IPv6 veřejnému internetu přes stávající IPv4

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Formální analýza počítačových sítí a jejich modelování Ing. Vladimír Veselý studijní materiál ke kurzu Vyspělé technologie

Formální analýza počítačových sítí a jejich modelování Ing. Vladimír Veselý studijní materiál ke kurzu Vyspělé technologie Formální analýza počítačových sítí a jejich modelování Ing. Vladimír Veselý studijní materiál ke kurzu Vyspělé technologie Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt Informační,

Více

Monitorování stavu rozsáhlých sítí

Monitorování stavu rozsáhlých sítí Monitorování stavu rozsáhlých sítí Status monitoring of Wide Networks Bc. Jindřich Matúšů Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompletního monitoringu pro

Více

STAVOVÝ FIREWALL V FPGA

STAVOVÝ FIREWALL V FPGA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS STAVOVÝ FIREWALL

Více

Distribuovaný IPv6 tunnel broker

Distribuovaný IPv6 tunnel broker MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Distribuovaný IPv6 tunnel broker Bakalářská práce Jan Bortl Brno, podzim 2010 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval(a)

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikace pro profilování přístupových seznamů Matěj

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next). OBSAH Jak rychle začít... 2 Stav připojení... 5 Přístup k internetu... 7 LAN TCP/IP a DHCP... 12 NAT (Překlad síťové adresy)... 15 Firewall... 22 Příloha A... 31 Ochrana před útokem "Denial of Service"...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Konfigurace a provoz verze 4.1

Konfigurace a provoz verze 4.1 Konfigurace a provoz verze 4.1 Cílem tohoto dokumentu je stručnou a přehlednou formou Vás seznámit s postupem instalace a konfigurace nové verze Mail602 Messaging Serveru včetně zprovoznění různých druhů

Více

PROCOP WEB INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

PROCOP WEB INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 3.0 PROCOP WEB INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2008 HELLO ProCop Web Instalační příručka Copyright 2008 ALFA Mikrosystémy s.r.o. Ostrava Microsoft,

Více

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Studijní opora předmětu Počítačové systémy Marek Babiuch Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Linux v síti. Ondřej Vondrouš

Linux v síti. Ondřej Vondrouš Linux v síti Ondřej Vondrouš Autor: Ondřej Vondrouš Název díla: Linux v síti Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. bezdrátové sítě IEEE 802.11

DIPLOMOVÁ PRÁCE. bezdrátové sítě IEEE 802.11 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Turek Řízení toku v přístupových bodech bezdrátové sítě IEEE 802.11 Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Bakalářská práce Návrh diskového pole pomocí flashdisků Jakub Pavčo Vedoucí

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více