Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda."

Transkript

1 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie věda issenschaft

2 Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee In der Veranstaltungsreihe Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus bietet das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) seit 2009 jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten zu grenzüberschreitenden Themen öffentlich vorzustellen, Kontakte zu knüpfen und Diskussionen anzuregen. Ziel des Forums ist es, einmal im Jahr interdisziplinär und öffentlich über Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte zu deutsch-tschechischen Themen zu informieren. Damit erhält ein breiter Interessentenkreis einen Überblick über aktuelle wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen verschiedener Fachrichtungen an deutschen und tschechischen Universitäten und Hochschulen. Außerdem werden Studierende angeregt, grenzüberschreitende Fragestellungen für ihre Abschlussarbeiten zu wählen. Das Forum Wissenschaft ohne Grenzen wird in enger Kooperation mit Universitäten und Hochschulen in Deutschland und Tschechien durchgeführt. Die Veranstaltung wird 2014 aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds im Rahmen des Projekts Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic Begegnung Bayern Böhmen gefördert. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Projekten des CeBB: Fórum Věda bez hranic v Centru Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee V rámci fóra Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie nabízí Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) od roku 2009 možnost veřejně prezentovat diplomové a doktorské práce s přeshraniční tematikou, získávat nové kontakty a podněcovat diskuze. Cílem fóra je jednou ročně interdisciplinárně a veřejně informovat o závěrečných pracích a výzkumných projektech s česko-německou tematikou. Zájemci tak získají přehled o aktuálních vědeckých pracích a výzkumech různého zaměření na českých a německých univerzitách a vysokých školách. Kromě toho může fórum poskytnout inspiraci těm studentům, kteří téma své závěrečné práce teprve hledají. Fórum Věda bez hranic je pořádáno v úzké spolupráci s univerzitami a vysokými školami v České republice a Německu. V roce 2014 se akce koná v rámci projektu Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic Setkávání Čechy Bavorsko za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Další informace o akcích a projektech CeBB: Partner partner: Förderpartner za podpory: Herausgeber vydavatel: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, Schönsee, Tel.: +49 (0) / ,

3 Inhalt bsah Barbara Köttl Technische Universität München Technická univerzita Mnichov Dissertation: Grenzüberschreitender Konsum in der bayerischen Grenzregion zu Tschechien Dizertační práce: Přeshraniční konzum v bavorských regionech sousedících s ČR 1 2 Lucie Chorvátová Vysoká škola ekonomická v Praze Wirtschaftsuniversität Prag Diplomová práce: Kupní chování uživatelů internetu se zaměřením na český a německý trh Masterarbeit: Das Kaufverhalten von Internetnutzern unter Betrachtung des deutschen und tschechischen Marktes 3 4 Hanna Zintel Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Hudební vysoká škola Franze Liszta ve Výmaru Masterarbeit: Das Theatersystem. Ein Vergleich des Národní divadlo Brno mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar Magisterská práce: Divadelní systém. Srovnání Národního divadla Brno s Německým národním divadlem Výmar 5 6 Šárka Navrátilová Universität Regensburg Univerzita Řezno Hausarbeit: Deutsches Haus : Schaffung eines Zentrums der Deutschen in Brünn Domácí práce: Německý dům : Utváření centra německého Brna 7 8 Michaela Guldanová Masarykova univerzita Masaryk-Universität Brno / Brünn Magisterská práce: Mediální obraz toho druhého : Češi a Němci optikou tisku Masterarbeit: Das Bild des Anderen in den Medien: Deutsche und Tschechen im Spiegel der Presse 9 10 Maximilian Teubner Universität Regensburg Univerzita Řezno Bachelorarbeit: Der Wandel der Wahrnehmung der Grenzstadt Cheb / Eger auf bayerischer und böhmischer Seite Bakalářská práce: Proměna vnímání příhraničního města Cheb na bavorské a české straně 11 12

4 Václav Jaroš Univerzita Karlova v Praze Karls-Universität Prag Výzkumný projekt: Německá menšina v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí využití metod mentálního mapování Forschungsprojekt: Die deutsche Minderheit in den Meinungen und Einstellungen der Bewohner der tschechischen Grenzregion unter Verwendung der Mindmapping-Methode Iva Košatková Univerzita Karlova v Praze Karls-Universität Prag Výzkumný projekt (stipendium): Fotodokumentace sídelní kultury a pomístní názvy z archivů odsunutých obyvatel německé národnosti ze Šumavy (Vimperk Strážný, okr. Prachatice) Forschungsstipendium: Dokumentation zu Siedlungskultur und Ortsnamen mit Fotos aus den Archiven der vertriebenen Bewohner deutscher Nationalität aus dem Böhmerwald (Vimperk / Winterberg Strážný / Kuschwarda, Lkr. Prachatice / Prachatitz) Cornelia Fehlner Universität Passau Univerzita Pasov Masterarbeit: Das Konzept Cluster eine Struktur- und Potenzialanalyse am Beispiel des Musikinstrumentenbaus Magisterská práce: Koncept klastru analýza struktury a potenciálu na příkladu výroby hudebních nástrojů Představení zastřešujícího tématu nového funkčního období 2014/2015 Česko- -německého fóra mládeže: Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme? Vorstellung des Oberthemas der Amtszeit 2014/2015 des Deutsch-tschechischen Jugendforums: Welche Bildung brauchen wir? Šárka Navrátilová Představení knihy: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu ( ) Buchvorstellung: Genug des leisen Geflüsters. Bildende Künstler im tschechoslowakischen Exil ( ) Bronislava Rokytová Univerzita Karlova v Praze Karls-Universität Prag Představení projektu: Jedna, dva Deutsch ist da! Jedna, dva Tschechisch ist da! Projektvorstellung: Jedna, dva Deutsch ist da! Jedna, dva Tschechisch ist da! Andrea Königsmarková Západočeská univerzita v Plzni Westböhmische Universität in Pilsen

5 Dr. rer. pol. Barbara Köttl Seit 03/2014 Freie Mitarbeiterin zur Vermarktung von Wildfleisch, Landesanstalt für Wald und Forsten, Freising 10/ /2013 Freie Mitarbeiterin zur Bearbeitung einer Speiseplananalyse, C3team, München 11/ /2013 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Marketing und Konsumforschung, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität München, Weihenstephan - Bearbeitung des Projekts Regional und Bio: Kaufmotive und Kaufverhalten bei Ökoprodukten in Bayern - Bearbeitung des Projekts Kosten und Nutzen verschiedener Verpflegungssysteme in Münchner Kinderkrippen - Dozentin des Seminars Qualitative Marktforschungsmethoden - Bearbeitung des INTERREG IVa Projekts ConNet Netzwerk Verbraucherschutz Bayern/Tschechien 05/ /2008 Assistentin für Marketing und Kommunikation Jung Zeelandia GmbH, Frankfurt am Main 10/ /2007 Studium der Ökotrophologie mit Schwerpunkt Ernährungsökonomie Justus-Liebig Universität, Gießen Dr. rer. pol. Barbara Köttl Doktorka hospodářských a sociálních věd Od 03/2014 Nezávislá spolupracovnice pro oblast trhu se zvěřinou, Zemský lesnický ústav, Freising 10/ /2013 Nezávislá spolupracovnice pro oblast zpracování analýzy jídelníčku, C3team, Mnichov 11/ /2013 Vědecká pracovnice a doktorandka na katedře marketingu a výzkumu spotřebního chování, Fakulta ekonomických věd, Technická univerzita Mnichov, Weihenstephan - zpracování projektu Regionální a bio: Motivy k nákupu a nákupní chování u ekologických produktů v Bavorsku - zpracování projektu Náklady a užitek různých stravovacích systémů v mnichovských jeslích - vedoucí semináře Kvalitativní metody výzkumu trhu - zpracování projektu INTERREG IVa ConNet Síť na ochranu spotřebitele Česká republika/bavorsko 05/ /2008 Asistentka pro oblast marketingu a komunikace, Jung Zeelandia GmbH, Frankfurt nad Mohanem 10/ /2007 Studium ekotrofologie se zaměřením na ekonomii výživy na Univerzitě Justuse Liebiga, Gießen Wippenhauser Straße Freising

6 Grenzüberschreitender Konsum in der bayerischen Grenzregion zu Tschechien Dissertation am Lehrstuhl für Marketing und Konsumforschung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität München, Weihenstephan Ziel der Dissertation war es, die Bedeutung des Konsums im bayerischen Grenzgebiet zu Tschechien unter Berücksichtigung der Wahrnehmung des Nachbarlandes zu erforschen, um Empfehlungen für den grenzüberschreitenden Verbraucherschutz geben zu können. Welche Beziehung besteht zwischen der Wahrnehmung des Landes und dem grenzüberschreitenden Konsumverhalten? Genau dieser Fragestellung wird in der bayerischen Grenzregion zu Tschechien nachgegangen. Es wird gezeigt, wie Kultur, Konsum und Vertrauen sich in einer Grenzregion gegenseitig beeinflussen. Neben der Betrachtung der Entwicklung des Europäischen Binnenmarktes und der wachsenden Konsumorientierung in Europa wurden zwei Tageszeitungen seit der Grenzöffnung 1989 ausgewertet sowie eine Verbraucherbefragung im bayerischen Grenzgebiet zu Tschechien durchgeführt. Aus den Analysen wurden, entsprechend des Agenda Setting Ansatzes, Schlüsse für eine verbraucherpolitische Begleitung des wachsenden grenzüberschreitenden Konsums gezogen. Die Dissertation wurde beim Nomos Verlag (ISBN ) veröffentlicht. Přeshraniční spotřební chování v bavorském příhraničním regionu Disertační práce na katedře marketingu a výzkumu spotřebního chování Fakulty ekonomických věd na Technické univerzitě Mnichov, Weihenstephan Cílem této disertační práce bylo prozkoumat význam spotřebního chování v bavorském příhraničí s ohledem na vnímání sousední České republiky, aby bylo možné stanovit doporučení pro přeshraniční ochranu spotřebitele. Jaká souvislost existuje mezi vnímáním země a přeshraničním spotřebním chováním? Přesně tato otázka byla zkoumána v bavorském pohraničí. Práce popisuje, jak se v pohraničí navzájem ovlivňují kultura, spotřební chování a důvěra. Kromě sledování vývoje evropského vnitřního trhu a rostoucí orientace na spotřebu v Evropě byly vyhodnocovány dva deníky v období po otevření hranice v roce 1989 a dále byla provedena anketa mezi spotřebiteli v bavorském příhraničí. Na základě analýz byly, v souladu s teorií Agenda Setting, vyvozeny závěry spotřebně-politického stavu doprovázejícího rostoucí přeshraniční konzum. Tato disertační práce byla vydána v nakladatelství Nomos Verlag (ISBN ). 1 2

7 Lucie Chorvátová, Bc. Studium 02/ /2014 Magisterské studium oboru Podniková ekonomika a management se zaměřením na marketing na Vysoké škole ekonomické v Praze, téma diplomové práce: Kupní chování uživatelů internetu se zaměřením na český a německý trh LS 2012 LS 2011 Marketing na McCombs School of Business, University of Texas, USA Podniková ekonomika a management se zaměřením na marketing na Univerzitě Hamburk 09/ /2011 Bakalářské studium oboru Podniková ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze, téma bakalářské práce: Proces řízení výkonnosti u Siemensu ZS 2010/2011 Stipendium GFPS, Podniková ekonomika a management na Univerzitě Hamburk Pracovní zkušenosti 08/ /2014 Stáž v oborech Online Marketing a Search Engine Advertising, Eprofessional, Hamburk 08/ /2013 Práce při studiu v oblastech Online Marketing & Online Shop Management, Zooplus, Mnichov 08/ /2011 Stáž u AHK (Česko-německá obchodní a průmyslová komora) v oddělení Podpory odbytu a průzkumu trhu, Praha 10/ /2011 Praxe jako asistentka marketigu u Grone hospodářské akademie Hamburk Studium 02/ /2014 Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing an der Wirtschaftsuniversität Prag, Thema der Masterarbeit: Das Kaufverhalten von Internetnutzern unter Betrachtung des deutschen und tschechischen Marktes SS 2012 SS 2011 Marketing an der McCombs School of Business, University of Texas, USA Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing an der Universität Hamburg 09/ /2011 Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Prag, Thema der Bachelorarbeit: Performance Management Process bei Siemens WS 2010/2011 GFPS-Stipendiatin, Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg Berufserfahrung 08/ /2014 Praktikum im Online Marketing, Search Engine Advertising, Eprofessional, Hamburg 08/ /2013 Werkstudententätigkeit im Online Marketing & Online Shop Management, Zooplus, München 08/ /2011 Praktikum bei der AHK (Deutsch-Tschechische Auslandshandelskammer), Abteilung für Marktforschung und Verkaufsförderung, Prag 10/ /2011 Praktikum als Marketingassistentin an der Grone Wirtschaftsakademie Hamburg Behringstrasse Hamburg +49 (0)

8 Kupní chování uživatelů internetu se zaměřením na český a německý trh Diplomová práce na katedře podnikové ekonomiky Vysoké škole ekonomické v Praze Diplomová práce se zabývá rozhodovacím procesem českých a německých internetových uživatelů v různých fázích kupního procesu. Internetová populace v České republice i v Německu neustále roste spotřebitelé, zákazníci jsou stále častěji internetovými uživateli. Internet neovlivňuje pouze samotné nakupování na internetu, ale i nakupovaní v kamenných prodejnách. Přestože je internet globální sítí, projevují se při jeho používání určitá národnostní specifika, mimo jiné právě v nakupním chovaní. Cílem práce byla identifikace shodných a rozdílných nákupních projevů českých a německých internetových uživatelů. Z nich byla vyvozena doporučení českým a německým obchodníkům či obchodníkům zvažujícím expanzi na jeden z těchto trhů, jak by mohli lépe reagovat na přání svých zákazníků. K dosažení cílů diplomové práce byla provedena analýza sekundarních zdrojů, data byla získána rovněž z databáze Google Consumer Barometer. Provedeno bylo i vlastní dotazníkové šetření mezi českými a německými internetovými uživateli ve věku let. Tento postup umožňuje nejen komparaci dat, ale i zařazení vlastních otázek, jež pomáhají zjistit další zajímavé aspekty. Das Kaufverhalten von Internetnutzern unter Betrachtung des deutschen und tschechischen Marktes Masterarbeit am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre der Wirtschaftsuniversität Prag Die Masterarbeit befasst sich mit dem Kaufentscheidungsprozess deutscher und tschechischer Internetnutzer in den verschiedenen Phasen der Kaufentscheidung. Die Zahl der Internetnutzer in Deutschland und Tschechien wächst unablässig die Verbraucher bzw. Kunden sind immer häufiger auch Internetnutzer. Das Internet beeinflusst jedoch nicht nur den Kauf über das Internet selbst, sondern auch den Einkauf in Ladengeschäften. Obwohl das Internet ein internationales Netzwerk ist, zeigen sich bei seiner Nutzung bestimmte nationale Spezifika, unter anderem bezüglich des Kaufverhaltens. Ziel der Arbeit war die Identifizierung übereinstimmender und unterschiedlicher Kaufmuster deutscher und tschechischer Internetnutzer. Aus diesen wurden Empfehlungen für deutsche und tschechische Händler und Geschäfte abgeleitet, die eine Expansion in Richtung einer dieser Märkte erwägen. Sie sollen ihnen helfen, besser auf die Wünsche ihrer Kunden zu reagieren. Um die in der Masterarbeit angestrebten Ziele zu erreichen, wurde eine Analyse von Sekundärquellen durchgeführt, zudem wurden Daten aus der Datenbank Google Consumer Barometer gewonnen. Ergänzend wurden mithilfe von Fragebögen deutsche und tschechische Internetnutzer im Alter von Jahren befragt. Dieses Vorgehen ermöglichte nicht nur einen Datenvergleich, sondern auch die Einbeziehung eigener Fragestellungen und damit die Untersuchung weiterer interessanter Aspekte

9 Hanna Zintel M.A Masterstudium im Fach Kulturmanagement mit Profilbildung Ostmitteleuropa an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Abschluss: Master of Arts (M.A.) 02/ /2013 Auslandssemester an der Janáčkova akademie múzických umění v Brně / Janáček-Akademie für Musik und Darstellende Kunst Brno / Brünn Bachelorstudium im Fach Kulturwirtschaft / International Cultural and Business Studies mit ostmitteleuropäischem Kulturraum, Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.) 03/ /2011 Freiwilligendienst am Goethe-Institut Almaty, Kasachstan Magisterské studium oboru Kulturní management se zaměřením na východní část střední Evropy na Vysoké škole hudební Franze Liszta ve Výmaru, získání titulu Master of Arts (M.A.) 02/ /2013 Jednosemestrální zahraniční studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Bakalářské studium oboru Kulturní hospodářství / International Cultural and Business Studies kulturní prostor ve východní části střední Evropy, získání titulu Bachelor of Arts (B.A.) 03/ /2011 Dobrovolná služba v Goethe-Institutu Almaty, Kazachstán Wissenschaft

10 Das Theatersystem. Ein Vergleich des Národní divadlo Brno mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar Masterarbeit an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Betreuung: Prof. Dr. Steffen Höhne (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar) und MgA. Ing. Lucie Šilerová, Ph.D. (Janáček-Akademie für Musik und Darstellende Kunst Brno / Brünn) Die Theaterlandschaft in Deutschland wird immer wieder von Kulturakteuren, Politikern, Journalisten und Feuilletonisten als einzigartig beschrieben, was sowohl in der Außendarstellung von Akteuren innerhalb des Theatersystems als auch in der Publizistik und der Fachliteratur deutlich wird. Allerdings zeigt ein Blick auf die Theaterlandschaft der Tschechischen Republik, dass das tschechische Theatersystem ebenfalls über die wesentlichen Merkmale verfügt, welche scheinbar die Einzigartigkeit des deutschen Systems ausmachen. Im ersten Teil der Arbeit wird die Gesamtheit der öffentlichen Theater in Deutschland und Tschechien gegenübergestellt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und in ihrem makrosoziologischen Umfeld zu beleuchten. Darauf aufbauend wird im zweiten Teil die Analyse in einer Fallstudie anhand der konkreten Theaterbetriebe des Deutschen Nationaltheaters Weimar und des Národní divadlo Brno vertieft. In einem Fazit werden die festgestellten Analogien in Beziehung zueinander gesetzt und ein Ausblick zeigt weitere Forschungsmöglichkeiten auf. Divadelní systém. Srovnání Národního divadla v Brně s Německým národním divadlem ve Výmaru Diplomová práce na Vysoké škole hudební Franze Liszta ve Výmaru Konzultanti: Prof. Dr. Steffen Höhne (Vysoká škola hudební Franze Liszta ve Výmaru) a MgA. Ing. Lucie Šilerová, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně) Německé divadelnictví je kulturními tvůrci, politiky, novináři a fejetonisty neustále popisováno jako zcela jedinečné, což je zřejmé jak při prezentaci aktérů uvnitř divadelního systému, tak i v publicistice a odborné literatuře. Pohled na české divadelnictví však ukazuje, že český divadelní systém rovněž disponuje znaky, díky nimž je německý systém chápán jako jedinečný. V první části práce jsou konfrontována veřejná divadla v České republice a v Německu jako celek, aby autorka poukázala na analogie a rozdíly mezi nimi a objasnila je v jejich makro-sociologickém prostředí. Ve druhé části je tato analýza prohlubována pomocí případové studie na příkladu konkrétních divadel Národního divadla v Brně a Německého národního divadla ve Výmaru. Ve shrnutí se zjištěné analogie uvádějí do vzájemných vztahů a autorka poukazuje na další možnosti výzkumu

11 Šárka Navrátilová Od 2013 Od 2011 Od 10/2013 Německo-česká studia, Fakulta jazykovědy, kulturní a literární vědy Univerzity Řezno Česko-německá studia, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Členka juniortýmu (prezentace centra na veletrzích a podpora při organizaci vlastních akcí) Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, Řezno 10/ /2013 Pomocná vědecká síla na katedře německých a rakouských studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 10/ /2013 Praktikantka v oblasti monitoringu tisku a public relations, COMPRESS kontaktní kancelář hlavního města Vídně v Praze 06/ /2012 Praktikantka v oblasti kulturního managementu a public relations v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) Schönsee Členství ve sdruženích: Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o. s.; Eustory History Network for Young Europeans; Česko-německé fórum mládeže, o. s. Seit 2013 Seit 2011 Seit 10/2013 Deutsch-Tschechische Studien, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften der Universität Regensburg Deutsch-Tschechische Studien, Sozialwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität in Prag Mitglied des Juniorteams des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem, Regensburg (Präsentation von Tandem auf Messen und Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen) 10/ /2013 Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für deutsche und österreichische Studien, Sozialwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität in Prag 10/ /2013 Praktikantin im Bereich Presse-Monitoring und Public Relations, COMPRESS Verbindungsbüro der Stadt Wien in Prag 06/ /2012 Praktikantin im Bereich Kulturmanagement und Public Relations im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee Mitgliedschaft in Vereinen: Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o. s. (Verband zur Unterstützung begabter Jugendlicher Tschechische Republik); Eustory History Network for Young Europeans; Deutsch-tschechisches Jugendforum e.v. Topolany Vyškov

12 Německý dům : Utváření centra německého Brna Písemná práce na Fakultě jazykovědy, kulturní a literární vědy Univerzity Řezno Na konci 19. století se Německý dům v Brně stal novou dominantou moravské metropole. Reprezentativní budova, která byla postavena v letech na Lažanském náměstí (dnešním Moravském náměstí), představovala pro německy mluvící obyvatelstvo důležité kulturní centrum. Německý dům však v historii není spojován jen s bohatým společenským, kulturním a vzdělávacím programem. Od svého založení až po zbourání v létě 1945 byla stavba vnímána především jako protějšek českého Obecního domu v Brně a z tohoto pohledu je také popisována v literatuře. Souvisela však myšlenka zřízení tohoto spolkového domu skutečně s vymezováním se Němců vůči Čechům? A jakou roli vlastně hrálo zřízení Německého domu pro německé národní hnutí na Moravě? Písemná práce se zabývá studiem tří pokusů, které v 60. až 80. letech 19. století vedly k založení (německého) spolkového domu. Autorka na základě analýzy česky a německy psaného dobového tisku mapuje, jak se stavba stávala nejen německým centrem moravské metropole, ale také prostředkem k mobilizaci širších vrstev německy mluvícího obyvatelstva v Brně. Přitom se zaměřuje zejména na kampaň zakládajícího spolku pod vedením Friedricha Wanniecka, která byla jedním z výchozích bodů pro německé nacionální hnutí na Moravě. Deutsches Haus : Schaffung eines Zentrums der Deutschen in Brno / Brünn Hausarbeit an der Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften der Universität Regensburg Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Deutsche Haus in Brno / Brünn zu einer neuen Dominante der mährischen Metropole. Das repräsentative Gebäude, das in den Jahren am Lažanský-Platz (heute Mährischer Platz) gebaut wurde, stellte ein wichtiges Kulturzentrum der deutschsprachigen Bevölkerung dar. Die Geschichte des Deutschen Hauses ist aber nicht nur mit einem vielfältigen Bildungs- und Kulturprogramm sowie gesellschaftlichen Veranstaltungen verbunden. Von seiner Entstehung bis zu seinem Abriss im Sommer 1945 wurde der Bau als Gegenstück zum tschechischen Gemeindehaus in Brno angesehen. Aber stand die Idee der Einrichtung des Vereinshauses wirklich von Anfang an in Zusammenhang mit der Abgrenzung der Deutschen von den Tschechen? Und welche Rolle spielte die Gründung des Deutschen Hauses in der Tat für die deutsche Nationalbewegung in Mähren? Die Hausarbeit beschäftigt sich mit drei Versuchen der Gründung eines (deutschen) Vereinshauses, zu denen es in den 1860er bis 1880er Jahren kam. Anhand einer Analyse der deutsch- und tschechischsprachigen Presse der damaligen Zeit stellt die Autorin dar, wie das Haus nicht nur zum deutschen Zentrum der mährischen Metropole, sondern auch zu einem Instrument der Mobilisierung breiter Schichten der deutschsprachigen Bevölkerung in Brno wurde. Im Mittelpunkt steht die Kampagne des Gründervereins unter der Leitung von Friedrich Wannieck, die einer der Ausgangspunkte für die deutsche Nationalbewegung in Mähren war

13 Mgr. Michaela Guldanová Od 09/2013 Doktorské studium oboru Sociologie, pracovní název disertační práce: Proměna mediálního obrazu němectví v českém tisku. 01/ /2013 Magisterské studium oboru Mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně, magisterská práce: Mediální obraz toho druhého : Češi a Němci optikou tisku. 04/ /2011 Jednosemestrální pobyt na Technické univerzitě Ilmenau, zaměření na výzkum médií a praktické žurnalistické dovednosti 09/ /2011 Bakalářské studium oborů Mediální studia a žurnalistika a Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, bakalářská práce: Mediální obraz slovensko-maďarských vztahů ve slovenském denním tisku s důrazem na nacionalismus. Seit 09/2013 Promotionsstudium im Fach Soziologie, Arbeitstitel der Doktorarbeit: Die Veränderung der Darstellung des Deutschen in der tschechischen Presse. 01/ /2013 Masterstudium im Fach Medienwissenschaften an der Masaryk-Universität in Brno / Brünn, Masterarbeit: Das Bild des Anderen in den Medien: Deutsche und Tschechen im Spiegel der Presse. 04/ /2011 Auslandssemester an der Technischen Universität Ilmenau, Schwerpunkt Medienwissenschaft und praktische journalistische Fertigkeiten 09/ /2011 Bachelorstudium in den Fächern Medienwissenschaften und Journalismus und Europastudien an der Masaryk-Universität in Brno / Brünn, Bachelorarbeit: Das Bild der slowakisch-ungarischen Beziehungen in slowakischen Tageszeitungen unter besonderer Berücksichtigung des Nationalismus. Forschung ýzkum

14 Mediální obraz toho druhého : Češi a Němci optikou tisku Magisterská práce na oboru Mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně Tématem magisterské práce, která byla obhájena na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v roce 2013, byl vzájemný mediální obraz Čechů a Němců v německém a českém nejčtenějším seriózním deníku; Süddeutsche Zeitung a Mladá fronta DNES. Zabývá se praktikami a strategiemi vytváření mediálního obrazu toho druhého, výsledným mediálním obrazem Čecha a Němce a identifikací některých dominantních diskurzů, které se při prezentaci geografického souseda vyskytovaly. Na tuto mediální agendu bylo nahlíženo z hlediska teorie stereotypizace, sociální konstrukce reality a diskurzivní konstrukce národa a dalších. Výzkumnými metodami byly obsahová a diskursivní analýza. Výsledky prokázaly více trendů; předpokládanou asymetričnost česko-německých vztahů, snahu stereotypizovat toho druhého, zpřítomňování minulosti a mytologické nakládání s ní, vytváření binárních opozic my versus oni, využívání negativní zpravodajské hodnoty a jiné. Toto téma autorka aktuálně rozpracovává do podoby disertační práce. Das Bild des Anderen in den Medien: Deutsche und Tschechen im Spiegel der Presse Magisterarbeit im Fach Medienwissenschaften an der Masaryk-Universität in Brno / Brünn Thema der Magisterarbeit, die im Jahr 2013 an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Masaryk-Universität verteidigt wurde, war das in den Medien vermittelte wechselseitige Bild der Deutschen und Tschechen in der jeweils meistgelesenen seriösen Tageszeitung: der Süddeutschen Zeitung und Mladá fronta DNES. Die Arbeit beschäftigt sich mit Praktiken und Strategien mithilfe derer das Bild des Anderen in den Medien geformt wird, mit dem resultierenden Bild des Deutschen und des Tschechen in den Medien. Sie arbeitet einige dominante Diskurse, die in der Berichterstattung über den geografischen Nachbarn identifiziert werden konnten, heraus. Diese Fragestellungen wurden u. a. aus dem Blickwinkel der Theorie der Stereotypisierung, der sozialen Realitätskonstruktion und der diskursiven Konstruktion von Nationalität betrachtet. Als Untersuchungsmethoden wurden eine inhaltliche und eine diskursive Analyse angewandt. Als Ergebnis zeigten sich mehrere Entwicklungen: die vermutete Asymmetrie der deutsch-tschechischen Beziehungen, die Bemühung den Anderen zu stereotypisieren, die Vergegenwärtigung der Vergangenheit und die mythologische Überfrachtung mit dieser, die Schaffung eines binären Gegensatzes Wir gegen sie, die Nutzung negativer journalistischer Werte und weitere. Dieser Themenkomplex wird von der Autorin momentan im Rahmen einer Doktorarbeit ausgearbeitet

15 Maximilian Teubner 2012 Einmonatiges Praktikum im Nationalarchiv in Prag 2012 Zweimonatiges Praktikum bei der Lokalen Aktionsgemeinschaft Unterer Böhmerwald (Mistní Akční Skupina Pošumaví) in Švihov / Schwihau Bohemicum an der Universität Regensburg 2010 jetzt Bachelorstudium der Deutsch-Tschechischen Studien an der Universität Regensburg und der Karls-Universität in Prag 2012 Měsíční praxe v Národním archivu v Praze 2012 Dvouměsíční praxe v Místní akční skupině Pošumaví ve Švihově Bohemicum na Univerzitě Řezno 2010 nyní Bakalářské studium oboru Česko-německá studia na Univerzitě Řezno a Univerzitě Karlově v Praze Wissenschaft

16 Das mediale Bild der Stadt Cheb / Eger Diskursanalytische Untersuchung der deutschen und tschechischen Presse Bachelorarbeit im Fach Deutsch-Tschechische Studien an der Universität Regensburg, April 2014 Dass das tschechische Grenzland unter einem schlechten Ruf leidet, ist hinlänglich bekannt. Größtes Freiluft-Bordell Europas ist nur einer von vielen Begriffen, die dazu beitrugen, die Region in der deutschen Öffentlichkeit zu diskreditieren. Unter diesem negativen Image hat vor allem die Stadt Cheb / Eger zu leiden, da sie als Tor zu Böhmen sinnbildlich für das gesamte Grenzgebiet steht. Als sich die Berichterstattung über die Probleme im tschechischen Grenzgebiet von Kriminalität, Prostitution und Drogenhandel auf Kinderprostitution ausweitete, begann eine Hetzkampagne in der deutschen Presse, die sich auf die Stadt Cheb fokussierte. Im Rahmen einer Inhaltsanalyse deutscher überregionaler Presseberichte soll zunächst dargestellt werden, in welcher Art und Weise Vorwürfe gegen die Stadt Cheb im Hinblick auf die Problematik der Kinderprostitution erhoben werden. Im weiteren Verlauf wird die Berichterstattung des Chebský Deník, einer lokalen Egerer Tageszeitung, Aufschluss darüber geben, wie die lokale tschechische Presse auf die Anschuldigungen aus Deutschland reagiert. Weiterhin werden auch Presseberichte der tschechischen überregionalen Presse analysiert. Interessant ist hierbei, ob diese eher in die deutsche überregionale oder aber in die tschechische lokale Berichterstattung einstimmt. Somit können zwei, wenn nicht sogar drei verschiedene mediale Bilder der Stadt Cheb anhand der Berichterstattung zum Thema Kinderprostitution erstellt werden. Wichtig zu erwähnen ist, dass diese Arbeit in keinster Weise eines dieser medialen Bilder als wahres Bild der Stadt präsentieren will, da eine wirkliche Wahrheit diesbezüglich nicht auszumachen ist. Mediální obraz města Cheb diskursivně-analytický průzkum českého a německého tisku Bakalářská práce v oboru Česko-německých studií na Univerzitě Řezno, duben 2014 To, že české pohraničí trpí špatnou pověstí, je velice dobře známo. Největší nevěstinec pod širým nebem v Evropě to je pouze jeden z mnoha pojmů, které přispěly k diskreditaci tohoto regionu v očích německé veřejnosti. Touto negativní image trpí především město Cheb, které je vnímáno jako brána do Čech a jako symbol celého pohraničí. Když se zpravodajství o problémech v českém pohraničí rozšířilo z kriminality, prostituce a obchodu s drogami také na dětskou prostituci, začala v německém tisku štvavá kampaň, která se zaměřovala na město Cheb. V rámci obsahové analýzy německých nadregionálních tiskových zpráv je cílem nejdříve popsat, jakým způsobem jsou předkládány výtky proti městu Cheb v souvislosti s dětskou prostitucí. V dalším kroku je prostřednictvím zpravodajství v Chebském deníku ukázáno, jak reaguje místní český tisk na tato obvinění z Německa. Následně jsou analyzovány také tiskové zprávy českých nadregionálních tiskovin. Zajímavé přitom je, zda se budou shodovat s německými nadregionálními, nebo spíše s českými místními tiskovými zprávami. Na tomto podkladě je možné sestavit dva, či dokonce tři různé mediální obrazy města Cheb na základě zpravodajství na téma dětské prostituce. Je důležité zmínit, že tato práce v žádném případě nechce prezentovat jeden z těchto mediálních obrazů jako skutečný obraz tohoto města, protože z těchto podkladů nelze skutečnou pravdu zjistit

17 Václav Jaroš Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Od 2013 Doktorské studium programu Obecné otázky geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Magisterské studium oboru Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, diplomová práce: Německá menšina v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí Magisterské studium oboru Regionální a politická geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce: Dopravní dostupnost obcí Karlovarského kraje individuální a hromadnou dopravou Bakalářské studium oboru Ekonomická a regionální geografie na katedře geografie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, bakalářská práce: Dopravní dostupnost vybraných obcí Karlovarského kraje. Zahraniční studijní pobyty: 2012 Studijní pobyt Erasmus na Lotyšské Univerzitě (Latvijas Universitate) v Rize 2011 Letní škola na Univerzitě Záhřeb (Sveučilište u Zagrebu), katedra geografie Zaměstnání: Od 2012 Projektový manažer ve Středisku podpory inkluze spol. Rytmus o. p. s Oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje Václav Jaroš Lehrstuhl für Sozialgeografie und Regionalentwicklung, Naturwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität in Prag Seit 2013 Promotionsstudium im Programm Allgemeine Fragestellungen der Geografie am Lehrstuhl für Sozialgeografie und Regionalentwicklung, Naturwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität in Prag Masterstudium im Fach Wirtschaftliche und Kulturelle Studien an der Betriebswirtschaftlichen Fakultät der Tschechischen Landwirtschaftlichen Universität in Prag, Masterarbeit: Die deutsche Minderheit in Ansichten und Einstellungen der Bewohner des tschechischen Grenzgebietes Masterstudium im Fach Regionale und Politische Geografie am Lehrstuhl für Sozialgeografie und Regionalentwicklung, Naturwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität in Prag, Masterarbeit: Verkehrsanbindung von Gemeinden in der Region Karlovy Vary / Karlsbad mit privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln Bachelorstudium im Fach Wirtschafts- und Regionalgeografie am Lehrstuhl für Geografie der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen, Bachelorarbeit: Verkehrsanbindung ausgewählter Orte in der Region Karlovy Vary / Karlsbad. Studienaufenthalte im Ausland: 2012 Studienaufenthalt im Rahmen des Erasmus-Programms an der Lettischen Universität (Latvijas Universitate) in Riga 2011 Sommerschule an der Universität Zagreb (Sveučilište u Zagrebu), Lehrstuhl für Geografie Berufliche Tätigkeit: Seit 2012 Projektmanager im Zentrum für Inklusionsunterstützung der gemeinnützigen Gesellschaft Rytmus o. p. s Abteilung für Raumplanung, Referat für Regionalentwicklung der Regionalbehörde der Region Karlovy Vary / Karlsbad

18 Německá menšina v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí využití metod mentálního mapování Výzkumný projekt při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Tento příspěvek se věnuje subjektivnímu vnímání německé menšiny majoritní společností českého pohraničí. Poskytuje tak důkladnou analýzu postojů a názorů současných obyvatel pohraničí na problematiku německojazyčného obyvatelstva, jež postihlo poválečné nucené vysídlení nebo bylo z různých důvodů z tohoto transferu vyňato. V tomto kontextu se autor snaží především o objasnění současného postavení zůstavší německé menšiny z pohledu majoritní společnosti. Cílem je zjistit, jaké mají současní obyvatelé pohraničí povědomí o regionu, ve kterém žijí, a jaký je jejich vztah k historii tohoto území, k jeho symbolům a k jeho původním obyvatelům. Příspěvek je zaměřen na samotnou zakořeněnost obyvatel v území, jejich celkové vazby k regionu a subjektivní interpretaci některých historických událostí. S tím úzce souvisí i vývoj regionální identity a celková soudržnost společnosti. Jedním ze stěžejních výstupů výzkumu jsou mentální mapy regionu. Prostřednictvím těchto map je prezentováno subjektivní vnímání prostoru obyvateli Karlovarského kraje, které je následně srovnáváno s reálnou situací. Metoda mentálního mapování a její využití pro vizualizaci prostorové percepce není v sociálních vědách příliš využívána. Z toho důvodu je část příspěvku věnována představení této metody a možnostem jejího dalšího využití. Die deutsche Minderheit in Ansichten und Einstellungen der Bewohner der tschechischen Grenzregion unter Verwendung der Mindmapping-Methode Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Sozialgeografie und Regionalentwicklung an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität in Prag Die Arbeit beschäftigt sich mit der subjektiven Wahrnehmung der deutschen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung des tschechischen Grenzgebiets. Sie stellt eine eingehende Analyse der Haltungen und Meinungen der heutigen Bewohner des Grenzgebiets zur Problematik der deutschsprachigen Bevölkerung, welche von der erzwungenen Aussiedlung nach dem Krieg betroffen oder aus unterschiedlichen Gründen von diesem Bevölkerungstransfer ausgenommen war, dar. In diesem Kontext bemüht sich der Autor vor allem um die Erläuterung der Stellung der verbliebenen deutschen Minderheit aus Sicht der Bevölkerungsmehrheit. Ziel ist es zu untersuchen, welches Bewusstsein die Bewohner der Grenzregion für die Gegend haben, in der sie leben, und wie ihr Verhältnis zur Geschichte dieses Gebiets, zu seinen Symbolen und seinen ursprünglichen Bewohnern aussieht. Der Beitrag konzentriert sich auf die Verwurzelung der Einwohner selbst, ihre generelle Bindung an die Region und auf die subjektive Interpretation einiger historischer Ereignisse. In engem Zusammenhang damit stehen auch die Entwicklung der regionalen Identität und der allgemeine Zusammenhalt der Gesellschaft. Eines der essentiellen Ergebnisse der Untersuchung sind Mindmaps der Region. Mithilfe dieser Mindmaps wird die subjektive Wahrnehmung des Gebiets durch Bewohner der Region Karlovy Vary / Karlsbad dargestellt und anschließend mit der realen Situation verglichen. Die Mindmapping-Methode und ihre Nutzung zur Visualisierung räumlicher Wahrnehmung sind in den Sozialwissenschaften nicht sehr verbreitet. Aus diesem Grund ist ein Abschnitt dieses Beitrags der Vorstellung der Methode und ihrer weiteren Verwendungsmöglichkeiten gewidmet

19 Iva Košatková Od 2011 Historické vědy a etnologie na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Historické vědy a archeologie na katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Pracovní zkušenosti: 11/ /2013 Dokumentátorka (zpracování archiválií do databáze) v Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. 08/ /2012 Kurátorka archeologických sbírek (inventarizace sbírkového fondu) Městského muzea ve Volyni 10/ /2005 Dokumentátorka (sbírkový fond, databáze Demus) Národního muzea, Praha Bibliografie: Košatková, I.: Využití orální historie pro rekonstrukci zaniklého osídlení. Nástroj pro postmedievální archeologii. In: Morávková, N. a kol. Sborník z odborné konference v Nečtinech Plzeň: viacentrum, s. r. o., pro SOHI při KHI FPE ZČU Plzeň, 2011, s ISBN Košatková, I.: Plán šumavské sklárny Kubova huť z roku Sklář a keramik. Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterii. Roč. 62, č , s , 79. ISSN X. Seit 2011 Geschichtswissenschaft und Ethnologie am Lehrstuhl für Ethnologie der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag Geschichtswissenschaft und Archäologie am Lehrstuhl für Archäologie der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen Berufserfahrung: 11/ /2013 Dokumentatorin (Digitalisierung von Archivalien) im Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag (Öffentliche Forschungseinrichtung) 08/ /2012 Kuratorin der Archäologischen Sammlung (Inventarisation der Sammlung) des Stadtmuseums Volyně 10/ /2005 Dokumentatorin (archäologische Sammlung, Datenbank Demus) im Nationalmuseum, Prag Bibliografie: Košatková, I.: Využití orální historie pro rekonstrukci zaniklého osídlení. Nástroj pro postmedievální archeologii [Die Nutzung der mündlichen Überlieferung für die Rekonstruktion verlassener Siedlungen. Ein Instrument für die Archäologie der Neuzeit]. In: Morávková, N. a kol. Sborník z odborné konference v Nečtinech Plzeň: viacentrum, s. r. o., pro SOHI při KHI FPE ZČU Plzeň, 2011, S ISBN Košatková, I.: Plán šumavské sklárny Kubova huť z roku 1729 [Plan der Böhmerwälder Glashütte Kubova huť aus dem Jahr 1729]. Sklář a keramik. Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterii. Jg. 62, Nr , S , 79. ISSN X.

20 Fotodokumentace sídelní kultury a pomístní názvy z archivů odsunutých obyvatel německé národnosti ze Šumavy (Vimperk Strážný, okr. Prachatice) Závěrečná zpráva stipendijního výzkumného projektu Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků a Česko-německého fondu budoucnosti Na základě uděleného stipendia byl uskutečněn měsíční badatelský pobyt na území Spolkové republiky Německo ve Svobodném státě Bavorsko (Freistaat Bayern) v Bavorském státním archivu Mnichov, Domě sudetských Němců v Mnichově, Muzeu Bavorského lesa Pasov Archiv a Heimatstuben. Projekt byl zaměřen na obeznámení se s archivními a knihovními fondy ve vybraných institucích v Bavorsku. Byly excerpovány zejména fotografické materiály a knihy s fotografiemi sídel na české straně Šumavy před druhou světovou válkou. Analýza a interpretace sídelní kultury byla provedena formou komparace poválečného a současného leteckého snímkování území a dostupného korpusu fotografií z české části Šumavy s nově získanou předválečnou fotodokumentací z archivů na německé straně. Území doznalo změn předválečné sídelní struktury v různých intenzitách. Největší disproporce nastaly v hraničním pásmu a v jeho blízkosti. Území je spojeno s vysídlením obyvatelstva a řízenou destrukcí. Vliv na podobu a charakter poválečného osídlení vykazuje vedle postupující industrializace také politická inklinace zřízení státu k socialismu. Dokumentation zu Siedlungskultur und Ortsnamen anhand von Fotografien aus den Archiven der ausgesiedelten Bewohner deutscher Nationalität aus dem Böhmerwald (Vimperk / Winterberg Strážný / Kuschwarda, Lkr. Prachatice / Prachatitz) Abschlussarbeit eines Forschungsstipendiums der Deutsch-Tschechischen und der Deutsch-Slowakischen Historikerkommission und des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds Das Stipendium ermöglichte einen einmonatigen Forschungsaufenthalt in Bayern: im Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, im Sudetendeutschen Haus in München und im Böhmerwaldmuseum Passau Archiv und Heimatstuben. Ziel des Forschungsprojekts war die Recherche in den Sammlungen von Archiven und Bibliotheken ausgewählter Institutionen in Bayern. Es wurden vor allem Fotomaterial und Bücher mit Abbildungen von Siedlungen, die vor dem Zweiten Weltkrieg auf der tschechischen Seite des Böhmerwaldes lagen, ausgewertet. Die Analyse und die Interpretation der Siedlungskultur wurden in Form eines Vergleichs von Luftaufnahmen der Region aus der Nachkriegszeit mit aktuellen Aufnahmen sowie von vorhandenen Fotografien des tschechischen Teils des Böhmerwaldes mit einer neu entdeckten Fotodokumentation aus der Vorkriegszeit aus einem deutschen Archiv durchgeführt. In der untersuchten Region kam es zu unterschiedlich großen Veränderungen der Siedlungsstruktur, die im Grenzstreifen und den anliegenden Gebieten am stärksten ausgeprägt waren. Die Region wurde von der Aussiedlung der Bevölkerung und der gezielten Zerstörung stark beeinflusst. Es zeigt sich, dass neben der voranschreitenden Industrialisierung auch die politische Ausrichtung der Staatsregierung gegenüber dem Sozialismus Einfluss auf die Gestalt und den Charakter der Besiedlung in der Nachkriegszeit hatte

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Noviny Evropského regionu 2. Jahrgang/ročník 2013 November/listopad 2013 Pilsen: Mehr als Bier und Industrie Weihnachtsmarkt in Pilsen. / Vánoční trhy v Plzni. S. 16 Lesen

Více

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Když ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jeho německá kolegyně podepsali v roce 1996 při příležitosti 1. česko-německého setkání mládeže

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM ROMA-GENERATION 2.0 ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN September 2013 Februar 2015 ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM Září 2013 únor 2015 RomaTrial

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Informace pro obchodní partnery Business Messen, Kongresse Tourismus Serviceadressen City-Stadtpläne Byznys Veletrhy, kongresy Turizmus Adresy

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld JUNI ČERVEN 2014 Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Medicínská technika v Německu jakou má budoucnost? Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO

Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO Jelena Ambrožová Zuzana Petříková Pavla Popelářová Petra Sedláčková Martin Tomášek

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny

Více

Tschechien: Energiebranche steht vor großen Umwälzungen. Německo: Energetika na experimenty už není čas

Tschechien: Energiebranche steht vor großen Umwälzungen. Německo: Energetika na experimenty už není čas DEZEMBER PROSINEC 2014 Tschechien: Energiebranche steht vor großen Umwälzungen Německo: Energetika na experimenty už není čas VIII. DTIHK-Wirtschaftsgespräch Forschung und Entwicklung Výzkum a vývoj VIII.

Více

2014/15. www.energieag-wasser.at

2014/15. www.energieag-wasser.at 2014/15 www.energieag-wasser.at INHALT OBSAH Vorwort 04 Předmluva Wasser - stabiles Business mit großer Verantwortung Highlights 04 06 Voda - stabilní hospodářské odvětví s vysokou odpovědností Souhrn

Více