zadavatele pro VŘ s názvem Implementace VoIP telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zadavatele pro VŘ s názvem Implementace VoIP telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná"

Transkript

1 2015 Technická specifikace zadavatele pro VŘ s názvem Implementace telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná Miroslav Pros Seller Moravia, s.r.o.

2 1) Seznam zkratek BLF Busy Lamp Field zobrazení stavu účastníka FXS - Foreign Exchange Station - rozhraní připojení analogového telefonu G.722 kodek pro komprimaci hlasu - širokopásmový G.711 kodek pro kompresi hlasu - standardní G.729 kodek pro kompresi a komprimaci hlasu - úsporný HW - hardware IPv6 Internet Protocol internetový protokol verze 6 IVR Interactive Voice Response interaktivní obsluha volajícího LDAP - Lightweight Directory Access Protocol protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru MS AD Microsoft Active Directory implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí systému Microsoft Windows PSTN - Public Switched Telephone Network - veřejná telefonní síť PoE Power of Ethernet napájení zařízení po datovém síťovém kabelu RTP - Real-time Transport Protocol - protokol standardizující paketové doručování zvukových a video dat po internetu QoS Quality of Service rezervace a řízení datových toků v telekomunikačních a počítačových sítích jež využívají přepojování paketů SCCP - Skinny Call Control Protocol - proprietární protokol firmy Cisco, který slouží ke komunikaci mezi IP telefony Cisto a Cisco Call Managerem SIP Session Initiation Protocol - internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii SIPS SIP Secured - šifrování SIP signalizace SNMP - Simple Network Management Protocol protokol sloužící k průběžnému sběru nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě a jejich následné vyhodnocování SRTP - Secure Real-time Transport Protocol šifrované RTP SW - software TÚ telefonní ústředna UCS - Cisco Unified Computing System VLAN Virtual LAN logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo několika zařízení Voice over Internet Protocol - technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného internetovým protokolem XML - Extensible Markup Language - obecný značkovací jazyk umožňující snadné vytváření aplikací pro různé účely a různé typy dat Stránka 1 z 13

3 2) Vymezení předmětu dodávky Informace a údaje uvedené v oddílu - Vymezení předmětu dodávky, v tomto dokumentu vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování své nabídky. Návrh předmětu dodávky musí být v celkovém řešení kompatibilní v celém rozsahu, du dokumentací. Uchazečem nabízené řešení musí splňovat (pokud není výslovně uvedeno jinak) níže uvedené požadavky a parametry, které jsou definovány jako minimální a musí být splněny nebo překročeny. Splnění zde uvedených požadavků je nezbytnou podmínkou hodnocení uchazeče v zadávacím řízení. Předmět plnění Nasazení telefonie skládající se z VOIP telefonní ústředny, VOIP koncových zařízení a obslužné uživatelské PC aplikace včetně zajištění servisních služeb po dobu záruky pro dodané a zprovozněné řešení. Zadavatel požaduje implementovat nabízené řešení v rámci všech pracovišť a organizací pod ICT správou zadavatele viz příloha č. 5 Místo plnění ZD ve dvou etapách implementace: První etapa se týká implementace TÚ pro SMK a dodávky telefonních přístrojů dle specifikace a v počtech uvedených v příloze č. 3 Technická specifikace, pro všechna pracoviště Magistrátu města Karviné a Citka, p. o. a integrace dodané TÚ s již instalovu technologií na Městské policii Karviná (MPK). Druhá etapa se týká implementace na ostatních organizacích pod ICT správou zadavatele viz příloha č. 5 Místo plnění ZD. Jednotlivé organizace budou vybavovány postupně, na základě požadavku zadavatele, nejpozději do konce roku Nabízené řešení telefonie musí respektovat existující síťovou infrastrukturu, která zajišťuje provoz aplikací zadavatele. Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení analogových výtahových emergency komunikačních zařízení k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace. Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení analogové telefonní panely/zvonky u vstupních dveří v budovách k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace na zvolenou telefonní klapku a funkcionalitou otevření elektrického zámku dveří pomocí určeného kódu volaným uživatelem s VOIP TP. Zadavatel požaduje integraci dodaného komunikačního řešení s VOIP TÚ Městské policie Karviná tak, aby byla možnost vzájemného telefonního spojení pomocí 3 místních klapek. Současná TÚ Městské policie Karviná je provozována na systému Asterix s nadstavbou Elastix. Předmětem výběrového řízení není změna dodavatele hlasových služeb ani budování síťové infrastruktury v jednotlivých organizacích. Zadavatel požaduje plnění všech vlastností, kladených na technologie dle přílohy ZD č. 6 Rozpočet. V případě neplnění kterékoliv požadované vlastnosti bude uchazeč z výběrového řízení vyloučen. Stránka 2 z 13

4 Bod.1 VOIP telefonní ústředna TÚ minimální technické požadavky Telefonní ústředna bude implementována jako virtuální ústředna do prostředí vmware organizace, s dimenzací minimálně 1000 koncových zařízení Minimální kapacita uživatelů požadavky etapa etapa Připojení k PSTN a k podružným ústřednám pomocí SIP trunků 10 Počet souběžných hovorů pro vnitřní provoz (uživatelé v rámci TÚ) 200 Počet souběžných hovorů pro vnější kanál (SIP trunk) 90 Podpora protokolů SIP SCCP Podpora hlasových kodeků G.711 G.722 G.729 Podpora video kodeků H.263 H.264 Podpora víceúrovňového IVR Globální telefonní seznam - s pevnou strukturou (viz. níže Struktura globálního adresáře) vč. Provisioningu do telefonů Vyčítání dat pro globální adresář z externích zdrojů Jednoduchá webové stránka s nastavením přesměrování linek dílčí organizace na mobilní telefony Podpora IPv6 Bezpečnost LDAP MS AD CSV import SRTP SIPS 802.1q Podpora 802.1p (Class of Service) Administrační software pro základní nastavení TÚ (vytvoření a správa linky, nastavení přesměrování, správa globálního adresáře kontaktů, nastavení nahrávání apod.) Administrační software v českém jazyce Hlasová návěští TÚ v českém jazyce Software pro zobrazení historie volání a základní analýzy (čas. období, počet a doba odchozíc/příchozích/interních volaní, filtra na čísla a skupiny čísel volajících a volaných apod ) Podpora SNMP protokolu Stránka 3 z 13

5 Provisioning - automatizovaná konfigurace telefonů a bran vč. provisioningu externích aplikací Šifrovaný provisioning Centrální distribuce firmware pro telefony a brány Podpora funkčnosti volně dostupných softwarových telefonů pro různé operační systémy MS Windows Windows Mobile Android ios TÚ minimální funkční požadavky Přepojení hovoru Přesměrování hovorů Přidržení hovoru Hudba na pozadí Převzetí hovoru Převzetí hovoru s výběrem (zobrazení seznamu volající => volaný ) Identifikace volajícího (podpora jmenného popisu ke každé lince) Překlad čísla na jméno interní linky Překlad čísla na jméno dle globálního adresáře Signalizace BLF na připojených telefonech (podporuje-li to připojený telefon) Podpora mobility uživatele - stěhování identity uživatele na telefon jiného uživatele Integrace čísel mobilních telefonů formou zkrácených voleb Podpora popisu / překladu pro integrovaná mobilní čísla se zobrazením na displeji telefonů Automatické nahrávání hovorů s možností definice pro každou linku Nahrávání hovorů na vyžádání uživatelem s automatickým odesláním nahrávky na uživatele Software pro správu nahrávek s možností vyhledávání (dle datumu, čísla volajícího, čísla volaného, délky hovoru apod.) požadavky příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr Podpora konferenčních místností počet místností na ústředně 5 Podpora konferenčních místností počet účastníků v jedné místnosti 10 Volací fronty statické Volací fronty dynamické s přihlašováním operátora Podpora příposlechů a našeptávání příposlechy Stránka 4 z 13

6 našeptávání Další požadavky Číslovací plán s dvojím číslováním: Magistrát je dostupný přes 3-číselné volání (xxx) i 4-číselné volání (7xxx) a ostatní organizace jsou dostupné přes 4-číselné volání. Celé řešení bude dohledováno ze systémů zadavatele. Zadavatel požaduje aktuálnost řešení z důvodu zabezpečení ochrany investice spočívající v rozvoji řešení a jeho funkčnosti v návaznosti na měnící se podmínky, a to po dobu 5 let. Minimální požadavky na koncové voip zařízení v první etapě implementace. Bod. 2 běžný telefon s displejem minimální požadavky Minimálně požadované vlastnosti Počet SIP registrací 2 Tlačítka s možností přiřazení základních funkcí nebo funkcí rychlého volání. 2 LCD displej Počet řádků LCD displeje 2 Hlasité telefonování Hlasité telefonování Samostatný konektor pro připojení náhlavní soupravy Technologie pro podporu online aplikací (globální adresář aj) Switch 2x 10/100Mb/s Podpora PoE (IEEE 802.3af) XML Podpora kodeků G.711 G.722 G.729 Podpora IPv6 Bezpečnost SRTP SIPS 802.1q Uživatelské rozhraní v českém jazyce Bod. 3 sekretářský telefon s displejem minimální požadavky požadavky Počet SIP registrací 2 Tlačítka s možností přiřazení základních funkcí nebo funkcí rychlého volání. 10 LCD displej Stránka 5 z 13

7 Počet řádků LCD displeje 3 Hlasité telefonování Hlasité telefonování Samostatný konektor pro připojení náhlavní soupravy Technologie pro podporu online aplikací (globální adresář aj) Switch 2x 10/100Mb/s Podpora PoE (IEEE 802.3af) XML Podpora kodeků G.711 G.722 G.729 Podpora IPv6 Bezpečnost SRTP SIPS 802.1q Uživatelské rozhraní v českém jazyce Podpora připojení rozšiřujících panelů 2 Bod. 4 Rozšiřující panel / modul k sekretářskému telefonu minimální požadavky požadavky Programovatelná tlačítka s barevnou signalizací 16 LCD displej pro potřeby pojmenování jednotlivých programovatelných tlačítek Napájení z telefonu (bez potřeby externího adaptéru) 2 Napájecí adaptér pro běžné i sekretářské telefony v první části implementace 165 kusů (rozdíl v počtu podporovaných PoE switchi, umístěných na budově C a zbytku budov magistrátu města. Bod. 5 VOIP brána minimální požadavky požadavky FXS porty analogového rozhraní: RJ11 2 Nastavení polarity Podpora kodeků G.711 G.729 Podpora Ipv6 Bezpečnost SRTP SIPS 802.1q Stránka 6 z 13

8 Bod. 6 bezdrátový telefon s displejem minimální požadavky požadavky Počet SIP registrací na jednu základnu 5 Počet připojitelných ruček k jedné základně 5 LCD displej Počet řádků LCD displeje 3 Hlasité telefonování Hlasité telefonování Samostatný konektor pro připojení náhlavní soupravy Technologie pro podporu online aplikací (globální adresář aj) Podpora PoE (IEEE 802.3af) XML Podpora kodeků G.711 G.722 G.729 Podpora Ipv6 Bezpečnost SRTP SIPS 802.1q Uživatelské rozhraní v českém jazyce Podpora opakovačů signálu Uživatelská PC aplikace počet je instalací roven počtu telefonů Bod.7 Uživatelská PC aplikace minimální požadavky Vytáčení hovorů na telefonu uživatele Zobrazení informace o příchozím hovoru na telefon uživatele Historie volání Vyhledávání záznamů v globálním adresáři kontaktů Překlad čísla na jméno interní linky Překlad čísla na jméno dle globálního adresáře Podpora SMS Nezávislost na typu koncového zařízení ( telefon, bezdrátový telefon, brána, SW telefon,..) požadavky příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr Stránka 7 z 13

9 Podpora Microsoft Windows Standaalone EXE aplikace Podpora IPV6 Windows XP Windows 7 Windows 8 Další telefonní zařízení Magistrát města Karviná: Budova A: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát (Radnice) Budova B: Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát (umístění telefonní ústředny) Budova F1: Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát (Spisovna) Budova F2: Karola Śliwky 149, Karviná-Fryštát Budova G: Masarykovo nám. 1, Karviná-Fryštát (Zámek) a Masarykovo nám. 95, Karviná-Fryštát (Lottyhaus) Budova H: Poštovní 615, Karviná-Fryštát Budova KB: Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát (nová budova) Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení výtahových emergency komunikačních zařízení k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace: Budova A: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát 1 výtah Budova B: Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát 1 výtah Budova F1: Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát 1 výtah Budova KB: Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát 1 výtah Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení telefonní panely/zvonky u vstupních dveří v budovách k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace na zvolenou telefonní klapku a funkcionalitou otevření elektrického zámku dveří pomocí určeného kódu volaným uživatelem s VOIP TP: Budova A: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát 2 telefonní panely/zvonky Budova B: Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát 2 telefonní panely/zvonky Budova F1: Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát 1 telefonní panel/zvonek Budova F2: Karola Śliwky 149, Karviná-Fryštát 1 telefonní panel/zvonek Budova KB: Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát 8 telefonních panelů/zvonků Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení EZS v budovách k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace na zvolenou telefonní linku: Budova A: Budova B: Budova F1: Budova F2: Budova G: (Lottyhaus) Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát Karola Śliwky 149, Karviná-Fryštát Masarykovo nám. 1, Karviná-Fryštát (Zámek) a Masarykovo nám. 95, Karviná-Fryštát Stránka 8 z 13

10 Struktura Globálního adresáře První úroveň menu Hledat.. Listovat organizace.. Druhá úroveň menu Hledat Text: Třetí úroveň menu - Hledat zobrazuje výsledky / kontakty na osoby a organizace (dle zadaného textu) Druhá úroveň menu Listovat organizace Název organizace č. 1.. Název organizace č. 2 Název organizace č. 3 Název organizace č. 3 Třetí úroveň menu Listovat organizace Divadlo Novotného Kino Central MŠ Lechovitzova MŠ škola Magistrát města Měst. Policie ZŠ xx ZŠ yy Čtvrtá úroveň menu - Listovat organizace Hledat: Pátá úroveň menu - Listovat organizace zobrazuje výsledky / kontakty na osoby v dané organizaci Bezpečnost Zadavatel požaduje zabezpečení ochrany proti zneužívání telekomunikačního řešení zadavatele. Bezpečnostní standard dodaného řešení musí odpovídat zákonu 181/2014 Sb. o Kybernetické bezpečnosti. Zadavatel požaduje konfiguraci kategorizace klapek a omezení volání: Kategorie 1 pouze interní hovory Kategorie 2 interní hovory a ČR pevné linky Kategorie 3 interní hovory, ČR pevné linky a mobilní Kategorie 4 interní hovory, ČR a SR pevné linky a mobilní Kategorie 5 interní hovory, Evropské státy Kategorie 6 celý svět Zadavatel požaduje monitoring provozu tak, aby byl včas upozorněn na rizika a nestandardní situace (uchazeč specifikuje vlastní bezpečnostní aspekty navrhovaného telekomunikačního řešení): Nepovolené volání do ciziny a hovory do zakázaných a drahých tarifních pásem Nestandardně dlouhé hovory Volání mimo povolené časové intervaly nebo častá a opakovaná volání na stejná čísla Šifrovaný přenos signalizace i hlasu mezi ústřednou a VOIP zařízeními Šifrovaný přenos signalizace i hlasu mezi ústřednou a podružnými ústřednami (SIP trunky) Šifrovaný provisioning VOIP telefonů Stránka 9 z 13

11 Monitoring VOIP technologie Zadavatel požaduje dodávku vhodného SW pro sledování kvality hovorů a provozu (protokoly SIP, RTP, RTCP a Cisco SKINNY (SCCP). SW umožňuje vyhodnocovat rozptyl a ztrátovost paketů a určovat kvalitu hovoru podle doporučení ITU-T G.107. Zachycená data musí být ukládána do databáze s rozhraním ODBC. SW musí pracovat pod OS Windows server 2008 a vyšším. Dále požaduje zobrazovat statistiky kvality a počtu hovorů, podíl návratových kódů SIP proxy, stav registrací jednotlivých SIP klientů, generovat události při výskytu určité akce (například telefonního hovoru) a sledovat reporty provozu. Dodaný software bude aktualizován po celou dobu záruky na dodu ústřednu. Licenční politika dodání veškerých potřebných licencí pro provoz telefonie v rozsahu minimálních požadavků dle zadání součástí ceny předloženého řešení budou veškeré další potřebné HW, SW a licence pro plnohodnotný chod celého nabízeného řešení dodané licence budou mít trvalou platnost po celou dobu fungování dodaného řešení VOIP telefonie Dokumentace Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči dodání návodů k používání dodaného řešení. SLA, likvidace stávajícího telekomunikačního systému o Uchazeč uvede telefonický a ový kontakt, na kterém bude poskytovat: konzultace týkající se dodaného HW a SW v pracovní dny od 8:00 do 17:00 dálkové nastavení dodaného HW a SW v pracovní dny od 8:00 do 17:00 řešení technických problémů na dodávané řešení vzdáleným přístupem a v případech kdy nelze použít vzdálený přístup tak v místě instalace v pracovní dny od 8:00 do 15:00 servis dodaného HW a SW po dobu záruky. Servis bude zahrnovat opravu poruch dodaného HW a SW. Součástí servisu bude nonstop (365/7/24) pohotovost pro případ havárie nebo poruchy. nástup na řešení max. do 1 hodiny od autorizované výzvy k servisnímu zásahu v pracovní dny od 8:00 do 17:00 vyřešení max. do 4 hodin od autorizované výzvy k servisnímu zásahu pro nefunkčnosti VOIP TÚ a koncových VOIP zařízení, kdy chyba se projevuje u více než 10% uživatelů ústředny vyřešení nejpozději v průběhu následujícího pracovního dne od autorizované výzvy k servisnímu zásahu pro nefunkčnosti VOIP TÚ a koncových VOIP zařízení, kdy chyba se projevuje u méně než 10% uživatelů ústředny Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči na vyžádání schopnost měřit a analyzovat problémovou trasu mezi IP telefonem/bru a IP ústřednou a poskytnout zadavateli faktické podklady pro eskalaci problému na provozovatele dané trasy, či její části (jako např. poskytovatel WAN sítě, provozovatel LAN sítě apod). Analýza problémové trasy bude probíhat vždy jako jednorázová akce (např. týdenní sběr dat) a vždy až na výzvu Zadavatele. Zadavatel poskytne nutnou součinnost, avšak potřebné technické vybaveni pro provedení měření a analýzu (např. měřící sondy) dodá uchazeč. Měření nesmí ovlivnit běžný provoz zadavatele. Hlášení servisních požadavků na portálu helpdesku zadavatele Zadavatel požaduje po celou dobu trvání veřejné zakázky mít možnost zadávání všech poruch, nedostatků a objednávek elektronickou formou pomocí jedné centrální aplikace pro všechny uživatele včetně zadavatele. Zadavatel připouští i možnost dodání takovéto centrální aplikace uchazečem, je však výhradním právem zadavatele rozhodnout, jakou aplikaci bude využívat. Pro případ, že bude vybrána možnost zadávání všech poruch, nedostatků a objednávek elektronickou formou pomocí jedné centrální aplikace, kterou provozuje zadavatel, tak platí toto ustvení: Uchazeč je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky v rámci měsíčního poplatku všech služeb akceptovat, přijímat a aktivně řešit všechny poruchové lístky a objednávky v HelpDesk aplikaci, kterou za tímto účelem provozuje zadavatel. Uchazeč obdrží do této aplikace od zadavatele přístup ve formátu login a Stránka 10 z 13

12 heslo. Aplikace je umístěná na prostředcích zadavatele a zadavatel je za provoz této aplikace plně zodpovědný. Odkaz na HelpDesk (dále jen HD ) aplikaci: Uchazeč je povinen akceptovat a dodržovat tento pracovní postup definovaný zadavatelem: 1) Pokud zadavatel zadá poruchu/objednávku na uchazeče, objeví se tento požadavek ve stavu Nové pod loginem uchazeče v této aplikaci a současně odejde z této HD aplikace na uchazeče notifikační se základními informace o poruše/objednávce zadavatele 2) Pro převzetí požadavku se uchazeč přihlásí do HD aplikace, kde uvidíte všechny dílčí informace, které potřebujete k provedení opravy nebo zrealizování objednávky a když naplánuje řešení (např. návštěvu technika nebo obchodníka nebo dodavatele na místo), změní stav na Zpracováváno (naplánováno) Jednotlivé reakční doby jsou definovány zadavatelem v této ZD. 3) Po provedení opravy/dodání služby/dodání zboží je uchazeč povinen do 2 pracovních dnů se přihlásit do aplikace HD a změňte stav na Vyřešeno. 4) V případě, že uchazeč bude zasílat na zadavatele fakturu mimo standardní měsíční poplatek služby definovaný v Příloze č. 2 (poštou nebo em), je nutné, aby na ni bylo uvedeno evidenční číslo poruchy/objednávky ve formátu [CITKa # ] Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu výše uvedeného pracovního postupu. Veškeré změny výše uvedeného pracovního postupu je zadavatel povinen sdělit uchazeči písemně min 30 dnů před provedením této změny. V případě, že se tak nestane, nemůže zadavatel uchazeče nijak postihovat. Zadavatel připouští i možnost, že požadavky na opravu služby v poruše zadá pracovník HelpDesku zadavatele do aplikace, kterou za tímto účelem provozuje uchazeč. Podmínkou je, aby mohl zadat pracovník HelpDesku pod jedním přístupovým jménem pro všechny služby a pro všechny organizace do HelpDesk systému uchazeče. V tomto náhradním řešení HD musí být při zadání takovéhoto požadavku a objednávky jasně patrné, jaké služby má zadavatel aktivní a u jakého uživatele jsou provozovány (buď pomocí názvu uživatele, či jeho ID, které zadavatel dodá). Z daného seznamu pak pracovník HelpDesku zadavatele vybere du službu, doplní pouze specifikaci poruchy a kontakt na uživatele. Povinností uchazeče je, aby veškerou další komunikaci vedl přímo s koncovým uživatelem služby (primárně telefonicky), který bude u dané poruchy zapsán, nikoliv s pracovníkem HelpDesku zadavatele, a po vyřešení dané poruchy, aby poruchový lístek uzavřel nejpozději do dvou pracovních dnů. O všech změnách poruchového lístku musí být informováno pracoviště HelpDesku zadavatele pomocí notifikačního u. Případná úprava portálu či HD aplikace uchazeče, bude provedena na náklady daného uchazeče. Záruka VOIP telefonní ústředna min. 5 let VOIP telefony - min. 2 roky VOIP brány min. 2 roky Implementace Instalace a konfigurace všech zařízení (TÚ, telefony, brány,) v prostorách zadavatele. Konfigurace stávajících a nových čísel, vytáčecího plánu, přiřazení práv skupinám a uživatelům, konfigurace směrování volání apod. Součástí dodávky musí být veškerá potřebná volně ložená kabeláž pro oživení systému (součástí předložené ceny do výběrového řízení není doplnění či úprava pevně instalované / strukturované kabeláže). Integrace do stávající síťové infrastruktury. Testování funkčnosti a kompatibility dodaného řešení. Proškolení administrátorů s dodaným řešením (cca 4 hodiny). Po dodávce a instalaci řešení požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy, jejichž doba nepřesáhne 5 pracovních dnů. Tyto testy budou minimálně zahrnovat: Akceptační testy Ověření funkcí a vlastností všech dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce. Ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní. Test 1 provedení minimálně 10 současných hovorů v rámci ústředny. Test 2 provedení minimálně 5 souběžných hovorů do veřejné sítě. Test 3 provedení 3 hovorů s volbou pomocí služby call by name. Test 4 provedení minimálně 5 příchozích souběžných hovorů a jejich přepojení na jinou pobočku. Akceptační testy Nedostatky a jejich řešení Stránka 11 z 13

13 V případě prokazatelných nedostatků vzniklých či zjištěných v době zkušebního provozu je uchazeč povinen je odstranit, a to nejpozději do 10 dní od okamžiku, kdy tyto nedostatky zadavatel písemně uplatnil. Zkušební provoz bude v případě úspěchu zakončen podpisem akceptačního protokolu. Popis implementace a jeho části Součástí první části implementace je celková výměna všech telefonů (v tabulce níže sumy IP tel. a analogových telefonů). Přesný postup implementace a rozsah požadovaných prací bude specifikován v implementačním plánu, který bude sestaven na základě vzájemné dohody zadavatele s vítězným uchazečem. Současný stav magistrátu města Karviná: Telefonní systém využívaný městem je provozován na Cisco technologií a standardních technologií Alcatel. V budově C je využíváno PoE switchů pro napájení telefonů. Jako ústředna se využívá UCS a Alcatel Výměna stávajících IP telefonů v lokalitě Magistrátu lokalita počet počet Počet telefony standard bezdrátové telefony otevírání dveří počet sekretářský modul Magistrát města Karviné-Fryštátská 72/1, Karviná- Fryštát GSM brány pocet Výměna stávajících analogových telefonů v lokalitě Magistrátu lokalita počet počet Počet telefony standard bezdrátové telefony Magistrát města Karviné-Fryštátská 72/1, Karviná- Fryštát otevírání dveří počet sekretářský modul GSM brány pocet Součástí druhé části implementace je výměna všech stávajících telefonů, ústředen na funkční propojení s implementovu ústřednou, umístěnou na magistrátu města Karviná. V případě vybavenosti již instalovu ústřednu provedené funkční spojení podružné ústředny na ústřednu instalovu na magistrátu města Karviná. Tabulka vyjadřuje předpokládaný počet vybavenosti. Zadavatel nemusí odebrat všechny zadané. lokalita počet počet Počet telefony standard bezdrátové telefony otevírání dveří počet sekretářský modul GSM brány pocet BYTservis - služby, spol. s r.o Technické služby Karviná, a.s Městský dům kultury Karviná Regionální knihovna Karviná Sociální služby Karviná, příspěvková organizace Základní škola Borovského Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace Základní škola Karviná-Ráj Školská Základní škola Karviná-Ráj U Lesa Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby Stránka 12 z 13

14 Základní škola, Dělnická Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského Základní škola, U Studny Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka MŠ Základní škola, Mendelova 4 1 Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360, příspěvková organizace 5 Mateřská škola, Olbrachtova 5 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/ Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389, příspěvková organizace 5 1 Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova Mateřská škola, Nedbalova 5 3 Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, příspěvková organizace 4 1 Mateřská škola Karviná-Mizerov Centrum Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše Mateřská škola, Žižkova 6 4 4) Doba a místo plnění Magistrát města Karviná (první část) Termín zahájení: po podpisu smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů Termín dokončení: do 6 kalendářních týdnů ode dne podpisu smlouvy Místa plnění: budovy Magistrátu města Karviné, zámek Fryštát a Lotyhaus Vítězný uchazeč provede plnění (implementaci) takovým způsobem, který co nejméně omezí provoz. To znamená, že instalace bude provedena o víkendu či mimo provozní dobu Magistrátu města Karviné a bude minimalizovat výpadek telefonního spojení na co nejkratší dobu. Původní telefonní ústředny budou odpojeny teprve po plném převzetí jejich funkcionality dodu technologií vítězného uchazeče. Uchazeč zajistí na dobu překlopení dostatečný počet vlastních techniků. Ostatní organizace zřizované městem Karviná druhá část Termín zahájení: zadáním konkrétního požadavku na vítězného uchazeče Termín dokončení: nejpozději do 30ti dnů ode dne zadání konkrétního požadavku Část II. bude objednávána max. po dobu 24 měsíců od uzavření této smlouvy, nebude-li sjednáno jinak. Místa plnění: organizace SMK, které se bude konkrétní požadavek týkat. Zahájení plnění bude na základě požadavku, který zašle zadavatel a bude definováno místním šetřením na místě. Vítězný uchazeč provede plnění (implementaci) takovým způsobem, který co nejméně omezí provoz. To znamená, že instalace bude provedena na základě požadavku zadavatele a v jím stveném časovém harmonogramu s důrazem na minimalizaci výpadku telefonního spojení na co nejkratší dobu. Původní telefonní ústředny budou odpojeny teprve po plném převzetí jejich funkcionality dodu technologií vítězného uchazeče. Uchazeč zajistí na dobu přepojení dostatečný odpovídající počet vlastních techniků. Stránka 13 z 13

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

1. Specifikace IP telefonního systému

1. Specifikace IP telefonního systému 1. Specifikace IP telefonního systému Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická dokumentace zadavatele 1.1. Architektura Řešení IP telefonního systému umožní nasazení

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Pokud je v textu uvedena přesná specifikace předmětu zakázky s uvedením výrobce, případně typu, jedná se pouze o definici standardu předmětu zakázky,

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 Strana 1 ze 20 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběr poskytovatele datových a hlasových služeb Nová Radnice Městský úřad v Petřvaldě Gen. Svobody 511 735 41 Petřvald VŘ Nová Radnice Městský úřad Petřvald 2015 1 Obsah 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o.

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. Úvod Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. ICT ve firmě slouží k pokrytí potřeb podniku s ohledem

Více

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč : Třebíč MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč Město Třebíč Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory:

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Litvínov Operační program: Integrovaný operační program Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Číslo výzvy:

Více

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Standardy operačního řízení C421 Středočeského kraje Obsah Úvodní informace... 3 Výstupy podle smlouvy...

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting GTS Virtual Hosting 1 Přehled služby Každá organizace požadující profesionální webové stránky či aplikace k podpoře svého podnikání, zejména veškeré subjekty využívající internet jako prodejní, distribuční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více