zadavatele pro VŘ s názvem Implementace VoIP telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zadavatele pro VŘ s názvem Implementace VoIP telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná"

Transkript

1 2015 Technická specifikace zadavatele pro VŘ s názvem Implementace telefonního systému, s virtuální telefonní ústřednou, pro statutární město Karviná Miroslav Pros Seller Moravia, s.r.o.

2 1) Seznam zkratek BLF Busy Lamp Field zobrazení stavu účastníka FXS - Foreign Exchange Station - rozhraní připojení analogového telefonu G.722 kodek pro komprimaci hlasu - širokopásmový G.711 kodek pro kompresi hlasu - standardní G.729 kodek pro kompresi a komprimaci hlasu - úsporný HW - hardware IPv6 Internet Protocol internetový protokol verze 6 IVR Interactive Voice Response interaktivní obsluha volajícího LDAP - Lightweight Directory Access Protocol protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru MS AD Microsoft Active Directory implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí systému Microsoft Windows PSTN - Public Switched Telephone Network - veřejná telefonní síť PoE Power of Ethernet napájení zařízení po datovém síťovém kabelu RTP - Real-time Transport Protocol - protokol standardizující paketové doručování zvukových a video dat po internetu QoS Quality of Service rezervace a řízení datových toků v telekomunikačních a počítačových sítích jež využívají přepojování paketů SCCP - Skinny Call Control Protocol - proprietární protokol firmy Cisco, který slouží ke komunikaci mezi IP telefony Cisto a Cisco Call Managerem SIP Session Initiation Protocol - internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii SIPS SIP Secured - šifrování SIP signalizace SNMP - Simple Network Management Protocol protokol sloužící k průběžnému sběru nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě a jejich následné vyhodnocování SRTP - Secure Real-time Transport Protocol šifrované RTP SW - software TÚ telefonní ústředna UCS - Cisco Unified Computing System VLAN Virtual LAN logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo několika zařízení Voice over Internet Protocol - technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného internetovým protokolem XML - Extensible Markup Language - obecný značkovací jazyk umožňující snadné vytváření aplikací pro různé účely a různé typy dat Stránka 1 z 13

3 2) Vymezení předmětu dodávky Informace a údaje uvedené v oddílu - Vymezení předmětu dodávky, v tomto dokumentu vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování své nabídky. Návrh předmětu dodávky musí být v celkovém řešení kompatibilní v celém rozsahu, du dokumentací. Uchazečem nabízené řešení musí splňovat (pokud není výslovně uvedeno jinak) níže uvedené požadavky a parametry, které jsou definovány jako minimální a musí být splněny nebo překročeny. Splnění zde uvedených požadavků je nezbytnou podmínkou hodnocení uchazeče v zadávacím řízení. Předmět plnění Nasazení telefonie skládající se z VOIP telefonní ústředny, VOIP koncových zařízení a obslužné uživatelské PC aplikace včetně zajištění servisních služeb po dobu záruky pro dodané a zprovozněné řešení. Zadavatel požaduje implementovat nabízené řešení v rámci všech pracovišť a organizací pod ICT správou zadavatele viz příloha č. 5 Místo plnění ZD ve dvou etapách implementace: První etapa se týká implementace TÚ pro SMK a dodávky telefonních přístrojů dle specifikace a v počtech uvedených v příloze č. 3 Technická specifikace, pro všechna pracoviště Magistrátu města Karviné a Citka, p. o. a integrace dodané TÚ s již instalovu technologií na Městské policii Karviná (MPK). Druhá etapa se týká implementace na ostatních organizacích pod ICT správou zadavatele viz příloha č. 5 Místo plnění ZD. Jednotlivé organizace budou vybavovány postupně, na základě požadavku zadavatele, nejpozději do konce roku Nabízené řešení telefonie musí respektovat existující síťovou infrastrukturu, která zajišťuje provoz aplikací zadavatele. Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení analogových výtahových emergency komunikačních zařízení k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace. Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení analogové telefonní panely/zvonky u vstupních dveří v budovách k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace na zvolenou telefonní klapku a funkcionalitou otevření elektrického zámku dveří pomocí určeného kódu volaným uživatelem s VOIP TP. Zadavatel požaduje integraci dodaného komunikačního řešení s VOIP TÚ Městské policie Karviná tak, aby byla možnost vzájemného telefonního spojení pomocí 3 místních klapek. Současná TÚ Městské policie Karviná je provozována na systému Asterix s nadstavbou Elastix. Předmětem výběrového řízení není změna dodavatele hlasových služeb ani budování síťové infrastruktury v jednotlivých organizacích. Zadavatel požaduje plnění všech vlastností, kladených na technologie dle přílohy ZD č. 6 Rozpočet. V případě neplnění kterékoliv požadované vlastnosti bude uchazeč z výběrového řízení vyloučen. Stránka 2 z 13

4 Bod.1 VOIP telefonní ústředna TÚ minimální technické požadavky Telefonní ústředna bude implementována jako virtuální ústředna do prostředí vmware organizace, s dimenzací minimálně 1000 koncových zařízení Minimální kapacita uživatelů požadavky etapa etapa Připojení k PSTN a k podružným ústřednám pomocí SIP trunků 10 Počet souběžných hovorů pro vnitřní provoz (uživatelé v rámci TÚ) 200 Počet souběžných hovorů pro vnější kanál (SIP trunk) 90 Podpora protokolů SIP SCCP Podpora hlasových kodeků G.711 G.722 G.729 Podpora video kodeků H.263 H.264 Podpora víceúrovňového IVR Globální telefonní seznam - s pevnou strukturou (viz. níže Struktura globálního adresáře) vč. Provisioningu do telefonů Vyčítání dat pro globální adresář z externích zdrojů Jednoduchá webové stránka s nastavením přesměrování linek dílčí organizace na mobilní telefony Podpora IPv6 Bezpečnost LDAP MS AD CSV import SRTP SIPS 802.1q Podpora 802.1p (Class of Service) Administrační software pro základní nastavení TÚ (vytvoření a správa linky, nastavení přesměrování, správa globálního adresáře kontaktů, nastavení nahrávání apod.) Administrační software v českém jazyce Hlasová návěští TÚ v českém jazyce Software pro zobrazení historie volání a základní analýzy (čas. období, počet a doba odchozíc/příchozích/interních volaní, filtra na čísla a skupiny čísel volajících a volaných apod ) Podpora SNMP protokolu Stránka 3 z 13

5 Provisioning - automatizovaná konfigurace telefonů a bran vč. provisioningu externích aplikací Šifrovaný provisioning Centrální distribuce firmware pro telefony a brány Podpora funkčnosti volně dostupných softwarových telefonů pro různé operační systémy MS Windows Windows Mobile Android ios TÚ minimální funkční požadavky Přepojení hovoru Přesměrování hovorů Přidržení hovoru Hudba na pozadí Převzetí hovoru Převzetí hovoru s výběrem (zobrazení seznamu volající => volaný ) Identifikace volajícího (podpora jmenného popisu ke každé lince) Překlad čísla na jméno interní linky Překlad čísla na jméno dle globálního adresáře Signalizace BLF na připojených telefonech (podporuje-li to připojený telefon) Podpora mobility uživatele - stěhování identity uživatele na telefon jiného uživatele Integrace čísel mobilních telefonů formou zkrácených voleb Podpora popisu / překladu pro integrovaná mobilní čísla se zobrazením na displeji telefonů Automatické nahrávání hovorů s možností definice pro každou linku Nahrávání hovorů na vyžádání uživatelem s automatickým odesláním nahrávky na uživatele Software pro správu nahrávek s možností vyhledávání (dle datumu, čísla volajícího, čísla volaného, délky hovoru apod.) požadavky příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr Podpora konferenčních místností počet místností na ústředně 5 Podpora konferenčních místností počet účastníků v jedné místnosti 10 Volací fronty statické Volací fronty dynamické s přihlašováním operátora Podpora příposlechů a našeptávání příposlechy Stránka 4 z 13

6 našeptávání Další požadavky Číslovací plán s dvojím číslováním: Magistrát je dostupný přes 3-číselné volání (xxx) i 4-číselné volání (7xxx) a ostatní organizace jsou dostupné přes 4-číselné volání. Celé řešení bude dohledováno ze systémů zadavatele. Zadavatel požaduje aktuálnost řešení z důvodu zabezpečení ochrany investice spočívající v rozvoji řešení a jeho funkčnosti v návaznosti na měnící se podmínky, a to po dobu 5 let. Minimální požadavky na koncové voip zařízení v první etapě implementace. Bod. 2 běžný telefon s displejem minimální požadavky Minimálně požadované vlastnosti Počet SIP registrací 2 Tlačítka s možností přiřazení základních funkcí nebo funkcí rychlého volání. 2 LCD displej Počet řádků LCD displeje 2 Hlasité telefonování Hlasité telefonování Samostatný konektor pro připojení náhlavní soupravy Technologie pro podporu online aplikací (globální adresář aj) Switch 2x 10/100Mb/s Podpora PoE (IEEE 802.3af) XML Podpora kodeků G.711 G.722 G.729 Podpora IPv6 Bezpečnost SRTP SIPS 802.1q Uživatelské rozhraní v českém jazyce Bod. 3 sekretářský telefon s displejem minimální požadavky požadavky Počet SIP registrací 2 Tlačítka s možností přiřazení základních funkcí nebo funkcí rychlého volání. 10 LCD displej Stránka 5 z 13

7 Počet řádků LCD displeje 3 Hlasité telefonování Hlasité telefonování Samostatný konektor pro připojení náhlavní soupravy Technologie pro podporu online aplikací (globální adresář aj) Switch 2x 10/100Mb/s Podpora PoE (IEEE 802.3af) XML Podpora kodeků G.711 G.722 G.729 Podpora IPv6 Bezpečnost SRTP SIPS 802.1q Uživatelské rozhraní v českém jazyce Podpora připojení rozšiřujících panelů 2 Bod. 4 Rozšiřující panel / modul k sekretářskému telefonu minimální požadavky požadavky Programovatelná tlačítka s barevnou signalizací 16 LCD displej pro potřeby pojmenování jednotlivých programovatelných tlačítek Napájení z telefonu (bez potřeby externího adaptéru) 2 Napájecí adaptér pro běžné i sekretářské telefony v první části implementace 165 kusů (rozdíl v počtu podporovaných PoE switchi, umístěných na budově C a zbytku budov magistrátu města. Bod. 5 VOIP brána minimální požadavky požadavky FXS porty analogového rozhraní: RJ11 2 Nastavení polarity Podpora kodeků G.711 G.729 Podpora Ipv6 Bezpečnost SRTP SIPS 802.1q Stránka 6 z 13

8 Bod. 6 bezdrátový telefon s displejem minimální požadavky požadavky Počet SIP registrací na jednu základnu 5 Počet připojitelných ruček k jedné základně 5 LCD displej Počet řádků LCD displeje 3 Hlasité telefonování Hlasité telefonování Samostatný konektor pro připojení náhlavní soupravy Technologie pro podporu online aplikací (globální adresář aj) Podpora PoE (IEEE 802.3af) XML Podpora kodeků G.711 G.722 G.729 Podpora Ipv6 Bezpečnost SRTP SIPS 802.1q Uživatelské rozhraní v českém jazyce Podpora opakovačů signálu Uživatelská PC aplikace počet je instalací roven počtu telefonů Bod.7 Uživatelská PC aplikace minimální požadavky Vytáčení hovorů na telefonu uživatele Zobrazení informace o příchozím hovoru na telefon uživatele Historie volání Vyhledávání záznamů v globálním adresáři kontaktů Překlad čísla na jméno interní linky Překlad čísla na jméno dle globálního adresáře Podpora SMS Nezávislost na typu koncového zařízení ( telefon, bezdrátový telefon, brána, SW telefon,..) požadavky příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr příchozí směr odchozí směr Stránka 7 z 13

9 Podpora Microsoft Windows Standaalone EXE aplikace Podpora IPV6 Windows XP Windows 7 Windows 8 Další telefonní zařízení Magistrát města Karviná: Budova A: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát (Radnice) Budova B: Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát (umístění telefonní ústředny) Budova F1: Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát (Spisovna) Budova F2: Karola Śliwky 149, Karviná-Fryštát Budova G: Masarykovo nám. 1, Karviná-Fryštát (Zámek) a Masarykovo nám. 95, Karviná-Fryštát (Lottyhaus) Budova H: Poštovní 615, Karviná-Fryštát Budova KB: Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát (nová budova) Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení výtahových emergency komunikačních zařízení k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace: Budova A: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát 1 výtah Budova B: Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát 1 výtah Budova F1: Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát 1 výtah Budova KB: Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát 1 výtah Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení telefonní panely/zvonky u vstupních dveří v budovách k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace na zvolenou telefonní klapku a funkcionalitou otevření elektrického zámku dveří pomocí určeného kódu volaným uživatelem s VOIP TP: Budova A: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát 2 telefonní panely/zvonky Budova B: Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát 2 telefonní panely/zvonky Budova F1: Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát 1 telefonní panel/zvonek Budova F2: Karola Śliwky 149, Karviná-Fryštát 1 telefonní panel/zvonek Budova KB: Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát 8 telefonních panelů/zvonků Zadavatel požaduje připojení/integraci telefonních zařízení EZS v budovách k VOIP TÚ s plnou funkcionalitou komunikace na zvolenou telefonní linku: Budova A: Budova B: Budova F1: Budova F2: Budova G: (Lottyhaus) Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát Karola Śliwky 149, Karviná-Fryštát Masarykovo nám. 1, Karviná-Fryštát (Zámek) a Masarykovo nám. 95, Karviná-Fryštát Stránka 8 z 13

10 Struktura Globálního adresáře První úroveň menu Hledat.. Listovat organizace.. Druhá úroveň menu Hledat Text: Třetí úroveň menu - Hledat zobrazuje výsledky / kontakty na osoby a organizace (dle zadaného textu) Druhá úroveň menu Listovat organizace Název organizace č. 1.. Název organizace č. 2 Název organizace č. 3 Název organizace č. 3 Třetí úroveň menu Listovat organizace Divadlo Novotného Kino Central MŠ Lechovitzova MŠ škola Magistrát města Měst. Policie ZŠ xx ZŠ yy Čtvrtá úroveň menu - Listovat organizace Hledat: Pátá úroveň menu - Listovat organizace zobrazuje výsledky / kontakty na osoby v dané organizaci Bezpečnost Zadavatel požaduje zabezpečení ochrany proti zneužívání telekomunikačního řešení zadavatele. Bezpečnostní standard dodaného řešení musí odpovídat zákonu 181/2014 Sb. o Kybernetické bezpečnosti. Zadavatel požaduje konfiguraci kategorizace klapek a omezení volání: Kategorie 1 pouze interní hovory Kategorie 2 interní hovory a ČR pevné linky Kategorie 3 interní hovory, ČR pevné linky a mobilní Kategorie 4 interní hovory, ČR a SR pevné linky a mobilní Kategorie 5 interní hovory, Evropské státy Kategorie 6 celý svět Zadavatel požaduje monitoring provozu tak, aby byl včas upozorněn na rizika a nestandardní situace (uchazeč specifikuje vlastní bezpečnostní aspekty navrhovaného telekomunikačního řešení): Nepovolené volání do ciziny a hovory do zakázaných a drahých tarifních pásem Nestandardně dlouhé hovory Volání mimo povolené časové intervaly nebo častá a opakovaná volání na stejná čísla Šifrovaný přenos signalizace i hlasu mezi ústřednou a VOIP zařízeními Šifrovaný přenos signalizace i hlasu mezi ústřednou a podružnými ústřednami (SIP trunky) Šifrovaný provisioning VOIP telefonů Stránka 9 z 13

11 Monitoring VOIP technologie Zadavatel požaduje dodávku vhodného SW pro sledování kvality hovorů a provozu (protokoly SIP, RTP, RTCP a Cisco SKINNY (SCCP). SW umožňuje vyhodnocovat rozptyl a ztrátovost paketů a určovat kvalitu hovoru podle doporučení ITU-T G.107. Zachycená data musí být ukládána do databáze s rozhraním ODBC. SW musí pracovat pod OS Windows server 2008 a vyšším. Dále požaduje zobrazovat statistiky kvality a počtu hovorů, podíl návratových kódů SIP proxy, stav registrací jednotlivých SIP klientů, generovat události při výskytu určité akce (například telefonního hovoru) a sledovat reporty provozu. Dodaný software bude aktualizován po celou dobu záruky na dodu ústřednu. Licenční politika dodání veškerých potřebných licencí pro provoz telefonie v rozsahu minimálních požadavků dle zadání součástí ceny předloženého řešení budou veškeré další potřebné HW, SW a licence pro plnohodnotný chod celého nabízeného řešení dodané licence budou mít trvalou platnost po celou dobu fungování dodaného řešení VOIP telefonie Dokumentace Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči dodání návodů k používání dodaného řešení. SLA, likvidace stávajícího telekomunikačního systému o Uchazeč uvede telefonický a ový kontakt, na kterém bude poskytovat: konzultace týkající se dodaného HW a SW v pracovní dny od 8:00 do 17:00 dálkové nastavení dodaného HW a SW v pracovní dny od 8:00 do 17:00 řešení technických problémů na dodávané řešení vzdáleným přístupem a v případech kdy nelze použít vzdálený přístup tak v místě instalace v pracovní dny od 8:00 do 15:00 servis dodaného HW a SW po dobu záruky. Servis bude zahrnovat opravu poruch dodaného HW a SW. Součástí servisu bude nonstop (365/7/24) pohotovost pro případ havárie nebo poruchy. nástup na řešení max. do 1 hodiny od autorizované výzvy k servisnímu zásahu v pracovní dny od 8:00 do 17:00 vyřešení max. do 4 hodin od autorizované výzvy k servisnímu zásahu pro nefunkčnosti VOIP TÚ a koncových VOIP zařízení, kdy chyba se projevuje u více než 10% uživatelů ústředny vyřešení nejpozději v průběhu následujícího pracovního dne od autorizované výzvy k servisnímu zásahu pro nefunkčnosti VOIP TÚ a koncových VOIP zařízení, kdy chyba se projevuje u méně než 10% uživatelů ústředny Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči na vyžádání schopnost měřit a analyzovat problémovou trasu mezi IP telefonem/bru a IP ústřednou a poskytnout zadavateli faktické podklady pro eskalaci problému na provozovatele dané trasy, či její části (jako např. poskytovatel WAN sítě, provozovatel LAN sítě apod). Analýza problémové trasy bude probíhat vždy jako jednorázová akce (např. týdenní sběr dat) a vždy až na výzvu Zadavatele. Zadavatel poskytne nutnou součinnost, avšak potřebné technické vybaveni pro provedení měření a analýzu (např. měřící sondy) dodá uchazeč. Měření nesmí ovlivnit běžný provoz zadavatele. Hlášení servisních požadavků na portálu helpdesku zadavatele Zadavatel požaduje po celou dobu trvání veřejné zakázky mít možnost zadávání všech poruch, nedostatků a objednávek elektronickou formou pomocí jedné centrální aplikace pro všechny uživatele včetně zadavatele. Zadavatel připouští i možnost dodání takovéto centrální aplikace uchazečem, je však výhradním právem zadavatele rozhodnout, jakou aplikaci bude využívat. Pro případ, že bude vybrána možnost zadávání všech poruch, nedostatků a objednávek elektronickou formou pomocí jedné centrální aplikace, kterou provozuje zadavatel, tak platí toto ustvení: Uchazeč je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky v rámci měsíčního poplatku všech služeb akceptovat, přijímat a aktivně řešit všechny poruchové lístky a objednávky v HelpDesk aplikaci, kterou za tímto účelem provozuje zadavatel. Uchazeč obdrží do této aplikace od zadavatele přístup ve formátu login a Stránka 10 z 13

12 heslo. Aplikace je umístěná na prostředcích zadavatele a zadavatel je za provoz této aplikace plně zodpovědný. Odkaz na HelpDesk (dále jen HD ) aplikaci: Uchazeč je povinen akceptovat a dodržovat tento pracovní postup definovaný zadavatelem: 1) Pokud zadavatel zadá poruchu/objednávku na uchazeče, objeví se tento požadavek ve stavu Nové pod loginem uchazeče v této aplikaci a současně odejde z této HD aplikace na uchazeče notifikační se základními informace o poruše/objednávce zadavatele 2) Pro převzetí požadavku se uchazeč přihlásí do HD aplikace, kde uvidíte všechny dílčí informace, které potřebujete k provedení opravy nebo zrealizování objednávky a když naplánuje řešení (např. návštěvu technika nebo obchodníka nebo dodavatele na místo), změní stav na Zpracováváno (naplánováno) Jednotlivé reakční doby jsou definovány zadavatelem v této ZD. 3) Po provedení opravy/dodání služby/dodání zboží je uchazeč povinen do 2 pracovních dnů se přihlásit do aplikace HD a změňte stav na Vyřešeno. 4) V případě, že uchazeč bude zasílat na zadavatele fakturu mimo standardní měsíční poplatek služby definovaný v Příloze č. 2 (poštou nebo em), je nutné, aby na ni bylo uvedeno evidenční číslo poruchy/objednávky ve formátu [CITKa # ] Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu výše uvedeného pracovního postupu. Veškeré změny výše uvedeného pracovního postupu je zadavatel povinen sdělit uchazeči písemně min 30 dnů před provedením této změny. V případě, že se tak nestane, nemůže zadavatel uchazeče nijak postihovat. Zadavatel připouští i možnost, že požadavky na opravu služby v poruše zadá pracovník HelpDesku zadavatele do aplikace, kterou za tímto účelem provozuje uchazeč. Podmínkou je, aby mohl zadat pracovník HelpDesku pod jedním přístupovým jménem pro všechny služby a pro všechny organizace do HelpDesk systému uchazeče. V tomto náhradním řešení HD musí být při zadání takovéhoto požadavku a objednávky jasně patrné, jaké služby má zadavatel aktivní a u jakého uživatele jsou provozovány (buď pomocí názvu uživatele, či jeho ID, které zadavatel dodá). Z daného seznamu pak pracovník HelpDesku zadavatele vybere du službu, doplní pouze specifikaci poruchy a kontakt na uživatele. Povinností uchazeče je, aby veškerou další komunikaci vedl přímo s koncovým uživatelem služby (primárně telefonicky), který bude u dané poruchy zapsán, nikoliv s pracovníkem HelpDesku zadavatele, a po vyřešení dané poruchy, aby poruchový lístek uzavřel nejpozději do dvou pracovních dnů. O všech změnách poruchového lístku musí být informováno pracoviště HelpDesku zadavatele pomocí notifikačního u. Případná úprava portálu či HD aplikace uchazeče, bude provedena na náklady daného uchazeče. Záruka VOIP telefonní ústředna min. 5 let VOIP telefony - min. 2 roky VOIP brány min. 2 roky Implementace Instalace a konfigurace všech zařízení (TÚ, telefony, brány,) v prostorách zadavatele. Konfigurace stávajících a nových čísel, vytáčecího plánu, přiřazení práv skupinám a uživatelům, konfigurace směrování volání apod. Součástí dodávky musí být veškerá potřebná volně ložená kabeláž pro oživení systému (součástí předložené ceny do výběrového řízení není doplnění či úprava pevně instalované / strukturované kabeláže). Integrace do stávající síťové infrastruktury. Testování funkčnosti a kompatibility dodaného řešení. Proškolení administrátorů s dodaným řešením (cca 4 hodiny). Po dodávce a instalaci řešení požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy, jejichž doba nepřesáhne 5 pracovních dnů. Tyto testy budou minimálně zahrnovat: Akceptační testy Ověření funkcí a vlastností všech dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce. Ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní. Test 1 provedení minimálně 10 současných hovorů v rámci ústředny. Test 2 provedení minimálně 5 souběžných hovorů do veřejné sítě. Test 3 provedení 3 hovorů s volbou pomocí služby call by name. Test 4 provedení minimálně 5 příchozích souběžných hovorů a jejich přepojení na jinou pobočku. Akceptační testy Nedostatky a jejich řešení Stránka 11 z 13

13 V případě prokazatelných nedostatků vzniklých či zjištěných v době zkušebního provozu je uchazeč povinen je odstranit, a to nejpozději do 10 dní od okamžiku, kdy tyto nedostatky zadavatel písemně uplatnil. Zkušební provoz bude v případě úspěchu zakončen podpisem akceptačního protokolu. Popis implementace a jeho části Součástí první části implementace je celková výměna všech telefonů (v tabulce níže sumy IP tel. a analogových telefonů). Přesný postup implementace a rozsah požadovaných prací bude specifikován v implementačním plánu, který bude sestaven na základě vzájemné dohody zadavatele s vítězným uchazečem. Současný stav magistrátu města Karviná: Telefonní systém využívaný městem je provozován na Cisco technologií a standardních technologií Alcatel. V budově C je využíváno PoE switchů pro napájení telefonů. Jako ústředna se využívá UCS a Alcatel Výměna stávajících IP telefonů v lokalitě Magistrátu lokalita počet počet Počet telefony standard bezdrátové telefony otevírání dveří počet sekretářský modul Magistrát města Karviné-Fryštátská 72/1, Karviná- Fryštát GSM brány pocet Výměna stávajících analogových telefonů v lokalitě Magistrátu lokalita počet počet Počet telefony standard bezdrátové telefony Magistrát města Karviné-Fryštátská 72/1, Karviná- Fryštát otevírání dveří počet sekretářský modul GSM brány pocet Součástí druhé části implementace je výměna všech stávajících telefonů, ústředen na funkční propojení s implementovu ústřednou, umístěnou na magistrátu města Karviná. V případě vybavenosti již instalovu ústřednu provedené funkční spojení podružné ústředny na ústřednu instalovu na magistrátu města Karviná. Tabulka vyjadřuje předpokládaný počet vybavenosti. Zadavatel nemusí odebrat všechny zadané. lokalita počet počet Počet telefony standard bezdrátové telefony otevírání dveří počet sekretářský modul GSM brány pocet BYTservis - služby, spol. s r.o Technické služby Karviná, a.s Městský dům kultury Karviná Regionální knihovna Karviná Sociální služby Karviná, příspěvková organizace Základní škola Borovského Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace Základní škola Karviná-Ráj Školská Základní škola Karviná-Ráj U Lesa Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby Stránka 12 z 13

14 Základní škola, Dělnická Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského Základní škola, U Studny Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka MŠ Základní škola, Mendelova 4 1 Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360, příspěvková organizace 5 Mateřská škola, Olbrachtova 5 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/ Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389, příspěvková organizace 5 1 Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova Mateřská škola, Nedbalova 5 3 Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, příspěvková organizace 4 1 Mateřská škola Karviná-Mizerov Centrum Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše Mateřská škola, Žižkova 6 4 4) Doba a místo plnění Magistrát města Karviná (první část) Termín zahájení: po podpisu smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů Termín dokončení: do 6 kalendářních týdnů ode dne podpisu smlouvy Místa plnění: budovy Magistrátu města Karviné, zámek Fryštát a Lotyhaus Vítězný uchazeč provede plnění (implementaci) takovým způsobem, který co nejméně omezí provoz. To znamená, že instalace bude provedena o víkendu či mimo provozní dobu Magistrátu města Karviné a bude minimalizovat výpadek telefonního spojení na co nejkratší dobu. Původní telefonní ústředny budou odpojeny teprve po plném převzetí jejich funkcionality dodu technologií vítězného uchazeče. Uchazeč zajistí na dobu překlopení dostatečný počet vlastních techniků. Ostatní organizace zřizované městem Karviná druhá část Termín zahájení: zadáním konkrétního požadavku na vítězného uchazeče Termín dokončení: nejpozději do 30ti dnů ode dne zadání konkrétního požadavku Část II. bude objednávána max. po dobu 24 měsíců od uzavření této smlouvy, nebude-li sjednáno jinak. Místa plnění: organizace SMK, které se bude konkrétní požadavek týkat. Zahájení plnění bude na základě požadavku, který zašle zadavatel a bude definováno místním šetřením na místě. Vítězný uchazeč provede plnění (implementaci) takovým způsobem, který co nejméně omezí provoz. To znamená, že instalace bude provedena na základě požadavku zadavatele a v jím stveném časovém harmonogramu s důrazem na minimalizaci výpadku telefonního spojení na co nejkratší dobu. Původní telefonní ústředny budou odpojeny teprve po plném převzetí jejich funkcionality dodu technologií vítězného uchazeče. Uchazeč zajistí na dobu přepojení dostatečný odpovídající počet vlastních techniků. Stránka 13 z 13

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na dodávku a instalaci VOIP ústředny, VOIP telefonů včetně zajištění servisních služeb Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Technická dokumentace a specifikace

Technická dokumentace a specifikace Část 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované řešení založené na VoIP (Voice over Internet Protocol) technologii

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Pokud je v textu uvedena přesná specifikace předmětu zakázky s uvedením výrobce, případně typu, jedná se pouze o definici standardu předmětu zakázky,

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost Dodatečné informace k ZD Dotaz č. 1 K bodu 5.1.1. SERVER DATOVÉHO CENTRA Můžete potvrdit, že pro dodávku 1 ks nového blade serveru bude

Více

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro. Jihomoravský kraj

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro. Jihomoravský kraj INTERNET HLAS DATA Poskytovatel telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj Obsah 1. VoIP telefonie telefon přes internet... 2 1.1. Popis funkce... 2 1.2. Hodí se pro Vás služba VoIP?... 2 1.3. VoIP

Více

Přehled SIP telefonů. Aastra 5000 a Aastra 400. Jádro bezpečných telekomunikačních řešení

Přehled SIP telefonů. Aastra 5000 a Aastra 400. Jádro bezpečných telekomunikačních řešení Přehled SIP telefonů Aastra 5000 a Aastra 400 Jádro bezpečných telekomunikačních řešení SIP telefony Aastra Aastra 6730i» 3-řádkový LCD displej (16 znaků na řádek)» vynikající poměr cena/výkon» podpora

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace Polycom - produkty pro VOIP komunikaci přehled portfolia SIP telefonů objevte nové možnosti hlasové komunikace 1. PŘEHLED POLYCOM PRODUKTŮ PRO VOIP KOMUNIKACI 1.1. Stolní telefony standardu SIP SoundPoint

Více

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx Návod k obsluze VoIP PBX ústředna Soundwin WiPBX, ipbx Popis produktu Soundwin WiPBX a ipbx jsou SOHO SIP PBX ústředny, které překvapí nejen velikostí, ale také nízkou cenou. Brány WiPBX a ipbx se mezi

Více

Kapitola 1 Představení SIP telefonu

Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon je plně funkční IP telefon vhodný pro využívání v domácnostech. Podporuje SIP protokol dle RFC3261. Obsahuje dva síťové porty 10/100BaseT, pomocí

Více

Č.j. KRPP-70895-18/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 30. června 2015 Počet listů: 5

Č.j. KRPP-70895-18/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 30. června 2015 Počet listů: 5 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-70895-18/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 30. června 2015 Počet listů: 5 PROTOKOL č. 3 O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ

Více

Řada optipoint 420 Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti

Řada optipoint 420 Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti Řada Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti Pracovní místa se dnes vyznačují stále větší mobilitou, a to i v rámci jednoho podniku. Sdílením pracoviště vzniká nové, moderní a především stále flexibilnější

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem

Více

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF Veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23

Více

SIEMENS GIGASET C530 IP

SIEMENS GIGASET C530 IP SIEMENS GIGASET C530 IP Funkce VoIP: multilinka až pro:6 SIP čísel (i s odlišnými operátory) a 1 připojení přes pevnou linku (analog) - individuální přidělení linky podle sluchátka (pro příchozí a odchozí

Více

1. Popis předmětu veřejné zakázky a základní informace o VoZP

1. Popis předmětu veřejné zakázky a základní informace o VoZP Příloha č.1 k č.j. 1/160/88732-2013 Upřesnění předmětu veřejné zakázky 1. Popis předmětu veřejné zakázky a základní informace o VoZP V rámci zajištění datové komunikace mezi jednotlivými pracovišti požaduje

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

O2 Kompletní kancelář

O2 Kompletní kancelář Ceník služby elektronických komunikací O2 Kompletní kancelář Platný od 1.1.2010 Ceny jsou uvedeny v Kč Obsah: 1 MĚSÍČNÍ CENY SLUŽBY O2 KOMPLETNÍ KANCELÁŘ...2 1.1 ZÁKLADNÍ SLUŽBY...2 1.2 ROŽŠÍŘENÉ SLUŽBY...2

Více

Dovybavení laboratoří ICT pro výuku studentů na FEKT VUT v Brně

Dovybavení laboratoří ICT pro výuku studentů na FEKT VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Dovybavení laboratoří ICT pro výuku studentů na FEKT VUT v Brně Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem zakázky je inovace vybraných laboratoří

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

VoIP telefonie je komplexní řešení

VoIP telefonie je komplexní řešení VoIP telefonie je komplexní řešení IP telefony 2015 RTX 8830 RTX 8630 W52H W52P Videokonferenční řešení VC400 CP860 a CPE80 VP530 EXP40 SIP-T41P SIP-T42G SIP-T46G SIP-T48G 39PK VC120 SIP-T19/19P SIP-T21

Více

Nabídka konektivity: Rychlost připojení Agregace Cena 1 měsíc vč. DPH 6/2 Mbps 1:3 350,- Kč 16/4 Mbps 1:6 500,- Kč 25/6 Mbps 1:9 650,- Kč

Nabídka konektivity: Rychlost připojení Agregace Cena 1 měsíc vč. DPH 6/2 Mbps 1:3 350,- Kč 16/4 Mbps 1:6 500,- Kč 25/6 Mbps 1:9 650,- Kč Nabídka připojení služba internet 1. Připojení smlouva na dobu určitou 12 měsíců Rodinný dům - Cena instalace od 1,- Kč vč. DPH (dle potřebné technologie) - zaměření zdarma (upřesnění ceny instalace) -

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace zadavatelem požadovaného plnění

Příloha č. 1 Technická specifikace zadavatelem požadovaného plnění Příloha č. 1 Technická specifikace zadavatelem požadovaného plnění Popis současného řešení Telefonní spojení ve FN Brno je zajištěno třemi nezávislými telefonními ústřednami, které jsou vzájemně propojené

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Obsah prezentace. Historie systému Gradient. Popis funkcí systému Gradient. Závěr kontaktní informace.

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Dodatečná informace č. 3 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Technologické centrum

Více

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na topenářské práce na akci s názvem: Zajištění telekomunikačních

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 8148 Pořízení elearningového prostředí Statutárního města

Více

Řada optipoint 420 Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti

Řada optipoint 420 Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti Řada Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti Pracovní místa se dnes vyznačují stále větší mobilitou, a to i v rámci jednoho podniku. Sdílením pracoviště vzniká nové, moderní a především stále flexibilnější

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Michal Andrejčák, Klub uživatelů ŘS MicroSCADA, Hotel Omnia Janské Lázně, SDM600 Stručný popis a reference.

Michal Andrejčák, Klub uživatelů ŘS MicroSCADA, Hotel Omnia Janské Lázně, SDM600 Stručný popis a reference. Michal Andrejčák, Klub uživatelů ŘS MicroSCADA, Hotel Omnia Janské Lázně, 19.-20.10.2016 Stručný popis a reference Slide 1 Agenda Vlastnosti Reference Stadtwerken München Reference ČEZ distribuce, a.s.

Více

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o.

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. PŘÍLOHA I (PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a Strana 1 (celkem 9) Úvod Příloha I Smlouvy definuje

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Nahrávací systém TriREC

Nahrávací systém TriREC \ 2011 Nahrávací systém TriREC 9.12.2011 OBSAH Nahrávací systém TriREC...2 Základní vlastnosti:...2 Škálovatelnost...2 Controller...3 Recorder...3 Storage...3 Integrátor...3 Vstupy...3 Nahrávání...3 Sledování...4

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb COOLHOUSING, s.r.o. platný od 1.11.2015. Strana 1 /11 Licence a správa Pronájem licence a správa aplikace Virtuální telefonní ústředna (PBX) Start (5-15 linek) Premium (16-25 linek)

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

Co je SAS? 8.3.2009 1

Co je SAS? 8.3.2009 1 Co je SAS? SAS = velmi účinný a intuitivní nástroj pro administraci MD110, MX-One a CISCO Call Manager (ve vývoji) založený na multiuživatelské platformě a přístupu přes WEB IE5.5 (a výše) z kteréhokoliv

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje Evidenční číslo ve VVZ: VZ 343877 VZ v E-ZAK:

Více

optipoint 410 Nová řada IP telefonů pro IP systémy v reálném čase

optipoint 410 Nová řada IP telefonů pro IP systémy v reálném čase Nová řada IP telefonů pro IP systémy v reálném čase je nová řada IP telefonů, která zahrnuje přístroje od entry pro základní telefonní funkce až k advance s aplikačním nebo displejovým modulem pro náročné

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby 1. Z obsahu zadávací dokumentace (výzvy) vyplývá, že součástí požadovaného plnění je rovněž servisní

Více

Specifikace - Vyvolávací systém pro městský úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí

Specifikace - Vyvolávací systém pro městský úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí Specifikace - Vyvolávací systém pro městský úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí Požadovaná specifikace Interní objednávání klientů Popis systému Systém musí umožňovat objednání a rovněž rezervaci termínu příští

Více

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Sídlem: Průběžná 116 3900 Tábor-Čekanice Zastoupený: Mgr. Hanou Dolejší IČ:

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

2N NetStar SW. Co je 2N NetStar SW? IP pobočková ústředna. Virtuální ústředna. Interkom server

2N NetStar SW. Co je 2N NetStar SW? IP pobočková ústředna. Virtuální ústředna. Interkom server 2N Netstar SW Co je 2N NetStar SW? IP pobočková ústředna Virtuální ústředna Interkom server Výhody: Snadná instalace a správa Levnější než tradiční HW ústředny Využití stávajících datových rozvodů Instalace

Více

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí).

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). VoIP Telefonie Provozování protokolu SIP mezi softwarovou ústřednou Asterisk a Cisco 2811 Vypracoval: Pavel Jeníček, JEN022 Martin Milata,

Více

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Náplň akce Technická specifikace "Hradec Králové - telefonní ústředna" Příloha č. 3 k č.j.: VS-23031/ČJ-2016-802050 Předmětem akce je demontáž stávající pobočkové telefonní ústředny umístěné v technické

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

Technické a dodací podmínky

Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) A) Společné podmínky

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

2N OMEGA. Obchodní nabídka telefonní ústředny NPT-12143. Číslo zakázky. PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU!

2N OMEGA. Obchodní nabídka telefonní ústředny NPT-12143. Číslo zakázky. PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU! Obchodní nabídka telefonní ústředny 2N OMEGA Číslo zakázky NPT-12143 PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU! 2N TELEKOMUNIKACE a.s. má zaveden a certifikován systém řízení kvality dle

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor informatiky VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na UTM firewall Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 26. 5. 2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO: 13-2015 O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í uchazečům pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím řízení

Více

Příloha č.1 zadávací dokumentace Specifikace požadavků na řešení softwarových videokonferenčních klientů

Příloha č.1 zadávací dokumentace Specifikace požadavků na řešení softwarových videokonferenčních klientů Příloha č.1 zadávací dokumentace Specifikace požadavků na řešení softwarových videokonferenčních klientů Popis stávající videokonferenční infrastruktury CESNET Stávající videokonferenční infrastruktura

Více

Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p.

Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p. Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p. Výchozí stav Distribuovaný systém sběru dat s jedním centrálním em bez redundance či horké zálohy Komunikace mezi em a dalšími součástmi systému

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Všem uchazečům VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA DATUM 64610-2/2015-900000-090 Mgr. Bolfová/261332550 15. 12. 2015 Odpověď na žádost o dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci a úprava

Více

Principy testeru telefonních sítí xphonet

Principy testeru telefonních sítí xphonet Principy testeru telefonních sítí xphonet popisy principů, uživatelská rozhraní, příklady výsledků, další záměry Ing. Ivo F i š e r, ředitel společnosti ProTel engineering, spol. s r.o. xphonet centrum

Více

Siemens DE 310 IP PRO. Siemens DE 410 IP PRO. Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku

Siemens DE 310 IP PRO. Siemens DE 410 IP PRO. Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku HDSPTM pro vynikající kvalitu zvuku, soubor podpory konfigurace ke stažení.zabezpečení SRTP/TLS, integrovaný router (PPPoE), funkční

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

v y z ý v á k zjednodušenému podlimitnímu řízení

v y z ý v á k zjednodušenému podlimitnímu řízení Město Rýmařov náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov IČO: 296 317 v y z ý v á dle 38 a podmínky 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) k zjednodušenému podlimitnímu

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více