NABÍDKOVÝ LIST. České vysoké učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKOVÝ LIST. České vysoké učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření"

Transkript

1 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření. Odborné zaměření Měřicí metody a přístrojová technika, senzorika, systémy pro měření, sběr a zpracování dat, bezdemontážní diagnostika, metrologie elektrických veličin, navigační systémy. Nabízené služby Nedestruktivní testování konstrukcí/konstrukčních dílů v extrémních podmínkách (bezkontaktní testování na výskyt trhlin, nehomogenit a materiálových změn pomocí bezkontaktního ultrazvukového testování EMAT, vířivých proudů a termografie). In-flight snímání a vyhodnocování vibrací a akustické emise pro vyhodnocování stavu zařízení. Návrh a vývoj testovacích a kalibračních zařízení pro magnetometry. Návrh a vývoj videometrických zařízení. Testování EMC komunikačních sběrnic. Testování kvality přenosu řeči v nízkorychlostních sítích. Návrh a vývoj simulátorů pro testování přístrojů a senzorových systémů. Návrh a FEM simulace zejména v oblasti stejnosměrných a nízkofrekvenčních magnetických polí. Vývoj software pro FPGA, CPLD, DSP, PIC, procesory RISC i PC. Návrh, vývoj a testování embedded systémů (např. videoprocesorů) a komunikačních sběrnic pro kritické mise. Návrh, vývoj a testování videometrických a kamerových systémů. Testování a diagnostika číslicových, analogových i ADC systémů. Návrh a vývoj palubních magnetometrů, kompasů a navigačních systémů.

2 Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce ADA Akustická emise, s. r. o., Plzeň vývoj metod zpracování a vyhodnocování signálů akustické emise při zkouškách tlakových zařízení ATG s.r.o. výzkum detekčních schopností metody EMAT Automotive Lighting CZ, s.r.o. - vývoj komunikačního rozhraní pro diagnostiku Billingsley Aerospace and Defense, USA - testování magnetických senzorů a magnetometrů Brownline, Nizozemí vývoj navigačního zařízení pro vrtné soupravy ComAp s.r.o. - měření a konzultace v oblasti EMC Český metrologický institut, Praha měření ss proudu kryogenních fotodetektorů DataPartner, s.r.o. spolupráce na řešení systémů pro řízení, sběr a zpracování dat Exxam Systems LLC, Anchorage, USA - vývoj zařízení pro testování izolovaných trubek INRIM, Itálie vývoj a zhotovení čtyřpárových termostatizovaných etalonů odporu JE Dukovany, JE Temelín, Škodu JS a.s., Pražská teplárenská a.s. zajišťování přesnosti měření a speciální kalibrace přístrojů LOM, s.p. odš. záv. VTUL a PVO - spolupráce při vývoji systémů pro řízení a navigaci bezpilotních letadel National Instruments, Czech Republic, s.r.o. vývoj softwarových aplikací NVE Corporation, USA výzkumná spolupráce v oblasti nových magnetických senzorů PAC Corp., USA - Vývoj metod pro měření vlastností ropných produktů Schiebel, Austria hledač bomb DIMADS, nové metody detekce a rozpoznání protipěchotních min Sintef, Norsko výzkumná spolupráce v oblasti piezomagnetických senzorů STARMANS electronics, s.r.o., Praha nedestruktivní testování materiálů ultrazvukem Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav dlouholetá spolupráce při vývoji a implementaci metod pro testování vozidlových řídicích jednotek, vyhodnocování kvality převodovek pomocí vibrodiagnostiky, návrh a realizace testovacího pracoviště pro vozidlové moduly Škoda Auto využívající komunikační sběrnice automobilu CAN. Texas University Hospital, USA vývoj zařízení pro měření objemu žaludku TH&L Systems, s.r.o. - spolupráce na vývoji SW pro laboratorní měřicí systémy T-Mobile, a.s. vývoj testovacích programů Vector Magnetics, USA:- spolupráce ve výzkumu magnetických senzorů, vývoj gradiometru pro navigaci při horizontálním vrtání Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha automatizace vyhodnocování vad při testování metodou vířivých proudů Volkswagen AG, Wolfsburg datalogger pro vozy VW a Škoda ZPA Smart Energy, s.r.o. spolupráce při vývoji AMM a AMR systémů (rádiová a PLC komunikace, směrovací algoritmy, měřiče médií) Cegelec a.s. Vývoj víceúčelového měřicího systému s mikroprocesorem určený pro analýzu a sběr dat Kontaktní osoba Jméno: Doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. Název instituce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření Tel.: (+420) Web: measure.feld.cvut.cz

3 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole Odborné zaměření Vývoj a měření antén pro rádiové komunikační a identifikační systémy a koncová mobilní komunikační zařízení, vývoj aktivních a pasivních mikrovlnných obvodů, měření v oblasti vysokofrekvenční techniky, měření elektromagnetické kompatibility. Nabízené služby Anténní měření zahrnující měření směrových charakteristik antén, měření zisku, měření impedancí a polarizační měření. Návrh a vývoj antén. Návrh a vývoj integrovaných antén pro vícepásmové mobilní komunikační zařízení v pásmech GSM/DCS/UMTS/LTE, ISM 2,4 a 5 GHz. Návrh a vývoj anténních řad pro komunikační, identifikační a radarové systémy. Měření vyzařování zařízení v rámci elektromagnetické kompatibility. Měření přenosových vlastností materiálů elektromagnetickou vlnou. Měření s-parametrů (rozptylové parametry) aktivních a pasivních obvodů. Vývoj aktivních a pasivních mikrovlnných obvodů a systémů do 50 GHz. Zesilovače, násobiče, oscilátory, směšovače, senzory, radary. Kontaktování čipů Návrh a vývoj pevných (čtecích) antén pro UHF RFID systémy Návrh a vývoj antén nositelných TAGů (transpondérů) se speciálními vlastnostmi pro UHF RFID systémy (např. odolnost parametrů vůči přítomnosti lidského těla, kovů a dalších materiálů).

4 Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Rohde&Schwarz - Praha, s.r.o. vývoj antény ŘLP s.p. návrh anténních systémů Conel s.r.o. měření EMC ELDIS Pardubice, s.r.o. anténní měření Huawei Technologies (CZECH) s.r.o. měření antén Ing. Jan Jirous J&J anténní měření Jablocom s.r.o. měření antén RFspin s.r.o. anténní měření T-Mobile Czech Republic a.s. - měření antén Tesla, a.s. měření antén Vodafone Czech Republic, a.s. měření signálů Ingersoll Rand měření EMC Vězeňská služba ČR vývoj GSM/DCS integrovaných antén pro systém detekce a lokalizace mobilních telefonů ve vazebních věznicích MO ČR vývoj anténních řad pro aktivní systém ochrany bojových vozidel NBU vývoj speciálních měřicích metod Kontaktní osoba Jméno: Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D. Název instituce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole Tel.: (+420) Web:

5 NABÍDKOVÝ LIST ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky. Odborné zaměření Technologie automatické identifikace (RFID, NFC, Čárové kódy, atd ) Elektromagnetická kompatibilita Měření a testování přenosových systémů po vedeních Nabízené služby Testování, analyzování a měření RFID tagů pro pásma LF, HF a UHF. Testování, analyzování a měření RFID čteček pro pásma LF, HF a UHF. Řešení problémů koexistence RFID a dalších (bezdrátových) technologií. Posuzování vhodnosti implementace RFID Expertní činnost řešení potíží s provozem RFID Předcertifikační měření EMC (odolnost i rušení) Měření vlastností vedení, parametrů přenosových zařízení, testování datové propustnosti Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Měření RFID dle ISO standardy: ISO/IEC :2011 Identification cards -- Test methods -- Part 6: Proximity cards ISO/IEC :2008 Identification cards -- Test methods -- Part 7: Vicinity cards Měření citlivosti RFID UHF tagů a čteček v souladu se standardy: ETSI: EN , ISO/IEC: :2013 a standardy GS1 EPC

6 Skupina realizovala významné projekty spojené s RFID v oblasti zdravotnictví, automobilového průmyslu i obecné logistice. Kontaktní osoba Jméno: Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D. Název instituce: ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky Tel.: (+420) Web: cai.cvut.cz

7 Příloha č. 2 Rámcové smlouvy o participaci na projektu Inovační vouchery v Praze NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze fakulta elektrotechnická katedra počítačů (http://cs.felk.cvut.cz) laboratoř inteligentní datové analýzy (http://ida.felk.cvut.cz) název poskytovatele znalostí a logo Odborné zaměření Analýza dat, data mining, strojové učení, prediktivní modelování Nabízené služby Tvorba, testování a údržba predikčních modelů z historických dat klasifikace (predikce diskrétní veličiny, např. ano/ne ) regrese (predikce spojité veličiny, např. spotřeby) Vyhledávání neznámých vzorů, asociací a zákonitostí v datech Statistické testování hypotéz Optimalizace rozhodování na základě nalezených vzorů Využití doménové znalosti (již známých pravidel, zákonitostí, omezení) pro hledání znalostí nových Schopnost analyzovat data s komplexní strukturou (multi relační databáze, grafy, relační struktury, časové řady, apod.)

8 Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce SEVENPRO: Evropský projekt, v němž jsme vyvinuli modul pro vyhledávání charakteristických postupů v návrhu modelů CAD. SUPREME: Evropský projekt, v němž vyvíjíme prediktory závad na papírenském stroji. XGENE.ORG: náš webový nástroj pro tvorbu predikčních a explanatorních modelů z dat genové exprese kombinovaných s veřejnými daty o funkcích genů a jejich rolích v biochemických reakčních drahách. ECML PKDD 2013 (http://www.ecmlpkdd2013.org/): největší evropská konference o strojovém učení a vyhledávání znalostí v datech. Organizovali jsme její 23. ročník v Praze. V projektu pro firmu CISCO vyvíjíme detektory významných událostí v datech síťového provozu. V projektu pro firmu ASSA ABLOY vyvíjíme program pro automatický návrh struktury klíčů pomocí kombinatorické optimalizace. Kontaktní osoba Jméno: doc. Ing. Filip Železný, PhD. Název instituce: ČVUT FEL v Praze, katedra počítačů, laboratoř IDA Tel.: (+420) Web:

9 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Odborné zaměření Měření v oblasti rádiové komunikace, návrh měřicích metod a měřicích systémů, aplikace měřicích postupů podle platných norem/standardů Akustika, elektroakustika, psychoakustika, zpracování akustických signálů Obrazová a multimediální technika Nabízené služby Subjektivní a objektivní hodnocení zvukové kvality Subjektivní a objektivní hodnocení obrazové kvality Návrhy a simulace v oblasti elektroakustiky a akustiky Měření v RF oblasti (signály, radiové funkční bloky a systémy, speciální měření) Měření v systémech digitálního rozhlasu a televize (měření na analogových i digitálních systémech, na vysílačích, přijímačích a na jednotlivých obvodech těchto zařízení) Měření a modelování vybraných částí obrazových snímacích (kamery a digitální fotoaparáty) systémů. Zpracování obrazu v reálném čase, návrh a realizace systémů pro řízení kamerových systémů, archivace obrazových dat. Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Měření pro mobilního operátora ČR; Digitální televize versus systém mobilní komunikace Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav; Měření přijímačů FM rozhlasu Návrh televizního systému pro sledování slabých meteorů Asú AV ČR BBT Materials Processing, s.r.o měření optické kvality krystalů kalomelu GLORIA FP7 projekt zaměřený na E-science

10 Kontaktní osoba Jméno: Mgr. Petr Gerold Název instituce: ČVUT FEL katedra radioelektroniky Tel.: (+420) Web: radio.feld.cvut.cz

11 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra fyziky. Odborné zaměření Akustická měření, metody snižování hluku, prostorová akustika, hodnocení kvality zvuku a srozumitelnosti Nabízené služby Poradenství a konzultace v různých oblastech akustiky (hluk, vibrace, prostorová akustika, audiotechnika apod.) Měření v bezodrazové místnosti pro akustiku (volné pole, nízký hluk pozadí) přesná měření vyzařovacích charakteristik zdrojů zvuku Měření akustického výkonu různých zdrojů zvuku Snižování hluku (např. v průmyslových aplikacích, dopravních prostředcích i různých typech životního prostředí) Měření mechanických vibrací akcelerometry nebo laserovým skenovacím vibrometrem Snižování vibrací, vibroizolace Měření a úpravy prostorové akustiky (učebny, sály, zvukové režie apod.) Subjektivní a objektivní metody hodnocení kvality zvuku

12 Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Škoda Auto, a. s. dlouholetá spolupráce na vnitřní i vnější akustice vozidel: srovnávací měření hluku, měření akustických parametrů vnitřního vybavení vozidel, vývoj metod měření akustických impedancí, srovnávací měření a hodnocení audiovýbavy vozidel, měření hands free. CS-BETON, s. r. o. snižování hluku a vibrací od výrobních linek Atrium Flora, a. s. měření přenosu nízkofrekvenčního hluku a vibrací z kina IMAX Národní technická knihovna měření hluku pozadí a návrh úprav vedoucích k jeho snížení GZ Digital Media, a. s. měření hlukových expozic na pracovišti poslechové kontroly MOSA Solution, s. r. o. dlouhodobá spolupráce na výzkumu vlastností pneuakustických měničů a související měření Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o. měření vibrací na vnitřní sestavě transformátoru ETD Česká filharmonie Měření akustických parametrů nahrávacích režií BECON, s.r.o. Měření vibrací na budově B v Office Parku Nové Butovice a analýza potenciálních zdrojů vibrací ABM architekti s.r.o. Posouzení návrhu vibroizolace na Bytovém parku Roztyly Kontaktní osoba Jméno: prof. Ondřej Jiříček Název instituce: České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, katedra fyziky Tel.: (+420) Web:

13 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra mikroelektroniky. Odborné zaměření Elektronika, mikroelektronika, mikrosystémy, senzory fyzikálních a chemických veličin, mikrosenzory, senzorové systémy, mikroakční členy, integrované mikroaktuátorů, integrace, integrované obvody, tepelně-mechanické simulace (spolehlivostní inženýrství na čipu nebo PCB), bezpečnostní elektronické systémy, energy harvesting, optoelektronika, integrovaná optika, fotonika, optické senzory Nabízené služby Návrhy integrovaných obvodů, návrhy mikrosenzorů a mikroaktuátorů včetně aplikací, testování a diagnostika, návrhy mikroelektronických struktur, návrhy senzorů fyzikální a chemických veličin, aplikace, bezdrátové přednosy senzorových dat, návrhy a aplikace elektronických zabezpečovacích systémů se zaměřením na senzory a akční členy, tepelně-mechanické modelování a simulace mikroelektronických struktur pasivních i aktivních, návrh a diagnostika integrovaných obvodů, EMC na čipu a na PCB, měření, analýzy, diagnostika, návrhy optických planárních a optoelektronických struktur pro informatiku a senzoriku, flexibilní polymerní planární vlnovody. Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Dosažené úspěchy (kolektivu navrhovatele): Patenty, funkční vzorky, publikace v impaktovaných časopisech, publikace na mezinárodních konferencích, publikace v českých odborných časopisech, např. DPS, Slaboproudý obzor, Sdělovací technika, apod. Lze nalézt v příslušných databázích. Úspěšné spolupráce s tuzemskými i zahraničními firmami a výzkumnými institucemi (včetně US), firmami do roku 1985 a především od roku 1993 do dnes. Patenty Prajzler, V. - Maštera, R., Optická planární mnohavidová POF rozbočnice, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Oscilátor typu Butler s omezeným zatíženým elektromechanického rezonátoru, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Formánek, J. - Jakovenko, J., Měřicí systém pro zrychlenou charakterizaci životnosti koncentrických plošných spojů, Patent Úřad průmyslového vlastnictví,

14 Foit, J., Korektor amplitudově kmitočtové charakteristiky, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Oscilátor řízený elektromechanických rezonátorem, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Obvod s neminimální fázi pro korekci amlplitudové a fázové kmitočtové charakteristiky, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J.,Korektor zkreslení štěrbinovou funkcí, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J.,Posouvač fáze, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Janíček, V., Struktura MEMS kondenzátoru elektrostatického generátoru, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Přeladitelný LC osciilátor s konstantní amplitudou, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Vysoce lineární adaptivní zesilovač s velkým rozsahem regulace zisku, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Jeřábek, V. - Prajzler, V. - Bušek, K. - Armas Arciniega, J., Integrovaný optoelektrický transceiver pro účastnickou stranu sítě PON-FTTH, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Funkční vzorky Prajzler, V. - Maštera, R., Optická Polymerní Mnohavidová Planární 1X3 Výkonová Nesymetrická Rozbočnice, Bouřa, A. - Husák, M. - Řezáč, R., 2D posuvná lavice pro litografický osvit, Frolec, J. - Kokeš, J., Referenční modul pro lokalizaci, Maštera, R. - Prajzler, V., Optical polymer multimode planar 1x2 power splitter, Maštera, R. - Prajzler, V., Compact optical polymer planar 1x2 Y splitter, Prajzler, V. - Maštera, R, Optical polymer 1x2 Y-coupler with a large diameter waveguide layer, Náhlík, J. - Voves, J. - Laposa, A. - Kroutil, J., Rezonanční krystalový senzor vlhkosti s grafénovou vrstvou, Kroutil, J. - Laposa, A. - Husák, M., Spektrometrický detektor plynů, Kroutil, J. - Laposa, A. - Novák, J. - Husák, M., Řadič směru průtoku agresivních plynů, Teplý, T. - Husák, M. - Laposa, A. - Vítek, T., Řídicí a vyhodnocovací jednotka pro zpracování senzorových dat, Ověřená technologie Huttel, I. - Lyutakov, I. - Barkman, O. - Písařík, M. - Mareš, D. - et al., Teplotní senzor s vlnovodnou polymerovou Braggovskou mřížkou, [Ověřená technologie]. Vlastník: VŠCHT v Praze, Impaktované publikace Lyutakov, O. - Hüttel, I. - Prajzler, V. - Jeřábek, V. - Jančárek, A. - et al.: Pattern formation in PMMA film induced by electric field. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. 2009, vol. 47, no. 12, p ISSN

15 Prajzler, V. - Hüttel, I. - Lyutakov, O. - Oswald, J. - Machovič, V. - et al.: Optical properties of PMMA doped with erbium(iii) and ytterbium(iii) complexes. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE. 2009, vol. 49, no. 9, p ISSN Kulha, P. - Kromka, A. - Babchenko, O. - Vaněček, M. - Husák, M. - et al.: Nanocrystalline Diamond Piezoresistive Sensor. Vacuum. 2009, vol. 84, no. 1, p ISSN X. Lyutakov, O. - Tuma, J. - Prajzler, V. - Hüttel, I. - Hnatowicz, V. - et al.: Preparation of rib channel waveguides on polymer in electric field. Thin Solid Films. 2010, vol. 519, no. 4, p ISSN Hospodková, A. - Hulicius, E. - Pangrác, J. - Oswald, J. - Vyskočil, J. - et al.: InGaAs and GaAsSb strain reducing layers covering InAs/GaAs quantum dots. Journal of Crystal Growth. 2010, vol. 312, no. 8, p ISSN Prajzler, V. - Lyutakov, O. - Hüttel, I. - Špirková, J. - Oswald, J. - et al.: Properties of Epoxy Novolak Resin Layers Doped with Bismuth for Photoluminescence Near 1300 nm. Journal of applied polymer science. 2010, vol. 117, no. 3, p ISSN Prajzler, V. - Lyutakov, O. - Hüttel, I. - Špirková, J. - Jeřábek, V.: Design of polymer wavelength splitter 1310 nm / 1550 nm based on multimode interferences. Radioengineering. 2010, vol. 19, no. 4, p ISSN Mašek, P. - Linhart, V. - Granja, C. - Pospíšil, S. - Husák, M.: Integrated USB based readout interface for silicon strip detectors of the ATLAS SCT module. Journal of Instrumentation [online]. 2011, vol. 6, no. C12016, p ISSN Lalinsky, T. - Vanko, G. - Vallo, M. - Držík, M. - Brunco, J. - et al.: Impact of ZnO gate interfacial layer on piezoelectric response of AlGaN/GaN C-HEMT based ring gate capacitor. Sensors and Actuators. 2011, vol. 2011, no. 172, p ISSN Lalinský, T. - Držík, M. - Vanko, G. - Vallo, M. - Kutiš, V. - et al.: Piezoelectric response of AlGaN/GaN-based circular-hemt structures. Microelectronic Engineering. 2011, vol. 88, no. 8, p ISSN Urbář, J. - Scheirich, J. - Jakůbek, J.: Medipix/Timepix cosmic ray tracking on BEXUS stratospheric balloon flights. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2011, vol. 2011, no. 633, p. S206-S209. ISSN Jeřábek, V. - Huttel, I.: Theoretical Model of the Bistable Semiconductor Laser Diode Based on the Rate Equations. Radioengineering. 2011, vol. 20, no. 2, p ISSN Prajzler, V. - Klapuch, J. - Lyutakov, O. - Huttel, I. - Špirková, J. - et al.: Design, Fabrication and Properties of Rib Poly(methylmethacrylimide) Optical Waveguides. Radioengineering. 2011, vol. 20, no. 2, p ISSN Lyutakov, O. - Huttel, I. - Siegel, J. - Prajzler, V. - Tuma, J. - et al.: The manipulation of carbon nanotubes on a polymer surface using a laser beam. Journal of Materials Science. 2012, vol. 47, no. 11, p ISSN Kulha, P. - Babchenko, O. - Kromka, A. - Husák, M. - Haenen, K.: Design And Fabrication Of Piezoresistive Strain Gauges Based On Nanocrystalline Diamond Layers. Vacuum. 2012, vol. 86, no. 6, p ISSN X. Prajzler, V. - Lyutakov, O. - Hüttel, I. - Špirková, J. - Oswald, J. - et al.: Optical Properties of Bi-Doped Epoxy Novolak Resin (ENR) Containing Ce, Dy and Y Ions. Journal of applied polymer science. 2012, vol. 125, no. 125, p ISSN Perpina, X. - Werkhoven, R. - Jakovenko, J. - Formánek, J. - Vellvehi, M. - et al.: Design for reliability of solid state lighting systems. Microelectronics Reliability. 2012, vol. 9-10, no. 52, p ISSN Bouřa, A. - Husák, M.: Communication and Powering Scheme for Wireless and Battery-Less Measurement. Radioengineering. 2012, vol. 21, no. 1/II, p ISSN

16 Janíček, V. - Husák, M. - Formánek, J. - Jakovenko, J.: Design and Fabrication of 3D Electrostatic Energy Harvester. Radioengineering. 2012, vol. 21, no. 1, p ISSN Jakovenko, J. - Formánek, J. - Janíček, V. - Husák, M. - Werkhoven, R.: High Power Solid State Retrofit Lamp Thermal Characterization and Modelling. Radioengineering. 2012, vol. 1, no. 21, p ISSN Prajzler, V. - Pham, N. - Špirková, J.: Design, Fabrication and Properties of the Multimode Polymer Planar 1 x 2 Y Optical Splitter. Radioengineering. 2012, vol. 21, no. 4, p ISSN Prajzler, V. - Střílek, E. - Špirková, J. - Jeřábek, V.: Design of the novel wavelength triplexer using multiple polymer microring resonators. Radioengineering. 2012, vol. 21, no. 1, p ISSN Prajzler, V. - Varga, M. - Nekvindová, P. - Remeš, Z. - Kromka, A.: Design and investigation of properties of nanocrystalline diamond optical planar waveguides. Optics Express. 2013, vol. 21, no. 7, p ISSN Hubáček, T. - Siegel, J. - Khalili, R. - Slepičková-Kasálková, N. - Švorčík, V.: Carbon coatings on polymers and their biocompatibility. Applied Surface Science. 2013, vol. 270,. ISSN Lyutakov, O. - Tůma, J. - Kalachyova, Y. - Huttel, I. - Prajzler, V. - et al.: Annealing of laser patterned PMMA coated with gold and gallium. Journal of materials science - materials in electronics. 2013, vol. 24, no. 9, p ISSN Lyutakov, O. - Tůma, J. - Huttel, I. - Prajzler, V. - Siegel, J. - et al.: Polymer surface patterning by laser scanning. Applied Physics B: Lasers and Optics. 2013, vol. 110, no. 4, p ISSN Janíček, V. - Husák, M.: Designing the 3D Electrostatic Microgenerator. Journal of Electrostatics. 2013, vol. 71, no. 3, p ISSN Jakovenko, J. - Formánek, J. - Perpina, X. - Jorda, X. - Vellvehi, M. - et al.: Design methodologies for reliability of SSL LED boards. Microelectronics Reliability. 2013, vol. 53, no. 8, p ISSN Pardo, B. - Gasse, A. - Fergeix, A. - Jakovenko, J. - Werkhoven, R. J. - et al.: Thermal resistance investigations on new leadframe-based LED packages and boards. Microelectronics Reliability. 2013, vol. 8, no. 53, p ISSN Formánek, J. - Jakovenko, J.: Thermal characterization and lifetime prediction of LED boards for SSL lamp. Radioengineering. 2013, vol. 1, no. 22, p ISSN Janíček, V. - Husák, M.: 3D Energy Harvester Evaluation. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 1, p ISSN Jeřábek, V. - Bušek, K. - Prajzler, V. - Mareš, D. - Svoboda, R.: The design of polymer planar optical triplexer with MMI filter and directional coupler. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 4, p ISSN Barkman, O. - Jeřábek, V. - Prajzler, V.: Optical splitters based on self-imaging effect in multi-mode waveguide made by ion exchange in glass. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 1, p ISSN Prajzler, V. - Tůma, H. - Špirková, J. - Jeřábek, V.: Design and modeling of symmetric three branch polymer planar optical power dividers. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 1, p ISSN Prajzler, V. - Neruda, M. - Špirková, J.: Planar large core polymer optical 1x2 and 1x4 splitters connectable to plastic optical fiber. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 3, p ISSN Kubař, M. - Jakovenko, J.: A powerful optimization tool for analog integrated circuits design. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 3, p ISSN

17 Prajzler, V. - Maštera, R. - Jeřábek, V.: Large core planar 1 x 2 optical power splitter with acrylate and epoxy resin waveguides on polydimetylsiloxane substrate. Radioengineering. 2014, vol. 23, no. 1, p ISSN Prajzler, V. - Nekvindová, P. - Hypš, P. - Lyutakov, O. - Jeřábek, V.: Flexible Polymer Planar Optical Waveguides. Radioengineering. 2014, vol. 23, no. 3, p ISSN Významné projekty: CSSL - Consumerizing Solid State Lighting. Projekt ENIAC (EU), ENIAC No , (řešitel na ČVUT) MORGaN - Materials for Robust Gallium Nitride. Projekt z 7.FP EU, NMP3-LA (řešitel v ČR). POLYAPPLY - Polymer Electronics. Projekt z 6.FP EU, IST-IP , (řešitel v ČR). TARGET - Design of amplifier for Telecommunications. Projekt z 6.FP EU, IST-IP , (řešitel v ČR). Microwave Monolithic Integrated Transmitted Power Sensors and Their Industrial and Metrological Applications. NATO Science for Peace Programme SfP , , (řešitel grantu NATO v ČR). Elektro-tepelný převodník monoliticky integrovaný s AlGaN/GaN založenými HEMT-SAW chemickými senzory (TEPGAN). Česko-Slovenská mezivládní vědecko-technická spolupráce MŠMT Kontakt - 80, , (řešitel grantu v České republice). Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických (MAK), MV ČE, Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií (IMINAS). Grant GA ČR, 102/09/1601, (řešitel grantu). CEBET Centrum bezpečnostních technologií. Rozvojový projekt MŠMT 2010 (řešitel grantu). CEBET II Centrum bezpečnostních technologií II. Rozvojový projekt MŠMT 2011 (řešitel grantu). Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií (IMINAS). Grant GA ČR, 102/09/1601, (řešitel grantu). Mikro a nano senzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí (MINASES). Grant GA ČR, 102/06/1624, (řešitel grantu). Moderní metody řešení návrhu a aplikace elektronických obvodů. Grant GA ČR, 102/03/H105, (spoluřešitel). Výzkum, vývoj a optimaluizace měřicích systémů a odhad nejistot měření při jejich použití v praxi. Grant GA ČR, 102/05/H032, (spoluřešitel). Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí (IMAM). Grant GA ČR, 102/03/0619, (řešitel grantu). Další granty MŠMT, EU před rokem 2000 Kontaktní osoba Jméno: Miroslav Husák, prof. Ing. CSc. vedoucí katedry mikroelektroniky Název instituce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6 Tel.: (+420) Web:

18 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Odborné zaměření Počítačové vidění a zpracování digitálního obrazu, se zaměřením na: Stereovidění a vlastní odhadování pohybu kamer v reálném čase Monokulární 3D vidění v reálném čase (3D struktura z pohybu) Rekonstrukce trojrozměrných objektů z obrazů Kalibrace kamer Specializovaná detekce objektů, například slabých objektů v astronomických obrazech nebo automobilů v provozu Nabízené služby Experimentální vývoj a výzkum typu proof of concept, včetně experimentálního zpracování obrazových dat Identifikace metod vhodných pro efektivní řešení úloh zpracování obrazu a vidění Návrh algoritmů pro zvolenou cílovou platformu (PC, FPGA) Asistence při vývoji a implementaci Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Reference a příklady spolupráce Evropský projekt InteractIVe (http://www.interactive-ip.eu) detekce vozidel a odhad jejich vektoru pohybu pro systém předcházení kolizím a ADAS; implementace v testovacím vozidle Volkswagen AG, Wolfsburg měření vzdáleností s použitím monokulárního obrazového senzoru Autoliv Electronics Linköping kalibrace a citlivostní analýza stereopáru kamer Kriminalistický ústav Praha systém pro kalibraci a srovnání obrazů z bezpečnostních kamer Publikace a ohlasy Viz profil na https://www.researchgate.net/profile/radim_sara Kontaktní osoba Jméno: doc. Dr. Techn. Ing. Radim Šára Název instituce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Tel.: (+420) Web:

Nabídky spolupráce pro průmysl

Nabídky spolupráce pro průmysl Nabídky spolupráce pro průmysl České vysoké učení technické v Praze kontakty Prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., e-mail: sovka@fel.cvut.cz doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka, email: hospodka@fel.cvut.cz 17. dubna 2012

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www.

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www. Studijní obor bakalářsk ského studia ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA EST Na oboru EST se v jednotlivých předmětech naučíte Analyzovat, navrhovat, konstruovat a aplikovat moderní elektronické obvody

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

Adaptivní model kardiovaskulárního systému

Adaptivní model kardiovaskulárního systému Adaptivní model kardiovaskulárního systému NIDays 2013 7.11.2013, Praha Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Matouš Pokorný Obsah prezentace Obsah prezentace Celkem 14 stran, odhadovaný čas prezentace

Více

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH 1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování

Více

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

Automatizační a měřicí technika (B-AMT) Ústav automatizace a měřicí techniky Bakalářský studijní program Automatizační a měřicí technika () Specializace oboru Řídicí technika Měřicí technika Průmyslová automatizace Robotika a umělá inteligence

Více

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel: Mini RF laboratoř Nabídkový list služeb Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel: +420 607 851326 Email:kavalir.t@seznam.cz IČO: 04726880 Nabídka hlavních služeb: Měření a analýza v oblasti vysokofrekvenční

Více

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Strana 1 z celkového počtu 14 stran Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p BMII České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha Olga Štěpánková (Kat.kybernetiky), step@labe.felk.cvut.cz

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL

Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL Přehled pracovišť katedra fyziky elektrotechnologie elektromagnetického pole teorie obvodů kybernetiky mikroelektroniky počítačů měření témata fyzikální metody v medicíně

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha

Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha Olga Štěpánková, Lenka Lhotská Filip Železný, Jan Havlík Katedra

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. Ústav mikroelektroniky U7/104 Tel. 54114 6163 hubalek@feec.vutbr.cz http://www.umel.feec.vutbr.cz/~hubalek Obsah Úvod do senzorové

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Semestrální a bakalářské práce Nabídka katedry elektromagnetického pole označení K , X17

Semestrální a bakalářské práce Nabídka katedry elektromagnetického pole označení K , X17 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického pole Technická 2, 166 27 Praha 6 Semestrální a bakalářské práce Nabídka katedry elektromagnetického pole označení

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

FEL ZČU v Plzni. Zapojení do projektu VZLUSAT-1

FEL ZČU v Plzni. Zapojení do projektu VZLUSAT-1 FEL ZČU v Plzni Zapojení do projektu VZLUSAT-1 Doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc. / 21. 6. 2016 PilsenCUBE Historie kosmického výzkumu na FEL ZČU v Plzni (12 let) cz-cube 2004-2014 PilsenCUBE od 2008 GAČR 102/09/0455.

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Architektury počítačů

Architektury počítačů Architektury počítačů skupina Identifyingvýzkumná the Interesting Points in Geometrical Figures of Certain Class Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 612 66 Brno

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence PŘÍLOHA Č. 2 Seznam podpořených projektů Center kompetence 1 1VS: Identifikační kód Název TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Fakulta strojní 2012 2017 TE01020022 TE01020028

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, 5. října 2015 1 TYPY SIGNÁLŮ Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo4000/ 5. října 2015 2 II. ÚPRAVA SIGNÁLŮ

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

2. Mechatronický výrobek 17

2. Mechatronický výrobek 17 Předmluva 1 Úvod 3 Ing. Gunnar Künzel 1. Úvod do mechatroniky 5 1.1 Vznik, vývoj a definice mechatroniky 5 1.2 Mechatronická soustava a její komponenty 9 1.3 Mechatronický systém a jeho struktura 11 1.4

Více

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík Základní informace o nabídce společnosti Ing. Vladimír Kampík Služby Certifikační orgán a Hodnotitel bezpečnosti Zkušební a testovací laboratoře Expertní posudky a analýzy Kancelářské a laboratorní zázemí

Více

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA . Marcel Kreidl, Radislav Šmíd TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA SENZORY - METODY - ANALÝZA SIGNÁLU Praha 2006 tanovení Ignostika,ostickou lespokojí :i závady 'oduvodu 1,v knize :h mfjtod obsahují 'stických 'tfedních

Více

Řízení a kontrola jakosti v souladu se zákony, předpisy a normami EU a ČR

Řízení a kontrola jakosti v souladu se zákony, předpisy a normami EU a ČR Řízení a kontrola jakosti v souladu se zákony, předpisy a normami EU a ČR Edice Připojujeme se k Evropské Unii svazek 1 Základní orientační příručka pro řízení jakosti podle systému ISO 9000. Publikace

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm

Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm ON Semiconductor je jedním z předních světových výrobců integrovaných obvodů a diskrétních polovodičových

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Oblasti výzkumu v letech 2009 až 2010

Oblasti výzkumu v letech 2009 až 2010 Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz 2. program Centra SIX Bezdrátové technologie Oblasti

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ ODBOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ Autor: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

program KONVERGOVANÉ SYSTÉMY

program KONVERGOVANÉ SYSTÉMY Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz program KONVERGOVANÉ SYSTÉMY prof. Ing. Kamil Vrba,

Více

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování Měření neelektrických veličin Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování Obsah Struktura měřicího řetězce Senzory Technické parametry senzorů Obrazová příloha Měření neelektrických veličin

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně 1899 S9dlo rektorátu budova z 1911 Vysoké učení technické v Brně Fakulty Arcitektura (FA) Podnikatelská (FP) Stavební (FAST) Chemická (FCH) Elektrotechniky

Více

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux Association for European NanoElectronics ActivitieS ELEKTRONICKÝ VÝVOJ A VÝROBA V ČR Technologické inovační centrum ČKD 7. červen 2011 Praha, ČR Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car -

Více

Inteligentní bydlení a asistivní technologie

Inteligentní bydlení a asistivní technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Inteligentní bydlení a asistivní technologie Jiří Chod chod@fel.cvut.cz http://fel.cvut.cz Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz

Více

Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE

Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 je centrum kompetence podporované Technologickou agenturou České republiky. Koncentruje špičkové

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

Střední průmyslová škola

Střední průmyslová škola Specializace: Slaboproudá elektrotechnika Třída: ES4 Tem a t i c k é o k r u h y m a t u r i t n í c h o t á z e k T e l e k o m u n i k a č n í z a ř í z e n í 1. Základní pojmy přenosu zpráv 2. Elektromagnetická

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

Projekt OKO. Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých TA03011396 15.10.2015. Jiří Chod chod@fel.cvut.cz

Projekt OKO. Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých TA03011396 15.10.2015. Jiří Chod chod@fel.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Technická 2, 166 27 Praha 6 Projekt OKO Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých TA03011396 15.10.2015 Jiří Chod chod@fel.cvut.cz

Více

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011 Společná laboratoř optiky Skupina nelineární a kvantové optiky Představení vypisovaných témat bakalářských prací prosinec 2011 O naší skupině... Zařazení: UP PřF Společná laboratoř optiky skupina nelin.

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum CVVOZE Financováno

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Pořadí studentů na obhajobě bakalářských prací a SZZ pro program KME, obor Multimediální technika konané dne v míst. č.

Pořadí studentů na obhajobě bakalářských prací a SZZ pro program KME, obor Multimediální technika konané dne v míst. č. Pořadí studentů na obhajobě bakalářských prací a pro program KME, obor Multimediální technika konané dne 20.6.2012 v míst. č. 554/B3 Hodina Příjmení Název Vedoucí Oponent Hodnocení 08:30 Pavel Krásenský

Více

Měřicí automatizované systémy

Měřicí automatizované systémy Měřicí automatizované systémy Jednotlivé přístroje PXI systém VXI systém Měřicí automatizované systémy Nároky na měřicí systém provoz laboratoř zpracování dat jednoúčelové rozsáhlé typ automatizace jednoúčelové

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl Regionální inovační centrum elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl Regionální inovační centrum elektrotechniky

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007

P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007 P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007 PREZENTACE SPOLEČNOSTI LAAR JAKO DODAVATELE SNÍMAČŮ LEŠIKAR S PŘEHLEDEM VÝROBKŮ A REFERENCÍ ZAMĚŘENÝCH NA ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU O SPOLEČNOSTI

Více

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

( nositelné. Milan Švanda, Milan Polívka. X17NKA Návrh a konstrukce antén

( nositelné. Milan Švanda, Milan Polívka. X17NKA Návrh a konstrukce antén Návrh a konstrukce antén Antény ny pro RFID a wearable ( nositelné é ) ) antény ny Milan Švanda, Milan Polívka Katedra elektromagnetického pole www.svandm1.elmag.org svandm1@fel.cvut.cz 624 / B2 Obsah

Více

Certifikační laboratoř OIS

Certifikační laboratoř OIS České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Certifikační laboratoř OIS nástroj pro certifikaci zařízení OIS Ing. Milan Sliacky Fakulta dopravní ČVUT v Praze Workshop v rámci VDO 2014, Praha,

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Výzkum v oblasti perspektivních komunikačních systémů na vybraných evropských pracovištích

Výzkum v oblasti perspektivních komunikačních systémů na vybraných evropských pracovištích Výzkum v oblasti perspektivních komunikačních systémů na vybraných evropských pracovištích Zbyněk Raida a kolektiv V současné době je mimořádná pozornost věnována výzkumu, zaměřenému na implementaci nových

Více

OCHRANA PROTI ODPOSLECHU

OCHRANA PROTI ODPOSLECHU OCHRANA PROTI ODPOSLECHU Jiří Bittner ELBI-ELECTRONICS Praha 3/2007 OCHRANA PROTI ODPOSLECHU I. Vymezení nebezpečí a hrozeb ochrana informací - lidský faktor telekomunikační provoz stavebně technický stav

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Testování elektrických komponentů

Testování elektrických komponentů Testování elektrických komponentů Historie a současnost zkušební laboratoře Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku. Historie laboratoře

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

SENZORY PRO ROBOTIKU

SENZORY PRO ROBOTIKU 1/13 SENZORY PRO ROBOTIKU Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac ROBOTICKÉ SENZORY - PŘEHLED

Více

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Optika a nanostruktury na KFE FJFI Optika a nanostruktury na KFE FJFI Marek Škereň 28. 11. 2012 www: email: marek.skeren@fjfi.cvut.cz tel: 221 912 825 mob: 608 181 116 Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 Společnost, nabízí studentům následující témata ke zpracování s odbornou konzultací a možností zpracování v anglickém jazyce. Rozsah témat možno upravit na bakalářskou eventuálně

Více

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení ČSN EN ISO/IEC 17025 ČSN EN ISO/IEC 17043 ISO/IEC Pokyn 43-1 ISO/IEC Pokyn 43-2 ČIA MPA 30-03-12 Ing. Jaromír KEJVAL, Ph.D. SWELL, a.s., Příčná 2071, 508 01 Hořice, Czech Republic e-mail: jaromir.kejval@swell.cz,

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a WP15: Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a zlepšení vibračního pohodlí pro budoucí vozidla Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES Jaromír Hubálek Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

Obsah Contents. Předmluva / Preface

Obsah Contents. Předmluva / Preface Obsah Contents Předmluva / Preface Rudolf Černý Historie vývoje a výroby československého vysokofrekvenčního lineárního urychlovače elektronů History of the development and production of the Czechoslovak

Více