NABÍDKOVÝ LIST. České vysoké učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKOVÝ LIST. České vysoké učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření"

Transkript

1 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření. Odborné zaměření Měřicí metody a přístrojová technika, senzorika, systémy pro měření, sběr a zpracování dat, bezdemontážní diagnostika, metrologie elektrických veličin, navigační systémy. Nabízené služby Nedestruktivní testování konstrukcí/konstrukčních dílů v extrémních podmínkách (bezkontaktní testování na výskyt trhlin, nehomogenit a materiálových změn pomocí bezkontaktního ultrazvukového testování EMAT, vířivých proudů a termografie). In-flight snímání a vyhodnocování vibrací a akustické emise pro vyhodnocování stavu zařízení. Návrh a vývoj testovacích a kalibračních zařízení pro magnetometry. Návrh a vývoj videometrických zařízení. Testování EMC komunikačních sběrnic. Testování kvality přenosu řeči v nízkorychlostních sítích. Návrh a vývoj simulátorů pro testování přístrojů a senzorových systémů. Návrh a FEM simulace zejména v oblasti stejnosměrných a nízkofrekvenčních magnetických polí. Vývoj software pro FPGA, CPLD, DSP, PIC, procesory RISC i PC. Návrh, vývoj a testování embedded systémů (např. videoprocesorů) a komunikačních sběrnic pro kritické mise. Návrh, vývoj a testování videometrických a kamerových systémů. Testování a diagnostika číslicových, analogových i ADC systémů. Návrh a vývoj palubních magnetometrů, kompasů a navigačních systémů.

2 Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce ADA Akustická emise, s. r. o., Plzeň vývoj metod zpracování a vyhodnocování signálů akustické emise při zkouškách tlakových zařízení ATG s.r.o. výzkum detekčních schopností metody EMAT Automotive Lighting CZ, s.r.o. - vývoj komunikačního rozhraní pro diagnostiku Billingsley Aerospace and Defense, USA - testování magnetických senzorů a magnetometrů Brownline, Nizozemí vývoj navigačního zařízení pro vrtné soupravy ComAp s.r.o. - měření a konzultace v oblasti EMC Český metrologický institut, Praha měření ss proudu kryogenních fotodetektorů DataPartner, s.r.o. spolupráce na řešení systémů pro řízení, sběr a zpracování dat Exxam Systems LLC, Anchorage, USA - vývoj zařízení pro testování izolovaných trubek INRIM, Itálie vývoj a zhotovení čtyřpárových termostatizovaných etalonů odporu JE Dukovany, JE Temelín, Škodu JS a.s., Pražská teplárenská a.s. zajišťování přesnosti měření a speciální kalibrace přístrojů LOM, s.p. odš. záv. VTUL a PVO - spolupráce při vývoji systémů pro řízení a navigaci bezpilotních letadel National Instruments, Czech Republic, s.r.o. vývoj softwarových aplikací NVE Corporation, USA výzkumná spolupráce v oblasti nových magnetických senzorů PAC Corp., USA - Vývoj metod pro měření vlastností ropných produktů Schiebel, Austria hledač bomb DIMADS, nové metody detekce a rozpoznání protipěchotních min Sintef, Norsko výzkumná spolupráce v oblasti piezomagnetických senzorů STARMANS electronics, s.r.o., Praha nedestruktivní testování materiálů ultrazvukem Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav dlouholetá spolupráce při vývoji a implementaci metod pro testování vozidlových řídicích jednotek, vyhodnocování kvality převodovek pomocí vibrodiagnostiky, návrh a realizace testovacího pracoviště pro vozidlové moduly Škoda Auto využívající komunikační sběrnice automobilu CAN. Texas University Hospital, USA vývoj zařízení pro měření objemu žaludku TH&L Systems, s.r.o. - spolupráce na vývoji SW pro laboratorní měřicí systémy T-Mobile, a.s. vývoj testovacích programů Vector Magnetics, USA:- spolupráce ve výzkumu magnetických senzorů, vývoj gradiometru pro navigaci při horizontálním vrtání Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha automatizace vyhodnocování vad při testování metodou vířivých proudů Volkswagen AG, Wolfsburg datalogger pro vozy VW a Škoda ZPA Smart Energy, s.r.o. spolupráce při vývoji AMM a AMR systémů (rádiová a PLC komunikace, směrovací algoritmy, měřiče médií) Cegelec a.s. Vývoj víceúčelového měřicího systému s mikroprocesorem určený pro analýzu a sběr dat Kontaktní osoba Jméno: Doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. Název instituce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření Tel.: (+420) Web: measure.feld.cvut.cz

3 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole Odborné zaměření Vývoj a měření antén pro rádiové komunikační a identifikační systémy a koncová mobilní komunikační zařízení, vývoj aktivních a pasivních mikrovlnných obvodů, měření v oblasti vysokofrekvenční techniky, měření elektromagnetické kompatibility. Nabízené služby Anténní měření zahrnující měření směrových charakteristik antén, měření zisku, měření impedancí a polarizační měření. Návrh a vývoj antén. Návrh a vývoj integrovaných antén pro vícepásmové mobilní komunikační zařízení v pásmech GSM/DCS/UMTS/LTE, ISM 2,4 a 5 GHz. Návrh a vývoj anténních řad pro komunikační, identifikační a radarové systémy. Měření vyzařování zařízení v rámci elektromagnetické kompatibility. Měření přenosových vlastností materiálů elektromagnetickou vlnou. Měření s-parametrů (rozptylové parametry) aktivních a pasivních obvodů. Vývoj aktivních a pasivních mikrovlnných obvodů a systémů do 50 GHz. Zesilovače, násobiče, oscilátory, směšovače, senzory, radary. Kontaktování čipů Návrh a vývoj pevných (čtecích) antén pro UHF RFID systémy Návrh a vývoj antén nositelných TAGů (transpondérů) se speciálními vlastnostmi pro UHF RFID systémy (např. odolnost parametrů vůči přítomnosti lidského těla, kovů a dalších materiálů).

4 Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Rohde&Schwarz - Praha, s.r.o. vývoj antény ŘLP s.p. návrh anténních systémů Conel s.r.o. měření EMC ELDIS Pardubice, s.r.o. anténní měření Huawei Technologies (CZECH) s.r.o. měření antén Ing. Jan Jirous J&J anténní měření Jablocom s.r.o. měření antén RFspin s.r.o. anténní měření T-Mobile Czech Republic a.s. - měření antén Tesla, a.s. měření antén Vodafone Czech Republic, a.s. měření signálů Ingersoll Rand měření EMC Vězeňská služba ČR vývoj GSM/DCS integrovaných antén pro systém detekce a lokalizace mobilních telefonů ve vazebních věznicích MO ČR vývoj anténních řad pro aktivní systém ochrany bojových vozidel NBU vývoj speciálních měřicích metod Kontaktní osoba Jméno: Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D. Název instituce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole Tel.: (+420) Web:

5 NABÍDKOVÝ LIST ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky. Odborné zaměření Technologie automatické identifikace (RFID, NFC, Čárové kódy, atd ) Elektromagnetická kompatibilita Měření a testování přenosových systémů po vedeních Nabízené služby Testování, analyzování a měření RFID tagů pro pásma LF, HF a UHF. Testování, analyzování a měření RFID čteček pro pásma LF, HF a UHF. Řešení problémů koexistence RFID a dalších (bezdrátových) technologií. Posuzování vhodnosti implementace RFID Expertní činnost řešení potíží s provozem RFID Předcertifikační měření EMC (odolnost i rušení) Měření vlastností vedení, parametrů přenosových zařízení, testování datové propustnosti Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Měření RFID dle ISO standardy: ISO/IEC :2011 Identification cards -- Test methods -- Part 6: Proximity cards ISO/IEC :2008 Identification cards -- Test methods -- Part 7: Vicinity cards Měření citlivosti RFID UHF tagů a čteček v souladu se standardy: ETSI: EN , ISO/IEC: :2013 a standardy GS1 EPC

6 Skupina realizovala významné projekty spojené s RFID v oblasti zdravotnictví, automobilového průmyslu i obecné logistice. Kontaktní osoba Jméno: Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D. Název instituce: ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky Tel.: (+420) Web: cai.cvut.cz

7 Příloha č. 2 Rámcové smlouvy o participaci na projektu Inovační vouchery v Praze NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze fakulta elektrotechnická katedra počítačů (http://cs.felk.cvut.cz) laboratoř inteligentní datové analýzy (http://ida.felk.cvut.cz) název poskytovatele znalostí a logo Odborné zaměření Analýza dat, data mining, strojové učení, prediktivní modelování Nabízené služby Tvorba, testování a údržba predikčních modelů z historických dat klasifikace (predikce diskrétní veličiny, např. ano/ne ) regrese (predikce spojité veličiny, např. spotřeby) Vyhledávání neznámých vzorů, asociací a zákonitostí v datech Statistické testování hypotéz Optimalizace rozhodování na základě nalezených vzorů Využití doménové znalosti (již známých pravidel, zákonitostí, omezení) pro hledání znalostí nových Schopnost analyzovat data s komplexní strukturou (multi relační databáze, grafy, relační struktury, časové řady, apod.)

8 Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce SEVENPRO: Evropský projekt, v němž jsme vyvinuli modul pro vyhledávání charakteristických postupů v návrhu modelů CAD. SUPREME: Evropský projekt, v němž vyvíjíme prediktory závad na papírenském stroji. XGENE.ORG: náš webový nástroj pro tvorbu predikčních a explanatorních modelů z dat genové exprese kombinovaných s veřejnými daty o funkcích genů a jejich rolích v biochemických reakčních drahách. ECML PKDD 2013 (http://www.ecmlpkdd2013.org/): největší evropská konference o strojovém učení a vyhledávání znalostí v datech. Organizovali jsme její 23. ročník v Praze. V projektu pro firmu CISCO vyvíjíme detektory významných událostí v datech síťového provozu. V projektu pro firmu ASSA ABLOY vyvíjíme program pro automatický návrh struktury klíčů pomocí kombinatorické optimalizace. Kontaktní osoba Jméno: doc. Ing. Filip Železný, PhD. Název instituce: ČVUT FEL v Praze, katedra počítačů, laboratoř IDA Tel.: (+420) Web:

9 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Odborné zaměření Měření v oblasti rádiové komunikace, návrh měřicích metod a měřicích systémů, aplikace měřicích postupů podle platných norem/standardů Akustika, elektroakustika, psychoakustika, zpracování akustických signálů Obrazová a multimediální technika Nabízené služby Subjektivní a objektivní hodnocení zvukové kvality Subjektivní a objektivní hodnocení obrazové kvality Návrhy a simulace v oblasti elektroakustiky a akustiky Měření v RF oblasti (signály, radiové funkční bloky a systémy, speciální měření) Měření v systémech digitálního rozhlasu a televize (měření na analogových i digitálních systémech, na vysílačích, přijímačích a na jednotlivých obvodech těchto zařízení) Měření a modelování vybraných částí obrazových snímacích (kamery a digitální fotoaparáty) systémů. Zpracování obrazu v reálném čase, návrh a realizace systémů pro řízení kamerových systémů, archivace obrazových dat. Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Měření pro mobilního operátora ČR; Digitální televize versus systém mobilní komunikace Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav; Měření přijímačů FM rozhlasu Návrh televizního systému pro sledování slabých meteorů Asú AV ČR BBT Materials Processing, s.r.o měření optické kvality krystalů kalomelu GLORIA FP7 projekt zaměřený na E-science

10 Kontaktní osoba Jméno: Mgr. Petr Gerold Název instituce: ČVUT FEL katedra radioelektroniky Tel.: (+420) Web: radio.feld.cvut.cz

11 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra fyziky. Odborné zaměření Akustická měření, metody snižování hluku, prostorová akustika, hodnocení kvality zvuku a srozumitelnosti Nabízené služby Poradenství a konzultace v různých oblastech akustiky (hluk, vibrace, prostorová akustika, audiotechnika apod.) Měření v bezodrazové místnosti pro akustiku (volné pole, nízký hluk pozadí) přesná měření vyzařovacích charakteristik zdrojů zvuku Měření akustického výkonu různých zdrojů zvuku Snižování hluku (např. v průmyslových aplikacích, dopravních prostředcích i různých typech životního prostředí) Měření mechanických vibrací akcelerometry nebo laserovým skenovacím vibrometrem Snižování vibrací, vibroizolace Měření a úpravy prostorové akustiky (učebny, sály, zvukové režie apod.) Subjektivní a objektivní metody hodnocení kvality zvuku

12 Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Škoda Auto, a. s. dlouholetá spolupráce na vnitřní i vnější akustice vozidel: srovnávací měření hluku, měření akustických parametrů vnitřního vybavení vozidel, vývoj metod měření akustických impedancí, srovnávací měření a hodnocení audiovýbavy vozidel, měření hands free. CS-BETON, s. r. o. snižování hluku a vibrací od výrobních linek Atrium Flora, a. s. měření přenosu nízkofrekvenčního hluku a vibrací z kina IMAX Národní technická knihovna měření hluku pozadí a návrh úprav vedoucích k jeho snížení GZ Digital Media, a. s. měření hlukových expozic na pracovišti poslechové kontroly MOSA Solution, s. r. o. dlouhodobá spolupráce na výzkumu vlastností pneuakustických měničů a související měření Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o. měření vibrací na vnitřní sestavě transformátoru ETD Česká filharmonie Měření akustických parametrů nahrávacích režií BECON, s.r.o. Měření vibrací na budově B v Office Parku Nové Butovice a analýza potenciálních zdrojů vibrací ABM architekti s.r.o. Posouzení návrhu vibroizolace na Bytovém parku Roztyly Kontaktní osoba Jméno: prof. Ondřej Jiříček Název instituce: České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, katedra fyziky Tel.: (+420) Web:

13 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra mikroelektroniky. Odborné zaměření Elektronika, mikroelektronika, mikrosystémy, senzory fyzikálních a chemických veličin, mikrosenzory, senzorové systémy, mikroakční členy, integrované mikroaktuátorů, integrace, integrované obvody, tepelně-mechanické simulace (spolehlivostní inženýrství na čipu nebo PCB), bezpečnostní elektronické systémy, energy harvesting, optoelektronika, integrovaná optika, fotonika, optické senzory Nabízené služby Návrhy integrovaných obvodů, návrhy mikrosenzorů a mikroaktuátorů včetně aplikací, testování a diagnostika, návrhy mikroelektronických struktur, návrhy senzorů fyzikální a chemických veličin, aplikace, bezdrátové přednosy senzorových dat, návrhy a aplikace elektronických zabezpečovacích systémů se zaměřením na senzory a akční členy, tepelně-mechanické modelování a simulace mikroelektronických struktur pasivních i aktivních, návrh a diagnostika integrovaných obvodů, EMC na čipu a na PCB, měření, analýzy, diagnostika, návrhy optických planárních a optoelektronických struktur pro informatiku a senzoriku, flexibilní polymerní planární vlnovody. Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Dosažené úspěchy (kolektivu navrhovatele): Patenty, funkční vzorky, publikace v impaktovaných časopisech, publikace na mezinárodních konferencích, publikace v českých odborných časopisech, např. DPS, Slaboproudý obzor, Sdělovací technika, apod. Lze nalézt v příslušných databázích. Úspěšné spolupráce s tuzemskými i zahraničními firmami a výzkumnými institucemi (včetně US), firmami do roku 1985 a především od roku 1993 do dnes. Patenty Prajzler, V. - Maštera, R., Optická planární mnohavidová POF rozbočnice, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Oscilátor typu Butler s omezeným zatíženým elektromechanického rezonátoru, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Formánek, J. - Jakovenko, J., Měřicí systém pro zrychlenou charakterizaci životnosti koncentrických plošných spojů, Patent Úřad průmyslového vlastnictví,

14 Foit, J., Korektor amplitudově kmitočtové charakteristiky, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Oscilátor řízený elektromechanických rezonátorem, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Obvod s neminimální fázi pro korekci amlplitudové a fázové kmitočtové charakteristiky, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J.,Korektor zkreslení štěrbinovou funkcí, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J.,Posouvač fáze, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Janíček, V., Struktura MEMS kondenzátoru elektrostatického generátoru, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Přeladitelný LC osciilátor s konstantní amplitudou, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Foit, J., Vysoce lineární adaptivní zesilovač s velkým rozsahem regulace zisku, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Jeřábek, V. - Prajzler, V. - Bušek, K. - Armas Arciniega, J., Integrovaný optoelektrický transceiver pro účastnickou stranu sítě PON-FTTH, Patent Úřad průmyslového vlastnictví, Funkční vzorky Prajzler, V. - Maštera, R., Optická Polymerní Mnohavidová Planární 1X3 Výkonová Nesymetrická Rozbočnice, Bouřa, A. - Husák, M. - Řezáč, R., 2D posuvná lavice pro litografický osvit, Frolec, J. - Kokeš, J., Referenční modul pro lokalizaci, Maštera, R. - Prajzler, V., Optical polymer multimode planar 1x2 power splitter, Maštera, R. - Prajzler, V., Compact optical polymer planar 1x2 Y splitter, Prajzler, V. - Maštera, R, Optical polymer 1x2 Y-coupler with a large diameter waveguide layer, Náhlík, J. - Voves, J. - Laposa, A. - Kroutil, J., Rezonanční krystalový senzor vlhkosti s grafénovou vrstvou, Kroutil, J. - Laposa, A. - Husák, M., Spektrometrický detektor plynů, Kroutil, J. - Laposa, A. - Novák, J. - Husák, M., Řadič směru průtoku agresivních plynů, Teplý, T. - Husák, M. - Laposa, A. - Vítek, T., Řídicí a vyhodnocovací jednotka pro zpracování senzorových dat, Ověřená technologie Huttel, I. - Lyutakov, I. - Barkman, O. - Písařík, M. - Mareš, D. - et al., Teplotní senzor s vlnovodnou polymerovou Braggovskou mřížkou, [Ověřená technologie]. Vlastník: VŠCHT v Praze, Impaktované publikace Lyutakov, O. - Hüttel, I. - Prajzler, V. - Jeřábek, V. - Jančárek, A. - et al.: Pattern formation in PMMA film induced by electric field. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. 2009, vol. 47, no. 12, p ISSN

15 Prajzler, V. - Hüttel, I. - Lyutakov, O. - Oswald, J. - Machovič, V. - et al.: Optical properties of PMMA doped with erbium(iii) and ytterbium(iii) complexes. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE. 2009, vol. 49, no. 9, p ISSN Kulha, P. - Kromka, A. - Babchenko, O. - Vaněček, M. - Husák, M. - et al.: Nanocrystalline Diamond Piezoresistive Sensor. Vacuum. 2009, vol. 84, no. 1, p ISSN X. Lyutakov, O. - Tuma, J. - Prajzler, V. - Hüttel, I. - Hnatowicz, V. - et al.: Preparation of rib channel waveguides on polymer in electric field. Thin Solid Films. 2010, vol. 519, no. 4, p ISSN Hospodková, A. - Hulicius, E. - Pangrác, J. - Oswald, J. - Vyskočil, J. - et al.: InGaAs and GaAsSb strain reducing layers covering InAs/GaAs quantum dots. Journal of Crystal Growth. 2010, vol. 312, no. 8, p ISSN Prajzler, V. - Lyutakov, O. - Hüttel, I. - Špirková, J. - Oswald, J. - et al.: Properties of Epoxy Novolak Resin Layers Doped with Bismuth for Photoluminescence Near 1300 nm. Journal of applied polymer science. 2010, vol. 117, no. 3, p ISSN Prajzler, V. - Lyutakov, O. - Hüttel, I. - Špirková, J. - Jeřábek, V.: Design of polymer wavelength splitter 1310 nm / 1550 nm based on multimode interferences. Radioengineering. 2010, vol. 19, no. 4, p ISSN Mašek, P. - Linhart, V. - Granja, C. - Pospíšil, S. - Husák, M.: Integrated USB based readout interface for silicon strip detectors of the ATLAS SCT module. Journal of Instrumentation [online]. 2011, vol. 6, no. C12016, p ISSN Lalinsky, T. - Vanko, G. - Vallo, M. - Držík, M. - Brunco, J. - et al.: Impact of ZnO gate interfacial layer on piezoelectric response of AlGaN/GaN C-HEMT based ring gate capacitor. Sensors and Actuators. 2011, vol. 2011, no. 172, p ISSN Lalinský, T. - Držík, M. - Vanko, G. - Vallo, M. - Kutiš, V. - et al.: Piezoelectric response of AlGaN/GaN-based circular-hemt structures. Microelectronic Engineering. 2011, vol. 88, no. 8, p ISSN Urbář, J. - Scheirich, J. - Jakůbek, J.: Medipix/Timepix cosmic ray tracking on BEXUS stratospheric balloon flights. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2011, vol. 2011, no. 633, p. S206-S209. ISSN Jeřábek, V. - Huttel, I.: Theoretical Model of the Bistable Semiconductor Laser Diode Based on the Rate Equations. Radioengineering. 2011, vol. 20, no. 2, p ISSN Prajzler, V. - Klapuch, J. - Lyutakov, O. - Huttel, I. - Špirková, J. - et al.: Design, Fabrication and Properties of Rib Poly(methylmethacrylimide) Optical Waveguides. Radioengineering. 2011, vol. 20, no. 2, p ISSN Lyutakov, O. - Huttel, I. - Siegel, J. - Prajzler, V. - Tuma, J. - et al.: The manipulation of carbon nanotubes on a polymer surface using a laser beam. Journal of Materials Science. 2012, vol. 47, no. 11, p ISSN Kulha, P. - Babchenko, O. - Kromka, A. - Husák, M. - Haenen, K.: Design And Fabrication Of Piezoresistive Strain Gauges Based On Nanocrystalline Diamond Layers. Vacuum. 2012, vol. 86, no. 6, p ISSN X. Prajzler, V. - Lyutakov, O. - Hüttel, I. - Špirková, J. - Oswald, J. - et al.: Optical Properties of Bi-Doped Epoxy Novolak Resin (ENR) Containing Ce, Dy and Y Ions. Journal of applied polymer science. 2012, vol. 125, no. 125, p ISSN Perpina, X. - Werkhoven, R. - Jakovenko, J. - Formánek, J. - Vellvehi, M. - et al.: Design for reliability of solid state lighting systems. Microelectronics Reliability. 2012, vol. 9-10, no. 52, p ISSN Bouřa, A. - Husák, M.: Communication and Powering Scheme for Wireless and Battery-Less Measurement. Radioengineering. 2012, vol. 21, no. 1/II, p ISSN

16 Janíček, V. - Husák, M. - Formánek, J. - Jakovenko, J.: Design and Fabrication of 3D Electrostatic Energy Harvester. Radioengineering. 2012, vol. 21, no. 1, p ISSN Jakovenko, J. - Formánek, J. - Janíček, V. - Husák, M. - Werkhoven, R.: High Power Solid State Retrofit Lamp Thermal Characterization and Modelling. Radioengineering. 2012, vol. 1, no. 21, p ISSN Prajzler, V. - Pham, N. - Špirková, J.: Design, Fabrication and Properties of the Multimode Polymer Planar 1 x 2 Y Optical Splitter. Radioengineering. 2012, vol. 21, no. 4, p ISSN Prajzler, V. - Střílek, E. - Špirková, J. - Jeřábek, V.: Design of the novel wavelength triplexer using multiple polymer microring resonators. Radioengineering. 2012, vol. 21, no. 1, p ISSN Prajzler, V. - Varga, M. - Nekvindová, P. - Remeš, Z. - Kromka, A.: Design and investigation of properties of nanocrystalline diamond optical planar waveguides. Optics Express. 2013, vol. 21, no. 7, p ISSN Hubáček, T. - Siegel, J. - Khalili, R. - Slepičková-Kasálková, N. - Švorčík, V.: Carbon coatings on polymers and their biocompatibility. Applied Surface Science. 2013, vol. 270,. ISSN Lyutakov, O. - Tůma, J. - Kalachyova, Y. - Huttel, I. - Prajzler, V. - et al.: Annealing of laser patterned PMMA coated with gold and gallium. Journal of materials science - materials in electronics. 2013, vol. 24, no. 9, p ISSN Lyutakov, O. - Tůma, J. - Huttel, I. - Prajzler, V. - Siegel, J. - et al.: Polymer surface patterning by laser scanning. Applied Physics B: Lasers and Optics. 2013, vol. 110, no. 4, p ISSN Janíček, V. - Husák, M.: Designing the 3D Electrostatic Microgenerator. Journal of Electrostatics. 2013, vol. 71, no. 3, p ISSN Jakovenko, J. - Formánek, J. - Perpina, X. - Jorda, X. - Vellvehi, M. - et al.: Design methodologies for reliability of SSL LED boards. Microelectronics Reliability. 2013, vol. 53, no. 8, p ISSN Pardo, B. - Gasse, A. - Fergeix, A. - Jakovenko, J. - Werkhoven, R. J. - et al.: Thermal resistance investigations on new leadframe-based LED packages and boards. Microelectronics Reliability. 2013, vol. 8, no. 53, p ISSN Formánek, J. - Jakovenko, J.: Thermal characterization and lifetime prediction of LED boards for SSL lamp. Radioengineering. 2013, vol. 1, no. 22, p ISSN Janíček, V. - Husák, M.: 3D Energy Harvester Evaluation. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 1, p ISSN Jeřábek, V. - Bušek, K. - Prajzler, V. - Mareš, D. - Svoboda, R.: The design of polymer planar optical triplexer with MMI filter and directional coupler. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 4, p ISSN Barkman, O. - Jeřábek, V. - Prajzler, V.: Optical splitters based on self-imaging effect in multi-mode waveguide made by ion exchange in glass. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 1, p ISSN Prajzler, V. - Tůma, H. - Špirková, J. - Jeřábek, V.: Design and modeling of symmetric three branch polymer planar optical power dividers. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 1, p ISSN Prajzler, V. - Neruda, M. - Špirková, J.: Planar large core polymer optical 1x2 and 1x4 splitters connectable to plastic optical fiber. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 3, p ISSN Kubař, M. - Jakovenko, J.: A powerful optimization tool for analog integrated circuits design. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 3, p ISSN

17 Prajzler, V. - Maštera, R. - Jeřábek, V.: Large core planar 1 x 2 optical power splitter with acrylate and epoxy resin waveguides on polydimetylsiloxane substrate. Radioengineering. 2014, vol. 23, no. 1, p ISSN Prajzler, V. - Nekvindová, P. - Hypš, P. - Lyutakov, O. - Jeřábek, V.: Flexible Polymer Planar Optical Waveguides. Radioengineering. 2014, vol. 23, no. 3, p ISSN Významné projekty: CSSL - Consumerizing Solid State Lighting. Projekt ENIAC (EU), ENIAC No , (řešitel na ČVUT) MORGaN - Materials for Robust Gallium Nitride. Projekt z 7.FP EU, NMP3-LA (řešitel v ČR). POLYAPPLY - Polymer Electronics. Projekt z 6.FP EU, IST-IP , (řešitel v ČR). TARGET - Design of amplifier for Telecommunications. Projekt z 6.FP EU, IST-IP , (řešitel v ČR). Microwave Monolithic Integrated Transmitted Power Sensors and Their Industrial and Metrological Applications. NATO Science for Peace Programme SfP , , (řešitel grantu NATO v ČR). Elektro-tepelný převodník monoliticky integrovaný s AlGaN/GaN založenými HEMT-SAW chemickými senzory (TEPGAN). Česko-Slovenská mezivládní vědecko-technická spolupráce MŠMT Kontakt - 80, , (řešitel grantu v České republice). Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických (MAK), MV ČE, Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií (IMINAS). Grant GA ČR, 102/09/1601, (řešitel grantu). CEBET Centrum bezpečnostních technologií. Rozvojový projekt MŠMT 2010 (řešitel grantu). CEBET II Centrum bezpečnostních technologií II. Rozvojový projekt MŠMT 2011 (řešitel grantu). Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií (IMINAS). Grant GA ČR, 102/09/1601, (řešitel grantu). Mikro a nano senzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí (MINASES). Grant GA ČR, 102/06/1624, (řešitel grantu). Moderní metody řešení návrhu a aplikace elektronických obvodů. Grant GA ČR, 102/03/H105, (spoluřešitel). Výzkum, vývoj a optimaluizace měřicích systémů a odhad nejistot měření při jejich použití v praxi. Grant GA ČR, 102/05/H032, (spoluřešitel). Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí (IMAM). Grant GA ČR, 102/03/0619, (řešitel grantu). Další granty MŠMT, EU před rokem 2000 Kontaktní osoba Jméno: Miroslav Husák, prof. Ing. CSc. vedoucí katedry mikroelektroniky Název instituce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6 Tel.: (+420) Web:

18 NABÍDKOVÝ LIST České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Odborné zaměření Počítačové vidění a zpracování digitálního obrazu, se zaměřením na: Stereovidění a vlastní odhadování pohybu kamer v reálném čase Monokulární 3D vidění v reálném čase (3D struktura z pohybu) Rekonstrukce trojrozměrných objektů z obrazů Kalibrace kamer Specializovaná detekce objektů, například slabých objektů v astronomických obrazech nebo automobilů v provozu Nabízené služby Experimentální vývoj a výzkum typu proof of concept, včetně experimentálního zpracování obrazových dat Identifikace metod vhodných pro efektivní řešení úloh zpracování obrazu a vidění Návrh algoritmů pro zvolenou cílovou platformu (PC, FPGA) Asistence při vývoji a implementaci Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce Reference a příklady spolupráce Evropský projekt InteractIVe (http://www.interactive-ip.eu) detekce vozidel a odhad jejich vektoru pohybu pro systém předcházení kolizím a ADAS; implementace v testovacím vozidle Volkswagen AG, Wolfsburg měření vzdáleností s použitím monokulárního obrazového senzoru Autoliv Electronics Linköping kalibrace a citlivostní analýza stereopáru kamer Kriminalistický ústav Praha systém pro kalibraci a srovnání obrazů z bezpečnostních kamer Publikace a ohlasy Viz profil na https://www.researchgate.net/profile/radim_sara Kontaktní osoba Jméno: doc. Dr. Techn. Ing. Radim Šára Název instituce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Tel.: (+420) Web:

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 8:30 Registrace Úvodní řeč - Inovace založené na moderních platformách (Prezentace bude v angličtině) 9:00 James Kimery Don Giovanni I - II 10:15 Přestávka na občerstvení

Více

Otevřené Elektronické Systémy MSP

Otevřené Elektronické Systémy MSP Otevřené Elektronické Systémy MSP Obor RF and DSP Engineering přípravné materialy akreditace V1.2.0 (8.10.2012) řešitelský tým prof. Jan Sýkora, prof. Marie Demlová, prof. Jan Hamhalter, prof. Pavel Hazdra,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 FAKULTY MECHATRONIKY A MEZIOBOROVÝCH INŽENÝRSKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 1. ÚVOD Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (FM) oslavila

Více

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: 612 00 Brno :: Tel: 541 149 105 :: Fax: 541 149 244 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně magisterský studijní obor ELEKTRONIKA

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČSKÉ VYSOKÉ UČNÍ TCHNICKÉ V PRAZ www.cvut.cz Centrum informačních a poradenských služeb cips@victoria.cvut.cz Tel.: 224 358 461 5 Bechyňova 3 Praha 6 Dejvice ČVUT Zikova 4 166 36 Praha 6 Tel.: 224 351

Více

Výzkum nanotechnologií a nanomateriálù v Evropì a USA

Výzkum nanotechnologií a nanomateriálù v Evropì a USA Pátý rámcový program evropského výzkumu a technického rozvoje Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj v České republice - Svaz průmyslu a dopravy Oborová kontaktní organizace pro výzkum

Více

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010 Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování Research Centre Data Algorithms Decision Making M i l a n M a r e š, J i ř í I v á n e k a k o l. Výroční zpráva Výzkumného centra Data Algoritmy - Rozhodování

Více

věda, výzkum, školství

věda, výzkum, školství věda, výzkum, školství MEMS a mikrosystémové technologie Článek seznamuje s pojmem MEMS od obecných ke konkrétním definicím a se zařazením MEMS jako součásti pojmu mikrosystém. MEMS vzniká propojením oborů

Více

Otevřené Elektronické Systémy - BSP

Otevřené Elektronické Systémy - BSP Otevřené Elektronické Systémy - BSP přípravné materialy akreditace V1.2.0 (8.10.2012) řešitelský tým prof. Jan Sýkora, prof. Marie Demlová, prof. Jan Hamhalter, prof. Pavel Hazdra, prof. Zbyněk Škvor,

Více

XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ 9.-11. červen 2015

XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ 9.-11. červen 2015 XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech PLZEŇ 9.-11. červen 2015 Pořadatel konference Česká elektrotechnická společnost ÚOS Elektrické pohony ve spolupráci se ZÁPADOČESKOU UNIVERZITOU V PLZNI,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON č. j. TACR/4563/2014 Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé, Vážení přátelé, Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky,

Více

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF Obsah Metodický pokyn k založení spin off 3 Definice spin off 10 Případová studie Enantis 11 Elcom, a. s. 15 Průzkum pracovišť s komerčním potenciálem výstupu VaV 17

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Česká společnost pro nové materiály a technologie Praha NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Zpracoval kolektiv autorů červenec 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Ing. Jiřina Shrbená doc. Ing. Karel

Více

CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů

CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů CZ-TPIS & BTKlastr Katalog členů Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) www.cdv.cz Líšeňská 33a 636

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA č. j. TACR/4563/2014 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA č. j. TACR/2060/2014 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem 2 úvodní slovo ředitele Rok 2012 byl pro CDV rokem, v němž nové budovy Dopravního VaV centra, které stavíme z prostředků

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015

Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015 Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015 1 Obsah KATEGORIE 1... 3 Dům dětí a mládeže JUNIOR... 3 Mendelova univerzita v Brně... 5 Masarykova univerzita... 6 Repromeda, s. r. o.... 9 Vysoké

Více

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Ročník 2007 Číslo 5 Květen 2007 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OBSAH: Strana: Oddíl 2. České technické normy ČNI č. 30/07 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 2 Upozornění

Více

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Podprogram 1. STAPRO s. r. o. HPH, spol.s r.o.

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Podprogram 1. STAPRO s. r. o. HPH, spol.s r.o. TACR/5427/2014 Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí

Více