Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16. Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16. Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Výroční zpráva školy za školní rok

2 2 Obsah Základní charakteristika školy 3 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci 14 Rekapitulace 17 Hodnocení tříd 20 Výsledky maturitních zkoušek 45 Plnění učebních osnov a učebních plánů 49 Údaje o přijímacím řízení 50 Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 53 Celkový přehled personální situace 53 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 54 Výkon státní správy 55 Poradenské služby na školách 55 Další údaje o škole 56 Zhodnocení a závěr 68 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004 a 1. pololetí 2005 (výtah) 71 Hodnocení kontrolní činnosti 74 Hodnocení minimálního preventivního programu 79 Vlastní hodnocení školy 80

3 3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy : Střední průmyslová škola elektrotechnická Brno, Kounicova 16 Sídlo : Právní forma : Kounicova 16, Brno Příspěvková organizace IČO : Zřizovatel školy : Krajský úřad Jihomoravského kraje Zřizovací listina: Vydal KÚ Jihomoravského kraje Č.j. 98/31 Zařazení do školského rejstříku: Rozhodnutí MŠMT ČR Č.j / Ředitel školy : Ing. Milan Stránský Ivančice, Polní 15 Datum zařazení do sítě : Změna zařazení : Celková kapacita školy : 780 žáků Další údaje : Ve školním roce byla prováděna tato vedlejší hospodářská činnost : - Provádění kurzů promítačů 35 mm filmů - Projekt PI - státní informační politika Tato činnost probíhá na základě živnostenského listu a certifikace MŠMT. Specifika studijních programů : Na škole jsou vyučovány dva studijní obory technické a jeden obor všeobecně vzdělávací. Žáci technických oborů mohou po ukončení druhého ročníku volit odborné zaměření studovaného oboru a to: M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky Elektroenergetika Konstrukce elektrických strojů a přístrojů Elektrické pohony Elektrické teplo a světlo

4 26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika Automatizační technika Elektronické počítačové systémy Lékařská elektronika Multimediální komunikace Počítačové sítě Odborné zaměření Počítačové sítě, které vychází z programu akreditované LCNA ( Lokal Cisco Networking Academy ). LCNA umožní žákům školy, po úspěšném uzavření klasifikace za každé pololetí 3. a 4. ročníku, vykonání testů a tím získání mezinárodně platných certifikátů certifikát potvrzený firmou Cisco Systems. Po ukončení studia mají absolventi možnost získat certifikaci typu CCNA (Cisco Certified Networking Associate nebo CCNP (Cisco Certified Networking Professional) nebo CCNE (Cisco Certified Networking Expert). 4 LCNA může být využívána nejen k testování a certifikaci žáků školy, ale rovněž pro rekvalifikaci a specializaci zaměstnanců podniků a ve spolupráci s úřady práce k rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání. Získané certifikáty jsou v podnicích vysoce ceněny M/001 Technické lyceum Studijní obor Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu. Cílem studijního oboru je vybavit žáky takovými kognitivními, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělání, avšak s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimž patří především matematika a přírodovědné předměty. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil technicky orientovaného technického vzdělání.

5 5 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Přehled učebních plánů studijních oborů vyučovaných na SPŠ elektrotechnické Brno ve školním roce : M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Ve čtvrtém ročníku je vyučováno podle učebních plánů a osnov: Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /99-23 s platností od 1.září 1999, počínaje 1. ročníkem M/004 Slaboproudá elektrotechnika, Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /99-23 s platností od 1.září 1999, počínaje 1. ročníkem M/013 Management elektrotechniky, Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /93-23 Výuka v oboru M/013 Management elektrotechniky, byla ukončena školním rokem M/001 Technické lyceum. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /99-23 s platností od 1. září Výuka oborů M/001 a M/004 pro dálkové studium není na škole otevírána pro nezájem uchazečů o studium.

6 6 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Denní studium : Počet žáků podle zahajovacího výkazu Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 1. ročník ,5 2. ročník ročník ,17 4. ročník ,16 Počet žáků na učitele Celkem ,21 12,26 Počet žáků na konci školního roku ( ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 1. ročník ,17 2. ročník ,83 3. ročník ,33 4. ročník ,67 Počet žáků na učitele Celkem , Studium přerušili dva žáci: Samek Petr 4K ze zdravotních důvodů Kuba Lukáš 4L Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Klasifikace k Ročník Počet tříd Prospěli s vyznamenáním. Prospěli Neprospěli Počet opravných zkoušek Průměrný prospěch , , , ,65 Celkem ,69

7 7 Průměrný prospěch ve třídách k A 2,67 2.A 2,82 3.A 3,34 4.A 2,78 1.B 2,69 2.B 2,94 3.L 2,86 4.L 2,73 1.C 2,65 2.C 2,68 3.M 2,78 4.O 2,47 1.D 2,52 2.D 2,62 3.P 2,72 4.P 2,44 1.K 2,93 2.E 3,14 3.S 2,53 4.S 2,40 1.T 2,53 2.K 2,15 3.K 3,12 4.K 2,99 1. ročník 2,61 2. ročník 2,68 3. ročník 2,82 4. ročník 2,65 Škola celkem 2,69 Klasifikace k po opravných zkouškách Ročník Počet tříd Prospěli s vyznamenáním. Prospěli Neprospěli Povoleno opakování Ukončilo studium Celkem Průměrný prospěch ve třídách po opravných zkouškách 1.A 2,62 2.A 2,78 3.A 3,25 4.A 2,77 1.B 2,60 2.B 2,93 3.L 2,86 4.L 2,73 1.C 2,64 2.C 2,58 3.M 2,77 4.O 2,46 1.D 2,51 2.D 2,56 3.P 2,63 4.P 2,52 1.K 2,73 2.K 3,04 3.S 2,52 4.S 2,40 1.T 2,52 2.T 2,15 3.K 3,01 4.K 2,99 1. ročník 2,60 2. ročník 2,66 3. ročník 2,81 4. ročník 2,64 Škola celkem 2,68 Technické obory Nejlepší průměrný prospěch Nejhorší průměrný prospěch 1. ročník 1,00 3,82 2. ročník 1,00 4,00 3. ročník 1,45 4,50 4. ročník 1,00 4,13 Technické lyceum 1. ročník 1,25 3,83 2. ročník 1,00 3,23 Z uvedeného průměrného prospěchu nejlepších žáků jednotlivých ročníků je zcela jasně patrná náročnost učiva v jednotlivých ročnících a rovněž určitý zlom který nastává ve třetím ročníku dosažením plnoletosti a tím i částečnou ztrátou vlivu rodičů. Je rovněž vidět snižující se úroveň žáků nastupujících ke studiu i zhoršující se studijní výsledky žáků a celkový prospěch školy. Zajímavé je přitom, že nejlepší průměr v prvním ročníku měl žák oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky a nejhorší průměr žák Technického lycea.

8 Průměrný prospěch tříd vývoj ( k ) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A 2,68 2,62 1. B 2,68 2,60 1. C 2,71 2,64 1. D 2,53 2,51 1. K 2,69 2,73 1. T 2,45 2,52 2,62 2,60 2. A 2,47 2,67 2,71 2,78 2. B 2,60 2,58 3,04 2,93 2. C 2,38 2,48 2,71 2,58 2. D 2,52 2,64 2,70 2,56 2. K 2,87 2,76 3,14 3,04 2. T 2,20 2,28 2,16 2,15 2,51 2,56 2,74 2,66 3. A 2,33 2,34 2,80 2,73 3,45 3,25 3. L 2,56 2,51 2,87 2,79 2,79 2,86 3. M 2,41 2,39 2,85 2,68 2,80 2,77 3. P 2,58 2,55 2,78 2,84 2,76 2,63 3. S 2,36 2,42 2,71 2,76 2,59 2,52 3. K 2,81 2,89 2,99 2,96 3,14 3,01 2,51 2,52 2,82 2,79 2,90 2,81 4. A 2,67 2,75 2,84 2,98 3,24 2,82 2,92 2,77 4. L 2,52 2,51 2,71 2,58 2,77 3,02 2,73 2,73 4. O 2,38 2,50 2,56 2,58 2,88 2,81 2,63 2,46 4. P 2,64 2,75 2,77 2,74 2,80 2,73 2,42 2,52 4. S 2,57 2,49 2,83 2,67 2,76 2,42 2,49 2,40 4. K 2,67 2,83 2,96 2,90 2,95 3,06 3,28 2,99 2,57 2,64 2,77 2,74 2,89 2,92 2,76 2,64 Škola I II I II I II I II 2,64 2,64 2,67 2,66 2,74 2,73 2,75 2,68 8 Vývoj průměrného prospěch během studia i počet propadajících ukazuje, že adaptace ze základní školy není sice jednoduchá, ale je možno ji zvládnout. Jedná se o zvládnutí a přizpůsobení představy o studovaném oboru a realitou zvládnout jeho teoretické základy. Nutno je rovněž zbavit negativních návyků ze ZŠ a naučit se využívat získané znalosti, jejich aplikaci a porozumění problému. Uvědomit si, že nestačí pouhé memorování ale je nutno problém pochopit, umět ho vysvětlit vlastními slovy. Mnoho žáků nechápe, že osvojené základní znalosti je nutno využívat po celou dobu studia. Problémy jsou ve druhém a zejména ve třetím ročníku, kdy je třeba podstatně více aplikovat znalosti z matematiky, fyziky a více využívat znalosti z jiných odborných předmětů (mezipředmětové vztahy). V těchto ročnících je již rovněž nutné značné využití učebních textů a samostudia. Zvláště ve třetím ročníku kde začíná značná část odborných předmětů.

9 9 Vzhledem k nedostatku nebo absenci učebnic na trhu, je situace řešena vydáváním učebních textu které zpracovávají učitelé školy. Žáci je mohou získat buď v tištěné podobě, nebo jsou jim k dispozici na školní počítačové síti. Průměrný prospěch školy se v poslední době mírně zhoršuje. Je to důsledek postoje žáků ke studiu kdy jim stačí pouze průměrné nebo dostatečné hodnocení. Pro zlepšení je nutná výraznější motivace žáků ze strany učitelů, zvýšení zájmu o vyučovaný předmět a jeho využití v dalším studiu nebo praxi. Nejedná se přitom pouze o odborné předměty, ale zejména cizí jazyka a Český jazyk, který činí problémy i na základních školách. Zejména nový systém maturitních zkoušek (společná státní část) bude klást důraz zejména na znalosti všeobecné části vzdělání. Školu opustilo během školního z prospěchových důvodů 37 žáků, to je 5,46 % z celkového počtu žáků školy. Při tom, že škola má pověst velké náročnosti studia je procento úmrtnosti celkem přiměřené. Mnozí z nich přitom odešli protože nezvládli adaptaci na systém SŠ. Ve srovnání s rokem došlo ke zvýšení počtu žáků kteří ukončili předčasně studium. Tato skutečnost je důsledkem nízké cílevědomosti a snahy žáků překonat potíže ve studiu a podstatně jednodušší volby odchodu na školu, kde získají maturitní vysvědčení s menší námahou. Srovnání počtu neprospívajících na konci školního roku a po opravných zkouškách naproti tomu ukazuje, že mnoho žáků je schopno zvládnout učivo, ale teprve pod tlakem reparátu, nebo možného opuštění studia. Nelze však všechnu vinu na zhoršující se výsledky dávat pouze žákům školy, i když jejich podíl a podíl neuspokojivé úrovně ZŠ je neoddiskutovatelný. Určitý podíl na tomto vývoji mají i učitelé školy, kteří si neuvědomili změny kvality absolventů ZŠ v důsledku víceletých gymnázií, nezměnily vyučovací metody a neoptimalizovali objem vyžadovaných znalostí vzhledem k obrovskému rozvoji elektrotechniky. Ve výuce na technické škole chybí mužský element, učitelé muži, kteří prošli praxí v průmyslu a tím mají potenciál k motivaci žáků pro studovaný obor. Rozložení nedostatečných v jednotlivých ročnících a třídách udávají následující tabulky. Tabulka k datu ukazuje, že z 83 neprospívajících žáků jich 52 neprospělo z jednoho předmětu. I to je potvrzením skutečnosti uspokojením se výsledky jen dostatečnými, kdy to nemusí jedenkrát vyjít. Počet úspěšně složených opravných zkoušek potvrzuje skutečnost, že absolvování školy je v silách všech žáků. Více nedostatečných dostali zejména žáci, kteří se rozhodli opustit školu a zcela vypustily studium. Počet nedostatečných k Nedostatečných 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 1 x x x x x x x x Celkem

10 10 Nedostatečné ve třídách k x5 2x5 3x5 4x5 5x5 6x5 7x5 10x5 1A B C D 0 1K T Roč A B C D K T 0 2Roč A L 3 3 3M 1 1 3P S K Roč A 3 3 4L 1 1 4O 1 1 4P 1 1 4S 1 1 4K Roč Škola Počet nedostatečných k Nedostatečných 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 1 x x x x x x x x Celkem

11 11 Nedostatečné ve třídách k x5 2x5 3x5 4x5 5x5 6x5 7x5 10x5 1A 1 1 1B C D 0 1K T Roč A B 0 2C D K T 0 2Roč A L 2 2 3M 0 3P S K Roč A 0 4L 1 1 4O 0 4P 1 1 4S 0 4K Roč Škola Výchovná opatření Klasifikace chování i počet udělených výchovných opatření nejsou zrovna být příslibem dobré výchovy žáků. Počet výchovných opatření a snížených známek z chování u žáků 1. ročníků je důkazem špatných návyků a nevhodného chování které si přináší žáci ze ZŠ. Určitý podíl zde mají i rodiče, kteří obvykle dávají vinu škole a nezjišťují objektivně příčiny udělených trestů. Velmi uspokojivý je počet pochval ředitele školy, kterými byli oceněni vynikající studenti a žáci vzorně reprezentující školu v technických, matematických, jazykových a sportovních soutěžích. PŘ pochvala ředitele

12 PT pochvala třídního učitele DŘ důtka ředitele DT důtka třídního učitele NT napomenutí třídního učitele PV podmínečné vyloučení 12 Výchovná opatření 1. pololetí třída PT DŘ DT NT NT+DT DT+DŘ NT+DT+DŘ DT+PV DT+DŘ+PV 1.A B 1 1.C D K T 1 1.ročník A B C D K T ročník A L 2 3.M 3.P S 3.K ročník A L O P 2 4.S K ročník Škola

13 13 Výchovná opatření 2. pololetí třída PŘ PT DŘ DT NT NT+DT DT+DŘ NT+DT+DŘ DT+PV DT+DŘ+PV 1.A B C 1 1.D 8 1.K T ročník A B 2 2.C 2 2.D K 4 2.T 1 2.ročník A L 3.M P 1 3.S K 3.ročník A L O P S K 1 4.ročník Škola

14 Klasifikace chování pololetí - 2. stupeň - 4 z toho : 1.ročník ročník ročník ročník stupeň pololetí - 2. stupeň - 9 z toho : 1.ročník ročník ročník ročník - 1 z toho : 1.ročník ročník ročník ročník stupeň - 2 z toho : 1.ročník ročník ročník ročník Zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí Celkem za školní rok Ročník Počet zameškan. Hodin Počet neomluven. Hodin Počet zameškan. Hodin Počet neomluven. hodin Počet zameškan. hodin Počet neomluven. hodin Celkem Absence vztažena na žáka 1. pololetí 2. pololetí Celková Neomluvená Celková neomluvená 1. ročník 35,76 0,00 51,27 0,00 2. ročník 44,67 0,00 51,73 0,00 3. ročník 60,56 0,00 70,43 0,00 4. ročník 65,49 0,05 63,93 0,00 Celkem 51,15 0,01 71,60 0,00

15 15 Absence vztažená na žáka ve školním roce pololetí 2. pololetí Absence/žák Neoml/žák Absence/žák Neoml/žák 1.A 33,29 0,00 67,43 0,00 1.B 23,14 0,00 71,59 0,00 1.C 35,33 0,00 53,45 0,00 1.D 40,93 0,57 84,30 1,00 1.E 49,10 0,00 60,20 0,00 1.K 33,76 0,00 56,35 0,00 1. ročník 36,57 0,1 65,65 0,19 2.A 33,59 0,00 52,42 0,00 2.B 50,63 0,00 61,32 0,00 2.C 60,61 0,00 62,52 0,00 2.D 29,67 0,00 42,63 0,00 2.E 55,03 0,00 79,60 0,00 2.K 49,96 0,00 70,00 0,00 2. ročník 46,52 0,00 61,26 0,00 3.A 82,11 0,00 93,81 0,00 3.L 72,80 0,00 127,93 1,10 3.O 60,97 0,00 86,90 0,00 3.P 52,93 0,00 81,86 0,07 3.S 38,68 0,00 69,68 0,00 3.K 45,96 0,00 74,96 0,00 3. ročník 59,82 0,00 90,35 0,21 4.A 57,76 0,00 55,72 0,00 4.B 72,81 0,00 81,33 0,00 4.C 61,48 0,00 72,65 0,00 4.D 67,75 0,00 66,75 0,00 4.E 64,66 0,00 72,34 0,00 4.K 93,50 0,00 68,42 0,00 4. ročník 69,41 0,00 69,80 0,00 Celkem 52,58 0,02 71,60 0,10

16 16 Absence v jednotlivých ročnících je celkem srovnatelná, vyšší je absence ve třetím ročníku, kdy dosahují žáci plnoletosti a mají právo si sami omlouvat absenci. Tento stav trvá ještě částečně v prvním pololetí 4. ročníku. Absence žáků nezletilých je omlouvána rodiči, kteří však mnohdy omlouvají i absenci kdy jde zcela evidentně o záškoláctví. Záležitost absence bude třeba dořešit ve školním řádu. Vykázaná neomluvená absence ve třídě 1.D byla projednána s třídním učitelem a plnoletými žáky. Informováni byli i rodiče. Oba žáci kteří neomluvenou absenci zavinili, ukončili studium na škole. Rovněž žák 3.A třídy který nebyl schopen omluvit řádně svoji absenci ukončil studium na škole. Vyšší absence za druhé pololetí je způsobena delším klasifikačním obdobím a zvýšenou nemocností žáků způsobené virózami a několika mimoškolními úrazy a nemocemi s vysokou absencí. Rozbor absence v jednotlivých třídách ukazuje nárůst absence ve druhém pololetí a vyšší absenci ve 3. a 4. ročníku. Je to dáno dosažením plnoletosti žáků a právem omlouvat absenci sami. Neomluvena byla absence kde byly zjištěny podvody a přestupek byl řešen kázeňsky. Nárůst absence je způsobován zvyšujícím se počtem žáků trpícími alergickými potížemi, zvýšenou náchylností k chorobám chřipkového typu. Značná část absence je způsobena úrazy na motorových vozidlech nebo při sportovní činnosti neorganizované školou. Předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci Ročník Přerušení studia Předčasné ukončení studia Předčasné ukončení Vyloučení Ukončení z prospěch. důvodů Ukončeno studium Na konci školního roku Celkem Celkem Školu opustilo během školního z prospěchových důvodů 37 žáků, to je 5,46 % z celkového počtu žáků školy. Způsobena je podceněním náročnosti studia, případně odchodem do škol kde lze získat maturitní vysvědčení s menší námahou. Celkový přehled o výsledcích žáků školy za školní rok dává rekapitulace za školu a jednotlivé ročníky. Podrobnější přehled pak hodnocení jednotlivých tříd školy jak z hlediska prospěchu, tak i z hlediska absence.

17 REKAPITULACE ZA ŠKOLU k k Celkový počet žáků z toho děvčata chlapci Průměrný prospěch 2,69 2,68 Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli neprospěli z jednoho předmětu neprospěli z více předmětů nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená hodin hodin 0 hodin 59,31 hodin 59,31 hodin 0,00 hodin z toho 1. ročník Celkový počet žáků z toho děvčata 6 6 chlapci Průměrný prospěch 2,61 2,60 Počet žáků s vyznamenáním 8 8 Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli neprospěli z jednoho předmětu 14 5 neprospěli z více předmětů 7 6 nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných 0 0 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená 8689 hodin 8689 hodin 0 hodin 51,41 hodin 51,41 hodin 0,00 hodin

18 18 z toho 2. ročník Celkový počet žáků z toho děvčata 8 8 chlapci Průměrný prospěch 2,68 2,66 Počet žáků s vyznamenáním 7 7 Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli 18 7 neprospěli z jednoho předmětu 6 2 neprospěli z více předmětů 12 5 nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných 0 0 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená 7984 hodin 7984 hodin 0 hodin 51,51 hodin 51,51,26 hodin 0,00 hodin z toho 3. ročník Celkový počet žáků z toho děvčata 1 1 chlapci Průměrný prospěch 2,82 2,81 Počet žáků s vyznamenáním 0 0 Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli neprospěli z jednoho předmětu 22 8 neprospěli z více předmětů 11 8 nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných 0 0 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená hodin hodin 0 hodin 70,43 hodin 70,43 hodin 0,00 hodin

19 19 z toho 4. ročník Celkový počet žáků z toho děvčata 4 4 chlapci Průměrný prospěch 2,65 2,64 Počet žáků s vyznamenáním 6 6 Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli 10 5 neprospěli z jednoho předmětu 9 3 neprospěli z více předmětů 1 2 nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných 1 0 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená 9845 hodin 9845 hodin 0 hodin 63,93 hodin 63,93 hodin 0,00 hodin

20 20 Hodnocení třídy 1A Školní rok Třídní učitel PhDr. Anna Vonková I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,68 2,67 2,62 Nejlepší průměr 1,64 1,73 1,73 Nejhorší průměr 3,64 3,64 3,64 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 27,26 45,90 36,26 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , NEJ 3, , , DEJ 3, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , CHE 2, , , TEV 1, , , TEK , , ZAE 3, , , ICT 2, , , PRA 1, , ,

21 21 Hodnocení třídy 1B Školní rok Třídní učitel Ing. Jana Drápalová I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,68 2,69 2,60 Nejlepší průměr 1,27 1,36 1,36 Nejhorší průměr 3,91 4,09 3,45 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 22,69 51,79 47,93 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , DEJ 3, , , MAT 3, , , FYZ 2, , , CHE 2, , , TEV 1, , , TEK 2, , , ZAE 3, , , ICT 2, , , PRA 2, , ,

22 22 Hodnocení třídy 1C Školní rok Třídní učitel Ing. David Schuppler I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,71 2,65 2,64 Nejlepší průměr 1,45 1,36 1,36 Nejhorší průměr 4,27 3,91 3,82 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 35,19 60,50 51,65 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , DEJ 3, , , MAT 2, , , FYZ 3, , , CHE 2, , , TEV 1, , , TEK 2, , , ZAE 3, , , ICT 2, , , PRA 1, , ,

23 23 Hodnocení třídy 1D Školní rok Třídní učitel Ing. Zuzana Kerndlová I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,53 2,52 2,51 Nejlepší průměr 1,45 1,27 1,27 Nejhorší průměr 3,40 3,18 3,18 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 34,50 51,22 51,22 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 2, , , DEJ 3, , , MAT 3, , , FYZ 2, , , CHE 1, , , TEV 1, , , TEK 2, , , ZAE 3, , , ICT 1, , , PRA 1, , ,

24 24 Hodnocení třídy 1K Školní rok Třídní učitel Mgr. Jana Dostálová I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,69 2,93 2,73 Nejlepší průměr 1,00 1,00 1,00 Nejhorší průměr 4,36 4,09 3,70 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 58,14 90,85 83,77 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , NEJ 3, , , DEJ 3, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , CHE 2, , , TEV 1, , , TEK 2, , , ZAE 3, , , ICT 1, , , PRA 1, , ,

25 25 Hodnocení třídy 1T Školní rok Třídní učitel PhDr. Zdeňka Dlouhá I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,45 2,53 2,52 Nejlepší průměr 1,75 1,25 1,25 Nejhorší průměr 3,33 3,83 3,83 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 38,16 42,10 42,10 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 2, , , ANJ 2, , , ANJII 1, , , NEJ 1, , , NEJII 2, , , DEJ 3, , , ZEM 2, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , CHE 2, , , BIO 1, , , TEV 1, , , TEK 2, , , VYT 2, , ,

26 26 Hodnocení třídy 2A Školní rok Třídní učitel Ing. Jana Klementová I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,71 2,82 2,78 Nejlepší průměr 1,31 1,31 1,31 Nejhorší průměr 3,62 3,77 3,67 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 39,26 62,56 62,92 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 2, , , NEJ 3, , , OBN 2, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , TEV 1, , , STR 2, , , ZAE 3, , , ELE 2, , , ELT 3, , , ICT 1, , , CIT 3, , , PRA 1, , ,

27 27 Hodnocení třídy 2B Školní rok Třídní učitel PhDr. Ludmila Tučková I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 3,04 2,94 2,93 Nejlepší průměr 1,92 1,69 1,69 Nejhorší průměr 3,75 3,67 3,58 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 42,23 37,03 37,03 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , OBN 2, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , TEV 1, , , STR 3, , , ZAE 3, , , ELE , , ELT , , ICT 1, , , CIT 3, , , PRA 2, , ,

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 05/0 Ředitel Střední školy služeb a podnikání, OstravaPoruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 5/004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Vlastní hodnocení školy 2006/2007

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Vlastní hodnocení školy 2006/2007 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Vlastní hodnocení školy 2006/2007 Projednáno pedagogickou radou dne 29. října 2007 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Část I Podmínky ke vzdělávání Škola má pro výuku vynikající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory.

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory. Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory. Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Elektrotechnika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory.

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory. Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory. Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Strojírenství Technické

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kontakt: tel./fax.: 383 383 743, email: kancelar@gymnaziumvodnany.cz Ředitel Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více