Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16. Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16. Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Výroční zpráva školy za školní rok

2 2 Obsah Základní charakteristika školy 3 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci 14 Rekapitulace 17 Hodnocení tříd 20 Výsledky maturitních zkoušek 45 Plnění učebních osnov a učebních plánů 49 Údaje o přijímacím řízení 50 Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 53 Celkový přehled personální situace 53 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 54 Výkon státní správy 55 Poradenské služby na školách 55 Další údaje o škole 56 Zhodnocení a závěr 68 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004 a 1. pololetí 2005 (výtah) 71 Hodnocení kontrolní činnosti 74 Hodnocení minimálního preventivního programu 79 Vlastní hodnocení školy 80

3 3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy : Střední průmyslová škola elektrotechnická Brno, Kounicova 16 Sídlo : Právní forma : Kounicova 16, Brno Příspěvková organizace IČO : Zřizovatel školy : Krajský úřad Jihomoravského kraje Zřizovací listina: Vydal KÚ Jihomoravského kraje Č.j. 98/31 Zařazení do školského rejstříku: Rozhodnutí MŠMT ČR Č.j / Ředitel školy : Ing. Milan Stránský Ivančice, Polní 15 Datum zařazení do sítě : Změna zařazení : Celková kapacita školy : 780 žáků Další údaje : Ve školním roce byla prováděna tato vedlejší hospodářská činnost : - Provádění kurzů promítačů 35 mm filmů - Projekt PI - státní informační politika Tato činnost probíhá na základě živnostenského listu a certifikace MŠMT. Specifika studijních programů : Na škole jsou vyučovány dva studijní obory technické a jeden obor všeobecně vzdělávací. Žáci technických oborů mohou po ukončení druhého ročníku volit odborné zaměření studovaného oboru a to: M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky Elektroenergetika Konstrukce elektrických strojů a přístrojů Elektrické pohony Elektrické teplo a světlo

4 26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika Automatizační technika Elektronické počítačové systémy Lékařská elektronika Multimediální komunikace Počítačové sítě Odborné zaměření Počítačové sítě, které vychází z programu akreditované LCNA ( Lokal Cisco Networking Academy ). LCNA umožní žákům školy, po úspěšném uzavření klasifikace za každé pololetí 3. a 4. ročníku, vykonání testů a tím získání mezinárodně platných certifikátů certifikát potvrzený firmou Cisco Systems. Po ukončení studia mají absolventi možnost získat certifikaci typu CCNA (Cisco Certified Networking Associate nebo CCNP (Cisco Certified Networking Professional) nebo CCNE (Cisco Certified Networking Expert). 4 LCNA může být využívána nejen k testování a certifikaci žáků školy, ale rovněž pro rekvalifikaci a specializaci zaměstnanců podniků a ve spolupráci s úřady práce k rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání. Získané certifikáty jsou v podnicích vysoce ceněny M/001 Technické lyceum Studijní obor Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu. Cílem studijního oboru je vybavit žáky takovými kognitivními, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělání, avšak s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimž patří především matematika a přírodovědné předměty. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil technicky orientovaného technického vzdělání.

5 5 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Přehled učebních plánů studijních oborů vyučovaných na SPŠ elektrotechnické Brno ve školním roce : M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Ve čtvrtém ročníku je vyučováno podle učebních plánů a osnov: Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /99-23 s platností od 1.září 1999, počínaje 1. ročníkem M/004 Slaboproudá elektrotechnika, Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /99-23 s platností od 1.září 1999, počínaje 1. ročníkem M/013 Management elektrotechniky, Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /93-23 Výuka v oboru M/013 Management elektrotechniky, byla ukončena školním rokem M/001 Technické lyceum. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /99-23 s platností od 1. září Výuka oborů M/001 a M/004 pro dálkové studium není na škole otevírána pro nezájem uchazečů o studium.

6 6 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Denní studium : Počet žáků podle zahajovacího výkazu Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 1. ročník ,5 2. ročník ročník ,17 4. ročník ,16 Počet žáků na učitele Celkem ,21 12,26 Počet žáků na konci školního roku ( ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 1. ročník ,17 2. ročník ,83 3. ročník ,33 4. ročník ,67 Počet žáků na učitele Celkem , Studium přerušili dva žáci: Samek Petr 4K ze zdravotních důvodů Kuba Lukáš 4L Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Klasifikace k Ročník Počet tříd Prospěli s vyznamenáním. Prospěli Neprospěli Počet opravných zkoušek Průměrný prospěch , , , ,65 Celkem ,69

7 7 Průměrný prospěch ve třídách k A 2,67 2.A 2,82 3.A 3,34 4.A 2,78 1.B 2,69 2.B 2,94 3.L 2,86 4.L 2,73 1.C 2,65 2.C 2,68 3.M 2,78 4.O 2,47 1.D 2,52 2.D 2,62 3.P 2,72 4.P 2,44 1.K 2,93 2.E 3,14 3.S 2,53 4.S 2,40 1.T 2,53 2.K 2,15 3.K 3,12 4.K 2,99 1. ročník 2,61 2. ročník 2,68 3. ročník 2,82 4. ročník 2,65 Škola celkem 2,69 Klasifikace k po opravných zkouškách Ročník Počet tříd Prospěli s vyznamenáním. Prospěli Neprospěli Povoleno opakování Ukončilo studium Celkem Průměrný prospěch ve třídách po opravných zkouškách 1.A 2,62 2.A 2,78 3.A 3,25 4.A 2,77 1.B 2,60 2.B 2,93 3.L 2,86 4.L 2,73 1.C 2,64 2.C 2,58 3.M 2,77 4.O 2,46 1.D 2,51 2.D 2,56 3.P 2,63 4.P 2,52 1.K 2,73 2.K 3,04 3.S 2,52 4.S 2,40 1.T 2,52 2.T 2,15 3.K 3,01 4.K 2,99 1. ročník 2,60 2. ročník 2,66 3. ročník 2,81 4. ročník 2,64 Škola celkem 2,68 Technické obory Nejlepší průměrný prospěch Nejhorší průměrný prospěch 1. ročník 1,00 3,82 2. ročník 1,00 4,00 3. ročník 1,45 4,50 4. ročník 1,00 4,13 Technické lyceum 1. ročník 1,25 3,83 2. ročník 1,00 3,23 Z uvedeného průměrného prospěchu nejlepších žáků jednotlivých ročníků je zcela jasně patrná náročnost učiva v jednotlivých ročnících a rovněž určitý zlom který nastává ve třetím ročníku dosažením plnoletosti a tím i částečnou ztrátou vlivu rodičů. Je rovněž vidět snižující se úroveň žáků nastupujících ke studiu i zhoršující se studijní výsledky žáků a celkový prospěch školy. Zajímavé je přitom, že nejlepší průměr v prvním ročníku měl žák oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky a nejhorší průměr žák Technického lycea.

8 Průměrný prospěch tříd vývoj ( k ) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A 2,68 2,62 1. B 2,68 2,60 1. C 2,71 2,64 1. D 2,53 2,51 1. K 2,69 2,73 1. T 2,45 2,52 2,62 2,60 2. A 2,47 2,67 2,71 2,78 2. B 2,60 2,58 3,04 2,93 2. C 2,38 2,48 2,71 2,58 2. D 2,52 2,64 2,70 2,56 2. K 2,87 2,76 3,14 3,04 2. T 2,20 2,28 2,16 2,15 2,51 2,56 2,74 2,66 3. A 2,33 2,34 2,80 2,73 3,45 3,25 3. L 2,56 2,51 2,87 2,79 2,79 2,86 3. M 2,41 2,39 2,85 2,68 2,80 2,77 3. P 2,58 2,55 2,78 2,84 2,76 2,63 3. S 2,36 2,42 2,71 2,76 2,59 2,52 3. K 2,81 2,89 2,99 2,96 3,14 3,01 2,51 2,52 2,82 2,79 2,90 2,81 4. A 2,67 2,75 2,84 2,98 3,24 2,82 2,92 2,77 4. L 2,52 2,51 2,71 2,58 2,77 3,02 2,73 2,73 4. O 2,38 2,50 2,56 2,58 2,88 2,81 2,63 2,46 4. P 2,64 2,75 2,77 2,74 2,80 2,73 2,42 2,52 4. S 2,57 2,49 2,83 2,67 2,76 2,42 2,49 2,40 4. K 2,67 2,83 2,96 2,90 2,95 3,06 3,28 2,99 2,57 2,64 2,77 2,74 2,89 2,92 2,76 2,64 Škola I II I II I II I II 2,64 2,64 2,67 2,66 2,74 2,73 2,75 2,68 8 Vývoj průměrného prospěch během studia i počet propadajících ukazuje, že adaptace ze základní školy není sice jednoduchá, ale je možno ji zvládnout. Jedná se o zvládnutí a přizpůsobení představy o studovaném oboru a realitou zvládnout jeho teoretické základy. Nutno je rovněž zbavit negativních návyků ze ZŠ a naučit se využívat získané znalosti, jejich aplikaci a porozumění problému. Uvědomit si, že nestačí pouhé memorování ale je nutno problém pochopit, umět ho vysvětlit vlastními slovy. Mnoho žáků nechápe, že osvojené základní znalosti je nutno využívat po celou dobu studia. Problémy jsou ve druhém a zejména ve třetím ročníku, kdy je třeba podstatně více aplikovat znalosti z matematiky, fyziky a více využívat znalosti z jiných odborných předmětů (mezipředmětové vztahy). V těchto ročnících je již rovněž nutné značné využití učebních textů a samostudia. Zvláště ve třetím ročníku kde začíná značná část odborných předmětů.

9 9 Vzhledem k nedostatku nebo absenci učebnic na trhu, je situace řešena vydáváním učebních textu které zpracovávají učitelé školy. Žáci je mohou získat buď v tištěné podobě, nebo jsou jim k dispozici na školní počítačové síti. Průměrný prospěch školy se v poslední době mírně zhoršuje. Je to důsledek postoje žáků ke studiu kdy jim stačí pouze průměrné nebo dostatečné hodnocení. Pro zlepšení je nutná výraznější motivace žáků ze strany učitelů, zvýšení zájmu o vyučovaný předmět a jeho využití v dalším studiu nebo praxi. Nejedná se přitom pouze o odborné předměty, ale zejména cizí jazyka a Český jazyk, který činí problémy i na základních školách. Zejména nový systém maturitních zkoušek (společná státní část) bude klást důraz zejména na znalosti všeobecné části vzdělání. Školu opustilo během školního z prospěchových důvodů 37 žáků, to je 5,46 % z celkového počtu žáků školy. Při tom, že škola má pověst velké náročnosti studia je procento úmrtnosti celkem přiměřené. Mnozí z nich přitom odešli protože nezvládli adaptaci na systém SŠ. Ve srovnání s rokem došlo ke zvýšení počtu žáků kteří ukončili předčasně studium. Tato skutečnost je důsledkem nízké cílevědomosti a snahy žáků překonat potíže ve studiu a podstatně jednodušší volby odchodu na školu, kde získají maturitní vysvědčení s menší námahou. Srovnání počtu neprospívajících na konci školního roku a po opravných zkouškách naproti tomu ukazuje, že mnoho žáků je schopno zvládnout učivo, ale teprve pod tlakem reparátu, nebo možného opuštění studia. Nelze však všechnu vinu na zhoršující se výsledky dávat pouze žákům školy, i když jejich podíl a podíl neuspokojivé úrovně ZŠ je neoddiskutovatelný. Určitý podíl na tomto vývoji mají i učitelé školy, kteří si neuvědomili změny kvality absolventů ZŠ v důsledku víceletých gymnázií, nezměnily vyučovací metody a neoptimalizovali objem vyžadovaných znalostí vzhledem k obrovskému rozvoji elektrotechniky. Ve výuce na technické škole chybí mužský element, učitelé muži, kteří prošli praxí v průmyslu a tím mají potenciál k motivaci žáků pro studovaný obor. Rozložení nedostatečných v jednotlivých ročnících a třídách udávají následující tabulky. Tabulka k datu ukazuje, že z 83 neprospívajících žáků jich 52 neprospělo z jednoho předmětu. I to je potvrzením skutečnosti uspokojením se výsledky jen dostatečnými, kdy to nemusí jedenkrát vyjít. Počet úspěšně složených opravných zkoušek potvrzuje skutečnost, že absolvování školy je v silách všech žáků. Více nedostatečných dostali zejména žáci, kteří se rozhodli opustit školu a zcela vypustily studium. Počet nedostatečných k Nedostatečných 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 1 x x x x x x x x Celkem

10 10 Nedostatečné ve třídách k x5 2x5 3x5 4x5 5x5 6x5 7x5 10x5 1A B C D 0 1K T Roč A B C D K T 0 2Roč A L 3 3 3M 1 1 3P S K Roč A 3 3 4L 1 1 4O 1 1 4P 1 1 4S 1 1 4K Roč Škola Počet nedostatečných k Nedostatečných 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 1 x x x x x x x x Celkem

11 11 Nedostatečné ve třídách k x5 2x5 3x5 4x5 5x5 6x5 7x5 10x5 1A 1 1 1B C D 0 1K T Roč A B 0 2C D K T 0 2Roč A L 2 2 3M 0 3P S K Roč A 0 4L 1 1 4O 0 4P 1 1 4S 0 4K Roč Škola Výchovná opatření Klasifikace chování i počet udělených výchovných opatření nejsou zrovna být příslibem dobré výchovy žáků. Počet výchovných opatření a snížených známek z chování u žáků 1. ročníků je důkazem špatných návyků a nevhodného chování které si přináší žáci ze ZŠ. Určitý podíl zde mají i rodiče, kteří obvykle dávají vinu škole a nezjišťují objektivně příčiny udělených trestů. Velmi uspokojivý je počet pochval ředitele školy, kterými byli oceněni vynikající studenti a žáci vzorně reprezentující školu v technických, matematických, jazykových a sportovních soutěžích. PŘ pochvala ředitele

12 PT pochvala třídního učitele DŘ důtka ředitele DT důtka třídního učitele NT napomenutí třídního učitele PV podmínečné vyloučení 12 Výchovná opatření 1. pololetí třída PT DŘ DT NT NT+DT DT+DŘ NT+DT+DŘ DT+PV DT+DŘ+PV 1.A B 1 1.C D K T 1 1.ročník A B C D K T ročník A L 2 3.M 3.P S 3.K ročník A L O P 2 4.S K ročník Škola

13 13 Výchovná opatření 2. pololetí třída PŘ PT DŘ DT NT NT+DT DT+DŘ NT+DT+DŘ DT+PV DT+DŘ+PV 1.A B C 1 1.D 8 1.K T ročník A B 2 2.C 2 2.D K 4 2.T 1 2.ročník A L 3.M P 1 3.S K 3.ročník A L O P S K 1 4.ročník Škola

14 Klasifikace chování pololetí - 2. stupeň - 4 z toho : 1.ročník ročník ročník ročník stupeň pololetí - 2. stupeň - 9 z toho : 1.ročník ročník ročník ročník - 1 z toho : 1.ročník ročník ročník ročník stupeň - 2 z toho : 1.ročník ročník ročník ročník Zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí Celkem za školní rok Ročník Počet zameškan. Hodin Počet neomluven. Hodin Počet zameškan. Hodin Počet neomluven. hodin Počet zameškan. hodin Počet neomluven. hodin Celkem Absence vztažena na žáka 1. pololetí 2. pololetí Celková Neomluvená Celková neomluvená 1. ročník 35,76 0,00 51,27 0,00 2. ročník 44,67 0,00 51,73 0,00 3. ročník 60,56 0,00 70,43 0,00 4. ročník 65,49 0,05 63,93 0,00 Celkem 51,15 0,01 71,60 0,00

15 15 Absence vztažená na žáka ve školním roce pololetí 2. pololetí Absence/žák Neoml/žák Absence/žák Neoml/žák 1.A 33,29 0,00 67,43 0,00 1.B 23,14 0,00 71,59 0,00 1.C 35,33 0,00 53,45 0,00 1.D 40,93 0,57 84,30 1,00 1.E 49,10 0,00 60,20 0,00 1.K 33,76 0,00 56,35 0,00 1. ročník 36,57 0,1 65,65 0,19 2.A 33,59 0,00 52,42 0,00 2.B 50,63 0,00 61,32 0,00 2.C 60,61 0,00 62,52 0,00 2.D 29,67 0,00 42,63 0,00 2.E 55,03 0,00 79,60 0,00 2.K 49,96 0,00 70,00 0,00 2. ročník 46,52 0,00 61,26 0,00 3.A 82,11 0,00 93,81 0,00 3.L 72,80 0,00 127,93 1,10 3.O 60,97 0,00 86,90 0,00 3.P 52,93 0,00 81,86 0,07 3.S 38,68 0,00 69,68 0,00 3.K 45,96 0,00 74,96 0,00 3. ročník 59,82 0,00 90,35 0,21 4.A 57,76 0,00 55,72 0,00 4.B 72,81 0,00 81,33 0,00 4.C 61,48 0,00 72,65 0,00 4.D 67,75 0,00 66,75 0,00 4.E 64,66 0,00 72,34 0,00 4.K 93,50 0,00 68,42 0,00 4. ročník 69,41 0,00 69,80 0,00 Celkem 52,58 0,02 71,60 0,10

16 16 Absence v jednotlivých ročnících je celkem srovnatelná, vyšší je absence ve třetím ročníku, kdy dosahují žáci plnoletosti a mají právo si sami omlouvat absenci. Tento stav trvá ještě částečně v prvním pololetí 4. ročníku. Absence žáků nezletilých je omlouvána rodiči, kteří však mnohdy omlouvají i absenci kdy jde zcela evidentně o záškoláctví. Záležitost absence bude třeba dořešit ve školním řádu. Vykázaná neomluvená absence ve třídě 1.D byla projednána s třídním učitelem a plnoletými žáky. Informováni byli i rodiče. Oba žáci kteří neomluvenou absenci zavinili, ukončili studium na škole. Rovněž žák 3.A třídy který nebyl schopen omluvit řádně svoji absenci ukončil studium na škole. Vyšší absence za druhé pololetí je způsobena delším klasifikačním obdobím a zvýšenou nemocností žáků způsobené virózami a několika mimoškolními úrazy a nemocemi s vysokou absencí. Rozbor absence v jednotlivých třídách ukazuje nárůst absence ve druhém pololetí a vyšší absenci ve 3. a 4. ročníku. Je to dáno dosažením plnoletosti žáků a právem omlouvat absenci sami. Neomluvena byla absence kde byly zjištěny podvody a přestupek byl řešen kázeňsky. Nárůst absence je způsobován zvyšujícím se počtem žáků trpícími alergickými potížemi, zvýšenou náchylností k chorobám chřipkového typu. Značná část absence je způsobena úrazy na motorových vozidlech nebo při sportovní činnosti neorganizované školou. Předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci Ročník Přerušení studia Předčasné ukončení studia Předčasné ukončení Vyloučení Ukončení z prospěch. důvodů Ukončeno studium Na konci školního roku Celkem Celkem Školu opustilo během školního z prospěchových důvodů 37 žáků, to je 5,46 % z celkového počtu žáků školy. Způsobena je podceněním náročnosti studia, případně odchodem do škol kde lze získat maturitní vysvědčení s menší námahou. Celkový přehled o výsledcích žáků školy za školní rok dává rekapitulace za školu a jednotlivé ročníky. Podrobnější přehled pak hodnocení jednotlivých tříd školy jak z hlediska prospěchu, tak i z hlediska absence.

17 REKAPITULACE ZA ŠKOLU k k Celkový počet žáků z toho děvčata chlapci Průměrný prospěch 2,69 2,68 Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli neprospěli z jednoho předmětu neprospěli z více předmětů nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená hodin hodin 0 hodin 59,31 hodin 59,31 hodin 0,00 hodin z toho 1. ročník Celkový počet žáků z toho děvčata 6 6 chlapci Průměrný prospěch 2,61 2,60 Počet žáků s vyznamenáním 8 8 Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli neprospěli z jednoho předmětu 14 5 neprospěli z více předmětů 7 6 nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných 0 0 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená 8689 hodin 8689 hodin 0 hodin 51,41 hodin 51,41 hodin 0,00 hodin

18 18 z toho 2. ročník Celkový počet žáků z toho děvčata 8 8 chlapci Průměrný prospěch 2,68 2,66 Počet žáků s vyznamenáním 7 7 Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli 18 7 neprospěli z jednoho předmětu 6 2 neprospěli z více předmětů 12 5 nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných 0 0 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená 7984 hodin 7984 hodin 0 hodin 51,51 hodin 51,51,26 hodin 0,00 hodin z toho 3. ročník Celkový počet žáků z toho děvčata 1 1 chlapci Průměrný prospěch 2,82 2,81 Počet žáků s vyznamenáním 0 0 Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli neprospěli z jednoho předmětu 22 8 neprospěli z více předmětů 11 8 nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných 0 0 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená hodin hodin 0 hodin 70,43 hodin 70,43 hodin 0,00 hodin

19 19 z toho 4. ročník Celkový počet žáků z toho děvčata 4 4 chlapci Průměrný prospěch 2,65 2,64 Počet žáků s vyznamenáním 6 6 Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli 10 5 neprospěli z jednoho předmětu 9 3 neprospěli z více předmětů 1 2 nehodnoceni 0 0 neklasifikovaných 1 0 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence z toho omluvená neomluvená 9845 hodin 9845 hodin 0 hodin 63,93 hodin 63,93 hodin 0,00 hodin

20 20 Hodnocení třídy 1A Školní rok Třídní učitel PhDr. Anna Vonková I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,68 2,67 2,62 Nejlepší průměr 1,64 1,73 1,73 Nejhorší průměr 3,64 3,64 3,64 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 27,26 45,90 36,26 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , NEJ 3, , , DEJ 3, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , CHE 2, , , TEV 1, , , TEK , , ZAE 3, , , ICT 2, , , PRA 1, , ,

21 21 Hodnocení třídy 1B Školní rok Třídní učitel Ing. Jana Drápalová I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,68 2,69 2,60 Nejlepší průměr 1,27 1,36 1,36 Nejhorší průměr 3,91 4,09 3,45 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 22,69 51,79 47,93 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , DEJ 3, , , MAT 3, , , FYZ 2, , , CHE 2, , , TEV 1, , , TEK 2, , , ZAE 3, , , ICT 2, , , PRA 2, , ,

22 22 Hodnocení třídy 1C Školní rok Třídní učitel Ing. David Schuppler I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,71 2,65 2,64 Nejlepší průměr 1,45 1,36 1,36 Nejhorší průměr 4,27 3,91 3,82 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 35,19 60,50 51,65 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , DEJ 3, , , MAT 2, , , FYZ 3, , , CHE 2, , , TEV 1, , , TEK 2, , , ZAE 3, , , ICT 2, , , PRA 1, , ,

23 23 Hodnocení třídy 1D Školní rok Třídní učitel Ing. Zuzana Kerndlová I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,53 2,52 2,51 Nejlepší průměr 1,45 1,27 1,27 Nejhorší průměr 3,40 3,18 3,18 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 34,50 51,22 51,22 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 2, , , DEJ 3, , , MAT 3, , , FYZ 2, , , CHE 1, , , TEV 1, , , TEK 2, , , ZAE 3, , , ICT 1, , , PRA 1, , ,

24 24 Hodnocení třídy 1K Školní rok Třídní učitel Mgr. Jana Dostálová I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,69 2,93 2,73 Nejlepší průměr 1,00 1,00 1,00 Nejhorší průměr 4,36 4,09 3,70 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 58,14 90,85 83,77 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , NEJ 3, , , DEJ 3, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , CHE 2, , , TEV 1, , , TEK 2, , , ZAE 3, , , ICT 1, , , PRA 1, , ,

25 25 Hodnocení třídy 1T Školní rok Třídní učitel PhDr. Zdeňka Dlouhá I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,45 2,53 2,52 Nejlepší průměr 1,75 1,25 1,25 Nejhorší průměr 3,33 3,83 3,83 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 38,16 42,10 42,10 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 2, , , ANJ 2, , , ANJII 1, , , NEJ 1, , , NEJII 2, , , DEJ 3, , , ZEM 2, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , CHE 2, , , BIO 1, , , TEV 1, , , TEK 2, , , VYT 2, , ,

26 26 Hodnocení třídy 2A Školní rok Třídní učitel Ing. Jana Klementová I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 2,71 2,82 2,78 Nejlepší průměr 1,31 1,31 1,31 Nejhorší průměr 3,62 3,77 3,67 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 39,26 62,56 62,92 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 2, , , NEJ 3, , , OBN 2, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , TEV 1, , , STR 2, , , ZAE 3, , , ELE 2, , , ELT 3, , , ICT 1, , , CIT 3, , , PRA 1, , ,

27 27 Hodnocení třídy 2B Školní rok Třídní učitel PhDr. Ludmila Tučková I. pololetí II. pololetí K Počet žáků Klasifikováno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neprospělo celkem Neklasifikováno Celkový průměr 3,04 2,94 2,93 Nejlepší průměr 1,92 1,69 1,69 Nejhorší průměr 3,75 3,67 3,58 Celková absence Nejmenší absence celková Největší absence celková Průměrná absence 42,23 37,03 37,03 Neomluveno Nejmenší absence neomluvená Největší absence neomluvená I. pololetí II. pololetí K Φ Klas NK N Φ Klas NK N Φ Klas NK N CJL 3, , , ANJ 3, , , OBN 2, , , MAT 3, , , FYZ 3, , , TEV 1, , , STR 3, , , ZAE 3, , , ELE , , ELT , , ICT 1, , , CIT 3, , , PRA 2, , ,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY. Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY. Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax: 371 725 363 IČO: 48 38 02 96 www.gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 - stav k 31.8.2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více