Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám"

Transkript

1 Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Etický rozměr problematiky veřejných zakázek je nesporný jedná se o výraznou složku veřejných zdrojů a kvůli nedostatečné transparentnosti často vyvstává opodstatněné podezření z korupce a dalšího neetického jednání, které nejenže negativně ovlivňuje důvěru veřejnosti, ale také snižuje ekonomický užitek zadavatelů a dodavatelů. V našem projektu se zaměřujeme na vyvolání diskuze v oblasti veřejných zakázek, konkrétně s cílem upozornit na špatné a dobré praktiky v nastavení kritérií výběru zadavateli, průběhu řízení, vyhodnocení a zdůvodnění vítězné nabídky, formou nezávislých oponentur. Oponentury budou vypracovány odborníky stavaři, projektanty, analytiky, vysokoškolskými pedagogy a v neposlední řadě firmami na základě informačních podkladů, které zajistí náš tým disponující znalostmi v oblastech práva a ekonomie. Náš cíl je vypracovat oponentury k nejméně 9 různým případům. Pro zajištění objektivity počítáme s vyjádřením 3 oponentů na jeden případ, tzn. celkem bude vypracováno 27 oponentur. Výstupem bude vytvoření webové platformy, na které budou zveřejňovány nezávislé oponentury k proběhlým veřejným zakázkám v oblasti stavebnictví. Segment stavebnictví byl vybrán, jelikož představuje oblast nejvíce dotovanou finančními prostředky EU v obcích a městech a dochází v ní často k netransparentním, až korupčním aktivitám. Informační podklady k oponenturám zajistí náš tým, který pomocí databáze ISVZUS a zvolených parametrů výběru vyfiltruje vypsané zakázky na segment stavebnictví. Poté tento soubor podrobíme analýze možných pochybení a oslovíme přímo neúspěšné účastníky výběrového řízení, kteří mají o průběhu soutěže přehled a je v jejich zájmu na případné pochybení upozornit. Nalezení jakýchkoli nesrovnalostí bude podnětem k získání podrobné dokumentace daného řízení z profilu zadavatele, který poslouží k hlubšímu rozboru postupu zadavatele při zvolení kritérií, průběhu řízení, vyhodnocení a zdůvodnění výsledku soutěže. V případě neexistující dokumentace tým požádá daného zadavatele o poskytnutí zadávacích dokumentů, na které se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 1D1L1

2 Získané informace budou poté poskytnuty námi osloveným nezávislým oponentům za účelem vypracování oponentur.[1] Vyhotovené nezávislé oponentury budou zveřejněny na našem webu a bude k nim vypracována přehledná analýza nejčastějších pochybení v interaktivní podobě, např. infografikou. Vypracovaný materiál bude dále poskytnut dalším neziskovým webovým platformám pohybujícím se na poli zvyšování transparentnosti veřejného sektoru k uveřejnění. Tím tak dojde k synergii při šíření námi vypracovaného materiálu, což v důsledku povede k co k nejširšímu oslovení uživatelů jak z veřejného, tak podnikatelského prostředí. Firmy, které podpoří tento projekt, ať už formou reakce na průběh výběrových řízení, kterých se účastnily, anebo vypracováním oponentury, získají v očích veřejnosti dobré jméno, které přispěje v PR a umocní jejich obraz společensky odpovědných firem. Projekt rovněž může vést k zvětšení šancí při výběrových řízeních jejich ztransparentnění na straně dodavatele totiž povede k většímu konkurenčnímu efektu, ze kterého mohou kvalitní dodavatelé profitovat. Ekonomická prospěšnost je založena na předpokladu, že zadavatelé rozšíří často jednobarevnou paletu kritérií výběru dodavatele, jíž je cena, která firmy často nutí jít s cenou na hranici reálných nákladů, o další kritéria. Výstup projektu rovněž přispěje zadavatelům, kteří v současnosti kvůli častým chybám ve výběrových řízení a špatném zvolení kritérií hospodárnosti snižují efektivitu svých investicí a kvalitu vykonané práce. Díky analýze častých chyb uveřejněných na našem webu budou schopni zlepšit zadávací proces a snížit případné ztráty způsobené nekvalitní prací dodavatelů za nízkou cenu. Domníváme se, že námi navrhovaný projekt může významným způsobem přispět k vyvolání diskuze nad důležitostí oponentur, jako budoucího běžného vyjádření nezávislého subjektu ke smysluplnosti a hospodárnosti veřejných zakázek nejen v oblasti stavebnictví a pozitivně ovlivnit dosahování vyššího zisku v celospolečenském pojetí. V případě úspěchu bude možné v projektu dlouhodobě pokračovat. [1] Pozitivní reakci jsme například získali od Institutu vzdělávání svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. 1D1L1

3 kod projektu1d1l1 Aktivita Začátek Konec Délka trvání Zajištění informačních podkladů pro vypracování oponentur výběr veřejných zakázek dle kritérií z databáze ISVZUS v kombinaci s využitím 106/1999 Sb kontaktování skupiny vybraných oponentů výběr neúspěšných kandidátů z výběrových řízení sběr a evaluace dostupných informací Vypracování oponentur předání podkladů k vypracování vybraným oponentům vypracování oponentur předání oponentur Vytvoření internetové stránky Publikování oponentur zveřejnění oponentur na webové stránce vypracování infografiky Výstup projektu expost diskuze vydání tiskové zprávy sdílení výsledků s nezávislými subjekty

4 kod projektu1d1l1

5 ROZPOČET PROJEKTU Název projektu Celkový rozpočet Celkové náklady Čerpání rozpočtu 4ETIKA CZK CZK 94,58% ROZPOČET CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK 0 CZK Mzdy realizační tým Průměrná úkolová mzda oponentům hosting a doména mzda grafik webu mzda autor webu cestovné telefon tisk Rezerva Rozpočet Položka SUMA MZDOVÉ NÁKLADY lidé náklady/jednotka počet jednotek počet měsíců Mzdy realizační tým CZK 80 hodin/měsíc CZK Průměrná úkolová mzda oponentům CZK CZK VYTVOŘENÍ WEBU hosting a doména CZK mzda grafik webu CZK mzda autor webu CZK OSTATNÍ NÁKLADY REALIZAČNÍHO TÝMU náklady/jednotka počet náklady/měsíc cestovné 500 CZK CZK telefon 2 CZK CZK tisk 1 CZK CZK Celkem Rezerva CZK CZK Tuto šablonu je možné volně šířit a upravovat pod licení CC BY 3.0, tedy za podmínky uvedení původního autora Projectman.cz, s.r.o. Licence:

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

NÁVRH PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC

NÁVRH PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC NÁVRH PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC Liberec, 1. listopadu 2012 ÚVODEM Cílem vytvoření protikorupční strategie Statutárního města Liberce je implementovat a přijmout opatření a protikorupční

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR

TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR 1 TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Martin Kameník (ed.) Na publikaci spolupracovali: Pavla Nikolovová, Ján Palguta, Filip Pertold, Jan Soudek,

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 Příjemce grantu: Střední škola technická Most Velebudice,

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD020354 Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj odbor veřejného investování Praha duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory popisující situaci

Více