Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/ /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/ /2012 Složení výboru: M. Babjuk (předseda), M. Hora (místopředseda), M. Rosenberg (místopředseda), A. Petřík (pokladník) R. Zachoval - Financování péče, úhrady, struktura lůžkové složky, spolupráce s GPPU, sekcemi J. Krhut - Věda a výzkum, projekty, publikační aktivita, celoživotní vzdělávání, rezidenti, spolupráce s odbornými společnostmi T. Hanuš - Mezinárodní vztahy, spolupráce s EAU, EBU, zapojení dalších členů do aktivit EAU, spolupráce s ostatními zeměmi v regionu M. Broďák web L. Jarolím léková komise Revizní komise: M. Matoušková (předseda), R. Kočvara, J. Doležel Účast na schůzích: Zástupce rezidentů (O. Čapoun), zástupce menších nemocnic (J. Jandejsek, M. Krhovský)

2 Statistika členů v České urologické společnosti Počet členů ČUS celkem v roce členů členů Počet rezidentů v ČUS v roce členů členů Noví čestní členové: Prim. Toufarová Prim. Mikulíček Prof. Abrahammson

3 Za poslední rok zemřeli. Doc. MUDr. Jaroslav Novák CSc., 67 let, Praha Prim. MUDr. Arne Rovný, 46 let, Brno MUDr. Břetislav Stach, 64 let, Opava MUDr. Stanislav Tichý, 69 let, Praha MUDr. Vít Vachalovský, 58 let, Praha MUDr. Radomír Vrána, 81 let, Dobřichovice

4 Cena E. Hradce Nebyla pro rok 2012 udělena Změny v podmínkách: Návrhy do každý rok Další návrhy změn budou projednány na příští schůzi výboru

5 Sekretariát náplň práce manažera (Mgr. V. Črepová, zástup Mgr. N. Bartlová) Zodpovědnost za chod sekretariátu příjem a redistribuce standardní i elektronické pošty vč. archivace, hromadný ing, příjem telefonátů, vedení záznamů o činnosti Příprava schůzí výboru (místo jednání, zázemí, catering, materiály) Účast na schůzích výboru (6x ročně), příprava zápisu ze schůze výboru Komunikace s ČLS JEP, EAU Evidence hmotného majetku ČUS Komunikace se sponzory dle dohody s výborem ČUS, o jednáních bude vést evidenci a bude o nich průběžně výbor informovat. Příprava Bulletinu pro sponzorské firmy. Dohled nad pořádáním výroční konference včetně hájení finančních zájmů ČUS (kooperace s pořádající agenturou, komunikace se sponzory o benefitech daných sponzorskou smlouvou týkajících se výroční konference) Aktivní příprava PR oboru (stránky bulletin ČUS pro členy společnosti, mailing na členskou základnu) Dohled nad časopisem Česká urologie (komunikace s vydavatelstvím Galén, komunikace se sponzory ČUS o benefitech daných sponzorskou smlouvou týkající se časopisu Česká urologie)

6 Sekretariát náplň práce sekretářky (PhDr. N. Slušná CSc.) Evidence standardní pošty Evidence dokladů ČUS v papírové podobě Je k dispozici předsedovi pro akutní sekretářské práce Vyřizuje aktivní administrativní úkoly týkající se chodu sekretariátu ČUS v kooperaci s manažerem ČUS Zajištění běžné kancelářské činnosti tisk, množení a skartaci materiálů atd. Pro akutní a mimořádné situace je možné osobně kontaktovat sekretářku v úředních hodinách

7 Sekretariát správa webu (Mgr. V. Črepová) Spolupráce na redesignu webových stránek Administrace webových stránek a pravidelná aktualizace webu ČUS Pravidelná aktualizace interního registru členů Aktivní správa on-line vzdělávání (prezentace a videa) Koordinace rozvoje pacientských stránek Rozvoj spolupráce se spřátelenými weby (prokliky, sdílení pozvánek na atp.

8 Náklady na chod sekretariátu + web měsíční Manažer ČUS: ,- Kč Sekretářka: 3.000,- Kč Správa webu: 7.000,- Kč Pronájem sekretariátu: 0 Telefonní linka ČUS: 1.000,- Kč

9 Klíčové úkoly týkající se chodu společnosti Zajištění finanční stability, spolupráce s partnery, hledání nových forem spolupráce Zlepšení komunikace v rámci společnosti Zapojení většího počtu členů (mladá generace, menší nemocnice, ambulantní složka) do práce ve společnosti PR oboru

10 Oficiální partneři ČUS Nová definice hranic a výše benefitů Sponzor Příspěvek (minimálně) Výstavní plocha na Výroční konferenci ČUS zdarma (m 2 ) Inzerce zdarma v České Urologii v objemu (Kč) Sleva na satelitním sympoziu na Výroční konferenci ČUS Platinový Kč Kč 100% Zlatý Kč Kč 50% Stříbrný Kč Kč 25% Bronzový Kč Kč 10% Oficiální Kč 2, Kč 5%

11 Oficiální partneři ČUS Astellas Kč Kč Coloplast GSK Kč Kč Hartmann-Rico Kč Kč Ipsen Kč Olympus Kč Pfizer Kč SCA Kč Kč Celkem Kč Kč

12 Komunikace se členy Dostupnost sekretariátu (manažerky) Webové stránky Bulletin

13 Podpora a spolupráce s mladou generací Podpora účasti na konferencích v roce 2012: 2 rezidenti na konferenci EAU 2012 (nejlepší původní články v ČU publikované rezidentem) (podpora Astellas, Ipsen) 2 rezidenti na ESOU 2012 (los, podpora Ipsen) 10+1 rezident výroční konference SUS 2012 Martin (všichni zájemci, reciproční dohoda se SUS) 20 rezidentů + 13 atestovaných lékařů CEM 2012 Drážďany (20 podpora Sandoz, zbytek z prostředků ČUS), celková účast 50 osob nejlepší poster (dr. Rejchrt), 2 vysoce hodnocené vyzvané přednášky (dr. Záleský, dr. Macek) 2 mladí urologové na ESOU 2013 (podpora Ipsen: Král, Čapoun za práci na web ČUS) Cca 7 urologů na EAU 2013 (1x podpora Ipsen, 1x podpora Astellas, cca 5x z partnerské smlouvy s GSK, za práci pro web, článek v ČU)

14 Podpora a spolupráce s mladou generací Díky spolupráci s ČAU uhrazen rezidentům poplatek na některé certifikované kurzy Účast předsedy sekce rezidentů na jednáním výboru Přednáška vybraného mladého urologa na konferenci ČUS a SUS Do budoucna: Snaha po větším zapojení do aktivit ČUS (web atd.) Pomoc při využívání možností EAU (fellowship program, CEM, )

15 PR oboru PR kampaň v souvislosti s výroční konferencí Téma: Karcinom prostaty Hlavní medializované myšlenky: Vysoký výskyt karcinomu prostaty Včasná detekce umožňuje kurativní léčbu Význam operační léčby Méně invazivní možnosti operační léčby Vysoká úroveň české urologie

16 Web cus.cz cíle Vytvoření přehledných stránek, které budou přinášet aktuální a přínosné informace pro členy ČUS i pro další odbornou veřejnost Zvážit vytvoření webu pro pacienty Využití webu k prezentaci oboru Využití reklamního potenciálu webových stránek k ekonomickému profitu ČUS Programové prohlášení výboru ČUS na období

17 Příprava nových stránek Zahájení práce Převedení správy původních stránek a nalezení nového web mastera Spuštění stránek v listopadu 2011 Leden až červen 2012 administrace stránek, vytvoření interního registru Nespokojenost s podobou stránek a web masterem vedla k výběru nového správce společnost Pears Health Cyber

18 Redesign stránek Červenec až říjen 2012 práce na redesignu stávajících stránek spuštění nového webu - separátní stránky pro odborníky a pro pacienty - on line vzdělávání prezentace a videa - aplikace postgraduální vzdělávání - stránky pro pacienty: prostor pro PR kampaně informace o urologických onemocněních síť urologické péče poradna atd

19 Poděkování Výbor ČUS děkuje rezidentům, kteří se podíleli na přípravě materiálů na pacientské stránky: MUDr. Otakar Čapoun, 1.LF UK Praha MUDr. Petr Hušek, FN a LF UK Hradec Králové MUDr. Jiří Janů, Urologické odd. Nemocnice Nové Město na Moravě MUDr. Milan Král, LF UP a FN Olomouc MUDr. Daniela Kovářová, LF UK a FN Plzeň MUDr. Ivo Minárik, 2. LF UK a FN Motol MUDr. Šárka Zvoníčková, Urologické odd. Nemocnice Na Bulovce, Praha

20 Organizační záležitosti Personální vyhláška - Informována všechna lůžková pracoviště o platnosti nové Personální vyhlášky od , která obsahuje nové požadavky na personální obsazení, které bude nutné dodržovat: - Oddělení - JIP - Ambulancí - Operačních sálů - Pohotovostních služeb

21 Organizační záležitosti Spolupráce s odbornými organizacemi: - SAU (Sdružení ambulantní urologů) - GPPU (Grémium primářů a přednostů urologie) - Účast na setkáních - Komunikace problémů

22 Organizační záležitosti Restrukturalizace urologické lůž ůžkové péče - probíhá ve všech oborech s cílem: - Zkvalitnění péče - Provádění výkonů ekonomicky co nejefektivněji - Urologická pracoviště specializovaná - Běžné urologické výkony - Klíčové výkony - Urologická oddělení - Běžné urologické výkony - Sdružený lůž ůžkový fond (urologický ordinariát) - Jednodenní Péče na Lůžku (JPL) - Výkony, které dle SZV může provádět jeden kvalifikovaný urolog

23 Organizační záležitosti - Klíčové výkony - Radikální cystektomie - Radikální prostatektomie - Nefrektomie Restrukturalizace urologické lůž ůžkové péče - Analýza počtu provedených výkonů vychází z dat Národního referečního centra, které sbírá všechny údaje o poskytované péči, za roky Určiténepřesnosti: některévýkony nebylo možnésprávněvykazovat, proto je nutné na každém pracovišti při jednání s pojišťovnami data ověř ěřit! - Doporučený počet klíčových výkonů(neovlivňuje uzavíranísmluv pro urologická oddělení na všechny ostatní výkony!) - Radikální cystektomie 10/rok - Radikální prostatektomie 20/rok - Nefrektomie 20/rok

24 Úhradové záležitosti Jednánís pojišťovnami ohlednějednodennípéče na lůž ůžku (JPL) - Pouze jednánío zcela jednoduchých výkonech, protože se očekávánávrh výrazněmenšíúhrady nežv současném systému DRG

25 Úhradové záležitosti Jednánís pojišťovnami ohledněsdružených lůž ůžkových fondů(slf) - Ve smyslu posílenípravomocía odpovědnosti urologa za provádění odbornépéče v rámci SLF, který vede chirurg

26 Organizační záležitosti Restrukturalizace urologické lůž ůžkové péče - Aktuální informace: - Nezanikne žádné urologické oddělení - U několika pracovišťbudou probíhat jednánío SLF

27 Organizační záležitosti Dotazníky na ambulantní urologickou péči v lůž ůžkových urologických zařízeních - Na žádost různých institucí (pojišťovny, MZd, SAU) - Cílem je: - Zmapovat situaci před plánovanou restrukturalizací ambulantní péče v roce Vytvořit podklady pro udržení ambulantní péče všude tam, kde se splňují věcné, technické a personální požadavky - Do konce roku 2012: sběr dat - Začátek 2013: vyhodnocení dat

28 Organizační záležitosti Informovanost členskézákladny o změnách v systému poskytované péče - Povinná hlášení chlamydiových infekcí - Nedostupnost BCG vakcíny (jednání s ČOS) - Nové kódy laparoskopických výkonů -

29 Úhradové záležitosti Vytvořenípracovnískupiny ČUS k SZV a DRG - Tvorba nového SZV ve formě skládačky - Petřík, Zachoval - Aktualizace obsahu urologických výkonův SZV - Jandejsek, Kočvara, Matoušková, Petřík, Zachoval - Kultivace úhrad v systému DRG - Broďák

30 Úhradové záležitosti Jednání s pojišťovnami na vytvoření specializovaných center hrazených mimo systém plateb DRG pro - Chirurgickou léčbu mužské stresové inkontinence - Roboticky asistovanou radikální cystektomii

31 Úhradové záležitosti Jednání s pojišťovnami a Pracovní skupinou MZd pro SZV ohledně robotických výkonů Úhrady cystoskopií ve vztahu ke gynekologům

32 Úhradové záležitosti Jednání v rámci Pracovní skupinou MZd pro zdravotnické pomůcky (Rosenberg, Zachoval) - Nový systém úhrad zdravotnických prostředkůpro inkontinenci ve formězákona s plánovanou platnostíod roku Zachováníracionálnídostupnosti absorpčních pomůcek pro všechny skupiny inkontinentní pacientů = minimální spoluúčast - Plnáúhrada jednorázových katétrůpro ČIK ve všech indikovaných případech - Nověúhrada proplachovýchsystémůpro pacienty s opakovanými problémy při zavedeném permanetnímkatétru nebo na ČIK

33 Roboticky asistované operace v urologii Robotika považována za perspektivní a nedílnou součást urologie (Z cca RP v ČR necelých 900 RARP, potenciál počtu výkonů stoupá, cca v nejbližších letech) Nutná její integrace do urologie, nikoliv vydělování (viz SRCH) Doposud spíše nekoncepční rozvoj Využití marketingového potenciálu (x RT, protonové centrum ) Nutná koncepce dalšího rozvoje a určení zdrojů financování Vypracován návrh koncepce, čekáme na projednání s pojišťovnami, MZ ČR, dalšími odbornými společnostmi Připraveny kalkulační listy (RP, resekce ledviny, pyeloplastika)

34 Základní rysy koncepce robotiky v urologii Akreditovaná pracoviště II. typu Spád obyvatel Komplexní urologická péče Mj. 30 lůžek Napojení na konkrétní KOC (Komplexní onkologické centrum) Min. 100 vhodných výkonů za rok Min. 2 operatéři Výkony RAPE včetně LAE, resekce ledviny, pyeloplastika Protokoly pro jednotlivé výkony, systém hlášení výsledků s možností kontroly Publikační aktivita

35 Národní referenční centrum Dostává cestou hlášení počtu výkony od jednotlivých pojišťoven (jdou z nemocnic a ambulanci jako tzv. k-dávky do pojišťoven) naprosto přesná čísla o počtu a struktuře ošetření atd. v urologii Např. zcela přesné počty operací Máme k dispozici za všechny urologie v ČR Neplánujeme zveřejnit Náklady na výkon v konkrétním zařízení, komplikace, doba hospitalizace atd. Migrace pacientů za léčbou

36 Ambulantní složka Dotazníková akce Návratnost 65 % Pravděpodobná chyba v adresáři do 10% Plán telefonického oslovení těch co neodpověděli Účast na jednáních o úhradách zdravotnických pomůcek (pracovní skupina MZ ČR) Fluorochinolony

37 Léková komise 3 vlastní podněty 18 stanovisek týkajících se úhrady, dostupnosti a indikačního omezení přípravků používaných k léčbě urologických onemocnění

38 Oblast vědy a vzdělávání Založena Česká akademie urologie provázání specializačního a celoživotn ivotního vzdělávání Do současn asné chvíle 16 akcí pod zášz áštitou ČAU, případnp padně spolupořádaných ČAU Edukační kurzy v rámci r výroční konference pořádan dané ČAU

39 Oblast vědy a vzdělávání Oblast postgraduálního specializačního vzdělávání situace komplikována přechodem p atestací na fakulty revize a kompletace materiálů týkajících ch se atestací na webu informace pro školence i školitele

40 Česká urologie Chod časopisu hrazen plně z prostředků ČUS Snaha o reklamní využití 2011 i 2012 pravidelně 4 řádná čísla + supplementa Restrukturalizace redakční rady Noví členové výkonné redakční rady Doc. L. Jarolím, M. Král Snaha o zapojení rezidentů mj. odměny formou účasti na akcích Nově excerptováno v EBSCO Publishing Odmítnuta excerptace v PubMed a SCOPUS

41 Akreditační komise pro urologii při MZ ČR Vypracován vzdělávací program pro urologii platný od května let Vlastní urologický kmen Akreditace jednotlivých pracovišť I. a II. typu a nově i jen pro kmen Úzká spolupráce se SOR (specializační oborová rada) pro urologii Organizace postgraduálního vzdělávání Mj. kurzy Atestace

42 Onkourologický certifikovaný kurz Připravován akreditační komisí pro urologii při MZ ČR pracovní skupina Babjuk, Kočvara, Hora Cíle Vyšší erudice v léčbě urologických malignit Možnosti účasti v MDT (multidisciplinárních týmech) jako plnohodnotní partneři Rozšířit možnosti urologů v medikamentózní onkologické léčbě minimálně perorální léčba (př. Abirateron, biologická léčba nádorů ledvin atd.) T.č. projednáváno na MZ ČR Onkologická společnost není nakloněna rozšíření pravomocí urologů Argument- chybí interní kmen

43 EBU Národní delegáti M. Hora a A. Petřík 2x ročně zasedání někde po Evropě Celoroční práce Petřík - Accreditation Committee akreditace akcí po celé Evropě Hora Urological Training Program Committee Základní akreditace pracovišť po celé Evropě a v Turecku návštěva 3-4 pracovišť ročně Akreditace pro subspecializaci nádory ledvin

44 EAU a mezinárodní aktivity Účast předsedy, místopředsedy exekutivy a předsedy edukační komise na národní konferenci T. Hanuš člen guidelines office M. Babjuk člen education office Účast v panelech jednotlivých guidelines: Hora, Petřík, Zámečník, Babjuk 2x využitý Fellowship program EAU CEM 2013 v Praze, perspektiva i dalších akcí (ESOU, SIU) Nutné zapojení dalších (mladší generace!)

45 Změny (doplnění) stanov Definice členství Řádným členem ČUS se může stát lékař urolog a lékař v přípravě na urologickou způsobilost pracující v ČR Přidružené členství 2,4.1 Přidruženým členem se může stát pracovník jiné odbornosti nebo urolog pracující mimo ČR, který se chce zapojit aktivně do práce ČUS či jeho sekcí. Písemná žádost o přidružené členství v ČUS s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace je zasílána na sekretariát společnosti. Výbor ČUS žádost projedná a o výsledku žadatele informuje Podmínkou přidruženého členství je placení členských příspěvků, které jsou u přidruženého členství stanoveny maximálně na 50 % výše příspěvků řádného členství. Přidružený člen je povinen zachovávat stanovy ČLS JEP a ČUS Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů ČUS, respektive ČLS JEP za ČUS. Přidružený člen má právo se zúčastnit veškerých aktivit ČUS. O přístupu k ostatním benefitům dostupným řádným členům ČUS rozhodne výbor jednotlivě ke každému benefitu. Přidružený člen je povinen ohlásit na sekretariát ČUS změny adresy, telefonického a ového spojení a pracovního zařazení zánik přidruženého členství se řídí zásadami článku stanov ČUS Přidružené členství právnických osob bude řešeno vždy individuálně smlouvou, která bude upravovat práva i povinnosti přidruženého člena-právnické osoby. Tato smlouva podléhá vždy jednotlivě schválení předsednictva a registraci sekretariátu ČLS JEP.

46 Změny (doplnění) stanov Manažer ČUS 4. Sekretariát, manažer/ka a sekretářka ČUS Administrativní práci ČUS vykonává sekretářka, placená z prostředků ČUS. Sekretářka pracuje na sekretariátu ČUS, plní úkoly stanovené předsedou ČUS, případně jiným pověřeným členem výboru, má písemně stanovenou náplň práce. V pracovní době je přítomna na sekretariátu, v mimopracovní době je pro neodkladné záležitosti dostupná na služebním mobilním telefonu. Výbor ČUS může dle zvážení obsadit místo manažera/manažerky ČUS. Manažer je organizačně podřízen předsedovi ČUS, případně jinému pověřenému členu výboru a spolupracuje s ostatními členy výboru. Plní úkoly stanovené předsedou, zejména organizuje činnost sekretariátu, zajišťuje komunikaci s orgány ČLS JEP, případně EAU, zajišťuje komunikaci mezi výborem a partnery, dohlíží na přípravu konference, finanční zajištění časopisu společnosti a organizuje PR aktivity. Podrobnější ustanovení o činnosti sekretariátu, práci manažera/manažerky a sekretářky obsahuje zvláštní předpis výboru ČUS, dostupný na sekretariátu.

47 Změny (doplnění) stanov Průběh schůze výboru a vstupy revizní komise Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se schůzí výboru ČUS, nemají však hlasovací právo. Do diskuse, v souladu se stanovami ČLS JEP, vstupují, jsou-li porušeny stanovy společnosti nebo existují-li procesní či organizační pochybnosti. Do diskuse vstupují i v případě, že jsou k tomu vyzváni členem výboru, který schůzi předsedá. Hlasování

48 Korporátní členství v EAU Hlavní ekonomická zátěž ČUS (28.000,- Euro = ,- Kč) Výhled do nejbližších let není z hlediska příjmové složky optimistický Nízká efektivita vložených prostředků Limitace (pouze elektronické verze tiskovin.) Zlepšená ekonomická situace lékařů v ČR Rozhodnutí výboru: Ukončení korporátního členství v EAU Členská základna bude informována, jak členství individuálně prodloužit (členství platí do ) Eventuální podpora v individuálních situacích (rezidenti?)

49 Usnesení konference Plenární schůze schvaluje činnost výboru v uplynulém funkčním období, tak jak je obsažena v zápisech výborových schůzí Plenární schůze ukládá výboru pokračovat v započaté činnosti a rozpracovaných úkolech v souladu s programovým prohlášením výboru ČUS na období

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut Členové revizní

Více

Zpráva o činnosti výboru ČUS v období 10/2012-10/2013. Stav členské základny

Zpráva o činnosti výboru ČUS v období 10/2012-10/2013. Stav členské základny Zpráva o činnosti výboru ČUS v období 10/2012-10/2013 Stav členské základny ČUS má k 10/2013 celkem 721 členů oproti 692 členům v roce 2012 a 681 v roce 2011. Počet rezidentů se zvýšil z 105 v roce 2012

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, as. Petřík Členové

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2013

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2013 BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2013 Úvodní slovo předsedy ČUS Vážení přátelé, bulletin vychází krátce po skončení letošní výroční konference, a proto mi dovolte, abych se k ní krátce vrátil.

Více

Program: (08_01_Program schuze vyboru CUS 11_12_12)

Program: (08_01_Program schuze vyboru CUS 11_12_12) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 11. 12. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg, doc. Zachoval, prof.

Více

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 9. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise:

Více

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP Úvodní slovo předsedy ČUS Vážení kolegové, milí přátelé, jak se již stalo zvykem, naleznete níže některé aktuální informace z dění společnosti i novinky důležité

Více

Kontrola zápisu z minulé schůze (Babjuk) Prof. Babjuk kontroluje zápis z minulé schůze výboru (ze dne 24. 9. 2013)

Kontrola zápisu z minulé schůze (Babjuk) Prof. Babjuk kontroluje zápis z minulé schůze výboru (ze dne 24. 9. 2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 12. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, MUDr. Rosenberg Členové revizní

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy. Přítomni:

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy. Přítomni: Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, prof. Hanuš, doc. Zachoval, Členové

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 1/2013

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 1/2013 BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 1/2013 Úvodní slovo předsedy ČUS Vážení kolegové a přátelé, Letošní rok začal poněkud neradostně ve spojení s dozvuky restrukturalizace, kterou iniciovaly

Více

BULLETIN č.6 / 2012 České urologické společnosti ČLS JEP

BULLETIN č.6 / 2012 České urologické společnosti ČLS JEP BULLETIN č.6 / 2012 České urologické společnosti ČLS JEP Vážení přátelé, milí kolegové, s končícím se rokem 2012 je čas bilancovat úspěchy i neúspěchy. Za velký úspěch považuji výroční konferenci v Ostravě.

Více

Přítomni: Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 12. 2014, Hotel Golf, Plzeňská 103/215A, Praha 5. Program: (01_20_Program_schuze_vyboru_9_12_2014)

Přítomni: Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 12. 2014, Hotel Golf, Plzeňská 103/215A, Praha 5. Program: (01_20_Program_schuze_vyboru_9_12_2014) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 12. 2014, Hotel Golf, Plzeňská 103/215A, Praha 5 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Jarolím, doc. Krhut as. Petřík,

Více

Členové revizní komise: as. MUDr. Matoušková, doc. Kočvara, doc. Doležel

Členové revizní komise: as. MUDr. Matoušková, doc. Kočvara, doc. Doležel Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 11. 4. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval (z pracovních důvodů

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 18. 11. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 18. 11. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 18. 11. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Krhut, as.

Více

BULLETIN č.5. České urologické společnosti ČLS JEP. Vážení kolegové a přátelé,

BULLETIN č.5. České urologické společnosti ČLS JEP. Vážení kolegové a přátelé, BULLETIN č.5 České urologické společnosti ČLS JEP Vážení kolegové a přátelé, Moje první poznámka tentokrát bohužel není vůbec veselá. S hlubokým smutkem jsem během letních měsíců přijal zprávu o úmrtí

Více

EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň

EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň angl. EBU certification of post-graduate education at the Department of Urology, University Hospital, Plzeň, CZ prof. MUDr.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka , Praha 5, Restaurace Podolka Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Jarolím, as. Petřík, doc. Zachoval, MUDr. Rosenberg Členové revizní komise: as. Matoušková, doc. Doležel,

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 2. 2015, Penzion U Lípy, Plzeňská 142/237, Praha 5

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 2. 2015, Penzion U Lípy, Plzeňská 142/237, Praha 5 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 2. 2015, Penzion U Lípy, Plzeňská 142/237, Praha 5 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, doc. Jarolím, doc. Krhut as. Petřík, doc. Zachoval,

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Jarolím,

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Záois ze schůze výboru dne 20. 1. 2016, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Záois ze schůze výboru dne 20. 1. 2016, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Záois ze schůze výboru dne 20. 1. 2016, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, doc. Doležel, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Kočvara, doc. Krhut,

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 19. 6. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka. Přítomni:

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 19. 6. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka. Přítomni: , Praha 5, Restaurace Podolka Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval Členové revizní komise: as. Matoušková, doc.

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

LŮŽKOVÉ PÉČE. Ing. Miloslava Šlajsová VZP ČR

LŮŽKOVÉ PÉČE. Ing. Miloslava Šlajsová VZP ČR KRITÉRIA RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE Ing. Miloslava Šlajsová VZP ČR 1 o restrukturalizaci a redukci lůžkového fondu nemocničních lůžek deklarace společných zájmů zdravotních pojišťoven všem lůžkovým

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 22. dubna 2016 Výukové centrum LF UK a FN Pořádá Urologická klinika LF UK a FN a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, doc. Jarolím (z rodinných

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2014

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2014 BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2014 Úvodní slovo předsedy ČUS Vážení a milí přátelé, blíží se opět konec roku, což přináší prostor pro bilancování i plány do budoucna. Byť je rozhodně

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 16.5.2006 v Humpolci

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 16.5.2006 v Humpolci Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 16.5.2006 v Humpolci Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, doc. Záťura Za RK: dr. Petřík, dr. Zmeškal Omluven: dr.

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Česká urologie (Hora, Črepová, host pan Bartoš) (03_15_Česká urologie- prezentace vybor 27_2_2014.ppt)

Česká urologie (Hora, Črepová, host pan Bartoš) (03_15_Česká urologie- prezentace vybor 27_2_2014.ppt) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 27. 2. 2014, Praha, Restaurace Patium Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Jarolím, doc. Zachoval, doc. Broďák, doc. Krhut, as. Petřík, prof. Hora, prof. Hanuš,

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Stanovy Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1. Obecná ustanovení 1 (1) Společnost pro transfuzní lékařství (dále STL) je odbornou společností, která

Více

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH zapis schuze vyboru CUS Arcibiskupsky palac finalni zneni MH Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7.12.2010 - Arcibiskupský palác Přítomni: doc.

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Stanovy spolku Solnička

Stanovy spolku Solnička Stanovy spolku Solnička 1. Název, sídlo, symbol Název spolku: spolek Solnička (dále jen spolek ). Sídlo spolku: Synalov 38, Lomnice u Tišnova, PSČ 679 23 listina osvědčující právní důvod užívání prostor

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

S T A N O V Y. Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb České republiky o.s.

S T A N O V Y. Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb České republiky o.s. Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb České republiky o.s. S T A N O V Y Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb České republiky o.s. 1 S T A N O V Y Část

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP Záznam změn: Datum Autor Verze Popis změny 16. 10. 2012 Kreuterová 1 Vytvoření návrhu Jednacího řádu 28. 11. 2012 Kreuterová 2 Implementace doporučení a doporučujících komentářů

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY. Společnost vědeckotechnických parků ČR. Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti. Článek 1 Název a sídlo společnosti. Článek 2 Právní forma

STANOVY. Společnost vědeckotechnických parků ČR. Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti. Článek 1 Název a sídlo společnosti. Článek 2 Právní forma STANOVY Společnost vědeckotechnických parků ČR Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti Článek 1 Název a sídlo společnosti 1. Společnost vyvíjí činnost pod názvem: Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více