Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/ /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/ /2012 Složení výboru: M. Babjuk (předseda), M. Hora (místopředseda), M. Rosenberg (místopředseda), A. Petřík (pokladník) R. Zachoval - Financování péče, úhrady, struktura lůžkové složky, spolupráce s GPPU, sekcemi J. Krhut - Věda a výzkum, projekty, publikační aktivita, celoživotní vzdělávání, rezidenti, spolupráce s odbornými společnostmi T. Hanuš - Mezinárodní vztahy, spolupráce s EAU, EBU, zapojení dalších členů do aktivit EAU, spolupráce s ostatními zeměmi v regionu M. Broďák web L. Jarolím léková komise Revizní komise: M. Matoušková (předseda), R. Kočvara, J. Doležel Účast na schůzích: Zástupce rezidentů (O. Čapoun), zástupce menších nemocnic (J. Jandejsek, M. Krhovský)

2 Statistika členů v České urologické společnosti Počet členů ČUS celkem v roce členů členů Počet rezidentů v ČUS v roce členů členů Noví čestní členové: Prim. Toufarová Prim. Mikulíček Prof. Abrahammson

3 Za poslední rok zemřeli. Doc. MUDr. Jaroslav Novák CSc., 67 let, Praha Prim. MUDr. Arne Rovný, 46 let, Brno MUDr. Břetislav Stach, 64 let, Opava MUDr. Stanislav Tichý, 69 let, Praha MUDr. Vít Vachalovský, 58 let, Praha MUDr. Radomír Vrána, 81 let, Dobřichovice

4 Cena E. Hradce Nebyla pro rok 2012 udělena Změny v podmínkách: Návrhy do každý rok Další návrhy změn budou projednány na příští schůzi výboru

5 Sekretariát náplň práce manažera (Mgr. V. Črepová, zástup Mgr. N. Bartlová) Zodpovědnost za chod sekretariátu příjem a redistribuce standardní i elektronické pošty vč. archivace, hromadný ing, příjem telefonátů, vedení záznamů o činnosti Příprava schůzí výboru (místo jednání, zázemí, catering, materiály) Účast na schůzích výboru (6x ročně), příprava zápisu ze schůze výboru Komunikace s ČLS JEP, EAU Evidence hmotného majetku ČUS Komunikace se sponzory dle dohody s výborem ČUS, o jednáních bude vést evidenci a bude o nich průběžně výbor informovat. Příprava Bulletinu pro sponzorské firmy. Dohled nad pořádáním výroční konference včetně hájení finančních zájmů ČUS (kooperace s pořádající agenturou, komunikace se sponzory o benefitech daných sponzorskou smlouvou týkajících se výroční konference) Aktivní příprava PR oboru (stránky bulletin ČUS pro členy společnosti, mailing na členskou základnu) Dohled nad časopisem Česká urologie (komunikace s vydavatelstvím Galén, komunikace se sponzory ČUS o benefitech daných sponzorskou smlouvou týkající se časopisu Česká urologie)

6 Sekretariát náplň práce sekretářky (PhDr. N. Slušná CSc.) Evidence standardní pošty Evidence dokladů ČUS v papírové podobě Je k dispozici předsedovi pro akutní sekretářské práce Vyřizuje aktivní administrativní úkoly týkající se chodu sekretariátu ČUS v kooperaci s manažerem ČUS Zajištění běžné kancelářské činnosti tisk, množení a skartaci materiálů atd. Pro akutní a mimořádné situace je možné osobně kontaktovat sekretářku v úředních hodinách

7 Sekretariát správa webu (Mgr. V. Črepová) Spolupráce na redesignu webových stránek Administrace webových stránek a pravidelná aktualizace webu ČUS Pravidelná aktualizace interního registru členů Aktivní správa on-line vzdělávání (prezentace a videa) Koordinace rozvoje pacientských stránek Rozvoj spolupráce se spřátelenými weby (prokliky, sdílení pozvánek na atp.

8 Náklady na chod sekretariátu + web měsíční Manažer ČUS: ,- Kč Sekretářka: 3.000,- Kč Správa webu: 7.000,- Kč Pronájem sekretariátu: 0 Telefonní linka ČUS: 1.000,- Kč

9 Klíčové úkoly týkající se chodu společnosti Zajištění finanční stability, spolupráce s partnery, hledání nových forem spolupráce Zlepšení komunikace v rámci společnosti Zapojení většího počtu členů (mladá generace, menší nemocnice, ambulantní složka) do práce ve společnosti PR oboru

10 Oficiální partneři ČUS Nová definice hranic a výše benefitů Sponzor Příspěvek (minimálně) Výstavní plocha na Výroční konferenci ČUS zdarma (m 2 ) Inzerce zdarma v České Urologii v objemu (Kč) Sleva na satelitním sympoziu na Výroční konferenci ČUS Platinový Kč Kč 100% Zlatý Kč Kč 50% Stříbrný Kč Kč 25% Bronzový Kč Kč 10% Oficiální Kč 2, Kč 5%

11 Oficiální partneři ČUS Astellas Kč Kč Coloplast GSK Kč Kč Hartmann-Rico Kč Kč Ipsen Kč Olympus Kč Pfizer Kč SCA Kč Kč Celkem Kč Kč

12 Komunikace se členy Dostupnost sekretariátu (manažerky) Webové stránky Bulletin

13 Podpora a spolupráce s mladou generací Podpora účasti na konferencích v roce 2012: 2 rezidenti na konferenci EAU 2012 (nejlepší původní články v ČU publikované rezidentem) (podpora Astellas, Ipsen) 2 rezidenti na ESOU 2012 (los, podpora Ipsen) 10+1 rezident výroční konference SUS 2012 Martin (všichni zájemci, reciproční dohoda se SUS) 20 rezidentů + 13 atestovaných lékařů CEM 2012 Drážďany (20 podpora Sandoz, zbytek z prostředků ČUS), celková účast 50 osob nejlepší poster (dr. Rejchrt), 2 vysoce hodnocené vyzvané přednášky (dr. Záleský, dr. Macek) 2 mladí urologové na ESOU 2013 (podpora Ipsen: Král, Čapoun za práci na web ČUS) Cca 7 urologů na EAU 2013 (1x podpora Ipsen, 1x podpora Astellas, cca 5x z partnerské smlouvy s GSK, za práci pro web, článek v ČU)

14 Podpora a spolupráce s mladou generací Díky spolupráci s ČAU uhrazen rezidentům poplatek na některé certifikované kurzy Účast předsedy sekce rezidentů na jednáním výboru Přednáška vybraného mladého urologa na konferenci ČUS a SUS Do budoucna: Snaha po větším zapojení do aktivit ČUS (web atd.) Pomoc při využívání možností EAU (fellowship program, CEM, )

15 PR oboru PR kampaň v souvislosti s výroční konferencí Téma: Karcinom prostaty Hlavní medializované myšlenky: Vysoký výskyt karcinomu prostaty Včasná detekce umožňuje kurativní léčbu Význam operační léčby Méně invazivní možnosti operační léčby Vysoká úroveň české urologie

16 Web cus.cz cíle Vytvoření přehledných stránek, které budou přinášet aktuální a přínosné informace pro členy ČUS i pro další odbornou veřejnost Zvážit vytvoření webu pro pacienty Využití webu k prezentaci oboru Využití reklamního potenciálu webových stránek k ekonomickému profitu ČUS Programové prohlášení výboru ČUS na období

17 Příprava nových stránek Zahájení práce Převedení správy původních stránek a nalezení nového web mastera Spuštění stránek v listopadu 2011 Leden až červen 2012 administrace stránek, vytvoření interního registru Nespokojenost s podobou stránek a web masterem vedla k výběru nového správce společnost Pears Health Cyber

18 Redesign stránek Červenec až říjen 2012 práce na redesignu stávajících stránek spuštění nového webu - separátní stránky pro odborníky a pro pacienty - on line vzdělávání prezentace a videa - aplikace postgraduální vzdělávání - stránky pro pacienty: prostor pro PR kampaně informace o urologických onemocněních síť urologické péče poradna atd

19 Poděkování Výbor ČUS děkuje rezidentům, kteří se podíleli na přípravě materiálů na pacientské stránky: MUDr. Otakar Čapoun, 1.LF UK Praha MUDr. Petr Hušek, FN a LF UK Hradec Králové MUDr. Jiří Janů, Urologické odd. Nemocnice Nové Město na Moravě MUDr. Milan Král, LF UP a FN Olomouc MUDr. Daniela Kovářová, LF UK a FN Plzeň MUDr. Ivo Minárik, 2. LF UK a FN Motol MUDr. Šárka Zvoníčková, Urologické odd. Nemocnice Na Bulovce, Praha

20 Organizační záležitosti Personální vyhláška - Informována všechna lůžková pracoviště o platnosti nové Personální vyhlášky od , která obsahuje nové požadavky na personální obsazení, které bude nutné dodržovat: - Oddělení - JIP - Ambulancí - Operačních sálů - Pohotovostních služeb

21 Organizační záležitosti Spolupráce s odbornými organizacemi: - SAU (Sdružení ambulantní urologů) - GPPU (Grémium primářů a přednostů urologie) - Účast na setkáních - Komunikace problémů

22 Organizační záležitosti Restrukturalizace urologické lůž ůžkové péče - probíhá ve všech oborech s cílem: - Zkvalitnění péče - Provádění výkonů ekonomicky co nejefektivněji - Urologická pracoviště specializovaná - Běžné urologické výkony - Klíčové výkony - Urologická oddělení - Běžné urologické výkony - Sdružený lůž ůžkový fond (urologický ordinariát) - Jednodenní Péče na Lůžku (JPL) - Výkony, které dle SZV může provádět jeden kvalifikovaný urolog

23 Organizační záležitosti - Klíčové výkony - Radikální cystektomie - Radikální prostatektomie - Nefrektomie Restrukturalizace urologické lůž ůžkové péče - Analýza počtu provedených výkonů vychází z dat Národního referečního centra, které sbírá všechny údaje o poskytované péči, za roky Určiténepřesnosti: některévýkony nebylo možnésprávněvykazovat, proto je nutné na každém pracovišti při jednání s pojišťovnami data ověř ěřit! - Doporučený počet klíčových výkonů(neovlivňuje uzavíranísmluv pro urologická oddělení na všechny ostatní výkony!) - Radikální cystektomie 10/rok - Radikální prostatektomie 20/rok - Nefrektomie 20/rok

24 Úhradové záležitosti Jednánís pojišťovnami ohlednějednodennípéče na lůž ůžku (JPL) - Pouze jednánío zcela jednoduchých výkonech, protože se očekávánávrh výrazněmenšíúhrady nežv současném systému DRG

25 Úhradové záležitosti Jednánís pojišťovnami ohledněsdružených lůž ůžkových fondů(slf) - Ve smyslu posílenípravomocía odpovědnosti urologa za provádění odbornépéče v rámci SLF, který vede chirurg

26 Organizační záležitosti Restrukturalizace urologické lůž ůžkové péče - Aktuální informace: - Nezanikne žádné urologické oddělení - U několika pracovišťbudou probíhat jednánío SLF

27 Organizační záležitosti Dotazníky na ambulantní urologickou péči v lůž ůžkových urologických zařízeních - Na žádost různých institucí (pojišťovny, MZd, SAU) - Cílem je: - Zmapovat situaci před plánovanou restrukturalizací ambulantní péče v roce Vytvořit podklady pro udržení ambulantní péče všude tam, kde se splňují věcné, technické a personální požadavky - Do konce roku 2012: sběr dat - Začátek 2013: vyhodnocení dat

28 Organizační záležitosti Informovanost členskézákladny o změnách v systému poskytované péče - Povinná hlášení chlamydiových infekcí - Nedostupnost BCG vakcíny (jednání s ČOS) - Nové kódy laparoskopických výkonů -

29 Úhradové záležitosti Vytvořenípracovnískupiny ČUS k SZV a DRG - Tvorba nového SZV ve formě skládačky - Petřík, Zachoval - Aktualizace obsahu urologických výkonův SZV - Jandejsek, Kočvara, Matoušková, Petřík, Zachoval - Kultivace úhrad v systému DRG - Broďák

30 Úhradové záležitosti Jednání s pojišťovnami na vytvoření specializovaných center hrazených mimo systém plateb DRG pro - Chirurgickou léčbu mužské stresové inkontinence - Roboticky asistovanou radikální cystektomii

31 Úhradové záležitosti Jednání s pojišťovnami a Pracovní skupinou MZd pro SZV ohledně robotických výkonů Úhrady cystoskopií ve vztahu ke gynekologům

32 Úhradové záležitosti Jednání v rámci Pracovní skupinou MZd pro zdravotnické pomůcky (Rosenberg, Zachoval) - Nový systém úhrad zdravotnických prostředkůpro inkontinenci ve formězákona s plánovanou platnostíod roku Zachováníracionálnídostupnosti absorpčních pomůcek pro všechny skupiny inkontinentní pacientů = minimální spoluúčast - Plnáúhrada jednorázových katétrůpro ČIK ve všech indikovaných případech - Nověúhrada proplachovýchsystémůpro pacienty s opakovanými problémy při zavedeném permanetnímkatétru nebo na ČIK

33 Roboticky asistované operace v urologii Robotika považována za perspektivní a nedílnou součást urologie (Z cca RP v ČR necelých 900 RARP, potenciál počtu výkonů stoupá, cca v nejbližších letech) Nutná její integrace do urologie, nikoliv vydělování (viz SRCH) Doposud spíše nekoncepční rozvoj Využití marketingového potenciálu (x RT, protonové centrum ) Nutná koncepce dalšího rozvoje a určení zdrojů financování Vypracován návrh koncepce, čekáme na projednání s pojišťovnami, MZ ČR, dalšími odbornými společnostmi Připraveny kalkulační listy (RP, resekce ledviny, pyeloplastika)

34 Základní rysy koncepce robotiky v urologii Akreditovaná pracoviště II. typu Spád obyvatel Komplexní urologická péče Mj. 30 lůžek Napojení na konkrétní KOC (Komplexní onkologické centrum) Min. 100 vhodných výkonů za rok Min. 2 operatéři Výkony RAPE včetně LAE, resekce ledviny, pyeloplastika Protokoly pro jednotlivé výkony, systém hlášení výsledků s možností kontroly Publikační aktivita

35 Národní referenční centrum Dostává cestou hlášení počtu výkony od jednotlivých pojišťoven (jdou z nemocnic a ambulanci jako tzv. k-dávky do pojišťoven) naprosto přesná čísla o počtu a struktuře ošetření atd. v urologii Např. zcela přesné počty operací Máme k dispozici za všechny urologie v ČR Neplánujeme zveřejnit Náklady na výkon v konkrétním zařízení, komplikace, doba hospitalizace atd. Migrace pacientů za léčbou

36 Ambulantní složka Dotazníková akce Návratnost 65 % Pravděpodobná chyba v adresáři do 10% Plán telefonického oslovení těch co neodpověděli Účast na jednáních o úhradách zdravotnických pomůcek (pracovní skupina MZ ČR) Fluorochinolony

37 Léková komise 3 vlastní podněty 18 stanovisek týkajících se úhrady, dostupnosti a indikačního omezení přípravků používaných k léčbě urologických onemocnění

38 Oblast vědy a vzdělávání Založena Česká akademie urologie provázání specializačního a celoživotn ivotního vzdělávání Do současn asné chvíle 16 akcí pod zášz áštitou ČAU, případnp padně spolupořádaných ČAU Edukační kurzy v rámci r výroční konference pořádan dané ČAU

39 Oblast vědy a vzdělávání Oblast postgraduálního specializačního vzdělávání situace komplikována přechodem p atestací na fakulty revize a kompletace materiálů týkajících ch se atestací na webu informace pro školence i školitele

40 Česká urologie Chod časopisu hrazen plně z prostředků ČUS Snaha o reklamní využití 2011 i 2012 pravidelně 4 řádná čísla + supplementa Restrukturalizace redakční rady Noví členové výkonné redakční rady Doc. L. Jarolím, M. Král Snaha o zapojení rezidentů mj. odměny formou účasti na akcích Nově excerptováno v EBSCO Publishing Odmítnuta excerptace v PubMed a SCOPUS

41 Akreditační komise pro urologii při MZ ČR Vypracován vzdělávací program pro urologii platný od května let Vlastní urologický kmen Akreditace jednotlivých pracovišť I. a II. typu a nově i jen pro kmen Úzká spolupráce se SOR (specializační oborová rada) pro urologii Organizace postgraduálního vzdělávání Mj. kurzy Atestace

42 Onkourologický certifikovaný kurz Připravován akreditační komisí pro urologii při MZ ČR pracovní skupina Babjuk, Kočvara, Hora Cíle Vyšší erudice v léčbě urologických malignit Možnosti účasti v MDT (multidisciplinárních týmech) jako plnohodnotní partneři Rozšířit možnosti urologů v medikamentózní onkologické léčbě minimálně perorální léčba (př. Abirateron, biologická léčba nádorů ledvin atd.) T.č. projednáváno na MZ ČR Onkologická společnost není nakloněna rozšíření pravomocí urologů Argument- chybí interní kmen

43 EBU Národní delegáti M. Hora a A. Petřík 2x ročně zasedání někde po Evropě Celoroční práce Petřík - Accreditation Committee akreditace akcí po celé Evropě Hora Urological Training Program Committee Základní akreditace pracovišť po celé Evropě a v Turecku návštěva 3-4 pracovišť ročně Akreditace pro subspecializaci nádory ledvin

44 EAU a mezinárodní aktivity Účast předsedy, místopředsedy exekutivy a předsedy edukační komise na národní konferenci T. Hanuš člen guidelines office M. Babjuk člen education office Účast v panelech jednotlivých guidelines: Hora, Petřík, Zámečník, Babjuk 2x využitý Fellowship program EAU CEM 2013 v Praze, perspektiva i dalších akcí (ESOU, SIU) Nutné zapojení dalších (mladší generace!)

45 Změny (doplnění) stanov Definice členství Řádným členem ČUS se může stát lékař urolog a lékař v přípravě na urologickou způsobilost pracující v ČR Přidružené členství 2,4.1 Přidruženým členem se může stát pracovník jiné odbornosti nebo urolog pracující mimo ČR, který se chce zapojit aktivně do práce ČUS či jeho sekcí. Písemná žádost o přidružené členství v ČUS s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace je zasílána na sekretariát společnosti. Výbor ČUS žádost projedná a o výsledku žadatele informuje Podmínkou přidruženého členství je placení členských příspěvků, které jsou u přidruženého členství stanoveny maximálně na 50 % výše příspěvků řádného členství. Přidružený člen je povinen zachovávat stanovy ČLS JEP a ČUS Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů ČUS, respektive ČLS JEP za ČUS. Přidružený člen má právo se zúčastnit veškerých aktivit ČUS. O přístupu k ostatním benefitům dostupným řádným členům ČUS rozhodne výbor jednotlivě ke každému benefitu. Přidružený člen je povinen ohlásit na sekretariát ČUS změny adresy, telefonického a ového spojení a pracovního zařazení zánik přidruženého členství se řídí zásadami článku stanov ČUS Přidružené členství právnických osob bude řešeno vždy individuálně smlouvou, která bude upravovat práva i povinnosti přidruženého člena-právnické osoby. Tato smlouva podléhá vždy jednotlivě schválení předsednictva a registraci sekretariátu ČLS JEP.

46 Změny (doplnění) stanov Manažer ČUS 4. Sekretariát, manažer/ka a sekretářka ČUS Administrativní práci ČUS vykonává sekretářka, placená z prostředků ČUS. Sekretářka pracuje na sekretariátu ČUS, plní úkoly stanovené předsedou ČUS, případně jiným pověřeným členem výboru, má písemně stanovenou náplň práce. V pracovní době je přítomna na sekretariátu, v mimopracovní době je pro neodkladné záležitosti dostupná na služebním mobilním telefonu. Výbor ČUS může dle zvážení obsadit místo manažera/manažerky ČUS. Manažer je organizačně podřízen předsedovi ČUS, případně jinému pověřenému členu výboru a spolupracuje s ostatními členy výboru. Plní úkoly stanovené předsedou, zejména organizuje činnost sekretariátu, zajišťuje komunikaci s orgány ČLS JEP, případně EAU, zajišťuje komunikaci mezi výborem a partnery, dohlíží na přípravu konference, finanční zajištění časopisu společnosti a organizuje PR aktivity. Podrobnější ustanovení o činnosti sekretariátu, práci manažera/manažerky a sekretářky obsahuje zvláštní předpis výboru ČUS, dostupný na sekretariátu.

47 Změny (doplnění) stanov Průběh schůze výboru a vstupy revizní komise Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se schůzí výboru ČUS, nemají však hlasovací právo. Do diskuse, v souladu se stanovami ČLS JEP, vstupují, jsou-li porušeny stanovy společnosti nebo existují-li procesní či organizační pochybnosti. Do diskuse vstupují i v případě, že jsou k tomu vyzváni členem výboru, který schůzi předsedá. Hlasování

48 Korporátní členství v EAU Hlavní ekonomická zátěž ČUS (28.000,- Euro = ,- Kč) Výhled do nejbližších let není z hlediska příjmové složky optimistický Nízká efektivita vložených prostředků Limitace (pouze elektronické verze tiskovin.) Zlepšená ekonomická situace lékařů v ČR Rozhodnutí výboru: Ukončení korporátního členství v EAU Členská základna bude informována, jak členství individuálně prodloužit (členství platí do ) Eventuální podpora v individuálních situacích (rezidenti?)

49 Usnesení konference Plenární schůze schvaluje činnost výboru v uplynulém funkčním období, tak jak je obsažena v zápisech výborových schůzí Plenární schůze ukládá výboru pokračovat v započaté činnosti a rozpracovaných úkolech v souladu s programovým prohlášením výboru ČUS na období

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 9. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise:

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím. prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš, dr. M. Rosenberg, dr. A. Petřík, Za RK: doc. M. Hora,

Více

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH zapis schuze vyboru CUS Arcibiskupsky palac finalni zneni MH Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7.12.2010 - Arcibiskupský palác Přítomni: doc.

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

Z P R A V O D A J 1/2004

Z P R A V O D A J 1/2004 Z P R A V O D A J 1/2004 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 30.9.2003 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 19.11.2003 Tabulka radioterapií

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů květen 2002 číslo 5 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů MEDIFORUM - EpiStop III Novorozenecká žloutenka Virové hepatitidy Uštknutí zmijí obecnou Infekční mononukleóza tiráž... VOX

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2006 číslo 8 ročník 6 znalostní test hodnocen 2 kredity najdete na konci časopisu Chirurgické náhlé příhody břišní Alergická a anafylaktická reakce Akutní

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Obsah Úvod.... 3 Působnost a činnosti ÚZIS ČR... 4 Zásady práce ústavu... 5 Řízení lidských zdrojů... 5 Organizační struktura ústavu... 6 Hospodaření

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více