Předmětem zakázky je webový portál, který bude sloužit jako komunikační a informační nástroj pro potřeby všech členů Sdružení a veřejnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmětem zakázky je webový portál, který bude sloužit jako komunikační a informační nástroj pro potřeby všech členů Sdružení a veřejnosti."

Transkript

1 Zadávací dokumentace Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje výběrové řízení na vytvoření webového prostředí jako komunikačního nástroje SHS ČMS Obsah 1. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět a rozsah zakázky 3. Požadavky na prokázání kvalifikace 4. Požadavky na obsah a zpracování nabídky 5. Další zadávací podmínky 6. Místo a lhůta pro podávání nabídek 7. Hodnotící kritéria výběrového řízení 8. Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Sídlo: Opletalova 29, Praha 1 IČ: DIČ: CZ Zastoupená: RNDr. Ivo Rubíkem, předsedou 2. Předmět a rozsah zakázky 2.1. Předmět zakázky Předmětem zakázky je webový portál, který bude sloužit jako komunikační a informační nástroj pro potřeby všech členů Sdružení a veřejnosti Popis zakázky Zpracování funkcí webu a návrh technického řešení pro vysoký počet uživatelů, včetně jeho udržitelnosti, s těmito základními součástmi a funkcemi: principy Ucelený modulární systém s částí pro návštěvníky webu ( členi Sdružení a veřejnost), a částí pro správce a editory obsahu pro nastavovaní parametrů jednotlivých funkcí. Systém musí umožnit ověřování uživatelů přístupovým jménem a heslem a jejich rozdělení do minimálně 4 skupin úrovní oprávnění, tedy minimálně na anonymní návštěvníky webu, na registrované návštěvníky webu, na editory obsahu a na administrátora webu. Systém musí umožnit nastavení oprávnění přístupu k jednotlivým uloženým informacím dle oprávnění nepřihlášeného nebo přihlášeného návštěvníka webu (jeho příslušnosti do skupiny oprávnění). Editační a administrační část musí být vytvořena tak, aby v běžném provozu nevyžadovala po editorech a správcích webu znalosti a zásahy do vnitřních struktur webu ( programátorské schopnosti ), tedy aby pro nastavování parametrů webu a jeho modulů bylo vytvořeno příslušné webové pracovní prostředí. Systém musí 1

2 databáze karet modul redakční systém modul databáze kontaktů modul poradna modul úložiště dokumentů modul legislativní proces umožňovat vkládání dat informací členů do databázového systému v členění jednotlivých kritérií a zobrazování těchto dat nad interaktivní mapou. databáze karet musí umožňovat vytvářet kategorie, do který se budou vkládat jednotlivé karty. Každá karta bude obsahovat jeden typ informace (základní informace o městu / sídle, nejvýznamnější památky, významné osobnosti, atd..) Ke každé kartě bude možné mimo textových dat přidávat i data parametrická (pro vyhledávání), geografická a multimediální. Jednotlivé karty musí být možné vypsat různým způsobem a to buď samostatně, výpisem karet nebo pomocí hromadné karty. V kartách musí být možné vyhledávat podle textu i podle parametrů. Redakční systém pro vkládání informačních článků na web, jejich strukturování do kategorií a přístup k jednotlivým kategoriím přes menu. Pro vkládání článků využití editoru s grafickými formátovacími schopnostmi, umožnit vkládat do článků obrázky, tabulky, odkazy, dokumenty a další běžné prvky. Umožnit verzování článků, časové nastavení zveřejnění článků. Každý článek je opatřen protokolem o jeho vytvoření a úpravách, čtenosti. Umožnit nastavení oprávnění přístupu k článku nebo kategorii podle přihlášeného uživatele (skupiny oprávnění). Umožnit fulltextové vyhledávání v článcích. Databáze kontaktů jednotlivých členů řazených do kategorií, obsahující adresní a identifikační údaje a další popisné údaje. Zajištění možnosti úpravy struktury uložených informací (jejich rozšíření o další položky) prostřednictvím webového rozhraní pro správce. Vytvoření webového rozhraní pro návštěvníky webu pro nahlížení do databáze kontaktů a vyhledávání v databázi kontaktů. Umožnit správci webu určovat, které informace z databáze kontaktů budou přístupné určitým návštěvníkům webu dle jejich přihlášení (skupiny oprávnění). Moderovaná poradna s možností třídění otázek do skupin a fulltextovým vyhledáváním v již položených a zodpovězených otázkách. Vytvoření webového prostředí pro vkládání otázek a dalšího webového prostředí pro zodpovídání a administraci otázek pověřenými uživateli. Vkládání otázek umožnit i neregistrovaným návštěvníkům webu, odpovědi budou vkládat pověření registrovaní uživatelé, kterým bude každá otázka doručena na jejich . Po zodpovězení otázky se tato i s odpovědí zveřejní na webu a současně, pokud tazatel uvedl svůj , obdrží danou odpověď em. Pro vkládání dat neregistrovanými uživateli využít ochranu vstupu proti zneužití roboty (např. požitím opisu grafického kódu). Vytvoření systému, který vkladatele otázky upozorní (např. em), že otázka byla zodpovězena. Úložiště dokumentů s možností vytváření složek a pod-složek včetně ukládání příslušných metadat (rozšiřujících informací, např. rešerší, zdrojů dat, odkazů) k uloženým dokumentům. Vytvoření webového rozhraní pro návštěvníky webu a webového rozhraní pro editory a administrátory webu. Zajistit možnost vyhledávání v uložených dokumentech (doc, docx, xls, xlsx, pdf) a metadatech pro návštěvníky. Zajistit možnost nastavení oprávnění přístupu k dokumentům (složkám) dle přihlášeného uživatele (skupiny oprávnění). Možnost nahrávat na server hromadně dokumenty případně i adresáře přímo ve webovém prohlížeči. Webové prostředí, které umožní registrovaným uživatelům přístup k dokumentům z legislativního procesu, vkládání připomínek k uloženým dokumentům a sledování změn dokumentů (jejich verze). Umožnit vyhledávání v dokumentech a jejich historii a přehledně je třídit podle definovaných kritérií. 2

3 Druhé webové prostředí pro editory a administrátory webu pro vkládání dokumentů a administraci informací vložených návštěvníky webu. modul aktuality modul akce modul panoramatické prohlídky a virtuální procházky Webové prostředí pro vkládání a zveřejňování aktuálních informací s možností připojení dokumentu, obrázku Vkládání akcí z vnitřního i vnějšího prostředí, sledování duplicitnosti akcí a určení oprávněných členů k zveřejňování akcí. Přímá návaznost místa konání akcí a pořadatelů akcí na vytvořenou databázi jednotlivých členů V akcích bude možné vyhledávat dle kritérií ( akce zaměřená na jednotlivé skupiny, místo konání, datum konání, druh akce Modul obsahuje prohlížeč panoramatických fotografií, přidávání bodů k fotografii, propojení panoramatických i normálních fotografií mezi sebou pomocí přechodných bodů, možnost propojení do virtuální procházky napojení na sociální síť odesílání informací na Facebook přímo z redakčního systému modul videoarchiv nahrání souboru v libovolném videoformátu do uložiště dokumentů, umožňuje konverzi do přehratelného formátu FLV pomocí Flash včetně komprese dat. Modul bude obsahovat konvektor videí z libovolného formátu manuál katalog památek k EHD Návod k obsluze jednotlivých funkcí, varianta pro běžné uživatele a varianta pro editory a administrátory webu. Součástí systému bude i on line katalog památek v rámci Dnů evropského dědictví viz - bude vytvořena engine pro registraci a vyhledávání v katalozích památek, která bude celkově integrovatelná v dalších aplikacích a www stránkách Sdružení - Grafické zpracování s důrazem oslovit nové cílové skupiny. - Vyhledávání s důrazem na rychlost, přehlednost pro uživatele a především možnosti podrobnějšího vyhledávání v rámci památek a akcí. - Možnost hodnocení pomocí hvězdiček, anket a návštěvnických recenzí. - Sofistikovaný systém zadávání památek, akcí a dalších informací, plus registrace lokálních garantů a dalších typů subjektů - Možnost společné registrace v rámci všech aktivit sdružení. - Plná integrace s google maps. - Moderní fotogalerie a fotobanka sdružení. - Moderní videogalerie a videobanka sdružení. - Celková kompatibilita a propojitelnost v rámci všech aplikací sdružení. - Schopnost integrace a vedení nových aktivit v rámci sdružení u jednotlivých subjektů a památek (budoucí rozšiřitelnost). - Exporty a importy dat seznamy. - Automatické generování objednávek a distribučních listů. - Archivační funkce Základní technické požadavky: 1) Navrhované řešení by mělo umožnit bezproblémové připojení několika stovek uživatelů v jednom okamžiku. Počtem připojení v jednom okamžiku se rozumí počet současně probíhajících webových nebo databázových spojení. 2) Některé funkce webu vzhledem ke svému charakteru budou dostupné jen registrovaným členům po zadání uživatelského jména a hesla. Integrovat funkce k zajištění automatizované obnovy ztraceného hesla (např. zaslání em). Bude využito víceúrovňového oprávnění uživatelů (minimálně anonymní návštěvníci, registrovaní uživatelé, redaktoři moderátoři obsahu, administrátoři webu). 3

4 3) Vzhledem k tomu, že portál bude pojímat velké množství dokumentů v proprietárních formátech Microsoft Office, je požadována funkce fulltextového prohledávání v dokumentech ve formátech.doc,.docx,.xls,.xlsx a pdf. 4) Design webu bude jednoduchý a přehledný, založený pouze na XHTML, CSS. Z hlediska serverových technologií bude použito běžných webových technologií PHP a databázových MySQL, případně jiných, nebo technologií založených na platformě Microsoft Internet Information Server a příslušných rozšířeních (ASPX, MS-SQL, SharePoint). Nebude se využívat žádná další technologie typu Flash, Silverlight, ActiveX. Bude vytvořena varianta pro prohlížení prostřednictvím běžných prohlížečů webu na PC (Internet Explorer, Mozila Firefox, ) a varianta optimalizovaná pro prohlížení prostřednictvím mobilních telefonů (pro rozlišení 240 bodů vodorovně a lepší), případně vytvořit grafické prostředí takovým způsobem, aby prohlížení na PC i na mobilních zařízeních bylo co možná nejkomfortnější. 5) Při vývoji bude kladen důraz na efektivitu a jednoduchost přidávání dokumentů, jejich komentování a moderování diskusí, na uživatelskou přívětivost a ergonomii. 6) Bude zajištěno pravidelné zálohování veškerých dat uložených na webu pro možnost rychlé obnovy v případě nenadálých událostí (porucha, fatální uživatelská chyba apod.) a to jak vlastního webu, tak jednotlivých uložených dokumentů a použité databáze. 7) Samozřejmou součástí bude sekce foto a video galerie s možností vkládání fotografií a videa 8) Propojení dat prostřednictvím geografické souvislosti propojení informací a mapy 9) Vytvoření struktury pro možnost tisku informací ze stránek Sdružení a EHD katalogů přívětivé pro uživatele, možnost snadného vytištění zvolených informací v požadovaném rozsahu a formátu možnost vytvoření publikace 10) Vytvoření sekce pro aktivitu Tipy na výlet 11) Vytvoření katalogu památek v rámci akce Dny evropského dědictví viz 12) Vytvoření cizojazyčných sekcí (multijazyčný redakční systém) 13) Vytvoření komunitních funkcí a napojení na sociální sítě ( Facebook, Twitter, atd. ) 14) Vytvoření newsletter pro registrované ( návštěvníci, odborníci ) 15) Vytvoření interaktivních prvků ( interaktivní mapa, diskuzní fóra) Ostatní požadavky a součásti plnění: 1) Bude navrženo technické řešení provozu webu, tedy řešení jeho fyzického uložení a provozu na konkrétním serveru nebo uložení a provoz na serverové farmě provozovatele obsahu. Bude specifikována rychlost připojení do internetu a objemy přenesených dat, pokud by mohly být limitující nebo omezující pro provoz webu. 2) Bude zpracována dokumentace pro případ havárie webu a postupy nápravy. 3) V průběhu vývoje webu bude prováděno testování portálu na vzorku cílových uživatelů. Po dobu testování bude portál zpřístupněn chráněným heslem na veřejně dostupné IP adrese. Zadavatel zajistí vzorek cílových uživatelů, přičemž pod pojmem uživatel se rozumí jak registrovaní uživatelé, tak správci a moderátoři pro vkládání dokumentů a správu obsahu. 4) Uživatelé budou mít po dobu testování zpřístupněné diskusní fórum pro vkládání připomínek. Zadavatel posoudí relevanci připomínek a na základě jeho požadavku budou zapracovány do projektu. 5) Součástí dodávky bude návrh prvků udržitelnosti provozu včetně finančních aspektů 5 let od ukončení vytvoření. 6) Závěrečnou fází bude doladění webu na základě připomínek a po předání do provozu vypracování závěrečné zprávy Cena zakázky Cena zakázky je stanovena jako maximální a nesmí být překročena. Celková předpokládaná cena zakázky je ,- Kč včetně DPH Doba a místo plnění zakázky Jednotlivé součásti zakázky budou dodány v následujícím termínu: 4 měsíce od podpisu smlouvy včetně odzkoušení. Místem plnění je sídlo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 3. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče 4

5 Uchazeč s nabídkou doloží: a) Stručný profesní profil s uvedením dosavadních zkušeností se zpracováním zakázek s obdobným předmětem, minimálně tři obdobné ověřitelné zakázky v období posledních tří let s minimálním limitem objemu na úrovni této zakázky b) splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů c) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů d) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku e) splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 4. Požadavky na obsah a zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat: a) Krycí list nabídky (dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace). b) Návrh zpracování funkcionalit a technického řešení, včetně jeho udržitelnosti 5 let od ukončení výroby, se součástmi a funkcemi dle bodu č. 2.1 a 2.2 Zadávací dokumentace, vymezení klíčových problémů, použitých metod a postupů. c) Doklady o splnění kvalifikace (bod č. 3 Zadávací dokumentace). d) Nabídkovou cenu; pokud není uchazeč plátcem DPH, nesmí cena přesáhnout celkovou cenu uvedenou v bodu 2.3 jako cena s DPH. Požadavky na zpracování nabídky: e) Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce, v jednom originále a dvou kopiích, podepsaná uchazečem, příp. jeho statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. f) Nabídky musí být formulovány tak, aby byly jednoznačné a nepřipouštěly variantní řešení. g) Cena nesmí přesáhnout stanovenou hranici. V nabídce musí být uvedena cena v Kč bez DPH a sazba a částka DPH. h) Pokud není uchazeč plátcem DPH, cena studie nesmí přesáhnout celkovou částku uvedenou v bodu 2.3. jako cena s DPH. V Krycím listu uvede uchazeč v kolonce DPH údaj není plátce. i) Součástí nabídky bude návrh smlouvy. j) Nabídka a veškerá písemná prohlášení (zejména uvedená v bodu 3. Zadávací dokumentace) musí být podepsána uchazečem nebo statutárním orgánem uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být podpis zmocnitele úředně ověřen a zmocnění této osoby musí být součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. V případě, že došlo ke změně statutárního orgánu, nezapsané ke dni předložení nabídky do obchodního rejstříku, předloží uchazeč relevantní doklad o této změně. k) Dokumenty uvedené v bodech 3 a 4. nesmí být k datu předložení starší více než 30 dní. Nabídky, jejichž obsah nebo forma nebude odpovídat těmto požadavkům, budou ze zadávacího řízení vyloučeny. 5. Další zadávací podmínky a) Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele osobně, nebo doporučeně, nejpozději v den a hodinu uvedenou v Zadávací dokumentaci (bod 6.); rozhodující je datum a hodina doručení. b) Nabídky musí být podány v zapečetěné obálce, na které musí být uvedeny následující údaje: 1. adresa pro podávání nabídek uvedená v Zadávací dokumentaci 2. text: Neotevírat před termínem otevírání nabídek 3. identifikační data uchazeče jméno (název, obchodní firma), sídlo Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek vyřazení nabídky. 6. Místo a lhůta pro podávání nabídek 5

6 Výzvy k podání nabídek budou odeslány dne 24. ledna Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. února 2013 ve 13:00 hod. Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova 29, Praha 1, Osobní podání nabídky je možné učinit v pracovních dnech v kanceláři zadavatele na uvedené adrese, 3. patro: pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:00 hodin, Pátek od 9:00 do 13:00 hodin. 7. Hodnotící kritéria výběrového řízení 1. kritérium: Nabídková cena vč. případné DPH, je-li uchazeč plátcem (hodnota kritéria: 60%) Cena zakázky s podmínkou nepřekročení maximální zadané ceny, váha kriteria se bude odvíjet od nejnižší nabízené ceny podle vzorce: nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší cena 100 x x 0,6 cena hodnocené nabídky 2. kritérium: Návrh výstupů jednotlivých funkcionalit (hodnota kritéria: 20%) Nabídkám přiřadí jednotliví členové hodnotící komise bodové ohodnocení podle kvality nabídky. Při přidělování bodů se budou hodnotit: a) propracovanost výstupů jednotlivých funkcionalit; b) adekvátnost potřebám zadavatele; c) uživatelská přívětivost. U každého z uvedených aspektů člen komise přidělí počet bodů od 0 do 100. Hodnocení jednotlivých členů komise se sečte. Získaný počet bodů se dosadí do vzorce: počet bodů hodnocené nabídky 100 x x 0,2 počet bodů nejlépe hodnocené nabídky 3. kritérium: Udržitelnost řešení (hodnota kritéria: 20%) Nabídkám přiřadí jednotliví členové hodnotící komise bodové ohodnocení podle kvality nabídky. Při přidělování bodů se budou hodnotit: a) udržitelnost technologická; b) udržitelnost finanční. U každého z uvedených aspektů člen komise přidělí počet bodů od 0 do 100. Hodnocení jednotlivých členů komise se sečte. Získaný počet bodů se dosadí do vzorce: počet bodů hodnocené nabídky 100 x x 0,2 počet bodů nejlépe hodnocené nabídky Body za všechna 3 kritéria se sečtou, vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů. 6

7 8. Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče a) Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení. b) Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu. c) Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. d) Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 30 dní ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání nabídek. e) Dodavatel bude dodržovat časový harmonogram plnění zakázky; nesplnění termínů či neakceptování případných připomínek zadavatele v průběhu a po ukončení testovací fáze mohou být důvodem pro penalizaci, případně pro odstoupení od smlouvy. f) Dodavatel se ve smlouvě zaručí, že půjde o dílo původní, neporušující práva třetích osob (autorská či jiná), a bude-li se jednat o dílo ve smyslu autorského zákona a dodavatel zároveň nebude autorem díla, že veškerá majetková práva autora (autorů) související s vytvořením díla a jeho užitím podle této smlouvy budou ke dni předání díla zcela vypořádána a dodavatel bude oprávněn s dílem disponovat; nedodržení nebo porušení této podmínky bude důvodem k odstoupení od smlouvy. g) Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly (zejména se jedná o zadavatele, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr), provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). h) Podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci související s výběrovým řízením jsou pro uchazeče závazné. i) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí na zadávacím řízení. 7

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Online vzdělávací portál na podporu strategického řízení v malých a středních firmách realizované v rámci projektu Mendelovy univerzity v

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Párování nabídky a poptávky volných pracovních míst v IT systémech MPSV zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Úřad vlády České republiky Odbor protidrogové politiky Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

Úřad vlády České republiky Odbor protidrogové politiky Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřad vlády České republiky Odbor protidrogové politiky Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky V Praze dne: 4. 8. 2011 Č.j.:11679/11-OPK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název přidělený soutěži zadavatelem: Návrh zábavně vzdělávacích webových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky. Internetová kampaň

Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky. Internetová kampaň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pro zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více