Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o realizaci malého lokálního projektu ZRS Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu V Jihlavě,

2 Závěrečná zpráva o realizaci malého lokálního projektu ZRS Název projektu: Zpevnění břehu řeky Jagnob za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu Partnerská země: TÁDŽIKISTÁN Datum zahájení projektu: Květen 2010 Celkový rozpočet: , - CZK Místo realizace projektu: Číslo projektu: MLP č. 1/ TASH Obec Anzob, Ajninský okr., Sagdijská obl. Řeka Jagnob, přítok řeky Zeravšan Datum ukončení projektu: Říjen 2010 Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR: ,-CZK Ostatní zdroje: ,- CZK (30%) Realizátor projektu: organizace / odpovědný řešitel (jméno, adresa, kontakty): Nadační fond Adygine, Znojemská 78, Jihlava, Česká republika Odpovědný vedoucí: RNDr. Michal Černý Česká zemědělská universita v Praze, Praha 6 Suchdol, , ul. Kamýcká 129. Odpovědný vedoucí: Prof. Ing. Bohumil Havrland ONICO s.r.o., Černošice , ul. Dobřichovická 749, za tuto jednatelé Doc. Ing. Jiří Jára, CSc. a Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Partnerská organizace v zemi realizace projektu (jméno, adresa, kontakty): Centrum pro řízení projektu protipovodňové ochrany Chatlonské oblasti. (Центр управления проекта по наводнениям в Хатлонской области.) Odpovědný vedoucí: Anvar Khodimov, ředitel hydrometeorologického oddělení. Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele zprávy : V Praze 29. října 2010 RNDr. Michal Černý, Prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc.

3 Srovnání realizovaných výstupů a aktivit projektu s plánem projektu, přesná specifikace a kvantifikace výstupů Očekávané výsledky projektu byly v plné míře dosaženy, tzn. místní komunikace se stala plně sjízdnou, čímž byl pro cca 8 tisíc obyvatel, žijících v údolích na horním toku řeky, zajištěn trvalý přístup do administrativního centra Anzob a na druhou stanu k hlavní silnici spojující Dušanbe a Chudžand pro zásobování a zdravotnickou pomoc. V souladu se zadáním, uvedeným ve specifikaci projektu (viz příloha ke Smlouvě o realizaci MLP mezi ZÚ Taškent a nadačním fondem Adygine ze dne ), bylo provedeno zpevnění břehu řeky Jagnob, prohloubeno její koryto a vybudován násep (bariéra z balvanů a štěrku) chránící silnici před zaplavením. Silnice překrytá přívalovými nánosy byly vyčštěna a koryto potoka, po kterém přívaly probíhají, bylo zregulováno. Nad rámec původně projektovaných prací bylo provedeno i zatrubnění horského potoka pod silniční komunikací, aby se zamezilo opakovanému podemílání silniční komunikace v jarních a letních měsících. Podrobně viz Prezentace projektu, uvedená v příloze č. 1 včetně fotodokumentace výsledků realizace projektu. Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu (podpora projektu ze strany země příjemce, ohlasy v místě realizace projektu, přínos pro danou zemi) Práce byly vykonány místním podnikem silničního stavitelství, všechny provedené úpravy jsou funkční. Ve dnech září byla provedena inspekce prací zástupcem Nadačního fondu Adygine Dr. Michalem Černým (zpráva v příloze č. 4). Předání stavebního díla se uskutečnilo dne za účasti zástupce místní samosprávy, tj. předsedy Hokimátu obce Anzob H. Džuraeva, místních občanů a zástupců realizátora MLP z ČR i ZÚ Taškent viz v příloze kopie dopisu předsedy Hokimátu obce Anzob z Jménem obyvatel regionu se v dopise tlumočí poděkování panu velvyslanci Robertu Kopeckému a jeho prostřednictvím České republice za realizovaný projekt, přičemž je velmi kladně hodnocen přínos projektu pro místní obyvatelstvo. Další údržba a správa opravené silniční komunikace v údolí řeky Jagnob bude realizována z rozpočtových prostředků místní samosprávy a bude prováděna podniky silničního stavitelství Ajniského okresu a Sagdijské oblasti. Závěry a doporučení V daném případě se jedná o první malý lokální projekt rozvojové spolupráce pro Tádžikistán z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR. S jeho obsahem a realizací seznámili zástupci realizátora z ČR a ZÚ Taškent dne pí. T. G Bazarovou, náměstkyni ministra ekonomického rozvoje a obchodu Tádžikistánu, která MLP velmi pozitivně zhodnotila jako ukázkový příklad reálné rozvojové pomoci. Zkušenosti z projektu v Tádžikistánu a získané osobní kontakty na představitele státní a místní samosprávy byly předány ZÚ Taškent. Zkušenosti budou realizátory z ČR poskytnuty zájemcům o další podobné projekty nebo vědeckou či jinou spolupráci s tádžickými subjekty. Zpráva bude publikována na internetovém portálu ZÚ Taškent a nadačního fondu Adygine. Vyjádření ZÚ k realizovanému projektu Zasláno samostatnou zprávou TIC ze ZÚ Taškent na MZV ČR.

4 ZÁVĚRČNÁ FINANČNÍ ZPRÁVA Celkový příspěvek rozpočtu z prostředků ZRS ČR: ,- CZK Název Počet jednotek Cena za jednotku v CZK Celková částka v CZK 1. Osobní náklady celkově: Z toho RNDr. M. Černý Prof.Ing.B.Havrland 2. Cestovní nákl. celkově: Letecká doprava Místní doprava 30 dní.. dní.. dní 2 letenky 2 osoby ,- CZK ,- CZK ,- CZK ,- CZK ,- CZK ,- CZK 5 059,- CZK Ubytování 25 nocí ,- CZK Víza 2 osoby 3 374,- CZK Zdravotní příprava, např. očkování Cestovní pojištění Stravné (dle vyhlášky Ministerstva financí ČR 40,- UR / den, stř. kurs 25,-CZK / UR) 0 20 dní 27 dní 3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu): 0 65,- Kč / den (Černý) Na nákup nářadí a stavebních materiálů uhrazen přípěvek ,- CZK 4. Přímé náklady v místě realizace: Za nákladní dopravu a pronájem stavebních strojů uhrazeno ,- CZK 5. Služby plně zajištěné externí dodávkou: 0,- CZK 1 300,-CZK ,- CZK Za subdodávky stavebních prací a výplaty mezd místních pracovních uhrazeno ,- CZK 6. Přímá podpora cílovým skupinám: např. cestovné, stravné, úhrada poplatků apod. 0,- CZK 7. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7 % ze součtu nákladů v bodech 1-6): Na administrativní náklady realizátorům projektu plně využit příspěvek ve výši ,- CZK Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele závěrečné finanční zprávy : V Praze dne 29. října 2010 RNDr. Michal Černý Prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc.

5 Přílohy: 1. Prezentace projektu v českém, ruském a anglickém jazyce, vč. fotodokumentace provedených prací. 2. Protokol o provedení prací 3. Kopie dopisu předsedy Hokimátu obce Anzob, Ajninského okresu Tádžikistánu. 4. Žádost odpovědné tádžické organizace o zajištění projektu 5. Zápis z kontroly prací zástupcem Nadačního fondu Adygine Michalem Černým 6. Výčet provedených prací 7. Fotografie z údolí Jagnob a kišlaku Anzob

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 - Hradčany Roční zpráva o realizaci projektu ZRS Podpora trojstranných

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví 11 Listopad 2004 Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví Povinnost provádět inventarizace majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Rozhodnutí č. 25/2015/03. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015

Rozhodnutí č. 25/2015/03. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA Nerudova 3, 118 50 Praha 1 VYDÁVÁ PODLE ZÁKONA Č.218/2000 SB., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A PODLE ZÁKONA 151/2010 Sb. Rozhodnutí č.

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014 VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014 Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo") vyhlašuje pro rok 2014 výběrové dotační řízení na projekty

Více

Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ

Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ Příloha č. 4 Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ OBSAH 1. Úvodní část 1.1 Název projektu 1.2 Cíle projektu 1.2.1 Specifikace cíle 1.2.2 Cíle žadatele 1.3 Zpracovatel projektu

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) Zastoupené Euroregionem Praděd česká část Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR -

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

ŢÁDOST O DOTACI. z Fondu malých projektů jiţní Morava - Dolní Rakousko. (pro ţadatele z Jihomoravského kraje)

ŢÁDOST O DOTACI. z Fondu malých projektů jiţní Morava - Dolní Rakousko. (pro ţadatele z Jihomoravského kraje) ŢÁDOST O DOTACI z Fondu malých projektů jiţní Morava - Dolní Rakousko (pro ţadatele z Jihomoravského kraje) v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Název projektu

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více