EXRAN IV. Aktivity zaměřené na témata Obchod s lidmi bílým masem a Chudoba třetího světa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXRAN IV. Aktivity zaměřené na témata Obchod s lidmi bílým masem a Chudoba třetího světa."

Transkript

1 EXRAN IV Aktivity zaměřené na témata Obchod s lidmi bílým masem a Chudoba třetího světa.

2 BROŽURKA EXRAN 4 Aktivity zaměřené na témata Chudoba třetího světa a Obchod s lidmi (bílým masem) je pokračování stejnojmenné brožurky z roku 2011, 2012 a Obě aktivity obsahují metodické listy pro pedagogickou práci s tématy, které spadají pod multikulturní výchovu. Aktivity vznikly v roce 2014 v rámci projektu Exran IV na základě práce se žáky a studenty 2. stupně ZŠ a SŠ během výukových programů zaměřených na výše zmíněná témata. Tyto multikulturní výukové programy mají za cíl vést studenty k zamyšlení nad tím, na co je třeba dávat zvláštní pozor před odjezdem do ciziny a co vše je nutné znát a vědět (podmínky, smlouvu, jazyk, atd.), chci-li v cizině pracovat. Stejně tak se mládež touto cestou seznámí s riziky a případným nebezpečím, které práci v zahraničí provází. Výukové programy by dále měly studenty přimět k vědomí, že ve vzdálených zemích druhé strany zeměkoule jsou vrstevníci žijící v chudém prostředí, pro než je rodina a vzdělání základním kamenem života a jejichž hodnoty jsou v mnohém odlišné od hodnot běžného dítěte západního světa. Metodické listy zveřejňujeme jako inspiraci pro všechny pedagogy, kterým se zdají být témata multikulturní výchovy důležitá. Přejeme hodně zdaru při otevírání palčivých otázek ve třídě, ale také zábavu nad jejich řešením. Metodické listy lze stáhnout v elektronické podobě na stránkách Daniel Dvořák /2/

3 TŘETÍ SVĚT PROGRAM JE ZAMĚŘENÝ NA TÉMATA CHUDOBY A ŽIVOTNÍCH HODNOT TŘETÍHO SVĚTA Aktivita 1 Otázky / Aktivita 2 Videa a fotky / Aktivita 3 Hodnotová mřížka Aktivita 4 Práce s kartičkami / Aktivita 5 Reflexe /3/

4 Téma: Třetí svět (Hodnoty-srovnání s dětmi z Himalájí) Program je zaměřený na témata chudoby a životních hodnot třetího světa. Děti se zamyslí nad vlastními hodnotami, nad tím, co ovlivňuje jejich vytváření. Cílem programu je kromě poukázání na chudobu rozvojových zemí, reflexe vlastních hodnot a postojů, ale také následné porovnání výsledků hodnot s hodnotami dětí z Himalájí (severní Indie). Aktivita 1: Otázky (denní program) Žáci se seznámí s tématem programu a základními otázkami, ke kterým bude vedena diskuse v průběhu programu Na konci odpovědi srovnáváme s odpověďmi dětí z Himalájí Čas: 15 minut Průběh: Ptáme se dětí na 6 otázek (viz. Otázky), na které jsme se ptali dětí z Himalájí, konkrétně ve škole Mulbek. Pokládáme dětem otázky hravou formou - máme nachytaný malý míček (či jej uděláme z papíru) a ptáme se dětí na konkrétní otázky. Když se dítě přihlásí, že by nám chtělo odpovědět, hodíme mu míček a tím získá slovo a odpoví na otázku. Takhle se ptáme cca 6 dětí na každou otázku a vzápětí odpovíme, jak dopadl průzkum v Himalájích u stejně starých dětí. Když vzniknou rozdílné odpovědi - vysvětlíme, proč tomu tak je. Výsledky z Himalájí viz příloha č. 1. Otázky: Jak obvykle trávíš svůj volný čas? Chodíš pěšky do školy - jak dlouho? Kolik dostáváš měsíčně od rodičů kapesné? Kolik lidí u vás bydlí v jednom domě? Je nějaká činnost či výpomoc, kterou doma musíš vykonat po návratu ze školy? Co bys chtěl ve svém životě změnit? Aktivita 2: Videa a fotky z Himalájí Představit děti z Himalájí Vnímání jejich života, prostředí, školy aj Pomůcky: videa a fotky Čas: 20 minut Průběh Ukazujeme fotky a videa a vše popisujeme tak, aby děti poznaly místní kraj, mrav, chování, potřeby lidí a také místní školu. Fotky a videa z Himalájí na stránce: /4/

5 Aktivita 3: Hodnotová mřížka Uvědomit si vlastní hodnoty Zamyslet se nad tím, co ovlivňuje naše rozhodování na životní cestě Schopnost sdílet s ostatními pocity: Co je pro mě v životě důležité Na konci hodnoty srovnáváme s odpověďmi dětí z Himalájí Pomůcky: Papíry A5, propisky Čas: 20 minut Průběh Každé dítě dostane papír A5, který si rozdělí nakreslením mřížky na 8 polí (nebo můžeme podat instrukce pro vytvoření mřížky přehýbáním papíru: nejdříve přehneme papír v půlce, poté opět v půlce, a ještě jednou v půlce. Tím nám vznikne vyznačení 8 políček). Do každého políčka si děti zapíší jednu věc, která je pro ně v životě důležitá (životní hodnota). Pro jasnou představu můžeme uvést příklad: kamarádi, rodina, přítel/kyně, zdraví, úspěch, dobré známky ve škole, apod. Na vyplnění políček hodnotami mají žáci 5 minut. Jde o to, aby dovedli v poměrně krátkém časovém limitu formulovat to, co je pro ně v životě důležité. Po vyplnění děti vyzveme, aby si představily, že nastane situace (př. málo času, přestěhování, nemoc, apod.), ve které se musí poloviny svých hodnot vzdát. Z mřížky tedy vyškrtnou 4 (z celkových 8) hodnot. Poté, co jim zbudou 4 hodnoty, si sednou k sobě se sousedem po pravé ruce a pobaví se o tom, které hodnoty jim zbyly (porovnají se sousedem), a také o tom, jak pro ně bylo těžké, se poloviny svých hodnot vzdát. Po krátké diskusi informujeme děti, že opět nastala omezující situace a opět se musí poloviny zbylých hodnot vzdát (ze 4 jim tedy zbudou 2 klíčové hodnoty). Výběr naznačí vyškrtnutím 2 hodnot. Poté si sesednou vždy 2 dvojice k sobě (vytvoří tedy skupinky po čtyřech žácích), ve kterých se pobaví o tom, které 2 klíčové hodnoty jim zbyly, a podle čeho se rozhodovaly při posledním výběru. Aktivitu uzavřeme reflexí v celé skupině. Zeptáme se na podobné otázky, jako jsme pokládali žákům, když pracovali ve dvojici a ve skupině po 4. Jde o sdílení v celé skupině žáků, které je dobrovolné (prostor je dán těm, kteří chtějí něco říct, nikoho však nenutíme). Hodnoty následně porovnáme s dětmi z Himalájí. Příloha č. 2 Aktivita 4: Práce s kartičkami (globální problémy v rozvojových zemích) Seznámení se s některými globálními problémy třetího světa: Světový obchod a s ním spojené dětské a nucené práce, dále pak devastace životního prostředí jako negativní důsledek hospodářské a sociální chudoby. Příloha č. 3 a 4. Pomůcky: : 2 sety 44 laminovaných kartiček (vždy rozdělené do 4 částí po 11ti kartičkách) Čas: 25 minut Průběh Úkol: seřadit do čtveřic kartičky s fotkami a popisky tak, že v každé čtveřici bude: /5/

6 1. Produkt, který tato země typicky vyváží (např. koltan) 2. Vazba tohoto produktu na naši spotřebu (např. koltan je klíčovou součástkou naší elektroniky, mobilů) 3. Environmentální nebo sociální dopady na danou zemi (např. dětská práce při těžbě koltanu, těžba financuje konflikt) 4. Země, které se problém týká (např. Kongo) Aktivita 5: Reflexe Uzavřít program celkovou reflexí Pomůcky: papíry, propisky Čas: 10 minut Průběh Děti si na papír nakreslí trojúhelník. Do jeho vrchního roku napíší (dovnitř trojúhelníku), jaký poznatek si z programu odnáší. Poznatek může být nová informace, vybavení si již dříve získané znalosti, něco, co děti během programu překvapilo /zaujalo, apod. Do levého roku zaznamenají aktivitu, která se jim na programu nejvíce líbila. Do pravého rohu zaznamenají buď aktivitu, která se jim nelíbila nebo nějakou otázku, kterou mohou mít po programu v hlavě. /6/

7 Příloha č.1 Výsledky z Himalájí Jak obvykle trávíš svůj volný čas? Kriket, kriket, kriket, výpomoc doma rodině Chodíš pěšky do školy-jak dlouho? 15min až 1 h Kolik dostáváš měsíčně od rodičů kapesné? 0 až 100 rupií (0 až 33 korun) Kolik lidí u Vás bydlí v jednom domě? 7 až 15 Je nějaká činnost či výpomoc, kterou doma musíš vykonat, po návratu ze školy? Práce na poli, chodit pro vodu na vaření a umývání Co bys chtěl ve svém životě změnit? Dívky chtějí být vyšší a chlapci svalnatější Příloha č.2 Hodnoty dětí z Himalájí 1. Táta a máma (uvádějí každého zvlášť) 2. Rodina (myslí tím celou svoji rodinu s prarodiči, příbuznými v domácnosti, atd.) 3. Škola a učitel (vzdělání) 4. Náboženství (klášter) 5. Hra 6. Voda a Jídlo 7. Kamarádi 8. Vzduch Příloha č.3 Laminátové kartičky v pdf ke stažení zde: Příloha č.4 produkt / služba Kongo rudy koltan a cínovec poptávka po elektronice eki tán bavlna plo ina v c án ral k o e era ala i tab k práce e ea aiva a tráta rik a a n o ko e er lato o rov k c na náro n c tn c o vatel to ická arviva otrav a latokopeck c o la tec n ie tkaní barvení r c lá a pro e n e n bavní pyrotec n ka pro prc av o ent á av por ován pracovn c a li k c práv lonovin kakao a ko recko áki tán Burundi káva /7/

8 produkt/služba ruda koltan Kongo a lna b k st n uat nu n r an n al a an no n k dn do ko lato ru tn o k ar to nd r a n rot n ka ra r o a l do l da ro a o nt dnu nu l d k atl a otra a rako na r a tka Ka bodža ro a g r ko un t do al a ol ndon s d n r n ol produkt nebo služba Kongo k uat ruda koltan t n al a ru a lna a an n ro anan a lato tkan ar n nd a n rot n ka ra Ka l o a od a gr ndon ro a al a ol n /8/ o atd

9 OBCHOD S LIDMI PROGRAM JE ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘED ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM JAKO JE OBCHOD S LIDMI Aktivita 1 Seznámení se s problematikou / Aktivita 2 Čtení pravdivých příběhu vykořisťovaných osob / Aktivita 3 Výklad a video z filmu / Aktivita 4 Prevence - aneb jak se chránit před odletem a na místě /9/

10 Téma: Obchod s lidmi Toto téma se zabývá celosvětovým problémem, který patří mezi jednu z nejvýnosnějších forem mezinárodního organizovaného zločinu (hned po obchodu s drogami a se zbraněmi). Podstatou samotného procesu je to, že je obchodovaná osoba vykořisťována! Toto téma je určeno pro mládež ze středních (nejen dívčích) škol doporučováno je však hlavně pro maturantky, které mají sklony odjíždět za prací do zahraničí. Aktivita 1: Seznámení se s problematikou úvod do problematiky obchodování s lidmi vymezení hlavních pojmů Čas: 10 minut Průběh: Budeme se bavit o dané problematice jako o jedné s forem násilí jako je především porušováním základních lidských práv obchodovaných osob. Dále se zabýváme zneužíváním (psychickém, fyzickém i sexuálním) a nahlédneme do legislativy, typologie obětí, příčiny, atd. Pomúcky: Aktivita 2: Čtení pravdivých příběhu vykořisťovaných osob vnímání pocitů vykořisťované osoby oběti obchodování, typologie obětí Pomůcky: Příběhy vykořisťovaných osob (příloha č. 1) Čas: 10 minut Průběh: Vyberou se 4 děti a každý z nich dostane papír s příběhem vykořisťované osoby. Tento příběh každý zvlášť přečte a ostatní budou mluvit o tom, jak by se cítili v téhle situaci a co by se dalo udělat pro ukončení otroctví. /10/

11 Aktivita 3: Výklad a video (pravdivý příběh) z filmu: Lillya for ever realistický až naturalistický náhled obchodu s lidmi vcítění se do oběti, která je ve stejném věku jako zúčastnění diváci Pomůcky: Video Čas: 55 minut Průběh: Výklad prvních 50minut filmu.: Příběh filmu se odehrává v malém ruském městě, kde po pádě socializmu jakoby neexistovala žádna budoucnost. 16roční Lilyu matka zanechá doma a odejde se svým přítelem do USA. Opuštěná Lilya začne prostituovat a naděj nachází až když potká Andreja. Film je lépe pustit v ruštině s titulky. Po vyprávění prvních 50 minut pustíme film od 50 minuty, kde poprvé Lilya potkává Andreje. Po zhlédnutí filmu se bavíme o prožívání a pocitech zúčastněních při promítání. Také o tom, co Lilya udělala špatně a jak se měla zachovat, aby nedošlo k sexuálnímu vykořisťování a následné sebevraždě. Aktivita 4: Prevence - aneb jak se chránit před odletem a na místě Prevence obchodování s lidmi Uvědomění si co dělat před odletem do ciziny a jak se preventivně chránit, když jsem v cizině Pomůcky: Dvě obálky v nich kartičky (co by člověk měl vědět a dělat před odletem a po odletu.) příloha č. 2 Čas: 10 minut Průběh: Polovina zúčastněných si vylosuje z obálky jednu kartičku, co má dělat před odletem do ciziny a druhá polovina dětí si vylosuje a následně přečte, co má dělat, když se nachází v cizině. Po každém přečtení zdůrazňujeme to podstatné, pokud děti něčemu nerozumí, vysvětlíme. /11/

12 Příloha 1 Příběhy vykořisťovaných osob Příběh Vinoda Vinodovi bylo 12 let, když ho našli, jak pracuje v továrně na koberce v jedné odlehlé indické vesnici. Takhle vyprávěl svůj příběh: Jednou se objevil neznámý muž a zeptal se mě, jak se jmenuji. Řekl jsem, že Vinod.Zeptal se mě, co dělám, a já mu řekl, že chodím do školy. Pak mí nabídl, ať jdu s ním, že mě naučí číst, psát a tkát a dá mi 300 rupií za měsíc. Domů se prý podívám každé dva týdny, nebo kdy budu chtít. Dal mému otci 300 rupií a vzal mě s sebou. Od té doby už mi nikdy nic nedal. Když jsme se dostali na místo, řekl, že mě nenechá odejít. Prý tam drží děti, dokud neshnijí. Byli jsme velmi špatně živeni. Jídlo bylo nedovařené, měli jsme průjem. Nedali nám žádný lék, a když jsme chtěli jít na záchod, bili nás. Bili nás až do krve a taky nás kopali. V noci jsme byli zamčeni, spali jsme v roztrhaných pytlích. Nevěděl jsem, co se děje, proč mě tam vězní. Příběh Světlany Světlana se na Ukrajině vyučila šičkou a nemohla najít práci. Přes známého ji zkontaktoval muž, který jí slíbil práci šičky v Polsku. Klientku ale odvezl do ČR, do domu, kde byla společně s dalšími několika ženami z Ukrajiny zavřená a nucená pracovat jako šička. Práci Světlana vykonávala téměř nepřetržitě (12 hodin denně), v sobotu i v neděli, za minimální mzdu (1000 Kč/měsíc). Byl jí odebrán pas. Když ženy vyjádřily jakýkoliv nesouhlas, nedostávaly jídlo nebo jim majitel vyhrožoval, že je prodá do nočního klubu. Nemohly kontaktovat své rodiny. Po dvou měsících se naskytla příležitost k útěku, které Světlana společně s dalšími dvěma ženami využila. Vše ohlásily na policii, ta je však odvezla na cizineckou policii v Praze, kde jim bylo vystaveno rozhodnutí o správním vyhoštění z ČR na dobu jednoho roku. Policie odmítla kontaktovat La Stradu a ženy propustila na ulici. Světlana s ostatními spala dvě noci v parcích, na ukrajinské ambasádě jim mezitím vystavili náhradní cestovní doklady a zprostředkovali cestu zpět na Ukrajinu. Příběh Andrey Andrea se narodila v malém městě na střední Moravě. Rodiče se rozvedli, ještě než začala chodit do školy. Její matka žila poté s jinými muži, kteří se k ní ne vždy chovali hezky. Někteří ji dokonce bili. Andrea studovala střední školu a snažila se hledat možnosti, jak se co nejdříve osamostatnit. V té době potkala Karla. Jí bylo tehdy 17, jemu 25. Byl milý, pozorný a choval se k ní velmi hezky. Něco takového nikdy předtím nezažila. Plánovali společnou dovolenou v létě ve Španělsku. V té souvislosti jí Karel řekl, že slyšel o možnosti práce ve Španělsku na farmách. Nabídl se, že zjistí podrobnosti. Tehdy jsem byla opravdu šťastná. Věřila jsem, že Karel je ten pravý, vzpomínala později. Začátkem července odjeli. Asi 100 km za hranicemi zastavili v Německu u benzínové pumpy. Karel šel dovnitř. Ven však již nevyšel sám, ale s dalšími dvěma muži. Řekl jí, že to jsou stopaři a že je vezmou s sebou. Další, co si pamatuje, je, že ležela nahá v nějakém pokoji. Asi ji uspali. Nevěděla, kde je. Brzy zjistila, že je v nočním klubu. Řekli jí, že bude dělat prostitutku. Odmítla, ale donutili ji. Nevím, jak dlouho jsem tam byla. Myslím, že asi dva, tři měsíce. Neměla u sebe vůbec nic, utéct se bála a ani nevěděla, kam by šla. Vysvobozena byla až při policejní razii. Policie jí předala do péče nevládní organizace, která jí poskytla podporu a pomohla s návratem domů. Co bude dál? Nevím. Nechci kontaktovat rodinu, nechci se vrátit domů. On ví, kde bydlím. Mám strach. Chci normálně žít. /12/

13 Příběh Jany a Markéty Jana s Markétou se rozhodly, že si přes léto vydělají nějaké peníze. Zavolaly na číslo agentury, kterou našly v novinách. Na schůzce jim agentka vysvětlila podrobnosti, bude se jednat o práci při sběru ovoce. Poslední skupina odjíždí již za týden. Z agentury domů si nesly mnoho prospektů a informací o budoucí práci. Byly spokojené. O týden později nasedly společně se ženou z agentury do mikrobusu mířícího do Itálie. Jana se později svěřila pracovnici La Strady, že poslední, co si pamatuje, byl přejezd hranic. Poté usnula. Probudila se sama v jakémsi sklepě se šílenou bolestí hlavy. Nevěděla, co dělat. Brzy ráno jí italsky hovořící muž ze sklepa vytáhl a dovedl do místnosti, kde byly šicí stroje. Jiná žena jí ukázala, jak přišívat kapsy. Pokusila se ženě vysvětlit, že je to omyl, přijela přece sbírat ovoce. Zhruba po hodině marného dohadování přišla žena, která jí lámanou češtinou vysvětlila, že dluží za cestu a ubytování. Dluh musí odpracovat. Kde je Markéta, jí neřekla. Po třech týdnech, během kterých Jana pracovala více než 16 hodin denně, nedostávala téměř žádné jídlo a spala společně s dalšími ženami v malé místnosti, již přestávala věřit, že vše přežije. Příloha č. 2 Jak se chránit před odjezdem: Prověř si pečlivě nabídku práce, zvaž její důvěryhodnost. I nabídce od známého či kamaráda je potřeba věnovat pozornost. Získej dopředu co nejpodrobnější pracovní smlouvu v jazyce, kterému dobře rozumíš. Až poté podepiš! Informuj se o svém pracovním povolení a s o svém pobytu v zahraničí (agentura má mít na svoji činnost povolení O odjezdu do zahraničí informuj rodinu/spolehlivé známí a udržuj s nimi pravidelný kontakt. S blízkými si dohodni záchranný signál (slovní spojení nebo větu), který lze použít i v případě odposlouchávaného telefonátu aby věděli, že něco není v pořádku. Zanech doma kopii pracovní smlouvy, kontakt na místo pobytu, dále fotokopii pasu a aktuální fotografii. Snaž se získat co nejvíce kontaktních adres v zemi, do které jedeš (zejména adresa a telefon českého velvyslanectví, kanceláře IOM v dané zemi, policii atp.). Nauč se je zpaměti! Sjednej si komplexní cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění proti úrazu nebo onemocnění. Před cestou absolvuj základní lékařské vyšetření a navštiv zubaře. Zajisti si předplacenou telefonní kartu pro volání ze zahraničí je to výhodné. Vezmi si s sebou finanční prostředky do začátku a nejméně minimum peněz případnou cestu zpět domů. K věcem přibal i slovník v jazyce země, kam cestuješ a nauč se základní fráze. Jak se chránit v průběhu pobytu: Za žádných okolností nikdy nikomu neodevzdávej svůj pas!!! Ani při práci načerno zaměstnavatel tvůj pas nepotřebuje! Veškeré náležitosti včetně pracovního povolení si můžeš obstarat sám/a. V případě odcizení dokladů se okamžitě obrat na policii nebo na české velvyslanectví! Jsou-li podmínky tvého pobytu jiné, než je uvedeno ve smlouvě, obrať se na agenturu či osobu, která práci zprostředkovala a žádej okamžitou nápravu. Nedojde-li k nápravě, máš právo od smlouvy odstoupit. /13/

14 Neber od zaměstnavatele nebo zprostředkovatele žádné půjčky nebo dary, nezavazuj se mu! Častokrát se stane, že jsou lidé nuceni splácet zprostředkovateli náklady spojené s dopravou do cílové země a s pobytem v této zemi! Ozývej se rodičům nebo známým tak, jak jste se dohodli! Ohlas jim okamžitě každou změnu svého pobytu! V případě potřeby neváhej kontaktovat české velvyslanectví nebo policii v zemi, ve které pracuješ! I když se rozhodneš pracovat načerno, neboj se v nouzi obrátit na policii ve většině evropských zemích při nejmenším náznaku, že je žena obští obchodování, s ní úřady zacházejí jak o s obětí násilí!! /14/

15 Vydala Diecézní charita Brno Multikulturní aktivity / 2014 Texty: Mgr. Daniel Dvořák Grafická úprava: BcA. Petra Štichová Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 /15/

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy 1. Když nemůžu přijít, musím se omluvit Jak to mám udělat: Nejpozději 1 den dopředu zavolám, pošlu SMS nebo napíšu email,

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU???

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list

Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti zaměstnance práce s texty - byla porušena práva nebo povinnosti zaměstnance? práce s interaktivní

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 25 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. A Datum: 2. 4. 2013 Dýchací

Více

Jsme si opravdu rovni? Metodický list

Jsme si opravdu rovni? Metodický list Jsme si opravdu rovni? Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - v čem se lišíme, sociální a osobnostní nerovnost práce s textem - příběhy, vnímání a hodnocení odlišností druhých skupinová

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Místo, kde žijeme. Domov - adresa

Místo, kde žijeme. Domov - adresa Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Domov - adresa Ročník 3. Anotace Tento pracovní list slouží k tomu,

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Interview. Jak psát interview?

Interview. Jak psát interview? Interview Rozhovor je šikovný žánr. Mohu se lecčeho dobrat, a zpovídaný člověk někdy dokonce řekne něco, nač by bez mojí otázky nepřišel Ptám se obyčejně, občansky: nejsem ani politolog, ani ekonom, ani

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Soubor informací o poskytované službě DŮM NA PŮL CESTY Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE PENÍZE, PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR,, v.v.i. 20. října 2014 Mezinárodn ní kulatý stů ůl SÓLO ROD DIČE SÓLO

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Využití konceptu CLOSE TO k prevenci rizikového chování mladých začínajících řidičů

Využití konceptu CLOSE TO k prevenci rizikového chování mladých začínajících řidičů Využití konceptu CLOSE TO k prevenci rizikového chování mladých začínajících řidičů Mgr. Eva Šedá eva.seda@cdv.cz Centrum dopravního výzkumu (CDV), Líšeňská 33a, 636 00 Brno Souhrn Základní myšlenka projektu

Více

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do 15. 6. 2014 Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník 1 z 9 22.11.2010 7:49 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany Příkrá 67 264 01 Sedlčany IČ 48954004 Naše škola moje web-výstupy * 2. Základní škola Propojení, Sedlčany - - - školní rok 2010-2011 STUDIJNÍ

Více

Závěrečná zpráva ke Grantu MHMP: Výchovou k toleranci

Závěrečná zpráva ke Grantu MHMP: Výchovou k toleranci Cílem projektu bylo zjistit názory žáků všech tříd 1. ročníků naší školy na kyberšikanu, rasismus a extremismus. Aby tento cíl byl splněn, museli jsme vytvořit dotazníky, jejichž prostřednictvím bychom

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více