EXRAN IV. Aktivity zaměřené na témata Obchod s lidmi bílým masem a Chudoba třetího světa.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXRAN IV. Aktivity zaměřené na témata Obchod s lidmi bílým masem a Chudoba třetího světa."

Transkript

1 EXRAN IV Aktivity zaměřené na témata Obchod s lidmi bílým masem a Chudoba třetího světa.

2 BROŽURKA EXRAN 4 Aktivity zaměřené na témata Chudoba třetího světa a Obchod s lidmi (bílým masem) je pokračování stejnojmenné brožurky z roku 2011, 2012 a Obě aktivity obsahují metodické listy pro pedagogickou práci s tématy, které spadají pod multikulturní výchovu. Aktivity vznikly v roce 2014 v rámci projektu Exran IV na základě práce se žáky a studenty 2. stupně ZŠ a SŠ během výukových programů zaměřených na výše zmíněná témata. Tyto multikulturní výukové programy mají za cíl vést studenty k zamyšlení nad tím, na co je třeba dávat zvláštní pozor před odjezdem do ciziny a co vše je nutné znát a vědět (podmínky, smlouvu, jazyk, atd.), chci-li v cizině pracovat. Stejně tak se mládež touto cestou seznámí s riziky a případným nebezpečím, které práci v zahraničí provází. Výukové programy by dále měly studenty přimět k vědomí, že ve vzdálených zemích druhé strany zeměkoule jsou vrstevníci žijící v chudém prostředí, pro než je rodina a vzdělání základním kamenem života a jejichž hodnoty jsou v mnohém odlišné od hodnot běžného dítěte západního světa. Metodické listy zveřejňujeme jako inspiraci pro všechny pedagogy, kterým se zdají být témata multikulturní výchovy důležitá. Přejeme hodně zdaru při otevírání palčivých otázek ve třídě, ale také zábavu nad jejich řešením. Metodické listy lze stáhnout v elektronické podobě na stránkách Daniel Dvořák /2/

3 TŘETÍ SVĚT PROGRAM JE ZAMĚŘENÝ NA TÉMATA CHUDOBY A ŽIVOTNÍCH HODNOT TŘETÍHO SVĚTA Aktivita 1 Otázky / Aktivita 2 Videa a fotky / Aktivita 3 Hodnotová mřížka Aktivita 4 Práce s kartičkami / Aktivita 5 Reflexe /3/

4 Téma: Třetí svět (Hodnoty-srovnání s dětmi z Himalájí) Program je zaměřený na témata chudoby a životních hodnot třetího světa. Děti se zamyslí nad vlastními hodnotami, nad tím, co ovlivňuje jejich vytváření. Cílem programu je kromě poukázání na chudobu rozvojových zemí, reflexe vlastních hodnot a postojů, ale také následné porovnání výsledků hodnot s hodnotami dětí z Himalájí (severní Indie). Aktivita 1: Otázky (denní program) Žáci se seznámí s tématem programu a základními otázkami, ke kterým bude vedena diskuse v průběhu programu Na konci odpovědi srovnáváme s odpověďmi dětí z Himalájí Čas: 15 minut Průběh: Ptáme se dětí na 6 otázek (viz. Otázky), na které jsme se ptali dětí z Himalájí, konkrétně ve škole Mulbek. Pokládáme dětem otázky hravou formou - máme nachytaný malý míček (či jej uděláme z papíru) a ptáme se dětí na konkrétní otázky. Když se dítě přihlásí, že by nám chtělo odpovědět, hodíme mu míček a tím získá slovo a odpoví na otázku. Takhle se ptáme cca 6 dětí na každou otázku a vzápětí odpovíme, jak dopadl průzkum v Himalájích u stejně starých dětí. Když vzniknou rozdílné odpovědi - vysvětlíme, proč tomu tak je. Výsledky z Himalájí viz příloha č. 1. Otázky: Jak obvykle trávíš svůj volný čas? Chodíš pěšky do školy - jak dlouho? Kolik dostáváš měsíčně od rodičů kapesné? Kolik lidí u vás bydlí v jednom domě? Je nějaká činnost či výpomoc, kterou doma musíš vykonat po návratu ze školy? Co bys chtěl ve svém životě změnit? Aktivita 2: Videa a fotky z Himalájí Představit děti z Himalájí Vnímání jejich života, prostředí, školy aj Pomůcky: videa a fotky Čas: 20 minut Průběh Ukazujeme fotky a videa a vše popisujeme tak, aby děti poznaly místní kraj, mrav, chování, potřeby lidí a také místní školu. Fotky a videa z Himalájí na stránce: /4/

5 Aktivita 3: Hodnotová mřížka Uvědomit si vlastní hodnoty Zamyslet se nad tím, co ovlivňuje naše rozhodování na životní cestě Schopnost sdílet s ostatními pocity: Co je pro mě v životě důležité Na konci hodnoty srovnáváme s odpověďmi dětí z Himalájí Pomůcky: Papíry A5, propisky Čas: 20 minut Průběh Každé dítě dostane papír A5, který si rozdělí nakreslením mřížky na 8 polí (nebo můžeme podat instrukce pro vytvoření mřížky přehýbáním papíru: nejdříve přehneme papír v půlce, poté opět v půlce, a ještě jednou v půlce. Tím nám vznikne vyznačení 8 políček). Do každého políčka si děti zapíší jednu věc, která je pro ně v životě důležitá (životní hodnota). Pro jasnou představu můžeme uvést příklad: kamarádi, rodina, přítel/kyně, zdraví, úspěch, dobré známky ve škole, apod. Na vyplnění políček hodnotami mají žáci 5 minut. Jde o to, aby dovedli v poměrně krátkém časovém limitu formulovat to, co je pro ně v životě důležité. Po vyplnění děti vyzveme, aby si představily, že nastane situace (př. málo času, přestěhování, nemoc, apod.), ve které se musí poloviny svých hodnot vzdát. Z mřížky tedy vyškrtnou 4 (z celkových 8) hodnot. Poté, co jim zbudou 4 hodnoty, si sednou k sobě se sousedem po pravé ruce a pobaví se o tom, které hodnoty jim zbyly (porovnají se sousedem), a také o tom, jak pro ně bylo těžké, se poloviny svých hodnot vzdát. Po krátké diskusi informujeme děti, že opět nastala omezující situace a opět se musí poloviny zbylých hodnot vzdát (ze 4 jim tedy zbudou 2 klíčové hodnoty). Výběr naznačí vyškrtnutím 2 hodnot. Poté si sesednou vždy 2 dvojice k sobě (vytvoří tedy skupinky po čtyřech žácích), ve kterých se pobaví o tom, které 2 klíčové hodnoty jim zbyly, a podle čeho se rozhodovaly při posledním výběru. Aktivitu uzavřeme reflexí v celé skupině. Zeptáme se na podobné otázky, jako jsme pokládali žákům, když pracovali ve dvojici a ve skupině po 4. Jde o sdílení v celé skupině žáků, které je dobrovolné (prostor je dán těm, kteří chtějí něco říct, nikoho však nenutíme). Hodnoty následně porovnáme s dětmi z Himalájí. Příloha č. 2 Aktivita 4: Práce s kartičkami (globální problémy v rozvojových zemích) Seznámení se s některými globálními problémy třetího světa: Světový obchod a s ním spojené dětské a nucené práce, dále pak devastace životního prostředí jako negativní důsledek hospodářské a sociální chudoby. Příloha č. 3 a 4. Pomůcky: : 2 sety 44 laminovaných kartiček (vždy rozdělené do 4 částí po 11ti kartičkách) Čas: 25 minut Průběh Úkol: seřadit do čtveřic kartičky s fotkami a popisky tak, že v každé čtveřici bude: /5/

6 1. Produkt, který tato země typicky vyváží (např. koltan) 2. Vazba tohoto produktu na naši spotřebu (např. koltan je klíčovou součástkou naší elektroniky, mobilů) 3. Environmentální nebo sociální dopady na danou zemi (např. dětská práce při těžbě koltanu, těžba financuje konflikt) 4. Země, které se problém týká (např. Kongo) Aktivita 5: Reflexe Uzavřít program celkovou reflexí Pomůcky: papíry, propisky Čas: 10 minut Průběh Děti si na papír nakreslí trojúhelník. Do jeho vrchního roku napíší (dovnitř trojúhelníku), jaký poznatek si z programu odnáší. Poznatek může být nová informace, vybavení si již dříve získané znalosti, něco, co děti během programu překvapilo /zaujalo, apod. Do levého roku zaznamenají aktivitu, která se jim na programu nejvíce líbila. Do pravého rohu zaznamenají buď aktivitu, která se jim nelíbila nebo nějakou otázku, kterou mohou mít po programu v hlavě. /6/

7 Příloha č.1 Výsledky z Himalájí Jak obvykle trávíš svůj volný čas? Kriket, kriket, kriket, výpomoc doma rodině Chodíš pěšky do školy-jak dlouho? 15min až 1 h Kolik dostáváš měsíčně od rodičů kapesné? 0 až 100 rupií (0 až 33 korun) Kolik lidí u Vás bydlí v jednom domě? 7 až 15 Je nějaká činnost či výpomoc, kterou doma musíš vykonat, po návratu ze školy? Práce na poli, chodit pro vodu na vaření a umývání Co bys chtěl ve svém životě změnit? Dívky chtějí být vyšší a chlapci svalnatější Příloha č.2 Hodnoty dětí z Himalájí 1. Táta a máma (uvádějí každého zvlášť) 2. Rodina (myslí tím celou svoji rodinu s prarodiči, příbuznými v domácnosti, atd.) 3. Škola a učitel (vzdělání) 4. Náboženství (klášter) 5. Hra 6. Voda a Jídlo 7. Kamarádi 8. Vzduch Příloha č.3 Laminátové kartičky v pdf ke stažení zde: Příloha č.4 produkt / služba Kongo rudy koltan a cínovec poptávka po elektronice eki tán bavlna plo ina v c án ral k o e era ala i tab k práce e ea aiva a tráta rik a a n o ko e er lato o rov k c na náro n c tn c o vatel to ická arviva otrav a latokopeck c o la tec n ie tkaní barvení r c lá a pro e n e n bavní pyrotec n ka pro prc av o ent á av por ován pracovn c a li k c práv lonovin kakao a ko recko áki tán Burundi káva /7/

8 produkt/služba ruda koltan Kongo a lna b k st n uat nu n r an n al a an no n k dn do ko lato ru tn o k ar to nd r a n rot n ka ra r o a l do l da ro a o nt dnu nu l d k atl a otra a rako na r a tka Ka bodža ro a g r ko un t do al a ol ndon s d n r n ol produkt nebo služba Kongo k uat ruda koltan t n al a ru a lna a an n ro anan a lato tkan ar n nd a n rot n ka ra Ka l o a od a gr ndon ro a al a ol n /8/ o atd

9 OBCHOD S LIDMI PROGRAM JE ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘED ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM JAKO JE OBCHOD S LIDMI Aktivita 1 Seznámení se s problematikou / Aktivita 2 Čtení pravdivých příběhu vykořisťovaných osob / Aktivita 3 Výklad a video z filmu / Aktivita 4 Prevence - aneb jak se chránit před odletem a na místě /9/

10 Téma: Obchod s lidmi Toto téma se zabývá celosvětovým problémem, který patří mezi jednu z nejvýnosnějších forem mezinárodního organizovaného zločinu (hned po obchodu s drogami a se zbraněmi). Podstatou samotného procesu je to, že je obchodovaná osoba vykořisťována! Toto téma je určeno pro mládež ze středních (nejen dívčích) škol doporučováno je však hlavně pro maturantky, které mají sklony odjíždět za prací do zahraničí. Aktivita 1: Seznámení se s problematikou úvod do problematiky obchodování s lidmi vymezení hlavních pojmů Čas: 10 minut Průběh: Budeme se bavit o dané problematice jako o jedné s forem násilí jako je především porušováním základních lidských práv obchodovaných osob. Dále se zabýváme zneužíváním (psychickém, fyzickém i sexuálním) a nahlédneme do legislativy, typologie obětí, příčiny, atd. Pomúcky: Aktivita 2: Čtení pravdivých příběhu vykořisťovaných osob vnímání pocitů vykořisťované osoby oběti obchodování, typologie obětí Pomůcky: Příběhy vykořisťovaných osob (příloha č. 1) Čas: 10 minut Průběh: Vyberou se 4 děti a každý z nich dostane papír s příběhem vykořisťované osoby. Tento příběh každý zvlášť přečte a ostatní budou mluvit o tom, jak by se cítili v téhle situaci a co by se dalo udělat pro ukončení otroctví. /10/

11 Aktivita 3: Výklad a video (pravdivý příběh) z filmu: Lillya for ever realistický až naturalistický náhled obchodu s lidmi vcítění se do oběti, která je ve stejném věku jako zúčastnění diváci Pomůcky: Video Čas: 55 minut Průběh: Výklad prvních 50minut filmu.: Příběh filmu se odehrává v malém ruském městě, kde po pádě socializmu jakoby neexistovala žádna budoucnost. 16roční Lilyu matka zanechá doma a odejde se svým přítelem do USA. Opuštěná Lilya začne prostituovat a naděj nachází až když potká Andreja. Film je lépe pustit v ruštině s titulky. Po vyprávění prvních 50 minut pustíme film od 50 minuty, kde poprvé Lilya potkává Andreje. Po zhlédnutí filmu se bavíme o prožívání a pocitech zúčastněních při promítání. Také o tom, co Lilya udělala špatně a jak se měla zachovat, aby nedošlo k sexuálnímu vykořisťování a následné sebevraždě. Aktivita 4: Prevence - aneb jak se chránit před odletem a na místě Prevence obchodování s lidmi Uvědomění si co dělat před odletem do ciziny a jak se preventivně chránit, když jsem v cizině Pomůcky: Dvě obálky v nich kartičky (co by člověk měl vědět a dělat před odletem a po odletu.) příloha č. 2 Čas: 10 minut Průběh: Polovina zúčastněných si vylosuje z obálky jednu kartičku, co má dělat před odletem do ciziny a druhá polovina dětí si vylosuje a následně přečte, co má dělat, když se nachází v cizině. Po každém přečtení zdůrazňujeme to podstatné, pokud děti něčemu nerozumí, vysvětlíme. /11/

12 Příloha 1 Příběhy vykořisťovaných osob Příběh Vinoda Vinodovi bylo 12 let, když ho našli, jak pracuje v továrně na koberce v jedné odlehlé indické vesnici. Takhle vyprávěl svůj příběh: Jednou se objevil neznámý muž a zeptal se mě, jak se jmenuji. Řekl jsem, že Vinod.Zeptal se mě, co dělám, a já mu řekl, že chodím do školy. Pak mí nabídl, ať jdu s ním, že mě naučí číst, psát a tkát a dá mi 300 rupií za měsíc. Domů se prý podívám každé dva týdny, nebo kdy budu chtít. Dal mému otci 300 rupií a vzal mě s sebou. Od té doby už mi nikdy nic nedal. Když jsme se dostali na místo, řekl, že mě nenechá odejít. Prý tam drží děti, dokud neshnijí. Byli jsme velmi špatně živeni. Jídlo bylo nedovařené, měli jsme průjem. Nedali nám žádný lék, a když jsme chtěli jít na záchod, bili nás. Bili nás až do krve a taky nás kopali. V noci jsme byli zamčeni, spali jsme v roztrhaných pytlích. Nevěděl jsem, co se děje, proč mě tam vězní. Příběh Světlany Světlana se na Ukrajině vyučila šičkou a nemohla najít práci. Přes známého ji zkontaktoval muž, který jí slíbil práci šičky v Polsku. Klientku ale odvezl do ČR, do domu, kde byla společně s dalšími několika ženami z Ukrajiny zavřená a nucená pracovat jako šička. Práci Světlana vykonávala téměř nepřetržitě (12 hodin denně), v sobotu i v neděli, za minimální mzdu (1000 Kč/měsíc). Byl jí odebrán pas. Když ženy vyjádřily jakýkoliv nesouhlas, nedostávaly jídlo nebo jim majitel vyhrožoval, že je prodá do nočního klubu. Nemohly kontaktovat své rodiny. Po dvou měsících se naskytla příležitost k útěku, které Světlana společně s dalšími dvěma ženami využila. Vše ohlásily na policii, ta je však odvezla na cizineckou policii v Praze, kde jim bylo vystaveno rozhodnutí o správním vyhoštění z ČR na dobu jednoho roku. Policie odmítla kontaktovat La Stradu a ženy propustila na ulici. Světlana s ostatními spala dvě noci v parcích, na ukrajinské ambasádě jim mezitím vystavili náhradní cestovní doklady a zprostředkovali cestu zpět na Ukrajinu. Příběh Andrey Andrea se narodila v malém městě na střední Moravě. Rodiče se rozvedli, ještě než začala chodit do školy. Její matka žila poté s jinými muži, kteří se k ní ne vždy chovali hezky. Někteří ji dokonce bili. Andrea studovala střední školu a snažila se hledat možnosti, jak se co nejdříve osamostatnit. V té době potkala Karla. Jí bylo tehdy 17, jemu 25. Byl milý, pozorný a choval se k ní velmi hezky. Něco takového nikdy předtím nezažila. Plánovali společnou dovolenou v létě ve Španělsku. V té souvislosti jí Karel řekl, že slyšel o možnosti práce ve Španělsku na farmách. Nabídl se, že zjistí podrobnosti. Tehdy jsem byla opravdu šťastná. Věřila jsem, že Karel je ten pravý, vzpomínala později. Začátkem července odjeli. Asi 100 km za hranicemi zastavili v Německu u benzínové pumpy. Karel šel dovnitř. Ven však již nevyšel sám, ale s dalšími dvěma muži. Řekl jí, že to jsou stopaři a že je vezmou s sebou. Další, co si pamatuje, je, že ležela nahá v nějakém pokoji. Asi ji uspali. Nevěděla, kde je. Brzy zjistila, že je v nočním klubu. Řekli jí, že bude dělat prostitutku. Odmítla, ale donutili ji. Nevím, jak dlouho jsem tam byla. Myslím, že asi dva, tři měsíce. Neměla u sebe vůbec nic, utéct se bála a ani nevěděla, kam by šla. Vysvobozena byla až při policejní razii. Policie jí předala do péče nevládní organizace, která jí poskytla podporu a pomohla s návratem domů. Co bude dál? Nevím. Nechci kontaktovat rodinu, nechci se vrátit domů. On ví, kde bydlím. Mám strach. Chci normálně žít. /12/

13 Příběh Jany a Markéty Jana s Markétou se rozhodly, že si přes léto vydělají nějaké peníze. Zavolaly na číslo agentury, kterou našly v novinách. Na schůzce jim agentka vysvětlila podrobnosti, bude se jednat o práci při sběru ovoce. Poslední skupina odjíždí již za týden. Z agentury domů si nesly mnoho prospektů a informací o budoucí práci. Byly spokojené. O týden později nasedly společně se ženou z agentury do mikrobusu mířícího do Itálie. Jana se později svěřila pracovnici La Strady, že poslední, co si pamatuje, byl přejezd hranic. Poté usnula. Probudila se sama v jakémsi sklepě se šílenou bolestí hlavy. Nevěděla, co dělat. Brzy ráno jí italsky hovořící muž ze sklepa vytáhl a dovedl do místnosti, kde byly šicí stroje. Jiná žena jí ukázala, jak přišívat kapsy. Pokusila se ženě vysvětlit, že je to omyl, přijela přece sbírat ovoce. Zhruba po hodině marného dohadování přišla žena, která jí lámanou češtinou vysvětlila, že dluží za cestu a ubytování. Dluh musí odpracovat. Kde je Markéta, jí neřekla. Po třech týdnech, během kterých Jana pracovala více než 16 hodin denně, nedostávala téměř žádné jídlo a spala společně s dalšími ženami v malé místnosti, již přestávala věřit, že vše přežije. Příloha č. 2 Jak se chránit před odjezdem: Prověř si pečlivě nabídku práce, zvaž její důvěryhodnost. I nabídce od známého či kamaráda je potřeba věnovat pozornost. Získej dopředu co nejpodrobnější pracovní smlouvu v jazyce, kterému dobře rozumíš. Až poté podepiš! Informuj se o svém pracovním povolení a s o svém pobytu v zahraničí (agentura má mít na svoji činnost povolení O odjezdu do zahraničí informuj rodinu/spolehlivé známí a udržuj s nimi pravidelný kontakt. S blízkými si dohodni záchranný signál (slovní spojení nebo větu), který lze použít i v případě odposlouchávaného telefonátu aby věděli, že něco není v pořádku. Zanech doma kopii pracovní smlouvy, kontakt na místo pobytu, dále fotokopii pasu a aktuální fotografii. Snaž se získat co nejvíce kontaktních adres v zemi, do které jedeš (zejména adresa a telefon českého velvyslanectví, kanceláře IOM v dané zemi, policii atp.). Nauč se je zpaměti! Sjednej si komplexní cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění proti úrazu nebo onemocnění. Před cestou absolvuj základní lékařské vyšetření a navštiv zubaře. Zajisti si předplacenou telefonní kartu pro volání ze zahraničí je to výhodné. Vezmi si s sebou finanční prostředky do začátku a nejméně minimum peněz případnou cestu zpět domů. K věcem přibal i slovník v jazyce země, kam cestuješ a nauč se základní fráze. Jak se chránit v průběhu pobytu: Za žádných okolností nikdy nikomu neodevzdávej svůj pas!!! Ani při práci načerno zaměstnavatel tvůj pas nepotřebuje! Veškeré náležitosti včetně pracovního povolení si můžeš obstarat sám/a. V případě odcizení dokladů se okamžitě obrat na policii nebo na české velvyslanectví! Jsou-li podmínky tvého pobytu jiné, než je uvedeno ve smlouvě, obrať se na agenturu či osobu, která práci zprostředkovala a žádej okamžitou nápravu. Nedojde-li k nápravě, máš právo od smlouvy odstoupit. /13/

14 Neber od zaměstnavatele nebo zprostředkovatele žádné půjčky nebo dary, nezavazuj se mu! Častokrát se stane, že jsou lidé nuceni splácet zprostředkovateli náklady spojené s dopravou do cílové země a s pobytem v této zemi! Ozývej se rodičům nebo známým tak, jak jste se dohodli! Ohlas jim okamžitě každou změnu svého pobytu! V případě potřeby neváhej kontaktovat české velvyslanectví nebo policii v zemi, ve které pracuješ! I když se rozhodneš pracovat načerno, neboj se v nouzi obrátit na policii ve většině evropských zemích při nejmenším náznaku, že je žena obští obchodování, s ní úřady zacházejí jak o s obětí násilí!! /14/

15 Vydala Diecézní charita Brno Multikulturní aktivity / 2014 Texty: Mgr. Daniel Dvořák Grafická úprava: BcA. Petra Štichová Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 /15/

exran2 Aktivity zaměřené na témata bezdomovectví, islámu a vztahu Čechů a Romů

exran2 Aktivity zaměřené na témata bezdomovectví, islámu a vztahu Čechů a Romů exran2 Aktivity zaměřené na témata bezdomovectví, islámu a vztahu Čechů a Romů Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I.

Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. Mgr. Jiří Kocourek, aplikovaná sociologie, Praha Dr. Dana Moree, FHS UK, Praha Dominantní průové téma Vztah k dalším průovým tématům Ročník Časový rámec Multikulturní

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU W O R K SH O P S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU Y obsah úvod................................................................ 3 Proč lidská práva?.......................................................

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Práce žen z domova v České republice

Práce žen z domova v České republice Práce žen z domova v České republice Nejistá a nevýhodná práce ukrytá za dveřmi domácností, nebo flexibilita pro skloubení rodinného a profesního života? Mgr. Ivana Šindlerová Tato publikace vychází v

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem.

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem. Pr vodce džunglí samostatného života aneb Jak se nenechat sežrat AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov 2007 Průvodce

Více

Dítě. v nejlepších Rukách. Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz. Zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu

Dítě. v nejlepších Rukách. Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz. Zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu Dítě v nejlepších Rukách Zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz Dítě v nejlepších Rukách Zavádění nových postupů a metod

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí.

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí. Slovo šéfredaktorky Dobrý den, hlavním tématem druhého čísla časopisu REVERS je domácí násilí. Domácí násilí již není společenské tabu několik let. O jeho existenci většina z nás ví, někteří více, než

Více

DENÍK migranta. migrantky

DENÍK migranta. migrantky Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: 222 211 799, www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Evropská kontaktní skupina v České republice je občanské sdružení, které prosazuje

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ ISBN 978-80-87217-13-9 PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb

Více