EXRAN IV. Aktivity zaměřené na témata Obchod s lidmi bílým masem a Chudoba třetího světa.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXRAN IV. Aktivity zaměřené na témata Obchod s lidmi bílým masem a Chudoba třetího světa."

Transkript

1 EXRAN IV Aktivity zaměřené na témata Obchod s lidmi bílým masem a Chudoba třetího světa.

2 BROŽURKA EXRAN 4 Aktivity zaměřené na témata Chudoba třetího světa a Obchod s lidmi (bílým masem) je pokračování stejnojmenné brožurky z roku 2011, 2012 a Obě aktivity obsahují metodické listy pro pedagogickou práci s tématy, které spadají pod multikulturní výchovu. Aktivity vznikly v roce 2014 v rámci projektu Exran IV na základě práce se žáky a studenty 2. stupně ZŠ a SŠ během výukových programů zaměřených na výše zmíněná témata. Tyto multikulturní výukové programy mají za cíl vést studenty k zamyšlení nad tím, na co je třeba dávat zvláštní pozor před odjezdem do ciziny a co vše je nutné znát a vědět (podmínky, smlouvu, jazyk, atd.), chci-li v cizině pracovat. Stejně tak se mládež touto cestou seznámí s riziky a případným nebezpečím, které práci v zahraničí provází. Výukové programy by dále měly studenty přimět k vědomí, že ve vzdálených zemích druhé strany zeměkoule jsou vrstevníci žijící v chudém prostředí, pro než je rodina a vzdělání základním kamenem života a jejichž hodnoty jsou v mnohém odlišné od hodnot běžného dítěte západního světa. Metodické listy zveřejňujeme jako inspiraci pro všechny pedagogy, kterým se zdají být témata multikulturní výchovy důležitá. Přejeme hodně zdaru při otevírání palčivých otázek ve třídě, ale také zábavu nad jejich řešením. Metodické listy lze stáhnout v elektronické podobě na stránkách Daniel Dvořák /2/

3 TŘETÍ SVĚT PROGRAM JE ZAMĚŘENÝ NA TÉMATA CHUDOBY A ŽIVOTNÍCH HODNOT TŘETÍHO SVĚTA Aktivita 1 Otázky / Aktivita 2 Videa a fotky / Aktivita 3 Hodnotová mřížka Aktivita 4 Práce s kartičkami / Aktivita 5 Reflexe /3/

4 Téma: Třetí svět (Hodnoty-srovnání s dětmi z Himalájí) Program je zaměřený na témata chudoby a životních hodnot třetího světa. Děti se zamyslí nad vlastními hodnotami, nad tím, co ovlivňuje jejich vytváření. Cílem programu je kromě poukázání na chudobu rozvojových zemí, reflexe vlastních hodnot a postojů, ale také následné porovnání výsledků hodnot s hodnotami dětí z Himalájí (severní Indie). Aktivita 1: Otázky (denní program) Žáci se seznámí s tématem programu a základními otázkami, ke kterým bude vedena diskuse v průběhu programu Na konci odpovědi srovnáváme s odpověďmi dětí z Himalájí Čas: 15 minut Průběh: Ptáme se dětí na 6 otázek (viz. Otázky), na které jsme se ptali dětí z Himalájí, konkrétně ve škole Mulbek. Pokládáme dětem otázky hravou formou - máme nachytaný malý míček (či jej uděláme z papíru) a ptáme se dětí na konkrétní otázky. Když se dítě přihlásí, že by nám chtělo odpovědět, hodíme mu míček a tím získá slovo a odpoví na otázku. Takhle se ptáme cca 6 dětí na každou otázku a vzápětí odpovíme, jak dopadl průzkum v Himalájích u stejně starých dětí. Když vzniknou rozdílné odpovědi - vysvětlíme, proč tomu tak je. Výsledky z Himalájí viz příloha č. 1. Otázky: Jak obvykle trávíš svůj volný čas? Chodíš pěšky do školy - jak dlouho? Kolik dostáváš měsíčně od rodičů kapesné? Kolik lidí u vás bydlí v jednom domě? Je nějaká činnost či výpomoc, kterou doma musíš vykonat po návratu ze školy? Co bys chtěl ve svém životě změnit? Aktivita 2: Videa a fotky z Himalájí Představit děti z Himalájí Vnímání jejich života, prostředí, školy aj Pomůcky: videa a fotky Čas: 20 minut Průběh Ukazujeme fotky a videa a vše popisujeme tak, aby děti poznaly místní kraj, mrav, chování, potřeby lidí a také místní školu. Fotky a videa z Himalájí na stránce: /4/

5 Aktivita 3: Hodnotová mřížka Uvědomit si vlastní hodnoty Zamyslet se nad tím, co ovlivňuje naše rozhodování na životní cestě Schopnost sdílet s ostatními pocity: Co je pro mě v životě důležité Na konci hodnoty srovnáváme s odpověďmi dětí z Himalájí Pomůcky: Papíry A5, propisky Čas: 20 minut Průběh Každé dítě dostane papír A5, který si rozdělí nakreslením mřížky na 8 polí (nebo můžeme podat instrukce pro vytvoření mřížky přehýbáním papíru: nejdříve přehneme papír v půlce, poté opět v půlce, a ještě jednou v půlce. Tím nám vznikne vyznačení 8 políček). Do každého políčka si děti zapíší jednu věc, která je pro ně v životě důležitá (životní hodnota). Pro jasnou představu můžeme uvést příklad: kamarádi, rodina, přítel/kyně, zdraví, úspěch, dobré známky ve škole, apod. Na vyplnění políček hodnotami mají žáci 5 minut. Jde o to, aby dovedli v poměrně krátkém časovém limitu formulovat to, co je pro ně v životě důležité. Po vyplnění děti vyzveme, aby si představily, že nastane situace (př. málo času, přestěhování, nemoc, apod.), ve které se musí poloviny svých hodnot vzdát. Z mřížky tedy vyškrtnou 4 (z celkových 8) hodnot. Poté, co jim zbudou 4 hodnoty, si sednou k sobě se sousedem po pravé ruce a pobaví se o tom, které hodnoty jim zbyly (porovnají se sousedem), a také o tom, jak pro ně bylo těžké, se poloviny svých hodnot vzdát. Po krátké diskusi informujeme děti, že opět nastala omezující situace a opět se musí poloviny zbylých hodnot vzdát (ze 4 jim tedy zbudou 2 klíčové hodnoty). Výběr naznačí vyškrtnutím 2 hodnot. Poté si sesednou vždy 2 dvojice k sobě (vytvoří tedy skupinky po čtyřech žácích), ve kterých se pobaví o tom, které 2 klíčové hodnoty jim zbyly, a podle čeho se rozhodovaly při posledním výběru. Aktivitu uzavřeme reflexí v celé skupině. Zeptáme se na podobné otázky, jako jsme pokládali žákům, když pracovali ve dvojici a ve skupině po 4. Jde o sdílení v celé skupině žáků, které je dobrovolné (prostor je dán těm, kteří chtějí něco říct, nikoho však nenutíme). Hodnoty následně porovnáme s dětmi z Himalájí. Příloha č. 2 Aktivita 4: Práce s kartičkami (globální problémy v rozvojových zemích) Seznámení se s některými globálními problémy třetího světa: Světový obchod a s ním spojené dětské a nucené práce, dále pak devastace životního prostředí jako negativní důsledek hospodářské a sociální chudoby. Příloha č. 3 a 4. Pomůcky: : 2 sety 44 laminovaných kartiček (vždy rozdělené do 4 částí po 11ti kartičkách) Čas: 25 minut Průběh Úkol: seřadit do čtveřic kartičky s fotkami a popisky tak, že v každé čtveřici bude: /5/

6 1. Produkt, který tato země typicky vyváží (např. koltan) 2. Vazba tohoto produktu na naši spotřebu (např. koltan je klíčovou součástkou naší elektroniky, mobilů) 3. Environmentální nebo sociální dopady na danou zemi (např. dětská práce při těžbě koltanu, těžba financuje konflikt) 4. Země, které se problém týká (např. Kongo) Aktivita 5: Reflexe Uzavřít program celkovou reflexí Pomůcky: papíry, propisky Čas: 10 minut Průběh Děti si na papír nakreslí trojúhelník. Do jeho vrchního roku napíší (dovnitř trojúhelníku), jaký poznatek si z programu odnáší. Poznatek může být nová informace, vybavení si již dříve získané znalosti, něco, co děti během programu překvapilo /zaujalo, apod. Do levého roku zaznamenají aktivitu, která se jim na programu nejvíce líbila. Do pravého rohu zaznamenají buď aktivitu, která se jim nelíbila nebo nějakou otázku, kterou mohou mít po programu v hlavě. /6/

7 Příloha č.1 Výsledky z Himalájí Jak obvykle trávíš svůj volný čas? Kriket, kriket, kriket, výpomoc doma rodině Chodíš pěšky do školy-jak dlouho? 15min až 1 h Kolik dostáváš měsíčně od rodičů kapesné? 0 až 100 rupií (0 až 33 korun) Kolik lidí u Vás bydlí v jednom domě? 7 až 15 Je nějaká činnost či výpomoc, kterou doma musíš vykonat, po návratu ze školy? Práce na poli, chodit pro vodu na vaření a umývání Co bys chtěl ve svém životě změnit? Dívky chtějí být vyšší a chlapci svalnatější Příloha č.2 Hodnoty dětí z Himalájí 1. Táta a máma (uvádějí každého zvlášť) 2. Rodina (myslí tím celou svoji rodinu s prarodiči, příbuznými v domácnosti, atd.) 3. Škola a učitel (vzdělání) 4. Náboženství (klášter) 5. Hra 6. Voda a Jídlo 7. Kamarádi 8. Vzduch Příloha č.3 Laminátové kartičky v pdf ke stažení zde: Příloha č.4 produkt / služba Kongo rudy koltan a cínovec poptávka po elektronice eki tán bavlna plo ina v c án ral k o e era ala i tab k práce e ea aiva a tráta rik a a n o ko e er lato o rov k c na náro n c tn c o vatel to ická arviva otrav a latokopeck c o la tec n ie tkaní barvení r c lá a pro e n e n bavní pyrotec n ka pro prc av o ent á av por ován pracovn c a li k c práv lonovin kakao a ko recko áki tán Burundi káva /7/

8 produkt/služba ruda koltan Kongo a lna b k st n uat nu n r an n al a an no n k dn do ko lato ru tn o k ar to nd r a n rot n ka ra r o a l do l da ro a o nt dnu nu l d k atl a otra a rako na r a tka Ka bodža ro a g r ko un t do al a ol ndon s d n r n ol produkt nebo služba Kongo k uat ruda koltan t n al a ru a lna a an n ro anan a lato tkan ar n nd a n rot n ka ra Ka l o a od a gr ndon ro a al a ol n /8/ o atd

9 OBCHOD S LIDMI PROGRAM JE ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘED ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM JAKO JE OBCHOD S LIDMI Aktivita 1 Seznámení se s problematikou / Aktivita 2 Čtení pravdivých příběhu vykořisťovaných osob / Aktivita 3 Výklad a video z filmu / Aktivita 4 Prevence - aneb jak se chránit před odletem a na místě /9/

10 Téma: Obchod s lidmi Toto téma se zabývá celosvětovým problémem, který patří mezi jednu z nejvýnosnějších forem mezinárodního organizovaného zločinu (hned po obchodu s drogami a se zbraněmi). Podstatou samotného procesu je to, že je obchodovaná osoba vykořisťována! Toto téma je určeno pro mládež ze středních (nejen dívčích) škol doporučováno je však hlavně pro maturantky, které mají sklony odjíždět za prací do zahraničí. Aktivita 1: Seznámení se s problematikou úvod do problematiky obchodování s lidmi vymezení hlavních pojmů Čas: 10 minut Průběh: Budeme se bavit o dané problematice jako o jedné s forem násilí jako je především porušováním základních lidských práv obchodovaných osob. Dále se zabýváme zneužíváním (psychickém, fyzickém i sexuálním) a nahlédneme do legislativy, typologie obětí, příčiny, atd. Pomúcky: Aktivita 2: Čtení pravdivých příběhu vykořisťovaných osob vnímání pocitů vykořisťované osoby oběti obchodování, typologie obětí Pomůcky: Příběhy vykořisťovaných osob (příloha č. 1) Čas: 10 minut Průběh: Vyberou se 4 děti a každý z nich dostane papír s příběhem vykořisťované osoby. Tento příběh každý zvlášť přečte a ostatní budou mluvit o tom, jak by se cítili v téhle situaci a co by se dalo udělat pro ukončení otroctví. /10/

11 Aktivita 3: Výklad a video (pravdivý příběh) z filmu: Lillya for ever realistický až naturalistický náhled obchodu s lidmi vcítění se do oběti, která je ve stejném věku jako zúčastnění diváci Pomůcky: Video Čas: 55 minut Průběh: Výklad prvních 50minut filmu.: Příběh filmu se odehrává v malém ruském městě, kde po pádě socializmu jakoby neexistovala žádna budoucnost. 16roční Lilyu matka zanechá doma a odejde se svým přítelem do USA. Opuštěná Lilya začne prostituovat a naděj nachází až když potká Andreja. Film je lépe pustit v ruštině s titulky. Po vyprávění prvních 50 minut pustíme film od 50 minuty, kde poprvé Lilya potkává Andreje. Po zhlédnutí filmu se bavíme o prožívání a pocitech zúčastněních při promítání. Také o tom, co Lilya udělala špatně a jak se měla zachovat, aby nedošlo k sexuálnímu vykořisťování a následné sebevraždě. Aktivita 4: Prevence - aneb jak se chránit před odletem a na místě Prevence obchodování s lidmi Uvědomění si co dělat před odletem do ciziny a jak se preventivně chránit, když jsem v cizině Pomůcky: Dvě obálky v nich kartičky (co by člověk měl vědět a dělat před odletem a po odletu.) příloha č. 2 Čas: 10 minut Průběh: Polovina zúčastněných si vylosuje z obálky jednu kartičku, co má dělat před odletem do ciziny a druhá polovina dětí si vylosuje a následně přečte, co má dělat, když se nachází v cizině. Po každém přečtení zdůrazňujeme to podstatné, pokud děti něčemu nerozumí, vysvětlíme. /11/

12 Příloha 1 Příběhy vykořisťovaných osob Příběh Vinoda Vinodovi bylo 12 let, když ho našli, jak pracuje v továrně na koberce v jedné odlehlé indické vesnici. Takhle vyprávěl svůj příběh: Jednou se objevil neznámý muž a zeptal se mě, jak se jmenuji. Řekl jsem, že Vinod.Zeptal se mě, co dělám, a já mu řekl, že chodím do školy. Pak mí nabídl, ať jdu s ním, že mě naučí číst, psát a tkát a dá mi 300 rupií za měsíc. Domů se prý podívám každé dva týdny, nebo kdy budu chtít. Dal mému otci 300 rupií a vzal mě s sebou. Od té doby už mi nikdy nic nedal. Když jsme se dostali na místo, řekl, že mě nenechá odejít. Prý tam drží děti, dokud neshnijí. Byli jsme velmi špatně živeni. Jídlo bylo nedovařené, měli jsme průjem. Nedali nám žádný lék, a když jsme chtěli jít na záchod, bili nás. Bili nás až do krve a taky nás kopali. V noci jsme byli zamčeni, spali jsme v roztrhaných pytlích. Nevěděl jsem, co se děje, proč mě tam vězní. Příběh Světlany Světlana se na Ukrajině vyučila šičkou a nemohla najít práci. Přes známého ji zkontaktoval muž, který jí slíbil práci šičky v Polsku. Klientku ale odvezl do ČR, do domu, kde byla společně s dalšími několika ženami z Ukrajiny zavřená a nucená pracovat jako šička. Práci Světlana vykonávala téměř nepřetržitě (12 hodin denně), v sobotu i v neděli, za minimální mzdu (1000 Kč/měsíc). Byl jí odebrán pas. Když ženy vyjádřily jakýkoliv nesouhlas, nedostávaly jídlo nebo jim majitel vyhrožoval, že je prodá do nočního klubu. Nemohly kontaktovat své rodiny. Po dvou měsících se naskytla příležitost k útěku, které Světlana společně s dalšími dvěma ženami využila. Vše ohlásily na policii, ta je však odvezla na cizineckou policii v Praze, kde jim bylo vystaveno rozhodnutí o správním vyhoštění z ČR na dobu jednoho roku. Policie odmítla kontaktovat La Stradu a ženy propustila na ulici. Světlana s ostatními spala dvě noci v parcích, na ukrajinské ambasádě jim mezitím vystavili náhradní cestovní doklady a zprostředkovali cestu zpět na Ukrajinu. Příběh Andrey Andrea se narodila v malém městě na střední Moravě. Rodiče se rozvedli, ještě než začala chodit do školy. Její matka žila poté s jinými muži, kteří se k ní ne vždy chovali hezky. Někteří ji dokonce bili. Andrea studovala střední školu a snažila se hledat možnosti, jak se co nejdříve osamostatnit. V té době potkala Karla. Jí bylo tehdy 17, jemu 25. Byl milý, pozorný a choval se k ní velmi hezky. Něco takového nikdy předtím nezažila. Plánovali společnou dovolenou v létě ve Španělsku. V té souvislosti jí Karel řekl, že slyšel o možnosti práce ve Španělsku na farmách. Nabídl se, že zjistí podrobnosti. Tehdy jsem byla opravdu šťastná. Věřila jsem, že Karel je ten pravý, vzpomínala později. Začátkem července odjeli. Asi 100 km za hranicemi zastavili v Německu u benzínové pumpy. Karel šel dovnitř. Ven však již nevyšel sám, ale s dalšími dvěma muži. Řekl jí, že to jsou stopaři a že je vezmou s sebou. Další, co si pamatuje, je, že ležela nahá v nějakém pokoji. Asi ji uspali. Nevěděla, kde je. Brzy zjistila, že je v nočním klubu. Řekli jí, že bude dělat prostitutku. Odmítla, ale donutili ji. Nevím, jak dlouho jsem tam byla. Myslím, že asi dva, tři měsíce. Neměla u sebe vůbec nic, utéct se bála a ani nevěděla, kam by šla. Vysvobozena byla až při policejní razii. Policie jí předala do péče nevládní organizace, která jí poskytla podporu a pomohla s návratem domů. Co bude dál? Nevím. Nechci kontaktovat rodinu, nechci se vrátit domů. On ví, kde bydlím. Mám strach. Chci normálně žít. /12/

13 Příběh Jany a Markéty Jana s Markétou se rozhodly, že si přes léto vydělají nějaké peníze. Zavolaly na číslo agentury, kterou našly v novinách. Na schůzce jim agentka vysvětlila podrobnosti, bude se jednat o práci při sběru ovoce. Poslední skupina odjíždí již za týden. Z agentury domů si nesly mnoho prospektů a informací o budoucí práci. Byly spokojené. O týden později nasedly společně se ženou z agentury do mikrobusu mířícího do Itálie. Jana se později svěřila pracovnici La Strady, že poslední, co si pamatuje, byl přejezd hranic. Poté usnula. Probudila se sama v jakémsi sklepě se šílenou bolestí hlavy. Nevěděla, co dělat. Brzy ráno jí italsky hovořící muž ze sklepa vytáhl a dovedl do místnosti, kde byly šicí stroje. Jiná žena jí ukázala, jak přišívat kapsy. Pokusila se ženě vysvětlit, že je to omyl, přijela přece sbírat ovoce. Zhruba po hodině marného dohadování přišla žena, která jí lámanou češtinou vysvětlila, že dluží za cestu a ubytování. Dluh musí odpracovat. Kde je Markéta, jí neřekla. Po třech týdnech, během kterých Jana pracovala více než 16 hodin denně, nedostávala téměř žádné jídlo a spala společně s dalšími ženami v malé místnosti, již přestávala věřit, že vše přežije. Příloha č. 2 Jak se chránit před odjezdem: Prověř si pečlivě nabídku práce, zvaž její důvěryhodnost. I nabídce od známého či kamaráda je potřeba věnovat pozornost. Získej dopředu co nejpodrobnější pracovní smlouvu v jazyce, kterému dobře rozumíš. Až poté podepiš! Informuj se o svém pracovním povolení a s o svém pobytu v zahraničí (agentura má mít na svoji činnost povolení O odjezdu do zahraničí informuj rodinu/spolehlivé známí a udržuj s nimi pravidelný kontakt. S blízkými si dohodni záchranný signál (slovní spojení nebo větu), který lze použít i v případě odposlouchávaného telefonátu aby věděli, že něco není v pořádku. Zanech doma kopii pracovní smlouvy, kontakt na místo pobytu, dále fotokopii pasu a aktuální fotografii. Snaž se získat co nejvíce kontaktních adres v zemi, do které jedeš (zejména adresa a telefon českého velvyslanectví, kanceláře IOM v dané zemi, policii atp.). Nauč se je zpaměti! Sjednej si komplexní cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění proti úrazu nebo onemocnění. Před cestou absolvuj základní lékařské vyšetření a navštiv zubaře. Zajisti si předplacenou telefonní kartu pro volání ze zahraničí je to výhodné. Vezmi si s sebou finanční prostředky do začátku a nejméně minimum peněz případnou cestu zpět domů. K věcem přibal i slovník v jazyce země, kam cestuješ a nauč se základní fráze. Jak se chránit v průběhu pobytu: Za žádných okolností nikdy nikomu neodevzdávej svůj pas!!! Ani při práci načerno zaměstnavatel tvůj pas nepotřebuje! Veškeré náležitosti včetně pracovního povolení si můžeš obstarat sám/a. V případě odcizení dokladů se okamžitě obrat na policii nebo na české velvyslanectví! Jsou-li podmínky tvého pobytu jiné, než je uvedeno ve smlouvě, obrať se na agenturu či osobu, která práci zprostředkovala a žádej okamžitou nápravu. Nedojde-li k nápravě, máš právo od smlouvy odstoupit. /13/

14 Neber od zaměstnavatele nebo zprostředkovatele žádné půjčky nebo dary, nezavazuj se mu! Častokrát se stane, že jsou lidé nuceni splácet zprostředkovateli náklady spojené s dopravou do cílové země a s pobytem v této zemi! Ozývej se rodičům nebo známým tak, jak jste se dohodli! Ohlas jim okamžitě každou změnu svého pobytu! V případě potřeby neváhej kontaktovat české velvyslanectví nebo policii v zemi, ve které pracuješ! I když se rozhodneš pracovat načerno, neboj se v nouzi obrátit na policii ve většině evropských zemích při nejmenším náznaku, že je žena obští obchodování, s ní úřady zacházejí jak o s obětí násilí!! /14/

15 Vydala Diecézní charita Brno Multikulturní aktivity / 2014 Texty: Mgr. Daniel Dvořák Grafická úprava: BcA. Petra Štichová Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 /15/

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

OBCHOD S LIDMI. OSN, Palermo 2000

OBCHOD S LIDMI. OSN, Palermo 2000 OBCHOD S LIDMI OBCHOD S LIDMI Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě vyhrožování, únosu, podvodu a jiných forem nátlaku s úmyslem

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Prevence kriminality Policie ČR. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Prevence kriminality Policie ČR. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 12.3.2012 Prevence kriminality Policie ČR Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Pracovníci prevence KŘP LK Preventivně informační skupiny jsou zřízeny na všech územních odborech v rámci Libereckého

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list

Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti zaměstnance práce s texty - byla porušena práva nebo povinnosti zaměstnance? práce s interaktivní

Více

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy 1. Když nemůžu přijít, musím se omluvit Jak to mám udělat: Nejpozději 1 den dopředu zavolám, pošlu SMS nebo napíšu email,

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily DN. Film režisérky

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Ostrov Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je vytvořit si vlastní ostrov, zamyslet se nad tím, jak bude

Více

Městské ředitelství policie Ostrava

Městské ředitelství policie Ostrava Městské ředitelství policie Ostrava Webová policie aneb Poldík Webík pomáhá a chrání (cíle a zdůvodnění projektu) upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí, která provázejí používání internetu naučit

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY

RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, MET ODY A AKTIVITY Rádi bychom vám nabídli přehled možných technik, metod a aktivit, které můžete při své práci použít. 1 Věříme, že

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Nejprve rozdejte žákům obrázky z části pro žáky s dílčími úkoly. Poté jim promítněte obraz Modráček a pokládejte jim následující otázky.

Nejprve rozdejte žákům obrázky z části pro žáky s dílčími úkoly. Poté jim promítněte obraz Modráček a pokládejte jim následující otázky. VOJTĚCH PREISSIG 1. MOTIVACE (15 minut) (Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Pokládané otázky můžete podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Úlohy k tématu: Pěstounská péče

Úlohy k tématu: Pěstounská péče Úlohy k tématu: Pěstounská péče 1 Vyjmenujte legislativní předpisy České republiky, která se týká náhradní rodinné péče, konkrétně pěstounské péče. 2 Vyjmenujte orgány, které jsou pověřeny zprostředkováním

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU???

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 Volba povolání bez genderových stereotypů Závěrečná konference EQUAL Praha, 22. 4. 2008 Mgr. Irena Smetáčková, PhD. AKTIVITA 1 Jaký bude tvůj běžný den, až ti bude

Více

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY:

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY: METODICKÝ LIST Učební pomůcka FINANČNÍ GRAMORNOST je pomocníkem k praktickému vyučování ve vzdělávacím programu Matematika a Člověk a jeho svět, oblast financí. Je určena dětem 4. 5. tříd, ale při vhodné

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list společná práce s tabulí a samostatná do sešitu, náměty pro diskuzi - časová osa mého života, co jsem se naučil v mateřské školce, film mého života podklady

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

COMAPÍK. Kulturně-společenská. Studie Zaměstnavatel roku: Úspěch? Pozlátko? Příležitost!

COMAPÍK. Kulturně-společenská. Studie Zaměstnavatel roku: Úspěch? Pozlátko? Příležitost! COMAPÍK Kulturně-společenská Daniela Hýblerová PR oddělení Studie Zaměstnavatel roku: Úspěch? Pozlátko? Příležitost! Co je potřeba udělat, aby byla firma třetí ve studii Zaměstnavatel roku?, zeptal se

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU.

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU. Pracovní list 8 Malinský, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Jak popelnice rozkvetla Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice napěchovaný

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO SPOT GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO aktivita (NE)GRAMOTNÝ SVĚT ANOTACE: Prostřednictvím samostatné práce se žáci seznámí se základními fakty týkajícími se negramotnosti

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Nabíídka jjednorrázových iinfforrmattiivníích besed v obllasttii drrogové prrobllemattiiky prro škollníí

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Osobnost - dědičné a vrozené Metodický list

Osobnost - dědičné a vrozené Metodický list Osobnost dědičné a vrozené Metodický list práce s interaktivní tabulí rozdělení vlastností na vrozené a získané, rozhodnutí o dědičnosti práce se sešitem mé dobré a špatné vlastnosti, shoda se spolužáky,

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více