Vojenské zdravotní pojištovny ČR Pojišťovna moderních technologií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií"

Transkript

1 Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015 Pojišťovna moderních technologií

2 Editorial 03 Obsah 4 Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR MUDr. Karlem Šteinem 7 Hospodaření VoZP ČR 8 Rozhovor s generálporučíkem Ing. Josefem Bečvářem 10 Rozhovor s armádním generálem Ing. Petrem Pavlem, M. A. 12 Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR 22 Rozhovor s generálporučíkem Ing. Františkem Malenínským 24 Válečný veterán 25 Přihláška pojištěnce 29 Válečný veterán příběh 30 Ozdravné pobyty pro děti v roce Rozhovor se štábním praporčíkem Petrem Seifertem 40 Armáda ČR 42 Sport pojištěnkyně 44 Sestra našich srdcí 46 Poetoterapie 47 Století 48 Věrnostní klub VoZP ČR Tiráž Ročenka Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 2015 Vydává VoZP ČR jako periodikum Drahobejlova 1404/4, Praha 9 Tel.: Registrace MK ČR E Řídí redakční rada VoZP ČR Redakce: Richard Medek, Stanislava Jelenová, Jiří Števček Časopis je zasílán pojištěncům VoZP ČR zdarma. Foto na titulu: Jaroslavavolrabova / Dreamstime.com Na titulní straně letošního Zpravodaje VoZP ČR uvádíme jedno z našich nosných hesel, které říká, že jsme pojišťovnou moderních technologií. V tomto případě nejde o nic samoúčelného, ale o prostý fakt, že se vždy snažíme využívat a podporovat moderní technologie v diagnostice i moderní léčebné metody. Právě takový přístup je totiž prospěšný a výhodný pro pacienty, protože umožňuje včasné poskytnutí co nejkvalitnější zdravotní péče. A jak známo, čas při léčbě velmi často hraje klíčovou roli. Stále také podporujeme zdravý životní styl a prevenci, a tak rádi konstatujeme, že se nám díky dobrému hospodaření opět podařilo zachovat strukturu preventivních programů pro pojištěnce. Navíc letos poprvé nabízíme speciální program preventivní péče s názvem Válečný veterán. Je potěšitelné, že preventivní programy jsou oblíbené i že je mnoho z našich pojištěnců využívá. Věříme také, že díky nim se nám daří podporovat zájem našich pojištěnců o péči o vlastní zdraví. Vždyť zdraví je to nejcennější, co máme. Redakce

3 04 Rozhovor Rozhovor 05 Generální ředitel VoZP ČR MUDr. Karel Štein: Etika má zásadní vliv na zdravotnický systém Tradičně dobré výsledky hospodaření, důraz na zdravý životní styl, což podporuje pestrá nabídka preventivních programů, široké využívání moderních technologií to je jen několik z řady pozitiv, jimiž se může pochlubit Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky. O krátké zhodnocení uplynulého roku i o pohled do budoucnosti jsme požádali MUDr. Karla Šteina, generálního ředitele VoZP ČR. V poskytování kvalitní zdravotní péče pro nás neexistuje žádná zábrana ani výjimka. Pane generální řediteli, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky si udržuje dobré jméno jak mezi klienty, tak mezi odbornou a politickou veřejností. Přestála všechny snahy o sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou a zdá se, že i do budoucnosti má dobře našlápnuto. Je vůbec něco, co VoZP ČR v současné době trápí? VoZP ČR je v dobré kondici, a co se týká jejího vnitřního chodu a vztahu k jednotlivým zdravotnickým zařízením, včetně nemocnic i jednotlivých lékařů, dá se říci, že nemáme vážný problém. A to ani se včasným proplácením úhrad za vykonanou péči, ani se smluvními vztahy, které koncipujeme na základě spravedlivého posouzení odvedených výkonů, a především výhodnosti a významu toho kterého zařízení pro naše pojištěnce. Trápí mne spíše věci, které se dějí kolem nás, a musíme být velice ostražití, abychom naši pojišťovnu dokázali provést rozbouřenými vodami českého zdravotnického systému. Na nás totiž ve finále zůstává odpovědnost jak za poskytování adekvátní péče našim klientům, tak kupříkladu i za navyšování platů lékařů a ostatního zdravotnického personálu. Málokdo si totiž uvědomuje, že peníze ve zdravotnictví jsou jenom jedny, je to jeden rodinný rozpočet, ze kterého čerpáme všichni. Z tohoto důvodu musíme sledovat všechna politická i odborná rozhodnutí a ihned je zobrazovat do našeho rozpočtu. Rozpočty všech zdravotních pojišťoven jsou napjaté a je nutno dodat, že politika Ministerstva zdravotnictví ČR i některých poslanců k jejich stabilitě mnohdy nepřispívá. Samozřejmě jsou rozeznatelné i různé lobbistické zájmy v pozadí, které mohou objektivní realitu a snahu o ta nejvhodnější řešení narušovat. To vše je realita, se kterou je nutno počítat a kterou já osobně velice intenzivně vnímám. Podle mého názoru jsme stále ještě napůl cesty, nebo možná ještě méně, k opravdu efektivnímu systému poskytování zdravotní péče, jak ho známe kupříkladu od našich sousedů v Německu, nebo když se podíváme dál, třeba v zemích helvétského kříže. V našem zdravotnictví je stále ještě v některých oblastech hluboce zakořeněno socialistické hospodaření a náhled na zdravotnictví, a to ze strany jak lékařů, tak pacientů. A to neříkám, že za socialismu bylo všechno špatně. To v žádném případě. Ale měli bychom nechávat věci dobré, fungující a měnit věci, které jsou přítěží, zastaralé a přežité. Nikdy ne naopak. A to se bohužel týká věcí nejenom ekonomických, ale také etických, morálních. Jste opravdu přesvědčen o tom, že etika, nebo chceme-li morálka, má tak zásadní význam pro ekonomiku našeho zdravotního systému? Ano, lékařská i pacientská etika má hluboký vliv i na ekonomickou udržitelnost celého systému. Kde chybí etika, vždy na to nakonec nejvíce doplatí právě zdravotní pojišťovna. A když se do potíží dostane zdravotní pojišťovna, mají problém všichni. Vezměme si kupříkladu úplně dva banální příklady, každý z jedné strany pomyslné barikády. Obvodní lékař má řadu pacientů, stovky, nebo i tisíce. A vy k němu přijdete a řeknete, že máte rýmu. On vás prohlédne, napíše vám kapky a řekne, ať se mu přijdete za týden ukázat. Naprostá banalita. Pokud je však tento profesionál prost lékařské etiky a morálky jako takové vůbec, může si na vás vykázat úkony, které vůbec neprovedl, místo rýmy je to rázem zápal plic a pojišťovna mu to proplatí. Obvodních a místních lékařů jsou tisíce, pacientů miliony. A to vůbec nemluvím o nemocnicích. Na druhou stranu je však řada lidí, kteří když u svého lékaře zjistí, že jim něco

4 06 Rozhovor Hospodaření 07 chybí, jdou si to ověřit ještě na další dvě místa. Když vám kupříkladu zjistí, že máte vysoký cholesterol, vy si to můžete klidně nechat změřit u dalších dvou lékařů. Abyste měl takzvaně jistotu. A víte, kolik takové testy stojí? A kolik je pacientů se zvýšenou hladinou cholesterolu? A to všechno pojišťovna zaplatí. Kdyby to tak dělali všichni, potom by pojišťovna, která má kupříkladu milion pojištěnců, kteří jí odvádějí své pojistné, ve skutečnosti platila péči za miliony tři. A to jsou opravdu jenom ty maličkosti. Především nevěřím, že takových lékařů nebo pacientů je ve skutečnosti mnoho. Počítám, že bychom se mohli pohybovat tak v jednotkách procent, Měnit bychom měli jen zastaralé, přežité věci, nikoli to, co je dobré. která by se dala spočítat na prstech jedné ruky. Ale přesto věnujeme velkou pozornost kontrolní činnosti vůči zdravotnickým zařízením a budeme jenom rádi, pokud si naši pojištěnci nechají od pojišťovny předložit svůj účet a na případné nesrovnalosti nás upozorní. Pane generální řediteli, jedním z vašich sloganů, které používáte, je pojišťovna moderních technologií. Mám to chápat tak, že máte k dispozici něco, co ostatní zdravotní pojišťovny nemají? Ano i ne. Každopádně míváme některé moderní technologie v různých oblastech diagnostiky a léčebných metod pro své pojištěnce dříve než ostatní pojišťovny. A jak samozřejmě všichni víme, čas je někdy rozhodujícím faktorem při léčbě některých vážných onemocnění. Známý případ, který prošel mnohokrát tiskem i ostatními médii, byla naše smlouva s pražským Protonovým centrem, jehož služby jsme nabídli našim pojištěncům o dva roky dříve než ostatní pojišťovny. Je to otázka diplomacie vzájemných ústupků a sjednání podmínek, které musejí být výhodné pro obě strany. A my jsme to dokázali, protože jsme to dokázat chtěli. Vždy na konci tohoto řetězu vidíme pacienta, našeho pojištěnce. Protonová léčba zhoubných rakovinných onemocnění je vhodná samozřejmě pouze pro část lidí, kteří jsou takto diagnostikováni, ale pro ty je zase nezbytná. A může být i jediným východiskem. V tomto směru pro nás neexistuje žádná zábrana, žádná výjimka. Zdraví člověka je tak komplexní a jde o výraz, jehož obsah se může měnit u každého z nás. Každý jsme svým způsobem unikát a na každého z nás působí stejné věci různě. Takže byť by byla vynalezena léčebná metoda, která pomůže dvěma lidem za rok, my ji budeme chtít mít. Foto: Vojtěch Vlk / Dreamstime.com Hospodaření VoZP ČR v roce 2014 I v roce 2014 se VoZP ČR podařilo hospodařit bez závazků vůči poskytovatelům zdravotních služeb po lhůtě splatnosti a bez jakýchkoli půjček a finančních výpomocí. V roce 2014 činily příjmy z pojistného vybrané od plátců zdravotního pojištění 12,373 mld. Kč, příjmy po přerozdělování 14,623 mld. Kč a celkové příjmy základního fondu zdravotního pojištění 14,752 mld. Kč. Náklady na zdravotní služby převýšily 14,414 mld. Kč, což je o 1,6 mld. Kč více než v roce V roce 2015 převýší příjmy i náklady 15 mld. Kč a počet pojištěnců překročí Hospodaření VoZP ČR v roce 2014 lze celkově hodnotit pozitivně příjmy rostly lépe, než předpokládal zdravotně pojistný plán, a růst nákladů odpovídal znění úhradové vyhlášky pro rok Rok 2014 znamenal další nárůst počtu pojištěnců, a to až na počet k 31. prosinci Zároveň k 1. květnu 2015 VoZP ČR poprvé za svou existenci překročila hranici pojištěnců. Vyšší počet pojištěnců se příznivě projevil i na nárůstu příjmů z pojistného i příjmů po přerozdělování pojistného. S výběrem pojistného je spjata i kontrola plátců pojistného, kde VoZP ČR je jednou ze tří pojišťoven, které provádějí nejvíce kontrol platební kázně plátců. V roce 2014 VoZP ČR provedla více než kontrol, identifikovala více než 480 mil. Kč dlužného pojistného a předepsala více než 225 mil. Kč penále. Kontrolní činnost je jednou ze základních činností zdravotní pojišťovny a VoZP ČR se může oprávněně chlubit dosaženými výsledky. Je v zájmu VoZP ČR i pojištěnců, respektive plátců pojistného, kteří dodržují předepsané náležitosti, postihnout ty, kteří se v systému pouze vezou a čerpají výhody na úkor ostatních. V neposlední řadě je činností pojišťovny zajištění interního provozu. V této oblasti VoZP ČR i v roce 2014 dodržela legislativou stanovené procento nákladů pro zajištění provozních činností. Naopak ve srovnání s povoleným procentem, které v roce 2014 bylo pro VoZP ČR 3,39 % z příjmů (po přerozdělování pojistného, pokut, penále a náhrad škod), převedla do provozního fondu pouze 3,26 %. Ing. Pavel Kolář, MBA Ekonomický ředitel VoZP ČR

5 08 Rozhovor Rozhovor 09 Generálporučík Ing. Josef Bečvář: Zkušenosti z vojenské diplomacie jsou pro mě výhodou částečně odstranit. V této souvislosti je problémem i nedoplněnost početních stavů vojáků. Od 1. května letošního roku je náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky. Má zkušenosti z velení vojenské policii i ze zahraničí mimo jiné působil jako vojenský přidělenec ve Francii. Generálporučík Ing. Josef Bečvář má zkrátka veškeré předpoklady k tomu, aby se důležité funkce zhostil více než se ctí. Pane generále, nastupujete do nejvyšší vojenské funkce v Armádě České republiky. Bezpečnostní situace v euroasijském prostoru je napjatá a zdá se, že Armádě ČR budou navýšeny prostředky ze státního rozpočtu. Jaké máte priority při jejich užití? Mým cílem je, aby naše armáda byla armádou moderní a akceschopnou. Abychom nejen udrželi její dosavadní schopnosti, ale také je navýšili. Mojí prioritou ve funkci tak bude dokončení Koncepce výstavby Armády České republiky a zahájení jejího naplňování, implementace balíčku branných zákonů a s tím související navýšení počtů vojáků a dokončení modernizačních projektů. Máte zkušenosti z diplomacie. Myslíte, že Vám ve Vaší nové funkci budou k užitku? Určitě ano. Každá zkušenost posouvá člověka svým způsobem dopředu. Mé působení ve vojenské diplomacii a přímý kontakt se zahraničními partnery, poznání jejich mentalit, rozdílných kultur a přístupů k životním hodnotám mi podstatným způsobem rozšířilo obzory a orientace na tomto poli bude pro mne, předpokládám, nespornou výhodou. Vždyť náčelník Generálního štábu Armády ČR se často dostává do situací, kde umění diplomacie je žádoucí. Co je podle Vašeho názoru největší bolestí Armády ČR? Za největší bolest považuji obrovský vnitřní dluh, který Největší předností Armády ČR je kvalita, flexibilita, schopnosti a zkušenosti našich vojáků. byl způsoben několikaletými škrty v rozpočtu resortu Ministerstva obrany České republiky. I když se v loňském roce politická reprezentace shodla na postupném navyšování rozpočtu na obranu, potrvá řadu let, než se tento dluh podaří alespoň Vidíte nějaké nesporné přednosti Armády ČR, které byste rád vyzdvihl? Za největší přednost naší armády považuji naše vojáky, jejich kvalitu, flexibilitu, schopnosti a zkušenosti. Vždyť právě díky nim a jejich bezchybně odvedené práci si naše armáda vydobyla obrovský respekt u našich zahraničních partnerů. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se stará o zdraví vojáků z povolání. Jaké s ní máte osobní a profesní zkušenosti a co byste jí přál do budoucna? Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je podle mého názoru pro vojáky jistota, že dostanou tu nejlepší a kvalitní péči, kterou budou s ohledem na rizikovost svého povolání a případné zranění potřebovat. Jsem velmi rád, že vedení pojišťovny se v případě potřeby snaží nalézt adekvátní řešení a pro vojáky zajistit co nejlepší podmínky. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále. Generálporučík Ing. Josef Bečvář Náčelník Generálního štábu Armády České republiky Vyznamenání: > Medaile Armády České republiky III., II., I. stupně > Záslužný kříž III., II., I. stupně > Chevalier de la Légion d Honneur, de Commandeur de l Ordre National du Merite > Čestný odznak AČR krále Přemysla Otakara II. krále železného a zlatého > Medaile Za službu vlasti

6 10 Rozhovor Rozhovor 11 Armádní generál Ing. Petr Pavel, M. A.: Nejdůležitější je poctivost, slušnost a zásadovost Po třech letech v čele Armády ČR se v červnu letošního roku ujme jako vůbec první zástupce některé ze zemí bývalé Varšavské smlouvy nejvyššího vojenského postu Severoatlantické aliance. Charismatický armádní generál Ing. Petr Pavel, M. A., se stane předsedou Vojenského výboru NATO. Pane generále, odcházíte z nejvyšší vojenské funkce v Armádě ČR do druhé nejvyšší, a zároveň nejvyšší vojenské, v NATO. Jaké hodnoty, kromě těch obecně známých demokratických, se budete snažit prosazovat? Především bych rád zopakoval, co jsem již řekl mnohokrát, že mé zvolení do funkce předsedy Vojenského výboru NATO považuji za úspěch České republiky a její armády jako celku a já budu i v této vysoké funkci reprezentovat naši republiku a její armádu. NATO je kolektivní orgán, kde se vyžaduje souhlas všech 28 států a veškeré věci se projednávají za účasti všech náčelníků generálních štábů. Vždy se budu snažit najít a prosadit odpovídající konsenzus vyjadřující shodu všech národů. I nadále budu s hrdostí nosit uniformu s českou vlaječkou na rameni. Všeobecně platí, že vojáci doporučují a politici schvalují. Důležité je nebát se a stát za svým odborným návrhem a vojenským doporučením. Jaký vztah budete mít z Vaší nové pozice k Armádě ČR? Jako předseda Vojenského výboru NATO musím přirozeně vnímat Alianci jako celek, v němž má armáda každého z členských států rovnocenné postavení a vzájemný respekt. Ve vztahu k Armádě ČR budu určitě s velkým zájmem sledovat její další vývoj. Zasahovat však do tohoto procesu z mé pozice či prosazovat národní zájmy je nepřípustné. Jaké lidské vlastnosti a hodnoty považujete za ty nejhodnotnější? Jsem zastáncem otevřeného jednání, věřím na vzájemnou důvěru a respekt. Voják jako odborník na specifickou oblast činnosti je povinen upozornit na rizika a jejich možná řešení. Sázím na poctivost, slušnost a zásadovost. Máte pocit, že se v dnešní evropské společnosti tyto hodnoty prosazují? Současná Evropa je konglomerátem nesmírně různorodých zemí, národů a národností. Přes veškerou snahu o tzv. globální evropanství vystupují do popředí stále více národní zájmy, a to i uvnitř Evropské unie. Každý stát kromě všeobecných demokratických principů a zásad uznává ještě svůj vlastní historicky modifikovaný morální kodex, který se může lišit od ostatních. Proto je a vždy bude složité najít jednotný pohled na dnešní komplikovanou světovou bezpečnostní situaci. Spoléhám však na dobrou vůli, toleranci, vzájemné porozumění a společný zájem. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je pojišťovnou, která se stará o zdraví vojáků z povolání. Jaké s ní máte osobní a profesní zkušenosti? A co byste jí přál do budoucna? Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky již svým názvem potvrzuje, že její prioritou jsou příslušníci vojenské profese. Její starost a péče o zdraví a potřeby nejen aktivních vojáků, ale také o válečné veterány i účastníky novodobých zahraničních konfliktů je na vysoké úrovni. Kdykoli bylo potřeba najít řešení ve prospěch vojáků a jejich problémů, vždy jsme našli společnou řeč. Přeji Vojenské zdravotní pojišťovně České republiky kvalitní manažery ve vedení a dostatek schopných a erudovaných lékařů a zdravotnického personálu, aby společně dokázali plnit všechny náročné úkoly ve prospěch svých pacientů. Armádní generál Ing. Petr Pavel, M. A. Předseda Vojenského výboru NATO (od 26. června 2015) Funkční období je tříleté. V pozici vystřídá dánského generála Knuda Bartelse a stane se hlavním poradcem generálního tajemníka Jense Stoltenberga. Vojenský výbor NATO je nejvyšším vojenským orgánem NATO a jsou v něm zastoupeni také náčelníci generálních štábů členských zemí. Vojenské hodnosti 2002 brigádní generál 2010 generálmajor 2012 generálporučík 2014 armádní generál

7 12 Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR 13 Podpora preventivní péče v roce 2015 S ohledem na dlouhodobě stabilní pozitivní výsledky hospodaření se VoZP ČR i pro rok 2015 podařilo připravit pro své pojištěnce program prevence v obdobném rozsahu jako v minulém roce. Jednou ze zásadních priorit VoZP ČR je snaha o vytváření podmínek pro zdravý způsob života a pozitivní životní styl. Důležitým nástrojem tohoto záměru je soubor příspěvků poskytovaných nad rámec veřejného zdravotního pojištění pro podporu zdraví. Žádost o poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví musí být předložena nejpozději do 31. prosince 2015 a do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu. VoZP ČR si vyhrazuje právo v průběhu roku měnit náplň všech preventivních programů i výši poskytovaných příspěvků. Na příspěvky prevence se nevztahuje správní řízení. Pro rozhodování o příspěvcích prevence poskytovaných VoZP ČR a pro zveřejnění závazných podmínek k naplnění slibu, jakož i omezovacích podmínek naplnění slibu, ve smyslu ust. 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je závazná úprava zveřejněná na webové adrese VoZP ČR: Veškerá čerpání zakládající nárok na předložení žádosti k poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví hrazeného nad rámec veřejného zdravotního pojištění, případně čerpání v rámci ucelených programů prevence zdraví musejí být uskutečněna výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu. V případech, kdy nelze příspěvek proplatit pro nesplnění některé z podmínek pro jeho poskytnutí, se žadateli o příspěvek daňové doklady, které připojil k žádosti, na žadatelovu žádost vracejí. Případné další informace k programu preventivní zdravotní péče poskytne informační středisko VoZP ČR na infomailu nebo tel. čísle Program Děti Preventivní prohlídka dětí sportovců Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 200 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 16 let registrovaných v tělovýchovné jednotě nebo ve sportovním klubu. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce, originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci, druhu a data vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo, a odpovídající formulář. Vitaminy pro děti Dětem ve věku od 2 do dovršení 15 let lze poskytnout příspěvek ve výši 200 Kč za rok na multivitaminový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně a svým složením odpovídající věku dítěte. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál pokladního dokladu z lékárny Foto: Evgenyatamanenko / Dreamstime.com o úhradě vitaminového preparátu s uvedením názvu léčiva a data vydání (případně do žádosti doplnit čestné prohlášení) a odpovídající formulář. Fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka Jedenkrát za celou dobu léčby může být poskytnut příspěvek pojištěnci do dovršení 20 let věku nejvýše v částce do Kč na jednu čelist, a to na materiál u nově zhotoveného pevného (fixního) aparátu, jehož nasazení pacientovi lékař vykáže zdravotní pojišťovně odpovídajícím kódem výkonu (poskytnutí příspěvku se nevztahuje na opravy nebo rekonstrukce již nasazených ortodontických aparátů). K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu s identifikačními údaji pojištěnce a označením, o kterou čelist se jedná, potvrzení lékaře o nasazení pevného (fixního) ortodontického aparátu s uvedením lokalizace (horní, dolní čelist) a odpovídající formulář. Ozdravné pobyty pro děti organizované základní školou nebo školským zařízením Jedenkrát za dobu povinné školní docházky může být 12 13

8 14 Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR 15 příspěvek poskytnut do výše Kč na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola v přírodě), který trvá nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit potvrzení školy o absolvování a zaplacení výcviku, které musí obsahovat jméno a příjmení daného pojištěnce, dobu pobytu a částku uhrazenou za pobyt, a odpovídající formulář. Plavání pro kojence a batolata do 3 let s rodiči Pro kojence a batolata ve věku do dovršení 3 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše Kč. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o úhradě kurzu, potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu (s identifikačními údaji dítěte a zákonného zástupce, razítkem a podpisem zástupce organizace) a odpovídající formulář. Plavání Příspěvek lze poskytnout dětem do 18 let věku na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč jedenkrát ročně, a to při čerpání formou jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově, permanentní vstupenky, dobití čipu či plaveckého výcviku. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky, nebo kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo originál pokladního dokladu se jménem a příjmením toho, kdo dobití čipu uhradil. Jedná-li se o plavecký výcvik organizovaný školami, pak je nutno předložit doklad o úhradě tohoto výcviku společně s potvrzením školy, které obsahuje jméno a příjmení daného pojištěnce, razítko, datum a podpis zástupce školy, a odpovídající formulář. Léčebný tělocvik a tělesná regenerace Pojištěncům ve věku do 18 let lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. S ohledem na cíl příspěvku, Foto: Dmitriy Shironosov / Dreamstime.com tj. zejména na prevenci zdraví ohroženého poškozením páteře sedavým zaměstnáním anebo fyzickou námahou, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů či členských příspěvků k pohybovým aktivitám, jejichž obsahem jsou bojové sporty (box, kick box, taekwondo, džudo, karate apod.), kontaktní sporty (kopaná, hokej, házená, košíková apod.), sporty jednostranně zatěžující pouze část těla (odbíjená, tenis, golf, sjezdové a klasické lyžování apod.). K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o úhradě, potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace). Lze jej nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce pojištěnce, který poskytnutí příspěvku uplatňuje, a to na formuláři žádosti, a odpovídající formulář. Cvičení s dětmi do 6 let věku Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 500 Kč na cvičení rodiče s dětmi do dovršení 6 let věku v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o úhradě kurzu, potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu (s identifikačními údaji dítěte a zákonného zástupce, razítkem a podpisem zástupce organizace) a odpovídající formulář. Ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let věku na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o úhradě a odpovídající formulář. Doplňky stravy při poškození zdraví celiakií Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let věku, jejichž zdravotní stav je poškozen celiakií, a to na doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o úhradě, kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii, a odpovídající formulář. Program Dospělí Vyšetření okultního krvácení ve stolici Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 150 Kč na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout pojištěnci ve věku od 40 let do dovršení 50 let, poté je již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o úhradě za provedené vyšetření, který musí obsahovat identifikační údaje o pojištěnci, důvod platby, výši úhrady, razítko a podpis lékaře, a odpovídající formulář. Plavání Příspěvek lze poskytnout na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč 14 15

9 16 Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR 17 jedenkrát ročně, a to při čerpání formou jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově, permanentní vstupenky, dobití čipu či plaveckého výcviku. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky, nebo kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu uhradil, a odpovídající formulář. Vitaminy těhotným ženám Těhotné ženě lze poskytnout jedenkrát za rok příspěvek do výše 100 Kč za rok na multivitaminový či vitaminový přípravek vhodný k užívání v těhotenství. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu z lékárny o nákupu vitaminového přípravku, kopii těhotenského průkazu (případně do žádosti doplnit čestné prohlášení) a odpovídající formulář. Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci Pojištěncům nad 18 let věku lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. S ohledem na cíl příspěvku, tj. zejména na prevenci zdraví ohroženého poškozením páteře sedavým zaměstnáním anebo fyzickou námahou, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů či členských příspěvků k pohybovým aktivitám, jejichž obsahem jsou bojové sporty (box, kick box, taekwondo, džudo, karate apod.), kontaktní sporty (kopaná, hokej, házená, košíková apod.), sporty jednostranně zatěžující pouze část těla (odbíjená, tenis, golf, sjezdové a klasické lyžování apod.). K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o úhradě, potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), které lze nahradit čestným prohlášením žadatele na formuláři žádosti, a odpovídající formulář. Mamografické vyšetření Příspěvek do výše 800 Kč lze poskytnout jedenkrát za dva roky ženám ve věku od 40 do dovršení 45 let. Podmínkou je odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit doklad o zaplacení nákladů na provedené vyšetření spolu s identifikačními údaji žadatelky, potvrzení o odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři a odpovídající formulář. Kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné ženy Příspěvek do výše Kč lze jednou za rok poskytnout těhotným ženám po dobu těhotenství na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pořádané v rámci odborně zaměřených kurzů. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o úhradě, kopii těhotenského průkazu a odpovídající formulář. Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů Bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů lze poskytnout poukázky v dané hodnotě pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr. Nárok na poskytnutí dárkových poukázek nelze uplatnit za předcházející roky. Poukázky lze poskytnout pouze v roce, ve kterém je ocenění uděleno, a to: Foto: Martinmark / Dreamstime.com > za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300 Kč, > při získání stříbrné Janského plakety (20 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 500 Kč, > při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů) se poskytne poukázka v hodnotě Kč, > při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě Kč, > dárcům kostní dřeně se poskytne poukázka v hodnotě Kč. Příspěvek nenáleží: > za dárcovství v zahraničí, > v případě darování krve, krevní plazmy a krevních derivátů v odběrných místech komerčních firem mimo soustavu zařízení transfuzní služby. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu, kopii dokladu o udělení stříbrné, zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů), originál dokladu o odběru (předloží dárci kostní dřeně) a odpovídající formulář. Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné specifické skupiny Program je určen pro vojenská zařízení, vývojová, výzkumná a další pracoviště, kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště. Jedná se o pracoviště se škodlivinami typu hluk, vybrané infekce, chemické karcinogeny, ionizující záření, alergeny a toluen. Rozsah úhrady opatření pro ochranu zdravotního stavu, na kterou VoZP ČR poskytne příspěvek je následující: a. hluk screeningová audiometrie 6 měsíců po nástupu do zaměstnání, do 40 let věku včetně audiometrie jedenkrát ročně, nad 40 let věku audiometrie jedenkrát za dva roky, b. infekce očkování proti virové hepatitidě typu B očkovací látkou s následnou kontrolou hladiny protilátek Anti HBsAG metodou ELISA. Přeočkování bude provedeno po 4 letech. Očkování proti klíšťové encefalitidě včetně stanovení titru protilátek

10 18 Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR 19 Při nízkém titru protilátek bude provedeno očkování vakcínou ve 3 dávkách. Revakcinace bude provedena po 3 letech, c. karcinogeny cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jedenkrát ročně, d. ionizující záření cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jedenkrát za dva roky, e. alergeny komplexní alergologicko-imunologické vyšetření, f. toluen komplexní neurologické vyšetření při expozici jeho výparů delší než 10 let. Podmínky poskytnutí příspěvku na úhradu opatření zahrnutých do tohoto programu: zaměstnanec pracující na rizikovém pracovišti je pojištěncem VoZP ČR, zaměstnanec je uveden zaměstnavatelem na vystaveném seznamu osob podléhajících pracovně lékařské péči, zaměstnavatel předloží žádost o poskytnutí příspěvku. Žadatel musí navíc odevzdat odpovídající formulář. Foto: Katarzyna Bialasiewicz / Dreamstime.com Program pro profesionální řidiče Program je určen pro řidiče profesionály, držitele řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, kterým lze poskytnout příspěvek v období před dovršením věku 50 let ve výši max Kč na vyšetření elektroencefalografem. K žádosti o příspěvek je navíc nutno předložit originál dokladu o úhradě vyšetření elektroencefalografem, doklad prokazující profesní zařazení řidiče profesionála (ověřená kopie živnostenského listu) a odpovídající formulář. Program Očkování Klíšťová encefalitida Příspěvek lze poskytnout jedenkrát za rok dětem ve věku od 2 do dovršení 18 let. U základního očkování se proplatí 1/3 prokázaných výdajů za nákup očkovací látky (3 dávky očkovací látky). Přeočkování se proplatí plně za podmínky, že aplikace této dávky bude provedena v období od 3 do 5 let od ukončení základního očkování, tj. od aplikace poslední injekce. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky (u přeočkování musí být na dokladu rozepsána cena očkovací látky a aplikace do dvou položek, jinak aplikace nebude proplacena), kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování), a odpovídající formulář. Rakovina děložního čípku Příspěvek lze poskytnout jedenkrát za rok ženám ve věku od 14 do 19 let (u této konkrétní položky je výjimka, a to do konce roku, ve kterém žena dosáhne 19 let) pokud očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout jednorázově ve výši Kč ženám, které absolvovaly kompletní očkování proti rakovině děložního čípku, tj. v rozsahu tří očkování. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky, kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování), a odpovídající formulář. Závažná infekční onemocnění očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění U pojištěnců starších 65 let je očkovací látka proti chřipce včetně aplikace hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze jedenkrát za rok poskytnout do výše až 450 Kč, zahrnující prokázané výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci lékařem na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezonní chřipce, klíšťové encefalitidě u pojištěnců nad 18 let věku, ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o příspěvek je navíc nutno přiložit originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky, kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování), a odpovídající formulář

11 20 Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR Preventivní zdravotní péče pro pojištěnce VoZP ČR 21 Program Zdravá rodina Program je určen rodičům a jejich dětem ve věku od 2 let do 18 let. Oba rodiče i dítě, za které je příspěvek uplatňován, musejí být pojištěnci VoZP ČR. V případech, kdy o čerpání příspěvku žádá samoživitelka nebo samoživitel, musí takovouto skutečnost prokázat připojenou kopií zpravidla první strany rozsudku soudu. Dětem lze poskytnout příspěvky: > na ošetření chrupu fluorizací v hodnotě do 150 Kč jedenkrát za rok, > na ochranu zdraví při sportu v hodnotě do 300 Kč jedenkrát za tři roky (pomůcky zajišťující zvýšenou ochranu částí těla vystaveným ohrožení poranění při provozování sportovních aktivit), > na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae typu B, očkování proti sezonní chřipce, ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění do výše 500 Kč (jedenkrát za rok), > na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše 350 Kč (jedenkrát za rok) poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programů Děti a Dospělí. Rodičům (zákonným zástupcům) dítěte lze poskytnout příspěvky: > na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae typu B, očkování proti sezonní chřipce, klíšťové encefalitidě u pojištěnců, kteří nesplňují věkovou hranici uvedenou pod bodem, který jí je věnován (výše), ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění do výše 500 Kč (jedenkrát za rok), > na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci na základě prokázaných nákladů do výše 300 Kč za rok poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programů Děti a Dospělí. K žádosti o příspěvek, v níž musí být uvedena čísla pojištěnců (dítě, oba rodiče), odpovídající rodným číslům, je navíc nutno přiložit, a to podle požadavku k poskytnutí příspěvku: > potvrzení lékaře o provedeném fluorizačním zákroku a doklad o uhrazené finanční částce za tento zákrok, > originál dokladu o úhradě, > potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace); lze jej nahradit čestným prohlášením žadatele, > originální doklad o úhradě zakoupené pomůcky k ochraně zdraví, který bude vrácen po vytvoření kopie a ověření příslušným zaměstnancem VoZP ČR, > kopii očkovacího průkazu. Program Student Foto: Edyta Pawlowska / Dreamstime.com Program je určen studentům, kteří se připravují na budoucí povolání studiem na odborném učilišti, středním odborném učilišti, střední škole nebo na vysoké škole, a to od 12 let do dovršení 26 let věku. Dvanáctiletá hranice se vztahuje na studenty víceletých gymnázií. Studentovi lze poskytnout následující příspěvky: > na očkování proti meningitidě do výše Kč za rok, > na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě; příspěvek může být poskytován v plné výši prokázaných nákladů na očkovací látku (1, 2 nebo 3 očkovací látky) do výše 700 Kč za rok. Očkování musí být realizováno do dosažení stanovené horní věkové hranice (26 let), > na očkování při výjezdu do států, kde je povinné či doporučené očkování proti žloutence typu A a B, a to do výše Kč za rok, > na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle indikace lékaře na základě prokázaných nákladů do výše 300 Kč za rok poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programů Děti a Dospělí, > do výše Kč jedenkrát za dobu studia na OU, SOU, SŠ, VŠ na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, studijní pobyt v přírodě), který trvá nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit: > originál dokladu z lékárny o úhradě očkovací látky a potvrzení lékaře o aplikaci vakcíny včetně uhrazené částky za aplikaci, > doklad, že pojištěnec cestuje do země s doporučeným očkováním proti žloutence, > kopii očkovacího průkazu, > potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace); lze jej nahradit čestným prohlášením žadatele, > potvrzení školy o absolvování a zaplacení výcviku, které musí obsahovat jméno a příjmení daného pojištěnce, dobu pobytu a částku uhrazenou za pobyt, > student vojenské školy předloží v kopii dokladu prokazujícího studium na vojenské škole (např. index)

12 22 Rozhovor Rozhovor 23 Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, generálporučík Ing. František Malenínský: Vysoká hodnost je ocenění i závazek Má za sebou bohatou historii v rámci armády a díky zkušenostem z domácího prostředí i z různých částí Evropy má možnost srovnání, a tak oceňuje, že i u nás se bezpečnostní situace dostává v současnosti do popředí zájmu. Tak bychom v krátkosti mohli představit generálporučíka Ing. Františka Malenínského, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR náčelníka štábu a člena správní rady VoZP ČR. témata. To je pro mne rozhodně dobrý signál. Máte řadu vyznamenání. Kterého z nich si nejvíce vážíte? Každé z nich je oceněním odvedené práce a zpětně i vzpomínkou na to které konkrétní období mé služby. Všech si proto vážím stejně a myslím, že obdobně to vnímají i ostatní vojáci. logistická operace, kterou pro koaliční národy zajišťujeme zcela běžně. Na druhé straně se však tento průjezd amerických sil přes naše území stal díky ohromnému zájmu veřejnosti něčím zcela netypickým. Prvotní vlnu negativních reakcí vystřídala masivní podpora. To mne přesvědčilo, že se umíme jako národ spojit, když jde o to vyjádřit svůj názor. Je to tak trochu vlastně i o těch tradicích a postojích, o kterých jsem již hovořil. Dne 8. května jste byl prezidentem republiky jmenován do hodnosti generálporučíka. Co pro Vás toto povýšení znamená? Velmi si toho vážím, a to i proto, že se nejedná jen o ocenění práce mne samotného, ale zprostředkovaně i všech mých spolupracovníků. V kariéře vojáka- důstojníka je několik zlomových bodů. Tím prvním je překročení hranice hodnostního sboru nižších a vyšších důstojníků, tedy povýšení z kapitána na majora. Druhým pak je dosažení nejvyšší důstojnické hodnosti plukovníka. Již tento krok je přísně výběrový a na jmenování do generálské hodnosti dosáhne jen zlomek ze všech vojáků. Je to tedy zároveň i velký závazek. Generálské hodnosti dosáhne jen velmi malá část vojáků. Ve své funkci jste zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR. Máte za sebou bohatou profesní historii, studoval jste mimo jiné v Londýně. Můžete několika větami shrnout rozdíl britského a našeho přístupu ke svým ozbrojeným složkám? Jedním z klíčových rozdílů, který bezesporu formuje přístup společnosti k ozbrojeným silám, jsou vždy tradice. Ty našich ozbrojených sil byly bohužel několikrát necitlivě přerušeny, ať již v předlistopadovém období, či za světových válek. Netýkalo se to přitom jen armády, ale vlastně i celé naší společnosti. Oproti tomu britské ozbrojené síly a společnost staví na staletích kontinuálního vývoje. Díky silnému loďstvu, pozemním silám i letectvu hrála vždy Velká Británie ve světě významnou historickou úlohu. Z tohoto pohledu jsem velmi rád, že i u nás se v posledních letech drží podpora armády a důvěra veřejnosti ve vojáky na vysoké úrovni. Lidé si v souvislosti s vývojem ve světě začínají také více uvědomovat bezpečnostní Jaká je vlastně práce zástupce náčelníka Generálního štábu náčelníka štábu? Již jen název té funkce zní hodně komplikovaně. Je to především o organizaci činnosti Generálního štábu AČR, řízení plněných úkolů a koncepční práce na rozvoji a výstavbě Armády České republiky. V zásadě je to funkce, kdy přicházíte do práce jako první a odcházíte z ní jako poslední, funkce, ve které musíte mít přehled prakticky o všem. Vzpomenete si na nějaký zajímavý úkol z poslední doby, který vás potkal? Jedním z mediálně známých úkolů, které jsem řídil, byl například Dragon Ride z přelomu března a dubna letošního roku. Na jedné straně to byla zcela rutinní

13 24 Válečný veterán Program prevence zdraví Válečný veterán Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se zřetelem na svoje specifické postavení jako povinně resortní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny ve vztahu k Armádě České republiky, s ohledem na dlouhodobě stabilní pozitivní výsledky hospodaření VoZP ČR i s ohledem na skutečnost eskalujících se potřeb účasti příslušníků AČR v mezinárodních vojenských misích připravila v roce 2015 speciální program. Jde o program preventivní péče pro vojáky se statutem Válečný veterán, kteří ukončili účast v mezinárodní vojenské misi po 31. prosinci 2013 a kromě výše zmíněného představuje i to, že VoZP ČR si velmi váží občanů České republiky, kteří vojenskou službu v AČR vykonávají a chrání demokratické svobody, a to nejen občanů České republiky, ale i celého demokraticky smýšlejícího světa. Veškerá čerpání zakládající nárok na předložení žádosti k poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví hrazeného nad rámec veřejného zdravotního pojištění v rámci programu Válečný veterán musejí být uskutečněna výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu, na základě vlastnoručně podepsané žádosti, v případě pozůstalého dítěte jeho zákonným zástupcem, s připojením kopie Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR. Preventivní nabídku pro naše válečné veterány se snažíme neustále vylepšovat a i v nejbližší době připravujeme další změny s ohledem zejména na navýšení příspěvků programu preventivní péče pro novodobé válečné veterány vracející se aktuálně z misí. Jednou ze zajímavých možností je čerpání lázeňské péče ze strany novodobých válečných veteránů. Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku válečnému veteránovi či pozůstalým po válečném veteránovi, příspěvky na prevenci a žádost o poskytnutí příspěvku jsou k dispozici na Foto: Scaramax / Dreamstime.com Přihláška pojištěnce - 2. strana

14

15 Válečný veterán příběh 29 Lukáš Hirka na návštěvě ve VoZP ČR Na začátku dubna přijal generální ředitel MUDr. Karel Štein v naší pojišťovně Lukáše Hirku, zkušeného vojáka, jehož aktivní kariéru bohužel ukončil raketový útok na základnu v afghánském Lógaru. Přihláška pojištěnce - 2. strana Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky poskytuje novodobým válečným veteránům všestrannou zdravotní péči a léčbu nejmodernějšími léčebnými metodami. Průběžně se zajímá i o stav Lukáše Hirky a stará se o jeho rekonvalescenci, jejímž nejdůležitějším prvkem je intenzivní cvičení, jež nese ovoce ve smyslu výrazných kroků směrem k uzdravení. Chtěl bych za to poděkovat nejen pojišťovně, ale i jejímu generálnímu řediteli, protože bez výrazné pomoci si svoji situaci nedokážu představit, vysvětlil Hirka. V porovnání s minulým rokem je zřetelné zlepšení především díky značnému pokroku v mluvení. Prodělal totiž operaci krku na ORL ve Fakultní nemocnici Ostrava a absolvoval speciální terapii zaměřenou na motoriku levé ruky díky ní zvládá více věcí než dříve, a to včetně jízdy na vozíku. Důležitá je také skvělá péče, které se mi dostává v lázních. K výraznému zlepšení mluvy přispěly již začátky, kdy se mnou po úrazu stále mluvili rodiče i bratr, což bylo velkým stimulem, pokračoval Hirka s tím, že jeho psychickou pohodu podporují i návštěvy kamarádů z jednotky, s nimiž absolvoval veškeré výcviky i mise. Známou akcí byl loňský Pochod pro Lukáše Hirku, který zorganizoval 72. mechanizovaný prapor Přáslavice a zúčastnilo se ho přes 300 vojáků. Nutno je také podotknout, že Lukáš Hirka je velmi dobrým příkladem pro své kamarády nejen z armády, protože bez ohledu na svůj zdravotní stav je stále pozitivně naladěn. Kdybych brečel, ničemu by to nepomohlo, takže vše beru s humorem, podotkl Hirka s tím, že za nejdůležitější cíl léčby považuje dosažení stavu, kdy by mohl být natolik zdravý a soběstačný, aby ulehčil rodičům. To bych považoval za největší výhru. A splněním snu by bylo, kdybych v budoucnu mohl založit vlastní rodinu, řekl Hirka závěrem.

16 30 Ozdravné pobyty pro děti v roce 2015 Ozdravné pobyty pro děti v roce VoZP ČR opět nabízí atraktivní ozdravné pobyty pro dětské pojištěnce Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky pořádá i v roce 2015 v rámci rozšířené zdravotní péče pro dětské pojištěnce patnáctidenní ozdravné pobyty v zahraničí a v tuzemsku. Jejich cílem je zvýšit odolnost organismu a zlepšit zdravotní stav dětí především s alergickým onemocněním, různými formami ekzému, onemocněním horních a dolních cest dýchacích na podkladě snížené imunity. Již tradičně se děti se mohou těšit na sportovní a kulturně-zábavný program a také na řadu doprovodných výletů. Využijí tak čas nejen ke koupání, turistice, ale i ke vhodným pohybovým aktivitám, které jsou přizpůsobené jejich onemocnění. Čeká je zdravé a pravidelné stravování, správný pitný režim a samozřejmě i odpočinek a získávání nových kamarádů. VoZP ČR vždy klade velký důraz na maximální spokojenost dětí, které se ozdravného pobytu účastní. Finanční náklady na ozdravné pobyty jsou poskytovány z fondu prevence VoZP ČR, nikoli ze Foto: CK KOVOTOUR PLUS základního fondu, ze kterého jsou hrazeny pravidelné platby na veřejné zdravotní pojištění. Následující informace jsou kráceny. Kompletní text naleznete na adrese www. vozp.cz/cs/klient/ozdravnepobyty-pro-detske-pojistence/ a souvisejících podstránkách. Lokality, v nichž se letošní ozdravné pobyty dětí uskuteční: Přímořské pobyty ČERNÁ HORA Ulcinj, komplex Bellevue (letecká doprava) Tuzemské pobyty BESKYDY Ostravice hotel Odra (autobusová doprava) Přímořské pobyty Černá Hora Ulcinj, komplex Bellevue Výše finančního příspěvku zákonných zástupců dítěte v roce 2015 na přímořský ozdravný pobyt v zahraničí činí Kč na jedno dítě. Jedná se o oblast Jaderského moře. Ulcinjská riviéra je nejjižnějším pásmem černohorského pobřeží, leží 23 km od Baru. Hotelový komplex Bellevue s polohou přímo u moře se nachází 3 km od centra města Ulcinj. Vedle města se rozprostírá nejdelší písečná pláž Jaderského moře. Pláž je pokryta jemným pískem, který je bohatý na minerální prvky. Vstup do vody je velmi pozvolný, umožňuje bezpečné koupání dětí. Průměrná teplota vzduchu v období od června do srpna se pohybuje mezi 28 a 35 C, průměrná teplota vody je C. Na místě se platí eurem. Letecká doprava do Černé Hory je organizována z pražského Letiště Václava Havla Praha (Praha Ruzyně) do Podgorici a zpět s délkou letu cca 1 hodina 40 minut. Ubytování je zajištěno ve 2 4lůžkových klimatizovaných pokojích hotelového typu. Stravování je poskytováno formou plné penze, a to pětkrát denně. Součástí stravování je plnohodnotný pitný režim. Doprovodný personál tvoří dva lékaři, dvě zdravotní sestry, dostatečný počet pedagogických pracovníků, hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího a sportovně-kulturní animátor. Základní zdravotní péči v místě pobytu zabezpečují dva lékaři a dvě zdravotní sestry. Pojištění je zajištěno pro cesty a pobyt v zahraničí, zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění odpovědnosti za neúmyslně způsobené škody. Termíny pobytů Černá Hora CH 29. června 13. července 02CH 13. července 27. července 03CH 27. července 10. srpna 04CH 10. srpna 24. srpna Tuzemské pobyty Beskydy Ostravice hotel Odra Výše finančního příspěvku zákonných zástupců dítěte v roce 2015 na ozdravný pobyt v tuzemsku činí Kč na jedno dítě. Ve spolupráci se společností Hotel ODRA, s. r. o., Ostravice v roce 2015 organizujeme pro děti ozdravné pobyty v Beskydech. Hotel Odra se nachází v centru rekreační oblasti Beskyd v horské obci Ostravice. V blízkosti hotelu protéká stejnojmenná řeka, která se vine pod úbočím nejvyššího vrcholu Beskyd Lysé hory (1 323 m n. m.). V budově hotelu je umístěn krytý bazén s teplotou vody 33 C, sauna a posilovna. Hotel nabízí i bohaté sportovní vyžití pro děti (tenis, volejbal, košíková, nohejbal a fotbal). K dispozici jsou např. ruské kuželky, venkovní stolní tenis. Prostředí nabízí mnoho možností pro výlety a sportovní aktivity. Doprava dětí do místa ozdravného pobytu je

17 32 Ozdravné pobyty pro děti v roce 2015 Ozdravné pobyty pro děti v roce zajištěna klimatizovanými autobusy. Ubytování je zajištěno ve 2 4lůžkových standardních pokojích hotelového typu. Stravování je zajištěno formou plné penze pětkrát denně včetně plnohodnotného pitného režimu. Doprovodný personál tvoří lékař, zdravotní sestra, dostatečný počet pedagogických pracovníků, hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího a sportovně-kulturní animátor. Základní zdravotní péči v místě pobytu zabezpečuje turnusový lékař a zdravotní sestra. Pojištění pro dětské účastníky tuzemského ozdravného pobytu je sjednáno v rozsahu pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku třetí osoby. Termíny pobytů Beskydy B 30. června 14. července 02B 14. července 28. července 03B 28. července 11. srpna 04B 11. srpna 25. srpna Zdravotní indikace pro účast na ozdravném pobytu Obecně indikovaná jsou stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a nemoci kůže. Obecné kontraindikace ozdravného pobytu > všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčbu dle přílohy k vyhlášce č. 2/2015 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost, > alergie na bioklimatické podmínky přímořského regionu jižní Evropy alergie na sluneční záření, jód, > diabetes mellitus, > celková léčba kortikoidy, > epilepsie, Foto: CK KOVOTOUR PLUS > vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu, > malabsorbční syndrom, > onemocnění vyžadující bezlepkovou dietu nebo jiná nutná dietní omezení, > polyvalentní potravinová alergie, > tuberkulóza a bronchiektázie, > onemocnění pohybového aparátu s poruchou lokomoce, > pomočování, > závažné srdeční choroby a vady, poruchy krevní srážlivosti, > poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči. Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt 2015 je platná pouze s Návrhem na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR s doporučením ošetřujícího lékaře (registrující lékař pro děti a dorost), kde je uvedeno, že k ozdravnému pobytu nejsou kontraindikace. Formuláře obdržíte na kterékoli pobočce VoZP ČR, případně si je můžete stáhnout z internetových stránek VoZP ČR (menu KLIENT a O POJIŠŤOVNĚ ). Vyplněné formuláře zašlete na adresu: Lýdie Vinařová (Alena Tvrdá) Ústředí VoZP ČR Odbor zdravotní politiky Drahobejlova 1404/ Praha 9 Příjem žádostí bude ukončen po naplnění všech turnusů. O aktuální naplněnosti turnusů se informujte na kontaktních místech uvedených v rámečku na konci článku. V případě volných míst přijímáme žádosti s návrhy na ozdravný pobyt nejpozději 14 dní před

18 34 Ozdravné pobyty pro děti v roce 2015 Ozdravné pobyty pro děti v roce v předchozím období problémy s dodržováním kázně nebo byl u nich zaznamenán kázeňský přestupek či nezvladatelné chování. Případné dotazy budou zodpovězeny: > na Ústředí VoZP Lýdie Vinařová tel , Alena Tvrdá tel , cz, > na Podmínky přiznání finančního příspěvku od VoZP ČR: > dítě a jeden z rodičů (zákonný zástupce) jsou pojištěni u VoZP ČR minimálně 3 měsíce před termínem nástupu na ozdravný pobyt, > v den nástupu na ozdravný pobyt dítě dovrší 7 let věku (ročník 2008) a v den ukončení ozdravného pobytu dítě nedovrší věk 18 let (ročník 1997), > dítě je schopno respektovat podmínky léčebně ozdravného pobytu, > dítě splňuje podmínky dle uvedených zdravotních indikací. začátkem požadovaného turnusu. Návrhy na ozdravné pobyty, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou posuzovány. Nebudou posuzovány návrhy, které nejsou na předepsaném formuláři. O zařazení dítěte na ozdravný pobyt rozhodne revizní lékař VoZP ČR na základě posouzení závažnosti zdravotního stavu dítěte. Konečné rozhodnutí o účasti dítěte je v kompetenci lékaře turnusu ozdravného pobytu. Po schválení ozdravného pobytu revizním lékařem VoZP ČR a zařazení do turnusů obdrží žadatelé (u tuzemských ozdravných pobytů od společnosti Hotel Odra, s. r. o., a u zahraničních ozdravných pobytů od společnosti KOVOTOUR PLUS, s. r. o.) závaznou přihlášku, organizační pokyny a formuláře potřebné k ozdravnému pobytu. Děti, které závaznou přihlášku neobdrží, jsou vedeny jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo v požadovaném turnusu, budou jejich rodiče obratem informováni. VoZP ČR si vyhrazuje právo definitivního výběru termínu pro Vaše dítě. V případě naplnění kapacity Vámi zvoleného turnusu bude dítě zařazeno do náhradního turnusu. Rodiče (zákonní zástupci) mohou své dítě přihlásit pouze na jeden ozdravný pobyt, a to na tuzemský nebo zahraniční (přímořský). U zahraničního pobytu musí mít každé dítě vlastní cestovní pas s platností minimálně tři měsíce po návratu z ozdravného pobytu, nebo platný občanský průkaz Na ozdravný pobyt nebudou zařazeny děti, které měly Foto: CK KOVOTOUR PLUS

19 36 Rozhovor Rozhovor 37 Vrchní praporčík Armády České republiky, št. prap. Petr Seifert: Péče o pojištěnce musí být vždy na prvním místě Jako první reprezentant praporčického sboru Armády ČR je št. prap. Petr Seifert ve statutárním orgánu organizace velikosti Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky. Povídali jsme si s ním nejen o jeho zkušenostech v nové funkci, ale i o práci a volném čase. Pane štábní praporčíku, být předsedou správní rady instituce, jakou je VoZP ČR, s sebou sobě nese několik nelehkých úkolů. Kromě toho, pokud se nemýlím, je to pro Vás nová zkušenost. Jak se v takové roli cítíte? Samozřejmě, na začátku se jednalo o novou výzvu. Popravdě řečeno jsem nejdříve musel do problematiky zdravotního pojišťovnictví proniknout poněkud hlouběji, než je pro běžného pojištěnce obvyklé. Čas, který jsem strávil ve správní radě ve funkci řadového člena, mi k tomu poskytl optimální příležitost. Zorientoval jsem se v systému poskytování zdravotní péče v České republice, v příslušné legislativě, ve způsobech plánování a provádění financování zdravotní péče Neumím si představit, že by Armáda České republiky neměla pojišťovnu, která by se zaměřovala na její příslušníky. našich pojištěnců a v činnosti a systému práce VoZP ČR a jejích statutárních orgánů. Pokud mám odpovědět na otázku, jak se v takové roli cítím, mohu konstatovat, že zcela normálně. Nevnímám to jako něco zcela výjimečného. Je sice pravdou, že jsem prvním zástupcem praporčického sboru našich ozbrojených sil v takovém statutárním orgánu, jako je správní rada VoZP ČR, nicméně necítím, že by mne služba v našich ozbrojených silách nedostatečně připravila pro to, abych v radě odváděl dobrou práci. Spíše naopak. Moje práce ve velení Armády České republiky stejně jako práce ve správní radě obnáší vstřebání velkého množství informací, spoustu jednání, vyjednávání a kompromisů a rozhodování o pracovních problémech. Navíc to mám o něco jednodušší, protože s VoZP ČR cítím velkou sounáležitost a o to je moje práce jednodušší, protože nemusím řešit žádné dilema, jak se k ní postavit. Je to pojišťovna, která kromě ostatních pojištěnců zabezpečuje i všechny vojáky z povolání. A to je skutečnost, kterou při své práci ve správní radě velmi akcentuji. VoZP ČR je naší, vojenskou pojišťovnou a neumím si představit, že by ozbrojené síly ČR neměly svoji zdravotní pojišťovnu. Proto dělám a v budoucnu budu dělat všechno pro to, aby současný stav zůstal zachován a VoZP ČR byla nezávislá a zdravá zdravotní pojišťovna, která bude mít péči o své pojištěnce na prvním místě. Většina našich pojištěnců si možná neumí představit, co je vlastně obsahem práce vrchního praporčíka Armády České republiky. Jaké je jeho postavení a jaká je náplň jeho práce? Tato funkce byla zavedena do našich ozbrojených sil Variabilní symbol NEPŘEHLÉDNĚTE! Víte, že se můžete dostat do prodlení zdravotního pojištění při chybném zadání variabilního symbolu? Odstavec 1), 18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění na to pamatuje: (1) Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Pokud bylo pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno jiné než příslušné zdravotní pojišťovně, popřípadě jinému subjektu, nebo pokud platba byla poukázána pod nesprávným v roce Jedná se tedy o poměrně nový institut. Vrchní praporčík Armády České republiky je jak funkčně, tak i hodnostně nejvýše postavený praporčík našich ozbrojených sil, který zastupuje mužstvo, poddůstojnický a praporčický sbor, tedy cca 75 % všech našich vojáků, na strategické úrovni velení. Je poradcem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky ve všech záležitostech, které se týkají mužstva, poddůstojníků a praporčíků. Podílí se na řízení výstavby a rozvoje tzv. stříbrných hodnostních sborů. Má na starosti tým cca 200 vrchních praporčíků nižších úrovní velení. Monitoruje, vyhodnocuje a doporučuje změny v systému přípravy nebo zabezpečení vojáků a také se podílí na rozvoji mezinárodní spolupráce s ostatními vrchními praporčíky států NATO. Čemu se věnujete ve svém volném čase? Vojenské zdravotní pojišťovně ČR? Zcela určitě ne. I když je to někdy velmi těžké, snažím se oddělovat svůj volný čas od práce. Mám několik koníčků, kterým se věnuji a které jsou pro mne nezbytným předpokladem pro udržování určité duševní hygieny. Většina z nich je spojená s pobytem v přírodě a některou z forem turistiky nebo sportu. variabilním symbolem, považuje se pojistné nebo záloha na pojistné za nezaplacené ve stanovené lhůtě. Před odesláním zdravotního pojištění převodním příkazem nebo poštovní poukázkou nebo při jeho složení na pokladně v bance proto vždy pečlivě překontrolujte přesnost variabilního symbolu.

20

Ozdravné pobyty pro děti 2011

Ozdravné pobyty pro děti 2011 Ozdravné pobyty pro děti 2011 za SPECIÁLNÍ cenu 9.663,- Kč (15-ti denní letecký pobyt v Černé Hoře - Jadran) pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR za SPECIÁLNÍ cenu 2.250,- Kč (15-ti denní pobyt

Více

Ozdravné pobyty pro děti 2012

Ozdravné pobyty pro děti 2012 Ozdravné pobyty pro děti 2012 za SPECIÁLNÍ cenu 9.663,- Kč (15-ti denní letecký pobyt v Černé Hoře - Jadran) pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR za SPECIÁLNÍ cenu 2.250,- Kč (15-ti denní pobyt

Více

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013. za speciální cenu 7.100 Kč. pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR LET. Černá Hora - Jadran

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013. za speciální cenu 7.100 Kč. pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR LET. Černá Hora - Jadran OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013 pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 201 20 LET Černá Hora - Jadran Česká Republika - Krkonoše za speciální cenu 7.100 Kč (15-ti denní letecký pobyt v Černé Hoře -

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Vaše jistota zdravotní péče

Vaše jistota zdravotní péče Vaše jistota zdravotní péče Editorial Obsah 4 Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR MUDr. Karlem Šteinem 7 Věděli jste, že... 8 Příběh 10 Protonové centrum 12 Preventivní programy a příspěvky VoZP ČR

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2012 Zdravotní programy 2012 Zdravotní programy 2012 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2014 Zdravotní programy 2014 Zdravotní programy 2014 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2013 Zdravotní programy 2013 Zdravotní programy 2013 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku.

Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku. Podmínky čerpání finančních příspěvků na léčbu závislosti na tabáku, jednotlivých zdravotních pojišťoven, zveřejněných na webu a platných pro rok 2009. Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2015 Zdravotní programy 2015 Zdravotní programy 2015 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR část: Č.: Vypracoval: Schválil: ZŠ-58/2015 Marie Cahlíková Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

Současný systém očkování v Armádě České republiky

Současný systém očkování v Armádě České republiky Současný systém očkování v Armádě České republiky Mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Pplk. MUDr. Radovan SMETANA Mjr. MUDr. Martina POKORNÁ Ústřední vojenský zdravotní ústav 1 Legislativní rámec Zákon č. 258/2000 Sb.,

Více

ZADAVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVACÍ DOKUMENTACE ZADAVACÍ DOKUMENTACE Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p.o. jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu pro předložení

Více

Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny"

Poučení FORMULÁŘ EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny" Evidenční list je čtyřdílný.. EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny. Určen pro VoZP, ke které se pojištěnec přihlašuje. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ do evidence

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013. Přihlášky přijímáme od prosince 2012 Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek! Léto 2013 Chorvatsko

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013. Přihlášky přijímáme od prosince 2012 Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek! Léto 2013 Chorvatsko OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2013 Léto 2013 Chorvatsko Přihlášky přijímáme od prosince 2012 Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek! Podrobnější informace o ozdravných pobytech Vám radí sdělíme

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s.

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Pořadatel: Elitavers Akademy, z. s., Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava Místo konání: Lezecké

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nejedná se o zadávací

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více