Únor Právě 14. února dlouho, co jsme si. slaví svátek svatý připíjeli na šťastný patron všech za-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2001. Právě 14. února dlouho, co jsme si. slaví svátek svatý připíjeli na šťastný patron všech za-"

Transkript

1 ÈÍSLO 111 ÚNOR 2001 CENA 2, Kè Únor 2001 Není to tak Právě 14. února dlouho, co jsme si slaví svátek svatý připíjeli na šťastný Valentin (Valentýn), patron všech za- rok 2001 a už jsme v něm a dokonce již máme za sebou více či méně milovaných. Legendy mají tuhý kořínek a ta o svatém úspěšně první měsíc tohoto nového třetího tisíciletí. Valentýnovi praví, že tajně oddával milence, za což Peněženky splasklé vánočními ná ku py, obálečky sponzorující domácnost prázdné (samozřejmě jak u koho žalářníka, které psal něžná vyznání. Tak vznikla tra- byl vězněn a sťat. Ve vězení se prý zakoukal do dcery a jak kde). Sedíme doma a přemýšlíme, jaký asi bude dice posílat si veršovaná přáníčka. V mnoha zemích tenhle letopočet, jaké budou ty příští měsíce, týdny dodnes o Valentinově svátku dávají květiny jako výraz a co nového nám přinesou nadcházející dny. Budeme vzájemné lásky. Kořeny tohoto obyčeje sahají daleko chytřejší?, šťastnější?, bude nám zdraví přát?, budeme do minulosti. Ve starém Římě se 14. února oslavovala se mít stále rádi?, anebo tomu bude naopak? Jsou to bohyně Juno, považovaná za ochránkyni manželství naše tajné myšlenky a přání a snad se aspoň některé a rodiny, proto se ženám toho dne dávaly květiny. z nich naším přičiněním vyplní. Tento den býval v dřívějších dobách nazýván také Únor je měsíc docela příjemný, nejenom že je krátký, ale dává nám tušit někde nablízku příchod jara. Ve sazoval miláčkův salát polníček. Je ještě mnoho miláčkův den. Upomínal na to, že se na polích za- vzduchu již tak maličko začíná být cítit jaro a i kdyby pověr, které se k tomuto dni vztahují, a i takto se dají se paní Zima ještě nechtěla vzdát své vlády, tak sluníčko jí bude čím dál častěji připomínat, že její čas a potom, až jednoho dne takhle na konci února nevlídné zimní dny zpříjemnit. již pomalu vypršel. První měsíce v roce jsou v našich vysvitne sluníčko a my mu ihned, i když podle odborníků je to nezdravé, nastavíme svoji tvář a řekneme: zeměpisných šířkách po staletí dobou plesů a nejrůznějších společenských akcí a ty nám mohou nevlídné Ono už má sílu!, ono hřeje! A pak upřeme zrak dny zpříjemnit. Od Tří králů až do počátku Velikonoc k zemi a očima budeme vytahovat ze země cokoli, co je také období masopustu. V tuto dobu se dříve konalo se jen trošičku podobá zelenému a vykřikneme: Hele nejvíce svateb, nejvíce se tancovalo a lidé si připomínali nejrůznější obyčeje. Všichni se již těšili a připra- lístečky, ten si ale pospíšil, tak nám bude jasné, že bledulka!, hele, sněženka!, a ten narcis už má první vovali na příchod jara. Únor umí být i veselý a právě jsme se opět dočkali tak, jako i květen, přeje všem zamilovaným. Zdena Lédlová Pohotovostní služba VAK, a.s. Havl. Brod Vodovody a kanalizace a.s. oznamují kontaktní telefony, na které můžete hlásit případné poruchy a závady: Zprávy městského úřadu v pracovní době hod. (zima ): tel , 0451/ v mimopracovní dobu: tel. 0603/ Poplatky za znečišťování ovzduší Městský úřad upozorňuje provozovatele malých zdrojů znečištění ovzduší na povinnost ohlásit do (pokračování na str. 2)

2 (pokračování ze str. 1) 15. února každého roku MěÚ údaje potřebné k výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší. Bližší informace podá v této věci sl. Kovačková. Rozpočet města na rok 2001 Návrh příjmů a výdajů města: Příjmy předpokládané celkem ,00 Kč Z toho v tis. Kč: Daně , Nedaňové příjmy , Kapitálové příjmy , Dotace , Vlastní příjmy cekem , Ostatní příjmy , Z toho: převod z roku , úvěr na sběrný dvůr , úvěr od ČS, a.s , Výdaje předpokládané celkem ,00 Kč Z toho v tis. Kč: Lesní hospodářství , Komunikace a doprava , ČOV a kanalizace , Školství + tělocvična , Kultura , Tělovýchova , Technické služby , Výstavba , Likvidace odpadu , Sociální věci , Hasiči a bezpečnost , Veřejná správa ostatní , Splátky půjček a úroků , Projednání návrhu rozpočtu města je na programu VIII. zasedání zastupitelstva a bude li schválen, v březnovém vydání bude uveřejněn v podrobném rozpisu. Zprávy městského úřadu Výběr z usnesení Rady města č. 43 z ) Rada města projednala: Žádosti 2 uchazečů o zaměstnání v oddělení výstavby rok nar a 1979 a uložila starostovi projednat podrobnosti budoucí pracovní smlouvy se zájemcem rok nar ) Souhlasí: a) S tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Horní Studenec nehradil náklady na topení vzniklé při konání valné hromady SDH dne b) S podáním žádosti o státní příspěvek v roce 2001 až 2003 na výstavbu 34 nájemních bytů. 3) Rozhodla: O vypsání výběrového řízení formou zjednodušeného zadání na stavby: a) Rekonstrukce ulice 5. května. b) Dokončení výstavby ulice Ve vilkách. Stavby budou realizovány v roce Výběr z usnesení Rady města č. 44 ze ) Rada města přijala: S platností od 1. února 2001 Zdeňka Plevu, nar , do pra covního poměru na dobu určitou do 31. prosince Pracovní poměr bude prodloužen po tomto termínu v souladu s termínem čerpání mateřské dovolené a rodičovské dovolené Ing. Lenkou Horejšovou. 2) Souhlasí: a) S tím, aby město vytvořilo příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou, která zastřeší činnost dosavadních organizací Základní škola Ždírec n.d., Základní škola Horní Studenec, Školní jídelna Ždírec n.d., Školní jídelna Horní Studenec a Mateřská 2 škola Ždírec n.d. Rada předloží VIII. zasedání zastupitelstva města k projednání návrh na vytvoření uvedené příspěvkové organizace s právní subjektivitou. b) S úhradou startovného ve výši 2.200, Kč pro účastníka zimního turnaje ve futsalu družstvo ZOUFALCI Ždírec n.d. c) S příspěvkem 500, Kč na ceny pro účastníky zimního turnaje ve stolním tenisu, pořádaného OV a SDH Údavy. d) S převodem částky ve výši , Kč na účet fotbalového oddílu SK Dekora Ždírec n.d. e) S úhradou částky , Kč firmě Jaroslav Kovačka, Žďár n.s. za výstavbu přístavku pro bankomat ČS, a.s. 3) Schválila: a) S platností od 1. ledna 2001 pravidla pro čerpání Sociálního fondu města a rozpočet fondu na rok Pravidla s rozpočtem jsou uložena u vedoucí hospodářského oddělení MěÚ. Prodej nářadí ke stroji TERA Město odprodá následující nářadí a doplňky k zemědělskému stroji TERA: úplná převodová skříň T2 nepoužívaná 1500, Kč okopávací souprava OSN 1 700, Kč kultivátor pasivní KP , Kč hrobkovací radlice HR 500, Kč shrnovací radlice SR 85 bez připojovací části 500, Kč Nářadí je možné si prohlédnout a více informací získat po dohodě s p. Klepetkem, školníkem ZŠ. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města vypsalo 4. vý bě ro vé řízení na čerpání pro-

3 Zprávy městského úřadu středků z Fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu. Zájemci o půjčku se mohou přihlásit na MěÚ do výběrového řízení do 7. března Veškeré informace zájemcům podá městský úřad, sl. Kovačková. Informace matriky Od matriční úřad přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních pasů. V současné době se žádosti o doklady zasílají do centrální výrobny do Prahy. Takto vydané občanské průkazy mají platnost 10 let, nevydávají se již OP s dobou platnosti bez omezení. U dříve vydaných OP s dobou platnosti bez omezení je doba platnosti 10 let ode dne vydání. Občanské průkazy (typ knížka), vydané do 30. dubna 1993 jejich platnost skončí dnem Doba platnosti OP se již neprodlužuje. Všechny druhy občanských průkazů by měly být postupně vyměněny do roku 2005 za doklady se strojově čitelnou zónou. O nový občanský průkaz je možno požádat již 2 měsíce před skončením platnosti. Dále upozorňujeme, že o nový OP je nutno požádat také při každé změně při změně rodinného stavu, místa trvalého pobytu. K žádosti o nový OP předloží občan 1 fotografii (barevnou nebo černobílou), která odpovídá současné podobě občana a splňuje požadavky zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a vyhlášky MV č. 177/2000 Sb.. Pokud žádá občan o nový OP z důvodu změny rodinného stavu, změny místa trvalého pobytu, musí doložit tuto změnu předloží potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu sňatkem, rozhodnutí okresního soudu o rozvodu, úmrtní list manžela manželky. Matričnímu úřadu občan nahlásí také ztrátu občanského průkazu, poškození, zničení. Pracovnice matriky pak vystaví potvrzení o OP, které má platnost dva měsíce. Při podání žádosti o OP při ztrátě, odcizení, zničení občan předloží spolu se žádostí 1 fotografii, rodný list, doklad o rodinném stavu, potvrzení o odevzdání ztrátě, odcizení OP. Vystavení prvního občanského průkazu: O první OP žádají občané mladší 15-ti let, nejdříve však dva měsíce před dovršením patnácti let. K žádosti o OP předloží rodný list, 1 fotografii, doklad o státním občanství tento vystaví p. Alena Budíková na Okresním úřadě Havlíčkův Brod na základě předloženého rodného listu dítěte, občanského průkazu rodiče, oddacího listu rodičů, případně rodného listu rodiče. Doklad o státním občanství může nahradit platný cestovní pas dítěte. Cestovní pasy: Občan starší 18-ti let při podání žádosti předloží platný občanský průkaz, 1 fotografii, případně vrátí neplatný pas. Poplatek za vystavení CP je 200, Kč, doba vyřízení je 30 dní. Na Okresním úřadě Havlíčkův Brod je možné podat žádost o CP s termínem vystavení do 3 dnů poplatek 400, Kč a do 24 hodin poplatek 600, Kč. Občan od 15 do 18 let podává žádost spolu se zákonným zástupcem (zpravidla rodič musí být souhlas zákon. zástupce), předloží občanský průkaz, 1 fotografii, případně vrátí neplatný pas. Rovněž zákonný zástupce předloží svůj OP. Poplatek je 200, 400 a 600 Kč. Za děti do 15 let podává žádost zákonný zástupce (rodič), předloží rodný list dítěte, 1 fotografii a svůj občanský průkaz. Zároveň vyplní čestné prohlášení. Poplatek za CP činí 50, Kč do 30 dnů, 100, Kč do 3 dnů a 150, Kč do 24 hodin. Zapsání dětí mladších 15-ti let do pasu rodičů provádí Okresní úřad Havlíčkův Brod. 3 Žádosti o vystavení OP a CP a bližší informace získáte na matrice. Údaje z evidence obyvatel města k : Počet obyvatel: Ždírec n.d Horní Studenec Benátky Nový Studenec Nové Ransko Údavy Kohoutov Stružinec Celkem 2803 V roce 2000 se ve Ždírci n.d. narodilo 23 dětí, zemřelo 21 spoluobčanů, do Ždírce se přistěhovalo 55 a ze Ždírce se odstěhovalo 33 lidí. Oznámení o prodeji majetku města Na základě žádostí občanů oznamuje město Ždírec nad Doubravou v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města: k. ú. Ždírec nad Doubravou Pozemek v průmyslové zóně II SEVER o výměře cca 1000 m 2 pro výstavbu stavebního dvora. k. ú. Benátky 1. Část pozemku č. parc. 24/23, náves, požaduje odkoupit paní Anna Přibylová, bytem Benátky 37. Důvodem je rozšíření pozemků u rodinného domu. 2. Část pozemku č. parc. 11/20, náves, požadují odkoupit manželé Jan a Martina Královi, bytem Benátky 35. Důvodem je rozšíření pozemků u rodinného domu. k. ú. Kohoutov O prodej pozemku č. parc. 515, cca 6000 m 2, pole, žádají manželé Bohuslav a Alena Vyčichlovi, bytem Kohoutov 16. Důvodem je využití pozemku pro pěstební činnost. MěÚ

4 N A A K T U Á L N Í T É M A Úřední hodiny V poslední době vyvolal televizní pořad diskuzi občanů o úředních hodinách. Také náš městský úřad má stanoveny hodiny, nazývané úřední, kdy má občan zaručené právo být slyšen, podávat žádosti, stížnosti atd. a to osobně u úředníků městského úřadu. Úřední hodiny každé pondělí a středu v rozmezí od 8.00 do hod. stanovila vláda ČR svým nařízením. Toto vymezení úředních hodin však bylo určeno pouze zaměstnancům úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy (u nás stavební úřad a matrika). Nejde o zákon, ale přece i toto nařízení sjednotilo úřední hodiny všech státních a obecních úřadů. Pamatujeme si, že do tohoto vládního nařízení byly stanoveny tyto hodiny např. na okrese Žďár n.s. v pondělí a středu, ale na okrese Havl. Brod na úterý a čtvrtek. Právě tento chaos vyřešilo ono nařízení, které navíc stanovilo pouze minimální rozsah úředních hodin. V jejich rozšíření na jiné dny v týdnu toto nařízení nebrání. Ždírecký úřad, ač se někomu zdá možná zbytečně přeplněn úředníky, patří k úřadům malým. Má to svoje výhody, ale také nevýhody. Představte si situaci, která u nás byla do roku 1998, kdy výkon stavebního úřadu zajišťoval jediný zaměstnanec. Každá dovolená a nemoc tohoto úředníka ohrozila chod úřadu. Že stavební úřad má povinnost dohlížet nad stavbami, provádí kolaudace apod., je samozřejmé. Občasná účast zaměstnanců na školení k novým zákonům a vyhláškám je také nutností. Kdy má toto vše úředník vykonávat? Samozřejmě, že mimo úřední dny, tedy v úterý, čtvrtek a pátek. Nechci polemizovat o tom, zda jsou úřední dny v souladu se zákonem, či nikoliv. Pro nás, úředníky úřadu, který musí zajišťovat servis občanům, to znamená, že v tyto úřední dny najdete na pracovišti úřadu právě toho úředníka, kterého potřebujete. Vedení města, t.j. především rada města, se snaží zajistit to, aby každou práci na MěÚ uměli zastat nejméně dva úředníci. To se týká zejména stavebního úřadu, matriky a evidence obyvatel. Přijde li někdo na úřad mimo úřední hodiny, protože prostě nemá jindy čas, není nikdy odmítnut. Hrozí pouze právě ono nebezpečí, že nenajde určitého úředníka na svém pracovišti, protože má třeba právě dovolenou. Takže úřední hodiny, tak jak je výše již uvedeno, berte pouze jako určitá pravidla, rozhodně ne dogma. Chalupáři a občané, kteří pracují celý týden mimo Ždírec si mohou telefonicky dohodnout schůzku k vyřízení svých záležitostí kdykoliv mimo úřední hodiny. Úředník musí mít vždy na paměti, že je na úřadě pro lidi a já jsem přesvědčen, že ve Ždírci tomu tak je. Bude li se každý úředník držet tohoto přikázání, je předem vyřešeno 90% problémů. Úřední hodiny MěÚ: Pondělí a středa hod. Pracovní doba MěÚ: Pružná s nástupem do zaměstnání od 6.30 hod., konec pracovní doby do hod. Zaměstnanci zajišťující službu občanům v úřední dny (stavební úřad, matrika, výběr poplatků) mají stanoven v pondělí a středu začátek pracovní doby v 8.00 hod. J. Martinec Sčítáme se pro nové tisíciletí 4 K 1. březnu 2001 se uskuteční sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Bude to osmé sčítání od r (vznik ČSR) a vůbec první od vzniku samostatné České republiky. Naposledy se informace o obyvatelstvu zjišťovaly v roce Sčítání proběhne k půlnoci z 28. února na 1. březen, je součástí celosvětového sčítání. Na základě doporučení OSN se totiž na přelomu století sčítá většina zemí světa. Otázky, na které budou občané ČR odpovídat, respektují doporučení Evropské unie. To proto, aby výsledky sloužily i k potřebným analýzám a porovnání jednotlivých států. Jaký to má smysl? Nelze informace zneužít? Nelze údaje zjistit jinak z evidence obyvatel, z katastru nemovitostí apod.? Nelze. Bez sčítání lidu se zatím obejdou jen některé vyspělé země, kde lze údaje o obyvatelstvu získat z kvalitních registrů. Takové by postupně měly vzniknout i u nás. Cílem sčítání je získat údaje, které nelze zjistit z žádného jiného zdroje. Takové údaje jsou nezbytnou podmínkou pro kvalitní rozhodnutí nejen orgánů státní správy, obcí, ale i dalších institucí. Na výsledky sčítání čekají města a obce, neboť daně, které dostávají jako příjem do rozpočtu se budou rozdělovat podle počtu obyvatel. S výsledky sčítání budou pracovat vědecké ústavy, vysoké školy a mezinárodní organizace. Kromě využití základních údajů o počtu a složení obyvatel je možné podle výsledků sčítání cíleně zaměřit sociální pomoc státu. Získané údaje slouží také pro rozhodování o výstavbě bytů se státní pomocí, technické vybavenosti a bytových potřebách lidí vůbec. Data se využívají také pro rozšiřování možností vzdělanosti, při rozhodování o potřebnosti, kapacitách a zaměření školských, sociálních, zdravotnických a jiných zařízení, získají se klíčové údaje pro dlouhodobé řešení politiky zaměstnanosti, pro funkční veřejnou dopravu. Statistici spolu s pracovníky okresních úřadů a obcí, kteří celou akci zabezpečují, věří, že drtivá většina obyvatel smysl sčítání pochopí a postaví se k němu pozitivně. Úřa-

5 N A A K T U Á L N Í T É M A dy nemají zájem občany obtěžovat či dokonce trestat, ale pouze sečíst, jak jim ukládá zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, který schválila poslanecká sněmovna v červnu Podle zákona se zjišťuje 26 údajů o každé fyzické osobě, 18 údajů o bytě a 12 údajů o domě. Otázky jsou jednoduché, v případě nejasností stačí nahlédnout do vzoru či vysvětlivek, případně požádat o radu sčítacího komisaře. Sčítání podléhá nejen každý obyvatel České republiky, ale také každý, kdo má trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice a všichni cizinci, kteří jsou v rozhodném okamžiku na našem území. Sčítá se každý dům, určený k bydlení a to i neobydlený, a každý, byť neobydlený byt. To znamená, že všichni, kdo jsme přítomni na území České republiky v daném okamžiku, kterým je půlnoc z 28. února na 1. březen letošního roku, vyplníme Sčítací list osob. Bytový list bude vyplňovat uživatel bytu. Pokud je byt neobydlený, přechází tato povinnost na vlastníka domu, bytu nebo správce. Vlastník nebo správce domu pak vyplní také Domovní list. Sčítací list osob obsahuje otázky týkající se především základních demografických charakteristik, jako pohlaví, věk, rodinný stav či počet dětí. Druh ekonomické činnosti, postavení v zaměstnání, dojížďku do práce. Dále pak údaje o národnosti, mateřském jazyce, náboženském vyznání či dosaženém vzdělání. Domovní list, který vyplní pouze vlastník nebo správce domu, obsahuje otázky o technickém vybavení domu, druhu vlastnictví a počtu bytů. Bytovým listem se zjišťuje například velikost bytu, způsob vytápění, či vybavení domácnosti, např. osobními automobily, telefony či osobními počítači. Roznášku (poslední dekáda února) a sběr tiskopisů (první polovina března) provedou osobně sčítací komisaři, které jmenuje Český statistický úřad na základě přihlášek z měst a obcí. Vyplněné sčítací listy je možné také vložit do obálky s nápisem sčítání a osobně doručit na městský úřad. Sčítací komisař se prokazuje služebním a občanským průkazem a vstoupit do bytu smí jen na pozvání sčítané osoby. Seznam sčítacích komisařů a revizorů bude zveřejněn nejpozději 15. února Každý se tak může předem seznámit se jménem toho, kdo navštíví jeho domácnost. Osoby, které přijdou do styku s konkrétními daty, budou přísně evidovány, aby se zabránilo nezjistitelnému úniku informací. Před zahájením prací na sčítání podepíše každý sčítací komisař slib mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení prací souvisejících se sčítáním. Za její porušení se sčítací komisař vystavuje trestnímu stíhání nebo přestupkovému řízení s pokutou. Všechny sčítací tiskopisy budou po převedení všech údajů do číselných kódů skartovány. Předběžné výsledky sčítání budou k dispozici už v polovině letošního roku a v následujících letech budou průběžně zveřejňovány definitivní výsledky. Český statistický úřad Bankomat ve Ždírci n.d. V lednovém vydání NN jsem čtenáře informoval o instalaci bankomatu v přístavku budovy kina. V době uzávěrky únorových novin bankomat není, bohužel, stále ještě v provozu. Proč? Protože je stále dost lumpů, kteří se místo práce živí krádežemi a bankovnímu loupežemi. Z informací médií vidíme, jak přibývá přepadení bank a také zaměstnanců spořitelny, kteří doplňovali hotovost do bankomatu. A to je hlavní důvod proč ždírecký bankomat není doposud v provozu. Česká spořitelna hodlá daleko lépe zajistit 5 právě transport a následné vložení peněz do bankomatu. Mějme tedy trpělivost se spuštěním bankomatu. Lidské životy za to přece stojí. J. Martinec Odpadové hospodářství Ždírec n.d. srovnání roku 1999 a r Podle hlášení o produkci odpadů ve Ždírci n.d. v r a 2000 uvádím množství tříděných odpadů podle kategorií: r r pneumatiky 175 kg 200 kg papír 7800 kg kg sklo kg kg plasty kg kg železo kg kg televize, radia 1290 kg 2400 kg monočlánky 1 kg 5 kg plech. od barev 1470 kg 3350 kg textil 1300 kg 100 kg Komunální odpad (popelnice, velkoobjemové kontejnery) r r ,089 t 321,263 t Půjdeme li pro srovnání až k r. 1998, zjistíme, že se úroveň třídění odpadů zvyšuje. Příklady množství některých druhů: papír 4800 kg sklo kg plasty 7340 kg Mnoho spoluobčanů si zřejmě umí představit důležitost třídění ve vztahu k zatěžování skládek. Kupříkladu kg vytříděných plastů určených zpět do výroby by tyto skládky zatížilo zhruba 821,500 m 3 prostoru. Ing. Miloslav Gajdorus Jak postupovat při zateplení domu Rada odborníka může znamenat podstatnou úsporu za vytápění. (pokračování na str. 6)

6 N A A K T U Á L N Í T É M A (pokračování ze str. 5) Náklady na vytápění za posledních 10 let výrazně vzrostly. Lidé se snaží nahradit elektřinu, plyn a uhlí. Ukazuje se však, že dalších nejméně 30 let se způsob získávání energie výrazně nezmění. Ceny za vytápění tedy porostou i v budoucnu. Řada domů je postavena tak, že mnoho draze zaplaceného tepla bez užitku uniká. Jak však zjistit kudy uniká nejvíce tepla a které kroky přinesou největší užitek? Majitel domu zpravidla řeší několik ožehavých otázek. Kudy uniká nejvíce tepla? Jakou technologii izolace zvolit? Jaký materiál použít? Jak izolaci provést? Moderní úspěšné společnosti se poučily ze zahraničí a kromě výrobků poskytují zákazníkům také kvalitní poradenský servis. Odborníci rádi přijedou přímo na místo, provedou hodnocení stávajícího stavu domu a navrhnou řešení. Ti nejlepší tuto službu poskytují na vysoké úrovni a často bezplatně jako propagaci dobrého jména společnosti. Jak je poznáte? Na svých letáčcích neslibují za poradenství dárky nebo večeře. Jestliže organizují poradenský večer, vždy vám sdělí program. Nikdy nezvou formou Přijďte na večeři a dostanete dárek, ukážeme vám úžasný výrobek. Jejich cílem není zákazníka obrat během 30 minut o větší či menší částku peněz, ale seriózně poradit. Je vůbec nutné se radit o způsobu zateplení domu? Není jednodušší objednat si stejnou izolaci jako soused nebo kamarád? Ti často již zaizolovali a jsou spokojeni. Je třeba upozornit na fakt, že každý dům je jiný. I u bezprostředně sousedících domů jsou vždy použity různé materiály, jiná krytina, obyvatelé využívají místnosti k jiným účelům. Proto je třeba vždy navrhnout zateplení přímo na podmínky konkrétního domu. Tepelná izolace domu často představuje značný obnos peněz a má fungovat po dlouhou dobu. Pro dobrou funkci je třeba vždy vyřešit mnoho detailů a to není možné udělat po telefonu. Šetřit na vytápění je současný trend. Moderní pohled na bydlení je spojen s pojmem zateplení. Není to žádná věda. Odborná rada v pravou chvíli na správném místě může rozhodování velmi ulehčit a také zlevnit. Ing. Radim Vaněk, Izolace Polná Úřadovna České pošty s.p. ve Ždírci n.d. otevřena V pondělí 22. ledna se uskutečnilo slavnostní otevření nové úřadovny pošty ve Ždírci a v úterý 23. ledna již úřadovala pošta v novém i pro širokou veřejnost. Jsme rádi, že se podařilo na podzim roku 1999 přesvědčit vedení České pošty, závodu Východní Čechy, jmenovitě ředitele ing. Bakeše o potřebě nových prostor pošty ve Ždírci a o ideální příležitosti umístit poštu do nově budovaného objektu. Vedení pošty záměru přálo a podařilo se téměř nemožné. Během 2 měsíců zajistit potřebné peníze a podepsat smlouvu o sdružení prostředků na výstavbu. Přejme tedy zaměstnancům pošty, aby se jim dobře pracovalo v hezkých prostorách a občanům, aby byli se službami pošty 100% spokojeni. Nová adresa pošty: Družstevní 569, telefon: Pracovní doba pošty: pondělí pátek hod. Za provoz pošty odpovídá vedoucí paní Eva Němcová. J. Martinec Výstavba nájemních bytů ve Ždírci n.d. 4. ledna proběhla kolaudace prvních 16 bytů v nové bytovce, výstavba 18 bytů je zahájena a město již v této době připravuje další výstavbu nájemních bytů. Důvodem je poměrně stálý zájem o nájemní byty, což potvrzuje celkem bezproblémové obsazení právě budované 18 bytovky. Město požádalo stát opět o dotaci výstavby 34 bytů. Předpoklad je ten, že výstavba bude rozdělena opět do dvou etap. Představa je taková, že další byty budou situovány do třípodlažních objektů po maximálně 10 bytech s tím, že třetí podlaží bude v podkroví domu. Domy budou budovány v blízkosti stávající výstavby rodinných domků směrem k Novému Ransku a úkolem architekta je umístit stavby citlivě do prostoru právě ve vazbě na sídliště rodinných domků. Předpokládáme v budoucnosti i možnost výstavby garáží pro nájemce bytů a zřízení malých zahrádek tak, aby nájemníci sice bydleli v bytovce, ale měli výhody venkovského bydlení. Městský úřad již nyní soustřeďuje přihlášky zájemců o výstavbu a proto, máte li zájem, podejte si na MěÚ přihlášku o byt co nejdříve, ať je znám zájem o počet bytů a jejich velikost. Financování výstavby předpokládáme osvědčenou formou, tedy příspěvek státu ve výši 320 tis. Kč na byt, dále založení bytového družstva nájemníků, kteří uhradí část ceny bytu (50% ceny po odečtení státní dotace, t.j. od 200 do 350 tis. Kč) a dofinancování stavby pomocí hypotečního úvěru opět ve výši od 200 do 350 tis. Kč na byt. Ztráty a nálezy J. Martinec Nejnovějším přírůstkem sbírky nálezů je horské kolo, které MěÚ odevzdala policie. Klíče všeho druhu tvoří i nadále základ sbírky věcí ztracených a nalezených. 6

7 Z činnosti místních spolků Sbor dobrovolných hasičů bilancoval SHD Ždírec n.d. se sešel na své výroční valné hromadě 13.1., aby zhodnotil svoji činnost v uplynulém roce. Ze zprávy o činnosti starosty a velitele vyplynulo, že hlavní úkoly se dařilo úspěšně plnit a hasiči zasáhli nebo pomohli, kde bylo potřeba. Prvořadým úkolem pro letošní rok je pokračovat v započaté činnosti pohotovostí k výjezdu jednotky požární ochrany II. kategorie v počtu 12 čl. s výjezdem do 5 min. (JPO II) a výjezd JPO III do 10 min. k zásahu. Dále pečovat o svěřenou techniku a výchovu mladých hasičů, našich nástupců. Za činnosti členům poděkoval starosta a velitel sboru. V diskusi poděkování a uznání za činnost vyjádřil starosta města p. Martinec, místostarosta p. Gajdorus a člen VV OSH p. Josef Šťastný. Počet výjezdů a požárů stoupá, což není zrovna potěšitelné. Hasiči apelují na větší zodpovědnost a dodržování bezpečnostních zásad pro používání ohně, topidel a tepelných spotřebičů, skladování hořlavých materiálů a kapalin. Tam, kde je pořádek a řád, oheň nemá šanci (pokud nejde o úmysl). SHD má v současné době celkem 77 členů dospělých, z toho 25 zařazených v JPO II a III. U sboru pracuje i kroužek mladých hasičů v počtu 25 dětí. Stálé zdraví a mnoho úspěchů v tomto roce přejí hasiči. Josef Plíhal, starosta SDH Tak, jak bilancoval ždírecký hasičský sbor, tak hodnotili svoji práci i hasiči na Kohoutově, ve Studenci, na Novém Ransku a v Údavech. Zástupci města se zúčastňují pravidelně výročních valných hromad hasičů a jsou dobře informováni o jejich činnosti. Zejména novoranečtí, studenečtí a údavští hasiči působí aktivně, zúčastňují se soutěží v požárním útoku, spolupomáhají organizovat a zajišťovat veřejný život, kulturní a sportovní akce. Prostě hasiči o sobě dávají stále vědět a to je dobře. Všem hasičům (a hasičkám) patří za jejich veřejnou angažovanost poděkování. J. Martinec 42 let činnosti ZO Českého zahrádkářského svazu Ždírec n. Doubravou Na začátku 3. tisíciletí bychom chtěli seznámit čtenáře NN s činností naší ZO Českého zahrádkářského svazu. Je jistě dosti občanů našeho města, kteří ani netuší a nevědí, že zde máme nějaký zahrádkářský spolek. Spolek vznikl a byl založen v roce Tenkrát se několik nadšenců rozhodlo, že tento Spolek založí. Zájem o tuto činnost si přinesli již ze školy. Na místní škole učitelé, především tehdy řídící Kolář, učili žáky pěstovat stromky, tehdy hlavně jabloně, a to ze semen přes roubování a očkování a každý, kdo o toto jevil zájem, si odnesl domů na zahrádku ovocný stromek. Zájem o ovocnaření si přenesli do dalších let a to bylo základem později i k založení zahrádkářského spolku. Ti, kteří stáli u zrodu organizace, nechtěli si své zkušenosti ponechat jen pro sebe, ale radou i pomocí přispět i ostatním, kteří o tuto činnost projevili zájem. Byla v té době založena i ovocná školka, kde byla možnost naučit se stromky očkovat i roubovat. O řádné rozvinutí této činnosti se nejvíce zasloužili přátelé Černý, Pikl, Ressel, Kamarád, Ondráček, Bílek Jos., dále Kasal, Málek, Jirka, Fiala a jiní. Zájem v té době o nově založenou organizaci rostl a přistupovali do ní i z okolí, 7 hlavně z Krucemburku a Starého Ranska. Činnost v té době byla bohatá, pořádaly se zájezdy na výstavy jak ovoce, tak květin i zeleniny i k soukromým pěstitelům. Zajíždělo se tehdy do výzkumných ústavů, jako třeba do Holovous, do Prahy i jinde na Moravě. Na přednášky byli často zváni vyhlášení odborníci a to se brzy odrazilo v tom, že po nějakém čase mohly býti pořádány výstavy ovoce a zeleniny. Někteří jako kupř. Ressel a Ondráček se převážně věnovali na svých zahrádkách květinám a koniferám. Byl obstaráván nákup stromků a keřů a umělých hnojiv. Též se organizačně zajišťoval výkup padaných jablek a výkup drobného ovoce. V té době se začaly na zahradách rozšiřovat skleníky, ty umožnily vypěstovat dostatek zeleniny pro vlastní potřebu. Přítel Černý se zasloužil o výsadbu okrasných keřů a růží na mnoha místech tehdejší obce. V tom se později pokračovalo a dnes se o zeleň v našem městě stará několik pracovníků a starají se velmi dobře. Postupem času se zlepšila úprava a vzhled našich zahrad a tím i vzhled celé obce. Velkou práci odvedli zahrádkáři při budování moštárny. Bylo odpracováno mnoho hodin při vnitřních úpravách budovy a na vybavení zařízení. Zde je na místě vyzdvihnout přítele Kasala, který byl celé akce hlavním organizátorem. Zajišťoval potřebný materiál i brigádníky, takže práce plynule a zdárně pokračovala. Ještě dnes se práci okolo moštárny věnuje i přes svůj vyšší věk. Moštárna od svého založení zpracovala tuny ovoce, převážně padaných jablek a vylisováno bylo tisíce litrů moštu. Obsluha pracuje vzorně, často do pozdních odpoledních hodin. O moštárnu je zájem ze širokého okolí a vesměs všichni jsou spokojeni a rádi se vrací. Spolek má velkou zásluhu na zřízení zahrádkářské osady u Boroviček, kterou současní uživatelé mají ve svém vlastnictví, jistě ke své (pokračování na str. 8)

8 (pokračování ze str. 7) Z činnosti místních spolků spokojenosti. Místní organizace zahrádkářského spolku ve spolupráci s územní radou má možnost se seznámit s nejnovějšími odrůdami všeho druhu ovoce. Doporučované odrůdy se vyznačují dobrými vlastnostmi, takže není třeba tolik chemické ochrany. Byly zkoušeny Ves Horní Studenec bývala součástí Statku Bezděkov (1654) Panský dvůr Evy Kustošový. Statek tvořily: Bezděkov, Lhota Hařilova, Malochýn, Křivý a Horní Studenec. Eva Kustošová byla manželkou svobodného pána Jindřicha Kustoše, majitele Panství Nový Studenec o 22 vesnicích v Železných horách. Horní Studenec byl tedy zvláštním statkem. Ves Horní Studenec (panský dvůr, kostel sv. Václava, v němž t. č přisluhoval kněz z Přibyslavi). Uvádí Berní Rula. Ves Horní Studenec: Rolníkův, jenž gualitates osedlého mají: Filip Rychtář: 36 strychů polí má, 9 str. seje na zimu, 9 str. seje na jaro, 1 koně, 2 voly, 4 krávy, 4 jalovice, 5 sviní (vepřů?) Mikuláš Zeman: 36 str. polí, 9 seje na zimu, 10 seje na jaro, 2 koně, 2 voly, 4 krávy, 8 jalovic, 5 sviní Matěj Kolář: 30 str. polí, 7 str. seje na zimu, 7 str. na jaro, 3 voly, 3 krávy, 3 jalovice, 5 sviní Havel Volejník: 30 str. polí, 7 str. seje na zimu, 7 str. na jaro, 2 voly, 2 krávy, 4 jalovice, 1 svině Václav Zlevor: 26 str. polí, 6 str. seje na zimu, 6 str. seje na jaro, i meruňky, bohužel dlouho nevydržely, na odolnější odrůdy si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Také spolupracujeme s ochránci přírody při záchraně starých odrůd, dnes již málo pěstovaných. Někteří naši členové obdrželi od republikové rady čestná uznání za svoji záslužnou Sloupek pamětníků Horní Studenec a Berní Rula 1 koně, 2 voly, 2 krávy, 7 jalovic, 1 svině Rolníci v nově osedlí: Jiřík Letáček: 48 str. polí má, 10 str. seje na zimu, 9 str. na jaro, 2 koně, 2 voly, 2 krávy, 4 jalovice, 3 svině (přišel 1651) Jiřík Dohnal: 18 str. polí, 4 str. seje na zimu, 5 str. na jaro, 2 voly, 3 krávy, 5 jalovic, 3 svině (přišel 1651) Václav Plíšek: 18 str. polí, 5 str. a 1 věrtel seje na zimu, 4 str. na jaro, 3 voly, 4 krávy, 4 jalovice, 4 svině (přišel 1653) Jan Bastl: 18 str. polí má, 5 str. seje na zimu, 4 str. seje na jaro, 1 koně, 2 voly, 2 krávy, 7 jalovic, 1 svini (přišel 1653) Rolnický grunt pustý: Mrázovský: 36 str. polí, dokonce pustý a zbořený, ty role níže psané chalupníky zdělila? Chalupníci, jenž 4 za jednoho osedlého: Martin Zadník: 8 str. polí má, 3 str. seje na zimu, 3 str. seje na jaro, 3 krávy, 5 jalovic, 4 svině Pavel Jarolím: 8 str. polí, 4 seje na zimu, 3 str. seje na jaro,5 krav, 4 jalovice, 4 svině Vít Hajný: 6 str. polí, 2 seje na zimu, 2 seje na jaro, 1 vola, 2 krávy, 2 jalovice, 2 svině 8 činnost. Naposledy vyznamenání 3. st. obdržel přítel Kasal a jsme tomu rádi a připojujeme se a blahopřejeme mu. Naše organizace je přístupna každému, kdo o tuto činnost má zájem. V současnosti máme 69 členů a uvítáme každého nového zahrádkáře. Málek Josef a Fiala Jiří Chalupníci v nově osedlí: Matěj Záruba: 15 str. polí má, 4 seje na zimu, 4 str. na jaro, 1 koně, 2 krávy, 4 jalovice, 1 svini Martin Muzikář: 6 str. polí, 2 str. seje na zimu, 2 str. na jaro, 1 krávu, 3 jalovice, 1 svini Lidmila vdova: 12 str. polí má, 4 str. seje na zimu, 4 str. na jaro, 1 vola, 4 krávy, 1 jalovici, 7 ovcí, 1 svini Matěj Záruba přišel r. 1652, Martin Muzikář přišel r. 1652, Lidmila vdova přišla r Zahradník, jenž 8 za jednoho usedlého, však pustý: Neckovská, bez rolí, dokonce pustá a zbořená. Horní Studenec celkem: 351 strychů polí, 81 str. a 1 věrtel seje na zimu, 79 str. seje na jaro, noví osedlí 7, 1 rol, grunt pustý, 1 zahradník pustý, 8 usedlých chovají: 8 koní, 22 volů, 42 krav, 65 jalovic, 7 ovcí, 45 sviní (prasat?). Předivem se živí, půda dobrá, žitná, někteří dobře sedí, soupis na statku Bezděkov r uložený v archivu Min. vnitra pod sign. SM R Čáslavsko č. 45 Nový Studenec, Horní Studenec, Bezděkov, Štěpánov. Krabice č (Štěpánov v r patřil k Bezděkovu). Miloslav Bouška, kronikář

9 Naše škola Zápis do 1. třídy ZŠ Ředitelství Základní školy Ždírec nad Doubravou oznamuje, že zápis do I. třídy se uskuteční ve středu 7. února 2001 od do hodin v pavilonu 1. stupně ZŠ (nad MŠ). Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Mgr. Jiří Novák, ředitel ZŠ Zápis do mateřské školy Ředitelství mateřské školy ve Ždírci n. Doubravou oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy bude probíhat během celého měsíce února, denně od 8.00 do hodin. Nataša Vápeníková, ředitelka MŠ Anketa Říká se jak na Nový rok, tak po celý rok. Pohlídali jste si to? Na Nový rok mi bylo pořádně špatně. Kdyby to takhle mělo být po celý rok, tak bych si teda užil. Jinak doufám, že to bude rok příjemný a úspěšný. muž 28 let Na Nový rok jsme slavili až do rána a potom se to špatně hlídá... Jinak to bylo moc fajn a tak doufám, že i ten letošní rok bude takový. žena 25 let Letos jsem byl nemocný, takže jsem ten rok nezačal zrovna nejlépe. Doufám, že jsem si to již vybral a nemoc se mi bude po zbytek roku vyhýbat. Jinak se máme rádi a jsme celkem spokojeni. Snad tomu tak bude i nadále. muž 48 let Na Silvestra jsme to pořádně roztočili a na Nový rok jsem byl ZŠ Ždírec nad Doubravou Naše škola Povánoční období se na všech školách vyznačuje zvýšeným napětím všech a všemi směry. Blíží se pololetí. Prvňáčci si jistě hrdě ponesou domů svou výplatu v podobě jedné známky, čím starší žáci, tím větší počet známek a většinou také jejich větší pestrost. První lednovou středu se poprvé ozvalo rádio POHODA. Moderátoři Iva Málková, Lucie Marková, Iva Večeřová a Vítek Klepetko pod technickým vedením pana učitele Z. Drápalíka připravují hitparádu spojenou s losováním odevzdaných hlasovacích lístků. Přejeme jim výdrž a hodně posluchačů. 12. prosince se uskutečnil Vánoční turnaj v nohejbale, kterého se bez peněz a ještě mi bylo špatně. Takhle bych letos dopadnout nechtěl. Doufám, že to Novým rokem skončilo. muž 23 let Ano, čiperně jsem vyskočila z postele, oběd byl včas a všem chutnal. Nerozčilovala jsem se, odpoledne jsem byla s vnoučaty na klouzačce. 1. leden dopadl na jedničku. Ty ostatní dny ať se snaží taky tak! žena 57 let Ten, kdo tohle vymyslel, tak ten teda nemyslel. Jak by mohlo to, co následuje po takovém zvláštním dni, jako je 31. prosinec, být normou pro 364 dny? muž 59 let Nový rok by krásný, sváteční den plný klidu a pohody, i počasí přálo. Pohlídané to bylo dobře, tak proč to nefunguje i po Novém roce? žena 56 let Nedej Bože, aby tohle přísloví platilo. To by mě celý rok každé ráno příšerně bolela hlava. muž 22 let 9 zúčastnilo 5 družstev naší školy složených ze žáků a učitelů. Na 1. místě se umístilo družstvo ve složení p. J. Klepetko, Radek Eis a Michal Rufer, druhé bylo družstvo ve složení p. uč. Marek, Martin Jirák a David Červinka, třetí skončili M. Zvolánek se Z. Křikavou. V 16-ti vyučovacích hodinách se žáci čtvrtých tříd seznámí s dopravními značkami, pravidly pro chodce a cyklisty, vybavením jízdních kol a dalšími záležitostmi v kurzu dopravní výchovy. Nadále pokračuje sportovní klání naší a krucemburské školy jsme se v Krucemburku utkali ve volejbale, chlapci prohráli 2:3, dívky hrály 1: ledna se u nás konalo utkání v nohejbale, naši chlapci z 8. a 9. tříd prohráli 18:28. Anna Horáková Na Nový rok byly prázdniny, klidně by mohly být až do velkých prázdnin. muž 9 let Anketní otázka na březen: Komu by měl Noe zabránit v nalodění, pokud by zajišťoval přepravu do 21. století? ČERNOBÍLÁ KRONIKA Policie ČR informuje: Policisté Obvodního oddělení PČR v Chotěboři šetří případ neznámého pachatele, který odcizil z prostoru zemědělského objektu živočišné výroby dva kusy telat o celkové hmotnosti 60 kg. Jednáním pachatele vznikla škoda ve výši nejméně , Kč. V šetření je i případ neznámého pachatele, který odcizil z objektu zemědělského družstva dva kusy vepřů, čímž způsobil škodu ve výši nejméně 7.000, Kč. (pokračování na str. 10)

10 (pokračování ze str. 9) Noviny Vysočiny o nás píší... Premiérový lední karneval se líbil S velkým úspěchem se setkal nedělní dětský lední karneval, který pro 150 dětí a stejný počet jejich rodičů připravili na fotbalovém stadiónu manželé Janáčkovi. Maskované ratolesti si na bruslích zasoutěžili, rodiče zase nepohrdli čajem s chladičem. Ceny zařídili sponzoři Dekora Jeníček, Zelenina U Sotonů, Smíšené zboží Málek, Hospoda na stadionu, Stavitelství Bříza a Městský úřad. S plakáty pomohli manželé Markovi, při akci naše dcery, jejich kamarádky a Pavel Vavroušek. Karneval se vydařil, za rok jej zopakujeme uvedla správcová Jitka Janáčková. Zdeněk Marek ČERNOBÍLÁ KRONIKA Od je pátráno po neznámých vandalech, kteří v blízkosti sil. II. tř. č. 345 ve směru na obec Bílek poškodili několik nerezových plotových sloupků, čímž způsobili škodu ve výši nejméně , Kč. Policisté zdejší součásti za hodnocené období zpracovali celkem 33 přestupků a to převážně majetkového charakteru. Z uvedeného množství zpracovali 3 dopravní nehody bez zranění a alkoholu pouze s hmotnou škodou ve výši , Kč. Chtěl bych touto cestou upozornit čtenáře, že dnem vešel v platnost zákon č. 361 o provozu na pozemních komunikacích. Tento zákon nahrazuje vyhlášku FMV 99/89 o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu). kpt. Šereda, vedoucí oddělení PČR Chotěboř Turnaj v nohejbale Základní škola Ždírec nad Doubravou pořádala v pátek již tradiční nohejbalový turnaj za účasti osmi družstev ze Ždírce n.d. a okolí. Po celodenních bojích 1. místo obhájilo mužstvo WM Kohoutov, na 2. místě skončilo mužstvo D&s Ždírec n.d. a třetí skončilo mužstvo ze Rváčova. Při Z oddílu kopané... V rámci zimní přípravy zúčastnilo se I. mužstvo halového turnaje v Chrudimi, kde dosáhlo těchto výsledků: Ždírec Stolany 4:1 (Dvořák 3x, Čapek) Ždírec Velim 1:0 (Dvořák) Ždírec Hlinsko 2:2 (Dvořák, Čalkovský) Ždírec AFK Chrudim B 4:0 (Čalkovský, Šmíd, Čapek, Legát) Ždírec Habry 4:1 (Dvořák 2x, Kovárník, Kysilko) Pořadí skupiny B 1. Ždírec 14:4 13 bodů 2. Hlinsko 7:3 11 bodů 3. Habry 8:6 8 bodů 4. Velim 6:8 4 body 5. Stolany 5:10 3 body 6. AFK Chrudim B 0:10 1 bod Ve finálovém utkání s vítězem skupiny A Novým Bydžovem nezachytili hráči začátek utkání a vedení soupeře 4:0 se podařilo brankami Dvořáka a Krejčího pouze snížit na 4:2 a celkově tak získat 2. místo v turnaji. 10 závěrečném vyhodnocení obdrželi hráči všech družstev ceny. Ceny do turnaje věnovali: Městský úřad Ždírec n.d., WM Kohoutov, D&s Ždírec n.d., Holzindustrie Schweighofer s.r.o., Dekora a.s. a 4. Brigáda rychlého nasazení Havl. Brod. Pořadatelé touto cestou děkují všem firmám za sponzorský dar. základní škola SK DEKORA informuje, únor 2001 Sestava: Lajvr, Krejčí, Čapek, Havelka, Plíšek, Dvořák, Kysilko, Čalkovský, Šmíd, Legát, Kovárník. V neděli 14. ledna byl rozehrán zimní turnaj východočeské oblasti Českomoravského fotbalového svazu, kdy na domácím hřišti přivítalo I. mužstvo Olympii Hradec Králové, kdy na výborně připravené hrací ploše po dobrém výkonu brankami Kovárníka a Legáta zvítězilo 2:1. Další zápas odehrálo I. mužstvo v České Skalici, kde se lépe pohybovalo na terénu připomínajícím hrbolatou louku a zvítězilo 3:1 branky Kysilko, Volejník, Legát. V utkání s AFK Chrudim na domácí půdě potvrdili domácí dobrou formu a zvítězili 3:1 brankami Dvořáka 2 a Kovárníka. V únoru pokračuje turnaj dalšími zápasy: v sobotu 3.2. zajíždí na hřiště do Vamberka na utkání s Rychnovem n. K. v neděli přivítá na domácím hřišti Čáslav začátek ve hod. v sobotu zajíždí do Nového Bydžova v neděli přivítá na domácí půdě Trutnov začátek ve hod.

11 Kultura Janáčkovi tovaryši a sentinel a také o mstě Prašivcově. Bylo pondělí 4. září Pepovi a mně začíná týden odpoledních směn, vystupujeme na nádraží Ždírec Krucemburk z poledního vlaku. Do fabriky na Starém Ransku nás čeká ještě asi 3 km pěší chůze. Moc se nám při pondělku nechce, je teplo. Pepo, dneska se asi svezeme, jsou tu naši se Sentinelem! Vzadu na place u vagónu tiše oddychuje parní nákladní automobil od firmy Josef Janáček, strojírna a slévárna Staré Ransko. Dnes ale šoféruje pan Dymák, jinak stálým řidičem je Láďa Pecků ze Ždírce. Pane Dymák, vezmete nás na korbu? Ptám se i za kamaráda Pepu Tichého ze Rváčova. Ale jo, sedejte. U pana Dymáka Emanuela jsem býval jeho učedníkem, mám tak trochu protekci. Nyní pracuji v horní dílně u mistra Cempírka. Topič, kterého neznám, roztopil kotel (pod kotlem) a jedeme. Korba je vrchovatě naložena uhlím, my s Pepou zády dopředu sedíme na bednách, ve kterých mají muži různé nářadí potřebné k provozu parního stroje, např. hadici pro nasávání vody z rybníka a tak podobně. Je tu i zásoba topiva. Bedny jsou pevnou součástí korby. Při odjíždění od vagónu (asi vůz stál blíž k vagónu) se utrhlo zavírání sajtny. Provizorně se to spravilo vázacím drátem. Máme zpoždění. Před nádražím zastavujeme, přistupuje do budky pan inženýr Jindra, který právě přijel vlakem od Brodu. Sentinel se dává do chodu, Dymák přidává páru, šššší šš, míjíme povoz tažený kravkama, také pro uhlí. Když tu náhle se krávy plaší, dávají se hot a zastavují o dřevěný plot před Hospodářským družstvem. Žena, která vůz a kravky řídí, leží na zemi podle plotu, ruku omotanou opratí a přední kolo jí zastavilo na dlani! Zastavujeme, konejšíme krávy a odstraňujeme vůz z těla ženy, která vstává a lamentuje. Pan inženýr se jí představuje a ptá se po zdraví. Žena šťastná, že se jí tak moc nestalo, sbírá bič, mává jím směrem k sentinelu a posílá nás s tím hajzlem do pekel. Tak máme další zpoždění, ulevil si Pepa. Ještě, že se té paní tak moc nestalo. Stejně bude mít asi ruku modrou! Jedeme dál, ššššíšíší si odfukuje mašína. Míjíme Korejtkovu tkalcovnu, odbočujeme směr Hlinsko a na křižovatce u Lázničků se dáváme po kostkách vpravo na Krucemburk. Míjíme vlevo Sotonův koloniál, přejíždíme most přes potok, kde potkáváme další selský vůz s kravičkami. Vyhýbáme se mu větším obloukem, než tam u nádraží. Dymák musí na křižovatku ostrým rejdem a jedeme na Krucemburk! Ale co to? Řízení se zaseklo! Sentinel neposlouchá! Jede do protisměru! I já, který sedím zády dopředu na levém kraji korby najednou vidím, že se pod vůz schovávají bílé patníky z okraje silnice a sentinel se řítí z náspu do potoka! Nevím, jak jsem se ocitl za potokem. Za námi letělo uhlí. Nastalé ticho rozřízl srdcervoucí nářek, který se měnil v řev. Někdo je pod autem! Inženýr! Chtěl vyskočit, ale v poslední chvíli si to rozmyslel. Přesto ho předek sentinelu zamáčkl do bahna. Kdo by se nebál o svůj život! Zamáčklý v bahně pod takovou rozžhavenou obludou, kde hrozí popálení? Pára už ucházela pojišťovákem a trubkou u komína, manometr ukazoval na červenou čárku, na 15 atmosfér. Napadlo mne, abych zmáčkl ještě ten druhý pojišťovák. To byl hukot! Lidé utíkali od místa neštěstí, že prý to bouchne. V momentě tu bylo několik aut, měly hevery a tak se podařilo inženýra vyprostit. Byl odnesen do domu Růžičkových, kde 11 POZVÁNKA na Hasičský ples do Sobíňova, hudba DANAUS Havlíčkův Brod. Občerstvení zajištěno, tombola, svoz a rozvoz zajištěn. Srdečně zvou pořadatelé. byl ošetřen přispěchavším panem doktorem Drbálkem a jeho ženou ošetřovatelkou. Obvázán byl také můj kamarád Josef Tichý ze Rváčova. Na lýtku nohy měl vyrvaný kus masa jako dlaň veliký. Asi o roh oplechované bedny, na které seděl. Byl doporučen do nemocnice v Německém Brodě, kam jsem ho doprovázel. Jeli jsme vlakem, Pepu to dost bolelo. Ve vlaku mi najednou povídá: Ty, Mílo, tady ve Ždírci musel prolítnout Prašivec! Okolo Studnických kopců na něj věříme. Ten jenom jedenkrát neuhodí, ale minimálně třikrát! A to bylo třikrát s tím sentinelem! Oni někdy jezdívají s ním i na Hlinsko. To víš, tam jsou kopce a to jeho ššššíšíššší Prašivce budí u Studnických kopců ze spánku. Proto se rozzlobil a uhodil! Třikrát! Píši raději velké Pé, abych ho nepozlobil! Miloslav Bouška Změna půjčovních hodin v Městské knihovně Ždírec n.d. Otevřeno pro veřejnost: ÚTERÝ A STŘEDA hod. HLEDÁM dlouhodobý pronájem bytu ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: 0606/

12 Nabídka poznávacích zájezdů v roce 2001 Cestovní kancelář Ing. Jindřicha Kyncla Družstevní Ždírec nad Doubravou tel./fax: 0453/ Paříž v termínu za 4 390, Kč při ubytování na třílůžkovém pokoji (za dvoulůžkový pokoj příplatek 300, Kč za osobu). V ceně je doprava, průvodce, 2x nocleh se snídaní, komplexní cestovní pojištění. Program: 1. den odjezd v odpoledních hodinách, noční přejezd do Paříže den poznávání Paříže mimo jiné Notre Dame, Vítězný oblouk, Champs Elysées, Eiffelova věž, Montmartre, Versailles a další pamětihodnosti. Projížďka busem noční Paříží, projížďka lodí po Sei ně. 4. den večer odjezd, noční přejezd přes SRN. 5. den dopoledne zastávka v Ambergu (zábavné koupání, nákupy), odpoledne návrat domů. Paříž a zámky na Loiře v termínu za 4 290, Kč při ubytování na třílůžkovém pokoji (za dvoulůžkový pokoj příplatek 300, Kč za osobu). V ceně je doprava, průvodce, 2x nocleh se snídaní, komplex. cest. pojištění. Program: 1. den odjezd v odpoledních hodinách, noční přejezd do Paříže. 2. a 4. den celodenní poznávání Paříže s projížďkou busem po Paříži zakončíme projížďkou lodí po Seině. 3. den výjezd do údolí Loiry, návštěva zámků Chambord a Chenonceau. 5. den ráno příjezd do Ambergu (zábavné koupání, nákup), odpoledne návrat domů. Jižní Itálie v termínu za 6 590, Kč při ubytování v hotelu s polopenzí. V ceně je doprava, průvodce, 3x nocleh s polopenzí, komplexní cestovní pojištění. Program: 1. den odjezd v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko do Itálie den Pompeje, Vesuv, Neapol, Capri, Sorento a další zajímavá místa. 6. den návrat domů v večerních hodinách. Za krásami Solnohradska v termínu za 2 450, Kč, v ceně je doprava, průvodce, 2x ubytování se snídaní, komplexní cestovní pojištění. Program: 1. den odjezd ráno směr Č. Budějovice, Linz, Salzburg (prohlídka a ubytování). 2. den přejezd do SRN Chiemsee (projížďka lodí po jezeře), Berchtesgaden, Kehlstein (Hitlerovo Orlí hnízdo ), Königsee, skvělé alpské výhledy. 3. den odjezd do St. Wolfgang (jezero), možnost pěší turistiky nebo vyjížďka ozubnicí na Schafberg 1782 m n.m., návrat večer, za dobrého počasí každý den koupání. Údolí Loiry, Bretaň, Normandie, Paříž v termínu za 6 590, Kč při ubytování na třílůžkovém pokoji (za dvoulůžkový pokoj příplatek 600, Kč za osobu). V ceně je doprava, průvodce, 4x nocleh se snídaní, pojištění léčebných výloh. Program: 1. den dopoledne odjezd přes SRN do Francie den uvidíte tři zámky na Loiře, Dinan (středověké město), Saint Malo, Le Mont Saint Michel, Arromanches (místa vylodění spojenců Autorizovaný prodej produktů spolehlivých cestovních kanceláří: ATIS, Dopravního podniku Hradec Králové, FIRO-tour, GLOBTOUR, M TOUR Havl. Brod, možnost získání zájezdů CK ČEDOK a FISCHER. 12 v červnu 1944) a řadu dalších zajímavých míst. 6. den ráno přejezd do Paříže celodenní prohlídka Paříže zakončená projížďkou lodí po Seině, večer odjezd domů. 7. den návrat domů v poledních hodinách. Jižní Francie (tzv. Francouzská Riviéra) v termínu za 5 490, Kč při ubytování na třílůžkovém pokoji (za dvoulůžkový pokoj příplatek 450, Kč za osobu). V ceně je zahrnuta doprava, průvodce, 3x nocleh se snídaní, pojištění léčebných výloh. Program: 1. den dopoledne odjezd, přesun přes Rakousko a Itálii do Francie den navštívíte Cannes, Saint Tropez, Marseille, ostrov If (vězení hraběte Monte Christa), Grasse (návštěva výrobny parfémů s možností nákupu), největší kaňon v Evropě Grand Canyon du Verdon, Nice, Monaco včetně Monte Carla a další zajímavá místa. Každý den možnost koupání v moři. 5. den odjezd v podvečerních hodinách. 6. den večer návrat domů. Předvánoční Vídeň v termínu za 420, Kč, v ceně je doprava, průvodce, základní úrazové pojištění. Program: Odjezd v 5.30 ze Ždírce, dopoledne příjezd do Vídně, prohlídka historického centra s průvodcem, volno návštěva předvánočního trhu před radnicí, návrat večer. CK má pojištěnu záruku v důsledku úpadku cestovní kanceláře.

13 STAVEBNINY Akční slevy v prodejnách STAVEBNIN ERLAS s.r.o. Chotěboř Palackého 330, tel. 0453/ Riegrova 549, tel. 0453/ Od 1.2. do Španělské a italské obklady a dlažby SLEVA 12% Lišty k obkladům, dlažbám, SLEVA 10% schodům PVC, kov Dveře vnitřní plné, SLEVA 10% prosklené KRONODOR Odpadní potrubí KG SLEVA 5% Tepelná izolace ROCKWOOL cena od 34,20 Kč/m 2 v síle 4 20 cm Tmel na sádrokarton ROMBA 1,5 kg 91,00 82,00 Kč 5 kg 190,00 171,00 Kč 18,0 kg 494,00 445,00 Kč Od 1.2. do Střešní fólie parotěsná a paropropustná SLEVA 15% Maltové směsi suché pytlované (štuk vnitřní a vnější, jádro vnitřní a vnější, malta zdící, betonový potěr, malta jednovrstvá na HEBEL a YTONG) výborná zpracovatelnost, kvalitní výsledný efekt) SLEVA 15% Z CENY VÝROBCE Kalkodur přísada urychlující tvrdnutí 10 l 453,00 Kč betonu s protimrazovým účinkem) 20 l 822,00 Kč Okna dřevěná otevíraná, sklápěcí SLEVA 8% Překlady betonové RZP cm cena od 156,00 Kč/ks Pěnový polystyren síla 1 12 cm cena od 11,90 Kč/m 2 Využívejte zimního období pro zajištění zdících materiálů na vaši stavbu, rekonstrukci apod. Při ucelených dodávkách vám nabídneme maximálně výhodné ceny včetně rozpuštění slev výrobců ve váš prospěch. Neváhejte! Zima nebude věčně! Pro stavební firmy a živnostníky budou ceny celého sortimentu sjednávány individuálně. Navštivte naše prodejny v Chotěboři určitě si vyberete!!! Uvedené ceny jsou včetně DPH. Dovozy materiálu v regionu ZDARMA. NABÍDKA PRO STAVEBNÍKY VYŘÍDÍM: STAVEBNICE zděných rodinných domů, hrubá stavba ve formě komponentů dodaných přímo na staveniště. Ceny od , Kč bez obytného podkroví, s obytným podkrovím od , Kč. Informace: na tel. 0608/ nebo každé pondělí hod. v domě s pečovatelskou službou STAVEBNÍ SPOØITELNA Pro nově otevřenou kancelář v Hlinsku HLEDÁME spolupracovníky ze Ždírce n.d. a okolí. středoškolské vzdělání schopnost pracovat s lidmi Kontakt: paní Tichá 0454/ úvěr okamžitý od 6,9% p.a. daňové odpisy úvěr na zboží bezúročné období až 45 dnů pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli profesní odpovědnost Informace na tel.: 0451/ , 0608/

14 Program kina únor pátek v hod. FLINSTONEOVI 2 Americká komedie, česká verze, 90 min. Přístupný, slosování vstupenek 28, + 1, Kč 2.2. pátek v hod. SAMOTÁŘI Česká hořká komedie, 103 min. Přístupný od 15 let, 42, 44, + 1, Kč Bohoslužby římskokat o l i- cké církve v měsíci únoru Ždírec n.d., společenská místnost Domu s pečovatelskou službou Citát na únor I sebemenší projev laskavosti a každé vlídné slovo přispívá ke štěstí na zemi. Julia A. F. Carneyová sobota 3., 10., 17. a začátek v hod. Horní Studenec, kostel Sv. Václava neděle 4., 11., 18. a začátek v 7.30 hod pátek v hod. BOXEŘI Americká sportovní komedie s titulky, 124 min. Přístupný od 15 let, 42, 44, + 1, Kč pátek v hod. JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A IRENA Americká komedie, titulky 117 min. Přístupný, 38, 40, + 1, Kč pátek v hod. VŘÍSKOT 3 Americký horor, titulky, 117 min. Přístupný od 15 let, 42, 44, + 1, Kč 2.3. pátek v hod. DINOSAURUS Animovaný film USA, česká verze, 82 min. Přístupný, slosování vstupenek pátek v hod. PONORKA U 571 Americké válečné drama, titulky, 116 min. Společenská kronika Narodili se: 9.1. Kateřina Havlíčková, Ždírec n.d. Rodičům upřímně blahopřejeme a malé Kateřince přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v celém životě. Zemřeli: paní Františka Josková, Údavy Čest její památce! Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 1, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 2, Kč/ks Jaroslav Klepetko vedoucí kina, tel.: 0453/ Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Jiří Fiala, Milada Gajdoru so vá, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Josef Ressl, Jana Uchytilová, Ivan Vomela, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: , e mail: Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 780 výtisků. Uzávěrka č Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Hons, Hruška, Doležal, Kruliš, PhMr. Kubánková,

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočtové příjmy v tis. Kč odd. pol. název tis.kč tis.kč poznámka -1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 430-1112 daň z příjmu fyzických osob ze

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V souladu s ustanovením 18 odst.1 shora uvedeného zákona zveřejňuje město Hlinsko jako

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více