ÚNOR (Podle Josefa Čapka)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2000. (Podle Josefa Čapka)"

Transkript

1 ÚNOR 2000 Vánice, mrazy, sníh skřípe pod nohama a zima řeže do uší. Tu každý snažně miluje teplo kamen a domov s pořádnou střechou nad hlavou. Jestliže je kde se ohřáti, tu je zima dobřejší, než bývá její pověst: je veselá, družná a srdečná. Lyžařům, bruslířům i stavitelům sněhuláků pohodu, radost a zdar, pěkný led a pěkný sníh! Všem vesele červené tváře i nosy, nikoliv však uši namrzlé a napuchlé, které se pak loupají. A aby příliš nezalezlo za nehty (Podle Josefa Čapka)

2 OBECNÍ NOVINY STRANA 2 ÚNOR 2000 obecní úřad informuje Mnoga ljeta zdrávi byli, mnoga ljeta Ïivijó V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 94 let Ludmila Řezníčková 86 let Josef Kostelecký 85 let Františka Tkáčová 84 let Marie Uhrová 84 let František Klimša 80 let Marie Mičková 80 let Růžena Lhotská 75 let Jaroslav Pustka 75 let Josef Frňka 75 let Jarmila Henzlová 60 let Žofie Chasáková Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky a optimismu do dalších let. OZNÁMENÍ NEP EHLÉDNùTE! Žádáme občany, kteří nechtějí zveřejnit svá životní jubilea v pravidelné rubrice Obecních novin, aby o tom podali na obecní úřad písemné oznámení. Předejdeme tak případným nepříjemnostem. obecní úřad V ZVA OBâANÒM Vlastníte-li sněhovou frézu a budete ochotni za úplatu provádět odklízení sněhu z obecních chodníků, přihlaste se prosím na obecním úřadě. Oldřich Harabiš, zástupce starosty JAK POKRAâUJE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Koncem minulého roku, či po pravdě začátkem tohoto roku, obec obdržela přepracovaný Koncept územního plánu obce. Koncept je materiál, který je podkladem pro rozsáhlé projednávání, kdy každý jak organizace tak také i jednotlivci (občané) mají možnost se ke konceptu návrhu vyjádřit. Je proto v zájmu nás všech tak učinit, abychom byli dobře informováni o záměrech obecního zastupitelstva. Je pochopitelné, že není možné každou připomínku akceptovat, ale na druhé straně, každá připomínka musí být projednána a každý má nárok na odpověď vysvětlení. S ohledem na to, že materiál konceptu je velmi rozsáhlý nedá se předpokládat, a ani není technicky možné, aby každý občan prostudoval návrh konceptu územního plánu v celém rozsahu. Proto bude projednání organizováno následujícím způsobem: 1. přehledný výkres konceptu územního plánu bude vyvěšen na úřední desce OÚ (v přízemí obecního úřadu), 2. podrobný koncept územního plánu bude předložen k nahlédnutí na OÚ v zasedací síni v období od 7. února 2000 do 9. března 2000 vždy v úředních hodinách, tj. v pondělky a středy od 8 do 17 hodin, 3. dne 9. března 2000 bude proveden podrobný výklad o nejpodstatnějších aspektech územního plánu za účasti veřejnosti, zpracovatelů a členů zastupitelstva. Dotazy, které nebude možno zodpovědět přímo, budou zodpovězeny písemně do 3 týdnů. Vzhledem k tomu, že v minulém a dokonce i předminulém roce byli občané v několika článcích informováni o smyslu územního plánu pro obec věříme, že této možnosti využijí. Ing. Jaroslav Menšík, člen obecního zastupitelstva SPOLUOBâANÉ, VùNUJTE POZORNOST TÉTO INFORMACI! Před 1. světovou válkou byla na PARMOVICÍCH provozována umělecká výroba dřevěných hraček, točených i řezaných, produkovala až 106 druhů různých figurek (valach, ovečka a jiné). Domníváme se, že by někdo mohl figurku doma objevit, pokud by se tak stalo, podejte prosím neprodleně zprávu na obecní úřad. Děkujeme. obecní úřad obecní úřad informuje

3 OBECNÍ NOVINY STRANA 3 ÚNOR 2000 ZPRÁVA O âinnosti SBORU DOBROVOLN CH HASIâÒ KUNâICE P. OND EJNÍKEM ZA ROK 1999 Náš sbor měl k 31. prosinci 1999 celkem 72 členů, z toho 44 mužů, 12 žen a 16 dětí. Jeden člen odešel na vlastní žádost, jeden zemřel. I přes některé potíže se podařil sboru kus poctivé práce. Je zde dobrá parta hasičů, kteří do zbrojnice dochází i mimo předem stanovené čtvrtky. Výborně pracuje kroužek mladých hasičů a zásahová jednotka, která má 30 členů a její práci řídí velitel. Členové zásahové jednotky jsou pravidelně školeni o nebezpečích, která číhají při požáru. Jedenáct vybraných mužů se každý rok podrobuje výcviku s dýchací technikou. Tento probíhá na zkušebním plynovém polygonu hasičské školy ve Frýdku-Místku. Můžeme vás ubezpečit, že to není procházka růžovým sadem. Velitel, jeho dva zástupci, tři strojníci a preventista se musí pravidelně zúčastňovat školení, která organizuje Záchranný hasičský sbor ve Frýdku Místku. To, co nás v dnešní době nejvíce tíží, je vyřešení svolávacího zařízení, a to především v noci. Dále je velmi důležité dovybavit jednotku přilbami, ochrannou obuví a pokud se najdou prostředky i dalšími ochrannými plášti. Vyjížděli jsme k pěti požárům, z toho čtyři byly na katastru naší obce. 27. března požár kůlny v Kolibách, 4. prosince požár rodinného domku, 26. prosince vznícení sazí v komíně, 29. prosince požár soukromé kotelny v budově kina, 5. dubna byli naši hasiči přivoláni k požáru stolařské dílny ve Frýdlantě nad Ostravicí. U všech těchto požárů se osvědčila jak dýchací technika, tak i vysílačka integrovaného záchranného systému. Jednotka asistovala také u dvou dopravních nehod, likvidovala vosí hnízda v rodinném domku a hnízdo sršňů v MŠ Dolní. Dne 8. května se u nás uskutečnilo 1. kolo soutěže okrsku v požárním sportu. Postup do 2. kola si vybojovali naši muži. To se konalo 11. července ve Frýdku Místku, zde se umístili na 6. místě. Také se zúčastnili během roku čtyř pohárových soutěží. Prováděli ukázky zásahu staré i nové techniky na dni dětí u ZŠ a při významných výročích v Kozlovicích a Ostravici. Z kulturních akcí jsme uspořádali tři diskotéky s dobrou účastí návštěvníků. V květnu byla sloužena mše za zemřelé i živé naše členy. Někteří členové byli přítomni na primiční mši našeho člena Ladislava Stanečky. Dne 10. září zajišťovali naši členové službu při akci Beskydská studánka. Na konci roku byl uspořádán turnaj ve stolním tenise a jiných společenských hrách. Po dohodě s obecním úřadem jsme provedli 2krát sběr železného šrotu. Přes všechnu tuto činnost největší díl naší práce patří údržbě hasičské techniky, výzbroje a výstroje. Nyní několik vět o kroužku mladých hasičů. Jeho členové se scházejí jednou týdně, pravidelně cvičí a připravují se na soutěže. Mladí hasiči se zapojili do okresní hry Plamen, kde získali pěkné 3. místo. Zúčastnili se také několika pohárových soutěží, uspořádali turnaj o mistra střelců ze vzduchovky. Absolvovali dvoudenní výlet na Morávku, kde spali pod širákem, navštívili soukromé hasičské muzeum na Ostravici. 23. října se zúčastnili prvního kola dalšího ročníku hry Plamen, jedná se o soutěž požárnické všestrannosti, zde se umístili na 2. místě v okrese. Děkujeme obecnímu úřadu a všem občanů Kunčic za přízeň a spolupráci. Hasiči HASIâI INFORMUJÍ ROZMRAZOVÁNÍ V zimním období, kdy dochází k náhlému snížení venkovních teplot, nejsou organizace ani občané na tento pokles důsledně připraveni. Dochází pak k rozmrazování vodovodních potrubí, dopravních prostředků, přístrojů, strojů a armatur. Při požadavku k zvláště rychlému obnovení provozu těchto zařízení dochází velmi často ke vzniku požárů. Ze statistiky požárnosti jsou známy případy, kdy došlo k vyhoření zemědělských objektů, případně k otravě dobytka kysličníkem uhelnatým. Příčinou bylo rozmrazování zapálením slámy, kterou se potrubí obložilo. Také nejeden automobil shořel v důsledku rozmrazování otevřeným ohněm. Přitom známe mnoho bezpečných způsobů rozmrazování, které však občané nepoužívají jen proto, že trvají o chvilku déle. Jedná se o rozmrazování horkou vodou, párou, popř. horkým pískem naplněným do různých obalů. Je možné též použít elektrické topné kabely určené přímo k rozmrazování. Při uvedeném způsobu, kdy vyloučíme působení otevřeného ohně, lze vzniku požáru bezpečně předejít. Hasiči Z MATE SKÉ KOLY HORNÍ Když se nejstarší děti v mateřské škole těší na zápis do 1. třídy základní školy je to znamení, že uplynula polovina školního roku. Při ohlédnutí za prvním pololetím probíhajícího školního roku na Mateřské škole Horní lze konstatovat, že nově vzniklé aktivity pro děti byly šťastně zvoleny. Od října r probíhající kurz anglického jazyka pro předškolní děti je malými účastníky oblíben. Pod vedením lektorky paní Kuchařové dělají pokroky, při hravé formě učení čas rychle ubíhá, dětem se často nechce odcházet.

4 OBECNÍ NOVINY STRANA 4 ÚNOR 2000 Děti se velmi těší na vycházky a chvíle povídání ať v přírodě nebo nad fotografiemi v kroužku malých ochránců přírody s názvem Brouček. Mimo jiné zdobily vánoční stromeček zvířátkům v lese, doplňují pravidelně krmelec v lesíku za nádražím kaštany, žaludy a senem, prohlédly si některé chráněné stromy, dřevěný kostelík. Z častých chvílí u klavíru s písničkami se rodí malý pěvecký sbor, spolu s dětmi mu najdeme název. V předvánočním čase pekly děti s paní učitelkou Zelovou perníčky, v mateřské škole vyzdobené výrobky dětí, přivítaly Mikuláše s doprovodem anděla, který rozdával dárečky. Mikuláš vyhověl přání dětí vysloveného v úvodní písničce a nechal čerta za dveřmi ten tam pořádně hartusil. Vánoční čas nastal vyzdobením vánočního stromečku, přednášením básniček, tančením a zpíváním koled pro rodiče. Za nadílku hračky poděkovaly děti přáníčky Obecnímu úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem a sponzorům. Na televizní pořad Kouzelná školka reagují děti často výtvarným projevem, ke kterému dává podnět Dáda či pohádková babička. Jednu z kolektivních prací chystáme k odeslání do uvedeného televizního pořadu. Poslední den 1. pololetí školního roku bude prvním dnem kurzu předplavecké výchovy pro skupinu starších dětí tradičně proběhne na krytém bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tady děkujeme vedení Základní školy Karla Svolinskéího v Kunčicích pod Ondřejníkem za umožnění přepravy dětí naší mateřské školy autobusem spolu se školáky. Půle školního roku přinesla změnu do pedagogického obsazení Mateřské školy Horní. Do důchodu odešla paní učitelka M. Chasáková, na její místo nastoupila paní učitelka Gabriela Kropáčová z Frýdlantu nad Ostravicí. Přejeme ji, ať se ji v naší mateřské škole líbí. A co přejeme dětem? Hlavně zdraví, aby si mohly společně s kamarády v mateřské škole zpívat tu svoji oblíbenou: Máš-li radost a víš o tom Vedení Mateřské školy Horní. My tři králové jdeme k vám... Z pásma Valašský betlém. Zleva T. Daníček, Š. Kořený, M. Kokeš z dramatického kroužku základní školy. ZÁKLADNÍ KOLA KARLA SVOLINSKÉHO V KUNâICÍCH POD OND EJNÍKEM INFORMUJE o výchovných a vyučovacích výsledcích za 1. pol. školního roku Podle jednání pedagogické rady ze dne 25. ledna t. r. prospělo 198 žáků, 1 neklasifikována pro dlouhodobou nepřítomnost. Nejúspěšněji si počínali následující chlapci a děvčata na I. stupni ZŠ se samými jedničkami: V 1. ROČ.: E. Bartoníčková, Z. Gruberová, O. Holinka, Š. Hrubišová, D. Heryánová, M. Tabach, V. Ševěček, M. Řezníčková, Michaela Řezníčková, N. Tichá, J. Halla, V. Tymlová, M. Ondruchová, D. Rybářová, E. Jurková, K. Vyroubalová VE 2. ROČ.: M. Majer, S. Byrtusová, M. Pokorná, J. Bartošík, V. Štefková, J. Černoch, K. Petrová, M. Holinková VE 3. ROČ.: T. Brišová, Š. Gajdůšková, Š. Kořený, B. Kunášová, O. Michna, L. Svobodová, A. Sladký VE 4. ROČ.: D. Ondryáš V 5. ROČ.: A. Hrubišová, P. Lazar, A. Muras, L. Svobodová, L. Štefek, M. Závodná Na II. stupni ZŠ prospěli s vyznamenáním: V 6. ROČ.: A. Pilmajerová, V. Adámková, L. Machálková, K. Magnusková, M. Grebíková, P. Kahánková, R. Maralík, T. Byrtus, E. Slaninová, N. Mazochová, E. Káňová V 7. ROČ.: A. Daníčková, M. Dobiáš, J. Homolová, M. Hrubá, C. Hrubiš, A. Klímková, J. Kotková, M. Kuchařová, M. Mališová, A. Marek, R. Michna, A. Parmová, L. Šigutová, R. Tománek V 8. ROČ.: J. Čechová, V. Kahánek, D. Zátopková, M. Čajánková, R. Oprštěný V 9. ROČ.: J. Hrubá, M. Klímková, A. Marková, V. Tobolová, N. Petrovská Na škole bylo uděleno celkem 35 pochval za mimořádnou aktivitu žáků ve vyuč. procesu i v mimotřídních kulturních a sportovních činnostech. VŠEM BLAHOPŘEJEME

5 OBECNÍ NOVINY STRANA 5 ÚNOR 2000 V průběhu prvního pololetí školního roku došlo ke dvěma změnám v učitelském sboru na místo p. uč. M. Harabišové a Jar. Šrámkové byli přijati Mgr. Martin Blažek a Mgr. Ivo Fišer. OHLÉDNUTÍ ZA SOUTùÎEMI Ve školním kole vánočního turnaje ve stolním tenisu se stal vítězem Martin Indrst, žák 9. třídy. Vítězkou novoroční soutěže v aerobicu byla Natálie Petrovská z 9. třídy. Ve školním kole soutěže ve florbalu zvítězilo smíšené družstvo žáků 4. a 5. tř. ve složení: L Štefek, J. Křenek, D. Ondryáš, M. Kokeš, J. Steiner. Zdařilé byly všechny předvánoční akce. ku, kde si děti předaly dárky a zazpívaly si koledy. Po večeři se děti nemohly dočkat přivítání roku Vyslovili jsme novoroční přání a připili si na zdraví, štěstí a přátelství v novém nastávajícím roce. Poté proběhla osobní hygiena a večerka. Děti poprosily o pohádku na dobrou noc, při které postupně po jednom usínaly. Akce končila 18. prosince ráno v 10 hodin, kdy si pro děti přijeli rodiče. Žáci na celou akci vzpomínají dodnes a už se těší na oslavu roku Chtěla bych mnohokrát poděkovat p. M. Štefkové a p. D. Bartošíkové za výraznou pomoc při organizaci vánočního odpoledne, za nevšední krásný vztah k dětem. Za 2. třídu Eva Halatová, tř. uč. PODùKOVÁNÍ Žáci 1. třídy s třídní učitelkou Pavlou Mynářovou děkují panu Petru Běčákovi za výrobu dřevěných destiček používaných v pracovním vyučování. vedení školy Vážení přátelé, jako každoročně, tak i letos připravujeme TRADIČNÍ dětský karneval v neděli 5. března 2000 ve 14 hodin v sále na Huťařství, na který srdečně zveme všechny děti a jejich maminky, tatínky, babičky i dědečky. Věříme, že se nám, stejně jako v předchozích letech, s Vaší sponzorskou pomocí podaří připravit pro děti stejně pěkný ples jako mívají dospělí. Těšíme se na Vaši účast a za spolupráci děkujeme Za výbor ČČK MUDr. Frant. Chovančíková PITNÁ VODA NAD ZLATO Pitná voda nebude za 25 let dostačovat asi miliardě lidí! Shodli se na tom vědci z celého světa. Jsou u nás místa, kde srdce zaplesá, studánky čisté, studánky u lesa. Den už se chystá, modrá jsou nebesa, studánko čistá, Studánko beskydská. Dobře si vzpomínám, a jistě nejsem sám, na dobu, kdy studánky byly nejdůležitějším zdrojem pitné vody. Dodnes jsou některé velmi navštěvované. Vaše laskavé příspěvky je možné zanechat na zdrav. středisku do pátku 3. března dopoledne. VÁNOâNÍ NADÍLKA 2. T ÍDY S P IVÍTÁNÍM ROKU 2000 Ve dnech prosince 1999 si žáci 2. třídy uspořádali zábavné vánoční odpoledne s nadílkou dárků. Využili tělocvičny, kde uskutečnili zápas ve FLORBALU, kterého se zúčastnili rodiče a společně s dětmi se zapojili do utkání. Pak následovala další sportovní klání a soutěžní hry. Velmi hezké bylo posezení u vánočního stromeč- Na výroční členské schůzi 21. ledna 2000 se ochránci přírody dohodli, že budou pokračovat v praktické ochraně přírody. Pro zajištění trvale udržitelného života na naší planetě pomohou přírodě udržet zdroje pitné vody v přírodním prostředí.

6 OBECNÍ NOVINY STRANA 6 ÚNOR 2000 Naším záměrem je u navštěvovaných studánek zajistit rozbor kvality vody, upravit okolí, studánku pojmenovat a stanovit kolektiv, který bude o ni dlouhodobě pečovat. Zapomenuté a znečistěné studánky vypátrat, upravit a obnovit. Není to nápad náš. Loni vyhlásilo Centrum pro děti a mládež ČSOP společně s Lesy ČR dlouhodobou kampaň ZACHRAŇTE STUDÁNKY. Naše loňská BESKYDSKÁ STUDÁNKA měla širší záměr a dala podnět k mezinárodnímu projektu Beskydy bez hranic. Projekt vedle obnovení a zpřístupnění lesních studánek v celé československopolské oblasti Beskyd počítá s prohloubením spolupráce při ochraně beskydské přírody. Byl vypracován naším členem Ing. Alešem Bernatíkem s kolektivem odborníků ze všech tří států a věříme, že bude Evropským Enviromentálním Centrem přijat. Eura, proměněné na české koruny nám umožní zlepšit současný stav nejen studánek, ale pomůže zajistit nové aktivity v celé oblasti Beskyd. S částí projektu zaměřeného na děti a mládež bylo seznámeno Ekocentrum ONDRÁŠ na výroční čl. schůzi 26. ledna na základní škole. I když se nám v Kunčicích pod Ondřejníkem v posledních letech daří zlepšovat životní prostředí, v mezinárodním hodnocení je Česká republika z okolních států na místě posledním. Každý rok vrací ČR nevyčerpané miliardy, protože nemá dostatek vhodných projektů, které by uspěly a splňovaly kriteria strukturálních fondů v konkursech EU. Naše obec si zaslouží, aby v předvstupním období do EU využila všechny možnosti a vedle finančních prostředků získala i nejlepší evropské zkušenosti s ohleduplným rozvojem ekonomiky ve vztahu k přírodě a kulturnímu dědictví. Měli bychom všichni pochopit, že zdravé životní prostředí, zachovaná příroda, kulturní krajina s jejím tradičním hospodařením, tradice, památky to všechno není jen zátěž, náklady či bariéry rozvoje. Naopak je to příležitost, kterou buď využijeme pro budoucí prosperitu naší obce, nebo se staneme anonymním migračním uzlem, kterým každý jen projede do okolních vzkvétajících turistických oblastí a okolních států. Čas je náš nepřítel, ale pokud sjednotíme všechny organizace, podnikatele a občany kolem obecního zastupitelstva, stanovíme společný postup a cíl vybudovat rekreační obec s dokonalým zázemím, kde každý najde všestranné využití, materiální zajištění a malebnou přírodu, věřím, že máme šanci zlepšit podmínky pro příliv návštěvníků, kteří zaplní stávající rekreační zařízení a rozšíří pracovní příležitosti v obci. V současné době můžeme připravovat dobudování rekreačněsportovního areálu s tábořištěm, parkovištěm a tenisovými kurty u vodních nádrží. V budoucnu areál rozšířit a doplnit o fitcentrum v přírodě s celoročním provozem včetně zimních sportů. Současně bychom měli urychleně zachraňovat poslední zbytky kulturního dědictví našich předků. Pro budoucí muzeum shromáždit všechno, co na půdách a stodolách ve starých chalupách ještě zbylo. Je toho ještě mnoho, co nás čeká, včetně kanalizace. Ale jsem pevně přesvědčen, že Komise pro rozvoj obce, kterou vede stavitel naší základní školy p. Ladislav Křenek, nás překvapí komplexním záměrem a generelem, který bude na evropské úrovni. Sám jsem připraven podílet se na jednotlivých projektech. Za Ochránce přírody Miloslav Šrubař, ZO 68/01 ČSOP POLICIE âeské REPUBLIKY, OBVODNÍ ODDùLENÍ FR DLANT N. O. INFORMUJE V měsíci prosinci 1999 byl nápad trestných činů i přestupků menší než v milém měsíci. Na úseku trestných činů došlo pouze k trestnému činu krádeže tím, že dosud neznámý pachatel z budovy restaurace Huťařství odcizil světelnou reklamu na pivo Radegast a rovněž případ požáru rodinného domku na dolním konci obce byl šetřen jako trestný čin. Z přestupků byly zaznamenány pouze tři případy a to, odcizení tašky s doklady, poškození zámku u prodejny Tercie požár v sklepních prostorech kina. Od počátku roku 1999 do konce měsíce prosince došlo v obci k 28 dopravním nehodám, při kterých byly čtyři osoby těžce zraněny, jedna osoba usmrcena a dvě osoby byly zraněny lehce. Rok 1999 na úseku nápadu trestných činů, které byly spáchány na území obce byl nepříznivý vzhledem k tomu, že došlo k nárustu o 33 případů ve srovnání s rokem Pro možnost tohoto porovnání uvádím některé ukazatele Evidováno trestných činů celkem Vloupání celkem Do prodejen Do restaurací Do chat Do rodinných domků Do aut Vloupání do ostatních objektů Krádeže dvoustopých vozidel Krádeže jízdních kol Krádeže ostatní Požáry Ostatní delikty Násilné trestné činy Rovněž u dopravních nehod došlo v roce 1999 k nárůstu u počtu i následků Dopravních nehod celkem usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob

7 OBECNÍ NOVINY STRANA 7 ÚNOR 2000 Z uvedených rozborů je zřejmé, že ze strany policie bude obci věnována zvýšená pozornost, jelikož množstvím spáchaných trestných činů v obci za rok 1999 se řadí na čtvrté místo po Frýdlantu nad Ostravicí, Čeladné a Ostravici z dvanácti obcí, které patří do působnosti Obvodního oddělení PČR ve Frýdlantě nad Ostravicí. mjr. JUDr. Šrubař PODùKOVÁNÍ Pane starosto dovolte mi, abych Vám i celému Vašemu kolektivu poděkovala za péči a starostlivost o naši maminku paní Aloisii Sobotíkovou. Děkuji Vám, že jste umožnili mamince strávit podzim jejího života v pěkném prostředí pečovatelského domu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Péče obecního úřadu o přestárlé občany může být příkladem pro ostatní obce a města. Dík patří pečovatelce paní Čajánkové a jejímu manželovi, kteří se o maminku vzorně starali. Díky jim, maminka bydlela v uklizeném bytě, měla každý den teplou stravu a zajištěné léky. Velký dík chci předat paní MUDr. Chovančíkové a sestře Lence, které ochotně pečovaly o maminku. Poděkování patří všem babičkám z pečovatelského domu, které snášely maminku v dobrém i zlém. Vždy se navzájem povzbuzovaly v každodenních těžkostech stáří. Paní Mýlková, Holáňová, Pospíchalová, Janáčová, Kubínová, Holušová a Patlejchová děkuji Vám, že jste byly vždy k mamince přívětivé a vlídné. Zvláštní poděkování chci vyslovit paní Mýlkové, která byla mamince vždy na blízku, především v posledním roce jejího života, kdy trpěla sklerozou. Paní Mýlková ji vždy psychicky podržela a měly se navzájem opravdu rády. Přeji všem, kteří v pečovatelském domě bydlí a budou bydlet, aby se navzájem snášeli a pomáhali si i v těžkostech, aby vše nezůstalo jen na paní Čajánkové a mohli bydlet v tak hezkém a čistém prostředí až do konce svého života. Vám všem, kteří o staré lidi ve Vaší obci pečujete, přeji zdraví, klid a Boží pomoc. Ještě jednou vše dobré, s díky za celou rodinu DCERA ANNA KUDĚLKOVÁ OZNÁMENÍ VâELA ÒM V sobotu dne 19. února 2000 v 15 hodin se bude konat ve včelařské klubovně v Kunčicích pod Ondřejníkem hodnotící výroční členská schůze. Srdečně zve výbor PODùKOVÁNÍ DĚKUJEME VŠEM PŘÍBUZNÝM, PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM, KTEŘÍ SE PŘIŠLI ROZLOUČIT S PANEM JINDŘICHEM GVARDOU ZARMOUCENÁ RODINA VÁŽENÍ OBČANÉ, JSEM TADY ZASE PRO VÁS, JAKO ZAMĚSTNANEC ČESKO RAKOUSKÉ POJIŠŤOVNY, A. S. VÁM NABÍZÍM PORADENSKOU ČINNOST, VELKÝ VÝBĚR POJISTNÝCH PRODUKTŮ A HLAVNĚ PORADENSKOU A ADMINISTRATIVNÍ POMOC PŘI LIKVIDACI ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ Pro informaci: Česko rakouská pojišťovna působí na českém pojistném trhu od roku Jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů, které dnes pokrývá všechny segmenty pojistného trhu. Současná nabídka čítající více než 14 základních druhů pojištění zahrnuje oblasti životního, majetkového a odpovědnostního pojištění fyzických a právnických osob. Česko rakouská pojišťovna je jednou z deseti největších pojišťoven v České republice. Spoluzakladatelem a v současné době majoritním akcionářem Česko- rakouské pojišťovny je rakouská pojišťovna Bundesländer, která byla založena již v roce Pojišťovna Bundesländer vytvořila v roce 1997 společně s dalšími pojišťovnami Raiffeisen a Austria Collegialität největší rakouský pojišťovací holding, který dnes obhospodařuje více než 20% současného pojistného trhu. Druhým akcionářem Česko rakouské pojišťovny se v loňském roce stala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Česko rakouská pojišťovna je stabilní pojišťovací ústav patřící mezi nejlépe kapitálově vybavené pojišťovny na českém trhu. Dokladem o kvalitě práce a úspěšném působení Česko rakouské pojišťovny, a. s. na českém pojišťovacím trhu je významné ocenění 2. místo za firemní image roku 1998 v kategorii pojišťovnictví. Z produktů ČRP Vám nabízím: životní a úrazové pojištění komplexní celoživotní pojistný program včetně možnosti dodatečného vkládání finančních prostředků, jejich zhodnocování a opětovný výběr během pojistné doby soukromé zdravotní pojištění (denní dávky v pracovní neschopnosti nebo denní dávky při pobytu v nemocnici) majetkové pojištění stavby, rodinné domky, domácnost cestovní pojištění pojištění motorových vozidel pojištění právní ochrany pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů pojištění přerušení provozu u svobodných povolání pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele nestátního zdravotnického zařízení pojištění přepravy zásilek pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek pojištění veletrhů a výstav pojištění lesů stavebně montážní pojištění ZDEŇKA ŠLECHTOVÁ, PRODEJNÍ PORADCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 31, TEL. 0656/

8 OBECNÍ NOVINY STRANA 8 ÚNOR 2000 ZVEME VŠECHNY OBČANY 4. BŘEZNA 2000 DO SÁLU NA HUŤAŘSTVÍ NA I I. S O U S E D S K Ý P L E S KTERÝ POŘÁDÁ FARNOST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM ZAČÁTEK: V 19 HODIN HUDBA: SKUPINA DUO Z FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM A CIMBÁLOVÁ MUZIKA OSTRAVICA PLES JE URČEN VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM OBČERSTVENÍ: VEPŘOVÉ HODY TOMBOLA VSTUPNÉ S MÍSTENKOU A VEČEŘÍ: 50 KČ PŘEDPRODEJ MÍSTENEK 23. A 25. ÚNORA OD 17 DO 19 HODIN NA FAŘE, 27. ÚNORA OD DO 12 NA FAŘE A OD 12 DO 17 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ BLIŽŠÍ INFORMACE NA PLAKÁTECH SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem odbor ASPV pořádá dne 19. února 2000 v sále na Huťařství v 19 hodin ibfiinky V TOMTO ROCE MAŠKARNÍ masky vítány, ale nejsou podmínkou Hudba DIANTUS, program ve 20 hodin, občerstvení, tombola, vstupné 35 Kč + místenka 5 Kč Předprodej od 12. února 1999 u Valášků č Srdečně zvou pořadatelé Ing.Vlastimil Pícha Kunčice pod Ondřejníkem č. 286 nabízí: Počítačové sestavy dle Vašeho přání Modernizace Vašeho PC Připojení k síti internet přes tel. linku Další služby v oblasti HW a SW Příklady sestavy PC: Celeron 400, 32 MB DIMM, 4,3 GB HDD, 4 MB VGA AGP, 15 mon., 3,5 FDD, 40 CDROM, zvuk, akt. repro, myš, podložka, klávesnice, minitower Kč (cena s DPH) Výhodné ceny CDR médií, např. Platinum 44 Kč (cena s DPH) Kontakt: přes den, večer, , vlastimil.picha Nabídka stavebních pozemků v centru i mimo centrum, rozloha m 2, cena dohodou. Telefon 0656/ TERMÍNY ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY pro cizí potřeby formou veřejné linkové dopravy, taxislužby, mezinárodní autobusové dopravy a mezinárodní nákladní dopravy podle 6 zák. č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví Okresní úřad ve Frýdku Místku, referát dopravy a silnic jako dopravní úřad podle 2 odst. 10 zák. č.111/1994 Sb. pro rok 2000 tyto: 7. března 6. června 5. září 5. prosince Zkouška se skládá formou písemného testu před zkušební komisí. Zkouška je neveřejná. Žadateli, který při zkoušce prospěl, vydá dopravní úřad osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce. Kunčice pod Ondřejníkem , ročník X, číslo 2/2000, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš. Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne , Reg. zn. FMt 3. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm 2. Adresa redakce: Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem, č.p Vyrábí: Beatris. VÝTISK ZDARMA

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Sestry a bratři, vážení hosté, S blížícím se koncem roku, ve kterém náš sbor slaví 115 let od svého založení, jsme se sešli, abychom vyhodnotili naši práci

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce

LUDĚK MÍČEK Starosta obce Vážení spoluobčané, není to tak dávno, kdy jsme se společně sešli na prosincovém zasedání zastupitelstva. Tři měsíce uběhly jako voda a plánujeme další setkání. V prosinci jsme všichni volali po sněhu

Více

L e d e n v pranostikách:

L e d e n v pranostikách: 1/2011 L e d e n v pranostikách: Lednová zima, i na peci je zima. Leden studený, duben zelený. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost. mnohaletých pozorování

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 Vážení občané, po delší odmlce se Vám opět dostává do rukou letošní první a poslední číslo Občasníku plné zajímavých informací. Toto číslo shrnuje dění v obci od

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více