ÚNOR (Podle Josefa Čapka)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2000. (Podle Josefa Čapka)"

Transkript

1 ÚNOR 2000 Vánice, mrazy, sníh skřípe pod nohama a zima řeže do uší. Tu každý snažně miluje teplo kamen a domov s pořádnou střechou nad hlavou. Jestliže je kde se ohřáti, tu je zima dobřejší, než bývá její pověst: je veselá, družná a srdečná. Lyžařům, bruslířům i stavitelům sněhuláků pohodu, radost a zdar, pěkný led a pěkný sníh! Všem vesele červené tváře i nosy, nikoliv však uši namrzlé a napuchlé, které se pak loupají. A aby příliš nezalezlo za nehty (Podle Josefa Čapka)

2 OBECNÍ NOVINY STRANA 2 ÚNOR 2000 obecní úřad informuje Mnoga ljeta zdrávi byli, mnoga ljeta Ïivijó V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 94 let Ludmila Řezníčková 86 let Josef Kostelecký 85 let Františka Tkáčová 84 let Marie Uhrová 84 let František Klimša 80 let Marie Mičková 80 let Růžena Lhotská 75 let Jaroslav Pustka 75 let Josef Frňka 75 let Jarmila Henzlová 60 let Žofie Chasáková Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky a optimismu do dalších let. OZNÁMENÍ NEP EHLÉDNùTE! Žádáme občany, kteří nechtějí zveřejnit svá životní jubilea v pravidelné rubrice Obecních novin, aby o tom podali na obecní úřad písemné oznámení. Předejdeme tak případným nepříjemnostem. obecní úřad V ZVA OBâANÒM Vlastníte-li sněhovou frézu a budete ochotni za úplatu provádět odklízení sněhu z obecních chodníků, přihlaste se prosím na obecním úřadě. Oldřich Harabiš, zástupce starosty JAK POKRAâUJE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Koncem minulého roku, či po pravdě začátkem tohoto roku, obec obdržela přepracovaný Koncept územního plánu obce. Koncept je materiál, který je podkladem pro rozsáhlé projednávání, kdy každý jak organizace tak také i jednotlivci (občané) mají možnost se ke konceptu návrhu vyjádřit. Je proto v zájmu nás všech tak učinit, abychom byli dobře informováni o záměrech obecního zastupitelstva. Je pochopitelné, že není možné každou připomínku akceptovat, ale na druhé straně, každá připomínka musí být projednána a každý má nárok na odpověď vysvětlení. S ohledem na to, že materiál konceptu je velmi rozsáhlý nedá se předpokládat, a ani není technicky možné, aby každý občan prostudoval návrh konceptu územního plánu v celém rozsahu. Proto bude projednání organizováno následujícím způsobem: 1. přehledný výkres konceptu územního plánu bude vyvěšen na úřední desce OÚ (v přízemí obecního úřadu), 2. podrobný koncept územního plánu bude předložen k nahlédnutí na OÚ v zasedací síni v období od 7. února 2000 do 9. března 2000 vždy v úředních hodinách, tj. v pondělky a středy od 8 do 17 hodin, 3. dne 9. března 2000 bude proveden podrobný výklad o nejpodstatnějších aspektech územního plánu za účasti veřejnosti, zpracovatelů a členů zastupitelstva. Dotazy, které nebude možno zodpovědět přímo, budou zodpovězeny písemně do 3 týdnů. Vzhledem k tomu, že v minulém a dokonce i předminulém roce byli občané v několika článcích informováni o smyslu územního plánu pro obec věříme, že této možnosti využijí. Ing. Jaroslav Menšík, člen obecního zastupitelstva SPOLUOBâANÉ, VùNUJTE POZORNOST TÉTO INFORMACI! Před 1. světovou válkou byla na PARMOVICÍCH provozována umělecká výroba dřevěných hraček, točených i řezaných, produkovala až 106 druhů různých figurek (valach, ovečka a jiné). Domníváme se, že by někdo mohl figurku doma objevit, pokud by se tak stalo, podejte prosím neprodleně zprávu na obecní úřad. Děkujeme. obecní úřad obecní úřad informuje

3 OBECNÍ NOVINY STRANA 3 ÚNOR 2000 ZPRÁVA O âinnosti SBORU DOBROVOLN CH HASIâÒ KUNâICE P. OND EJNÍKEM ZA ROK 1999 Náš sbor měl k 31. prosinci 1999 celkem 72 členů, z toho 44 mužů, 12 žen a 16 dětí. Jeden člen odešel na vlastní žádost, jeden zemřel. I přes některé potíže se podařil sboru kus poctivé práce. Je zde dobrá parta hasičů, kteří do zbrojnice dochází i mimo předem stanovené čtvrtky. Výborně pracuje kroužek mladých hasičů a zásahová jednotka, která má 30 členů a její práci řídí velitel. Členové zásahové jednotky jsou pravidelně školeni o nebezpečích, která číhají při požáru. Jedenáct vybraných mužů se každý rok podrobuje výcviku s dýchací technikou. Tento probíhá na zkušebním plynovém polygonu hasičské školy ve Frýdku-Místku. Můžeme vás ubezpečit, že to není procházka růžovým sadem. Velitel, jeho dva zástupci, tři strojníci a preventista se musí pravidelně zúčastňovat školení, která organizuje Záchranný hasičský sbor ve Frýdku Místku. To, co nás v dnešní době nejvíce tíží, je vyřešení svolávacího zařízení, a to především v noci. Dále je velmi důležité dovybavit jednotku přilbami, ochrannou obuví a pokud se najdou prostředky i dalšími ochrannými plášti. Vyjížděli jsme k pěti požárům, z toho čtyři byly na katastru naší obce. 27. března požár kůlny v Kolibách, 4. prosince požár rodinného domku, 26. prosince vznícení sazí v komíně, 29. prosince požár soukromé kotelny v budově kina, 5. dubna byli naši hasiči přivoláni k požáru stolařské dílny ve Frýdlantě nad Ostravicí. U všech těchto požárů se osvědčila jak dýchací technika, tak i vysílačka integrovaného záchranného systému. Jednotka asistovala také u dvou dopravních nehod, likvidovala vosí hnízda v rodinném domku a hnízdo sršňů v MŠ Dolní. Dne 8. května se u nás uskutečnilo 1. kolo soutěže okrsku v požárním sportu. Postup do 2. kola si vybojovali naši muži. To se konalo 11. července ve Frýdku Místku, zde se umístili na 6. místě. Také se zúčastnili během roku čtyř pohárových soutěží. Prováděli ukázky zásahu staré i nové techniky na dni dětí u ZŠ a při významných výročích v Kozlovicích a Ostravici. Z kulturních akcí jsme uspořádali tři diskotéky s dobrou účastí návštěvníků. V květnu byla sloužena mše za zemřelé i živé naše členy. Někteří členové byli přítomni na primiční mši našeho člena Ladislava Stanečky. Dne 10. září zajišťovali naši členové službu při akci Beskydská studánka. Na konci roku byl uspořádán turnaj ve stolním tenise a jiných společenských hrách. Po dohodě s obecním úřadem jsme provedli 2krát sběr železného šrotu. Přes všechnu tuto činnost největší díl naší práce patří údržbě hasičské techniky, výzbroje a výstroje. Nyní několik vět o kroužku mladých hasičů. Jeho členové se scházejí jednou týdně, pravidelně cvičí a připravují se na soutěže. Mladí hasiči se zapojili do okresní hry Plamen, kde získali pěkné 3. místo. Zúčastnili se také několika pohárových soutěží, uspořádali turnaj o mistra střelců ze vzduchovky. Absolvovali dvoudenní výlet na Morávku, kde spali pod širákem, navštívili soukromé hasičské muzeum na Ostravici. 23. října se zúčastnili prvního kola dalšího ročníku hry Plamen, jedná se o soutěž požárnické všestrannosti, zde se umístili na 2. místě v okrese. Děkujeme obecnímu úřadu a všem občanů Kunčic za přízeň a spolupráci. Hasiči HASIâI INFORMUJÍ ROZMRAZOVÁNÍ V zimním období, kdy dochází k náhlému snížení venkovních teplot, nejsou organizace ani občané na tento pokles důsledně připraveni. Dochází pak k rozmrazování vodovodních potrubí, dopravních prostředků, přístrojů, strojů a armatur. Při požadavku k zvláště rychlému obnovení provozu těchto zařízení dochází velmi často ke vzniku požárů. Ze statistiky požárnosti jsou známy případy, kdy došlo k vyhoření zemědělských objektů, případně k otravě dobytka kysličníkem uhelnatým. Příčinou bylo rozmrazování zapálením slámy, kterou se potrubí obložilo. Také nejeden automobil shořel v důsledku rozmrazování otevřeným ohněm. Přitom známe mnoho bezpečných způsobů rozmrazování, které však občané nepoužívají jen proto, že trvají o chvilku déle. Jedná se o rozmrazování horkou vodou, párou, popř. horkým pískem naplněným do různých obalů. Je možné též použít elektrické topné kabely určené přímo k rozmrazování. Při uvedeném způsobu, kdy vyloučíme působení otevřeného ohně, lze vzniku požáru bezpečně předejít. Hasiči Z MATE SKÉ KOLY HORNÍ Když se nejstarší děti v mateřské škole těší na zápis do 1. třídy základní školy je to znamení, že uplynula polovina školního roku. Při ohlédnutí za prvním pololetím probíhajícího školního roku na Mateřské škole Horní lze konstatovat, že nově vzniklé aktivity pro děti byly šťastně zvoleny. Od října r probíhající kurz anglického jazyka pro předškolní děti je malými účastníky oblíben. Pod vedením lektorky paní Kuchařové dělají pokroky, při hravé formě učení čas rychle ubíhá, dětem se často nechce odcházet.

4 OBECNÍ NOVINY STRANA 4 ÚNOR 2000 Děti se velmi těší na vycházky a chvíle povídání ať v přírodě nebo nad fotografiemi v kroužku malých ochránců přírody s názvem Brouček. Mimo jiné zdobily vánoční stromeček zvířátkům v lese, doplňují pravidelně krmelec v lesíku za nádražím kaštany, žaludy a senem, prohlédly si některé chráněné stromy, dřevěný kostelík. Z častých chvílí u klavíru s písničkami se rodí malý pěvecký sbor, spolu s dětmi mu najdeme název. V předvánočním čase pekly děti s paní učitelkou Zelovou perníčky, v mateřské škole vyzdobené výrobky dětí, přivítaly Mikuláše s doprovodem anděla, který rozdával dárečky. Mikuláš vyhověl přání dětí vysloveného v úvodní písničce a nechal čerta za dveřmi ten tam pořádně hartusil. Vánoční čas nastal vyzdobením vánočního stromečku, přednášením básniček, tančením a zpíváním koled pro rodiče. Za nadílku hračky poděkovaly děti přáníčky Obecnímu úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem a sponzorům. Na televizní pořad Kouzelná školka reagují děti často výtvarným projevem, ke kterému dává podnět Dáda či pohádková babička. Jednu z kolektivních prací chystáme k odeslání do uvedeného televizního pořadu. Poslední den 1. pololetí školního roku bude prvním dnem kurzu předplavecké výchovy pro skupinu starších dětí tradičně proběhne na krytém bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tady děkujeme vedení Základní školy Karla Svolinskéího v Kunčicích pod Ondřejníkem za umožnění přepravy dětí naší mateřské školy autobusem spolu se školáky. Půle školního roku přinesla změnu do pedagogického obsazení Mateřské školy Horní. Do důchodu odešla paní učitelka M. Chasáková, na její místo nastoupila paní učitelka Gabriela Kropáčová z Frýdlantu nad Ostravicí. Přejeme ji, ať se ji v naší mateřské škole líbí. A co přejeme dětem? Hlavně zdraví, aby si mohly společně s kamarády v mateřské škole zpívat tu svoji oblíbenou: Máš-li radost a víš o tom Vedení Mateřské školy Horní. My tři králové jdeme k vám... Z pásma Valašský betlém. Zleva T. Daníček, Š. Kořený, M. Kokeš z dramatického kroužku základní školy. ZÁKLADNÍ KOLA KARLA SVOLINSKÉHO V KUNâICÍCH POD OND EJNÍKEM INFORMUJE o výchovných a vyučovacích výsledcích za 1. pol. školního roku Podle jednání pedagogické rady ze dne 25. ledna t. r. prospělo 198 žáků, 1 neklasifikována pro dlouhodobou nepřítomnost. Nejúspěšněji si počínali následující chlapci a děvčata na I. stupni ZŠ se samými jedničkami: V 1. ROČ.: E. Bartoníčková, Z. Gruberová, O. Holinka, Š. Hrubišová, D. Heryánová, M. Tabach, V. Ševěček, M. Řezníčková, Michaela Řezníčková, N. Tichá, J. Halla, V. Tymlová, M. Ondruchová, D. Rybářová, E. Jurková, K. Vyroubalová VE 2. ROČ.: M. Majer, S. Byrtusová, M. Pokorná, J. Bartošík, V. Štefková, J. Černoch, K. Petrová, M. Holinková VE 3. ROČ.: T. Brišová, Š. Gajdůšková, Š. Kořený, B. Kunášová, O. Michna, L. Svobodová, A. Sladký VE 4. ROČ.: D. Ondryáš V 5. ROČ.: A. Hrubišová, P. Lazar, A. Muras, L. Svobodová, L. Štefek, M. Závodná Na II. stupni ZŠ prospěli s vyznamenáním: V 6. ROČ.: A. Pilmajerová, V. Adámková, L. Machálková, K. Magnusková, M. Grebíková, P. Kahánková, R. Maralík, T. Byrtus, E. Slaninová, N. Mazochová, E. Káňová V 7. ROČ.: A. Daníčková, M. Dobiáš, J. Homolová, M. Hrubá, C. Hrubiš, A. Klímková, J. Kotková, M. Kuchařová, M. Mališová, A. Marek, R. Michna, A. Parmová, L. Šigutová, R. Tománek V 8. ROČ.: J. Čechová, V. Kahánek, D. Zátopková, M. Čajánková, R. Oprštěný V 9. ROČ.: J. Hrubá, M. Klímková, A. Marková, V. Tobolová, N. Petrovská Na škole bylo uděleno celkem 35 pochval za mimořádnou aktivitu žáků ve vyuč. procesu i v mimotřídních kulturních a sportovních činnostech. VŠEM BLAHOPŘEJEME

5 OBECNÍ NOVINY STRANA 5 ÚNOR 2000 V průběhu prvního pololetí školního roku došlo ke dvěma změnám v učitelském sboru na místo p. uč. M. Harabišové a Jar. Šrámkové byli přijati Mgr. Martin Blažek a Mgr. Ivo Fišer. OHLÉDNUTÍ ZA SOUTùÎEMI Ve školním kole vánočního turnaje ve stolním tenisu se stal vítězem Martin Indrst, žák 9. třídy. Vítězkou novoroční soutěže v aerobicu byla Natálie Petrovská z 9. třídy. Ve školním kole soutěže ve florbalu zvítězilo smíšené družstvo žáků 4. a 5. tř. ve složení: L Štefek, J. Křenek, D. Ondryáš, M. Kokeš, J. Steiner. Zdařilé byly všechny předvánoční akce. ku, kde si děti předaly dárky a zazpívaly si koledy. Po večeři se děti nemohly dočkat přivítání roku Vyslovili jsme novoroční přání a připili si na zdraví, štěstí a přátelství v novém nastávajícím roce. Poté proběhla osobní hygiena a večerka. Děti poprosily o pohádku na dobrou noc, při které postupně po jednom usínaly. Akce končila 18. prosince ráno v 10 hodin, kdy si pro děti přijeli rodiče. Žáci na celou akci vzpomínají dodnes a už se těší na oslavu roku Chtěla bych mnohokrát poděkovat p. M. Štefkové a p. D. Bartošíkové za výraznou pomoc při organizaci vánočního odpoledne, za nevšední krásný vztah k dětem. Za 2. třídu Eva Halatová, tř. uč. PODùKOVÁNÍ Žáci 1. třídy s třídní učitelkou Pavlou Mynářovou děkují panu Petru Běčákovi za výrobu dřevěných destiček používaných v pracovním vyučování. vedení školy Vážení přátelé, jako každoročně, tak i letos připravujeme TRADIČNÍ dětský karneval v neděli 5. března 2000 ve 14 hodin v sále na Huťařství, na který srdečně zveme všechny děti a jejich maminky, tatínky, babičky i dědečky. Věříme, že se nám, stejně jako v předchozích letech, s Vaší sponzorskou pomocí podaří připravit pro děti stejně pěkný ples jako mívají dospělí. Těšíme se na Vaši účast a za spolupráci děkujeme Za výbor ČČK MUDr. Frant. Chovančíková PITNÁ VODA NAD ZLATO Pitná voda nebude za 25 let dostačovat asi miliardě lidí! Shodli se na tom vědci z celého světa. Jsou u nás místa, kde srdce zaplesá, studánky čisté, studánky u lesa. Den už se chystá, modrá jsou nebesa, studánko čistá, Studánko beskydská. Dobře si vzpomínám, a jistě nejsem sám, na dobu, kdy studánky byly nejdůležitějším zdrojem pitné vody. Dodnes jsou některé velmi navštěvované. Vaše laskavé příspěvky je možné zanechat na zdrav. středisku do pátku 3. března dopoledne. VÁNOâNÍ NADÍLKA 2. T ÍDY S P IVÍTÁNÍM ROKU 2000 Ve dnech prosince 1999 si žáci 2. třídy uspořádali zábavné vánoční odpoledne s nadílkou dárků. Využili tělocvičny, kde uskutečnili zápas ve FLORBALU, kterého se zúčastnili rodiče a společně s dětmi se zapojili do utkání. Pak následovala další sportovní klání a soutěžní hry. Velmi hezké bylo posezení u vánočního stromeč- Na výroční členské schůzi 21. ledna 2000 se ochránci přírody dohodli, že budou pokračovat v praktické ochraně přírody. Pro zajištění trvale udržitelného života na naší planetě pomohou přírodě udržet zdroje pitné vody v přírodním prostředí.

6 OBECNÍ NOVINY STRANA 6 ÚNOR 2000 Naším záměrem je u navštěvovaných studánek zajistit rozbor kvality vody, upravit okolí, studánku pojmenovat a stanovit kolektiv, který bude o ni dlouhodobě pečovat. Zapomenuté a znečistěné studánky vypátrat, upravit a obnovit. Není to nápad náš. Loni vyhlásilo Centrum pro děti a mládež ČSOP společně s Lesy ČR dlouhodobou kampaň ZACHRAŇTE STUDÁNKY. Naše loňská BESKYDSKÁ STUDÁNKA měla širší záměr a dala podnět k mezinárodnímu projektu Beskydy bez hranic. Projekt vedle obnovení a zpřístupnění lesních studánek v celé československopolské oblasti Beskyd počítá s prohloubením spolupráce při ochraně beskydské přírody. Byl vypracován naším členem Ing. Alešem Bernatíkem s kolektivem odborníků ze všech tří států a věříme, že bude Evropským Enviromentálním Centrem přijat. Eura, proměněné na české koruny nám umožní zlepšit současný stav nejen studánek, ale pomůže zajistit nové aktivity v celé oblasti Beskyd. S částí projektu zaměřeného na děti a mládež bylo seznámeno Ekocentrum ONDRÁŠ na výroční čl. schůzi 26. ledna na základní škole. I když se nám v Kunčicích pod Ondřejníkem v posledních letech daří zlepšovat životní prostředí, v mezinárodním hodnocení je Česká republika z okolních států na místě posledním. Každý rok vrací ČR nevyčerpané miliardy, protože nemá dostatek vhodných projektů, které by uspěly a splňovaly kriteria strukturálních fondů v konkursech EU. Naše obec si zaslouží, aby v předvstupním období do EU využila všechny možnosti a vedle finančních prostředků získala i nejlepší evropské zkušenosti s ohleduplným rozvojem ekonomiky ve vztahu k přírodě a kulturnímu dědictví. Měli bychom všichni pochopit, že zdravé životní prostředí, zachovaná příroda, kulturní krajina s jejím tradičním hospodařením, tradice, památky to všechno není jen zátěž, náklady či bariéry rozvoje. Naopak je to příležitost, kterou buď využijeme pro budoucí prosperitu naší obce, nebo se staneme anonymním migračním uzlem, kterým každý jen projede do okolních vzkvétajících turistických oblastí a okolních států. Čas je náš nepřítel, ale pokud sjednotíme všechny organizace, podnikatele a občany kolem obecního zastupitelstva, stanovíme společný postup a cíl vybudovat rekreační obec s dokonalým zázemím, kde každý najde všestranné využití, materiální zajištění a malebnou přírodu, věřím, že máme šanci zlepšit podmínky pro příliv návštěvníků, kteří zaplní stávající rekreační zařízení a rozšíří pracovní příležitosti v obci. V současné době můžeme připravovat dobudování rekreačněsportovního areálu s tábořištěm, parkovištěm a tenisovými kurty u vodních nádrží. V budoucnu areál rozšířit a doplnit o fitcentrum v přírodě s celoročním provozem včetně zimních sportů. Současně bychom měli urychleně zachraňovat poslední zbytky kulturního dědictví našich předků. Pro budoucí muzeum shromáždit všechno, co na půdách a stodolách ve starých chalupách ještě zbylo. Je toho ještě mnoho, co nás čeká, včetně kanalizace. Ale jsem pevně přesvědčen, že Komise pro rozvoj obce, kterou vede stavitel naší základní školy p. Ladislav Křenek, nás překvapí komplexním záměrem a generelem, který bude na evropské úrovni. Sám jsem připraven podílet se na jednotlivých projektech. Za Ochránce přírody Miloslav Šrubař, ZO 68/01 ČSOP POLICIE âeské REPUBLIKY, OBVODNÍ ODDùLENÍ FR DLANT N. O. INFORMUJE V měsíci prosinci 1999 byl nápad trestných činů i přestupků menší než v milém měsíci. Na úseku trestných činů došlo pouze k trestnému činu krádeže tím, že dosud neznámý pachatel z budovy restaurace Huťařství odcizil světelnou reklamu na pivo Radegast a rovněž případ požáru rodinného domku na dolním konci obce byl šetřen jako trestný čin. Z přestupků byly zaznamenány pouze tři případy a to, odcizení tašky s doklady, poškození zámku u prodejny Tercie požár v sklepních prostorech kina. Od počátku roku 1999 do konce měsíce prosince došlo v obci k 28 dopravním nehodám, při kterých byly čtyři osoby těžce zraněny, jedna osoba usmrcena a dvě osoby byly zraněny lehce. Rok 1999 na úseku nápadu trestných činů, které byly spáchány na území obce byl nepříznivý vzhledem k tomu, že došlo k nárustu o 33 případů ve srovnání s rokem Pro možnost tohoto porovnání uvádím některé ukazatele Evidováno trestných činů celkem Vloupání celkem Do prodejen Do restaurací Do chat Do rodinných domků Do aut Vloupání do ostatních objektů Krádeže dvoustopých vozidel Krádeže jízdních kol Krádeže ostatní Požáry Ostatní delikty Násilné trestné činy Rovněž u dopravních nehod došlo v roce 1999 k nárůstu u počtu i následků Dopravních nehod celkem usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob

7 OBECNÍ NOVINY STRANA 7 ÚNOR 2000 Z uvedených rozborů je zřejmé, že ze strany policie bude obci věnována zvýšená pozornost, jelikož množstvím spáchaných trestných činů v obci za rok 1999 se řadí na čtvrté místo po Frýdlantu nad Ostravicí, Čeladné a Ostravici z dvanácti obcí, které patří do působnosti Obvodního oddělení PČR ve Frýdlantě nad Ostravicí. mjr. JUDr. Šrubař PODùKOVÁNÍ Pane starosto dovolte mi, abych Vám i celému Vašemu kolektivu poděkovala za péči a starostlivost o naši maminku paní Aloisii Sobotíkovou. Děkuji Vám, že jste umožnili mamince strávit podzim jejího života v pěkném prostředí pečovatelského domu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Péče obecního úřadu o přestárlé občany může být příkladem pro ostatní obce a města. Dík patří pečovatelce paní Čajánkové a jejímu manželovi, kteří se o maminku vzorně starali. Díky jim, maminka bydlela v uklizeném bytě, měla každý den teplou stravu a zajištěné léky. Velký dík chci předat paní MUDr. Chovančíkové a sestře Lence, které ochotně pečovaly o maminku. Poděkování patří všem babičkám z pečovatelského domu, které snášely maminku v dobrém i zlém. Vždy se navzájem povzbuzovaly v každodenních těžkostech stáří. Paní Mýlková, Holáňová, Pospíchalová, Janáčová, Kubínová, Holušová a Patlejchová děkuji Vám, že jste byly vždy k mamince přívětivé a vlídné. Zvláštní poděkování chci vyslovit paní Mýlkové, která byla mamince vždy na blízku, především v posledním roce jejího života, kdy trpěla sklerozou. Paní Mýlková ji vždy psychicky podržela a měly se navzájem opravdu rády. Přeji všem, kteří v pečovatelském domě bydlí a budou bydlet, aby se navzájem snášeli a pomáhali si i v těžkostech, aby vše nezůstalo jen na paní Čajánkové a mohli bydlet v tak hezkém a čistém prostředí až do konce svého života. Vám všem, kteří o staré lidi ve Vaší obci pečujete, přeji zdraví, klid a Boží pomoc. Ještě jednou vše dobré, s díky za celou rodinu DCERA ANNA KUDĚLKOVÁ OZNÁMENÍ VâELA ÒM V sobotu dne 19. února 2000 v 15 hodin se bude konat ve včelařské klubovně v Kunčicích pod Ondřejníkem hodnotící výroční členská schůze. Srdečně zve výbor PODùKOVÁNÍ DĚKUJEME VŠEM PŘÍBUZNÝM, PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM, KTEŘÍ SE PŘIŠLI ROZLOUČIT S PANEM JINDŘICHEM GVARDOU ZARMOUCENÁ RODINA VÁŽENÍ OBČANÉ, JSEM TADY ZASE PRO VÁS, JAKO ZAMĚSTNANEC ČESKO RAKOUSKÉ POJIŠŤOVNY, A. S. VÁM NABÍZÍM PORADENSKOU ČINNOST, VELKÝ VÝBĚR POJISTNÝCH PRODUKTŮ A HLAVNĚ PORADENSKOU A ADMINISTRATIVNÍ POMOC PŘI LIKVIDACI ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ Pro informaci: Česko rakouská pojišťovna působí na českém pojistném trhu od roku Jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů, které dnes pokrývá všechny segmenty pojistného trhu. Současná nabídka čítající více než 14 základních druhů pojištění zahrnuje oblasti životního, majetkového a odpovědnostního pojištění fyzických a právnických osob. Česko rakouská pojišťovna je jednou z deseti největších pojišťoven v České republice. Spoluzakladatelem a v současné době majoritním akcionářem Česko- rakouské pojišťovny je rakouská pojišťovna Bundesländer, která byla založena již v roce Pojišťovna Bundesländer vytvořila v roce 1997 společně s dalšími pojišťovnami Raiffeisen a Austria Collegialität největší rakouský pojišťovací holding, který dnes obhospodařuje více než 20% současného pojistného trhu. Druhým akcionářem Česko rakouské pojišťovny se v loňském roce stala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Česko rakouská pojišťovna je stabilní pojišťovací ústav patřící mezi nejlépe kapitálově vybavené pojišťovny na českém trhu. Dokladem o kvalitě práce a úspěšném působení Česko rakouské pojišťovny, a. s. na českém pojišťovacím trhu je významné ocenění 2. místo za firemní image roku 1998 v kategorii pojišťovnictví. Z produktů ČRP Vám nabízím: životní a úrazové pojištění komplexní celoživotní pojistný program včetně možnosti dodatečného vkládání finančních prostředků, jejich zhodnocování a opětovný výběr během pojistné doby soukromé zdravotní pojištění (denní dávky v pracovní neschopnosti nebo denní dávky při pobytu v nemocnici) majetkové pojištění stavby, rodinné domky, domácnost cestovní pojištění pojištění motorových vozidel pojištění právní ochrany pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů pojištění přerušení provozu u svobodných povolání pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele nestátního zdravotnického zařízení pojištění přepravy zásilek pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek pojištění veletrhů a výstav pojištění lesů stavebně montážní pojištění ZDEŇKA ŠLECHTOVÁ, PRODEJNÍ PORADCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 31, TEL. 0656/

8 OBECNÍ NOVINY STRANA 8 ÚNOR 2000 ZVEME VŠECHNY OBČANY 4. BŘEZNA 2000 DO SÁLU NA HUŤAŘSTVÍ NA I I. S O U S E D S K Ý P L E S KTERÝ POŘÁDÁ FARNOST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM ZAČÁTEK: V 19 HODIN HUDBA: SKUPINA DUO Z FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM A CIMBÁLOVÁ MUZIKA OSTRAVICA PLES JE URČEN VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM OBČERSTVENÍ: VEPŘOVÉ HODY TOMBOLA VSTUPNÉ S MÍSTENKOU A VEČEŘÍ: 50 KČ PŘEDPRODEJ MÍSTENEK 23. A 25. ÚNORA OD 17 DO 19 HODIN NA FAŘE, 27. ÚNORA OD DO 12 NA FAŘE A OD 12 DO 17 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ BLIŽŠÍ INFORMACE NA PLAKÁTECH SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem odbor ASPV pořádá dne 19. února 2000 v sále na Huťařství v 19 hodin ibfiinky V TOMTO ROCE MAŠKARNÍ masky vítány, ale nejsou podmínkou Hudba DIANTUS, program ve 20 hodin, občerstvení, tombola, vstupné 35 Kč + místenka 5 Kč Předprodej od 12. února 1999 u Valášků č Srdečně zvou pořadatelé Ing.Vlastimil Pícha Kunčice pod Ondřejníkem č. 286 nabízí: Počítačové sestavy dle Vašeho přání Modernizace Vašeho PC Připojení k síti internet přes tel. linku Další služby v oblasti HW a SW Příklady sestavy PC: Celeron 400, 32 MB DIMM, 4,3 GB HDD, 4 MB VGA AGP, 15 mon., 3,5 FDD, 40 CDROM, zvuk, akt. repro, myš, podložka, klávesnice, minitower Kč (cena s DPH) Výhodné ceny CDR médií, např. Platinum 44 Kč (cena s DPH) Kontakt: přes den, večer, , vlastimil.picha Nabídka stavebních pozemků v centru i mimo centrum, rozloha m 2, cena dohodou. Telefon 0656/ TERMÍNY ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY pro cizí potřeby formou veřejné linkové dopravy, taxislužby, mezinárodní autobusové dopravy a mezinárodní nákladní dopravy podle 6 zák. č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví Okresní úřad ve Frýdku Místku, referát dopravy a silnic jako dopravní úřad podle 2 odst. 10 zák. č.111/1994 Sb. pro rok 2000 tyto: 7. března 6. června 5. září 5. prosince Zkouška se skládá formou písemného testu před zkušební komisí. Zkouška je neveřejná. Žadateli, který při zkoušce prospěl, vydá dopravní úřad osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce. Kunčice pod Ondřejníkem , ročník X, číslo 2/2000, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš. Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne , Reg. zn. FMt 3. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm 2. Adresa redakce: Obecní úřad, Kunčice pod Ondřejníkem, č.p Vyrábí: Beatris. VÝTISK ZDARMA

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

nastalo léto a čas dovolených. Přejeme vám, milí čtenáři, Kaple svaté Magdalény

nastalo léto a čas dovolených. Přejeme vám, milí čtenáři, Kaple svaté Magdalény ČERVENEC 2001 Kaple svaté Magdalény Nedaleko Ondřejníka bílá kaplička a k ní vede po úbočí úzká cestička. Cestička se vine strání, lesní tišinou, tou jsem chodil za svou milou nikdá za jinou. Chvílemi

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J LEDEN BŘEZEN 2014 ZÁPIS DO 1.TŘÍDY DIVADLO V MŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Zastupitelé obce a zaměstnanci OÚ přejí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více