BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení"

Transkript

1 Guideline - efficient lighting BUY SMART+ Zelené nakupování je správná volba Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

2

3 Supported by Tyto pokyny byly vypracovány v rámci projektu Evropské unie Buy Smart+ - Zelené nakupování je chytrá volba financovaného programem - Inteligentní energie - Evropa. Vydavatel: O.Ö. Energiesparverband Landstrasse Linz, Austria T: Datum: Červen 2012 Veškerou odpovědnost za obsah této publikace nesou její autoři. Tato publikace nemusí nutně odrážet názory orgánů Evropské unie. Evropská komise není odpovědna za použití informací obsažených v této publikaci.

4

5 Obsah 1. Úvod 2 2. Zelené nakupování 3 3. Řešení úsporných světelných zdrojů Úsporné osvětlení 3.2 Infobox: Vyřazování klasických žárovek 3.3 Infobox: Veřejné osvětlení 4. Identifikace produktů & značení osvětlení Identifikace produktů nové požadavky 4.2 Relevantní environmentální značení Značení EU Ekoznačka EU (Eco flower) Blue Angel (Modrý anděl) Praktické instrukce pro zelené nakupování a fázi užívání Praktické instrukce pro nakupování 5.2 Praktické instrukce pro nakupování osvětlení 5.3 Praktické rady pro každodenní užívání 6. Definice a zkratky Odkazy, legislativa a literatura 33

6 1. Úvod Osvětlení má zásadní vliv na životní prostředí a ceny energie, v Evropě na něj připadá až 14 % celkové spotřeby energie. V nerezidenčních budovách spotřebuje osvětlení až 40 % elektřiny. Úsporná opatření v osvětlení představují značný potenciál úspor energie a nákladů. Příklady ukazují, že náklady na elektřinu odebíranou světelnými zdroji mohou být sníženy až o %. Investováním do systémů úsporného osvětlení 1 lze navíc dosáhnout až patnáctkrát delší životnosti vybavení. Zatímco environmentální dopad většiny produktů je největší během fáze získávání surovin potřebných k jejich výrobě, výroby samotné a likvidace, světelné zdroje mají největší environmentální dopad ve fázi užívání může dosáhnout až 90 % v závislosti na typu světelného zdroje. Environmentální dopad během životního cyklu světelného zdroje Zdroj: European Lamp Companies Federation: Stojí tedy za to zvážit nahrazení stávajících světelných zdrojů úspornějšími, nebo zcela novými zařízeními. Zakoupené světelné zdroje by na pracovišti měly zajistit osvětlení, které je ergonomické, úsporné a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Nový světelný zdroj je považován za ekologický, pokud dosahuje stejného výkonu při nižší spotřebě energie. Ekonomické hodnocení zahrnuje vedle pořizovacích nákladů a spotřeby energie také životnost světelných zdrojů. V těchto pokynech je pozornost věnována zářivkám, kompaktním zářivkám (Compact Fluoroscent Lamps, CFL), LED žárovkám, halogenovým žárovkám, vylepšeným halogenovým žárovkám, sodíkovým výbojkám, halogenidovým výbojkám a elektrickým předřadníkům. V krátkosti je také představeno environmentální značení, jež je pro nákup úsporného osvětlení relevantní a posudky úspor energie, jichž bylo dosaženo pomocí zeleného nakupování. Nakonec jsou uvedeny příklady, jak je možné snížit spotřebu energie v každodenním kancelářském provozu zavedením úsporných řešení v osvětlení. 1 Bertoldi Paolo, The European GreenLight Programme, 2011, p.3

7 Evropská unie představila nová nařízení týkající se žárovek. Uvádění starého typu na trh byla mezi lety 2009 a 2012 postupně omezována. Jejich nahrazení může Evropě ušetřit až 40 TWh (v roce 2016) (ekvivalent spotřeby energie jedenácti miliónů domácností) a 15 mil. tun emisí CO 2 ročně. Ve srovnání s klasickými žárovkami jsou nové typy světelných zdrojů úspornější a zahrnují: LED žárovky, kompaktní zářivky (CFL) a vylepšené halogenové žárovky. Kompaktní zářivky například spotřebují o % méně energie než klasické žárovky. Vylepšené klasické žárovky pracují s halogenovou technologií a spotřebují o % méně energie než klasické žárovky, přičemž světelný tok je srovnatelný. Počet jednotlivých druhů osvětlení používaných v současné době v EU [v miliónech kusů] 2. Zelené nakupování Pojmem zelené nakupování (Green Public Procurement - GPP) označujeme proces, kdy veřejné instituce při nakupování zboží, služeb a práce upřednostňují produkty, jejichž životní cyklus má snížené dopady na životní prostředí, před produkty se stejnou primární funkcí, ale nevyhovujícími enviromentálními faktory. Energetická politika EU si do roku 2020 stanovila za cíl dosáhnout 20 % snížení emisí, 20 % snížení energetické spotřeby a navýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě o 20 %. Je pravděpodobné, že požadavek na navýšení enerfluorescent lamps metal-halide lamps low pressure sodium lamps high pressure sodium lamps mercury lamps veřejné osvětlení průmyslové osvětlení Zdroj: LTG

8 getické efektivnosti se do roku 2020 splnit nepodaří. V rámci podpory zvyšování energetické efektivnosti byla přijata směrnice energetických služeb 2006/32/ES, která v článku č. 5 požaduje, aby veřejný sektor při nákupech upřednostňoval energeticky efektivní produkty a služby. Nová Směrnice energetické efektivnosti je v současné době v procesu přijímání. Zdroj: 2012, CEPS, Míra rozšíření zeleného nakupování ve veřejném sektoru EU 27 Od té doby podpořila Evropská komise v rámci zeleného nakupování několik konkrétních iniciativ. V roce 2008 byly zveřejněny Evropské příručky pro zelené nakupování (EU GPP Toolkit). Také bylo přijato několik dalších legislativních požadavků:

9 Nařízení No 106/2008: Nařízení Energy Star (2008) Směrnice2009/33/EC: Směrnice o ekologicky čistých vozidlech (2009) Směrnice 2010/30/EU: Směrnice o energetickém štítkování (2010) Směrnice 2010/31/EU: Směrnice o energetické náročnosti budov (2010) Také Strategie Evropa 2020 identifikovala nakupování veřejnými institucemi jako klíčový prostředek k dosažení chytrého a udržitelného růstu. V říjnu 2011 publikovala Evropská komise příručku Kupujte zeleně, která nabízí představení této strategie. Zelené nakupování zaujímá ideální pozici ve veřejném sektoru i soukromých společnostech. Mezi dodavateli jako zdroji inovace a nakupujícími hraje stěžejní roli. Ročně utratí veřejné instituce přibližně dva bilióny eur, což představuje ekvivalent asi 19 % evropského hrubého domácího produktu. Pravidelná poptávka po produktech šetřících životní prostředí by motivovala dodavatele k nabízení více produktů a služeb, které by vyhovovaly jak kvalitativně, tak z hlediska environmentálních požadavků. Nákup motivovaný snahou inovovat bude do budoucna pro firmy představovat jeden ze základních předpokladů udržení dostatečného tempa pokroku ve stále rychleji se měnícím světě. Zelené nakupování pomáhá řešit environmentální problémy pomocí snižování emisí jedovatých a skleníkových plynů. Volbou zelených produktů a služeb firmy přispívají k tomu, že je do ovzduší vypouštěno méně nebezpečných látek a pomáhají tak uchovávat přírodní zdroje. Zelené nakupování je také efektivní nástroj, kterým mohou veřejné instituce a soukromé společnosti snížit emise a pozitivně ovlivnit boj s klimatickými změnami. Taktéž pozitivně ovlivňuje výši nákladů vynaložených na energii během životního cyklu produktů. Po zvážení životních nákladů se úsporné produkty jeví jako nejekonomičtější možná volba.

10 3. Řešení úsporných světelných zdrojů Úsporné světelné zdroje jsou více než jen svítidla. Optimalizovaný systém zahrnuje celkový systém osvětlení včetně následujících komponentů: Úsporné světelné zdroje (svítidla): Instalace osvětlení s nejvyšší možnou světelnou účinností má být přizpůsobena konkrétnímu prostoru použití. Dále musí být zvážena kritéria kvality, jako je například tónování barev nebo splnění standardů pro osvětlení. Předřadníky: Předřadníky jsou nezbytné pro činnost zářivek a výbojek. Pokud je to možné, měly by být použity elektronické předřadníky. Nejenže vykazují menší spotřebu elektrické energie než předřadníky konvenční, poskytují také lepší kvalitu osvětlení (světlo je klidné, nechvěje se, rozsvěcení je rychlé, plynulé a světlo nebliká). Světelné zdroje (uvnitř svítidla): při nákupu by měla být zvážena následující kritéria: - vysoká provozní úroveň světelné účinnosti (> 80%) - optimální reflektor světelného zdroje - nejvyšší možný poměr přímého osvětlení Ovládání osvětlení: Ovládání osvětlení by mělo být ideálně řešeno regulací závislou na množství denního světla. Světelné senzory dovolují využívat denní světlo v maximální možné míře a ve většině případů mohou být i jednoduše instalovány. Detektory pohybu rozpoznají přítomnost člověka pomocí infračerveného záření a rozsvítí světelný zdroj v souladu s aktuální potřebou. Doporučena je i případná pozdější instalace detektorů pohybu. Světelné senzory v kombinaci s detektory pohybu snižují náklady na osvětlení až o 75 % ve srovnání s neregulovanými konvenčními systémy osvětlení. Dekorace interiéru: V interiérech je upřednostňována světlá výmalba stěn a stropů, jelikož poskytuje vyšší úroveň odrazu.

11 Výměna neúsporného osvětlení: Přestože je koncept celkové výměny světelných zdrojů nejlepším možným řešením, lze také postupovat krok za krokem cestou modernizace. Při výměně osvětlení je doporučován následující postup: - vyměňte klasické žárovky za CFL nebo LED - halogenové žárovky nahraďte úspornějšími typy nebo CFL (s klasickou paticí) - ze zářivek "T8" (26 mm Ø) přejděte na zářivky "T5" (16 mm Ø) (přestože tento krok zahrnuje výměnu svítidel) - ze rtuťových výbojek přejděte na sodíkové nebo halogenidové - zvažte řešení pomocí svítidel typu nákupu LED - místo konvenčních předřadníků použijte elektronické Předpokládané úspory získané užitím úsporných osvětlovacích systémů 3.1 Úsporné osvětlení Svítidla jsou jednou z nejdůležitějších částí úsporných osvětlovacích řešení. Následující přehled nastiňuje hlavní charakteristiky různých typů osvětlení.

12 Srovnání: Účinnost světelných zdrojů lm/w Lumen/Watt (bez ztrát předřadníků) Halogenové žárovky / vylepšené halogenové žárovky Halogenové žárovky mají vyšší účinnost než klasické žárovky, nejsou však nejúspornějším osvětlovacím řešením. Klasické halogenové žárovky na síťové napětí nesplňují nové požadavky na energetickou účinnost pro světelné zdroje v domácnostech (nízkonapěťové žárovky ano). Každopádně na trhu jsou již alternativní produkty (např. žárovky energetické třídy C"), a spotřebitelé si mohou vybrat mezi dvěma druhy halogenových žárovek plněných xenonem. Halogenové žárovky plněné xenonem mají při stejném světelném toku spotřebu energie nižší o % v porovnání s nejlepšími klasickými žárovkami. Kromě plnění xenonem, jsou objímka a rozměry nové generace halogenových žárovek stejné jako u klasických druhů. Mohou tak být použity pouze ve svítidlech se speciální halogenovou objímkou. Tento typ halogenových žárovek zůstane kvůli speciální halogenové objímce v prodeji i po roce Vylepšené halogenové žárovky energetické třídy B jsou v současné době dostupné jen jako ekvivalent 60 W klasických žárovek. Životnost tohoto typu žárovek je více než 3000 hodin tj. třikrát více než u klasických žárovek. Další výhodou je jejich stmívatelnost. U vylepšených halogenových žárovek je vylepšené halogenové pouzdro umístěno do

13 skleněné žárovky podobné té klasické s klasickou paticí. Jsou tak přímou náhradou klasických žárovek. Vylepšené žárovky třídy C budou dále vylepšovány na třídu B a A po roce Obě varianty poskytují světlo stejné kvality jako klasické žárovky, ale vydrží dvakrát tak dlouho (dva roky). Tyto žárovky jsou svou velikostí plně kompatibilní s existujícími svítidly a stmívatelné pomocí jakéhokoli stmívače osvětlení. Halogenové žárovky IRC Běžné nízkonapěťové halogenové žárovky mohou být nahrazeny úspornějšími s technologií využití vyzařovaného tepla odrazem, tzv. IRC technologií. Speciální infračervený nátěr žárovek zlepšuje energetickou účinnost o více než 45 % ve srovnání s klasickými žárovkami. Nicméně ten je možné použít pouze u nízkonapěťových žárovek. Pro zpřístupnění této technologie žárovkám na síťové napětí je nutný transformátor. Transformátor může být použit jako samostatná jednotka nebo integrovaná součást svítidla. Může být také zapojen do samotné žárovky, která následně ve stejném svítidle nahradí klasickou žárovku. Stejně jako u třídy C, existují i u třídy B speciální objímky a vylepšené halogenové žárovky. Lineární zářivky Moderní lineární zářivky (T5, třípásmové) jsou výrazně úspornější než staré typy. Zářivky se liší barevným podáním a barvou světla. Světelný předřadník je nezbytný kvůli činnosti zářivky a z důvodů energetické účinnosti by měly být užívány pouze elektronické předřadníky. Největší energetické úspory by mělo být dosaženo výměnou zářivek T5 (16 mm Ø) za T8 (26 mm Ø). Nicméně v tomto případě musí být vyměněna také celá svítidla.

14 Kompaktní zářivky (CFL) Druhové jméno pro skupinu jednopaticových zářivek s různým designem, dobrým podáním barev a dlouhou životností. Kompaktní zářivky představují energeticky účinnou alternativu ke klasickým a halogenovým žárovkám a mohou být použity jak v obytných domech, tak v kancelářských budovách. Kompaktní zářivky jsou nabízeny v celé řadě provedení a kvalitativních úrovní. Předpokládané úspory CFL oproti klasickým žárovkám Sodíkové výbojky Vysokotlaké sodíkové výbojky vytváří světlo při parciálním tlaku asi Pa. Tato kategorie zahrnuje osvětlení čiré i difúzní. Standardní vysokotlaké sodíkové výbojky jsou vyřazovány dle Nařízení ES 245/2009. Světlo v nízkotlakých sodíkových výbojkách je vyráběno zářením výbojky o parciálním tlaku od 0,1 do 1,5 Pa. Velká většina instalací veřejného osvětlení je založena na jednom ze systémů výbojek. Obecně jsou vysokotlaké sodíkové výbojky účinné při vyšším výkonu. Nízkotlaké sodíkové výbojky mají však velmi špatné barevné vlastnosti.

15 Halogenidové výbojky Halogenidové výbojky patří do skupiny vysoce intenzivních výbojek. Vzhledem ke své velikosti mají vysoký světelný výkon, což z nich dělá kompaktní a účinné světelné zdroje. Původně byly vyvinuté v 60. letech 20. století pro průmyslové využití, dnes jsou halogenidové výbojky dostupné v různých velikostech a konfiguracích i pro komerční a rezidenční využití. Stejně jako sodíkové osvětlení pracují i halogenidové výbojky při vysokém tlaku a teplotě a vyžadují speciální instalaci pro bezpečné fungování. Halogenidové výbojky se často používají jako hlavní světelný zdroj v interiérech, v průmyslových objektech, pro veřejné osvětlení a osvětlení na sportovištích. LED žárovky (Light-Emitting-Diodes) LED žárovky tedy light-emitting diode jsou rychle se rozvíjející technologií. LED žárovky jsou založeny na polovodičových diodách a ve srovnání s klasickými žárovkami nabízejí mnoho výhod včetně nízké spotřeby energie, vysoké životnosti, lepší odolnosti, menší velikosti a rychlejšího spínání světla. Účinnost LED žárovek je srovnatelná nebo dokonce vyšší než u kompaktních žárovek. LED žárovky také neobsahují rtuť a mají delší životnost. Využívání LED osvětlení v interiérech je v první fázi komercializace, postupně nahrazuje čiré i matné žárovky. V blízké budoucnosti se pravděpodobně stanou alternativou pro řadu světelných systémů. LED ve veřejném osvětlení a dopravním značení LED představuje velmi zajímavé řešení pro veřejné osvětlení a světelnou signalizaci, jelikož: - mají vyšší životnost, prokazují velmi dobrou spolehlivost a výhodou jsou také snížené náklady na údržbu - LED nemusí vyžadovat reflektory jako klasické žárovky, proto u světelné signalizace nevyvstává problém se slunečními odrazy (známý jako fantom efekt ) - LED vyžaduje nízkonapěťové dodávky energie, což má za důsledek bezpečnější instalace Pilotní projekty veřejného osvětlení zajišťovaného pomocí LED již existují a v blízké budoucnosti je očekáván jejich prudký rozvoj.

16 Organické LED (OLED) OLED panely jsou vyrobeny z organických materiálů (základem je uhlík) a při dodávkách elektřiny produkují světlo. V současné době je osvětlení OLED užíváno pro designové instalace, ale technologie může být užita i při výrobě panelů vyzařujících bílé světlo. Světelný zdroj OLED je vyroben z tenké vrstvy materiálu vyzařujícího světlo. Poskytuje osvětlení celé plochy (tj. ne jako bodové světlo u klasických LED) a vyznačuje se také dobrou barvou světla (teplotou chromatičnosti). Některé OLED diody mohou dokonce barvy dle libosti ladit. Mohou být také flexibilní nebo průhledné. Osvětlení na bázi OLED je nejen účinné (mezi kompaktními zářivkami a LED diodami), neobsahují také kovy jako je např. rtuť. Několik firem již nabídlo OLED panely, jejich ceny však zůstávají vysoké. Předpokládaná distribuce různého typu osvětlení Předřadníky Zdroj: Licht.de Zařízení omezující elektrický proud používané ve výbojkách a zářivkách. Poskytuje podmínky nutné pro rozsvícení a další provoz osvětlení. Modernějším a účinnějším typem než je elektromagnetický předřadník, je předřadník elektronický. Elektronický předřadník na rozdíl od elektromagnetického předřadníku pracuje na mnohem vyšších frekvencích. Tzn., že elektronický předřadník může značně snížit

17 nebo eliminovat blikání světla. Další výhody elektrických předřadníků: vyšší energická účinnost, víceúčelové osvětlení, možnost nahrazení magnetických předřadníků, blikání světla je eliminováno, menší hlučnost, než u magnetických předřadníků, netoxické materiály, menší hmotnost. Nahrazení elektromagnetických předřadníků je doporučováno všude, kde je to možné. Výbojky používaly donedávna magnetické předřadníky kvůli delší životnosti a lepší odolnosti. Nově se již pro venkovní osvětlení používají elektronické předřadníky. Mimo to, požadavky ekodesignu budou neúčinné předřadníky postupně vyřazovat. 3.2 Infobox: Vyřazování klasických žárovek Evropská unie předložila nové požadavky na energetickou účinnost, jež musí osvětlení vyráběná pro evropský trh splňovat od 1. září Osvětlení, jež minimální požadavky na energetickou účinnost a výkon (např. životnost) neplní, přestávají být postupně uváděny na trh EU od září Například klasické žárovky a méně účinné halogenové žárovky přestanou být zcela uváděny na trh do konce roku Opatření rozlišuje mezi čirými (transparentím) a matnými světelnými zdroji. Matné bude muset dle evropského značení osvětlení dosáhnout energetické třídy A, což bude znamenat energetické úspory ve výši 75 % oproti klasickým žárovkám. Takto vysokých hodnot energetické účinnosti mohou dosáhnout jen kompaktní zářivky a LED žárovky. Nové požadavky kladené na vlastnosti osvětlení (doba náběhu, životnost) jsou představovány také proto, aby trh nabízel pouze kvalitní zdroje světla. Na obalech světelných zdrojů budou muset být uvedeny další informace, díky nimž bude moct zákazník učinit správné rozhodnutí ohledně vhodného nákupu osvětlovacího zařízení. Opatření se týká světelných zdrojů uvedených na trh od 1. září Velkoobchodníci i maloobchodníci budou moci prodávat nakoupený sortiment i po tomto datu. Tzn., že uvedené typy mizí z polic obchodů postupně.

18 Detailní plán postupného vyřazování Evropským nařízením jsou ovlivněny nejen osvětlení používaná v domácnostech, ale i všechny další neúčinné světelné zdroje včetně neúčinných předřadníků a svítidel: 2010 Vyřazení neefektivních lineárních zářivek ("halofosfátových zářivek") Značení předřadníků pro zářivky Požadavky na minimální účinnost předřadníků 2011 Povinné uvádění informací o svítidlech Vyřazení: zářivek T12 (38 mm) uvádění účinnosti předřadníků pro výbojky minimální požadavky činitel stárnutí světelného zdroje a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje Vyřazení: vysokotlakých rtuťových výbojek standardních vysokotlakých sodíkových výbojek Vyšší požadavky pro halogenidové výbojky vyřazení elektromagnetických předřadníků, dále již jen elektronické předřadníky

19 3.3 Infobox: Veřejné osvětlení Stahování neúčinných světelných zdrojů z trhu postihne také veřejné osvětlení, které skrývá velký potenciál pro úspory energie I nákladů. Počty osvětlení instalovaných v současné době v Evropské unii (v milionech): Zdroj: LTG Možnosti rekonstrukce osvětlení: 1. Prostá výměna světelného zdroje: výměna stávajícího osvětlení za osvětlení nové technologie s ponecháním původního svítidla patice, předřadník a reflektor zůstávají výhody: nízké náklady, jednoduché řešení nevýhody: energetické úspory jsou velmi omezené, možné pouze do roku 2015 Příklad: Výměna 125W vysokotlaké rtuťové výbojky za 110 W sodíkovou výbojku - Úspory energie asi 10 % - Žluté namísto bílého světla - Ale: ztráta pasportu, změna směru vyzařování světla, nebezpečí osvícení nebo neplánované osvícení 2. Dovybavení: výměna světelného zdroje a elektrických zařízení svítidla patice a reflektor zůstanou nezměněny výhoda: výrazné zvýšení energetických úspor v porovnání s přípojnými zařízeními Příklad: Výměna 125W vysokotlaké rtuťové výbojky za 70W sodíkovou výbojku a přizpůsobení elektronického předřadníku

20 - Úspora energie 40 % - Žluté namísto bílého světla - Ale: ztráta pasportu, změna směru vyzařování světla, nebezpečí osvícení nebo neplánované osvícení 3. Výměna svítidel ve smyslu energetické účinnosti je nejlepším řešením kompletní výměna svítidla (včetně předřadníku, reflektoru a světelného zdroje) nevýhoda: vyšší pořizovací náklady, nutný nový návrh (projekt) výhody: lepší účinnost přeměny a vysoká energetická účinnost, při profesionálním plánování mohou být zváženy ekologické, ekonomické, bezpečnostní i estetické faktory. Příklad: Výměna 125W vysokotlaké rtuťové výbojky za 35W halogenidovou výbojku - 70 % úspora energie - Bílé světlo - Optimální směrování světla - Dražší, ale nejlepší řešení Přehled charakteristik různých druhů světelných zdrojů pro účinné veřejné osvětlení typ osvětlení barva světla výhody/nevýhody vysokotlaké sodíkové výbojky žluté světlo -horší vnímání barev halogenidové výbojky s keramickým hořákem zářivky a kompaktní zářivky LED bílé světlo bílé světlo bílé světlo, další barvy také možné + dobré vlastnosti barev + teple bílé světlo pro snížený výskyt hmyzu (např. 3,000 K) - možné vysoké náklady - v současné době omezená životnost + levné řešení + dlouhá životnost - závislé na teplotě - omezené možnost směřování světla + účinná technologie budoucnosti + bez UV/IR části + dlouhá životnost

21 + očekávaný velký potenciál - v současné době spíše nákladné řešení - bez dlouhodobé zkušenosti s užíváním

22 4. Identifikace produktů & značení světelných zdrojů 4.1 Identifikace produktů nové požadavky Nové informace o vlastnostech světelných zdrojů jsou požadovány od 1. září 2010 a jsou založeny na Nařízení EU 244/2009. Informace jsou umístěny na obalu a zahrnují následující: - energetický štítek - světelný tok (lm) - jmenovitý příkon (W) - srovnání s klasickou žárovkou - životnost v hodinách - počet spínacích cyklů - teplota chromatičnosti (K): barva světla - zahřívací doba (doba náběhu) do 60 % světelného výkonu - stmívatelnost - rozměry (mm): délka, průměr - množství rtuti (Hg) Jak číst informace uvedené na obalech? Informace o zásadních kvalitativních kritériích se nyní uvádějí na obalu světelných zdrojů, například: Světelný tok (v lumenech) Uvádnění světelného toku v lumenech poskytuje přímé srovnání množství produkovaného světla. Srovnání založená pouze na příkonu nejsou smysluplná a mohou být zavádějící. Čím vyšší je uváděná hodnota v lumenech, tím větší množství světla bude světelný zdroj produkovat. Energetická účinnost Evropské Nařízení postupně vyřadilo nejméně účinné světelné zdroje. Přesto je užitečné energetické značení kontrolovat, jelikož mezi osvětleními stále existují velké rozdíly. Například světelný zdroj třídy A bude se stejným světelným tokem spotřebovávat pouze jednu třetinu množ-

23 ství elektřiny ve srovnání se žárovkou třídy C. Od roku 1998 je v platnosti povinné evropské energetické značení žárovek třídy A až G, přičemž A je nejúčinnější a G nejméně účinné. V současné době (srpen 2012) je navrhováno nové nařízení, jímž se zavádí nový energetický štítek pro světelné zdroje. Životnost Informace o životnosti světelného zdroje jsou na obalech uváděny v hodinách (zhruba doba provozu před selháním), někdy také v letech. U žárovek užívaných převážně v domácnostech se při průměrné době svícení tří hodin denně jedná o 1000 hodin. Delší životnost znamená méně častou výměnu světelného zdroje. Pro profesionální osvětlení představuje životnost velmi důležitý faktor a obecně značí také vyšší kvalitativní standard. Při porovnávání cen různých alternativ by životnost měla být brána do úvahy. Barva světla (teplota chromatičnosti) Zatímco klasické žárovky vždy poskytují stejnou barvu světla ( teplou bílou ), kompaktní zářivky a LED žárovky mohou nabídnout širší výběr barvy světla/teploty chromatičnosti (měřeno v Kelvinech). Tyto rozdíly jsou užitečné u některých aplikací. Pro relaxaci zvolte 2700 K nebo chcete-li teplou bílou a pro pracovní prostředí 4000 K nebo-li studenou bílou. Počet spínacích cyklů Tato informace je obzvláště důležitá u kompaktních zářivek. Standardní kompaktní zářivky (s cykly) by neměly být instalovány v prostorách s častým spínáním a vypínáním osvětlení, tzn. více než třikrát denně jako je tomu např. na toaletách nebo v chodbách s pohybovými senzory. Následně by světelné zdroje nemusely dosáhnout délky životnosti uvedené na obalu. Nicméně pro podobná umístění existují kompaktní zářivky, jež vydrží i více než sepnutí. Další světelné zdroje (např. halogenové žárovky) jsou vůči faktoru opotřebování v důsledku častého spínání více rezistentní. Zahřívací doba Tato informace je důležitá především pro kompaktní zářivky. Standardní kompaktní zářivce trvá oproti jiným světelným technologiím o něco déle, než dosáhne plného světelného výkonu (více než sekundu pro rozsvícení a více než 60 sekund pro dosažení plného světelného výkonu). Nicmé-

24 ně existují i speciální kompaktní zářivky, které jsou téměř stejně rychlé jako ostatní typy světelných zdrojů (jako např. vylepšené halogenové žárovky). Ikona ukazuje, jak rychle se žárovka rozsvítí. Stmívatelnost Pokud používáte pro kontrolu světelného výkonu stmívače, vždy se ujistěte, že nový typ světelného zdroje tuto možnost podporuje. Mnoho typů kompaktních zářivek a částečně také LED žárovek nebude při užití standardních stmívačů světla fungovat. Speciální ikona pro stmívatelnost ukazuje, zda je světelný zdroj stmívatelný nebo ne. Provozní teploty Kompaktní zářivky a LED žárovky jsou citlivější na teplotu než vylepšené klasické žárovky. Je důležité vybrat světelný zdroj, jenž bude dobře fungovat v teplotních podmínkách, kterým bude vystaven (vnitřní či venkovní prostředí, vytápěné či nevytápěné). Pro venkovní osvětlení v studených klimatických pásmech je důležité vybrat osvětlení, jež pracuje, i když venku mrzne. V opačném případě by světelný výkon mohl být během zimních nocí snížen. Rozměry světelného zdroje Pokud přecházíte z jednoho typu světelného zdroje na jiný se stejným svítidlem, nezapomeňte se ujistit, že rozměry nového světelného zdroje budou korespondovat s rozměry původního svítidla. Likvidace kompaktních zářivek Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti, tj. méně než 5 mg, což představuje několikrát menší množství, než v jiných zařízení užívaných v domácnostech, jako jsou například teploměry nebo baterie. Nákupem kompaktní zářivky s vnějším nerozbitným uzávěrem předejdete nebezpečí spojenému s výpary rtuti v případě rozbití zářivky. Na obalu světelného zdroje naleznete také odkaz na webové stránky, kde výrobce popisuje nakládání s rozbitou zářivkou detailněji. Stejně jako mnohé jiné elektronické výrobky, neměly by být ani světelné zdroje likvidovány v rámci běžného směsného odpadu, ale měly by být vráceny na speciální sběrná místa pro elektronické vybavení. Seznam sběrných míst v ČR je k dispozici například na stránce

25 4.2 Relevantní environmentální značení Legislativa týkající se nakupování dovoluje: Využít kritéria uvedená na všech značeních národních i dobrovolných Výběr produktů, jež mají vyšší pořizovací náklady ale nižší provozní náklady Výběr produktů, jež mají vyšší provozní náklady, ale menší environmentální dopady a splňují navíc environmentální cíle instituce Legislativa týkající se nakupování zakazuje: Trvat na značeném výrobku (Rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu C- 368/10, Evropská komise versus Nizozemské království z 10. května 2012) Značení EU Webová stránka Produkt: osvětlení pro domácnost (mimo směrové světelné zdroje) Elektrické osvětlení pro domácnost, jež je napájené přímo z hlavní rozvodové sítě, musí mít podle směrnice Evropské unie značení o energetické spotřebě. Vyloučeny jsou směrové světelné zdroje, světelné zdroje se světelným tokem větším než je 6500 lumenů nebo elektrickým příkonem menším než 4 watty, osvětlení využívající jiné energetické zdroje (např. baterie), dále osvětlení, jež nejsou primárně využívána jako zdroj světla ve viditelné spektru ( nm) a osvětlení, jež jsou součástí jiného produktu a jejich primární účel není osvětlovací. 2 Na energetickém značení musí být uvedeny následující parametry: 3 European Commis- účinnost v podobě energetické třídy A (nejúčinnější) až G (nejméně sion účinná) písmeno označující energetickou třídu musí být umístěno v úrovni relevantní šipky světelný tok v lumenech elektrický příkon ve wattech průměrná životnost světelného zdroje v hodinách

26 Kompaktní zářivky jsou většinou řazeny do energetické třídy A nebo B, zatímco klasické žárovky splňují pouze kritéria třídy D až G. 4 V červenci 2012 přijala Evropská komise nové nařízení o energetickém štítkování světelných zdrojů. Nově bude štítek kromě nesměrových světelných zdrojů povinný i pro směrové a také pro celá svítidla. Štítek bude mít také jinou podobu Ekoznačka EU (Eco flower) Webová stránka Produkt Kompaktní zářivky Květina od roku 1992 slouží evropským zákazníkům jako jednoduchý a přesný průvodce pro nákup ekologicky čistých produktů. Všechny produkty nesoucí logo květiny byly zkontrolovány nezávislými orgány, jež sledují dodržování přísných ekologických a výkonostních kritérií. Ekoznačka EU je spravována Evropskou radou pro ekoznačení (EUEB) a podporována Evropskou komisí, všemi členskými státy a Evropským hospodářským prostorem (EEA). V Evropské radě pro ekoznačení zasedají zástupci průmyslu, zástupci skupin ochraňujících životní prostředí a zástupci asociací spotřebitelů. Počet produktů a služeb ohodnocených Ekoznačkou EU každým rokem narůstá. Na konci roku 2011 bylo označeno více než 1300 licencovaných výrobků. V současné době se jedná už o více než Jedním z označovaných produktů jsou také žárovky. Ekoznačka EU pro světelné zdroje požaduje mimo jiné splnění následujících kritérií: 6 životnost nejméně hodin (5-9 let) tj. delší doba než u klasických žárovek spotřeba elektrické energie je v porovnání s klasickou žárovkou pětkrát nižší světlo během rozsvícení nebliká velmi nízký obsah rtuti obal světelného zdroje je recyklovatelný nejméně z 65 % je zaručeno, že světelný tok se bude po hodinách pohybovat mezi 70 a 90 %

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Produktový katalog. www.lampeeon.cz

Produktový katalog. www.lampeeon.cz 2012 www.lampeeon.cz OBSAH MR16 05 GU10 07 G4 & G9 10 E14 12 15 LED trubice T8 20 LED STREET 22 LED reflektory 24 LED HIGHBAY 26 LED DOWNLIGHT 28 LED pásky 31 LED X-PROOF 34 INDUKČNÍ OSVĚTLENÍ 36 Profesionální

Více

Směrnice 2009/125/ES o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP)

Směrnice 2009/125/ES o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP) Směrnice 2009/125/ES o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP) O. Geißler PL BS MS Mnichov 10.12.2009 Vývoj směrnice 2009/125/ES* požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (ErP)

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Obnova veřejného osvětlení

Obnova veřejného osvětlení Dotazník Obnova veřejného osvětlení Následující dotazník umožní prvotní posouzení, zda může být obnova veřejného osvětlení provedena ekonomicky a zda může být EPC vhodnou volbou. Dotazník lze využít následujícím

Více

Zelené nakupování a úspory

Zelené nakupování a úspory Buy Smart Zelené nakupování je chytrá volba Zelené nakupování a úspory energie pro města Jana Szomolányiová SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zelené nakupování Zelené nakupování

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o.

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. 22. březen 2012 Royal Philips Electronics Philips Healthcare Philips

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Ing. Jiří Skála, Ing. Hynek Bartík 13. 11. 2013 Praha Obsah

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy V interiérech trávíme v průměru 90 % svého času a až 70 % smyslových vjemů získáváme prostřednictvím zraku. Klasická žárovka

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU TECHNICKÝ LIST VÝROBKU Zářivková trubice 1,3 W LT-T5 8W/073 Blacklight blue NBB Objednací číslo 117003000 EAN13 8595209915528 ILCOS FD-8/E-G5 Obecné informace Označení výrobku: LT 8W T5/073 Blacklight

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Vždy správný model. LEDtube

Vždy správný model. LEDtube LED světelné zdroje Vždy správný model Portfolio modelů Philips MASTER dokáže splnit všechny vaše požadavky. Od optimalizované energetické účinnosti po nejvyšší světelný tok i pro ta nejnáročnější použití.

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA OBSAH: 1. Historie LED 2. Legislativa ČR a EU 3. Typy provedení LED zdrojů světla 4. Porovnání světelných zdrojů 5. Možnosti použití LED zdrojů

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013 LED OSVĚTLENÍ bb Ing. Ladislav Císař Praha 16/4/2013 ISC COMMUNICATION CZECH, A.S. 1986 společnost založena v USA 1990 v ČSFR založena společnost s ručením omezeným 2000 společnost přeměněna na akciovou

Více

Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení

Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení Představení Praha, 30. dubna, 2013 1 CONTENTS PAGE A. LED osvětlení INOXLED 03 1. LED panely 06 2. LED trubice 07 3. LED osvětlení hal 08 4. LED osvětlení hal s

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 342/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1194/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

katalog úsporných svítidel * jaro 2011 efekt: tah na pozadí plochou LED lištou Al mivvy ENERGY délka expozice: 2 s závěrka clony: f/10 ohnisková vzdálenost: 24 mm ISO: 100 katalog úsporných svítidel * jaro 2011 Jaká je hranice mezi tmou a světlem?

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D., Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky veřejné osvětlení a dopravní signalizace

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky veřejné osvětlení a dopravní signalizace Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky veřejné osvětlení a dopravní signalizace Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek,

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Téma prezentace Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Asociace chytrého bydlení POSLÁNÍ Asociace chytrého bydlení je spojením odborníků a firem, které mají prokazatelné zkušenosti

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení, osvětlení

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

Nechte svůj dům i zahradu zazářit! Exteriérová a interiérová svítidla OSRAM NOXLITE

Nechte svůj dům i zahradu zazářit! Exteriérová a interiérová svítidla OSRAM NOXLITE www.osram.cz LIGHTNEWS NOVÉ VERZE V TEPLÉ BÍLÉ Nechte svůj dům i zahradu zazářit! Exteriérová a interiérová svítidla OSRAM NOXLITE Vnější osvětlení domu bezpochyby zvyšuje Vaši bezpečnost i komfort. Potěší

Více

Řešení Philips pro venkovní osvětlování

Řešení Philips pro venkovní osvětlování Řešení Philips pro venkovní osvětlování VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ARCHITEKTURY, PARKŮ, SOCH, SPORTOVIŠŤ... Hynek Bartík Philips Professional Lighting Solutions 10.6.2010 Venkovní osvětlení Philips.. to není jen

Více

LED - nová třída světla.

LED - nová třída světla. www.osram.cz LED - nová třída světla. NOVÝ SORTIMENT Světelné zdroje LED OSRAM pro jednoduchou výměnu 1:1 v oblasti běžného a efektního osvětlení. NOVÁ TŘÍDA SVĚTLA Vítejte v budoucnosti. LED w tři písmena

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Cree, Inc. Energetická účinnost a životnost světelných zdrojů. Informační materiál. LED Lighting: More energy-efficient than CFL?

Cree, Inc. Energetická účinnost a životnost světelných zdrojů. Informační materiál. LED Lighting: More energy-efficient than CFL? Cree, Inc. Energetická účinnost a životnost světelných zdrojů Informační materiál LED Lighting: More energy-efficient than CFL? Monica Hansen 12/8/2009 1 Shrnutí Energeticky účinné osvětlení je horké téma

Více

Světelné zdroje VENTURE LIGHTING. Metal-halogenidové, sodíkové a rtuťové výbojky.

Světelné zdroje VENTURE LIGHTING. Metal-halogenidové, sodíkové a rtuťové výbojky. CENÍK Světelné zdroje VENTURE LIGHTING. Metal-halogenidové, sodíkové a rtuťové výbojky. Vydáním tohoto ceníku pozbývají platnosti veškeré ceníky a speciální akce prezentované před vydáním tohoto ceníku.

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

Energeticky úsporné osvětlení aktuální situace v Německu

Energeticky úsporné osvětlení aktuální situace v Německu Energeticky úsporné osvětlení aktuální situace v Německu Odborné sdružení Licht licht.de Praha, 21.října 2014 Prag den 21 Oktober 2014 Rozdělení 1. Aktuální výzvy 2. Politický rámec z národního a evropského

Více

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Jak vybrat správně a nenechat se okrást? Jak vybrat správně a nenechat se okrást? 1 Vždyť svítí! Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 3 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční náklady

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení Realizace Klášterní Hradisko v Olomouci Veškerý materiál pro veřejné osvětlení SVÍTIDLA PARKOVÁ, VÝLOŽNÍKOVÁ I LED LED SVÍTIDLA - I NA SOLÁRNÍ ENERGII SVÍTIDLA S REGULACÍ ECOLUM EC4 A CHRONOSENSE REFLEKTORY

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

Příručka pro výrobce a dodavatele svítidel

Příručka pro výrobce a dodavatele svítidel Příručka pro výrobce a dodavatele svítidel Rezidenční osvětlení představuje 30 % celkového trhu s osvětlením. Z nedávných odhadů vyplývá, že 14 % veškeré spotřeby elektrické energie v Evropské unii (EU)

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

Profesionální řešení... Excelentní kvalita... Profesionální řešení... Excelentní kvalita... LED-systems.cz - se specializuje na energeticky vysoce úsporné LED světelné zdroje a osvětlení, osazené výhradně nejmodernějšími POWER LED chipy s důrazem

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory listopad

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W LED ŽÁROVKY GU10 GU103x1WEPWW Materiál: hliník Účinnost: 0,85 143 Kč 118 Kč (745/001411) teplá bílá LED: 3x1W Epistar LED Svítivost: 260 lum. GU103x1WEPW 4500K, bílá (W) Pracovní proud: 320 ma 143 Kč 118

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Energeticky úsporné. osvětlování. domácností. Praktické informace, rady a tipy

Energeticky úsporné. osvětlování. domácností. Praktické informace, rady a tipy Praktické informace, rady a tipy Energeticky úsporné osvětlování domácností Energeticky úsporné osvětlování domácností Praktické informace, rady a tipy listopad 2010 Mediální partner publikace: Centrum

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou.

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou. Tento materiál se soustředí na představení úsporných systémů osvětlení z pohledu manažerského řízení společnosti. Přechod na úsporné osvětlení je konkrétní dobře měřitelnou iniciativou, která dokáže ušetřit

Více

LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv

LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv Sídlo: Měnín 263 664 57 Měnín Česká republika IČ: 25566989 http://www.luxart.cz Kancelář, výroba, sklad: Blučina 627 664 56 Blučina Česká republika DIČ: CZ25566989

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9.

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. Financování rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v České republice (dotační tituly v ČR) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. 2012 1 Obsah prezentace

Více

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů.

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. FORLINE Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Drží vaše spotřebiče. krok? Vybavili jste si domácnost spotřebiči

Drží vaše spotřebiče. krok? Vybavili jste si domácnost spotřebiči Úspory energií Vybavenost domácími spotřebiči je v České republice vysoká. Chladničku má téměř 100 % domácností, pračku skoro 90 %. Přístroje pořízené v devadesátých letech však mají až dvakrát vyšší spotřebu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Název projektu: Svítíme levně a ekologicky

Název projektu: Svítíme levně a ekologicky Název projektu: Svítíme levně a ekologicky Kdo projekt předkládá Třída: 1. C, obor Informační technologie, 30 žáků Učitel / učitelka: Mgr. Emília Justová Jméno a adresa školy: Střední škola teleinformatiky,

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Energeticky úsporné osvětlení v obcích a městech praktické příklady z Německa

Energeticky úsporné osvětlení v obcích a městech praktické příklady z Německa Energeticky úsporné osvětlení v obcích a městech praktické příklady z Německa Prof. Dr.-Ing.habil. Tran Quoc Khanh Zdroj: BMBF Foto: Fa. Lumileds 0.Obsah prezentace 1. Vývoj světelných zdrojů 2. Potenciál

Více