BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení"

Transkript

1 Guideline - efficient lighting BUY SMART+ Zelené nakupování je správná volba Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

2

3 Supported by Tyto pokyny byly vypracovány v rámci projektu Evropské unie Buy Smart+ - Zelené nakupování je chytrá volba financovaného programem - Inteligentní energie - Evropa. Vydavatel: O.Ö. Energiesparverband Landstrasse Linz, Austria T: Datum: Červen 2012 Veškerou odpovědnost za obsah této publikace nesou její autoři. Tato publikace nemusí nutně odrážet názory orgánů Evropské unie. Evropská komise není odpovědna za použití informací obsažených v této publikaci.

4

5 Obsah 1. Úvod 2 2. Zelené nakupování 3 3. Řešení úsporných světelných zdrojů Úsporné osvětlení 3.2 Infobox: Vyřazování klasických žárovek 3.3 Infobox: Veřejné osvětlení 4. Identifikace produktů & značení osvětlení Identifikace produktů nové požadavky 4.2 Relevantní environmentální značení Značení EU Ekoznačka EU (Eco flower) Blue Angel (Modrý anděl) Praktické instrukce pro zelené nakupování a fázi užívání Praktické instrukce pro nakupování 5.2 Praktické instrukce pro nakupování osvětlení 5.3 Praktické rady pro každodenní užívání 6. Definice a zkratky Odkazy, legislativa a literatura 33

6 1. Úvod Osvětlení má zásadní vliv na životní prostředí a ceny energie, v Evropě na něj připadá až 14 % celkové spotřeby energie. V nerezidenčních budovách spotřebuje osvětlení až 40 % elektřiny. Úsporná opatření v osvětlení představují značný potenciál úspor energie a nákladů. Příklady ukazují, že náklady na elektřinu odebíranou světelnými zdroji mohou být sníženy až o %. Investováním do systémů úsporného osvětlení 1 lze navíc dosáhnout až patnáctkrát delší životnosti vybavení. Zatímco environmentální dopad většiny produktů je největší během fáze získávání surovin potřebných k jejich výrobě, výroby samotné a likvidace, světelné zdroje mají největší environmentální dopad ve fázi užívání může dosáhnout až 90 % v závislosti na typu světelného zdroje. Environmentální dopad během životního cyklu světelného zdroje Zdroj: European Lamp Companies Federation: Stojí tedy za to zvážit nahrazení stávajících světelných zdrojů úspornějšími, nebo zcela novými zařízeními. Zakoupené světelné zdroje by na pracovišti měly zajistit osvětlení, které je ergonomické, úsporné a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Nový světelný zdroj je považován za ekologický, pokud dosahuje stejného výkonu při nižší spotřebě energie. Ekonomické hodnocení zahrnuje vedle pořizovacích nákladů a spotřeby energie také životnost světelných zdrojů. V těchto pokynech je pozornost věnována zářivkám, kompaktním zářivkám (Compact Fluoroscent Lamps, CFL), LED žárovkám, halogenovým žárovkám, vylepšeným halogenovým žárovkám, sodíkovým výbojkám, halogenidovým výbojkám a elektrickým předřadníkům. V krátkosti je také představeno environmentální značení, jež je pro nákup úsporného osvětlení relevantní a posudky úspor energie, jichž bylo dosaženo pomocí zeleného nakupování. Nakonec jsou uvedeny příklady, jak je možné snížit spotřebu energie v každodenním kancelářském provozu zavedením úsporných řešení v osvětlení. 1 Bertoldi Paolo, The European GreenLight Programme, 2011, p.3

7 Evropská unie představila nová nařízení týkající se žárovek. Uvádění starého typu na trh byla mezi lety 2009 a 2012 postupně omezována. Jejich nahrazení může Evropě ušetřit až 40 TWh (v roce 2016) (ekvivalent spotřeby energie jedenácti miliónů domácností) a 15 mil. tun emisí CO 2 ročně. Ve srovnání s klasickými žárovkami jsou nové typy světelných zdrojů úspornější a zahrnují: LED žárovky, kompaktní zářivky (CFL) a vylepšené halogenové žárovky. Kompaktní zářivky například spotřebují o % méně energie než klasické žárovky. Vylepšené klasické žárovky pracují s halogenovou technologií a spotřebují o % méně energie než klasické žárovky, přičemž světelný tok je srovnatelný. Počet jednotlivých druhů osvětlení používaných v současné době v EU [v miliónech kusů] 2. Zelené nakupování Pojmem zelené nakupování (Green Public Procurement - GPP) označujeme proces, kdy veřejné instituce při nakupování zboží, služeb a práce upřednostňují produkty, jejichž životní cyklus má snížené dopady na životní prostředí, před produkty se stejnou primární funkcí, ale nevyhovujícími enviromentálními faktory. Energetická politika EU si do roku 2020 stanovila za cíl dosáhnout 20 % snížení emisí, 20 % snížení energetické spotřeby a navýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě o 20 %. Je pravděpodobné, že požadavek na navýšení enerfluorescent lamps metal-halide lamps low pressure sodium lamps high pressure sodium lamps mercury lamps veřejné osvětlení průmyslové osvětlení Zdroj: LTG

8 getické efektivnosti se do roku 2020 splnit nepodaří. V rámci podpory zvyšování energetické efektivnosti byla přijata směrnice energetických služeb 2006/32/ES, která v článku č. 5 požaduje, aby veřejný sektor při nákupech upřednostňoval energeticky efektivní produkty a služby. Nová Směrnice energetické efektivnosti je v současné době v procesu přijímání. Zdroj: 2012, CEPS, Míra rozšíření zeleného nakupování ve veřejném sektoru EU 27 Od té doby podpořila Evropská komise v rámci zeleného nakupování několik konkrétních iniciativ. V roce 2008 byly zveřejněny Evropské příručky pro zelené nakupování (EU GPP Toolkit). Také bylo přijato několik dalších legislativních požadavků:

9 Nařízení No 106/2008: Nařízení Energy Star (2008) Směrnice2009/33/EC: Směrnice o ekologicky čistých vozidlech (2009) Směrnice 2010/30/EU: Směrnice o energetickém štítkování (2010) Směrnice 2010/31/EU: Směrnice o energetické náročnosti budov (2010) Také Strategie Evropa 2020 identifikovala nakupování veřejnými institucemi jako klíčový prostředek k dosažení chytrého a udržitelného růstu. V říjnu 2011 publikovala Evropská komise příručku Kupujte zeleně, která nabízí představení této strategie. Zelené nakupování zaujímá ideální pozici ve veřejném sektoru i soukromých společnostech. Mezi dodavateli jako zdroji inovace a nakupujícími hraje stěžejní roli. Ročně utratí veřejné instituce přibližně dva bilióny eur, což představuje ekvivalent asi 19 % evropského hrubého domácího produktu. Pravidelná poptávka po produktech šetřících životní prostředí by motivovala dodavatele k nabízení více produktů a služeb, které by vyhovovaly jak kvalitativně, tak z hlediska environmentálních požadavků. Nákup motivovaný snahou inovovat bude do budoucna pro firmy představovat jeden ze základních předpokladů udržení dostatečného tempa pokroku ve stále rychleji se měnícím světě. Zelené nakupování pomáhá řešit environmentální problémy pomocí snižování emisí jedovatých a skleníkových plynů. Volbou zelených produktů a služeb firmy přispívají k tomu, že je do ovzduší vypouštěno méně nebezpečných látek a pomáhají tak uchovávat přírodní zdroje. Zelené nakupování je také efektivní nástroj, kterým mohou veřejné instituce a soukromé společnosti snížit emise a pozitivně ovlivnit boj s klimatickými změnami. Taktéž pozitivně ovlivňuje výši nákladů vynaložených na energii během životního cyklu produktů. Po zvážení životních nákladů se úsporné produkty jeví jako nejekonomičtější možná volba.

10 3. Řešení úsporných světelných zdrojů Úsporné světelné zdroje jsou více než jen svítidla. Optimalizovaný systém zahrnuje celkový systém osvětlení včetně následujících komponentů: Úsporné světelné zdroje (svítidla): Instalace osvětlení s nejvyšší možnou světelnou účinností má být přizpůsobena konkrétnímu prostoru použití. Dále musí být zvážena kritéria kvality, jako je například tónování barev nebo splnění standardů pro osvětlení. Předřadníky: Předřadníky jsou nezbytné pro činnost zářivek a výbojek. Pokud je to možné, měly by být použity elektronické předřadníky. Nejenže vykazují menší spotřebu elektrické energie než předřadníky konvenční, poskytují také lepší kvalitu osvětlení (světlo je klidné, nechvěje se, rozsvěcení je rychlé, plynulé a světlo nebliká). Světelné zdroje (uvnitř svítidla): při nákupu by měla být zvážena následující kritéria: - vysoká provozní úroveň světelné účinnosti (> 80%) - optimální reflektor světelného zdroje - nejvyšší možný poměr přímého osvětlení Ovládání osvětlení: Ovládání osvětlení by mělo být ideálně řešeno regulací závislou na množství denního světla. Světelné senzory dovolují využívat denní světlo v maximální možné míře a ve většině případů mohou být i jednoduše instalovány. Detektory pohybu rozpoznají přítomnost člověka pomocí infračerveného záření a rozsvítí světelný zdroj v souladu s aktuální potřebou. Doporučena je i případná pozdější instalace detektorů pohybu. Světelné senzory v kombinaci s detektory pohybu snižují náklady na osvětlení až o 75 % ve srovnání s neregulovanými konvenčními systémy osvětlení. Dekorace interiéru: V interiérech je upřednostňována světlá výmalba stěn a stropů, jelikož poskytuje vyšší úroveň odrazu.

11 Výměna neúsporného osvětlení: Přestože je koncept celkové výměny světelných zdrojů nejlepším možným řešením, lze také postupovat krok za krokem cestou modernizace. Při výměně osvětlení je doporučován následující postup: - vyměňte klasické žárovky za CFL nebo LED - halogenové žárovky nahraďte úspornějšími typy nebo CFL (s klasickou paticí) - ze zářivek "T8" (26 mm Ø) přejděte na zářivky "T5" (16 mm Ø) (přestože tento krok zahrnuje výměnu svítidel) - ze rtuťových výbojek přejděte na sodíkové nebo halogenidové - zvažte řešení pomocí svítidel typu nákupu LED - místo konvenčních předřadníků použijte elektronické Předpokládané úspory získané užitím úsporných osvětlovacích systémů 3.1 Úsporné osvětlení Svítidla jsou jednou z nejdůležitějších částí úsporných osvětlovacích řešení. Následující přehled nastiňuje hlavní charakteristiky různých typů osvětlení.

12 Srovnání: Účinnost světelných zdrojů lm/w Lumen/Watt (bez ztrát předřadníků) Halogenové žárovky / vylepšené halogenové žárovky Halogenové žárovky mají vyšší účinnost než klasické žárovky, nejsou však nejúspornějším osvětlovacím řešením. Klasické halogenové žárovky na síťové napětí nesplňují nové požadavky na energetickou účinnost pro světelné zdroje v domácnostech (nízkonapěťové žárovky ano). Každopádně na trhu jsou již alternativní produkty (např. žárovky energetické třídy C"), a spotřebitelé si mohou vybrat mezi dvěma druhy halogenových žárovek plněných xenonem. Halogenové žárovky plněné xenonem mají při stejném světelném toku spotřebu energie nižší o % v porovnání s nejlepšími klasickými žárovkami. Kromě plnění xenonem, jsou objímka a rozměry nové generace halogenových žárovek stejné jako u klasických druhů. Mohou tak být použity pouze ve svítidlech se speciální halogenovou objímkou. Tento typ halogenových žárovek zůstane kvůli speciální halogenové objímce v prodeji i po roce Vylepšené halogenové žárovky energetické třídy B jsou v současné době dostupné jen jako ekvivalent 60 W klasických žárovek. Životnost tohoto typu žárovek je více než 3000 hodin tj. třikrát více než u klasických žárovek. Další výhodou je jejich stmívatelnost. U vylepšených halogenových žárovek je vylepšené halogenové pouzdro umístěno do

13 skleněné žárovky podobné té klasické s klasickou paticí. Jsou tak přímou náhradou klasických žárovek. Vylepšené žárovky třídy C budou dále vylepšovány na třídu B a A po roce Obě varianty poskytují světlo stejné kvality jako klasické žárovky, ale vydrží dvakrát tak dlouho (dva roky). Tyto žárovky jsou svou velikostí plně kompatibilní s existujícími svítidly a stmívatelné pomocí jakéhokoli stmívače osvětlení. Halogenové žárovky IRC Běžné nízkonapěťové halogenové žárovky mohou být nahrazeny úspornějšími s technologií využití vyzařovaného tepla odrazem, tzv. IRC technologií. Speciální infračervený nátěr žárovek zlepšuje energetickou účinnost o více než 45 % ve srovnání s klasickými žárovkami. Nicméně ten je možné použít pouze u nízkonapěťových žárovek. Pro zpřístupnění této technologie žárovkám na síťové napětí je nutný transformátor. Transformátor může být použit jako samostatná jednotka nebo integrovaná součást svítidla. Může být také zapojen do samotné žárovky, která následně ve stejném svítidle nahradí klasickou žárovku. Stejně jako u třídy C, existují i u třídy B speciální objímky a vylepšené halogenové žárovky. Lineární zářivky Moderní lineární zářivky (T5, třípásmové) jsou výrazně úspornější než staré typy. Zářivky se liší barevným podáním a barvou světla. Světelný předřadník je nezbytný kvůli činnosti zářivky a z důvodů energetické účinnosti by měly být užívány pouze elektronické předřadníky. Největší energetické úspory by mělo být dosaženo výměnou zářivek T5 (16 mm Ø) za T8 (26 mm Ø). Nicméně v tomto případě musí být vyměněna také celá svítidla.

14 Kompaktní zářivky (CFL) Druhové jméno pro skupinu jednopaticových zářivek s různým designem, dobrým podáním barev a dlouhou životností. Kompaktní zářivky představují energeticky účinnou alternativu ke klasickým a halogenovým žárovkám a mohou být použity jak v obytných domech, tak v kancelářských budovách. Kompaktní zářivky jsou nabízeny v celé řadě provedení a kvalitativních úrovní. Předpokládané úspory CFL oproti klasickým žárovkám Sodíkové výbojky Vysokotlaké sodíkové výbojky vytváří světlo při parciálním tlaku asi Pa. Tato kategorie zahrnuje osvětlení čiré i difúzní. Standardní vysokotlaké sodíkové výbojky jsou vyřazovány dle Nařízení ES 245/2009. Světlo v nízkotlakých sodíkových výbojkách je vyráběno zářením výbojky o parciálním tlaku od 0,1 do 1,5 Pa. Velká většina instalací veřejného osvětlení je založena na jednom ze systémů výbojek. Obecně jsou vysokotlaké sodíkové výbojky účinné při vyšším výkonu. Nízkotlaké sodíkové výbojky mají však velmi špatné barevné vlastnosti.

15 Halogenidové výbojky Halogenidové výbojky patří do skupiny vysoce intenzivních výbojek. Vzhledem ke své velikosti mají vysoký světelný výkon, což z nich dělá kompaktní a účinné světelné zdroje. Původně byly vyvinuté v 60. letech 20. století pro průmyslové využití, dnes jsou halogenidové výbojky dostupné v různých velikostech a konfiguracích i pro komerční a rezidenční využití. Stejně jako sodíkové osvětlení pracují i halogenidové výbojky při vysokém tlaku a teplotě a vyžadují speciální instalaci pro bezpečné fungování. Halogenidové výbojky se často používají jako hlavní světelný zdroj v interiérech, v průmyslových objektech, pro veřejné osvětlení a osvětlení na sportovištích. LED žárovky (Light-Emitting-Diodes) LED žárovky tedy light-emitting diode jsou rychle se rozvíjející technologií. LED žárovky jsou založeny na polovodičových diodách a ve srovnání s klasickými žárovkami nabízejí mnoho výhod včetně nízké spotřeby energie, vysoké životnosti, lepší odolnosti, menší velikosti a rychlejšího spínání světla. Účinnost LED žárovek je srovnatelná nebo dokonce vyšší než u kompaktních žárovek. LED žárovky také neobsahují rtuť a mají delší životnost. Využívání LED osvětlení v interiérech je v první fázi komercializace, postupně nahrazuje čiré i matné žárovky. V blízké budoucnosti se pravděpodobně stanou alternativou pro řadu světelných systémů. LED ve veřejném osvětlení a dopravním značení LED představuje velmi zajímavé řešení pro veřejné osvětlení a světelnou signalizaci, jelikož: - mají vyšší životnost, prokazují velmi dobrou spolehlivost a výhodou jsou také snížené náklady na údržbu - LED nemusí vyžadovat reflektory jako klasické žárovky, proto u světelné signalizace nevyvstává problém se slunečními odrazy (známý jako fantom efekt ) - LED vyžaduje nízkonapěťové dodávky energie, což má za důsledek bezpečnější instalace Pilotní projekty veřejného osvětlení zajišťovaného pomocí LED již existují a v blízké budoucnosti je očekáván jejich prudký rozvoj.

16 Organické LED (OLED) OLED panely jsou vyrobeny z organických materiálů (základem je uhlík) a při dodávkách elektřiny produkují světlo. V současné době je osvětlení OLED užíváno pro designové instalace, ale technologie může být užita i při výrobě panelů vyzařujících bílé světlo. Světelný zdroj OLED je vyroben z tenké vrstvy materiálu vyzařujícího světlo. Poskytuje osvětlení celé plochy (tj. ne jako bodové světlo u klasických LED) a vyznačuje se také dobrou barvou světla (teplotou chromatičnosti). Některé OLED diody mohou dokonce barvy dle libosti ladit. Mohou být také flexibilní nebo průhledné. Osvětlení na bázi OLED je nejen účinné (mezi kompaktními zářivkami a LED diodami), neobsahují také kovy jako je např. rtuť. Několik firem již nabídlo OLED panely, jejich ceny však zůstávají vysoké. Předpokládaná distribuce různého typu osvětlení Předřadníky Zdroj: Licht.de Zařízení omezující elektrický proud používané ve výbojkách a zářivkách. Poskytuje podmínky nutné pro rozsvícení a další provoz osvětlení. Modernějším a účinnějším typem než je elektromagnetický předřadník, je předřadník elektronický. Elektronický předřadník na rozdíl od elektromagnetického předřadníku pracuje na mnohem vyšších frekvencích. Tzn., že elektronický předřadník může značně snížit

17 nebo eliminovat blikání světla. Další výhody elektrických předřadníků: vyšší energická účinnost, víceúčelové osvětlení, možnost nahrazení magnetických předřadníků, blikání světla je eliminováno, menší hlučnost, než u magnetických předřadníků, netoxické materiály, menší hmotnost. Nahrazení elektromagnetických předřadníků je doporučováno všude, kde je to možné. Výbojky používaly donedávna magnetické předřadníky kvůli delší životnosti a lepší odolnosti. Nově se již pro venkovní osvětlení používají elektronické předřadníky. Mimo to, požadavky ekodesignu budou neúčinné předřadníky postupně vyřazovat. 3.2 Infobox: Vyřazování klasických žárovek Evropská unie předložila nové požadavky na energetickou účinnost, jež musí osvětlení vyráběná pro evropský trh splňovat od 1. září Osvětlení, jež minimální požadavky na energetickou účinnost a výkon (např. životnost) neplní, přestávají být postupně uváděny na trh EU od září Například klasické žárovky a méně účinné halogenové žárovky přestanou být zcela uváděny na trh do konce roku Opatření rozlišuje mezi čirými (transparentím) a matnými světelnými zdroji. Matné bude muset dle evropského značení osvětlení dosáhnout energetické třídy A, což bude znamenat energetické úspory ve výši 75 % oproti klasickým žárovkám. Takto vysokých hodnot energetické účinnosti mohou dosáhnout jen kompaktní zářivky a LED žárovky. Nové požadavky kladené na vlastnosti osvětlení (doba náběhu, životnost) jsou představovány také proto, aby trh nabízel pouze kvalitní zdroje světla. Na obalech světelných zdrojů budou muset být uvedeny další informace, díky nimž bude moct zákazník učinit správné rozhodnutí ohledně vhodného nákupu osvětlovacího zařízení. Opatření se týká světelných zdrojů uvedených na trh od 1. září Velkoobchodníci i maloobchodníci budou moci prodávat nakoupený sortiment i po tomto datu. Tzn., že uvedené typy mizí z polic obchodů postupně.

18 Detailní plán postupného vyřazování Evropským nařízením jsou ovlivněny nejen osvětlení používaná v domácnostech, ale i všechny další neúčinné světelné zdroje včetně neúčinných předřadníků a svítidel: 2010 Vyřazení neefektivních lineárních zářivek ("halofosfátových zářivek") Značení předřadníků pro zářivky Požadavky na minimální účinnost předřadníků 2011 Povinné uvádění informací o svítidlech Vyřazení: zářivek T12 (38 mm) uvádění účinnosti předřadníků pro výbojky minimální požadavky činitel stárnutí světelného zdroje a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje Vyřazení: vysokotlakých rtuťových výbojek standardních vysokotlakých sodíkových výbojek Vyšší požadavky pro halogenidové výbojky vyřazení elektromagnetických předřadníků, dále již jen elektronické předřadníky

19 3.3 Infobox: Veřejné osvětlení Stahování neúčinných světelných zdrojů z trhu postihne také veřejné osvětlení, které skrývá velký potenciál pro úspory energie I nákladů. Počty osvětlení instalovaných v současné době v Evropské unii (v milionech): Zdroj: LTG Možnosti rekonstrukce osvětlení: 1. Prostá výměna světelného zdroje: výměna stávajícího osvětlení za osvětlení nové technologie s ponecháním původního svítidla patice, předřadník a reflektor zůstávají výhody: nízké náklady, jednoduché řešení nevýhody: energetické úspory jsou velmi omezené, možné pouze do roku 2015 Příklad: Výměna 125W vysokotlaké rtuťové výbojky za 110 W sodíkovou výbojku - Úspory energie asi 10 % - Žluté namísto bílého světla - Ale: ztráta pasportu, změna směru vyzařování světla, nebezpečí osvícení nebo neplánované osvícení 2. Dovybavení: výměna světelného zdroje a elektrických zařízení svítidla patice a reflektor zůstanou nezměněny výhoda: výrazné zvýšení energetických úspor v porovnání s přípojnými zařízeními Příklad: Výměna 125W vysokotlaké rtuťové výbojky za 70W sodíkovou výbojku a přizpůsobení elektronického předřadníku

20 - Úspora energie 40 % - Žluté namísto bílého světla - Ale: ztráta pasportu, změna směru vyzařování světla, nebezpečí osvícení nebo neplánované osvícení 3. Výměna svítidel ve smyslu energetické účinnosti je nejlepším řešením kompletní výměna svítidla (včetně předřadníku, reflektoru a světelného zdroje) nevýhoda: vyšší pořizovací náklady, nutný nový návrh (projekt) výhody: lepší účinnost přeměny a vysoká energetická účinnost, při profesionálním plánování mohou být zváženy ekologické, ekonomické, bezpečnostní i estetické faktory. Příklad: Výměna 125W vysokotlaké rtuťové výbojky za 35W halogenidovou výbojku - 70 % úspora energie - Bílé světlo - Optimální směrování světla - Dražší, ale nejlepší řešení Přehled charakteristik různých druhů světelných zdrojů pro účinné veřejné osvětlení typ osvětlení barva světla výhody/nevýhody vysokotlaké sodíkové výbojky žluté světlo -horší vnímání barev halogenidové výbojky s keramickým hořákem zářivky a kompaktní zářivky LED bílé světlo bílé světlo bílé světlo, další barvy také možné + dobré vlastnosti barev + teple bílé světlo pro snížený výskyt hmyzu (např. 3,000 K) - možné vysoké náklady - v současné době omezená životnost + levné řešení + dlouhá životnost - závislé na teplotě - omezené možnost směřování světla + účinná technologie budoucnosti + bez UV/IR části + dlouhá životnost

21 + očekávaný velký potenciál - v současné době spíše nákladné řešení - bez dlouhodobé zkušenosti s užíváním

22 4. Identifikace produktů & značení světelných zdrojů 4.1 Identifikace produktů nové požadavky Nové informace o vlastnostech světelných zdrojů jsou požadovány od 1. září 2010 a jsou založeny na Nařízení EU 244/2009. Informace jsou umístěny na obalu a zahrnují následující: - energetický štítek - světelný tok (lm) - jmenovitý příkon (W) - srovnání s klasickou žárovkou - životnost v hodinách - počet spínacích cyklů - teplota chromatičnosti (K): barva světla - zahřívací doba (doba náběhu) do 60 % světelného výkonu - stmívatelnost - rozměry (mm): délka, průměr - množství rtuti (Hg) Jak číst informace uvedené na obalech? Informace o zásadních kvalitativních kritériích se nyní uvádějí na obalu světelných zdrojů, například: Světelný tok (v lumenech) Uvádnění světelného toku v lumenech poskytuje přímé srovnání množství produkovaného světla. Srovnání založená pouze na příkonu nejsou smysluplná a mohou být zavádějící. Čím vyšší je uváděná hodnota v lumenech, tím větší množství světla bude světelný zdroj produkovat. Energetická účinnost Evropské Nařízení postupně vyřadilo nejméně účinné světelné zdroje. Přesto je užitečné energetické značení kontrolovat, jelikož mezi osvětleními stále existují velké rozdíly. Například světelný zdroj třídy A bude se stejným světelným tokem spotřebovávat pouze jednu třetinu množ-

23 ství elektřiny ve srovnání se žárovkou třídy C. Od roku 1998 je v platnosti povinné evropské energetické značení žárovek třídy A až G, přičemž A je nejúčinnější a G nejméně účinné. V současné době (srpen 2012) je navrhováno nové nařízení, jímž se zavádí nový energetický štítek pro světelné zdroje. Životnost Informace o životnosti světelného zdroje jsou na obalech uváděny v hodinách (zhruba doba provozu před selháním), někdy také v letech. U žárovek užívaných převážně v domácnostech se při průměrné době svícení tří hodin denně jedná o 1000 hodin. Delší životnost znamená méně častou výměnu světelného zdroje. Pro profesionální osvětlení představuje životnost velmi důležitý faktor a obecně značí také vyšší kvalitativní standard. Při porovnávání cen různých alternativ by životnost měla být brána do úvahy. Barva světla (teplota chromatičnosti) Zatímco klasické žárovky vždy poskytují stejnou barvu světla ( teplou bílou ), kompaktní zářivky a LED žárovky mohou nabídnout širší výběr barvy světla/teploty chromatičnosti (měřeno v Kelvinech). Tyto rozdíly jsou užitečné u některých aplikací. Pro relaxaci zvolte 2700 K nebo chcete-li teplou bílou a pro pracovní prostředí 4000 K nebo-li studenou bílou. Počet spínacích cyklů Tato informace je obzvláště důležitá u kompaktních zářivek. Standardní kompaktní zářivky (s cykly) by neměly být instalovány v prostorách s častým spínáním a vypínáním osvětlení, tzn. více než třikrát denně jako je tomu např. na toaletách nebo v chodbách s pohybovými senzory. Následně by světelné zdroje nemusely dosáhnout délky životnosti uvedené na obalu. Nicméně pro podobná umístění existují kompaktní zářivky, jež vydrží i více než sepnutí. Další světelné zdroje (např. halogenové žárovky) jsou vůči faktoru opotřebování v důsledku častého spínání více rezistentní. Zahřívací doba Tato informace je důležitá především pro kompaktní zářivky. Standardní kompaktní zářivce trvá oproti jiným světelným technologiím o něco déle, než dosáhne plného světelného výkonu (více než sekundu pro rozsvícení a více než 60 sekund pro dosažení plného světelného výkonu). Nicmé-

24 ně existují i speciální kompaktní zářivky, které jsou téměř stejně rychlé jako ostatní typy světelných zdrojů (jako např. vylepšené halogenové žárovky). Ikona ukazuje, jak rychle se žárovka rozsvítí. Stmívatelnost Pokud používáte pro kontrolu světelného výkonu stmívače, vždy se ujistěte, že nový typ světelného zdroje tuto možnost podporuje. Mnoho typů kompaktních zářivek a částečně také LED žárovek nebude při užití standardních stmívačů světla fungovat. Speciální ikona pro stmívatelnost ukazuje, zda je světelný zdroj stmívatelný nebo ne. Provozní teploty Kompaktní zářivky a LED žárovky jsou citlivější na teplotu než vylepšené klasické žárovky. Je důležité vybrat světelný zdroj, jenž bude dobře fungovat v teplotních podmínkách, kterým bude vystaven (vnitřní či venkovní prostředí, vytápěné či nevytápěné). Pro venkovní osvětlení v studených klimatických pásmech je důležité vybrat osvětlení, jež pracuje, i když venku mrzne. V opačném případě by světelný výkon mohl být během zimních nocí snížen. Rozměry světelného zdroje Pokud přecházíte z jednoho typu světelného zdroje na jiný se stejným svítidlem, nezapomeňte se ujistit, že rozměry nového světelného zdroje budou korespondovat s rozměry původního svítidla. Likvidace kompaktních zářivek Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti, tj. méně než 5 mg, což představuje několikrát menší množství, než v jiných zařízení užívaných v domácnostech, jako jsou například teploměry nebo baterie. Nákupem kompaktní zářivky s vnějším nerozbitným uzávěrem předejdete nebezpečí spojenému s výpary rtuti v případě rozbití zářivky. Na obalu světelného zdroje naleznete také odkaz na webové stránky, kde výrobce popisuje nakládání s rozbitou zářivkou detailněji. Stejně jako mnohé jiné elektronické výrobky, neměly by být ani světelné zdroje likvidovány v rámci běžného směsného odpadu, ale měly by být vráceny na speciální sběrná místa pro elektronické vybavení. Seznam sběrných míst v ČR je k dispozici například na stránce

25 4.2 Relevantní environmentální značení Legislativa týkající se nakupování dovoluje: Využít kritéria uvedená na všech značeních národních i dobrovolných Výběr produktů, jež mají vyšší pořizovací náklady ale nižší provozní náklady Výběr produktů, jež mají vyšší provozní náklady, ale menší environmentální dopady a splňují navíc environmentální cíle instituce Legislativa týkající se nakupování zakazuje: Trvat na značeném výrobku (Rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu C- 368/10, Evropská komise versus Nizozemské království z 10. května 2012) Značení EU Webová stránka Produkt: osvětlení pro domácnost (mimo směrové světelné zdroje) Elektrické osvětlení pro domácnost, jež je napájené přímo z hlavní rozvodové sítě, musí mít podle směrnice Evropské unie značení o energetické spotřebě. Vyloučeny jsou směrové světelné zdroje, světelné zdroje se světelným tokem větším než je 6500 lumenů nebo elektrickým příkonem menším než 4 watty, osvětlení využívající jiné energetické zdroje (např. baterie), dále osvětlení, jež nejsou primárně využívána jako zdroj světla ve viditelné spektru ( nm) a osvětlení, jež jsou součástí jiného produktu a jejich primární účel není osvětlovací. 2 Na energetickém značení musí být uvedeny následující parametry: 3 European Commis- účinnost v podobě energetické třídy A (nejúčinnější) až G (nejméně sion účinná) písmeno označující energetickou třídu musí být umístěno v úrovni relevantní šipky světelný tok v lumenech elektrický příkon ve wattech průměrná životnost světelného zdroje v hodinách 2 3

26 Kompaktní zářivky jsou většinou řazeny do energetické třídy A nebo B, zatímco klasické žárovky splňují pouze kritéria třídy D až G. 4 V červenci 2012 přijala Evropská komise nové nařízení o energetickém štítkování světelných zdrojů. Nově bude štítek kromě nesměrových světelných zdrojů povinný i pro směrové a také pro celá svítidla. Štítek bude mít také jinou podobu Ekoznačka EU (Eco flower) Webová stránka Produkt Kompaktní zářivky Květina od roku 1992 slouží evropským zákazníkům jako jednoduchý a přesný průvodce pro nákup ekologicky čistých produktů. Všechny produkty nesoucí logo květiny byly zkontrolovány nezávislými orgány, jež sledují dodržování přísných ekologických a výkonostních kritérií. Ekoznačka EU je spravována Evropskou radou pro ekoznačení (EUEB) a podporována Evropskou komisí, všemi členskými státy a Evropským hospodářským prostorem (EEA). V Evropské radě pro ekoznačení zasedají zástupci průmyslu, zástupci skupin ochraňujících životní prostředí a zástupci asociací spotřebitelů. Počet produktů a služeb ohodnocených Ekoznačkou EU každým rokem narůstá. Na konci roku 2011 bylo označeno více než 1300 licencovaných výrobků. V současné době se jedná už o více než Jedním z označovaných produktů jsou také žárovky. Ekoznačka EU pro světelné zdroje požaduje mimo jiné splnění následujících kritérií: 6 životnost nejméně hodin (5-9 let) tj. delší doba než u klasických žárovek spotřeba elektrické energie je v porovnání s klasickou žárovkou pětkrát nižší světlo během rozsvícení nebliká velmi nízký obsah rtuti obal světelného zdroje je recyklovatelný nejméně z 65 % je zaručeno, že světelný tok se bude po hodinách pohybovat mezi 70 a 90 %

Buy Smart + Zelené nakupování je správná volba Osvětlení

Buy Smart + Zelené nakupování je správná volba Osvětlení Buy Smart + Zelené nakupování je správná volba Osvětlení Obsah Úvod Legislativa Potenciál úspor LED Veřejné osvětlení Štítky Tipy na obsluhu Dobré příklady praxe Úvod Až 40 % spotřeby elektřiny v nerezidenčních

Více

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů and ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů and ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Guideline - efficient lighting BUY SMART+ Zelené nakupování je správná volba Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů and ochrana klimatu Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Supported by

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU jak na žárovky Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU Nespornou výhodou klasických žárovek se žhaveným vláknem je jejich lidskému oku příjemné světlo. Současně však energetická účinnost přeměny elektřiny

Více

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti. Ing. Antonín Melč Philips Lighting

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti. Ing. Antonín Melč Philips Lighting Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti Ing. Antonín Melč Philips Lighting Omezování prodeje klasických žárovek 8. prosince 2008 členské státy regulačního výboru Evropského parlamentu

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL

EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL OBSAH 1. Štítkování a ekodesign 2. Štítkování světelných zdrojů a svítidel (874/2012) 3. Nesměrové světelné zdroje (244/2009) 4. Směrové světelné zdroje

Více

HODNOCENÍ PROVOZU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY V ENERGETICKÝCH AUDITECH Ing. Miroslav Mareš předseda správní rady Asociace energetických auditorů Cíl: 1. Posoudit hospodárnost užití elektrické energie v osvětlovacích

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek

Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek www.osram.com/led Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek až -90 % energie úspora energie až 50 000 h* *životnost při průměrné době svícení 2,7 hodin denně AKČNÍ NABÍDKA LED od 2700 K barva světla teplá bílá

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) 8756/15 ENER 140 ENV 277 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. května 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D038978/02 Předmět: Generální

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

SVĚTELNÉ ZDROJE. Technické listy

SVĚTELNÉ ZDROJE. Technické listy SVĚTELNÉ ZDROJE Technické listy 2015 Kompaktní zářivky Kompaktní zářivky Divetta s vestavěným předřadníkem jsou na vysokém stupni technologické vyspělosti. Najdou velmi široké využití v domácnostech, ve

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4

LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 LED STAR MR11 12 V Reflektorové světelné zdroje LED Druh použití _ Jako bodové osvětlení pro značení chodníků, dveří, schodů, atd. _ Malá designová svítidla _ Venkovní

Více

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

+ + EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL SE ZAMĚŘENÍM NA SMĚROVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE B C D E. prosinec 2013

+ + EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL SE ZAMĚŘENÍM NA SMĚROVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE B C D E. prosinec 2013 A A + + + EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL SE ZAMĚŘENÍM NA SMĚROVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE A B C D E prosinec 2013 EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL SE ZAMĚŘENÍM NA SMĚROVÉ

Více

Směrnice 2009/125/ES o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP)

Směrnice 2009/125/ES o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP) Směrnice 2009/125/ES o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP) O. Geißler PL BS MS Mnichov 10.12.2009 Vývoj směrnice 2009/125/ES* požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (ErP)

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU TECHNICKÝ LIST VÝROBKU Zářivkové svítidlo DIANA 113/840 13W T5 230-240V IP20 Objednací číslo 910045010 EAN13 8595209925336 Obecné informace Označení výrobku: DIANA 113/840 T5 230-240V Typ/popis výrobku:

Více

Ekodesign elektrotechnického výrobku

Ekodesign elektrotechnického výrobku Ekodesign elektrotechnického výrobku Co je to ekodesign 2 Počátky ekodesignu Za počátek jsou považována 80. léta 20. století První projekty byly zaměřeny na minimalizaci dopadů na ŽP vzniklých při likvidaci

Více

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Účel osvětlení VÝZNAM SVĚTLA PRO ČLOVĚKA: 1. fyziologický (příjem vizuálních informací) normy (požadavky minimální ne optimální) vliv na pracovní výkon, bezpečnost míru chybovosti,

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o.

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. 22. březen 2012 Royal Philips Electronics Philips Healthcare Philips

Více

MASTER LEDspot LV AR111 ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech

MASTER LEDspot LV AR111 ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech 03, Listopad 6 MASTER LEDspot LV AR ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech MASTER LEDspot LV AR Světelný zdroj MASTER LEDspot LV AR poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný paprsku halogenové

Více

Obnova veřejného osvětlení

Obnova veřejného osvětlení Dotazník Obnova veřejného osvětlení Následující dotazník umožní prvotní posouzení, zda může být obnova veřejného osvětlení provedena ekonomicky a zda může být EPC vhodnou volbou. Dotazník lze využít následujícím

Více

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399 INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 - TOP GLOW LINE UŽIJTE SI JASNĚJŠÍ SVĚTLO! VÝBORNÝ INDEX PODÁNÍ BAREV! TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 / G13 Přednosti: Aplikace: 100lm/W

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

BUY SMART. Nakupování a ochrana klimatu. Výkonnostní tabulky pro osvětlení. Zelené nakupování je chytrá volba. Podporováno. www.buy-smart.

BUY SMART. Nakupování a ochrana klimatu. Výkonnostní tabulky pro osvětlení. Zelené nakupování je chytrá volba. Podporováno. www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro osvětlení Podporováno www.buy-smart.info Výkonnostní tabulky pro osvětlení Nakupování a ochrana klimatu...

Více

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla LuminiGrow 200R1 Nejpokročilejší kultivační LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti: LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

KATALOG 2008 SVĚTELNÉ ZDROJE

KATALOG 2008 SVĚTELNÉ ZDROJE KATALOG 2008 SVĚTELNÉ ZDROJE SVĚTELNÉ ZDROJE JMENNÝ SEZNAM Katalog světelných zdrojů IMMEDIATELY DUAL Okamžitá úspora, okamžité plné osvětlení 2 PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE BEGHELLI............................

Více

Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco

Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco Zářivky Philips Eco. Energeticky účinné osvětlení, které šetří peníze a mnohem více Osvětlení spotřebovává přibližně 20% světové spotřeby elektrické energie,

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Druh použití _ Všeobecné osvětlení _ Domácí použití _ Lustry _ Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65)

Druh použití _ Všeobecné osvětlení _ Domácí použití _ Lustry _ Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65) PARATHOM CLASSIC B LED lamps, classic mini-candle shape Druh použití _ Všeobecné osvětlení _ Domácí použití _ Lustry _ Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65) Výhody produktu _

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU TECHNICKÝ LIST VÝROBKU LED reflektor JUPITER LED 240V 30W 3000K IP65 Objednací číslo 253200030 EAN13 8595209937049 Obecné informace Označení výrobku: JUPITER LED 240V 30W 3000K IP65 Typ/popis výrobku:

Více

Úspory ve veřejném osvětlení

Úspory ve veřejném osvětlení Úspory ve veřejném osvětlení Kvalitní osvětlení s optimálními náklady Hynek Bartík Minimalizace celkových nákladů Investiční náklady svítidla sloupy světlené zdroje kabeláž Provozní náklady náklady na

Více

Divetta - světlo budoucnosti

Divetta - světlo budoucnosti Divetta - světlo budoucnosti Sortiment produktů zahrnuje zářivkové trubice, zářivky, kompaktní zářivky, elektronické předřadníky, elektroluminiscenční diody a kompletní výrobky. Světelné zdroje Divetta

Více

Profesionálové mezi světelnými zdroji

Profesionálové mezi světelnými zdroji www.osram.cz Profesionálové mezi světelnými zdroji Energeticky úsporné světelné zdroje OSRAM DULUX : špičkový výkon pro všechny profesionální aplikace Energeticky úsporné světelné zdroje OSRAM DULUX Na

Více

Evoluce v osvětlení. Natural Evolution of Light

Evoluce v osvětlení. Natural Evolution of Light Evoluce v osvětlení 2013 Natural Evolution of Light Zářivější budoucnost Menší spotřeba elektrické energie a větší pohodlí: nová generace Panasonic LED žárovek změní váš pohled na domov a sníží vaše náklady.

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

L ineární zářivky LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5

L ineární zářivky LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5 L ineární zářivky LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5 1)2) 3) Lineární zářivky LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5 FH 14 W/827 HE 4050300645933 14 1200 LUMILUX INTERNA 80...89 16 549 40 FH 14

Více

Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení

Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení Radek Jonáš, INDAL C&EE s.r.o. 06/2011 Témata LED jako světelný zdroj Výběr LED Tepelný management Energetické hledisko Osvětlování Fotoalbum LED svítidla

Více

Produktový katalog. www.lampeeon.cz

Produktový katalog. www.lampeeon.cz 2012 www.lampeeon.cz OBSAH MR16 05 GU10 07 G4 & G9 10 E14 12 15 LED trubice T8 20 LED STREET 22 LED reflektory 24 LED HIGHBAY 26 LED DOWNLIGHT 28 LED pásky 31 LED X-PROOF 34 INDUKČNÍ OSVĚTLENÍ 36 Profesionální

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem scluster LED panel s přirozeným světlem a úsporným provozem scluster je mimořádně univerzální LED osvětlení, primárně navržené pro úsporné náhrady výbojek

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její

Více

www.osram.cz JE ČAS NA ZMĚNU! Je čas nahradit staré žárovky. Vyberte si z široké nabídky kompaktních zářivek OSRAM. Program pro spotřebitele

www.osram.cz JE ČAS NA ZMĚNU! Je čas nahradit staré žárovky. Vyberte si z široké nabídky kompaktních zářivek OSRAM. Program pro spotřebitele www.osram.cz JE ČAS NA ZMĚNU! Je čas nahradit staré žárovky. Vyberte si z široké nabídky kompaktních zářivek OSRAM. Program pro spotřebitele Změnou k úspěchu: OSRAM DULUX Energeticky úsporné zdroje světla

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Světelné zdroje OSRAM s energetickým štítkem

Světelné zdroje OSRAM s energetickým štítkem ENERGETICKÉ ŠTÍTKY Světelné zdroje OSRAM s energetickým štítkem Energetické štítky světelných zdrojů pro použití v domácnosti Podle směrnice 98/11/EC 1) a nařízení o vyznačování spotřeby energie 2) musí

Více

Nová kompletní řada miniaturních úsporných kompaktních zářivek, včetně nejmenších typů s rychlým startem

Nová kompletní řada miniaturních úsporných kompaktních zářivek, včetně nejmenších typů s rychlým startem Nová kompletní řada miniaturních úsporných kompaktních zářivek, včetně nejmenších typů s rychlým startem www.save-the-penguin.com Nové úsporné kompaktní zářivky Sylvania Mini-Lynx Compact jsou výhodné

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

Energetickou účinnost ocení vaše spotřebiče i vaši zákazníci

Energetickou účinnost ocení vaše spotřebiče i vaši zákazníci Energetickou účinnost ocení vaše spotřebiče i vaši zákazníci Výrobci potravin a nápojů, kteří kladou důraz na použití energeticky účinných chladicích skříní, dosahují cílů v oblasti ochrany životního prostředí

Více

Praha, ČTK. REKONSTRUKCE 4. a 5. n.p. - OSVĚTLENÍ

Praha, ČTK. REKONSTRUKCE 4. a 5. n.p. - OSVĚTLENÍ Praha, ČTK REKONSTRUKCE 4. a 5. n.p. - OSVĚTLENÍ Zakázka: Praha, ČTK Rekonstrukce 4. a 5. n.p. - osvětlení Zadavatel: Ing. arch. Michal Sborwitz Projektant: ETNA, spol. s r.o., výhradní zastoupení iguzzini,

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15.

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15. ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové nasazení, kanceláře, veřejné

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35

23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

NAČTĚTE KÓD! Kompaktní zářivky F/21

NAČTĚTE KÓD! Kompaktní zářivky F/21 Kompaktní zářivky Úsporné světelné zdroje do objímek a resp. patic G9 a GU10 obsahují zabudovaný předřadník, přímo se napájejí ze sítě 230 V~. Za účelem maximalizace životnosti je potřeba dodržet spínacího

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy V interiérech trávíme v průměru 90 % svého času a až 70 % smyslových vjemů získáváme prostřednictvím zraku. Klasická žárovka

Více

LuminiGrow 450R1 poskytuje multifunkční pracovní nastavení a hospodárný způsob pro růst vašich rostlin. Odvod tepla

LuminiGrow 450R1 poskytuje multifunkční pracovní nastavení a hospodárný způsob pro růst vašich rostlin. Odvod tepla LuminiGrow 450R1 Nejpokročilejší kultivační LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti: LuminiGrow 450R1 poskytuje multifunkční pracovní nastavení a hospodárný způsob pro růst vašich rostlin. Vysoký

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

LuminiGrow Asta 120R1

LuminiGrow Asta 120R1 LuminiGrow Asta 120R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti Asta 120R1 je vhodné svítidlo pro všechny fáze růstu rostlin od sazenic až po květ. Skvěle se hodí do zimních zahrad,

Více

Skutecná. Energetické systémy pro budoucnost. - úsporná zárovka

Skutecná. Energetické systémy pro budoucnost. - úsporná zárovka Skutecná ^ Energetické systémy pro budoucnost úsporná zárovka ^ X Účinnost až 80% úspory energie! X Life 30x déle než tradiční žárovky! X X Žádné znečišťující látky bez rtuti, bez UV a IR záření! Nižší

Více

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70 A80 A90. Ceny 07/ 2013. cesta k úsporám

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70 A80 A90. Ceny 07/ 2013. cesta k úsporám PAR16 MR16 B35 P45 R5 R63 A5 A A7 A8 A Ceny 7/ 213 cesta k úsporám SPOT Cesta k úsporám Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita je schopnost elektronických produktů správně

Více

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha Energetická náročnost legislativní opatření: EU, USA, Austrálie, Čína, Taiwan omezení nehospodárných světelných zdrojů (měrný výkon, doba života, pokles sv. toku,

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení, osvětlení

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 OPŽP 2014 2020, prioritní osa 5 Podpořené projekty budou

Více

Nejlepší osvětlení v domácnosti

Nejlepší osvětlení v domácnosti Průvodce pro správnou volbu kvalitních a účinných světelných zdrojů Úspory energie a nákladů s kvalitními a účinnými světelnými zdroji Kritérium Klasické žárovky Halogenové žárovky PremiumLight IEE/11/941/SI2.615944

Více

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Ing. Jiří Skála, Ing. Hynek Bartík 13. 11. 2013 Praha Obsah

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Evropský program. Jedno jednoduché rozhodnutí... Celářada výhod pro vaši organizaci. An initiative of the EUROPEAN COMMISSION

Evropský program. Jedno jednoduché rozhodnutí... Celářada výhod pro vaši organizaci. An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Evropský program GREENLIGHT Jedno jednoduché rozhodnutí... Celářada výhod pro vaši organizaci An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Osvětlen tlení v budovách určených pro nebytové účely v Evropě ~ 1/3

Více

Veřejné osvětlení Technologie na rozcestí

Veřejné osvětlení Technologie na rozcestí Veřejné osvětlení Technologie na rozcestí Doba převratných technologických změn Investoři: 1) Tlak na úspory ve všech oblastech lidské činnosti 2) Snaha o minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti

Více

Zelené nakupování a úspory

Zelené nakupování a úspory Buy Smart Zelené nakupování je chytrá volba Zelené nakupování a úspory energie pro města Jana Szomolányiová SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zelené nakupování Zelené nakupování

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek Již sedmá generace LED trubic X-tera T8 přináší opět vyšší účinnost. Stále se tento typ zářivek řadí mezi jedny z nejkvalitnějších modelů na trhu. LED trubice je náhradou klasické zářivky T8 (T10,12) a

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

4 Měření nelineárního odporu žárovky

4 Měření nelineárního odporu žárovky 4 4.1 Zadání úlohy a) Změřte proud I Ž procházející žárovkou při různých hodnotách napětí U, b) sestrojte voltampérovou charakteristiku dané žárovky, c) z naměřených hodnot dopočítejte hodnoty stejnosměrného

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (5 8) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50%

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více