BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení"

Transkript

1 Guideline - efficient lighting BUY SMART+ Zelené nakupování je správná volba Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

2

3 Supported by Tyto pokyny byly vypracovány v rámci projektu Evropské unie Buy Smart+ - Zelené nakupování je chytrá volba financovaného programem - Inteligentní energie - Evropa. Vydavatel: O.Ö. Energiesparverband Landstrasse Linz, Austria T: Datum: Červen 2012 Veškerou odpovědnost za obsah této publikace nesou její autoři. Tato publikace nemusí nutně odrážet názory orgánů Evropské unie. Evropská komise není odpovědna za použití informací obsažených v této publikaci.

4

5 Obsah 1. Úvod 2 2. Zelené nakupování 3 3. Řešení úsporných světelných zdrojů Úsporné osvětlení 3.2 Infobox: Vyřazování klasických žárovek 3.3 Infobox: Veřejné osvětlení 4. Identifikace produktů & značení osvětlení Identifikace produktů nové požadavky 4.2 Relevantní environmentální značení Značení EU Ekoznačka EU (Eco flower) Blue Angel (Modrý anděl) Praktické instrukce pro zelené nakupování a fázi užívání Praktické instrukce pro nakupování 5.2 Praktické instrukce pro nakupování osvětlení 5.3 Praktické rady pro každodenní užívání 6. Definice a zkratky Odkazy, legislativa a literatura 33

6 1. Úvod Osvětlení má zásadní vliv na životní prostředí a ceny energie, v Evropě na něj připadá až 14 % celkové spotřeby energie. V nerezidenčních budovách spotřebuje osvětlení až 40 % elektřiny. Úsporná opatření v osvětlení představují značný potenciál úspor energie a nákladů. Příklady ukazují, že náklady na elektřinu odebíranou světelnými zdroji mohou být sníženy až o %. Investováním do systémů úsporného osvětlení 1 lze navíc dosáhnout až patnáctkrát delší životnosti vybavení. Zatímco environmentální dopad většiny produktů je největší během fáze získávání surovin potřebných k jejich výrobě, výroby samotné a likvidace, světelné zdroje mají největší environmentální dopad ve fázi užívání může dosáhnout až 90 % v závislosti na typu světelného zdroje. Environmentální dopad během životního cyklu světelného zdroje Zdroj: European Lamp Companies Federation: Stojí tedy za to zvážit nahrazení stávajících světelných zdrojů úspornějšími, nebo zcela novými zařízeními. Zakoupené světelné zdroje by na pracovišti měly zajistit osvětlení, které je ergonomické, úsporné a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Nový světelný zdroj je považován za ekologický, pokud dosahuje stejného výkonu při nižší spotřebě energie. Ekonomické hodnocení zahrnuje vedle pořizovacích nákladů a spotřeby energie také životnost světelných zdrojů. V těchto pokynech je pozornost věnována zářivkám, kompaktním zářivkám (Compact Fluoroscent Lamps, CFL), LED žárovkám, halogenovým žárovkám, vylepšeným halogenovým žárovkám, sodíkovým výbojkám, halogenidovým výbojkám a elektrickým předřadníkům. V krátkosti je také představeno environmentální značení, jež je pro nákup úsporného osvětlení relevantní a posudky úspor energie, jichž bylo dosaženo pomocí zeleného nakupování. Nakonec jsou uvedeny příklady, jak je možné snížit spotřebu energie v každodenním kancelářském provozu zavedením úsporných řešení v osvětlení. 1 Bertoldi Paolo, The European GreenLight Programme, 2011, p.3

7 Evropská unie představila nová nařízení týkající se žárovek. Uvádění starého typu na trh byla mezi lety 2009 a 2012 postupně omezována. Jejich nahrazení může Evropě ušetřit až 40 TWh (v roce 2016) (ekvivalent spotřeby energie jedenácti miliónů domácností) a 15 mil. tun emisí CO 2 ročně. Ve srovnání s klasickými žárovkami jsou nové typy světelných zdrojů úspornější a zahrnují: LED žárovky, kompaktní zářivky (CFL) a vylepšené halogenové žárovky. Kompaktní zářivky například spotřebují o % méně energie než klasické žárovky. Vylepšené klasické žárovky pracují s halogenovou technologií a spotřebují o % méně energie než klasické žárovky, přičemž světelný tok je srovnatelný. Počet jednotlivých druhů osvětlení používaných v současné době v EU [v miliónech kusů] 2. Zelené nakupování Pojmem zelené nakupování (Green Public Procurement - GPP) označujeme proces, kdy veřejné instituce při nakupování zboží, služeb a práce upřednostňují produkty, jejichž životní cyklus má snížené dopady na životní prostředí, před produkty se stejnou primární funkcí, ale nevyhovujícími enviromentálními faktory. Energetická politika EU si do roku 2020 stanovila za cíl dosáhnout 20 % snížení emisí, 20 % snížení energetické spotřeby a navýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě o 20 %. Je pravděpodobné, že požadavek na navýšení enerfluorescent lamps metal-halide lamps low pressure sodium lamps high pressure sodium lamps mercury lamps veřejné osvětlení průmyslové osvětlení Zdroj: LTG

8 getické efektivnosti se do roku 2020 splnit nepodaří. V rámci podpory zvyšování energetické efektivnosti byla přijata směrnice energetických služeb 2006/32/ES, která v článku č. 5 požaduje, aby veřejný sektor při nákupech upřednostňoval energeticky efektivní produkty a služby. Nová Směrnice energetické efektivnosti je v současné době v procesu přijímání. Zdroj: 2012, CEPS, Míra rozšíření zeleného nakupování ve veřejném sektoru EU 27 Od té doby podpořila Evropská komise v rámci zeleného nakupování několik konkrétních iniciativ. V roce 2008 byly zveřejněny Evropské příručky pro zelené nakupování (EU GPP Toolkit). Také bylo přijato několik dalších legislativních požadavků:

9 Nařízení No 106/2008: Nařízení Energy Star (2008) Směrnice2009/33/EC: Směrnice o ekologicky čistých vozidlech (2009) Směrnice 2010/30/EU: Směrnice o energetickém štítkování (2010) Směrnice 2010/31/EU: Směrnice o energetické náročnosti budov (2010) Také Strategie Evropa 2020 identifikovala nakupování veřejnými institucemi jako klíčový prostředek k dosažení chytrého a udržitelného růstu. V říjnu 2011 publikovala Evropská komise příručku Kupujte zeleně, která nabízí představení této strategie. Zelené nakupování zaujímá ideální pozici ve veřejném sektoru i soukromých společnostech. Mezi dodavateli jako zdroji inovace a nakupujícími hraje stěžejní roli. Ročně utratí veřejné instituce přibližně dva bilióny eur, což představuje ekvivalent asi 19 % evropského hrubého domácího produktu. Pravidelná poptávka po produktech šetřících životní prostředí by motivovala dodavatele k nabízení více produktů a služeb, které by vyhovovaly jak kvalitativně, tak z hlediska environmentálních požadavků. Nákup motivovaný snahou inovovat bude do budoucna pro firmy představovat jeden ze základních předpokladů udržení dostatečného tempa pokroku ve stále rychleji se měnícím světě. Zelené nakupování pomáhá řešit environmentální problémy pomocí snižování emisí jedovatých a skleníkových plynů. Volbou zelených produktů a služeb firmy přispívají k tomu, že je do ovzduší vypouštěno méně nebezpečných látek a pomáhají tak uchovávat přírodní zdroje. Zelené nakupování je také efektivní nástroj, kterým mohou veřejné instituce a soukromé společnosti snížit emise a pozitivně ovlivnit boj s klimatickými změnami. Taktéž pozitivně ovlivňuje výši nákladů vynaložených na energii během životního cyklu produktů. Po zvážení životních nákladů se úsporné produkty jeví jako nejekonomičtější možná volba.

10 3. Řešení úsporných světelných zdrojů Úsporné světelné zdroje jsou více než jen svítidla. Optimalizovaný systém zahrnuje celkový systém osvětlení včetně následujících komponentů: Úsporné světelné zdroje (svítidla): Instalace osvětlení s nejvyšší možnou světelnou účinností má být přizpůsobena konkrétnímu prostoru použití. Dále musí být zvážena kritéria kvality, jako je například tónování barev nebo splnění standardů pro osvětlení. Předřadníky: Předřadníky jsou nezbytné pro činnost zářivek a výbojek. Pokud je to možné, měly by být použity elektronické předřadníky. Nejenže vykazují menší spotřebu elektrické energie než předřadníky konvenční, poskytují také lepší kvalitu osvětlení (světlo je klidné, nechvěje se, rozsvěcení je rychlé, plynulé a světlo nebliká). Světelné zdroje (uvnitř svítidla): při nákupu by měla být zvážena následující kritéria: - vysoká provozní úroveň světelné účinnosti (> 80%) - optimální reflektor světelného zdroje - nejvyšší možný poměr přímého osvětlení Ovládání osvětlení: Ovládání osvětlení by mělo být ideálně řešeno regulací závislou na množství denního světla. Světelné senzory dovolují využívat denní světlo v maximální možné míře a ve většině případů mohou být i jednoduše instalovány. Detektory pohybu rozpoznají přítomnost člověka pomocí infračerveného záření a rozsvítí světelný zdroj v souladu s aktuální potřebou. Doporučena je i případná pozdější instalace detektorů pohybu. Světelné senzory v kombinaci s detektory pohybu snižují náklady na osvětlení až o 75 % ve srovnání s neregulovanými konvenčními systémy osvětlení. Dekorace interiéru: V interiérech je upřednostňována světlá výmalba stěn a stropů, jelikož poskytuje vyšší úroveň odrazu.

11 Výměna neúsporného osvětlení: Přestože je koncept celkové výměny světelných zdrojů nejlepším možným řešením, lze také postupovat krok za krokem cestou modernizace. Při výměně osvětlení je doporučován následující postup: - vyměňte klasické žárovky za CFL nebo LED - halogenové žárovky nahraďte úspornějšími typy nebo CFL (s klasickou paticí) - ze zářivek "T8" (26 mm Ø) přejděte na zářivky "T5" (16 mm Ø) (přestože tento krok zahrnuje výměnu svítidel) - ze rtuťových výbojek přejděte na sodíkové nebo halogenidové - zvažte řešení pomocí svítidel typu nákupu LED - místo konvenčních předřadníků použijte elektronické Předpokládané úspory získané užitím úsporných osvětlovacích systémů 3.1 Úsporné osvětlení Svítidla jsou jednou z nejdůležitějších částí úsporných osvětlovacích řešení. Následující přehled nastiňuje hlavní charakteristiky různých typů osvětlení.

12 Srovnání: Účinnost světelných zdrojů lm/w Lumen/Watt (bez ztrát předřadníků) Halogenové žárovky / vylepšené halogenové žárovky Halogenové žárovky mají vyšší účinnost než klasické žárovky, nejsou však nejúspornějším osvětlovacím řešením. Klasické halogenové žárovky na síťové napětí nesplňují nové požadavky na energetickou účinnost pro světelné zdroje v domácnostech (nízkonapěťové žárovky ano). Každopádně na trhu jsou již alternativní produkty (např. žárovky energetické třídy C"), a spotřebitelé si mohou vybrat mezi dvěma druhy halogenových žárovek plněných xenonem. Halogenové žárovky plněné xenonem mají při stejném světelném toku spotřebu energie nižší o % v porovnání s nejlepšími klasickými žárovkami. Kromě plnění xenonem, jsou objímka a rozměry nové generace halogenových žárovek stejné jako u klasických druhů. Mohou tak být použity pouze ve svítidlech se speciální halogenovou objímkou. Tento typ halogenových žárovek zůstane kvůli speciální halogenové objímce v prodeji i po roce Vylepšené halogenové žárovky energetické třídy B jsou v současné době dostupné jen jako ekvivalent 60 W klasických žárovek. Životnost tohoto typu žárovek je více než 3000 hodin tj. třikrát více než u klasických žárovek. Další výhodou je jejich stmívatelnost. U vylepšených halogenových žárovek je vylepšené halogenové pouzdro umístěno do

13 skleněné žárovky podobné té klasické s klasickou paticí. Jsou tak přímou náhradou klasických žárovek. Vylepšené žárovky třídy C budou dále vylepšovány na třídu B a A po roce Obě varianty poskytují světlo stejné kvality jako klasické žárovky, ale vydrží dvakrát tak dlouho (dva roky). Tyto žárovky jsou svou velikostí plně kompatibilní s existujícími svítidly a stmívatelné pomocí jakéhokoli stmívače osvětlení. Halogenové žárovky IRC Běžné nízkonapěťové halogenové žárovky mohou být nahrazeny úspornějšími s technologií využití vyzařovaného tepla odrazem, tzv. IRC technologií. Speciální infračervený nátěr žárovek zlepšuje energetickou účinnost o více než 45 % ve srovnání s klasickými žárovkami. Nicméně ten je možné použít pouze u nízkonapěťových žárovek. Pro zpřístupnění této technologie žárovkám na síťové napětí je nutný transformátor. Transformátor může být použit jako samostatná jednotka nebo integrovaná součást svítidla. Může být také zapojen do samotné žárovky, která následně ve stejném svítidle nahradí klasickou žárovku. Stejně jako u třídy C, existují i u třídy B speciální objímky a vylepšené halogenové žárovky. Lineární zářivky Moderní lineární zářivky (T5, třípásmové) jsou výrazně úspornější než staré typy. Zářivky se liší barevným podáním a barvou světla. Světelný předřadník je nezbytný kvůli činnosti zářivky a z důvodů energetické účinnosti by měly být užívány pouze elektronické předřadníky. Největší energetické úspory by mělo být dosaženo výměnou zářivek T5 (16 mm Ø) za T8 (26 mm Ø). Nicméně v tomto případě musí být vyměněna také celá svítidla.

14 Kompaktní zářivky (CFL) Druhové jméno pro skupinu jednopaticových zářivek s různým designem, dobrým podáním barev a dlouhou životností. Kompaktní zářivky představují energeticky účinnou alternativu ke klasickým a halogenovým žárovkám a mohou být použity jak v obytných domech, tak v kancelářských budovách. Kompaktní zářivky jsou nabízeny v celé řadě provedení a kvalitativních úrovní. Předpokládané úspory CFL oproti klasickým žárovkám Sodíkové výbojky Vysokotlaké sodíkové výbojky vytváří světlo při parciálním tlaku asi Pa. Tato kategorie zahrnuje osvětlení čiré i difúzní. Standardní vysokotlaké sodíkové výbojky jsou vyřazovány dle Nařízení ES 245/2009. Světlo v nízkotlakých sodíkových výbojkách je vyráběno zářením výbojky o parciálním tlaku od 0,1 do 1,5 Pa. Velká většina instalací veřejného osvětlení je založena na jednom ze systémů výbojek. Obecně jsou vysokotlaké sodíkové výbojky účinné při vyšším výkonu. Nízkotlaké sodíkové výbojky mají však velmi špatné barevné vlastnosti.

15 Halogenidové výbojky Halogenidové výbojky patří do skupiny vysoce intenzivních výbojek. Vzhledem ke své velikosti mají vysoký světelný výkon, což z nich dělá kompaktní a účinné světelné zdroje. Původně byly vyvinuté v 60. letech 20. století pro průmyslové využití, dnes jsou halogenidové výbojky dostupné v různých velikostech a konfiguracích i pro komerční a rezidenční využití. Stejně jako sodíkové osvětlení pracují i halogenidové výbojky při vysokém tlaku a teplotě a vyžadují speciální instalaci pro bezpečné fungování. Halogenidové výbojky se často používají jako hlavní světelný zdroj v interiérech, v průmyslových objektech, pro veřejné osvětlení a osvětlení na sportovištích. LED žárovky (Light-Emitting-Diodes) LED žárovky tedy light-emitting diode jsou rychle se rozvíjející technologií. LED žárovky jsou založeny na polovodičových diodách a ve srovnání s klasickými žárovkami nabízejí mnoho výhod včetně nízké spotřeby energie, vysoké životnosti, lepší odolnosti, menší velikosti a rychlejšího spínání světla. Účinnost LED žárovek je srovnatelná nebo dokonce vyšší než u kompaktních žárovek. LED žárovky také neobsahují rtuť a mají delší životnost. Využívání LED osvětlení v interiérech je v první fázi komercializace, postupně nahrazuje čiré i matné žárovky. V blízké budoucnosti se pravděpodobně stanou alternativou pro řadu světelných systémů. LED ve veřejném osvětlení a dopravním značení LED představuje velmi zajímavé řešení pro veřejné osvětlení a světelnou signalizaci, jelikož: - mají vyšší životnost, prokazují velmi dobrou spolehlivost a výhodou jsou také snížené náklady na údržbu - LED nemusí vyžadovat reflektory jako klasické žárovky, proto u světelné signalizace nevyvstává problém se slunečními odrazy (známý jako fantom efekt ) - LED vyžaduje nízkonapěťové dodávky energie, což má za důsledek bezpečnější instalace Pilotní projekty veřejného osvětlení zajišťovaného pomocí LED již existují a v blízké budoucnosti je očekáván jejich prudký rozvoj.

16 Organické LED (OLED) OLED panely jsou vyrobeny z organických materiálů (základem je uhlík) a při dodávkách elektřiny produkují světlo. V současné době je osvětlení OLED užíváno pro designové instalace, ale technologie může být užita i při výrobě panelů vyzařujících bílé světlo. Světelný zdroj OLED je vyroben z tenké vrstvy materiálu vyzařujícího světlo. Poskytuje osvětlení celé plochy (tj. ne jako bodové světlo u klasických LED) a vyznačuje se také dobrou barvou světla (teplotou chromatičnosti). Některé OLED diody mohou dokonce barvy dle libosti ladit. Mohou být také flexibilní nebo průhledné. Osvětlení na bázi OLED je nejen účinné (mezi kompaktními zářivkami a LED diodami), neobsahují také kovy jako je např. rtuť. Několik firem již nabídlo OLED panely, jejich ceny však zůstávají vysoké. Předpokládaná distribuce různého typu osvětlení Předřadníky Zdroj: Licht.de Zařízení omezující elektrický proud používané ve výbojkách a zářivkách. Poskytuje podmínky nutné pro rozsvícení a další provoz osvětlení. Modernějším a účinnějším typem než je elektromagnetický předřadník, je předřadník elektronický. Elektronický předřadník na rozdíl od elektromagnetického předřadníku pracuje na mnohem vyšších frekvencích. Tzn., že elektronický předřadník může značně snížit

17 nebo eliminovat blikání světla. Další výhody elektrických předřadníků: vyšší energická účinnost, víceúčelové osvětlení, možnost nahrazení magnetických předřadníků, blikání světla je eliminováno, menší hlučnost, než u magnetických předřadníků, netoxické materiály, menší hmotnost. Nahrazení elektromagnetických předřadníků je doporučováno všude, kde je to možné. Výbojky používaly donedávna magnetické předřadníky kvůli delší životnosti a lepší odolnosti. Nově se již pro venkovní osvětlení používají elektronické předřadníky. Mimo to, požadavky ekodesignu budou neúčinné předřadníky postupně vyřazovat. 3.2 Infobox: Vyřazování klasických žárovek Evropská unie předložila nové požadavky na energetickou účinnost, jež musí osvětlení vyráběná pro evropský trh splňovat od 1. září Osvětlení, jež minimální požadavky na energetickou účinnost a výkon (např. životnost) neplní, přestávají být postupně uváděny na trh EU od září Například klasické žárovky a méně účinné halogenové žárovky přestanou být zcela uváděny na trh do konce roku Opatření rozlišuje mezi čirými (transparentím) a matnými světelnými zdroji. Matné bude muset dle evropského značení osvětlení dosáhnout energetické třídy A, což bude znamenat energetické úspory ve výši 75 % oproti klasickým žárovkám. Takto vysokých hodnot energetické účinnosti mohou dosáhnout jen kompaktní zářivky a LED žárovky. Nové požadavky kladené na vlastnosti osvětlení (doba náběhu, životnost) jsou představovány také proto, aby trh nabízel pouze kvalitní zdroje světla. Na obalech světelných zdrojů budou muset být uvedeny další informace, díky nimž bude moct zákazník učinit správné rozhodnutí ohledně vhodného nákupu osvětlovacího zařízení. Opatření se týká světelných zdrojů uvedených na trh od 1. září Velkoobchodníci i maloobchodníci budou moci prodávat nakoupený sortiment i po tomto datu. Tzn., že uvedené typy mizí z polic obchodů postupně.

18 Detailní plán postupného vyřazování Evropským nařízením jsou ovlivněny nejen osvětlení používaná v domácnostech, ale i všechny další neúčinné světelné zdroje včetně neúčinných předřadníků a svítidel: 2010 Vyřazení neefektivních lineárních zářivek ("halofosfátových zářivek") Značení předřadníků pro zářivky Požadavky na minimální účinnost předřadníků 2011 Povinné uvádění informací o svítidlech Vyřazení: zářivek T12 (38 mm) uvádění účinnosti předřadníků pro výbojky minimální požadavky činitel stárnutí světelného zdroje a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje Vyřazení: vysokotlakých rtuťových výbojek standardních vysokotlakých sodíkových výbojek Vyšší požadavky pro halogenidové výbojky vyřazení elektromagnetických předřadníků, dále již jen elektronické předřadníky

19 3.3 Infobox: Veřejné osvětlení Stahování neúčinných světelných zdrojů z trhu postihne také veřejné osvětlení, které skrývá velký potenciál pro úspory energie I nákladů. Počty osvětlení instalovaných v současné době v Evropské unii (v milionech): Zdroj: LTG Možnosti rekonstrukce osvětlení: 1. Prostá výměna světelného zdroje: výměna stávajícího osvětlení za osvětlení nové technologie s ponecháním původního svítidla patice, předřadník a reflektor zůstávají výhody: nízké náklady, jednoduché řešení nevýhody: energetické úspory jsou velmi omezené, možné pouze do roku 2015 Příklad: Výměna 125W vysokotlaké rtuťové výbojky za 110 W sodíkovou výbojku - Úspory energie asi 10 % - Žluté namísto bílého světla - Ale: ztráta pasportu, změna směru vyzařování světla, nebezpečí osvícení nebo neplánované osvícení 2. Dovybavení: výměna světelného zdroje a elektrických zařízení svítidla patice a reflektor zůstanou nezměněny výhoda: výrazné zvýšení energetických úspor v porovnání s přípojnými zařízeními Příklad: Výměna 125W vysokotlaké rtuťové výbojky za 70W sodíkovou výbojku a přizpůsobení elektronického předřadníku

20 - Úspora energie 40 % - Žluté namísto bílého světla - Ale: ztráta pasportu, změna směru vyzařování světla, nebezpečí osvícení nebo neplánované osvícení 3. Výměna svítidel ve smyslu energetické účinnosti je nejlepším řešením kompletní výměna svítidla (včetně předřadníku, reflektoru a světelného zdroje) nevýhoda: vyšší pořizovací náklady, nutný nový návrh (projekt) výhody: lepší účinnost přeměny a vysoká energetická účinnost, při profesionálním plánování mohou být zváženy ekologické, ekonomické, bezpečnostní i estetické faktory. Příklad: Výměna 125W vysokotlaké rtuťové výbojky za 35W halogenidovou výbojku - 70 % úspora energie - Bílé světlo - Optimální směrování světla - Dražší, ale nejlepší řešení Přehled charakteristik různých druhů světelných zdrojů pro účinné veřejné osvětlení typ osvětlení barva světla výhody/nevýhody vysokotlaké sodíkové výbojky žluté světlo -horší vnímání barev halogenidové výbojky s keramickým hořákem zářivky a kompaktní zářivky LED bílé světlo bílé světlo bílé světlo, další barvy také možné + dobré vlastnosti barev + teple bílé světlo pro snížený výskyt hmyzu (např. 3,000 K) - možné vysoké náklady - v současné době omezená životnost + levné řešení + dlouhá životnost - závislé na teplotě - omezené možnost směřování světla + účinná technologie budoucnosti + bez UV/IR části + dlouhá životnost

21 + očekávaný velký potenciál - v současné době spíše nákladné řešení - bez dlouhodobé zkušenosti s užíváním

22 4. Identifikace produktů & značení světelných zdrojů 4.1 Identifikace produktů nové požadavky Nové informace o vlastnostech světelných zdrojů jsou požadovány od 1. září 2010 a jsou založeny na Nařízení EU 244/2009. Informace jsou umístěny na obalu a zahrnují následující: - energetický štítek - světelný tok (lm) - jmenovitý příkon (W) - srovnání s klasickou žárovkou - životnost v hodinách - počet spínacích cyklů - teplota chromatičnosti (K): barva světla - zahřívací doba (doba náběhu) do 60 % světelného výkonu - stmívatelnost - rozměry (mm): délka, průměr - množství rtuti (Hg) Jak číst informace uvedené na obalech? Informace o zásadních kvalitativních kritériích se nyní uvádějí na obalu světelných zdrojů, například: Světelný tok (v lumenech) Uvádnění světelného toku v lumenech poskytuje přímé srovnání množství produkovaného světla. Srovnání založená pouze na příkonu nejsou smysluplná a mohou být zavádějící. Čím vyšší je uváděná hodnota v lumenech, tím větší množství světla bude světelný zdroj produkovat. Energetická účinnost Evropské Nařízení postupně vyřadilo nejméně účinné světelné zdroje. Přesto je užitečné energetické značení kontrolovat, jelikož mezi osvětleními stále existují velké rozdíly. Například světelný zdroj třídy A bude se stejným světelným tokem spotřebovávat pouze jednu třetinu množ-

23 ství elektřiny ve srovnání se žárovkou třídy C. Od roku 1998 je v platnosti povinné evropské energetické značení žárovek třídy A až G, přičemž A je nejúčinnější a G nejméně účinné. V současné době (srpen 2012) je navrhováno nové nařízení, jímž se zavádí nový energetický štítek pro světelné zdroje. Životnost Informace o životnosti světelného zdroje jsou na obalech uváděny v hodinách (zhruba doba provozu před selháním), někdy také v letech. U žárovek užívaných převážně v domácnostech se při průměrné době svícení tří hodin denně jedná o 1000 hodin. Delší životnost znamená méně častou výměnu světelného zdroje. Pro profesionální osvětlení představuje životnost velmi důležitý faktor a obecně značí také vyšší kvalitativní standard. Při porovnávání cen různých alternativ by životnost měla být brána do úvahy. Barva světla (teplota chromatičnosti) Zatímco klasické žárovky vždy poskytují stejnou barvu světla ( teplou bílou ), kompaktní zářivky a LED žárovky mohou nabídnout širší výběr barvy světla/teploty chromatičnosti (měřeno v Kelvinech). Tyto rozdíly jsou užitečné u některých aplikací. Pro relaxaci zvolte 2700 K nebo chcete-li teplou bílou a pro pracovní prostředí 4000 K nebo-li studenou bílou. Počet spínacích cyklů Tato informace je obzvláště důležitá u kompaktních zářivek. Standardní kompaktní zářivky (s cykly) by neměly být instalovány v prostorách s častým spínáním a vypínáním osvětlení, tzn. více než třikrát denně jako je tomu např. na toaletách nebo v chodbách s pohybovými senzory. Následně by světelné zdroje nemusely dosáhnout délky životnosti uvedené na obalu. Nicméně pro podobná umístění existují kompaktní zářivky, jež vydrží i více než sepnutí. Další světelné zdroje (např. halogenové žárovky) jsou vůči faktoru opotřebování v důsledku častého spínání více rezistentní. Zahřívací doba Tato informace je důležitá především pro kompaktní zářivky. Standardní kompaktní zářivce trvá oproti jiným světelným technologiím o něco déle, než dosáhne plného světelného výkonu (více než sekundu pro rozsvícení a více než 60 sekund pro dosažení plného světelného výkonu). Nicmé-

24 ně existují i speciální kompaktní zářivky, které jsou téměř stejně rychlé jako ostatní typy světelných zdrojů (jako např. vylepšené halogenové žárovky). Ikona ukazuje, jak rychle se žárovka rozsvítí. Stmívatelnost Pokud používáte pro kontrolu světelného výkonu stmívače, vždy se ujistěte, že nový typ světelného zdroje tuto možnost podporuje. Mnoho typů kompaktních zářivek a částečně také LED žárovek nebude při užití standardních stmívačů světla fungovat. Speciální ikona pro stmívatelnost ukazuje, zda je světelný zdroj stmívatelný nebo ne. Provozní teploty Kompaktní zářivky a LED žárovky jsou citlivější na teplotu než vylepšené klasické žárovky. Je důležité vybrat světelný zdroj, jenž bude dobře fungovat v teplotních podmínkách, kterým bude vystaven (vnitřní či venkovní prostředí, vytápěné či nevytápěné). Pro venkovní osvětlení v studených klimatických pásmech je důležité vybrat osvětlení, jež pracuje, i když venku mrzne. V opačném případě by světelný výkon mohl být během zimních nocí snížen. Rozměry světelného zdroje Pokud přecházíte z jednoho typu světelného zdroje na jiný se stejným svítidlem, nezapomeňte se ujistit, že rozměry nového světelného zdroje budou korespondovat s rozměry původního svítidla. Likvidace kompaktních zářivek Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti, tj. méně než 5 mg, což představuje několikrát menší množství, než v jiných zařízení užívaných v domácnostech, jako jsou například teploměry nebo baterie. Nákupem kompaktní zářivky s vnějším nerozbitným uzávěrem předejdete nebezpečí spojenému s výpary rtuti v případě rozbití zářivky. Na obalu světelného zdroje naleznete také odkaz na webové stránky, kde výrobce popisuje nakládání s rozbitou zářivkou detailněji. Stejně jako mnohé jiné elektronické výrobky, neměly by být ani světelné zdroje likvidovány v rámci běžného směsného odpadu, ale měly by být vráceny na speciální sběrná místa pro elektronické vybavení. Seznam sběrných míst v ČR je k dispozici například na stránce

25 4.2 Relevantní environmentální značení Legislativa týkající se nakupování dovoluje: Využít kritéria uvedená na všech značeních národních i dobrovolných Výběr produktů, jež mají vyšší pořizovací náklady ale nižší provozní náklady Výběr produktů, jež mají vyšší provozní náklady, ale menší environmentální dopady a splňují navíc environmentální cíle instituce Legislativa týkající se nakupování zakazuje: Trvat na značeném výrobku (Rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu C- 368/10, Evropská komise versus Nizozemské království z 10. května 2012) Značení EU Webová stránka Produkt: osvětlení pro domácnost (mimo směrové světelné zdroje) Elektrické osvětlení pro domácnost, jež je napájené přímo z hlavní rozvodové sítě, musí mít podle směrnice Evropské unie značení o energetické spotřebě. Vyloučeny jsou směrové světelné zdroje, světelné zdroje se světelným tokem větším než je 6500 lumenů nebo elektrickým příkonem menším než 4 watty, osvětlení využívající jiné energetické zdroje (např. baterie), dále osvětlení, jež nejsou primárně využívána jako zdroj světla ve viditelné spektru ( nm) a osvětlení, jež jsou součástí jiného produktu a jejich primární účel není osvětlovací. 2 Na energetickém značení musí být uvedeny následující parametry: 3 European Commis- účinnost v podobě energetické třídy A (nejúčinnější) až G (nejméně sion účinná) písmeno označující energetickou třídu musí být umístěno v úrovni relevantní šipky světelný tok v lumenech elektrický příkon ve wattech průměrná životnost světelného zdroje v hodinách 2 3

26 Kompaktní zářivky jsou většinou řazeny do energetické třídy A nebo B, zatímco klasické žárovky splňují pouze kritéria třídy D až G. 4 V červenci 2012 přijala Evropská komise nové nařízení o energetickém štítkování světelných zdrojů. Nově bude štítek kromě nesměrových světelných zdrojů povinný i pro směrové a také pro celá svítidla. Štítek bude mít také jinou podobu Ekoznačka EU (Eco flower) Webová stránka Produkt Kompaktní zářivky Květina od roku 1992 slouží evropským zákazníkům jako jednoduchý a přesný průvodce pro nákup ekologicky čistých produktů. Všechny produkty nesoucí logo květiny byly zkontrolovány nezávislými orgány, jež sledují dodržování přísných ekologických a výkonostních kritérií. Ekoznačka EU je spravována Evropskou radou pro ekoznačení (EUEB) a podporována Evropskou komisí, všemi členskými státy a Evropským hospodářským prostorem (EEA). V Evropské radě pro ekoznačení zasedají zástupci průmyslu, zástupci skupin ochraňujících životní prostředí a zástupci asociací spotřebitelů. Počet produktů a služeb ohodnocených Ekoznačkou EU každým rokem narůstá. Na konci roku 2011 bylo označeno více než 1300 licencovaných výrobků. V současné době se jedná už o více než Jedním z označovaných produktů jsou také žárovky. Ekoznačka EU pro světelné zdroje požaduje mimo jiné splnění následujících kritérií: 6 životnost nejméně hodin (5-9 let) tj. delší doba než u klasických žárovek spotřeba elektrické energie je v porovnání s klasickou žárovkou pětkrát nižší světlo během rozsvícení nebliká velmi nízký obsah rtuti obal světelného zdroje je recyklovatelný nejméně z 65 % je zaručeno, že světelný tok se bude po hodinách pohybovat mezi 70 a 90 %

PŘEHLED IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU A POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VYBRANÝCH SKUPIN VÝROBKŮ

PŘEHLED IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU A POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VYBRANÝCH SKUPIN VÝROBKŮ PŘEHLED IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU A POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VYBRANÝCH SKUPIN VÝROBKŮ ELEKTRICKÉ MOTORY OBĚHOVÁ ČERPADLA VENTILÁTORY SVĚTELNÉ ZDROJE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZDROJE TEPLA

Více

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM OBSAH I. ÚVOD... 3 II. OBLASTI PRO ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉHO PROVOZU ÚŘADU... 4 III. ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉ NAKUPOVÁNÍ... 11 IV. JAK ZAVÉST

Více

Dobrá a špatná praxe

Dobrá a špatná praxe Dobrá a špatná praxe (Verze 2.4.1) Save Age Listopad 2011 Partneři projektu E-zavod - Institute for comprehensive development solutions E-zavod Stát Slovinsko Ingema-Matia Gerontological Institute INGEMA

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 1 / 10 květen 2010 Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP Metodu Energy Performance Contracting (EPC) již není třeba v tomto zpravodaji

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Světelné místo - SM. Světelný zdroj. Volba světelného zdroje pro veřejné osvětlení. Světelné místo popis

Světelné místo - SM. Světelný zdroj. Volba světelného zdroje pro veřejné osvětlení. Světelné místo popis Světelné místo - SM Světelný zdroj Světelný zdroj je primárním prvkem světelné soustavy. Jeho světelné a další parametry tedy limitují celou osvětlovací soustavu jak po stránce světelně technické, tak

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Příručka zeleného úřadování a nakupování

Příručka zeleného úřadování a nakupování Příručka zeleného úřadování a nakupování pro zdravější a přírodě přátelštější kanceláře a úřady 1 STEP 2009 Příručka zeleného úřadování a nakupování Sestavili Kamila Danihelková a Petr Ledvina Vydala Síť

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků. V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků. V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti Úvod Pro některé výrobky (v nejširším slova smyslu) je charakteristické, že s jejich

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Závěrečná zpráva Prosinec 2009 Karlovarský kraj Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v 262604 01 A Závěrečná zpráva /Průběžná

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 28.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 200/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

Šetříme energii v domácnosti

Šetříme energii v domácnosti Šetříme energii v domácnosti Obsah Šetřit může opravdu každý, začít je možné ihned 2 Mladí, bezdětní 4 Rodina s malými dětmi 5 Rodina s dospívajícími dětmi 6 Rodina s nezávislými dětmi 8 Starší, ekonomicky

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více