Evropské ceny za podporu podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské ceny za podporu podnikání"

Transkript

1 Evropské ceny za podporu podnikání 2013

2 Obsah Úvodní slovo 1. Úvodní slovo 2. Fakta a čísla 3. Zákon o drobném podnikání 4. Porota 5. Jak probíhá proces posuzování 6. Velké ceny poroty 8. Podpora podnikatelského ducha 9. Investice do podnikatelských dovedností 10. Rozvoj podnikatelského prostředí 11. Podpora internacionalizace podnikání 12. Podpora rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů 13. Zodpovědné a otevřené podnikání 14. Zvláštní uznání 15. Evropské ceny za podporu podnikání ové národních kol Předešlí vítězové Velké ceny poroty 20. Síť propagátorů 21. GŘ Evropské komise pro podniky a průmysl Evropské ceny za podporu podnikání 2013 zaznamenaly kandidáty z celé EU, Srbska a Turecka soupeřící za šanci vyhrát svou kategorii či Velkou cenu poroty. Kandidáti tvrdě pracovali, aby mohli pomoci lidem vytvářet a rozvíjet své podniky ať už v oblasti technologie nebo v tradičních oblastech, na úrovni místní i mezinárodní. Toto je náš způsob uznání a oslavy projektů, které podpořili podnikatele od školního věku až po ty, kterým je 50 a více, ze všech koutů Evropy při zakládání, rozvoji a přeměně samotných malých a středních podniků, které plní zcela nedílnou roli k udržování a regeneraci evropské ekonomiky. Je to inovace a tvořivost předvedená touto širokou škálou projektů, která dokazuje, jak nesmírně důležité je využívat podnikatelského ducha k posílení evropského podnikání. Poskytnete-li materiály a volnost k inovaci a modernizaci, najdou si své vlastní řešení a možnosti. Malé podniky, stejně tak jako organizace, které je podporují, zajistí nezbytnou energii a dynamiku evropské konkurenceschopnosti a jsou klíčovými hnacími sílami evropského růstu. Od roku 2006 se o možnost zúčastnit se soutěže o Evropské ceny za podporu podnikání utkalo více než 2500 projektů v národních soutěžích. To znamená, že již více než 35 projektů získalo ceny a bylo představeno po celé Evropě, kde rozšiřuje osvědčené postupy. Dohromady tyto projekty vytvořily více než podniků a celkově urychlily evropských růst. Jména vítězů ročníku 2013 a jejich úspěchy nyní sdílíme s celým světem. Při té příležitosti bych chtěl poděkovat všem účastníkům soutěže a národním koordinátorům, kteří se podíleli na organizaci této soutěže v celé Evropské unii, stejně tak v Srbsku a Turecku. Tyto národní soutěže hrají rozhodující úlohu ve zvyšování povědomí o tom, jak veřejné orgány podporují malé podniky. Stovky projektů letos soupeřily o možnost zvítězit v soutěži o ECPP; 53 jich bylo vybráno v rámci jednotlivých zemí, aby dále soutěžily na evropské úrovni. Takže Vám můžeme zaručit, že zde vyhlášených sedm vítězů a devět finalistů reprezentuje pouze to nejlepší. Doufám, že jejich nápady a inovace přinesou inspiraci organizacím i jednotlivcům v celé Evropě k tomu, aby se více věnovali malým podnikům. Právní upozornění: Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoli využití informací obsažených v této publikaci, ani za případné chyby, jež se v ní i přes důkladnou přípravu a kontrolu mohou vyskytnout. Tato publikace nemusí nutně vyjadřovat názory nebo stanoviska Evropské komise. Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013 ISBN Evropská unie, 2013 Reprodukce je povolena pouze v případě uvedení zdroje, pokud není uvedeno jinak. Pro použití/reprodukci materiálu třetí strany chráněného autorským právem, který je tak označen, je nutné získat povolení od držitele (držitelů) autorských práv. Tato publikace je financována Rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace, jehož cílem je podpořit konkurenceschopnost evropských podniků. Antonio Tajani Komisař pro podnikání a průmysl Evropské ceny za podporu podnikání organizuje generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl. Smluvní strany shromáždění MSP a ECPP: blízcí spolupracovníci (odborníci na události v oblasti mezinárodní politiky) a Hannover (poradenství v oblasti mezinárodních komunikací), dva MSP, které jsou hrdy na to, že mohou pomáhat růstu ostatních MSP. 1

3 Malé podniky jsou hnací sílou evropského růstu Malé a střední podniky jsou nezávislé podniky s méně než 250 zaměstnanci. Tyto podniky poskytují dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru a zaslouží se o 85% nově vytvořených pracovních míst. Dle odhadu tvoří malé a střední podniky 66 % celkové zaměstnanosti a 58 % hrubé přidané hodnoty (GVA). Poslední výzkumy prokazují, že malé a střední podniky tvoří i nadále páteř evropské ekonomiky, jelikož 20,3 miliónů firem zaměstnává téměř 87 miliónů lidí a podílí se z více než 99,8 % na celkovém počtu podniků. Lví podíl na podnikatelské sféře představují mikropodniky s méně než deseti zaměstnanci 92 %. Přednost malým podnikům: Zákon o drobném podnikání pro Evropu V červnu 2008 byl přijat Zákon o drobném podnikání (SBA), který vyjadřuje uznání Komise, že malé a střední podniky hrají v ekonomice EU ústřední roli. Tento zákon poprvé stanovuje komplexní rámcovou strategii v oblasti malých a středních podniků pro EU a její členské státy. Cílem tohoto zákona je zdokonalení celkového přístupu k podnikání a trvalé ukotvení zásady zohledňování MSP ( Think Small First ) do tvorby politiky, od nařízení až po veřejné služby. Tento zákon podporuje růst MSP tím, že jim pomáhá vypořádávat se s přetrvávajícími problémy, které jim brání v růstu. Tento zákon se zaměřuje zejména na činnosti, které pomáhají malým podnikům tím, že: snižuje byrokracii, umožňuje přístup k financování, rozšiřuje přístup k trhům. Z širšího hlediska také usiluje o dosažení dlouhodobého posunu v názorech - snahou o vytvoření lepšího pochopení role podnikatelů ve společnosti a o povzbuzení a inspirování potenciálních podnikatelů. Vedlejší produkt: Evropské ceny za podporu podnikání Evropské ceny za podporu podnikání podporují cíle kladené Zákonem o drobném podnikání tím, že oceňují inovaci a odměňují úspěchy orgánů veřejného sektoru a partnerství veřejného a soukromého sektoru při podporování podnikání a podnikatelských iniciativ na národní, regionální i místní úrovni. Zástupci MSP Jako součást Zákona o drobném podnikání, komise přizvala členské státy, aby nominovali národní zástupce malých a středních podniků k doplnění role zástupce MSP Evropské komise, pana Daniela Calleja Crespa. Síť vyslanců malých a středních podniků spolu se zástupci profesních organizací MSP na úrovni EU usnadňují provádění Small Business Act na evropské úrovni, jakož v členských státech. Chcete se dozvědět více o zástupcích MSP? Navštivte sme-envoy/ Facebook: 2 3

4 Porota Jak probíhá proces posuzování Jako každoročně, i letos se nezávislá evropská porota na vysoké úrovni zhostí nelehkého úkolu vybrat ty nejlepší kandidáty v jednotlivých kategoriích. Letos zasedají v porotě zástupci vlád, podnikatelské sféry a vysokých škol, ale i členové z Irska a Litvy v rámci svého předsednictví v Radě EU v roce Zasedají v ní i dva stálí zástupci, jeden z GŘ pro podniky a průmysl a jeden z Výboru regionů. Velké ceny poroty bude rovněž vyzván, aby zasedal v porotě následujícího ročníku soutěže. V roce 2013 je porota složena z následujících členů: Jednotlivé země byly vyzvány, aby zorganizovaly národní soutěže a vybraly ty nejlepší projekty ve své zemi. O možnost zúčastnit se soutěže o Evropské ceny za podporu podnikání se v národních soutěžích v roce 2013 utkaly stovky projektů. Jednotlivé země měly povoleno do evropského kola nominovat maximálně dva účastníky (v různých kategoriích). Každý člen poroty si pročte každou přihlášku a zhodnotí ji podle stanovených kritérií, kterými jsou originalita a proveditelnost, dopad na hospodářství, vylepšení vztahů podílníků a přenositelnost. Porota se následně sejde a projedná nejlepší přihlášky v každé kategorii. Následně se dohodne na tom, který uchazeč zvítězí, který získá druhé místo a kterému bude případně uděleno zvláštní uznání. Poté je zveřejněn užší výběr a vítězové jsou vyhlášeni na shromáždění MSP. Joanna Drake Předsedkyně Evropská komise, GŘ pro podniky a průmysl Tom Hayes Enterprise Ireland Mindaugas Danys Ministerstvo hospodářství, Litva Arnaldo Abruzzini EUROCHAMBRES Bev Hurley YTKO Anders Lundström Univerzita středního Švédska Thomas Wobben Výbor regionů Joanna zastává aktuální pozici od roku Předtím působila jako šéfka zastoupení Evropské komise na Maltě a ještě předtím jako vedoucí právního a regulačního oddělení ve společnosti Vodafone Malta Ltd. Kromě toho Joanna vyučovala a zkoumala právo na maltské univerzitě a studovala na College of Europe v Bruggách. Tom Hayes je divizním manažerem v organizaci Enterprise Ireland zodpovědným za drobné a malé podnikání a řídí také síť regionálních kanceláří organizace. Je členem Výboru fondu pro výzkum a vývoj v Enterprise Ireland. Absolvoval College of Commerce a Trinity College. Mindaugas Danys řídí oddělení MSP na ministerstvu hospodářství Litvy a v průběhu své profesní kariéry se zabýval utvářením a realizací hospodářského rozvoje, propagací MSP a zásadami sociální inovace. Mindaugas také slouží jako vyslanec MSP pro Litvu a je členem pracovní supiny Evropské komise ohledně iniciativy podnikání v sociální oblasti. Arnaldo Abruzzini je generálním sekretářem organizace EUROCHAMBRES, Evropské asociace obchodních a průmyslových komor, od jejího vzniku v roce Pan Abruzzini, národností Ital, založil několik společností, působil v nich jako generální ředitel a člen představenstva. Studoval ekonomii a finance na univerzitě La Sapienza v Římě. Bev Hurley, dynamická a inspirující několikanásobná podnikatelka, učitelka, investorka a nositelka Ceny královny za podporu podnikání, strávila více než 30 let budováním úspěšných podniků a svými odbornými znalostmi se podílí na budování a růstu ostatních. Bev, je zapálená do vytváření měřitelného udržitelného dopadu a odkazu. Anders Lundström je profesorem obchodní administrativy na Univerzitě středního Švédska. Jeho aktuálním výzkumným zájmem jsou zásady pro podnikání, inovaci a malé podniky a oblasti sociální inovace. Je prezidentem ICSB (Mezinárodní rady malých podniků), celosvětové sítě malých podniků a malého podnikání. Thomas Wobben se narodil v Německu. Po studiích ekonomiky a politiky pracoval v organizacích dobrovolnického sektoru. V roce 1993 vstoupil do služeb evropské politiky země Sasko-Anhaltsko a v roce 1995 začal pracovat ve styčné kanceláři Saska-Anhaltska v Bruselu, jejímž ředitelem se stal v roce Od března 2012 je ředitelem pro horizontální politiky a sítě ve Výboru regionů. 4 5

5 Velká cena poroty Mimořádná cena udělená podnikatelské iniciativě považované za nejkreativnější a nejinspirativnější iniciativu v Evropě Think Small First Představení mikropodniků Lotyšska Lotyšská obchodní a průmyslová komora, Lotyšsko Iniciativa Think Small First byla vyvinuta lotyšskou obchodní a průmyslovou komorou (LCCI) za účelem pomoci Lotyšsku dostat se z ekonomické krize. Iniciativa pomohla mikropodnikům prostřednictvím podpory vytvoření zvláštní sazby daně a zjednodušeným systémem daňového účetnictví. Dále také zavedla program mikro-kredit a zpřístupnila údaje o založení podnikání na jednom místě. Lotyšská obchodní a průmyslová komora sehrála jednu z úhlavních rolí při diskuzích na půdě lotyšského parlamentu, v Saeimě. To zahrnuje zahájení změn zákonů s cílem umožnit implementaci konceptu mikropodniků. Prostřednictvím podpory od Ministerstva hospodářství, Saeima podpořila daňový zákon o mikropodnicích, který vstoupil v platnost 1. září Zdokonalování regulačního rámce pokračuje, a to poskytováním podpory nejmenším podnikům. Lita Kokale, Head of Public Relations Krišjāņa Valdemāra Iela 35 Riga, LV Jako důsledek této iniciativy, celkem 28,000 podniků využilo zjednodušeného systému daňového účetnictví a počet mikropodniků v Lotyšsku dále roste. Celkově, představení konceptu mikropodniků v Lotyšsku ještě podpořilo dravý ekonomický růst země v rámci Evropské unie a zajišťuje příznivé prostředí k působení malých podniků. 6 7

6 Podpora podnikatelského ducha Investice do podnikatelských dovedností Ocenění aktivit, které podporují podnikatelskou kulturu a myšlení a zvyšují povědomí o podnikatelském duchu ve společnosti Oceňuje regionální nebo místní iniciativy vedoucí ke zlepšení podnikatelských, odborných, technických a manažerských dovedností MyCity Finská ekonomická informační kancelář, Finsko Výukový subjekt MyCity je miniaturní město, vybudované z mobilních stěnových prvků, a zahrnuje alespoň 15 odlišných místních a regionálních podniků a veřejných služeb. Studenti pracují v rámci svého obchodu ve městě a dostávají mzdy. Jednají také jako spotřebitelé a občané společnosti. V prostoru MyCity pracuje přibližně 70 žáků zároveň. Subjekt MyCity, sponzorován finským Ministerstvem školství a kultury, působí v osmi různých městských zřízeních a již žáků šestých tříd a učitelů navštívilo tyto místa. Tomi Alakoski, Executive Director Senior Enterprise Regionální úřad Středovýchodní oblasti, Irsko Iniciativa Senior Enterprise je určena výhradně k podnícení většího zapojení podniků s lidmi nad 50 let a ke zvýšení povědomí o jejich potencionálu vůči zahájení podnikání, zakoupení či investování do podniku založeném někým jiným, nebo k využití jako zkušeného rádce na bázi dobrovolníka. Doposud více než osob starších 50 let s podporou iniciativy Senior Enterprise v Irsku, VB a Francii založilo nové podniky. John Byrne, Director Finalisté Finalisté Program ocenění studentských podniků Rady měst a hrabství pro podnikání, Irsko Prosaďte svůj talent Brussels Enterprise Agency, Belgie Továrny růstu Væksthus Sjælland, Dánsko Můžete změnit budoucnost Junior Achievement Serbia (Úspěchy mladých Srbsko), Srbsko Program ocenění studentských podniků poskytuje studentům příležitost získat obchodní a podnikatelské dovednosti v praktických reálných situacích, kde skutečně zakládají a řídí své vlastní mini-podniky po dobu šesti měsíců a déle. Čísla účastníků každým rokem rostou a nyní již překročily Projekt Prosaďte svůj talent je určen k podpoře podnikatelského ducha se zaměřením na školy a další mládežnické organizace v centrálních obvodech Bruselu. Povzbuzuje mladé lidi na všech stupních škol k objevení podnikavosti, obchodního prostředí a svých vlastních podnikových dovedností a kvalit, a převzetí aktivní role ve svých vlastních projektech k dosažení sociálního a profesionálního úspěchu. Projekt přímo vyškolil studentů mezi koncem roku 2008 a dubnem Vækstfabrikkerne (Továrny růstu) je program podnikatelských inkubátorů zahájený v lednu Projekt se skládá z deseti podnikatelských inkubátorů, které jsou geograficky rozmístěné po celé oblasti Zélandu. Celkem bylo v regionu vytvořeno 54 nových pracovních míst a v horizontu příštích tří let se očekává vytvoření dalších 300 míst. Účelem projektu Můžete změnit svou budoucnost, který je řízen neziskovou organizací Junior Achievement (JA) Serbia je vzdělávat a dodat inspiraci mladým lidem, aby si vážili svobodného obchodu a porozuměli podnikání a ekonomice. Během školního roku 2011/2012 se programů JA Serbia zúčastnilo 8,021 studentů podporovaných 485 učiteli ve 156 středních a 52 základních školách v 72 městských zřízeních. Loman O Byrne, Chief Executive Bruno Wattenberg, Operations Director Mads V. Kragh, CEO Darko Radicanin, Executive Director Student Enterprise Awards County and City Enterprise Boards

7 Rozvoj podnikatelského prostředí Oceňuje opatření ke zjednodušení administrativních postupů pro podniky, zejména ty začínající. Podpora internacionalizace podnikání Dohoda pro začínající podnikatele Město Gent, Odbor ekonomiky, Belgie Belgická dohoda pro začínající podnikatele pomáhá uspět aspirujícím a stávajícím podnikatelům. Podnikatelé uzavřou dohodu s městem Gent o vypracování obchodního plánu, obrátí se na profesionální poradenství a odborný dozor, navštěvují školicí a rozvojové kurzy a v Gentu pokračují ve své nezávislé podnikatelské činnosti po dobu alespoň 3 let. S touto dohodou mohou podnikatelé obdržet finanční podporu ve výši až EUR na vzdělání, profesionální dozor a investice. Všechny založené podnikatelské subjekty, které v Gentu provozují svou činnost jako nezávislé podniky po dobu kratší dvou let, mohou požádat o sjednání dohody. Jedním z nejvýznamnějších cílů dohody je zvýšit míru úspěšnosti začínajících společností během svých prvních let a zároveň předcházet nezdarům a bankrotům. Doposud obdrželo celkem 171 dohod pro začínající podnikatele pozitivní doporučení od hodnotícího výboru, z nichž celkem 166 bylo schváleno městskou radou a členy městské rady. Finalisté Ria Dossche, Advisor ondernemende stad Oceňuje iniciativy podpory podniků a zejména malých a středních firem, které umožní využít lépe příležitosti, které nabízí trh v Evropské unii i ve světě Portugalská obuv: Nejsvůdnější průmysl v Evropě Portugalská asociace obuvnického průmyslu, součástí, kožených výrobků a jejich náhražek, Portugalsko Portugalský obuvnický průmysl vyváží více než 95% své výroby na nejnáročnější mezinárodní trhy. S účelem umožnit odvětví pokračovat v jistých krocích směrem ke konkurenceschopnému mezinárodnímu prostředí, APICCAPS, národní obchodní asociace, s podporou soutěžního programu, podnikla různá opatření k propagaci portugalského obuvnictví. Současná kampaň pomohla prosadit zhruba 120 malých a středních podniků na odborných událostech po celém světě. Symbol kampaně propagající portugalskou obuv byl vyvinut použitím sloganu portugalského obuvnictví: Navrženo budoucností. Znázornění propaguje značku kvality a usiluje o zavedení portugalské obuvi jako sofistikované inovace. Jako důsledek této strategie, vývoz obuvi zaznamenal nárůst o více než 20 % za poslední dva roky. Paulo Gonçalves, Director of Communication Finalisté Iniciativa Mezinárodní přenos Region Champagne-Ardenne, Francie Regionální iniciativa, mezinárodní přenos, je originálním a individualizovaným konceptem, který zaměstnává místní odborníky s cílem vyvinout nové příležitosti vývozu pro společnosti v regionu Fond na podporu podnikání UAB Investicijų ir verslo garantijos, Litva Záruční instituce Investiční a obchodní záruky (INVEGA) založená litevskou vládou poskytuje záruky úvěrovým institucím na půjčky sjednané zástupci malých a středních podniků s účelem založení či rozšíření podniku. Od roku 2001 instituce INVEGA poskytla záruk úvěrovým institucím na obchodní půjčky malých a středních podniků. Incredibol! Boloňská kreativní inovace Magistrát města Bologna, Odbor ekonomiky a propagace města, Itálie Projekt Incredibol, boloňská kreativní inovace podporuje kreativní profese v oblasti Emilia-Romagna prostřednictvím peněžních prostředků, pracovních prostorů a sítí veřejných a soukromých partnerů, které poskytují služby vítězům cen. Inovace Incredibol! zahájila svou činnost v roce 2010 a shromáždila působivé číslo 243 designových nápadů z celého regionu. Celkem bylo odměněno 32 vítězných projektů, kterým bylo umožněno využít ocenění v podobě financí v celkové hodnotě EUR, dále v podobě více než 500 hodin školení a profesionální podpory 15 konzultantů. Champagne-Ardenne. Technická a finanční asistence zajišťuje osobní podporu přizpůsobenou komerčnímu rozvoji regionálních společností ve vysoce potencionálních trzích. Iniciativa Mezinárodní přenos umožnila přibližně 100 společnostem z regionu Champagne-Ardenne realizovat účinnou vývozní činnost. Asta Slapšienė, Head of Marketing Mauro Felicori, Department Manager Didier Exbrayat, Manager for International Development

8 Podpora rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů Uznává postupy a iniciativy na národní, regionální či místní úrovni, jež malým a středním podnikům pomáhají v přístupu na zelené trhy a pomáhají jim zlepšit efektivitu využívání jejich zdrojů, například formou rozvoje ekologických dovedností, zajišťováním kontaktů, jakož i financováním Zodpovědné a otevřené podnikání Oceňuje regionální nebo místní činnosti, které podporují sociální odpovědnost podniků a udržitelné obchodní postupy. Začlenění osob se zdravotním postižením AV Mobilita s.r.o., Slovensko Rozvoj města Gürsu s neomezeným množstvím čisté energie Magistrát města Gürsu, Turecko Město Gürsu si za hlavní cíle projektu klade zvýšení využití zelené energie v Gürsu za účelem zabránění znečištění životního prostředí způsobeného používáním fosilních paliv, ušetření energie používané pro komunální služby a pomoci socioekonomickému rozvoji ve městě. Od počátku iniciativy byly sestaveny, testovány a použity čtyři inovativní programy. Jelikož byla ve městě Gürsu vyvinuta fotovoltaická solární elektrárna, nyní je město dobře známé díky využití čisté solární energie ve všech svých oblastech služeb. Konečným cílem projektu je umožnit Turecku převzít hlavní roli v oblasti investic do obnovitelné energie, a to jak na regionální, tak i na národní úrovni. Od počátku projektu získalo město Gürsu 40 % potřebné energie ze slunce během 5 zimních měsíců a 100 % během 7 letních měsíců. Hüseyun Özmen, Strategic Planning Division Manager AV Mobilita s.r.o. je chráněnou dílnou zaměřující se na začlenění znevýhodněných osob do všech oblastí života. Společnost se jakožto pilotní organizace zaměřuje na opravy automobilů a nyní koordinuje další chráněné dílny, které tvoří součást projektu Škoda Handy Disabled Persons Project v Bratislavě, Prešově, Bánské Bystrici a Žilině. Podílí se na kulturních, společenských a sportovních aktivitách sdružení registrovaných osob se zdravotním postižením po celém Slovensku. Tento systém umožňuje bezproblémové začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti, a to zprostředkováním speciálně zvýhodněné ceny vozidel a prostřednictvím komplexní teoretické a praktické přípravy uchazečů o řidičský průkaz. V roce 2009 získala dílna ocenění od Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky za začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu. Klaudia Valušková, Owner of Auto Valušek Finalisté Finalisté Systém recyklace obalů pro Kyperskou republiku splnění cílů EU Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, Kypr Podnikání v Dánsku Etnisk Erhvervsfremme, Dánsko Organizace Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd začala se sběrem recyklací domácností na Kypru v roce 2007 a během pěti let pokryla 85% populace. Kypřané pozitivně zareagovali na služby a celkový míra recyklace se během období od roku 2006 až 2012 dvojnásobila. Organizace vytvořila více než 200 nových zelených pracovních míst a umožnila místním recyklačním společnostem rozrůst a posílit jejich dlouhodobou udržitelnost. Projekt Podnikání v Dánsku shromažďuje a zprostředkovává vědomosti, zakládá sítě a spolupracuje s organizacemi v rámci obchodu a zaměstnání a nabízí činnosti spojené s rozvojem kompetencí. Projekt usnadnil partnerství mezi šesti městskými zřízeními, dánskými regiony, Ministerstvem práce a Ministerstvem obchodu a růstu. Kyriakos Parpounas, General Manager Mette Boel, Head of Centre

9 Zvláštní uznání Pohádka o podnikavém Jankovi a jeho pošetilých bratrech Odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Vratislav, Polsko Odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Vratislav podnikl iniciativu zahrnující tvorbu a provedení hry nazvané Pohádka o podnikavém Jankovi a jeho pošetilých bratrech. Jde o první výukový nástroj v Polsku provedený v podobě divadelního představení zabývajícího se podnikáním, které cílí na žáky základních škol. Kromě živého publika zhlédlo představení online dalších žáků ze 720 škol z celé země. Marzena Horak, Coordinator of the Entrepreneurship Education Programme Evropské ceny za podporu podnikání 2014 budou zahájeny na počátku roku Slavnostní předání cen se uskuteční v během MSP shromáždění 2014 v Neapoli za italského předsednictví Rady Evropské unie. Prosíme, pro více informací se podívejte na webovou stránku ECPP, stranu na Facebooku a následujte nás na Twitteru. Podnikatelská akademie Premier League (PLEA) Dobročinný fond Premier League, Velká Británie Program podniknutý akademií The Premier League Enterprise Academy (PLEA) byl zřízen s cílem pomoci naučit děti mezi lety lety základním principům obchodu a samostatné výdělečné činnosti. Na základě 10týdenního kurzu, který prvně vyvinul fotbalový klub Middlesbrough Football Club, pomáhá program mladým lidem pochopit základní principy podnikání prostřednictvím řady interaktivních vzdělávacích příležitostí, a to jak v učebně, tak na fotbalovém stadiónu. Podnikatelské akademie byly založeny ve 20 klubech, které angažovali více než mladých lidí. Emma Joussemet, Senior Community Development Executive Zapojení žen Asociace podnikatelek v Srbsku, Srbsko Asociace podnikatelek v Srbsku propaguje a zajišťuje podporu podnikatelkám. Zároveň se zasazuje o zlepšení obchodního prostředí a posílení místní, regionální a mezinárodní networking (vytváření nových obchodních aktivit). Iniciativa spojuje podnikatelky v celém Srbsku, upevňuje postavení místních asociací a zakládá a buduje působnost nově zformovaných místních asociací. V minulém roce byly ve městech Novi Pazar, Subotica a Zaječar založeny tři nové Asociace podnikatelek. Sanja Popovic-Pantic, President

10 ové národních kol 2013 ové národních kol 2013 Podpora podnikatelského ducha Nizozemsko Podnikatelská soutěž Španělsko Projekt MED Technopolis Chorvatsko Centrum znalostí Belgie Prosaďte svůj talent (BYT) Česká republika Startup program Jihomoravského inovačního centra Německo Mladí podnikatelé v odborné přípravě (junits) Estonsko Estonský studentský satelitní program Irsko Program studentských cen za podnikání Řecko Úsek inovací a podnikání Španělsko Program na podporu podnikatelek /iempleo/paem.htm Francie Malé kanceláře Polsko Pohádka o podnikavém Jankovi a jeho pošetilých bratrech Portugalsko Nastartování Lisabonu Budování města podnikatelů Slovensko Strážní andělé pro podnikatelky Finsko MyCity Srbsko Zapojení žen Velká Británie Podnikatelská akademie Premier League Investice do podnikatelských dovedností Bulharsko 3Challenge Litva Vývoj metod podnikatelského vzdělávání a jejich implementace v Litvě Lucembursko Obchodní mentoring Nizozemsko Venturelab Twente Rakousko KAI Mezinárodní akademie věd Srbsko Můžete změnit budoucnost Rozvoj podnikatelského prostředí Belgie Dohoda pro začínající podnikatele Bulharsko Národopisná oblast Zlatograd Itálie Incredibol! - Boloňská kreativní inovace Lotyšsko Think Small First Představení mikropodniků Lotyšska Litva Fond na podporu podnikání Malta Zvýšení ekonomické činnosti obchodního centra Hamrun Rakousko Obchodní park Oberes Muhlviertel Polsko CIP národní kontaktní místo Finanční nástroje pro MSP Velká Británie The Burnley Bondholder Scheme (Burneyho systém dluhopisů) Itálie Kreativní shromáždění Dánsko Továrny růstu Česká republika Obchodní zóna Šternberk Maďarsko Zkušební model začínajícího podnikatelského inkubátoru Irsko Senior Enterprise Estonsko První soukromě spuštěný podnikatelský inkubátor v Estonsku

11 ové národních kol 2013 Předešlí vítězové Velké ceny poroty Podpora internacionalizace podnikání Německo Síť Hesensko-Čína Řecko Synergassia Francie Mezinárodní přenos Chorvatsko Průmysl stlačování kovů v oblasti Krapinsko-Zagorské župy Malta Průzkum internacionalizace Portugalsko Portugalská obuv: Nejsvůdnější průmysl v Evropě Podpora rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů Kypr PSystém recyklace obalů pro Kyperskou republiku splnění cílů EU Turecko Rozvoj města Gürsu s neomezeným množstvím čisté energie Zodpovědné a otevřené podnikání Dánsko Podnikání v Dánsku Kypr Inovativní rehabilitační metoda - KINISIFORO K-SET Lotyšsko Připoj se Lotyšsko Maďarsko Společnost Nyir-Dinamila Ltd za stabilitu podnikatelského prostředí, stejné sociální příležitosti, konvergence a konkurenceschopné znalosti Rumunsko Zodpovědné a integrované podnikání Slovensko Začlenění osob se zdravotním postižením Turecko Vzkvétající naděje ve skleníku Evropské ceny za podporu podnikání fungují od roku Od té doby bylo oceněno celkem 42 vítězů včetně každého ve své kategorii Outset YTKO Cambridgeshire, Velká Británie Program Outset je navržen s účelem ukázat nezaměstnaným, že samostatná výdělečná činnost a podnikání jsou realistickou alternativou nezaměstnanosti. Do programu Outset se od jeho počátku zapojilo již více než lidí. Z nich založilo podnikání, a společně tak vytvořili nových pracovních míst Projekt Rezidence pro podnikatele, Auvergne Agence Regionale de Agence Régionale de Développement des Territoires d Auvergne (ARDTA), Francie Projekt Rezidence pro podnikatele poskytuje krátkodobá i dlouhodobá podpůrná opatření podnikatelům mimo region, kteří se chtějí v regionu usadit a založit nebo zakoupit zde podnik. Rezidence jsou navrženy tak, aby podpořily, ulehčily a urychlily zakládání nových podniků tím, že pomáhají nasměrovat potenciální podnikatele a hradí jim výdaje na živobytí Barcelona Activa Barcelona Activa SAU SPM Městská rada Barcelony, Španělsko Se svým posláním přeměnit podnikání a podnikatelský růst v Barceloně slouží toto centrum jako referenční místo a středisko pro podnikatele a využívá inovační model služeb online a služeb na místě ke školení jednotlivců, čímž podpořilo založení již více než nových podniků /09 Partnerství pro obnovu města Scarborough Partnerství pro obnovu města Scarborough, Severní Yorkshire, Velká Británie Tento projekt rozvoje přeměnil přímořské město Scarborough v severovýchodní Anglii prostřednictvím obnovy města a prosazováním podnikatelských aktivit, což dospělo k přeměně, kde sezónní ekonomika s nezaměstnaností o 50% vyšší v zimě než v létě přešla na celoroční ekonomiku s pouhým 10% rozdílem mezi zaměstnaností v létě a v zimě Obnova prostorů pro podnikatelskou činnost, Bilbao Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Španělsko Iniciativa inovativní obnovy měst, jejímž cílem je zabránit úpadku měst přilákáním nových i již zavedených podniků do starého centra města poskytováním finanční podpory a zároveň bojem proti přehlížení a sociálnímu vyloučení Y4 Committee, Finsko Kompletní metodologie, která představuje podnikatelskou perspektivu v regionálním rozhodování a podporuje inovaci a podnikatelského ducha při současném zastávání se eticky udržitelných hodnot. Tento projekt znamenal začátek kulturních změn ve středním Finsku, neboť díky němu se zvýšil podíl podnikatelů v regionu charakterizovaném do té doby dobře zavedenou kulturou placeného zaměstnání

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Viimsi Spa, Estonia 15th September, 2011 Ing. Radim

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více