Evropské ceny za podporu podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské ceny za podporu podnikání"

Transkript

1 Evropské ceny za podporu podnikání 2013

2 Obsah Úvodní slovo 1. Úvodní slovo 2. Fakta a čísla 3. Zákon o drobném podnikání 4. Porota 5. Jak probíhá proces posuzování 6. Velké ceny poroty 8. Podpora podnikatelského ducha 9. Investice do podnikatelských dovedností 10. Rozvoj podnikatelského prostředí 11. Podpora internacionalizace podnikání 12. Podpora rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů 13. Zodpovědné a otevřené podnikání 14. Zvláštní uznání 15. Evropské ceny za podporu podnikání ové národních kol Předešlí vítězové Velké ceny poroty 20. Síť propagátorů 21. GŘ Evropské komise pro podniky a průmysl Evropské ceny za podporu podnikání 2013 zaznamenaly kandidáty z celé EU, Srbska a Turecka soupeřící za šanci vyhrát svou kategorii či Velkou cenu poroty. Kandidáti tvrdě pracovali, aby mohli pomoci lidem vytvářet a rozvíjet své podniky ať už v oblasti technologie nebo v tradičních oblastech, na úrovni místní i mezinárodní. Toto je náš způsob uznání a oslavy projektů, které podpořili podnikatele od školního věku až po ty, kterým je 50 a více, ze všech koutů Evropy při zakládání, rozvoji a přeměně samotných malých a středních podniků, které plní zcela nedílnou roli k udržování a regeneraci evropské ekonomiky. Je to inovace a tvořivost předvedená touto širokou škálou projektů, která dokazuje, jak nesmírně důležité je využívat podnikatelského ducha k posílení evropského podnikání. Poskytnete-li materiály a volnost k inovaci a modernizaci, najdou si své vlastní řešení a možnosti. Malé podniky, stejně tak jako organizace, které je podporují, zajistí nezbytnou energii a dynamiku evropské konkurenceschopnosti a jsou klíčovými hnacími sílami evropského růstu. Od roku 2006 se o možnost zúčastnit se soutěže o Evropské ceny za podporu podnikání utkalo více než 2500 projektů v národních soutěžích. To znamená, že již více než 35 projektů získalo ceny a bylo představeno po celé Evropě, kde rozšiřuje osvědčené postupy. Dohromady tyto projekty vytvořily více než podniků a celkově urychlily evropských růst. Jména vítězů ročníku 2013 a jejich úspěchy nyní sdílíme s celým světem. Při té příležitosti bych chtěl poděkovat všem účastníkům soutěže a národním koordinátorům, kteří se podíleli na organizaci této soutěže v celé Evropské unii, stejně tak v Srbsku a Turecku. Tyto národní soutěže hrají rozhodující úlohu ve zvyšování povědomí o tom, jak veřejné orgány podporují malé podniky. Stovky projektů letos soupeřily o možnost zvítězit v soutěži o ECPP; 53 jich bylo vybráno v rámci jednotlivých zemí, aby dále soutěžily na evropské úrovni. Takže Vám můžeme zaručit, že zde vyhlášených sedm vítězů a devět finalistů reprezentuje pouze to nejlepší. Doufám, že jejich nápady a inovace přinesou inspiraci organizacím i jednotlivcům v celé Evropě k tomu, aby se více věnovali malým podnikům. Právní upozornění: Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoli využití informací obsažených v této publikaci, ani za případné chyby, jež se v ní i přes důkladnou přípravu a kontrolu mohou vyskytnout. Tato publikace nemusí nutně vyjadřovat názory nebo stanoviska Evropské komise. Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013 ISBN Evropská unie, 2013 Reprodukce je povolena pouze v případě uvedení zdroje, pokud není uvedeno jinak. Pro použití/reprodukci materiálu třetí strany chráněného autorským právem, který je tak označen, je nutné získat povolení od držitele (držitelů) autorských práv. Tato publikace je financována Rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace, jehož cílem je podpořit konkurenceschopnost evropských podniků. Antonio Tajani Komisař pro podnikání a průmysl Evropské ceny za podporu podnikání organizuje generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl. Smluvní strany shromáždění MSP a ECPP: blízcí spolupracovníci (odborníci na události v oblasti mezinárodní politiky) a Hannover (poradenství v oblasti mezinárodních komunikací), dva MSP, které jsou hrdy na to, že mohou pomáhat růstu ostatních MSP. 1

3 Malé podniky jsou hnací sílou evropského růstu Malé a střední podniky jsou nezávislé podniky s méně než 250 zaměstnanci. Tyto podniky poskytují dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru a zaslouží se o 85% nově vytvořených pracovních míst. Dle odhadu tvoří malé a střední podniky 66 % celkové zaměstnanosti a 58 % hrubé přidané hodnoty (GVA). Poslední výzkumy prokazují, že malé a střední podniky tvoří i nadále páteř evropské ekonomiky, jelikož 20,3 miliónů firem zaměstnává téměř 87 miliónů lidí a podílí se z více než 99,8 % na celkovém počtu podniků. Lví podíl na podnikatelské sféře představují mikropodniky s méně než deseti zaměstnanci 92 %. Přednost malým podnikům: Zákon o drobném podnikání pro Evropu V červnu 2008 byl přijat Zákon o drobném podnikání (SBA), který vyjadřuje uznání Komise, že malé a střední podniky hrají v ekonomice EU ústřední roli. Tento zákon poprvé stanovuje komplexní rámcovou strategii v oblasti malých a středních podniků pro EU a její členské státy. Cílem tohoto zákona je zdokonalení celkového přístupu k podnikání a trvalé ukotvení zásady zohledňování MSP ( Think Small First ) do tvorby politiky, od nařízení až po veřejné služby. Tento zákon podporuje růst MSP tím, že jim pomáhá vypořádávat se s přetrvávajícími problémy, které jim brání v růstu. Tento zákon se zaměřuje zejména na činnosti, které pomáhají malým podnikům tím, že: snižuje byrokracii, umožňuje přístup k financování, rozšiřuje přístup k trhům. Z širšího hlediska také usiluje o dosažení dlouhodobého posunu v názorech - snahou o vytvoření lepšího pochopení role podnikatelů ve společnosti a o povzbuzení a inspirování potenciálních podnikatelů. Vedlejší produkt: Evropské ceny za podporu podnikání Evropské ceny za podporu podnikání podporují cíle kladené Zákonem o drobném podnikání tím, že oceňují inovaci a odměňují úspěchy orgánů veřejného sektoru a partnerství veřejného a soukromého sektoru při podporování podnikání a podnikatelských iniciativ na národní, regionální i místní úrovni. Zástupci MSP Jako součást Zákona o drobném podnikání, komise přizvala členské státy, aby nominovali národní zástupce malých a středních podniků k doplnění role zástupce MSP Evropské komise, pana Daniela Calleja Crespa. Síť vyslanců malých a středních podniků spolu se zástupci profesních organizací MSP na úrovni EU usnadňují provádění Small Business Act na evropské úrovni, jakož v členských státech. Chcete se dozvědět více o zástupcích MSP? Navštivte sme-envoy/ Facebook: 2 3

4 Porota Jak probíhá proces posuzování Jako každoročně, i letos se nezávislá evropská porota na vysoké úrovni zhostí nelehkého úkolu vybrat ty nejlepší kandidáty v jednotlivých kategoriích. Letos zasedají v porotě zástupci vlád, podnikatelské sféry a vysokých škol, ale i členové z Irska a Litvy v rámci svého předsednictví v Radě EU v roce Zasedají v ní i dva stálí zástupci, jeden z GŘ pro podniky a průmysl a jeden z Výboru regionů. Velké ceny poroty bude rovněž vyzván, aby zasedal v porotě následujícího ročníku soutěže. V roce 2013 je porota složena z následujících členů: Jednotlivé země byly vyzvány, aby zorganizovaly národní soutěže a vybraly ty nejlepší projekty ve své zemi. O možnost zúčastnit se soutěže o Evropské ceny za podporu podnikání se v národních soutěžích v roce 2013 utkaly stovky projektů. Jednotlivé země měly povoleno do evropského kola nominovat maximálně dva účastníky (v různých kategoriích). Každý člen poroty si pročte každou přihlášku a zhodnotí ji podle stanovených kritérií, kterými jsou originalita a proveditelnost, dopad na hospodářství, vylepšení vztahů podílníků a přenositelnost. Porota se následně sejde a projedná nejlepší přihlášky v každé kategorii. Následně se dohodne na tom, který uchazeč zvítězí, který získá druhé místo a kterému bude případně uděleno zvláštní uznání. Poté je zveřejněn užší výběr a vítězové jsou vyhlášeni na shromáždění MSP. Joanna Drake Předsedkyně Evropská komise, GŘ pro podniky a průmysl Tom Hayes Enterprise Ireland Mindaugas Danys Ministerstvo hospodářství, Litva Arnaldo Abruzzini EUROCHAMBRES Bev Hurley YTKO Anders Lundström Univerzita středního Švédska Thomas Wobben Výbor regionů Joanna zastává aktuální pozici od roku Předtím působila jako šéfka zastoupení Evropské komise na Maltě a ještě předtím jako vedoucí právního a regulačního oddělení ve společnosti Vodafone Malta Ltd. Kromě toho Joanna vyučovala a zkoumala právo na maltské univerzitě a studovala na College of Europe v Bruggách. Tom Hayes je divizním manažerem v organizaci Enterprise Ireland zodpovědným za drobné a malé podnikání a řídí také síť regionálních kanceláří organizace. Je členem Výboru fondu pro výzkum a vývoj v Enterprise Ireland. Absolvoval College of Commerce a Trinity College. Mindaugas Danys řídí oddělení MSP na ministerstvu hospodářství Litvy a v průběhu své profesní kariéry se zabýval utvářením a realizací hospodářského rozvoje, propagací MSP a zásadami sociální inovace. Mindaugas také slouží jako vyslanec MSP pro Litvu a je členem pracovní supiny Evropské komise ohledně iniciativy podnikání v sociální oblasti. Arnaldo Abruzzini je generálním sekretářem organizace EUROCHAMBRES, Evropské asociace obchodních a průmyslových komor, od jejího vzniku v roce Pan Abruzzini, národností Ital, založil několik společností, působil v nich jako generální ředitel a člen představenstva. Studoval ekonomii a finance na univerzitě La Sapienza v Římě. Bev Hurley, dynamická a inspirující několikanásobná podnikatelka, učitelka, investorka a nositelka Ceny královny za podporu podnikání, strávila více než 30 let budováním úspěšných podniků a svými odbornými znalostmi se podílí na budování a růstu ostatních. Bev, je zapálená do vytváření měřitelného udržitelného dopadu a odkazu. Anders Lundström je profesorem obchodní administrativy na Univerzitě středního Švédska. Jeho aktuálním výzkumným zájmem jsou zásady pro podnikání, inovaci a malé podniky a oblasti sociální inovace. Je prezidentem ICSB (Mezinárodní rady malých podniků), celosvětové sítě malých podniků a malého podnikání. Thomas Wobben se narodil v Německu. Po studiích ekonomiky a politiky pracoval v organizacích dobrovolnického sektoru. V roce 1993 vstoupil do služeb evropské politiky země Sasko-Anhaltsko a v roce 1995 začal pracovat ve styčné kanceláři Saska-Anhaltska v Bruselu, jejímž ředitelem se stal v roce Od března 2012 je ředitelem pro horizontální politiky a sítě ve Výboru regionů. 4 5

5 Velká cena poroty Mimořádná cena udělená podnikatelské iniciativě považované za nejkreativnější a nejinspirativnější iniciativu v Evropě Think Small First Představení mikropodniků Lotyšska Lotyšská obchodní a průmyslová komora, Lotyšsko Iniciativa Think Small First byla vyvinuta lotyšskou obchodní a průmyslovou komorou (LCCI) za účelem pomoci Lotyšsku dostat se z ekonomické krize. Iniciativa pomohla mikropodnikům prostřednictvím podpory vytvoření zvláštní sazby daně a zjednodušeným systémem daňového účetnictví. Dále také zavedla program mikro-kredit a zpřístupnila údaje o založení podnikání na jednom místě. Lotyšská obchodní a průmyslová komora sehrála jednu z úhlavních rolí při diskuzích na půdě lotyšského parlamentu, v Saeimě. To zahrnuje zahájení změn zákonů s cílem umožnit implementaci konceptu mikropodniků. Prostřednictvím podpory od Ministerstva hospodářství, Saeima podpořila daňový zákon o mikropodnicích, který vstoupil v platnost 1. září Zdokonalování regulačního rámce pokračuje, a to poskytováním podpory nejmenším podnikům. Lita Kokale, Head of Public Relations Krišjāņa Valdemāra Iela 35 Riga, LV Jako důsledek této iniciativy, celkem 28,000 podniků využilo zjednodušeného systému daňového účetnictví a počet mikropodniků v Lotyšsku dále roste. Celkově, představení konceptu mikropodniků v Lotyšsku ještě podpořilo dravý ekonomický růst země v rámci Evropské unie a zajišťuje příznivé prostředí k působení malých podniků. 6 7

6 Podpora podnikatelského ducha Investice do podnikatelských dovedností Ocenění aktivit, které podporují podnikatelskou kulturu a myšlení a zvyšují povědomí o podnikatelském duchu ve společnosti Oceňuje regionální nebo místní iniciativy vedoucí ke zlepšení podnikatelských, odborných, technických a manažerských dovedností MyCity Finská ekonomická informační kancelář, Finsko Výukový subjekt MyCity je miniaturní město, vybudované z mobilních stěnových prvků, a zahrnuje alespoň 15 odlišných místních a regionálních podniků a veřejných služeb. Studenti pracují v rámci svého obchodu ve městě a dostávají mzdy. Jednají také jako spotřebitelé a občané společnosti. V prostoru MyCity pracuje přibližně 70 žáků zároveň. Subjekt MyCity, sponzorován finským Ministerstvem školství a kultury, působí v osmi různých městských zřízeních a již žáků šestých tříd a učitelů navštívilo tyto místa. Tomi Alakoski, Executive Director Senior Enterprise Regionální úřad Středovýchodní oblasti, Irsko Iniciativa Senior Enterprise je určena výhradně k podnícení většího zapojení podniků s lidmi nad 50 let a ke zvýšení povědomí o jejich potencionálu vůči zahájení podnikání, zakoupení či investování do podniku založeném někým jiným, nebo k využití jako zkušeného rádce na bázi dobrovolníka. Doposud více než osob starších 50 let s podporou iniciativy Senior Enterprise v Irsku, VB a Francii založilo nové podniky. John Byrne, Director Finalisté Finalisté Program ocenění studentských podniků Rady měst a hrabství pro podnikání, Irsko Prosaďte svůj talent Brussels Enterprise Agency, Belgie Továrny růstu Væksthus Sjælland, Dánsko Můžete změnit budoucnost Junior Achievement Serbia (Úspěchy mladých Srbsko), Srbsko Program ocenění studentských podniků poskytuje studentům příležitost získat obchodní a podnikatelské dovednosti v praktických reálných situacích, kde skutečně zakládají a řídí své vlastní mini-podniky po dobu šesti měsíců a déle. Čísla účastníků každým rokem rostou a nyní již překročily Projekt Prosaďte svůj talent je určen k podpoře podnikatelského ducha se zaměřením na školy a další mládežnické organizace v centrálních obvodech Bruselu. Povzbuzuje mladé lidi na všech stupních škol k objevení podnikavosti, obchodního prostředí a svých vlastních podnikových dovedností a kvalit, a převzetí aktivní role ve svých vlastních projektech k dosažení sociálního a profesionálního úspěchu. Projekt přímo vyškolil studentů mezi koncem roku 2008 a dubnem Vækstfabrikkerne (Továrny růstu) je program podnikatelských inkubátorů zahájený v lednu Projekt se skládá z deseti podnikatelských inkubátorů, které jsou geograficky rozmístěné po celé oblasti Zélandu. Celkem bylo v regionu vytvořeno 54 nových pracovních míst a v horizontu příštích tří let se očekává vytvoření dalších 300 míst. Účelem projektu Můžete změnit svou budoucnost, který je řízen neziskovou organizací Junior Achievement (JA) Serbia je vzdělávat a dodat inspiraci mladým lidem, aby si vážili svobodného obchodu a porozuměli podnikání a ekonomice. Během školního roku 2011/2012 se programů JA Serbia zúčastnilo 8,021 studentů podporovaných 485 učiteli ve 156 středních a 52 základních školách v 72 městských zřízeních. Loman O Byrne, Chief Executive Bruno Wattenberg, Operations Director Mads V. Kragh, CEO Darko Radicanin, Executive Director Student Enterprise Awards County and City Enterprise Boards

7 Rozvoj podnikatelského prostředí Oceňuje opatření ke zjednodušení administrativních postupů pro podniky, zejména ty začínající. Podpora internacionalizace podnikání Dohoda pro začínající podnikatele Město Gent, Odbor ekonomiky, Belgie Belgická dohoda pro začínající podnikatele pomáhá uspět aspirujícím a stávajícím podnikatelům. Podnikatelé uzavřou dohodu s městem Gent o vypracování obchodního plánu, obrátí se na profesionální poradenství a odborný dozor, navštěvují školicí a rozvojové kurzy a v Gentu pokračují ve své nezávislé podnikatelské činnosti po dobu alespoň 3 let. S touto dohodou mohou podnikatelé obdržet finanční podporu ve výši až EUR na vzdělání, profesionální dozor a investice. Všechny založené podnikatelské subjekty, které v Gentu provozují svou činnost jako nezávislé podniky po dobu kratší dvou let, mohou požádat o sjednání dohody. Jedním z nejvýznamnějších cílů dohody je zvýšit míru úspěšnosti začínajících společností během svých prvních let a zároveň předcházet nezdarům a bankrotům. Doposud obdrželo celkem 171 dohod pro začínající podnikatele pozitivní doporučení od hodnotícího výboru, z nichž celkem 166 bylo schváleno městskou radou a členy městské rady. Finalisté Ria Dossche, Advisor ondernemende stad Oceňuje iniciativy podpory podniků a zejména malých a středních firem, které umožní využít lépe příležitosti, které nabízí trh v Evropské unii i ve světě Portugalská obuv: Nejsvůdnější průmysl v Evropě Portugalská asociace obuvnického průmyslu, součástí, kožených výrobků a jejich náhražek, Portugalsko Portugalský obuvnický průmysl vyváží více než 95% své výroby na nejnáročnější mezinárodní trhy. S účelem umožnit odvětví pokračovat v jistých krocích směrem ke konkurenceschopnému mezinárodnímu prostředí, APICCAPS, národní obchodní asociace, s podporou soutěžního programu, podnikla různá opatření k propagaci portugalského obuvnictví. Současná kampaň pomohla prosadit zhruba 120 malých a středních podniků na odborných událostech po celém světě. Symbol kampaně propagající portugalskou obuv byl vyvinut použitím sloganu portugalského obuvnictví: Navrženo budoucností. Znázornění propaguje značku kvality a usiluje o zavedení portugalské obuvi jako sofistikované inovace. Jako důsledek této strategie, vývoz obuvi zaznamenal nárůst o více než 20 % za poslední dva roky. Paulo Gonçalves, Director of Communication Finalisté Iniciativa Mezinárodní přenos Region Champagne-Ardenne, Francie Regionální iniciativa, mezinárodní přenos, je originálním a individualizovaným konceptem, který zaměstnává místní odborníky s cílem vyvinout nové příležitosti vývozu pro společnosti v regionu Fond na podporu podnikání UAB Investicijų ir verslo garantijos, Litva Záruční instituce Investiční a obchodní záruky (INVEGA) založená litevskou vládou poskytuje záruky úvěrovým institucím na půjčky sjednané zástupci malých a středních podniků s účelem založení či rozšíření podniku. Od roku 2001 instituce INVEGA poskytla záruk úvěrovým institucím na obchodní půjčky malých a středních podniků. Incredibol! Boloňská kreativní inovace Magistrát města Bologna, Odbor ekonomiky a propagace města, Itálie Projekt Incredibol, boloňská kreativní inovace podporuje kreativní profese v oblasti Emilia-Romagna prostřednictvím peněžních prostředků, pracovních prostorů a sítí veřejných a soukromých partnerů, které poskytují služby vítězům cen. Inovace Incredibol! zahájila svou činnost v roce 2010 a shromáždila působivé číslo 243 designových nápadů z celého regionu. Celkem bylo odměněno 32 vítězných projektů, kterým bylo umožněno využít ocenění v podobě financí v celkové hodnotě EUR, dále v podobě více než 500 hodin školení a profesionální podpory 15 konzultantů. Champagne-Ardenne. Technická a finanční asistence zajišťuje osobní podporu přizpůsobenou komerčnímu rozvoji regionálních společností ve vysoce potencionálních trzích. Iniciativa Mezinárodní přenos umožnila přibližně 100 společnostem z regionu Champagne-Ardenne realizovat účinnou vývozní činnost. Asta Slapšienė, Head of Marketing Mauro Felicori, Department Manager Didier Exbrayat, Manager for International Development

8 Podpora rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů Uznává postupy a iniciativy na národní, regionální či místní úrovni, jež malým a středním podnikům pomáhají v přístupu na zelené trhy a pomáhají jim zlepšit efektivitu využívání jejich zdrojů, například formou rozvoje ekologických dovedností, zajišťováním kontaktů, jakož i financováním Zodpovědné a otevřené podnikání Oceňuje regionální nebo místní činnosti, které podporují sociální odpovědnost podniků a udržitelné obchodní postupy. Začlenění osob se zdravotním postižením AV Mobilita s.r.o., Slovensko Rozvoj města Gürsu s neomezeným množstvím čisté energie Magistrát města Gürsu, Turecko Město Gürsu si za hlavní cíle projektu klade zvýšení využití zelené energie v Gürsu za účelem zabránění znečištění životního prostředí způsobeného používáním fosilních paliv, ušetření energie používané pro komunální služby a pomoci socioekonomickému rozvoji ve městě. Od počátku iniciativy byly sestaveny, testovány a použity čtyři inovativní programy. Jelikož byla ve městě Gürsu vyvinuta fotovoltaická solární elektrárna, nyní je město dobře známé díky využití čisté solární energie ve všech svých oblastech služeb. Konečným cílem projektu je umožnit Turecku převzít hlavní roli v oblasti investic do obnovitelné energie, a to jak na regionální, tak i na národní úrovni. Od počátku projektu získalo město Gürsu 40 % potřebné energie ze slunce během 5 zimních měsíců a 100 % během 7 letních měsíců. Hüseyun Özmen, Strategic Planning Division Manager AV Mobilita s.r.o. je chráněnou dílnou zaměřující se na začlenění znevýhodněných osob do všech oblastí života. Společnost se jakožto pilotní organizace zaměřuje na opravy automobilů a nyní koordinuje další chráněné dílny, které tvoří součást projektu Škoda Handy Disabled Persons Project v Bratislavě, Prešově, Bánské Bystrici a Žilině. Podílí se na kulturních, společenských a sportovních aktivitách sdružení registrovaných osob se zdravotním postižením po celém Slovensku. Tento systém umožňuje bezproblémové začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti, a to zprostředkováním speciálně zvýhodněné ceny vozidel a prostřednictvím komplexní teoretické a praktické přípravy uchazečů o řidičský průkaz. V roce 2009 získala dílna ocenění od Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky za začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu. Klaudia Valušková, Owner of Auto Valušek Finalisté Finalisté Systém recyklace obalů pro Kyperskou republiku splnění cílů EU Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, Kypr Podnikání v Dánsku Etnisk Erhvervsfremme, Dánsko Organizace Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd začala se sběrem recyklací domácností na Kypru v roce 2007 a během pěti let pokryla 85% populace. Kypřané pozitivně zareagovali na služby a celkový míra recyklace se během období od roku 2006 až 2012 dvojnásobila. Organizace vytvořila více než 200 nových zelených pracovních míst a umožnila místním recyklačním společnostem rozrůst a posílit jejich dlouhodobou udržitelnost. Projekt Podnikání v Dánsku shromažďuje a zprostředkovává vědomosti, zakládá sítě a spolupracuje s organizacemi v rámci obchodu a zaměstnání a nabízí činnosti spojené s rozvojem kompetencí. Projekt usnadnil partnerství mezi šesti městskými zřízeními, dánskými regiony, Ministerstvem práce a Ministerstvem obchodu a růstu. Kyriakos Parpounas, General Manager Mette Boel, Head of Centre

9 Zvláštní uznání Pohádka o podnikavém Jankovi a jeho pošetilých bratrech Odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Vratislav, Polsko Odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Vratislav podnikl iniciativu zahrnující tvorbu a provedení hry nazvané Pohádka o podnikavém Jankovi a jeho pošetilých bratrech. Jde o první výukový nástroj v Polsku provedený v podobě divadelního představení zabývajícího se podnikáním, které cílí na žáky základních škol. Kromě živého publika zhlédlo představení online dalších žáků ze 720 škol z celé země. Marzena Horak, Coordinator of the Entrepreneurship Education Programme Evropské ceny za podporu podnikání 2014 budou zahájeny na počátku roku Slavnostní předání cen se uskuteční v během MSP shromáždění 2014 v Neapoli za italského předsednictví Rady Evropské unie. Prosíme, pro více informací se podívejte na webovou stránku ECPP, stranu na Facebooku a následujte nás na Twitteru. Podnikatelská akademie Premier League (PLEA) Dobročinný fond Premier League, Velká Británie Program podniknutý akademií The Premier League Enterprise Academy (PLEA) byl zřízen s cílem pomoci naučit děti mezi lety lety základním principům obchodu a samostatné výdělečné činnosti. Na základě 10týdenního kurzu, který prvně vyvinul fotbalový klub Middlesbrough Football Club, pomáhá program mladým lidem pochopit základní principy podnikání prostřednictvím řady interaktivních vzdělávacích příležitostí, a to jak v učebně, tak na fotbalovém stadiónu. Podnikatelské akademie byly založeny ve 20 klubech, které angažovali více než mladých lidí. Emma Joussemet, Senior Community Development Executive Zapojení žen Asociace podnikatelek v Srbsku, Srbsko Asociace podnikatelek v Srbsku propaguje a zajišťuje podporu podnikatelkám. Zároveň se zasazuje o zlepšení obchodního prostředí a posílení místní, regionální a mezinárodní networking (vytváření nových obchodních aktivit). Iniciativa spojuje podnikatelky v celém Srbsku, upevňuje postavení místních asociací a zakládá a buduje působnost nově zformovaných místních asociací. V minulém roce byly ve městech Novi Pazar, Subotica a Zaječar založeny tři nové Asociace podnikatelek. Sanja Popovic-Pantic, President

10 ové národních kol 2013 ové národních kol 2013 Podpora podnikatelského ducha Nizozemsko Podnikatelská soutěž Španělsko Projekt MED Technopolis Chorvatsko Centrum znalostí Belgie Prosaďte svůj talent (BYT) Česká republika Startup program Jihomoravského inovačního centra Německo Mladí podnikatelé v odborné přípravě (junits) Estonsko Estonský studentský satelitní program Irsko Program studentských cen za podnikání Řecko Úsek inovací a podnikání Španělsko Program na podporu podnikatelek /iempleo/paem.htm Francie Malé kanceláře Polsko Pohádka o podnikavém Jankovi a jeho pošetilých bratrech Portugalsko Nastartování Lisabonu Budování města podnikatelů Slovensko Strážní andělé pro podnikatelky Finsko MyCity Srbsko Zapojení žen Velká Británie Podnikatelská akademie Premier League Investice do podnikatelských dovedností Bulharsko 3Challenge Litva Vývoj metod podnikatelského vzdělávání a jejich implementace v Litvě Lucembursko Obchodní mentoring Nizozemsko Venturelab Twente Rakousko KAI Mezinárodní akademie věd Srbsko Můžete změnit budoucnost Rozvoj podnikatelského prostředí Belgie Dohoda pro začínající podnikatele Bulharsko Národopisná oblast Zlatograd Itálie Incredibol! - Boloňská kreativní inovace Lotyšsko Think Small First Představení mikropodniků Lotyšska Litva Fond na podporu podnikání Malta Zvýšení ekonomické činnosti obchodního centra Hamrun Rakousko Obchodní park Oberes Muhlviertel Polsko CIP národní kontaktní místo Finanční nástroje pro MSP Velká Británie The Burnley Bondholder Scheme (Burneyho systém dluhopisů) Itálie Kreativní shromáždění Dánsko Továrny růstu Česká republika Obchodní zóna Šternberk Maďarsko Zkušební model začínajícího podnikatelského inkubátoru Irsko Senior Enterprise Estonsko První soukromě spuštěný podnikatelský inkubátor v Estonsku

11 ové národních kol 2013 Předešlí vítězové Velké ceny poroty Podpora internacionalizace podnikání Německo Síť Hesensko-Čína Řecko Synergassia Francie Mezinárodní přenos Chorvatsko Průmysl stlačování kovů v oblasti Krapinsko-Zagorské župy Malta Průzkum internacionalizace Portugalsko Portugalská obuv: Nejsvůdnější průmysl v Evropě Podpora rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů Kypr PSystém recyklace obalů pro Kyperskou republiku splnění cílů EU Turecko Rozvoj města Gürsu s neomezeným množstvím čisté energie Zodpovědné a otevřené podnikání Dánsko Podnikání v Dánsku Kypr Inovativní rehabilitační metoda - KINISIFORO K-SET Lotyšsko Připoj se Lotyšsko Maďarsko Společnost Nyir-Dinamila Ltd za stabilitu podnikatelského prostředí, stejné sociální příležitosti, konvergence a konkurenceschopné znalosti Rumunsko Zodpovědné a integrované podnikání Slovensko Začlenění osob se zdravotním postižením Turecko Vzkvétající naděje ve skleníku Evropské ceny za podporu podnikání fungují od roku Od té doby bylo oceněno celkem 42 vítězů včetně každého ve své kategorii Outset YTKO Cambridgeshire, Velká Británie Program Outset je navržen s účelem ukázat nezaměstnaným, že samostatná výdělečná činnost a podnikání jsou realistickou alternativou nezaměstnanosti. Do programu Outset se od jeho počátku zapojilo již více než lidí. Z nich založilo podnikání, a společně tak vytvořili nových pracovních míst Projekt Rezidence pro podnikatele, Auvergne Agence Regionale de Agence Régionale de Développement des Territoires d Auvergne (ARDTA), Francie Projekt Rezidence pro podnikatele poskytuje krátkodobá i dlouhodobá podpůrná opatření podnikatelům mimo region, kteří se chtějí v regionu usadit a založit nebo zakoupit zde podnik. Rezidence jsou navrženy tak, aby podpořily, ulehčily a urychlily zakládání nových podniků tím, že pomáhají nasměrovat potenciální podnikatele a hradí jim výdaje na živobytí Barcelona Activa Barcelona Activa SAU SPM Městská rada Barcelony, Španělsko Se svým posláním přeměnit podnikání a podnikatelský růst v Barceloně slouží toto centrum jako referenční místo a středisko pro podnikatele a využívá inovační model služeb online a služeb na místě ke školení jednotlivců, čímž podpořilo založení již více než nových podniků /09 Partnerství pro obnovu města Scarborough Partnerství pro obnovu města Scarborough, Severní Yorkshire, Velká Británie Tento projekt rozvoje přeměnil přímořské město Scarborough v severovýchodní Anglii prostřednictvím obnovy města a prosazováním podnikatelských aktivit, což dospělo k přeměně, kde sezónní ekonomika s nezaměstnaností o 50% vyšší v zimě než v létě přešla na celoroční ekonomiku s pouhým 10% rozdílem mezi zaměstnaností v létě a v zimě Obnova prostorů pro podnikatelskou činnost, Bilbao Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Španělsko Iniciativa inovativní obnovy měst, jejímž cílem je zabránit úpadku měst přilákáním nových i již zavedených podniků do starého centra města poskytováním finanční podpory a zároveň bojem proti přehlížení a sociálnímu vyloučení Y4 Committee, Finsko Kompletní metodologie, která představuje podnikatelskou perspektivu v regionálním rozhodování a podporuje inovaci a podnikatelského ducha při současném zastávání se eticky udržitelných hodnot. Tento projekt znamenal začátek kulturních změn ve středním Finsku, neboť díky němu se zvýšil podíl podnikatelů v regionu charakterizovaném do té doby dobře zavedenou kulturou placeného zaměstnání

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Obsah 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle Evropských cen za podnikání 6-7 Velká cena poroty 8-9 Cena za podporu podnikání 10-11 Cena za omezení byrokracie 12-13 Cena za rozvoj podnikání 14-15 Cena za investice

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí.

Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí. Stručný obsah Úvod Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí. 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle EEA 6-7 Cena za průkopnictví

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

http://www.europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=memo/06/465&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=cs

http://www.europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=memo/06/465&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=cs NEWS from Brussels Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu 01/ Prosinec 2006 Editorial EK pro odstranění kapitálového zdanění 1 European Enterprise Awards znají své vítěze ve všech

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Milí čtenáři, co nám přináší Evropská unie? Jaké výhody pro mě plynou z toho, že jsem - vedle České republiky nebo jiné členské

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Autorka práce: Blanka Poštulková Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Bakalářská práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více