VÝUKA PODNIKÁNÍ. (orientační publikace) VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKA PODNIKÁNÍ. (orientační publikace) VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a. s."

Transkript

1 VÝUKA PODNIKÁNÍ (orientační publikace) VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a. s. Ostrava, červen 2007

2 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů projektu Podnikatelská výchova v přípravě učitelů středních odborných škol, CZ / /0405, řešeném na Ostravská univerzitě v Ostravě.

3 Podnikatelské vzdělávání: vývojové trendy a výzvy pro 21. století Donald F. Kuratko Collage of Business Ball State University Znovuobjevené podnikání: Jsme svědky toho, že fenomén podnikání potvrzuje, že lidé nikoli instituce vytvářejí ekonomické hodnoty. V tomto smyslu vůdčí korporace Ameriky objevují v businessu podnikání, objevují business jako proces limitovaný pouze hranicemi inteligence, image, energie a odvahy každého jednotlivce. 1. Síla podnikání Podnikání je dynamický proces tvorby vizí, realizace změn a inovace. To vyžaduje uplatnění energie a nadšení k tvorbě a implementaci nových idejí a řešení. K důležitým jeho složkám patří ochota převzít určitou míru kalkulovaného rizika, ve formě možné ztráty času, kapitálu, kariéry dále schopnost vytvořit efektivní venture tým, kreativní dovednosti, správně, uspořádané potřebné zdroje, dovednosti při zpracování podnikatelského záměru a konečné rozpoznání příležitosti, kde všichni vidí chaos, rozpory a zmatek (Kuratko and Hodgetts, 2004). Podnikání je víc než pouhá tvorba businessu. Ačkoliv je to jeho důležitá součást, není to jeho (podnikání) úplný obraz. Má takové charakteristiky jako je hledání příležitostí, překonání rizika na úkor jistoty, houževnatost ve snaze dostat ideje do reality. Podnikavý přístup může být vyvinut u jednotlivce, může se projevit ve vnitřním a vnějším chování instituce, v ziskových i neziskových organizacích za účelem tvorby a realizace idejí. Tedy podnikání je celostní pojem, který proniká do aktivit jednotlivce formou inovačního způsobu. To je přístup, který zásadně mění způsob businessu vykazovaný na jakékoliv úrovni a jakékoliv zemi. Před časem Inc. magazín napsal: Amerika se stává národem riskujících a způsob businessu nikdy už nebude stejný. Začala revoluce v ekonomickém slova smyslu a podnikavost je její dominantní silou. V posledním desetiletí jsme byli svědky mohutného nárůstu podnikatelských aktivit v USA. Mnohé statistiky to ilustrují. Např. v posledních 10 letech bylo registrováno ročně začínajících podnikatelů. V r bylo založeno nových malých podniků. Od roku korporací snížilo počet pracovních míst o více než 5 miliónu, ale více než 34 miliónu nových pracovních míst bylo vytvořeno. Více jak 15% rychle rostoucích podniků (tzv. gazely) vytvořilo 94% netto nových pracovních míst. Asi 33% gazel podniká v oblasti HI (high technology). Asi 16% ze všech podniků v USA existuje kratší dobu než 1 rok. Asi 67% ze všech vynálezů bylo realizováno malými podniky. Přibližně 1 nový malý podnik se zaměstnanci je ustavován na každých 600 tisíc obyvatel. Jako typická je firma aspoň se 2 pracovníky. USA dosáhly během posledních 10 let vysoké ekonomické výkonnosti. 1

4 Podle Kuratka (2004) má tento úspěch nejméně 3 komponenty: a. Velké podniky, které existují ve stávajících odvětvích se adoptovaly, snížily počty zaměstnanců, restrukturalizovaly, reinvestovaly a v 90. letech začaly znovu prosperovat. Začaly uplatňovat podnikavost. Začaly se více učit. Např. GE snížil počet zaměstnanců o 40%, ale prodej zvýšil 4x. Tyto cíle byly dosaženy hlavně návratem a důrazem na firemní core competencies a na outsourcing (firem, které byly dříve součástí podniku). b. Vykvetly nové podniky, většinou díky podnikatelské aktivitě konkrétních podnikatelů. c. Bylo založeno tisíce malých firem, včetně speciálních skupin jako jsou ženy, emigranti atd. Tyto malé podniky přispěly k ekonomickému rozvoji a k tvorbě nových pracovních míst na dvou doménách: - Oživily tržní ekonomiku a její fungování zvýšily konkurenci a konkurenceschopnost. Sehrály zásadní roli v inovačních procesech. Americká ekonomika zvýšila flexibilitu, dynamiku, hospodárnost. To je o vyhlídce pro budoucnost, nikoliv pozůstalost minulosti (Kuratko, Hodgetts, 2004). - Podnikání (malé podniky) jsou mechanismem, kterým milióny lidí vstupují do hlavního proudu ekonomiky americké společnosti. Small business umožňuje miliónům lidí si splnit Americký sen ekonomického rozvoje (růstu prestiže). V tomto revolučním procesu hraje podnikání rozhodující roli jako sociální pojítko, které stimuluje moderní technologický rozvoj ekonomické aktivity. Přeci Stevenson (2004) varoval! Podnikatelská revoluce trvá, výsledky posledních 20 let to prokazují. Nebezpečí leží v presumpci, že budoucnost je bez výzvy. 2. Výzkum podnikatelských procesů Tři hlavní zdroje informací: publikace, výzkumné zprávy, kompendia atd. pozorování v terénu prezentace praktikujících podnikatelů Témata výzkumu Abychom udrželi kvalitu výuky a studia je důležitý výzkum podnikání a vzdělávací technologie k nejčastějším tématům výzkumu podnikání patří: 1. Manažerská a podnikatelská oblast se vzájemně prolínají. Manažerský přístup je spíše orientován na zdroje a podnikatelský na příležitosti (Stewartet al. 1999). 2. Financování v různých formách (venture capital, angel capital, atd.) (Stephard a Zachnevkis, 2001, 2003). 3. Vnitropodnikání ( Korporační podnikání). Potřeba podnikatelské kultury (Kuratko, 2006). 4. Podnikatelské strategie (HiH, Ireland, Comp a Sexton, 2001) 5. Různé typy podnikatelů a jejich determinanty úspěchu (Kickul a Gundry, 2002). 6. Podnikatelská kariéra. Rizika a rozhodování v situaci rizika a neurčitosti. Vysoké nároky a stresová podstata podnikatelské kariéry (Mc Grath, 1992). 7. Podnikání žen a minorit. Mají překážky pro ně typické, které nemají jiní podnikatelé (např. Gundy a Welsh, 2001). 8. Podnikatelský duch jako universalita. Enormně vzrostl zájem výzkumníků i samotných podnikatelů (Peng, Mr Doufalo a Owiatt, 2003) 2

5 9. Ekonomické a sociální přínosy podnikatelů, nových korporací, rodinných podniků, které přispěly k tvorbě nových pracovních míst, k inovacím atd. (Uplav, Teal, 2001). 10. Vzdělávání podnikatelů patří mezi nejžhavější témata výzkumu v USA. Počet škol rapidně vzrostl. Babson College každý rok organizuje symposium Frontiers in Entrepreneurship Research. Od roku 1981 prezentuje konference výstupy výzkumu. V roce 2000 bylo založeno National Consortium of Entrepreneurship Centers (NCEC) za účelem spolupráce, výměny informací. Toto konsorcium založil nadaci k výzkumu podnikání. Konsorcium se stalo podnikatelským centrem pro celé USA, aby podporovalo pokroky a rozvoj podnikatelské excelence. Většina univerzitních center pro podnikání se zaměřuje na 3 hlavní oblasti: 1. vzdělávání podnikání 2. vazby s podnikateli 3. výzkum podnikání Tato centra se stávají lídry podnikatelského výzkumu. Dnes a budoucí trend na většině univerzit je rozvoj a užívání vzdělávacích programů podnikání a konstrukce konkrétních a typických kurikul (osnov) zvláště sestavení pro podnikavé studenty. Špičkové univerzity za výuku podnikání jsou oceňovány v USA organizací ASASBE a US News and World Repert and Entrepreneurship magazíne. Majíce na mysli všechny uvedené faktor a souvislosti se budeme dále zabývat otázkou vynoření podnikání. 3. Vynoření výuky podnikání Současná mladší generace je někdy přiřazována do tzv. generace X, protože oni pociťují, že jsou mimo tradičních příležitostí. Tato generace 21. století by si měla uvědomit to, že jako generace E se stane nejpodnikavější generaci od průmyslové revoluce. Více jak 5,6 miliónů Američanů mladších než 34 let se aktivně snaží nastartovat svůj vlastní business. Jedna třetina nových podnikatelů jsou mladší než 30 let, více než 60% ve věku od 18 do 29 let chtějí podnikat, a skoro 80% uchazečů o podnikání v USA jsou mezi věkem let (Ernest and Yang). S tímto explozivním počtem přichází i zájem o studium podnikání. Proto neustále přibývá počet akreditovaných oborů a předmětů podnikání. Počet colleges a universit, které nabízí kurzy o podnikání vzrostl od 70. let stonásobně v r (Katz). Ve středu tohoto rozvoje zůstává výzva: učíme podnikání efektivně? To se vyjasňuje, že podnikání v určité formě a stránce může být vyučováno. Businessmani a někteří učitelé se dostali za mýtus, že podnikání je vrozené, ne vypěstované. Drucker, uznávaný jako jeden z lídrů manažerského myšlení našeho času řekl: Podnikatelská mystika? To není magické a mysteriozní a nemá co dočinění s geny. To je obor a jako takový může být vyučován (Drucker 1985). 3

6 Desetiletý výzkum a průzkum ( ) prokázal, že podnikání může být učeno, nebo alespoň povzbuzováno podnikatelskou výukou (Gorman, Havlon, King, 1997). Pluschka and Welsch (1990) prokázali, že podnikání je klíčem k inovaci, k produktivitě a k efektivní konkurenceschopností. Zůstává však otázka, zda výuka podnikání není zastaralá a nemoderní. Ronstadt (1987) postavil otázku, týkající se vzdělávání: Co by mělo být učeno a jak by to mělo být učeno. 4. Historický kontext výuky podnikání Katz (2003) vypracoval vyčerpávající chronologii výuky podnikání. První zprávy o výuce podnikání pocházejí z roku První kurz byl nabízen na Harvard BS v r Ale výuka oboru začala až v 70. létech. První bakalářské studium začalo v roce Začala se učit specializace v rámci MBA (1971). Začátkem 80. let přes 300 universit začalo nabízet obor podnikání a v 90. letech to narostlo na 1050 škol (Salomon, 1994). Reálný start výuky podnikání začal v 80. letech. Zeithaml a Rice v roce 1987 vykonali průzkum na amerických univerzitách. Na základě výsledků průzkumu vypracovali několik návrhů pro výuku a výzkum podnikání: 1. Existují podmínky pro tvorbu vzdělávacích programů podnikání, které by měly být vyvinuty podle současné koncepce podnikání, aby odpovídaly úrovni poznání. 2. Tvorba a realizace některých programů by měla být spojena s výzkumem. 3. Jeví se jako významné, zahájit výzkum metod výuky používaných ve vzdělávacích programech. 4. Výuka podnikání, kurzy a poradenská centra by mohla být zdrojem fondů pro univerzity. Jejich závěry (Zeithaml a Rice): Oni tvrdili že vzdělávání v podnikání je pokryto oborem MBA a tak byla uzavřena snaha o originální pojetí v tom čase. S pokračující fragmentací výuky MBA do užších specializací oni předpokládali, že se vyčlení výuka podnikání pro ty, kteří aspirují k podnikání, nebo k podnikavému managementu. V roce 1987 Rostandt navrhl, aby vzdělávací program podnikání byl koncipován pro potencionální podnikatele, kteří si uvědomují bariéry v podnikání a právě program by jim měl pomoci je překonat. Rostandt (1987) navrhl dva navazující moduly. První modul, nestrukturovaný, obsahoval různé metody transferu informací a znalostí. Doporučoval přednášky, případové studie, studie proveditelnosti apod. Druhý modul označil jako podnikatelské know-how/podnikatelské know who. On předpokládal, že úspěch v podnikání je závislý ne pouze na znalostech, ale také na síti individuí se kterými je podnikatel spojen. Jeho závěry: Ronstandt tvrdil, že efektivní program musí ukazovat studentům jak se chovat podnikavě a měl by je také uvést k lidem, kteří by mohli být schopni facilitovat jejich úspěch. 4

7 O 4 roky později provedli Robinson and Haynes (1991) průzkum na amerických univerzitách, které měly zapsaných více jak 10 tisíc studentů. Konstatovali růst výuky podnikání, ale formulovali tři výzvy: 1. Soustředit se na zdokonalování kvality výuky oboru podnikání. Existuje několik překážek, které by měly být překonány na cestě k vyšší kvalitě. Jádrem je nedostatek solidní teoretické základny na které by mohly být stavěny pedagogické moduly a metody. 2. Stále existuje nedostatek formálních akademických programů s účastí adekvátních institucí. 3. Udržování nebo zvyšování zájmu studentů. Jejich závěr: Oba věřili, že výuka podnikání v posledních 20 letech urazila dlouhou cestu. Přeci existuje několik slabých míst. Především to byla malá znalostní hloubka mnoha startujících oborů. Další růst by měl záviset na programech, které by integrovaly výchovu k podnikavosti. 5. Současný stav výuky podnikání Dnes výuka podnikání v USA vyrostla na více než kurzů (oborů) na více jak školách, 277 dotovaných pozic, 44 akademických časopisů a přes 100 center fondů podporujících podnikání. Soloman, Duffy a Tarabishy (2002) vykonali jeden z nejvyčerpávajících průzkumů. V jejich průzkumu o podnikatelské pedagogice oni konstatují: Jádrem výuky podnikání je to, že to je rozdílné od typického business vzdělávání. Vstup do podnikání je fundamentálně jiná aktivita než řízení businessu (Gartner and Vesper 1994). Výuka podnikání musí respektovat neurčitost vstupu do podnikání. Musí obsahovat takové předměty jako je vyjednávání, leadership, tvorba nového produktu, kreativní myšlení, podstata inovace. Mezi další předměty patří volba podnikatelské kariéry, získávání zdrojů, tolerance k neurčitosti, charakteristiky podnikavého člověka, rozvoj podnikání, zkušenostní učení, jako aplikace poznatků literatury. Různí autoři přicházejí s různými návrhy: studentské podniky, konzultace s reálným podnikatelem, sbírání podnikatelských story, exkurze, použití videotechniky apod. Jejich doporučení: Pedagogika se mění na základě rozšiřující se poptávky na trhu vzdělání. Nové interdisciplinární programy užívají fakultní týmy, aby vyvinuly programy pro non-business studenty. Největší zájem je u absolventů uměleckých škol, technik a u vědecky založených studentů. Kromě toho se kurzy zaměřují na přípravu budoucích podnikatelů, na manažery, kteří aplikují vnitropodnikání, na specialisty, kteří spolupracují s podnikateli (účetní, poradci a.p.), na top manažery, kteří řídí strategie velkých podniků, kteří musí inovovat, aby přežily. 5

8 Učitelé jsou vyzývání podnikavými studenty, aby pro ně vytvořili podnikatelské příležitosti. Sextan and Uptan (1984) navrhli, aby programy pro podnikavé studenty zdůrazňovaly individuální aktivity, měly by být nestrukturováné a měly by vyžadovat nové řešení v podmínkách neurčitosti a rizika. Studenti musí být připravení, aby uspěli v nestrukturovaném a neurčitém prostředí. (Ranstadt, 1990). Tento druh zkušenosti je nabízen studentům v inovačním podnikatelském programu USASBE (United States Assotiation for Small Business and Entrepreneurship). Teze jsou uvedeny v příloze A. Tento oceněný modulový program, je na úrovni bakalářského a magisterského stupně. 6. Zájem/výzva na výuku podnikání Stevenson (2000) konstatuje: Vzdělavatelé podnikání musí být více než propagátoři. My jednoduše nemůžeme dále říkat podnikání je něco jiného. Podnikání je nyní součástí hlavního proudu. Snad největší nebezpečí ze všeho je, že malá skupina podnikavých specialistů se stane úspěšnými businessmany. Chybují tím, že nic nevědí. Brání minulost, hájí pravověrnost a odmítají vidět moudrost vězící ve výzvách mladých lidí a nezkušených, což vede ke stejným problémům jako ve výuce business administration.majíce na mysli tuto myšlenku, budeme se zabývat konfrontací názorů na výuku podnikání: 1. Vyspělost oboru na US Business Schools Katz (2003) argumentuje, že existence podnikatelských oborů na BS, jakož i přes 1000 neakreditovaných vzdělávacích zařízení ukazuje na vyspělost oboru podnikání. To je ještě doplněno asi 300 dotovanými vzdělávacími místy, 100 podporovanými centry, 44 akademickými časopisy a legitimalizací významnými medii (Business Week, VS News and World Repert atd.). To je všechno pravda a souhlasím, že to ukazuje na legitimnost (oprávněnost), ale já rozhodně nesouhlasím se stupněm vyspělosti. Šarvátky a malé bitvy jsou vyhrány na BS díky přirozené autoritě již zmíněnému počtu, vytrvalosti a vášni individuálních členů fakult. Avšak skutečná válka pokračuje a vede se o úplnou vážnost a vůdcovství. Jak mnoho vybavených kateder podnikání existuje? Jak mnoho mladých fakult získává granty často za to jejich výzkum a výuku podnikání. Jak mnoho děkanů (rektorů) je voleno z kateder (fakult) podnikání. Jak mnoho BS má svůj časopis o podnikání zařazen do kategorie A. Prosím oprávněnost ano, vyspělost ne! Nastal čas, aby všechny tyto otázky měly pozitivní odpověď. Skutečná vyspělost oboru by měla být prokázána. 2. Dilema: výzkum nebo publikace Toto dilema zformuloval Katz (2003). Poukázal na růst publikací, ale s nízkou kvalitou a proto prosazuje protlačení publikování výsledků výzkumu podnikání do tzv. manažerských časopisů hlavního proudu. Já souhlasím s oběma body, ale vidím je spíše jako příležitosti než problémy. Předně je chvályhodné vidět prestižní časopisy (Academy of Management Journal atd.) publikující výsledky výzkumu podnikání. Já doufám, že tento trend bude podporován k dalšímu rozvoji. Větší vydavatelská centra a BS berou v úvahu a respektují tento proces. Ačkoli se tak děje, tento proces je pomalý a mučící pro všechny fakulty. Přeci to může být výzva k většímu propojení publikačního dilematu. Jestliže my, jako podnikatelská fakulta tlačíme na ranking našich časopisů pak, by měla být otevřena cesta pro publikace mladých fakult. Kariéra nových fakult se může rozvíjet také díky této výzvy. 6

9 Existuje ověřený fakt, že výzkum podněcuje rozvoj BS. Proto výzkum podnikání by měl být respektován a zohledněn jako součást nebo nástroj úsilí o rozvoj oboru. My jsme přesvědčili o oprávněnosti, nyní je čas pro vůdcovství. 3. Prameny nedostatků kompetence Again, Katz (2003) zdůrazňují dva současné problémy. První je nedostatek podnikavosti na všech akademických úrovních a druhý je nedostatek Ph.D. programů, aby poskytly skutečné podnikatelské kompetence. Je pravda, že potřebujeme více BS, aby vyvinuly dobré Ph.D. programy o podnikání. Respektujeme vedení Colorado, Indiana, Georgia a Case Western Reserve, a ještě více našich vůdčích BS potřebuje založit tyto programy. Avšak než budou tyto programy vyvinuty, podnikavost by měla být trénována, když vynaložíme úsilí. Po léta Babson College produkoval EEE program k rozvoji kompetence. Dr. M. Morris ze Syracuse University vyvinul Experiental Classroom pro výuku podnikání. Dosáhl pozoruhodných výsledků. Tyto programy musí vyvolat následování, ale musí být zdokonalovány a také podporovány. Organizace jako je USASBE, National Consortium of Entrepreneurship Centers, a Academy of Management s Entrepreneurship Division, spolu s Coleman Faundutian a Kauffman Faudutian potřebují podpořit toto úsilí, jako součást jejich poslání. Jestliže BS nevyvinou Ph.D. programy, pak musí být rozvíjená podnikatelská kompetence potřebným vzděláním sama sebe. My jsme byli průkopníky v akademické oblasti za posledních 30. let. Proč bychom se měli zastavit nyní? Jiná otázka je avšak nedostatek kompetence na každé úrovni univerzity. Tato výzva se týká vážnosti podnikatelského výzkumu a časopisů na našich BS. Řešme tyto problémy zlepšením podnikavosti a to získá podporu a podržení. A opět podnikání je oprávněné, ale nemá patřičnou vážnost. Je čas postoupit k vůdcovské pozici v našich BS. 4. Nedostatky v technologii Salomon, et. al. (2002)shledali negativní trend, týkající se technologie v jejich národním průzkumu a vzdělávání podnikání. Překvapující trend se objevil od doby co se začala učit podnikavost a s užíváním pedagogické technologie. Z průzkumu vyplynulo, že jen 49% nabízí informace o podnikání na web stránkách pro studenty, 30% pak pro podnikatele a manažery. Pouze 21% nabízí technologii distančního učení. Podnikání nemůže být oblastí podléhající stagnaci. V mnoha ohledech výuka podnikání může skutečně vyvolat změnu v pedagogické a didaktické organizaci. Např. některé univerzity využívají unikátní technologie. Např. G. Washington University vyvinul software Prométheus. Kromě toho, že nabízí studentům a učitelům interakci via , živou diskuzi, interakci s bulletinem, také multimediální volbu ve výuce a v kurzech. Učitelé mohou realizovat individualizovaný koačink a zpětnou vazbu od studentů.další příklad je Ball State University a její oceněný MBA program orientovaný na podnikání prostřednictvím TV (Kuratko, 1996). Podnikatelský program je učen v TV studiu a přenášen satelitem do míst ve státě Indiana, Kentucky a New Jersey. Uzavřený televizní okruh je nazván IHETS. Některé podniky jsou přijímacími místy pro distanční třídy, umožňující zaměstnancům pracovat na plný úvazek a MBA studovat ráno nebo večer. Programy jsou akreditované (AACSB). 7

10 Prostřednictvím interaktivní technologie jsou dodávány vzdělávací programy na vyhovující místa ve vyhrazeném čase. Jedna z prvních univerzit, která nabízí MBA distančním vzděláním, Ball State University je lídr v aplikaci inovačního přístupu v dodávaní stupně vzdělání těm, kteří se usilují naučit a dělat pokroky v současném podnikatelském prostředí. V 21. století se rozšíří a bude aplikovat mnoho nových technologií. 5. Vyhněte se stagnací kvůli samolibosti Katz (2003) konstatoval, že existuje nebezpečí z úspěchu. Argumentoval, že učitelé podnikání mohou zapomnět, že střízlivý růst v počtu studentů pomohlo k neobyčejnému rozvoji oboru. Nejsem si jist, že to bylo střízlivé nasazení. Já věřím, že to bylo pionýrské nadšení a přežití mentality jiných. To byl věk boje a sporů. Ta byla přímo tažení (křížová výprava). Dnes se vede válka na vyšší úrovni. To je o vůdcovství. My potřebujeme zapálit nové fakulty podnikání. Naše kolektivní vedení musí inspirovat další generace fakult, aby převzala naši mentalitu. Podnikání (výuka podnikání) na BS v 21. století bude jedno z vůdčích směrů osnovy, programy, výzkum, podnikavost a fondy. My stojíme na špici tohoto monumentálního úsilí. Naše nové a staré školy se musí dát dohromady a šplhat se k další výšině a dostat podnikání do vůdčí pozice. 7. Závěr: Myšlenky na budoucnost Někde byla citována definice šílenství: dělání stejné věci a očekávání jiných výsledků. Proto nastupující generace učitelů podnikání se musí vyhnout paralyzujícím paradigmatům, které byly vyplýtvány jinými business disciplínami. J. M. Keynes řekl: Největší zkušenost na světě není, že lidi neakceptují nové ideje, ale to, aby zapomněli na staré ideje. To je jasné, že podnikatelské vzdělání by mělo zachvátit 21. století, profesně se musí stát více kompetentní v užití akademické technologie a nové inovační přístupy k učení podnikání. Např. učit video konference, využívat video, případové analýzy. Schopnost přinést nové životaschopné perspektivy z různých geografických míst a škol. To bude doplňovat i obohacovat vzdělávací zkušenosti. Kyberprostor vytváří podmínky pro teorii učení v praxi (Soloman, Duffy, Tarabishy, 2002). Podnikání jako nová disciplína by měla být kontinuálně inovována. To je budoucnost BS a to by mělo začít pohybem k vůdčí roli. Dnes slova užívána k popisu inovační atmosféry 21. století jsou: snít, tvořit, vyhledávat, vymýšlet, průzkum, imaginace. K. Kelly v jeho článku Nová pravidla pro novou ekonomii konstatoval: Bohatství v novém prostředí vyrůstá přímo z inovace, nikoliv z optimalizace. To je bohatství nezískané zdokonalováním známého, ale dokonalým využitím neznámého. Učitelé podnikání musí mít stejný inovační draiv, který je očekáván od studentů podnikání. Vesper (1999) konstatoval: Podnikání na univerzitách bylo dosud vyvinuté jako doplnění business vzdělávání. Nejdříve jako vybraný předmět, pak více předmětů a konečně jako koncepce jako hlavní program. Dosud to bylo přiřazeno ke stávajícím programům. Jeho učitelé současně musí vyčlenit podnikatelské dovednosti od jiných oblastí. Ale tyto nové kurzy a programy musí být kompatibilní. To slouží studentům, kteří většinou studovali konvenčně, To by byla úplná diferenciace kdyby byly zakládány školy podnikání s novými předměty. Podnikatelské myšlení je diferencované. Známý autor kreativity D. Dauten jednou řekl: různé není vždy lepší, ale lepší je vždy různé! 8

11 Meyer (2001) konstatoval: Může dojít k letargii, když neposuneme výuku podnikání na vyšší úroveň. Skeptici dosud žijí a dobře. Čerstvá energie je potřebná ke stimulaci institucionálních reforem a rozvinout novou generaci učitelů. Válka není vyhraná. Bdělost a odolnost jsou ještě na pořadu dne. A to stojí za to vynaložit úsilí. Já si myslím, že nikdy nebylo dost času na to, aby to co si představujeme bylo realizováno. My si musíme pamatovat, že zítřek patří těm, kteří mají vizi dnes. To je náš čas, naše vize a naše vůdčí role. Jak J.F. Kennedy jednou řekl: To je čas pro nové generace vůdců, kteří se vyrovnají s novými problémy a příležitostmi. Pak nový svět zvítězí. Kuratko, D.F.: Entrepreneurship Education: Emerging Trends and Challenges for the 21st Century. Coleman Forendation White Paper Series for the U.S. Association of Small Business and Entrepreneurship,

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 PODNIKATESLKÝ DUCH Sharon Shim Na business school (BS) se rychle rozvinul program Podnikání, který studentům přináší širší znalosti o rozjetí nového podnikání a o revitalizaci starého podnikání. Myšlenky nového podnikání způsobily ve světě revoluční změny. Každý významný vynález od tiskařského lisu až po křemíkový čip změnil podobu průmyslu a rysy lidského života. Mnohé tyto vynálezy vyvinuli, realizovali a obchodně využili podnikatelé. Ve skutečnosti se současné době stává na BS téma podnikání stále populárnějším, protože studenti, kteří se učí jeho základům, jsou potom dobře připraveni ve všech oblastech podnikání (tj. vývoj nového produktu, řízení rizika a posouzení trhu). Jsou také připraveni změnit svět pomocí svých vynálezů a nových názorů. Když ve společnosti dojde k nějakému prvořádnému vědeckému objevu, tak jsou to vždy podnikatelé, kdo tuto změnu podmínili (řídili), tvrdí Doug Johnson, ředitel centra zabývajícího se rozvojem nového podnikání (New Business Development Enterprise) na fakultě Carlson School of Management Minnesotské univerzity ve státě Minneapolis. Staré společnosti a velké podniky zjišťují, že změnit se je pro ně nesmírně obtížné. Ke každému důležitějšímu hospodářskému růstu v naší zemi (USA), a možná i na celém světě, dochází v malých, rychle rostoucích firmách, tvrdí Kathryn Simonová, ředitelka centra pro podnikání (Robert H. a Beverly A. Deming Center for Entrepreneurship) při Kolorádské univerzitě v Boulderu. Díky rozšířené přítomnosti podnikatelských hodnot byly ve velké firmy donuceny přehodnotit svou práci. Musí být rychlejší a pružnější a musí se naučit změnit směr. Společnost jako IBM, tradičně hierarchická a pomalá, provedla významné změny, částečně také jako odpověď na tento podnikatelský vliv. Tento podnikatelský duch se vyskytuje nejen u vynálezců a počítačových géniů, tvrdí Simonová. Na Coloradské univerzitě v Boulderu si myslíme, že podnikání vede k touze jednotlivce buďto po založení vlastní firmy a zahájení svého vlastního podnikání, nebo po životě v prostředí samostatnosti (soběstačnosti), při malém množství prostředků, v prostředí firmy s vysokým růstem. Podnikání je ve skutečnosti způsobem rozvoje myšlení aréně vyznačující se značnou nepředvídatelností a neurčitostí. Bez ohledu na to, jak je definováno, podnikání jako skutečnost a jako základ škol typu business school během posledních dvaceti let prudce vzrostlo. Za posledních deset let došlo k výraznému nárůstu vysokoškolských programů zaměřených na podnikání, uvádí Timothy Jones, předseda nadace Louis and Herold Price Foundation a místopředseda ústavu Price Institute for Entrepreneurial Studies (ústav podnikatelských věd) s ředitelstvím v New Yorku. To, k čemu v oblasti terciérního vzdělávání došlo, je vytvoření specializovaných center v rámci BS, která jsou zaměřená na podnikání. Nejedná se jen o nějakou náhodnou přednášku, která se tu a tam zabývá přípravou podnikatelského záměru nebo financováním projektů. Studenti teď mohou v těchto centrech navštívit velké množství přednášek a naučit se všem stránkám podnikání. Tento nový důraz na podnikání způsobila celá řada faktorů. Spojení dostupnosti osobních počítačů a nepřekonatelných zdrojů internetu umožnilo ambiciózním nositelům nového podnikání vytvořit své firmy a prosadit se s nimi i s minimálním rozpočtem provozního kapitálu.

24 Hromadná propouštění, ke kterým dochází u významných společností v době hospodářských poklesů, mezi tím přesvědčila mnohé nezaměstnané o tom, aby se pokusili zkusit štěstí tak, že pokusí na svobodu podnikatele v sobě ukryté. Školy podnikání s kvalitně propracovanými programy o podnikání jsou připraveny sloužit příští generaci kapitalistů rozumějícím internetu a připraveni na IPO. Důraz na podnikání Zatím co školy po celém světě zakládají svá centra podnikání a nabízejí vyšší koncentraci kurzů o rozvoji nového podnikání, jedním z nejuznávanějších předních středisek v této oblasti je fakulta Babson College v Babson Park, ve státě Massachusetts. Tato škola inklinuje k podnikání již od svého založení, ale v roce 1993 zcela přepracovala svůj studijní plán tak, aby byla zcela zaměřena pouze na podnikání. V podstatě lze říci, že Babson dal v sázku vše, když prohlásil: budeme nabízet náš program MBA a vysokoškolský program úplně jinak, než kdokoli jiný na světě, a budeme je upravovat podle procesu podnikání uvádí Stehen Spinelli, ředitel centra Arthur M. Blank Center for Entrepreneurship (centrum pro podnikání) při Babson Collage. Studenti prvního ročníku programu MBA procházejí modulem tvořivosti, který odráží tvorbu, růst, zralost a obnovu podnikání uvádí Blank. Druhý modul se nazývá rozpoznání příležitostí. V rámci těchto modulů bere výuka v potaz různá hlediska. Jaká je tvořivost z hlediska účetnictví? Nebo z hlediska financí či podnikatele. Studenti druhého ročníku Bobsonu si mohou vybrat z 11 volitelných předmětů o podnikání, případně se mohou rozhodnout pro zcela samostatnou intenzivní podnikatelskou dráhu integrovaný program pro studenty, kteří mají přesně určená cíl, a to zahájit vlastní podnikání. Zatímco pár programů nabízí plány (podobně jako Babson) pro úplné vnoření studentů do problematiky podnikání, jiné školy velké i menší vyvinuly koncentrované, speciální programy o podnikání, které studenty připravují do světa samostatného podnikání. Na škole Carlson School existuje jednoletý kurz (soubor přednášek) Rozvoj nového podnikání (New Business Development Enterprise), který studentům druhého ročníku MBA umožňuje, aby se stali manažery projektů nového podnikání tím, že si prohlédnou počáteční příležitosti na Minnesotské univerzitě a potom usilují o financování realizovatelných nových technologií. Tito studenti za rok vyhodnotí 20 technologií a ve spolupráci s fakultou a učiteli provádějící posouzení trhu, vytvářejí podnikatelské záměry a hledají závazné nedostatky z hlediska porušení patentových práv, bezpečnostních norem a porušení právních předpisů. Tento podnikatelský přístup k vývoji nového produktu zasahuje všechny zásobníky vzdělávání o podnikání a nabízí studentům užitečnou průpravu ve všech fázích obchodního (soukromého) podnikání, uvádí Johnson. Je zaměřen na základní problémy hodnoty produktu a proveditelnosti, které jsou velkými firmami v chaosu každodenního podnikání často přehlíženy. Proto i když jsou naši studenti pracovat k velkým firmám, věci, které se u nás naučili, mohou být velice hodnotné. Během programu Podnikatelských studií na Univerzitě Clarkson v Potsdamu (stát New York) jsou vysokoškoláci studující podnikání ponořováni do skutečného světa podnikání od prvního ročníku a stávají se součástí týmu, který rozjíždí a provozuje nějakou společnost.

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Evropský inovační prostor versus globální inovace

Evropský inovační prostor versus globální inovace Evropský inovační prostor versus globální inovace Josef F. Palán Bankovní institut vysoká škola Cíl a metodika zpracování Cílem příspěvku je poukázat na inspirativní inovační modelové přístupy uplatňované

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více