VÝUKA PODNIKÁNÍ. (orientační publikace) VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKA PODNIKÁNÍ. (orientační publikace) VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a. s."

Transkript

1 VÝUKA PODNIKÁNÍ (orientační publikace) VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a. s. Ostrava, červen 2007

2 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů projektu Podnikatelská výchova v přípravě učitelů středních odborných škol, CZ / /0405, řešeném na Ostravská univerzitě v Ostravě.

3 Podnikatelské vzdělávání: vývojové trendy a výzvy pro 21. století Donald F. Kuratko Collage of Business Ball State University Znovuobjevené podnikání: Jsme svědky toho, že fenomén podnikání potvrzuje, že lidé nikoli instituce vytvářejí ekonomické hodnoty. V tomto smyslu vůdčí korporace Ameriky objevují v businessu podnikání, objevují business jako proces limitovaný pouze hranicemi inteligence, image, energie a odvahy každého jednotlivce. 1. Síla podnikání Podnikání je dynamický proces tvorby vizí, realizace změn a inovace. To vyžaduje uplatnění energie a nadšení k tvorbě a implementaci nových idejí a řešení. K důležitým jeho složkám patří ochota převzít určitou míru kalkulovaného rizika, ve formě možné ztráty času, kapitálu, kariéry dále schopnost vytvořit efektivní venture tým, kreativní dovednosti, správně, uspořádané potřebné zdroje, dovednosti při zpracování podnikatelského záměru a konečné rozpoznání příležitosti, kde všichni vidí chaos, rozpory a zmatek (Kuratko and Hodgetts, 2004). Podnikání je víc než pouhá tvorba businessu. Ačkoliv je to jeho důležitá součást, není to jeho (podnikání) úplný obraz. Má takové charakteristiky jako je hledání příležitostí, překonání rizika na úkor jistoty, houževnatost ve snaze dostat ideje do reality. Podnikavý přístup může být vyvinut u jednotlivce, může se projevit ve vnitřním a vnějším chování instituce, v ziskových i neziskových organizacích za účelem tvorby a realizace idejí. Tedy podnikání je celostní pojem, který proniká do aktivit jednotlivce formou inovačního způsobu. To je přístup, který zásadně mění způsob businessu vykazovaný na jakékoliv úrovni a jakékoliv zemi. Před časem Inc. magazín napsal: Amerika se stává národem riskujících a způsob businessu nikdy už nebude stejný. Začala revoluce v ekonomickém slova smyslu a podnikavost je její dominantní silou. V posledním desetiletí jsme byli svědky mohutného nárůstu podnikatelských aktivit v USA. Mnohé statistiky to ilustrují. Např. v posledních 10 letech bylo registrováno ročně začínajících podnikatelů. V r bylo založeno nových malých podniků. Od roku korporací snížilo počet pracovních míst o více než 5 miliónu, ale více než 34 miliónu nových pracovních míst bylo vytvořeno. Více jak 15% rychle rostoucích podniků (tzv. gazely) vytvořilo 94% netto nových pracovních míst. Asi 33% gazel podniká v oblasti HI (high technology). Asi 16% ze všech podniků v USA existuje kratší dobu než 1 rok. Asi 67% ze všech vynálezů bylo realizováno malými podniky. Přibližně 1 nový malý podnik se zaměstnanci je ustavován na každých 600 tisíc obyvatel. Jako typická je firma aspoň se 2 pracovníky. USA dosáhly během posledních 10 let vysoké ekonomické výkonnosti. 1

4 Podle Kuratka (2004) má tento úspěch nejméně 3 komponenty: a. Velké podniky, které existují ve stávajících odvětvích se adoptovaly, snížily počty zaměstnanců, restrukturalizovaly, reinvestovaly a v 90. letech začaly znovu prosperovat. Začaly uplatňovat podnikavost. Začaly se více učit. Např. GE snížil počet zaměstnanců o 40%, ale prodej zvýšil 4x. Tyto cíle byly dosaženy hlavně návratem a důrazem na firemní core competencies a na outsourcing (firem, které byly dříve součástí podniku). b. Vykvetly nové podniky, většinou díky podnikatelské aktivitě konkrétních podnikatelů. c. Bylo založeno tisíce malých firem, včetně speciálních skupin jako jsou ženy, emigranti atd. Tyto malé podniky přispěly k ekonomickému rozvoji a k tvorbě nových pracovních míst na dvou doménách: - Oživily tržní ekonomiku a její fungování zvýšily konkurenci a konkurenceschopnost. Sehrály zásadní roli v inovačních procesech. Americká ekonomika zvýšila flexibilitu, dynamiku, hospodárnost. To je o vyhlídce pro budoucnost, nikoliv pozůstalost minulosti (Kuratko, Hodgetts, 2004). - Podnikání (malé podniky) jsou mechanismem, kterým milióny lidí vstupují do hlavního proudu ekonomiky americké společnosti. Small business umožňuje miliónům lidí si splnit Americký sen ekonomického rozvoje (růstu prestiže). V tomto revolučním procesu hraje podnikání rozhodující roli jako sociální pojítko, které stimuluje moderní technologický rozvoj ekonomické aktivity. Přeci Stevenson (2004) varoval! Podnikatelská revoluce trvá, výsledky posledních 20 let to prokazují. Nebezpečí leží v presumpci, že budoucnost je bez výzvy. 2. Výzkum podnikatelských procesů Tři hlavní zdroje informací: publikace, výzkumné zprávy, kompendia atd. pozorování v terénu prezentace praktikujících podnikatelů Témata výzkumu Abychom udrželi kvalitu výuky a studia je důležitý výzkum podnikání a vzdělávací technologie k nejčastějším tématům výzkumu podnikání patří: 1. Manažerská a podnikatelská oblast se vzájemně prolínají. Manažerský přístup je spíše orientován na zdroje a podnikatelský na příležitosti (Stewartet al. 1999). 2. Financování v různých formách (venture capital, angel capital, atd.) (Stephard a Zachnevkis, 2001, 2003). 3. Vnitropodnikání ( Korporační podnikání). Potřeba podnikatelské kultury (Kuratko, 2006). 4. Podnikatelské strategie (HiH, Ireland, Comp a Sexton, 2001) 5. Různé typy podnikatelů a jejich determinanty úspěchu (Kickul a Gundry, 2002). 6. Podnikatelská kariéra. Rizika a rozhodování v situaci rizika a neurčitosti. Vysoké nároky a stresová podstata podnikatelské kariéry (Mc Grath, 1992). 7. Podnikání žen a minorit. Mají překážky pro ně typické, které nemají jiní podnikatelé (např. Gundy a Welsh, 2001). 8. Podnikatelský duch jako universalita. Enormně vzrostl zájem výzkumníků i samotných podnikatelů (Peng, Mr Doufalo a Owiatt, 2003) 2

5 9. Ekonomické a sociální přínosy podnikatelů, nových korporací, rodinných podniků, které přispěly k tvorbě nových pracovních míst, k inovacím atd. (Uplav, Teal, 2001). 10. Vzdělávání podnikatelů patří mezi nejžhavější témata výzkumu v USA. Počet škol rapidně vzrostl. Babson College každý rok organizuje symposium Frontiers in Entrepreneurship Research. Od roku 1981 prezentuje konference výstupy výzkumu. V roce 2000 bylo založeno National Consortium of Entrepreneurship Centers (NCEC) za účelem spolupráce, výměny informací. Toto konsorcium založil nadaci k výzkumu podnikání. Konsorcium se stalo podnikatelským centrem pro celé USA, aby podporovalo pokroky a rozvoj podnikatelské excelence. Většina univerzitních center pro podnikání se zaměřuje na 3 hlavní oblasti: 1. vzdělávání podnikání 2. vazby s podnikateli 3. výzkum podnikání Tato centra se stávají lídry podnikatelského výzkumu. Dnes a budoucí trend na většině univerzit je rozvoj a užívání vzdělávacích programů podnikání a konstrukce konkrétních a typických kurikul (osnov) zvláště sestavení pro podnikavé studenty. Špičkové univerzity za výuku podnikání jsou oceňovány v USA organizací ASASBE a US News and World Repert and Entrepreneurship magazíne. Majíce na mysli všechny uvedené faktor a souvislosti se budeme dále zabývat otázkou vynoření podnikání. 3. Vynoření výuky podnikání Současná mladší generace je někdy přiřazována do tzv. generace X, protože oni pociťují, že jsou mimo tradičních příležitostí. Tato generace 21. století by si měla uvědomit to, že jako generace E se stane nejpodnikavější generaci od průmyslové revoluce. Více jak 5,6 miliónů Američanů mladších než 34 let se aktivně snaží nastartovat svůj vlastní business. Jedna třetina nových podnikatelů jsou mladší než 30 let, více než 60% ve věku od 18 do 29 let chtějí podnikat, a skoro 80% uchazečů o podnikání v USA jsou mezi věkem let (Ernest and Yang). S tímto explozivním počtem přichází i zájem o studium podnikání. Proto neustále přibývá počet akreditovaných oborů a předmětů podnikání. Počet colleges a universit, které nabízí kurzy o podnikání vzrostl od 70. let stonásobně v r (Katz). Ve středu tohoto rozvoje zůstává výzva: učíme podnikání efektivně? To se vyjasňuje, že podnikání v určité formě a stránce může být vyučováno. Businessmani a někteří učitelé se dostali za mýtus, že podnikání je vrozené, ne vypěstované. Drucker, uznávaný jako jeden z lídrů manažerského myšlení našeho času řekl: Podnikatelská mystika? To není magické a mysteriozní a nemá co dočinění s geny. To je obor a jako takový může být vyučován (Drucker 1985). 3

6 Desetiletý výzkum a průzkum ( ) prokázal, že podnikání může být učeno, nebo alespoň povzbuzováno podnikatelskou výukou (Gorman, Havlon, King, 1997). Pluschka and Welsch (1990) prokázali, že podnikání je klíčem k inovaci, k produktivitě a k efektivní konkurenceschopností. Zůstává však otázka, zda výuka podnikání není zastaralá a nemoderní. Ronstadt (1987) postavil otázku, týkající se vzdělávání: Co by mělo být učeno a jak by to mělo být učeno. 4. Historický kontext výuky podnikání Katz (2003) vypracoval vyčerpávající chronologii výuky podnikání. První zprávy o výuce podnikání pocházejí z roku První kurz byl nabízen na Harvard BS v r Ale výuka oboru začala až v 70. létech. První bakalářské studium začalo v roce Začala se učit specializace v rámci MBA (1971). Začátkem 80. let přes 300 universit začalo nabízet obor podnikání a v 90. letech to narostlo na 1050 škol (Salomon, 1994). Reálný start výuky podnikání začal v 80. letech. Zeithaml a Rice v roce 1987 vykonali průzkum na amerických univerzitách. Na základě výsledků průzkumu vypracovali několik návrhů pro výuku a výzkum podnikání: 1. Existují podmínky pro tvorbu vzdělávacích programů podnikání, které by měly být vyvinuty podle současné koncepce podnikání, aby odpovídaly úrovni poznání. 2. Tvorba a realizace některých programů by měla být spojena s výzkumem. 3. Jeví se jako významné, zahájit výzkum metod výuky používaných ve vzdělávacích programech. 4. Výuka podnikání, kurzy a poradenská centra by mohla být zdrojem fondů pro univerzity. Jejich závěry (Zeithaml a Rice): Oni tvrdili že vzdělávání v podnikání je pokryto oborem MBA a tak byla uzavřena snaha o originální pojetí v tom čase. S pokračující fragmentací výuky MBA do užších specializací oni předpokládali, že se vyčlení výuka podnikání pro ty, kteří aspirují k podnikání, nebo k podnikavému managementu. V roce 1987 Rostandt navrhl, aby vzdělávací program podnikání byl koncipován pro potencionální podnikatele, kteří si uvědomují bariéry v podnikání a právě program by jim měl pomoci je překonat. Rostandt (1987) navrhl dva navazující moduly. První modul, nestrukturovaný, obsahoval různé metody transferu informací a znalostí. Doporučoval přednášky, případové studie, studie proveditelnosti apod. Druhý modul označil jako podnikatelské know-how/podnikatelské know who. On předpokládal, že úspěch v podnikání je závislý ne pouze na znalostech, ale také na síti individuí se kterými je podnikatel spojen. Jeho závěry: Ronstandt tvrdil, že efektivní program musí ukazovat studentům jak se chovat podnikavě a měl by je také uvést k lidem, kteří by mohli být schopni facilitovat jejich úspěch. 4

7 O 4 roky později provedli Robinson and Haynes (1991) průzkum na amerických univerzitách, které měly zapsaných více jak 10 tisíc studentů. Konstatovali růst výuky podnikání, ale formulovali tři výzvy: 1. Soustředit se na zdokonalování kvality výuky oboru podnikání. Existuje několik překážek, které by měly být překonány na cestě k vyšší kvalitě. Jádrem je nedostatek solidní teoretické základny na které by mohly být stavěny pedagogické moduly a metody. 2. Stále existuje nedostatek formálních akademických programů s účastí adekvátních institucí. 3. Udržování nebo zvyšování zájmu studentů. Jejich závěr: Oba věřili, že výuka podnikání v posledních 20 letech urazila dlouhou cestu. Přeci existuje několik slabých míst. Především to byla malá znalostní hloubka mnoha startujících oborů. Další růst by měl záviset na programech, které by integrovaly výchovu k podnikavosti. 5. Současný stav výuky podnikání Dnes výuka podnikání v USA vyrostla na více než kurzů (oborů) na více jak školách, 277 dotovaných pozic, 44 akademických časopisů a přes 100 center fondů podporujících podnikání. Soloman, Duffy a Tarabishy (2002) vykonali jeden z nejvyčerpávajících průzkumů. V jejich průzkumu o podnikatelské pedagogice oni konstatují: Jádrem výuky podnikání je to, že to je rozdílné od typického business vzdělávání. Vstup do podnikání je fundamentálně jiná aktivita než řízení businessu (Gartner and Vesper 1994). Výuka podnikání musí respektovat neurčitost vstupu do podnikání. Musí obsahovat takové předměty jako je vyjednávání, leadership, tvorba nového produktu, kreativní myšlení, podstata inovace. Mezi další předměty patří volba podnikatelské kariéry, získávání zdrojů, tolerance k neurčitosti, charakteristiky podnikavého člověka, rozvoj podnikání, zkušenostní učení, jako aplikace poznatků literatury. Různí autoři přicházejí s různými návrhy: studentské podniky, konzultace s reálným podnikatelem, sbírání podnikatelských story, exkurze, použití videotechniky apod. Jejich doporučení: Pedagogika se mění na základě rozšiřující se poptávky na trhu vzdělání. Nové interdisciplinární programy užívají fakultní týmy, aby vyvinuly programy pro non-business studenty. Největší zájem je u absolventů uměleckých škol, technik a u vědecky založených studentů. Kromě toho se kurzy zaměřují na přípravu budoucích podnikatelů, na manažery, kteří aplikují vnitropodnikání, na specialisty, kteří spolupracují s podnikateli (účetní, poradci a.p.), na top manažery, kteří řídí strategie velkých podniků, kteří musí inovovat, aby přežily. 5

8 Učitelé jsou vyzývání podnikavými studenty, aby pro ně vytvořili podnikatelské příležitosti. Sextan and Uptan (1984) navrhli, aby programy pro podnikavé studenty zdůrazňovaly individuální aktivity, měly by být nestrukturováné a měly by vyžadovat nové řešení v podmínkách neurčitosti a rizika. Studenti musí být připravení, aby uspěli v nestrukturovaném a neurčitém prostředí. (Ranstadt, 1990). Tento druh zkušenosti je nabízen studentům v inovačním podnikatelském programu USASBE (United States Assotiation for Small Business and Entrepreneurship). Teze jsou uvedeny v příloze A. Tento oceněný modulový program, je na úrovni bakalářského a magisterského stupně. 6. Zájem/výzva na výuku podnikání Stevenson (2000) konstatuje: Vzdělavatelé podnikání musí být více než propagátoři. My jednoduše nemůžeme dále říkat podnikání je něco jiného. Podnikání je nyní součástí hlavního proudu. Snad největší nebezpečí ze všeho je, že malá skupina podnikavých specialistů se stane úspěšnými businessmany. Chybují tím, že nic nevědí. Brání minulost, hájí pravověrnost a odmítají vidět moudrost vězící ve výzvách mladých lidí a nezkušených, což vede ke stejným problémům jako ve výuce business administration.majíce na mysli tuto myšlenku, budeme se zabývat konfrontací názorů na výuku podnikání: 1. Vyspělost oboru na US Business Schools Katz (2003) argumentuje, že existence podnikatelských oborů na BS, jakož i přes 1000 neakreditovaných vzdělávacích zařízení ukazuje na vyspělost oboru podnikání. To je ještě doplněno asi 300 dotovanými vzdělávacími místy, 100 podporovanými centry, 44 akademickými časopisy a legitimalizací významnými medii (Business Week, VS News and World Repert atd.). To je všechno pravda a souhlasím, že to ukazuje na legitimnost (oprávněnost), ale já rozhodně nesouhlasím se stupněm vyspělosti. Šarvátky a malé bitvy jsou vyhrány na BS díky přirozené autoritě již zmíněnému počtu, vytrvalosti a vášni individuálních členů fakult. Avšak skutečná válka pokračuje a vede se o úplnou vážnost a vůdcovství. Jak mnoho vybavených kateder podnikání existuje? Jak mnoho mladých fakult získává granty často za to jejich výzkum a výuku podnikání. Jak mnoho děkanů (rektorů) je voleno z kateder (fakult) podnikání. Jak mnoho BS má svůj časopis o podnikání zařazen do kategorie A. Prosím oprávněnost ano, vyspělost ne! Nastal čas, aby všechny tyto otázky měly pozitivní odpověď. Skutečná vyspělost oboru by měla být prokázána. 2. Dilema: výzkum nebo publikace Toto dilema zformuloval Katz (2003). Poukázal na růst publikací, ale s nízkou kvalitou a proto prosazuje protlačení publikování výsledků výzkumu podnikání do tzv. manažerských časopisů hlavního proudu. Já souhlasím s oběma body, ale vidím je spíše jako příležitosti než problémy. Předně je chvályhodné vidět prestižní časopisy (Academy of Management Journal atd.) publikující výsledky výzkumu podnikání. Já doufám, že tento trend bude podporován k dalšímu rozvoji. Větší vydavatelská centra a BS berou v úvahu a respektují tento proces. Ačkoli se tak děje, tento proces je pomalý a mučící pro všechny fakulty. Přeci to může být výzva k většímu propojení publikačního dilematu. Jestliže my, jako podnikatelská fakulta tlačíme na ranking našich časopisů pak, by měla být otevřena cesta pro publikace mladých fakult. Kariéra nových fakult se může rozvíjet také díky této výzvy. 6

9 Existuje ověřený fakt, že výzkum podněcuje rozvoj BS. Proto výzkum podnikání by měl být respektován a zohledněn jako součást nebo nástroj úsilí o rozvoj oboru. My jsme přesvědčili o oprávněnosti, nyní je čas pro vůdcovství. 3. Prameny nedostatků kompetence Again, Katz (2003) zdůrazňují dva současné problémy. První je nedostatek podnikavosti na všech akademických úrovních a druhý je nedostatek Ph.D. programů, aby poskytly skutečné podnikatelské kompetence. Je pravda, že potřebujeme více BS, aby vyvinuly dobré Ph.D. programy o podnikání. Respektujeme vedení Colorado, Indiana, Georgia a Case Western Reserve, a ještě více našich vůdčích BS potřebuje založit tyto programy. Avšak než budou tyto programy vyvinuty, podnikavost by měla být trénována, když vynaložíme úsilí. Po léta Babson College produkoval EEE program k rozvoji kompetence. Dr. M. Morris ze Syracuse University vyvinul Experiental Classroom pro výuku podnikání. Dosáhl pozoruhodných výsledků. Tyto programy musí vyvolat následování, ale musí být zdokonalovány a také podporovány. Organizace jako je USASBE, National Consortium of Entrepreneurship Centers, a Academy of Management s Entrepreneurship Division, spolu s Coleman Faundutian a Kauffman Faudutian potřebují podpořit toto úsilí, jako součást jejich poslání. Jestliže BS nevyvinou Ph.D. programy, pak musí být rozvíjená podnikatelská kompetence potřebným vzděláním sama sebe. My jsme byli průkopníky v akademické oblasti za posledních 30. let. Proč bychom se měli zastavit nyní? Jiná otázka je avšak nedostatek kompetence na každé úrovni univerzity. Tato výzva se týká vážnosti podnikatelského výzkumu a časopisů na našich BS. Řešme tyto problémy zlepšením podnikavosti a to získá podporu a podržení. A opět podnikání je oprávněné, ale nemá patřičnou vážnost. Je čas postoupit k vůdcovské pozici v našich BS. 4. Nedostatky v technologii Salomon, et. al. (2002)shledali negativní trend, týkající se technologie v jejich národním průzkumu a vzdělávání podnikání. Překvapující trend se objevil od doby co se začala učit podnikavost a s užíváním pedagogické technologie. Z průzkumu vyplynulo, že jen 49% nabízí informace o podnikání na web stránkách pro studenty, 30% pak pro podnikatele a manažery. Pouze 21% nabízí technologii distančního učení. Podnikání nemůže být oblastí podléhající stagnaci. V mnoha ohledech výuka podnikání může skutečně vyvolat změnu v pedagogické a didaktické organizaci. Např. některé univerzity využívají unikátní technologie. Např. G. Washington University vyvinul software Prométheus. Kromě toho, že nabízí studentům a učitelům interakci via , živou diskuzi, interakci s bulletinem, také multimediální volbu ve výuce a v kurzech. Učitelé mohou realizovat individualizovaný koačink a zpětnou vazbu od studentů.další příklad je Ball State University a její oceněný MBA program orientovaný na podnikání prostřednictvím TV (Kuratko, 1996). Podnikatelský program je učen v TV studiu a přenášen satelitem do míst ve státě Indiana, Kentucky a New Jersey. Uzavřený televizní okruh je nazván IHETS. Některé podniky jsou přijímacími místy pro distanční třídy, umožňující zaměstnancům pracovat na plný úvazek a MBA studovat ráno nebo večer. Programy jsou akreditované (AACSB). 7

10 Prostřednictvím interaktivní technologie jsou dodávány vzdělávací programy na vyhovující místa ve vyhrazeném čase. Jedna z prvních univerzit, která nabízí MBA distančním vzděláním, Ball State University je lídr v aplikaci inovačního přístupu v dodávaní stupně vzdělání těm, kteří se usilují naučit a dělat pokroky v současném podnikatelském prostředí. V 21. století se rozšíří a bude aplikovat mnoho nových technologií. 5. Vyhněte se stagnací kvůli samolibosti Katz (2003) konstatoval, že existuje nebezpečí z úspěchu. Argumentoval, že učitelé podnikání mohou zapomnět, že střízlivý růst v počtu studentů pomohlo k neobyčejnému rozvoji oboru. Nejsem si jist, že to bylo střízlivé nasazení. Já věřím, že to bylo pionýrské nadšení a přežití mentality jiných. To byl věk boje a sporů. Ta byla přímo tažení (křížová výprava). Dnes se vede válka na vyšší úrovni. To je o vůdcovství. My potřebujeme zapálit nové fakulty podnikání. Naše kolektivní vedení musí inspirovat další generace fakult, aby převzala naši mentalitu. Podnikání (výuka podnikání) na BS v 21. století bude jedno z vůdčích směrů osnovy, programy, výzkum, podnikavost a fondy. My stojíme na špici tohoto monumentálního úsilí. Naše nové a staré školy se musí dát dohromady a šplhat se k další výšině a dostat podnikání do vůdčí pozice. 7. Závěr: Myšlenky na budoucnost Někde byla citována definice šílenství: dělání stejné věci a očekávání jiných výsledků. Proto nastupující generace učitelů podnikání se musí vyhnout paralyzujícím paradigmatům, které byly vyplýtvány jinými business disciplínami. J. M. Keynes řekl: Největší zkušenost na světě není, že lidi neakceptují nové ideje, ale to, aby zapomněli na staré ideje. To je jasné, že podnikatelské vzdělání by mělo zachvátit 21. století, profesně se musí stát více kompetentní v užití akademické technologie a nové inovační přístupy k učení podnikání. Např. učit video konference, využívat video, případové analýzy. Schopnost přinést nové životaschopné perspektivy z různých geografických míst a škol. To bude doplňovat i obohacovat vzdělávací zkušenosti. Kyberprostor vytváří podmínky pro teorii učení v praxi (Soloman, Duffy, Tarabishy, 2002). Podnikání jako nová disciplína by měla být kontinuálně inovována. To je budoucnost BS a to by mělo začít pohybem k vůdčí roli. Dnes slova užívána k popisu inovační atmosféry 21. století jsou: snít, tvořit, vyhledávat, vymýšlet, průzkum, imaginace. K. Kelly v jeho článku Nová pravidla pro novou ekonomii konstatoval: Bohatství v novém prostředí vyrůstá přímo z inovace, nikoliv z optimalizace. To je bohatství nezískané zdokonalováním známého, ale dokonalým využitím neznámého. Učitelé podnikání musí mít stejný inovační draiv, který je očekáván od studentů podnikání. Vesper (1999) konstatoval: Podnikání na univerzitách bylo dosud vyvinuté jako doplnění business vzdělávání. Nejdříve jako vybraný předmět, pak více předmětů a konečně jako koncepce jako hlavní program. Dosud to bylo přiřazeno ke stávajícím programům. Jeho učitelé současně musí vyčlenit podnikatelské dovednosti od jiných oblastí. Ale tyto nové kurzy a programy musí být kompatibilní. To slouží studentům, kteří většinou studovali konvenčně, To by byla úplná diferenciace kdyby byly zakládány školy podnikání s novými předměty. Podnikatelské myšlení je diferencované. Známý autor kreativity D. Dauten jednou řekl: různé není vždy lepší, ale lepší je vždy různé! 8

11 Meyer (2001) konstatoval: Může dojít k letargii, když neposuneme výuku podnikání na vyšší úroveň. Skeptici dosud žijí a dobře. Čerstvá energie je potřebná ke stimulaci institucionálních reforem a rozvinout novou generaci učitelů. Válka není vyhraná. Bdělost a odolnost jsou ještě na pořadu dne. A to stojí za to vynaložit úsilí. Já si myslím, že nikdy nebylo dost času na to, aby to co si představujeme bylo realizováno. My si musíme pamatovat, že zítřek patří těm, kteří mají vizi dnes. To je náš čas, naše vize a naše vůdčí role. Jak J.F. Kennedy jednou řekl: To je čas pro nové generace vůdců, kteří se vyrovnají s novými problémy a příležitostmi. Pak nový svět zvítězí. Kuratko, D.F.: Entrepreneurship Education: Emerging Trends and Challenges for the 21st Century. Coleman Forendation White Paper Series for the U.S. Association of Small Business and Entrepreneurship,

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 PODNIKATESLKÝ DUCH Sharon Shim Na business school (BS) se rychle rozvinul program Podnikání, který studentům přináší širší znalosti o rozjetí nového podnikání a o revitalizaci starého podnikání. Myšlenky nového podnikání způsobily ve světě revoluční změny. Každý významný vynález od tiskařského lisu až po křemíkový čip změnil podobu průmyslu a rysy lidského života. Mnohé tyto vynálezy vyvinuli, realizovali a obchodně využili podnikatelé. Ve skutečnosti se současné době stává na BS téma podnikání stále populárnějším, protože studenti, kteří se učí jeho základům, jsou potom dobře připraveni ve všech oblastech podnikání (tj. vývoj nového produktu, řízení rizika a posouzení trhu). Jsou také připraveni změnit svět pomocí svých vynálezů a nových názorů. Když ve společnosti dojde k nějakému prvořádnému vědeckému objevu, tak jsou to vždy podnikatelé, kdo tuto změnu podmínili (řídili), tvrdí Doug Johnson, ředitel centra zabývajícího se rozvojem nového podnikání (New Business Development Enterprise) na fakultě Carlson School of Management Minnesotské univerzity ve státě Minneapolis. Staré společnosti a velké podniky zjišťují, že změnit se je pro ně nesmírně obtížné. Ke každému důležitějšímu hospodářskému růstu v naší zemi (USA), a možná i na celém světě, dochází v malých, rychle rostoucích firmách, tvrdí Kathryn Simonová, ředitelka centra pro podnikání (Robert H. a Beverly A. Deming Center for Entrepreneurship) při Kolorádské univerzitě v Boulderu. Díky rozšířené přítomnosti podnikatelských hodnot byly ve velké firmy donuceny přehodnotit svou práci. Musí být rychlejší a pružnější a musí se naučit změnit směr. Společnost jako IBM, tradičně hierarchická a pomalá, provedla významné změny, částečně také jako odpověď na tento podnikatelský vliv. Tento podnikatelský duch se vyskytuje nejen u vynálezců a počítačových géniů, tvrdí Simonová. Na Coloradské univerzitě v Boulderu si myslíme, že podnikání vede k touze jednotlivce buďto po založení vlastní firmy a zahájení svého vlastního podnikání, nebo po životě v prostředí samostatnosti (soběstačnosti), při malém množství prostředků, v prostředí firmy s vysokým růstem. Podnikání je ve skutečnosti způsobem rozvoje myšlení aréně vyznačující se značnou nepředvídatelností a neurčitostí. Bez ohledu na to, jak je definováno, podnikání jako skutečnost a jako základ škol typu business school během posledních dvaceti let prudce vzrostlo. Za posledních deset let došlo k výraznému nárůstu vysokoškolských programů zaměřených na podnikání, uvádí Timothy Jones, předseda nadace Louis and Herold Price Foundation a místopředseda ústavu Price Institute for Entrepreneurial Studies (ústav podnikatelských věd) s ředitelstvím v New Yorku. To, k čemu v oblasti terciérního vzdělávání došlo, je vytvoření specializovaných center v rámci BS, která jsou zaměřená na podnikání. Nejedná se jen o nějakou náhodnou přednášku, která se tu a tam zabývá přípravou podnikatelského záměru nebo financováním projektů. Studenti teď mohou v těchto centrech navštívit velké množství přednášek a naučit se všem stránkám podnikání. Tento nový důraz na podnikání způsobila celá řada faktorů. Spojení dostupnosti osobních počítačů a nepřekonatelných zdrojů internetu umožnilo ambiciózním nositelům nového podnikání vytvořit své firmy a prosadit se s nimi i s minimálním rozpočtem provozního kapitálu.

24 Hromadná propouštění, ke kterým dochází u významných společností v době hospodářských poklesů, mezi tím přesvědčila mnohé nezaměstnané o tom, aby se pokusili zkusit štěstí tak, že pokusí na svobodu podnikatele v sobě ukryté. Školy podnikání s kvalitně propracovanými programy o podnikání jsou připraveny sloužit příští generaci kapitalistů rozumějícím internetu a připraveni na IPO. Důraz na podnikání Zatím co školy po celém světě zakládají svá centra podnikání a nabízejí vyšší koncentraci kurzů o rozvoji nového podnikání, jedním z nejuznávanějších předních středisek v této oblasti je fakulta Babson College v Babson Park, ve státě Massachusetts. Tato škola inklinuje k podnikání již od svého založení, ale v roce 1993 zcela přepracovala svůj studijní plán tak, aby byla zcela zaměřena pouze na podnikání. V podstatě lze říci, že Babson dal v sázku vše, když prohlásil: budeme nabízet náš program MBA a vysokoškolský program úplně jinak, než kdokoli jiný na světě, a budeme je upravovat podle procesu podnikání uvádí Stehen Spinelli, ředitel centra Arthur M. Blank Center for Entrepreneurship (centrum pro podnikání) při Babson Collage. Studenti prvního ročníku programu MBA procházejí modulem tvořivosti, který odráží tvorbu, růst, zralost a obnovu podnikání uvádí Blank. Druhý modul se nazývá rozpoznání příležitostí. V rámci těchto modulů bere výuka v potaz různá hlediska. Jaká je tvořivost z hlediska účetnictví? Nebo z hlediska financí či podnikatele. Studenti druhého ročníku Bobsonu si mohou vybrat z 11 volitelných předmětů o podnikání, případně se mohou rozhodnout pro zcela samostatnou intenzivní podnikatelskou dráhu integrovaný program pro studenty, kteří mají přesně určená cíl, a to zahájit vlastní podnikání. Zatímco pár programů nabízí plány (podobně jako Babson) pro úplné vnoření studentů do problematiky podnikání, jiné školy velké i menší vyvinuly koncentrované, speciální programy o podnikání, které studenty připravují do světa samostatného podnikání. Na škole Carlson School existuje jednoletý kurz (soubor přednášek) Rozvoj nového podnikání (New Business Development Enterprise), který studentům druhého ročníku MBA umožňuje, aby se stali manažery projektů nového podnikání tím, že si prohlédnou počáteční příležitosti na Minnesotské univerzitě a potom usilují o financování realizovatelných nových technologií. Tito studenti za rok vyhodnotí 20 technologií a ve spolupráci s fakultou a učiteli provádějící posouzení trhu, vytvářejí podnikatelské záměry a hledají závazné nedostatky z hlediska porušení patentových práv, bezpečnostních norem a porušení právních předpisů. Tento podnikatelský přístup k vývoji nového produktu zasahuje všechny zásobníky vzdělávání o podnikání a nabízí studentům užitečnou průpravu ve všech fázích obchodního (soukromého) podnikání, uvádí Johnson. Je zaměřen na základní problémy hodnoty produktu a proveditelnosti, které jsou velkými firmami v chaosu každodenního podnikání často přehlíženy. Proto i když jsou naši studenti pracovat k velkým firmám, věci, které se u nás naučili, mohou být velice hodnotné. Během programu Podnikatelských studií na Univerzitě Clarkson v Potsdamu (stát New York) jsou vysokoškoláci studující podnikání ponořováni do skutečného světa podnikání od prvního ročníku a stávají se součástí týmu, který rozjíždí a provozuje nějakou společnost.

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Monika PISKORZOVÁ, Pavlína HRONOVÁ Vysoká škola podnikaní, katedra Podnikaní monika.piskorzova@vsp.cz, pavlina.hronova@vsp.cz Abstrakt

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Evropský inovační prostor versus globální inovace

Evropský inovační prostor versus globální inovace Evropský inovační prostor versus globální inovace Josef F. Palán Bankovní institut vysoká škola Cíl a metodika zpracování Cílem příspěvku je poukázat na inspirativní inovační modelové přístupy uplatňované

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více