Koho VY považujete za obtížně dosažitelné skupiny? Strategie pro oslovení a zapojení cílových skupin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koho VY považujete za obtížně dosažitelné skupiny? Strategie pro oslovení a zapojení cílových skupin"

Transkript

1 Koho VY považujete za obtížně dosažitelné skupiny? Strategie pro oslovení a zapojení cílových skupin

2 Koho VY považujete Who are you za calling obtížně hard-to-reach? dosažitelné skupiny? Strategie Strategies pro oslovení for a reaching zapojení and cílových skupin Tato příručka obsahuje souhrn zkušeností agentury GLE v oslovování a zapojování cílových skupin. GLE kromě vedení dvou agentur pro místní podnikání v jižním Londýně řídí mnoho projektů zaměřených na podporu podniků a podnikání v cílových skupinách. V rámci projektu Reaching for Enterprise (Dosáhnout na podnikání) jsme například pracovali na zapojení nezaměstnaných uživatelů sociálního bydlení v devíti městských částech Londýna a naše Inspiring Innovation (Podněcování inovace) v projektu London s Food Sector (Londýnský potravinářský sektor) pomohla podnikatelům z etnických menšin rozvíjet v tomto sektoru vlastní podniky. Tato příručka byla zpracována na základě intenzivních rozhovorů s pracovníky, kteří tyto projekty realizovali, od vedoucích osobností komunit až po projektové manažery. Z rozhovorů jasně vyplynul tento poznatek: k osobám, které označujeme jako obtížně dosažitelné (např. nezaměstnaní, komunity některých etnických menšin, skupiny některých náboženských vyznání, osoby se zdravotním postižením a ženy) často ve skutečnosti vůbec není těžké přístup získat. Problematický bývá spíše typ nabízené podpory podnikání a způsob její propagace a realizace. Podpora podnikání bývá často nedostatečně přizpůsobena potřebám komunitních skupin, neodráží citlivě jejich kulturu a je realizována postupem shora dolů. Pokud Organizace na podporu podnikání (Enterprise Support Organisations, ESO) chtějí do programů cílové skupiny skutečně zapojit, musí změnit svůj způsob uvažování. Obtížně dosažitelné totiž nejsou naše cílové skupiny jsme to my. Rady a doporučení formulovaná v této příručce vycházejí z naší rozsáhlé praxe v terénu zahrnující spolupráci s cílovými skupinami a jejich zapojování do programů a projektů. Protože ji zpracovala jedna ESO pro ostatní ESO, uvádí řadu praktických rad pro účinnější přístup k těmto skupinám. Obr.: Sarah Runge z Gle (uprostřed) s Ming Way Sham a Stephanie Tang z winnerfoods.co.uk 1

3 Oslovení cílového trhu Poznejte lokality a komunity Zásadní význam při zvyšování informovanosti o podpoře podnikání v cílových skupinách mají terénní pracovníci. Terénní pracovníci by pokud možno měli být informovanými členy cílových skupin s důkladnou znalostí komunity, již se snaží zapojit, ať už jde o znalost konkrétní lokality, etnické skupiny nebo komunity s určitým vyznáním. Terénní pracovníci musí mít schopnost empatie se svými klienty a porozumění jejich situace. Doporučujeme ke konkrétním cílovým skupinám přiřazovat vhodné terénní pracovníky a poradce pro podnikání. Je například účelné, aby pro nabídku možností podpory podnikání v portugalské komunitě jižního Londýna byli využiti terénní pracovníci z této komunity. Jak potvrdil jeden z našich terénních pracovníků: Nemají přede mnou ostych, protože jsem jedním z nich. Snažíme se pokud možno využívat terénní pracovníky a poradce pro podnikání hovořící jazykem cílové skupiny, například při propagaci našich služeb ve Stockwellu, čtvrti v jižním Londýně s vysokou mírou deprivace, jsme využili spolupracovníky mluvící kreolsky, francouzsky, španělsky a somálsky. Přestože je v zásadě třeba podporovat jednání v angličtině (protože posiluje integraci osob do širší společnosti), může být komunikace s občany v jejich mateřském jazyce významným nástrojem pro počáteční zapojení klientů a pomáhá také získat jejich důvěru. V některých případech jsme zjistili, že je nezbytné realizovat vzdělávací kurzy a zpracovávat podkladové materiály v jazyce komunity, abychom jejím členům poskytli odrazový můstek, díky němuž budou schopni se zapojit do nosných služeb na podporu podnikání. Nedávno jsme například do několika jazyků přeložili pokyny k účetnictví. Rozvíjení potenciálu členů komunity k vykonávání terénní práce je jedním z postupů, jež jsme využili pro citlivý a účinný marketing našich služeb. 2

4 Spolupracujte s místními agenturami a vedoucími osobnostmi komunit Pro získání přístupu k cílovým skupinám má zásadní význam zajištění souhlasu s vaším projektem ze strany místních agentur, vedoucích osobností komunit a organizací ovlivňujících veřejné mínění. Tyto agentury již důvěru místní komunity mají a mohou překlenout odstup mezi cílovými skupinami a poskytovateli podpory podnikání. K výhodám zaměstnávání informovaných členů cílových skupin jako terénních pracovníků a poradců pro podnikání patří snazší identifikace a zapojení vhodných místních agentur a vedoucích osobností komunit. Jeden z našich terénních pracovníků, pověřený zapojením náboženských skupin ve Stockwellu, je například sám praktikujícím křesťanem a domnívá se, že mu to práci s místními náboženskými skupinami značně usnadňuje, protože k nim má blízko, má z čeho vycházet. Při zahajování našich programů a projektů příslušnou oblast vždy zmapujeme a zdokumentujeme agentury činné v příslušné lokalitě. Bez řádného průzkumu mohou totiž i pracovníci s dobrou znalostí cílových skupin vycházet z mylných předpokladů o vhodnosti agentur pro spolupráci a nejlepší metodě oslovení určitých komunit. Obvykle například nikdo nezpochybňuje myšlenku, že realizace v místních komunitních centrech jednoznačně zaručuje úspěšnost terénní práce. Jeden příjemce služeb na podporu podnikání však k tomu řekl: Proč bych měl chodit na kurzy do komunitního centra, které je vyhlášené prodejem drog? To ale nemůžete vědět, když tu nebydlíte. Při výběru agentur a neziskových organizací (NNO) pro spolupráci buďte kreativní. Úspěšně spolupracujeme s řadou místních agentur, k nimž patří ženské NNO, centra péče o děti, úřady práce, mešity, kostely, školy a Registered Social Landlords (Registrovaní poskytovatelé sociálního bydlení) (viz případová studie na str. 4). Nepodceňujte příležitosti, které nabízejí některé agentury nebo prostředí. Mešity, kostely a jiná náboženská centra jsou často ochotny poskytnout prostory pro činnosti na podporu podnikání určené také pro osoby, které nemusí být nezbytně členy jejich komunity. Podle našich zkušeností akce na podporu podnikání pro místní obyvatele často také ochotně pomáhají realizovat školy. Spolupráce s místními agenturami funguje nejlépe, když si můžete poskytované služby vzájemně doplňovat a zvyšovat tak jejich hodnotu. Agentura GLE se například spojila s ženskou NNO Sure Start (Jistý start), která již pro místní ženy realizovala kurzy pro zvyšování sebedůvěry, a nabídla jí modul zaměřený na samostatnou výdělečnou činnost. Na podporu podniků a podnikání je také zaměřena řada škol, a proto je u nich vyšší pravděpodobnost, že budou uvažovat o partnerství s poskytovateli podpory podnikání. Potenciální klienti preferují různé agentury, a proto si musíme uvědomit, že jediný model zaručující úspěšnost neexistuje. Spolupráce s Registered Social Landlords se například osvědčila jako vynikající postup pro oslovení nezaměstnaných obecně, ukázalo se však, že pro získání přístupu ke konkrétním náboženským komunitám je vhodnější spolupráce s církvemi. K těmto otázkám je nutno přistupovat kreativně a s dobrou znalostí místního prostředí. 3

5 Nesmíme zapomínat, že v místních agenturách můžeme narazit na střet zájmů a skrytou rivalitu. Tyto rozpory lze při vyjednávání často překlenout jen díky diplomatickému a citlivému přístupu. Obtížné je také vyjednávání vztahů s vedoucími osobnostmi komunit - není jednoduché nad nimi získat kontrolu. Vytvoření vazeb může trvat déle, než jste předpokládali, takže se musíte obrnit trpělivostí a vytrvalostí. Spolupráce s Registered Social Landloards (Registrovaní poskytovatelé sociálního bydlení) Příklad nejlepší praxe Spolupráce s Registered Social Landloards při získávání přístupu ke skupinám nezaměstnaných Jak jsme postupovali? V rámci projektu Reaching for Enterprise (R4E, Dosáhnout na podnikání) jsme spolupracovali s Registered Social Landlords (RSL), abychom dokázali oslovit nezaměstnané a propagovat možnost samostatné výdělečné činnosti v této skupině. RSL jsou agentury pro správu nemovitostí, které jsou obvykle místními úřady pověřeny správou domů určených pro sociální bydlení. Naši marketingovou kampaň pro podporu podnikání jsme v zásadě přilepili k běžné komunikaci probíhající mezi RSL a jejich nájemníky. Organizace RSL zasílala nezaměstnaným nájemníkům dopisy vysvětlující, čeho se projekt Reaching for Enterprise vlastně týká. V dopisech bylo uvedeno telefonní číslo pracovníků, jimž měli zavolat, pokud se do projektu rozhodnou zapojit. Nájemníkům pak byli přiděleni terénní pracovníci, kteří je vedli a odkazovali na vhodné produkty a zařízení pro podporu podnikání. K dnešnímu datu bylo založeno přes 60 nových podniků, což výrazně převýšilo cíl programu, který byl 21 podniků. Kromě toho se v důsledku marketingové kampaně na organizátory obrátilo s dotazy více než 1250 osob. Díky tomu, že RLS jako neziskové organizace samy vlastně plní sociální poslání, velmi ochotně s námi na tomto projektu spolupracovaly a činnost probíhala bez nejmenších problémů. Projekt byl pro RLS navíc jasným přínosem, protože jsme rozvinuli kapacitu této organizace pro realizaci služeb na podporu podnikání. Organizace RSL díky projektu Reaching for Enterprise vytvořila pracovní skupinu pro předávání námětů a poučení z modelu tohoto projektu s cílem nadále podporovat nájemníky při dosahování jejich podnikatelských cílů. 4

6 Volte různorodé marketingové strategie Při průběžném, každodenním zvyšování povědomí o vašich službách nemůžete spoléhat výhradně na místní agentury, jež mají omezené zdroje a realizují specifické projekty sledující jejich vlastní cíle. Projektoví manažeři by měli pověřit konkrétní členy týmů, aby během celého programu usilovali o navázání kontaktů s potenciálními klienty. Při náboru klientů je nutno zvážit využití proaktivního individuálního přístupu. Naši pracovníci v rámci náboru obcházejí domácnosti, oslovují občany před místními stanicemi metra, zřizují pouliční stánky v příslušných lokalitách a navštěvují místní podniky. Často provádíme intenzivní mapování, kdy sestavíme úplný přehled cílové oblasti a identifikujeme nejvhodnější místa pro oslovení potenciálních klientů. Rozesílání marketingových tiskovin potenciálním klientům rozhodně nenahrazuje metody náboru založené na osobním kontaktu. Ve všech marketingových materiálech, které vytvoříte, musíte naprosto jasně formulovat cíle nabízeného podpůrného programu a přesně informovat potenciální účastníky o tom, jak jim program může pomoci. Zvažte inzerci na úřadech práce, ve zprostředkovatelnách práce, knihovnách, vzdělávacích centrech a místních novinách. Spojujte své marketingové kampaně s kampaněmi místních agentur, které mají důvěru obyvatel, např. Registered Social Landlords, viz výše. Nesmíte také podceňovat sílu osobního doporučení; trvá však dlouho, než marketing z doslechu nabere na intenzitě. Projekty jsou často financovány krátkodobě, a když si váš projekt získá dobrou pověst mezi klienty, může se již blížit závěru. Zvažte proto proaktivní marketingové aktivity, které např. vyzývají občany, aby to řekli příteli, sousedce nebo v kostele, nebo jim dokonce v této souvislosti poskytující pobídky. Nespoléhejte na jedinou marketingovou strategii, zejména pokud chcete získat podnikatele, kteří již řídí vlastní podniky (majitelé podniků nemají nikdy čas a k zapojení do jakýchkoli aktivit na podporu podnikání je budete muset výslovně přesvědčit). Marketingovou strategii diverzifikujte a pro oslovení skupiny klientů využijte co největší počet dostupných prostředků, např. noviny, webové stránky, návštěvy domácností a rozdávání letáků. 5

7 Diversifikace marketingové strategie: Příklad nejlepší praxe Při náboru cílové skupiny nespoléhejte na jednu marketingovou strategii - diverzifikujte Jak jsme postupovali? V rámci projektu Global Gateway2Trade (GG2T, Globální brána k obchodu) jsme pomáhali podnikům v oblastech Cíle 2 ve vlastnictví příslušníků černošských a jiných etnických menšin nabízet jejich produkty a služby na mezinárodním trhu. Bylo velmi náročné tyto podniky pro projekt získat. Z počátku jsme vytvořili partnerství se 6 místními agenturami pro podnikání činnými v cílových oblastech. Agentury byly pověřeny marketingem GG2T a identifikací potenciálních klientů. Místní agentury však často neměly zdroje pro identifikaci klientů a některé z nich realizovaly v rámci Cíle 2 vlastní projekty, takže kdyby odkazovaly podniky na GG2T, mohlo hrozit dvojí financování. Nebylo lehké tento náročný úkol vyřešit. Museli jsme značně diverzifikovat naši marketingovou strategii s využitím kombinace těchto metod: spolupráce s menšími alternativními komunitními sítěmi etnických menšin, např. inkubátory, poskytování informací o projektu podnikům vybraným náhodně z telefonního seznamu a jiných veřejně dostupných zdrojů, návštěvy podniků v cílových oblastech, např. v místních průmyslových čtvrtích a na hlavních ulicích (navštívili jsme 150 podniků), rozdávání letáků u vchodu do metra, inzerce v novinách, napojení na značný počet webových stránek, roznášení marketingových materiálů na nejrůznější místa, např. do knihoven, klubů a právnických firem. 6

8 Poskytování služeb Experimentujte s různými časy, místy a formáty Stanovení času a místa vhodného pro poskytování podpory podnikání cílovým skupinám má pro snadnou dostupnost služeb zásadní význam. Provedli jsme průzkum mezi potenciálními podnikateli a existujícími podniky a zjistili jsme, že obě skupiny preferují, aby činnosti na podporu podnikání probíhaly dopoledne. 1 Stávající podniky často také ocení, když jsou služby poskytovány mimo pracovní dobu, např. večer. Pokud jde o místo, průzkum prokázal, že podnikatelé řídící podniky dávají přednost poskytování podpory v provozovně nebo na pracovišti, což jasně souvisí s jejich pracovním vytížením. Oblíbeným místem byla také místní komunitní centra. Osoby, které dosud nezaložily vlastní podnik, preferovaly jako místo přístupu k podpoře podnikání úřady práce, po nich následovala podnikatelská centra a místní komunitní centra. Pro vytvoření atmosféry sociální interakce, podpory účasti a vytváření sítí je také vhodné účastníkům podávat lehké občerstvení. Místa pro realizaci terénní práce musí být neutrální - terénní pracovník i klient se tam musí cítit bezpečně a příjemně. Terénní práci v domácnostech klientů je lepší se vyhnout, protože může ohrozit bezpečnost terénního pracovníka. Je však žádoucí, aby klienti dobře znali místo konání akce, aby se ohroženi necítili zase oni. Klienti navíc nemusí mít peníze ani chuť dojíždět za terénními pracovníky daleko, takže vybraná místa by měla být co nejblíže jejich bydliště. Terénní pracovníci musí k výběru místa přistupovat flexibilně - naši pracovníci se setkávají s klienty na nejrůznějších místech, od knihoven po bistra McDonald s. Z průzkumu vyplynulo, že nově založené i zavedené podniky dávají přednost individuálnímu poradenství, na něž navazuje skupinová podpora. Osobní podpora se těšila mnohem větší oblibě než rady poskytované telefonicky nebo em. To je výrazem přání klientů získat konkrétní rady pro řešení otázek a problémů, jimž čelí, a také spřízněné a vzájemně prospěšné fórum pro diskusi o podnikání. Při práci s potenciálními podnikateli zvažujícími možnost samostatné výdělečné činnosti jsme zjistili, že v první fázi podpory podnikání se osvědčují setkání ve skupině, které potenciálním podnikatelům umožňují rozvíjet podnikatelské záměry. Po upřesnění podnikatelských záměrů mohou účastníci začít čerpat individuální podporu. 1 Strive Partnership, Client and Service Provider Research (Usilujte o partnerství, Průzkum klientů a poskytovatelů služeb), červen

9 Existující podniky je snazší do projektu zapojit na individuální úrovni, pokud to ovšem umožňují zdroje. Schůzky s poradci probíhají nejlépe, když si majitelé podniků mohou diktovat podmínky, např. čas, místo a téma. Majitelé podniků si velmi cení příležitostí ke získání poučných rad od jiných úspěšných podnikatelů. K úspěšným formám poskytování podpory patří také organizace akcí podporujících práci v sítích, kde si podnikatelé mohou vzájemně vyměňovat zkušenosti a které často mohou vést k vytvoření nových podnikatelských vazeb. Úspěchy v získávání podniků jsme zaznamenali zejména tam, kde jsme nabídli různorodou podporu zahrnující práci v sítích, výstavy (viz obrázek výše), seznámení s příklady nejlepší praxe, workshopy, obchodní mise a také individuální podporu. Díky takto široké nabídce služeb si podnikatelé mohou vybrat, jaký formát podpory podnikání by jim nejlépe vyhovoval. Zajistěte, aby vaše služby na podporu podnikání zahrnovaly co nejvíce praxe, např. kurzy pro zpracování podnikatelského záměru by měly zahrnovat praktickou část, třeba cvičné sestavení záměru podle vzoru. Abychom zajistili, že naše akce budou praktické a pro klienty užitečné, zařazujeme do nich také řešení problémů a případové studie. Nesmíme však zapomínat, že ideální čas, místo a formát realizace podpory podnikání neexistuje. Pokud cílovou skupinu znáte poměrně málo, je vhodné si různé časy a místa vyzkoušet a zjistit tak, co je nejvhodnější (viz případová studie níže). Experimentování s časem a místem: model Urban II Příklad nejlepší praxe Pokud cílovou skupinu neznáte, vyzkoušejte různé časy a místa zajišťující co největší dostupnost vašich služeb Jak jsme postupovali? GLE onelondon pomocí projektu Urban podporuje podniky a podnikání obyvatel Stockwellu, čtvrti v jižním Londýně s vysokou mírou deprivace. Díky tomu, že jsme akce realizovali v různou dobu na nejrůznějších místech, jsme dokázali oslovit také ty osoby, u nichž nosné programy selhaly. Do projektu jsme například zapojili nezaměstnané ženy (a ženy nevyužívající svoji kvalifikaci) tak, že jsme realizovali semináře v místních školách během vyučování. Tato taktika byla zvlášť úspěšná u žen, které měly v těchto školách děti, protože jim umožnily skloubit účast na kurzech s péčí o děti. Akce organizujeme také v jiných komunitních prostorách, např. mešitách a kostelech. Tím, že experimentujeme s nejrůznějšími časy a místy konání, chceme naše služby co nejvíce zpřístupnit členům komunity. 8

10 Podporujte podnikání pomocí rozvoje osobnosti Zásadní význam v našem přístupu k práci s cílovými skupinami má důraz na rozvoj osobnosti. Naučit klienty zpracovat podnikatelský záměr je sice hezké, ale pokud nemají dostatečnou sebedůvěru a nevěří ve své osobní dovednosti potřebné k úspěšné prezentaci podnikatelských záměrů bankám a úvěrovým ústavům, nepodaří se jim záměry realizovat. Klienti si díky kurzům rozvoje osobnosti uvědomí, co budou pravděpodobně muset vlastnímu podniku obětovat, takže nemají nereálná očekávání. Tento kurz také pomůže odhalit motivaci klientů k založení vlastního podniku. Pro někoho, kdo byl většinu života zadlužený nebo měl v bance jen velmi málo prostředků, může být velmi svůdná možnost získat úvěr liber na založení podniku. Na akcích proto zdůrazňujeme, že úvěr rozhodně není dobrým důvodem pro založení podniku. Školení v rozvoji osobnosti často klientům spíše pomáhá zjistit, jaké dovednosti již mají, než rozvíjet nové dovednosti. Ženy, s nimiž pracujeme, nám například často říkají, že by nezvládly účetnictví a finanční řízení vlastního podniku, přesto však účinně řídí domácí finance, platí účty a stanoví, kolik jim zbývá na týdenní nákupy. Když klientům předvedeme, jaké využitelné dovednosti již mají, pomáháme jim výrazně zvýšit sebedůvěru a sebeúctu. Klíčovou oblastí, kde potřebují trochu vybrousit je rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností potřebných k tomu, aby uměli sebe i svůj podnik prodat. Hodně času v rámci rozvoje osobnosti věnujeme tomu, abychom účastníkům pomohli dobře si promyslet podnikatelský záměr rozhodně nezačínáme praktickými otázkami vypracování podnikatelského záměru a získání finančních prostředků. Klienty například žádáme, aby si promysleli, zda by nebyli schopni pro podnikání využít své zájmy a koníčky. Pokud již podnikají neoficiálně, jednáme s nimi o tom, jak bychom jim mohli pomoci toto podnikání zlegalizovat. Naše kurzy rozvoje osobnosti se také snaží bořit předsudky týkající se podnikání, např. představu, že dobrý obchodní zástupce musí být agresivní nebo že podnikatelé jsou mladí běloši v oblecích. Při práci s cílovými skupinami nesmíme zapomínat, že podnikání skutečně zahájí jen malá část klientů. Školení v rozvoji osobnosti však nikdy nepřijde nazmar. Dovednosti, které se zde klienti naučí, jim mohou být přínosem v mnoha oblastech života a pomoci jim najít práci (pokud jsou nezaměstnaní) nebo lepší, uspokojivější práci (pokud není využívána jejich kvalifikace). 9

11 Identifikujte potřeby svých klientů Nejdůležitější radou v této oblasti je: Nepředepisovat! Potřeby klientů neumíte nejlépe posoudit vy, ale oni sami. Měli byste pokud možno vždy podporovat sebediagnózu. Pro potenciální podnikatele mohou být vhodné schůzky názorně dokládající, jaké to je provozovat samostatnou výdělečnou činnost. Při těchto schůzkách je třeba stručně popsat osobní vlastnosti i praktické dovednosti potřebné pro zahájení podnikání. Účastníci tak získají informace potřebné pro identifikaci mezer ve svých dovednostech. Velmi důležité je poskytnout příležitost k sebediagnóze také podnikatelům, kteří již vlastní podnik provozují. Podnikatelé obvykle nemají rádi, když jim říkáte, jakou podporu jejich podniky potřebují. Těmto skupinám se navíc neříká obtížně dosažitelné pro nic za nic nemusíme vůbec vědět, jakou podporu potřebují, a pokud naše současná nabídka tyto skupiny zaujmout nedokázala, nemůžeme tvrdit, že jim rozumíme. Připravili jsme několik sebediagnostických nástrojů pro potenciální podnikatele a majitele existujících podniků, které mohou využít pro identifikaci vlastních potřeb v oblasti podpory podnikání (viz případová studie níže). Tyto nástroje nenahrazují budování vzájemné důvěry s podnikateli, získání souhlasu místních agentur ani individuální instruktážní schůzky. Pomáhají nám však pružně upravit nabídku podpory tak, aby účinněji reagovala na potřeby malých podniků. Někteří klienti raději vyplňují sebediagnostické nástroje ve volném čase, mnozí však ocení individuální vedení s vysvětlením nástrojů a pomoc při promýšlení odpovědí. Zvláštní vedení je nezbytné, zejména pokud angličtina není klientovým mateřským jazykem. Upozorňujeme, že nástroje má smysl používat, jen když je respondentům poskytnuta podrobná zpětná vazba týkající se jejich odpovědí, které vedou ke zpracování vyhovujícího balíčku podpory. Resumé Služby realizujte v různou dobu na různých místech, aby byly pro cílovou komunitu co nejdostupnější. Skupinové akce jsou užitečné především pro potenciální podnikatele, jimž pomáhají rozvinout podnikatelské záměry, existující podniky však snáze získáte pro individuální podporu, kde můžete nabídnout konkrétněji zaměřené služby. Zvažte realizaci akcí pro rozvoj osobnosti, kde si klienti budou moci dobře promyslet podnikatelské záměry a pracovat na svých měkkých dovednostech. Kurzy rozvoje osobnosti se vždy vyplatí, protože klientům, kteří vlastní podnikání nezahájí, mohou pomoci získat zaměstnání. Žádejte klienty, aby posoudili vlastní potřeby podpory. Pro potenciální podnikatele můžete zvolit schůzky názorně přibližující podnikání, pro existující podniky jsou vhodné sebediagnostické nástroje. 10

12 Využití sebediagnostických nástrojů Příklad nejlepší praxe Používejte sebediagnostické nástroje - pomohou vám vyvinout model podpory podnikání, který nebude preskriptivní. Jako příklad uvádíme nástroj našeho Poradenského centra pro podnikání Osobní dovednosti Počty Dobré s několika nebo žádnými problémy Mohly by být lepší Značná potřeba zlepšení Akutní potřeba zlepšení Čtení Postoje Sebedůvěra Motivace Komunikace Spolupráce Podnikatelské dovednosti Nákup zásob a zařízení Průzkum trhu Prodej a marketing Navrhování propagačních /prodejních materiálů Péče o zákazníky/ jakost Prognóza zisku/ cash flow Podnikové plánování Zdroje financování/ prezentace pro banky Dobré s několika nebo žádnými problémy Mohly by být lepší Značná potřeba zlepšení Akutní potřeba zlepšení Účetnictví/ výkaznictví Posouzení konkurence Zákony/ daně/ pojištění Lokalita/ provozovna Stanovení ceny produktu Nábor pracovníků/ smlouvy Řízení zaměstnanců IT/ počítače 11

13 Upravte své služby podle potřeb klientů Obsah podpory podnikání Jak jsme zdůraznili, univerzální postup pro realizaci úspěšné podpory podnikání v cílových skupinách neexistuje. Přesto však můžeme uvést několik praktických rad. Veškerá podpora nabízená existujícím podnikům musí mít jasnou vazbu na zvýšení jejich ziskovosti. To samozřejmě platí pro všechny podniky, nejen ve vlastnictví osob z cílových skupin. Můžete například mít k dispozici státní finanční podporu pro realizaci vzdělávání na úrovni učebního oboru nebo angličtiny pro cizince (kvalifikační úroveň NVQ2 nebo ESOL) pro zaměstnance malých podniků, ale pokud majitelé podniků neuvidí jasné finanční přínosy konkrétního kurzu, bude těžké získat pro tyto kurzy potenciální klienty. Přístup ke zdrojům financování Získání finančních prostředků je pro nově zakládané i existující podniky zdrojem největších starostí, zejména ve znevýhodněných skupinách. V mnoha projektech, které jsme realizovali, byla nedostupnost finanční podpory uváděna jako největší překážka úspěchu. Je vhodné klientům již na začátku jasně vysvětlit, které možnosti financování jsou pro ně schůdné. Klient přitom musí uvést pravdivé informace o své finanční situaci, což může být citlivá otázka. Navrhovaná finanční řešení musí zohledňovat místo a kulturu. Účtování úroků může být například pro některé náboženské skupiny nepřijatelné za těchto okolností lze uvažovat modely zahrnující speciální granty nebo bezúročné půjčky, jako je finanční nástroj pro muslimy Shariah. Právní otázky Podnikatelům často dělá starosti legislativa s dopadem na jejich podniky a je pro ně těžké získat odbornou pomoc v této oblasti. Zjistili jsme, že je vhodné uvažovat o zařazení seminářů týkajících se obecných právních otázek, jež musí malé podniky řešit, a zahrnujících právní poradnu, kde mohou klienti klást konkrétní dotazy právníkům nebo daňovým poradcům. Poskytování podpory podnikání je nutno provázat s poradenstvím ve věci péče o děti a příslušných dávek, protože problémy v této oblasti mohou být zásadní překážkou pro založení podniku. Pokud jde o dávky, mívají financující instituce bohužel nepřiměřené požadavky - poskytovatelé podpory podnikání často musí prokázat, že příjemci dávky přestali čerpat, takže je lze počítat mezi výstupy. Je však pochopitelné, že se lidé nejsou ochotni vzdát jistých dávek a vstoupit na nejistou půdu, kterou řízení vlastního podniku bezesporu představuje. 12

14 Pokud se požadavky financujících institucí nezmění, budou poskytovatelé podpory podnikání muset zajistit, aby příjemcům byly poskytnuty jasné a včasné informace o dávkách a v případě potřeby o nich jednat s orgány sociálního zabezpečení. Možnému nedorozumění mohou také předejít letáky s radami pro osoby zahajující samostatnou výdělečnou činnost. Náš projekt Reaching for Enterprise vstoupil do partnerství s Jobcentre Plus, aby zajistil, že dávky klientům programu odebrány nebudou. Organizování akcí, na nichž si podnikatelé mohou vyzkoušet prodej svých produktů, pokud je schůdné, jim poskytuje cennou možnost posoudit tržní poptávku po produktech. Díky partnerství s místními školami můžeme organizovat prodejní akce na hřištích; vhodným řešením je také pronájem stánků v místních tržnicích a účast na místních akcích pro veřejnost a výstavách. Citlivý přístup k situaci a kultuře klientů Poskytovatelé podpory podnikání by především měli přistupovat citlivě k situaci a kultuře klientů, snažit se porozumět motivaci a překážkám, jimž při zakládání podniku čelí, jako jsou obavy ze ztráty dávek a strach z dluhů a neúspěchu. Tento oddíl nabízí stručný přehled některých postupů, jež se nám při práci s konkrétními skupinami osvědčily. Jak jsme již v této příručce několikrát zdůraznili, nejlepší postup pro nabízení podpory podnikání neexistuje služby by však rozhodně měly být flexibilní a metody vhodné pro konkrétní cílové komunity je nutno navrhovat ve spolupráci s místními partnerskými organizacemi. Obchodníci šedé ekonomiky se podle našich zkušeností domnívají, že chybí aktivity na podporu podnikání, které by přímo vyhovovaly jejich potřebám. Tato skupina vzhledem ke své situaci považuje nejčastější přístup k podpoře podnikání s důrazem na tradiční formy podnikového plánování za nevhodný. Podnikatelé šedé ekonomiky také uvádějí, že poskytovatelé podpory je nesmějí za jejich postavení odsuzovat a musí podporu realizovat v neutrálním prostředí, kde nemají pocit ohrožení. Zjistili jsme, že důvěru těchto podnikatelů nám pomůže získat, když zdůrazníme náš neziskový status a distancujeme se od finančních a jiných úřadů. Osoby se zdravotním postižením kritizují nedostatečný přístup k programu podpory podnikání a znalosti odborných poradců. Osoby se zdravotním postižením mohou při sestavování podnikatelských záměrů potřebovat větší pomoc. Podpora se musí přizpůsobit jejich tempu a být poskytována na místě vyhovujícím jejich potřebám. Velmi důležité jsou rady týkající se dávek a výhod, zejména pro zdravotně postižené osoby (např. úvěr na daně pro osoby se zdravotním postižením, příspěvky na přístup k práci, příspěvky na bydlení). Kdykoli je to možné, je také třeba využít kvalitní podporu instruktora, která pomůže podnik udržet. Hlavní oblasti podpory zdravotně znevýhodněných podnikatelů by mohly zahrnovat např. pomoc při využívání nových technologií, rady týkající se řízení podniku z domova jako alternativy k hledání bezbariérové podnikatelské provozovny. Poskytovatelé služeb by navíc měli zvyšovat informovanost o agenturách nabízejících podporu podnikatelům se zdravotním postižením (např. Podnikatelský program pro podnikatele se zdravotním postižením Londýnské rozvojové agentury nebo Asociace odborných pracovníků se zdravotním postižením), o službách, které poskytují, a jak by mohly podpořit poskytování služeb pro podnikání osobám se zdravotním postižením. Ve věci specifických postižení je také třeba konzultovat specializované NNO a požádat je např. o radu, jak nejlépe komunikovat s neslyšícími osobami. 13

15 Řada podnikatelů z afrických, asijských a jiných etnických menšin, s nimiž pracujeme, uvádí, že poradci a poskytovatelé finančních prostředků mají omezené znalosti podnikatelských modelů běžných v této skupině. Poradci a banky například prokazatelně nemají zkušenosti a znalosti potřebné k řádnému pochopení podnikatelských záměrů etnických menšin určených pro menšinové komunity, a proto často nedokáží dobře posoudit komerční potenciál návrhu. 2 Při zapojování a podpoře podniků etnických menšin se nám osvědčil postup, kdy identifikujeme příležitosti k tomu, aby podnikatelé uplatnili své podnikatelské záměry, odrážející často situaci v jejich konkrétní komunitě a kultuře, v nosných programech, což jim umožní získat přístup na větší trh a více zákazníků. Zjistili jsme, že účinným postupem, jak klientům názorně ukázat, jak by mohli založit vlastní podnik a zajistit jeho růst a jak se vypořádat s řadou překážek podnikání, které tyto skupiny uvádějí, je využití modelových rolí etnických skupin. Projekty a programy musí být dostatečně pružné, aby se přizpůsobily situaci a kultuře cílových skupin. Nedávný projekt GLE na podporu podnikání určený pro uprchlíky prokázal náš původní názor, že vzhledem ke kumulovaným překážkám, jako je zajištění bydlení, škol, zdravotní péče a překonání traumat, není reálné očekávat, že se uprchlíci budou programů účastnit systematicky. Lépe se osvědčil nárazový systém. Značnou překážkou pro potřebné úpravy poskytovaných služeb však bohužel byl nedostatečně pružný přístup financujících institucí. Propagace podnikání mezi mládeží vyžaduje dynamické a kreativní metody poskytování služeb s využitím úspěšných podnikatelů pro modelové role (činných např. ve sportu, nových mediálních technologiích a hudbě). Vytváření kultury pro podnikání: program Cesta k podnikání (Enterprise Pathway) Příklad nejlepší praxe Pomáhejte posilovat kulturu podnikání v místních školách Jak jsme postupovali? Agentura GLE onelondon v rámci programu DFES Enterprise Pathfinder Scheme (Program pro hledání cest k podnikání) spolupracovala s učiteli jedné školy v jižním Londýně na identifikaci prostředků pro vytvoření celoškolské kultury podpory podnikání. Tento projekt zahrnoval neformální schůzky s učiteli, na nichž jsme hledali co nejlepší cesty rozvoje ducha podnikání ve škole. Náš postup vycházející z těchto schůzek využíval vhodné části současných osnov, které rozvíjejí dovednosti pro podnikání; rozhodli jsme se totiž platné osnovy příliš nerozšiřovat. Tento postup klade silný důraz na rozvoj měkčích podnikatelských dovedností, jako je sebeanalýza, prodávání dovedností, řízení vztahů a vazeb, inovace, rozhodování a řešení problémů. Protože si mládež často ani neuvědomuje, že se učí dovednostem, může učitel použít velmi jednoduchou techniku a napsat na tabuli dovednosti, jejichž nácvik v příslušné hodině probíhá. Projekt se díky tomuto postupu vyhnul úzké definici podnikání a prokázal, že založení mikropodniku není jedinou metodou rozvoje podnikatelských dovedností. 2 Strive Partnership, Client and Service Provider Research (Usilujte o partnerství, Průzkum klientů a poskytovatelů služeb), červen

16 Využití modelových rolí Příklad nejlepší praxe Využití modelových rolí je vynikající metoda podpory podnikání ve všech komunitách, s nimiž pracujete. Jak jsme postupovali? Naše projekty často využívají případové studie a modelové role, které klienty vedou ke zvážení možnosti samostatné výdělečné činnosti. Na jedné akci, kterou jsme v rámci projektu Urban nedávno realizovali ve Stockwellu, jsme například požádali místní podnikatelku, aby prezentovala svoji případovou studii místní NNO pro ženské otázky. Šlo o poskytovatelku stravovacích služeb z portugalské komunity, která sama v oblasti Stockwell bydlí a zná překážky, které musí jeho obyvatelé při zahájení podnikání překonat. O svých zkušenostech hovořila jasně a upřímně a její vystoupení bylo pro posluchačky skutečnou inspirací. Udržení zájmu klientů Oslovit klienty a získat je pro programy podpory podnikání je velmi náročný úkol, ale zajistit, aby si zájem udrželi, bývá ještě těžší. Velmi důležitou roli zde hraje terénní pracovník, který klientovi nabízí pomocnou ruku a vedení. Zjistili jsme, že lidé jsou za průběžnou podporu od svého terénního pracovníka vděčni - oceňují, že je vede a motivuje osobní poradce. Když jsme se příjemců jednoho z našich projektů ptali, jak zlepšit služby terénních pracovníků, potvrdili potenciální i začínající podnikatelé, že by pro ně byly přínosem častější kontakty s terénními pracovníky. Je proto žádoucí, aby terénní pracovníci poskytovali klientům před založením podniku průběžnou, konkrétní a dlouhodobou pomoc, dokud neusoudí, že klienti jsou dostatečně samostatní, aby mohli pokračovat s omezeným počtem kontaktů. Přestože nabídka této služby je velmi náročná na zdroje, je nezbytné uvažovat intenzivnější kurzy nebo silnější vedení alespoň pro osoby s nižším vzděláním nebo motivací. Pro udržení klientů v programu na podporu podnikání je především nutno zajistit, aby nabízená podpora byla relevantní a měla vysokou kvalitu. Pokud financující instituce stanoví, že podporovaní podnikatelé musí povinně absolvovat určitý počet dní školení, pomáhá, když pro ně připravíte konkrétní pobídku, díky níž kurz dokončí, např. příležitost k prezentaci produktů na výstavách nebo k účasti v obchodních misích. Na obrázku vpravo je majitelka Omukongo Arts jako účastnice mezinárodního veletrhu v rámci v rámci projektu Global Gateway to Trade (GG2T, Globální brána k obchodu). Pro udržení klientů v projektech má také velký význam kontinuita programů. Projekty jsou bohužel často financovány jen v krátkodobém horizontu, což je překážkou pro průběžné poskytování podnikatelské podpory a poradenství. 15

17 Resumé Nesmíme zapomínat, že žádný univerzální postup pro úspěšnou podporu podnikání v cílových skupinách neexistuje. Podpora nabízená existujícím podnikům musí mít přímou vazbu na podporu zvyšování jejich ziskovosti podniky jinak nebudou vaše služby využívat. Podpora podnikání pro potenciální podnikatele by měla jako nedílnou součást zahrnovat poradenství v oblasti péče o děti a sociálních dávek. Velmi cenné může být zajišťování pilotních podnikatelských příležitostí pro potenciální podnikatele, protože jim pomůže posoudit poptávku po jejich produktech. Potenciální podnikatelé oceňují systematickou a dlouhodobou praktickou podporu ze strany terénních pracovníků, jež je v počátečních fázích zakládání vlastního podniku motivující. Poděkování Průzkum, z něhož vychází tato příručka GLE, by nebyl možný bez souhlasu a podpory našich hlavních financovatelů a partnerů. Chceme touto cestou poděkovat za finanční podporu organizaci Single Regeneration Board (SRB), která GLE umožnila zpracovat tuto praktickou příručku v partnerství s London Development Agency (LDA) a Business Link4London (BL4L). Za příspěvky děkujeme zejména těmto autorům: Emma Drever: GLE výzkumná pracovnice, evropská politika Geoff Hollett: Komunitní centrum Thessaly David Clarke: Komunitní centrum Stockwell Luisa Messina: Komunitní akční síť (Community Action Network) Laurence Sofowora: GLE, Podnikatelský poradce pro náboženské organizace Liam Hickey: GLE, Vedoucí poradce pro podnikání v Southwarku a Lambethu Irene Jeffery: GLE, Koordinátorka projektu Reaching for Enterprise Sarah Runge: GLE, manažerka projektů Global Gateway2 Trade a Inspire Ketevan Moseshvili: GLE, E-Business, manažer obchodu a rozvoje Rodolfo Basilio: GLE, komunitní poradce pro Stockwell Fotografie na titulní stránce: GLE Je dovoleno tisknout či pořizovat jednotlivé kopie této příručky pro osobní potřebu. Pro pořízení většího počtu kopií celé dokumentu či jeho částí nebo pro citaci jakékoli části obsahu této příručky v jiné publikaci je nezbytný písemný souhlas GLE. 16

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Rok 2009 byl pro GLE o.p.s. v Praze velmi úspěšným rokem. Spustili jsme náš první velký projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a přijali jsme výborný

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 Realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení GLE o.p.s. realizuje v období prosinec 2008 březen 2011 projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení podpořený

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Podnikatelské poradenství pro znevýhodněné skupiny

Podnikatelské poradenství pro znevýhodněné skupiny Podnikatelské poradenství pro znevýhodněné skupiny Metodika pro podnikatelské poradce pro práci s osobami ze znevýhodněných skupin Evropský sociální fond Praha&EU: Investujeme do Vaší budoucnosti OBSAH

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Vzdělávání podnikatelských poradců

Vzdělávání podnikatelských poradců Vzdělávání podnikatelských poradců Metodika podnikatelského poradenství pro osoby ze znevýhodněných skupin Evropský sociální fond Praha&EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Obsah Předmluva... 3 1. Role

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Stonebridge Landscapes Dundonald, Severní Irsko www.stonebridgelandscapes.co.uk

Stonebridge Landscapes Dundonald, Severní Irsko www.stonebridgelandscapes.co.uk Vznik podnikatelského záměru Philip Donnelly pracoval do roku 2006 jako zahradní architekt a pak se důsledkem nepříznivých okolností stal nezaměstnaným. O čtyři roky později se rozhodl vrátit k oboru.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

FUTURE CITY JOBS 1 POSILOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH PROSTŘEDNICTVÍM KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE 3

FUTURE CITY JOBS 1 POSILOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH PROSTŘEDNICTVÍM KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE 3 FUTURE CITY JOBS POSILOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH PROSTŘEDNICTVÍM KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE 3 Toto je třetí ze série případových studií projektu Future City Jobs zaměřených na

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více