Dotační a grantové příležitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové příležitosti"

Transkript

1 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny žlutě pdbarveny. 3. Uknčené dtační příležitsti jsu vypsány pd seznamem dtací a přeškrtnuty, v následující verzi budu smazány. 4. Na jedntlivé dtační prgramy lze přecházet hypertextvým dkazem přím ze seznamu dtací. TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ Veřejnprávní právnické sby 1. Obec OB 2. Svazek bcí SO 3. Příspěvkvá rganizace PO Nestátní neziskvé rganizace 4. Obecně prspěšná splečnst, splek, církevní splečnst, apd. NNO Obchdní splečnst 5. Akcivá splečnst, splečnst s ručením mezeným, atd. OS Ostatní 6. Fyzická sba FO 7. Jiná specifikace žadatele (např. vlastník budvy, lesa, cesty, apd.) JS INFORMACE K PROGRAMOVÉMU OBDOBÍ SPOLU S VYPSANÝMI VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE viz str

2 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR: Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (d )... 4 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (průběžně)... 5 Dtace 3: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně)... 6 Dtace 4: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pr rdinné dmy JS ( )... 7 Dtace 5: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek a řešení starých eklgických zátěží OB ( )... 8 Dtace 6: Ministerstv zemědělství: Pdpra restrukturalizace vcných sadů OS (d )... 9 Dtace 7: Ministerstv zemědělství: Pdpra včelařství JS (d ) Dtace 8: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Pdpra prevence před pvdněmi III OB (d ) Dtace 9: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací OB SO ( ) 12 Dtace 10: Ministerstv zemědělství: Prgram Pdprgram Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu a ptimalizace závlahvých sítí FO OS ( ) Dtace 11: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) Dtace 12: Ministerstv živtníh prstředí - Prgram Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) Pdprgramy , a OB SO PO FO OS NNO (d ) Dtace 13: Plzeňský kraj - Mikrgranty Plzeňskéh kraje na pdpru a živení kulturních a uměleckých aktivit pr rk 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Dtace 14: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (průběžně) Dtace 15: Plzeňský kraj Dtační prgram Odbru kancelář hejtmana 2015: Dtace z Fndu Rady Plzeňskéh kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (d ) Dtace 16: Plzeňský kraj Pdpra sprtvní činnsti dětí a mládeže v rce 2015 NNO ( ) Dtace 17: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Oranžvé hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 18: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Pdpra reginů OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 19: Česk-německý fnd buducnsti: dtační pdpra různrdých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Dtace 20: Nadace VIA - Města z jinéh těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Dtace 21: Nadace Člvěk člvěku - Grant pdpry becně prspěšných prjektů rku 2015 NNO FO (d ) Dtace 22: OP EU Z PO : 1. Výzvy z OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst celkem 10 dtačních prgramů OS ( i dále) Dtace 23: OP EU Z PO : výzva OP Zaměstnanst - Budvání kapacit sciálních partnerů JS ( ) Dtace 24: OP EU Z PO : 2. výzva IROP - Územní plány OB ( ) Dtace 25: OP EU Z PO : Operační prgram Zaměstnanst JS ( a ) Dtace 26: OP EU Z PO : Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Zvyšvání kvality ve vzdělávání PO (d ) Dtace 27: OP EU Z PO : Výzvy z OP ŽP - celkem 15 výzev JS (d dále knec různě)

3 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 28: Plzeňský kraj Pdpra plytechnické výchvy v mateřských a základních šklách v Plzeňském kraji v rce 2015 PO ( ) Dtace 29: Plzeňský kraj Pmc bcím, jejichž becní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pr rk 2015 OB (d ) Dtace 30: MAS sv. Jana z Nepmuku grantvý prgram STARTÉR 2015 PO NNO (d ) Dtace 31: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Strmy OB ( ) Dtace 32: ERA pmáhá reginům 2015 NNO PO (d )

4 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR: Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (d ) Ppis dtačníh titulu Prgram je určen na zachvání a bnvu nemvitých kulturních památek, které se nalézají mim památkvé rezervace a zóny, nejsu nárdními kulturními památkami a nejsu ve vlastnictví České republiky. Ppřípadě je mžné finanční prstředky využít na bnvu mvité kulturní památky pevně spjené se stavbu, jak jsu např. ltáře neb varhany v kstelech, pkud je tat stavba kulturní památku. Dále také na bnvu mvitých kulturních památek, pkud se nejedná restaurvání, např. bnva klejvých vzidel, strjů apd. Ptenciální žadatelé Dtace je určena pr vlastníky kulturních památek, žádsti pdávají prstřednictvím becních úřadů příslušných bcí s rzšířenu půsbnstí. Minimální výše příspěvku je Kč. Termín Datum Pr 1. kl Pr 2. kl Pr dplňkvé kl Telefn Webvá adresa 4

5 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Pdprvané druhy prjektů: a. pdpra vzniku, realizace a uvádění umělecky hdntných děl b. ediční pčin v blasti neperidických a peridických publikací c. získávání, bnva a udržvání kulturních památek a sbírkvých předmětů d. výstavní a přednáškvá činnst e. prpagace české kultury v zahraničí f. přádání kulturních festivalů, přehlídek a bdbných kulturních akcí g. pdpra kulturních prjektů služících k uchvávání a rzvíjení kultury nárdnstních menšin v České republice h. pdpra vysce hdntných neprfesinálních uměleckých aktivit i. chrana, údržba a dplňvání knihvníh fndu Frma pdpry: a) účelvá dtace b) půjčka c) návratná finanční výpmc Ptenciální žadatelé Právnické a fyzické sby v blasti kulturníh dění. D knce II. čtvrtletí (tj. d 30. června 2015) přijímají žádsti minimálně jeden 1 měsíc před zahájením prjektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pr příjem žádstí pdpru pět čtyři měsíce před zahájením prjektu. Výše pžadvané částky je maximálně d dvu třetin celkvých nákladů, u prstředků určených na záchranu kulturních památek d výše devíti desetin. Žadatelský pplatek je 1% z pžadvané částky, nejméně však Kč, nejvýše Kč. Telefn Webvá adresa 5

6 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 3: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je udržvat válečné hrby a pietní místa v pznatelném a důstjném stavu. Uchvat a vyzdvihnut památku vjáků a statních sb, které zahynuly v bji neb v důsledku aktivní účasti ve válečném knfliktu. Dtace je pskytvána v rámci prgramu ISPROFIN Zachvání a bnva histrických tradic. Ptenciální žadatelé Žadatel musí být vlastníkem válečnéh hrbu. Minimální výše pskytvané dtace je Kč. Dtace Ministerstva brany představuje maximálně 80 % celkvých nákladů na stavební část realizvané akce. Žádsti je mžné předkládat průběžně. Ty, které jsu dručeny d 31. ledna, jsu zahrnuty d rzhdvání pskytnutí dtací v následujícím kalendářním rce a jsu psuzvány kmisí ve dvu p sbě následujících letech. Telefn Ing. Iv Markvič Webvá adresa 6

7 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 4: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pr rdinné dmy JS ( ) Ppis dtačníh titulu Druhá výzva k pdávání žádstí pdpru v pdprgramu NZÚ rdinné dmy zahrnuje následující blasti pdpry: A. Snižvání energetické nárčnsti stávajících rdinných dmů dtace na zateplení bálky budvy - výměnu ken a dveří, zateplením bvdvých stěn, střechy, strpu, pdlahy pdprvána dílčí i kmplexní patření B. Výstavba rdinných dmů s velmi nízku energeticku nárčnstí dtace na výstavbu nvých rdinných dmů s velmi nízku energeticku nárčnstí C. Efektivní využití zdrjů energie dtace na výměnu neeklgickéh zdrje tepla (spalující například uhlí, kks, uhelné brikety neb mazut) za efektivní eklgicky šetrné zdrje (například ktel na bimasu, tepelné čerpadl neb plynvý kndenzační ktel) na výměnu elektrickéh vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci slárních termických systémů na instalaci systémů nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla z dpadníh vzduch Výše dtace: 50% (max. 5 mil. Kč na žadatele) Ptenciální žadatelé Oprávněnými žadateli a příjemci pdpry jsu vlastnící neb stavebníci rdinných dmů, a t jak fyzické sby, tak i právnické sby Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Funkce Václav Laxa veducí ddělení Miluše Úlvcvá prjektvá manažerka Marie Lhr Benešvá prjektvá manažerka Zdeněk Baxa prjektvý manažer Webvá adresa 7

8 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 5: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek a řešení starých eklgických zátěží OB ( ) Ppis dtačníh titulu Předmětem pdblasti pdpry 3.3 Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek 1 a řešení starých eklgických zátěží (dále jen Prgram ) je pdpra samsprávných územních celků v případě nelegálních skladů dpadů a havarijních stavů, kdy existuje relevantní předpklad, že dpvědný subjekt nebude dbrvlně realizvat stanvené nápravné patření (např. nemá prstředky, je v knkurzu, není známý aj.) a situace je zvýšeným rizikem hržení živtníh prstředí či zdraví byvatel, u kteréh není mžn dvrátit havarijní stav jiným způsbem. Cíle prgramu: Minimalizace nepříznivých účinků ulžených dpadů a závadných látek na lidské zdraví a živtní prstředí. Minimalizace envirnmentálních rizik staré skládky, staré eklgické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslvých havárií. Předmětem pdpry jsu prjekty zaměřené na: dstranění nelegálních skladů dpadů; sanace starých eklgických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rzsah neb dvrátí akutně hrzící rizik vzniku eklgické havárie). Výše dtace: - Minimální výše pdpry na jeden prjekt činí 100 tis. Kč. - Maximální výše pdpry na jeden prjekt činí 20 mil. Kč (d 80 % způsbilých výdajů) Ptenciální žadatelé Kraj a bec s rzšířenu půsbnstí. Výzva je vyhlášena jak dvuklvá: 1. KOLO VÝZVY - Příjem Prjektvých námětů: ve 14:00 neb d vyčerpání alkace 2. KOLO VÝZVY - Příjem žádstí pdpru: 12. října prsince 2015 ve 14:00 Telefn Ing. Michal Slezák Ing. Rmana Rajnyšvá Webvá adresa https://www.sfzp.cz/sekce/812/dkumenty-k-3-vyzve/ 8

9 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 6: Ministerstv zemědělství: Pdpra restrukturalizace vcných sadů OS (d ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prgram na pdpru restrukturalizace vcných sadů, jehž účelem je nezbytné zlepšení zdravtníh stavu vcných strmů a zlepšení kvality prdukvanéh vce. Předmětem dtace je plcha nvě vysázenéh vcnéh sadu sázená drůdami, které jsu uvedeny v Praktické příručce, části D Zásad (viz dkaz dle) a bhspdařvaná pdle směrnic pr integrvané systémy pěstvání na půdách, které nepřekrčí limity těžkých kvů uvedené v části D Zásad. Výše dtace: 1. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu jablní, hrušní, meruněk, brskvní, slivní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednh druhu (minimální pčet strmů 800 ks/ha). 2. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu jablní, hrušní, meruněk, brskvní, slivní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednh druhu (minimální pčet strmů 400 ks/ha). 3. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu drbnéh vce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednh druhu (minimální pčet sazenic ks/ha). Ptenciální žadatelé Pdnikatelé pdnikající v zemědělské výrbě. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 9

10 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 7: Ministerstv zemědělství: Pdpra včelařství JS (d ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prgram Pdpra včelařství, jehž účelem je zabezpečit pylvání zemědělských hmyzsnubných pldin. Specifikace: Zazimvaným včelstvem pr účely tét dtace se rzumí včelstv, které plně bsedá nejméně sedm plástů rámkvé míry 39 x 24 cm (dlišná míra se přepčítává). Dtace se pskytne prstřednictvím Českéh svazu včelařů,.s. a jeh rganizačních slžek (dle jmennéh seznamu včelařů a pčtu chvaných včelstev v příslušném rce). Pdmínku pr pskytnutí dtace je umžnění kmisinálníh hdncení pskytnutých údajů přím na stanvišti včelstev pvěřenými zástupci Českéh svazu včelařů,.s. Včelař pdává žádst u základní rganizace Českéh svazu včelařů,.s. jejímž je členem, nerganizvaný včelař u základní rganizace Českéh svazu včelařů,.s. na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních rganizací, na jejichž území má nerganizvaný včelař včelstva, je více, pak pdává žádst u jedné z nich s tím, že d statních základních rganizací dlží k žádsti ptvrzení tm, že uvedený pčet včelstev se nachází na jejím území a že u tét základní rganizace nerganizvaný včelař nepdal žádst. Výše dtace: Pdpra je pskytvána frmu dtace k výsledku hspdaření, a t d 180 Kč na jedn včelstv splňující předmět dtace Ptenciální žadatelé Včelař, chvající včely na území České republiky. Český svaz včelařů,.s., který zajišťuje administraci pdpry a jehž prstřednictvím bude pdpra včelařům, chvajícím včely na území České republiky pskytnuta, bdrží 5% z přiznané dtace. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 10

11 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 8: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Pdpra prevence před pvdněmi III OB (d ) Ppis dtačníh titulu Cílem třetí etapy je realizace technických prtipvdňvých patření v letech a t především efektivních preventivních prtipvdňvých patření v záplavvých územích. Budu upřednstňvána patření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rzlivů pvdní, budvání pldrů a vdních nádrží s retenčními prstry. Prgram je rzdělen na čtyři pdprgramy: Pdpra prjektvé dkumentace pr územní řízení, Pdpra prjektvé dkumentace pr stavební řízení, Pdpra prtipvdňvých patření s retencí Pdpra prtipvdňvých patření pdél vdních tků. OBEC MŮŽE BÝT ŽADATELEM V PROGRAMU Výše a frma pdpry: Pdpra je pskytvání na investiční výdaje. Pdpra u prgramů a se pskytuje maximálně d výše 95 % celkvých nákladů. Státní pdniky pvdí u prgramu se výše phybuje max d 95 % celkvých nákladů, v případě, že jde reknstrukci za účelem zvyšvání bezpečnsti vdních děl maximálně d výše 70%. celkvých nákladů. U prgramu maximálně d výše 85% celkvých nákladů. Státnímu pdniku Lesy ČR u pdprgramů a se pskytuje pdpra maximálně d výše 90% celkvých nákladů. Ptenciální žadatelé Státní pdniky Pvdí, Lesy ČR, státní pdnik, bce. Žadatelé se liší pdle předmětu pdpry. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 11

12 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 9: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací OB SO ( ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prstřednictvím Odbru vdvdů a kanalizací II. Výzvu pr pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci prgramu Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací. Prgram je rzdělen na pět pdprgramů: Výstavba vdvdů pr veřejnu ptřebu (pdprgram ). Výstavba a reknstrukce ke zkvalitnění technlgie úpravy vdy (pdprgram ). Výstavba, dstavba, reknstrukce a intenzifikace čistíren dpadních vd (pdprgram ). Výstavba hlavních kanalizačních sběračů a kanalizační sítě (pdprgram ). Dstavba kanalizačních systémů (pdprgram ). Výše a frma pdpry: V rámci prgramu je mžné pskytnut na akci dtaci v maximální výši 50 mil. Kč. Pkud je žadatelem bec d 300 byvatel, je dtace stanvena ve výši 70 % z maximálních uznatelných nákladů. Pkud je žadatelem bec s pčtem byvatel v rzmezí 301 až 500, je dtace stanvena ve výši 65 % z maximálních uznatelných nákladů. Pkud je žadatelem bec s pčtem byvatel v rzmezí 501 až 1000, je dtace stanvena ve výši 60 % z maximálních uznatelných nákladů. Alkace ve výši 1,5 mld. Kč. Ptenciální žadatelé Obce d 1000 byvatel a městské části d 1000 byvatel Svazky bcí Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 12

13 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 10: Ministerstv zemědělství: Prgram Pdprgram Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu a ptimalizace závlahvých sítí FO OS ( ) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu (tj. kncvých částí závlahvých systémů), mdernizace závlahvých zařízení a zefektivnění prvzu stávajících závlahvých sustav. Typy prjektů: a) Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu: - přízení strjů a zařízení k ddávce závlahvé vdy k pldinám (závlahvý detail), mim kapkvé závlahy, - přízení kmplexních mbilních závlahvých systémů. b) Pdpra bnvy, budvání a ptimalizace závlahvých sítí: - výstavba a bnva čerpacích stanic, - výstavba a bnva dběrných bjektů, - výstavba a bnva trubních rzvdů a závlahvých kanálů, - výstavba a bnva závlahvé nádrže, - řídící a ptimalizační systémy závlahvých sustav. Výše a frma pdpry: Na akci je mžné pskytnut dtaci v maximální výši 5 mil. Kč (alkace je vyhlášena ve výši 35 mil. Kč). Ptenciální žadatelé Žadatelem pdpru může být zemědělský pdnikatel, tzn. fyzická neb právnická sba pdnikající v zemědělské výrbě v suladu se záknem č. 252/1997 Sb., zemědělství, neb pdnikatelský subjekt právnická sba prvzující závlahvé zařízení služící pr zemědělsku prvvýrbu, který je alespň z 60 % vlastněn zemědělskými prvvýrbci. Pr ptřeby zvýhdnění vyšší míru pdpry z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická sba, které ke dni pdání žádsti není více než 40 let, neb právnická sba, která je řízena mladým zemědělcem, který splňuje definici příjemce dtace fyzické sby, neb fyzická sba, kteru mladý zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárníh rgánu a zárveň se pdílí na základním jmění z více než 50% minimálně p dbu vázansti realizace prjektu neb zemědělec, který zahájil činnst během pěti let před datem pdání žádstí pdpru. Webvá adresa 13

14 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 11: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) NEJEDNÁ SE O DOTACI V PRAVÉM SLOVA SMYSLU!!! Ppis dtačníh titulu Zvýhdněný úvěr na reknstrukce a mdernizace bytů neb rdinných dmů. Pdmínky prgramu: Výše úvěru Kč na žadatele úrkvá sazba 2 % p. a. p celu dbu splácení dba splácení - 10 let pr manžele či jedntlivce d 36 let na byty či dmy v sbním vlastnictví neb spluvlastnictví Úvěr lze pužít na: připjení k veřejným sítím - vda, plyn, kanalizace, elektřina plášť budvy - bvdvý plášť, střecha, balkn, kna, kapy, žaluzie rzšíření stávajícíh bytu další místnsti (ne však vznik bytvé jedntky) pravu neb vybudvání WC, kupelny pravu neb výměnu ústředníh vytápění a ktle, rzvdů elektr, vdy přízení a instalaci slárních panelů, tepelnéh čerpadla, klimatizace přízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných sptřebičů, vestavěných skříní další mdernizace vnitřníh interiéru např. dveře, pdlahy, mítky Ptenciální žadatelé Manželé, kdy alespň jeden z nich nedvrší v rce pdání žádsti věk 36 let. Samživitel či samživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti a v rce pdání žádsti nedvrší věku 36 let Telefn Mgr. Denisa Pechvá Webvá adresa 14

15 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 12: Ministerstv živtníh prstředí - Prgram Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) Pdprgramy , a OB SO PO FO OS NNO (d ) Ppis dtačních titulů Pdpra adaptace vdních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na vdní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření zaměřených na zpmalení dtku srážkvé vdy z krajiny, zlepšení infiltrace d pdzemní části a na mezení negativních dpadů zvýšenéh výskytu extrémních klimatických jevů. Žadatelem může být širký kruh žadatelů a maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 1 mil. Kč. Pdprgram pdpruje následující patření: patření přispívající ke zlepšvání přirzených funkcí vdních tků, včetně bnvy jejich migrační prstupnsti, bnva neb tvrba mkřadů a tůní, výstavba, bnva neb reknstrukce vdních nádrží přírdě blízkéh charakteru s cílem zlepšení retenční schpnsti krajiny a pdpry bidiverzity, zakládání a revitalizace prvků systému eklgické stability vázaných na vdní režim Pdpra adaptace nelesních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na nelesní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření týkající se tvrby a bnvy ekstabilizačních prvků v krajině. Žadatelem může být širký kruh žadatelů, maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 250 tis. Kč. Pdprgram pdpruje následující patření: bnva vegetačníh krytu, dstraňvání nepvlených skládek dpadu, péče dřeviny, prtierzní patření, regulace šíření invazních druhů, šetrné hspdaření na zemědělské půdě, úprava stanvištních pměrů, zachvání a vytváření krajinných prvků Pdpra adaptace lesních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na lesní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření v lesích České republiky v suvislsti s pstupující změnu klimatických pdmínek. Žadatelem může být širký kruh žadatelů, maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 250 tis. Kč. 15

16 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Pdprgram pdpruje následující patření: patření pr zlepšvání druhvé, věkvé a prstrvé skladby lesních prstů, včetně likvidace invazních druhů, patření za účelem bezpečnéh pnechání dřevní hmty v lese, pnechání výstavků stanvištně půvdních dřevin na džití a k následnému přirzenému rzkladu p těžbě v lesním prstu, zpracvání lesních hspdářských plánů (dále jen LHP ) pr hspdářsku úpravu nepasečných frem hspdaření v nárdních parcích a jejich chranných pásmech. Výše dtace Pdprgram Maximální výše pdpry Žadatel mil. Kč fyzické sby, právnické sby, tis. Kč becně prspěšné rganizace, tis. Kč Sazby: * pnechání dřevní hmty 500 územní samsprávné celky (bce a kraje), bčanská sdružení, svazky Kč/m 3 bcí, příspěvkvé rganizace, * pnechání výstavků p těžbě 400 Kč/m 3 rganizační slžky státu, státní rganizace a státní pdniky. * zpracvání LHP 650 Kč/ha Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí RP SCHKO Český les Telefn RNDr. Tmáš Peckert, Ph.D Ing. Zdeněk Myslík Webvá adresa 16

17 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 13: Plzeňský kraj - Mikrgranty Plzeňskéh kraje na pdpru a živení kulturních a uměleckých aktivit pr rk 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Ppis dtačníh titulu Cílem Prgramu je pdpra kulturních a uměleckých aktivit v těcht blastech: 1. Oživení kulturníh dění v Plzeňském kraji - pdpra kulturních a uměleckých aktivit realizvaných na území Plzeňskéh kraje, které během rku živí kulturní dění, a t zejména v bcích a městech PK 2. Prezentace aktivit neprfesinálních kulturních a uměleckých sdružení a sb - zviditelnění všech aktivit neprfesinálníh umění a všech frem uměleckéh vzdělávání 3. Prjekty pdprující Plzeň Evrpské hlavní měst kultury 2015 (dále jen Plzeň EHMK 2015 ) - pdpra prjektů, které jsu v suladu s prgramvu náplní prjektu Plzeň Evrpské hlavní měst kultury 2015 Ptenciální žadatelé a) žadateli mhu být fyzické sby, fyzické sby pdnikající a právnické sby, jejichž prjekt naplňuje cíl tht Prgramu dle čl. I Pravidel b) žadateli nemhu být fyzické neb právnické sby, které mají závazky p lhůtě splatnsti vůči Plzeňskému kraji neb jinému veřejnprávnímu subjektu c) žadatel má sídl / míst pdnikání / bydliště na území Plzeňskéh kraje Termín Datum Termín zveřejnění Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Bc. Zdeněk Valenta Mgr. Pavlína Steidlvá Webvá adresa 17

18 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 14: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Dtační prgram je určen pr pskytvání finanční pmci z rzpčtu kraje na bnvu majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území Plzeňskéh kraje, dšl-li k narušení základních funkcí v území v důsledku phrmy. Finanční pmc se pskytuje bez hledu na t, zda byl vyhlášen krizvý stav. Účelem prgramu není náhrada škd způsbených phrmu, ale na bnvu majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku phrmy zničen či pškzen v takvé míře, že není způsbilý k řádnému plnění určené základní funkce. Finanční pmc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní patření a práce. Finanční pmc lze pskytnut až d výše 70 % nákladů. Ptenciální žadatelé Vlastník majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Žádst se všemi přílhami musí být pdána ve lhůtě 30 dnů d vzniku škdy na majetku v důsledku phrmy. Telefn Ing. Radek Svbda JUDr. Helena Lucákvá Róbert Miček Webvá adresa 18

19 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 15: Plzeňský kraj Dtační prgram Odbru kancelář hejtmana 2015: Dtace z Fndu Rady Plzeňskéh kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (d ) Ppis dtačníh titulu Dtaci z Fndu Rady Plzeňskéh kraje lze pužít jak mim prgramvu dtaci z rzpčtu Plzeňskéh kraje puze ve výjimečných případech, kdy nebyl mžn využít žádsti pskytnutí dtace z jiných vyhlášených dtačních prgramů Plzeňskéh kraje. Alkace finančních prstředků na dtační titul: 2 mil. Kč. Ptenciální žadatelé Dtaci lze pskytnut subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým sbám (bec, sdružení, svaz, splek, splečnst, klub, církevní rganizace, becně prspěšná splečnst, nadace, nadační fnd). Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí - Termín uknčení příjmu žádstí Telefn JUDr. Jiří Tyc Webvá adresa 19

20 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 16: Plzeňský kraj Pdpra sprtvní činnsti dětí a mládeže v rce 2015 NNO ( ) Ppis dtačníh titulu Prgram je vyhlášen s cílem pdprvat sprtvní a tělvýchvnu činnst dětí a mládeže. Jedná se pdpru pravidelné sprtvní činnsti dětí a mládeže na území Plzeňskéh kraje, pdpru při přádání a rganizvání sprtvních akcí, sustředění a sprtvních sutěží pr děti a mládež. Žádat je také mžné neinvestiční pdpru materiálně technickéh vybavení sprtvních rganizací, příspěvek na náklady spjené s prvzem a údržbu bjektů služících k prvzvání pravidelné sprtvní činnsti dětí a mládeže. Ptenciální žadatelé Žadatelem mhu být Tělvýchvné a Tělcvičné jednty a sprtvní kluby rganizující sprt mládeže, jejichž prjekty naplňují cíle tht Prgramu a suvisí s předmětem pdpry dle čl. II těcht Pravidel. Tit žadatelé musí mít ve svých stanvách uveden jak hlavní předmět činnsti zaměření tělvýchvu a sprt. Pdmínku je sprtující členská mládež Žadatele bez registrvaných evidvaných členů d 18 let nemůže žadatel pdat žádst dtaci. Žadatel tedy musí splnit pdmínku dlžitelnsti registrvaných/evidvaných členů d 18 let věku. Výše dtace Maximální výše pdílu dtace/příspěvku na celkvých nákladech prjektu může činit až 100 %. Finanční prstředky jsu pskytvány jak neinvestiční. Minimální výše plánvaných neinvestičních nákladů předlženéh prjektu žadatele dtaci/příspěvek je Kč včetně DPH. Předpkládaný celkvý bjem peněžních prstředků na realizaci prgramu z rzpčtu Plzeňskéh kraje je Kč. Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Mgr. Irena Krftvá MBA Webvá adresa 20

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více