Dotační a grantové příležitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové příležitosti"

Transkript

1 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny žlutě pdbarveny. 3. Uknčené dtační příležitsti jsu vypsány pd seznamem dtací a přeškrtnuty, v následující verzi budu smazány. 4. Na jedntlivé dtační prgramy lze přecházet hypertextvým dkazem přím ze seznamu dtací. TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ Veřejnprávní právnické sby 1. Obec OB 2. Svazek bcí SO 3. Příspěvkvá rganizace PO Nestátní neziskvé rganizace 4. Obecně prspěšná splečnst, splek, církevní splečnst, apd. NNO Obchdní splečnst 5. Akcivá splečnst, splečnst s ručením mezeným, atd. OS Ostatní 6. Fyzická sba FO 7. Jiná specifikace žadatele (např. vlastník budvy, lesa, cesty, apd.) JS INFORMACE K PROGRAMOVÉMU OBDOBÍ SPOLU S VYPSANÝMI VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE viz str

2 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR: Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (d )... 4 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (průběžně)... 5 Dtace 3: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně)... 6 Dtace 4: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pr rdinné dmy JS ( )... 7 Dtace 5: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek a řešení starých eklgických zátěží OB ( )... 8 Dtace 6: Ministerstv zemědělství: Pdpra restrukturalizace vcných sadů OS (d )... 9 Dtace 7: Ministerstv zemědělství: Pdpra včelařství JS (d ) Dtace 8: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Pdpra prevence před pvdněmi III OB (d ) Dtace 9: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací OB SO ( ) 12 Dtace 10: Ministerstv zemědělství: Prgram Pdprgram Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu a ptimalizace závlahvých sítí FO OS ( ) Dtace 11: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) Dtace 12: Ministerstv živtníh prstředí - Prgram Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) Pdprgramy , a OB SO PO FO OS NNO (d ) Dtace 13: Plzeňský kraj - Mikrgranty Plzeňskéh kraje na pdpru a živení kulturních a uměleckých aktivit pr rk 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Dtace 14: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (průběžně) Dtace 15: Plzeňský kraj Dtační prgram Odbru kancelář hejtmana 2015: Dtace z Fndu Rady Plzeňskéh kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (d ) Dtace 16: Plzeňský kraj Pdpra sprtvní činnsti dětí a mládeže v rce 2015 NNO ( ) Dtace 17: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Oranžvé hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 18: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Pdpra reginů OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 19: Česk-německý fnd buducnsti: dtační pdpra různrdých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Dtace 20: Nadace VIA - Města z jinéh těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Dtace 21: Nadace Člvěk člvěku - Grant pdpry becně prspěšných prjektů rku 2015 NNO FO (d ) Dtace 22: OP EU Z PO : 1. Výzvy z OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst celkem 10 dtačních prgramů OS ( i dále) Dtace 23: OP EU Z PO : výzva OP Zaměstnanst - Budvání kapacit sciálních partnerů JS ( ) Dtace 24: OP EU Z PO : 2. výzva IROP - Územní plány OB ( ) Dtace 25: OP EU Z PO : Operační prgram Zaměstnanst JS ( a ) Dtace 26: OP EU Z PO : Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Zvyšvání kvality ve vzdělávání PO (d ) Dtace 27: OP EU Z PO : Výzvy z OP ŽP - celkem 15 výzev JS (d dále knec různě)

3 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 28: Plzeňský kraj Pdpra plytechnické výchvy v mateřských a základních šklách v Plzeňském kraji v rce 2015 PO ( ) Dtace 29: Plzeňský kraj Pmc bcím, jejichž becní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pr rk 2015 OB (d ) Dtace 30: MAS sv. Jana z Nepmuku grantvý prgram STARTÉR 2015 PO NNO (d ) Dtace 31: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Strmy OB ( ) Dtace 32: ERA pmáhá reginům 2015 NNO PO (d )

4 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR: Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (d ) Ppis dtačníh titulu Prgram je určen na zachvání a bnvu nemvitých kulturních památek, které se nalézají mim památkvé rezervace a zóny, nejsu nárdními kulturními památkami a nejsu ve vlastnictví České republiky. Ppřípadě je mžné finanční prstředky využít na bnvu mvité kulturní památky pevně spjené se stavbu, jak jsu např. ltáře neb varhany v kstelech, pkud je tat stavba kulturní památku. Dále také na bnvu mvitých kulturních památek, pkud se nejedná restaurvání, např. bnva klejvých vzidel, strjů apd. Ptenciální žadatelé Dtace je určena pr vlastníky kulturních památek, žádsti pdávají prstřednictvím becních úřadů příslušných bcí s rzšířenu půsbnstí. Minimální výše příspěvku je Kč. Termín Datum Pr 1. kl Pr 2. kl Pr dplňkvé kl Telefn Webvá adresa 4

5 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Pdprvané druhy prjektů: a. pdpra vzniku, realizace a uvádění umělecky hdntných děl b. ediční pčin v blasti neperidických a peridických publikací c. získávání, bnva a udržvání kulturních památek a sbírkvých předmětů d. výstavní a přednáškvá činnst e. prpagace české kultury v zahraničí f. přádání kulturních festivalů, přehlídek a bdbných kulturních akcí g. pdpra kulturních prjektů služících k uchvávání a rzvíjení kultury nárdnstních menšin v České republice h. pdpra vysce hdntných neprfesinálních uměleckých aktivit i. chrana, údržba a dplňvání knihvníh fndu Frma pdpry: a) účelvá dtace b) půjčka c) návratná finanční výpmc Ptenciální žadatelé Právnické a fyzické sby v blasti kulturníh dění. D knce II. čtvrtletí (tj. d 30. června 2015) přijímají žádsti minimálně jeden 1 měsíc před zahájením prjektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pr příjem žádstí pdpru pět čtyři měsíce před zahájením prjektu. Výše pžadvané částky je maximálně d dvu třetin celkvých nákladů, u prstředků určených na záchranu kulturních památek d výše devíti desetin. Žadatelský pplatek je 1% z pžadvané částky, nejméně však Kč, nejvýše Kč. Telefn Webvá adresa 5

6 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 3: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je udržvat válečné hrby a pietní místa v pznatelném a důstjném stavu. Uchvat a vyzdvihnut památku vjáků a statních sb, které zahynuly v bji neb v důsledku aktivní účasti ve válečném knfliktu. Dtace je pskytvána v rámci prgramu ISPROFIN Zachvání a bnva histrických tradic. Ptenciální žadatelé Žadatel musí být vlastníkem válečnéh hrbu. Minimální výše pskytvané dtace je Kč. Dtace Ministerstva brany představuje maximálně 80 % celkvých nákladů na stavební část realizvané akce. Žádsti je mžné předkládat průběžně. Ty, které jsu dručeny d 31. ledna, jsu zahrnuty d rzhdvání pskytnutí dtací v následujícím kalendářním rce a jsu psuzvány kmisí ve dvu p sbě následujících letech. Telefn Ing. Iv Markvič Webvá adresa 6

7 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 4: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pr rdinné dmy JS ( ) Ppis dtačníh titulu Druhá výzva k pdávání žádstí pdpru v pdprgramu NZÚ rdinné dmy zahrnuje následující blasti pdpry: A. Snižvání energetické nárčnsti stávajících rdinných dmů dtace na zateplení bálky budvy - výměnu ken a dveří, zateplením bvdvých stěn, střechy, strpu, pdlahy pdprvána dílčí i kmplexní patření B. Výstavba rdinných dmů s velmi nízku energeticku nárčnstí dtace na výstavbu nvých rdinných dmů s velmi nízku energeticku nárčnstí C. Efektivní využití zdrjů energie dtace na výměnu neeklgickéh zdrje tepla (spalující například uhlí, kks, uhelné brikety neb mazut) za efektivní eklgicky šetrné zdrje (například ktel na bimasu, tepelné čerpadl neb plynvý kndenzační ktel) na výměnu elektrickéh vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci slárních termických systémů na instalaci systémů nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla z dpadníh vzduch Výše dtace: 50% (max. 5 mil. Kč na žadatele) Ptenciální žadatelé Oprávněnými žadateli a příjemci pdpry jsu vlastnící neb stavebníci rdinných dmů, a t jak fyzické sby, tak i právnické sby Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Funkce Václav Laxa veducí ddělení Miluše Úlvcvá prjektvá manažerka Marie Lhr Benešvá prjektvá manažerka Zdeněk Baxa prjektvý manažer Webvá adresa 7

8 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 5: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek a řešení starých eklgických zátěží OB ( ) Ppis dtačníh titulu Předmětem pdblasti pdpry 3.3 Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek 1 a řešení starých eklgických zátěží (dále jen Prgram ) je pdpra samsprávných územních celků v případě nelegálních skladů dpadů a havarijních stavů, kdy existuje relevantní předpklad, že dpvědný subjekt nebude dbrvlně realizvat stanvené nápravné patření (např. nemá prstředky, je v knkurzu, není známý aj.) a situace je zvýšeným rizikem hržení živtníh prstředí či zdraví byvatel, u kteréh není mžn dvrátit havarijní stav jiným způsbem. Cíle prgramu: Minimalizace nepříznivých účinků ulžených dpadů a závadných látek na lidské zdraví a živtní prstředí. Minimalizace envirnmentálních rizik staré skládky, staré eklgické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslvých havárií. Předmětem pdpry jsu prjekty zaměřené na: dstranění nelegálních skladů dpadů; sanace starých eklgických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rzsah neb dvrátí akutně hrzící rizik vzniku eklgické havárie). Výše dtace: - Minimální výše pdpry na jeden prjekt činí 100 tis. Kč. - Maximální výše pdpry na jeden prjekt činí 20 mil. Kč (d 80 % způsbilých výdajů) Ptenciální žadatelé Kraj a bec s rzšířenu půsbnstí. Výzva je vyhlášena jak dvuklvá: 1. KOLO VÝZVY - Příjem Prjektvých námětů: ve 14:00 neb d vyčerpání alkace 2. KOLO VÝZVY - Příjem žádstí pdpru: 12. října prsince 2015 ve 14:00 Telefn Ing. Michal Slezák Ing. Rmana Rajnyšvá Webvá adresa https://www.sfzp.cz/sekce/812/dkumenty-k-3-vyzve/ 8

9 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 6: Ministerstv zemědělství: Pdpra restrukturalizace vcných sadů OS (d ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prgram na pdpru restrukturalizace vcných sadů, jehž účelem je nezbytné zlepšení zdravtníh stavu vcných strmů a zlepšení kvality prdukvanéh vce. Předmětem dtace je plcha nvě vysázenéh vcnéh sadu sázená drůdami, které jsu uvedeny v Praktické příručce, části D Zásad (viz dkaz dle) a bhspdařvaná pdle směrnic pr integrvané systémy pěstvání na půdách, které nepřekrčí limity těžkých kvů uvedené v části D Zásad. Výše dtace: 1. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu jablní, hrušní, meruněk, brskvní, slivní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednh druhu (minimální pčet strmů 800 ks/ha). 2. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu jablní, hrušní, meruněk, brskvní, slivní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednh druhu (minimální pčet strmů 400 ks/ha). 3. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu drbnéh vce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednh druhu (minimální pčet sazenic ks/ha). Ptenciální žadatelé Pdnikatelé pdnikající v zemědělské výrbě. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 9

10 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 7: Ministerstv zemědělství: Pdpra včelařství JS (d ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prgram Pdpra včelařství, jehž účelem je zabezpečit pylvání zemědělských hmyzsnubných pldin. Specifikace: Zazimvaným včelstvem pr účely tét dtace se rzumí včelstv, které plně bsedá nejméně sedm plástů rámkvé míry 39 x 24 cm (dlišná míra se přepčítává). Dtace se pskytne prstřednictvím Českéh svazu včelařů,.s. a jeh rganizačních slžek (dle jmennéh seznamu včelařů a pčtu chvaných včelstev v příslušném rce). Pdmínku pr pskytnutí dtace je umžnění kmisinálníh hdncení pskytnutých údajů přím na stanvišti včelstev pvěřenými zástupci Českéh svazu včelařů,.s. Včelař pdává žádst u základní rganizace Českéh svazu včelařů,.s. jejímž je členem, nerganizvaný včelař u základní rganizace Českéh svazu včelařů,.s. na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních rganizací, na jejichž území má nerganizvaný včelař včelstva, je více, pak pdává žádst u jedné z nich s tím, že d statních základních rganizací dlží k žádsti ptvrzení tm, že uvedený pčet včelstev se nachází na jejím území a že u tét základní rganizace nerganizvaný včelař nepdal žádst. Výše dtace: Pdpra je pskytvána frmu dtace k výsledku hspdaření, a t d 180 Kč na jedn včelstv splňující předmět dtace Ptenciální žadatelé Včelař, chvající včely na území České republiky. Český svaz včelařů,.s., který zajišťuje administraci pdpry a jehž prstřednictvím bude pdpra včelařům, chvajícím včely na území České republiky pskytnuta, bdrží 5% z přiznané dtace. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 10

11 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 8: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Pdpra prevence před pvdněmi III OB (d ) Ppis dtačníh titulu Cílem třetí etapy je realizace technických prtipvdňvých patření v letech a t především efektivních preventivních prtipvdňvých patření v záplavvých územích. Budu upřednstňvána patření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rzlivů pvdní, budvání pldrů a vdních nádrží s retenčními prstry. Prgram je rzdělen na čtyři pdprgramy: Pdpra prjektvé dkumentace pr územní řízení, Pdpra prjektvé dkumentace pr stavební řízení, Pdpra prtipvdňvých patření s retencí Pdpra prtipvdňvých patření pdél vdních tků. OBEC MŮŽE BÝT ŽADATELEM V PROGRAMU Výše a frma pdpry: Pdpra je pskytvání na investiční výdaje. Pdpra u prgramů a se pskytuje maximálně d výše 95 % celkvých nákladů. Státní pdniky pvdí u prgramu se výše phybuje max d 95 % celkvých nákladů, v případě, že jde reknstrukci za účelem zvyšvání bezpečnsti vdních děl maximálně d výše 70%. celkvých nákladů. U prgramu maximálně d výše 85% celkvých nákladů. Státnímu pdniku Lesy ČR u pdprgramů a se pskytuje pdpra maximálně d výše 90% celkvých nákladů. Ptenciální žadatelé Státní pdniky Pvdí, Lesy ČR, státní pdnik, bce. Žadatelé se liší pdle předmětu pdpry. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 11

12 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 9: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací OB SO ( ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prstřednictvím Odbru vdvdů a kanalizací II. Výzvu pr pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci prgramu Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací. Prgram je rzdělen na pět pdprgramů: Výstavba vdvdů pr veřejnu ptřebu (pdprgram ). Výstavba a reknstrukce ke zkvalitnění technlgie úpravy vdy (pdprgram ). Výstavba, dstavba, reknstrukce a intenzifikace čistíren dpadních vd (pdprgram ). Výstavba hlavních kanalizačních sběračů a kanalizační sítě (pdprgram ). Dstavba kanalizačních systémů (pdprgram ). Výše a frma pdpry: V rámci prgramu je mžné pskytnut na akci dtaci v maximální výši 50 mil. Kč. Pkud je žadatelem bec d 300 byvatel, je dtace stanvena ve výši 70 % z maximálních uznatelných nákladů. Pkud je žadatelem bec s pčtem byvatel v rzmezí 301 až 500, je dtace stanvena ve výši 65 % z maximálních uznatelných nákladů. Pkud je žadatelem bec s pčtem byvatel v rzmezí 501 až 1000, je dtace stanvena ve výši 60 % z maximálních uznatelných nákladů. Alkace ve výši 1,5 mld. Kč. Ptenciální žadatelé Obce d 1000 byvatel a městské části d 1000 byvatel Svazky bcí Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 12

13 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 10: Ministerstv zemědělství: Prgram Pdprgram Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu a ptimalizace závlahvých sítí FO OS ( ) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu (tj. kncvých částí závlahvých systémů), mdernizace závlahvých zařízení a zefektivnění prvzu stávajících závlahvých sustav. Typy prjektů: a) Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu: - přízení strjů a zařízení k ddávce závlahvé vdy k pldinám (závlahvý detail), mim kapkvé závlahy, - přízení kmplexních mbilních závlahvých systémů. b) Pdpra bnvy, budvání a ptimalizace závlahvých sítí: - výstavba a bnva čerpacích stanic, - výstavba a bnva dběrných bjektů, - výstavba a bnva trubních rzvdů a závlahvých kanálů, - výstavba a bnva závlahvé nádrže, - řídící a ptimalizační systémy závlahvých sustav. Výše a frma pdpry: Na akci je mžné pskytnut dtaci v maximální výši 5 mil. Kč (alkace je vyhlášena ve výši 35 mil. Kč). Ptenciální žadatelé Žadatelem pdpru může být zemědělský pdnikatel, tzn. fyzická neb právnická sba pdnikající v zemědělské výrbě v suladu se záknem č. 252/1997 Sb., zemědělství, neb pdnikatelský subjekt právnická sba prvzující závlahvé zařízení služící pr zemědělsku prvvýrbu, který je alespň z 60 % vlastněn zemědělskými prvvýrbci. Pr ptřeby zvýhdnění vyšší míru pdpry z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická sba, které ke dni pdání žádsti není více než 40 let, neb právnická sba, která je řízena mladým zemědělcem, který splňuje definici příjemce dtace fyzické sby, neb fyzická sba, kteru mladý zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárníh rgánu a zárveň se pdílí na základním jmění z více než 50% minimálně p dbu vázansti realizace prjektu neb zemědělec, který zahájil činnst během pěti let před datem pdání žádstí pdpru. Webvá adresa 13

14 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 11: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) NEJEDNÁ SE O DOTACI V PRAVÉM SLOVA SMYSLU!!! Ppis dtačníh titulu Zvýhdněný úvěr na reknstrukce a mdernizace bytů neb rdinných dmů. Pdmínky prgramu: Výše úvěru Kč na žadatele úrkvá sazba 2 % p. a. p celu dbu splácení dba splácení - 10 let pr manžele či jedntlivce d 36 let na byty či dmy v sbním vlastnictví neb spluvlastnictví Úvěr lze pužít na: připjení k veřejným sítím - vda, plyn, kanalizace, elektřina plášť budvy - bvdvý plášť, střecha, balkn, kna, kapy, žaluzie rzšíření stávajícíh bytu další místnsti (ne však vznik bytvé jedntky) pravu neb vybudvání WC, kupelny pravu neb výměnu ústředníh vytápění a ktle, rzvdů elektr, vdy přízení a instalaci slárních panelů, tepelnéh čerpadla, klimatizace přízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných sptřebičů, vestavěných skříní další mdernizace vnitřníh interiéru např. dveře, pdlahy, mítky Ptenciální žadatelé Manželé, kdy alespň jeden z nich nedvrší v rce pdání žádsti věk 36 let. Samživitel či samživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti a v rce pdání žádsti nedvrší věku 36 let Telefn Mgr. Denisa Pechvá Webvá adresa 14

15 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 12: Ministerstv živtníh prstředí - Prgram Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) Pdprgramy , a OB SO PO FO OS NNO (d ) Ppis dtačních titulů Pdpra adaptace vdních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na vdní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření zaměřených na zpmalení dtku srážkvé vdy z krajiny, zlepšení infiltrace d pdzemní části a na mezení negativních dpadů zvýšenéh výskytu extrémních klimatických jevů. Žadatelem může být širký kruh žadatelů a maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 1 mil. Kč. Pdprgram pdpruje následující patření: patření přispívající ke zlepšvání přirzených funkcí vdních tků, včetně bnvy jejich migrační prstupnsti, bnva neb tvrba mkřadů a tůní, výstavba, bnva neb reknstrukce vdních nádrží přírdě blízkéh charakteru s cílem zlepšení retenční schpnsti krajiny a pdpry bidiverzity, zakládání a revitalizace prvků systému eklgické stability vázaných na vdní režim Pdpra adaptace nelesních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na nelesní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření týkající se tvrby a bnvy ekstabilizačních prvků v krajině. Žadatelem může být širký kruh žadatelů, maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 250 tis. Kč. Pdprgram pdpruje následující patření: bnva vegetačníh krytu, dstraňvání nepvlených skládek dpadu, péče dřeviny, prtierzní patření, regulace šíření invazních druhů, šetrné hspdaření na zemědělské půdě, úprava stanvištních pměrů, zachvání a vytváření krajinných prvků Pdpra adaptace lesních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na lesní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření v lesích České republiky v suvislsti s pstupující změnu klimatických pdmínek. Žadatelem může být širký kruh žadatelů, maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 250 tis. Kč. 15

16 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Pdprgram pdpruje následující patření: patření pr zlepšvání druhvé, věkvé a prstrvé skladby lesních prstů, včetně likvidace invazních druhů, patření za účelem bezpečnéh pnechání dřevní hmty v lese, pnechání výstavků stanvištně půvdních dřevin na džití a k následnému přirzenému rzkladu p těžbě v lesním prstu, zpracvání lesních hspdářských plánů (dále jen LHP ) pr hspdářsku úpravu nepasečných frem hspdaření v nárdních parcích a jejich chranných pásmech. Výše dtace Pdprgram Maximální výše pdpry Žadatel mil. Kč fyzické sby, právnické sby, tis. Kč becně prspěšné rganizace, tis. Kč Sazby: * pnechání dřevní hmty 500 územní samsprávné celky (bce a kraje), bčanská sdružení, svazky Kč/m 3 bcí, příspěvkvé rganizace, * pnechání výstavků p těžbě 400 Kč/m 3 rganizační slžky státu, státní rganizace a státní pdniky. * zpracvání LHP 650 Kč/ha Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí RP SCHKO Český les Telefn RNDr. Tmáš Peckert, Ph.D Ing. Zdeněk Myslík Webvá adresa 16

17 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 13: Plzeňský kraj - Mikrgranty Plzeňskéh kraje na pdpru a živení kulturních a uměleckých aktivit pr rk 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Ppis dtačníh titulu Cílem Prgramu je pdpra kulturních a uměleckých aktivit v těcht blastech: 1. Oživení kulturníh dění v Plzeňském kraji - pdpra kulturních a uměleckých aktivit realizvaných na území Plzeňskéh kraje, které během rku živí kulturní dění, a t zejména v bcích a městech PK 2. Prezentace aktivit neprfesinálních kulturních a uměleckých sdružení a sb - zviditelnění všech aktivit neprfesinálníh umění a všech frem uměleckéh vzdělávání 3. Prjekty pdprující Plzeň Evrpské hlavní měst kultury 2015 (dále jen Plzeň EHMK 2015 ) - pdpra prjektů, které jsu v suladu s prgramvu náplní prjektu Plzeň Evrpské hlavní měst kultury 2015 Ptenciální žadatelé a) žadateli mhu být fyzické sby, fyzické sby pdnikající a právnické sby, jejichž prjekt naplňuje cíl tht Prgramu dle čl. I Pravidel b) žadateli nemhu být fyzické neb právnické sby, které mají závazky p lhůtě splatnsti vůči Plzeňskému kraji neb jinému veřejnprávnímu subjektu c) žadatel má sídl / míst pdnikání / bydliště na území Plzeňskéh kraje Termín Datum Termín zveřejnění Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Bc. Zdeněk Valenta Mgr. Pavlína Steidlvá Webvá adresa 17

18 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 14: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Dtační prgram je určen pr pskytvání finanční pmci z rzpčtu kraje na bnvu majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území Plzeňskéh kraje, dšl-li k narušení základních funkcí v území v důsledku phrmy. Finanční pmc se pskytuje bez hledu na t, zda byl vyhlášen krizvý stav. Účelem prgramu není náhrada škd způsbených phrmu, ale na bnvu majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku phrmy zničen či pškzen v takvé míře, že není způsbilý k řádnému plnění určené základní funkce. Finanční pmc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní patření a práce. Finanční pmc lze pskytnut až d výše 70 % nákladů. Ptenciální žadatelé Vlastník majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Žádst se všemi přílhami musí být pdána ve lhůtě 30 dnů d vzniku škdy na majetku v důsledku phrmy. Telefn Ing. Radek Svbda JUDr. Helena Lucákvá Róbert Miček Webvá adresa 18

19 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 15: Plzeňský kraj Dtační prgram Odbru kancelář hejtmana 2015: Dtace z Fndu Rady Plzeňskéh kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (d ) Ppis dtačníh titulu Dtaci z Fndu Rady Plzeňskéh kraje lze pužít jak mim prgramvu dtaci z rzpčtu Plzeňskéh kraje puze ve výjimečných případech, kdy nebyl mžn využít žádsti pskytnutí dtace z jiných vyhlášených dtačních prgramů Plzeňskéh kraje. Alkace finančních prstředků na dtační titul: 2 mil. Kč. Ptenciální žadatelé Dtaci lze pskytnut subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým sbám (bec, sdružení, svaz, splek, splečnst, klub, církevní rganizace, becně prspěšná splečnst, nadace, nadační fnd). Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí - Termín uknčení příjmu žádstí Telefn JUDr. Jiří Tyc Webvá adresa 19

20 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 16: Plzeňský kraj Pdpra sprtvní činnsti dětí a mládeže v rce 2015 NNO ( ) Ppis dtačníh titulu Prgram je vyhlášen s cílem pdprvat sprtvní a tělvýchvnu činnst dětí a mládeže. Jedná se pdpru pravidelné sprtvní činnsti dětí a mládeže na území Plzeňskéh kraje, pdpru při přádání a rganizvání sprtvních akcí, sustředění a sprtvních sutěží pr děti a mládež. Žádat je také mžné neinvestiční pdpru materiálně technickéh vybavení sprtvních rganizací, příspěvek na náklady spjené s prvzem a údržbu bjektů služících k prvzvání pravidelné sprtvní činnsti dětí a mládeže. Ptenciální žadatelé Žadatelem mhu být Tělvýchvné a Tělcvičné jednty a sprtvní kluby rganizující sprt mládeže, jejichž prjekty naplňují cíle tht Prgramu a suvisí s předmětem pdpry dle čl. II těcht Pravidel. Tit žadatelé musí mít ve svých stanvách uveden jak hlavní předmět činnsti zaměření tělvýchvu a sprt. Pdmínku je sprtující členská mládež Žadatele bez registrvaných evidvaných členů d 18 let nemůže žadatel pdat žádst dtaci. Žadatel tedy musí splnit pdmínku dlžitelnsti registrvaných/evidvaných členů d 18 let věku. Výše dtace Maximální výše pdílu dtace/příspěvku na celkvých nákladech prjektu může činit až 100 %. Finanční prstředky jsu pskytvány jak neinvestiční. Minimální výše plánvaných neinvestičních nákladů předlženéh prjektu žadatele dtaci/příspěvek je Kč včetně DPH. Předpkládaný celkvý bjem peněžních prstředků na realizaci prgramu z rzpčtu Plzeňskéh kraje je Kč. Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Mgr. Irena Krftvá MBA Webvá adresa 20

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 9/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 12/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk a MěÚ Nepmuk verze 11/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 11/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 7/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 7/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

OP PIK Potenciál Výzva 1

OP PIK Potenciál Výzva 1 AZ DOTACE EU OP PIK - Ptenciál 2015 OP PIK Ptenciál Výzva 1 Cílem výzvy prgramu Ptenciál je pdpra zavádění a zvyšvání kapacit splečnstí pr realizaci výzkumných, vývjvých a invačních aktivit a zárveň i

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 391/96C, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz VÝZVA

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutins čili infrastruktura, lidé, instituce Priritní sa 1 Knkurenceschpné, dstupné a bezpečné reginy INFRASTRUKTURA

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014 Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 za rk 2014 III. Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 (dále jen Zpráva ) je předkládána na základě

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více