Dotace z rozpočtu města na rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace z rozpočtu města na rok 2006"

Transkript

1 ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 3. Ročník I. Ministr Škromach ocenil projekt OS TRIANON Na III. mezinárodní konferenci Bez bariér bez hranic konané ve dnech v Lázních Darkov Karviná a na Obchodně podnikatelské fakultě přijelo na stovku účastníků. Kromě konference k vysoce aktuální otázce nového zákona o sociálních službách se uskutečnila tisková konference, slavnostní koncert a výstava uměleckých prací postižených osob. Druhý den konference se zúčastnil ministr práce a sociálních věcí Z. Škromach. Konání konference podpořil Krajský úřad MSK, město Český Těšín, další města, obce a významné firmy ČR. Organizátorem konference je občanské sdružení TRIANON Český Těšín, které je také autorem a řešitelem pilotního projektu integrace osob se zdravotním postižením. Z.Škromach byl podrobně informován o realizaci projektu, jeho výsledcích i problémech při práci se zdravotně postiženými. Ocenil úsilí sdružení i partnerů se kterými sdružení TRIANON spolupracuje. V návaznosti na nový zákon o sociálních službách vyzdvihl spolupráci partnerů a výrazné možnosti zejména v oblasti vybudování speciálního centra rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením z celé ČR a příhraničních oblastí v RS Darkov Karviná, což je strategickým cílem NRZP. Konference se zúčastnili zejména těžce zdravotně postižené osoby z Brna, Ostravy, Hrabyně, Havířova, Třince a Českého Těšína. Dále významné osobnosti. Kromě ministra Škromacha s doprovodem se konference zúčastnil představitel Národní rady zdravotně postižených JUDr. J. Hutař, rektor Slezské univerzity Opava - Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkan OPF Karviná - Doc. V. Malátek,CSc., dále poslanec EP Ing. J. Kohlíček,CSc., poslanec parlamentu ČR Ing. J. Gongol,CSc., Ing. J.Hrček vedoucí odb.sociálních věcí KÚ MSK, Mgr. D.Adamová předsedkyně komise pro občany se zdravotním postižením MSK, představitelé institucí, měst a obcí kraje. Pracovní setkání OS TRIANON s hosty konference a partnery projektu Bez bariér bez hranic. Činnost Záchranné služby v Českém Těšíně nebyla zrušena Již devátým rokem působí v Českém Těšíně výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Pozorní čtenáři si možná také vzpomenou, že na toto téma byl asi před rokem v těšínském zpravodaji otištěn můj krátký příspěvek. Bohužel se velmi často setkávám s mylnými a nepravdivými informacemi ohledně výše uvedeného tématu. Dovolte mi nastínit některá fakta o práci RZP v našem městě. Posádka pracuje ve složení zdravotní sestra nebo záchranář a řidič záchranář. Provoz výjezdové skupiny je nepřetržitý. K dispozici je sanitní vozidlo značky Volkswagen, které je vybaveno léky a zdravotnickou technikou potřebnou k poskytování přednemocniční neodkladné péče. Chtěl bych podotknout, že ještě před několika lety jsme si mohli o takovém vybavení sanitního vozu v Českém Těšíně nechat pouze zdát! Posádka je ve stálém spojení s operačním střediskem v Karviné pomocí mobilního telefonu a radiostanice (vysílačky) ve vozidle. Veškeré tísňové výzvy jsou přijímány na operačním středisku (dispečinku) v Karviné. Nikoliv v Českém Těšíně! Činnost dispečinku v Českém Těšíně byla ukončena před dvěmi lety. Telefonické hovory přijímá operátorka (operátor) se středním zdravotnickým vzděláním. Přijatá výzva je ihned předána posádce v Českém Těšíně. Pokud je posádka volná na základně v Českém Těšíně, vždy vyjíždí jako první. Současně (je-li to zapotřebí) vyjíždí k případu také lékař záchranné služby z Karviné. Posádka RZP může kdykoliv lékaře kontaktovat telefonicky a po konzultaci s ním má možnost podávat pacientovi léky či provádět určité výkony. Má možnost k pacientovi přivolat vrtulník letecké záchranné služby v Ostravě, policii, hasiče a další. Prosím občany, aby veškeré výzvy při náhlém zhoršení zdravotního stavu, ohrožení života či úrazu volali výhradně na tísňovou linku 155. Toto telefonní číslo je platné v celé České republice, volání je zdarma. Lze volat z pevné linky nebo z mobilního telefonu. Pro zajímavost v roce 2004 uskutečnila RZP v Českém Těšíně 1536 výjezdů. Závěrem bych chtěl upozornit na nepravdivou informaci o provozu záchranné služby, která mezi veřejností neustále koluje činnost Záchranné služby v Českém Těšíně nebyla zrušena! Martin Sikora, zdravotnický záchranář Dotace z rozpočtu města na rok 2006 Na 15. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne byly zrušeny původní a schváleny nové zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města. K již zavedeným dotačním titulům na kulturní, umělecké, sportovní a sociální aktivity byly doplněny aktivity zdravotní. Další změnou oproti dosavadní praxi je skutečnost, že od roku 2006 nebudou moci o dotaci žádat příspěvkové organizace zřízené městem Český Těšín. Dále upozorňujeme žadatele na nový formulář žádosti o dotaci, jehož povinnou přílohou je také výpis z registru ekonomických subjektů s tím, že pro tyto účely postačí jeho kopie pořízená na internetových stránkách ČSÚ (www.czso.cz). Formulář žádosti, bližší informace a veškeré podmínky pro splnění naleznete v zásadách, které jsou k dispozici na internetových stránkách města (www.tesin.cz) a také na Městském úřadě u referenta koncepce rozvoje města Ing. Daniely Gavlasové, kanc. 311a v 2. poschodí, tel klapka 222. Formulář žádosti pro 1. pololetí roku 2006 (vyplněný na počítači či psacím stroji) je nutno doručit v termínu do na adresu: Městský úřad finanční odbor nám. ČSA 1 Český Těšín Ing. Kateřina Dehnerová vedoucí oddělení rozpočtu a městských financí Bezúročné půjčky pro osoby postižené povodní v srpnu 2005 Zastupitelstvo Města Český Těšín schválilo na svém 15. zasedání dne Pravidla pro poskytování půjček z rozpočtu města Český Těšín pro fyzické osoby postižené povodní v měsíci srpnu v roce O půjčku mohou zažádat všichni, kteří splní níže uvedená Pravidla a to nejpozději do Tato půjčka je bezúročná, bude poskytována do výše ,- Kč s dobou splácení do 4 let. Žádosti o půjčku s uvedením všech potřebných údajů (jméno a příjmení, trvalé bydliště, výše půjčky, doba splatnosti, způsob ručení), mohou žadatelé adresovat na Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1, oddělení účetnictví, Český Těšín, nebo přinést osobně do kanceláře č. 309, paní Nogová, tel kl Pravidla pro poskytování půjček z rozpočtu města Český Těšín pro fyzické osoby postižené povodní v měsíci srpnu v roce Půjčku lze poskytnout za účelem odstranění nebo zmírnění škod na movitých a nemovitých věcech v majetku žadatele, které byly způsobeny povodní v měsíci srpnu v roce Žadatel může být fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu v bytě na území města Českého Těšína, pokud obytné místnosti tohoto bytu byly zaplaveny v souvislosti s povodní v měsíci srpnu v roce 2005, což ověřil na místě sociální odbor MěÚ v Českém Těšíně. 3. Půjčka bude poskytnuta do výše ,- Kč a je bezúročná. 4. Půjčku lze splácet nejdéle 4 roky. 5. Půjčku lze poskytnout pouze jednomu členu domácnosti, nebo manželům žijícím ve společné domácnosti. 6. K zajištění půjčky musí žadatel nabídnout uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti, nebo smlouvy s ručitelem, který prokáže, že má pravidelný měsíční příjem, jehož čistý průměr za poslední 3 měsíce není nižší než Kč. 7. Žádost o poskytnutí půjčky lze podávat do Na poskytnutí půjčky není právní nárok. Ing. Martina Dresslerová, vedoucí oddělení účetnictví Výzva občanům města Upozorňujeme občany, kterým byly po povodních zapůjčeny kondenzační vysoušeče prostřednictvím Městského úřadu Český Těšín, že tyto budou postupně, nejpozději do konce listopadu 2005 odebírány pověřeným zaměstnancem městského úřadu. V případě, že se potřebujete domluvit na termínu jejich předání, kontaktujte p. Rudzkou Městský úřad Český Těšín, 1. poschodí, dv. č. 219, nebo telefonicky , kl Magdaléna Rudzká referent krizového řízení, odbor občanskosprávní

2 strana 2 Provozní doba sběrného dvora Ve sběrném dvoře jsou bezplatně fyzickým osobám odebrány po prokázání totožnosti (protože sběr zdarma se vztahuje jen na občany, kteří mají ve městě trvalý pobyt) nebezpečné složky komunálního odpadu, vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty a sklo), kompostovatelný, objemný a stavební odpad (v množství odpovídajícím drobným stavebním úpravám, tj. 100 kg na osobu a rok). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání nejsou oprávněny využívat sběrného dvoru za účelem odložit odpad vznikající jejich podnikatelskou činností. Provozní doba sběrného dvoru, ul. Na Horkách (před Sběrnými surovinami) Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na sídlištích Běžná provozní doba: úterý hodin, čtvrtek hodin, sobota hodin Upozornění: Poslední den v letošní roce, kdy bude otevřen sběrný dvůr, je čtvrtek dne , a to od hodin. Přistavování kontejnerů bylo omezeno z důvodu, že město poskytlo na likvidaci povodňov roce 2006 bude poprvé otevřen v úterý vých škod 146 ks kontejnerů, a proto před vánočními svátky budou přistaveny na kusový odpad dne , a to od hodin a kontejnery pouze na sídlištích. Občané mohou využívat Sběrný dvůr na ul. Na Horkách. V příšběhem měsíců ledna - února bude provozní tím roce se kontejnery budou opět střídat na celém území města. doba omezená následovně: Velkoobjemové kontejnery jsou určené pouze pro fyzické osoby. Provozní doba během ledna - února: úterý hodin, čtvrtek hotermín STANOVIŠTĚ din, sobota hodin : Sídliště: Lenka Fabiánová, referentka oddělení Hrabinská - ul. Úvoz (před bowlingem) životního prostředí Ostravská - parkoviště: Ostravská Mojská - ul. Ostravská 70 U Mlékárny - vedle prodejny Autodíly ONV - ul. Divadelní - parkoviště Frýdecká - ul. Frýdecká Svibice - ul. Okružní před obchodem názium Frýdecká, obchodní - ul. Polní parkoviště pod ul. Slovenskou akademie Sokola Tůmy, Střed- ul. Kysucká a ul. Polní na rohu ní zemědělská škola, Střední : Hrabinská - mezi domy 23A a 25A odborné učiliště zemědělské Ostravská - parkoviště: Ostravská v Č. Těšíně, Speciální školy - parkoviště: Koperníkova 1-13 Pražská, Církevní speciální Mojská - ul. Hornická (naproti domu 15 17) školy Frýdecká) si vybrali z - ul. Slezská nad restaurací Havana katalogu strom, který vysasvibice - ul. Okružní před MŠ dili na svém pozemku nebo - ul. Svibická - před bloky 2-6 na pozemku určeném. Žáci a - ul. Kysucká - parkoviště studenti tak mohli vidět a vy- ul. Čáslavská a ul. Polní na rohu zkoušet si, jak se sázejí stromy. Lenka Fabiánová, referentka oddělení životního prostředí Na Základní škole Pod Zvo- Den stromů Nápad slavit Den stromů vznikl v 19. století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Ten, kdo by dnes navštívil americký stát Nebraska, neuvěří, že tato krajina byla před 150 lety popisována jako krajina bez stromů. Jeden z prvních osadníků J. Sterling Morton se s tímto stavem nechtěl smířit a začal společně se svojí ženou pěstovat kolem svého domu stromy, keře a květiny. Navíc byl novinář, a tak vyzval své spoluobčany k následování jeho příkladu. Dovedl přesvědčit čtenáře nejen o potřebnosti pěstovat stromy, ale přenesl na ně své nadšení, a tak se zrodil Den stromů. Při jeho první oslavě bylo v Nebrasce zasazeno více než 1 milion stromů. Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. U nás byla tato tradice obnovena v roce S nápadem slavit Den stromů přišel ředitel botanické zahrady UK a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy bylo stanoveno na a důvodů k tomu bylo hned několik. Předně je to vhodný termín pro sázení stromů, podzim je časem, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají všemi barvami a známá zpěvačka - Hana Hegerová přítelkyně stromů, má v ten den narozeniny. A co se tento den děje. Je to příležitost pro to, aby se konaly výstavy, semináře, koncerty inspirované stromy, výlety do krajiny, soutěže, ale hlavně, aby se stromy sázely. V našem městě jsme u příležitosti tohoto svátku vysadili 10 stromů. Zástupci každé základní nebo střední školy (ZŠ Pod Zvonek, ZŠ Ostravská, ZŠ Slovenská, ZŠ Slezská, gym- nek si před nově vysazeným stromem i zazpívali. Jelikož stromy jsou neodmyslitelným biotopem (domovem) pro mnohé druhy ptáků, upořádalo Město Český Těšín ve spolupráci s firmou Jean Van Coppenolle ukázku výcviku dravých ptáků. V areálu gymnázia na ul. Frýdecká předvedla bohumínská firma živou výstavu 15 druhů dravých ptáků (sova pálená, orel stepní, káně lesní, krkavec, americký jestřáb, sokol stěhovavý, sokol indický, sovice sněžná...), jenž byla určena každé škole, která projevila zájem. Výstava byla obohacena povídáním o historii sokolnictví, zajímavostmi z jejich života (hnízdění, potrava, rozdíly mezi samečkem a samicí, atd.). Na vlastní oči jsme mohli spatřit orla stepního letu, výra velkého, který umí otočit hlavu o 270 stupňů, roztáhnout křídla, jen když mu to přikáže blondýnka a také jsme mohli vidět systém výcviku sokolovitých dravců. Celé show trvalo 40 min., bylo poutavé a mnohdy i komické, a proto je doporučujeme každému, kdo by si je příště rád objednal. Město Český Těšín vyhlásilo k příležitosti Dne stromů fotografickou soutěž Památný strom, jejímž úkolem bylo zjistit, které památné stromy se nachází v našem městě a vyfotografovat některý z nich. Do soutěže se zapojily pouze dvě školy (ZŠ Havlíčkova a obchodní akademie Sokola Tůmy). Mladí umělci budou odměněni přírodovědnou knihou. Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště zemědělské v Č. Těšíně přispělo k oslavě svátku uspořádáním vernisáže výstavy Den stromů, která byla určena pro veřejnost, žáky základních a středních škol. Prohlídku výstavy zahájil zástupce statutárního orgánu Ing. Alfréd Heckel. U příležitosti tohoto svátku byli odměněni studenti dárky od sdružení rodičů a přátel školy, občanského sdružení Trianon, kteří se zapojili do soutěží na téma Stromy kolem nás. Studenti Z. Ciencialová ze 4. E a T. Krajča ze 3. E zpestřili zahájení recitací básní. Poděkování patří Ing. Anně Hromkové, která byla hlavním organizátorem výstavy. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili k slavení svátku a těšíme se na příští spolupráci. Ing. Marie Ručková, referent ochrany přírody Pytlový systém sběru plastů a papíru 2006 Pytle s plasty (plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET láhve - stlačené, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetických a mycích prostředků) musí být přistaveny k popelové nádobě do sedmi hodin a budou sváženy v těchto termínech: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., , a Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír a nápojové kartony např. z mléka a džusů) musí být rovněž přistaveny ve svozový den k popelové nádobě do sedmi hodin a termín svozů jsou: , 8. 4., , , a Pytle s odpadem jsou sváženy v Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňakově, v Horním a Dolním Žukově (mimo ul. Šadový) a od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská. Veškerý odpad musí být čistý. Lenka Fabiánová, referentka oddělení životního prostředí Měření malých stacionárních zdrojů Dnem nabyl účinnosti zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Oddělení životního prostředí Městského Úřadu Český Těšín upozorňuje na ustanovení paragrafu 12 - povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování (malý zdroj = tepelný výkon zdroje je nižší než 0,2 MW), zejména odst. 1 písm. f), dle kterého provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování jsou povinni zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za dva roky, a odstraňovat zjištěné závady do dvou měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kw a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kw. Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnosten- ského oprávnění v oboru kominictví. Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Lýdie Blasinská, oddělení životního prostředí Trocha informací ke třídění odpadů Na oddělení životního prostředí se občané obracejí s tím, že nebudou třídit odpad, protože spol. A.S.A., s r. o. stejně odpad sváží s komunálním odpadem. Tak bychom rádi objasnili, proč k tomu dochází. Pokud pracovníci při svozu otevřou kontejner, v kterém má být např. komodita skla a vidí, že se v něm nachází směs všemožného odpadu, tak kontejner nevyvezou a kontejner je vyvezen při svozu kontejnerů na komunální odpad. Některé kontejnery jsou sice uzpůsobeny na zamykání, ale bohužel jsou zámky neustále ničeny, takže kontejnery jsou bez zámků. A proto se obracíme na občany města s prosbou, aby do kontejnerů opravdu dávali to, co tam opravdu patří. Opětovně tedy uvádíme co do nádob odkládat: Do modrých nádob, tj. komodita papíru můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) a nápojový kartón Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby Do zelených nádob, tj. komodita skla můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Do žlutých nádob, tj. komodita plastů můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Bližší informace k třídění odpadů naleznete na webové stránce: Lenka Fabiánová, referentka oddělení životního prostředí Ceník za sběr, přepravu a zajištění využívání a odstranění odpadů pro rok 2006 pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené v systému města Na 38. Radě města Města Český Těšín byl schválen Ceník za sběr, přepravu a zajištění využívání a odstranění odpadů pro rok 2006 pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené v systému města. druh nádoby četnost odvozu 110 l 1 x týdně 2 x týdně 1 x 14 dní 1 x týdně 2 x týdně 3 x týdně 1 x 14 dní 1100 l právn. a fyz. osoby oprávn. k podnikání 2670,5100,1454,10.726,19,184,26.654,1454,-

3 strana 3 Povinná výměna občanských průkazů do konce roku 2005 Jak již víte ze sdělovacích prostředků, ke dni 31. prosince 2005 končí ze zákona platnost všech občanských průkazů, které byly vydány do 31. prosince Jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení, dále také o občanské průkazy typu karta vydané od 1. května 1993 do 31. prosince 1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti bez omezení. Žádost o vydání nového občanského průkazu je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu Občan, který v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, se dopustí přestupku dle 16a, odst. 1 písm. g) zákona č. 328/ 1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč. Tato povinná výměna se však nevztahuje na občany narozené před , protože dne 1. října 2005 nabyla účinnosti novela zákona o občanských průkazech, která zrušila povinnost výměny občanských průkazů občanů narozených před ve lhůtě stanovené nařízením vlády (to znamená do 31. prosince 2005), pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení vyznačena konkrétním datem. Občany starší sedmdesáti let však upozorňujeme, že od nebudou moci použít staré typy občanských průkazů k cestování do zemí Evropské unie Změna názvů zastávek městské autobusové dopravy Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že se od platnosti nového jízdního řádu, od 11. prosince 2005, mění názvy některých zastávek městské autobusové dopravy. Potřeba aktualizace názvů zastávek vznikla z důvodu jejich zastaralosti. Městská autobusová doprava je ve městě Český Těšín provozována již od roku Věříme, že nové názvy zastávek přispějí všem cestujícím k rychlejší a přehlednější orientaci v jízdních řádech MHD. Linka MHD v Českém Těšíně linka č. 1 Mosty Antoníček Na Mojském aut. stan. žel. stan. Nová tovární točna Původní název zastávky nový název: Český Těšín,oprav.závod Český Těšín, Lípová PZ Český Těšín,samoobsluha I Český Těšín, 28.října obchod Český Těšín, nem. I Český Těšín, Na Mojském Český Těšín, int. zem. školy Český Těšín, Hrabinská DDM Český Těšín, rest. Beseda Český Těšín, Hrabinská Delong Český Těšín, rest.těš.dvůr Český Těšín,Hlavní třída Český Těšín,Tovární Český Těšín,Tovární u trati Český Těšín, potravin. závod Český Těšín, Nová tovární Walmark Český Těšín, OSP Český Těšín, Nová tovární točna Linka MHD v Českém Těšíně linka č. 2 žel.stan. aut.stan. centrální hřbitov Původní název zastávky nový název: Český Těšín, samoobsluha Český Těšín, Hřbitovní obchod Český Těšín, městský hřbitov Český Těšín, centrální hřbitov Linka MHD v Českém Těšín linka č. 3 žel.stan. aut.stan. Svibice,Čáslavská žel.stan. Původní název zastávky nový název: Český Těšín, Svibice, ČSAD Č. Těšín, Jablunkovská Zámeček Linka MHD v Českém Těšíně linka č. 4 aut.stan. Svibice,Čáslavská Na Mojském Hrabinská aut.stan. žel.stan. Původní název zastávky nový název: Český Těšín, stadión I Český Těšín, Slovenská garáže Linka MHD v Českém Těšíně linka č. 5 Dol.Žukov, rest.u zvonku aut.stan. žel. stan. Původní název zastávky nový název: Český Těšín, Svibice, ČSAD Č. Těšín, Jablunkovská Zámeček Český Těšín, rest. Těš. dvůr Český Těšín, Hlavní třída Marcela Sikorová, referentka taxislužby a dopravní obslužnosti, Odbor živnostenský a dopravy (viz článek Doklady nutné na cestách po zemích EU ). Pokud si budou chtít občané starší sedmdesáti let vyměnit svůj občanský průkaz za nový (napřklad z důvodu změny podoby), rádi jim vyjdeme vstříc a poskytneme veškeré potřebné informace a součinnost. Bližší informace podají zaměstnankyně úseku občanských průkazů (telefon: ). Pro Vaši informaci uvádíme i další lhůty stanovené nařízením vlády pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji: - Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do pozbývají platnosti Žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do pozbývají platnosti Žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do pozbývají platnosti Žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu Následujícími řádky chceme informovat všechny, jež vykonávají funkci odpovědného zástupce ať už u fyzické či právnické osoby, lidově řečeno, jež jsou tzv. garanty u podnikatelů. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje 11 zákona čís. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších zákonů. Tento zákon mimo jiné stanoví, že odpovědný zástupce, je fyzická osoba, ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a je ve smluvním vztahu k podnikateli. Podnikatel je povinen ustanovit odpovědného zástupce pro jednotlivé živnosti, pokud je českou nebo zahraniční právnickou osobou, vždy. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce v případech, kdy on sám nesplňuje odbornou způsobilost pro provozování živnosti. Dnem 1. května 2004 změnou živnostenského zákona vešla v platnost nová povinnost pro odpovědné zástupce, na kterou bychom chtěli zvlášť upozornit a to, že ukončení funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, který tuto funkci již nevykonává a zjistí-li, že podnikatel jeho ukončení živnostenskému úřadu neoznámil. Z praxe jsou čas- Doklady nutné na cestách po zemích EU Od 1. ledna 2006 bude možno cestovat do států Evropské unie pouze - s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji, pokud však neuplynula doba platnosti v něm vyznačená a pokud nebyla oddělena jeho vyznačená část (roh) v důsledku změny trvalého pobytu, změny jména či příjmení nebo změny stavu, přip. dalších změn - s cestovním pasem, příp. jiným druhem cestovního dokladu. K cestě do států EU již nebude možno použít starší typy občanských průkazů, jako např. občanský průkaz typu knížka nebo občanský průkaz typu karta bez strojově čitelných údajů. Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje občany na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti - cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví - rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů ministerstvo vnitra nedoporučuje cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend Jste odpovědným zástupcem u podnikatele? té případy, kdy právnické osoby nesídlí na adrese sídla zapsaného v obchodním rejstříku. Provozovny, kde by podnikatelé měli provozovat svoje živnosti jsou prázdné anebo tam už je dávno někdo jiný. Je tedy evidentní, že živnost není provozována a odpovědní zástupci u takových podnikatelů, kteří jsou stále vedeni v živnostenském rejstříku o povinnosti ukončit svoji funkci, neví. Co je třeba k ukončení funkce odpovědného zástupce? Je nutno dvojmo napsat sdělení o ukončení funkce odpovědného zástupce, jedno sdělení zaslat doporučeně podnikateli. Druhé sdělení včetně kopie podacího lístku z pošty, dokladujícího písemné uvědomění podnikatele o ukončení smluvního vztahu odpovědného zástupce předem, doručte na živnostenský úřad poštou nebo podáním na podatelně radnice nebo doručením osobně na živnostenský úřad. Na základě takto podané žádosti Vás živnostenský úřad vyrozumí o ukončení Vaší funkce odpovědného zástupce a o provedení zápisu o ukončení v živnostenském rejstříku. Přestože živnostenský zákon pamatuje se sankcemi nejen na podnikatele, ale i na odpovědné zástupce za porušování jejich povinností, budeme rádi, když je nebudeme muset uplatňovat. Dana Stehlíková, referent správy živnostenského podnikání, Živnostenský úřad Finanční situace občanů pečujících o blízkou nebo jinou osobu se zlepšila Od nabyla účinnosti novela zákona 100/1988 Sb., která zlepšuje finanční situaci občanů pečujících o blízkou nebo jinou osobu. Příspěvek mohou pobírat rodiče pečující osobně, celodenně a řádně o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou péči a ti, kteří se starají o zletilé nebo staré osoby, které jsou uznány převážně nebo úplně bezmocné, i ti, kteří pečují o osoby starší 80 let, které jsou uznány částečně bezmocné. Příspěvek při péči o jednu osobu se zvýšil od z Kč 3776,- na Kč 5.310,- měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě a více osob, pobírá místo Kč 6490,- nově Kč 9086,- měsíčně. Občané pobírající tento příspěvek si mohou od přivydělat Kč 5.900,- čistého příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek přišli. Rodiny, které mají dítě v pěstounské péči mohou pobírat příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zároveň dostávat odměnu pěstouna, aniž by ztratily nárok na jednu z dávek. Příspěvek mohou nově pobírat i ti, kteří pečují o osobu blízkou (například babičku) a zároveň pobírají rodičovský příspěvek při péči o dítě ve věku do čtyř (případně sedmi let) věku dítěte. Je jistě našim spoluobčanům známo, že čelní představitelé městského úřadu ve spolupráci se sociálním odborem v Českém Těšíně zajišťují ozdravný pobyt pro seniory v Luhačovicích. Tak jako v posledních letech, bylo tomu i letos. Lze konstatovat, že tento ozdravný pobyt pro seniory je ze strany reprezentantů radnice všestranně organizačně a účelově dobře zajištěn. Je chvályhodné, že se i na dříve narozené občany, v oblasti sociální v rámci finančních možností Městského úřadu, pamatuje. Za tuto starostlivost přestavitelů našeho města vyjadřují senioři uznání a poděkování. Děkujeme všem, kteří mají na těchto aktivitách svůj rozumný podíl. V týdnu ozdravného pobytu v posledním turnusu prožili svůj volný čas senioři v klidné, duševní a přátelské atmosféře jako jedna velká rodina, což dříve narozeným může vždy Odbor sociální informuje Nová právní úprava umožňuje souběh pobírání příspěvku s vdovským a vdoveckým důchodem. Občané pobírající příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu sociálně potřební, kteří pobírají dávky sociální péče jsou zvýhodněni tak, že se jim do jejich příjmu tento příspěvek započítává pouze z poloviny. Bližší informace podá: Odbor sociální, Štefánikova 25, Český Těšín - budova vedle kina, kancelář 101 a 102 v přízemí budovy, tel.: Vyšší příspěvek pro zdravotně postižené občany Od budou lidé, kteří pobírají roční příspěvek na provoz motorového vozidla dostávat až o 776,- Kč více. Dávka je určena lidem, kteří pravidelně dopravují osobu se středně těžkým až těžkým zdravotním postižením. Pro držitele vozidla dopravujícího osobu s II. stupněm mimořádných výhod (průkaz ZTP) z Kč 5.624,- na Kč 6000,- ročně. Pro držitele vozidla dopravujícího osobu s III. stupněm mimořádných výhod (průkaz ZTP/P) z Kč 9.124,- na Kč 9.900,- ročně. Bližší informace podá: Odbor sociální, Štefánikova 25, Český Těšín - budova vedle kina, kancelář 106 v přízemí budovy, tel.: Vostrá Klaudie, vedoucí oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Senioři jsou nadšeni ozdravnými pobyty v Luhačovicích jen prospět na zdravotním stavu. Závěrem bych chtěl ještě touto cestou za všechny seniory posledního turnusu tohoto ozdravného pobytu upřímně poděkovat pracovnici sociálního odboru v Českém Těšíně paní Pallové. Tato víla, vždy usměvavá paní, jako vedoucí našeho pobytu v lázních, se o nás po celou dobu ozdravného pobytu vzorně starala. Jako velkorysost od přestavitelů našeho města byla ta skutečnost, že bylo pro seniory zajištěno i auto radnice. Paní Pallová vždy ochotně převážela autem více postižené a méně pohyblivé seniory, kteří by jen těžko byli schopni zdolávat příkrý kopec, na kterém stojí ubytovací objekty, pěšky. I za tuto službu vyslovují senioři shora jmenované vřelý dík a uznání. Byla super i jako řidička. S pozdravem Dominik Sojka

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5.

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5. Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník IV, číslo 1 Vážení spoluobčané, 5. února 2010 Vedení města hodnotilo rok 2009 Foto: www.dzupin.com Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 2 30. března 2012 těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín LISTY Jaro letos přišlo o den dříve Noc kostelů Do akce se v Českém Těšíně zapojí 7 církví strana 9 Režisér Janusz Klimsza

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Únor 2003 č. 2 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Starostka Města Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová, zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

ZA EVROPSKÉ PENÍZE OPRAVÍ V KARVINÉ SÍDLIŠTĚ I KOSTEL. str. 3 ROČNÍK 2014 ČÍSLO 1 SLOVO PRIMÁTORA

ZA EVROPSKÉ PENÍZE OPRAVÍ V KARVINÉ SÍDLIŠTĚ I KOSTEL. str. 3 ROČNÍK 2014 ČÍSLO 1 SLOVO PRIMÁTORA RADNICE PŘISPĚLA NA NOVÝ AUTOBUS MHD ZAJÍŽDÍ I DO CENTRA ZA EVROPSKÉ PENÍZE OPRAVÍ V KARVINÉ SÍDLIŠTĚ I KOSTEL DĚTSKÉ ILUSTRACE BUDOU ZDOBIT KNIHU POVĚSTÍ STANISLAVA FILIPA str. 2 str. 3 str. 4 ROČNÍK

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

TĚŠÍNSKÉ LISTY INFORMAČNÍ DVOUMĚSÍČNÍK MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN

TĚŠÍNSKÉ LISTY INFORMAČNÍ DVOUMĚSÍČNÍK MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN TĚŠÍNSKÉ INFORMAČNÍ DVOUMĚSÍČNÍK MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN LISTY Den dětí se navzdory počasí vydařil ROČNÍK VIII ČÍSLO 3 6. ČERVNA 2014 Pokus o cyklorekord Na náměstí se registrovalo 279 lidí na kolech STRANA

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

Osobnosti Karlovarského kraje: Geolog, lékař a jednatel firmy

Osobnosti Karlovarského kraje: Geolog, lékař a jednatel firmy Ročník 12 číslo 12 prosinec 2014 132 000 výtisků ZDARMA do schránek Pod pokličku záchranky. Očima inspektora Jezdil jsem v autě zdravotnické záchrané služby aneb reportáž z terénu. strana 3 Karlovarský

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA Otázky a odpovědi Ohlédnutí za rokem 2007 naleznete na straně 1, 2 a 3. Zápisy do školských zařízení Podrobnosti naleznete na straně 5 a 11. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Těšínské listy. Nový krajský radní složil slib. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. 23. října 2009. Ročník III, číslo 5

Těšínské listy. Nový krajský radní složil slib. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. 23. října 2009. Ročník III, číslo 5 Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník III, číslo 5 23. října 2009 Nový krajský radní složil slib Ve středu 14. října se českotěšínský radní za ODS Tadeáš Cichy stal po složení

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Těšínské listy Ročník IV, číslo 3 Vážení občané, milí přátelé města a dobré zábavy, dovolte mi, abych Vás všechny pozval na jubilejní Svátek tří bratří. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Letošní

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ pravodaj červnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ HURÁ NA KOUPALIŠTĚ! Ano, je to fakt! Dlouze diskutovaná a z různých stran zpochybňovaná rekonstrukce městského letního koupaliště je zrealizována!

Více

Těšínské listy. Informační dvouměsíčník města Český Těšín. 10. prosince 2010. Ročník IV, číslo 5

Těšínské listy. Informační dvouměsíčník města Český Těšín. 10. prosince 2010. Ročník IV, číslo 5 Těšínské listy Informační dvouměsíčník města Český Těšín Ročník IV, číslo 5 Vážení a milí spoluobčané, přijměte naše upřímné přání šťastného prožití Vánoc, Silvestra a Nového roku. Užijte si v plné spokojenosti

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více