Dotace z rozpočtu města na rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace z rozpočtu města na rok 2006"

Transkript

1 ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 3. Ročník I. Ministr Škromach ocenil projekt OS TRIANON Na III. mezinárodní konferenci Bez bariér bez hranic konané ve dnech v Lázních Darkov Karviná a na Obchodně podnikatelské fakultě přijelo na stovku účastníků. Kromě konference k vysoce aktuální otázce nového zákona o sociálních službách se uskutečnila tisková konference, slavnostní koncert a výstava uměleckých prací postižených osob. Druhý den konference se zúčastnil ministr práce a sociálních věcí Z. Škromach. Konání konference podpořil Krajský úřad MSK, město Český Těšín, další města, obce a významné firmy ČR. Organizátorem konference je občanské sdružení TRIANON Český Těšín, které je také autorem a řešitelem pilotního projektu integrace osob se zdravotním postižením. Z.Škromach byl podrobně informován o realizaci projektu, jeho výsledcích i problémech při práci se zdravotně postiženými. Ocenil úsilí sdružení i partnerů se kterými sdružení TRIANON spolupracuje. V návaznosti na nový zákon o sociálních službách vyzdvihl spolupráci partnerů a výrazné možnosti zejména v oblasti vybudování speciálního centra rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením z celé ČR a příhraničních oblastí v RS Darkov Karviná, což je strategickým cílem NRZP. Konference se zúčastnili zejména těžce zdravotně postižené osoby z Brna, Ostravy, Hrabyně, Havířova, Třince a Českého Těšína. Dále významné osobnosti. Kromě ministra Škromacha s doprovodem se konference zúčastnil představitel Národní rady zdravotně postižených JUDr. J. Hutař, rektor Slezské univerzity Opava - Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkan OPF Karviná - Doc. V. Malátek,CSc., dále poslanec EP Ing. J. Kohlíček,CSc., poslanec parlamentu ČR Ing. J. Gongol,CSc., Ing. J.Hrček vedoucí odb.sociálních věcí KÚ MSK, Mgr. D.Adamová předsedkyně komise pro občany se zdravotním postižením MSK, představitelé institucí, měst a obcí kraje. Pracovní setkání OS TRIANON s hosty konference a partnery projektu Bez bariér bez hranic. Činnost Záchranné služby v Českém Těšíně nebyla zrušena Již devátým rokem působí v Českém Těšíně výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Pozorní čtenáři si možná také vzpomenou, že na toto téma byl asi před rokem v těšínském zpravodaji otištěn můj krátký příspěvek. Bohužel se velmi často setkávám s mylnými a nepravdivými informacemi ohledně výše uvedeného tématu. Dovolte mi nastínit některá fakta o práci RZP v našem městě. Posádka pracuje ve složení zdravotní sestra nebo záchranář a řidič záchranář. Provoz výjezdové skupiny je nepřetržitý. K dispozici je sanitní vozidlo značky Volkswagen, které je vybaveno léky a zdravotnickou technikou potřebnou k poskytování přednemocniční neodkladné péče. Chtěl bych podotknout, že ještě před několika lety jsme si mohli o takovém vybavení sanitního vozu v Českém Těšíně nechat pouze zdát! Posádka je ve stálém spojení s operačním střediskem v Karviné pomocí mobilního telefonu a radiostanice (vysílačky) ve vozidle. Veškeré tísňové výzvy jsou přijímány na operačním středisku (dispečinku) v Karviné. Nikoliv v Českém Těšíně! Činnost dispečinku v Českém Těšíně byla ukončena před dvěmi lety. Telefonické hovory přijímá operátorka (operátor) se středním zdravotnickým vzděláním. Přijatá výzva je ihned předána posádce v Českém Těšíně. Pokud je posádka volná na základně v Českém Těšíně, vždy vyjíždí jako první. Současně (je-li to zapotřebí) vyjíždí k případu také lékař záchranné služby z Karviné. Posádka RZP může kdykoliv lékaře kontaktovat telefonicky a po konzultaci s ním má možnost podávat pacientovi léky či provádět určité výkony. Má možnost k pacientovi přivolat vrtulník letecké záchranné služby v Ostravě, policii, hasiče a další. Prosím občany, aby veškeré výzvy při náhlém zhoršení zdravotního stavu, ohrožení života či úrazu volali výhradně na tísňovou linku 155. Toto telefonní číslo je platné v celé České republice, volání je zdarma. Lze volat z pevné linky nebo z mobilního telefonu. Pro zajímavost v roce 2004 uskutečnila RZP v Českém Těšíně 1536 výjezdů. Závěrem bych chtěl upozornit na nepravdivou informaci o provozu záchranné služby, která mezi veřejností neustále koluje činnost Záchranné služby v Českém Těšíně nebyla zrušena! Martin Sikora, zdravotnický záchranář Dotace z rozpočtu města na rok 2006 Na 15. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne byly zrušeny původní a schváleny nové zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města. K již zavedeným dotačním titulům na kulturní, umělecké, sportovní a sociální aktivity byly doplněny aktivity zdravotní. Další změnou oproti dosavadní praxi je skutečnost, že od roku 2006 nebudou moci o dotaci žádat příspěvkové organizace zřízené městem Český Těšín. Dále upozorňujeme žadatele na nový formulář žádosti o dotaci, jehož povinnou přílohou je také výpis z registru ekonomických subjektů s tím, že pro tyto účely postačí jeho kopie pořízená na internetových stránkách ČSÚ (www.czso.cz). Formulář žádosti, bližší informace a veškeré podmínky pro splnění naleznete v zásadách, které jsou k dispozici na internetových stránkách města (www.tesin.cz) a také na Městském úřadě u referenta koncepce rozvoje města Ing. Daniely Gavlasové, kanc. 311a v 2. poschodí, tel klapka 222. Formulář žádosti pro 1. pololetí roku 2006 (vyplněný na počítači či psacím stroji) je nutno doručit v termínu do na adresu: Městský úřad finanční odbor nám. ČSA 1 Český Těšín Ing. Kateřina Dehnerová vedoucí oddělení rozpočtu a městských financí Bezúročné půjčky pro osoby postižené povodní v srpnu 2005 Zastupitelstvo Města Český Těšín schválilo na svém 15. zasedání dne Pravidla pro poskytování půjček z rozpočtu města Český Těšín pro fyzické osoby postižené povodní v měsíci srpnu v roce O půjčku mohou zažádat všichni, kteří splní níže uvedená Pravidla a to nejpozději do Tato půjčka je bezúročná, bude poskytována do výše ,- Kč s dobou splácení do 4 let. Žádosti o půjčku s uvedením všech potřebných údajů (jméno a příjmení, trvalé bydliště, výše půjčky, doba splatnosti, způsob ručení), mohou žadatelé adresovat na Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1, oddělení účetnictví, Český Těšín, nebo přinést osobně do kanceláře č. 309, paní Nogová, tel kl Pravidla pro poskytování půjček z rozpočtu města Český Těšín pro fyzické osoby postižené povodní v měsíci srpnu v roce Půjčku lze poskytnout za účelem odstranění nebo zmírnění škod na movitých a nemovitých věcech v majetku žadatele, které byly způsobeny povodní v měsíci srpnu v roce Žadatel může být fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu v bytě na území města Českého Těšína, pokud obytné místnosti tohoto bytu byly zaplaveny v souvislosti s povodní v měsíci srpnu v roce 2005, což ověřil na místě sociální odbor MěÚ v Českém Těšíně. 3. Půjčka bude poskytnuta do výše ,- Kč a je bezúročná. 4. Půjčku lze splácet nejdéle 4 roky. 5. Půjčku lze poskytnout pouze jednomu členu domácnosti, nebo manželům žijícím ve společné domácnosti. 6. K zajištění půjčky musí žadatel nabídnout uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti, nebo smlouvy s ručitelem, který prokáže, že má pravidelný měsíční příjem, jehož čistý průměr za poslední 3 měsíce není nižší než Kč. 7. Žádost o poskytnutí půjčky lze podávat do Na poskytnutí půjčky není právní nárok. Ing. Martina Dresslerová, vedoucí oddělení účetnictví Výzva občanům města Upozorňujeme občany, kterým byly po povodních zapůjčeny kondenzační vysoušeče prostřednictvím Městského úřadu Český Těšín, že tyto budou postupně, nejpozději do konce listopadu 2005 odebírány pověřeným zaměstnancem městského úřadu. V případě, že se potřebujete domluvit na termínu jejich předání, kontaktujte p. Rudzkou Městský úřad Český Těšín, 1. poschodí, dv. č. 219, nebo telefonicky , kl Magdaléna Rudzká referent krizového řízení, odbor občanskosprávní

2 strana 2 Provozní doba sběrného dvora Ve sběrném dvoře jsou bezplatně fyzickým osobám odebrány po prokázání totožnosti (protože sběr zdarma se vztahuje jen na občany, kteří mají ve městě trvalý pobyt) nebezpečné složky komunálního odpadu, vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty a sklo), kompostovatelný, objemný a stavební odpad (v množství odpovídajícím drobným stavebním úpravám, tj. 100 kg na osobu a rok). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání nejsou oprávněny využívat sběrného dvoru za účelem odložit odpad vznikající jejich podnikatelskou činností. Provozní doba sběrného dvoru, ul. Na Horkách (před Sběrnými surovinami) Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na sídlištích Běžná provozní doba: úterý hodin, čtvrtek hodin, sobota hodin Upozornění: Poslední den v letošní roce, kdy bude otevřen sběrný dvůr, je čtvrtek dne , a to od hodin. Přistavování kontejnerů bylo omezeno z důvodu, že město poskytlo na likvidaci povodňov roce 2006 bude poprvé otevřen v úterý vých škod 146 ks kontejnerů, a proto před vánočními svátky budou přistaveny na kusový odpad dne , a to od hodin a kontejnery pouze na sídlištích. Občané mohou využívat Sběrný dvůr na ul. Na Horkách. V příšběhem měsíců ledna - února bude provozní tím roce se kontejnery budou opět střídat na celém území města. doba omezená následovně: Velkoobjemové kontejnery jsou určené pouze pro fyzické osoby. Provozní doba během ledna - února: úterý hodin, čtvrtek hotermín STANOVIŠTĚ din, sobota hodin : Sídliště: Lenka Fabiánová, referentka oddělení Hrabinská - ul. Úvoz (před bowlingem) životního prostředí Ostravská - parkoviště: Ostravská Mojská - ul. Ostravská 70 U Mlékárny - vedle prodejny Autodíly ONV - ul. Divadelní - parkoviště Frýdecká - ul. Frýdecká Svibice - ul. Okružní před obchodem názium Frýdecká, obchodní - ul. Polní parkoviště pod ul. Slovenskou akademie Sokola Tůmy, Střed- ul. Kysucká a ul. Polní na rohu ní zemědělská škola, Střední : Hrabinská - mezi domy 23A a 25A odborné učiliště zemědělské Ostravská - parkoviště: Ostravská v Č. Těšíně, Speciální školy - parkoviště: Koperníkova 1-13 Pražská, Církevní speciální Mojská - ul. Hornická (naproti domu 15 17) školy Frýdecká) si vybrali z - ul. Slezská nad restaurací Havana katalogu strom, který vysasvibice - ul. Okružní před MŠ dili na svém pozemku nebo - ul. Svibická - před bloky 2-6 na pozemku určeném. Žáci a - ul. Kysucká - parkoviště studenti tak mohli vidět a vy- ul. Čáslavská a ul. Polní na rohu zkoušet si, jak se sázejí stromy. Lenka Fabiánová, referentka oddělení životního prostředí Na Základní škole Pod Zvo- Den stromů Nápad slavit Den stromů vznikl v 19. století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Ten, kdo by dnes navštívil americký stát Nebraska, neuvěří, že tato krajina byla před 150 lety popisována jako krajina bez stromů. Jeden z prvních osadníků J. Sterling Morton se s tímto stavem nechtěl smířit a začal společně se svojí ženou pěstovat kolem svého domu stromy, keře a květiny. Navíc byl novinář, a tak vyzval své spoluobčany k následování jeho příkladu. Dovedl přesvědčit čtenáře nejen o potřebnosti pěstovat stromy, ale přenesl na ně své nadšení, a tak se zrodil Den stromů. Při jeho první oslavě bylo v Nebrasce zasazeno více než 1 milion stromů. Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. U nás byla tato tradice obnovena v roce S nápadem slavit Den stromů přišel ředitel botanické zahrady UK a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy bylo stanoveno na a důvodů k tomu bylo hned několik. Předně je to vhodný termín pro sázení stromů, podzim je časem, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají všemi barvami a známá zpěvačka - Hana Hegerová přítelkyně stromů, má v ten den narozeniny. A co se tento den děje. Je to příležitost pro to, aby se konaly výstavy, semináře, koncerty inspirované stromy, výlety do krajiny, soutěže, ale hlavně, aby se stromy sázely. V našem městě jsme u příležitosti tohoto svátku vysadili 10 stromů. Zástupci každé základní nebo střední školy (ZŠ Pod Zvonek, ZŠ Ostravská, ZŠ Slovenská, ZŠ Slezská, gym- nek si před nově vysazeným stromem i zazpívali. Jelikož stromy jsou neodmyslitelným biotopem (domovem) pro mnohé druhy ptáků, upořádalo Město Český Těšín ve spolupráci s firmou Jean Van Coppenolle ukázku výcviku dravých ptáků. V areálu gymnázia na ul. Frýdecká předvedla bohumínská firma živou výstavu 15 druhů dravých ptáků (sova pálená, orel stepní, káně lesní, krkavec, americký jestřáb, sokol stěhovavý, sokol indický, sovice sněžná...), jenž byla určena každé škole, která projevila zájem. Výstava byla obohacena povídáním o historii sokolnictví, zajímavostmi z jejich života (hnízdění, potrava, rozdíly mezi samečkem a samicí, atd.). Na vlastní oči jsme mohli spatřit orla stepního letu, výra velkého, který umí otočit hlavu o 270 stupňů, roztáhnout křídla, jen když mu to přikáže blondýnka a také jsme mohli vidět systém výcviku sokolovitých dravců. Celé show trvalo 40 min., bylo poutavé a mnohdy i komické, a proto je doporučujeme každému, kdo by si je příště rád objednal. Město Český Těšín vyhlásilo k příležitosti Dne stromů fotografickou soutěž Památný strom, jejímž úkolem bylo zjistit, které památné stromy se nachází v našem městě a vyfotografovat některý z nich. Do soutěže se zapojily pouze dvě školy (ZŠ Havlíčkova a obchodní akademie Sokola Tůmy). Mladí umělci budou odměněni přírodovědnou knihou. Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště zemědělské v Č. Těšíně přispělo k oslavě svátku uspořádáním vernisáže výstavy Den stromů, která byla určena pro veřejnost, žáky základních a středních škol. Prohlídku výstavy zahájil zástupce statutárního orgánu Ing. Alfréd Heckel. U příležitosti tohoto svátku byli odměněni studenti dárky od sdružení rodičů a přátel školy, občanského sdružení Trianon, kteří se zapojili do soutěží na téma Stromy kolem nás. Studenti Z. Ciencialová ze 4. E a T. Krajča ze 3. E zpestřili zahájení recitací básní. Poděkování patří Ing. Anně Hromkové, která byla hlavním organizátorem výstavy. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili k slavení svátku a těšíme se na příští spolupráci. Ing. Marie Ručková, referent ochrany přírody Pytlový systém sběru plastů a papíru 2006 Pytle s plasty (plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET láhve - stlačené, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetických a mycích prostředků) musí být přistaveny k popelové nádobě do sedmi hodin a budou sváženy v těchto termínech: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., , a Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír a nápojové kartony např. z mléka a džusů) musí být rovněž přistaveny ve svozový den k popelové nádobě do sedmi hodin a termín svozů jsou: , 8. 4., , , a Pytle s odpadem jsou sváženy v Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňakově, v Horním a Dolním Žukově (mimo ul. Šadový) a od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská. Veškerý odpad musí být čistý. Lenka Fabiánová, referentka oddělení životního prostředí Měření malých stacionárních zdrojů Dnem nabyl účinnosti zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Oddělení životního prostředí Městského Úřadu Český Těšín upozorňuje na ustanovení paragrafu 12 - povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování (malý zdroj = tepelný výkon zdroje je nižší než 0,2 MW), zejména odst. 1 písm. f), dle kterého provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování jsou povinni zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za dva roky, a odstraňovat zjištěné závady do dvou měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kw a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kw. Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnosten- ského oprávnění v oboru kominictví. Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Lýdie Blasinská, oddělení životního prostředí Trocha informací ke třídění odpadů Na oddělení životního prostředí se občané obracejí s tím, že nebudou třídit odpad, protože spol. A.S.A., s r. o. stejně odpad sváží s komunálním odpadem. Tak bychom rádi objasnili, proč k tomu dochází. Pokud pracovníci při svozu otevřou kontejner, v kterém má být např. komodita skla a vidí, že se v něm nachází směs všemožného odpadu, tak kontejner nevyvezou a kontejner je vyvezen při svozu kontejnerů na komunální odpad. Některé kontejnery jsou sice uzpůsobeny na zamykání, ale bohužel jsou zámky neustále ničeny, takže kontejnery jsou bez zámků. A proto se obracíme na občany města s prosbou, aby do kontejnerů opravdu dávali to, co tam opravdu patří. Opětovně tedy uvádíme co do nádob odkládat: Do modrých nádob, tj. komodita papíru můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) a nápojový kartón Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby Do zelených nádob, tj. komodita skla můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Do žlutých nádob, tj. komodita plastů můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Bližší informace k třídění odpadů naleznete na webové stránce: Lenka Fabiánová, referentka oddělení životního prostředí Ceník za sběr, přepravu a zajištění využívání a odstranění odpadů pro rok 2006 pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené v systému města Na 38. Radě města Města Český Těšín byl schválen Ceník za sběr, přepravu a zajištění využívání a odstranění odpadů pro rok 2006 pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené v systému města. druh nádoby četnost odvozu 110 l 1 x týdně 2 x týdně 1 x 14 dní 1 x týdně 2 x týdně 3 x týdně 1 x 14 dní 1100 l právn. a fyz. osoby oprávn. k podnikání 2670,5100,1454,10.726,19,184,26.654,1454,-

3 strana 3 Povinná výměna občanských průkazů do konce roku 2005 Jak již víte ze sdělovacích prostředků, ke dni 31. prosince 2005 končí ze zákona platnost všech občanských průkazů, které byly vydány do 31. prosince Jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení, dále také o občanské průkazy typu karta vydané od 1. května 1993 do 31. prosince 1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti bez omezení. Žádost o vydání nového občanského průkazu je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu Občan, který v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, se dopustí přestupku dle 16a, odst. 1 písm. g) zákona č. 328/ 1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč. Tato povinná výměna se však nevztahuje na občany narozené před , protože dne 1. října 2005 nabyla účinnosti novela zákona o občanských průkazech, která zrušila povinnost výměny občanských průkazů občanů narozených před ve lhůtě stanovené nařízením vlády (to znamená do 31. prosince 2005), pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení vyznačena konkrétním datem. Občany starší sedmdesáti let však upozorňujeme, že od nebudou moci použít staré typy občanských průkazů k cestování do zemí Evropské unie Změna názvů zastávek městské autobusové dopravy Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že se od platnosti nového jízdního řádu, od 11. prosince 2005, mění názvy některých zastávek městské autobusové dopravy. Potřeba aktualizace názvů zastávek vznikla z důvodu jejich zastaralosti. Městská autobusová doprava je ve městě Český Těšín provozována již od roku Věříme, že nové názvy zastávek přispějí všem cestujícím k rychlejší a přehlednější orientaci v jízdních řádech MHD. Linka MHD v Českém Těšíně linka č. 1 Mosty Antoníček Na Mojském aut. stan. žel. stan. Nová tovární točna Původní název zastávky nový název: Český Těšín,oprav.závod Český Těšín, Lípová PZ Český Těšín,samoobsluha I Český Těšín, 28.října obchod Český Těšín, nem. I Český Těšín, Na Mojském Český Těšín, int. zem. školy Český Těšín, Hrabinská DDM Český Těšín, rest. Beseda Český Těšín, Hrabinská Delong Český Těšín, rest.těš.dvůr Český Těšín,Hlavní třída Český Těšín,Tovární Český Těšín,Tovární u trati Český Těšín, potravin. závod Český Těšín, Nová tovární Walmark Český Těšín, OSP Český Těšín, Nová tovární točna Linka MHD v Českém Těšíně linka č. 2 žel.stan. aut.stan. centrální hřbitov Původní název zastávky nový název: Český Těšín, samoobsluha Český Těšín, Hřbitovní obchod Český Těšín, městský hřbitov Český Těšín, centrální hřbitov Linka MHD v Českém Těšín linka č. 3 žel.stan. aut.stan. Svibice,Čáslavská žel.stan. Původní název zastávky nový název: Český Těšín, Svibice, ČSAD Č. Těšín, Jablunkovská Zámeček Linka MHD v Českém Těšíně linka č. 4 aut.stan. Svibice,Čáslavská Na Mojském Hrabinská aut.stan. žel.stan. Původní název zastávky nový název: Český Těšín, stadión I Český Těšín, Slovenská garáže Linka MHD v Českém Těšíně linka č. 5 Dol.Žukov, rest.u zvonku aut.stan. žel. stan. Původní název zastávky nový název: Český Těšín, Svibice, ČSAD Č. Těšín, Jablunkovská Zámeček Český Těšín, rest. Těš. dvůr Český Těšín, Hlavní třída Marcela Sikorová, referentka taxislužby a dopravní obslužnosti, Odbor živnostenský a dopravy (viz článek Doklady nutné na cestách po zemích EU ). Pokud si budou chtít občané starší sedmdesáti let vyměnit svůj občanský průkaz za nový (napřklad z důvodu změny podoby), rádi jim vyjdeme vstříc a poskytneme veškeré potřebné informace a součinnost. Bližší informace podají zaměstnankyně úseku občanských průkazů (telefon: ). Pro Vaši informaci uvádíme i další lhůty stanovené nařízením vlády pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji: - Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do pozbývají platnosti Žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do pozbývají platnosti Žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do pozbývají platnosti Žádost o vydání nového občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu Následujícími řádky chceme informovat všechny, jež vykonávají funkci odpovědného zástupce ať už u fyzické či právnické osoby, lidově řečeno, jež jsou tzv. garanty u podnikatelů. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje 11 zákona čís. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších zákonů. Tento zákon mimo jiné stanoví, že odpovědný zástupce, je fyzická osoba, ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a je ve smluvním vztahu k podnikateli. Podnikatel je povinen ustanovit odpovědného zástupce pro jednotlivé živnosti, pokud je českou nebo zahraniční právnickou osobou, vždy. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce v případech, kdy on sám nesplňuje odbornou způsobilost pro provozování živnosti. Dnem 1. května 2004 změnou živnostenského zákona vešla v platnost nová povinnost pro odpovědné zástupce, na kterou bychom chtěli zvlášť upozornit a to, že ukončení funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, který tuto funkci již nevykonává a zjistí-li, že podnikatel jeho ukončení živnostenskému úřadu neoznámil. Z praxe jsou čas- Doklady nutné na cestách po zemích EU Od 1. ledna 2006 bude možno cestovat do států Evropské unie pouze - s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji, pokud však neuplynula doba platnosti v něm vyznačená a pokud nebyla oddělena jeho vyznačená část (roh) v důsledku změny trvalého pobytu, změny jména či příjmení nebo změny stavu, přip. dalších změn - s cestovním pasem, příp. jiným druhem cestovního dokladu. K cestě do států EU již nebude možno použít starší typy občanských průkazů, jako např. občanský průkaz typu knížka nebo občanský průkaz typu karta bez strojově čitelných údajů. Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje občany na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti - cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví - rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů ministerstvo vnitra nedoporučuje cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend Jste odpovědným zástupcem u podnikatele? té případy, kdy právnické osoby nesídlí na adrese sídla zapsaného v obchodním rejstříku. Provozovny, kde by podnikatelé měli provozovat svoje živnosti jsou prázdné anebo tam už je dávno někdo jiný. Je tedy evidentní, že živnost není provozována a odpovědní zástupci u takových podnikatelů, kteří jsou stále vedeni v živnostenském rejstříku o povinnosti ukončit svoji funkci, neví. Co je třeba k ukončení funkce odpovědného zástupce? Je nutno dvojmo napsat sdělení o ukončení funkce odpovědného zástupce, jedno sdělení zaslat doporučeně podnikateli. Druhé sdělení včetně kopie podacího lístku z pošty, dokladujícího písemné uvědomění podnikatele o ukončení smluvního vztahu odpovědného zástupce předem, doručte na živnostenský úřad poštou nebo podáním na podatelně radnice nebo doručením osobně na živnostenský úřad. Na základě takto podané žádosti Vás živnostenský úřad vyrozumí o ukončení Vaší funkce odpovědného zástupce a o provedení zápisu o ukončení v živnostenském rejstříku. Přestože živnostenský zákon pamatuje se sankcemi nejen na podnikatele, ale i na odpovědné zástupce za porušování jejich povinností, budeme rádi, když je nebudeme muset uplatňovat. Dana Stehlíková, referent správy živnostenského podnikání, Živnostenský úřad Finanční situace občanů pečujících o blízkou nebo jinou osobu se zlepšila Od nabyla účinnosti novela zákona 100/1988 Sb., která zlepšuje finanční situaci občanů pečujících o blízkou nebo jinou osobu. Příspěvek mohou pobírat rodiče pečující osobně, celodenně a řádně o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou péči a ti, kteří se starají o zletilé nebo staré osoby, které jsou uznány převážně nebo úplně bezmocné, i ti, kteří pečují o osoby starší 80 let, které jsou uznány částečně bezmocné. Příspěvek při péči o jednu osobu se zvýšil od z Kč 3776,- na Kč 5.310,- měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě a více osob, pobírá místo Kč 6490,- nově Kč 9086,- měsíčně. Občané pobírající tento příspěvek si mohou od přivydělat Kč 5.900,- čistého příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek přišli. Rodiny, které mají dítě v pěstounské péči mohou pobírat příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zároveň dostávat odměnu pěstouna, aniž by ztratily nárok na jednu z dávek. Příspěvek mohou nově pobírat i ti, kteří pečují o osobu blízkou (například babičku) a zároveň pobírají rodičovský příspěvek při péči o dítě ve věku do čtyř (případně sedmi let) věku dítěte. Je jistě našim spoluobčanům známo, že čelní představitelé městského úřadu ve spolupráci se sociálním odborem v Českém Těšíně zajišťují ozdravný pobyt pro seniory v Luhačovicích. Tak jako v posledních letech, bylo tomu i letos. Lze konstatovat, že tento ozdravný pobyt pro seniory je ze strany reprezentantů radnice všestranně organizačně a účelově dobře zajištěn. Je chvályhodné, že se i na dříve narozené občany, v oblasti sociální v rámci finančních možností Městského úřadu, pamatuje. Za tuto starostlivost přestavitelů našeho města vyjadřují senioři uznání a poděkování. Děkujeme všem, kteří mají na těchto aktivitách svůj rozumný podíl. V týdnu ozdravného pobytu v posledním turnusu prožili svůj volný čas senioři v klidné, duševní a přátelské atmosféře jako jedna velká rodina, což dříve narozeným může vždy Odbor sociální informuje Nová právní úprava umožňuje souběh pobírání příspěvku s vdovským a vdoveckým důchodem. Občané pobírající příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu sociálně potřební, kteří pobírají dávky sociální péče jsou zvýhodněni tak, že se jim do jejich příjmu tento příspěvek započítává pouze z poloviny. Bližší informace podá: Odbor sociální, Štefánikova 25, Český Těšín - budova vedle kina, kancelář 101 a 102 v přízemí budovy, tel.: Vyšší příspěvek pro zdravotně postižené občany Od budou lidé, kteří pobírají roční příspěvek na provoz motorového vozidla dostávat až o 776,- Kč více. Dávka je určena lidem, kteří pravidelně dopravují osobu se středně těžkým až těžkým zdravotním postižením. Pro držitele vozidla dopravujícího osobu s II. stupněm mimořádných výhod (průkaz ZTP) z Kč 5.624,- na Kč 6000,- ročně. Pro držitele vozidla dopravujícího osobu s III. stupněm mimořádných výhod (průkaz ZTP/P) z Kč 9.124,- na Kč 9.900,- ročně. Bližší informace podá: Odbor sociální, Štefánikova 25, Český Těšín - budova vedle kina, kancelář 106 v přízemí budovy, tel.: Vostrá Klaudie, vedoucí oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Senioři jsou nadšeni ozdravnými pobyty v Luhačovicích jen prospět na zdravotním stavu. Závěrem bych chtěl ještě touto cestou za všechny seniory posledního turnusu tohoto ozdravného pobytu upřímně poděkovat pracovnici sociálního odboru v Českém Těšíně paní Pallové. Tato víla, vždy usměvavá paní, jako vedoucí našeho pobytu v lázních, se o nás po celou dobu ozdravného pobytu vzorně starala. Jako velkorysost od přestavitelů našeho města byla ta skutečnost, že bylo pro seniory zajištěno i auto radnice. Paní Pallová vždy ochotně převážela autem více postižené a méně pohyblivé seniory, kteří by jen těžko byli schopni zdolávat příkrý kopec, na kterém stojí ubytovací objekty, pěšky. I za tuto službu vyslovují senioři shora jmenované vřelý dík a uznání. Byla super i jako řidička. S pozdravem Dominik Sojka

4 strana 4 Děkujeme! V tříkrálové sbírce v roce 2005 dárci z celé republiky přispěli částkou ,-Kč. Téměř dvanáct a půl tisíce skupinek se rozešlo po celé ČR a přijímalo v domácnostech i na ulicích dary do sbírkových pokladniček. Tisíce dárců pak přispěli složenkou, či jiným způsobem. Z výtěžku byly podpořeny stovky jedinců i projektů. V letošním roce 2005 byly z výnosu TS podpořeny tyto projekty: Humanitární pomoc oblasti postiženými tsunami, dostavba Domova pro seniory v Hnojníku, Centrum prevence pro děti mládež v Havířově, Středisko pro děti CSM sv. Jana Boska v Havířově, Středisko pro děti a mládež Karviná a Charitní dům sv. Antonína v Karviné. Různým podílem bylo tedy rozděleno ,-Kč. Sdružení České katolické charity pořádá v roce 2006 Tříkrálovou sbírku po šesté Opět ve dnech 2. až 15. ledna 2006 navštíví Vaše domácnosti tříčlenné skupiny koledníků jejímiž členy se můžete stát i Vy. Stejně jako loni bude mít každá skupina svého dospělého vedoucího, který bude vybaven zvláštní průkazkou a zapečetěnou pokladničkou s logem Charity. Prosíme, aby se ti z Vás, kteří mají zájem nám pomoci, ohlásili na sekretariátu Charity Český Těšín. Věříme, že se opět setkáme s vřelým přijetím a vlídností. A již nyní děkujeme všem dárcům za štědrost a velkorysost. A zvláště děkujeme i za ty, kteří díky vaší štědrosti získali sociální jistoty a lepší podmínky k životu. Mgr. Michal Krawiec, ředitel Charity Český Těšín Projekt Od osmi do čtyř Bezdomovectví se po politických a ekonomických změnách, které nastaly na počátku devadesátých let, stalo nepřehlédnutelnou součástí vývoje všech zemí střední a východní Evropy. Bezdomovců je v České republice přibližně 100 tisíc a odhaduje se, že každým rokem přibývá přibližně 10 %. V budoucnosti tento problém může být ještě palčivější vzhledem k plánovaným deregulacím a očekávanému nárůstu nezaměstnanosti. Nezaměstnanost a z ní pramenící chudoba společně s nedostatkem levných bytů a bydlení jsou chápány jako strukturální příčiny bezdomovectví. Souběžný výskyt dalších faktorů jako jsou nefunkční rodinné zázemí, rozpad rodiny, násilí v rodině, mentální či tělesné choroby, alkoholismus a jiné závislosti apod. nebezpečí bezdomovectví zvyšuje. V České republice není oficiálně pověřený orgán, který by se problematikou bezdomovectví zabýval. Pro tuto skupinu není vypracován strategický dokument, který by oficiálně řešil jejich sociální a pracovní začleňování. V Karvinském regionu podle posledních statistik žije přibližně 400 bezdomovců. Z tohoto čísla je relativně mnoho bezdomovců, kteří jsou připraveni samostatně bydlet a zařadit se do pracovního procesu. V tomto regionu však není dána bezdomovcům možnost začlenit se do pracovního procesu za pomoci Úřadu práce anebo jiných institucí. Důvody k tomuto jsou následující: Bezdomovci jsou ve společnosti vnímaní jako problematická skupina občanů, kteří se nedají začlenit do pracovního procesu a do společnosti. Neexistuje cílená podpora zaměřená na skupinu bezdomovců a lidí bez přístřeší. Neexistují specifické zaměstnanecko právní nástroje, které by umožňovaly cílovým skupinám optimálně se zapojit do pracovního procesu. Zaměstnavatelé a zaměstnanci nejsou dostatečně připraveni na pracovní soužití s bezdomovci, neexistují programy zaměřené na podporu a asistenci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Programy Iniciativy Společenství EQUAL umožňují hledat a vyvíjet konkrétní postupy a řešení pro osoby, které mají problémy s uplatněním se na trhu práce, čelí různým formám diskriminací nebo pocházejí ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí. S problematikou pracovního i společenského začleňování bezdomovců do společnosti se potýkají mnohé země EU. Projekty EQUAL umožňují za pomoci mezinárodní výměny zkušeností vytvářet a využívat nejlepší praktiky při řešení dané problematiky. V srpnu letošního roku byl po několikaměsíčním období příprav schválen MPSV projekt v rámci 2.kola výzvy Ini- ciativy společenství EQUAL pod názvem OD OSMI DO ČTYŘ. Hlavním problémem, na jehož řešení se chce projekt Od osmi do čtyř podílet, je neexistence komplexního systému, který by dal bezdomovcům možnost začlenit se zpět do pracovního procesu a do společnosti. Předkladatelem projektu je Slezská diakonie v Českém Těšíně. Během následujících tří let bude ve spolupráci s partnery projektu - ANATAS s.r.o., REINTEGRA, AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství, Slezská univerzita - Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Hospodářská komora okresu Karviná, RPIC - ViP s.r.o., Statutární město Karviná, Úřad práce v Karviné, Moravskoslezský kraj - realizovat aktivity vedoucí k vytvoření komplexního inovativního integračního systému učení, bydlení a práce s asistencí, který umožní optimální přístup cílových skupin bezdomovců na pracovní trh a do společnosti. Partneři projektu budou spolupracovat s organizacemi zabývajícími se prací s bezdomovci z Polska a Holandska. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Ke splnění cílů projektu povede realizace aktivit, které jsou rozděleny do čtyř vzájemně provázaných podprojektů. V rámci podprojektu SPOLUPRÁCE se partnerské organizace pokusí vytvořit novou platformu pro výměnu zkušeností v oblasti práce s bezdomovci na národní úrovni a vytvořit potenciál pro využití projektových výstupů. Na mezinárodní úrovni budou partneři iniciovat nové formy spolupráce a výměnu zkušeností týkající se problematiky bezdomovectví v rámci partnerství (V práci jako doma). Podprojekt UČENÍ S ASISTENCÍ vyvine inovativní metodiku Učení s asistencí pro práci s cílovou skupinou v oblasti vzdělávání. Partneři vytvoří a sestaví vzdělávací program pro cílovou skupinu a výcvikový program pro zaměstnance pracující s cílovou skupinou bezdomovců. Tyto nově vyvinuté programy budou následně pilotně ověřeny. V rámci podprojektu BYDLENÍ S ASISTENCÍ bude vyvinuta inovativní metodika Bydlení s asistencí pro práci s cílovou skupinou v oblasti zajištění základních životních potřeb včetně jednorázového, dlouhodobého a samostatného bydlení s asistencí. V rámci projektu bude zajištěno 8 vybavených bytů a následně budou vybráni vhodní kandidáti z řad bezdomovců za účelem pilotního ověření metodiky samostatného bydlení za pomoci podpory asistenta. V rámci tohoto podprojektu bude rovněž realizován lokální průzkum veřejného mínění s cílem prověřit adaptabilitu cílové skupiny a názory na společenské soužití v dané lokalitě. Cílem podprojektu PRÁCE S ASISTENCÍ je zajistit podmínky pro zlepšení zaměstnávání cílových skupin vytvořením inovativní metodiky, která stanoví pravidla a nástroje pro založení a fungování Agentury práce s asistencí. V rámci projektu budou pronajmuty a vybaveny pracovní dílny, které umožní zapojení cílových skupin do tohoto programu. Informace mohou případní zájemci získat již nyní na internetu - nebo anebo telefonicky na čísle Slezské diakonie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Poprzez muzykę do dziecięcego serca Dzieci od zawsze lubiały muzykę i wszystko, co z nią związane. Rytm, melodia oraz instrumenty dają wiele radości i świetnej zabawy, w szczególności zaś wtedy, gdy znajdzie się ktoś, kto weźmie za rękę i wprowadzi do tajemniczego świata muzyki. Może taki był właśnie powód, dla którego powstały w Szkole Podstawowej z z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie dwa zespoły, Skowronki oraz chór Trallala. Niby to zaczęło się skromnie, z małą ilością dzieci, jednak dzięki wytrwa- łości uczących i uporu dzieci wkrótce pojawiły się pierwsze występy i sukcesy. Zespół muzyczny SKOWRONKI powstał w listopadzie 2002 roku z inicjatywy pani nauczycielki Renaty Dobner. Dzieci zainteresowane grą na flecie w ramach lekcji wychowania muzycznego wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie Pískání pro zdraví. I tak się zaczęło. Początkowo zespół liczył 15 członków. Obecnie uczęszcza tu 22 uczniów klas II - V. Na czwartkowych spo- tkaniach oprócz gry na fletach dzieci bawią się muzyką również poprzez ruch i śpiew. Zespół zaprezentował się na V Przeglądzie Szkolnej Działalności Śpiewaczej podczas obchodów jubileuszu 80-lecia szkoły, wziął udział w I Festiwalu Těšínská flétnička, wystąpił na wigilijnym spotkaniu emerytowanych nauczycieli oraz na Międzynarodowej Konferencji Bibliotek w Czeskim Cieszynie. Szkolny chór dziecięcy TRALLALA powstał we wrześniu 2004 roku. Jego zało- Skowronki życielką jest pani nauczycielka Beata Brzóska. Z małej 12 osobowej grupki dzieci chór w ciągu niespełna jednego roku powiększył się do trzydziestu dwojga dzieci. Obecnie w chórze śpiewa ponad 60 młodych śpiewaków, którzy są rozdzieleni do dwóch grup: chórek przygotowawczy dla klas I - V oraz główny chór, którego członkami są uczniowie klas VI - IX. Próby odbywają się w poniedziałki po lekcjach. Chór ma już w swoim dorobku kilka występów: pierwszy nakoncercie świątecznym w styczniu 2005 roku wraz z chórem Ad Dei Gloriam, później na obchodach jubileuszu szkoły w teatrze w Czeskim Cieszynie oraz na festynie i na uroczystościaciach rozpoczęcia roku szkolnego. Śpiewa utwory polskie, czeskie, po łacinie, po hebrajsku, również w języku angielskim, baskijskim i zulu. By wprowadzić wszystkich w atmoswerę świąteczną, oba nasze zespoły postanowiły przygotować KONCERT ŚWIĄTECZNY dla swoich rówieśników i bliskich. Treścią koncertu będą utwory o tema- tyce świątecznej, dopełnione żywymi obrazami. Wiadomo, że przygotowania zajmą wiele czasu, ale w ten sposób młodzi uczą się cierpliwości i wytrwałości. Zabawa przy tym będzie niezła.warto będzie ich posłuchać. A więc serdecznie zapraszamy wszystkich do Kościoła na Niwach 22 grudnia o godzine 9:30 oraz 16:30. Dla tych, którym przedświąteczny zgon nie pozwoli przyjść, chór Trallala oraz Ad Dei Gloriam zapraszają na drugi już koncert świąteczny w styczniu. K.R. Trallala

5 strana 5 Těšínská flétnička byla úspěšná Dne 20.října 2005 se v Kulturním a společenském středisku na ul. Střelniční konal festival dětských flétnových souborů Těšínská flétnička. Pořadatelem této zajímavé hudební akce byla Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady v Českém Těšíně. V našem regionu jsou školy, kde žáci od 1.třídy mají kolektivní výuku hry na zobcovou flétnu, proto se ZŠ Masarykovy sady rozhodla pro setkání mladých muzikantů. Pozvání přijal Obec Slovákov v Třinci se zapojila do realizace projektů v pohraničí v rámci iniciativy Společenství Intereg llla mezi Českou republikou a Slovenskem. Pro zpracování zrcadlového projektu, což znamená že akce se budou konat na obou stranách hranice, si Obec Slovákov v Třinci našla na slovenské straně partnera, kterým je Matica Slovenská v Martine, Dom Matice Slovenské v Žilině a partnerem projektu je i město Žilina. Celý projekt bude probíhat jako soutěž základních škol v průběhu 3 měsíců ( ). Hlavním záměrem je vzájemná propagace turisticky přitažlivých částí regionů na obou stranách hranic prostřednictvím třineckých a žilinských médií (v novinách Třinecký hutník a Žilinský večerník a v Kabelové televize Třinec a Žilina). Začátkem prosince bude v třineckém a na festivalu účinkoval soubor Písklata z MŠ Karviná-Hranice, soubor Vodníčci ze ZŠ Frýdek-Místek ul.pionýrů, soubor Písklata ze ZŠ ul. Pod Zvonek, soubor SKOWRONKI ze ZŠ ul.havlíčkova, soubor Píšťalka ze ZŠ Karviná ul. Mendelova, soubor Flétnička ze ZŠ Havířov, ul.mládežnická, soubor Sluníčko ze ZŠ Orlová-Lutyně ul.k.dvořáčka, soubor Zvoneček ze 7.ZŠ Cieszyn-Polsko. Celý festival uvedl a zahájil soubor Těšínské flétničky ze Dne se základní škola Masarykovy sady rozjela do neznámých vod televizního showbyznysu v Ostravě. Nevěděli jsem co nás čeká. Sama představa vystupování před kamerami některé z nás velmi znervóznila, což se také ukázala v příštích hodinách. Nicméně naše odhodláni pokusit se zvítězit bylo nezlomné. Naši borci Těšínáci nastoupili v modrých barvách a v prvních minutách natáčení se zdálo, že máme velké naděje zvítězit. Fandiči ve žlutých barvách s transparenty nad hlavami za zvuku doprovázejících bubnů nezklamali, ale ani tato podpora nestačila k úspěchu v soutěži. Po několika nešťastných váháních se situace změnila. Družstvo Šamanů ze Zlína bylo nejen rychlejší, ale před kamerami stanulo již po několikáté a cítilo se jako ryba ve vodě. Inu a co dodat, víme jedno. Staré přísloví praví Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a my jedním dechem dodáváme, příští rok se pokusíme naši smůlu prolomit a zvítězit Mgr. Jan Herec ZŠ Masarykovy sady. Celkem vystoupilo 155 zobcových flétnistů, kteří měli velký úspěch a tak se zdá, že se v Českém Těšíně narodila nová krásná tradice Festival Těšínská flétnička. První ročník festivalu byl úspěšný a my se těšíme na příští ročník, kdy se znovu setkají žáci, učitelé a všichni ti, kterým se líbí hra na zobcovou flétnu, která obohacuje hudební cítění naších dětí a mládeže. Irena Grochalová Projekt česko-slovenské spolupráce Hutníku vyhlášená soutěž základních škol regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska, ve které žáci budou mít možnost prokázat svoje vědomosti při práci s internetem (vyhledávání informací o starých zvycích a tradicích společných na obou stranách hranice, vyhledávání textu slovenské lidové písně, hledání odpovědí na otázky o zajímavostech Žilinského kraje zveřejněných v týdeníku Hutník). V této soutěži se mohou projevit i děti, které jsou výtvarně zručné při zhotovování masek soutěž výzdoby škol k masopustu ( maškarnímu plesu ) a rovněž se mohou zúčastnit workshopů, kde pod vedením slovenských lektorů budou zhotovovat masky do masopustního průvodu. Celý tříměsíční projekt na školách vyvrcholí na konci února 2006 společnou společenskou akcí v duchu masopustní veselice. Své místo si na akci najdou kolektivy dětí a mládeže z obou Bludiště, aneb jak nezabloudit POZOR INZERENTI A DOPISOVATELÉ Dopisovatelé a inzerenti: své materiály, které chcete zveřejnit na stránkách Zpravodaje doručujte na disketách nebo em na Placenou inzerci doručujte osobně nebo em, včetně objednávky na Městský úřad Český Těšín, odd. sekretariátu Obrázky, t.j. fotografie a grafiku (např. loga), nevčleňujte do textu dokumentu (např. ve Wordu), ale přiložte je zvlášť jako soubory, nejlépe ve formátu tiff, jpg, eps, ai, cdr, bmp v rozlišní min. 300 dpi. Texty ve vektorové grafice (Corel, Ilustrator) převeďte do křivek (nezaručujeme jinak stejný typ písma). Inzeráty jsou zveřejňovány v podobě předložené inzerentem bez provedení jazykové korektury. Ti z Vás, kteří nemají nemají přístup k osobnímu počítači mohou využít služeb Městské knihovny v Českém Těšíně - pobočky na ulici Havlíčkově a za symbolický poplatek si předmětný příspěvek napsat a odeslat na výše uvedené adresy. Nutná je předchozí telefonická domluva! (tel.: ). Za nevžádané příspěvky vydavatel nenese odpovědnost a vyhrazuje si právo jejich úpravy. Dopisovatelé POZOR: uzávěrka únorového Zpravodaje je Inzerenti POZOR: uzávěrka únorového Zpravodaje je INZERENTI POZOR! Ceny inzerátů (reklam) ve Zpravodaji města: 1 strana 250 x 365 mm Kč 1/2 strany 250 x 181 mm Kč (velikost na šířku strany) 1/2 strany 123,5 x 365 mm Kč (velikost na výšku strany) 1/4 strany 123,5 x 181 mm Kč 1/8 strany 123,5 x 89 mm Kč 1/16 strany 60,25 x 89 mm Kč stran hranice s cílem vyjádřit myšlenku, že zvyky, tradicie a obyčeje jsou pro oba národy stále totožné a v mnohem společné Odměnou pro vítězný kolektív bude pobyt (školní výlet na konci školního roku) v hlavním městě Slovenska Bratislavě, který zprostředkuje Regionální Obec Slováků v Třinci ve spolupráci s Domom zahraničných Slovákov. Cílem projektu je navázat na tradice setkávání Čechů a Slováků, hledání takových kulturních projektů, které stále mají sílu oslovit a spojit posluchače a diváky. Touto soutěží chceme probudit v dětech zájem o slovenštinu do té míry, aby samy projevily zájem blíže poznávat Slovensko a neměly strach z jazykové bariéry. Tak, jak tomu bylo u jejich rodičů a prarodičů. ing. Zdenka Samková, predsedkyně občanského sdružení Obec Slovákov v Třinci Svibická šestka Blíží se první dny sněhem zaváté, pestrý silvestr, další rok Připravujeme akce i akcičky, pro děti, mládež i dospěláky. Nabízíme aktivní využití volného času PSTRUŽÍ - chata u Frýdlantu nad Ostravicí. Pečeme vánoční cukroví. Cena na osobu - Kč 380,-, každý si odveze domů 1kg pečeného a nepečeného cukroví PRAHA - Ledová Praha akce pod záštitou ministerstva školství. V Praze se sejdou, je to již 6-letá tradice, tisíce dětí a mladých lidí. Praha 2005 hostila přes 7000 mladých lidí z celé republiky. Na osobu vybíráme 500,-Kč. V ceně je cesta vlakem tam i zpět, ubytování ve škole, pojištění, MHD v Praze, vstupy do pražských památek. Pozor, je nutno si připravit karimatku a spacák. Blíží se nám léto, s ním prázdniny a tábory. Láká nás i moře stanový tábor Jedlová u Poličky - okres Svitavy. Výcvik na koních. Cena: Kč 3.400,-. Cena zahrnuje - doprava autobusem tam i zpět, pojištění, strava 5x denně, výcvik na koních denně, výlet celodenní, odměny v soutěžích ŘECKO - Olympská riviéra - hotel Jáson. Cena: Kč 6.500,- na osobu, děti mezi 6-15 lety platí o Kč 1000,- méně. Cena zahrnuje - dopravu busem, hotel. - ubytování, pojistka proti úpadku, kuchař. Pokud se uhradí 50 % zálohy do , bude v ceně zahrnuta i polopenze a odečteno 5 % z ceny zájezdu. Mladí mohou vzít s sebou i své malé děti do 6 let věku. Za každého takového caparta se hradí jen Kč 500,- paušál a Kč 3000,- na místo v autobuse. Nemá nárok na lůžko v hotelu. A chystáme i Jadran, Chorvatsko. Na tom se ale pracuje. Chystáme jednodenní výšlapy do okolních Beskyd, připravujeme také něco pro ženy k sebeobraně. Veškeré informace můžete dostat u Mgr. Janky Jurčagové - Mládežnická 1, Český Těšín, mobil , Těším se na chvíle pohody a legrace, Janka Jurčagová Odpolední provoz krytého bazénu v Českém Těšíně - Svibici, při ZŠ Pod Zvonek 1835 tel Chceme Vám nabídnout tyto služby: Pondělí: h - plav. těhot. žen h - relaxační cvičení Středa: h - plavání rodičů s dětmi do 3 let h - plavání rodičů s dětmi do 6 let Pondělí: h - předplavecký výcvik do 6 let h - zdokonalovací plavání Úterý: h - zdokonal. plavání Pondělí, čtvrtek: h veř. Nabízíme pronájmy bazénu, sauny a vířivé vany. Plavání pro veřejnost: Pondělí: h Úterý: h h Středa: h h Čtvrtek: h h Pátek: h h Plavání pro dospělou veřejnost: Pondělí: h (ženy) Úterý: h Středa: h Čtvrtek: Pátek: Možnost ranního plavání v pondělky, úterky, čtvrtky a pátky od h. Poskytujeme masáže v úterý od h, ve čtvrtek od h, jinak dle tel. domluvy. Víkendový provoz: Sobota: Neděle: hod. (veřejnost) hod (dosp. veř.) h (veřejnost) hod (veřejnost) hod. (dosp. veř.) Členové RBP plavou v soboty od h. Členové VZP plavou v sobotu a v neděli zdarma v době veřejnosti a dospělé veřejnosti. Provoz sauny v Českém Těšíně - Svibici Saunu je možno si objednat přímo na bazéně nebo na telefonním čísle v době plavání veřejnosti a dospělé veřejnosti. Současně se saunou je možno využít i plavání v bazénu. Veřejná sauna: Pondělí: h pro ženy Úterý: h Středa: h Čtvrtek: Pátek: Sobota: h - možn. objedn. Neděle: h - možn. objedn. Saunu je možno si objednat i mimo uvedené hodiny. Ceník sauny: Individuální návštěva sauny s použitím bazénu - 50,- Kč na osobu/1 h. Individuální návštěva sauny s použitím bazénu - 60,- Kč na osobu/1,5 h. Objednávka sauny (pro 5 osob) s použitím bazénu - 200,- Kč/1 h. Každá další osoba - 30,- Kč. Objednávka sauny (pro 5 osob) s použitím bazénu - 250,- Kč/1,5 h. Každá další osoba - 30,- Kč. Objednávka celého areálu (sauny a bazénu) - 650,- Kč/1 h. Sauna bez použití bazénu 130,- Kč/1 h. Sauna je společná pro ženy a muže v plavkách s použitím bazénu. Provoz vířivé vany: v pracovní dny od během víkendu od h Provozní doba vířivé vany je počítána po 20 minutách a cena za 20 minut pobytu ve vířivé vaně činí 60,- Kč/os. včetně použití bazénu, bez použití bazénu 40,- Kč/os. Kapacita vířivé vany: 3 osoby. Mimo uvedenou dobu pouze na objednávku.

6 strana 6 Dětská ortopedie v Nemocnici Třinec informace po semináři Primář ortopedického oddělení Nemocnice Třinec vyměňuje korekční sádrový obvaz tříměsíčnímu Patrikovi Dítě s vrozenou ortopedickou vadou to bylo hlavní téma odborného lékařského semináře, který v pátek 4. listopadu 2005 organizoval MUDr. Pavel Jelen, primář ortopedického oddělení Nemocnice Třinec, se svými kolegy a všemi zaměstnanci oddělení. V přednáškovém sále nemocnice se sešlo kolem stovky lékařů z třinecké nemocnice na Sosně i ortopedů z dalších nemocnic v kraji. Proč tak velký zájem? Mezi přednášejícími byli i dva vysoce uznávaní odborníci v oblasti dětské ortopedie, přednosta ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK Praha, Fakultní nemocnice Na Bulovce, mezinárodně uznávaný dětský ortoped prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prezident Evropské dětské or- Spolupráce s myslivci Děti ze ZŠ Ostravská pomáhaly mysliveckému sdružení z Horního Žukova Godula. Od sbíraly kaštany a žaludy, a to bez nároku na odměnu!!! Nasbíraly celkem 840 kg kaštanů a žaludů. Mezi nejlepší sběrače patřili: Anička Folwarczná a Radka Schulhauserová /obě 72 kg, obě z II. B/ a Michal Opálka /51 kg, V.B/. A co na to zvířátka? Prostřednictvím myslivců dětem poděkovala sladkou odměnou. A tak jsou všichni spokojeni: zvířátka, děti i myslivci. ZŠ Ostravská, I.Gryčová a G. Turečková bývalém Československu, je tzv. trojí síto depistáže vrozené vady dysplazie kyčelního kloubu u novorozenců. Dysplazie neboli nedokonalý vývoj kyčelního kloubu je nejčastější vrozená vada pohybového ústrojí. Lékaři v České republice propracovali jedinečný systém časné diagnostiky této vady, kdy prakticky všechny děti do 3 měsíců věku absolvují tři ortopedická vyšetření kyčelních kloubů. Dřívější rentgenový snímek dnes nahrazuje ultrazvukové vyšetření. S rozvojem operativy dětských vrozených ortopedických vad úzce souvisí využívání specifických postupů v anestezii. Zástupce primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. David Míra říká: Pacientem jsou často velice malé děti, čemuž musíme přizpůsobit i způsob anestezie. Rozdíl není jen v nižších dávkách anestetik, ale hlavně v přístupu k operovaným dětem. Využíváme kombinace celkové a regionální anestezie, což zajistí velmi komfortní průběh vlastního operačního výkonu a navíc analgetický účinek regionální anestezie přetrvává i do období po operaci. Dítě se po zákroku budí klidné, bez bolestí. Snažíme se zajistit, aby si malý pacient odnášel z operačního sálu co nejméně nepříjemných zážitků. Dětská ortopedie nebývá zcela standardní součástí každého ortopedického oddělení. Důvodem je nutnost dokonalé návaznosti na další obory jako ARO, pediatrie a rehabilitace. V neposlední řadě je potřebná i chuť se touto problematikou zabývat. Nemocnice Třinec se může pochlubit perfektní spoluprací uvedených oborů a to je také jeden z důvodů strmě rostoucího počtu dětských ortopedických pacientů. Dítě v roli pacienta vyžaduje specifický přístup. Není připraveno na cizí prostředí ani na bolest. Ve své téměř dvacetileté praxi se řídím pravidlem, že dítě pacient a jeho rodiče jsou při terapii mým partnerem. Pro úspěšnou léčbu je dobrý vztah mezi lékařem a pacientem stejně důležitý jako zvolená metoda léčby. Primář MUDr. Pavel Jelen, Ortopedické oddělení Nemocnice Třinec topedické společnosti a doc. MUDr. Josef Kundrát, CSc., nestor dětské ortopedie v Československu. Docent Kundrát byl jedním ze zakladatelů světově unikátního trojího síta sloužícího k časnému zachycení a léčení vrozené vývojové vady nedokonalého vývoje kyčelního kloubu u novorozenců. Pilotní přednáška profesora Pavla Dungla shrnula strategii léčby u vrozené vývojové vady nohy. Pan profesor ve výkladu postupoval od konzervativní léčby lehčích forem přes v současnosti moderní evropský trend tzv. Ponsetiho metody sádrování, až po rozsáhlé chirurgické zákroky těžkých a komplikovaných případů. Jen pro úplnost, třinecké ortopedické oddělení pracuje s naprosto identickou škálou postupů a metod. Důkazem byla následující přednáška primáře Pavla Jelena. Rodiče dětí s vrozenou vývojovou vadou si už na počátku léčby vrozené vady musí uvědomit, že dokonalá korekce vady je někdy nad rámec možností i těch nejlepších specialistů. Cílem léčby je však plně funkční a tvarově i kosmeticky co nejoptimálnější nožka, kterou může pacient plně zatěžovat a obouvat do standardní obuvi. Výsledky operační terapie jsou více než příznivé a opravňují k indikaci složitých operačních výkonů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je včasné zahájení léčby dítěte. Po skončení přednášek využili lékaři přítomnosti profesora Pavla Jedním z unikátních Dungla, mezinárodně uznávaného odborníka na dětskou ortoprojektů, který se zrodil v pedii Na konci minulého školního roku se tým studentů loňské Septimy A českotěšínského gymnázia Zbyněk Wojkowski, Radek Sporysz, Josef Beničák a Jiří Jelínek znovu probojoval do celostátního finále zeměpisné znalostní soutěže Eurorebus, v němž se mu podařilo přesvědčivě obhájit předloňské prvenství a odměnou získat nejen věcné výhry ale pro dvanáct studentů své třídy vybojovat účast na Expedici Eurorebus Ta se letos konala 3. až 8. října a byla tentokrát zasvěcena poznávání jihovýchodní Evropy. Jak to tedy všechno probíhalo? S ostatními účastníky, naší profesorkou zeměpisu Gražynou Mlčochovou a průvodci z pražského TERRA-KLUBU v čele s jeho ředitelem Danielem Kozákem jsme se vzájemně uvítali na pražském Albertově, odkud jsme zamířili autokarem do tradičního výchozího místa expedice, horského střediska poblíž Železné Rudy na Šumavě. Následujícího dne už jsme vyrazili do zahraničí. První zastávkou byl Mnichov, hlavní město Bavorska. Tam jsme zastavili na pouhé dvě hodiny, dá se tedy říci, že jsme jej v podstatě jen tak prolétli; historické jádro a nejdůležitější pamětihodnosti jsme si však prohlédli, a proto jsme nebyli nijak zklamáni. Zbytek dne už jsme strávili v autobuse na dlouhé cestě přes Německo, Rakousko, Itálii a Slovinsko až do Chorvatska. Za nudnou ovšem tuto cestu rozhodně označit nemůžeme, jelikož vedla překrásnou krajinou alpských údolí. Regionální informační centrum Těšínska při Muzeu Těšínska Hlavní třída 15, Český Těšín Tel.: Fax: Http: //tesinsko.grendel.cz Otevřeno: po a st 8-17 h, út, čt, pá h, so a svátky 9-13 h Poskytované informace a služby: geografické a společenské informace o ČR informace o ubytování, stravování, dopravě a firmách programy kulturních a sportovních akcí prodej map, průvodců, atlasů, pohlednic apod. černobílé i barevné kopírování a laminování dokumentů do formátu A3 Českotěšínští studenti opět vítězní Příští dopoledne jsme se jali po důkladném odpočinku objevovat Istrijský poloostrov. A že bylo co k vidění! Nejprve jsme sestoupili do hloubky šedesáti metrů v Baredine, podle slov průvodce jediné veřejnosti přístupné jeskyni v Istrii. Ve vodě jsme tam měli možnost spatřit i pověstné lidské ryby. Večer byl zasvěcen prohlídce historického města Poreč, kde mezi nejhezčí zážitky rozhodně patřila návštěva byzantské Eufraziovy baziliky a také večeře v místní pizzerii. Další náplní byl celodenní výlet lodí podél pobřeží Istrie, na kterém nechyběla ani ochutnávka chorvatských specialit a zajížďka do Limského ordu. Tam jsme měli možnost se pokochat i slavnou Pirátskou jeskyní, ve které se natáčely scény z filmu Vinnetou. Výlet byl ještě vyšperkován dvěma zastávkami v kouzelných městech Vrsar a Rovinj. Zejména druhé nám svou architekturou a malebností připomnělo Benátky. Poslední den se již nesl ve znamení cesty zpět do České republiky. Ta byla nicméně také zpestřena prohlídkou, tentokrát zámku Miramare nedaleko italského Terstu. Tento architektonický skvost tak trochu připomíná českou Hlubokou a kromě rozsáhlých zahrad nás zaujal i neobyčejně bohatou, někdy až přehnanou výzdobou interiéru, v němž byly některé komnaty zařízeny jako lodní kajuty. Završením našeho putování měla být podle plánu horská túra v Julských Alpách: ze sedla Vršič údolím Tamar až ke skokanským můstkům v Planici. Rozmary počasí nás však donutily ke změně; rozhodli jsme, že původní program nahradíme krátkou procházkou k pramenům řeky Soči. To se ukázalo být dobrou volbou, protože výstup po vlhkých skalách byl nakonec větším dobrodružstvím, než jsme čekali. Celkově se tedy expedice nadmíru vydařila. Nejenže jsme si odpočinuli a strávili příjemné dny v atraktivním prostředí za hranicemi naší vlasti, ale také jsme získali nové poznatky ohledně historie a kultury střední a jihovýchodní Evropy. Proto bychom si, podaří-li se nám v soutěži zvítězit ještě jednou, podobnou cestu s radostí zopakovali potřetí. Za účastníky expedice Jiří Jelínek, Gymnázium, Frýdecká 30, Český Těšín

7 strana 7 Centrum cévní a miniivazivní chirurgie patří ke špičkám ve svém oboru Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí patří díky svým výsledkům k nejlepším v Česku. Nabízí komplexní péči pacientům s onemocněním cév zásobujících končetiny a mozek. Provádí také široké spektrum dalších chirurgických výkonů, u kterých pře- vládá šetrná laparoskopická technika. V ní má dlouholeté zkušenosti, protože už v roce 1991 začalo jako jedno z prvních v Československu provádět laparoskopické operace. Mezi nejčastější výkony patří operace břišních, jícnových a tříselných kýl, urologické a gynekologické operace, dále také operace štítné žlázy, prsních žláz či žlučníků. Některé z těchto zákroků, ale i například operace křečových žil jsou od roku 2003 prováděny i v rámci tzv. jednodenní chirurgie. Tento program umožňuje zkrátit dobu pobytu v nemocnici na jeden den a doléčit se v pohodlí domova. Během dvou let využilo této možnosti více než pacientů, a to bez jediné závažné komplikace. Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie je vybraným školícím pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky. Operují zde špičkoví odborníci, kteří své zkušenosti předávají několikrát ročně v rámci mezinárodních laparoskopických sympózií a školících programů dalším chirurgům jak z Česka, tak i Polska a Slovenska. Díky výsledkům naší práce jsme se stali organizátorem 26.mezinárodního kongresu evropské kýlní asociace Hernia 2004 v Praze, kde se setkaly světové kapacity v oboru miniinvazivní chirurgie. Byli jsme potěšení, že kongres rovněž doplňovaly přímé přenosy operací našich chirurgů z operačních Myslíme na vaše zdraví díl IV. LAPACHO - přírodní lék Této kouzelné kůře jsou připisovány až neuvěřitelně pozitivní účinky při působení na lidské zdraví. Čaj z lapacha je požíván proti infekcím, bronchitide, astmatu a žaludečním obtížím, ale také v boji proti rakovině. Kromě toho působí také protizánětlivé. Odborníci se domnívají, že čaj z lapacha dokonce brzdí růst již vzniklých nádoru. Pro přípravu čaje z lapacha nikdy nepoužíváme nádobu z hliníku, zinku apod. vhodnějšími materiály jsou např. sklo, litina, varná keramika, porcelán nebo nerezové nádoby. Při vaření není vhodné používat k míchání plastové příbory a nedoporučuje se dokonce ani jeho skladování v plastikových nádobách. Mohlo by dojít k zeslabení požadovaných účinku. Základní recept ( pro cca 6 šálku): nejdříve uvedeme do varu 1 litr vody, přidáme 1-2 vrchovaté lžíce lapacha a na mírném ohni povaříme přikryté asi 5 minut. Poté hrnec odstavíme z ohne a necháme minut stále přikrytý odstát. Čaj poté ocedíme do konvice či jiné nádoby a podáváme teplý nebo i studený. Lapacho odstraňuje z těla nejrůznější nečistoty jako např. těžké kovy. Normalizuje a posiluje činnost vnitřních orgánu jako játra, ledviny nebo slezinu. Podporuje trávení. Umrtvuje některé druhy plísní a bakterií, které způsobují nemoci. Posiluje imunitní systém organismu. Pomáhá léčit disharmonie výměny látek v těle (např. po chemoterapii-léčení rakoviny nebo po delším užívání psychofarmatik). Zlepšuje prokrvování těla. Posiluje srdce a krevní oběh. Odstraňuje chudokrevnost. Má pozitivní vliv na léčení leukémie. Zamezuje vytváření otoku. Odstraňuje usazeniny v krevním oběhu. Povzbuzuje látkovou výměnu. Normalizuje výměnu cukru. Má léčivé účinky na diabetiky. Zamezuje pozdějším potížím, které z diabetu mohou vzniknout. Chronická onemocnění jako mnohonásobná skleróza, Parkinsonova nemoc nebo revma v jejich průběhu pozitivně nabourává. Nervovému systému propůjčuje vyšší odolnost. Uklidňuje v případě jeho podráždění. Posiluje a normalizuje činnost sexuálních orgánu. Snižuje bolest. Má kladný vliv na odstranění migrény. Léčí vyrážky a zahnisaná místa. Pomáhá při léčení zánětu. Působí močopudně. Pozitivně ovlivňuje zdravý spánek. Aktivuje přirozenou funkci potních žláz. Příprava: 4 čajové lžičky kůry Lapacho nasypte do 1 litru vroucí vody, 5 minut nechejte povařit a dalších 15 minut vyluhovat. Hotový čaj můžete lehce osladit nebo smíchat s bylinným či ovocným čajem. Muže se pít teplý nebo studený během dne (nejlépe však na lačný žaludek). K přípravě čaje Lapacho se nesmějí používat nádoby z hliníku! Naopak vhodné je sklo nebo porcelán. Hotový neochucený nálev je lahodný, aromatický. Zdánlivě připomíná dubovou kůru ochucenou citrónem. Doporučená denní spotřeba čaje Lapacho se pohybuje od 2-3 šálku 0,2 dl až po 2 litry. Skutečný objem souvisí s požadovanou intenzitou léčivých účinku. Žádné vedlejší účinky dosud nebyly prokázány. V dalším vydání si přečtete: Rooibos zdraví a vitalita v každém doušku. Stránku pro Vás připravila Anna Kabotová a Ivana MoravcováStřelniční 19, Český Těšín Poděkování sálů Nemocnice Podlesí. Jako jediné pracoviště ze střední a východní Evropy jsme byli zařazeni do americké studie sledující výskyt a laparoskopické řešení tříselných kýl, uvádí primář centra MUDr. Daniel Říha. Centrum se snaží neustále zavádět nové metody a technologie. Během letošního roku začali lékaři používat k ošetřování ran tzv. vodní skalpel. Dokážeme tak snadněji vyčistit komplikované chirurgické rány a vředy pacientům, kteří jsou postiženi syndromem diabetické nohy nebo aterosklerozou tepen dolních končetin popsal výhody nového přístroje MUDr. Jan Stryja. Pro léčbu akutních a chronických ran používají metodu V.A.C. Ta významně zkracuje dobu léčení a je šetrná k pacientům. Uplatňuje se zejména tam, kde je zapotřebí rychle zvládnou infekci v ráně. Rána se pak lépe hojí a předchází se rozšíření zánětu do hloubky či vzniku sepse. Nemocnice Podlesí spolupracuje také s chirurgickou, mammologickou a cévní ambulancí sídlící v prostorách Karvinské hornické nemocnice. Lékaři Vám zde poradí, poskytnou potřebné informace a zařídí vyšetření v Nemocnici Podlesí. Objednat se můžete na telefonním čísle Metody Centra cévní a miniinvazivní chirurgie přinášejí pacientům celou řadu výhod. Organismus pacienta je méně zatěžován, zákroky jsou málo bolestivé a mají lepší kosmetický výsledek. Hospitalizace trvá kratší dobu a pacient se rychleji vrací k běžnému životu.vysokou kvalitu poskytovaných služeb potvrdila i Spojená akreditační komise ČR, která Nemocnici Podlesí udělila Certifikát o akreditaci. Infolinka: , V průběhu života procházíme různými životními zkouškami. Když máme o koho se opřít, jde nám to snáz. Rodina je přístavem, kde nacházíme bezpečí a podporu. Ne každý však do vínku dostane dar fungujícího rodinného zázemí. Spousta dětí žije svůj život bez této podpory. Některým se podaří najít náhradní rodiče, jiní to štěstí nemají. S myšlenkou pomoci jsme postupně přijali čtyři opuštěné děti a snažíme se pro ně vytvořit domov. V této snaze nás podporuje Město Český Těšín a po vzájemné dohodě vzniklo v našem bytě zařízení pro výkon pěstounské péče. Oboustranná spolupráce trvá již více než rok. Chtěli bychom touto cestou Městu Český Těšín poděkovat za spolupráci, díky které můžeme příjmout ještě i další děti. Velmi si toho vážíme a děkujeme. Tomáš a Věra Smatanovi Zdeněček, Maruška, Sárinka a Nikolasek PROGRAM NA PROSINEC pá, začátek v hod. - PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ Komedie, USA, so, ne, začátek v hod. - TĚŽKÁ VÁHA Bývalý šampión se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na život a na smrt. Drama, USA, so, ne, začátek v hod. - ŘÍŠE VKLŮ Bývalý policista vyšetřuje brutální a záhadné vraždy tří žen. Krimi/thriller, Francie, so, ne, začátek v hod. - OLIVER TWIST Rodinné drama, GB/ČR/ Francie, so, ne, začátek v hod. - PANENSTVÍ NA OBTÍŽ (Bioscop) Komedie, Norsko/Švédsko, 2004 PROGRAM Filmového klubu čt, začátek v hod. - HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ Komedie, ČR, OZVĚNY 6. českého gay a lesbického filmového festivalu MEZIPATRA - Po kom to dítě je? Místo konání: kino Central Český Těšín, začátek všech představení: vždy hod., vstupné: 70,- Kč/1 projekce Organizátoři: Občanské sdružení LIBERTE Český Těšín, KaSS Střelnice, Filmový klub Český Těšín BOTH (USA) Rebeca Duarte je bisexuální a pracuje jako kaskadérka v San Francisku. Když dostane balíček od své tety z Peru, její život se začíná komplikovat. Uvnitř totiž najde fotoalbum ze svého dětství, které obsahuje fotografie jejího zemřelého bratra. Ty odstartují neutišitelné vzpomínky, které Rebecu postupně dovedou k šokujícímu odhalení: její bratr byla ona sama DADDY and PAPA (USA) Dokumentární film, který komplexně nahlíží na fenomén otcovství gayů v současných Spojených státech GOLDFISH MEMORY (Irsko) Irský film Paměť zlaté rybky je scénáristickým a režijním debutem Liz Gill, která své vyprávění zasadila do současného Dublinu. Vyprávění sleduje milostné peripetie mladých hrdinů, kteří neustále střídají své partnery a navazují nové vztahy ve snaze nalézt ten pravý, ať už homosexuální či heterosexuální Gendernauti - Putování po genderových identitách (USA/Německo)...Film Moniky Treut (*1954) se zabývá fenoménem gendrové fluidity na konci milénia v Kalifornii. Je to film o kyborzích, lidech, kteří mění svá těla a mysl novými technologiemi a chemií. Snímek se zaměřuje na biologické ženy, které používají mužský hormon testosteron. více informací na NENECHTE SI UJÍT HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ Začátek představení je v hodin. Po veleúspěšné Nudě v Brně, oceněné pěti Českými lvy, přichází Vladimír Morávek, Jan Budař a producent Čestmír Kopecký s další komedií z ryzí současnosti. Příběh dvou kamarádů do nepohody v sobě koncentruje takřka vše, co nabízí naše skvělá přítomnost i minulost: přehlídku falešných proroků, hlavní roli v televizní reality show, výhru v soutěži za nákup špatně chutnajících potravin, moudrost východních filosofií, profesionální sex až do domu, pozornost médií bez důvodu, zájem celebrit bez konce i finální setkání s prezidentem Klausem. To vše za doprovodu písní Hany Zagorové a starodávného mléčného nápoje Václav Hrubeš (Jan Budař) a Josef Mareš (Richard Krajčo) jsou kamarádi. Život v jejich chlapské domácnosti ubíhá poněkud fádně. Když tu se ze Slovenska vynoří filmový režisér Viliam Karpatti (Robert Roth). Po svém celovečerním debaklu Otevírání neexistujícího supermarketu se v Bratislavě už nemůže ani ukázat a tak své odvážné projekty nabízí v zahraničí. A Hrubeš a Mareš jsou přesně to, co hledá Komedie, ČR, 2005, 120 minut, nevhodný do 15 let, vstupné 75,- / 85,- Kč.

8 strana 8 Hrátky s češtinou s vůní kantořiny Čeština je jazyk velmi krásný, bohatý, vtipný, ale taky přesný. O mně se od malička tvrdí, že jsem smíšek, který si ze všeho dělá legraci. Jakou legraci? Pravdu! A tak jsem opsal pravdivě několik nesmrtelných výroků a vyhlášek a také stížností. Kdo má zájem o rané brambory, nechť se dostaví na pole, bude mu nakopáno do pytle. Lavičky v parku sloužily k nemravnostem. Neboť v obci nejsou důchodci, odstranili jsme je. Ano, přátelé, čeština je jazyk bohatý a krásný, jen ho zvládnout: Matikář řekl rozhořčené dívce, která neznala jednu Euklidovu větu: Udělala by jste líp, kdybyste se místo nacvičování šlágrů, učila matematice. Uvědomte si, co Vás bude živit!!! Uvědomovala si to, už tenkrát vydělávala dvakrát tolik co matikář. Když dobyl na olympiádě zlatou medaili ve vrhu koulí a vrátil se domů ve slavném triumfu, byl v rodné vesnici uvítán ve staré škole. Paní ředitelka plakala a ve vyzdobené třídě dojatě pravila: Vidíte děti, člověk musí mít pevnou vůli a trpělivost. Co jsme se ho nařezali, aby neházel kamením, po škole jsme ho nechávali, tresty mu dávali psát a on ne a ne! Jeho příklad a vůle zvítězila!! Čest a sláva!! Mohutné hurá, hurá zaznělo v celé třídě. Ale jestli někoho nachytám, utřela si slzy ředitelka, že hází kamenem, zmaluju ho tak, že si nebude moci sednout. Zrovna si vzpomínám, že za to poslední okno není doposud vybráno. Když jsem se pustil do kantořiny, učil jsem se velmi názorně. Jak jsem se již zmiňoval např. realisticky jsem se učil psát: Kočka chytla myš. Jak by se to naučil psát naturalista? Kočka chytila myš a sežrala jí. Jak socialističtí realisté? Kočka chytila myš v družstevní sýpce. Teď už to šlo snadno. Básník: Jak malá myška šedivá bezmocně kličkuji, avšak ostré drápy osudu jsou vysunuty. Básník pro děti: Kočka sedí u díry, Olizuje si kníry. Slupla tučnou myšičkuděti jezte kašičku. Lidový vypravěč: Potkal kocúr myšisko Čuchnul k němu a praví mu: Hádej myšisko, co budu mít dneska k večeři? Atd. atd. Takový jsem tedy šmírák. Svoje povídání uzavírám slovy básně slavného Ludvíka Aškenaziho: Dítě se narodí a hned křičí Mám správnou barvu kůže??? Nevedou náhodou válku??? Tak děkuji. Levoruký šmírák Jan Havlásek Střípky z Domova důchodců Sokolovská č.p.1997, Český Těšín Zdravíme Vás, přátelé, z našeho zařízení, které, ač v něm žijí samí senioři, žije rychlým tempem kulturního a společenského života. To byste koukali, co vše se u nás děje! Kupříkladu v září se konala v Odrách pod záštitou Asociace ústavů sociální péče Olympiáda vozíčkářů. Dlouho jsme přemýšleli, koho z našich klientů bychom vybrali až padl los na paní Emilii Cichou. A udělali jsme dobře. Paní Milka vyhrála první místo v chytání rybiček. Výhru ji předávala sama Halina Pawlovská a Upír Krejčí a proto to byl o to větší zážitek. Každou poslední středu v měsíci se koná Narozeninová sešlost. Mezi ty nejzajímavější patří ta, která se konala v říjnu. Měli jsme možnost shlédnout představení mima Jaroslava Čejky a Jana Gebauera. Zábava Přínosné Dopoledne s hasiči Každým rokem organizuje naše škola Základní Škola Slezská v Českém Těšíně Dopoledne s hasiči. Nestačí totiž jen poučit žáky o bezpečnosti, jak se chovat v případě nenadálé havárie či požáru Vše je třeba vyzkoušet prakticky. A tak se vždy jednoho podzimního dne ve chvíli nejméně očekávané ozve ze školního rozhlasu hlas paní ředitelky: Vyhlašuji cvičný poplach, všichni opusťte co nejrychleji budovu! Sledujeme, jak rychle se umí všechny děti a zaměstnanci školy seřadit před školní, kontrolujeme, zda jsme někoho někde nezapomněli ale to už přijíždějí ke škole hasičská auta. Členové hasičského sboru města Českého Těšína provádějí cvičení přímo v prostorách školy. Děti tak mohou sledovat, jak by vypadala evakuace osob z horních pater budovy pomocí vysokého žebříku, zájemci si mohou vyzkoušet, jak těžká je výstroj hasiče. Nejzajímavější jsou pak na školním hřišti ukázky hašení různých materiálů a povídání o tom, jak se zachovat při vzniku požáru. Kluky i holky vždy láká prohlídka hasičských aut, neváhají posadit se do kabiny a celou ji prozkoumat. A hasičům nezbývá nic jiného, než odpovídat na jejich zvídavé otázky. Doufejme, že zůstane jen u podobných cvičení a nebudeme muset zásady, které naše žáky učíme, užít ve skutečné krizové situaci. to byla výborná a ještě dnes vzpomínáme na některé mimické gesta těchto pánů. Bez komentáře nemůže zůstat ani hudba, která u příležitosti vystoupení hrála. Byli to žáci a pedagogové ZUŠ Pavla Kalety pod vedením pana učitele Trošoka. Patří jim velký dík. Jsou opravdu skvělí. A co připravujeme na následující období? V prosinci bude 2. a 3. Předvánoční prodejní výstavka prací našich klientů i klientů podobných zařízení, na kterou jste srdečně zváni. Také příjde Mikuláš v hodin vystoupí Základní umělecká škola se svým předvánočním programem a na vánoce máme připravenou tradiční štědrovečerní tabuli a mnohé další aktivity, které povzbudí naše klienty k činnosti a šťastnému prožití vánočních svátků. Ať Vaše ruce mají vždy co dělat, ať máte v peněžence vždy pár korun, ať vždy slunce svítí na Vaše okno, ať po každém dešti určitě následuje duha, ať máte vždy nablízku přátelskou ruku, ať se naplní Vaše srdce radostí. To vše s přáním radostně prožitých vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového roku přejí klienti a zaměstnanci Domova důchodců v Českém Těšíně. Monika Kovářová (PSP) Poděkování Děkujeme personálu Domova důchodců v Českém Těšíně, především sestřičkám z 1.poschodí v čele se staniční sestrou Lucií Palarczykovou,za svědomitou a obětavou péči, za milá slova a laskavé pohlazení v době těžké nemoci naší maminky p. Zuzany Strapcové. Za celou rodinu dcera I. Nováková Základní škola Masarykovy sady Vánoční jarmark Zveme Vás srdečně na vánoční jarmark, který připravují v rámci projektových dnů naši žáci a učitelé. Budete mít možnost prohlédnout si, případně zakoupit vánoční drobnosti, malé dárečky a dekorativní předměty, které vyrobili naši žáci. Atmosféru doplní vánoční koledy, které si můžete poslechnout, ale také s námi zazpívat. Celá akce se uskuteční v úterý dne od do hodin v naší školní jídelně (na nádvoří školy). Tento den bude od 9.00 hodin zároveň dnem Otevřených dveří, na který zveme rodiče budoucích prvňáčků, aby se spolu s dětmi přišli podívat na naši školu, ale i všechny ostatní příznivce naší školy. Beseda s rodiči budoucích prvňáčků s ředitelkou školy včetně oficiální prohlídky bude v hod. ve třídě 8.A. Rodiče zde budou mít možnost dovědět se vše podstatné o škole a budou zodpovězeny veškeré dotazy Žáci společně se svými učiteli se na Vás velmi těší Výbor SRPDŠ při ZŠ Slezská informuje Dne 2.12 proběhne již 15.ročník Mikulášského turnaje v sálové kopané v tělocvičně ZŠ Slezská. Akce se zúčastní cca 10 škol z Českého Těšína a okolí. Výbor SRPDŠ zajistí občerstvení pro všechny kluky. Vítězná družstva obdrží diplomy a krásné ceny. Nejlepší střelci dostanou knižní odměny. SPOLEČENSKÝ VEČÍREK ZŠ SLEZSKÁ dne v restauraci Na Brandýse Výbor SRPDŠ srdečně zve nejen učitele, rodiče dětí a přátele školy, ale také všechny ty, kteří se chtějí příjemně pobavit. Přijďte ochutnat domácí zákusky, poslechnout si příjemnou hudbu skupiny G.E.M., zatančit si a vyhrát bohatou tombolu. Za výbor SRPDŠ Ivana Bařinová Děti ze ZŠ Slezská Vás všechny srdečně zvou na Vánoční jarmark spojený se dnem otevřených dveří v týdnu od 5. prosince 2005 přijďte si prohlédnout naše práce přijďte si vybrat drobné vánoční dárky a novoroční přání přijďte ochutnat medové perníčky přijďte... Těšíme se na Vás Zápis do 1. tříd na ZŠ Slezská ve dnech 19. a 20. ledna 2006

9 strana 9 Mezinárodní soutěž s enviromentální tematikou Kristýna Olszarová a Veronika Frýdecké ulici, před soutěžní mapou. 23. října 2005 se v Asahikawě na dalekém Hokkaidu konalo slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku mezinárodní studentské soutěže v tvorbě enviromentálních map. Letošní ročník byl výjimečný tím, že se jej poprvé zúčastnili také studenti Gymnázia v Českém Těšíně (na Frýdecké ulici). A nezůstalo jen u účasti. Dvě mapy byly dokonce oceněny a jejich tvůrkyně dostaly pozvání k převzetí cen. Pravidla soutěže nejsou složitá. Stačí, aby vám bylo 5 17 let a uměli jste se dobře rozhlížet kolem sebe. Pak už Bazgierová, úspěšné jen namalujete mapu lokality, v níž žijete, a začnete do ní vyznačovat svá pozorování na dané téma. Každoročně je vyhlašováno téma jednak povinné (letos jím byla bezpečnost ) a jednak volné. Letošní zadání bylo stanoveno krátce před prázdninami, takže hlavní část práce, pečlivé pozorování a zanášení jeho výsledků do mapy, bylo nutno vykonávat v době, kdy většina z nás tráví volné chvíle u vody a na školu, či dokonce plnění nějakých úkolů nemá ani pomyšlení. Přesto se několik našich stu- Novinky ze ZŠ Ostravská Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou Dne 7. října se žáci obou devátých tříd ZŠ Ostravská zúčastnili besedy se známou českou spisovatelkou dívčích a dětských románů Ivonou Březinovou. Akci zajistila Městská knihovna v Českém Těšíně. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o stylu autorčina psaní, jak její knihy vznikají, odkud čerpá inspiraci, jak její tvorbu hodnotí její děti, přátelé či příbuzní. Ivona Březinová je úspěšnou autorkou řady děl, z nichž mnohé se odehrávají mezi narkomany, v dětských domovech apod. Mezi nejznámější díla spisovatelky patří série tří románů: Martina, Alice a Ester. Vyprávění z těchto neradostných prostředí jsou věrohodná a působivá především kvůli autorčiným vlastním zkušenostem z podobných spolků, institucí nebo organizací. Kromě toho publikovala mnoho drobných pohádek s ilustracemi. Při besedě měli žáci možnost pokládat spisovatelce nejrůznější dotazy. Také si mohli koupit výtisk jakéhokoli jejího románu, které se toho dne v knihovně prodávaly. Martin Bojda, IX. A studentky Gymnázia na dentů pustilo s chutí do práce. Úspěšná, později vyhodnocená Kristýna Olszarová se rozhodla vyznačovat do své mapy Českého Těšína různé druhy stromů, které tu rostou, a druhá z oceněných účastnic, Veronika Bazgierová, která bydlí v Mostech a ráda chodí do lesa, si namalovala mapu terénu svých oblíbených vycházek a do ní vyznačovala všechny druhy lesních plodů a hub, které tu nasbírala. Během září obě dívky (i někteří další jejich, už ne tak šťastní spolužáci, studenti letošní Tercie A) ve spolupráci se svou vyučující zeměpisu a třídní profesorkou Mgr. Pavlou Kubínkovou a angličtinářkou Mgr. Pavlou Kochovou dotvořily a vyšperkovaly své výtvory takřka k dokonalosti a ještě v září odeslaly do japonské Asahikawy profesoru Yukiu Himiyamovi z Hokkaido University of Education. Pak následovalo krátké čekání a neskutečné překvapení a radost, když už v první polovině října došla na gymnázium zpráva, že naše dvě děvčata byla vybrána k ocenění a pozvána k jeho převzetí do Japonska! Protože pobyt studentek a jejich doprovodu hradil pořadatel, zbyl jen drobný detail. Tím bylo sehnat 30 tisíc Kč na osobu na zpáteční letenku do Japonska. I tady se však řešení našlo. Dívkám zajistili možnost odletět jejich štědří rodiče (i když Kristýnka se nakonec cesty do neznáma dobrovolně vzdala) a na letenku pedagogickému doprovodu (angličtinářce, která zároveň přijala roli tlumočnice v cizím prostředí) se podařilo sehnat peníze díky laskavému přispění sponzorů Moravia steel, a. s., a firmy Finidr. 19. října 2005 tedy již nic nebránilo tomu, aby Veronika Bazgierová na expedici ke vzdálenému cíli se svou angličtinářkou vyrazila. Veronika byla za píli a odvahu vyrazit do neznáma štědře odměněna. Nejen diplomem a nádhernou mapou světa, ale hlavně záplavou Zápis do 1. tříd Základní škola Masarykovy sady č.104 Český Těšín oznamuje, že zápis do 1. tříd se koná v pondělí Smrk a sakura 16.ledna od 1200 do ke Dni stromů hod. a v úterý 17.ledna od Městský úřad v Českém 1200 do 1600 hod. v budově Těšíně daroval naší základní školní družiny. škole k vysazení dva stromy. Sázení proběhlo 21. října, Nabízíme: výuku angpod odborným dohledem lického jazyka od 1.třídy * třídní učitelky je zasadili žáci výuku druhého cizího jazyka 9. třídy. Smrk pichlavý a sa- (německý, francouzský, polkura (japonská třešeň) byly ský) dle zájmu od 6.třídy * umístěny na travnaté ploše v výuka hry na zobcovou flétnu okolí školy. zdarma od první třídy Úspěch na Drakiádě Milou zprávou byl pro nás Přístupnost školy: pro výsledek z Drakiády, jež se dojíždějící děti doprovod dokonala 22. října na hřišti ZŠ spělé osoby z autobusového Slezská. Vůbec to nebyla lehká stanoviště ke škole soutěž, vždyť draci museli být vyrobeni ručně! Školní družina: otevřena Přesto Silvie Zaoralová ze denně hod., zajímavý 4.b třídy dokázala zvítězit ve program, využití krásné zasvé kategorii. Blahopřejeme! hrady s bazénem Vánoční jarmark Žáci a učitelé Základní škoškolní klub: otevřen denly Ostravská v Českém Těšíně ně hod., děti se srdečně zvou rodiče, příbuzné, zde mohou zúčastnit různých přátele a kamarády, aby se na aktivit dle zájmu a dle svého vlastní oči přišli přesvědčit, času zdarma (např. před odco všechno dovedou. Přivítá- poledním vyučováním) me Vás mile a příjemně Vás překvapíme. 12. prosinec 2005 Zájmové kroužky: sporbude náš velký den. Na vánoč- tovní aerobik, florbal, fotbal, ním jarmarku v prostorách volejbal, sportovní hry.. * školy představíme své výrob- výtvarné keramika, linoryt * ky, vánoční soutěžní výstavu jazykové německá a anglica nebude chybět ani hudba v ká konverzace podobě flétnového koledování. Přijďte a přesvědčíte se sami. Volitelné předměty a seza ZŠ Ostravskou Mgr. V. mináře (od 6.třídy): práce Potyszová s počítačem, technika admi- nistrativy, domácnost šití, vaření, sportovní hry, literárně dramatický seminář, ekologický seminář, historický seminář, pěstitelské práce * projekt Socrates tři partnerské školy (Polsko, Norsko, Velká Británie), vzájemné dopisování, výměna dětí i učitelů, návštěvy zahraničních škol Den otevřených dveří od 900 do 1800 hod. Součástí dne otevřených dveří je také Vánoční jarmark pořádaný ve výdejně školy ( ). Přijďte si s námi zahrát a zazpívat. Beseda s ředitelkou školy v 1500 hod. ve třídě 8.A. nezastupitelných zážitků ze setkání s cizí zemí, kulturou a lidmi, kteří dokážou být nadmíru příjemnými hostiteli. A že si Veronika nestihla vyfotit železný most (symbol Asahikawy) ani dýmající sopku, vůbec nevadí. Jistě to hravě zvládne příště. A příště už možná pojede z Českého Těšína do Japonska více žáků nebo studentů. Informace o soutěži totiž může získat každý zájemce u Mgr. Pavly Kubínkové, která učí na Gymnáziu, Frýdecké 30, v Českém Těšíně nebo přímo u profesora Yukia Himiyamy z Hokkaido University of Education na adrese: Yukio Himiyama, Hokumoncho, Asahikawa , Japan (tel. fax: , Kass Střelnice informuje TANEČNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL II. ZÁVĚREČNÁ LEKCE TANEČNÍHO KURZU sobota v hod., sál Kass Střelnice Večerem provází pan Oton Hila, taneční mistr TK Elán Třinec s partnerkou. Hudební doprovod: Roman Grygar Vstupné: dospělí 80,- Kč, studenti a důchodci 40,- Kč TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - ZAČÁTEČNÍCI Jedná se o taneční podvečery formou kurzů pro přátelské a manželské dvojice. Výuka společenských tanců 10 lekcí. Zahájení kurzu se koná Výše kurzovného činí na pár 1 500,- Kč. Tuto částku účastník uhradí před zahájením kurzu na informační schůzce v hodin v KaSS Střelnice MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽ O CENU MĚSTA ČESKÉHO TĚŠÍNA A opět se tančilo! V sobotu 5. listopadu 2005 se uskutečnila v KaSS Střelnice mezinárodní postupová soutěž dětí, juniorů a dospělých ve standardních a latinskoamerických tancích za účasti tanečních párů z České republiky, Polska a Slovenska. Přihlášeno bylo 117 párů a během dne proběhlo celkem 17 soutěží v jednotlivých kategoriích. Našim účastníkům, zástupcům TK OTON Český Těšín se dařilo! V kategorii neregistrovaných párů Děti I se umístil na 3. místě začínající pár Michal Kozub Tereza Bogaczová a 1. místo obsadil pár Kadlubiec Vojtěch - Bochenková Patrycja v kat. J II C-LA. Hlavní cenu získal pár Gajdacz Radim- Gvothová Simona z TK Elán Třinec. Děkujeme všem soutěžícím za účast a všem umístěným párům ještě jednou blahopřejeme. Kulturní a společenské středisko Střelnice zve milovníky divadelních představení na komedii: LOVU ZDAR v hod. v sále Těšínského divadla Situační komedie o ukradeném dědictví. LevobočekFelix je svým nezdárným bratrem ošizen o panství po otci. Se svým synem se snaží zmocnit otcovy závěti a bratra přelstít. připravená lest se jim však vymkne z rukou a vyvrcholí v prekérní situaci. Vstupné: 190,- Kč, balkon 180,- Kč. Sleva pro studenty, seniory a držitele průkazky ZTP/P: 140,- Kč KONCERTNÍ VYSTOUPE NÍ JAROMÍRA ZÁMEČNÍ KA akordeon, housle v hod. hudební salónek KaSS Střelnice, Vstupné: 80,- Kč, sleva pro členy KPH: 50,- Kč KONCERT SOUBORU THURI ENSEMBLE v hod. hudební salónek KaSS Střelnice Vstupné: 80,-, sleva pro členy KPH: 50,JEDEME ZA OPEROU Bohuslav Martinů: ŘECKÉ PAŠIJE v hod. v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě Odjezd autobusem v hod. ze stanoviště ČSAD v Českém Těšíně. Předprodej vstupenek v Regionálním informačním centru při Muzeu Těšínska, Hlavní tř. 15, tel Úlovek z těšínské přehrady Candát 86,5 cm 7,10 kg silon 0,22 mm doba vytáhnutí 20 minut lanko dvojháček, nástraha plotice 20cm Šťastlivcem se stal Karel Kohutek, Ostravská 60. Zenon Kisza

10 strana 10 Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Komenského 607 okres Karviná, Český Těšín Prvňácci se nebojí Zajímalo nás, jak prožívají své první měsíce na ZŠ Komenského naši prvňáčci. Proto jsme se vypravili do I.A třídy, kterou učí paní učitelka Jana Peterková. Při vstupu do třídy jsme nevěděli, kam se podívat dříve. Všude obrázky, písmenka, spousta barevných nástěnek. Ocenili jsme, že podstatnou část výzdoby tvořily už vlastní výrobky, například koláže, sádrové kachlíky a další výrobky. Podzimní dráčci, které děti samy vyráběly, na nás vesele mrkali. Malé žáčky jsme zastihli při usilovné práci - vyráběli právě podzimní stromy. Přitom jsem se trochu vyptávali a zjistili následující informace: - děti chodí do školy moc rády, protože prý je ve škole zábava, mají tam hodně kamarádů, hodnou paní učitelku, o přestávce mohou stavět z Lega, - ze začátku se trochu bály, někdy ukápla i slzička při ranním loučení s maminkou, ale teď už se nebojí, - ve škole se jim nejvíc líbí, že dělají, co je baví, tedy hodně malují, počítají a chodí k tabuli, rádi cvičí, dostávají V letošním roce bylo na naší škole zřízeno celkem 10 zájmových kroužků, zaměřených na všestranný rozvoj našich dětí. Sportovní zdatnost mohou žáci uplatnit v kroužcích florbalu a sportovních her. Nezapomněli jsme ani na zdravotní tělesnou výchovu. Výtvarně nadaní žáci se uplatní v kroužku výtvarné techniky. Zazpívají si v kroužcích sborového zpěvu (zvlášť pro první a druhý stupeň) a v kroužku Scrabble si procvičí své vyjadřovací a kombinační schopnosti. Jazy- fajné úkoly, paní učitelka dělá legraci a taky se směje a když něco nevědí, tak jim to řekne, - kdyby mohly něco změnit, chtěli by už umět celou abecedu, chtěly by mít často tělocvik, někteří by chtěli více počítat, jiní si přejí více přestávek, - nelíbí se jim, když se někdo hádá nebo někdo s někým nemluví, - naučily se už počítat příklady na sčítání a odčítání, některá písmenka, skládat slabiky, umí už něco napsat, zpívat nové písničky, poznávat stromy a zvířátka, znají nové cviky a sportovní hry, vybarvovat, kreslit, malovat vodovkama, vystřihovat a lepit. My k tomu dodáváme, že děti se naučily ještě něco navíc - a to poslouchat, soustředěně pracovat, hlásit se, souvisle a slušně se vyjadřovat a dodržovat kázeň. A přitom všem se už ani trochu nebojí! Za všechny to krásně vyjádřila malá Dominika: Všichni mě tu mají rádi a já je mám taky moc ráda. Ing. Alena Pawerová, tiskový zpravodaj Zájmová činnost kovou všestrannost mohou získat v kroužku ruského jazyka. Velký zájem je také o kroužek chemický, v němž si žáci nejen rozšiřují své vědomosti, ale hlavně provádějí za dozoru zkušeného pedagoga efektní chemické pokusy. Pochopitelně nemůžeme vynechat dva kroužky počítače a informatika, které jsou koncipovány hlavně pro zájemce z řad našich nejmladších. Starší žáci mohou využít k surfováni na Internetu přestávek. Ing. Alena Pawerová, tiskový zpravodaj Strašidla v klubu Dne 20. října proběhl ve školním klubu ZŠ Komenského rej strašidel v rámci oslav Halloweenu. Spatřili jsme tam hrbatou ježibabu, černokněžnici, Bílou paní, její blahorodí Obludnost a také rodinu Diliňáků. Všem strašidlům velela paní vychovatelka v převleku Velkého mafiána. Všechny místnosti byly strašidelně vyzdobeny (na výzdobě pracovali všichni v uplynulých dnech), nechyběly barevné nafukovací balónky ani vydlabané dýně s planoucí svíčkou. Stoly byly slavnostně prostřeny a pohýbaly se pod množstvím dobrot, které děti donesly z domu. Někteří přinesli čipsy a tyčinky. oplatky, jiní koláč, který jim upekla maminka nebo který upekli sami (podle toho, co se naučili v klubu), všichni společně připravili obložené chlebíčky. K pití byly většinou ovocné nápoje a strašidla si připila dětskými bublinkami. A pak všichni tancovali, soutěžili, jedli, pili a radovali se.dokud si je nevyzvedli rodiče. Ing. Alena Pawerová, tiskový zpravodaj Školní družina a klub V letošním školním roce navštěvuje školní Kromě toho byli děti s paní vychovatelkou družinu ZŠ Komenského 81 přihlášených dětí. na bowlingu, chystají se na krytý bazén. Vzhledem k tomu, že její provoz začíná již Klub sestává z herny, společenské místnosti, šatny a kuchyňky. Je vybaven počítačem, od šesté hodiny ranní, přichází navíc denně nepravidelně desítkai dalších žáků, kteří vzhledem ke špatnému spojení přijíždějí dříve. vybavení a sporák. Všude je čisto a vzorný po- stolem na stolní tenis, v kuchyňce je základní Čas do otevření školy tráví v družině většinou sledováním televize a hrami na počítači. Paní vychovatelka Dáša Daňhelová se děřádek. Stěny jsou vyzdobeny výrobky dětí. Školní družina má celkem tři oddělení. Třetí tem maximálně věnuje. Nejen že je učí nové oddělení zahájilo svůj provoz letos pod názvem výtvarné a rukodělné techniky, hraje s nimi Školní klub. hry, pomáhá při úkolech a učení. Je určen hlavně pro starší žáky druhého Jednou týdně s nimi upeče také nějakou stupně, kteří zde tráví čas způsobem, který jim pochoutku (piškotový dort, jablkové šátečky, vyhovuje, a zároveň na ně působí výchovně. koláč). Pak se všichni posadí, udělají si ke Provoz školního klubu je od do koláči čaj, a vytvářejí společně plán na příští hodin. týden. Je naprosto jasné, že děti, které se tímto Funguje v rámci tzv. rámcového plánu. To podílejí aktivně na týdenním programu, chodí znamená, že pondělky jsou vymezeny pro výtvarné a pracovní činnosti, úterky a středy pro přistupují všichni velmi aktivně. do školního klubu s nadšením. Ke všemu dění sportovní vyžití v tělocvičně (volejbal, sportovní a závodivé hry), čtvrtky bývají zasvěceny příchozího pohodou, tvořivostí, nadšením a Atmosféra v klubu dýchne na každého počítačům a pátky jsou zaměřeny na ekologii dobrou náladou. (poznávání přírody, sbírání žaludů a kaštany Ing. Alena Pawerová pro zvířátka, úprava okolí školy apod.). tiskový zpravodaj Vážení rodiče, máte dítě v 9.třídě a přemýšlíte o tom, zda zvládne, či nezvládne přijímací zkoušky na střední školu, kterou jste společně vybrali? Můžete své dítě přihlásit do kurzu přípravy na přijímací zkoušky. Kurz bude organizován od 2.týdne prosince 2005 do konce měsíce března 2006 na Základní škole Český Těšín, ul. Komenského 607. K přijímacím zkouškám budou žáky připravovat odborní učitelé, a to v 3 předmětech - jazyk český, matematika, obecné studijní předpoklady, v každém předmětu jedenkrát týdně 1 hodinu. K výuce budou využívány jak tradiční metody procvičování a opakování učiva, tak i metody moderní, např. vý- Vážení rodiče, zápis dětí do mateřské školy Mateřská škola Akátová 17, Český Těšín a Mateřská škola Albrechtická 84, Český Těšín Stanislavice bude probíhat ve dnech: od 16. ledna do 20. ledna 2006 v době od 7 hod. do 16hod. Nabízíme dětem: Prostředí rodinného typu * Výlety do přírody, ozdravné pobyty do Koňakova * Návštěvy divadelních a jiných kulturních představení * Předplavecká výchova * Letní slavnosti * Anglický jazyk * Práce na počítačích pro předškoláky. Další zajímavé aktivity např. na Mš Akátová dílny - odpolední aktivity pro rodiče s dětmi * Keramický kroužek. Pracovní kolektiv obou mateřských škol se na Vás těší! Č.tel: pracoviště: MŠ Akátová, č.tel: pracoviště: MŠ Stanislavice. Vážení rodiče, budoucí prvňáčci, Základní škola na ul. Komenského v Českém Těšíně Vás zve k zápisu 1. tříd se budou konat v hlavní budově (vchod z ulice Komenského): v pondělí 16. ledna 2006 od 12 hod. do 18 hod., v úterý 17. ledna od 12 hod. do 18 hod. a na odloučeném pracovišti Základní škola Albrechtická 84, Český Těšín Stanislavice v pondělí 16. ledna 2006 od 13 hod. do 17hod. Pracoviště nabízejí Vám a Vašim dětem ve školním roce 2006/2007: Výuku anglického jazyka již od 1.třídy * Výuku anglického jazyka doplněnou o konverzaci s rodilými mluvčími * Výuku rozšířenou o nepovinný předmět zaměřený na oblast logopedické péče * Poradnu pro rodiče a žáky v Poradenském centru Základní školy na Komenského ul. * Pestrou nabídku volnočasových aktivit- zájmových útvarů z oblastí sportovních, jazykových, uměleckých i vědomostních * Využití družiny od časných ranních (6.00 hodin) a s prodlouženým provozem (do hodin) * Příjemné prostředí na škole s bohatou tradicí. Pracovní kolektiv, který se na Vás těší. U zápisu bude zajištěna účast pracovnice pedagogicko psychologické poradny. Základní škola ve Stanislavicích rovněž nabízí Vašim dětem ve školním roce 2006/2007 výuku v příjemném prostředí školu v přírodě. č.tel pracoviště Český Těšín, Komenského, č.tel pracoviště Český Těšín-Stanislavice Informace Základní školy na ul.komenského v Českém Těšíně k zápisům dětí do 1.tříd Vážení rodiče, obecně závaznou vyhláškou Města Český Těšín č. 2/2005, která nabyla účinnosti dnem , byly stanoveny na základě zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) školské obvody základních škol. Ředitel spádové školy je tak povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zároveň dáváme tímto na vědomí všem rodičům, že k zápisu dětí do našich základních škol, a to: Základní školy Český Těšín na ul. Komenského a Základní školy Český Těšín-Stanislavice, ul.albrechtická se mohou dostavit i rodiče s dětmi, jejichž bydliště neodpovídá našemu školskému obvodu č.1 (tuto možnost připouští i samotná výše uvedená OZV Města Český Těšín 2/2005). Právo rodičů zvolit pro své dítě vzdělávání základní školy je tímto nedotčeno. Mgr. Iveta Chalupová, ředitelka Pingpong nás baví Základní škola Komenského v Českém Těšíně se stala ve dnech 4. a 11. října 2005 pořadatelem městského kola soutěže ve stolním tenisu. Nejen, že turnaje organizačně zvládla na výbornou, ale také žáci školy zabodovali. Starší žáci a žákyně dosáhli na stupeň nejvyšší. Ani mladší žáci nezůstali pozadu a mohou se také pyšnit prvním místem. Není divu, vždyť pingpongové stoly jsou žákům k dispozici ve škole na každém poschodí! Podle harmonogramu se tak přestávkách mohou vystřídat všichni, kteří mají o tento sport zájem. Okresní kolo ve stolním tenisu proběhlo v DDM Karviná dne Umístění opět skvělé! Mladší žáci 2. místo, starší žákyně 2. místo a starší žáci 3 místo. Všem sportovcům školy, kteří úspěšně reprezentovali naši školu, srdečně gratulujeme. Ing. Alena Pawerová, tiskový zpravodaj Připravíme Vaše dítě k přijímacím zkouškám ukové programy na PC, cvičné testy. Účastníkům kurzu budou poskytnuty studijní materiály i materiály k procvičování učiva. Kurzovné: prosinec zdarma * leden březen 390,-Kč/ 1 měsíc (možnost měsíční platby) * Studijní materiály pro žáky jsou zahrnuty v ceně. Přihlášky: odevzdejte na sekretariát ZŠ v termínu do Přihláška musí obsahovat: název kurzu, jméno a příjmení dítěte, datum narození, název základní školy, třída, datum, jméno a podpis zákonného zástupce žáka. Přihláška nemá jednotný formulář. Přihlásit dítě můžete také osobně přímo na sekretariátu školy. Mgr. Iveta Chalupová, ředitelka od 1.října 2005 jsou organizovány pro žáky tyto zájmové kroužky: florbal, sborový zpěv, kroužek výpočetní techniky, kroužek zdravotní tělesné výchovy, scrabble, kroužek chemiků, výtvarné techniky, kroužek ruského jazyka v roce 2006 uspořádá škola pro žáky mimo lyžařského kurzu také kurz turistický školská rada je ustanovena v počtu 9 členů a jejím předsedou byl zvolen pan Jiří Kaminský školní časopis KOMÍN (Komenského informační noviny) vydávaný žákovskou samosprávou si můžete kdykoli přečíst u nás ve škole moderní nová jazyková učebna funguje na plné obrátky členové SRPŠ jsou skvělí rodiče a opět v tomto školním roce nám přislíbili pomoc při organizaci karnevalu a školních radovánek a materiální pomoci pro další pestrou školní činnost od října tohoto roku jsme navázali spolupráci se základní školou v Cieszynie Spolupráce bourá hranice Naše Základní škola Komenského navázala o letošních prázdninách spolupráci se základní školou na druhém břehu Olzy. Naším partnerem se stala Škola Podstawowa nr. 1, ul. Chopina 8, Cieszyn. V rámci poznávání a prohlubování dobrých sousedských vztahů v Euroregionu Těšínsko byly dohodnuty vedením obou škol různé společné akce odborného, kulturního a v neposlední řadě také sportovního charakteru. Počítáme se vzájemnými přátelskými setkáními pedagogů, spojených s výměnou zkušeností. Pro žáky budeme společně pořádat různé soutěže a klání mezi školami, ať už zaměřené vědomostně či sportovně. Věříme, že tyto akce budou přínosem pro obě partnerské školy. Předpokládáme, že naše děti tak uzavřou nová přátelství a porovnají své vědomosti a sportovní zdatnost v rámci zdravého měření sil. Plánujeme společně také přátelská setkání za odměnu pro nejlepší žáky, a to v obou zemích. Ing. Alena Pawerová, tiskový zpravodaj

11 strana 12 Zpráva z Mistrovství světa v šachu mládeže 2005 konaném ve Francii Ve dnech proběhlo v gurmánské Francii v blízkosti švýcarsko-německé hranice Mistrovství světa mládeže v šachu. Český Těšín již zde měl tradičně zastoupení v kategorii dívek do 12-ti let a to Karolínu Langnerovou. Ale tentokrát, kdepak usměvavá a slunná Kréta s perfektní organizací mistrovství v roce 2004, Francouzi se ukázali jako nejhorší organizátoři všech dob a vydobyli si titul největších šachojedů, když už titul žabožroutů drží natrvalo, ale o tom se rozepíšu až níže, nejdříve výsledky, abyste si nemysleli, že se jedná o nějaký uraženecký příspěvek. Přes šílené podmínky na mistrovství se Karolína oproti loňsku zlepšila a nakonec skončila na 43.místě z 99 dívenek, když tentokrát zcela dominovaly Gruzínky, které skončily na prvních 3 místech. Je vidět, jak jsou děti flexibilní a dovedou snášet podmínky, které já osobně bych vůbec neakceptoval a prostě bych odjel domů. Letos naštěstí (pro podporu šachu v naší rodině naneštěstí) s Karolínou jela moje žena Gražyna a tak tam obě se sebezapřením vydržely, ženy jsou prostě odolnější. Ostatním reprezentantům z české výpravy se vedlo obdobně jako Karolíně, takový dobrý střed. Polsko letos trochu ustoupilo ze slávy, i když jim stále máme co závidět, koneckonců 2. a 3. místo v dívkách do 10-ti let a 2. a 3. místo v klucích do 18-ti let vůbec nejsou špatné výsledky, prostě jiný kraj, jiný mrav, jiné podmínky pro hokej, jiné pro šachy. V přeboru národů zvítězili Rusové a Indové. A nyní Vás udivím, co se všechno může stát v tak kultivovaném světě, za jaký je Francie pokládána a jejíž obyvatelstvo se většinou vyslovilo proti ratifikaci společné evropské ústavy. Přiletíte si takhle do Paříže na letiště v pozdních nočních hodinách, načež vám odkloní navazující let do Štrasburku, místo do Basileje. Budiž, může se stát, povětrnostní podmínky, naštěstí přírodě ještě nevládneme. Potom přiletíte do Štrasburku, ale kufry již neráčí za vámi poslat, takže další dva dny prožijete v jednom tričku, než se Cvičit může každý Cvičení všeho druhu přináší mnoho pozitivního pro všechny, a to bez rozdílu věku. Začít cvičit není nikdy pozdě, říká Věrka Ragyosová, profesionální instruktorka z Českého Těšína. Nejen, že upevní zdraví, zlepší pohyblivost kloubů, páteře, ale také zpevní tělo. Sebevědomí cvičícího se pravidelným cvičením zvýší a přinese mu dobrou pohodu. Srdce a plíce budou schopné podávat vyšší výkony a ostatní orgány budou fungovat ekonomičtěji. Začátky se zdají být těžší, ale to je právě posilující zkušenost pro ty, kteří pochybovali o svých schopnostech. Nikdo nemá dokonalé tělo ani život. Každý z nás hledá něco, co mu ho pomůže zdokonalit a pohybová aktivita je jedna z těchto cest, nezáleží na tom, kolik je člověku právě let, myslí si Ragyosová. Pěti až deseti minutovou pohybovou aktivitou denně se již po týdnu dá zjistit, jak se tělo začíná formovat a určitě ihned po cvičení se každý cítí psychicky lépe. Neměli bychom si proto předem hledat důvod, jak se vyhnout pravidelnému pohybu. Pohyb je nekonečný proces, je to droga, kterou když člověk zkusí, stane se mu potřebou, dodává instruktorka. Jedním z mnoha druhů pohybových aktivit je kalanetika. V roce 1980 ji vymyslela slavná baletka Callan Pinckneyová. Narodila se ze skoliosou páteře, plochýma nohama a dalšími zdravotními problémy. Navzdory tomu se věnovala baletu, který milovala a ve kterém se jí podařilo vyniknout. Zbožňovala také cestování. Všechny své věci nosila na zádech v batohu, který vážil přibližně třicet kilogramů. Díky tomu měla páteř a klouby ve špatném stavu. Musela proto podstoupit operaci. Ale přesto se svému těžkému osudu nepoddala. Začala experimentovat s různými technikami cvičení, aby zmírnila bolesti, kterými trpěla. Nejlepší technikou se stala kalanetika - sama se stala cvičitelkou a propagátorkou. Kalanetika funguje tam, kde všechny programy selhaly. Posiluje a příznivě formuje tělo. Cviky se skládají z drobných a pozvolných pohybů. Nepůsobí přílišným tlakem na klouby a vyhýbá se prudkým a trhavým pohybům. Kalanetika je výborná jak pro muže, tak i pro ženy se zdravotními problémy pohybového ústrojí. Tyto cviky nejen posílí, ale také uvolní. Doporučuje se střídat co nejvíce různých cviků, protože při častém opakování stejných cviků dochází ke svalové pasivitě. Profi instruktor - individuální fitness trenér Věrka Ragyosová Vydává Město Český Těšín, Nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČO , Redakční rada: Ing. Jindřich Sznapka, Ing. Vít Slováček, Jana Lejsková, MUDr. Tomáš Nykel, Povolení: MK ČR E Příspěvky: Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu. Tisk: Ringier Print s.r.o. Ostrava kufry najdou. To už vám i tak rozcuchané nervy začnou pracovat. Na letišti mluví všichni zaměstnanci francouzsky, ale pěkně se usmívají, takže když se náhodně dostanete do autobusu, který vás vrátí zpět do Basileje, cítíte, že se vrací štěstěna. Z tohoto omylu jste hned vyvedeni, když pořadatelé, kteří Vás měli v Basileji čekat, tam prostě nejsou a ukáže se, že hotel, v kterém máte být ubytováni, je síť ubytoven s nejednoznačnou identitou, kterých je v okolí Belfortu nejméně pět. Nakonec ve 3 hodiny ráno se ze tmy vynoří pořadatel a odveze vás k oficiální prezentaci na zimní stadión, i když už dávno zaprezentováni jste oficiální českou výpravou a víte, že bydlíte přesně na opačném konci města, ale jazyková bariéra je prostě všude. Ve 4 hodiny ráno se už neudržíte a začnete na pořadatele křičet anglicky, španělsky a pak hezky česky, vše se však rozplývá na milém, trochu idiotském, výrazu nechápavých pořadatelů. Prostě musíte jednoho z nich nastrkat do jeho vlastního vozu a pak ho dotlačit tam, kde asi bydlíte, což je v cizím městě a v noci asi jako hledat jehlu v kupce sena. Nakonec se ukáže, že bydlíte u dálnice v motelu Formule 1, v 5 hodin ráno nejste schopni se nijak bránit a s tím zřejmě pořadatel počítá. Čeká vás však jen jedna hodina spánku, neboť v 6 hodin ráno přicházejí zedníci a začnou dělat opravy omítky, přičemž se na vás smějí do postele přes okno. Vůbec je to takový usměvavý národ. Bonjour, madam! Jinak vysvětlení pro ty, kdo nikdy ještě nebydleli ve Formuli 1: jsou to takové unimo-buňky s malými pokojíčky když se dva chtějí na pokoji vyhnout, jeden z nich musí vyjít na chodbu, když si chcete ráno protáhnout horní končetiny, tak musíte nejdříve otevřít okno pobyt krom zedníků zpestřují společné sprchy a za to si účtuje pořadatel 100,- Euro na den (přičemž normální cena se pohybuje kolem 15,- Euro) prostě taková Francie se vám nemůže líbit, ale holky tu nebyly na výletě, ale aby bojovaly. Doslova bojové podmínky byly i v turnajové hale, tu tvořilo kluziště ledního stadionu, na kterém hrálo přes 1000 dětí a teplota zde dosahovala 40 C (kdyby alespoň mrazili odspoda J), voda žádná a zdravotník jak by smet (Gražka musela naší české výpravě zajišťovat ošetřování). Pořadatelé se ale velmi snažili vychytat chyby, například akreditační karty byly rozdány místo při prezentaci až v druhé polovině turnaje, nicméně od této chvíle bez této karty nebyla do sálu kvůli teroristické hrozbě vpuštěna ani myš, co by se mohlo stát v první polovině, nedokážu ani domyslet, ale ve Francii uvažují jaksi nadčasově a přízemnostmi se nezabývají například 5 TOY záchodků pro tisíc dětí. Takže partie se dala prohrát nejen šachově, ale i prostým fyzickým vyčerpáním. Nutno dodat, že podobné podmínky měli téměř všichni krom francouzských reprezentantů, někteří i horší bydleli třeba 50 kilometrů od hracího sálu. Naše výprava pouhou hodinu pěšky přes město, které je bez jakéhokoliv sarkasmu opravdu pěkné. Takže výkon všech dětí můžeme prostě jen obdivovat, vítězí zde opravdu ty nejzdatnější z nejzdatnějších i po fyzické stránce. Aby bylo zřejmé, že se nejedná o subjektivní pocit nebo kratochvilnou humoresku (ten ironický nádech, pravda, se ale nedá odpárat), Francie na následujícím FIDE kongresu dostala zákaz na deset let pořádat jakoukoliv oficiální mezinárodní šachovou akci. Po letošku by se každý těšil třeba i do Bangladéše, i když jsou zrovna v módě Seychelly. Věřte, že Těšín se ještě šachem proslaví, stejně jako se proslavil v nedávné době jinými společenskými komoditami včetně pendlujících mrówek. Vyrůstá tu mladá generace silných šachistů, kterou zastupují Magda a Karel Miturovi, Marek Kawulok a ovšem i Karolína s bratrem Jakubem. Ti jsou stále členy Beskydské šachové školy, od letošního roku je také trénuje známý těšínský mistr Ing. Ernest Gibiec. Na závěr chci poděkovat všem našim sponzorům. Město Český Těšín se ani letos nechtělo stát hlavním sponzorem, přesto mu patří vřelý dík. Hlavní sponzor z opravdové skromnosti nechce být jmenován, ale bez něho by holky do Francie jely na kole, kteroužto sportovní variantu dopravy zásadně prosazuji. Dík patří tedy Beskydské šachové škole a Městskému úřadu v Českém Těšíně a především mé ženě Gražyně. Ladislav Langner Přejezd Beskyd z Frýdlantu do Českého Těšína Státní svátek jsme oslavili způsobem sobě vlastním a to přejezdem hřebene Beskyd po trase Frýdlant nad Ostravicí Ostravice údolí T. G. Masaryka Švarná Hanka Bílý Kříž Slavíč Ostrý Tyra Třinec Český Těšín. Z Českého Těšína do Frýdlantu nad Ostravicí jsme se přepravili i s koly vlakem, což je výhodné i z toho důvodu, že se není třeba vracet zpět na místo startu, tak jak by tomu bylo v případě dopravy autem. Cena jízdenky při využití slevy pro skupiny činí 27,- Kč + 20,-Kč za kolo. Trasu o celkové délce 75 km v náročném terénu s ostrým stoupáním na Švarnou Hanku jsme zvládli za cca 6 hodin čisté jízdy. Odměnou za vynaloženou námahu byly nádherné výhledy především na slovenské hory. Vzhledem k jasnému počasí jsme měli možnost zahlédnout i některé vrcholy Vysokých Tater. Pro fyzicky méně zdatné jsme pak o dva dny později v neděli , podnikli Podzimní výstup na Lysou horu, nejvyšší vrchol. Akce se zúčastnili i dva nejmladší členové klubu, Klárka Smužová (5 let) a Vašek Pščolka (8 let). Počasí bylo opět nádherné a tak si všichni účastníci odnesli bohaté zážitky jak ze sportovního výkonu, tak z nádherných výhledů na okolní hory. Výstup jsme podnikli opět z Ostravice (8 km, převýšení cca 700 m). Aktuální informace pro všechny (i nečleny), kteří mají zájem o pohyb na čerstvém vzduchu najdete na Příští rok připravujeme výstavbu tréninkové dráhy v Českém Těšíně a proto vyzýváme všechny příznivce horských kol, především pak freeridu aby přispěli při přípravě a samotné realizaci tohoto projektu.

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE SOCIÁLNÍ ODBOR Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro Příjmení, rodné jméno a jméno žadatele: Datum a místo narození:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů:

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů: PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ZPS dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více