Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010"

Transkript

1 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

2 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

3 Skupina ČEZ je vnímána jako prestižní a vyhledávaný zaměstnavatel, který nadstandardně pečuje o své zaměstnance. Nabízí zázemí silné společnosti, které je plné zajímavých příležitostí. Dává prostor všem, kteří jsou aktivní a zodpovědní. Ocenění a kariérní růst čeká ty, kteří ve vzájemné spolupráci dokážou podávat vysoké výkony, budují hodnoty a dobré jméno Skupiny ČEZ.

4

5 Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 33 tisíc lidí na více než tisíci různých pracovních pozicích v oblastech výroby, distribuce a prodeje elektrické i tepelné energie, těžby uhlí a v mnoha souvisejících činnostech. Mezi další pracovní příležitosti ve Skupině ČEZ patří oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů.

6 2 Skupina ČEZ Skupina ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Skupina ČEZ klade ve svém vnitřním fungování důraz na stálý růst efektivity, jenž je opakovaně vyjadřován úspěšným plněním konkrétních programů zaměřených tímto směrem. Na předešlý program navázala v září 2010 vyhlášením projektu NOVÁ VIZE reflektujícím realitu v odvětví energetiky následkem hospodářské krize. Ta vedla Skupinu ČEZ k přehodnocení investičního a akvizičního programu, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Cílem nově vyhlášeného programu je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů v nadcházejícím období stabilizace a konsolidace. Mimořádný důraz je kladen na uchování klíčových znalostí a jejich další využití. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a obchodují se zemním plynem. Skupina ČEZ rozvíjí své aktivity rovněž ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Zaměřuje se zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a implementací svého know-how. Soustředí se primárně na trhy, na nichž již v nějaké formě působí, a na oblast obnovitelných zdrojů energie. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí kromě České republiky také v Albánii, Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Nizozemsku, Bosně a Hercegovině, Německu, Maďarsku, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti distribuce a prodeje, provozuje park větrných elektráren Fântânele a nedaleko od něj staví větrný park Cogealac. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost, zahrnující také uhelné a větrné elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. Na Slovensku Skupina ČEZ prodává elektřinu a zemní plyn koncovým zákazníkům a spolu se svým místním partnerem pracuje na projektu výstavby nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu. K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je nezbytná obnova výrobního portfolia. Skupina ČEZ významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. V roce 2010 rozšířila Skupina ČEZ svůj energetický mix o sluneční elektrárny. Úspěšně byl zavezen první kontejner do nově vybudovaného meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně. Výstavbu nových zdrojů plánuje také v Maďarsku, Německu, Turecku a na Slovensku.

7 Skupina ČEZ 3 Skupina ČEZ si odvážně osvojila technologie budoucnosti. S významnou evropskou automobilkou uzavřela dohodu o uskutečnění pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v České republice. Část elektromobilů bude vyzkoušena na Vrchlabsku, kde probíhá projekt Skupiny ČEZ Smart Region, zaměřený mj. na vybudování oblasti pokryté tzv. inteligentní distribuční sítí. V různé fázi rozpracovanosti se v současnosti nacházejí výstavbové projekty kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Uskutečňovány jsou dále investice do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a k dosažení energetických úspor. Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Při svém podnikání se však současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. Teritoriální působnost Skupiny ČEZ energetická aktiva obchodní činnost země podmíněného zájmu aktivní dceřiné společnosti Amsterdam Varšava Mnichov Praha Bratislava Budapešť Bělehrad Sarajevo Bukurešť Sofie Tirana Istanbul

8 4 Skupina ČEZ / Obsah Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ 6 Výrok nezávislého auditora 7 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem 9 Rozhovor s místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., Danielem Benešem 15 Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ 18 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 20 Orgány společnosti ČEZ, a. s. 24 Plnění kodexů řízení a správy společností 41 Přístup k rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví 43 Výbor pro audit ČEZ, a. s. 45 Vrcholové vedení ČEZ, a. s. 48 Doplňující údaje o osobách s řídící pravomocí ČEZ, a. s. 56 Souhrnná zpráva dle 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, o některých aspektech vlastního kapitálu ČEZ, a. s. 60 Změny v majetkových účastech Skupiny ČEZ 64 Zpráva o podnikatelské činnosti 66 Hospodaření Skupiny ČEZ 66 Hospodaření ČEZ, a. s. 77 Doplňující údaje o členech Skupiny ČEZ 80 Řízení rizik ve Skupině ČEZ 88 Řízení bezpečnosti a kvality ve Skupině ČEZ 92 Investice Skupiny ČEZ 93 Bilance opatřené a dodané elektřiny Skupiny ČEZ 94 Strategické záměry Skupiny ČEZ a vývoj na světových trzích 98 Podnikatelské prostředí v elektroenergetice České republiky 104 Těžba v České republice 106 Výroba elektřiny v České republice 110 Distribuce a prodej elektřiny a prodej zemního plynu v České republice 120 Obchodování s elektřinou a dalšími komoditami 123 Působení Skupiny ČEZ v zahraničí 125 Finance 148 Personalistika 158 Vývoj legislativního rámce energetiky v České republice 162 Ochrana životního prostředí 167 Povolenky na emise CO Výzkum a vývoj 171 Soudní spory a jiná řízení společností Skupiny ČEZ 176 Dárcovství a reklamní partnerství Skupiny ČEZ 182

9 Obsah / Skupina ČEZ 5 Základní organizační schéma ČEZ, a. s., k Adresář společností konsolidačního celku Skupiny ČEZ 188 Informační centra a místa přístupná k exkurzím veřejnosti 194 Informace pro akcionáře a investory 197 Seznam tabulek a grafů výroční zprávy 202 ČEZ, a. s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Legenda 204 Schéma struktury koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Ovládající osoba a zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 205 Abecední seznam společností členů koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Smluvní vztahy 206 Jiné vztahy 206 Ostatní informace 207 Závěr 207 Získaná ocenění Skupiny ČEZ v roce 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 208 Zpráva nezávislého auditora 210 Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ v souladu s IFRS k Konsolidovaná rozvaha 212 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 213 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 214 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 214 Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích 215 Příloha konsolidované účetní závěrky 216 Zpráva nezávislého auditora 264 Účetní závěrka ČEZ, a. s., v souladu s IFRS k Rozvaha 266 Výkaz zisku a ztráty 267 Výkaz o úplném výsledku 268 Výkaz změn vlastního kapitálu 268 Výkaz o peněžních tocích 269 Příloha účetní závěrky 270 Identifikace akciové společnosti ČEZ 306

10 6 Skupina ČEZ / Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ Čestné prohlášení Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává konsolidovaná výroční zpráva podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za rok 2010 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy. V Praze dne Martin Roman předseda představenstva ČEZ, a. s. Martin Novák člen představenstva ČEZ, a. s.

11 Výrok nezávislého auditora / Skupina ČEZ 7 Výrok nezávislého auditora Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.: I. Ověřili jsme konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. prosinci 2010 uvedenou na stranách , ke které jsme 24. února 2011 vydali výrok uvedený na stranách Ověřili jsme také nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., (dále jen společnost ) k 31. prosinci 2010 uvedenou na stranách , ke které jsme 24. února 2011 vydali výrok uvedený na stranách (dále jen účetní závěrky ). II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenými účetními závěrkami. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetními závěrkami. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetních závěrkách, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnými účetními závěrkami. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách a dále na stranách 208 a 306 jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetních závěrkách k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky azúčetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci 2010 uvedené ve výroční zprávě na stranách Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti ČEZ, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci Ernst & Young Audit, s.r.o. Josef Pivoňka osvědčení č. 401 auditor, osvědčení č zastoupený partnerem 11. dubna 2011 Praha, Česká republika

12 Martin Roman předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

13 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem / Skupina ČEZ 9 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem Rok 2010 prověřil podnikatelské a především také finanční zdraví celé Skupiny ČEZ. Hospodářská krize, která ovlivňovala i odvětví energetiky, již sice začala slábnout, ale její doznívání není a nebude ani rovnoměrné, ani příliš rychlé. Na otevřenou českou ekonomiku působí řada zahraničních vlivů, některé příznivě, jiné zcela negativně. Turbulence ve světové politice, i když třeba probíhají v zemích nám vzdálených, mohou natolik ovlivnit evropskou, a tedy i naši domácí ekonomiku, že se její vyhlídky nemusejí zlepšovat tak, jak očekáváme. Mluvme však o roce Jak byste jej charakterizoval z hlediska Skupiny ČEZ? Jako nelehký, nicméně úspěšný. Čistý zisk energetické Skupiny ČEZ ve výši 47,2 miliardy Kč překonal naše očekávání o půl miliardy. Plánované hodnoty zlepšila Skupina ČEZ i v kategorii provozního zisku před odpisy (EBITDA). Přestože jsou výsledky roku 2010 v meziročním srovnání s rokem 2009 nižší, což jsme předpokládali, ČEZ nakonec pro své akcionáře zajistil zisk vyšší, než jaký plánoval, a navzdory celkové makroekonomické situaci se podařilo udržet současný rating v elitní kategorii A, konkrétně A- od ratingové agentury Standard & Poor s a A2 od agentury Moody s. Za důležité považuji, že se nám podařilo opět zvýšit výrobu v jaderných elektrárnách. Každá megawatthodina, kterou dokážeme vyrobit v jaderné elektrárně, je pro společnost velkým finančním přínosem, neboť v jaderných elektrárnách vyrábíme s daleko nejnižšími variabilními náklady. Jak jste se vypořádali s projevy hospodářské krize? Naše podnikání a výsledky samozřejmě hospodářská krize ovlivnila. Je třeba připomenout, že její důsledky dopadly na Skupinu ČEZ se zpožděním právě v roce Dokázali jsme totiž předpovědět blížící se hospodářskou krizi dříve než většina světových analytiků a na počátku roku 2008 jsme změnili systém prodeje elektřiny. Do té doby jsme prodávali vždy na poslední chvíli před koncem roku. V roce 2008 jsme poprvé začali prodávat elektřinu na rok 2009 a Trh není bohužel likvidní příliš dlouhodobě, takže jsme nemohli elektřinu prodat na rok 2011 a na roky další. I díky této změně byl rok 2009 rekordní a je to jeden z hlavních faktorů, proč Skupina ČEZ krizi přestála nejlépe ze všech velkých energetik. Mezi rokem 2007, tj. těsně před započetím krize, a rokem 2010 ČEZ zvládl toto období podstatně lépe než ENEL, EDP, Iberdrola a další velké energetiky. Na systému prodeje dopředu jsme vydělali 23 mld. korun a dalších 6 mld. korun při kurzovém zajištění oproti prodeji v cenách, které platily na trzích v daném okamžiku. Kromě naší předvídavosti nám v roce 2009 pomohly i zisky ze zahraničních akvizic, úspory doma nebo zvýšení výroby v jaderných elektrárnách. Skupina ČEZ prokázala, že je schopna reagovat na krizi a chovat se tak, aby se nedostala dluhově do podobné pasti jako většina našich větších evropských konkurentů. Skupina ČEZ je dnes díky tomu všemu ve velmi dobré finanční kondici.

14 10 Skupina ČEZ / Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem ČEZ tedy v konkurenci uspěl? Ano, ČEZ je firmou, které se podařilo mezi roky 2008 a 2009 nejvíce zlepšit svůj hospodářský výsledek. Zatímco jiným velkým evropským energetickým společnostem klesl zisk o několik procent, my jsme zisk meziročně zvýšili o 10 %. Mohu s hrdostí říci, že Skupina ČEZ i v roce 2010 obstála a jako velice málo zadlužená evropská energetická firma má oproti konkurenci ty nejlepší předpoklady uspět i v době, která nastane po krizi. Úroveň našeho zadlužení měřená čistou výší dluhu oproti provoznímu zisku před odpisy byla u nás ke konci září roku 2010 pouze 1,4. Přitom průměrná hodnota odvětví je 2,7. Dlouhodobě chceme být stále pod průměrem a neplánujeme překročit úroveň 2,4 2,5. K tomu nepochybně pomůže i program NOVÁ VIZE Zajisté. Program NOVÁ VIZE, který je zaměřen především na stabilizaci Skupiny ČEZ, jsme vyhlásili v září 2010 a naplno rozjeli od Nového roku V jeho rámci probíhá komplexní program finanční stabilizace Skupiny ČEZ pro období turbulentních změn na energetickém trhu, redukujeme náš investiční program v souladu se současnými a budoucími možnostmi Skupiny ČEZ a hlavně razantně optimalizujeme vnitřní fungování a nákladovou strukturu Skupiny ČEZ. Důležitým parametrem pro Skupinu ČEZ je optimalizace celého peněžního toku se zřetelem k dostupným finančním zdrojům. V provozní oblasti se zaměřujeme na další zefektivnění vnitřních procesů a minimalizaci nákladů v celém produkčním řetězci s důrazem na maximalizaci tvorby vlastních peněžních prostředků provozní činností. Stručně řečeno a shrnuto: jde o naplnění zásady udržení dosažených pozic, konsolidaci firmy na tuzemském trhu a zvýšení příjmů z našich současných zahraničních aktiv. Jednotlivé pracovní týmy nyní zpracovávají konsolidovaný akční plán na období let V době krize všechny velké energetiky zahájily rozsáhlé rozprodeje aktiv následkem snížení příjmů a za účelem snížení dluhů. Uvažovala o nich i Skupina ČEZ? Divestice u většiny z těchto společností dosahovaly hodnoty více než 10 mld. EUR. Vzhledem k tomu, že ČEZ nakupoval vždy s velkou rozvahou, se nám nutnost tohoto kroku vyhnula. Nakupoval vždy za ceny, které jsou v průměru nižší, než byly nákupy u konkurence. To, že jsme nemuseli nuceně divestovat, se kladně odrazilo i na ceně akcií. Jak se vyvíjela v roce 2010 poptávka po elektřině? V roce 2009 celosvětová ekonomická krize způsobila jak pokles spotřeby, tak i ceny elektřiny, což bylo důvodem dočasného zhoršení našich hospodářských výsledků. V situaci, kdy příjmy z prodeje klesaly, jsme přitom museli investovat do obnovy výrobních zdrojů a financovat i další investice. Po poklesu prodeje elektřiny v důsledku hospodářské krize nastal opět návrat k postupnému zvyšování spotřeby. Data roku 2010 prokázala, že spotřeba elektřiny meziročně opět rostla. Poptávka po elektřině v České republice za rok 2010 vzrostla proti roku 2009 o 3,8 %. U velkoodběratelů růst spotřeby představoval 5,1 %, u podnikatelského maloodběru 0,9 % a spotřeba domácností byla vyšší o 2,3 %.

15 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem / Skupina ČEZ 11 Daří se Skupině ČEZ obchodovat s emisními povolenkami? Poměrně ano. Protože nasazováním jednotlivých elektráren do výroby plně sledujeme záměr systému EU-ETS, kterým je snižovat emise CO 2. Blíží se však období, kdy na nás dolehne povinnost povolenky CO 2 nakupovat. I proto tolik modernizujeme a obnovujeme naše uhelné elektrárny, zvyšujeme výkon a produkci elektřiny z jaderných elektráren i více zapojujeme ekologické obnovitelné zdroje energie do našeho výrobního portfolia. Na druhou stranu je třeba přiznat, že důvodem, proč poprvé za posledních sedm let byl vývoj hodnoty akcií dočasně horší než u konkurence, bylo zavedení mimořádné daně z povolenek CO 2. Do té doby cena našich akcí rostla podstatně lépe než cena akcií u konkurence. Je třeba připomenout, že faktorem, který ovlivní energetiku v budoucnosti, je přebytek povolenek CO 2. V době, kdy se plánovalo toto obchodovací období, nikdo netušil, že přijde světová hospodářská krize. A protože výroba elektřiny je přímo úměrná růstu HDP když HDP roste, zvyšuje se spotřeba elektřiny a naopak v důsledku hospodářské krize je pokles ceny elektřiny doprovázen poklesem cen povolenek CO 2. To Brusel nepředpokládal. Očekávaná cena povolenky byla zhruba EUR, začátkem roku 2011 stojí povolenka 13 EUR. Jaké možnosti má Skupina ČEZ ve zlepšování svých vnitřních funkcí a ve snižování nákladů? Je jich více. Jsou to vyšší produktivita, zlevnění a zjednodušení podpůrných procesů, další zlepšení výkonnosti jednotlivých útvarů a lepší vzájemná komunikace. V provozní oblasti pokračujeme v zefektivnění vnitřních procesů a snižování nákladů v celém produkčním řetězci s důrazem na tvorbu vlastního cash flow. Představili jste program zaměřený na budoucnost s názvem Futur/e/Motion. Co jste od něj očekávali a očekáváte? Tento program, který zaměřuje naše aktivity do oblasti nové, budoucí energetiky, by měl přinést kromě jiného i finanční efekty. Ale ještě předtím je třeba investovat finanční prostředky do nových technologií. Základními pilíři Futur/e/Motion jsou čtyři oblasti: výzkum a vývoj, využití tzv. chytrých technologií v energetice, zvyšování podílu využívání decentralizovaných zdrojů výroby elektřiny a podpora elektromobility. Zejména v oblasti rozvoje elektromobility jsme už ušli kus cesty. Spolupracujeme s automobilkou Peugeot, která nám poskytne na šedesát elektromobilů k odzkoušení v provozu, a sami připravujeme instalaci nabíjecích stanic. Vybrali jsme v České republice region, kde již byl zahájen pilotní projekt pro testování chytrých sítí, měřidel (elektroměrů) a začínáme tam s jejich instalací. Projektu Futur/e/Motion věnujeme náležitou pozornost a má podporu celé Skupiny ČEZ.

16 12 Skupina ČEZ / Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem Úspěch Skupiny ČEZ je do značné míry ovlivněn i úspěchy v oblasti zahraničních akvizic. Jak je hodnotíte v roce 2010? Zahraniční akvizice se stávají rok od roku důležitějším a důležitějším pilířem našich hospodářských výsledků. Úspěšný z hlediska zahraničních akvizic byl i rok Celkově již kumulovaná EBITDA zahraničních společností dosáhla téměř 40 mld. Kč. V posledních šesti letech ČEZ do zahraničí investoval 70 mld. Kč, což je pro srovnání podstatně méně, než investoval doma. Celkově jsme v tomto období proinvestovali 290 mld. Kč. Čtyři pětiny našich investic v posledních šesti letech tak směřovaly do České republiky do obnovy výrobních zdrojů, do distribuce. Přestože hospodářská krize zasáhla i země, ve kterých v zahraničí působíme, dlouhodobě se nám daří být nad plánem zisku, s nímž jsme počítali v okamžiku nákupu jednotlivých aktiv. Díky tomu zahraniční akvizice hrají stále větší roli ve finančních výsledcích Skupiny ČEZ. Všechny 4 akvizice z roku 2009 Akenerji a Sedaş v Turecku, MIBRAG a albánská distribuční společnost se vyvíjejí lépe, než bylo naše očekávání. V Rumunsku, kde jsme dosud podnikali v oblasti distribuce a dodávky elektřiny, nyní vstupujeme i na výrobní trh. Po uvedení celé větrné farmy o instalovaném výkonu 600 MW ve Fântânele a Cogealac do provozu získáme 10% podíl na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v Rumunsku. Naše akvizice řídíme prostřednictvím pouze několika desítek českých zaměstnanců, jejichž počet nadále snižujeme. Trvale se snažíme maximálně zapojit místní lidi, a motivovat je tak pro práci ve Skupině ČEZ. Navíc rotací manažerů mezi zahraničními společnostmi i centrálou dosahujeme optimálního přenosu know-how z jedné země do druhé. Skupina ČEZ úspěšně rozšířila portfolio svých aktivit i o obchod s plynem. Co ji k tomu vedlo? Snažíme se uplatnit všude, kde je šance poskytnout našim klientům kvalitní služby. Ukázalo se také, že je výhodné využít naši širokou síť zákaznických center, která byla původně určena pro obsluhu zákazníků odebírajících elektřinu, i pro další komoditu. V samém závěru roku 2009 jsme tak přišli s nabídkou plynu pro firmy a v červnu roku 2010 pak i pro české domácnosti. V nabídce plynu jsme úspěšní a za prvních 8 měsíců jsme získali přes nových zákazníků právě z řad domácností. Na trhu s plynem se chystáme svoji pozici dále posilovat. Česká republika v loňském roce prožila solární boom a stala se jednou z největších solárních velmocí na světě. Jaké je postavení Skupiny ČEZ v oblasti fotovoltaické výroby? Je důležité opakovat, že ČEZ sám nepostavil žádnou fotovoltaickou elektrárnu, protože nechtěl přispívat k nekontrolovatelnému zdražování elektřiny českým zákazníkům. Skupina ČEZ v roce 2010 pouze odkoupila již dokončené projekty, a to s výkonem 125 megawattů. To odpovídá podílu na trhu něco kolem 6 %. Mimochodem, je to dvanáctkrát méně, než činí odpovídající podíl Skupiny ČEZ na výrobě elektřiny z vodních, uhelných a jaderných elektráren v ČR ten přesahuje 70 procent.

17 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ, a. s., Martinem Romanem / Skupina ČEZ 13 Jaké jsou hlavní faktory, které budou ovlivňovat fungování energetiky v nejbližším i delším časovém horizontu? Určitě je to přebytek plynu vedoucí k poklesu ceny plynu. Cena se poprvé v novodobé historii odpoutala od ceny ropy. Důvodem je objev nového způsobu těžby tzv. břidlicového plynu a schopnost přepravy zkapalněného plynu ze zemí, z nichž se jej dosud nevyplácelo dodávat, nebo to vůbec nebylo možné. Dalším faktorem je obrovský nárůst využívání obnovitelných zdrojů energie. Jen v oblasti České republiky a Německa bylo v roce 2010 zprovozněno MW nových fotovoltaických elektráren. S tím úzce souvisí i regulatorní dění. Nic nebude evropskou energetiku ovlivňovat více než regulace z Bruselu a jeho zájem dosáhnout vytčených cílů počtu obnovitelných zdrojů a snižování emisí CO 2. Paradoxní je, že dosažení cíle Evropské unie do deseti let snížit emise CO 2 o 20 % přijde jednotlivé evropské státy na 700 mld. EUR téměř mld. Kč, což je více než 10 ročních rozpočtů České republiky zatímco za stejných 10 let Čína a další země zvýší svoje emise o šestinásobek toho, co Evropa ušetří. Jak se v nejbližších letech změní energetika? Mnoha způsoby a v mnoha ohledech. Dnes je dominujícím faktorem na trhu klasická velká energetika. Budoucnost naopak patří mnohem více decentralizované výrobě. Dnes zaujímá decentralizovaná výroba zhruba 5 % celkové výroby, v roce 2020 by to podle našich odhadů mohlo být až 30 %. Do energetiky vstoupí mnoho nových faktorů, jako je kromě jiného i snaha řešit problém skladování elektřiny. Pokud uhlí v Evropě nechce být pro energetiku minulostí, budeme muset vyřešit také ukládání CO 2. Elektřina bude dražší subvence do rozvoje obnovitelných zdrojů jsou tak obrovské, že se musejí promítnout do koncových cen elektřiny. V Německu je letos subvence, kterou platí zákazníci za podporu těchto zdrojů, vyšší, než je samotná cena elektřiny elektřina stojí 50 EUR za MWh, subvence připočtená k této MWh je 55 EUR. Budeme muset věřit tomu, že obnovitelné zdroje budou v budoucnu mnohem efektivnější, než jakými jsou dnes. Nepoměr ceny výroby z obnovitelných zdrojů k reálné ceně na trhu se bude muset snížit. Co ovlivní hospodaření Skupiny ČEZ v roce 2011? V podstatě tři faktory, které bohužel leží mimo naši působnost. Je to pokles ceny elektřiny, který bude mít vliv na snížení zisku v rozsahu 4 miliard korun. Shodou okolností stejnou výši mají i ostatní dva faktory, kterými jsou kurzové zajištění, resp. výše kurzu posilující koruny vůči euru, a mimořádné zdanění povolenek i srážková daň z příjmů z elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách. Celkový negativní vliv těchto tří faktorů je 12 miliard korun. Vnitřními úsporami a dalšími zlepšeními hospodaření chceme tento vliv omezit. Jak byste komentoval vyhlídky Skupiny ČEZ v roce 2011? Čeká nás tvrdá práce. Na tu jsme ale zvyklí a dosavadní pracovní nasazení všech zaměstnanců dává reálnou naději na splnění veškerých našich cílů.

18 Daniel Beneš místopředseda představenstva a výkonný ředitel ČEZ, a. s.

19 Rozhovor s místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., Danielem Benešem / Skupina ČEZ 15 Rozhovor s místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., Danielem Benešem Začíná program NOVÁ VIZE, pokračuje obnova výrobních zdrojů, naplňují se záměry obou českých jaderných elektráren zajistit nejen vyšší, ale ještě bezpečnější výrobu elektřiny, významné místo získal úsporný program Efektivita. Tak bychom mohli shrnout hlavní události roku 2010 v ČEZ, a. s., které byly nejdůležitější pro naplňování záměrů Skupiny ČEZ. Rok 2010 bychom mohli označit také jako rok, kdy se rozbíhají nebo pokračují velké investice Skupiny ČEZ do domácích výrobních zdrojů. Které to jsou? Na prvním místě vzpomeňme investice do našich jaderných elektráren, které nám umožní z tohoto čistého zdroje vyrábět více. Mezi další pak patří probíhající komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, výstavba nového nadkritického bloku v Ledvicích, příprava výstavby paroplynové elektrárny v Počeradech a příprava komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II. Projekty obnovy výrobního portfolia Skupiny ČEZ mají na českou ekonomiku pozitivní vliv již nyní, ale zejména tomu tak bude v krátkodobém až střednědobém horizontu. Navíc pak v dlouhodobém horizontu významně zlepší životní prostředí v České republice. Letos také zahájíme výstavbu prvního velkého paroplynového zdroje v České republice v Elektrárně Počerady. V roce 2010 jsme uskutečnili velmi důležitou akvizici v českém teplárenství. Jednalo se o akvizici Teplárny Trmice v severních Čechách. Ve hře je i projekt vyvedení tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna a z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Výhodnost kogenerace elektřiny a tepla má značný ekologický dopad, neboť významně zvyšuje účinnost elektráren. Podařilo se nám také uvést do provozu největší vnitrozemský větrný park v Evropě Fântânele-Cogealac v Rumunsku. Odrazila se hospodářská krize na investičních záměrech a jejich naplňování? Musela se odrazit. V letech byl investiční program snížen oproti očekáváním z prosince 2009 o 25 %. Z programu byly vyloučeny ty strategické cíle, které byly nerentabilní, a pokračujeme pouze v projektech, které nám nad úroveň našeho kapitálu přinášejí dodatečnou výnosovou prémii. Znamená to, že jsme opustili i některá neperspektivní zahraniční teritoria, jako je např. Srbsko, Rusko nebo Kosovo. Pokud dojde k oživení energetického trhu a ke zlepšení rentability těchto projektů, mohou se znovu dostat na pořad dne. Z hlediska území, která považujeme do budoucna za perspektivní, platí, že na prvním místě je pro nás Česká republika, což podpoří české dodavatele a spolupracující podniky. Na další investice má Skupina ČEZ v nejbližších pěti letech připraveno více než 300 miliard Kč. I přes určité přehodnocení plánů jde o částku vyšší než v předchozím období. Co pokládáte z hlediska dalšího rozvoje Skupiny ČEZ za zcela zásadní? Naše strategie nám umožní vytvořit vhodné příležitosti, jak participovat na budoucích trzích. O své budoucnosti uvažujeme ve třech plánovaných časových horizontech.

20 16 Skupina ČEZ / Rozhovor s místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., Danielem Benešem Můžete je charakterizovat? První, krátkodobý, hovoří o tom, že v nejbližších třech letech uděláme vše pro to, abychom ochránili svůj současný hlavní předmět podnikání a získali z něho co nejvíce. Svá aktiva budeme primárně konsolidovat a své počínání budeme zefektivňovat tak, aby přínosy z našich aktiv dosáhly maxima. V tomto časovém horizontu se budeme ptát především na naše náklady. Ve druhém, střednědobém časovém horizontu se opět pustíme do rozvoje nových příležitostí, a to především zvyšováním podílů v našich regulovaných aktivech, např. v distribuci nebo v teplárenství. V tomto období budeme navyšovat i náš podíl v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a zaměříme se na rozvoj jaderné energetiky. V horizontu 3 5 let se tedy budeme zabývat blízkými investicemi. Nástrojem pro řízení prvních dvou horizontů bude platforma NOVÁ VIZE, iniciativa, která bude zastřešovat všechny naše rozvojové programy. Třetí, dlouhodobý časový horizont se týká investic do nových technologií, do výzkumu a vývoje a zavádění nových technologií do komerčního života. Zastavme se u programu NOVÁ VIZE. O co v něm jde? Hlavním tématem NOVÉ VIZE je především stabilizace a konsolidace Skupiny ČEZ v nejbližších pěti letech, tj. do roku Máme za sebou historický růst a je na čase, abychom se připravili na další rozvoj. NOVÁ VIZE je o tom, že v každém segmentu našeho podnikání si vymezíme vysoké cíle a ty promítneme do důsledného finančního řízení celé Skupiny ČEZ. Obrazně řečeno budeme v každém segmentu našeho podnikatelského řetězce dosahovat té nejlepší praxe. Struktura iniciativy NOVÁ VIZE je dána přijatým akčním plánem. Čeho se tento plán týká? Základem je skladba segmentů podnikání Skupiny ČEZ, kam patří výroba a těžba, distribuce, obchod, zahraniční aktivity a podpůrné funkce. Každý segment má své priority, nicméně existuje jedna průřezová a společná nákladová efektivita a výkonnost všech našich procesů. V oblasti zvyšování efektivity přitom nezačínáme v bodě nula, ale navazujeme na program Efektivita vyhlášený v roce V jeho rámci jsme ušetřili náklady a dosáhli dalších výnosů, což v souhrnu znamenalo přínos 27 mld. Kč. Z hlediska výroby a těžby je prioritou na nejbližších pět let zvyšování výkonu a disponibility našich jaderných elektráren a zároveň prodlužování jejich životnosti, a to při zajištění bezpečnosti. Neméně významné je zabezpečení toho, aby výstavba a komplexní obnova klasických elektráren probíhala podle plánu, ať již jde o dokončení Elektrárny Tušimice, Ledvice, výstavbu paroplynu v Počeradech nebo rekonstrukci Elektrárny Prunéřov. Třetí prioritou je optimalizace provozu uhelného portfolia a další rozvoj regulovaných aktiv v teplárenství. V segmentu distribuce budeme v nejbližších pěti letech klást důraz na efektivní řízení investic do distribuční sítě, na optimalizaci výdajů na údržbu a provoz při zachování kvality dodávky a na zvyšování dostupnosti sítě. V oblasti obchodu se budeme v případě velkoobchodu snažit dosahovat co nejlepší prodejní ceny na trhu. Pokud jde o maloobchod, tam se v posledních letech situace výrazně mění, přicházejí noví hráči. Budeme se proto snažit stabilizovat zákaznické portfolio a udržovat strategický podíl na trhu. V prodeji domácnostem jde především o udržení stávajících zákazníků a získávání zákazníků nových. Velkým příslibem je prodej nové komodity zemního plynu; tento prodej jsme úspěšně zahájili, budeme ho v České republice průběžně akcelerovat a rozvíjet i ve Slovenské republice. Posledním segmentem jsou naše aktivity v zahraničí. Prvořadým úkolem v rámci konsolidace bude zajistit návratnost vynaložených finančních prostředků. K tomu by měla přispět nákladová optimalizace jednotlivých dceřiných společností působících v zahraničí a dokončení integračních procesů v jednotlivých zemích.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (Čtvrtletní zpráva podle

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 2 EP ENERGY TRADING, a. s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810 EIC kód elektřina: 27XG---UET-----U, EIC kód

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME.

ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME. SKUPINA ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ENERGII VĚNUJEME VŠEMU, CO DĚLÁME, VYTVÁŘÍME A ČÍM ŽIJEME. 51,1 mld. Kč investiční výdaje 42,8 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 40,8 mld. Kč zisk po zdanění 26,7

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte, abych vás nyní

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s.

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU SPOJUJE ROZDÍLNÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A VÝROBCŮ A VYTVÁŘÍ CENU NA ZÁKLADĚ

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více