SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,"

Transkript

1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce ředitele Schválila: Mgr. Iveta Matušíková, ředitelka školy Honorary Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c., zřizovatel V Kunovicích, dne

2 OBSAH: ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED DRUHŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ VE ŠKOLE VYUČUJEME A JEJICH ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O PŘÍJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČSI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZÁVĚR PŘÍLOHY

3 ÚVOD Školní rok 2006/07 byl pro Soukromou střední odbornou školu, s.r.o. v Kunovicích už šestnáctým rokem existence. Výuka v uvedeném roce probíhala v denní i distanční formě studia. S potěšením lze konstatovat, že v hodnoceném roce se potvrdilo mnoho trendů, jejichž počátky a postupnou realizaci je možné sledovat už několik let. Na prvním místě je to stabilní zájem studentů o studium, jejich zapojení do odborné činnosti, zvyšování kvalifikace pedagogického sboru a jeho podíl na vědeckovýzkumné činnosti. Zapojení studentů do systému a do středoškolské odborné činnosti je také významnou součástí vzdělávacího programu. Tyto aktivity úzce souvisí se studijní úspěšností absolventů školy i v dalším studiu. Pozitivně byly trendy zaznamenané i v dalších oblastech zvláště účastí a umístěním, či už ve školském, okresním anebo krajském kole různých soutěží a olympiád v matematické, fyzikální, astronomické a z jazyka českého, anglického jako i dalších zejména kulturních a sportovních aktivitách. Pro další rozvoj školy, pro její celkové postavení v kontextu systému vzdělávání v České republice má velký význam příprava na zavedení státních maturitních zkoušek. Přípravě na jejich důslednou realizaci se v podmínkách školy věnovala během celého školního roku 2006/2007 soustavná a mimořádná pozornost. Výroční zpráva o činnosti školy dodržuje řádnou strukturu zadanou ve sbírce předpisů ČR, ročník 15/2005,,Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí, 7. Školská rada schválila tuto zprávu na svém zasedání dne

4 1 Základní údaje o škole Název školy: Soukromá střední odborná škola, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice IZO: IČ: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Náměstí Svobody Kunovice, Osvobození 861 Zřizovatel: h. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Adresa zřizovatele: Javorová 1522, Veselí nad Moravou Jméno ředitele školy: Mgr. Iveta Matušíková Statutární zástupce ředitele: Ing. Jan Adámek Kontakt na zařízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: Mgr. Iveta Matušíková Datum zahájení činnosti školy - SŠ: Datum zahájení činnosti školského zařízení - DM: Datum zařazení do sítě: Zápis do rejstříku škol a školských zařízení: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: o Soukromá střední odborná škola kapacita: 1500 žáků o Domov mládeže kapacita: 215 žáků 4

5 Vybavení školy Studenti mají k dispozici 230 počítačů zapojených do školní sítě. Dále mají možnost využití 3 síťových tiskáren. Internet disponuje rychlostí 2 Mb/s. I studenti na našem Domové mládeže Na Záhonech mají přímý přístup do intranetu školy. V každém pokoji na školním internátě je možnost připojení dvou počítačů do lokální sítě školy. Studenti mají taktéž přistup do Grafické laboratoře. Ta je vybavena 15 PC (P4 1,7 GHz, disk 40GB, 17" monitory), 1 vyřezávacím plotrem, 3 scannery, televizí, 2 vázacími přístroji, 3 vypalovačkami, hardwarem pro digitalizaci videa, 2 digitálními fotoaparáty,videokamerou,atd. Studentům je k dispozici školní knihovna, která nabízí potřebnou povinnou literaturu jak k zapůjčení tak k prodeji. K dispozici jsou tištěné i elektronické texty. Domov mládeže SSOŠ, s.r.o. Ubytování je poskytováno v době od do školního roku. DM má kapacitu 36 míst rozdělených do 11 pokojů. Každé dva sousední pokoje mají svou společnou předsíňku, toaletu a koupelnu se sprchovým koutem. V budově lze používat na pokojích vlastní TV a napojit se na internet. Ve školním roce 2006/2007 bylo na DM ubytovaných 35 studentů. Další místnosti v přízemí: společenská místnost s televizorem a videopřehrávačem sportovní místnost s kulečníkem, stolním fotbalem a elektronickými šipkami kuchyň prádelna kotelna místnost s čistícími prostředky Ohrazená dvorní část: slouží pro posezení možnost sportovního vyžití v létě je k dispozici bazének Adresa Domova mládeže: Na záhonech Kunovice telefon: Fax: Ve školním roce 2006/2007 zabezpečovali výchovnou práci na DM při SSOŠ, s.r.o. Vedoucí DM: p. Jan Záhumenský vychovatelé: pí Jarmila Eibensteinerová Mgr. Zdeněk Jaroš 5

6 Možnosti vyžití a rekreace Studenti ubytovaní na DM mají možnost v rámci svých volnočasových aktivit absolvovat jak v doprovodu vychovatele tak v rámci svého osobního volna: Novoveská tabule (cca 3 km) rozsáhlá vodní plocha s přírodním koupalištěm a možností vodních sportů Vinařská cyklostezka Uherské Hradiště Strážnice Pohoří Chřiby (cca 10 km) pro turistiku s možností návštěvy Hradu Buchlov, zámku a zámecké zahrady Buchlovice Bazilika Velehrad (cca 10 km) známé poutní místo Archeoskanzen Modrá (cca 10 km) s památníkem Velké Moravy ve starém Městě u Uherského Hradiště Letecké muzeum Kunovice možnost prohlídky letecké techniky, vyhlídkové lety po okolí, pro odvážnější tandemové seskoky padákem 6

7 Soukromá stř ední odborná škola, s.r.o. Vize SSOŠ Naše střední škola je tým lidí, který spolu žije, navzájem si projevuje patřičnou úctu, stanovuje si své cíle, řeší problémy. Sdílíme stejná paradigmata a společně vytváříme budoucnost. Usilujeme o jedinečnost, kterou vidíme v tom, že systematicky a společně usilujeme o úspěšnost každého z nás studenta i učitele. Usilujeme o to, aby každý náš člen byl jedinečná osobnost. Nehledáme co kdo neumí hledáme u každého z nás talent, se kterým jej příroda vybavila a snažíme se jej využít ve prospěch všech. Jsme tým a všechny naše úspěchy jsou společným vlastnictvím nás všech. Chceme být jedineční tím, že se staneme světoobčany a pochopíme naši příslušnost k vesmírné realitě. Ctíme přírodu, jejíž součástí se cítíme, včetně ekosociálních vztahů, o jejichž rozvoj usilujeme. Jsme si vědomi křesťanských tradic, z nichž naše civilizace vychází, ctíme principy humanismu a demokracie. 7

8 Soukromá stř ední odborná škola, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice, tel./fax: 572/ , 572/ , Dlouhodobý strategický plán 8

9 OBSAH 1. Vstupní analýza 1.1. Vnější analýza 1.2. Vnitřní analýza 1.3. Oborová analýza 1.4. Vize 2. Strategické cíle 2.1. Splnění stavu náboru pro školní rok 2008/ Jazyková vybavenost absolventů 2.3. Instalace e-learningových technologií do výuky 2.4. Rozvoj Projektové řízení procesů 2.6. DVPP 2.7. Kultura školy 2.8. Minimalizace neúspěšnosti 2.9. Inovace v předmětech Rozšíření distanční formy studia Podnikatelský inkubátor Ochrana žáků proti návykovým látkám Kultura školy Jedinečnost školy Spolupráce se zahraničními školami Sociální cítění studentů Zapojení kateder do řešení grantů Zapojení rodičů studentů SSOŠ do oborových rad školy a do komisí školního kola SOČ Vzdělání pedagogických pracovníků Hodnocení výsledků vzdělání externími evaluátory Podpora čtenářské gramotnosti Rozvoj osobnosti studenta Rozvoj distanční formy studia Rozvoj individuality studenta ŠVP Modelování informačních toků Výchova učitelů z řad absolventů Úsilí o spokojenost studentů, učitelů i rodičů 3. Strategie 3.1. Projektové řízení 3.2. Řídící systém 3.3. Jedinečnost 3.4. Metodika MIT a e-learningových technologií 3.5. Integrované vzdělávání lidí 3.6. Leadership 3.7. Systémy rozvoje spolupráce 3.8. Modelování kultury školy 3.9. Rozvoj vzdělávacích technologií pro distanční studium Public Relations a interaktivní www stránky Racionalizace práce Aplikace pedagogiky do výuky a řízení 4. Legislativa výuky v jazyce anglickém 9

10 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 1. Vstupní analýza 1. 1 Vnější analýza Podniky od absolventa očekávají dobrou jazykovou vybavenost, dobré komunikační schopnosti, schopnost spolupráce v týmu, ale i vedení týmu, tvořivost a schopnost inovací. Klesající populace ukazuje na nutnost rozvoje distančních forem studia v následujícím období a přímo vyžaduje rozvoj marketingu školy. Učitelé se musí naučit pracovat v oblasti výzkumu a grantů. Výuka musí přímo podporovat rozvoj regionu. Závěr: trvá a není třeba inovovat 1. 2 Vnitřní analýza Škola má dobře obsazená místa učitelů, protože má možnost využívat pedagogy naší vysoké školy. Tomu také odpovídají vzdělávací technologie, které jsou plně na bázi ICT a umožňují v plném rozsahu informovat rodiče o průběhu vzdělávacích aktivit na SSOŠ, s.r.o. Do výuky je třeba zavést v daleko větším rozsahu projektové řízení na bázi dlouhodobých projektů, cíleně zpracovávaných pro konkrétního uživatele Závěr: trvá a není třeba inovovat 1. 3 Oborová analýza Přebytek kapacity středních škol vyžaduje extrémní jedinečnost každého studijního oboru i školy. Politická garnitura země i EU (viz. zpráva OECD) se shoduje v tom, že ČR potřebuje více míst na gymnáziích. Závěr: trvá a není třeba inovovat 1. 4 Vize Naše střední škola je tým lidí, který spolu žije, navzájem si projevuje patřičnou úctu, stanovuje si své cíle, řeší problémy. Sdílíme stejná paradigmata a společně vytváříme budoucnost. Usilujeme o jedinečnost, kterou vidíme v tom, že systematicky a společně usilujeme o úspěšnost každého z nás studenta i učitele. Usilujeme o to, aby každý náš člen byl jedinečná osobnost. Nehledáme co kdo neumí hledáme u každého z nás talent, se kterým jej příroda vybavila a snažíme se jej využít ve prospěch všech. Jsme tým a všechny naše úspěchy jsou společným vlastnictvím nás všech. Chceme být jedineční tím, že se staneme světoobčany a pochopíme naši příslušnost k vesmírné realitě. Ctíme přírodu, jejíž součástí se cítíme, včetně ekosociálních vztahů, o jejichž rozvoj usilujeme. Jsme si vědomi křesťanských tradic, z nichž naše civilizace vychází, ctíme principy humanismu a demokracie. Závěr: trvá a není třeba inovovat 10

11 2. Strategické cíle 2. 1 Gymnázium Akreditovat gymnázium zaměžené na výuku cizích jazyků Termín: Zodp.: Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 2. 2 Jazyková vybavenost absolventů Všichni studenti musí mluvit nejméně dvěma cizími jazyky, za povinný jazyk bude považován jazyk anglický, výuka bude probíhat v některých předmětech v jazyce anglickém nebo v jazyce ruském. Termín: počínaje školním rokem 2007/08 Zodp.: Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 2. 3 Instalace e-learningových technologií do výuky Vybudovat plně elektrizované studijní texty. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: úkol není splněn - trvá Dobudovat elektronické testy pro předměty, kde je to možné, platí pro všechny obory. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: úkol není splněn - trvá Dokončit videonahrávky předmětů, platí pro všechny obory. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: úkol není splněn - trvá 2. 4 Rozvoj Systém musí přejít na aplikovaný výzkum a jeho realizace musí být koordinována s PI. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: není zcela realizován úkol trvá 2. 5 Projektové řízení procesů Zabezpečit trvalou inovaci procesů řízení SSOŠ, s.r.o. a procesů řízení vzdělávacích technologií. Termín: od Zodp: Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 11

12 2. 6 DVPP Zajistit trvalý rozvoj lidských zdrojů: graduovaným studiem Bc., Mgr., Ph.D., Doc., atd. kvalifikovanými kurzy studiem pedagogiky studiem v profesních kurzech, atd. Závěr: úkol se plní 2. 7 Kultura školy Trvale modelovat kulturu školy, tak aby nedostaly prostor fámy, závist, pomluvy, atd. Kulturu školy formulovat tak, aby byla proinovativní a podporovala poctivou práci. Závěr: úkol se plní 2. 8 Rozvoj distanční formy studia Zabezpečit každoroční nárůst počtu studentů distanční formy studia a u tohoto studia zabezpečit takovou kvalitu, aby studenti mohli pokračovat ve studiu na vysoké škole. Závěr: splněno 2. 9 Rozvoj individuality studenta Každému studentovi umožnit jeho specializaci a individuální zaměření, trvale sledovat jak učitelé pomáhají jak studentům talentovaným, tak i studentům slabším. Učitelé musí osobním příkladem mobilizovat rozvoj individuality studenta. Závěr: splněno ŠVP Vyprojektovat školský vzdělávací program v následujícím pořadí: Managering hotelů a cestovního ruchu Bankovnictví manažer Komerční právo Zahraniční obchod Počítačové elektronické systémy Zabezpečit proškolení učitelů ze ŠVP. Zodp. Bc. Lenka Sokolová Termín: Ochrana žáků proti návykovým látkám Minimalizovat počty studentů, kteří by podlehli návykovým látkám. Udržovat systém, který analyzuje stav na SSOŠ, s. r.o. Kunovice. Závěr: splněno Modelování informačních toků Vybudovat systém toku informací škola rodiče, škola student, škola veřejnost a opačně. Závěr: splněno Výchova učitelů z řad absolventů Systematicky připravovat perspektivní studenty na práci pedagoga především na působení na naší škole po skončení studia školy vysoké. Závěr: plněno průběžně 12

13 2. 14 Úsilí o spokojenost studentů, učitelů a rodičů I přes vysokou náročnost na práci učitelů ze strany vedení je hlavním dosáhnout, aby se na škole dobře cítili učitelé, studenti a rodiče. Závěr: splněno Vybudovat systém průběžné kontroly a následně i rozvije kvality Významným strategickým cílem je rozvoj kvality ve všech oblastech činnosti SSOŠ, s. r. o. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Termín: Strategie 3. 1 Projektové řízení Veškeré procesy řídící i technologické mají být řízeny metodou projektového řízení. Projekty potom mají sloužit jako vnitřní informační systém všem pracovníkům, SSOŠ, s. r. o. Závěr: splněno 3. 2 Řídící systém Řídící systém musí být budován na bázi odpovědnosti každého pracovníka za svoji činnost. Na stejných principech musí být vybudován řídící systém práce studentů. Závěr: splněno 3. 3 Jedinečnost Strategie jedinečnosti je závazná pro všechny studijní obory i pro všechny vědní disciplíny, které příslušný obor tvoří. Každý učitel musí být schopen kdykoliv jednoznačně definovat jakou jedinečnost ve svém předmětu studentům nabízí. Každý vedoucí katedry musí usilovat o jedinečnost katedry a tuto jedinečnost neustále posilovat. Závěr: plní se 3. 4 Metodika MIT a e-learningových technologií Metodika MIT a e-learningových technologií po jejím kompletním dobudování přejde v plném rozsahu z distanční formy studia jako součást denní formy studia. K tomu je třeba vytvořit technické podmínky, učební pomůcky a proškolit učitele i studenty. Zodp. vedoucí kateder Termín: Závěr: zapracovat do výuky 3. 5 Integrované vzdělávání lidí Za rozvoj lidských zdrojů odpovídá ředitelka školy. Integrovaný systém musí systematicky propojovat graduované vzdělávání, odborné a profesní kurzy, výzkum a publikaci, účast na konferencích, atd. Závěr: splněno 3. 6 Leadership Využitím procesního řízení lze dosáhnout situace, kdy bude aplikován leadership nejen na vedení SSOŠ, s.r.o., ale také do práce vedoucích kateder a třídních učitelů. Termín: Zodp. Mgr Iveta Matušíková Závěr: splněno, je třeba proškolit učitele 13

14 3. 7 Systémy rozvoje spolupráce SSOŠ, s.r.o. musí soustavně hledat možnosti spolupráce s jinými středními školami v ČR i v zahraničí, s podniky, s veřejnou správou a vysokými školami. Tato spolupráce musí rozvíjet výchovně-vzdělávací systém školy. Zodp. Ing. Jan Adámek Závěr: splněno 3. 8 Modelování kultury školy TOP management SSOŠ, s.r.o. musí cíleně modelovat kulturu školy tak, aby tato kultura stimulovala inovace, rozvoj hodnot a osobností jak studentů tak učitelů. Základním atributem kultury školy je vize školy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 3. 9 Rozvoj vzdělávacích technologií pro distanční studium Všichni učitelé, vedoucí kateder a vedoucí pracovníci musí participovat na rozvoji technického vybavení a vzdělávacích technologií pro distanční studium. Vedení školy má za úkol zajistit dostatečné proškolení odborných učitelů tak, aby byli schopni tyto technologie samostatně realizovat a využívat ve prospěch žáka. Zodp. PhDr. Ivan Gosiorovský Závěr: splněno Public Relations a interaktivní www stránky Škola si musí vybudovat kvalitní Public Relations, jehož součástí musí být kvalitní interaktivní www stránky. Zodp. p. Mikuláš Závěr: splněno Racionalizace práce Strategickým cílem je také racionalizace práce vedení školy, učitelů a studentů v rámci výchovně-vzdělávací činnosti školy. Ušetřené náklady se mají vracet zpět do výuky a výchovy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno Aplikace pedagogiky do výuky a řízení Veškerou výuku a řízení je třeba podložit kvalifikovaně vědeckými poznatky z oblasti pedagogiky. Vycházíme z toho, že transformace osobnosti člověka je možná pouze prostřednictvím jeho vzdělávání a výchovy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno Tento strategický plán má být každoročně inovován a rozpracován do strategických cílů SSOŠ, s.r.o. V Kunovicích, dne Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c. ředitel 14

15 Soukromá střední odborná škola, s.r.o Osvobození Kunovice STRATEGICKÉ CÍLE SSOŠ NA 2006/07 a) Naprostá spokojenost studentů, rodičů, odběratelů. b) Minimální stav náboru v prvním ročníku denní formy studia: 1. ročník studijního oboru Počítačové elektronické systémy: ročník studijního oboru Komerční právo: ročník studijního oboru Zahraniční obchod: ročník studijního oboru Bankovní manager: připravuje se 1. ročník studijního oboru Manažering hotelů a cestovního ruchu: připravuje se 1. ročník jazykového gymnázia: připravuje se Minimální stav náboru v prvním ročníku distanční formy studia: 1. ročník studijního oboru Počítačové elektronické systémy: ročník studijního oboru Komerční právo: ročník studijního oboru Zahraniční obchod: 20 Minimální stav studentů v nultém ročníku: 78 Zodp. PhDr. Milan Brázda Závěr: úkol neplněn c) Každý náš absolvent bude mluvit 2-3 cizími jazyky. (nabídka jazyků: jazyk anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a čínský) Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno d) Celý vzdělávací proces vybudujeme na bázi moderních vzdělávacích technologií a ICT. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno e) Významně rozvineme distanční formy studia. Zodp. PhDr. Ivan Gosiorovský Závěr: splněno f) Usilujeme o propojení podnikové praxe, veřejné správy a naší školy. Zodp. JUDr. Přemysl Michálek Závěr: splněno částečně g) Budeme pokračovat v ochraně studentů proti návykovým látkám. Zodp. p. Ševečková Závěr: splněno h) Budeme pokračovat v budování kultury školy, která podpoří inovaci a neustálý rozvoj. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno i) Dosáhneme jedinečnosti studijních oborů i školy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 15

16 j) Budeme usilovat o mobilitu studentů a spolupráci s jinými školami. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno k) Budeme posilovat sociální cítění studentů. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno l) Budeme rozvíjet ve škole i v její působnosti principy humanismu a demokracie. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno m) Rozvíjet spolupráci se ZŠ. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno n) Do práce školy zapojíme výzkum a řešení grantů. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno o) Průběžně společně studenti i učitelé budeme usilovat o růst kvality. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno p) Systematicky budeme rozvíjet lidské zdroje instituce. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno q) Rozvoj emoční a vztahové inteligence. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 16

17 Strategie SSOŠ na 2006/07 1. MARKETING Zodp.: PhDr. Milan Brázda Zapojení praxe: ve firmách, kde naši studenti konají praxi Zapojení veřejnosti: zvyšování kvalifikace (dokončení středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou) Zapojení rodičů: pomoc při zajištění nových studentů, možná sleva na školném jejich syna/dcery Závěr: cíle nesplněny 2. PŘEVÉST VŠECHNY UČEBNÍ TEXTY A TESTY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY Zodp.: Bc. Andrea Šimonová Přínos pro studenta: ušetří za učebnice, rychlejší vyhledávání Přínos pro učitele: možnost zavést samostatnou práci studenta, týmovou práci, výuky s podporou praktických činností, vyšší efektivnost práce, vyšší motivace studentů, vyšší kvalita výstupu Zapojení praxe: využití již vydaných skript pro podporu praktické činnosti Zapojení veřejnosti: umožnit veřejnosti vzdělávat se moderními metodami Závěr: splněno částečně, trvá 3. ZAVÉST ELEKTRONICKÉ PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ČTVRTLETNÍ TESTY, MALÉ MATURITY, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, APOD., POKUD JE TO MOŽNÉ. Zodp.: p. Štefan Mikuláš, p. Jiří Míšek Přínos pro studenta: průběžná kontrola znalostí studenta Přínos pro učitele: kontrola zvládnutí učiva za období studia Zapojení praxe: využití plošných testů vydávaných v rámci ČR Zapojení veřejnosti: využití plošných testů vydávaných v rámci ČR, srovnávání výsledků Zapojení rodičů: průběžná informovanost o znalostech studenta na základě testování Závěr: splněno částečně, trvá 4. ZAJISTIT PLYNULOU INTERNETOVOU KOMUNIKACI UČITELŮ SE STUDENTY Zodp.: pí Lubica Ševečková Přínos pro studenta: možnost on-line řešení vzniklých problémů Přínos pro učitele: okamžitá reakce na vzniklé problémy a jejich řešení Zapojení rodičů: rodiče jsou ihned informováni o všem, co se týká studenta a tato komunikace zajistí zpětnou vazbu. Závěr: splněno 5. DOSÁHNOUT JEDINEČNOSTI V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A TUTO JASNĚ DEFINOVAT Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař Přínos pro studenta: zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce Přínos pro učitele: podpora kariérního růstu Zapojení praxe: využití odborníků z praxe Zapojení rodičů: využití odborníků ze strany rodičů v rámci oborů Závěr: úkol nesplněn, trvá 6. ROZŠÍŘIT SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL (VČETNĚ ZAHRANIČNÍCH) Zodp.: PhDr. Milan Brázda, Mgr. Karel Jindra Přínos pro studenta: možnost výměnných pobytů, poznání jiných kultur, života Přínos pro učitele: možnost výměnných pobytů, spolupráce v předmětových sekcích Zapojení praxe: sponzorství Zapojení veřejnosti: propagace naší školy a regionu v zahraničí 17

18 Zapojení rodičů: sponzorství Závěr: úkol nesplněn, trvá 7. VYTVOŘIT SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH PODNIKŮ A PRO NĚ A VE SPOLUPRÁCI S NIMI REALIZOVAT PRAXI STUDENTŮ Zodp.: PhDr. Milan Brázda Přínos pro studenta: vytvoření individuálního studijního plánu na míru studentovi Přínos pro učitele: pomoc při zajištění praktických znalostí studenta Zapojení praxe: pomoc při zabezpečení praktického vzdělání studenta Zapojení veřejnosti: umožnění studentům vykonávat odbornou praxi Zapojení rodičů: umožnění studentům vykonávat praxi v jejich soukromých firmách Závěr: úkol nesplněn, trvá 8. ZAČLENIT CIZÍ JAZYKY DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ: Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař, Mgr. Karel Jindra Přínos pro studenta: rozšíření obzoru v internetových technologiích, zvyšování kvalifikace, přehled o mezinárodních novinkách v cizím jazyce, zpracování referátů, seminárních prací v cizím jazyce, zlepšení úrovně cizího jazyka Přínos pro učitele: zlepšení úrovně cizího jazyka v přípravě na maturitní a státní zkoušky Zapojení praxe: pomoc při vyhledávání aktuálních informací a novinek v cizím jazyce Zapojení veřejnosti: nabídnout veřejných institucím pomoc v této oblasti Zapojení rodičů: pomoc při vyhledávání aktuálních informací a novinek v cizím jazyce pro společnosti rodičů Závěr: úkol nesplněn, trvá 9. ZAJISTIT PŘÍSNOU KONTROLU DOCHÁZKY STUDENTŮ DO ŠKOLY Zodp.: pí. Hana Míšková Přínos pro studenta: zajištění větší bezpečnosti studentů v době školní výuky, zajištění systematické přípravy studenta ve škole Přínos pro učitele: přesná evidence absence studentů Zapojení praxe: důsledná kontrola studentů na pracovišti v rámci odborné praxe Zapojení rodičů: rychlá informovanost rodičů o absenci studenta ve škole Závěr: splněno 10. ZAJISTIT OCHRANU STUDENTŮ PROTI DROGÁM Zodp.: PhDr. Milan Brázda Přínos pro studenta: ochrana zdraví a života studenta, výchova ke zdravému životnímu stylu Přínos pro učitele: zvýšení prevence proti návykovým látkám Zapojení praxe: lektoři z organizací zajišťující pomoc školám v této oblasti Zapojení rodičů: pomoc při zabezpečení prevence proti návykovým látkám Závěr: splněno 11. ZAJISTIT NÁVAZNOST , SOČ A ZÁVĚREČNÉ PRAKTICKÉ PRÁCE STUDENTA A DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař Přínos pro studenta: rozvoj jedinečnosti v rámci oboru Přínos pro učitele: růst odbornosti Zapojení praxe: řešení témat na základě námětů a požadavků praxe Zapojení veřejnosti: odborníků v oborech jako vedoucí nebo oponenti této práce Zapojení rodičů: podílení na řešení a SOČ Závěr: splněno jen částečně, trvá 18

19 12. PRÁCE NA ODBORNÝCH UČEBNÁCH A0 (jazyková učebna) A1 (učebna matematiky) A2a, A2b (jazyková učebna) A3 (učebna práva) A4 (jazyková učebna) A5 (učebna českého jazyka) A6 (učebna historie a občanské nauky) A7 (učebna výpočetní techniky) A8 (učebna elektroniky a základů elektrotechniky) A9 (učebna fyziky a chemie) A10 (učebna číslicové techniky a mikroprocesorové techniky) A11 (učebna účetnictví, ekonomiky a zahraničního obchodu) E6, E8, E9 (dílny) Mgr. Danuše Jetelinová Ing. Marie Mičková Mgr. Karel Jindra JUDr. Oldřich Dosoudil Mgr. Bohumír Lačík Mgr. Ivana Hrabalová Mgr. Jan Tomaštík Ing. Robert Jurča Ing. Miroslav Zálešák Ing. Jan Prachař Bc. Antonín Bureš Bc. Lenka Sokolová Ing. Miroslav Zálešák Přínos pro studenta: možnost využití odborných pomůcek pro studium Přínos pro učitele: mít ihned k dispozici pomůcky vztahující se k probírané problematice Zapojení praxe: využití nabídky pomůcek z praxe Zapojení rodičů: sponzorství 13. REALIZOVAT PROJEKTOVOU, SMYSLUPLNOU VÝUKU. VŠE S PLNÝM VYUŽITÍM PRO PRAXI. Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař Přínos pro studenta: příprava studenta na praktickou činnost po skončení studia - splněno Přínos pro učitele: zavádění nových praktických forem výuky - splněno Zapojení praxe: využít poznatky z praxe v projektech a odborném formování studenta - nesplněno Zapojení veřejnosti: pomoc při zabezpečení praktické výuky nesplněno - trvá Zapojení rodičů: pomoc při zabezpečení praktické výuky - nesplněno - trvá 14. U OBORU POČÍTAČOVÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY DOPRACOVAT: - Výukové úlohy (HW, SW) do ZAE, ELE, CIT, MIT, přenosové technologie, sítě, APC Zodp.: Bc. Tomáš Chmela Přínos pro studenta: zlepšení připravenosti studenta na praktické případy Přínos pro učitele: vytvoření databáze úloh se zaměřením na odborné předměty Zapojení praxe: na žádost podniků zpracování zadané úlohy, příp. výrobku 19

20 Zapojení rodičů: na žádost rodičů zpracování zadané úlohy, příp. výrobku pro jejich soukromou firmu nové pojetí výuky v prvních a druhých ročnících (vycházet z celoročních projektů, html, modernizovat programovací jazyky) Zodp.: p. Štefan Mikuláš, p. Jiří Míšek Zapojení praxe: využití nových poznatků 15. POKRAČOVAT V HUMANITÁRNÍ PRÁCI ŠKOLY, UČITELŮ A STUDENTŮ Zodp.: Mgr. Iveta Matušíková Přínos pro studenta: naučení se pomáhat ostatním, potřebným, postiženým lidem Přínos pro učitele: pomoc při formování myšlení studenta v sociální oblasti života Zapojení veřejnosti: adopce na dálku, pomoc Dětskému domovu v Uherském Hradišti Zapojení rodičů: pomoc při materiálním zabezpečení této pomoci 16. REALIZOVAT ŠKOLENÍ UČITELŮ V RÁMCI CŽV Zodp. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c., Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno, trvá 17. ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM PRO STUDENTY: doplňující pedagogické studium pro 3. a 4. ročník SSOŠ možnost vykonání státní závěrečné zkoušky z psaní na počítači možnost vykonání státní jazykové zkoušky možnost vykonání zkoušky z vyhlášky č. 50 Závěr: splněno, trvá 18. ÚČAST NA OLYMPIÁDÁCH A DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH Zodp: všichni vyučující olympiáda z českého jazyka a literatury - splněno olympiáda z anglického jazyka - splněno astrofyzikální olympiáda - splněno olympiáda z matematiky nesplněno SOČ - splněno Klokánek - splněno 19. ÚČAST V PROJEKTU MATURITA NANEČISTO S UMÍSTĚNÍM V 10% NEJLEPŠÍCH ŠKOL maturita nanečisto Zodp: všichni vyučující Závěr: splněno v předmětu Občanská nauka, ostatní předměty trvá 20. PODPORA ROZVOJE REGIONU Zodp: PhDr. Milan Brázda Závěr: nemá projekt nesplněno, trvá 21. KULTURA A SPORT: Zodp: Mgr. Danuška Hofmannová (sport), Mgr. Ivana Hrabalová (kultura) účast na středoškolských turnajích ve sportu - splněno příprava utkání se spolupracujícími školami - nesplněno účast na divadelních, filmových představeních plní se jen nedostatečně 20

21 22. PUBLIC RELATIONS Zodp. PhDr. Milan Brázda Závěr: plní se částečně, je třeba rozšiřovat, zpracovat projekt do SPOLUPRÁCE SE ZŠ Zodp.: PhDr. Milan Brázda Přínos pro studenta: lepší informovanost zájemců o naše studium Přínos pro učitele: zvýšení počtu studentů z náborové činnosti Zapojení praxe: využití rodičovských schůzek na základních školách Zapojení veřejnosti: zpětná vazba o studijních výsledcích studenta na střední škole určené základní škole a obci Zapojení rodičů: informování rodičů o naší škole na rodičovských schůzkách Závěr: plní se 24. NOVINY SSOŠ Zodp.: RNDr. Jitka Jablonická (katedra humanitních a přírodovědných předmětů) Přínos pro studenta: informovanost o životě školy, fotodokumentace školních akcí Přínos pro učitele: informovanost o životě školy, fotodokumentace školních akcí Závěr: plní se Co: samostatně, dvouměsíčník Distribuční body: Informační centra HO, UH, KM, Zlín, BV ZŠ Podniky, kde nám studenti pracují na praxi Obce Závěr: není splněno Zodp.: PhDr. Milan Brázda Zodp.: PhDr. Milan Brázda Zodp.: JUDr. Přemysl Michálek Zodp.: JUDr. Přemysl Michálek Zapojení praxe: informovanost o naší škole Zapojení veřejnosti: informovanost o naší škole Zapojení rodičů: možnost uveřejnění příspěvků do školních novin 25. EKONOMIKA, INVESTICE Zodp.: pí. Jarmila Šáchová, Mgr. Iveta Matušíková Zapojení praxe: bezplatná praxe studentů, sponzorství Zapojení veřejnosti: sponzorství Zapojení rodičů: pravidelná platba školného Závěr: splněno 26. ROZVOJ KVALITY Zodp.: Ing. Jan Adámek zkvalitňování procesního řízení zkvalitňování vyučovacího procesu rozvoj kvality studijních oborů (jedinečnost oborů) zkvalitňování a rozvoj elektronických učebních textů a testů Přínos pro studenta: růst odbornosti a individuality studenta Přínos pro učitele: kariérní odborný růst učitele Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: zpracovat projekt do

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2008/2009

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2008/2009 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Zpracovala: JUDr. Radomíra Veselá Na tvorbě zprávy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více