SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,"

Transkript

1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce ředitele Schválila: Mgr. Iveta Matušíková, ředitelka školy Honorary Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c., zřizovatel V Kunovicích, dne

2 OBSAH: ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED DRUHŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ VE ŠKOLE VYUČUJEME A JEJICH ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O PŘÍJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČSI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZÁVĚR PŘÍLOHY

3 ÚVOD Školní rok 2006/07 byl pro Soukromou střední odbornou školu, s.r.o. v Kunovicích už šestnáctým rokem existence. Výuka v uvedeném roce probíhala v denní i distanční formě studia. S potěšením lze konstatovat, že v hodnoceném roce se potvrdilo mnoho trendů, jejichž počátky a postupnou realizaci je možné sledovat už několik let. Na prvním místě je to stabilní zájem studentů o studium, jejich zapojení do odborné činnosti, zvyšování kvalifikace pedagogického sboru a jeho podíl na vědeckovýzkumné činnosti. Zapojení studentů do systému a do středoškolské odborné činnosti je také významnou součástí vzdělávacího programu. Tyto aktivity úzce souvisí se studijní úspěšností absolventů školy i v dalším studiu. Pozitivně byly trendy zaznamenané i v dalších oblastech zvláště účastí a umístěním, či už ve školském, okresním anebo krajském kole různých soutěží a olympiád v matematické, fyzikální, astronomické a z jazyka českého, anglického jako i dalších zejména kulturních a sportovních aktivitách. Pro další rozvoj školy, pro její celkové postavení v kontextu systému vzdělávání v České republice má velký význam příprava na zavedení státních maturitních zkoušek. Přípravě na jejich důslednou realizaci se v podmínkách školy věnovala během celého školního roku 2006/2007 soustavná a mimořádná pozornost. Výroční zpráva o činnosti školy dodržuje řádnou strukturu zadanou ve sbírce předpisů ČR, ročník 15/2005,,Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí, 7. Školská rada schválila tuto zprávu na svém zasedání dne

4 1 Základní údaje o škole Název školy: Soukromá střední odborná škola, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice IZO: IČ: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Náměstí Svobody Kunovice, Osvobození 861 Zřizovatel: h. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Adresa zřizovatele: Javorová 1522, Veselí nad Moravou Jméno ředitele školy: Mgr. Iveta Matušíková Statutární zástupce ředitele: Ing. Jan Adámek Kontakt na zařízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: Mgr. Iveta Matušíková Datum zahájení činnosti školy - SŠ: Datum zahájení činnosti školského zařízení - DM: Datum zařazení do sítě: Zápis do rejstříku škol a školských zařízení: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: o Soukromá střední odborná škola kapacita: 1500 žáků o Domov mládeže kapacita: 215 žáků 4

5 Vybavení školy Studenti mají k dispozici 230 počítačů zapojených do školní sítě. Dále mají možnost využití 3 síťových tiskáren. Internet disponuje rychlostí 2 Mb/s. I studenti na našem Domové mládeže Na Záhonech mají přímý přístup do intranetu školy. V každém pokoji na školním internátě je možnost připojení dvou počítačů do lokální sítě školy. Studenti mají taktéž přistup do Grafické laboratoře. Ta je vybavena 15 PC (P4 1,7 GHz, disk 40GB, 17" monitory), 1 vyřezávacím plotrem, 3 scannery, televizí, 2 vázacími přístroji, 3 vypalovačkami, hardwarem pro digitalizaci videa, 2 digitálními fotoaparáty,videokamerou,atd. Studentům je k dispozici školní knihovna, která nabízí potřebnou povinnou literaturu jak k zapůjčení tak k prodeji. K dispozici jsou tištěné i elektronické texty. Domov mládeže SSOŠ, s.r.o. Ubytování je poskytováno v době od do školního roku. DM má kapacitu 36 míst rozdělených do 11 pokojů. Každé dva sousední pokoje mají svou společnou předsíňku, toaletu a koupelnu se sprchovým koutem. V budově lze používat na pokojích vlastní TV a napojit se na internet. Ve školním roce 2006/2007 bylo na DM ubytovaných 35 studentů. Další místnosti v přízemí: společenská místnost s televizorem a videopřehrávačem sportovní místnost s kulečníkem, stolním fotbalem a elektronickými šipkami kuchyň prádelna kotelna místnost s čistícími prostředky Ohrazená dvorní část: slouží pro posezení možnost sportovního vyžití v létě je k dispozici bazének Adresa Domova mládeže: Na záhonech Kunovice telefon: Fax: Ve školním roce 2006/2007 zabezpečovali výchovnou práci na DM při SSOŠ, s.r.o. Vedoucí DM: p. Jan Záhumenský vychovatelé: pí Jarmila Eibensteinerová Mgr. Zdeněk Jaroš 5

6 Možnosti vyžití a rekreace Studenti ubytovaní na DM mají možnost v rámci svých volnočasových aktivit absolvovat jak v doprovodu vychovatele tak v rámci svého osobního volna: Novoveská tabule (cca 3 km) rozsáhlá vodní plocha s přírodním koupalištěm a možností vodních sportů Vinařská cyklostezka Uherské Hradiště Strážnice Pohoří Chřiby (cca 10 km) pro turistiku s možností návštěvy Hradu Buchlov, zámku a zámecké zahrady Buchlovice Bazilika Velehrad (cca 10 km) známé poutní místo Archeoskanzen Modrá (cca 10 km) s památníkem Velké Moravy ve starém Městě u Uherského Hradiště Letecké muzeum Kunovice možnost prohlídky letecké techniky, vyhlídkové lety po okolí, pro odvážnější tandemové seskoky padákem 6

7 Soukromá stř ední odborná škola, s.r.o. Vize SSOŠ Naše střední škola je tým lidí, který spolu žije, navzájem si projevuje patřičnou úctu, stanovuje si své cíle, řeší problémy. Sdílíme stejná paradigmata a společně vytváříme budoucnost. Usilujeme o jedinečnost, kterou vidíme v tom, že systematicky a společně usilujeme o úspěšnost každého z nás studenta i učitele. Usilujeme o to, aby každý náš člen byl jedinečná osobnost. Nehledáme co kdo neumí hledáme u každého z nás talent, se kterým jej příroda vybavila a snažíme se jej využít ve prospěch všech. Jsme tým a všechny naše úspěchy jsou společným vlastnictvím nás všech. Chceme být jedineční tím, že se staneme světoobčany a pochopíme naši příslušnost k vesmírné realitě. Ctíme přírodu, jejíž součástí se cítíme, včetně ekosociálních vztahů, o jejichž rozvoj usilujeme. Jsme si vědomi křesťanských tradic, z nichž naše civilizace vychází, ctíme principy humanismu a demokracie. 7

8 Soukromá stř ední odborná škola, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice, tel./fax: 572/ , 572/ , Dlouhodobý strategický plán 8

9 OBSAH 1. Vstupní analýza 1.1. Vnější analýza 1.2. Vnitřní analýza 1.3. Oborová analýza 1.4. Vize 2. Strategické cíle 2.1. Splnění stavu náboru pro školní rok 2008/ Jazyková vybavenost absolventů 2.3. Instalace e-learningových technologií do výuky 2.4. Rozvoj Projektové řízení procesů 2.6. DVPP 2.7. Kultura školy 2.8. Minimalizace neúspěšnosti 2.9. Inovace v předmětech Rozšíření distanční formy studia Podnikatelský inkubátor Ochrana žáků proti návykovým látkám Kultura školy Jedinečnost školy Spolupráce se zahraničními školami Sociální cítění studentů Zapojení kateder do řešení grantů Zapojení rodičů studentů SSOŠ do oborových rad školy a do komisí školního kola SOČ Vzdělání pedagogických pracovníků Hodnocení výsledků vzdělání externími evaluátory Podpora čtenářské gramotnosti Rozvoj osobnosti studenta Rozvoj distanční formy studia Rozvoj individuality studenta ŠVP Modelování informačních toků Výchova učitelů z řad absolventů Úsilí o spokojenost studentů, učitelů i rodičů 3. Strategie 3.1. Projektové řízení 3.2. Řídící systém 3.3. Jedinečnost 3.4. Metodika MIT a e-learningových technologií 3.5. Integrované vzdělávání lidí 3.6. Leadership 3.7. Systémy rozvoje spolupráce 3.8. Modelování kultury školy 3.9. Rozvoj vzdělávacích technologií pro distanční studium Public Relations a interaktivní www stránky Racionalizace práce Aplikace pedagogiky do výuky a řízení 4. Legislativa výuky v jazyce anglickém 9

10 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 1. Vstupní analýza 1. 1 Vnější analýza Podniky od absolventa očekávají dobrou jazykovou vybavenost, dobré komunikační schopnosti, schopnost spolupráce v týmu, ale i vedení týmu, tvořivost a schopnost inovací. Klesající populace ukazuje na nutnost rozvoje distančních forem studia v následujícím období a přímo vyžaduje rozvoj marketingu školy. Učitelé se musí naučit pracovat v oblasti výzkumu a grantů. Výuka musí přímo podporovat rozvoj regionu. Závěr: trvá a není třeba inovovat 1. 2 Vnitřní analýza Škola má dobře obsazená místa učitelů, protože má možnost využívat pedagogy naší vysoké školy. Tomu také odpovídají vzdělávací technologie, které jsou plně na bázi ICT a umožňují v plném rozsahu informovat rodiče o průběhu vzdělávacích aktivit na SSOŠ, s.r.o. Do výuky je třeba zavést v daleko větším rozsahu projektové řízení na bázi dlouhodobých projektů, cíleně zpracovávaných pro konkrétního uživatele Závěr: trvá a není třeba inovovat 1. 3 Oborová analýza Přebytek kapacity středních škol vyžaduje extrémní jedinečnost každého studijního oboru i školy. Politická garnitura země i EU (viz. zpráva OECD) se shoduje v tom, že ČR potřebuje více míst na gymnáziích. Závěr: trvá a není třeba inovovat 1. 4 Vize Naše střední škola je tým lidí, který spolu žije, navzájem si projevuje patřičnou úctu, stanovuje si své cíle, řeší problémy. Sdílíme stejná paradigmata a společně vytváříme budoucnost. Usilujeme o jedinečnost, kterou vidíme v tom, že systematicky a společně usilujeme o úspěšnost každého z nás studenta i učitele. Usilujeme o to, aby každý náš člen byl jedinečná osobnost. Nehledáme co kdo neumí hledáme u každého z nás talent, se kterým jej příroda vybavila a snažíme se jej využít ve prospěch všech. Jsme tým a všechny naše úspěchy jsou společným vlastnictvím nás všech. Chceme být jedineční tím, že se staneme světoobčany a pochopíme naši příslušnost k vesmírné realitě. Ctíme přírodu, jejíž součástí se cítíme, včetně ekosociálních vztahů, o jejichž rozvoj usilujeme. Jsme si vědomi křesťanských tradic, z nichž naše civilizace vychází, ctíme principy humanismu a demokracie. Závěr: trvá a není třeba inovovat 10

11 2. Strategické cíle 2. 1 Gymnázium Akreditovat gymnázium zaměžené na výuku cizích jazyků Termín: Zodp.: Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 2. 2 Jazyková vybavenost absolventů Všichni studenti musí mluvit nejméně dvěma cizími jazyky, za povinný jazyk bude považován jazyk anglický, výuka bude probíhat v některých předmětech v jazyce anglickém nebo v jazyce ruském. Termín: počínaje školním rokem 2007/08 Zodp.: Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 2. 3 Instalace e-learningových technologií do výuky Vybudovat plně elektrizované studijní texty. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: úkol není splněn - trvá Dobudovat elektronické testy pro předměty, kde je to možné, platí pro všechny obory. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: úkol není splněn - trvá Dokončit videonahrávky předmětů, platí pro všechny obory. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: úkol není splněn - trvá 2. 4 Rozvoj Systém musí přejít na aplikovaný výzkum a jeho realizace musí být koordinována s PI. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: není zcela realizován úkol trvá 2. 5 Projektové řízení procesů Zabezpečit trvalou inovaci procesů řízení SSOŠ, s.r.o. a procesů řízení vzdělávacích technologií. Termín: od Zodp: Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 11

12 2. 6 DVPP Zajistit trvalý rozvoj lidských zdrojů: graduovaným studiem Bc., Mgr., Ph.D., Doc., atd. kvalifikovanými kurzy studiem pedagogiky studiem v profesních kurzech, atd. Závěr: úkol se plní 2. 7 Kultura školy Trvale modelovat kulturu školy, tak aby nedostaly prostor fámy, závist, pomluvy, atd. Kulturu školy formulovat tak, aby byla proinovativní a podporovala poctivou práci. Závěr: úkol se plní 2. 8 Rozvoj distanční formy studia Zabezpečit každoroční nárůst počtu studentů distanční formy studia a u tohoto studia zabezpečit takovou kvalitu, aby studenti mohli pokračovat ve studiu na vysoké škole. Závěr: splněno 2. 9 Rozvoj individuality studenta Každému studentovi umožnit jeho specializaci a individuální zaměření, trvale sledovat jak učitelé pomáhají jak studentům talentovaným, tak i studentům slabším. Učitelé musí osobním příkladem mobilizovat rozvoj individuality studenta. Závěr: splněno ŠVP Vyprojektovat školský vzdělávací program v následujícím pořadí: Managering hotelů a cestovního ruchu Bankovnictví manažer Komerční právo Zahraniční obchod Počítačové elektronické systémy Zabezpečit proškolení učitelů ze ŠVP. Zodp. Bc. Lenka Sokolová Termín: Ochrana žáků proti návykovým látkám Minimalizovat počty studentů, kteří by podlehli návykovým látkám. Udržovat systém, který analyzuje stav na SSOŠ, s. r.o. Kunovice. Závěr: splněno Modelování informačních toků Vybudovat systém toku informací škola rodiče, škola student, škola veřejnost a opačně. Závěr: splněno Výchova učitelů z řad absolventů Systematicky připravovat perspektivní studenty na práci pedagoga především na působení na naší škole po skončení studia školy vysoké. Závěr: plněno průběžně 12

13 2. 14 Úsilí o spokojenost studentů, učitelů a rodičů I přes vysokou náročnost na práci učitelů ze strany vedení je hlavním dosáhnout, aby se na škole dobře cítili učitelé, studenti a rodiče. Závěr: splněno Vybudovat systém průběžné kontroly a následně i rozvije kvality Významným strategickým cílem je rozvoj kvality ve všech oblastech činnosti SSOŠ, s. r. o. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Termín: Strategie 3. 1 Projektové řízení Veškeré procesy řídící i technologické mají být řízeny metodou projektového řízení. Projekty potom mají sloužit jako vnitřní informační systém všem pracovníkům, SSOŠ, s. r. o. Závěr: splněno 3. 2 Řídící systém Řídící systém musí být budován na bázi odpovědnosti každého pracovníka za svoji činnost. Na stejných principech musí být vybudován řídící systém práce studentů. Závěr: splněno 3. 3 Jedinečnost Strategie jedinečnosti je závazná pro všechny studijní obory i pro všechny vědní disciplíny, které příslušný obor tvoří. Každý učitel musí být schopen kdykoliv jednoznačně definovat jakou jedinečnost ve svém předmětu studentům nabízí. Každý vedoucí katedry musí usilovat o jedinečnost katedry a tuto jedinečnost neustále posilovat. Závěr: plní se 3. 4 Metodika MIT a e-learningových technologií Metodika MIT a e-learningových technologií po jejím kompletním dobudování přejde v plném rozsahu z distanční formy studia jako součást denní formy studia. K tomu je třeba vytvořit technické podmínky, učební pomůcky a proškolit učitele i studenty. Zodp. vedoucí kateder Termín: Závěr: zapracovat do výuky 3. 5 Integrované vzdělávání lidí Za rozvoj lidských zdrojů odpovídá ředitelka školy. Integrovaný systém musí systematicky propojovat graduované vzdělávání, odborné a profesní kurzy, výzkum a publikaci, účast na konferencích, atd. Závěr: splněno 3. 6 Leadership Využitím procesního řízení lze dosáhnout situace, kdy bude aplikován leadership nejen na vedení SSOŠ, s.r.o., ale také do práce vedoucích kateder a třídních učitelů. Termín: Zodp. Mgr Iveta Matušíková Závěr: splněno, je třeba proškolit učitele 13

14 3. 7 Systémy rozvoje spolupráce SSOŠ, s.r.o. musí soustavně hledat možnosti spolupráce s jinými středními školami v ČR i v zahraničí, s podniky, s veřejnou správou a vysokými školami. Tato spolupráce musí rozvíjet výchovně-vzdělávací systém školy. Zodp. Ing. Jan Adámek Závěr: splněno 3. 8 Modelování kultury školy TOP management SSOŠ, s.r.o. musí cíleně modelovat kulturu školy tak, aby tato kultura stimulovala inovace, rozvoj hodnot a osobností jak studentů tak učitelů. Základním atributem kultury školy je vize školy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 3. 9 Rozvoj vzdělávacích technologií pro distanční studium Všichni učitelé, vedoucí kateder a vedoucí pracovníci musí participovat na rozvoji technického vybavení a vzdělávacích technologií pro distanční studium. Vedení školy má za úkol zajistit dostatečné proškolení odborných učitelů tak, aby byli schopni tyto technologie samostatně realizovat a využívat ve prospěch žáka. Zodp. PhDr. Ivan Gosiorovský Závěr: splněno Public Relations a interaktivní www stránky Škola si musí vybudovat kvalitní Public Relations, jehož součástí musí být kvalitní interaktivní www stránky. Zodp. p. Mikuláš Závěr: splněno Racionalizace práce Strategickým cílem je také racionalizace práce vedení školy, učitelů a studentů v rámci výchovně-vzdělávací činnosti školy. Ušetřené náklady se mají vracet zpět do výuky a výchovy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno Aplikace pedagogiky do výuky a řízení Veškerou výuku a řízení je třeba podložit kvalifikovaně vědeckými poznatky z oblasti pedagogiky. Vycházíme z toho, že transformace osobnosti člověka je možná pouze prostřednictvím jeho vzdělávání a výchovy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno Tento strategický plán má být každoročně inovován a rozpracován do strategických cílů SSOŠ, s.r.o. V Kunovicích, dne Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c. ředitel 14

15 Soukromá střední odborná škola, s.r.o Osvobození Kunovice STRATEGICKÉ CÍLE SSOŠ NA 2006/07 a) Naprostá spokojenost studentů, rodičů, odběratelů. b) Minimální stav náboru v prvním ročníku denní formy studia: 1. ročník studijního oboru Počítačové elektronické systémy: ročník studijního oboru Komerční právo: ročník studijního oboru Zahraniční obchod: ročník studijního oboru Bankovní manager: připravuje se 1. ročník studijního oboru Manažering hotelů a cestovního ruchu: připravuje se 1. ročník jazykového gymnázia: připravuje se Minimální stav náboru v prvním ročníku distanční formy studia: 1. ročník studijního oboru Počítačové elektronické systémy: ročník studijního oboru Komerční právo: ročník studijního oboru Zahraniční obchod: 20 Minimální stav studentů v nultém ročníku: 78 Zodp. PhDr. Milan Brázda Závěr: úkol neplněn c) Každý náš absolvent bude mluvit 2-3 cizími jazyky. (nabídka jazyků: jazyk anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a čínský) Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno d) Celý vzdělávací proces vybudujeme na bázi moderních vzdělávacích technologií a ICT. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno e) Významně rozvineme distanční formy studia. Zodp. PhDr. Ivan Gosiorovský Závěr: splněno f) Usilujeme o propojení podnikové praxe, veřejné správy a naší školy. Zodp. JUDr. Přemysl Michálek Závěr: splněno částečně g) Budeme pokračovat v ochraně studentů proti návykovým látkám. Zodp. p. Ševečková Závěr: splněno h) Budeme pokračovat v budování kultury školy, která podpoří inovaci a neustálý rozvoj. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno i) Dosáhneme jedinečnosti studijních oborů i školy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 15

16 j) Budeme usilovat o mobilitu studentů a spolupráci s jinými školami. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno k) Budeme posilovat sociální cítění studentů. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno l) Budeme rozvíjet ve škole i v její působnosti principy humanismu a demokracie. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno m) Rozvíjet spolupráci se ZŠ. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno n) Do práce školy zapojíme výzkum a řešení grantů. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno o) Průběžně společně studenti i učitelé budeme usilovat o růst kvality. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno p) Systematicky budeme rozvíjet lidské zdroje instituce. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno q) Rozvoj emoční a vztahové inteligence. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 16

17 Strategie SSOŠ na 2006/07 1. MARKETING Zodp.: PhDr. Milan Brázda Zapojení praxe: ve firmách, kde naši studenti konají praxi Zapojení veřejnosti: zvyšování kvalifikace (dokončení středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou) Zapojení rodičů: pomoc při zajištění nových studentů, možná sleva na školném jejich syna/dcery Závěr: cíle nesplněny 2. PŘEVÉST VŠECHNY UČEBNÍ TEXTY A TESTY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY Zodp.: Bc. Andrea Šimonová Přínos pro studenta: ušetří za učebnice, rychlejší vyhledávání Přínos pro učitele: možnost zavést samostatnou práci studenta, týmovou práci, výuky s podporou praktických činností, vyšší efektivnost práce, vyšší motivace studentů, vyšší kvalita výstupu Zapojení praxe: využití již vydaných skript pro podporu praktické činnosti Zapojení veřejnosti: umožnit veřejnosti vzdělávat se moderními metodami Závěr: splněno částečně, trvá 3. ZAVÉST ELEKTRONICKÉ PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ČTVRTLETNÍ TESTY, MALÉ MATURITY, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, APOD., POKUD JE TO MOŽNÉ. Zodp.: p. Štefan Mikuláš, p. Jiří Míšek Přínos pro studenta: průběžná kontrola znalostí studenta Přínos pro učitele: kontrola zvládnutí učiva za období studia Zapojení praxe: využití plošných testů vydávaných v rámci ČR Zapojení veřejnosti: využití plošných testů vydávaných v rámci ČR, srovnávání výsledků Zapojení rodičů: průběžná informovanost o znalostech studenta na základě testování Závěr: splněno částečně, trvá 4. ZAJISTIT PLYNULOU INTERNETOVOU KOMUNIKACI UČITELŮ SE STUDENTY Zodp.: pí Lubica Ševečková Přínos pro studenta: možnost on-line řešení vzniklých problémů Přínos pro učitele: okamžitá reakce na vzniklé problémy a jejich řešení Zapojení rodičů: rodiče jsou ihned informováni o všem, co se týká studenta a tato komunikace zajistí zpětnou vazbu. Závěr: splněno 5. DOSÁHNOUT JEDINEČNOSTI V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A TUTO JASNĚ DEFINOVAT Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař Přínos pro studenta: zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce Přínos pro učitele: podpora kariérního růstu Zapojení praxe: využití odborníků z praxe Zapojení rodičů: využití odborníků ze strany rodičů v rámci oborů Závěr: úkol nesplněn, trvá 6. ROZŠÍŘIT SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL (VČETNĚ ZAHRANIČNÍCH) Zodp.: PhDr. Milan Brázda, Mgr. Karel Jindra Přínos pro studenta: možnost výměnných pobytů, poznání jiných kultur, života Přínos pro učitele: možnost výměnných pobytů, spolupráce v předmětových sekcích Zapojení praxe: sponzorství Zapojení veřejnosti: propagace naší školy a regionu v zahraničí 17

18 Zapojení rodičů: sponzorství Závěr: úkol nesplněn, trvá 7. VYTVOŘIT SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH PODNIKŮ A PRO NĚ A VE SPOLUPRÁCI S NIMI REALIZOVAT PRAXI STUDENTŮ Zodp.: PhDr. Milan Brázda Přínos pro studenta: vytvoření individuálního studijního plánu na míru studentovi Přínos pro učitele: pomoc při zajištění praktických znalostí studenta Zapojení praxe: pomoc při zabezpečení praktického vzdělání studenta Zapojení veřejnosti: umožnění studentům vykonávat odbornou praxi Zapojení rodičů: umožnění studentům vykonávat praxi v jejich soukromých firmách Závěr: úkol nesplněn, trvá 8. ZAČLENIT CIZÍ JAZYKY DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ: Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař, Mgr. Karel Jindra Přínos pro studenta: rozšíření obzoru v internetových technologiích, zvyšování kvalifikace, přehled o mezinárodních novinkách v cizím jazyce, zpracování referátů, seminárních prací v cizím jazyce, zlepšení úrovně cizího jazyka Přínos pro učitele: zlepšení úrovně cizího jazyka v přípravě na maturitní a státní zkoušky Zapojení praxe: pomoc při vyhledávání aktuálních informací a novinek v cizím jazyce Zapojení veřejnosti: nabídnout veřejných institucím pomoc v této oblasti Zapojení rodičů: pomoc při vyhledávání aktuálních informací a novinek v cizím jazyce pro společnosti rodičů Závěr: úkol nesplněn, trvá 9. ZAJISTIT PŘÍSNOU KONTROLU DOCHÁZKY STUDENTŮ DO ŠKOLY Zodp.: pí. Hana Míšková Přínos pro studenta: zajištění větší bezpečnosti studentů v době školní výuky, zajištění systematické přípravy studenta ve škole Přínos pro učitele: přesná evidence absence studentů Zapojení praxe: důsledná kontrola studentů na pracovišti v rámci odborné praxe Zapojení rodičů: rychlá informovanost rodičů o absenci studenta ve škole Závěr: splněno 10. ZAJISTIT OCHRANU STUDENTŮ PROTI DROGÁM Zodp.: PhDr. Milan Brázda Přínos pro studenta: ochrana zdraví a života studenta, výchova ke zdravému životnímu stylu Přínos pro učitele: zvýšení prevence proti návykovým látkám Zapojení praxe: lektoři z organizací zajišťující pomoc školám v této oblasti Zapojení rodičů: pomoc při zabezpečení prevence proti návykovým látkám Závěr: splněno 11. ZAJISTIT NÁVAZNOST , SOČ A ZÁVĚREČNÉ PRAKTICKÉ PRÁCE STUDENTA A DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař Přínos pro studenta: rozvoj jedinečnosti v rámci oboru Přínos pro učitele: růst odbornosti Zapojení praxe: řešení témat na základě námětů a požadavků praxe Zapojení veřejnosti: odborníků v oborech jako vedoucí nebo oponenti této práce Zapojení rodičů: podílení na řešení a SOČ Závěr: splněno jen částečně, trvá 18

19 12. PRÁCE NA ODBORNÝCH UČEBNÁCH A0 (jazyková učebna) A1 (učebna matematiky) A2a, A2b (jazyková učebna) A3 (učebna práva) A4 (jazyková učebna) A5 (učebna českého jazyka) A6 (učebna historie a občanské nauky) A7 (učebna výpočetní techniky) A8 (učebna elektroniky a základů elektrotechniky) A9 (učebna fyziky a chemie) A10 (učebna číslicové techniky a mikroprocesorové techniky) A11 (učebna účetnictví, ekonomiky a zahraničního obchodu) E6, E8, E9 (dílny) Mgr. Danuše Jetelinová Ing. Marie Mičková Mgr. Karel Jindra JUDr. Oldřich Dosoudil Mgr. Bohumír Lačík Mgr. Ivana Hrabalová Mgr. Jan Tomaštík Ing. Robert Jurča Ing. Miroslav Zálešák Ing. Jan Prachař Bc. Antonín Bureš Bc. Lenka Sokolová Ing. Miroslav Zálešák Přínos pro studenta: možnost využití odborných pomůcek pro studium Přínos pro učitele: mít ihned k dispozici pomůcky vztahující se k probírané problematice Zapojení praxe: využití nabídky pomůcek z praxe Zapojení rodičů: sponzorství 13. REALIZOVAT PROJEKTOVOU, SMYSLUPLNOU VÝUKU. VŠE S PLNÝM VYUŽITÍM PRO PRAXI. Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař Přínos pro studenta: příprava studenta na praktickou činnost po skončení studia - splněno Přínos pro učitele: zavádění nových praktických forem výuky - splněno Zapojení praxe: využít poznatky z praxe v projektech a odborném formování studenta - nesplněno Zapojení veřejnosti: pomoc při zabezpečení praktické výuky nesplněno - trvá Zapojení rodičů: pomoc při zabezpečení praktické výuky - nesplněno - trvá 14. U OBORU POČÍTAČOVÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY DOPRACOVAT: - Výukové úlohy (HW, SW) do ZAE, ELE, CIT, MIT, přenosové technologie, sítě, APC Zodp.: Bc. Tomáš Chmela Přínos pro studenta: zlepšení připravenosti studenta na praktické případy Přínos pro učitele: vytvoření databáze úloh se zaměřením na odborné předměty Zapojení praxe: na žádost podniků zpracování zadané úlohy, příp. výrobku 19

20 Zapojení rodičů: na žádost rodičů zpracování zadané úlohy, příp. výrobku pro jejich soukromou firmu nové pojetí výuky v prvních a druhých ročnících (vycházet z celoročních projektů, html, modernizovat programovací jazyky) Zodp.: p. Štefan Mikuláš, p. Jiří Míšek Zapojení praxe: využití nových poznatků 15. POKRAČOVAT V HUMANITÁRNÍ PRÁCI ŠKOLY, UČITELŮ A STUDENTŮ Zodp.: Mgr. Iveta Matušíková Přínos pro studenta: naučení se pomáhat ostatním, potřebným, postiženým lidem Přínos pro učitele: pomoc při formování myšlení studenta v sociální oblasti života Zapojení veřejnosti: adopce na dálku, pomoc Dětskému domovu v Uherském Hradišti Zapojení rodičů: pomoc při materiálním zabezpečení této pomoci 16. REALIZOVAT ŠKOLENÍ UČITELŮ V RÁMCI CŽV Zodp. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c., Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno, trvá 17. ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM PRO STUDENTY: doplňující pedagogické studium pro 3. a 4. ročník SSOŠ možnost vykonání státní závěrečné zkoušky z psaní na počítači možnost vykonání státní jazykové zkoušky možnost vykonání zkoušky z vyhlášky č. 50 Závěr: splněno, trvá 18. ÚČAST NA OLYMPIÁDÁCH A DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH Zodp: všichni vyučující olympiáda z českého jazyka a literatury - splněno olympiáda z anglického jazyka - splněno astrofyzikální olympiáda - splněno olympiáda z matematiky nesplněno SOČ - splněno Klokánek - splněno 19. ÚČAST V PROJEKTU MATURITA NANEČISTO S UMÍSTĚNÍM V 10% NEJLEPŠÍCH ŠKOL maturita nanečisto Zodp: všichni vyučující Závěr: splněno v předmětu Občanská nauka, ostatní předměty trvá 20. PODPORA ROZVOJE REGIONU Zodp: PhDr. Milan Brázda Závěr: nemá projekt nesplněno, trvá 21. KULTURA A SPORT: Zodp: Mgr. Danuška Hofmannová (sport), Mgr. Ivana Hrabalová (kultura) účast na středoškolských turnajích ve sportu - splněno příprava utkání se spolupracujícími školami - nesplněno účast na divadelních, filmových představeních plní se jen nedostatečně 20

21 22. PUBLIC RELATIONS Zodp. PhDr. Milan Brázda Závěr: plní se částečně, je třeba rozšiřovat, zpracovat projekt do SPOLUPRÁCE SE ZŠ Zodp.: PhDr. Milan Brázda Přínos pro studenta: lepší informovanost zájemců o naše studium Přínos pro učitele: zvýšení počtu studentů z náborové činnosti Zapojení praxe: využití rodičovských schůzek na základních školách Zapojení veřejnosti: zpětná vazba o studijních výsledcích studenta na střední škole určené základní škole a obci Zapojení rodičů: informování rodičů o naší škole na rodičovských schůzkách Závěr: plní se 24. NOVINY SSOŠ Zodp.: RNDr. Jitka Jablonická (katedra humanitních a přírodovědných předmětů) Přínos pro studenta: informovanost o životě školy, fotodokumentace školních akcí Přínos pro učitele: informovanost o životě školy, fotodokumentace školních akcí Závěr: plní se Co: samostatně, dvouměsíčník Distribuční body: Informační centra HO, UH, KM, Zlín, BV ZŠ Podniky, kde nám studenti pracují na praxi Obce Závěr: není splněno Zodp.: PhDr. Milan Brázda Zodp.: PhDr. Milan Brázda Zodp.: JUDr. Přemysl Michálek Zodp.: JUDr. Přemysl Michálek Zapojení praxe: informovanost o naší škole Zapojení veřejnosti: informovanost o naší škole Zapojení rodičů: možnost uveřejnění příspěvků do školních novin 25. EKONOMIKA, INVESTICE Zodp.: pí. Jarmila Šáchová, Mgr. Iveta Matušíková Zapojení praxe: bezplatná praxe studentů, sponzorství Zapojení veřejnosti: sponzorství Zapojení rodičů: pravidelná platba školného Závěr: splněno 26. ROZVOJ KVALITY Zodp.: Ing. Jan Adámek zkvalitňování procesního řízení zkvalitňování vyučovacího procesu rozvoj kvality studijních oborů (jedinečnost oborů) zkvalitňování a rozvoj elektronických učebních textů a testů Přínos pro studenta: růst odbornosti a individuality studenta Přínos pro učitele: kariérní odborný růst učitele Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: zpracovat projekt do

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: JUDr. Radomíra Veselá, PhD. ředitelka školy Na tvorbě

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 01/02. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos. Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: +420 572 549 018 / 572 548 788, http://www.vos.cz/vysoka, e-mail: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více