SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,"

Transkript

1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce ředitele Schválila: Mgr. Iveta Matušíková, ředitelka školy Honorary Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c., zřizovatel V Kunovicích, dne

2 OBSAH: ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED DRUHŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ VE ŠKOLE VYUČUJEME A JEJICH ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O PŘÍJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČSI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZÁVĚR PŘÍLOHY

3 ÚVOD Školní rok 2006/07 byl pro Soukromou střední odbornou školu, s.r.o. v Kunovicích už šestnáctým rokem existence. Výuka v uvedeném roce probíhala v denní i distanční formě studia. S potěšením lze konstatovat, že v hodnoceném roce se potvrdilo mnoho trendů, jejichž počátky a postupnou realizaci je možné sledovat už několik let. Na prvním místě je to stabilní zájem studentů o studium, jejich zapojení do odborné činnosti, zvyšování kvalifikace pedagogického sboru a jeho podíl na vědeckovýzkumné činnosti. Zapojení studentů do systému a do středoškolské odborné činnosti je také významnou součástí vzdělávacího programu. Tyto aktivity úzce souvisí se studijní úspěšností absolventů školy i v dalším studiu. Pozitivně byly trendy zaznamenané i v dalších oblastech zvláště účastí a umístěním, či už ve školském, okresním anebo krajském kole různých soutěží a olympiád v matematické, fyzikální, astronomické a z jazyka českého, anglického jako i dalších zejména kulturních a sportovních aktivitách. Pro další rozvoj školy, pro její celkové postavení v kontextu systému vzdělávání v České republice má velký význam příprava na zavedení státních maturitních zkoušek. Přípravě na jejich důslednou realizaci se v podmínkách školy věnovala během celého školního roku 2006/2007 soustavná a mimořádná pozornost. Výroční zpráva o činnosti školy dodržuje řádnou strukturu zadanou ve sbírce předpisů ČR, ročník 15/2005,,Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí, 7. Školská rada schválila tuto zprávu na svém zasedání dne

4 1 Základní údaje o škole Název školy: Soukromá střední odborná škola, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice IZO: IČ: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Náměstí Svobody Kunovice, Osvobození 861 Zřizovatel: h. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Adresa zřizovatele: Javorová 1522, Veselí nad Moravou Jméno ředitele školy: Mgr. Iveta Matušíková Statutární zástupce ředitele: Ing. Jan Adámek Kontakt na zařízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: Mgr. Iveta Matušíková Datum zahájení činnosti školy - SŠ: Datum zahájení činnosti školského zařízení - DM: Datum zařazení do sítě: Zápis do rejstříku škol a školských zařízení: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: o Soukromá střední odborná škola kapacita: 1500 žáků o Domov mládeže kapacita: 215 žáků 4

5 Vybavení školy Studenti mají k dispozici 230 počítačů zapojených do školní sítě. Dále mají možnost využití 3 síťových tiskáren. Internet disponuje rychlostí 2 Mb/s. I studenti na našem Domové mládeže Na Záhonech mají přímý přístup do intranetu školy. V každém pokoji na školním internátě je možnost připojení dvou počítačů do lokální sítě školy. Studenti mají taktéž přistup do Grafické laboratoře. Ta je vybavena 15 PC (P4 1,7 GHz, disk 40GB, 17" monitory), 1 vyřezávacím plotrem, 3 scannery, televizí, 2 vázacími přístroji, 3 vypalovačkami, hardwarem pro digitalizaci videa, 2 digitálními fotoaparáty,videokamerou,atd. Studentům je k dispozici školní knihovna, která nabízí potřebnou povinnou literaturu jak k zapůjčení tak k prodeji. K dispozici jsou tištěné i elektronické texty. Domov mládeže SSOŠ, s.r.o. Ubytování je poskytováno v době od do školního roku. DM má kapacitu 36 míst rozdělených do 11 pokojů. Každé dva sousední pokoje mají svou společnou předsíňku, toaletu a koupelnu se sprchovým koutem. V budově lze používat na pokojích vlastní TV a napojit se na internet. Ve školním roce 2006/2007 bylo na DM ubytovaných 35 studentů. Další místnosti v přízemí: společenská místnost s televizorem a videopřehrávačem sportovní místnost s kulečníkem, stolním fotbalem a elektronickými šipkami kuchyň prádelna kotelna místnost s čistícími prostředky Ohrazená dvorní část: slouží pro posezení možnost sportovního vyžití v létě je k dispozici bazének Adresa Domova mládeže: Na záhonech Kunovice telefon: Fax: Ve školním roce 2006/2007 zabezpečovali výchovnou práci na DM při SSOŠ, s.r.o. Vedoucí DM: p. Jan Záhumenský vychovatelé: pí Jarmila Eibensteinerová Mgr. Zdeněk Jaroš 5

6 Možnosti vyžití a rekreace Studenti ubytovaní na DM mají možnost v rámci svých volnočasových aktivit absolvovat jak v doprovodu vychovatele tak v rámci svého osobního volna: Novoveská tabule (cca 3 km) rozsáhlá vodní plocha s přírodním koupalištěm a možností vodních sportů Vinařská cyklostezka Uherské Hradiště Strážnice Pohoří Chřiby (cca 10 km) pro turistiku s možností návštěvy Hradu Buchlov, zámku a zámecké zahrady Buchlovice Bazilika Velehrad (cca 10 km) známé poutní místo Archeoskanzen Modrá (cca 10 km) s památníkem Velké Moravy ve starém Městě u Uherského Hradiště Letecké muzeum Kunovice možnost prohlídky letecké techniky, vyhlídkové lety po okolí, pro odvážnější tandemové seskoky padákem 6

7 Soukromá stř ední odborná škola, s.r.o. Vize SSOŠ Naše střední škola je tým lidí, který spolu žije, navzájem si projevuje patřičnou úctu, stanovuje si své cíle, řeší problémy. Sdílíme stejná paradigmata a společně vytváříme budoucnost. Usilujeme o jedinečnost, kterou vidíme v tom, že systematicky a společně usilujeme o úspěšnost každého z nás studenta i učitele. Usilujeme o to, aby každý náš člen byl jedinečná osobnost. Nehledáme co kdo neumí hledáme u každého z nás talent, se kterým jej příroda vybavila a snažíme se jej využít ve prospěch všech. Jsme tým a všechny naše úspěchy jsou společným vlastnictvím nás všech. Chceme být jedineční tím, že se staneme světoobčany a pochopíme naši příslušnost k vesmírné realitě. Ctíme přírodu, jejíž součástí se cítíme, včetně ekosociálních vztahů, o jejichž rozvoj usilujeme. Jsme si vědomi křesťanských tradic, z nichž naše civilizace vychází, ctíme principy humanismu a demokracie. 7

8 Soukromá stř ední odborná škola, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice, tel./fax: 572/ , 572/ , Dlouhodobý strategický plán 8

9 OBSAH 1. Vstupní analýza 1.1. Vnější analýza 1.2. Vnitřní analýza 1.3. Oborová analýza 1.4. Vize 2. Strategické cíle 2.1. Splnění stavu náboru pro školní rok 2008/ Jazyková vybavenost absolventů 2.3. Instalace e-learningových technologií do výuky 2.4. Rozvoj Projektové řízení procesů 2.6. DVPP 2.7. Kultura školy 2.8. Minimalizace neúspěšnosti 2.9. Inovace v předmětech Rozšíření distanční formy studia Podnikatelský inkubátor Ochrana žáků proti návykovým látkám Kultura školy Jedinečnost školy Spolupráce se zahraničními školami Sociální cítění studentů Zapojení kateder do řešení grantů Zapojení rodičů studentů SSOŠ do oborových rad školy a do komisí školního kola SOČ Vzdělání pedagogických pracovníků Hodnocení výsledků vzdělání externími evaluátory Podpora čtenářské gramotnosti Rozvoj osobnosti studenta Rozvoj distanční formy studia Rozvoj individuality studenta ŠVP Modelování informačních toků Výchova učitelů z řad absolventů Úsilí o spokojenost studentů, učitelů i rodičů 3. Strategie 3.1. Projektové řízení 3.2. Řídící systém 3.3. Jedinečnost 3.4. Metodika MIT a e-learningových technologií 3.5. Integrované vzdělávání lidí 3.6. Leadership 3.7. Systémy rozvoje spolupráce 3.8. Modelování kultury školy 3.9. Rozvoj vzdělávacích technologií pro distanční studium Public Relations a interaktivní www stránky Racionalizace práce Aplikace pedagogiky do výuky a řízení 4. Legislativa výuky v jazyce anglickém 9

10 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 1. Vstupní analýza 1. 1 Vnější analýza Podniky od absolventa očekávají dobrou jazykovou vybavenost, dobré komunikační schopnosti, schopnost spolupráce v týmu, ale i vedení týmu, tvořivost a schopnost inovací. Klesající populace ukazuje na nutnost rozvoje distančních forem studia v následujícím období a přímo vyžaduje rozvoj marketingu školy. Učitelé se musí naučit pracovat v oblasti výzkumu a grantů. Výuka musí přímo podporovat rozvoj regionu. Závěr: trvá a není třeba inovovat 1. 2 Vnitřní analýza Škola má dobře obsazená místa učitelů, protože má možnost využívat pedagogy naší vysoké školy. Tomu také odpovídají vzdělávací technologie, které jsou plně na bázi ICT a umožňují v plném rozsahu informovat rodiče o průběhu vzdělávacích aktivit na SSOŠ, s.r.o. Do výuky je třeba zavést v daleko větším rozsahu projektové řízení na bázi dlouhodobých projektů, cíleně zpracovávaných pro konkrétního uživatele Závěr: trvá a není třeba inovovat 1. 3 Oborová analýza Přebytek kapacity středních škol vyžaduje extrémní jedinečnost každého studijního oboru i školy. Politická garnitura země i EU (viz. zpráva OECD) se shoduje v tom, že ČR potřebuje více míst na gymnáziích. Závěr: trvá a není třeba inovovat 1. 4 Vize Naše střední škola je tým lidí, který spolu žije, navzájem si projevuje patřičnou úctu, stanovuje si své cíle, řeší problémy. Sdílíme stejná paradigmata a společně vytváříme budoucnost. Usilujeme o jedinečnost, kterou vidíme v tom, že systematicky a společně usilujeme o úspěšnost každého z nás studenta i učitele. Usilujeme o to, aby každý náš člen byl jedinečná osobnost. Nehledáme co kdo neumí hledáme u každého z nás talent, se kterým jej příroda vybavila a snažíme se jej využít ve prospěch všech. Jsme tým a všechny naše úspěchy jsou společným vlastnictvím nás všech. Chceme být jedineční tím, že se staneme světoobčany a pochopíme naši příslušnost k vesmírné realitě. Ctíme přírodu, jejíž součástí se cítíme, včetně ekosociálních vztahů, o jejichž rozvoj usilujeme. Jsme si vědomi křesťanských tradic, z nichž naše civilizace vychází, ctíme principy humanismu a demokracie. Závěr: trvá a není třeba inovovat 10

11 2. Strategické cíle 2. 1 Gymnázium Akreditovat gymnázium zaměžené na výuku cizích jazyků Termín: Zodp.: Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 2. 2 Jazyková vybavenost absolventů Všichni studenti musí mluvit nejméně dvěma cizími jazyky, za povinný jazyk bude považován jazyk anglický, výuka bude probíhat v některých předmětech v jazyce anglickém nebo v jazyce ruském. Termín: počínaje školním rokem 2007/08 Zodp.: Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 2. 3 Instalace e-learningových technologií do výuky Vybudovat plně elektrizované studijní texty. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: úkol není splněn - trvá Dobudovat elektronické testy pro předměty, kde je to možné, platí pro všechny obory. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: úkol není splněn - trvá Dokončit videonahrávky předmětů, platí pro všechny obory. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: úkol není splněn - trvá 2. 4 Rozvoj Systém musí přejít na aplikovaný výzkum a jeho realizace musí být koordinována s PI. Termín: Zodp: Ing. Jan Adámek Závěr: není zcela realizován úkol trvá 2. 5 Projektové řízení procesů Zabezpečit trvalou inovaci procesů řízení SSOŠ, s.r.o. a procesů řízení vzdělávacích technologií. Termín: od Zodp: Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 11

12 2. 6 DVPP Zajistit trvalý rozvoj lidských zdrojů: graduovaným studiem Bc., Mgr., Ph.D., Doc., atd. kvalifikovanými kurzy studiem pedagogiky studiem v profesních kurzech, atd. Závěr: úkol se plní 2. 7 Kultura školy Trvale modelovat kulturu školy, tak aby nedostaly prostor fámy, závist, pomluvy, atd. Kulturu školy formulovat tak, aby byla proinovativní a podporovala poctivou práci. Závěr: úkol se plní 2. 8 Rozvoj distanční formy studia Zabezpečit každoroční nárůst počtu studentů distanční formy studia a u tohoto studia zabezpečit takovou kvalitu, aby studenti mohli pokračovat ve studiu na vysoké škole. Závěr: splněno 2. 9 Rozvoj individuality studenta Každému studentovi umožnit jeho specializaci a individuální zaměření, trvale sledovat jak učitelé pomáhají jak studentům talentovaným, tak i studentům slabším. Učitelé musí osobním příkladem mobilizovat rozvoj individuality studenta. Závěr: splněno ŠVP Vyprojektovat školský vzdělávací program v následujícím pořadí: Managering hotelů a cestovního ruchu Bankovnictví manažer Komerční právo Zahraniční obchod Počítačové elektronické systémy Zabezpečit proškolení učitelů ze ŠVP. Zodp. Bc. Lenka Sokolová Termín: Ochrana žáků proti návykovým látkám Minimalizovat počty studentů, kteří by podlehli návykovým látkám. Udržovat systém, který analyzuje stav na SSOŠ, s. r.o. Kunovice. Závěr: splněno Modelování informačních toků Vybudovat systém toku informací škola rodiče, škola student, škola veřejnost a opačně. Závěr: splněno Výchova učitelů z řad absolventů Systematicky připravovat perspektivní studenty na práci pedagoga především na působení na naší škole po skončení studia školy vysoké. Závěr: plněno průběžně 12

13 2. 14 Úsilí o spokojenost studentů, učitelů a rodičů I přes vysokou náročnost na práci učitelů ze strany vedení je hlavním dosáhnout, aby se na škole dobře cítili učitelé, studenti a rodiče. Závěr: splněno Vybudovat systém průběžné kontroly a následně i rozvije kvality Významným strategickým cílem je rozvoj kvality ve všech oblastech činnosti SSOŠ, s. r. o. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Termín: Strategie 3. 1 Projektové řízení Veškeré procesy řídící i technologické mají být řízeny metodou projektového řízení. Projekty potom mají sloužit jako vnitřní informační systém všem pracovníkům, SSOŠ, s. r. o. Závěr: splněno 3. 2 Řídící systém Řídící systém musí být budován na bázi odpovědnosti každého pracovníka za svoji činnost. Na stejných principech musí být vybudován řídící systém práce studentů. Závěr: splněno 3. 3 Jedinečnost Strategie jedinečnosti je závazná pro všechny studijní obory i pro všechny vědní disciplíny, které příslušný obor tvoří. Každý učitel musí být schopen kdykoliv jednoznačně definovat jakou jedinečnost ve svém předmětu studentům nabízí. Každý vedoucí katedry musí usilovat o jedinečnost katedry a tuto jedinečnost neustále posilovat. Závěr: plní se 3. 4 Metodika MIT a e-learningových technologií Metodika MIT a e-learningových technologií po jejím kompletním dobudování přejde v plném rozsahu z distanční formy studia jako součást denní formy studia. K tomu je třeba vytvořit technické podmínky, učební pomůcky a proškolit učitele i studenty. Zodp. vedoucí kateder Termín: Závěr: zapracovat do výuky 3. 5 Integrované vzdělávání lidí Za rozvoj lidských zdrojů odpovídá ředitelka školy. Integrovaný systém musí systematicky propojovat graduované vzdělávání, odborné a profesní kurzy, výzkum a publikaci, účast na konferencích, atd. Závěr: splněno 3. 6 Leadership Využitím procesního řízení lze dosáhnout situace, kdy bude aplikován leadership nejen na vedení SSOŠ, s.r.o., ale také do práce vedoucích kateder a třídních učitelů. Termín: Zodp. Mgr Iveta Matušíková Závěr: splněno, je třeba proškolit učitele 13

14 3. 7 Systémy rozvoje spolupráce SSOŠ, s.r.o. musí soustavně hledat možnosti spolupráce s jinými středními školami v ČR i v zahraničí, s podniky, s veřejnou správou a vysokými školami. Tato spolupráce musí rozvíjet výchovně-vzdělávací systém školy. Zodp. Ing. Jan Adámek Závěr: splněno 3. 8 Modelování kultury školy TOP management SSOŠ, s.r.o. musí cíleně modelovat kulturu školy tak, aby tato kultura stimulovala inovace, rozvoj hodnot a osobností jak studentů tak učitelů. Základním atributem kultury školy je vize školy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 3. 9 Rozvoj vzdělávacích technologií pro distanční studium Všichni učitelé, vedoucí kateder a vedoucí pracovníci musí participovat na rozvoji technického vybavení a vzdělávacích technologií pro distanční studium. Vedení školy má za úkol zajistit dostatečné proškolení odborných učitelů tak, aby byli schopni tyto technologie samostatně realizovat a využívat ve prospěch žáka. Zodp. PhDr. Ivan Gosiorovský Závěr: splněno Public Relations a interaktivní www stránky Škola si musí vybudovat kvalitní Public Relations, jehož součástí musí být kvalitní interaktivní www stránky. Zodp. p. Mikuláš Závěr: splněno Racionalizace práce Strategickým cílem je také racionalizace práce vedení školy, učitelů a studentů v rámci výchovně-vzdělávací činnosti školy. Ušetřené náklady se mají vracet zpět do výuky a výchovy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno Aplikace pedagogiky do výuky a řízení Veškerou výuku a řízení je třeba podložit kvalifikovaně vědeckými poznatky z oblasti pedagogiky. Vycházíme z toho, že transformace osobnosti člověka je možná pouze prostřednictvím jeho vzdělávání a výchovy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno Tento strategický plán má být každoročně inovován a rozpracován do strategických cílů SSOŠ, s.r.o. V Kunovicích, dne Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c. ředitel 14

15 Soukromá střední odborná škola, s.r.o Osvobození Kunovice STRATEGICKÉ CÍLE SSOŠ NA 2006/07 a) Naprostá spokojenost studentů, rodičů, odběratelů. b) Minimální stav náboru v prvním ročníku denní formy studia: 1. ročník studijního oboru Počítačové elektronické systémy: ročník studijního oboru Komerční právo: ročník studijního oboru Zahraniční obchod: ročník studijního oboru Bankovní manager: připravuje se 1. ročník studijního oboru Manažering hotelů a cestovního ruchu: připravuje se 1. ročník jazykového gymnázia: připravuje se Minimální stav náboru v prvním ročníku distanční formy studia: 1. ročník studijního oboru Počítačové elektronické systémy: ročník studijního oboru Komerční právo: ročník studijního oboru Zahraniční obchod: 20 Minimální stav studentů v nultém ročníku: 78 Zodp. PhDr. Milan Brázda Závěr: úkol neplněn c) Každý náš absolvent bude mluvit 2-3 cizími jazyky. (nabídka jazyků: jazyk anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a čínský) Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno d) Celý vzdělávací proces vybudujeme na bázi moderních vzdělávacích technologií a ICT. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno e) Významně rozvineme distanční formy studia. Zodp. PhDr. Ivan Gosiorovský Závěr: splněno f) Usilujeme o propojení podnikové praxe, veřejné správy a naší školy. Zodp. JUDr. Přemysl Michálek Závěr: splněno částečně g) Budeme pokračovat v ochraně studentů proti návykovým látkám. Zodp. p. Ševečková Závěr: splněno h) Budeme pokračovat v budování kultury školy, která podpoří inovaci a neustálý rozvoj. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno i) Dosáhneme jedinečnosti studijních oborů i školy. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 15

16 j) Budeme usilovat o mobilitu studentů a spolupráci s jinými školami. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno k) Budeme posilovat sociální cítění studentů. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno l) Budeme rozvíjet ve škole i v její působnosti principy humanismu a demokracie. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno m) Rozvíjet spolupráci se ZŠ. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno n) Do práce školy zapojíme výzkum a řešení grantů. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno o) Průběžně společně studenti i učitelé budeme usilovat o růst kvality. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno p) Systematicky budeme rozvíjet lidské zdroje instituce. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno q) Rozvoj emoční a vztahové inteligence. Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno 16

17 Strategie SSOŠ na 2006/07 1. MARKETING Zodp.: PhDr. Milan Brázda Zapojení praxe: ve firmách, kde naši studenti konají praxi Zapojení veřejnosti: zvyšování kvalifikace (dokončení středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou) Zapojení rodičů: pomoc při zajištění nových studentů, možná sleva na školném jejich syna/dcery Závěr: cíle nesplněny 2. PŘEVÉST VŠECHNY UČEBNÍ TEXTY A TESTY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY Zodp.: Bc. Andrea Šimonová Přínos pro studenta: ušetří za učebnice, rychlejší vyhledávání Přínos pro učitele: možnost zavést samostatnou práci studenta, týmovou práci, výuky s podporou praktických činností, vyšší efektivnost práce, vyšší motivace studentů, vyšší kvalita výstupu Zapojení praxe: využití již vydaných skript pro podporu praktické činnosti Zapojení veřejnosti: umožnit veřejnosti vzdělávat se moderními metodami Závěr: splněno částečně, trvá 3. ZAVÉST ELEKTRONICKÉ PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ČTVRTLETNÍ TESTY, MALÉ MATURITY, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, APOD., POKUD JE TO MOŽNÉ. Zodp.: p. Štefan Mikuláš, p. Jiří Míšek Přínos pro studenta: průběžná kontrola znalostí studenta Přínos pro učitele: kontrola zvládnutí učiva za období studia Zapojení praxe: využití plošných testů vydávaných v rámci ČR Zapojení veřejnosti: využití plošných testů vydávaných v rámci ČR, srovnávání výsledků Zapojení rodičů: průběžná informovanost o znalostech studenta na základě testování Závěr: splněno částečně, trvá 4. ZAJISTIT PLYNULOU INTERNETOVOU KOMUNIKACI UČITELŮ SE STUDENTY Zodp.: pí Lubica Ševečková Přínos pro studenta: možnost on-line řešení vzniklých problémů Přínos pro učitele: okamžitá reakce na vzniklé problémy a jejich řešení Zapojení rodičů: rodiče jsou ihned informováni o všem, co se týká studenta a tato komunikace zajistí zpětnou vazbu. Závěr: splněno 5. DOSÁHNOUT JEDINEČNOSTI V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A TUTO JASNĚ DEFINOVAT Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař Přínos pro studenta: zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce Přínos pro učitele: podpora kariérního růstu Zapojení praxe: využití odborníků z praxe Zapojení rodičů: využití odborníků ze strany rodičů v rámci oborů Závěr: úkol nesplněn, trvá 6. ROZŠÍŘIT SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL (VČETNĚ ZAHRANIČNÍCH) Zodp.: PhDr. Milan Brázda, Mgr. Karel Jindra Přínos pro studenta: možnost výměnných pobytů, poznání jiných kultur, života Přínos pro učitele: možnost výměnných pobytů, spolupráce v předmětových sekcích Zapojení praxe: sponzorství Zapojení veřejnosti: propagace naší školy a regionu v zahraničí 17

18 Zapojení rodičů: sponzorství Závěr: úkol nesplněn, trvá 7. VYTVOŘIT SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH PODNIKŮ A PRO NĚ A VE SPOLUPRÁCI S NIMI REALIZOVAT PRAXI STUDENTŮ Zodp.: PhDr. Milan Brázda Přínos pro studenta: vytvoření individuálního studijního plánu na míru studentovi Přínos pro učitele: pomoc při zajištění praktických znalostí studenta Zapojení praxe: pomoc při zabezpečení praktického vzdělání studenta Zapojení veřejnosti: umožnění studentům vykonávat odbornou praxi Zapojení rodičů: umožnění studentům vykonávat praxi v jejich soukromých firmách Závěr: úkol nesplněn, trvá 8. ZAČLENIT CIZÍ JAZYKY DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ: Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař, Mgr. Karel Jindra Přínos pro studenta: rozšíření obzoru v internetových technologiích, zvyšování kvalifikace, přehled o mezinárodních novinkách v cizím jazyce, zpracování referátů, seminárních prací v cizím jazyce, zlepšení úrovně cizího jazyka Přínos pro učitele: zlepšení úrovně cizího jazyka v přípravě na maturitní a státní zkoušky Zapojení praxe: pomoc při vyhledávání aktuálních informací a novinek v cizím jazyce Zapojení veřejnosti: nabídnout veřejných institucím pomoc v této oblasti Zapojení rodičů: pomoc při vyhledávání aktuálních informací a novinek v cizím jazyce pro společnosti rodičů Závěr: úkol nesplněn, trvá 9. ZAJISTIT PŘÍSNOU KONTROLU DOCHÁZKY STUDENTŮ DO ŠKOLY Zodp.: pí. Hana Míšková Přínos pro studenta: zajištění větší bezpečnosti studentů v době školní výuky, zajištění systematické přípravy studenta ve škole Přínos pro učitele: přesná evidence absence studentů Zapojení praxe: důsledná kontrola studentů na pracovišti v rámci odborné praxe Zapojení rodičů: rychlá informovanost rodičů o absenci studenta ve škole Závěr: splněno 10. ZAJISTIT OCHRANU STUDENTŮ PROTI DROGÁM Zodp.: PhDr. Milan Brázda Přínos pro studenta: ochrana zdraví a života studenta, výchova ke zdravému životnímu stylu Přínos pro učitele: zvýšení prevence proti návykovým látkám Zapojení praxe: lektoři z organizací zajišťující pomoc školám v této oblasti Zapojení rodičů: pomoc při zabezpečení prevence proti návykovým látkám Závěr: splněno 11. ZAJISTIT NÁVAZNOST , SOČ A ZÁVĚREČNÉ PRAKTICKÉ PRÁCE STUDENTA A DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař Přínos pro studenta: rozvoj jedinečnosti v rámci oboru Přínos pro učitele: růst odbornosti Zapojení praxe: řešení témat na základě námětů a požadavků praxe Zapojení veřejnosti: odborníků v oborech jako vedoucí nebo oponenti této práce Zapojení rodičů: podílení na řešení a SOČ Závěr: splněno jen částečně, trvá 18

19 12. PRÁCE NA ODBORNÝCH UČEBNÁCH A0 (jazyková učebna) A1 (učebna matematiky) A2a, A2b (jazyková učebna) A3 (učebna práva) A4 (jazyková učebna) A5 (učebna českého jazyka) A6 (učebna historie a občanské nauky) A7 (učebna výpočetní techniky) A8 (učebna elektroniky a základů elektrotechniky) A9 (učebna fyziky a chemie) A10 (učebna číslicové techniky a mikroprocesorové techniky) A11 (učebna účetnictví, ekonomiky a zahraničního obchodu) E6, E8, E9 (dílny) Mgr. Danuše Jetelinová Ing. Marie Mičková Mgr. Karel Jindra JUDr. Oldřich Dosoudil Mgr. Bohumír Lačík Mgr. Ivana Hrabalová Mgr. Jan Tomaštík Ing. Robert Jurča Ing. Miroslav Zálešák Ing. Jan Prachař Bc. Antonín Bureš Bc. Lenka Sokolová Ing. Miroslav Zálešák Přínos pro studenta: možnost využití odborných pomůcek pro studium Přínos pro učitele: mít ihned k dispozici pomůcky vztahující se k probírané problematice Zapojení praxe: využití nabídky pomůcek z praxe Zapojení rodičů: sponzorství 13. REALIZOVAT PROJEKTOVOU, SMYSLUPLNOU VÝUKU. VŠE S PLNÝM VYUŽITÍM PRO PRAXI. Zodp.: JUDr. Radomíra Veselá, Bc. Tomáš Chmela, Ing. Jan Prachař Přínos pro studenta: příprava studenta na praktickou činnost po skončení studia - splněno Přínos pro učitele: zavádění nových praktických forem výuky - splněno Zapojení praxe: využít poznatky z praxe v projektech a odborném formování studenta - nesplněno Zapojení veřejnosti: pomoc při zabezpečení praktické výuky nesplněno - trvá Zapojení rodičů: pomoc při zabezpečení praktické výuky - nesplněno - trvá 14. U OBORU POČÍTAČOVÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY DOPRACOVAT: - Výukové úlohy (HW, SW) do ZAE, ELE, CIT, MIT, přenosové technologie, sítě, APC Zodp.: Bc. Tomáš Chmela Přínos pro studenta: zlepšení připravenosti studenta na praktické případy Přínos pro učitele: vytvoření databáze úloh se zaměřením na odborné předměty Zapojení praxe: na žádost podniků zpracování zadané úlohy, příp. výrobku 19

20 Zapojení rodičů: na žádost rodičů zpracování zadané úlohy, příp. výrobku pro jejich soukromou firmu nové pojetí výuky v prvních a druhých ročnících (vycházet z celoročních projektů, html, modernizovat programovací jazyky) Zodp.: p. Štefan Mikuláš, p. Jiří Míšek Zapojení praxe: využití nových poznatků 15. POKRAČOVAT V HUMANITÁRNÍ PRÁCI ŠKOLY, UČITELŮ A STUDENTŮ Zodp.: Mgr. Iveta Matušíková Přínos pro studenta: naučení se pomáhat ostatním, potřebným, postiženým lidem Přínos pro učitele: pomoc při formování myšlení studenta v sociální oblasti života Zapojení veřejnosti: adopce na dálku, pomoc Dětskému domovu v Uherském Hradišti Zapojení rodičů: pomoc při materiálním zabezpečení této pomoci 16. REALIZOVAT ŠKOLENÍ UČITELŮ V RÁMCI CŽV Zodp. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c., Mgr. Iveta Matušíková Závěr: splněno, trvá 17. ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM PRO STUDENTY: doplňující pedagogické studium pro 3. a 4. ročník SSOŠ možnost vykonání státní závěrečné zkoušky z psaní na počítači možnost vykonání státní jazykové zkoušky možnost vykonání zkoušky z vyhlášky č. 50 Závěr: splněno, trvá 18. ÚČAST NA OLYMPIÁDÁCH A DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH Zodp: všichni vyučující olympiáda z českého jazyka a literatury - splněno olympiáda z anglického jazyka - splněno astrofyzikální olympiáda - splněno olympiáda z matematiky nesplněno SOČ - splněno Klokánek - splněno 19. ÚČAST V PROJEKTU MATURITA NANEČISTO S UMÍSTĚNÍM V 10% NEJLEPŠÍCH ŠKOL maturita nanečisto Zodp: všichni vyučující Závěr: splněno v předmětu Občanská nauka, ostatní předměty trvá 20. PODPORA ROZVOJE REGIONU Zodp: PhDr. Milan Brázda Závěr: nemá projekt nesplněno, trvá 21. KULTURA A SPORT: Zodp: Mgr. Danuška Hofmannová (sport), Mgr. Ivana Hrabalová (kultura) účast na středoškolských turnajích ve sportu - splněno příprava utkání se spolupracujícími školami - nesplněno účast na divadelních, filmových představeních plní se jen nedostatečně 20

21 22. PUBLIC RELATIONS Zodp. PhDr. Milan Brázda Závěr: plní se částečně, je třeba rozšiřovat, zpracovat projekt do SPOLUPRÁCE SE ZŠ Zodp.: PhDr. Milan Brázda Přínos pro studenta: lepší informovanost zájemců o naše studium Přínos pro učitele: zvýšení počtu studentů z náborové činnosti Zapojení praxe: využití rodičovských schůzek na základních školách Zapojení veřejnosti: zpětná vazba o studijních výsledcích studenta na střední škole určené základní škole a obci Zapojení rodičů: informování rodičů o naší škole na rodičovských schůzkách Závěr: plní se 24. NOVINY SSOŠ Zodp.: RNDr. Jitka Jablonická (katedra humanitních a přírodovědných předmětů) Přínos pro studenta: informovanost o životě školy, fotodokumentace školních akcí Přínos pro učitele: informovanost o životě školy, fotodokumentace školních akcí Závěr: plní se Co: samostatně, dvouměsíčník Distribuční body: Informační centra HO, UH, KM, Zlín, BV ZŠ Podniky, kde nám studenti pracují na praxi Obce Závěr: není splněno Zodp.: PhDr. Milan Brázda Zodp.: PhDr. Milan Brázda Zodp.: JUDr. Přemysl Michálek Zodp.: JUDr. Přemysl Michálek Zapojení praxe: informovanost o naší škole Zapojení veřejnosti: informovanost o naší škole Zapojení rodičů: možnost uveřejnění příspěvků do školních novin 25. EKONOMIKA, INVESTICE Zodp.: pí. Jarmila Šáchová, Mgr. Iveta Matušíková Zapojení praxe: bezplatná praxe studentů, sponzorství Zapojení veřejnosti: sponzorství Zapojení rodičů: pravidelná platba školného Závěr: splněno 26. ROZVOJ KVALITY Zodp.: Ing. Jan Adámek zkvalitňování procesního řízení zkvalitňování vyučovacího procesu rozvoj kvality studijních oborů (jedinečnost oborů) zkvalitňování a rozvoj elektronických učebních textů a testů Přínos pro studenta: růst odbornosti a individuality studenta Přínos pro učitele: kariérní odborný růst učitele Zodp. Mgr. Iveta Matušíková Závěr: zpracovat projekt do

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Zpracoval: JUDr. Oldřich Dosoudil ředitel školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos. Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více