ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová"

Transkript

1

2 Ekonomická fakulta / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta Teologická fakulta / Zdravotně sociální fakulta / Zemědělská fakulta / Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech / Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 3 Úvodní slovo 4 SLOVA REKTORA Investiční politika univerzity vyžaduje dlouhodobější strategii / Intenzivní propojení s potřebami podnikatelské praxe je jedním ze směrů dalšího rozvoje univerzity 6 Výstavba v kampusu Jihočeské univerzity byla slavnostně zahájena 11 Jihočeská univerzita uzavřela dohodu o spolupráci s York University v Torontu 11 Posilujme středoevropský prostor bez hranic a bariér Z návštěvy honorárního konzula ČR v Linci Dr. L. Scharingera 12 Velvyslanec Spolkové republiky Německo na JU Vztahy mezi oběma zeměmi jsou na dobré úrovni 13 Prezident republiky jmenoval nové profesory 13 Noví docenti Jihočeské univerzity 13 Prof. Vladimír Papoušek členem správní rady Komise J. W. Fulbrighta 14 Dohoda o spolupráci mezi Teologickou fakultou JU a Filosofickým ústavem AV ČR 14 Navázali jsme na úspěšnou spolupráci 15 Zájem o studium na Jihočeské univerzitě přihlášek ke studiu 16 O možných příčinách poklesu počtu přihlášek ke studiu / Otázky pro prorektora pro studium prof. RNDr. Zdeňka Brandla, CSc. 16 Cena rektora za prestižní vědeckou publikaci udělena 17 Trendy v reformě terciárního vzdělávání Z diskuze na Jihočeské univerzitě 18 Jihočeská univerzita udělila čestný doktorát bohemistce prof. PhDr. Sylvii Richterové 19 Potenciál teologické fakulty vidím v monostech propojování teologie, filosofie, sociální práce a pedagogiky volného času / Rozhovor s děkanem Teologické fakulty JU doc. Dr. Jiřím Kašným, Th.D. 20 Rozpočet Jihočeské univerzity v roce První etapa projektu Jihočeského vědeckotechnického parku České Budějovice zahájena 23 Centrum biologických technologií Ústavu fyzikální biologie JU v roce Výzkum klíšťat a klíšťaty přenášených nemocí Bioinformatics Workshop na JU 27 Z tiskové konference na téma Bioinformatics Workshop 28 AKTUÁLNÍ TÉMA: Výstupem výzkumu klíšťat bude i mapa rizik v turisticky exponovaných oblastech jižních Čech / Rozhovor s děkanem Přírodovědecké fakulty JU prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc. 30 Arktický projekt vědců z Jihočeské univerzity II. Výzkumná expedice zahajuje průzkum Arktidy 31 Ohlédnutí za činností Studentské rady JU 32 Celoživotní vzdělávání na Jihočeské univerzitě 34 Výzkum krajiny pyramidových polí v Abusíru v Egyptě II. / Rozhovor s PhDr. Jaromírem Benešem, Ph.D. 36 Zemědělská fakulta se zapojila do soutěže zaměstnavatelů 37 Gender v umění zaujal i provokoval 38 Nová budova stěžejní podmínkou úspěšného rozvoje Filozofické fakulty JU 39 Současný stav zabezpečení knihovnických a informačních služeb na JU 40 Z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU 41 Den reprodukčního zdraví Univerzitní sbor z jihoafrického Potchefstroomu na Jihočeské univerzitě 43 Býti archivářem / Přednáškový cyklus 45 Koncept totalitarismu / Přednáška Dr. Christiane Brenner 46 Poddaný, tulák, občan. O nesamozřejmosti (raně) moderního státu / Z přednášky na Filozofické fakultě 47 Projekt Ecologica na Zemědělské fakultě 48 Jarní koncert JU s virtuózem Václavem Hudečkem 49 Klub podvodního hokeje Serrasalmus reprezentoval JU na mistrovství Evropy 50 Ze stáe porodních asistentek ve finském Kemi 52 Z exkurze po jiní Francii 53 Vědecké publikace na Jihočeské univerzitě 54 Jak se jmenujeme? let dobrovolného scelování pozemků K výročím pozemkových úprav 58 Zápisky primatologa z Indonésie III. 60 KNIHOVNIČKA JIHOČESKÉ UNIVERZITY (9) Lukáš Novák, Petr Dvořák: Úvod do logiky aristotelské tradice Červen 2008.

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, také druhé letošní číslo Jihočeské univerzity reflektuje události a dění na univerzitě za uplynulý čtvrtrok; řada z nich však svým významem a dosahem překračuje události běžného akademického roku. Takovou událostí bylo například dubnové zahájení rozsáhlé výstavby v univerzitním kampusu ve Čtyřech Dvorech. Příští rok zde budou předány do užívání dvě moderní pracoviště - pavilon filozofické fakulty s rektorátem a univerzitní knihovna s kompaktními sklady pro svazků. Více než 500 míst pro studijní a badatelskou činnost bude moci využívat také veřejnost. Pavilony jsou situovány podél Branišovské ulice a v budoucnu by měly být propojeny s aulou, společenským a organizačním centrem univerzity. Tento multifunkční prostor bude moci být využíván také veřejností pro společenské a kulturní akce. Z finančních důvodů aula není zahrnuta do stávající etapy výstavby a univerzita hledá další možnosti financování. Na slavnostních obřadech byli jmenováni noví profesoři a docenti, byl udělen v pořadí již dvanáctý čestný doktorát Jihočeské univerzity. Představitelé univerzity podepsali dvě nové smlouvy o spolupráci: s univerzitou v Torontu a s Filosofickým ústavem AV ČR. Tento ústav je již jedenáctým s Jihočeskou univerzitou úzce spolupracujícím pracovištěm Akademie věd ČR. Významné je to, že obě nové smlouvy byly potvrzením již probíhající konkrétní spolupráce. Posílil se mezinárodní vědecký výzkum zaměřený na problematiku biologického rizika střední Evropy, jakým je výskyt klíšťat a jimi přenášená nebezpečná onemocnění. Probíhá unikátní výzkum biologické a klimatické diverzity Arktidy, který koordinuje Norský polární institut. Jihočeská univerzita tento projekt garantuje a řídí; vědci byli ke spolupráci v badatelsky zajímavé lokalitě přizváni na základě předchozí spolupráce na projektech v Antarktidě a Arktidě. Podruhé se také vracíme na území krajiny pyramidových polí v Abusíru v Egyptě, kde se uskutečnila další část českého archeobotanického výzkumu za spoluúčasti vědců z přírodovědecké fakulty. Jihočeská univerzita pokračuje v rozšiřování nabídky studijních programů, vzdělávacích modulů a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Loni se do téměř 260 programů a kurzů zapojilo více než účastníků. K prioritám patří vzdělávání pracovníků státní správy v graduovaných programech a kurzy zaměřené na výkon povolání. Více než tisíc seniorů se loni zapojilo do Univerzity třetího věku. Fakulty, které toto vzdělávání poskytují, rozšířily nabídku programů o navazující vzdělávací moduly napříč univerzitou. Akademický senát univerzity schválil Řád celouniverzitního vzdělávání a připravují se podrobné webové stránky zaměřené na tuto oblast vzdělávání. V technologickém inkubátoru Centra biologických technologií Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech se třetím rokem s úspěchy provádí praktický přenos výzkumu do praxe. Několik firem tu v příhraničním česko-rakousko-bavorském prostoru rozvíjí moderní technologie pro malé a střední podnikání. V dubnu byla zakončena výstavba Jihočeského vědeckotechnického parku České Budějovice v univerzitním kampusu. Výzkumné a vývojové kapacity a firmy tu budou zabezpečovat přenos zejména biotechnologických procesů, blízkých zaměření Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v.v.i. Tato etapa nezůstane jedinou. Jihočeská univerzita tento typ rozvoje a způsob aplikace vědy do praxe jednoznačně (byť ne univerzálně u všech oborů) podporuje. Aktuálně zjištěná nízká míra nezaměstnanosti absolventů Jihočeské univerzity je příznivou zprávou v době, kdy univerzitu po složení státních závěrečných zkoušek opouští dalších téměř absolventů a absolventek. Ale to už bude téma pro podzimní Jihočeskou univerzitu. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová 3/

4 SLOVA REKTORA Investiční politika univerzity vyžaduje dlouhodobější strategii / Intenzivní propojení s potřebami podnikatelské praxe je jedním ze směrů dalšího rozvoje univerzity Začátkem dubna byla zahájena rozsáhlá výstavba Jihočeské univerzity v kampusu ve Čtyřech Dvorech. Do nových prostor by se v příštím roce měly přesunout fi lozofi cká fakulta, rektorát a moderní knihovna s celouniverzitní působností. Prostorové požadavky jednotlivých součástí univerzity jsou postupně naplňovány, dochází k přestavbám či rozšiřování fakultních pracovišť podle aktuálních potřeb, z poslední doby připomeňme nový objekt zdravotně sociální fakulty nebo nákup a rekonstrukci budovy pro pedagogickou fakultu. Jakým směrem se budou investiční plány univerzity ubírat dále? K prosperující univerzitě patří pochopitelně rovněž promyšlená investiční politika, kterou není možné uskutečňovat z roku na rok, ale naopak vyžaduje dlouhodobější strategii. K tomu je zapotřebí znát představy o velikosti univerzity a jejích jednotlivých součástí. Přestože se podle mého názoru bude v nejbližších letech ještě proměňovat počet posluchačů a posluchaček zapsaných na jednotlivých fakultách v závislosti na klesajícím či naopak stoupajícím zájmu o jednotlivé studijní programy a obory, velikost univerzity se příliš proměňovat nebude. I podle Dlouhodobého záměru rozvoje Jihočeské univerzity jsme před několika lety celkem prozíravě předpokládali, že počet našich posluchačů a posluchaček by se měl ustálit na číslu Tomuto počtu také vedení univerzity v součinnosti s jednotlivými součástmi přizpůsobuje investiční program reprodukce majetku. Zatímco některé součásti jsou z hlediska prostor potřebných k výuce, vědecké práci a běžnému provozu ve svých oprávněných nárocích uspokojeny, jiné naléhavě potřebují nové místnosti i učebny. V současné době probíhá v univerzitním kampusu výstavba budov filozofické fakulty, rektorátu a ústřední knihovny, které by měly začít plnit své poslání na podzim roku Ve velmi špatné prostorové situaci se nachází ekonomická fakulta a částečně rovněž fakulta zemědělská. Jejich oprávněné potřeby bude vedení univerzity řešit jako naléhavou prioritu v blízké budoucnosti. Očekávaný přísun finančních prostředků z evropských fondů by měla umět využít k rozšíření svého experimentálního zázemí zvláště přírodovědecká fakulta a výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že univerzita se musí umět postarat o svěřený majetek. Jinými slovy řečeno, nelze jen stavět na zelené louce, je třeba investovat finanční prostředky do oprav a údržby majetku, včetně zeleně. Dobré hospodaření s univerzitním majetkem ovšem vyžaduje odpověď ještě na jednu důležitou otázku. Potřebuje univerzita opravdu veškerý majetek, který vlastní a spravuje, aby naplňovala své základní poslání, tedy aby poskytovala vysokoškolské vzdělání a prováděla vědeckou, výzkumnou, uměleckou a jinou tvůrčí činnost? Taková inventura některých skrytých a zřejmě nepříliš efektivně využívaných prostor nás ještě v nejbližším časovém horizontu čeká. Na Jihočeské univerzitě se už od jara 2005 provádí praktický přenos výzkumu do praxe. Bioinkubátor v Centru biologických technologií Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech umožňuje využívat v příhraničním česko-rakousko-bavorském prostoru moderní technologie při rozvoji malého a středního podnikání. Letos v dubnu byla završena výstavba Jihočeského vědeckotechnického parku České Budějovice (JVTP) v univerzitním kampusu. Veřejné výzkumné a vývojové kapacity a podnikatelské subjekty zde budou zabezpečovat přenos zejména biotechnologických procesů, které jsou blízké zaměření Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v.v.i. Na tuto etapu by měla navázat druhá v lokalitě Hůry. Vaše podpora tohoto typu rozvoje a aplikace vědy vždy byla a je jednoznačná, univerzity jsou nyní navíc zcela otevřeně pobízeny k masivnímu propojování s praxí. Domníváte se, že například po završení druhé etapy bude tento typ spolupráce s veřejnými subjekty, podnikatelskou sférou, apod., optimálně zabezpečen? V minulých týdnech byla na okraji univerzitního kampusu dokončena výstavba pavilonu první etapy budování českobudějovického vědeckotechnického parku. Tato činnost, podporovaná Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice, otevírá univerzitu směrem k podnikatelské praxi. Tomu jsem velmi rád, protože v takových aktivitách spatřuji jeden ze směrů jejího dalšího rozvoje. S napětím očekávám výsledky výběrového řízení, neboť mne velmi zajímá, které firmy požádají naši vysokou školu a její odborníky o konkrétní spolupráci. Že obdobná symbióza vědy a podnikatelské praxe může dobře fungovat ku prospěchu obou stran, dokládají zkušenosti ústavu fyzikální biologie, který provozuje ve spolupráci s dalšími institucemi biotechnologicky zaměřený inkubátor v Nových Hradech. Jestliže se začne s budováním druhé etapy českobudějovického vědecko-technického parku, poskytne 4/

5 univerzita v kampusu prostory k výstavbě dalšího objektu. Předpokládám, že k intenzivnějšímu propojení s potřebami podnikatelské praxe mohou přispět postupně vznikající technické a technologicky zaměřené studijní programy zvláště na přírodovědecké fakultě. Na druhé straně je prvořadou povinností univerzity, aby ve vědních oborech, v nichž dosahuje mezinárodně srovnatelných výsledků, pěstovala a rozvíjela základní výzkum, který nikdy nemůže bezprostředně sloužit praktickým potřebám podnikatelské veřejnosti. I takové je poslání akademického prostředí univerzity, které je třeba hájit. Ze slavnostního zahájení stavby Jihočeské univerzity Uzavírá se akademický rok, na všech součástech se konají státní závěrečné zkoušky a studium slavnostní promocí letos uzavře více než 920 absolventů a absolventek. Odpovídá dosaženým výsledkům ve výuce a vědě také úroveň závěrečných prací? Jestliže část základního výzkumu ve společenských a humanitních vědách se pěstuje především proto, aby sloužil ke kultivaci, poznávání a předávání národních hodnot, měla by univerzita, která mu poskytuje přinejmenším rámec k činnosti, přece jen cosi i z těchto věd vyzařovat do praxe. Začít by měla samozřejmě u sebe. Tedy se ptám, páni kolegové a paní kolegyně, jak dlouho budeme ještě nezúčastněně přihlížet k tomu, že bakalářské a magisterské práce většiny našich posluchačů a posluchaček se doslova hemží hrubými chybami v pravopise, jsou nesrozumitelné vzhledem ke špatné stylistice a nezáživné, protože jejich autorům a autorkám se nedostalo poučení o nárocích vědeckého výkladu. Zbystřil jsem pozornost minulý týden, když jsem se dověděl, že jedna velmi prestižní univerzita zavedla na některých svých součástech pro všechny studenty povinnou výuku češtiny, při níž nechybějí pravopisná cvičení a diktáty. Suplujeme leccos; že bychom ještě na univerzitě suplovali výuku mateřského jazyka, jejíž základy mají zvládnout žáci na základní škole? A buďme spravedliví také mnozí vysokoškolští učitelé by občas potřebovali lekci z mateřského jazyka! -hb- *** Všem akademickým i vědeckým pracovníkům, našim posluchačům a posluchačkám, zaměstnancům, kolegům a kolegyním i spolupracovníkům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přeji krásné prázdniny a dovolenou! Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., rektor Jihočeské univerzity 5/

6 Výstavba v kampusu Jihočeské univerzity byla slavnostně zahájena Dne 2. dubna 2008 byla slavnostně zahájena stavba Jihočeské univerzity Pavilony filozofické fakulty, rektorátu a univerzitní knihovny. Při této příležitosti byly uspořádány tři akce: tisková konference, slavnostní zahájení stavby spojené s poklepem základního kamene a prezentace rozvojové studie. Na kámen kombinaci pískovce a žuly symbolicky poklepli rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a primátor statutárního města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma. Poté pronesli přítomní symbolický přípitek ke zdaru stavby. Za mimořádného zájmu sdělovacích prostředků byla od 12,30 hodin v univerzitní aule uspořádána tisková konference s cílem prezentovat rozvoj Jihočeské univerzity a univerzitního kampusu ve Čtyřech Dvorech. Byla představena architektonická studie včetně podrobného popisu nově budovaných objektů filozofické fakulty s rektorátem a univerzitní knihovny. Jihočeskou univerzitu a její plány představili rektor univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., kvestorka univerzity Ing. Hana Kropáčková, děkan Filozofické fakulty JU PhDr. Pavel Král, Ph.D., vedoucí knihoven Mgr. Marie Cihlová a Ing. Jana Válková, vedoucí investičního oddělení. Projekční a inženýrskou kancelář A+U DESIGN spol. s r.o., která stavbu projektovala, zastupovala jednatelka společnosti Ing. arch. Dagmar Polcarová. Za zhotovitele stavby, stavební společnost Zlínstav, a.s., se konference zúčastnili Ing. Petr Ondrušek, CSc., předseda představenstva, vedoucí projektu Marek Podzemný, člen dozorčí rady společnosti Jiří Stacke a tiskový mluvčí Mgr. Alexandr Kalmus. Rektor Jihočeské univerzity prof. V. Bůžek slavnostně zahájil stavbu foto V. Pancer Program byl od 14,30 hodin v Aule Jihočeské univerzity završen prezentací univerzity a urbanistické studie rozvoje univerzitního kampusu a studie nových staveb. Za účasti mnoha významných hostů z řad veřejné a podnikatelské sféry a příslušníků akademické obce přednesli prezentace, obdobně jako na tiskové konferenci, rektor Jihočeské univerzity prof. Václav Bůžek, Ing. arch. Dagmar Polcarová, A+U DESIGN spol. s r.o., PhDr. Pavel Král, děkan Filozofické fakulty, Mgr. Marie Cihlová, vedoucí knihoven JU, a Ing. Jana Válková, z investičního oddělení JU. Data a fakta k zahajované výstavbě Z tiskové konference foto V. Pancer V prostoru budoucího akademického náměstí v centru kampusu byl od 14 hodin odhalen základní stavební kámen. Slavnostní řeč pronesli rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, Mgr. Juraj Thoma, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. arch. Dagmar Polcarová, jednatelka společnosti A+U DESIGN spol. s r.o., a Ing. Petr Ondrušek, CSc., předseda představenstva společnosti Zlínstav, a.s. Úvodem Dne 31. března 2008 byla zahájena výstavba nových objektů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v univerzitním kampusu ve Čtyřech Dvorech. Jedná se o objekty filozofické fakulty s rektorátem a Centrem informačních technologií (CIT) a univerzitní knihovny. Budovy jsou součástí zpracované koncepce rozvoje univerzitního kampusu. Z historie vysokoškolského areálu Vysokoškolský areál ve Čtyřech Dvorech vznikl na počátku 60. let minulého století. Jádro areálu se odvíjelo od budovy K400 (později děkanát zemědělské fakulty) z roku 1964, s následně realizovaným komplexem kolejí K1 K3 (1967) a menzou (1968). V roce 1974 byly uvedené 6/

7 Architektonická studie souboru staveb Jihočeské univerzity, pohled od Branišovské, v popředí pavilon fi lozofi cké fakulty s rektorátem Architektonická studie souboru staveb Jihočeské univerzity, pohled od Branišovské, v popředí pavilon univerzitní knihovny Architektonická studie souboru staveb Jihočeské univerzity, pohled od Branišovské, v centru výhledově naplánovaná aula Autorem projektu obou budovaných objektů je Projekční a inženýrská kancelář A+U DESIGN spol. s r.o., České Budějovice. 7/

8 Architektonická studie souboru staveb Jihočeské univerzity, pohled z kampusu Jihočeské univerzity (od kolejí), v popředí pavilon fi lozofi cké fakulty s rektorátem Architektonická studie souboru staveb Jihočeské univerzity, pohled z kampusu Jihočeské univerzity (od kolejí), v popředí pavilon univerzitní knihovny Architektonická studie souboru staveb Jihočeské univerzity, pohled z kampusu Jihočeské univerzity (od kolejí), v centru výhledově naplánovaná aula Autorem projektu obou budovaných objektů je Projekční a inženýrská kancelář A+U DESIGN spol. s r.o., České Budějovice. 8/

9 objekty propojeny krytým koridorem. Ze 70. let pochází komplex ZOO pavilonů (resp. pavilonů kateder) a mechanizace. Víceúčelové zařízení Auly JU (původně zvané Bobík) bylo vybudováno v roce Zaplněná Aula JU při prezentaci urbanistické studie univerzitního areálu foto V. Pancer Současný stav V kampusu se nachází rektorát (v pronajatých prostorách v budově Biologického centra AV ČR v.v.i.), úsek kolejí a menz (KaM) a tři fakulty: zemědělská, ekonomická a přírodovědecká. Pro univerzitní areál má mimořádný význam těsné sousedství a provázanost s komplexem Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Jednotlivá pracoviště univerzity a ústavů Akademie věd velmi úzce spolupracují. Kampus je topograficky vymezen ulicemi Branišovskou ze severu, Na Zlaté stoce a K. Fleischmanna od východu, Na Sádkách z jihu a budoucí prodlouženou ulicí Větrnou ze západu. Charakteristika nově budovaných objektů Navrhované stavby pavilonů Filozofické fakulty s rektorátem a Centrem informačních technologií a Univerzitní knihovny jsou situovány podél Branišovské ulice v areálu Jihočeské univerzity, kde přirozeně vytváří psychologickou hranici mezi územím přilehlého sídliště a univerzitním kampusem. Zároveň napomáhají koncipovat vnitřní prostor areálu do formy budoucího akademického náměstí. Do tohoto rámce bude možno v budoucnu organicky začlenit i zamýšlený objekt univerzitní auly. Ta bude sloužit jako významné organizační a společenské centrum univerzity i jako multifunkční prostor pro společenské a kulturní akce určené i pro širší veřejnost. Filozofická fakulta s rektorátem je navržena jako pětipodlažní budova s plochou střechou a ustupujícím posledním podlažím. Kompaktní hmota výukových, vědeckých a administrativních prostor je odlehčena vstupním travé, dvoranou, do které se obrací galerie v jednotlivých podlažích. Koncepce jednotlivých podlaží je obdobná. Do Branišovské ulice jsou orientovány zejména výukové prostory, pracoviště archeologického ústavu v přízemí budovy a jedenáct učeben v prvním a druhém patře. Orientace velkých oken učeben k severu umožňuje zajištění dostatečného rozptýleného osvětlení. Před nadměrným hlukem z ulice chrání vnější skleněná předstěna. V západní části dispozice prvního patra objektu jsou navrženy dvě stupňovité posluchárny pro 120 a 150 studentů s přístupem do zadních řad i z druhého patra. Klimatizované místnosti pracovníků děkanátu jsou situovány k jihu do nitra kampusu. Dvě nejvyšší patra budovy jsou vymezena pro rektorát a CIT. Univerzitní knihovna má tři patra. Obdobně jako v případě Filozofické fakulty zde dominuje vstupním partiím prosklená dvorana, do které se obracejí galerie obou vyšších podlaží. V přízemí jsou, kromě veřejně přístupných prostor (prodejna knih a skript a občerstvení), kompaktní sklady pro svazků. Vyšší patra slouží zejména k volnému výběru literatury se základním dělením na vědy humanitní (první patro) a přírodní (druhé patro), s navazujícími prostory pro studijní a badatelskou činnost a učebnou PC. Ve volném výběru (přes 500 studijních míst pro návštěvníky) bude moci být postupně vystaveno až svazků knih. Architektonický výraz stavby Odráží funkci a duchovní charakter navrhovaných budov. Jako základní materiál je užito režné zdivo tradiční, staletími ověřený prvek. Fasády budov budou jemně plastické, ať už ve formě hřbetů knih, symbolicky užitých na průčelí knihovny, či rozdrobené a zneklidněné v jinak klasicky komponovaném průčelí Filozofické fakulty. Oba tyto objekty jsou v protilehlých štítech zakončeny prosklenými komunikačními halami. Po dostavbě objektu univerzitní auly budou všechny tři objekty navzájem propojeny proskleným bezbariérovým koridorem v úrovni prvního patra. Projektant Autorem projektové dokumentace obou budovaných objektů byla na základě výběrového řízení v roce 2006 vybrána firma Projekční a inženýrská kancelář A+U DESIGN spol. s r.o., České Budějovice. Zhotovitel Na základě výběrového řízení byla podepsána smlouva s firmou Zlínstav, a.s., Zlín (firma předložila nejvýhodnější nabídku na realizaci obou objektů). Financování Stavba Filozofické fakulty s rektorátem a Univerzitní knihovnou je financována z prostředků programového financování MŠMT ČR. V letech 2008 až 2009 poskytne na stavbu a její vybavení MŠMT ČR více než 390 mil. Kč. Vlastní zdroje univerzity budou činit více než 20 mil. Kč (z toho 9/

10 na přípravu a realizaci stavby bude celkem použito více než 387 mil. Kč, na vybavení objektu nábytkem, PC a dalšími zařízeními pak 23 mil. Kč). Předpokládaný harmonogram výstavby Předání staveniště zhotoviteli stavby Příprava staveniště Zahájení prací na stavbě dle smlouvy Dokončení stavby objektu Filozofické fakulty JU s rektorátem: Dokončení stavby knihovny: Vybavení FF JU s rektorátem: Vybavení Univerzitní knihovny: Informace týkající se výstavby v kampusu Jihočeské univerzity jsou zařazeny na webu JU v Novinkách nebo ve složce: Nová budova Filozofické fakulty JU Druhá nejmladší fakulta Jihočeské univerzity filozofická vznikla 1. ledna Hned od počátku měla možnost stavět na kvalitním vědeckém i pedagogickém základě (zakládajícími součástmi byl Historický ústav Jihočeské univerzity a katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity obě pracoviště s velmi dobrým vědeckým renomé). Od svého vzniku musela fakulta řešit prostorové zázemí. V roce 2006 se přestěhovala do vlastní budovy Na Mlýnské stoce, která však nevyhovuje z hlediska kapacity a technického zázemí; výuka z větší části probíhá v pronajatých prostorách (v budově Na Mlýnské stoce je pouze pět přednáškových a seminárních místností). Nová budova Filozofické fakulty JU v univerzitním areálu ve Čtyřech Dvorech by prostorové problémy měla vyřešit. Zázemí na úrovni univerzitního městečka pro 900 studentů, prostorné přednáškové místnosti (největší pro 150 posluchačů), které umožní zefektivnit výuku, moderní vybavení seminárních místností audiovizuální výukovou technikou, seminární knihovny jednotlivých ústavů s příručními fondy stěžejní literatury to vše umožní Filozofické fakultě pokračovat v rozvoji. Vedle prostorových zlepšení se učitelé a studenti dočkají i specializovaných učeben a laboratoří, které jim umožní zapojit se intenzivněji do bádání v oboru (například archeologové budou moci zpracovávat a archivovat výsledky terénních výzkumů). Významnou bude rovněž prostorová blízkost s ostatními součástmi univerzity, která umožní studenkám i studentům fakulty více se identifikovat s univerzitním celkem. Lze očekávat, že nové moderní prostory rovněž zvýší atraktivitu oborů nabízených Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity. Nová budova Univerzitní knihovny JU Vybudování Univerzitní knihovny si klade za cíl zabezpečit informační potřeby uživatelů všech stávajících fakultních knihoven. Jihočeská univerzita nemá centrální knihovnu knihovnické a informační služby zajišťuje pět fakultních knihoven. Stávající nedostatečné prostorové podmínky neumožňují zvýšení počtu studijních míst ani vystavení většího objemu fondu do volného výběru. Univerzitní knihovna umožní koncentraci knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů, informačních technologií i pracovních kapacit a vytvoření dostatečného prostoru pro studijní a badatelskou práci členům akademické obce i ostatním uživatelům. Je koncipována jako knihovna s konvergovaným využitím výpočetních, knihovních i multimediálních prostředků Navrhovaná kapacita budované knihovny respektuje moderní pojetí knihovnických služeb, které preferuje volný přístup uživatelů k nejvyužívanějším fondům, dostatek míst pro prezenční studium. Počet studijních míst vzroste ze stávajících 239 na 550. Ve volném výběru bude cca svazků, což je více než třetina stávajícího fondu. Ve fakultních knihovnách Jihočeské univerzity je v současné době 239 míst ve studovnách, knih (k ), svazků ve volném výběru a odebíraných exemplářů časopisů. Ze zdrojů Ing. arch. Dagmar Polcarové, Ing. Jany Válkové, PhDr. Pavla Krále, Ph.D., a Mgr. Marie Cihlové -hb-, -jv- K tématu více viz plné znění původních článků PhDr. P. Krále a Mgr. M. Cihlové na s Základní kámen vznikl v ateliéru kamenosochařství Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově, pod vedením MgA. Františka Postla; jeho zhotovitelem je student 4. ročníku Martin Mikula foto V. Pancer 10/

11 Jihočeská univerzita uzavřela dohodu o spolupráci s York University v Torontu Dalším zahraničním partnerem Jihočeské univerzity, s nímž byla navázána a uzavřením Akademické dohody potvrzena spolupráce, je York University Toronto v Kanadě. Z á s t u p c i ob ou v y s ok ých š kol p o d e p s a l i v Torontu Akademickou dohodu o spolupráci. Jihočeskou univerzitu zastupovali prorektor pro rozvoj prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., a PhDr. Pavel Král, Ph.D., děkan Filozofické fakulty JU. Za York University dohodu podepsala Dr. Sheila Embleton, viceprezidentka pro akademické záležitosti. K dohodou vymezeným oblastem spolupráce patří zejména výměna pedagogů, studentů a administrativních pracovníků. Spolupráce se bude týkat společných projektů v oblasti výzkumu a výuky, partnerské školy si budou vyměňovat výzkumné materiály a publikace. V oblasti výměn studentů (mohou se týkat i studentů postgraduálního studia) se strany dohodly, že půjde o reciproční výměny shodného počtu studentů vždy na dobu jednoho akademického roku. Studenti budou absolvovat denní studium. Poplatky za řádný denní kurz studia budou platit domovské univerzitě, náklady spojené s pobytem (cestovní výdaje, ubytování a další poplatky) si budou hradit sami. Účastníci podpisu Akademické dohody o spolupráci foto archiv JU Druhá část Akademické dohody je věnována spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity, která stála na počátku vzájemných kontaktů. Děkan Zdravotně sociální fakulty JU prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., několikrát navštívil kanadské univerzity - poprvé v roce 2006 (University of Manitoba, Winnipeg). Následovala další pozvání a návštěvy University of Ottawa, Carleton University a York University v Torontu v roce Spolupráce mezi zdravotně sociální fakultou a York University probíhá od roku / především s Centrem rozvojových studií, které vede prof. Fahimul Qadir. Ten také přijal pozvání a v tomto letním semestru přednášel na naší fakultě; tato přednášková činnost byla podpořena projektem FRVŠ, informuje proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.: Stěžejní oblastí spolupráce je problematika rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Jde zejména o mobility studentů, společné výzkumy a vzájemnou participaci na vedení disertačních prací studentů doktorského studia. Dohoda o akademické spolupráci byla uzavřena na pět let. Po uplynutí této doby bude automaticky obnovena, pokud bude zájem zúčastněných stran o spolupráci trvat. -hb- Posilujme středoevropský prostor bez hranic a bariér Z návštěvy honorárního konzula ČR v Linci Dr. L. Scharingera na JU Jihočeskou univerzitu navštívil 4. června honorární konzul České republiky v Linci pan Dr. Ludwig Scharinger. Při jednání s rektorem univerzity prof. PhDr. Václavem Bůžkem, CSc., se aktivně zajímal o konkrétní spolupráci Jihočeské univerzity a Univerzity Jana Keplera v Linci. Velmi ocenil skutečnost, že již existuje společný přeshraniční program Biologická chemie, který prvním rokem společně studují čeští a rakouští studenti. Vyjádřil přání, aby takto koncipovaných programů připravily obě univerzity v nejbližších letech co nejvíce. Mělo by jít o takové programy, které patří do specifického koloritu hornorakousko-jihočeského prostoru. Zmíněny byly programy typu management cestovního ruchu, hotelnictví, a podobně. Rektor Jihočeské univerzity prof. Václav Bůžek ubezpečil pana honorárního konzula, že na přípravě těchto programů se pracuje; jejich vytváření patří k prioritám rozvoje Jihočeské univerzity. Ve snaze podpořit intenzivnější výměnu hostujících pedagogů tak, aby profesoři z Keplerovy univerzity a z Jihočeské univerzity mohli vzájemně více na partnerských univerzitách působit, nabídnul pan honorární konzul pomoc při hledání dalších finančních prostředků pro tuto spolupráci. V mobilitách vidí mimo jiné i jakýsi návrat k přirozenému fungování středoevropského prostoru bez hranic a bariér. Rektor prof. V. Bůžek velmi ocenil návštěvu honorárního konzula Dr. Scharingera na Jihočeské univerzitě: nabídky na zprostředkování další konkrétní spolupráce s Univerzitou Jana Keplera v Linci Jihočeská univerzita velmi ráda využije. -hb-

12 Velvyslanec Spolkové republiky Německo na JU Vztahy mezi oběma zeměmi jsou na velmi dobré úrovni Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice pan Helmut Elfenkämper navštívil 21. dubna 2008 České Budějovice. V rámci naplánovaného programu zavítal společně s tajemníkem pro tisk a politiku také na Jihočeskou univerzitu, kde byl přijat rektorem prof. Václavem Bůžkem. Setkání se dále zúčastnili prorektor pro zahraniční vztahy prof. V. Papoušek, děkan Filozofické fakulty JU PhDr. P. Král, proděkan pro vědu PF JU doc. P. Adámek a ředitelka Jazykového centra Mgr. V. Ptáčníková. Úvodem seznámil rektor prof. Václav Bůžek návštěvu s historií univerzity a jejím současným postavením v rámci veřejných vysokých škol v ČR (v oficiálním hodnocení vysokých škol Radou vlády pro vědu a výzkum zaujímá JU 8. místo). Hovořil o mezinárodních kontaktech a s ohledem na geografickou polohu univerzity zdůraznil především velmi dobré vztahy s vysokými školami v Rakousku a Německu (ve spolupráci s lineckou univerzitou byl loni vybudován společný program Biologická chemie a připravují se další obory zejména s pasovskou univerzitou). Rektor informoval o stávající restrukturalizaci výuky němčiny pro učitelství na středních a základních školách, ostatně výuka němčiny a germanistiky má na Pedagogické fakultě JU dlouholetou tradici. Příznivě byla ohodnocena činnost Goethe centra (pracoviště JU), které nabízí vedle kurzů také řadu odborných programů. tohoto jazyka na Jihočeské univerzitě. Rektor JU prof. V. Bůžek doplnil sdělení informací, že řada studentů Biskupského gymnázia pokračuje v úspěšném studiu němčiny právě na Jihočeské univerzitě. Je přesvědčen, že německé univerzity jsou pro české studenty a pedagogy atraktivní, což dokládá také úspěšné plnění řady partnerských smluv v rámci mezinárodních programů Erasmus. Významná je také výměna pedagogů mezi Jihočeskou univerzitou a univerzitami v Německu (z poslední doby Tübingen a Freiburg). Co se týče dotazu ohledně aplikace vědy do praxe, rektor informoval, že výzkum je na Jihočeské univerzitě s ohledem na její klasické zaměření orientován spíše na rozvoj biotechnologií. Z jednání s německým velvyslancem foto -jv- Na závěr prvního oficiálního jednání vyjádřil pan velvyslanec přesvědčení, že vazby mezi oběma zeměmi včetně vědecké spolupráce jsou v současné době na velmi dobré úrovni. Návštěvu Jihočeské univerzity uzavřel setkáním s pedagogy a studenty germanistiky a přednáškou na téma Vícejazyčnost v Evropě a němčina jako cizí jazyk. -hb- Rektor JU prof. Václav Bůžek s velvyslancem Spolkové republiky Německo panem Helmutem Elfenkämperem foto -jv- Pana velvyslance Helmuta Elfenkämpera zajímaly priority univerzity a její vědecká úroveň. V souvislosti s výukou německého jazyka upřesnil dva hlavní body návštěvy v Českých Budějovicích: ocenil výuku němčiny na Biskupském gymnáziu a následně se zajímal o úroveň výuky 12/

13 Prezident republiky jmenoval nové profesory Prezident republiky Václav Klaus jmenoval dne 19. května 2008 v pražském Karolinu, na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol, s účinností od , 94 nových profesorů vysokých škol. Mezi nově jmenovanými profesory jsou dva pedagogové působící na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích: *Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., pro obor šlechtění a semenářství, působí na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jmenován na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně; *Prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc., pro obor aplikovaná matematika, působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni. K má Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích celkem 86 profesorů. -jv- NOVÍ DOCENTI JIHOČESKÉ UNIVERZITY Na třetím zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v novém funkčním období rektora dne 10. dubna 2008 předal rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., diplomy nově jmenovaným docentům Jihočeské univerzity. Jsou jimi: *Doc. PhDr. Alžběta Hanzlíková, PhD., byla s účinností od 1. ledna 2008 jmenována docentkou pro obor Ošetřovatelství a obhájila habilitační práci na téma Vývin ošetrovateľstva a dejiny vzdelávania sester na Slovensku v kontexte súčasnej problematiky povolania. *Doc. RNDr. Hana Čížková, CSc., byla s účinností od 1. ledna 2008 jmenována docentkou pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie a obhájila habilitační práci na téma Faktory ovlivňující dynamiku porostů rákosu obecného (Phragmites australic [CAV] Trin. Ex Steudel) v kulturní krajině. *Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D., byl s účinností od 1. ledna 2008 jmenován docentem pro obor Ekologie a obhájil habilitační práci na téma Forest ecosystems: research on water carbon relations, biomass production and forestry. *Doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., byla s účinností od 1. dubna 2008 jmenována docentkou pro obor Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat a obhájila habilitační práci na téma Infračervená termografie a její využití ve výzkumu hospodářských zvířat. *Doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D., byl s účinností od 1. dubna 2008 jmenován docentem pro obor Molekulární a buněčná biologie a genetika a obhájil habilitační práci na téma Sekundární endosymbióza a evoluce eukaryot. -jv- Prof. Vladimír Papoušek jmenován členem správní rady Komise J. W. Fulbrighta Novým členem správní rady Komise J. W. Fulbrighta se stal prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., prorektor pro zahraniční vztahy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise svou činností sleduje hlavní cíl Fulbrightova programu, kterým je podpora vzájemného porozumění mezi USA a ČR prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a podchycování nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji, podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce, prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů. -jv- 13/

14 Dohoda o spolupráci mezi Teologickou fakultou JU a Filosofickým ústavem AV ČR Děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D., a ředitel Filosofického ústavu AV ČR PhDr. Pavel Baran, CSc., v květnu 2008 podepsali dohodu o vědecké spolupráci v oblasti badatelské práce v oblasti post-středověké scholastiky. Za tímto účelem byla založena Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky. Problematika post-středověké scholastiky se v současnosti dostává do popředí odborného zájmu historiků filosofie a teologie v mezinárodním měřítku a v ČR se jí zabývají především pracovníci z FLÚ a TF. Společný projekt tak navazuje na již existující aktivity pracovníků obou institucí, které mají i mezinárodní rozměr. Na TF pak také vychází časopis Studia neoaristotelica, který do značné míry obsahově odpovídá zaměření Společné výzkumné skupiny. Spolupráce těchto dvou institucí je vhodná z důvodu úzké souvislosti mezi filosofickou a teologickou problematikou, která je pro oblast scholastiky zvláště významná. Dále je významné zapojení pracovníků FLÚ orientovaných na středověkou problematiku a otevřených novověkým tématům, které na středověké koncepce přímo či nepřímo navazují. V rámci FLÚ se touto problematikou zabývají pracovníci Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie a v rámci TF pak pracovníci Katedry filosofie a religionistiky a Katedry systematické a ekumenické teologie. Jádro Společné výzkumné skupiny proto tvoří pracovníci těchto oddělení, resp. kateder. Z konkrétních oblastí výzkumné práce, na které bude kladen hlavní důraz, lze jmenovat: Dílo a vliv osobnosti Francisco Suáreze Vztah filosofie a teologie po konci středověku (Tridentský koncil, reformace a protireformace) Novověký tomismus, scotismus a jezuitská scholastika Scholastika devatenáctého a dvacátého století Protestantská scholastika (převážně německá scholastika 17. a 18. století) Navázali jsme na úspěšnou spolupráci Spolupráce Teologické fakulty s Filosofickým ústavem AV ČR, v.v.i., má poměrně dlouho tradici. Vznikala postupně díky neformálním kontaktům, které udržovali někteří pedagogové působící zároveň na TF JU i ve Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. V současné době má TF celkem tři vědce, kteří působí i na FLÚ. Uzavřením dohody a vytvořením Společné výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky se tedy formalizuje spolupráce, která již nějakou dobu existuje, funguje a může se vykázat dobrými výsledky. Dohoda o spolupráci byla uzavřena na dobu pěti let, v případě dohody obou institucí bude po uplynutí této doby prodloužena. Společná výzkumná skupina organizuje celou řadu akcí. K tradičním patří záštita dvakrát ročně pořádaných filosofických seminářů Aristotelské společnosti, sdružení přátel filosofování v duchu široce pojatého aristotelismu. Dalším počinem, který ve svém příspěvku již zmínil Dr. Machula, je časopis Studia neoaristotelica, česko-slovenský odborný filosofický časopis, který se zaměřuje na široce pojatou aristotelsky orientovanou filosofii. Vydavatelem časopisu je katedra filosofie a religionistiky TF JU. Součástí spolupráce je také vydávání knih v nakladatelství FILOSO- FIA (nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.). V první polovině roku 2009 by měly vyjít dvě monografie, jedna zabývající se problémem kauzality od Ing. Tomáše Machuly, Dr., Ph.D., Th.D., a publikace Suaréz a jeho metafyzika od Mgr. Daniela Heidera, Ph.D. Nejvýznamnější z připravovaných akcí se uskuteční na podzim tohoto roku v pražské vile Lanna. Jde o mezinárodní třídenní konferenci o Suarezově metafyzice. V průběhu konference bude založena mezinárodní Společnost pro postscholastickou filozofii, ve které se budou aktivně angažovat vědci TF JU i FLÚ AV ČR, v.v.i. Mgr. Daniel Heider, Ph.D., ředitel Společné výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky, Teologická fakulta JU Ředitelem výzkumné skupiny byl jmenován Mgr. Daniel Heider, Ph.D. Webové stránky Společné výzkumné skupiny se připravují. Ing. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D., proděkan pro vědu, Teologická fakulta JU 14/

15 Zájem o studium na Jihočeské univerzitě PŘIHLÁŠEK KE STUDIU Ke studiu na Jihočeské univerzitě se v posledních letech hlásilo vždy zhruba čtyřnásobně více uchazečů, než bylo možné z kapacitních důvodů přijmout. Loni Jihočeská univerzita přijala celkem přihlášek, pro akademický rok 2008/2009 bylo zaevidováno téměř přihlášek ke studiu. Předpokládaný počet nově přijatých studentů do prvních ročníků je uchazečů o studium. Na některé obory bylo vypsáno dodatečné přijímací řízení (např. na italštinu na filozofické fakultě), celkový počet přihlášek se tedy pravděpodobně zvýší. Také byly prodlouženy termíny u některých navazujících magisterských a doktorských programů (např. navazující magisterská archeologie na FF JU, doktorský obor na ZSF JU), tato čísla se ale do níže zveřejněné tabulky nepromítají (je bez CŽV, doktorského a navazujícího studia). Porovnání zájmu o obory s rokem 2007 Nicméně oproti roku 2007 došlo k výraznějšímu poklesu přihlášek například na pedagogické fakultě u bakalářských oborů Psychologie (pokles o 219 přihlášek), Sociální pedagogika (o 180 přihlášek) a Arteterapie (o 49 přihlášek), dále u magisterských oborů Učitelství pro ZŠ, kombinace Čj - Aj (pokles o 55 přihlášek) a Učitelství pro 1. st. ZŠ (o 46 přihlášek). Na zdravotně sociální fakultě došlo k poklesu počtu podaných přihlášek téměř u všech oborů, nejvýraznější pokles byl zaznamenán u bakalářských oborů Všeobecná sestra (o 205 přihlášek), Sociální práce ve veřejné správě (o 194 přihlášek), Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (o 171 přihlášek) a Zdravotnický záchranář (o 111 přihlášek). -hb- Zájem o obory v rámci fakult V rámci jednotlivých fakult na základě došlých přihlášek vykazovaly největší zájem uchazečů obory Obchodní podnikání na ekonomické fakultě, historické obory a nový obor Dějiny umění na filozofické fakultě, Učitelství pro mateřskou školu a Psychologie na pedagogické fakultě, na přírodovědecké fakultě je zájem o obory rovnoměrně rozložen. Na teologické fakultě to je Sociální práce a charitativní práce a Pedagogika volného času, dále Všeobecná sestra a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na zdravotně sociální fakultě, Agroekologie, Biologie a ochrana zájmových organismů a nový obor Agropodnikání na zemědělské fakultě. Vývoj počtu přihlášek na JU 2007/2008 (bez CŽV, doktorského a navazujícího studia) * do biologická fakulta 15/

16 O MOŽNÝCH PŘÍČINÁCH POKLESU POČTU PŘIHLÁŠEK KE STUDIU OTÁZKY PRO prorektora pro studium prof. RNDr. Zdeňka Brandla, CSc. Pane prorektore, mohl byste prosím okomentovat zjištěné údaje týkající se nižšího počtu přihlášek došlých na Jihočeskou univerzitu? Oproti předchozímu roku je to o 1872 přihlášek méně. Souvisí nižší počet přijatých přihlášek se slabšími populačními ročníky studentů, kteří nyní maturují, anebo je potřeba hledat příčiny i jinde? Demografický pokles populačního ročníku maturantů sice už začal, ale zatím jde jen o několik procent. Teprve v následujících pěti až sedmi letech dojde plynule k propadu asi o celou třetinu, takže vysoké školy buď budou absorbovat mnoho studentů nemajících předpoklady k vysokoškolskému studiu, nebo budou jejich učitelé muset hledat jiné zdroje prostředků, jako jsou grantové prostředky na výzkum úspěšně získané ve volné soutěži. Dosavadní demografický propad může nejvýše odpovídat poklesu sumárního počtu přihlášek proti předchozímu roku. U některých oborů došlo k výraznějšímu poklesu zájmu, což může souviset i s dalšími příčinami. Jak nastalou situaci hodnotíte? Jak by měla jednotlivá pracoviště podle Vašeho názoru na aktuální stav reagovat, pokud je vůbec možné dát konkrétní metodický pokyn či doporučení? O poklesu zájmu o jednotlivé konkrétní obory lze obecně říci pouze to, že příčina či příčiny jsou zřejmě u každého oboru jiné. Někde hraje roli absence kombinované formy studia (což někdy znamená malý zájem fakulty tuto formu studia realizovat), jindy i to, že při stále malém podílu přijímaných uchazečů a velkém převisu zájmu o tento obor vede taková přetrvávající situace a rozšířená informace k tomu, že mnozí uchazeči obrátí svůj zájem na jinou vysokou školu. To se může snadno uplatnit zejména tehdy, když jiné univerzity začnou také nabízet daný obor: svého času byly v ČR jen dvě fakulty nabízející ošetřovatelské obory dnes je jich skoro deset. Pak se zejména zájemkyně o kombinované studium řídí i vzdáleností dojíždění na prezenční část výuky. Někde může hrát roli i nešťastná informace povinně zveřejňovaná v hlavním a povinném informačním zdroji o nabídce oborů na vysokých školách, v Učitelských novinách, totiž doba platnosti stávající akreditace oboru. Pokud tam musíme uvést, že platnost akreditace končí v přítomném roce (a nemůžeme uvést, že je předložena žádost o prodloužení akreditace na další několikaleté období), vede to k zavádějící představě, že studium v oboru nebude pokračovat. Tohle všechno si musí posoudit a rozluštit fakulta a dokonce katedra, která daný obor nabízí a zajišťuje. Pak ovšem ještě musí zvážit, zda v daném oboru zvolna nedochází k nasycení trhu práce. Dnes máme každý půlrok k dispozici čerstvé údaje o nezaměstnaných vysokoškolácích ze všech okresů ČR roztříděné podle oborů vysokoškolského studia. Z nich lze odvodit představu o nasycenosti trhu práce absolventy daného oboru a podílu tohoto faktoru na případném poklesu zájmu uchazečů. Je ale pravda, že do studia řady oborů se uchazeči bezhlavě hrnou bez ohledu na to, že jejich vyhlídky na trhu práce nejsou nijak perspektivní. -hb- CENA REKTORA za prestižní vědeckou publikaci udělena Grantová rada Grantové agentury Jihočeské univerzity vyhodnotila došlé návrhy z fakult a ústavů JU na udělení Ceny rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok Na třetím zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v novém funkčním období rektora dne 10. dubna 2008 předal rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., Cenu rektora za dvě prestižní publikace: Doc. PhDr. Bohumilu Jirouškovi, Dr. (FF JU), za knihu Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti (ISBN X; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav Filozofi cké fakulty - ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov). Nesmírně náročné téma, jakým zpracování životopisu předního českého historika Jaroslava Golla je, pojal ve své monografii Bohumil Jiroušek poctivým způsobem. Svědčí o tom i rozsáhlý poznámkový aparát, kterým knihu autor vybavil. Pokouší se zde zachytit úlohu a význam předního 16/

17 českého historika, ale originálním se jeví hlavně Jirouškův kritický pohled na odbornou a pedagogickou činnost Jaroslava Golla. Knize doc. B. Jirouška se podrobně věnovala Jihočeská univerzita č. 1/2007, s Mgr. Barboře Konopové a doc. RNDr. Marku Jindrovi, CSc. (PřF JU), za práci Juvenile hormone resistance gene Methoprene-tolerant controls entry into metamorphosis in the beetle Tribolium castaneum (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104: ). Navržený článek je velmi významným příspěvkem k poznání účinku juvenilního hormonu na metamorfózu u dvou modelových druhů hmyzu, který byl publikován ve vysoce prestižním vědeckém periodiku. Spoluautorkou práce je studentka doktorského studijního programu. Citace z návrhů na udělení Ceny rektora JU -jv- TRENDY V REFORMĚ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Z diskuse na Jihočeské univerzitě Dne 24. dubna 2008 se v Aule Jihočeské univerzity uskutečnilo setkání akademické obce JU k reformě terciárního vzdělávání. Na setkání přijali pozvání prorektor pro vědu prof. Jan Zrzavý, spoluautor Bílé knihy terciárního vzdělávání, a rektor JU prof. Václav Bůžek, člen pracovní skupiny České konference rektorů k návrhu Bílé knihy. Diskusi moderoval Dr. Alois Křišťan, předseda akademického senátu JU. Prof. Jan Zrzavý úvodem zrekapituloval důvody, které vedly k přípravě reformy terciárního vzdělávání v České republice. Za jeden z důležitých impulzů označil vydání zprávy OECD ke stavu českého vysokého školství (podzim roku 2006), na kterou teze Bílé knihy v mnohém navazují. Dále prof. Zrzavý vyjmenoval stěžejní oblasti, na které se reforma soustředí. Jednou z nich je strukturace vysokoškolského systému (od vyšších odborných škol po doktorská studia prováděná např. i v Akademii věd), v podstatě odpověď na otázku, zda český vysokoškolský systém odpovídá a naplňuje očekávání společnosti. Druhou oblastí je systém samosprávy a řízení vysokých škol. České vysoké školy získaly na počátku 90. let poměrně vysokou míru samostatnosti, ale právě kombinace významné role státu (např. investice) se značnými pravomocemi akademických senátů v současné době vedou na některých školách k zablokování důležitých rozhodovacích procesů. Neuralgickým bodem je rovněž otázka financování vysokých škol. Podle prof. Zrzavého nelze očekávat, že by nadále významně vzrůstal objem prostředků ze státního rozpočtu, zdroje financování je proto nutné hledat jinde. K výše uvedeným problémovým okruhům přistupují atypické prvky českého vzdělávacího systému. Jedním z nich je mimořádná dědičnost vysokoškolského vzdělání a uzavřenost systému terciárního vzdělávání pro děti ze sociálně slabších a nízko vzdělaných rodin. K tomuto jevu výrazně přispívá neexistence systému půjček na studium - velký podíl na financování nákladů spojených se studiem tak nesou rodiny studentů. Jedním z cílů reformy je proto podle prof. Zrzavého přenesení státní podpory přímo na konkrétního vysokoškolského studenta (v podobě studijního grantu a půjček), odstranění rozhodující finanční role rodiny a zpětný podíl absolventa na financování systému po ukončení studia. Rektor JU prof. Václav Bůžek navázal hodnocením Bílé knihy z pozice České konference rektorů. Členové ČKR se shodují na tom, že Bílá kniha je závažným materiálem, kterému je nutné se podrobně věnovat. Většina členů ČKR i přes existenci dílčích konfliktních bodů (např. způsob financování veřejných vysokých a soukromých škol) Bílou knihu jako směr budoucího směřování českého vysokého školství v zásadě podpořila. Diskuze k reformě terciárního vzdělávání se setkala s velkým zájmem pedagogů i studentů JU foto -jv- Setkání akademické obce pokračovalo diskuzí nejen k Bílé knize, ale také k paralelně probíhající reformě systému výzkumu, vývoje a inovací. Otázky směřovaly ke způsobu financování veřejných a vysokých soukromých škol, změně kompetencí akademických senátů, dopadu reformy na financování humanitních oborů, zavedení školného, změně financování doktorských a postdoktorských projektů a podobně. První oficiální verze Bílé knihy terciárního vzdělávání byla prezentována 12. května 2008 na konferenci Jak dál v terciárním vzdělávání?, kterou společně pořádali předseda vlády M. Topolánek a ministr školství, mládeže a tělovýchovy O. Liška v rámci Inovačního fóra red- 17/

18 Jihočeská univerzita udělila čestný doktorát světově uznávané bohemistce prof. PhDr. Sylvii Richterové Dne 11. června 2008 se v obřadní síni českobudějovické radnice konalo slavnostní zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity, na němž byla udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa v oboru České dějiny, kterou převzala prof. PhDr. Sylvie Richterová. Prof. Sylvie Richterová patří k nejvýznamnějším představitelům současné bohemistiky. Její práce vycházely z teorie pražského strukturalismu. Tuto teorii obohatila Sylvie Richterová metodologiemi založenými na moderní sémiotice, s níž se seznamovala při svých studiích v Římě. Mimo jiné byla žačkou významného literárního teoretika a spisovatele Umberta Eca. Ve svých monogra- fiích přinesla zcela nové postupy při interpretaci literárního textu a její analýzy děl spisovatelů 20. století rozšířily originálním způsobem možnosti literárněvědného bádání v oboru česká literární historie. Její monografie Slovo a ticho se stala jednou ze základních prací oboru bohemistika. Proslulost této knihy pronikla do českého prostředí ještě v době, kdy Sylvie Richterová patřila mezi zakázané exilové autory. Sylvie Richterová rovněž proslula jako jedna z nejvýznamnějších českých spisovatelek 20. století. Její dílo se řadí k linii intelektuální ženské tvorby, kterou představovaly například Milada Součková či Věra Linhartová. Kultivovaná tvorba navazuje typologicky na metody sebereflexivního psaní reprezentovaného Marcelem Proustem či Virginií Woolf. Řada jejích prací vznikala ve složitých exilových podmínkách, přesto byla její beletrie publikována v řadě zahraničních exilových nakladatelství. Po roce 1989 se její díla dostávala k širokému okruhu českých čtenářů a vybudovala si značný respekt u odborné kritiky. Jako profesorka na univerzitě La Sapienza spolupracovala Sylvie Richterová velice obětavě i s Ústavem bohemistiky FF JU. Řada studentů doktorského studia ústavu měla možnost pobývat na univerzitě La Sapienza a získávat cenné zkušenosti s novými metodologickými postupy, které jim profesorka Richterová ochotně a nezištně zprostředkovávala. Studenti měli cennou možnost navštěvovat knižní sbírky tamějšího Ústavu slovanských studií. Velmi významným aspektem byla i přátelská a otevřená atmosféra na pracovišti, které profesorka Richterová vede a které studenty Ústavu bohemistiky vždy přívětivě přijalo. Její spolupráce rovněž zahrnovala bohatou konzultační činnost v rámci výzkumných úkolů řešených na Ústavu bohemistiky. Sylvie Richterová zprostředkovala pracovníkům Ústavu bohemistiky řadu cenných profesionálních kontaktů a uváděla jejich práce do mezinárodního prostředí, uvedl prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., ředitel Ústavu bohemistiky, v návrhu na udělení titulu doctor honoris causa. Prof. PhDr. Sylvie Richterová s rektorem JU prof. Václavem Bůžkem a prorektorem JU prof. Vladimírem Papouškem foto P. Hasal Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích uděluje čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa významným domácím a zahraničním osobnostem, které výrazně přispěly k rozvoji oblastí, které tvoří zaměření a dlouhodobou orientaci univerzity. O udělení rozhoduje vědecká rada. Hodnost je vždy udělována na akademickém obřadu. Za dobu své existence udělila Jihočeská univerzita dvanáct čestných doktorátů. Poslední předchozí čestný doktorát převzal v listopadu 2007 světově uznávaný historik prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (viz Jihočeská univerzita 3/2007, s ). V květnu téhož roku převzal čestný doktorát Jihočeské univerzity prof. Dr. Hans Joachim Behr, odborník na středověkou německou literaturu (viz Jihočeská univerzita 2/2007, s. 12). V roce 2006 udělila Jihočeská univerzita rovněž dva čestné doktoráty: přednímu světovému lékaři prof. MUDr. Vladimíru Krčmérymu, DrSc., v oboru veřejného zdravotnictví (viz Jihočeská univerzita 2/2006, s. 9-12) a v prosinci převzal čestný doktorát v oboru ekologie prof. Dr. Anthony Frederick George Dixon, přední odborník na ekologii mšic a jejich predátorů (viz Jihočeská univerzita 1/2007, s ). O prof. Richterové čerpáno ze sdělení prof. V. Papouška -red- Rozhovor s prof. Richterovou přinese následující číslo Jihočeské univerzity. 18/

19 Potenciál českobudějovické teologické fakulty vidím v možnostech propojování teologie, filosofie, sociální práce a pedagogiky volného času Rozhovor s děkanem Teologické fakulty JU doc. Dr. Jiřím Kašným, Th.D. Teologická fakulta Jihočeské univerzity od vzniku v roce 1991 navázala na dvousetletou tradici filosoficko-teologického vysokoškolského studia v Českých Budějovicích; vedle teologie a filosofie je v současné době zaměřena i na oblast sociální práce a výchovy, připravuje studentky a studenty pro různá povolání v oblasti pastoračně-teologické, sociálně-charitativní i v oblasti výchovné (pedagogika volného času). V pedagogické činnosti fakulta pracuje na upevnění akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských oborů s důrazem na rozvoj doktorských studijních programů. Aktivně se podílí na realizaci programů v rámci celoživotního vzdělávání: poskytuje kombinovanou formu studia. V rámci Jihočeské univerzity spolupracuje především s filozofickou a přírodovědeckou fakultou na přípravě dvouoborových studijních programů. Posiluje se personální struktura fakulty tak, aby splňovala nejvyšší kladené požadavky. Ve vědecké a badatelské činnosti spolupracuje teologická fakulta aktivně se zahraničím. To je Teologická fakulta Jihočeské univerzity v posledním roce druhého funkčního období děkana fakulty doc. Dr. Jiřího Kašného, Th.D. Pane děkane, je směřování teologické fakulty a její současné postavení naplněním Vašeho usilování o její podobu? Ano, naše teologická fakulta se ve své vědecké a pedagogické činnosti dlouhodobě zaměřuje jak na oblast teologie a filosofie, tak na oblast sociální práce a výchovy, kde je kladen důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty. Na tyto čtyři oblasti se fakulta zaměřuje alespoň od poloviny devadesátých let. Tehdejší děkan profesor František Kopecký viděl velký potenciál pro českobudějovickou teologickou fakultu v možnostech propojování a vzájemného obohacování těchto čtyř disciplín teologie, filosofie, sociální práce a pedagogiky volného času jak v oblasti vědeckého bádání, tak i v oblasti uplatnění absolventů. Proto je neustále ambicí naší fakulty, aby naši absolventi např. v oboru sociální práce nebo pedagogiky volného času byli odborníky ve svých oborech a rozuměli také etické, náboženské a křesťanské dimenzi sociální práce ve společnosti. Rovněž je naším přáním, aby studenti teologie a filosofie objevovali otázky ke svému studiu nejen z historie teologie a filosofie, ale také ze současných životních dilemat a výzev člověka a společnosti a dokázali tak přesvědčit o užitečnosti těchto disciplín v současném životě. Jakým směrem se teologická fakulta ubírá z hlediska pedagogické a vědecké činnosti? Naváže na dosavadní zaměření Váš nástupce? Teologická fakulta má nyní akreditované bakalářské, magisterské a doktorské obory, zbývá ještě akreditovat navazující magisterský obor v oblasti filosofie. Vědecká rada TF JU už schválila žádost o habilitační práva a tato žádost by měla být letos na podzim postoupena panu rektorovi a potom k Akreditační komisi. Pro fakultu je však nyní naléhavě aktuální promýšlení týmové badatelské práce, jejíž výsledky by nejen přesvědčily Akreditační komisi, ale jejíž monografie a odborné i popularizační články by byly přínosem k aktuálním problematikám v naší společnosti, konkrétně v sociální oblasti a v oblasti výchovy, i v křesťanských církvích. V tomto směru nově zvolený děkan kolega doktor Tomáš Machula mezi svými představami o budoucím směřování fakulty prezentoval před akademickou obcí jako důležité formulaci dvou strategických výzkumných cílů jednoho zaměřeného více teoretickým a druhého více aplikovaným směrem, dále pokračování ve spoluvydávání odborných časopisů Studia theologica a Studia neoaristotelica a kontinuální rozvoj knihovny jako badatelského rozměru Teologické fakulty. Doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D., děkan Teologické fakulty JU foto archiv TF JU Vedení každé fakulty se vedle výuky a vědy stará také o vhodné prostorové zabezpečení, jaké úkoly stojí před teologickou fakultou v tomto směru, případně jaké další změny máte v plánu? Teologická fakulta v minulých letech měla a pravděpodobně i v nebližší budoucnosti bude mít spoustu drobných starostí a radostí, které pat- 19/

20 ří k životu akademické instituce. Z úcty k tradici, a zároveň s nadějí na dobrou budoucnost fakulta letos v létě dokončí stavbu výtahu, půdního poschodí a renovaci střechy, aby měla vhodnější prostory k práci. Vedení fakulty promýšlí a plánuje činnost fakulty tak, aby financování fakulty nebylo tak výrazně závislé na dotaci na vzdělávací činnost, ale abychom věnovali víc energie badatelské a publikační činnosti a dokázali na to získat potřebné finance. Vedení fakulty rovněž dlouhodobě promýšlí a přispívá k růstu manažerských schopností u jednotlivých pracovníků, a to nejen u vedoucích. Věřím, že s novým vedením se objeví na fakultě i nové myšlenky a možnosti a že fakulta bude žít dál jako platná součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. -hb- Výsledky volby kandidáta na funkci děkana Teologické fakulty JU Akademický senát Teologické fakulty JU se na svém řádném zasedání dne 28. května 2008 usnesl ve smyslu 27, odst. 1), písm. g) zák. 111/1998 Sb., o vysokých školách o návrhu na jmenování děkana TF JU pro funkční období Kandidátem, kterého Akademický senát TF JU navrhuje rektorovi JU, prof. PhDr. Václavu Bůžkovi, CSc., ke jmenování děkanem TF JU ve smyslu 28, odst. 2) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je Ing. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D. Akademický senát TF JU se o tomto návrhu usnesl v tajném hlasování jednomyslně. Všech devět členek a členů senátu hlasovalo pro návrh, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování. Zdroj: Mgr. Iva Žlábková, předsedkyně AS TF JU Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D., působí na Teologické fakultě JU od roku 1999, nyní je proděkanem pro vědu a výzkum a vedoucím katedry filosofie a religionistiky. -red- ROZPOČET JU V ROCE 2008 Akademický senát JU schválil na svém zasedání dne 11. března 2008 návrh rektora na rozdělení normativně přidělovaných prostředků ze státního rozpočtu mezi jednotlivé součásti JU. Následovalo projednávání skladby nákladů ve vazbě na očekávané zdroje na jednotlivých součástech JU. Rozpočet v podobě zjednodušeného výkazu zisků a ztrát, sestavený pro rok 2008 jako ziskový, byl následně představen Správní radě JU, která jej projednala na svém zasedání dne 14. dubna Pokud jde o investiční část rozpočtu, dlouhodobé záměry JU v investiční oblasti obsahovaly výhled tvorby a čerpání centrálního fondu reprodukce investičního majetku do roku 2007 a nový dlouhodobý výhled se v současné době připravuje na léta 2009 až Vzhledem k tomu lze považovat rok 2008 v této oblasti za rok přechodný. To je důvodem k tomu, že letos nebude centrální fond reprodukce investičního majetku tvořen příděly z odpisů vygenerovaných majetkem spravovaným jednotlivými součástmi JU jako v předchozích letech. Zdroje na realizované investiční akce financované z centrálního fondu jsou zajištěny. Základní rámec rozpočtu JU jak pro oblast provozní, tak pro oblast investiční je tak pro tento rok kompletní. Rozhodující objem prostředků na zajištění provozu získává JU z MŠMT. Pravidla MŠMT pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám podle zákona č. 111/1998 Sb. zůstala pro rok 2008 nezměněna. Z prostředků resortu školství získává JU zejména příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost, zahrnující rovněž prostředky na stipendia studentů v doktorských studijních programech, stipendia ubytovací a sociální, dále je to dotace na projekty v rámci Rozvojových programů a Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a dotace na podporu projektů mezinárodní spolupráce včetně mobilit studentů a pedagogů v rámci programu Sokrates Erasmus. Objem příspěvku na vzdělávací činnost pro rok 2008 je generován počtem studentů a ekonomickou náročností jednotlivých studijních programů; limitován je celkovým rozsahem disponibilních prostředků MŠMT vyčleněných na tento dotační titul a pro každou veřejnou vysokou školu také stanovenou horní hranicí financovatelného nárůstu počtu studentů. K zajištění svých vzdělávacích a tvůrčích aktivit má JU k dispozici pro tento rok částku 579,4 mil. Kč. Nárůst oproti roku 2007 je necelých 5,6 %, 20/

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011

Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011 Fakulta rybářství a ochrany vod JU Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011 Zpracoval: Vladimír Nedopil FROV JU FROV JU je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií CVIDOS. Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na PdF MU. Projekt OP VaVpI, prioritní osa 4

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií CVIDOS. Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na PdF MU. Projekt OP VaVpI, prioritní osa 4 Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na PdF MU Centrum výzkumných institutů a doktorských studií Projekt OP VaVpI, prioritní osa 4 Předmět projektu Investiční výstavba multifunkčního objektu je řešena

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI PRO ROK 2006 České Budějovice, říjen 2005 Obsah 1.

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více