Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y Rovnicí y = x 1. x 0 Přiřazení signálů: Tlačítko 0... x0... pin G12 vstup Tlačítko 1... x1... pin C11 vstup LED 0... y... pin M5 výstup Postup v prostředí ISE Y14SAP Struktura a architektura počítačů 1 / 56

2 Otevření nového projektu. Založení nového projektu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 2 / 56

3 Založení projektu navod_ Definovat jméno projektu. 2. Vybrat pracovní adresář. 3. Stručná charakteristika projektu. (není nutné) 4. Volba typu zdrojového souboru: 4.1. Schematic, 4.2. HDL, 4.3. atd. 5. Po nastavení. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 3 / 56

4 Volba typu obvodu. Po nastavení. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 4 / 56

5 Založení kořenového zdrojového souboru. Pro založení nového zdrojového kořenového souboru Y14SAP Struktura a architektura počítačů 5 / 56

6 Založení kořenového zdrojového souboru. 1. Volba typu zdrojového souboru. 2. Zadání jména souboru. 3. Po nastavení. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 6 / 56

7 Založení kořenového zdrojového souboru rekapitulace. Vytvoření souboru. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 7 / 56

8 Založení kořenového zdrojového souboru. Další krok. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 8 / 56

9 Přidání existujícího zdrojového souboru. Aktuálně není využito! Další krok. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 9 / 56

10 Rekapitulace dat projektu. Dokončení založení projektu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 10 / 56

11 Start projektu v ISE. Volba zdrojového souboru. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 11 / 56

12 Tvorba zdrojového souboru. Editace a posun grafických prvků. Propojovací vodič. V/V porty. Vkládání logických bloků. Okna volby logických komponentů. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 12 / 56

13 Tvorba zdrojového souboru. 1. Editační režim práce. 2. Klikem na symbol rozhraní se aktivuje okno editace rozhraní. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 13 / 56

14 Tvorba zdrojového souboru. Klikem na tento symbol přepneme okno editace. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 14 / 56

15 Tvorba zdrojového souboru. Definujeme označení přijatelné pro uživatele. Okno uzavřeme. Postupně přejmenujeme všechny symboly rozhraní. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 15 / 56

16 Tvorba zdrojového souboru. Pro další práci na projektu přepneme do záložky Design. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 16 / 56

17 Přiřazení PINů obvodu k příslušným signálům prostřednictvím souboru *.UCF. Požadavek na kopírování a připojení souboru do projektu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 17 / 56

18 Nalezení, kopírování a připojení souboru *.UCF do projektu. Nalezení souboru *.UCF v zadaném adresáři. Provedu kopírování a připojení souboru. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 18 / 56

19 Kontrola, kopírování a připojeni souboru do projektu. Dokončení kopírování a připojení. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 19 / 56

20 Úprava souboru popisu PINů obvodu. Volba souboru *.UCF. Klikem na symbol se otevře okno textové editace souboru *.UCF. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 20 / 56

21 Otevření textového editoru. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 21 / 56

22 Vzorový soubor přiřazení některých pinů na přípravku BASYS 2 pro předmět Y14SAP. # Vstup: hodin NET "clk_1hz" LOC = C8 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "clk_50mhz" LOC = B8 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "clk_50mhz" SLEW = FAST; NET "clk_50mhz" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; NET "clk_50mhz" TNM_NET = clk_50mhz; TIMESPEC TS_clk_50MHz = PERIOD "clk_50mhz" 20 ns HIGH 50 %; # Vstup: PREPINACE NET "sw_0" LOC = P11 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "sw_1" LOC = L3 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "sw_2" LOC = K3 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "sw_3" LOC = B4 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "sw_4" LOC = G3 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "sw_5" LOC = F3 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "sw_6" LOC = E2 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "sw_7" LOC = N3 IOSTANDARD = LVCMOS33; # Vstup: TLACITKA NET "btn_0" LOC = G12 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "btn_1" LOC = C11 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "btn_2" LOC = M4 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "btn_3" LOC = A7 IOSTANDARD = LVCMOS33; # Vystup: LED diody na cislici zobrazovace NET "ca" LOC = L14 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "cb" LOC = H12 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "cc" LOC = N14 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "cd" LOC = N11 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "ce" LOC = P12 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "cf" LOC = L13 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "cg" LOC = M12 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "dp" LOC = N13 IOSTANDARD = LVCMOS33; # Vystup: Volba cislice v zobrazovaci NET "an_0" LOC = F12 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "an_1" LOC = J12 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "an_2" LOC = M13 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "an_3" LOC = K14 IOSTANDARD = LVCMOS33; # Vystup: LED diody u prepinacu NET "ld_0" LOC = M5 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "ld_1" LOC = M11 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "ld_2" LOC = P7 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "ld_3" LOC = P6 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "ld_4" LOC = N5 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "ld_5" LOC = N4 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "ld_6" LOC = P4 IOSTANDARD = LVCMOS33; NET "ld_7" LOC = G1 IOSTANDARD = LVCMOS33; Stručný popis souboru definice přiřazení PINů. # jednořádkový komentář, Popis významu přiřazovacího výrazu. NET "jménosignálu" LOC = označenípinu IOSTANDARD = typportu; Při provádění editace pro konkrétní úlohu budou nevyužité řádky v definičním souboru transformovány (převedeny) pomocí znaku " # " na jednořádkový komentář nebo budou ze souboru příslušné řádky odstraněny. Jména signálů musí být sjednocena mezi souborem *.UCF a zdrojovým souborem popisu logické funkce. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 22 / 56

23 Přiřazení PINů obvodu u vzorového příkladu k příslušným signálům. Obsah souboru *.UCF # Vstup: TLACITKA NET X0 LOC = G12 IOSTANDARD = LVCMOS33; # oznaceni na desce btn_0 NET X1 LOC = C11 IOSTANDARD = LVCMOS33; # oznaceni na desce btn_1 # Vystup: LED diody u prepinacu NET Y LOC = M5 IOSTANDARD = LVCMOS33; # oznaceni na desce ld_0 Y14SAP Struktura a architektura počítačů 23 / 56

24 Překlad zdrojového souboru. Volba překladu ze zdrojové podoby do logického a technologického schématu. Spuštění překladu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 24 / 56

25 Překlad zdrojového souboru. Zobrazení technologického schématu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 25 / 56

26 Překlad zdrojového souboru. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 26 / 56

27 Překlad zdrojového souboru. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 27 / 56

28 Překlad zdrojového souboru. Přesun vybraných komponent. Volba komponent pro zobrazení technologického schématu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 28 / 56

29 Překlad zdrojového souboru. Přesunuté komponenty. Generování technologického schématu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 29 / 56

30 Překlad zdrojového souboru. Technologické schéma. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 30 / 56

31 Překlad zdrojového souboru technologické schéma. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 31 / 56

32 Simulace logické funkce obvodu Inicializace simulace (behaviorální simulace). 1. Přepnutí do simulace logické funkce. 2. Přidat soubor popisu průběhu simulace. 3. Volba Behavioral simulace. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 32 / 56

33 Simulace logické funkce obvodu Založení testovacího souboru. Volba typu souboru. VHDL Test Bench Y14SAP Struktura a architektura počítačů 33 / 56

34 Simulace logické funkce obvodu Založení testovacího souboru formátu VHDL. 1. pojmenování testovacího souboru. 2. Další krok. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 34 / 56

35 Simulace logické funkce obvodu Připojení testovacího souboru do projektu. Odsouhlasení připojení souboru do projektu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 35 / 56

36 Simulace logické funkce obvodu Rekapitulace. Založení souboru a jeho připojení do projektu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 36 / 56

37 Simulace logické funkce obvodu Spuštění editoru pro soubory ve formátu VHDL. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 37 / 56

38 Simulace logické funkce obvodu ukázka souboru VHDL popisujícího připojení a časový průběh vstupních signálů pro testování vlastností logické funkce. LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.numeric_std.all; LIBRARY UNISIM; USE UNISIM.Vcomponents.ALL; ENTITY navod_1_navod_1_sch_tb IS END navod_1_navod_1_sch_tb; ARCHITECTURE behavioral OF navod_1_navod_1_sch_tb IS COMPONENT navod_1 PORT( Y : OUT STD_LOGIC; X0 : IN STD_LOGIC; X1 : IN STD_LOGIC); END COMPONENT; SIGNAL VYSTUP : STD_LOGIC; SIGNAL VSTUP_A : STD_LOGIC; SIGNAL VSTUP_B : STD_LOGIC; BEGIN UUT: navod_1 PORT MAP( Y => VYSTUP, X0 => VSTUP_A, X1 => VSTUP_B ); -- *** Test Bench - User Defined Section *** tb : PROCESS BEGIN Rozhranní simulované komponenty. Připojení vstupních signálů ke komponentě. VSTUP_A <= '0'; VSTUP_B <= '0'; wait for 20ns; -- VSTUP_A <= '1'; VSTUP_B <= '0'; wait for 20ns; -- VSTUP_A <= '0'; VSTUP_B <= '0'; wait for 20ns; -- VSTUP_A <= '0'; VSTUP_B <= '1'; wait for 20ns; -- VSTUP_A <= '0'; VSTUP_B <= '0'; wait for 20ns; -- VSTUP_A <= '1'; VSTUP_B <= '1'; wait for 20ns; -- VSTUP_A <= '0'; VSTUP_B <= '0'; wait for 20ns; -- WAIT; -- will wait forever END PROCESS; -- *** End Test Bench - User Defined Section *** END; Definování časového průběhu vstupních signálů. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 38 / 56

39 Simulace logické funkce obvodu. Po doplnění časové posloupnosti vstupních signálů do logického obvodu se provede: 1. Volba logické simulace Behavioral Soubor popisující časový průběh vstupních signálů je připraven. 2. Kontrola správnosti testovacího souboru. 3. Volba simulace. 4. Spuštění simulace, start programu ISim. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 39 / 56

40 Simulace logické funkce obvodu Spuštění prostředí programu ISim. Výběr testovacího souboru VHDL a jeho otevření v simulátoru. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 40 / 56

41 Simulace logické funkce obvodu Otevření a zobrazení programu časového popisu průběhu vstupních signálu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 41 / 56

42 Simulace logické funkce obvodu Nastavení bodu zastavení simulace. Nastaveni bodu zastavení simulace Breakpoint. Reset simulace. Start simulace. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 42 / 56

43 Simulace logické funkce obvodu Krokování a zastavení simulace na výrazu v řádce č.: 73. Aktuální příkazový řádek simulace. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 43 / 56

44 Simulace logické funkce obvodu Průběh signálů při simulaci. 1. Zobrazení celého průběhu simulace. Zobrazení celé časové osy. Aktivní signály. např.: Pro detekci náběžné (sestupné) hrany. Ikony přesunu časové značky na začátek (konec) simulace. Ikony pro vyhledávání hran u aktivních signálů. Ve směru časových přírůstků nebo zpětně. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 44 / 56

45 Simulace logické funkce obvodu Celý časový průběh odezvy na zvolený průběh vstupních signálů. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 45 / 56

46 Simulace logické funkce obvodu Časové značky. Ikona vložení pevné časové značky. Poloha aktuální časové značky. Ikony vyhledávání hran u aktivních signálů, provádějí posun aktivní časové značky po hranách. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 46 / 56

47 Simulace logické funkce obvodu Uložení zvolené konfigurace simulačního programu ISim. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 47 / 56

48 Simulace logické funkce obvodu behaviorální simulace. Ikona pro načtení souboru (např.: konfigurace simulátoru.) Y14SAP Struktura a architektura počítačů 48 / 56

49 Překlad zdrojového souboru. Implementace technologického schématu do požadovaného obvodu. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 49 / 56

50 Časová simulace logické funkce obvodu Post Route simulace. 1. Volba časové simulace Post-Route Soubor popisující časový průběh vstupních signálů je převzat ze simulace logické funkce obvodu. 2. Kontrola správnosti testovacího souboru. 3. Volba simulace. 4. Spuštění simulace. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 50 / 56

51 Časová simulace logické funkce obvodu Je využit identický soubor definující časový průběh vstupů jako u logické simulace obvodu a také identický soubor konfigurace simulátoru ISim. Zpoždění signálu průchodem logickou funkcí je t = 7,225 [ns]. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 51 / 56

52 Časová simulace logické funkce obvodu Respektuje časové zpoždění signálů v obvodu. Zpoždění signálu průchodem logickou funkcí je t = 7,225 [ns]. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 52 / 56

53 Překlad zdrojového souboru. Generování souboru konfigurace příslušného obvodu FPGA. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 53 / 56

54 Spuštění programu Adept. Postup: 1. Připojit desku přípravku BASYS 2 prostřednictvím USB kabelu k PC. 2. Přepnout přepínač SW8 do polohy ON. 3. Spustit program Adept. Program sám identifikuje typ připojeného přípravku a příslušné obvody na přípravku. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 54 / 56

55 Práce s programem Adept. Identifikace přípravku. Identifikace instalovaného obvodu FPGA. Identifikace instalované konfigurační paměti pro obvod FPGA. Vyhledání a volba konfiguračního souboru *.BIT. Např.: navod_01.bit Y14SAP Struktura a architektura počítačů 55 / 56

56 Práce s programem Adept. Spuštění konfigurace obvodu FPGA zadaným souborem. Aktuální konfigurační soubor. Y14SAP Struktura a architektura počítačů 56 / 56

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler

Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem... 3 Nástrojová lišta... 4 Pracovní

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Cíl přednášky: Vysvětlit principy konstrukce a principy činnosti sběrnice PCI, dát je do relace s obecnými principy konstrukce systémových sběrnic. Upozornit na odlišnosti konstrukce sběrnice PCI od předcházejících

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á

fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú Õ µ± µ? ±Æ ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á Obsah 2 Obsah OBSAH... 2 PŘ EHLED VERZÍ... 6 ROZSAH POUŽITÍ... 7 Varianty sestav zařízení... 7 Zabezpečeníprostor...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

OBSAH. 3 Začínáme pracovat s operačním systémem Linux...15

OBSAH. 3 Začínáme pracovat s operačním systémem Linux...15 Obsah vii OBSAH LINUX PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1 Úvod...3 1.1 Kdo by si měl přečíst tuto knihu...3 1.1.1 Co byste měli uělat, než začnete tuto knihu číst...3 1.2 Kdy se můžete čtení této knihy vyhnout...4 1.3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více