Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji."

Transkript

1 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: IČ: CZ (firma je plátcem PH) bankovní spojení: AVJ banka, a. s., pobočka Praha 5, č. BÚ /4100 Vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví: - za dlouhodobý majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jehož vstupní cena přesahuje Kč ,-- v případě samostatných hmotných movitých věcí nebo Kč ,-- v případě dlouhodobého nehmotného majetku - majetek, který splňuje kritérium dlouhodobosti, ale nesplňuje výše uvedená cenová kritéria, se účtuje přímo do nákladů - úroky z úvěru čerpaného na pořízení M se vždy účtují přímo do nákladů - daňové odpisy: zrychlené (degresivní) - účetní odpisy: rovnoměrné, výpočet a zaúčtování se provádí každý měsíc počínaje následujícím měsícem po měsíci, kdy byl M zařazen do používání; měsíční odpis se zaokrouhluje na celé koruny nahoru - evidence zásob se vede způsobem A - při vyskladňování zásob se používá metoda FIFO - skladník nese 60% hmotnou odpovědnost, manko je hrazeno srážkou ze mzdy - pro mouku (materiál) je stanovena norma přirozených úbytků ve výši max. 40 % z celkového zjištěného manka - pokladník má plnou hmotnou odpovědnost za hotovost a ceniny, manko je hrazeno v hotovosti - účetním obdobím je kalendářní rok 1

2 Počáteční zůstatky na rozvahových účtech k xx 013 Software , Bank.úvěry krátk , Oprávky k softwaru , odavatelé ,-- (Z Holas, Primus, TIS ) 021 Stavby , Přijaté zálohy ,-- (O Kytka, potraviny ) 081 Oprávky ke stavbám , Zaměstnanci , SHMV , Zúčt. s institucemi SZP , Oprávky k SHMV , Ostatní přímé daně , Pozemky , Ostatní daně a poplatky 4 000,-- (daň silniční) 112 Materiál na skladě , Jiné závazky ,-- (mouka, cukr, vejce, máslo) 119 Materiál na cestě , ohadné účty pasivní ,-- (dodávka cukru) (nevyfakt. dodávka másla) 123 Výrobky , Základní kapitál ,-- (chléb, sladké a slané pečivo) 132 Zboží , Rezervní fond ,-- (balené vody, cukrovinky) 211 Pokladna , VH ve schval. řízení , Bankovní účty , louh. bank. úvěry , Majetkové CP k obchod , Odběratelé ,-- (Frída, Korbel, Ráj.) 314 Poskytnuté zálohy (PREG, mlýny, mlékárny ) ,-- Skladní karta materiálu mouka (MJ = 1 kg) atum Množství v kg Cena za Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , , , , , , , , (manko) , ,-- Skladní karta zboží voda neperlivá balená 0,5 l (MJ = 1 ks) atum Množství v ks Cena za Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , ,-- 800, , , , , , , , (přebytek) , ,90 2

3 Vnitřní účetní doklad č. 1 Počáteční zůstatky na rozvahových účtech k xx Otevření aktivních účtů Otevření pasivních účtů xx Moučková xx Karasová xx Žák , , , ,-- Příjmový pokladní doklad xxxx Přijato od: ===1 725,-- Jaroslava uška, Nádražní 921, Beroun Přílohy: č. 1 Jedentisícsedmsetdvacetpět====================== Účt. předpis - al Kč Účel: Záloha na dodávku svatebních koláčů vč. PH 15 % xx Karasová xx Žák Výdejka č. 1 Odebírající útvar: 0200 Výrobna, 0300 Prodejna Vydávající útvar: 0100 Sklad xx Karasová Účel: výdej materiálu a zboží Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč žádané vydané mouka kg neper. voda 0,5 l ks Vydal: xx Janák Přijal: xx Šíp xx Žák 3

4 odavatel: Středočeské mlékárny, a. s. Pražská Hořovice Peněžní ústav: CT banka, a. s., Beroun Číslo účtu: 21648/8500 Příjemce: viz odběratel Způsob dopravy: dodavatelem Objednávka číslo (KS): 1546 z xx odací list číslo: 15 Označení dodávky Množství Cena za MJ bez PH FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: IČ: CZ Odběratel: Faktura číslo: 15 KS: 0008 Úhrada: bank. převodem IČ: IČ:CZ atum splatnosti: atum uskuteč. zdan. plnění: atum odeslání faktury: Cena celkem bez PH Sazba PH v % PH v Kč xx xx xx xx Cena celkem Máslo 250 kg 80, , , ,-- ======== Poznámka: Zásilku másla jsme Vám dodali již xx (tj. v loňském roce). Středočeské mlékárny, a. s. Pražská Hořovice Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %. Fakturoval: Rusková, linka 650 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %., Příjmový pokladní xx doklad Přílohy: 1 Přijato od: AVJ banka, a. s., Praha 5 ===30 000,-- Třicettisíc================== č. 2 Účel: Převedení hotovosti z bank. účtu do pokladny Účt. předpis - al Kč oplnění pokladní hotovosti xx Karasová xx Žák Vystaveno: Rudná, 10. ledna 20xx Částka Kč ===25 000,-- Za tuto směnku zaplatím Splatnost: 31. března 20xx na řad (komu): Středočeské mlékárny, a. s., Pražská 119, Hořovice Částka slovy: Splatno u: CT banka, a. s., Beroun vacetpěttisíc======================= Výstavce: 4 Ing. Eva Karasová

5 Příjemka č. 1 Přijímající útvar: 0100 Sklad odavatel: Cukrovary, a. s., Kutná Hora xx Karasová ruh příjmu: Cukr vyfakturovaný v prosinci 20xx (tj. v loňském roce) Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč cukr kg , ,-- Převzal: xx Janák xx Žák Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: ===484,-- rogerie M, Husovo nám. 468, Beroun Účel: Nákup úklidových prostředků Úklidové prostředky (smluvní cena) PH 21 % xx Karasová č. 1 Přílohy: 1 (paragon) Čtyřistaosmdesátčtyři============================= Účt. předpis - Kč xx Žák Tvorba zákonné rezervy na opravu pece ve výrobně Tvorba zák. rezervy , , xx Moučková xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 2 Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: Janu Stejskalovi manažerovi odbytu ===2 000,-- Účel: Záloha na pracovní cestu vatisíce============================ č. 2 Přílohy: Účt. předpis - Kč xx Karasová xx Žák 5

6 xx Přijato od: ===4 721,-- Účel: Příjmový pokladní doklad č. 3 Přílohy: Potraviny Racochejl, Přímá 191, Čtyřitisícesedmsetdvacetjedna================== prodej a doprava chleba a pečiva Účt.předpis-al Kč Prodej chleba a pečiva (výrobků) 4 000,-- PH 15 % oprava chleba a pečiva 100,-- PH 21 % xx Karasová xx Žák Vyskladnění prodaného chleba a pečiva Chléb a pečivo 3 200, , xx Moučková xx Karasová xx Žák Výdejka č. 2 Výdajový pokladní doklad Přílohy: xx Vyplaceno: Auto Špaček, Jeremiášova 1243, Praha 5 ===80 000,-- Osmdesáttisíc======================== Účel: Záloha na pořízení nákladního auta (bude zúčtována v lednu) Účt. předpis - Kč č xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 3 Rozdělení disponibilního zisku za předchozí účetní období rezervní fond 5 % ostatní fondy 10 % podíly na zisku , ,-- srážková daň 15 % zvýšení zákl. kapitálu , ,-- nerozdělený zisk 6

7 xx Moučková xx Karasová xx Žák odavatel: PREG, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10 Peněžní ústav: HAN banka, a. s., Praha 10 Číslo bankovního účtu: / xx odávka elektřiny PH 21 % zaplacená záloha (bez PH) PH 21 % ze zálohy k úhradě FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: IČ: CZ Odběratel: Faktura číslo: 1529 KS: 0308 VS: Úhrada: bezhotovostní IČ: IČ: CZ atum splatnosti: xx Kč ,-- Kč ,-- - Kč ,-- - Kč ,-- Kč ,-- ========== Fakturoval: Lacková, linka 518 PREG, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10 Výdejka č. 3 Vyskladnění sladkého pečiva pro O Kytka Sladké pečivo , , xx Moučková xx Karasová xx Žák 7

8 odavatel: Peněžní ústav: AVJ banka, a. s., Praha 5 Číslo účtu: /4100 Příjemce: O Kytka Způsob dopravy: odběratelem Objednávka číslo (KS): 2618 z xx odací list číslo: 2 Označení dodávky MJ Cena za MJ bez PH FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: Faktura číslo: KS: 0008 IČ: VS: CZ Úhrada: bank. převodem Odběratel: Obchodní dům Kytka, a. s. vořákova Kladno IČ: IČ: CZ atum splatnosti: atum uskuteč. zdan. plnění: atum odeslání faktury: Cena celkem bez PH Sazba PH v % PH v Kč xx xx xx xx Cena celkem Sladké pečivo ks 9, , , ,-- Zúčtování zálohy , , ,-- oplatek 9 200,-- Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,1 %. Fakturoval: Andrlová, l. 216 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %. Vnitřní účetní doklad č. 4 Účty z pracovní cesty (Jan Stejskal, manažer odbytu) Cestovné 1 730, , xx Moučková xx Karasová xx Žák 8

9 Příjmový pokladní doklad xx Přijato od: ===270,-- Jana Stejskala manažera odbytu Účel: vrácení nevyčerpané zálohy z pracovní cesty přeplatek z pracovní cesty xx Karasová č. 4 Přílohy: 1 (cest. příkaz) věstěsedmdesát=============================== Účt. předpis - al Kč xx Žák Příjemka č. 2 Upečeny svatební koláčky pro p. uška Svateb. koláčky 2 800, , xx Moučková xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 5 Emise akcií 300 ks, jmenovitá hodnota 1000,--, tržní hodnota 1200,-- Emise akcií JH Emisní ážio xx Moučková xx Karasová xx Žák Výdejka č. 4 Odebírající útvar: 0200 Výrobna, 0300 Prodejna Vydávající útvar: 0100 Sklad xx Karasová Účel: výdej materiálu a zboží Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč žádané vydané mouka m neper. voda 0,5 l ks Vydal: xx Janák Přijal: xx Šíp xx Žák 9

10 Výdajový pokladní doklad xx Přílohy: Vyplaceno: Ing. Karolíně Jánské, rimlova 619, Praha 5 ===4 840,-- Čtyřitisíceosmsetčtyřicet======================== Účel: Zpracování účetnictví a daňové poradenství Účetní a daňové služby smluvní cena PH 21 % xx Karasová č. 4 Účt. předpis - Kč xx Žák odavatel: Peněžní ústav: AVJ banka, a. s., Praha 5 Číslo účtu: /4100 Příjemce: p. ušek Způsob dopravy: dodavatelem Objednávka číslo (KS): 1 z xx odací list číslo: 3 Označení dodávky Svatební koláčky MJ 320 ks Cena za MJ bez PH 10,-- FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: IČ: CZ Odběratel: Faktura číslo: 2 KS: 0008 Úhrada: příkazem k úhradě Jaroslav ušek Nádražní Beroun atum splatnosti: atum uskuteč. zdan. plnění: atum odeslání faktury: Cena celkem bez PH 3 200,-- Sazba PH v % 15 PH v Kč 480, xx xx xx xx Cena celkem 3 680,-- Neperlivé vody 0,5 l 60 ks 11,-- 660, ,-- 759,-- oprava 200, ,-- 242,-- Zúčtování zálohy , , ,-- K úhradě 2 956,-- ======= 10 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,1 %. Fakturoval: Andrlová, l. 216 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %.

11 11

12 Výdejka č. 5 Kupující: Jaroslav ušek, Beroun Vydávající útvar: 0100 Sklad xx Karasová Účel: vyskladnění neperlivé vody balené 0,5 l Kód SKP Název zboží MJ Množství žádané vydané neper. voda 0,5 l ks Vydal: xx Janák Přijal: xx ušek Cena za MJ xx Žák Celkem Kč odavatel: Auto Špaček Jeremiášova Praha 5 Peněžní ústav: AVJ banka, a. s., Praha 5 Číslo bankovního účtu: / xx FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: IČ: CZ Odběratel: Faktura číslo: 10 KS: 0008 Úhrada: bankovním převodem IČ: IČ: CZ atum splatnosti: xx Fakturujeme Vám dodání: nákladního auta smluvní cena PH 21 % zúčtovaná záloha k úhradě , , , ,-- Auto Špaček Jeremiášova Praha 5 Fakturoval: Chlupská, linka 7568 Zápis o zařazení M do používání č. 1 Inventární číslo: 28 Název M: nákladní auto odavatel: Auto Špaček, Jeremiášova 1243, Praha 5 Vstupní cena: Zařazeno do používání: xx Účetní odpisy: doba používání 4 roky aňové odpisy: 2. odpisová skupina Účastníci přejímacího řízení: Kalousek, Čoupek, Sýkora xx Karasová Přijal: xx Sýkora xx Žák 12

13 Zápis o vyřazení M z používání Inventární číslo: 12 Název M: nákladní auto odavatel: Autosalón Jandura, Plzeň ůvod vyřazení: krádež neznámým pachatelem Způsob vyřazení: škoda Č. Kč 1. Pořizovací cena ,-- 2. Zůstatková cena ,-- č. 1 Likvidační komise: Kalousek, Čoupek, Sýkora Vydal: xx Karasová xx Sýkora xx Žák Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: ===6 534,-- PETEX, s. r. o., Plzeňská 651, Beroun Účel: Oprava osvětlení ve výrobně Oprava osvětlení smluvní cena PH 21 % xx Karasová č. 5 Přílohy: Šesttisícpětsettřicetčtyři=================== Účt. předpis - Kč xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 6 Inventarizační rozdíly k xx hotovost - schodek 150,-- 150,-- mouka - manko 55,20 55,20 mouka - přirozený úbytek 36,80 36,80 neper. vody - přebytek 24,90 24,90 předpis schodku k náhradě pokladníkovi předpis manka k náhradě skladníkovi xx Moučková xx Karasová xx Žák 13

14 Příjmový pokladní doklad xx Přijato od: ===150,-- Hedviky Vlčkové - pokladní Účel: Úhrada schodku v pokladně Úhrada schodku pokladníkem xx Karasová Přílohy: č. 5 Jednostopadesát================================== Účt. předpis - al Kč xx Žák Zúčtovací a výplatní listina za leden 20xx č. 1 Pracovník Hrubá SP ZP Záloha na obrovolné Srážka K výplatě mzda 6,5 % 4,5 % daň srážky manka Moučková Janák (skladník) (pokladní) Karasová Ostatní Celkem Hrazené SP 25 % Hrazené ZP 9 % xx Moučková Vnitřní účetní doklad č. 7 Hrazené sociální a zdravotní pojištění xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 8 Odpisy dlouhodobého majetku za leden 20xx Software 5 000, ,-- Stavby , ,-- SMV , , xx Moučková xx Karasová xx Žák 14

15 Vystaveno: Kladno, 31. ledna 20xx Za tuto směnku zaplatím Částka: Kč ===12 000,-- Splatnost: 30. dubna 20xx na řad (komu):,, Částka slovy: vanácttisíc=============================== Splatno u: AVJ banka, a. s., Praha 5 Výstavce: Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: AVJ banka, a. s., Praha 5 ===15 000,-- Účel: Převedení hotovosti z pokladny na bankovní účet Odvod hotovosti na BÚ xx Karasová Mgr. Jiří Šimáček Obchodní dům KYTKA, a.s. vořákova Kladno č. 6 Přílohy: 1 (pokladní složenka) Patnácttisíc============================= Účt. předpis - Kč Výpis z bankovního účtu č. 1 / 20xx za období xx xx xx Žák AVJJ BBAANNKK AA,,, AA... SS... JJAANNSSKKÉÉHHOO PPRRAAHHAA 55 číslo bank. účtu: /4100 poč. zůstatek: ,-- název bank. účtu: měna: CZK kreditní obrat: ,-- frekvence: měsíčně debetní obrat: ,-- distribuce: poštou kon. zůstatek: ,-- datum označení operace Kč Frída, s. r. o., Zdice , Potraviny Chroust Beroun, záloha na pečivo , Z Holas, Loděnice , Výběr hotovosti z bankovního účtu , AVJ banka, a. s., Praha 5 splátka krátk. úvěru , Výplaty prosincových mezd zaměstnancům , Odvod sociálního a zdravotního pojištění , Odvod zálohy na daň z příjmů fyzických osob , oplatek daně silniční za prosinec min. roku , Splacení upsaných akcií upisovateli (akcionáři) , PREG, a. s., Praha , Prodej krátkodobých akcií , Měsíční platba nájemného za sklad (bez PH) , Připsání hotovosti na bankovní účet , Za vedení účtu, výpisy a transakce - 580, Úroky z účtu 72, Úroky z úvěru ,-- 15

16 Vnitřní účetní doklad č. 9 Snížení stavu majetkových cenných papírů k obchodování (všechny prodány) Úbytek akcií xx Moučková xx Karasová xx Žák Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: ===370,-- Kateřině Moučkové - asistentce Účel: Poštovné a poštovní známky č. 7 Přílohy: 1 (potvrzení z pošty) Třistasedmdesát============================= Účt. předpis - Kč Poštovné 110,-- Nákup poštovních známek 20 ks za 13, xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 10 Celkové zvýšení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku Zápis ZK v OR xx Moučková xx Karasová xx Žák 16

17 Vycházejte z vnitřních směrnic a podle účetních dokladů zaúčtujte v deníku: Č. oklad Kč 17

18 Č. oklad Kč 18

19 Č. oklad Kč 19

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby OBSAH strana BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Spořicí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více