Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji."

Transkript

1 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: IČ: CZ (firma je plátcem PH) bankovní spojení: AVJ banka, a. s., pobočka Praha 5, č. BÚ /4100 Vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví: - za dlouhodobý majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jehož vstupní cena přesahuje Kč ,-- v případě samostatných hmotných movitých věcí nebo Kč ,-- v případě dlouhodobého nehmotného majetku - majetek, který splňuje kritérium dlouhodobosti, ale nesplňuje výše uvedená cenová kritéria, se účtuje přímo do nákladů - úroky z úvěru čerpaného na pořízení M se vždy účtují přímo do nákladů - daňové odpisy: zrychlené (degresivní) - účetní odpisy: rovnoměrné, výpočet a zaúčtování se provádí každý měsíc počínaje následujícím měsícem po měsíci, kdy byl M zařazen do používání; měsíční odpis se zaokrouhluje na celé koruny nahoru - evidence zásob se vede způsobem A - při vyskladňování zásob se používá metoda FIFO - skladník nese 60% hmotnou odpovědnost, manko je hrazeno srážkou ze mzdy - pro mouku (materiál) je stanovena norma přirozených úbytků ve výši max. 40 % z celkového zjištěného manka - pokladník má plnou hmotnou odpovědnost za hotovost a ceniny, manko je hrazeno v hotovosti - účetním obdobím je kalendářní rok 1

2 Počáteční zůstatky na rozvahových účtech k xx 013 Software , Bank.úvěry krátk , Oprávky k softwaru , odavatelé ,-- (Z Holas, Primus, TIS ) 021 Stavby , Přijaté zálohy ,-- (O Kytka, potraviny ) 081 Oprávky ke stavbám , Zaměstnanci , SHMV , Zúčt. s institucemi SZP , Oprávky k SHMV , Ostatní přímé daně , Pozemky , Ostatní daně a poplatky 4 000,-- (daň silniční) 112 Materiál na skladě , Jiné závazky ,-- (mouka, cukr, vejce, máslo) 119 Materiál na cestě , ohadné účty pasivní ,-- (dodávka cukru) (nevyfakt. dodávka másla) 123 Výrobky , Základní kapitál ,-- (chléb, sladké a slané pečivo) 132 Zboží , Rezervní fond ,-- (balené vody, cukrovinky) 211 Pokladna , VH ve schval. řízení , Bankovní účty , louh. bank. úvěry , Majetkové CP k obchod , Odběratelé ,-- (Frída, Korbel, Ráj.) 314 Poskytnuté zálohy (PREG, mlýny, mlékárny ) ,-- Skladní karta materiálu mouka (MJ = 1 kg) atum Množství v kg Cena za Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , , , , , , , , (manko) , ,-- Skladní karta zboží voda neperlivá balená 0,5 l (MJ = 1 ks) atum Množství v ks Cena za Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , ,-- 800, , , , , , , , (přebytek) , ,90 2

3 Vnitřní účetní doklad č. 1 Počáteční zůstatky na rozvahových účtech k xx Otevření aktivních účtů Otevření pasivních účtů xx Moučková xx Karasová xx Žák , , , ,-- Příjmový pokladní doklad xxxx Přijato od: ===1 725,-- Jaroslava uška, Nádražní 921, Beroun Přílohy: č. 1 Jedentisícsedmsetdvacetpět====================== Účt. předpis - al Kč Účel: Záloha na dodávku svatebních koláčů vč. PH 15 % xx Karasová xx Žák Výdejka č. 1 Odebírající útvar: 0200 Výrobna, 0300 Prodejna Vydávající útvar: 0100 Sklad xx Karasová Účel: výdej materiálu a zboží Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč žádané vydané mouka kg neper. voda 0,5 l ks Vydal: xx Janák Přijal: xx Šíp xx Žák 3

4 odavatel: Středočeské mlékárny, a. s. Pražská Hořovice Peněžní ústav: CT banka, a. s., Beroun Číslo účtu: 21648/8500 Příjemce: viz odběratel Způsob dopravy: dodavatelem Objednávka číslo (KS): 1546 z xx odací list číslo: 15 Označení dodávky Množství Cena za MJ bez PH FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: IČ: CZ Odběratel: Faktura číslo: 15 KS: 0008 Úhrada: bank. převodem IČ: IČ:CZ atum splatnosti: atum uskuteč. zdan. plnění: atum odeslání faktury: Cena celkem bez PH Sazba PH v % PH v Kč xx xx xx xx Cena celkem Máslo 250 kg 80, , , ,-- ======== Poznámka: Zásilku másla jsme Vám dodali již xx (tj. v loňském roce). Středočeské mlékárny, a. s. Pražská Hořovice Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %. Fakturoval: Rusková, linka 650 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %., Příjmový pokladní xx doklad Přílohy: 1 Přijato od: AVJ banka, a. s., Praha 5 ===30 000,-- Třicettisíc================== č. 2 Účel: Převedení hotovosti z bank. účtu do pokladny Účt. předpis - al Kč oplnění pokladní hotovosti xx Karasová xx Žák Vystaveno: Rudná, 10. ledna 20xx Částka Kč ===25 000,-- Za tuto směnku zaplatím Splatnost: 31. března 20xx na řad (komu): Středočeské mlékárny, a. s., Pražská 119, Hořovice Částka slovy: Splatno u: CT banka, a. s., Beroun vacetpěttisíc======================= Výstavce: 4 Ing. Eva Karasová

5 Příjemka č. 1 Přijímající útvar: 0100 Sklad odavatel: Cukrovary, a. s., Kutná Hora xx Karasová ruh příjmu: Cukr vyfakturovaný v prosinci 20xx (tj. v loňském roce) Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč cukr kg , ,-- Převzal: xx Janák xx Žák Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: ===484,-- rogerie M, Husovo nám. 468, Beroun Účel: Nákup úklidových prostředků Úklidové prostředky (smluvní cena) PH 21 % xx Karasová č. 1 Přílohy: 1 (paragon) Čtyřistaosmdesátčtyři============================= Účt. předpis - Kč xx Žák Tvorba zákonné rezervy na opravu pece ve výrobně Tvorba zák. rezervy , , xx Moučková xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 2 Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: Janu Stejskalovi manažerovi odbytu ===2 000,-- Účel: Záloha na pracovní cestu vatisíce============================ č. 2 Přílohy: Účt. předpis - Kč xx Karasová xx Žák 5

6 xx Přijato od: ===4 721,-- Účel: Příjmový pokladní doklad č. 3 Přílohy: Potraviny Racochejl, Přímá 191, Čtyřitisícesedmsetdvacetjedna================== prodej a doprava chleba a pečiva Účt.předpis-al Kč Prodej chleba a pečiva (výrobků) 4 000,-- PH 15 % oprava chleba a pečiva 100,-- PH 21 % xx Karasová xx Žák Vyskladnění prodaného chleba a pečiva Chléb a pečivo 3 200, , xx Moučková xx Karasová xx Žák Výdejka č. 2 Výdajový pokladní doklad Přílohy: xx Vyplaceno: Auto Špaček, Jeremiášova 1243, Praha 5 ===80 000,-- Osmdesáttisíc======================== Účel: Záloha na pořízení nákladního auta (bude zúčtována v lednu) Účt. předpis - Kč č xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 3 Rozdělení disponibilního zisku za předchozí účetní období rezervní fond 5 % ostatní fondy 10 % podíly na zisku , ,-- srážková daň 15 % zvýšení zákl. kapitálu , ,-- nerozdělený zisk 6

7 xx Moučková xx Karasová xx Žák odavatel: PREG, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10 Peněžní ústav: HAN banka, a. s., Praha 10 Číslo bankovního účtu: / xx odávka elektřiny PH 21 % zaplacená záloha (bez PH) PH 21 % ze zálohy k úhradě FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: IČ: CZ Odběratel: Faktura číslo: 1529 KS: 0308 VS: Úhrada: bezhotovostní IČ: IČ: CZ atum splatnosti: xx Kč ,-- Kč ,-- - Kč ,-- - Kč ,-- Kč ,-- ========== Fakturoval: Lacková, linka 518 PREG, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10 Výdejka č. 3 Vyskladnění sladkého pečiva pro O Kytka Sladké pečivo , , xx Moučková xx Karasová xx Žák 7

8 odavatel: Peněžní ústav: AVJ banka, a. s., Praha 5 Číslo účtu: /4100 Příjemce: O Kytka Způsob dopravy: odběratelem Objednávka číslo (KS): 2618 z xx odací list číslo: 2 Označení dodávky MJ Cena za MJ bez PH FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: Faktura číslo: KS: 0008 IČ: VS: CZ Úhrada: bank. převodem Odběratel: Obchodní dům Kytka, a. s. vořákova Kladno IČ: IČ: CZ atum splatnosti: atum uskuteč. zdan. plnění: atum odeslání faktury: Cena celkem bez PH Sazba PH v % PH v Kč xx xx xx xx Cena celkem Sladké pečivo ks 9, , , ,-- Zúčtování zálohy , , ,-- oplatek 9 200,-- Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,1 %. Fakturoval: Andrlová, l. 216 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %. Vnitřní účetní doklad č. 4 Účty z pracovní cesty (Jan Stejskal, manažer odbytu) Cestovné 1 730, , xx Moučková xx Karasová xx Žák 8

9 Příjmový pokladní doklad xx Přijato od: ===270,-- Jana Stejskala manažera odbytu Účel: vrácení nevyčerpané zálohy z pracovní cesty přeplatek z pracovní cesty xx Karasová č. 4 Přílohy: 1 (cest. příkaz) věstěsedmdesát=============================== Účt. předpis - al Kč xx Žák Příjemka č. 2 Upečeny svatební koláčky pro p. uška Svateb. koláčky 2 800, , xx Moučková xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 5 Emise akcií 300 ks, jmenovitá hodnota 1000,--, tržní hodnota 1200,-- Emise akcií JH Emisní ážio xx Moučková xx Karasová xx Žák Výdejka č. 4 Odebírající útvar: 0200 Výrobna, 0300 Prodejna Vydávající útvar: 0100 Sklad xx Karasová Účel: výdej materiálu a zboží Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč žádané vydané mouka m neper. voda 0,5 l ks Vydal: xx Janák Přijal: xx Šíp xx Žák 9

10 Výdajový pokladní doklad xx Přílohy: Vyplaceno: Ing. Karolíně Jánské, rimlova 619, Praha 5 ===4 840,-- Čtyřitisíceosmsetčtyřicet======================== Účel: Zpracování účetnictví a daňové poradenství Účetní a daňové služby smluvní cena PH 21 % xx Karasová č. 4 Účt. předpis - Kč xx Žák odavatel: Peněžní ústav: AVJ banka, a. s., Praha 5 Číslo účtu: /4100 Příjemce: p. ušek Způsob dopravy: dodavatelem Objednávka číslo (KS): 1 z xx odací list číslo: 3 Označení dodávky Svatební koláčky MJ 320 ks Cena za MJ bez PH 10,-- FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: IČ: CZ Odběratel: Faktura číslo: 2 KS: 0008 Úhrada: příkazem k úhradě Jaroslav ušek Nádražní Beroun atum splatnosti: atum uskuteč. zdan. plnění: atum odeslání faktury: Cena celkem bez PH 3 200,-- Sazba PH v % 15 PH v Kč 480, xx xx xx xx Cena celkem 3 680,-- Neperlivé vody 0,5 l 60 ks 11,-- 660, ,-- 759,-- oprava 200, ,-- 242,-- Zúčtování zálohy , , ,-- K úhradě 2 956,-- ======= 10 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,1 %. Fakturoval: Andrlová, l. 216 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %.

11 11

12 Výdejka č. 5 Kupující: Jaroslav ušek, Beroun Vydávající útvar: 0100 Sklad xx Karasová Účel: vyskladnění neperlivé vody balené 0,5 l Kód SKP Název zboží MJ Množství žádané vydané neper. voda 0,5 l ks Vydal: xx Janák Přijal: xx ušek Cena za MJ xx Žák Celkem Kč odavatel: Auto Špaček Jeremiášova Praha 5 Peněžní ústav: AVJ banka, a. s., Praha 5 Číslo bankovního účtu: / xx FAKTURA AŇOVÝ OKLA IČ: IČ: CZ Odběratel: Faktura číslo: 10 KS: 0008 Úhrada: bankovním převodem IČ: IČ: CZ atum splatnosti: xx Fakturujeme Vám dodání: nákladního auta smluvní cena PH 21 % zúčtovaná záloha k úhradě , , , ,-- Auto Špaček Jeremiášova Praha 5 Fakturoval: Chlupská, linka 7568 Zápis o zařazení M do používání č. 1 Inventární číslo: 28 Název M: nákladní auto odavatel: Auto Špaček, Jeremiášova 1243, Praha 5 Vstupní cena: Zařazeno do používání: xx Účetní odpisy: doba používání 4 roky aňové odpisy: 2. odpisová skupina Účastníci přejímacího řízení: Kalousek, Čoupek, Sýkora xx Karasová Přijal: xx Sýkora xx Žák 12

13 Zápis o vyřazení M z používání Inventární číslo: 12 Název M: nákladní auto odavatel: Autosalón Jandura, Plzeň ůvod vyřazení: krádež neznámým pachatelem Způsob vyřazení: škoda Č. Kč 1. Pořizovací cena ,-- 2. Zůstatková cena ,-- č. 1 Likvidační komise: Kalousek, Čoupek, Sýkora Vydal: xx Karasová xx Sýkora xx Žák Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: ===6 534,-- PETEX, s. r. o., Plzeňská 651, Beroun Účel: Oprava osvětlení ve výrobně Oprava osvětlení smluvní cena PH 21 % xx Karasová č. 5 Přílohy: Šesttisícpětsettřicetčtyři=================== Účt. předpis - Kč xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 6 Inventarizační rozdíly k xx hotovost - schodek 150,-- 150,-- mouka - manko 55,20 55,20 mouka - přirozený úbytek 36,80 36,80 neper. vody - přebytek 24,90 24,90 předpis schodku k náhradě pokladníkovi předpis manka k náhradě skladníkovi xx Moučková xx Karasová xx Žák 13

14 Příjmový pokladní doklad xx Přijato od: ===150,-- Hedviky Vlčkové - pokladní Účel: Úhrada schodku v pokladně Úhrada schodku pokladníkem xx Karasová Přílohy: č. 5 Jednostopadesát================================== Účt. předpis - al Kč xx Žák Zúčtovací a výplatní listina za leden 20xx č. 1 Pracovník Hrubá SP ZP Záloha na obrovolné Srážka K výplatě mzda 6,5 % 4,5 % daň srážky manka Moučková Janák (skladník) (pokladní) Karasová Ostatní Celkem Hrazené SP 25 % Hrazené ZP 9 % xx Moučková Vnitřní účetní doklad č. 7 Hrazené sociální a zdravotní pojištění xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 8 Odpisy dlouhodobého majetku za leden 20xx Software 5 000, ,-- Stavby , ,-- SMV , , xx Moučková xx Karasová xx Žák 14

15 Vystaveno: Kladno, 31. ledna 20xx Za tuto směnku zaplatím Částka: Kč ===12 000,-- Splatnost: 30. dubna 20xx na řad (komu):,, Částka slovy: vanácttisíc=============================== Splatno u: AVJ banka, a. s., Praha 5 Výstavce: Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: AVJ banka, a. s., Praha 5 ===15 000,-- Účel: Převedení hotovosti z pokladny na bankovní účet Odvod hotovosti na BÚ xx Karasová Mgr. Jiří Šimáček Obchodní dům KYTKA, a.s. vořákova Kladno č. 6 Přílohy: 1 (pokladní složenka) Patnácttisíc============================= Účt. předpis - Kč Výpis z bankovního účtu č. 1 / 20xx za období xx xx xx Žák AVJJ BBAANNKK AA,,, AA... SS... JJAANNSSKKÉÉHHOO PPRRAAHHAA 55 číslo bank. účtu: /4100 poč. zůstatek: ,-- název bank. účtu: měna: CZK kreditní obrat: ,-- frekvence: měsíčně debetní obrat: ,-- distribuce: poštou kon. zůstatek: ,-- datum označení operace Kč Frída, s. r. o., Zdice , Potraviny Chroust Beroun, záloha na pečivo , Z Holas, Loděnice , Výběr hotovosti z bankovního účtu , AVJ banka, a. s., Praha 5 splátka krátk. úvěru , Výplaty prosincových mezd zaměstnancům , Odvod sociálního a zdravotního pojištění , Odvod zálohy na daň z příjmů fyzických osob , oplatek daně silniční za prosinec min. roku , Splacení upsaných akcií upisovateli (akcionáři) , PREG, a. s., Praha , Prodej krátkodobých akcií , Měsíční platba nájemného za sklad (bez PH) , Připsání hotovosti na bankovní účet , Za vedení účtu, výpisy a transakce - 580, Úroky z účtu 72, Úroky z úvěru ,-- 15

16 Vnitřní účetní doklad č. 9 Snížení stavu majetkových cenných papírů k obchodování (všechny prodány) Úbytek akcií xx Moučková xx Karasová xx Žák Výdajový pokladní doklad xx Vyplaceno: ===370,-- Kateřině Moučkové - asistentce Účel: Poštovné a poštovní známky č. 7 Přílohy: 1 (potvrzení z pošty) Třistasedmdesát============================= Účt. předpis - Kč Poštovné 110,-- Nákup poštovních známek 20 ks za 13, xx Karasová xx Žák Vnitřní účetní doklad č. 10 Celkové zvýšení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku Zápis ZK v OR xx Moučková xx Karasová xx Žák 16

17 Vycházejte z vnitřních směrnic a podle účetních dokladů zaúčtujte v deníku: Č. oklad Kč 17

18 Č. oklad Kč 18

19 Č. oklad Kč 19

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,- Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč 1 500 000,- 2)

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚLOHA 1. 1 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU

ÚLOHA 1. 1 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU ÚČETNÍ TÝM 2016 Vzorová úloha VZOROVÁ ÚLOHA Společnost EKON, s.r.o. (jediným společníkem firmy je ing. Aleš Strnad, který je zároveň jednatelem společnosti) provozuje činnost od roku 2007, je registrována

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd. zák. rez. F 500 000

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 502 321 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 701 431 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Firma Společnost s ručením omezeným Způsob účtování zásob: A Plátce PH atum vzniku účetní jednotky: 15. 2. 2008 Účetní odpisy = daňové odpisy

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek

Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek Finanční účty (2. účtová třída) Příklad 23 (pokladna, pokladní kniha) Následující účetní případy proúčtujte v deníku (doplňte účetní doklady): 1. Tržby za prodané výrobky 25 000,-- 2. Uhrazena oprava obráběcího

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. VY_32_INOVACE_1199_Doklady_pracovní list. Doklady_pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. VY_32_INOVACE_1199_Doklady_pracovní list. Doklady_pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky.

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

4. Pohledávky a závazky

4. Pohledávky a závazky 4. Pohledávky a závazky Obsah kapitoly: dodavatelsko-odběratelské vztahy dlužník, věřitel pohledávka, dluh (definice, oceňování) pohledávky a dluhy v cizích měnách poskytnuté a přijaté provozní zálohy

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek Pohledávky Vlastní kapitál Závazky Rezervy Uzavření účetních knih,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více