Pracovní list 1 Úvodní test

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní list 1 Úvodní test"

Transkript

1 Pracovní list 1 Úvodní test Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: ČSJ 1. ročník Práce s textem úvodní test Porozumění textu, základní mluvnické dovednosti tvary slov, význam slov, pravopis Literatura, práce s texty všeho druhu Ověřit úroveň znalostí a dovedností žáka Individuální /výklad 1 vyučovací hodina Kopie testu Mgr. Lucie Šafránková Příprava: kopie pracovní listu pro každého studenta Metodické instrukce: -nejprve seznámit žáky se zadáním testu, projít úkoly, případně vysvětlit dotazy k úkolům - ponechat časovou dotaci v plné výši - řešení kroužkují přímo do zadání testu/možno též odpovědi zapisovat na samostatný papír Teoretická část: seznámení s testem - vždy pouze jedna odpověď je správně - pečlivě pročíst texty Praktická část: test Ověření znalostí - evaluace: - vyhodnocení řešení a testů v některé z příštích hodin správné odpovědi: 1A, 2D, 3B, 4C, 5D, 6C, 7C, 8B, 9A, 10B, 11B, 12C, 13D, 14D, 15B, 16C, 17C, 18A, 19D, 20D, 21C, 22A, 23A, 24B, 25D, 26A, 27C, 28B BODOVÁNÍ (návrh): - za každou správnou odpověď 1 bod

2 CELKEM: BODŮ..VÝBORNĚ BODŮ..CHVALITEBNĚ BODŮ..DOBŘE BODŮ. DOSTATEČNĚ 11 0 BODŮ..NEDOSTATEČNĚ Zdroje: Čechová, Marie, Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol, SPN, Praha, 2005 Postavit vejce po Kolumbovi, red.: Ant.Brousek, Jos. Hiršal, SNDK, Praha 1967

3 ÚVODNÍ TEST 1. Která věta je napsána bez pravopisné chyby: A/ Naši týdenní dovolenou strávíme na zasněžených šumavských svazích. B/ Skupinky dětí v doprovodu dospělých se shlukly kolem mně. C/ Zástupy Pražanů sledovali požár Národního divadla. D/ Světelná znamení upozorňovaly na zúžené úseky dálnice. 2. Ve které z vět je chybný tvar slova: A/ Letečtí instruktoři je učili zacházet s padáky. B/ Po včerejšku jsem sotva stál na nohou. C/ Pevně se držel oběma zkřehlýma rukama. D/ Pro tuto chvíli převažují klady nad rizikami. 3. Do které z vět lze doplnit slovo Jirkovy, aby byla pravopisně správně: A/ Poslala.. dopis, v němž ho žádala o pomoc. B/ Nikdy jsem nepoznal..spolužáky. C/.rodiče si mě oblíbili. D/..sourozenci jsou vzorně vychovaní. 4. V níže uvedené větě jsme nahradili podtržený větný člen vedlejší větou, vyberte, která z možností tomu odpovídá: Pro velký zájem bude výstava prodloužena až do října. A/ O výstavu, která je prodloužena do října, byl velký zájem. B/ Je známo, že výstava bude prodloužena pro velký zájem až do října. C/ Protože je o výstavu velký zájem, bude prodloužena až do října. D/ Bude-li o výstavu zájem, bude prodloužena až do října. 5. Vyberte dvojici, v níž jedno slovo nemá v češtině žádný význam: A/ shlédnout zhlédnout B/ správa zpráva C/ zběh sběh D/ strávit ztrávit 6.Která skupina slov označuje osoby, jež jsou nositelem vlastnosti: A/ slabost, stáří, hloupost, mládí B/ topič, ředitel, inženýr, primář C/ slaboch, mladík, dobrák, učenec D/ surový, silný, veselý, malý

4 7. Ve které skupině jsou podstatná jména odvozená pouze ze sloves: A/ lyžař, jezdec, cyklista, závodník B/ číšník, účetní, profesor, psycholog C/ soudce, správce, učitel, holič D/ zlatník, trumpetista, kominík, opravář Text k úkolům 8-11 Vážený pane, vážená paní, velice si vážíme toho, že využíváte našich služeb jako stálý zákazník. Naše kabelová televize slouží každý den jako nenahraditelný, významný zdroj informací, poznání i zábavy. Ujišťujeme Vás, že jsme schopni tyto služby dále rozšiřovat a že jsme připraveni s Vámi kdykoli projednat zejména některé z našich nových zajímavých nabídek. Těšíme se na Vaši návštěvu v kterémkoli ze středisek, jejich podrobné adresy najdete v přiloženém seznamu. V průběhu této návštěvy Vám rádi předložíme konkrétní návrh na využití našich služeb. Kabel Plus 8. Co se nejlépe hodí na vynechané místo v textu: A/ Nashledanou B/ S pozdravem C/ Hezký den D/ Brzy se uvidíme 9. Uvedený text je: A/ oficiální dopis B/ soukromý dopis C/ reklama D/ pozvánka 10. Proč je ve slově Vás/Vámi/Vaši atd. velké písmeno: A/ je to pravopisně špatně, mělo by být malé B/ je to výraz úcty k adresátovi dopisu C/ dopis je určen významné a vážené firmě D/ dopis je určen společensky významné a známé osobnosti 11. Které tvrzení nejlépe vystihuje účel textu: A/ text láká čtenáře, aby přešel k firmě Kabel Plus

5 B/ text informuje klienty Kabel Plus o možnostech využití dalších služeb C/ text je informací o nově vzniklé firmě provozující kabelovou televizi D/ text je reakcí firmy na stížnosti některých stálých zákazníků 12. Kolik odstavců obsahuje samotný text: A/ 2 B/ 1 C/ 3 D/ 4 Text k úkolům Novinka: Pojištění platebních karet ČSOB nabízí novou službu v oblasti platebních karet, a to možnost jejich pojištění pro případ ztráty nebo odcizení. I bez tohoto pojištění je sice klient chráněn možností prakticky okamžitého omezení platnosti platební karty, ale ruku na srdce opravdu všichni každou chvíli víme, kde ( a zda) máme svou platební kartu? A právě takové případy, kdy její ztrátu nebo odcizení zjistíme s určitým zpožděním, pomáhá řešit nové pojištění tím, že kryje škody vzniklé již v průběhu 24 hodin před telefonickým nahlášením její ztráty či odcizení, a to až do výše pojistné částky. Navíc se pojištění vztahuje i na tisícikorunový poplatek, který klient musí zaplatit za nahlášení ztráty nebo odcizení platební karty. Pojištění platí celosvětově a zahrnuje všechny transakce prováděné kartou bez použití PIN kódu. 13. Co je nejspíše cílem uvedeného textu: A/ upozornit klienty ČSOB na nutnost pečlivě střežit svoji platební kartu B/ představit možnosti ochrany platební karty v případě vycestování do zahraničí C/ upozornit na novinky, které jsou připravené pro nové klienty D/ představit možnost ochrany platební karty ve formě pojištění 14. Které tvrzení vyplývá z textu: A/ Platební karta je zablokována okamžitě po jejím odcizení. B/ Za zablokování platební karty platí klient několik tisíc korun. C/ Poplatek za pojištění karty je tisíc korun. D/ Poplatek za zablokování karty je hrazen z pojištění platební karty. 15. Která slova jsou odbornými názvy: A/ možnost, použití B / platební karta, odcizení C/ zpoždění, musí D/ prakticky, celosvětově 16.Které příslovce nejlépe vystihuje význam obratu ruku na srdce v textu: A/ okamžitě B/ jasně

6 C/ popravdě D/ bohužel 17. Které slovo vzniklo zkracováním: A/ 24 hodin B/ tisíci korunový C/ ČSOB D/ kód 18. Tučně zvýrazněné souvětí obsahuje: A/ 3 věty B/ 5 vět C/ 6 vět D/ 2 věty 19. Ve kterém slově v textu je pravopisná chyba: A / ztráta B/ tisícikorunový C/ transakce D/ ani v jednom z nich 20. Jakým českým slovem lze nahradit slovo klient v textu: A/ plátce B/ pojistník C/ zaměstnanec D/ zákazník Text k úkolům PTÁČEK Robert Frost Ptáček nám u domu ostošest zpíval, a já to nemoh snést. Tleskal jsem plašil ho od dveří nechtěl s ním uzavřít příměří. A přece, myslím, spíš vinen jsem než ptáček s tím vtíravým nápěvem. Je vždycky podezřelý jev, když někdo chce umlčet něčí.

7 21. Které slovo patří na vynechané místo na konci textu: A/ hněv B/ let C/ zpěv D/ nápěv 22. O jaký druh textu se jedná: A/ rýmovaná poezie B/ nerýmovaná báseň C/ krátká povídky D/ anekdota 23. Které tvrzení nejlépe vystihuje smysl textu: A/ není správné snažit se druhého umlčet pro svůj vlastní prospěch B/ lidé nemají rádi ptačí zpěv, protože je ruší C/ autor vzpomíná na zážitek z dětství D/ text oslavuje krásu přírody 24. Kterým synonymem bychom mohli nahradit slovo příměří: A/ přátelství B/mír C/ hádku D/ klid 25. Který tvar v textu je nespisovný: A/ podezřelý B/ jev C/ něčí D/ nemoh 26. Kolik slok obsahuje text: A/ 4 B/ 2 C/ 8 D/ Kterou jinou spojkou můžeme nahradit spojku a v tučně zvýrazněném verši: A/ protože B/ a tak C/ ale

8 D/ ačkoli 28. Které tvrzení o textu neplatí: A/ V první sloce se vyskytují tři zájmena. B/ Ve druhé sloce je nevyjádřený podmět. C/ V textu není žádná předložka. D/ V textu není žádná zdrobnělina.

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT

Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Autorský kolektiv: Tereza Babcová Barbara Halířová Petr Mati Martin Slavík Jiří Starý Grafické úpravy: Stanislava Palečková Korektury: Kateřina

Více

Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do matematiky, fyziky a výpočetní techniky

Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do matematiky, fyziky a výpočetní techniky Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do matematiky, fyziky a výpočetní techniky Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ ČÁST... 3 CO JE (A CO NENÍ)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 43 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 100 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST CJMZD14C0T01 ČESKÝ Maximální bodové JAZYK hodnocení: A 69 LITERATURA bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST Didaktický

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.001

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.001 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST

ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006 Vážení učitelé, milí žáci, držíte v rukou soubor srovnávacích testů pro 9. ročník základních škol a a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tyto testy pro

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období)

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) Příloha č.1: RVP ZV-Očekávané výstupy v Informační a komunikační technologii v 1. a 2. období I. stupeň Učivo Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) 1. Základy práce s počítačem - základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Školní vzdělávací program. Kuchař číšník SSOU ATHOZ

Školní vzdělávací program. Kuchař číšník SSOU ATHOZ Školní vzdělávací program Kuchař číšník SSOU ATHOZ OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 6 Organizační, personální a materiální podmínky 11 Učební

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Vydal SPOLEČNĚ JEKEHTANE, o. s. Palackého 49, 702 99 Ostrava Přívoz Tisk Jiří Němec REPRONIS Nádražní 93/2967, 702

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZV Duha, č.j. 363/2012 ze dne 31. 8. 2012 od 1. 9. 2013 takto:

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více