zpravodaj 8) Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední 9) Halloween, svátek Všech Svatých, Dušičky, Svatý Martin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj 8) Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední 9) Halloween, svátek Všech Svatých, Dušičky, Svatý Martin"

Transkript

1 zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Informace z Bulletinu 3) Informuje Jan MICHALÍK 4) Oka- mžiky vzpomínání na akce 5) Jaké akce jsou připraveny 6) Zajímavosti o 7) Služby ZMĚNY 8) Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední 9) Halloween, svátek Všech Svatých, Dušičky, Svatý Martin 10) Advent 11) České moučníky nejen na všední den 12) Narozeninové přání 13) Poděkování sponzorům str. 2 str. 2-5 str. 6 str str. 11 str str. 14,15 str. 16 str str. 20 str. 21,22 str. 23 str. 24,25

2 Základní informace o členství v Asociaci na rok 2009: Máte-li jakkoliv zdravotně postižené dítě, můžete se stát členem organizace, i když nebydlíte přímo ve Vyškově a okolí. Pokud bydlíte ve větší vzdálenosti, musíte počítat s dovozem dítěte do místa odjezdu týká se to hlavně vícedenních pobytů. Pokud jedeme kolem dítě vyzvedneme po cestě A jak na to??? Stále stejně. Stačí zavolat (kontakty na poslední straně zpravodaje) a požádat o zaregistrování, popřípadě další informace. Zašleme Vám přihlášku, pro obvodního lékaře potvrzení o zdravotním stavu Vašeho dítěte, plán akcí na stávající rok, vše vyplníte a zašlete zpět na adresu klubu. Obdržíte i složenku k uhrazení členského příspěvku. Pak jen stačí vše vyřídit a zaslat na adresu organizace. Máte jen dvě povinnosti za rok: 1) Uhradit členský příspěvek do v dané výši, schválené členskou schůzí 2) Zúčastnit se členské schůze 1x za rok Po těchto krocích je již na Vás, kdy, kam a s kým přijdete mezi nás. Akce, které uvedete v celoročním plánu, Vám budeme průběžně nabízet. Jsou určeny především zdravotně postiženým dětem, ale některých se mohou zúčastnit i zdraví sourozenci s rodiči či Vaši kamarádi. Jedním z cílů naší organizace je integrace zdravotně postižených dětí do kolektivu s dětmi zdravými a proto krátkodobé jednodenní akce jsou přístupny celým rodinám se zdravotně postiženými dětmi i široké veřejnosti. Členský příspěvek na rok 2009 pro jednotlivce - 250,- Kč / osobu kolektiv - 70,- Kč / osobu Chcete-li vědět co Vám ještě nabízíme můžete zavolat, mailovat Informace z Bulletinu vydává ARPZPD Praha POZOR NA STAROU PAST!!! Koncem června 2009 skončí platnost některých rozhodnutí o tom, že se občan považuje za osobu se zdravotním znevýhodněním. To může ovlivnit i jeho zaměstnavatele, a to zejména z hlediska daní a plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením. Dále mohou nastat problémy s plněním smlouvy o příspěvku na zřízení či provoz chráněného pracovního místa poskytování náhradního plnění atd. Skončení platnosti se však zdaleka netýká všech osob se zdravotním znevýhodněním. Nejprve trochu terminologie. 67 zákona o zaměstnanosti rozlišuje tři kategorie osob se zdravotním postižením: 1) osoby s těžším zdravotním postižením, čímž se rozumí osoby, které byly uznány plně invalidní, a to i když nepobírají plný invalidní důchod 2) osoby se zdravotním postižením, čímž se rozumí osoby, které byly uznány částečně invalidní, a to i v případě, že jim částečný invalidní důchod není vyplácen. Na tyto dvě kategorie se ukončení platnosti nevztahuje.

3 3) osoby se zdravotním znevýhodněním, což jsou osoby které byly uznány zdravotně znevýhodněnými. V rámci třetí kategorie zdravotně znevýhodněných osob jsou dvě skupiny. První skupinu tvoří osoby, který byly uznány za zdravotně znevýhodněné rozhodnutím úřadu práce. Této skupiny se ukončení platnosti statutu osoby se zdravotním postižením také netýká. Pochopitelně za předpokladu, že platnost rozhodnutí o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou k tomuto datu nekončí. Druhou skupinou jsou pak ti, kteří byli uznáni osobami zdravotně znevýhodněnými okresní zprávou sociálního zabezpečení. Půjde zejména o osoby, kterým byl tento status přiznán v době od do Pokud znáte někoho ve svém okolí, na kterého se ukončení platnosti statutu ukončení platnosti osoby se zdravotním postižením vztahuje, upozorněte ho na to. Zaměstnavatelé by měli provést kontrolu osob se zdravotním znevýhodněním, které zaměstnávají, a v případě, že se vyskytne pracovník, kterému končí platnost rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, upozornit ho na nutnost podání žádosti o přiznání statutu na místně příslušný úřad práce. Pozor, ke skončení platnosti dochází ze zákona, takže skutečnost, že rozhodnutí o přiznání statutu osoby se zdravotním postižením bylo vydáno na delší dobu, než do případně s platností trvalou, na zániku ke dni nemůže nic změnit. A ještě vysvětlení k titulku. Ustanovení o zániku platnosti rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění se skrývá v Čl. XIX zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách. JUDr. Jan Hutař ŘEDITELÉ ŠKOL MOHOU ODMÍTNOUT VZDĚLÁVAT zdroj: Právo Ředitelé škol mohou odmítnout vzdělávat handicapované dítě Pokud ředitel školy v Česku odmítne vzdělávat zdravotně postižené dítě, nezbývá jeho rodičům často nic jiného než hledat místo v jiné škole. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) je takových případů mnoho. Na vině je vyhláška ministerstva školství. Ředitel školy může odmítnout žáka se zvláštními potřebami, jestliže škola nemá podmínky pro jeho vzdělávání. Toto rozhodnutí může udělat sám od sebe, bez jakéhokoli správního rozhodnutí, což znemožňuje rodičům, aby se potom proti takovému rozhodnutí odvolali. Musí se mu podřídit a hledat jinou školu, řekl Právu předseda NRZP Václav Krása. Považujeme to za diskriminující a domníváme se, že pokud toto nebude napraveno, nebude možné všechny žáky se zdravotním postižením vzdělávat ve spádových školách bez problémů, dodal. Změnit by se podle něj musela vyhláška ministerstva školství. Stačí, kdyby ve vyhlášce bylo napsáno, že takto může rozhodnout ředitel ve správním řízení. Pak by se proti tomu rodiče mohli odvolat, řekl Krása. Peníze by se pak podle něj určitě našly i na asistenty pedagogů. Právě jejich nedostatek přijímání dětí se zvláštními potřebami do škol často brání. Asistentů peda

4 gogů je málo, nejsou na ně peníze. Zřizovatelé škol, tedy kraje nebo obce, na ně nemají dostatek finančních prostředků, upozorňují odborníci. Pokud ale rodiče musí dítě do školy vozit desítky kilometrů, klade to na rodinu velké nároky. Případy, kdy je handicapované dítě ředitelem odmítnuto, jsou podle NRZP velmi časté. Každou chvíli k nám rodiče volají o radu, dodal Krása. Zdravotně znevýhodnění, pozor! Některým končí platnost rozhodnutí ČSSZ 30. června Jestli-že jste byli uznáni osobami zdravotně znevýhodněnými okresní zprávou sociálního zabezpečení zejména v době od do skončí platnost rozhodnutí k Pozor, ke skončení platnosti dochází ze zákona, takže skutečnost, že rozhodnutí o přiznání statusu osoby se zdravotním postižením bylo vydáno na delší dobu, než do případně s platností trvalou, na zániku ke dni nemůže nic změnit. O nové přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné je třeba požádat místně příslušný úřad práce. Skončení platnosti rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění se netýká osob, které byly uznány plně či částečně invalidní, ani těch komu bylo zdravotní znevýhodnění přiznáno úřadem práce. Pokud znáte někoho ve svém okolí, na kterého se ukončení platnosti statusu ukončení platnosti osoby se zdravotním postižením vztahuje, upozorněte ho na to. Zaměstnavatelé by měli provést kontrolu osob se zdravotním znevýhodněním, které zaměstnávají a v případě, že se vyskytne pracovník, na kterému končí platnost rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, upozornit ho na nutnost podání žádosti na úřad práce. Upozornění pro pečující osoby ve starobním či invalidním důchodu. Požádejte si na ČSSZ o přepočet vašeho starobního nebo invalidního důchodu. Pokud jste pečovaly alespoň 15 let o blízkou nebo jinou osobu nebo o závislou osobu požádejte si na České správě sociálního zabezpečení o přepočet vašeho starobního nebo invalidního důchodu. Procentní výměra starobního nebo invalidního důchodu pojištěnce, který pečoval alespoň 15 let o blízkou nebo jinou osobu nebo o závislou osobu, se od stanoví tak, že za jeho příjem před se považuje částka ,- Kč vynásobená přepočítacím koeficientem. Takto získaná částka se přičte k jeho vyměřovacímu základu za příslušný rok. Po se bude přičítat částka odpovídající příspěvku na péči k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce. Výše přepočítacího koeficientu se zjistí tak, že v čitateli je všeobecný vyměřovací základ za rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ pečující osoby, a ve jmenovateli všeobecný vyměřovací základ Tato úprava spolu s dalšími změnami v započítávání příjmů a vyloučených dobách může podstatně zvýšit váš důchod. Adresa: Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 1292/25, Praha 5 JUDr. Jan Hutař Pro zajímavost: Ke 30. červnu 2009 vyplácela ČSSZ důchody celkem důchodcům, z toho byly starobních důchodců a invalidních důchodců.

5 Lidé, kteří dlouhodobě pečovali o závislou osobu, mohou požádat o Úpravu výše důchodu S účinností od platí nové ustanovení 19a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tato úprava řeší způsob výpočtu starobního a invalidního důchodu (plného i částečného) u pojištěnců, kterým byl dosud vypočítáván důchod mimo jiné i na základě příjmů získaných během péče o závislou osobu. Řeší tak negativní dopady, které dosud nastávaly v situacích, kdy lidé zároveň s výkonem péče o závislou osobu (v minulosti osobu bezmocnou, dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči či osoby obdobně postižené ve smyslu předpisů účinných před ) vykonávali v určitém minimálním rozsahu výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, při níž měli nízké výdělky. Takovou dobu péče nebylo možné pro účely výpočtu výše důchodu považovat za dobu vyloučenou (tj. vyčlenit ji z počtu dnů, na které se rozpočítává vyměřovací základ pro stanovení výše důchodu). Do tohoto období se zahrnovaly uvedené minimální příjmy, což negativně ovlivnilo také výši důchodového nároku. Z důchodového hlediska na tom proto byly lépe osoby, které si během péče nepřivydělávaly. Od se v těchto případech bude, pokud trvala náhradní doba péče o závislou osobu v rámci celého života pojištěnce dohromady alespoň 15 let, považovat celé období péče zasahující do rozhodného období (tj. od roku 1986 až do roku předcházejícímu roku přiznání důchodu) buď za dobu vyloučenou, nebo za dobu, v níž byly dosaženy příjmy. Ke skutečně dosaženým příjmům se však přičtou ještě fiktivní příjmy (tzn. částka odpovídající výši příspěvku na péči poskytovaná opečovávané osobě, nebo odpovídající dvanácti-násobku minimální mzdy v roce 2007, jde-li o období před rokem 2007). Tedy podle toho, co je pro pojištěnce výhodnější. Toto zvýhodnění se bude vztahovat na všechny starobní a invalidní (plné i částečné) důchody přiznávané po , ale i na důchody přiznané před V praxi to znamená, že nově se těmto dlouhodobě pečujícím lidem důchodové dávky zvýší. Zvýšení bude u každého různé v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Ve výjimečných případech může nastat situace, že nové ustanovení zákona výši důchodové dávky neovlivní, tzn. že zůstane na původní výši. Ke snížení důchodu dojít nemůže. O úpravu výše důchodu přiznaného před musí důchodce požádat na okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení, v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Nárok na úpravu výše důchodu Česká správa sociálního zabezpečení vždy posoudí a poté o něm rozhodne. Součástí kladného rozhodnutí je informace o nové výši důchodu. Podstatné je, jak výše uvedeno, aby délka náhradní doby péče o závislou osobu dosáhla v rámci celého života pojištěnce alespoň 15 let jinak nelze uvedené zvýhodnění uplatnit. Lidé, kteří dlouhodobě pečovali o závislou osobu, avšak nevykonávali současně výdělečnou činnost (tj. při výpočtu dávky byla doba péče hodnocena vždy jako doba vyloučená), mají rovněž možnost o úpravu výše dávky požádat pozitivní efekt se však projeví pouze u těch z nich, jejichž výdělky před započetím péče a po jejím ukončení byly dlouhodobě velmi nízké. zdroj: ČSSZ

6 Informuje doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Jak se vykazuje kontrole z obecního úřadu čerpání příspěvku na péči? Jak časté jsou kontroly? Máme si schovávat všechny doklady a paragony? A na jaké další kontroly se máme ještě připravit? Máme obavu, abychom nebyli nějak zaskočeni. Osoba, která pobírá příspěvek na péči, je podle zákona o sociálních službách povinna použít jej výhradně k účelu, k němuž byl přiznán, tj. k úhradě služeb péče. Kontrolou užití příspěvku je pověřen obecní úřad obce s rozšířenou působností, který příspěvek přiznal a vyplácí. V praxi je kontrola dosud výjimečná úřad vyplácí stovky příspěvků a pracovnice kontrolu provádí jen namátkově např. když vznikne důvodné podezření, že osoba příspěvek pobírající jej používá v rozporu s jeho určením. Tato osoba je povinna prokázat, kdo (a jakým způsobem) jí péči poskytuje. Zcela určitě to nebude ve formě paragonů vždyť příspěvek není určen na koupi věcí. Ale ani ty nelze vyloučit např. půjde o potvrzení při koupi pečovatelské kosmetiky apod. Rozhodující část z příspěvku na péči však bývá použita na úhradu odměny pečující osoby. Přitom částky příspěvku nejsou tak vysoké, aby umožnily uhradit všechny úkony péče, které osoba v daném stupni závislosti potřebuje. V loňském roce jsme prováděli rozsáhlý výzkum podmínek v sociálních službách. Zjistili jsme, že např. osoba ve IV. stupni závislosti potřebuje měsíčně až 564 hodin péče a dohledu. Uvážíme-li, že příspěvek na péči činil ,- korun (a je zvýšen na 12 tis. korun), potom je jasné, že užití tohoto příspěvku se prokáže velmi snadno Hodinová odměna pečující osoby je méně než dvacet korun Podobné výsledky pak jsme zjistili i u dalších stupňů závislosti. Shrnuto a podtrženo: kontrola příspěvku na péči je jisté oprávněná a správná tam, kde osoba závislá na péči toto vůbec nedostává (např. těžce nemocná babička předává příspěvek na péči vnukovi ale ten se o ni vůbec nestará). V takovém případě je v zájmu nás všech, aby obecní úřad příspěvek pozastavil či odebral. Pokud však o svého blízkého pečujete obvyklým způsobem nemusíte se kontroly vůbec obávat. Máte problémy s dluhy a exekutorem? Co nesmí exekutor zabavit ani sebevětšímu dlužníkovi? Hospodářská krize připravuje stále více lidí o místa. A lidé bez práce se pak snadno dostávají do finančních potíží a kvůli neplacení dluhů je pak navštíví exekutor. Ani ten ale nemůže sáhnout na všechen majetek dlužníka je dobré vědět, co nám i po jeho návštěvě musí zůstat. Může sebrat podporu v nezaměstnanosti i případné odstupné vyplacené bývalým zaměstnavatele, peněžitou pomoc v mateřství, starobní i invalidní důchod a v případě studentů i stipendia. Existují ale i dávky, na které nemá exekutor právo. Dávky, které nemohou být exekučně zabaveny: Dávky sociální péče Dávky pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na bydlení

7 Některé jednorázové dávky státní sociální podpory určené zejména těžce zdravotně postiženým lidem, např. jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla či příspěvek na individuální dopravu. Co nám exekutor nemůže z domova odnést? a) Běžné oděvní součásti b) Obvyklé vybavení domácnosti c) Zdravotní potřeby a další předměty, které dlužník potřebuje kvůli své nemoci či zdravotnímu postižení d) Snubní prsten e) Hotovost do 1000 korun Pokud má dlužník nějaké pochybnosti o postupu exekutora, domnívá se, že mu něco zabavil neprávem, měl by se v první fázi snažit s exekutorem domluvit. V případě, že neuspěje a domnívá se, že pravda je na jeho straně, může se s návrhem na prošetření postupu vymahače obrátit na Exekutorskou komoru ČR. Zdroj: NRZP ČR K problémům s poskytováním kompenzačních pomůcek a jejich opravami Pokud máte zkušenosti, že Vám odborná firma odmítla poskytnout kompenzační pomůcky či je opravit, prosím předejte mi tuto informaci, vyzývá v dopise členským organizacím NRZP ČR její předseda Václav Krása. Reaguje tak na problémy s poskytováním kompenzačních pomůcek či jejich opravami, které vznikly kvůli dosud neuzavřeným smlouvám firem s VZP. Předseda NRZP požádal ředitele ústředí VZP MUDr. Pavla Horáka o vysvětlení a nápravu. NEZAPOMEŇTE že Tíživou situaci Vám může pomoct vyřešit: Poradna a půjčovna PAPRSEK Marie Mikulášková vedoucí provozovny a Lenka Večeřová pracovnice provozovny Lípová 2, Vyškov

8 Oka mžiky vzpomínání na akce Tři mušketýři... kdo by neznal Athose, Porthose, Aramise a také d Artagnan? Ovšem nelze zapomenout i na ostatní postavy ze známého románu Alexandra Dumase záludnou May Lady, kardinála Rischelia, krále a královnu Annu rakouskou. S těmito známými postavami jsme se mohli sejíti Vy na červencovém pobytu v penzionu ATHÉNA. Poutavé příběhy nás provázeli celým týdenním pobytem, na který poprvé zavítal i starosta města Vyškova, RNDr. Petr Hájek a starosta obce Suchý. Oba pak mysleli především na naše děti a předali nám pro ně dárečky. Obzvláště pak slaďoučká čokoláda od pana Hájka přišla vhod. Připravený program doplňovaly různé rehabilitace ať již to bylo pomocí masážních elektrických lehátek či magneto-terapeutických přístrojů a nebo jízdou na koních z DDM pod vedením Jarušky a Jolanky Režné. Samozřejmě nechybělo malování a různé hry, kdy se děti mohly patřičně vyřádit. A kdo je zvědavý, jak to všechno bylo, lze se tentokrát podívat do archívu vyškovské kabelovky, kde je uveden krátký šot z pobytu. Mumie tak to byl zase pro změnu název celo-táborové hry na pobytu srpnovém, který pro děti připravila Verča Osičková. O co více bylo problémů, které na nás čekaly před táborem, o to více pak bylo spokojenosti a pohody. Napřed to začalo výměnou středisek, kdy na Koksaři nepřipravili nájezd pro vozíčkáře do I. poschodí a muselo se všechno zařídit nejen na ministerstvech, ale také hlášení změn na hygienách ve Vsetíně a Hodoníně, kdy nakonec zástupci hodonínské hygieny přijeli na kontrolu a že byla i zábava i koupání, to vidíte sami. Ale jak jsme se už zmínili všechno dopadlo dobře na 1*. Jerry

9 Oka mžiky vzpomínání na akce pokračování Proč bychom se netopili aneb rafťáci (pramičáci) v Olomouci. První sobota v září, první akce po prázdninách, poprvé s PAPRSKEM a vodákama na řece. Přestože těch první a poprvé bylo více, většinou se každý těšil, o čemž svědčil i veliký zájem o akci. Bylo třeba účastníky rozdělit do dvou skupin, protože cca 40 osob to je už přece jen hromada lidí. Důležité, že nikdo nezabloudil a do Horky nad Moravou trefili všichni. Po příjezdu se připravil raft i pramice, vše se přemístilo ke břehu řeky, auta se zavezli do cíle a mohlo se vyrazit. Pro děti to byl určitě skvělý zážitek, i když řeka nebyla ideálně sjízdná. Lodě se sice museli přenášet (jak tomu někdy bývá), ale protože v jednom úseku opravovali jez, bylo vody méně. V každém případě jsme se všichni shodli, že se nám to moc líbilo a chtělo by to vyrazit na vodu častěji uvidíme, snad se to zase někdy podaří. Za historií letectví? Ruku na srdce, jak dlouho bydlíte ve Vyškově a kolikrát jste byli ve vyškovském leteckém muzeu? Raději se neptám moc nahlas Přestože návštěva muzea byla naplánována na neděli a to hned po výletu po řece, přece jen se přišlo podívat pár rodin s dětmi. V expozici muzea jsme viděli především vojenskou techniku několika generací i části letadel z I. světové války. Muzeum je výjimečné svojí rozsáhlou sbírkou, která patří k největším svého druhu. Exponáty letecké a vojenské techniky jsou nashromážděny z různých vojenských útvarů AČR. Některé vystavené typy letounů jsou doposud používány v AČR a představují současnou vojenskou techniku. V muzeu je k vidění stíhací, bombardovací, transportní i průzkumné letadla, vrtulníky, letecké motory, vojenská bojová i přepravní technika, dělostřelecké zbraně, protiletadlové zbraně a mnoho dalších exponátů a fragmenty vykopaných letadel z 2. světové války např. Messerschmitt Bf-109, Focke Wulf FW-190, Wellington B Mk.-X, B-17, Iljušin IL-2, IL-10 a další. Z tohoto výčtu exponátu je zřejmé, že se bylo na co dívat a protože nás provázel pan Holoch, který je velký fanda a dlouholetý pracovník muzea, byla i jeho průvodcovská přednáška zajímavá. Zjistili jsme, že LHS se také zabývá vyhledáváním sestřelených letounů z 2.světové války, mapováním okolností sestřelu a vykopáním jejich trosek.

10 Benefiční koncert pro Paprsek Co znamená slovo benefice, většina lidí zná. A když se pak tomu připojí pro něco nebo pro někoho, je to vždy velká událost, spjatá s oceněním a úctou k tomu druhému. I v našem případě tomu tak bylo. Už druhým rokem se žáci ZUŠ ve Vyškově pod vedením paní učitelky Bukvaldové rozhodli uspořádat Benefiční koncert pro Paprsek, aby výtěžek ze vstupného pak věnovali postiženým dětem. A že jejich vystoupení jsou vždy precizně připravená a zanechají v každém účastníkovi pěkný zážitek, o tom jsme se konečně přesvědčili samy. A naši další hosté? I oni samozřejmě nezklamali. A tak jsme z tónů heligonky paní Jarmily Jasinské a akordeonu pana Vlastimila Zlámala zaslechly písničky, které vždy pohladí po duši. Škoda jen, že účast byla malá, ale i tak děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a i těm, kteří přišli podpořit dobro věci. Marie Janošová Poděkování PAPRSKU V srpnu se děti z dětského domova LILA v Otnicích zúčastnily již po čtvrté letního ozdravného pobytu pořádaného Paprskem Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, letos konaného na Moravském Slovácku, necelých 8 kilometrů od Strážnice, v Radějově Lučině. Jako každý rok i tentokrát prožily nezapomenutelný týden díky soutěžím a aktivitám, které pro ně nachystal sehraný a obětavý kolektiv Paprsku. Všichni se výborně bavili při hrách s tématikou starého Egypta, v jehož duchu byl celý pobyt. Dost času zbylo i na vycházky a výlety po okolí a koupání v nedaleké přehradě Lučina, ke kterému přímo vybízelo pravé letní počasí. Děti byly také velmi nadšené z večerního táboráku s opékáním špekáčků. Velmi úspěšné byly trhy, které byly uspořádány pro všechny ke konci pobytu. Naše děti udělaly radost nejen sobě, ale nezapomněly ani na své kamarády z domova a přivezly jim drobné dárečky. Nakonec tedy vůbec nikomu nevadilo, že místo do původně plánovaných Beskyd se jelo do Bílých Karpat. Děkujeme všem z Paprsku za nezapomenutelný týden, který jsme s nimi mohli v létě prožít. Náš dík patří i všem zaměstnancům rekreačního střediska Hutník. kolektiv dětí a tet z dětského domova LILA v Otnicích došlo mailem 6. října 2009

11 Jaké akce jsou připraveny na Říjen BVV Brno MedicalFair mezinárodní veletrh zdrav. Techniky najdete nás v pavilonu C ve stánku číslo Kouzelný večer s překvapením v DDM Fotodokumentace z loňského kouzelného večera v Domě dětí a mládeže ve Vyškově Vyškovská světýlka s DDM v 18,00 na náměstí ve Vyškově a na jaké se můžete těšit? Listopad XIII. Ročník Mrštná rybka aqupark Vyškov návštěva solné jeskyně ALPERA ve Vyškově PAPRSEK pod lupou aneb výstava fotografií P. Valoucha v TICku

12 Nezapomeňte, že Akce jsou průběžně připravovány, proto může dojít ke změně v termínech a v případě malého zájmu o nějakou akci, může být tato zrušena. Zajímavosti o Zdeněk Troška scenárista, dramatik, režisér Datum narození: Místo narození: Hoštice u Volyně Znamení: Býk Životopis: Zdeněk Troška se narodil v jihočeských Hošticích u Volyně. Středoškolská studia absolvoval ve francouzském Dijonu na Lycée Camot. Po návratu do Československa vystudoval v roce 1978 pražskou FAMU - obor filmová a televizní režie. Zdeněk Troška je jedním z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších režisérů českého filmu posledního dvacetiletí. Jeho filmy se promítají nejen v českých kinech, ale viděly je milióny diváků ve více jak 30 zemích světa. Velký ohlas měla retrospektivní přehlídka Troškových dětských filmů na 1. Mezinárodním filmovém festivale pro děti a mládež v Petrohradě. Filmová díla Zdeňka Trošky Bota jménem Melichar , první Troškův film získal 14 cen

13 Slunce, seno, jahody , Slunce, seno a pár facek , Slunce, seno, erotika nejúspěšnější komedie v historii českého a československého filmu. Během devíti měsíců ji shlédlo 4,5 mil. diváků. O princezně Jasněnce a létajícím ševci , Cesta peklem 1995, Poklad hraběte Chamaré, Zkouškové období, Mňága - Happy End 1996, Andělská tvář , Kameňák 2002, Kameňák II , Kameňák III , Princezna ze mlejna, Princezna ze mlejna II , Z pekla štěstí - nejsledovanější pořad televize se 72,5% sledovanosti, (jednu z rolí hraje i zpěvák Dan Hůlka), Z pekla štěstí II. - v níž hraje dvojroli i zpěvák Karel Gott. Autor: Ilona Baboráková William Shakespeare Datum narození: dramatik a herec Datum úmrtí: Místo narození: Stratford-upon-Avon Znamení: Býk Životopis: William Shakespeare, největší dramatik světové literatury. Neví se kdy přesně se narodil odhaduje se , jisté je však pouze to že byl pokřtěn Narodil se v Anglii ve Stratfordu nad Avonou. Jeho otec pracoval zřejmě jako rukavičkář a jeho matka Mary pocházela ze staré zemanské rodiny. Ve svém rodném městě ( Stratford nad Avonou) vystudoval gymnázium. V 18 letech se oženil o osm let starší ženou Annou Hathawayovou (26let), která již tou dobou čekala dítě, Sussana se narodila půl roku po svatbě. Později měli ještě dvojčata Judithu a Hamneta. Po narození dvojčat byl Shakespeare spatřen naposledy na křtu dětí, pak na 7 let zmizel. Před rokem 1592 se Shakespeare připojil ke kočovným divadelníkům. Roku 1592 přišel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech. Stal se také spolumajitelem divadla. Ale v letech 1593 až 1594 byla londýnská divadla zavřena kvůli epidemii moru. Shakespeare psal poezii pod ochranou hraběte Southamptonstého. Po této epidemii se stal členem nové divadelní společnosti Služebníci lorda komořího, kde působil jako herec a dramatik. V roce 1599 se společnost Lorda Chamberlain`s Men přemístila do divadla Globe a Shakespeare se stal vlastníkem jedné jeho desetiny. Díky tomu byl výrazně lépe zajištěn dostával za hru asi 6 liber. Když roku 1613 Divadlo Globe vyhořelo, přesunula se společnost do divadla Blackfriars. Pro Shakespeara však končí dramatická tvorba a zanedlouho se vrací za manželkou a dcerami do svého rodiště, kde zůstane až do své smrti. Shakespeare umírá ( zrovna na svoje narozeniny). Nedoložené zprávy o jeho životě vedly k dohadům, že pod jménem Shakespeare se kryje jiný autor. Shakespearovi se připisuje 37 děl, u některých je však jeho autorství sporné. Shakespeare vynikal jedinečnou představivostí. Do úst svých hrdinů

14 vkládal úvahy o běžné životní skutečnosti i hluboké zamyšlení nad smyslem lidské existence. Také napsal hromadu básní a z toho většina byla určena mužům. Hrdinové jeho her jsou osoby heroické, tragické, směšné i vážné, zlí a odpuzující, žádný z nich však nepozbývá věrohodnosti. Dramatická tvorba Shakespeara přerůstá časový a společenský rámec své doby, zůstává živá a pochopitelná i dnešnímu divákovi. Některá z jeho děl Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Jindřich VIII., Král Jan, Richard II., Richard III. Dva šlechtici veronští, Dva vznešení příbuzní, Jak se vám líbí, Komedie plná omylů, Konec vše napraví = Konec dobrý, všechno dobré, Kupec benátský, Marná lásky snaha, Mnoho povyku pro nic, Periklés, Půjčka za oplátku, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Veselé paničky windsorské, Zkrocení zlé ženy. Antonius a Kleopatra, Coriolanus, Hamlet, Julius Caesar, Král Lear, Macbeth, Othello, Romeo a Julie, Timon athénský, Titus Andronicus, Troilus a Cressida. Bouře, Cymbelín, Zimní pohádka. Autor: Marie Zacharová Služby tentokrát upozorňujeme na ZMĚNY a novinky Autoservis KALIVODA Oznamujeme změnu místa provozovny z ulice Sochorova 596, Vyškov do Lysovic. Telefon zůstává stejný , NOVÉ www stránky pro osoby, které doma pečují o své blízké. Lze v nich naleznout právní rady, psychologické i rady medicínské, dokumenty a úmluvy, zákony a vyhlášky, rozhovory i názory, no prostě samé užitečné věci včetně možnosti využití diskusního klubu. Pod sekcí kalendář, naleznete termíny kurzů, přednášek a podobně. Věřím, že zmíněné stránky budou pro Vás velkým přínosem.

15 Ostatní dříve uvedené služby nadále zůstávají v platnosti a můžete je podle potřeby využívat. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBA pro osoby postižené omezením řečové komunikace byla zrušena. Původní dohoda se subjekty, kteří službu měli poskytovat, svůj slib nedodrželi a mobilní telefony určené ke krizovým situacím pro dané osoby začali používat k jiným účelům, aniž bychom byli informováni. Občas se spojení náhodně kontrolovalo a již před prázdninami bylo zjištěno, že nefungují. Poradna a půjčovna PAPRSEK Vám poskytne odborné sociální poradenství ZDARMA, zapůjčí rehabilitační a kompenzační pomůcky včetně jejich drobného prodeje a poskytne informace o poskytovatelích sociálních služeb nejen ve Vyškově. Asociace PAPRSEK připravuje (už jsou skoro hotové) nové webové stránky: Všechny ostatní kontakty zůstávají stejné a doufáme, že nyní se na webové stránky dostane již každý DŮLEŽITÁ NOVINKA!!! V Poradně a půjčovně PAPRSEK máme několik dalších nových rehabilitačních pomůcek, ale také... potřebujete-li naše služby či jakoukoliv pomoc (poradenství nebo zapůjčení pomůcky), PAMATUJTE si, že máme pro Vás otevřeno od října skoro CELÝ týden otevírací doba: Pondělí Čtvrtek 7,30 11,30 12,00 16,00 Bližší informace a podmínky pro využití uvedených služeb, Vám sdělíme v redakci nebo v Poradně a půjčovně PAPRSEK.

16 Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední aneb plánovaný seriál rad Uvádíme informace, které mohou být mnohým z Vás velmi cennou radou KRIZOVÁ KARTA (vhodné vytisk nout v malém formátu a nosit ji stále při sobě v k apse, peněžence, ) Kartu využijete při neočekávaných situacích, jakými je například: - vážný úraz, úmrtí - trestný čin na dítěti - sexuální zneužití dítěte Při každé takové situaci je nutné: - zachraňovat tak, aby nedošlo k postižení dalších osob (včetně zachránců) - mluvit s dítětem/dětmi o tom, co se stalo - nenechat postižené dítě o samotě Vážný úraz Co je vážný úraz? - život ohrožující stav (zástava dechu, tepu) - silné krvácení (včetně vnitřního) - oddělení části těla (amputace i částečná) - úraz více než dvou osob Co dělat? 1, Zastavit silné krvácení 2, Oživovat do obnovení životních funkcí nebo do příjezdu lékaře 3, Volat záchrannou službu 155 (112) 4, Zastavit povrchové krvácení 5, Zajistit stabilizovanou polohu a event. 5T. Při poškození páteře nemanipulovat (i při podezření na ně) 6, Volat policii 158 7, Kontrolovat životní funkce postiženého (dech a tep) do příjezdu záchranky 8, Zajistit svědky Trestný čin na dítěti 1, Zadržet pachatele (pokud to není nebezpečné) 2, Ošetřit a uklidnit dítě 3, Zavolat policii (158), záchranku (155) 4, Být dítěti stále na blízku 5, Zajistit stopy a důkazy 6, Zajistit případné svědky Sexuální zneužití dítěte 1, Oddělit pachatele od dítěte 2, Ujistit dítě, že je oběť, a nikoli spolupachatel 3, Zavolat policii (158) 4, Být dítěti stále nablízku 5, Zajistit pomoc psychologa nebo lékaře Krizová komunikace s médii - informovat je, jen když se na nás obrátí sami - nesdělovat jméno dítěte, ani další údaje o něm - nepodléhat panice ani emocím - odpovídat pravdivě, stručně, nezatajovat fakta - spolupracovat s tiskovým mluvčím policie a společně s ním připravit společné prohlášení Kdo může pomoci? - Referát sociálně právní ochrany pro děti a mládež na obecním/městském úřadu - Dětské krizové centrum, Linka důvěry , p ro b le ite k rize.c z - Linka důvěry tel Mobil Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestných činů) Vlastní poznámky: Při dostatečném počtu zachránců někdo zachraňuje a další již současně volá záchrannou službu. příspěvek MUDr. Libor Němec

17 Halloween ské hry, symboly : Co se týká tradičních Halloweenských her, vracíme se až do dob Keltů, kdy slavnosti byly více zaměřené na oslavu kolem žní. Hry byly hrány s typickým sklizňovým jídlem a často předvídaly, zda se něco nějaké osobě stane - bude se vdávat, bude mít lepší časy Důležitou roli hrála jablka při většině her a hrají i dnes. Halloweenských her je mnoho. Zde jsou příklady některých z nich: Bobbing for Apples Nepochybně oblíbená a nejznámější Halloweenská hra ze všech. Necháme plavat jablka ve velké kádi s vodou. Cílem této hry je uchopit jedno z jablek a vyndat ho ven pouze za pomoci úst. Ruce musí být drženy za zády hráče. Apple Pass Tato hra může být hrána nejen s jablky ale i s pomeranči. Seřadíme děti do dvou řad, v každé řadě musí být stejný počet dětí. Děti musí přemístit jablko osobě za sebou za pomoci pouze brady. Jestliže někomu jablko upadne, musí tým začít od začátku od první osoby. Apple Paring Každé dítě si vezme jablko, nůž na ovoce a talíř. Poté musí oloupat své jablko, vyhrává ten, kdo bude mít nejdelší a nejužší slupku. Ghost Stories V této hře jde o to udělat maximální efekt. Tvůj příběh by měl být klasický duší příběh nebo městská legenda. Svíčky, divné nosy a skryté vtípky vytvoří ten pravý strach. Symboly Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, speciálně vyřezané se svíčkou uvnitř (tzv. Jack-óLantern), dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Barvy černá a oranžová. Mnoho Halloweenských symbolů je založeno na tradičním pohanském vnímání jejich spojení s čarodějnictvím. Když byl Halloween jako slavnost přejat do křesťanské kultury, začaly symboly být vnímány jako znaky zla, spojení se Satanem. MASKS MASKY V dávných dobách Egypťané často používali masky jako zpodobnění jejich božstva. Egyptské umění obsahovalo komplikované masky které kryly celý obličej a Egypťané věřili, že ztělesňují božstvo v lidské podobě. Masky byly známé v germánštině jako Grim který byl také znám jako běžná část jmen bohů. Ve středověku křesťanské kostely zakázaly nošení masek a nakázaly vyhnout se praktikám s nimi, ale lidé pokračovali v nošení na pohanských slavnostech, které přijali křesťané jako je např. halloween a karneval. CATS KOČKY Egypťané považovali kočku za posvátnou a jejich bohyně úrody považovala za matku boží všechny kočky. Ve středověku byla jistá bohyně Diana považována za královnu čarodějnic, kočky souvisely s čarodějnictvím a byly považovány za běžného mazlíčka čarodějnic. Dnes se staly kočky jedním z populárních symbolů Halloweenu a černá kočka je často spojována s neštěstím a špatným znamením. OWLS SOVY Sova zastupuje moudrou ženu z vesnice, známou jako mazanou léčitelku nebo bylinkářku jako například Athenu, Blodeuwedd, Lilith a Mari. Mari

18 dokonce mohla vzít na sebe podobu sovy. Dnes jsou sovy spojovány s čarodějnicemi na Halloween. Např. Harry Potter, čaroděj od J.K.Rowling, prezentuje sovu za domácího mazlíčka čarodějek a čarodějů a používá ji jako způsob komunikace. zdroj: Wikipedie Svátek Všech Svatých Dušičky 1. a 2. listopadu Svátek Všech Svatých 1. listopadu Podle Ottova naučného slovníku je tento svátek zasvěcen památce všech svatých, tedy i těm, kteří se neslaví jednotlivě. V církvi řecké připadá tento svátek na neděli po svátcích svatodušních, v církvi katolické od roku 835 na den 1. listopadu. Dále je zde uvedeno, že ve světě jsou Ostrovy Všech Svatých a rovněž záliv Všech Svatých. V knize Život svatých od Viléma Auera se dočteme podrobnější historii vzniku tohoto svátku, uctívaného dodnes v celé Evropě. Autor píše, že papež Řehoř III. dal roku 731 v Římě v chrámu sv. Petra zřídit kapli ke cti a chvále všech svatých apoštolů, mučedníků a spravedlivých, a nařídil, aby na den 1. listopadu byla slavena slavnost všech svatých a aby věřící na konci církevního roku si na všechny zavzpomínali. Toto nařízení se původně vztahovalo pouze na Řím. Když však císař Ludvík Zbožný roku 837 vydal rozkaz, aby se tento svátek slavil i v Německu a ve Francii, byla nakonec tato slavnost zasvěcena celé církvi. Památka všech zemřelých - 2. listopadu - Dušičky Památka všech věrných dušiček v očistci - čili Dušičky Ottův slovník naučný k historii tohoto svátku doslova uvádí: Je to den věnovaný památce duší v očistci či dušiček, připadá na 2. listopad nebo, je-li ten den neděle, tak na 3. listopad. Památka tato zakládá se již v citu srdce lidského, kteréž chová lásku a vděčnost i k zemřelým, hlavně však na článku víry a obcování svatých, dle něhož můžeme duším v očistci obětí mše svaté, modlitbou a jinými skutky dobrým prospěti, aby jim byly časné tresty odpuštěny nebo zmírněny. Církev katolická konala proto již od první doby modlitby a oběť mše svaté za zemřelé. Zvláštní den pak však ustanovil k památce jejich teprv benediktinský opat Odillo v Clugny roku 998 a to pro kláštery svého řádu. Zřízení to bylo pak brzy po celé církvi zavedeno. Po církevním nařízení konají se v ten den všecky mše svaté zádušní, kromě mše konventní. Každý kněz pak povinen jest modliti se hodinky (nešpory, jitřní a chvály) za zemřelé. Mimo to konají se přímluvy za zemřelé, a věřící se vyznávají, aby i jinými skutky dobrými zemřelým pomáhali. Za zmínku stojí poznámka, že dušičky bylo rovněž pečivo, které se na den Dušiček peklo v pekárnách. Bylo uděláno na způsob jedné nebo dvou přes sebe položených kostí a někde se nazývalo boží kosti. Poněkud jiné vysvětlení nám opět nabízí již zmíněná kniha Život svatých. Uvádí, že památka všech věrných zemřelých křesťanských duší byla zavedena opatem Odillo

19 nem z Clugny. Důvod, proč následuje hned za svátkem Všech Svatých, je prý vnitřní spojení církve vítězné na nebi a církve trpící v očistci s církví bojující na zemi. Tak či onak, vzpomínáme na mrtvé a navštěvujeme jejich hroby. Vzpomeňme i těch, jejichž hroby už není vidět, na bývalém jihlavském hřbitově v okolí kostela sv. Jana Křtitele na Jánském kopečku, ve Smetanových sadech kolem kostelíka sv. Ducha a nebo kolem chrámu sv. Jakuba, kde se nachází dlažba a parková úprava stejně jako kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie u Minoritů. Tady všude se pochovávalo, tady všude vstupujeme na bývalá posvátná místa věčného odpočinku našich předků. Nezapomínejme na to! Vzpomeňme i na neznámé hroby neznámých vojínů. Jeden z nich odpočívá pod hradem Rokštýn u lesa, druhý třeba kousek od druhého viaduktu za železniční zastávkou Rantířov. A kdo ví, kde ještě... Budiž všem tato země lehká! zdroj: - internetový deník Svatý Martin jiný než ho známe... Martin z Tours Sv. Martin vyobrazený jako biskup moderní ikona v kapli ortodoxního kláštera Theotokose a sv. Martina, Cantauque ve Francii mnozí sv. Martina z Tours již z dřívějšího vydání našeho zpravodaje znají, ale možná nevědí, že Svatý Martin je jeden z ostrovů Nizozemských Antil. Jeho území je rozděleno mezi státy Francie a Nizozemské království. Leží v jižní části Karibského moře asi 200 km východně od Portorika, patří do jižní části Závětrných ostrovů a je součástí Malých Antil. Hlavním městem nizozemské částí je Philipsburg. Světoznámou proslulost přinesla ostrovu pláž Maho Beach, z níž je možné sledovat a fotografovat z bezprostřední vzdálenosti přistávající a odlétávající letadla na mezinárodní letiště The Princess Juliana International Airport (SXM). Jeho severní část je od 22. února 2007 zámořským společenstvím Francie. Do té doby byl součástí francouzského zámořského departementu Guadeloupe. Hlavním městem této části je Marigot. Tyto dvě oblasti jsou známé pod názvy: Saint-Martin pro francouzskou část a Sint Maarten pro nizozemskou část. Tato ostrovní oblast Nizozemského království vznikla v roce Svatý Martin byl v roce 1493 objeven Kryštofem Kolumbem a byl jím pojmenován podle Svatého Martina z Tours, jehož narozeniny jsou slaveny 11. listopadu. Původní jméno ostrova bylo Soulinga (město soli). Právě pro bohatství soli byl Svatý Martin kolonializován jak Francií, tak i Nizozemskem. V současnosti je hlavně turistika nejhlavnější zdroj příjmů obyvatel této ostrovní oblasti. z Wikipedie, otevřené encyklopedie

20 Advent a adventní věnec Advent je období radostného očekávání a těšení - věřící očekávají a těší se na příchod Spasitele (Ježíše Krista). Kdo si v těchto dnech přivstane a kolem šesté hodiny je v kostele, uslyší takzvané roráty, písně, které se zpívají na jitřních mších. Křesťané doporučují pro adventní týdny mírný půst, protože střídmost v jídle bystří rozjímání. Advent začíná na 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Adventní věnec je tradiční symbol západní církve sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má podobu věnce ze jehličnatých větví ozdobeneného 4 svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být ale i více, někdy je například používána konfigurace s pěti svíčkami, kdy poslední svíčka je zapalována na Vánoce. Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky používány v Evropě už před příchodem křesťanství. Podle některých teorií byl v předkřesťanské době symbolicky (zelené rostliny a svíčky symbolizují život v protikladu k okolní studené zimě) využíván i věnec v té podobě, kterou má dnes věnec adventní, a křesťanstvím byl přímo převzat někdy okolo šestnáctého století. Podle jiných teorií byla tradice adventního věnce založena až v století devatenáctém v Hamburku německým protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem ( ). Ten se mimo jiné zabýval městskou misií a založil školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoční době každodenně ptaly, kdy už budou Vánoce. V roce 1839 proto vyrobil předchůdce dnešních adventních věnců ze starého dřevěného kola, 19 malých červených svíček a 4 bílých svící. Každý den se zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená. Zvyk se rozšířil nejdříve do německých protestantských sborů, měnící se počet svící se víceméně ustálil na dnes používaných čtyřech či pěti. Ve dvacátých létech dvacátého století se už uchytil i v německých katolických sborech. Dnes se již objevuje i v rodinách pravoslavného vyznání.

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Usnesení z členské schůze Asociace PAPRSEK 2012 3) Plán akcí na rok 2012 4) Pozvání na Benefiční srdíčkový ples 5) Informace

Více

zpravodaj str. 27 Informace z Bulletinu vydává ARPZPD Praha Zajímavosti o nadcházejících vánočních svátcích Služby nejen pro zdravotně postižené

zpravodaj str. 27 Informace z Bulletinu vydává ARPZPD Praha Zajímavosti o nadcházejících vánočních svátcích Služby nejen pro zdravotně postižené zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Oka mžiky vzpomínání na a poděkování sponzorům Jaké akce budou připravovány po novém

Více

zpravodaj 9) Recepty na dny sváteční 10) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 11) Narozeninové přání 12) Poděkování sponzorům

zpravodaj 9) Recepty na dny sváteční 10) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 11) Narozeninové přání 12) Poděkování sponzorům zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Příspěvek na mobilitu v roce 2012!!! 3) Oka - mžiky vzpomínání na akce 4) Jaké akce nás čekají v roce 2012 5) Vánoce a jejich

Více

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2012 vychází 25. června 2012

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2012 vychází 25. června 2012 zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Oka mžiky vzpomínání na akce 3) Jaké akce jsou připraveny na prázdniny a po prázdninách 4) Pozvánka na 20. výročí založení

Více

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2014 vychází 23. června 2014

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2014 vychází 23. června 2014 zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Oka- mžiky vzpomínání na akce 3) Jaké další akce připravujeme 4) Informace z pražského Zpravodaje 5) Aby naše pomoc nebyla

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK str. 2 2) Oka mžiky vzpomínání na str. 3,4 3) Jaké se nyní připravují akce str. 5 4) Informace z netu str. 6-9 5) Informace z

Více

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design Ročník X., číslo 4/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neziskovky se představí v Brně Pozvánka k návštěvě doprovodné akce říjnového mezinárodního zdravotnického veletrhu O činnosti Vládního výboru

Více

Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí

Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí vychází 12. ledna 2014 elektronická verze Slyšíte, jak zvoní? Jak duní a ozývá se každou vteřinu, minutu, hodinu, den, týden, měsíc, rok ten spravedlivý čas.

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Informace pro ob any Z obsahu: Slavnostní mše v kostele svatého Jind icha

Informace pro ob any Z obsahu:  Slavnostní mše v kostele svatého Jind icha Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: - 40. schůze Rady města Petřvaldu - Školáci mají prázdniny - Na výletě v Luhačovicích - Není Petřvald jako Petřvald - 8. ročník BTF 1 Slavnostní mše

Více

Jindřichohradecký zpravodaj 3/2006

Jindřichohradecký zpravodaj 3/2006 Obsah 2 Informace z Rady města 3 Město J. Hradec - odbor finanční informuje... 4 Výběr z událostí městské policie 5 Společenská kronika 7 Městská knihovna 8 Okénko jedenácté 10 Obecní zahrada 11 Dobrovolníci

Více

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra ročník XII / číslo 1 (březen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

Kraj voněl cukrovím, zabijačkou i purpurou

Kraj voněl cukrovím, zabijačkou i purpurou Září 2014 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY VYSOČINY ROČNÍK 11 ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 Náklad 224 000 výtisků REGIONTOUR Brno 15. 18. ledna 2015, výstaviště Brno, pavilon P, stánek 104 Motto: Barvy Vysočiny. Těšíme se

Více

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 11 číslo Uvnitř najdete Vánoce tradiční i moderní na str. 14 a 15 Noc otevřených dveří bude mít reprízu na str. 21 Liga sportu základních škol zná své vítěze

Více

POPULARIS. ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY Vydává Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

POPULARIS. ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY Vydává Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha VYDÁNÍ 5 M Ě S Í C : 1 2 ROK: 2010 POPULARIS ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY Vydává Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha Podle počasí dnů a nocí od Božího narození

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 ZDARMA prosinec 2010 PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ více na str. 8 až 10 Bláhově jsem se těšila, že vám v prosincovém čísle zpravodaje

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

O podmínkách půjček čtěte na str. 3

O podmínkách půjček čtěte na str. 3 SENIOR-KARTA ÚVĚRY Důchodcům bankéři příliš rádi nepůjčují Výzva všem seniorům: Pomozte při budování systému slev pro vás O podmínkách půjček čtěte na str. 3 Informaci tvůrců projektu najdete na str. 2

Více

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVIII leden 2015 POPLATEK ZA ODPAD Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

Zastupitelstvo obce jednalo

Zastupitelstvo obce jednalo Z obecního úřadu Zastupitelstvo obce jednalo Usnesení č. 32 ze zasedání zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 27. října 2009 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: zprávu o činnosti rady obce,

Více

Mažoretka Daniela Průšová veze z olympijského Lillehammeru zlato!

Mažoretka Daniela Průšová veze z olympijského Lillehammeru zlato! 24. října 2013 Ročník 22 Číslo 21 Cena 9 Kč Neplatiči dusí město Nájemníci poděbradských bytů připravují městskou kasu o nemalé peníze. 2 Lázeňští politici Sedmička poděbradských kandidátů se bude ucházet

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více