Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele"

Transkript

1 TÝDENÍK DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V příštím čísle najdete: MATEMATIKA - jak naučit žáky požadovaným znalostem. Ve spolupráci s ÚIV jsme pro učitele matematiky základních škol připravili několik typů příkladů, jejichž prostřednictvím můžete žáky naučit potřebným znalostem. Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele Ministerstvo školství v poslední době nedělá nic jiného, než hasí požáry. Nejdřív chtělo, aby ředitele škol mohl zřizovatel snadněji odvolávat z jejich funkce, od čehož nyní nenápadně ustupuje, nyní přišlo s tím, že by ve školách mohli učit i lidé se středoškolským vzděláním, což vzápětí opět odvolává. Je strašné, že podobné návrhy vznikají na půdě minister- platových tříd. ním jsou zařazováni do nižších stva školství, které by mělo naopak zvyšovat prestiž a společen- bylo naprosto nepřijatelné, Něco takového by pro nás ské postavení učitelů, a ne je degradovat, říká František Dobková, místopředsedkyně odbo- přidává se Markéta Vondráčšík, předseda odborového svazu pracovníků školství. Z toho týdny byl na ministerstvu semirového svazu. Před několika návrhu čouhá jako sláma ze špinavých bot, že jde o šetření fi- od 1. ledna 2010 nastanou něnář, kde se hovořilo o tom, že nančních prostředků, o úsporu kterým školám problémy, neboť někteří učitelé nebudou za každou cenu. Pro státní kasu by to bylo skutečně výhodné splňovat kvalifikační předpoklady pro pedagogickou práci levnější by byla příprava učitelů na jejich budoucí povolání, neboť by nebyla žádná, stejně ja- V žádném případě se zde ne- a budou muset ze škol odejít. ko odměňování učitelů, protože hovořilo o nějakých odpustcích lidé se středoškolským vzdělá- či že by mohli učit maturanti. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Spíš se diskutovalo o případném dalším odkladu účinnosti tohoto ustanovení zákona o pedagogických pracovnících. Já se však domnívám, že na získání vysokoškolského vzdělání bylo už dostatek času a že další odklad by stejně k zahájení studia nikoho nemotivoval. Představitelé vysokých škol na tomto semináři jasně deklarovali, že už je dostatek možností si potřebné vzdělání doplnit. V návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících je řada změn, které naopak vítáme, doplňuje Markéta Vondráčková, například větší prostupnost mezi 1. a 2. stupněm základní školy ve výchovách. Ale naprosto nepřípustné a nepřijatelné pro nás je, aby učili, byť s výjimkami, maturanti. To je otevření Pandořiny skříňky, Krátce dubna Žáci gastronomických oborů Střední školy Opočno připravili pro děti dvanáctimetrové perníkové domino. Akce byla součástí zábavného dopoledne pro děti základních a mateřských škol. 24. dubna Jak se nám daří reformovat proces vzdělávání v mateřských a základních školách bude hlavní náplní VI. otevřené konference Stálé konference asociací ve vzdělávání, která proběhne v Praze. 25. dubna V Nové Pace se uskuteční pokus o překonání českého rekordu v disciplíně škola objatá co největším počtem lidí. Akce je součástí projektu ke Dni Země na Gymnáziu a Střední odborné škole pe- dagogické v Nové Pace. protože z každé výjimky se může rychle stát pravidlo. Zvlášť v situaci, kdy stát není ochoten dát mnohým vzdělávání dostatek finančních prostředků. V těchto dnech jsem měl možnost zúčastnit se několika jednání na mezinárodní úrovni, uzavírá František Dobšík. A všude, od Gibraltaru přes střední Evropu až po Ukrajinu a Moskvu, unisono znělo, že předpokladem pro výkon učitelského povolání je vysokoškolské vzdělání magisterského typu. Skutečně by Česká republika uprostřed Evropy povolila, aby žáky učili lidé jen se střední školou? (POZNÁMKA REDAKCE MŠMT nám zaslalo vysvětlující stanovisko, které přinášíme na straně dvě.) Karla TONDLOVÁ Slovo je jako šíp. Když jej vypustíš, už jej nikdy nevrátíš zpět. České přísloví

2 2 Zápisník Najdou se peníze na platy? Ministr financí Miroslav Kalousek nedává příliš nadějí ministru školství Ondřeji Liškovi. Vláda bude diskutovat, zda je možné letos utlumit jiné výdaje ve prospěch školství. Nejsou jiné peníze, než ty schválené. Co mě se týče, tak bych směřoval ta vyjednávání k roku 2009, uvedl pro deník Právo. kt Nové číslo Linky bezpečí Linka bezpečí by měla mít od května 2008 nové číslo Stávající známé číslo Linky bezpečí přitom zůstane nadále v provozu nejméně jeden rok. Smyslem zavádění jednotného čísla je lepší zapamatovatelnost pro všechny občany Evropské unie. vk Zdravé jídlo, lepší výsledky Děti, které zdravě jedí, mají lepší školní výsledky. Vyplývá to ze studie zveřejněné v dubnovém čísle odborného časopisu Journal of School Health. Vědecká skupina z univerzity v kanadském Edmontonu zjistila, že děti, jejichž strava obsahovala patřičné množství ovoce, zeleniny, bílkovin a vlákniny, byly ve srovnání s vrstevníky, kteří tak zdravě nejedli, ve školních testech úspěšnější. čtk Vysokoškoláci přibývají Počet absolventů vysokých škol se od roku 2001 více než zdvojnásobil. V akademickém roce 2001/2002 absolvovalo vysokoškolské studium 30,5 tisíce, v roce 2006/2007 pak 63,5 tisíce studentů. Roste ale i počet vysokých škol. Podle ÚIV existuje v současné době 68 veřejných a soukromých vysokých škol, z toho je 43 soukromých. Podle čtk by ale ministerstvo školství mělo do dvou týdnů rozhodnout, zda odejme státní souhlas Pražskému technologického institutu, o.p.s. oš Česká škola v Paříži Pařížská Bonapartka 18 byla kdysi sídlem Československé národní rady, teď je zde konzulát a České centrum, které šíří českou kulturu po Francii. V poslední době je to i působiště skupiny novodobých buditelek, kterým jde o český jazyk. V prostorách centra totiž jejich zásluhou funguje i Česká škola bez hranic, která učí česky děti bývalých Čechů. čtk Ke složení maturitní zkoušky ti upřímně blahopřeji Vonásku, i když s takovými známkami budeš těžko hledat uplatnění. Leda, že bys rovnou zůstal na naší škole jako učitel! KRESBA: Milan KOCMÁNEK K profesi učitele v základní škole nebude stačit maturita Minulý týden pedagogickou veřejnost rozhořčila informace v médiích o tom, že by učitelům mělo stačit pro výkon jejich povolání jen středoškolské vzdělání. Od ministerstva školství jsme dostali stanovisko, ze kterého vyjímáme: Deník Právo neinformuje o definitivním návrhu novely, ale pouze o pracovním textu určeném k diskuzi se sociálními partnery (proto jsou v něm uvedeny různé varianty). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy skutečně připravuje novelu zákona o pedagogických pracovnících, na kterou všichni ředitelé škol už netrpělivě čekají. V jejím textu má být mimo jiné řešen i problém nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Podle stávající právní úpravy musí do konce roku 2009 všichni pedagogičtí pracovníci bez odpovídajícího vysokoškolského vzdělání buď zahájit studium vedoucí k získání příslušné kvalifikace, nebo ze školy odejít. Odchod nekvalifikovaných, a přitom mnohdy žádaných pedagogů s dlouholetou praxí by mohl v řadě škol způsobit vážné provozní problémy. V současné podobě může ředitel školy upustit od nutného doplnění odborné kvalifikace u těch pedagogických pracovníků, kteří ke dni účinnosti zákona (tj. k 1. lednu 2005) dosáhli 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy po dobu nejméně 15 let prokázali schopnost výkonu požadované činnosti. Tuto výjimku je však bohužel možné aplikovat pouze u nepatrného počtu pedagogických pracovníků. Momentálně se diskutuje o více varian tách v oblasti výjimek z uznání odborné kvalifikace a současně na toto téma probíhají i odborné semináře. Teprve následně bude vypracován návrh novely, který půjde do připomínkového řízení v průběhu května. Podle ministra školství Ondřeje Lišky jeho součástí nebude varianta, že k získání kvalifikace pedagoga postačí pět let praxe bez diplomu. Učitel má mít vysokoškolské magisterské vzdělání a tento princip MŠMT nehodlá ani v budoucnu zpochybnit. Jde jen o konkrétní nastavení podmínek pro možné výjimky. Platy učitelů v roce 2007 Kateřina BÖHMOVÁ, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT Průměrný příjem učitelů v regionálním školství se v roce 2007 oproti stejnému období loňského roku zvýšil o 5,6 procenta, na Kč. Akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol si polepšili o 7,5 procenta a pobírali v průměru Kč. Zaměstnanci v regionálním školství pobírali v průměru Kč, mzda učitelů byla vyšší a činila Kč. Učitelé mateřských škol pobírali Kč, základních škol Kč, středních škol Kč a vyšších odborných škol Kč. Meziročně nejvíce rostla mzda učitelů v gymnáziích a školách se sportovním zaměřením (o 6, 6 %), konzervatořích (o 6,6 %), ve speciálních školách (o 6,4 %), ve středních odborných školách (o 6,0 %), středních školách vyučujících obory středních odborných učilišť včetně středisek praktického vyučování (o 5,9 %) a v základních školách (o 5,3 %). Naopak nejméně vzrostla v mateřských školách (o 5,2 %). úiv

3 Magisterské vzdělání pro učitele zůstává, pochybnosti učitelů o jeho možném zrušení také 3 Návrh novely obsahuje i větší prostupnost učitelů 1. a 2. stupně základní školy. Učitel, který bude učit nadpoloviční část úvazku podle své aprobace, by mohl být uznán za plně kvalifikovaného. Napětí a znechucení bylo cítit minulý týden mezi účastníky kulatého stolu Stálé konference asociací ve vzdělávání, jehož námětem byl návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. A příčina této vypjaté atmosféry? Slova náměstka ministra školství J. Kitzbergera, že ministerstvo uvažuje o možnosti, aby k výkonu učitelské profese v základních školách stačila pouhá maturita. Rozhořčení všech přítomných částečně zmírnil Michal Trunda z ministerstva školství, který vyjádření J. Kitzbergera dementoval citací ministra školství O. Lišky: Učitel má mít vysokoškolské magisterské vzdělání a tento princip MŠMT nehodlá ani v budoucnu zpochybnit. Zdeněk Helus, proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, prohlášení ministra komentoval: Pan ministr prokázal obdivuhodnou osvícenost, když této nehoráznosti zamezil. Neznamená to však, že se požadavek na snížení vzdělání pro učitele za určitou dobu znovu neobjeví. Zápas o vzdělání učitelů by proto měl být zápasem nás všech. Pachuť určitého znepokojení opravdu zůstává. Jak je vůbec možné, že vrcholného představitele ministerstva školství napadne degradovat povolání učitele tímto způsobem? A jak je možné, že takovou myšlenku vysloví nahlas a veřejně? Omluvou pro to nemůže být ani skutečnost, že v současné době u nás učí zhruba 20 procent nekvalifikovaných učitelů a že ti by byli, podle důvodové zprávy k návrhu novely, bez uvedené úpravy nuceni přestat na konci roku 2009 vykonávat pedagogickou činnost. To by, údajně, v některých regionech mohlo vést ke kolapsu určitých typů škol a školských zařízení. Z pracovní verze návrhu novely bylo snížení kvalifikace pro Máme zaměřeno na... učitele vypuštěno, ale řešení se musí hledat. Ministerstvo proto navrhuje zmírnění tvrdosti kritérií pro práci učitele. Máme několik variant. V první navrhujeme odpustit vzdělání učiteli, který ke dni nabytí účinnosti zákona, tj. k 1. lednu 2005, dosáhl 45 let věku a přímou pedagogickou činnost vykonával úspěšně minimálně po dobu 10 let, uvedl M. Trunda. V současné době je tato hranice 50 let a 15 let praxe. Druhá varianta je věkové kritérium úplně vypustit a ponechat pouze pedagogickou praxi. Tuto variantu ale pan ministr nebude podporovat, doplnil M. Trunda. Zároveň uvedl, že ministerstvo navrhuje také prodloužení FOTO: Alena TUČÍMOVÁ doby pro zahájení studia, a to do konce roku Ke změkčení kritérií pro nekvalifikované učitele zřejmě, vzhledem k realitě, musí dojít. Ale mělo by se tak stát jen za jasně stanovených podmínek. Ošetřena by měla být například i aplikace výpovědních důvodů, jinak bude takový jedinec žít stále v nejistotě, uvedl Vít Berka, zástupce školských odborů. Dokonale specifikovat, za jakých podmínek může nekvalifikovaný učitel tuto profesi vykonávat, nestačí. Je potřeba také urychleně udělat něco pro to, aby si svou kvalifikaci mohl doplnit. Ze zkušenosti víme, že 95 procent nekvalifikovaných učitelů by si rádo svou kvalifikaci doplnilo, ale bohužel nemají kde, tvrdí Hana Bažantová, ředitelka Základní školy Terezín a zároveň členka Asociace ředitelů základních škol. Plně s ní souhlasí i ředitel Základní školy ze Sedlčan. Osobně se pokouším několik let doplnit si kvalifikaci na druhý stupeň. Je to téměř nemožné. A protože celou situaci opravdu sleduji, vím, že v průměru v posledních deseti letech nabízejí vysoké školy asi tak míst pro nekvalifikované. Celkem jich jsou však tisíce. Tak, jak si mohou své vzdělání doplnit? O tom, že vysoké školy nenabízejí dálková studia buď vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře, se hovoří již řadu let. Mnoho se však za ty roky nezměnilo. Pokud tomu tak bude i nadále, může se za dalších pět let konstatovat totéž: nekvalifikovaných je 20 procent, doba výjimek končí, kde sehnat kvalifikované jedince. Pochybení pedagogických fakult přiznal i Z. Helus. Cítím se zahanben, ale slibuji, že uděláme vše pro to, abychom tuto situaci napravili. V současné době chystáme rozsáhlý projekt, který by měl celý problém řešit. Rád bych slova pana profesora doplnil. Nestačí jen naše snaha, náš entuziasmus. K tomu, abychom mohli otvírat dostatečné množství oborů, potřebujeme také odpovídající peníze. A ty opravdu nemáme, říká Stanislav Štech z PedFUK. Peníze opravdu chybějí všude. Nejen vysokým školám, ale školství vůbec. A bez nich se proklamace o prioritě školství nenaplní. Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících obsahuje řadu dalších změn. Patří mezi ně i volno k samostudiu, odměňování přespočetných hodin, pracovní doba pedagogických zaměstnanců a mnohé další. Protože je však celý návrh zatím opravdu jen pracovním návrhem, budeme se o jeho vývoj zajímat i nadále. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Právníci a učitelé Místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera v televizním pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že exministr spravedlnosti Němec měl svého času plné právo rozhodnout o vydání katarského prince. Měl ale zvážit, nakolik mu vydání politicky prospěje. A aby toho nebylo málo, uvedl i srovnání s milostmi, které uděluje prezident. Také má právo udělit milost, komu chce, opět ale musí zvážit, nakolik mu to politicky prospěje. Neutrousil sebemenší zmínku o tom, že by se jak exministr, tak i prezident měli při svých rozhodnutích řídit nejen tím, kolik jim to prospěje, ale také tím, zda by jejich rozhodnutí bylo správné. Přiznávám, že mě vyjádření jednoho z nejvýše postavených právníků v naší zemi šokovalo. A vzpomněl jsem si, že jsem před časem viděl v tisku kreslený vtip, v němž si ředitel školy stěžoval, že zřizovatel školy nechce pochopit, že o známkování ve škole nerozhoduje svým hlasováním obecní zastupitelstvo. Při vzájemném srovnávání těchto přístupů jsem si uvědomil, že způsob uvažování právníků a učitelů je diametrálně odlišný. A možná jsem na základě toho i pochopil, proč platy učitelů a právníků jsou tak výrazně rozdílné. I učitelé mají přece plné právo rozhodnout o známkování svých žáků. Bohužel se ale pořád řídí tím, zda žáci něco umí, a snaží se o to, aby jejich známkování bylo spravedlivé a správné. Pokud se i mezi nimi objeví někdo, kdo se při známkování řídí úvahami, nakolik mu určité známkování prospěje, jedná se spíše o bílou vránu v tisícihlavých hejnech vran černých. Jiří ROHAN Školské odbory požadují tři miliardy na platy ještě letos ýrazné zlepšení současné- stavu financování regio- Vho nálního školství je pro mě prioritou číslo jedna, vyjádřil své přesvědčení ministr školství Ondřej Liška na páteční poradě představitelů školských odborů v Domě odborových svazů v Praze. V nejbližších dnech se podle jeho slov bude na jednání vlády rozhodovat o navýšení rozpočtu školství ještě pro tento rok tak, aby se zamezilo propadu reálných platů pracovníků školství. Dále ministr na jednání odborářů shrnul své současné aktivity: Novela školského zákona, která zakotvuje pravidla státní maturity, je schválena vládou a bude projednána na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. Koncem dubna by se mělo také rozhodnout o opětovném zpoplatnění posledního ročníku mateřských škol, protože původní záměr tohoto kroku nebyl naplněn. Během června by se mělo jednat o změně v odvolávání ředitelů škol a podmínky budou stanoveny přesně a průhledně tak, aby nebyly poškozeny zájmy ani ředitelů, ani zřizovatelů. Ministr O. Liška vyvrátil možnost, že by novela zákona o pedagogických pracovnících připustila, aby v základních školách učili FOTO: Karla TONDLOVÁ maturanti bez kvalifikace. V současné době se připravují variantní řešení této novely a o nich je podle ministra předčasné se zatím dohadovat. Už nyní vede ministr školství jednání s premiérem a ministrem financí o rozpočtu školství na rok 2009, kde se blíží tomu, co bude pro tento rok prosazovat. Chtěl by prosadit systémovou změnu v odměňování, která by zároveň přinesla i zlepšení kvality práce učitelů. Zmínil to, že pouhé zvyšování tarifních platů je politicky velmi těžko průchodné, ale že se bude snažit v rozpočtu pro příští rok navýšit tarifní složky platu a součastně uplatnit i motivující prvek. Argumenty pro jednání ve vládě mám silné pokles reálných platů, míra inflace, mezinárodní srovnání. Když mi učitelé při setkáních ukazují své výplatní pásky, říkám jim, že se za takové ohodnocení stydím, konstatuje O. Liška. Růžena Šalomonová z OROS Znojmo k tomu řekla: Navýšení platů by se nemělo spojovat s dalšími podmínkami, s tím, aby učitelé zase dokazovali svoji kvalitu. Už nyní pracují dobře a zaslouží si zvýšit platy, na reformě škol pracovali mnoho měsíců zcela zdarma. O požadavcích navýšení rozpočtu regionálního školství pro letošní rok informoval v pátek novináře František Dobšík, předseda školských odborů, a jeho místopředseda Václav Pícl. FOTO: Karla TONDLOVÁ Už jsou unavení a často i znechucení. Chceme sebevědomé učitele, kteří jedině mohou vychovávat sebevědomé žáky, ale tomu musí také odpovídat patřičné platy. Blahoslav Kašpar z OROS Blansko dodal: Pokud nebude navýšení platů provedeno formou tarifů, často se ke konkrétním učitelům ani nedostane. Leopold Králík z OROS Břeclav kritizoval formu financování škol podle normativů na žáka a vyjádřil názor, že je to třeba změnit. Odsoudil i to, že se neuváženě zrušilo odvětvové řízení školství, což přineslo jen zbytečné zdražení při řízení škol. K tomu ministr O. Liška poznamenal, že zrušení odvětvového řízení škol bylo chybou, kterou ovšem není v jeho silách napravit. Naopak doufá, že změnu financování škol se mu během jeho mandátu podaří alespoň odstartovat. Jarmila Stanislavová z OROS Brno ministrovi školství sdělila, že v nejbližší době hodlá poslat do Bruselu stížnost na diskriminaci pracovníků školství, kteří jsou sice státními zaměstnanci, ale jejich platy tarifních tabulek státních zaměstnanců nedosahují. Předsednictvo školských odborů připravilo minulý týden scénář protestních akcí, které budou probíhat v případě, že se ministrovi školství do konce dubna nepodaří ve vládě prosadit navýšení rozpočtu školství pro letošní rok. František Dobšík, předseda školských odborů, informoval o tom, že odboráři žádají o tři miliardy korun, které by měly zastavit pokles reálných příjmů v roce Pro příští rok se školské odbory zasazují o nárůst platů ve školství o čtyři procenta nad hladinu inflace. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

5 Umělecké školství odstartovalo tvorbu vzdělávacích programů Po školách základních a středních se na pomyslnou startovní čáru tvorby školních vzdělávacích programů postavily i základní umělecké školy. V pilotních školách naplno běží jejich příprava, a ačkoli do cíle zbývá ještě kus cesty, mohou se jejich tvůrci podělit o první zkušenosti. Jak uvádí Filip Magram, ředitel Hudební školy hl. m. Prahy, která sice není školou pilotní, ale s ověřováním nových pedagogických metod mají její pracovníci dlouholeté zkušenosti, startovní pozice základních uměleckých škol při tvorbě školních vzdělávacích programů je v mnohém nesrovnatelně lepší než u škol základních. Je to hlavně díky úzké spolupráci ZUŠ po celé republice a díky přesvědčení, že tato změna může vyřešit spoustu předchozích chyb, upozorňuje a dodává, že ocenit je třeba pomoc Asociace ZUŠ a zejména pak ředitele pražské ZUŠ Trhanovské náměstí Jiřího Stárka, který se tvorbou rámcových i školních programů zabývá již čtvrtým rokem a který školí ředitele i pedagogy. Z oslovených uměleckých škol jednohlasně zní: do přípravy ŠVP se zapojili prakticky všichni pedagogové. Samozřejmě jednodušší je to tam, kde pedagogický sbor není příliš početný. Naší velkou výhodou je Tvorbě ŠVP se věnují i v ZUŠ v Blatné, kde se vyučuje hudební obor. Také tam se na přípravě programu podílejí všichni vyučující. Vzdělávací program přinese do výuky naší školy nejednu pozitivní změnu, kterou v minulosti nebylo možné realizovat. Kolektivně se zamýšlíme, jak co nejlépe zajistit a zkvalitnit vzdělání v ZUŠ pro děti z mateřských škol, přes školy základní až po vysokoškolské skutečnost, že jsme škola pouze s výtvarným oborem, takže sbor tvoří jen šest učitelů. Není tedy problém se scházet, diskutovat a společně tvořit příslušný dokument, vysvětluje Ivana Sýkorová, ředitelka ZUŠ Opava, a pokračuje: Školní rok jsme si rozdělili na úseky, v nichž se zabýváme jednotlivými pasážemi, které pak chceme zanést do našeho programu. V podstatě se orientujeme podle rámcového vzdělávacího programu, který jsme pomáhali tvořit, ale podle potřeby jej přizpůsobujeme našim podmínkám, zkušenostem a specifikaci naší školy. Organizačně poněkud náročnější jsou schůzky pedagogů v partnerské škole se zaměřením na výuku v hudebním, literárně dramatickém, výtvarném a tanečním oboru, a sice v ZUŠ Bajkalská v Praze 10, kterou navštěvuje více než 800 žáků, čemuž odpovídá i počet učitelů. Jak uvádí její ředitel Jiří Šesták, do přípravy ŠVP je FOTO: Alena TUČÍMOVÁ zapojeno 90 procent pedagogů. Schůzky za účelem tvorby školních vzdělávacích programů míváme v dopoledních hodinách, kdy neprobíhá výuka. Zvolili jsme formu takzvaných vedoucích oborů, kteří spolupracují se svými kolegy, dávají dohromady příslušné materiály pro uvedené obory, a teprve v další fázi se s vedoucími oborů scházíme a zpracováváme to, co v jednotlivých pracovních skupinách vzniklo, říká J. Šesták. Při dosavadní přípravě ŠVP v uvedených školách zatím na těžko překonatelné problémy nenarazili. I. Sýkorová si naopak pochvaluje, že díky nové koncepci a učebním plánům ve výtvarném oboru, zahájeným v roce 2002, jsou v určitém předstihu a výhodě vůči ostatním uměleckým oborům. Volnost v tvorbě plánů, specifikace výuky ve výtvarném oboru nastala již dříve, takže už máme nějaké zkušenosti s tím, co se ve vzdělávacích programech poža- duje, a sice,ušít škole na míru Vycházíme z tradic regionu Naše téma... FOTO: Archiv 5 způsob výuky a dodržovat ji, objasňuje. Tvorba ŠVP ale neznamená pouze práci v samotných uměleckých školách, nýbrž také semináře a školení jejich vedoucích pracovníků i pedagogů. A v souvislosti s tím přichází určitý povzdech týkající se financování těchto akcí. Vše, tedy cestu, ubytování i přednášející si musíme zaplatit sami. Naše škola je velká, takže několik tisíc korun za jedno školení v rozpočtu tolik nepocítíme, říká ředitel J. Šesták. Také I. Sýkorová tvrdí, že díky zájmu kolegů se škola při tvorbě ŠVP s výraznými problémy nepotýká, ale finanční pomoc ze strany ministerstva by považovala za užitečnou. J. Šesták k tomu ale ještě dodává: Coby partnerská škola sice musíme do tvorby ŠVP investovat vlastní peníze, nicméně skutečnost, že jsme takříkajíc u toho, když se program tvoří, a navíc v době, kdy nejsme pod tlakem, je podle mého názoru přínosem. Věřím, že zkušenosti, které nyní získáme, se nám v budoucnosti budou hodit. Markéta GRULICHOVÁ vzdělání, říká ředitel školy Josef Škanta. Při tvorbě ŠVP vycházejí v Blatné především z dlouholetých zvyklostí Prácheňského regionu, který má tradici v lidové muzice. Chceme navázat na tradici dudácké kapely, která byla v Blatné založena před dvaceti lety, a dále pokračovat v souborové hře v různém nástrojovém obsazení, upozorňuje J. Škanta a vypočítává, že jde například o soubor zobcových fléten či irské muziky, kytarový a žesťový soubor aj. Plány učiva pedagogové vytvářejí tak, aby byly splnitelné pro všechny žáky, kteří budou do souborů zapojeni. Důraz při tvorbě vzdělávacího programu je kladen také na časové rozšiřování výuky souborů a prohlubování spolupráce s jinými soubory podobné orienta ce či na účast na přehlídkách a soutěžích. Jak uvádí J. Škanta, ve vzdělávacím programu bude například pamatováno i na zajišťování kulturního života v místě působení školy i mimo ně. Chceme žákům umožnit výběr skladeb podle jejich představ a rovněž rozšiřovat uměleckou činnost i po ukončení studia v ZUŠ, doplňuje a dodává: Přejeme si v maximální míře využívat podmínek školy, kde máme nahrávací studio, počítače a podobně, a v neposlední řadě i dovedností a zkušeností pedagogů. Budeme zdokonalovat to, co na škole již má určitou tradici. mak

6 6 Ředitelská abeceda Sociálně právní ochrana dětí Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou: a) krajské úřady, b) obecní úřad s rozšířenou působností, c) obecní úřady, d) ministerstvo. Sociálně-právní ochranu dále zajišťují: a) obce v samostatné působnosti, b) kraje v samostatné působnosti, c) komise pro sociálně-právní ochranu dětí, d) další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálněprávní ochrany pověřeny. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Nový pracovní poměr? FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Uzavřeli jsme se zaměstnancem pracovní smlouvu na dobu určitou. Nyní máme zájem sjednat změnu druhu vykonávané práce. Zaměstnanec proti tomu námitky nemá, ale chtěl by mít pracovní poměr na dobu neurčitou. Je možné dohodnuté změny provést změnou pracovní smlouvy, nebo je nutno uzavřít nový pracovní poměr? Druh práce je podle 34 odst. 1 zákoníku práce jednou z tzv. podstatných náležitostí pracovní smlouvy, a to vedle místa výkonu práce a dne nástupu do práce. Bez ujednání o těchto náležitostech nemůže být pracovní smlouva platně uzavřena. Zároveň však platí, že sjednaný obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dojde-li k dohodě obou smluvních stran, pokud nejde o některou z výjimek stanovených zákoníkem práce ( 40, 41 zákoníku práce). V případě, že zaměstnanec s touto změnou souhlasí, je možné s ním uzavřít dohodu o změně původně sjednané pracovní smlouvy ( 40 odst. 1 zákoníku práce). Je možné součastně dohodnout jak změnu druhu práce, tak změnu pracovního poměru původně sjednaného na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou. Vít BERKA Náležitosti platového výměru Jaké jsou stanovené náležitosti platového výměru podle platného znění zákoníku práce? Novela zákoníku práce provedená s účinností od 1. ledna městnavatel povinen uvést údaje V platovém výměru je za zákonem č. 362/2007 Sb. poněkud změnila i ustanovení 132 ni, do nichž je zaměstnanec za- o platové třídě a platovém stup- odst. 2 o náležitostech platového řazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíč- výměru. Záměrem změny bylo srovnat právní úpravu týkající se ně poskytovaných složek platu. mzdového výměru a platového Termín a místo výplaty je nutno výměru, a to tak, že do platového výměru nebude nutné uvádět v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde- údaje o termínu a místu výplaty, pokud jsou zahrnuty v jiných dokumentech. Jestliže tedy údaje li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je za- o termínu a místu výplaty platu obsahuje smlouva (pracovní, kolektivní nebo jiná) či vnitřní přednost zaměstnanci písemně oznáměstnavatel povinen tuto skutečpis zaměstnavatele, není třeba je mit včetně uvedení důvodů, a to uvádět ještě do platového výměru. Text novelizovaného 132 bývá účinnosti. nejpozději v den, kdy změna na- odst. 2 zákoníku práce zní: Vít BERKA Jak na práci přesčas Novela zákoníku práce účinná od počátku roku 2008 umožnila údajně zaměstnávat ženy pečující o dítě mladší než jeden rok prací přesčas. K jaké změně v tomto ohledu Těm, kteří pečují o dítě mladší roku, nesmí být práce přesčas nařízena přesně došlo? Omezení pro některé zaměstnance ve vztahu k práci přesčas je obsaženo v 241 odst. 3 zákoníku práce, jehož nové ustanovení zní: Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než jeden rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas. Podle dosavadního znění ustanovení 241 odst. 3 nesmě- li být zaměst- nanci pečující o dítě mladší než jeden rok zaměstnáváni prací přesčas. Toto omezení bylo z řad praxe poměrně často kritizováno zaměstnavateli i zaměstnanci jako nesmyslné a do jisté míry diskriminační. Důsledkem této úpravy totiž bylo, že i když byl jeden z rodičů s dítětem na mateřské, respektive rodičovské dovolené, nesměl být druhý z nich zaměstnáván prací přesčas, a to ani kdyby se na výkonu této práce se zaměstnavatelem dohodl. Pro mladé rodiny s dětmi, které mohly v přesčasové práci jednoho z rodičů nacházet prostředek k určitému vylepšení své finanční situace, představovalo uvedené pravidlo zbytečné ztížení jejich situace. Podle novelizovaného ustanovení 241 odst. 3 platí, že zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než jeden rok, nesmí zaměstnavatel práci přesčas nařídit. Tím se umožňuje, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem nebo zaměstnankyní, který(á) pečuje o dítě mladší než jeden rok, na výkonu přesčasové práce dohodl. Vzhledem k tomu, že nebyl stanoven žádný zvláštní limit přesčasové práce těchto zaměstnanců, platí i pro ně obecné pravidlo zakotvené v 93 odst. 4 zákoníku práce (v průměru 8 hodin týdně za období nejdéle 26 týdnů, popřípadě až 52 týdnů, stanoví-li tak kolektivní smlouva). Nová právní úprava tedy na jedné straně zachovává snahu o slaďování rodinného a profesního života tím, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší než jeden rok nařídit práci nad rámec stanovené týdenní pracovní doby. Na druhou stranu se ovšem pro případ, kdy by tento zaměstnanec přesčasovou práci konat chtěl, ruší omezení, jež mu v tom dosud bránilo. Změna 241 odst. 3 zákoníku práce nijak nezasahuje do bezvýjimečného zákazu výkonu přesčasové práce pro těhotné zaměstnankyně. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady V Chomutově tráví děti letošní školní rok se Všudybylem V Základní škole v Hornické ulici v Chomutově tráví děti při projektových dnech celý letošní školní rok se Všudybylem. Ptáte se, kdo to je? No přece roztomilý kocour, který všechny žáky provádí zajímavými místy a ukazuje jim mnoho nových věcí. Prostřednictvím tématu Letem světem se Všudybylem děti zjistily, že mohou vlastně cestovat kamkoli. Tak se třída 6. A vypravila do světa knih. Ke hvězdám a do vesmíru cestovala s Malým princem od A. de Saint Exuperyho 6. B. Devítka byla v minulosti, prvňáčci se podívali do pohádky a světa fantazie a sedmáci poznávali říši zvířat. Druháci se vydali za lesními skřítky, kdy po cestě poznávali rostliny a zvířata, učili se jak se chovat v přírodě a na návštěvě. Vánoce u Všudybylů V druhém projektovém dni žáci strávili u Všudybylů Vánoce. Větší děti pekly cukroví a zdobily perníky, menší si prohlédly úžasné betlémy na chomutovské radnici. Všichni se seznamovali se zvyky a tradicemi českými, ale i jiných národů, například seveřanů. Někteří žáci se s učiteli vypravili k sousedům do SRN do Seiffenu do muzea hraček a na vánoční trhy. A nejdál se dostala devítka, když slavila židovskou chanuku. K Vánocům patřily i pohádky. Třída 8. B si zahrála některé pasáže z Mrazíka i v kostýmech a 6. A nacvičila pásmo Vánoční příběh o narození Ježíška, které předvedla dětem z prvního stupně. Nová země Před Velikonocemi se děti sešly v třetím projektovém dni u tématu Všudybylova nová země. A nešetřily fantazií. V jednotlivých třídách žáci vymýšleli, jak by mohla jeho země vypadat. Nápady se jen hrnuly. Druháci vytvořili ostrov, který pojmenovali, zmapovali lesy, řeky, města, vymysleli státní zřízení, jazyk. Dokonce se připravili na příchod návštěvníků. Šesťáci při výběru názvů řek, hor a měst cvičili slovní zásobu, když vycházeli ze svých jmen. Také vymysleli obrázkové písmo, dokonce podobný nápad měla i 8. A. Žáci z 5. B vyrobili velmi pěkné trojrozměrné modely států a v 7. A ušili doopravdickou vlajku. Třídě 8. B se zase líbila země elfů a skřítků. Prostě všichni hýřili fantazií, učili se pracovat ve skupinách a také v nich konstruktivně diskutovat a komunikovat. Bylo vidět, že to děti velmi bavilo. Při práci používaly kompetence různých vzdělávacích oblastí od češtiny a dějepisu přes zeměpis, přírodopis, občanskou výchovu až po výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Při všech projektových dnech se učivo propojí do zajímavých celků a děti si je velmi oblíbily. Výsledné výtvory se tentokrát opravdu povedly a určitě se budou líbit i rodičům, když si je budou prohlížet v hale školy a třídách při třídních schůzkách. Na olympiádu 7 Na začátku června pojedou děti se Všudybylem na olympiádu. Žáci druhého stupně připraví různé soutěže a neobvyklé disciplíny pro žáky z prvního stupně a také pro děti z mateřské školy v Šafaříkově ulici, se kterou naše základní škola spolupracuje. Starší žáci si vyzkouší, jak není lehké takovou akci zorganizovat a zaujmout své mladší spolužáky. Sami si při tom ověří své organizační schopnosti. Bude to jistě velké setkání malých i velkých při tomto soutěžním klání. Loučení se Všudybylem Na závěr školního roku a celoročního projektu se děti se Všudybylem rozloučí při výletech, na které se s učiteli vypraví do různých míst naší země. A učitelé? Ti už budou moci přemýšlet, čím překvapí své žáky v příštím školním roce. Zdeněk SCHÜCK Kontakt: Základní škola Chomutov Hornická 4387 Tel.: Pokud i u vás ve škole s žáky připravujete zajímavé projekty, určitě nám napište. Rádi je zprostředkujeme pro inspiraci ostatním. Stranu připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Dohoda o výpovědní době Je možno mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřít dohodu, že v případě výpovědi z pracovního poměru Nevím, jak budu učit Po úrazu na počátku osmdesátých let jsem začal špatně slyšet a postupně se má situace velmi zhoršuje. Na nemocenské můžu být jen rok. Posudkový lékař mi sdělil, že na invalidní důchod mám nárok jedině tehdy, když nebudu slyšet vůbec. Nedovedu si představit, jak budu dále učit. bude výpovědní doba kratší než dva měsíce? Délku výpovědní doby upravuje 51 odst. 1 zákoníku práce, kde se stanoví: Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně dva měsíce. Výpovědní doba je časové vymezení, jehož uplynutím poté, co byla dána výpověď, končí pracovní poměr. Výpovědní doba činí dva měsíce, ale účastníci pracovního poměru se mohou dohodnout na výpovědní době delší, nikoliv však kratší. Ve své dolní hranici je výpovědní doba stanovena zákoníkem práce kogentně (nezaměnitelně), a to minimálně dva měsíce. Maximální délka výpovědní doby určena není. Delší výpovědní doba může být podle převažujících právních výkladů pouze sjednána, a to v individuální smlouvě. Není možno ji sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu. Nemocenské se poskytuje nejdéle po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti (podpůrčí doba). Ustanovení 15 odst. 5 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších předpisů, připouští poskytování nemocenského i po uplynutí podpůrčí doby, jestliže je možno na základě vyjádření příslušného orgánu očekávat, že zaměstnanec v krátké době nabude pracovní schopnosti. Takto lze poskytovat nemocenské nejdéle po dobu jednoho roku od uplynutí podpůrčí doby. Po uplynutí podpůrčí doby se postupuje tak, že zaměstnanec podá žádost o invalidní či částečný invalidní důchod. Zahájit řízení o přiznání důchodu může i příslušná správa sociálního zabezpečení z vlastního podnětu. Podmínky nároku na invalidní nebo částečně invalidní důchod upravuje zákon č. 155/2005 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů ( 38, 39, 43 a 44). Z ustanovení 39 vy- plývá, že pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 procent, nebo b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vykonával předtím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdra- votní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než vykonával dosud. Částečně invalidní je podle 44 pojištěnec, jestliže z dů- vodu nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 procent. Ustanovení 39 odst. 2 platí zde obdobně. Způsob posouzení a procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanoví prováděcí předpis. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Okruh zdravotních postižení značně ztěžujících obecné životní podmínky stanoví prováděcí předpis. Způsob posouzení a procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a okruh zdravotních postižení umožňujících soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek stanoví prováděcí předpis. S ohledem na výše uvedené vám doporučujeme obrátit se na správu sociálního zabezpečení s dotazem, jak byste měl dál postupovat. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA PENCE B Bič Dříve se jedničkám říkalo biče. Jednička totiž dětem svým tvarem připomínala bič, jaký používali kočí na koně nebo pacholci k ovládání kravských potahů. Dnes už dětem jednička nepřipomíná nic; nevědí, ani kdo je kočí, ani co je kráva. Milka je čestnou výjimkou. V současnosti se bič používá především v prostředí sadomasochistických salonů. Kdo jsou sadomasochisté, vědí děti naopak velmi dobře, stejně jako to, kdo je zoofil, nekrofil nebo voyer. Přečetli si to v druhém díle učebnice Občanské výchovy pro ročník vydané v nakladatelství Vyšehrad v roce Chápou také, že nejde o žádnou zvrhlost, ale o tzv. parafilii, a zoofilům ani nekrofilům se proto neposmívají. Neposmívají se dokonce ani těm, kteří žádnou úchylku nemají, i když je to hanba. Bič je v pedagogice znám rovněž jako součást osvědčené výchovné metody založené na promyšleném střídání zmíněného nástroje s cukrem. Metodu cukru a biče odnepaměti používali jednak učitelé ve vztahu k žactvu, jednak vrchnost ve vztahu k učitelům. V nadšených devadesátých letech minulého století byla u nás ovšem tato praxe ve vztahu k žactvu zredukována na cukr, neboť se soudilo, že sankcionovat žáky je zvrhlé (nakladatelství Vyšehrad o tom ovšem nevydalo jedinou učebnici). Od té doby je kázeň ve školách v podstatě teoretickým konstruktem, jehož existenci se někteří vědci pokoušejí v praxi dokázat. Průměrně po třech letech tento výzkumný program pravidelně opouštějí, aby vrhli své síly na dokazování existence sněžného muže, černých děr nebo na jiné, perspektivní projekty. Odlišnou cestou se vydal Stanislav Bendl, který se naopak léta věnuje problematice nekázně. Za tuto dobu si dokázal získat respekt v odborných kruzích, velký doktorát a docenturu, z čehož plyne, že je lépe se věnovat něčemu reálně existujícímu. Průlom ve využití metody cukru a biče ve vztahu vrchnosti k učitelstvu pak přineslo funkční období ministra Ivana Pilipa. Ten totiž nešel pohodlnou cestou prosté redukce, nýbrž celou metodu zásadně inovoval do podoby bič a bič. Prakticky ji ověřil tím, že učitelům stěžujícím si na nízké platy navýšil úvazky. Spolehlivě tak prokázal její životnost a metoda se dodnes s úspěchem uplatňuje, například při bezplatné tvorbě ŠVP. Petr KUKAL

9 Senior a počítač? Bez obav! Výjimečnou šancí pro seniory, jak se seznámit s prací na počítači, je zcela nový projekt Učme se i v pozdějším věku: Studenti seniorům aneb Více (ne)znamená méně Při stěhování kabinetu zlikvidované fungující školy se mi dostala do ruky učebnice dějepisu stará 20 let. Neodolal jsem porovnat ji s posledními učebnicemi. A závěr? Dvacet let stará učebnice představuje stručnost a přenos historického poznání. Zjednodušování historie je věc ošemetná, na druhé straně nevychováváme -náctileté historiky, nýbrž budoucí občany, které minulost alespoň něčím osloví, uvědomí si její kulturní odkaz i poučení. Současným učebnicím nelze upřít snahu vyrovnat se s RVP, ale tam může být možná problém jako v RVP samém. Nepřeceňujme žáky ve smysluplné orientaci v množství informací to je teprve učíme. Jako učitel, který rád vymýšlí křížovky, slovní přesmyčky či obrázky, bych uvítal učebnici jednodušší a stručnější. Ruce by se tím více uvolnily učiteli i samotnému žákovi. Nezdá se ICT a mezigenerační komunikace. Projekt pomáhá jedinečným způsobem sblížit mladou a starší generaci. Studenti jako lektoři učí seniory nejen pracovat s počítači či nakupovat na internetu, ale představují jim i svůj svět. Projekt je podpořen z fondů Evropské unie a je realizován Střední odbornou školou EDUCAnet v Pardubicích. Určitým vyvrcholením celého projektu, jak doufáme, bude i olympiáda mezi seniory v Pardubickém kraji Senioři ovládají počítače aneb dědo, neboj se mého komp jútru. Naše škola ji uspořádá 21. května a senioři zde změří své síly v počítačové gramotnosti. Zároveň budou moci porovnat své znalosti v mezinárodním kontextu, protože soutěž proběhne i v pěti partnerských organizacích z Německa, Finska, Polska, Francie a Španělska. Více na Jiří SEDLÁČEK ani, že by byla naplněna rádoby proklamovaná teze méně faktografie. I když, chceme-li vychovat žáka tvořivého, přemýšlejícího a schopného diskutovat, bez základních vědomostí to nepůjde. Martin ŠIKULA Fotografujete rádi? Moje práce, moje hobby. To je název fotografické soutěže časopisu Národní pojištění, který vydává Česká správa sociálního zabezpečení. Koná se od 1. dubna do 31. května 2008 a přihlásit se do ní mohou všichni, kdo rádi fotografují. Soutěž má dvě kategorie: práce a hobby. Přihlášené snímky by měly zachytit netradičním způsobem pracovní atmosféru i zajímavé aktivity pro volný čas. Soutěžního klání se může zúčastnit každý, komu je víc než 18 let a má trvalé bydliště v České republice. Detailní informace o soutěži, pravidla i registrační formulář najdete na webu ČSSZ. Add: Je to diskriminace učitelů základních škol Pobouřila mě vaše vyjádření o základních uměleckých školách. O důležitosti základního uměleckého vzdělávání není pochyb. Absolventi po dokončení základních uměleckých škol dosáhnou základu vzdělání v jednotlivých oborech. I když se nejedná o stupeň vzdělání, je dosažení základu vzdělání v uměleckých oborech důležitou přípravou pro další studium absolventů, například na konzervatořích a jiných školách uměleckého a pedagogického směru. To, že republikový normativ pro základní vzdělávání nepokrývá náklady na vzdělávání žáků mezi šestým a patnáctým rokem věku (včetně vzdělávání zájmového), není vina základních uměleckých škol. Nemůžeme souhlasit s nastavením krajských normativů pro základní umělecké vzdělávání pro rok Jak známo, republikové normativy stanoví MŠMT podle věkových skupin žáků. Pro mateřské, základní a střední školy je jedním z komponentů pro stanovení příslušného krajského normativu počet žáků ve třídách, resp. průměrný počet jednotek výkonu připadajících na jednoho pedagoga. Vzhledem k tomu, že žádným právním předpisem není stanoven počet žáků v jednotlivých uměleckých oborech základních uměleckých škol, velmi těžko se stanoví průměrný počet jednotek připadajících na jednoho pedagoga ZUŠ. Pak dochází při stanovení krajských normativů k různým přístupům, a tudíž k velkým rozdílům mezi jednotlivými kraji ve financování ZUŠ. Problémem financování regionálního školství je výrazný Znáte je? Vyrábíme z provázků a jiných materiálů PAVEL TOMEŠ 9 Pletení ozdobných předmětů z provázků a dalších materiálů patří v současné době k velmi oblíbeným tvořivým činnostem. Autor této publikace z nakladatelství Portál proto nabízí nejen podrobné a velmi propracované návody, ale i náměty k zamyšlení, jak uvedené postupy rozšířit a vymyslet další, vlastní pletence. Knihu uvítají všichni ti, které zajímá rukodělná činnost. Obzvláště pak potěší učitele výtvarné výchovy a vedoucí výtvarných kroužků. úbytek žáků v základních školách, kterému neodpovídá vývoj počtu žáků v ZUŠ. To vidí některé kraje jako problém a do svých dlouhodobých záměrů vzdělávání zapracovávají požadavek, aby ZUŠ kopírovaly úbytek žáků v základních a středních školách. Jestliže veškeré školské dokumenty zdůrazňují důležitost základních uměleckých škol v celém systému vzdělávání, pak by mělo dojít k nastavení pravidel tak, aby nedocházelo k jejich utlumování. Alena LOSOVÁ Česká Lípa

10 10 Kam po 1. stupni základní školy? V tomto čísle otevíráme nový tematický okruh, kterému se budeme věnovat v následujících osmi číslech. Jde o téma, které se dotýká především žáků 5. a 7. ročníků základních škol, jejich rodičů a učitelů, neboť jde o možnosti vzdělávání, které mají tito žáci po absolvování 1. stupně základní školy. Republikové údaje V sérii článků zaměřených na možnosti vzdělávání po prvním stupni základních škol se budeme zabývat situací jak z celorepublikového pohledu, tak z pohledu jednotlivých krajů. Nejdříve se podívejme na republikové údaje. U žáků, u kterých od zahájení povinné školní docházky uplynuly více než 4 roky, nastává právě v průběhu pátého ročníku období, kdy žáci a jejich rodiče mohou bilancovat dosavadní výsledky vzdělávání a rozhodnout se, zda jim dosavadní způsob vzdělávání vyhovuje, nebo zda jej chtějí změnit. Otevírají se před nimi tři cesty vzdělávání: pokračovat v plnění povinné školní docházky v základní škole, nebo přejít na střední školu do oborů víceletých gymnázií, případně pokračovat v plnění povinné školní docházky v oborech konzervatoří. Víceletá gymnázia Ta jsou určena pro žáky, u kterých je předpoklad, že budou po ukončení vzdělávání na střední úrovni pokračovat ve vzdělávání na úrovni terciární. Po roce 1989 se znovu objevila v našem vzdělávacím systému, a navázala tak na předchozí tradici. Vzdělávání v nich probíhá jednak ve formě osmileté, kdy na ně vstupují žáci po absolvování pátého ročníku základní školy, jednak ve formě šestileté, která je určena pro žáky po absolvování sedmého ročníku základní školy. Víceletá gymnázia se od počátku těšila značnému zájmu rodičů i jejich potomků, zejména pak gymnázia osmiletá. Konzervatoře Konzervatoře jsou určeny žákům, u kterých se projevuje výrazné umělecké nadání, a to v případě přechodu po absolvování prvního stupně základní školy nadání taneční. Počty žáků podle druhu vzdělávání Pokračování ve vzdělávání na druhém stupni základní školy je nejběžnější formou plnění povinné školní docházky v dané věkové skupině. Tuto formu vzdělávání volí naprostá většina dětí a jejich rodičů. Vzdělávání ve středních školách obor gymnázium nebo v osmiletých oborech konzervatoří již po prvním stupni základní školy (nebo po ukončení 7. ročníku základní školy) je však také /02 oblíbenou vzdělávací dráhou. V roce 2006/2007 přešlo ze základních škol na střední školy (respektive obory gymnázií středních škol) a konzervatoře 11,8 tisíce žáka. Z tohoto celkového počtu pouze 6 žáků přešlo do středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Do škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami přechází v tomto období tedy pouze minimum žáků. Nejvíce přestupů ze základních na střední školy a konzervatoře se uskutečnilo v Praze, kde do nich přešly 2,1 tisíce žáka. Více než tisíc žáků přešlo dále v Jihomoravském (1,4 tisíce žáků), Moravskoslezském (1,2 tisíce žáků) a Středočeském kraji (1,1 tisíce žáka). Z tohoto celkového počtu z pátého ročníku základní školy přešlo 9,5 tisíce žáků a ze sedmého ročníku 2,3 tisíce žáků. Pokud se podíváme, kam žáci přecházeli, je zřejmé, že absolutní většina jich mířila do víceletých oborů gymnázií. V roce 2007/2008 bylo do osmiletých oborů gymnázií přijato 9,5 tisíce žáků, do šestiletých oborů 2,3 tisíce žáků. Na taneční konzervatoře bylo do osmiletého vzdělávání nově přijato 74 žáků. Rozčlenění podle pohlaví Podívejme se nyní na uvedená čísla z genderového pohledu: z nově přijatých do 1. ročníku osmiletých oborů gymnázií tvoří dívky 55,1 procenta, z nově přijatých do 1. ročníku šestiletých oborů gymnázií 58,7 procenta. Dívky mají mezi přijatými žáky do oborů víceletých gymnázií mírnou převahu. Mnohem výraznější zastoupení mají mezi přijatými do osmiletých oborů konzervatoří, kde podíl dívek tvoří 85,1 procenta nově přijatých do 1. ročníku. Úspěšnost při přijímacím řízení na střední školy (v %) 2002/ / / / / /08 Uvádíme zde údaje pouze za veřejné školy, neboť za školy soukromé a církevní nebyly v letech 2001/ /05 odpovídající údaje o 1. kole přijímacího řízení k dispozici. Souhrn V roce 2007/2008 se do osmiletých oborů gymnázií přihlásilo 15,6 tisíce žáků, přičemž v 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 9,3 tisíce žáků. Úspěšnost při přijímání tak činila 59,8 procenta. Do šestiletých oborů gymnázií se přihlásilo 4,5 tisíce žáků, v prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 2,3 tisíce žáků, což představuje úspěšnost při přijímání 50,9 procenta. Celkově se pak v roce 2007/2008 ve středních školách v oborech gymnázií na nižším stupni vzdělávalo 42,6 tisíce žáků. Tento počet představuje 11,2 procenta odpovídající populace. Na obory taneční konzervatoře se přihlásilo 177 žáků, přijato bylo 74 žáků, což znamená úspěšnost při přijímacím řízení 41,8 procenta. Celkově v roce 2007/2008 studovalo na osmiletých konzervatořích 659 žáků. Ačkoliv by se mohlo zdát, že úspěšnost přijetí do oborů víceletých gymnázií je nízká, ve srovnání s předchozími roky se značně zvýšila. Například ve školním roce 2002/2003 činila úspěšnost přijetí do osmiletých oborů gymnázia na veřejných školách 44,1 procenta a v roce 2005/2006 pak 50,7 procenta. V roce 2006/2007 se již zvýšila na 57 procent. Do šestiletých oborů gymnázií byla úspěšnost přijetí ještě nižší, kdy v roce 2002/2003 činila ve veřejných školách 36,3 procenta. Pavlína ŠŤASTNOVÁ

11 Knížky do školní i domácí knihovny Pohádky před spaním ZUZANA POSPÍŠILOVÁ Kouzelné pohádky, Pohádky o zvířátkách, Pohádky pro zlobidýlka, Letní pohádky, Zimní pohádky, Strašidelné pohádky, Pohádky z pokojíčku a Pohádky pro kluky jsou názvy jednotlivých oddílů této pohádkové knížky. Autorka, dětská psycholožka, nabízí učitelkám mateřských škol a rodičům drobné pohádky, které mohu číst dětem před spaním. Knihu vydalo nakladatelství Portál a svými ilustracemi ji doprovodila Edita Plicková. 11 Říkejme si přísloví PETR KUKAL Podtitulem této knihy z nakladatelství Portál jsou Náměty pro využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení dětí od 4 do 8 let. Prostřednictvím čtyřveršových říkanek se děti učí chápat souvislosti známých českých přísloví. Každému přísloví je věnována jedna dvojstrana, která vedle samotného přísloví obsahuje i říkanku na dané téma, ilustraci, pokyny pro učitelky a vychovatele (včetně výkladu přísloví) a náměty pro rozhovor s dětmi. MOZEK a jak ho CVIČIT DAVID GAMON ALLEN BRAGDON Mozek je třeba trénovat, protože jeho výkonnost se posiluje tím více, čím víc jej užíváme. A jak na to nabízí právě tato publikace z nakladatelství Portál. Její autoři kombinují informace a zábavná cvičení, pozornost věnují také emocím, paměti, vlivu stárnutí na činnost mozku a novým poznatkům o jeho fungování. Hry, hlavolamy a další zábavné úlohy umožňují čtenáři, aby si teorii hned vyzkoušel v praxi. Ověřit si vše můžete nejen vy, ale i vaši žáci. Stačí knihu zakoupit do školní knihovny. Krvavé jahody JIŘÍ S. KUPKA Jiří Kupka napsal knihu podle vyprávění české občanky Věry Sosnarové. Její matka byla Ruska. Ve zmatcích říjnové revoluce odjela s československými legionáři do nové republiky. To sovětské orgány považovaly za zradu socialistické vlasti. Uchovávaly seznam těchto osob a po roce 1945 je pozatýkaly. Čtrnáctiletá Věra byla se svou matkou a mladší sestrou odvlečena do Sovětského svazu na nucené práce. Co prožily, dočtete se v tomto románu z Mladé fronty. Malý tyran JIŘINA PREKOPOVÁ Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Známá německá dětská psycholožka tento fenomén ve své knize vysvětluje a ukazuje, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly nerušeně vyvíjet. Kniha z nakladatelství Portál bezpochyby poradí nejen rodičům, ale i učitelkám mateřských a základních škol. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly JAN NEUMAN Nakladatelství Portál vydalo další publikaci, která se věnuje pohybové zdatnosti dospělých, ale především dětí. Jak ověřit jejich sílu, vytrvalost, koordinaci pohybů a další motorické schopnosti vám pomůže právě tato publikace. Pro učitele tělocviku může být nejen inspirací, ale i nezbytnou pomůckou. Testy ukazují, jak na tom žáci, případně jejich učitelé jsou, jak si vedou ve srovnání se stejně starými vrstevníky i jak mají svou kondici vylepšit. Meč a grál ANDREW SINCLAIR Příběh o grálu, templářích a o objevení Ameriky z nakladatelství Mladá fronta zaujme všechny ty, kteří mají zájem o historii. Na věku nezáleží. I proto by tato kniha neměla chybět v žádné žákovské knihovně. Meč a grál ve tvaru kalichu jsou vytesány na kameni v Rosslynské kapli poblíž Edinburghu ve Skotsku. Meč svědčí o dávném vylodění u břehů Severní Ameriky, jejím objevení téměř o sto let dříve, než břehů Západní Indie dosáhl Kolumbus. Třída plná pohody CHARLES A. SMITH Kniha nabízí ucelený program her pro výchovu dětí k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání. Hry jsou vhodné nejen pro mateřské školy, ale i pro dramatickou výchovu v ročnících základní školy a pro výchovu v rodinách. Všechny pomáhají u dětí vypěstovat smysl pro skupinovou spolupráci, ochotu dělit se s ostatními, porozumět jim, ale i schopnost řešit problémy. Knihu vydalo nakladatelství Portál.

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce CHYSTÁTE ŠKOLNÍ VÝLETY DO LEDNICE NA MORAVĚ? Kontakt: tel.: , Pak využijte naší nabídky: PLAVBY K MINARETU nebo JANOHRADU a naloďte se s námi k plavbě po staré Dyji zámeckým parkem a lužním lesem, doprovázené poutavým výkladem lodníků o historii a přírodě této části Lednickovaltického areálu. Plavbu můžete kombinovat s pěší procházkou např. od zámku k Minaretu lodí (25 min.), po prohlídce Minaretu zpět parkem pěšky (1,5 km), nebo naopak. Plavbu k Janohradu doporučujeme spíše pro žáky od 2. st. ZŠ, odtud můžete pokračovat pěšky do Břeclavi, nebo Ladné. CENY: TRASA I: ZÁMEK MINARET nebo MINARET ZÁMEK (doba plavby 25 min.) 1. st. ZŠ 30 Kč/os., 2. st. ZŠ 40 Kč/os., SŠ a SOU 50 Kč/os. TRASA II: MINARET JANOHRAD nebo JANOHRAD MINARET (doba plavby 45 min.) 1. st. ZŠ 40 Kč/os., 2. st. ZŠ 50 Kč/os., SŠ a SOU 60 Kč/os. TRASA I + II: ZÁMEK JANOHRAD nebo JANOHRAD ZÁMEK (doba plavby 60 min.) 1. st. ZŠ 60 Kč/os., 2. st. ZŠ 70 Kč/os., SŠ a SOU 90 Kč/os!!! Pedagogický doprovod zdarma!!! předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství.!!! SPECIALISTA NA CHORVATSKO!!! Cestovní kancelář s dlouholetou tradicí v České republice Zájezdy šité na míru vhodné pro školní kolektivy!!! Široká nabídka hotelů a penzionů Ceny již od Kč osoba s polopenzí/týden Dále nabízíme bohatý výběr ubytování v Chorvatsku: all-inclusive hotely penziony apartmány ubytování v soukromí Doprava: vlastní autobusem letecky Kompas, Rytířská 26, Praha 1, tel.: Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Termální koupaliště Vadaš Štúrovo Bazén s mořskými vlnami m 2, krytá plovárna, perličkový bazén a dalších 6 bazénů. Termální koupaliště Podhájska Slovenské mrtvé moře Rezervace na rok 2008 a bližší informace: tel.: TÝDENÍK Číslo dubna 2008 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 920 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více