Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání"

Transkript

1 ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání Vážení občané, zatím si příliš neužíváme prázdninového počasí, neboť se nám Medard nějak protáhl. A tak jsme se na obci více věnovali údržbě našich protipovodňových opatření. Bohužel, žádné z nich nás neochrání před tím, kdyby spadlo najednou více vody. Tato opatření mohou pouze zmírnit výši škod. Jen malá rekapitulace : vody od Mítova a Hořehled jsou od roku 2003 podchyceny nejprve do velkého melioračního trubního vedení a z obou stran silnice a přes pole Jívina vedeny do Bradavy. Velký účinek má nová propust a příkop přímo do Bradavy před Poříčím u Děkanského vršku. Nově svádí vody i příkop u Mlynáříků. Bohužel, z Děkanského vršku někdy steče tolik vody, že vytéká i na silnici v Jiráskově ulici. Od Struhař vpravo od silnice je voda zachycena novým záchytným příkopem do zmíněné propusti. Na druhé levé straně je voda svedena z příkopu u silnice podél ulice Pod Obecníkem a je dále vedena až do rokle k Dolinkám. Vody od Karlova oproti dřívějšku velmi ubylo v této oblasti došlo k zatravnění, výsadbě lesů a sadů. Velké množství vody přitéká také od Těnovic a Lipnice. U továrny jsou vody z příkopů svedeny novým propustkem pod opravenou silnicí do rokle a náhonu do Zámeckého rybníka. Bohužel, hodně vody teče stále cestou pod továrnou a přes louku u Houšků. Budeme to řešit. Došlo i k rozšíření můstku u mateřské školy z cca 0,75 m 2 průřezu na 3 m 2 průřezu. To je velké zvýšení. Funkční je zatím průřez 2,25 m 2, připravujeme projekt prohloubení a rozšíření koryta, abychom mohli využít celý nový průřez můstku. (Je to složitější, protože pode dnem vede dálkový optický kabel). Nově je také zřízen kanál a dešťové vpusti od zdravotního střediska, nemělo by už docházet k vyplavení ordinací. Řešit budeme ještě nové vpusti u školky. Hvížďalka. Po několika letech se nám podařilo nejen dokončit všechny projekty a posudky na rozšíření přelivu, odbahnění a odtokové koryto na Hvížďalce, ale i získat územní rozhodnutí a na část stavby stavební povolení. Chybí jen peníze Provádíme čištění náletů na hrázi. Pro případ povodně máme připraveny pytle a plachty na ochranu hráze. Nic více zatím bohužel dělat nemůžeme. Připravujeme také čištění struh pod horní Lipnicí, abychom ochránili spodní část obce. 1

2 V červenci jsme si vyzkoušeli jaké to je, když spadne 25 mm srážek během ½ - ¾ hodiny. Problémy v Hořehledech, dolní Lipnici, v Poříčí. Raději nedomýšlet, co by se stalo, kdyby spadlo 50, 100 mm během krátké doby. I k takovýmto srážkám dochází v některých místech naší republiky. Doufejme a modleme se, aby k tomu v tomto deštivém roce nedošlo. Nejhorší to vždy v Poříčí bylo kolem 10. srpna. Ale nyní raději pozitivně. Deštivé počasí má přeci i své výhody. Chvíle na posezení u domácího krbu. Chvíle na čtení. Například tohoto našeho zpravodaje. Najdete v něm zajímavosti z ciziny, z kulturních poříčských akcí i vyprávění z poříčské historie. Za tyto pěkné chvilky vyprávění bych rád za mnohé čtenáře poděkoval našemu kronikáři panu Ing.Miroslavu Tupému. Je obdivuhodné, jaké zajímavé poříčské souvislosti dovede stále nacházet i po 20 letech svých pravidelných příspěvků. Ing.M.Tupý je autorem jistě největšího počtu článků v našem zpravodaji. Děkujeme. Také bych rád poděkoval panu Václavu Karáskovi za jeho vzpomínky na doby, které pamatují již nemnozí. Děkuji mu za mladický elán, s nímž neúnavně dokumentuje i současné dění v Poříčí. Zdaleka nestihneme uveřejnit všechny jím připravené příspěvky. Díky za pozitivní články, krásnou češtinu i za příklad zájmu o každou kulturní a společenskou událost. Pane Tupý, pane Karásku, děkuji Vám za radost z dlouholeté spolupráce. P. Čížek 2

3 Loučení s deváťáky Ve čtvrtek skončil školní rok 2010/2011 a děti odešly na prázdniny. Doufejme, že budou slunečné a plné krásných zážitků. Slavnostně jsme se také rozloučili s našimi deváťáky. Rozdání vysvědčení proběhlo v obřadní síni zámku. Od paní učitelky Mgr. M. Kubátové dostali žáci vysvědčení, od pana ředitele Mgr. J. Šeffla pamětní list a od pana starosty P.Čížka květinu. Na závěr pan starosta popřál všem žákům a žákyním hodně studijních i osobních úspěchů. Za perfektní organizaci musím také poděkovat paní matrikářce M. Sedláčkové. Naši deváťáci určitě budou třídou, na kterou budeme rádi vzpomínat. Zúčastnili se spousty soutěží, organizovali Stonožkové týdny, velkého úspěchu dosáhli v soutěži Rubikon a jejich rocková kapela pod vedením pana učitele Mgr. R. Škaly byla ozdobou každé akce. Všichni jim přejeme hodně úspěchů na středních školách, v osobním životě a hezké prázdniny! Mgr. Jiří Šeffl ředitel ZŠ a MŠ 3

4 Vyhlašovaná opatření: VII. Výzva je na dohled! Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku rozdělila během posledních 3 let mezi žadatele v 25 obcích regionu již více než 20 milionů Kč. Právě teď, ať už jste zástupce obce, neziskové organizace či podnikatel, je nejvyšší čas začít s přípravou Vašich projektů v rámci VII. Výzvy. Infoakce v souvislosti se správným vyplněním Žádostí o dotaci proběhne ve čtvrtek 11. srpna od 16:30 hod. v kanceláři MAS ve Spáleném Poříčí, (Nám. Svobody 132, 1. patro). V případě zájmu potvrďte předem svou účast! Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů Opatření Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání Celková alokace: ,-Kč Další důležité informace naleznete na v sekci Aktuální výzvy, příp. kontaktujte kancelář MAS na u: tel. č Veškeré konzultace jsou zdarma. Pavel Motejzík Za poznáním historie do Království DANAR Letošní prázdniny budou zpestřovat poříčským dětem aktivity projektu MAS svatého Jana z Nepomuku Integrací do pohádky na ruby, podpořeného Nadací O2, o jehož realizaci se stará Lenka Vyskočilová. Vše ale začalo již v dubnu hrou dětských týmů Zapomenutými místy do historie Spálenopoříčska. Úspěšným soutěžícím byl odměnou výlet do středověku, byť jen fiktivního v historicko-řemeslném centru Království Danar v areálu hradní zříceniny Šelmberk. Aby iluze doby dávno minulé byla dokonalá, všichni účastníci byli oděni do dobových kostýmů s vysvětlením, jak se jejich jednotlivé části nazývají, při jakých příležitostech a jak se správně nosily. Pak už začalo samotné klání jednotlivých týmů, při kterém musely osvědčit nejen znalost historie, řemeslnou zručnost a dovednost při historických hrách, ale také spolupráci a týmového ducha. Při řemeslných soutěžích se účastníci seznámili nejen s výrobními postupy, používanými materiály, ale hlavně na vlastní kůži okusili, jak těžce si dříve lidé vydělávali na své živobytí. Ukované hřeby, vytočené hrnky či uplácané kachlíky byly jednoznačně potvrzením šikovnosti rukou soutěžících. Ještě úspěšněji předvedli své kulinářské schopnosti při výrobě bylinných másel z klášterní bylinkové zahrady. A jelikož jejich ochutnávku porota nejen přežila, ale navíc si i pochutnala, hodnotila počínání účastníků vysokými body. A jelikož středověk nebyl jen dobou tvrdé práce, ale i bohaté zábavy, tedy vlastně jak pro koho, pokračovala týmová klání lukostřelbou, souboji na kladině či šermířskými souboji. Soutěžní program byl zpestřen oddechovými aktivitami od pečení paštik dle historických receptů v hliněné chlebové peci, přes prohlídku hradní věže s výhledem na bájnou horu Blaník, posezení u ohně, až po drbání královského salašníka Bárnyho za uchem. Největší šanci na přežití ve středověku nakonec osvědčil tým zelených, což ovšem není podstatné. Podstatnější je, že se nám podařilo prožít čas plný nevšedních zážitků, ve společnosti nových kamarádů a přátel. Za spolupráci na přípravě a realizaci akce děkuji Lence Vyskočilové a Kateřině Žihlové, za odborné vedení o.s. Království Danar a za finanční podporu Nadaci O2. Další fotografie z akce najdete na: Michal Arnošt 4

5 Vyhodnocení soutěže o volné vstupenky V měsíci červnu probíhala soutěž pro děti o volné vstupenky do letního kina, které se letos uskuteční od do Otázky jsme volili tentokrát z historie Spálenopoříčska. Volné vstupenky nakonec získaly tyto děti: 1. kategorie (1. 3. třída): Jana Zábrodská 2. A 2. kategorie (4. 6. třída): Jakub Čížek Vojtěch Janoušek Václav Pohanka 5. A 5. A 5. A ve 3. kategorii třída nebyli žádní soutěžící. Blahopřejeme vítězům, všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se nashledanou v letním kině! Školní jídelna ZŠ a MŠ Spálené Poříčí Školní jídelna Základní školy ve Spáleném Poříčí v rámci hospodářské činnosti zajišťuje i stravování pro veřejnost. Této možnosti využívají zaměstnanci MěÚ Spálené Poříčí, důchodci i maminky na mateřské dovolené. Cena oběda včetně polévky činí 46 Kč. Jídlo se vaří podle výživových norem pro školní stravování, které zajišťují denní dávku všech živin pro správný růst a výživu dětí. Zdravá výživa je však nutná po celý život a v naší jídelně je záruka pestrosti a denně čerstvě uvařeného jídla. Informace : na telefonu : Jídelníčky ŠJ jsou vždy k nahlédnutí na stránkách ZŠ : vedoucí šk.stravování Jana Brudnová Praktický lékař ve Spáleném Poříčí - MUDr. Petr Zikula oznamuje termín čerpání dovolené - od do Město a autor Ladislav Kočí Vás srdečně zvou do nové Galerie Na Špejcharu na výstavu obrazů a artefaktů. Výstava potrvá do (Celým areálem Vás provede služba v Informačním centru) Městská knihovna Spálené Poříčí v době prázdnin uzavřena: srpna

6 O vodě z jiného soudku, ale ze stejného článku z plzeňských Radničních listů v březnu 2011 Ředitel francouzské plzeňské vodárny zde konstatuje, že spotřeba pitné vody v Plzni klesla za poslední léta z průměru 120 litrů na osobu za den (stejně jako v celé ČR) na přibližně 100 litrů. Přičítá to modernímu vybavení domácností : úsporné pračky, úsporné splachovače WC, možná i modernímu pití vody z novohradských hor. Šetří i podniková sféra. Přesto nabádá ještě k vyššímu šetření. Pan ředitel mnohomluvně odůvodňuje novou, značně vysokou cenu vody v Plzni, ale v podtextu z toho vyplývá, že bude hůř. Doufejme, že jen v Plzni a ne u nás v Poříčí. Ke spotřebě vody v Plzni mohu připojit z osobní zkušenosti skoro anekdotický příběh. V době mé práce ve škodováckých projektech investic na konci 60.let minulého století, jsme projektovali umělé osvětlení pro fotbalové zápasy tehdejší první ligy ve Štruncových sadech. Byla to tehdy velká novinka a večerní zápasy mívaly veliké návštěvy. Po mém nástupu do Energetického závodu Škodovky jsem však vpadl do problému nedostatku teplé vody na mytí v celém tehdy novém sídlišti Skvrňany. Zkrátka ráno tam nebyla teplá voda pro ranní mytí.ta se v sídlišti ohřívala centrálně ve velkých blokových stanicích v akumulačních boilerech teplem ze Škodovky. Úkol zněl zjistit, proč se to děje a provést opatření. Ve spolupráci s obsluhou výměníkových stanic jsme nad kalendářem výpadků vysledovali, že se to děje vždy ráno po večerních fotbalových zápasech. Fanoušci po fotbale ohřívali svá vychladlá těla ze Štruncáku pod horkou sprchou. Při tehdejších návštěvách kolem deseti tisíc diváků to způsobilo v sídlišti Skvrňany tuto kalamitu. Škodovácká teplárna začala potom topit podle rozlosování zápasů plzeňských fotbalistů. Dnešní mistr nejvyšší české fotbalové soutěže Viktoria Plzeň určitě zaplní tribuny nově rekonstruovaného stadionu a doufám, že to bude Plzni dělat čest a bude to bez problémů s ohřevem vody na mytí v Plzni Tyto letopočty ohraničují život jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů Josefa Haydna. Další letopočty potom s určitou přibližností ohraničují působení tohoto mladíka u šlechtického rodu Morzinů v Praze i na jejich zámečku v Dolní Lukavici. Není to dlouhé období, ale kvalitní orchestr hraběte Karla Josefa Morzina mu poskytl dobré zázemí pro zdokonalení jeho přirozeného talentu. Hraběti se za to Haydn odvděčil Lukavickou symfonií, svojí první. Haydnovo působiště v Lukavici není v současnosti příliš reprezentativní a hodné takového velikána hudby, ale prý se blýská na lepší časy. V každém případě zde vznikla v roce 1999 krásná tradice Haydnovy hudební slavnosti. Ty se odehrávají na mnoha místech kolem Dolní Lukavice, v Přešticích, Příchovicích, Vícově, Nebílovech, Dobřanech, Chotěšově, Blovicích a od roku 2006 také v našem spálenopoříčském zámku. Zde však nebyl Josef Haydn předveden poprvé. Otevíral už výstavu naší rodačky Věry Šlechtové a jejího syna v roce Kmitnul se určitě už dříve na místních koncertech vážné hudby, protože jeho dílo obsáhlo od symfonií přes nástrojové koncerty až ke tvorbě písní a tanců. Byla to v 18. století taková pop muzic. A jedna z těchto písní slouží dosud. Často je hrána na sportovištích i na státních návštěvách představitelů Německa - (bohužel to bylo i za Hitlera). Haydnova píseň z roku 1797 s názvem: Gott - erhalte Franz der Kaiser zpívali i naši předkové s textem Zachovej nám hospodine císaře a naši Zem. Tím císařem už byl míněn Franta Pepa jednička, jak ho přibližoval českému národu geniální myslitel, vynálezce a spisovatel Jára Cimrman. Ve skutečnosti ji Josef Haydn věnoval císaři Františku I., který žil v letech Zkrátka, kdo umí, umí a Josef Haydn uměl! Letošní koncert Haydnových slavností u nás 17. září bude patřit určitě k vrcholným zážitkům spálenopoříčských oslav dnů Evropského historického dědictví. Ing.M.Tupý 6

7 Ani silný déšť nás neodradil! Slaviti lipnickou pouť sv. Petra a Pavla, to už se stalo tradicí, a tak i letos 3. července, bylo vše připraveno přivítat co nejlépe hosty z celého okolí. Ovšem, až na to počasí s tím se jaksi nepočítalo. Ale obec a Davídkovic rodina docela předvídavě zorganizovaly před kaplí veliký, pevný stan, který dobře uchrání návštěvníky před přívalovým deštěm a větrem, při teplotě kolem 10 stupňů. Však také přišli ti každoroční, samozřejmě i domácí, ale i cizinci, jak o tom nejlépe svědčila řad aut na návsi. Pan farář zajistil pro některé přespolní dovoz i odvoz, což bylo v tom silném lijáku velmi vítané a příjemné. Kázání bylo pochopitelně zaměřeno na pevné, vytrvalé církevní sloupy a apoštolská knížata; svatý Petr, prostý člověk, obyčejný, málo vzdělaný rybář a svatý Pavel, vysoce vzdělaný člověk, římský občan, velmi literárně činný vždyť on svými kázáními proslavil i krásné přímořské řecké město Soluň, odkud k nám pak přišli i naši věrozvěstové Cyril a Metoděj. Však se s jeho kázáními setkáváme dodnes! Oba pak skončili mučednickou smrtí. Nu a potom jsme všichni přešli do lipnického společenského střediska, kde nás uvítala nejen Ebelendrova kapela a zpěv Jiřího Endršta až z dalekého Ústí nad Labem, ale i pouťové koláče. Byly výborné! Upřímné poděkování za ně všem lipnickým kuchařkám, které se opravdu vyznamenaly. Však si také spolu s pořadateli zaslouží jedničku, dokonce podtrženou! Teď ještě, kdyby i ta těnovická pouť! Ten letošní je už pátý! * * * Všechno to začalo asi před osmi léty tehdy naši chovatelé rozhodli, že v letních měsících uspořádají na zámeckém nádvoří folkový koncert. Ta první kapela, která zde tehdy hrála se jmenovala Kvinta. Lidí přišlo hodně, akce se líbila, a tak ji v dalších dvou letech opakovali s kapelami Blue Gate a Carabina. A potom, to bylo před pěti léty, nastal velký zlom. Bylo pozváno asi šest kapel a ty pak střídavě vyhrávaly až do noci. Povedlo se, lidé byli spokojeni a bylo tedy rozhodnuto, že příští koncerty se budou organizovat takto. Nu a Folk na zámku byl na světě! Letos jsme se sešli v sobotu 9.července. Počasí bylo nádherné (pro jistotu chovatelé postavili dva velké, pořádné stany) a předvídavě zajistili i pořádné občerstvení bylo horko a tedy i pořádná žízeň a třeba i chuť na nějaké to dobré sousto. Lidé přicházeli a mistr zvukař prováděl kontrolu svého zařízení (zvuk trochu zlobil). Všechny nás přivítal pan Václav Šašek a TRILOBITI už stáli připraveni; ing.l.toman vzal do ruky mikrofon a pět muzikantů (klávesy, bicí a hlavně kytary) zahájilo program. Prostředí je zde velmi dobré, akustika výborná a už šla jedna písnička za druhou : Máme se dobře, To je život!, Už tisíc let, Máme romantické představy a kdopak by si je všechny pamatoval však jsme je všechny odměnili pořádným potleskem! Po nich přišel na řadu REGENTBAND, tedy rodinná kapela čtyři hudebníci lesáka Zdeňka Regenta; kromě kytar a bendža měli i kontrabas. Ta jejich muzika je zase z jiného soudku. Začali tou veselou (kdo by ji neznal, však jsme si ji také pobrukovali ): Ta slepička kropenatá (a ovšem i všechny další její sloky Všude bylo ticho, jako v kostele, Policajt jdou, jdou, jdou, Hej, panímámo však ji určitě také znáte. Ale potom něco docela jiného : Slunce pálí, My jezdíme do přírody; potom něco pro zamyšlení : Jak skončil ten Indián, Myslím na Colorado, Žlutá kytka usychá; a pak ještě Pane můj, dej mi víru ty jejich písně jsou nějak hlubší a nutí k přemýšlení a my všichni jsme nějak zmlkli a zvážněli Moc jsme jim zatleskali tak moc, že jsme si vynutili i přídavek vlastně dva : O Růži, která je královnou a Bílý sníh. Na řadu pak přišla skupina FRC. Byli sice jenom tři, ale určitě vydali za víc! Začali trochu divoce (Já každou noc, Tak aspoň chvíli já chtěl u toho být) bylo to hodně tvrdé, ale pak přešli na ty staré americké, co připomínají greenhorny : To bych si přál, Oči pálí, Jen se dát na cestu zvolenou, Otevři oči, dlouhá noc končí a mír je mezi námi Však si také zasloužili náš potlesk. Vystřídal je LAZARBAND bylo jich devět (nejpočetnější skupina) a kromě kytar a bendža měli i skutečnou valchu na prádlo. Měli samozřejmě své zpěváky, ale někdy zpívali unisono všichni. A co nám zazpívali? Trochu nás rozněžnila ta jejich Život je jen náhoda (tu všichni známe, je hezká, líbila se nám a moc jsme tleskali), dále Sedm žlutých kamínků mám na dlani, Tak já jedu dál, To je liják! (ne, nebojte se, nepršelo, to jen ta písnička), Karolina jméno má, Šampaňské víno pěkné, svižné tempo, ale pak zase zpomalili a zazpívali tu známou kovbojskou Těch tisíc mil, Lodní zvon, Starý opuštěný stan 7

8 Zpívali hezky, však jsme také tleskali a hodně! dokonce ve stoje ale nepřidali! Možná, že už překročili svůj vymezený čas už se totiž připravila další skupina SEDM NEDOSTATEČNÝCH ono jich bylo sice jenom pět, ale zato měli i housle, flétnu a bubínek. A spustili naplno: Ráno, ráno slunce svítí, Na konečné stanici i ta jedna slovenská (docela pěkná) se jim tam nějak dostala. A pak zase píseň o tom, Když je člověk napůl, napůl lev. Na závěr pak byly tři sice docela hezké, ale měly docela zvláštní názvy : Zavržená, Náměsíčná, Nenechej! Celý šestihodinový nepřetržitý tok hudby a zpěvu uzavřela pětičlenná kapela FREGATA tři mužské kytary, dvě zpěvačky a ovšem řádka pěkných písniček : Jedu nocí, Byl to lásky žár, Růže dej mi na polštář, bílou nebo červenou, Já to vím, Pouštní chrám Bylo jich ovšem víc a byly moc hezké, ale to už tu byla 23.hodina, trochu se ochladilo, ale hlavně : zahřmělo a blížila se pořádná bouřka (potom také opravdu přišla, kdo si nepospíšil, pořádně zmokl). Lidé vstávají a odcházejí. Je to škoda. Ale pak mi napadá : což ten koncert začít dřív, třeba ve 14 hodin skončil by ve 20 hodin a to je ještě dávno světlo a lidé by domů tolik nepospíchali. Snad by to stálo za úvahu? V. Karásek Statistický lexikon České republiky 2005 Je to kniha Cvalík! Při formátu A4 má 1358 stran a je v ní zaznamenán výsledek sčítání lidu, domů a bytů k Z ní jsem vám vypsal pár zajímavých údajů : - v Plzeňském kraji je 46 měst - nejdelší jméno má město Janovice nad Úhlavou - okres Plzeň - jih má 99 základních sídelních jednotek - základní sídelní jednotka Spálené Poříčí zahrnuje obce a jejich části : Číčov, Hořehledy, Hořice, Karlov, Lipnice, Lipnice u nádraží, Lučiště, Spálené Poříčí, Struhaře, Těnovice, Vlkov, Záluží. Tato jednotka Spálené Poříčí k čítala 1175 bytů v 703 domech, obyvatel měla 2512, z toho žen obyvatelé byli ve věku nad 65 let, 1248 osob bylo ekonomicky aktivních, 711 jich dojíždělo za prací mimo Poříčí. Počty obyvatel v jednotlivých obcích uvádím jako nejvyšší a nejnižší: Poříčí 1436 Lipnice 325 Karlov 17 Záluží 17 Hořice 14 Statistici připojili ještě pár dalších údajů, ale ty už nejsou příliš zajímavé. Mnohem zajímavější je závěrečný abecední seznam všech obcí, ze kterého jsem opět udělal následující výpis : - spálení má ve jménu mimo našeho Poříčí také Spála, Spálov, Spálené, Spálená, Spálenec, Spáleneček a Spáleniště dvakrát. Poříčí je tu 13x, některá už jen jako městské části a navíc ještě Poříč a Poříčany. Lipnice je zde 6x a jedna Lipnička. Ovšem odvozením od lípy, od Lipá (v 1.pádě) až po Lípy (v množném čísle) jsou zaplněny dva dlouhé sloupce. A jak vy, současní obyvatelé základní sídelní jednotky Spálené Poříčí? Vyplnili jste a odevzdali sčítací dotazník? Uvidíme, jak se naše Poříčí za těch pár let změnilo? Já Škodovák, Tupý pokračování Moje působení v podnikové energetice ve Škodovce bylo značně rozsáhlé. Naše teplárna vytápěla v podniku číslem 13 milionů m 3 průmyslových hal a kanceláří, dodávala teplo ve formě horké vody až do doudlevecké části podniku. Po cestě zásobovala nemocnice na Borech, školy a bytové domy na Borech a to už od roku Další horkovod vedl od roku 1969 do sídliště Skvrňany, které mělo 5500 bytů. 8

9 Do podniku byla také dodávána tzv. pracovní pára pro pohon kovářských lisů, bucharů ve Velké a Malé kovarně. Pro zkušebnu turbin, kde byly poprvé zkoušeny nově vyrobené turbiny pro energetiku, jsme pro vyzkoušení dodávali vysokotlakou páru o 100 atmosférách a 500 stupňů teplou. Protože jsme zásobovali teplem i část města Plzně, byl jsem ředitelem závodu jmenován do teplárenské komise při plzeňské radnici. Ta rozhodovala o začátku a konci topné sezony, odstávkách zdrojů a přípravě nových zdrojů tepla. Měl jsem také za povinnost psát do podnikových novin Škodovák zprávy o přípravě tepláren na zimu, zásobách uhlí a občas vysvětlovat výpadky vytápění do podniku. Z toho důvodu mě ředitel našeho závodu přihlásil na školení dopisovatelů podnikových novin, kde jsme se učili spolu s dalšími Škodováky novinařině. Školení trvalo 3 roky, zásada naší práce dopisovatelů byla: články, zprávy, rozhovory s pracujícími našich závodů musí být konkrétní a krátké, aby si pracující podniku mohli co nejvíc přečíst o přestávce na svačinu. Pro mne i ostatní škodovácké dopisovatele to bylo v době mnoha zbytečných školení jedno z mála přínosných, zábavných a aktivizujících naše duševní obzory. Kromě toho na dobové oslavy Dne tisku nás redakce pozvala na malé pohoštění, odměnila několika maličkostmi a pak jsme v Besedě - (tehdy závodním klubu Škodovky), tančili za doprovodu malé skupiny Oty Hellera, protože oslava byla samozřejmě i pro naše manželky. A já mám zato, že moje působení coby dopisovatele Spálenopoříčského zpravodaje od jeho prvního ročníku v roce 1991 bylo založeno jistě na tehdejším návodu psát Škodováka, ale psát o něčem, co znám, a pro ty, které znám. Ing.M.Tupý STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ V posledním, třetím dílu seriálu jsme se dozvěděli, jak to bylo s pohřbením Columba u nás. V některém dalším dílu uvedu i seznam těch, kteří sloužili v našem kostele sv. Mikuláše jako faráři po Jakubovi Ignáci Kolumbovi. Trochu jsme poodhalili tajemství podzemí v našem městě. Ano, kostel má svá podzemní tajemství. Tajemství je i v počtu hřbitovů.víte o dvou, možná o třech. Já jsem se dostal zatím na číslo pět. Kolem kostela sv. Mikuláše býval hřbitov se dvěma branami a se dvěma brankami. Dolní brankou se chodilo pro vodu do rybníčku pod kostelem, později do roubené studny. Horní chodil kostelník do svého domku. Západní vchod měl před sebou křížek a vchod k zámku měl v blízkosti, dnes už pro nás ztracenou třetí sochu sv. Jana Nepomuckého. Opravdu ztracenou? Druhým hřbitovem bylo místo, kde se pohřbívalo za morových epidemií. To místo je pod zdí starého hřbitova směrem k Šafranicím. Nad ním je starý a o kus dál na západ je nový hřbitov, rozdělený na část urnovou a část pohřbívání do země. A zbývá nám pátý, židovský, v Pražské ulici. Kde se ale pohřbívalo před tím??? STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ - 4. díl PODZEMÍ V NAŠEM MĚSTĚ A OKOLÍ Jar. Hodek, Měšťanská beseda Téměř každý region má svá tajemství v chodbách, podzemí a sklepech. Nejvíc je známo plzeňské podzemí a co různé pověsti o chodbách z okolních hradů a tvrzí Je to dost odvážné, ale tyto zvěsti jsme se dozvídali i od rodičů. Nejblíže bylo tajemno o jeskyni u Valentů nebo Poustků. V předávaných zprávách se říkalo, že chodba končí až pod stolem na faře v Těnovicích, což mohla být pravda. Teda odpovídala tomu místa směrem k Těnovicům, která v zimě nezamrzala a kde nebyl ani sníh. Na mnohých místech mizela i voda, která po loukách tekla. Kam asi vedla jeskyně na úrovni Bradavy s úzkým vchodem při pomyšlení, že pár desítek metrů nad ní byl hrádek nebo tvrz? Proti těmto zvěstem bylo tvrzení těch, kteří na vlastní pěst tuto jeskyni prozkoumávali. Další chodbou, poměrně delší, byla chodba z polovic mezi Dolním Borovnem a Hořehledy. V místech, kde je ještě dnes zbytek hráze průtočného rybníka a hamru nebo mlýna. Teď Vás trochu zklamu. Důlní úřad nechal zazdít žulou vchody obou jeskyní, nasadil pevné, zamčené mříže a jeskyně označil jako zajištěné důlní dílo. Už je tomu více než rok. 9

10 Vraťme se ale k nám. Dnes už každý z nás může vědět, jak rozsáhlé podzemí je pod naším pivovarem. Pivovarem, který byl největším ze všech čtyř u nás. Ano, čtyř. První byl v prostoru židovské čtvrtě i s blízkou vinopalnou. Druhý a třetí byl před zámkem, což je možno doložit obrázkem a objekty na starých mapách. Máme ale ještě jeden, velmi hluboký sklep. Je také v Tyršově ulici, dříve Mostní i Židovské. Má 11 velkých schodů a dříve musel být ještě hlubší, protože podlaha sklepa je navýšena cca o ½ m.vyvěrající voda je vyvedena přes několikastupňový systém až do Bradavy. Další ze sklepů až na skálu, kde je studánka, je pod restaurací u Vötterů. Studánky ve sklepech jsou i v okolních domech včetně u Věšínů. A co teprve rozsáhlé, dnes bohužel, zanesené sklepy u Bočků? Kam asi vedou pukliny (a chodby?) ve stráni pod posledními domky směrem na Plzeň? Jaký měl asi účel od konce války uzavřený vchod do podzemí nad Hořehledy, který naposled využívali Němci? Nejsou strže nad Hvížďalkou v Zátiší propadlá důlní díla, když pod hrází Hvížďalky býval velký Vistolský hamr? A co zámek a jeho sklepy? Má otvor ve zdi okolo zámku z jihu jen technický charakter? Nejsou dnes zámecké sklepy zazděné? Kde byli na zámku vězněni sedláci za selské bouře na Spálenopoříčsku? A kde byl na zámku dvakrát ukryt poklad z Prahy? Odvážné otázky, ale je málo odpovědí!!!!! Jar. Hodek, Měšťanská beseda Po 36 letech je nač vzpomínat Bylo po válce, rodiny odcházely do pohraničí, ve vnitrozemí ubývaly děti a to postihlo i malotřídní školy. Rušily se pro nedostatek dětí. Na Spálenopoříčsku to byly Těnovice, Číčov, Míšov, Nové Mitrovice (tam byla dokonce zrušena i měšťanka ), Železný Újezd, Nechanice, Štítov a nakonec došlo i na Hořehledy! Někdy, asi roku 1948, aby se pomohlo zemědělskému družstvu, byl zde zřízen žňový útulek a protože se osvědčil, vznikl z něho celoroční útulek a nakonec i mateřská škola. Ředitelovala zde Jindra Pelikánová z Poříčí (její otec měl zde v Tyršovce klempířství). Provdala se, odešla a po ní zde vládla Milada Fialová Němečková a když pak odešla ředitelovat do nové mateřské školy u nás, převzala zde ředitelské žezlo paní Vilma Jirková. To už měla za sebou krátké působení jako pěstounka u nás a také v Blovicích a pak tedy přešla jako opravdová ředitelka do Hořehled to se psal rok 1954 a ona zde vydržela celých 32 let, kdy odešla do důchodu. Lehké to zde v žádném případě neměla. V budově totiž byla i jednotřídní ZŠ. Za války zde učil pan řídící Matoušek, po něm můj spolužák ze studií Král Václav a když ten odešel do Plzně, učil zde až do zrušení jednotřídky Jiří Dvorský. A teď si představte: v malé budově byly dvě školy. Paní Jirková měla k dispozici jednu velkou místnost a ta sloužila jako učebna, současně i jako jídelna a také jako ložnice (lehátka byla srovnána pěkně u zdi a podle potřeby se buď rozložila nebo zase složila ano, ale těch dětí a tedy i lehátek bylo jeden čas až 35! A ovšem starý nábytek bylo po válce, peněz málo, podlaha ze starých prken, stará dřevěná okna, která přímo volala po osmirkování a novém nátěru; tehdy nebyl ještě ani vodovod a voda se nosila z pumpy na dvoře. U stolku stálo malé štokrle, na něm umyvadlo s přehozeným ručníkem, na podlaze konývka s vodou. Dřevěné záchody, samozřejmě bez splachování pro malé děti byly příliš vysoké, a tak se musely vysazovat. Rozpočet mateřské školy dělal tenkrát 3 tisíce Kč (později, když dětí přibývalo, byl zvýšen na 6 tisíc Kč). Kuchyně byla v patře a jídla se nosila dětem do přízemí. Ve třídě měly děti i věšáčky na oblečení. Když pak byla jednotřídka zrušena, získala mateřská škola další prostory a to ovšem hodně pomohlo. Dnes už je tam ovšem všechno jiné hodně prostoru, nový nábytek, zařízení (samozřejmě i ten vodovod!) a jsou ovšem i jiné výsledky práce. Však nás o tom přesvědčují ti malí se svými učitelkami každý rok před Vánoci svým vystoupením na setkání důchodců. A nakonec takový malý kvíz: vidíte fotku z roku 1986 však je na ní paní Vilma jako ředitelka už naposled potom už jenom ten důchod! Vedle ní paní Naďa Šroubková, kuchařka a pak paní Božena Molková, uklízečka, (pro nemoc chybí učitelka Marta Hýblová). A teď ty děti. Jsou z různých obcí poznáte je? To se ví, dnes už jsou to otcové a matky rodin. 10

11 Pomůžeme vám aspoň s těmi hořehledskými; tak tedy ty sedící v 1.řadě : první je Ivanka Horníková a ta čtvrtá Evička Chaloupková. Ve druhé řadě ta první, co stojí jako husar pěkně v pozoru, je Hanička Chaloupková a ten poslední, co má tak pěkně zkřížené ruce, je Jaroušek Nesnídal. Celkem jich tam tenkrát bylo 24. Poznáte ty ostatní? Těch fotek je samozřejmě mnohem víc prohlížíme je s paní Vilmou. Pracovala celých 36 let až do toho roku 1986, kdy předala školu paní Hýblové z Lučišť ta už je dnes také v důchodu Sedíme a paní Vilma při kávě vypráví. Třeba o tom, jaký byl nedostatek dětí a jak se jezdilo po okolních vesnicích přesvědčovat rodiče, aby posílali své děti do Hořehled. Jeden čas tam sváželo a rozváželo auto zemědělského družstva z Těnovic děti až z deseti míst! Nevěříte? Počítejte se mnou : Těnovice, Záluží, Lučiště, Číčov, Hořice, Borovno, Nechanice, Mítov, Nové Mitrovice a jeden čas i z Míšova! Hodně pomohly právě Mitrovice škola tam získala deset dětí, které pak vozila kuchařka MŠ paní Jirková, Vilmina tchýně. A byl zde další problém školka začínala už v 7 hodin ráno, ale autobus z Poříčí jezdil až v 7:45, a tak paní Vilma musela chodit pěšky. Pomohl jí malý mopéd (v něm nakonec vozila do školy i dvě malé děti. Jeden čas se do školy vozila i s poštou tak trochu na černo (nebyla přece zaměstnankyně pošty) Nebylo to lehké a snadné, ale všechno to vydržela a teď má aspoň nač vzpomínat. V.Karásek Vzpomínejte s námi! Letošní jarní posezení členek Českého svazu žen se uskutečnilo v hasičské klubovně 4. června. Předsedkyně paní Vilma Jirková přivítala všechny své členky i hosty, přednesla program celé akce a předala pak slovo panu Jaroslavu Hodkovi, který si na toto posezení připravil velmi zajímavou přednášku a besedu o minulosti Spáleného Poříčí. Kdysi dávno zde byly požáry, byly povodně, několik osad kolem Poříčí zaniklo úplně jejich jména (Tisovec, Ralov, Stará ves, Nová ves, Kamensko, Liškův hrad), už nám dnes mnoho neříkají. 11

12 Velmi nás překvapilo, že na náměstí bývaly tenkrát dva malé rybníčky. Informační budova proti kostelu bývala původně farou a před zámkem stály tenkrát (a byly funkční!) malé pivovary. Už jsou dávno zrušené vydržel jen ten poslední, čtvrtý (dnes tam pracuje HP mont). Kolem kostela byl hřbitov a kostel samotný měl tři vchody. I náš zámek byl jiný původně měl tři křídla a v těžkých dobách 18. století zde byl na čas z bezpečnostních důvodů uschován i svatovítský poklad. Velkou změnou prošel i Bočkův dům naši moudří radní usilovali tenkrát o to, aby zde byl ustaven okresní soud! Samozřejmě u Bočků proto byl dům řádně upraven (velký sál, řeznictví, restaurace i pohostinské pokoje. Soud zde zřízen nebyl, předhonily nás Blovice. U Mikšů (dneska je tam pošta), byly dokonce dva obchody! Kromě řeznictví a pohostinství u Bočků, byl zde ještě prostřední Boček (a také řeznictví a pohostinství) a hned vedle další řezník Helcl. Pak hned velký obchod Kutta (koloniální zboží) a hned za ním trochu přikrčený malý obchůdek Miltů a ovšem cukrářství Alberta Trykara. Na konci náměstí pracoval pekař Peroutka (měl výborné rohlíky!) a ještě textilní židovský obchod Herrmann za okupace jej převzal Pinkr a oni skončili někde v Osvětimi Jistě vás překvapí, že na jižní straně náměstí byly tenkrát dvě benzinové pumpy (u Bočků a u Miltů). Hned na kraji Plzeňské ulice byl pekař Ferda (výborný chléb!), vedle něho hodinářství pana Kuneše a hned u rynčičky, vedle pana Vöttera další pekařství firma Malík. Měl vozík a jednoho koníčka a rozvážel své výrobky po celém okolí. Západní strana náměstí vypadala docela jinak. Nákupní středisko ZKD tam ještě dávno nestálo zato tam stál veliký dům : pan Lindauer tam měl opravnu aut, svou ordinaci tam měl dentista Henzl a pak tam byl i velký hostinec Plachých (na obědy tam pravidelně chodili i páni úředníci Pražské kapituly ze zámku!). Pan Plachý měl ovšem i řeznictví vchod byl ale z Plzeňské ulice. A v rohu byla ještě pošta když musely všechny tyto domy udělat místo nákupnímu středisku, byla pošta přeložena do Tyršovky k Byronům než se pak dostala na náměstí k Mikšům. Severní strana náměstí měla také svůj hostinec u Nových. Ovšem na rohu náměstí a Pražské ulice měl svoji ordinaci a ovšem i velký byt dr. Seykora. A ovšem vedle radnice škola. Byla založena někdy roku 1811 (byla to původní budova nad současnou školou!). Měla sice jenom 4 třídy, ale vešlo se tam na 505 žáků! Roku 1860 se začala stavět nová, současná budova školy. Z té původní budovy vznikla četnická stanice a když ta byla po válce zrušena, byla zde zřízena mateřská škola do té doby, než byla postavena nová, krásná budova v Zámecké ulici. Vedle školní budovy měl svůj obchod i pan Karel Kraml. Prodával sice všelicos, ale zaměřil se na školní potřeby a docela dobře se mu dařilo. Hned vedle jeho domu a obchodu byla občanská záložna. Dnes je tam lékárna, na kterou jsme dlouho čekali a kterou tolik potřebujeme! Také východní strana náměstí měla svoje pohostinství u Vyskočilů. O minulosti našeho Spáleného Poříčí by se dalo hovořit ještě hodně dlouho snad někdy příště. Ale ještě aspoň jednu zajímavost : víte, že Tyršově ulici se říkalo židovská? To proto, že tam bydlelo a pracovalo několik židovských rodin. Byl tam krám (prodejna a opravna obuvi) u Ehrmannů (dnes vinárna), byl tam textilní obchod Ledererů (jejich dceru jsem znal osobně ze školy byla jen o rok mladší než já. Právě ta a Marta Ehrmannů jako jediné přečkaly holocaust! A byly zde i další židovské rodiny vždyť zde měly i svou školu a malou synagogu Panu Hodkovi jsme upřímně zatleskali, moc se nám to líbilo! Paní Jirková pak podala zprávu o práci organizace za uplynulé období, i o tom, co svaz žen připravuje. Rok 2011 je sjezdový rok zhodnotí se vykonaná práce a stanoví nové úkoly. Poříčská organizace se teď zaměřuje na pomoc dětem mentálně postiženým! A diskuse? Ta pak probíhala při občerstvení a při tombole, která probíhala jako vždycky velmi dobře. Připravuje se zářijová výstavka ručních prací a zajišťuje účast na divadelní hře Divotvorný klobouk. Předsedkyně Českého svazu žen pak děkuje všem za účast a vykonanou práci a těší se s námi se všemi na příští, podzimní přátelské posezení! 12 V.Karásek

13 Poříčtí Sokolové dobývají svět 14. světová gymnaestráda, Lausanne Meet the magic - setkej se s kouzlem! Dva roky po úspěšné výpravě na sokolský slet do Ameriky jsme se letos vydali se sletovou skladbou Kontrasty na 14. světovou gymnaestrádu do švýcarského Lausanne. Co to vlastně gymnaestráda je? Je to nesoutěžní setkání sportovců z celého světa v kategorii gymnastika pro všechny pořádané každé 4 roky mezinárodní gymnastickou federací (FIG). Setkávají se na ní sportovci všeho věku, muži, ženy, invalidé, aby se podělili o radost z toho, co v rámci svého pravidelného domácího sportování pro všechny nacvičili. Hlavními hodnotami tohoto setkání jsou sdílení zkušeností, solidarita, pohyb, pohoda a přátelství. Proto není výjimkou, že se sportovci kvůli výjimečné atmosféře na gymnaestrádu rádi vracejí. Česká výprava čítala téměř tisíc lidí a Spálené Poříčí v ní tentokrát reprezentovali P.Novák, J.Vyskočil, L.Tupý, V.Ziegler, I.Jakubčíková, M.Tupá, H.Homolková a M.Rojová. Město Lausanne leží na břehu jezera Lac Léman, je správním centrem francouzsky mluvícího kantonu Vaud a s cca obyvateli je pátým největším městem Švýcarska. V době gymnaestrády vzrostl počet obyvatel města o více než sportovců z 56 zemí. Lausanne nás přivítalo uplakaným počasím, ale na každém kroku bylo vidět emblémy gymnaestrády a hlavní spojnice mezi sportovišti byly přehledně značeny barevnými terči na chodnících, náměstích i v parcích. Jednotlivé národní výpravy byly ubytovány ve školách jak v Lausanne, tak i v blízkém okolí. Pro veškeré akreditované účastníky gymnaestrády byla městská doprava zdarma, takže přeprava z místa bydliště na sportoviště, případně kamkoli po městě byla záležitostí velmi jednoduchou. A pro ty, kteří by nevěděli kudy a kam, byli jak v ubytovnách, tak na sportovištích a hlavních přístupových cestách připraveni dobrovolníci, kteří v různých světových jazycích ochotně a trpělivě vysvětlili cokoli, co kdo potřeboval. Perfektní organizaci gymnaestrády zajišťovalo více než 4400 dobrovolníků a úspěch celé akce byl z velké části založen právě na jejich kvalitní a obětavé práci. Maskoti, Cathy a Jim, kteří účastníky celou gymnaestrádou provázeli, symbolizovali soužití města Lausanne (Cathy = katedrála Notre-Dame) se sportovci (Jim = gymnasta). Tvary jejich klobouků byl inspirovány právě tvarem věží lausannské katedrály, která je výraznou dominantou panoramatu města. 13

14 Nedělní slavnostní zahájení gymnaestrády na olympijském stadionu Pontaise si nic nezadalo se zahajovacím ceremoniálem olympijských her, chyběl snad jen ten bájný olympijský oheň. Po nástupu na tartanový ovál se každému musel zatajit dech při pohledu na zcela zaplněné tribuny, které nadšeně vítaly každou novou vstupující výpravu. Po gymnastických a tanečních vystoupeních na ploše stadionu a uvítacích projevech vyvrcholil program několikanásobným přeletem šesti stíhaček švýcarské armády v různých formacích a zábavnou rytmickou show bubeníků švýcarské národní gardy. Po nedělním nesmělém seznamování s městem a hlavními sportovišti se od pondělního rána naplno rozběhla pódiová vystoupení na devíti scénách ve výstavním areálu Beaulieu a zkoušky na velké skladby na stadionu Pontaise. Po celý týden pak navíc na třech scénách na náměstích v centru města a jedné na břehu jezera předváděli gymnasté své umění kolemjdoucím. Každý večer probíhaly ve dvou hokejových halách v Malley národní večery vybraných zemí a v gymnaestrádní vesničce v Bellerive na břehu jezera byly připraveny koncerty hudebních skupin. Naše velké chvíle přišly v úterý odpoledne a ve čtvrtek dopoledne, kdy jsme naostro předvedli skladbu Kontrasty na ploše olympijského stadionu Pontaise a určitě jsme se v bloku dalších dvanácti velkých stadiónových skladeb neztratili. Naše cvičení mělo jednu z nejzajímavějších choreografií se řadou změn tvaru a postavení cvičenců a bylo odměněno několikerým potleskem již v průběhu skladby a závěrečnými ovacemi ve stoje. Na fotografii z vrtulníku sice již začínáme prchat z trávníku, ale stále ještě je zřetelný tvar finálového obrazce jin a jang, který v tomto případě symbolizuje kontrasty a zároveň soulad mužského a ženského elementu. Jako poděkování za vlídné přijetí uspořádala v úterý česká výprava malý národní večer v divadelním sále místní části Epalinges, kde část výpravy bydlela. Malý sálek divadla byl přecpán k prasknutí a tak se na náměstíčku před divadlem vytvořila další improvizovaná scéna, na níž naši reprezentanti předváděli své sportovní výkony, hráli, zpívali a tančili až hluboko do noci. 14

15 Ve středu, kdy jsme neměli žádné sportovní povinnosti, jsme se vydali na exkurzi do města Broc do čokoládovny firmy Caillers a dále do horského střediska Zermatt pod jednu z nejkrásnějších hor švýcarských Alp - Matterhorn. Náš výlet však provázel vytrvalý déšť občas i s krupobitím, takže na krásné rozhledy po sluncem zalitých alpských čtyřtisícových velikánech se stále zasněženými vrcholy obloženými ledovci si musíme počkat na příště. Ale i samotná cesta zubačkou na Gornergrat (3089 m.n.m.) byla pro mnohé nezapomenutelným zážitkem. Rovněž procházka po dřevěných visutých lávkách úzkými soutěskami nad rozvodněnou a hrozivě burácející řekou Matter Vispa měla svoje kouzlo. Páteční volný den jsme věnovali převážně sledování pódiových skladeb. Zaměření skladeb bylo velmi rozmanité od etnických choreografií charakterizujících národní tradice, přes čistě taneční vystoupení s příběhem, moderní gymnastiku, akrobatická silová cvičení až po náročné gymnastické sestavy na hrazdách, kruzích, bradlech a trampolínách. Nechyběly ani téměř divadelní kulisy, neobvyklé cvičební pomůcky, efektní kostýmy a výrazné líčení účinkujících. Z nepřeberné řady námi shlédnutých skvělých představení vybočovaly dvě komické, ale přitom sportovně hodnotné, vystoupení švýcarských gymnastů na bradlech z neotesaných klád a jímavé představení Čaroděj ze země Oz, které předvedly anglické děti postižené Downovým syndromem se svými učiteli. Každý si zde mohl najít, co je jeho srdci blízké. Město Lausanne však nenabízelo pouze sportovní zážitky. Ve volných chvílích mohl návštěvník nahlédnout na město z výšky dřevěné rozhledny v lesíku Sauvabelin nebo z věže katedrály Notre-Dame, navštívit rozličná muzea nebo se pouze procházet nespočtem nádherně rozkvetlých městských parků, z nichž se otevíraly široké rozhledy na hladinu ženevského jezera. Snad nikdo nevynechal prohlídku olympijského muzea, před nímž v parku stojí socha Emila Zátopka, a v němž jsou k vidění všechny olympijské pochodně a medaile z novodobých olympijských her, ukázky historického i současného sportovního vybavení a příběhy ze života slavných olympijských vítězů a postav olympijské historie. Sportem a kulturou znavený poutník pak mohl své údy smočit přímo v ženevském jezeře na plážích plovárny Bellerive. 15

16 V pátek večer a v sobotu ráno završila sportovní část gymnaestrády čtyři dvouhodinová exhibiční vystoupení FIG Gala. Hala v Malley pro 5000 diváků byla zaplněna do posledního místa a komponované vystoupení 17 národních skupin podtržené barevnými světelnými efekty bylo opravdu výběrem toho nejlepšího, co bylo možné v Lausanne shlédnout. Při sobotním závěrečném ceremoniálu pak stadion Pontaise shlédl úryvky z několika velkých stadiónových skladeb i nová vystoupení secvičená speciálně k této příležitosti. Tribunami stadionu, zářícími v barvách národních výprav, se při závěrečném projevu starosty města Lausanne několikrát dokola prohnala mexická vlna. Na závěr ceremoniálu švýcarští organizátoři předali pomyslný štafetový kolík dalšímu pořadateli - finským Helsinkám 2015 tentokrát pod heslem Make the earth move rozpohybuj svět. A pak už se pestrobarevný průvod vedený stovkami dobrovolníků s finskými vlaječkami vydal na pochod městem na nábřeží Bellerive vstříc večerní taneční párty a nočnímu ohňostroji. Účast na gymnaestrádě nám přinesla nezapomenutelné zážitky a emoce, které lze slovy těžko vyjádřit. Část úchvatné gymnaestrádní atmosféry se pokusíme přenést na fotografiích v rámci připravované výstavy k 20. výročí obnovení spálenopoříčského Sokola. Závěrem chci poděkovat všem sponzorům (firmám Engada Europe a.s. a Strabag a.s., MŠMT a Plzeňskému kraji), kteří naši cestu podpořili finančně a rovněž rodinám a přátelům, jejichž všestranná podpora je při akcích podobného druhu neméně významná. Na gymnaestrádě v Lausanne 2011 jsme potkali kouzlo a dnes už vůbec nepochybujeme o tom, že stojí za to jet na další gymnaestrádu do Helsinek 2015 rozpohybovat svět. 16 Nashledanou v Helsinkách L.Tupý

17 INZERÁTY Daruji dětskou dřevěnou postýlku se slamníčkem. Rozměr 1,10 x 0,60 m. Číslo telefonu PRODEJ KVĚTOVÉHO A LESNÍHO MEDU. Miloslav BREJCHA, Lipnice dolní 129 tel.: Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření z d a r m a. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : fax : Arbesova 1002, ROKYCANY FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ PRÁCE S MINIBAGREM Tel.:

18 PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů * šaty pro družičky * svatební oznámení PRONÁJEM BYTU 2+1 VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ. Bohumil Heřman tel.:

19 REALITNÍ KANCELÁŘ Houškova 16, Plzeň - Slovany tel./fax: , Hledáme pro svého klienta RD, chalupu nebo chatu ve Spáleném Poříčí a okolí Poskytujeme komplexní služby při prodeji p včetně garance peněz a daňového přiznání, RD Kbelnice u Letin Pozemek Zdemyslice u Blovic nízká provize již od 3 %! 2+1, el., voda, vytápění TP, poz m 2 1, Kč m 2, ke stavbě RD 420 Kč/m 2 Pozemek Žákava m 2, ke stavbě RD 350 Kč/m 2 RD Horní Lukavice PRODÁNO , Kč CHCETE TAKÉ PRODAT? Usedlost Spůle u Klatov Dva obytné domy, pozemek 773 m 2 3, Kč RD Plzeň-Slovany pracovna + 2x terasa, luxusní 4, Kč RD Plzeň-Slovany PRODÁNO , Kč Pozemek Pňovany PRODÁNO Kč CHCETE TAKÉ PRODAT? Pozemek s chatkou u Plzně 409 m 2, chatu lze upravit na bydlení Kč Byt 1+1 Plzeň 40 m 2, 2.p., plastová okna, samost.wc 1, Kč Byt 3+1+B Plzeň-centrum PRODÁNO , Kč CHCETE TAKÉ PRODAT? MAGNIO PLZEŇ 20. rokem na trhu s nemovitostmi v Plzni 19

20 FINANČNÍ PORADENSTVÍ PRO CELOU RODINU OTEVŘELI JSME PRO VAŠE POHODLÍ NOVOU PORADENSKOU KANCELÁŘ HNED NA KRAJI PLZNĚ NA ADRESE: PLZEŇ, SLOVANSKÁ ALEJ 41 TEL.: , , JSME TADY PRO VÁS: PO PÁ NEBO PO DOHODĚ KONEČNÁ STANICE TRAMVAJE Č. 2 BENZIN SHELL MAGISTRÁT - ŘIDIČÁKY NEJEZDĚTE DO CENTRA PLZNĚ PŘÍJEZD OD DÁLNICE A OC OLYMPIA PORADÍME VÁM SPOŘENÍ, ÚVĚRY, REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉK I ÚVĚRŮ, POJIŠTĚNÍ OSOB, MAJETKU, PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk PŘIBYL - Náměstí 317 P R O D E J * červeného suchého španělského vína * 5 druhů medoviny a medu * bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje P R O D E J N Í D O B A : ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej možný i mimo otevírací hodiny. PRODEJ MEDU Jaroslav Slavík Lipnice horní 15 Tel.:

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Cvičenci a cvičenky z Vršovic na WG v Lausanne

Cvičenci a cvičenky z Vršovic na WG v Lausanne Cvičenci a cvičenky z Vršovic na WG v Lausanne Pod zkratkou WG se skrývá označení pro mezinárodní akci světovou gymnaestrádu. V letošním roce (10. 17. 7. 2011) se uskutečnila již 14. Gymnaestráda v místě

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, tradice Otických zelných slavností, založená v roce 2011, se u Vás i návštěvníků setkala s velkým ohlasem a byla přijata. Rok 2013 je pro naši obec úspěšným

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

18 ČLENŮ KSŘ ZÍSKALO V SEDMI RŮZNÝCH DISCIPLÍNÁCH CELKEM 18 MEDAILÍ NA SENIORSKÝCH HRÁCH NA LETNÉ!!

18 ČLENŮ KSŘ ZÍSKALO V SEDMI RŮZNÝCH DISCIPLÍNÁCH CELKEM 18 MEDAILÍ NA SENIORSKÝCH HRÁCH NA LETNÉ!! 18 ČLENŮ KSŘ ZÍSKALO V SEDMI RŮZNÝCH DISCIPLÍNÁCH CELKEM 18 MEDAILÍ NA SENIORSKÝCH HRÁCH NA LETNÉ!! NÁDHERNÉ AKSEN HRY S AKTÍVNÍMI SENIORY + 50, AKSENU PRAHA, VE SPORTOVNÍM AREÁLU GYMNÁSIA NAD ŠTOLOU,

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Týden 19. 4. - 25. 4. 2014

Týden 19. 4. - 25. 4. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 19. 4. - 25. 4. 2014 Jezdíte rádi na kole? A jezdíte na kole i do zaměstnání? Pak se registrujte do motivační celorepublikové kampaně Do práce na kole, která se poprvé uskuteční

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více