ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 1 ÚNOR 2011 IV. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 1 ÚNOR 2011 IV. ROČNÍK"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 1 ÚNOR 2011 IV. ROČNÍK SLOVO REDAKCE ZPRÁVY Z OÚ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 LETIŠTĚ VODOCHODY QUO VADIS? LIDÉ, ČTĚTE! CESTOVATELSKÉ STŘÍPKY VÁNOČNÍ BESÍDKA OMALOVÁNKOVÁ SOUTĚŽ NAPSALI NAŠI NEJMENŠÍ

2 VÍTĚZ OMALOVÁNKOVÉ SOUTĚŽE Vítězné obrázky z předminulého a minulého čísla Zpravodaje. SLOVO REDAKCE Milí čtenáři, dnes se vám dostává do rukou náš časopis v novém kabátku, v barevné obálce. Moc sluníčka jsme si letos zatím neužili, tak alespoň doufáme, že si v našem časopisu najdete něco, co vám rozjasní pošmourné únorové dny. V naší obci panuje neklidná atmosféra, to je nepochybné. V tomto čísle jsou příspěvky některých našich zastupitelů, doufejme, že v zájmu obce najdou co nejdříve společnou řeč a situace v obecním zastupitelstvu se uklidní. Práce v obci je spousta. V naší obci jsou momentálně dvě petice. Jedna se týká veřejné dopravy a případného rušení autobusových linek a je k nahlédnutí na obecním úřadu, popřípadě na webových stránkách STAN Druhá petice je iniciovaná některými občany naší vesnice a týká se odvolání současného starosty. Náš časopis je nezávislý, otevřený pro všechny, pro široké spektrum názorů a budeme jenom rádi, když nám své názory a připomínky pošlete. Za celou redakci přejeme krásný začátek jara! Zuzana Zajícová Markéta Špirudová, 4 roky ZPRÁVY Z OÚ Petice proti rušení autobusových linek Stovky starostů Středočeského kraje se rozhodli uspořádat petici na ochranu občanů a jejich možnosti se dostávat pohodlně do školy a do práce. Hejtman Středočeského kraje pan Rath bezdůvodně snížil dotaci na autobusové linky pro rok 2011 cca o 100 mil. Kč. Nemá k tomu jediný důvod, jelikož příjem do rozpočtu kraje na rok 2011 je vyšší než pro rok Z médií jistě znáte tuto celou kauzu a starostové již měli desítky jednání okolo tohoto našeho společného problému. Proto prosím přijďte a podpořte sami sebe podpisem na petici, kterou je možno podepsat do na OÚ i elektronicky na adrese Holík Libor, starosta obce Karolína Fajkusová, 3,5 roku Historické fotografie a pohledy naší obce Tímto děkujeme všem, kteří vyslyšeli naši žádost o zapůjčení historických fotografií a pohlednic naší obce. Náš zájem o zapůjčení dalších materiálů trvá. Byli bychom velice rádi, kdyby se podařilo získat více obrazů z historie Panenských Břežan. Kontaktovat nás můžete na obecním úřadě nebo oslovit zastupitelku obce paní Alenu Navrátilovou. Fotografie nebo pohlednice bychom si pouze zapůjčili, oskenovali a v co možná nejkratší době vrátili zpět. J. L. 2 ÚNOR 2011 ÚNOR

3 Majetek obce Začneme dobrou zprávou: od 8. ledna se již cestující čekající na autobusové zastávce u zámku směrem na Prahu mohou ukrýt před větrem. Dočkali se opravy zadní stěny zastávky. Při dopravní nehodě dne byla v ulici Hlavní směrem na Odolenu Vodu vyvrácena a přelomena lampa veřejného osvětlení. Nehodu šetřila Policie ČR, škody na majetku budou řešeny na vozidlo bylo sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. J. L. Vítěz soutěže o nejhezčí omalovánku V minulém čísle časopisu bylo vyhlášeno další kolo soutěže o nejhezčí omalovánku. Tentokráte se vítězkou stala Karolínka Fajkusová. Touto cestou jí srdečně blahopřejeme a zaslouženou odměnu jí předáme osobně. I tentokráte máte, děti, šanci soutěžit. Obrázek na straně 25 vybarvěte a zašlete na OÚ do J. L. Výzva čtenářům velkým i malým Na duben plánujeme návštěvu knihovny v Mladé Boleslavi, odkud si půjčujeme většinu knih v knihovně. Pokud máte zájem o některé konkrétní dílo nebo autora, sdělte své přání knihovnici nebo pracovnicím obecního úřadu. Pokud budou v Boleslavi k dispozici, rádi je přivezeme. J. L SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Novinkou letošního sčítání lidu je, že sčítací komisaři, kteří přinesou formuláře do domácnosti, budou v naprosté většině případů pracovníci České pošty. Každý komisař bude při návštěvě předkládat průkaz sčítacího komisaře společně s dokladem totožnosti a přes rameno bude mít modrou brašnu s velkým žlutým logem České pošty. Pravost sčítacího komisaře si můžete ověřit na úřední desce obecního úřadu nebo na bezplatné lince sčítání lidu zřízené od 26. února 2011: Formuláře v podvečer pracovních dní nebo o víkendech přinesou komisaři do každé domácnosti osobně, za celou rodinu je může převzít jeden člověk starší patnácti let. O návštěvě Vás budou informovat dopředu lístečkem, který vhodí po 26. únoru do schránky spolu s informačním letáčkem o sčítání lidu. Pokud v navrhovaný termín nebudete doma, ve schránce najdete lísteček s návrhem, kdy se komisař dostaví podruhé. Pokud Vám ani tento termín nevyhovuje, můžete zavolat na bezplatnou linku sčítání lidu, kde termín druhé návštěvy změníte. Telefonní číslo bude uvedeno na lístečku, který najdete ve schránce. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z 25. na 26. března 2011 Sčítání podléhá: Každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt na území ČR, tedy včetně dětí Každá další fyzická osoba, která je na území ČR v rozhodný okamžik přítomna, a nemá zde trvalý, nebo povolený přechodný pobyt Každý dům, i neobydlený Každý byt, i neobydlený Sčítacími formuláři jsou: Sčítací list osoby vyplňuje se za každou osobu Bytový list vyplňuje fakticky uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt za 1 byt jeden formulář Domovní list vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům za 1 dům jeden formulář Způsoby odeslání formulářů: Osobní odevzdání komisaři Zdarma odeslání poštou v obálce, kterou dostanete od komisaře On-line vyplnění na internetu Elektronické formuláře Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bude možné stáhnout a odeslat po rozhodném okamžiku, tj. po 26. březnu Elektronické sčítací formuláře můžete vyplnit pouze v případě, že jste převzal papírové formuláře od sčítacího komisaře. Komisaři oznámíte, že budete vyplňovat formuláře elektronicky a že se k Vám tedy nemusí vracet pro vyplněné papírové formuláře. Pro vyplnění formulářů je nezbytný software Adobe Acrobat Reader (verze 9.0 a vyšší), který je možné si bezplatně stáhnout připojení k internetu. Na přihlašovací obrazovce do informačního systému sčítání Vyplnění elektronického formuláře pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 zadáte vstupní kódy, které najdete na papírovém formuláři. I když se může zdát, že jde jen o suchá čísla, opak je pravdou. Vyplnit pravdivě formulář Vám za určitých okolností může dokonce zachránit dokonce život. Získaná data totiž ne- 4 ÚNOR 2011 ÚNOR

4 používají jen statistici, ale i hasiči. Podle dat sčítání lidu lze plánovat dopravní obslužnost nebo nákup vakcín pro děti. V případě nejasností či dotazů můžete využít bezplatné telefonické linky nebo databázi odpovědí na nejčastější otázky na J. L. Angličtina pro děti V Panenských Břežanech Tento měsíc (únor 2011) mám malé osobní výročí. Již dva roky pracuji s dětmi a snažím se jim přiblížit anglický jazyk. Jmenuji se Petra Gerstenbergerová a přestože u nás na vsi bydlím teprve třináctým rokem, několik místních obyvatel o mně již slyšelo, ba někteří mě znají i osobně. K myšlence, zkusit přiblížit předškolním dětem anglický jazyk, mě přivedly samozřejmě mé děti. Všude jsem od svých známých z města slýchala, jak je běžné, že mají v mateřské školce angličtinu apod. Po rozhovoru s paní učitelkou naší Mateřské školy jsem ale pochopila, že pro naši venkovskou školku to není finančně ani organizačně reálné, a tak jsem začala své dva kluky vozit na angličtinu do jazykové školy v Bohnicích. Tam jsem zjistila, jak s dětmi pracují a že pořádají i kursy pro dospělé výuky angličtiny pro předškolní děti. Patřím mezi tzv. Husákovy děti, maturovala jsem z ruštiny a na gymnáziu v Ústí nad Labem (mé rodné město) jsem měla jako druhý jazyk němčinu, tj. v 18-ti letech anglickým jazykem nepolíbená, ale došlo na mě stejně jako na Dalibora. Nenaučila jsem se na housle, ale na vysoké škole jsem s angličtinou začít musela a s mojí chabou angličtinou jsem se díky svému panu profesorovi ocitla v zemi, kde češtině nikdo nerozuměl. Byla to nejen skvělá škola pro anglický jazyk, ale i pro mě samotnou. Sice jsem od 18 let byla pryč (90 km) od rodičů a žila svůj život, ale tady jsem se musela na 100 % spolehnout jen na sebe, přesvědčit jiné profesory, že jim budu co platná, a jiné lidi, že stojím o jejich přátelství. Sama jen s prací totiž být nedokážu. Na podzim 2009 jsem se zúčastnila kursu v jazykové škole, jak učit předškoláky anglický jazyk. Založila jsem si živnostenský list a v únoru 2009 jsem po domluvě s panem starostou začala na OÚ s prvními dětmi pracovat. Před svou první hodinou jsem byla nervózní, jak před zkouškou na VŠ. Bylo tomu i hodně dalších hodin, než jsem získala jistotu pedagoga (kterým nejsem a před všemi opravdovými smekám) a začala si hodiny užívat. Učily se děti i já Vždy mám velkou radost, když děti umí a znají slova, písničky, fráze i po 2 týdnech. Naše hodina začíná už večer před tím, kdy si doma udělám přípravu. V den naší hodiny vím, že musím z práce odejít ve 14:30 nejpozději. Dorazím na náves, zaparkuji auto, dám si pomůcky na hodinu na OÚ, připravím CD do přehrávače a vyrazím pro děti do naší školy. Paní učitelky ze školky již znají dobu mého příchodu a děti už na odchod připraví, což je pro mě velká pomoc. I tak je náš odchod někdy hektický, zvláště v zimním období, kdy oblékacích vrstev je dosti Už za brankou školy začneme s angličtinou jako slowly, don t run, stop apod. Na OÚ vždy hezky pozdravíme a jdeme do zasedací místnosti. Anglicky se svlékneme z bund (coats), čepic (hats), šál (scarfs) atd. Hodinu začneme pozdravy (Hello, How are you?), zopakujeme si písničky z minulých hodin, pak už se učíme nová slova a spojení pomocí her, zpívání a kreslení. Někdy jsme opravdu hluční, což můžou naše trpělivé pracovnice OÚ potvrdit. Nakonec se rozloučíme zase písničkou, u které se hodně skáče a mává (Buy, buy). Pak už na všechny čeká sladká odměna, a za dveřmi milované maminky a tatínkové. Vždy si oddechnu, že se hodina povedla, a že mám ten večer doma relativní volno Už dávno vím, že umět anglicky a hlavně umět mluvit, je zcela něco jiného, než umět naučit. Sama se snažím si svoji úroveň udržovat, ráda pomůžu a vysvětlím, na co stačím, ale učitel rozhodně nejsem Tahle moje malá angličtina s dětmi mě ale baví, hlavně děti mi dají zapomenout na jiné starosti, a tak si snad děláme radost navzájem. Petra Gerstenbergerová, Panenské Břežany 6 ÚNOR 2011 ÚNOR

5 DĚtský den Prosíme rodiče, kteří by byli ochotni se podílet na organizaci Dětského dne 2011 ve spolupráci s OÚ, aby se přihlásili u pracovnice OÚ paní Langové nebo u paní Petry Gerstenbergerové, děkuji, Petra Gerstenberegrová, členka zastupitelstva OÚ a současně předsedkyně školské rady tel.: LETIŠTĚ VODOCHODY Do jsme měli termín odpovědět na opravenou studii vlivu na životní prostředí Letiště Vodochody na náš region. Na MŽP došlo 1600 připomínek od odborníků, obcí, firem i jednotlivců, za což Vám velmi děkujeme. Jenom z Panenských Břežan obdrželo MŽP 170 připomínek od občanů. Výsledek MŽP opět vrátilo k přepracování tuto studii, které pojmenovalo v 39 bodech, tzn. ani jediný vliv škodlivosti letiště na naše prostředí nebyl akceptovatelný a tím jsme vyhráli velmi úspěšně další bitvu. Dle našeho názoru máme předpoklad vysokého procenta úspěšnosti v boji proti rozvoji LV. Byli jsme varováni Ministerstvem ČR, že Penta nyní začne sprchovat celý region penězi, tzn., že prostřednictvím zástupců bude přesvědčovat zastupitelstva obcí a občany, že je ochotna přistoupit na kompromis a slibovat např. protihluková okna. Mohu Vás ubezpečit, že ani trojitá okna nezabrání hluku ve vnitřním prostředí domů, jelikož hluk se šíří od letecké dopravy vertikálně, tzn., že prostupuje i stropem. Nyní zdůrazňuji, že veškeré sliby Letiště Vodochody občanům našich obcí jsou mimo zákon, protože v případě naší neúspěšnosti a zprovoznění LV by Penta automaticky, a to ze zákona, musela aplikovat desítky jiných protihlukových opatření (a nejenom okna), jelikož jí to vyplývá ze zákona. V souvislosti s peticí za odvolání starosty Panenských Břežan jedna z osob, která navštěvuje domácnosti šíří nepravdivou informaci. Cituji Starosta odmítá kompenzace. jsou nám nabízena trojitá okna a on tyto kompenzace odmítá. Ano je to pravda, kompenzace odmítám a to nekompromisně a ne jenom já, ale i desítky starostů a občanských sdružení a tisíce občanů regionu. Důvodem, proč je odmítáme, je to, že kdybychom přistoupili na kompenzace, okamžitě to znamená souhlas s rozvojem LV a toto letiště by již dávno vzniklo. Ke 2. petici za odvolání starosty se nechci vyjadřovat, abych nikoho neovlivňoval, ale pouze Vás chci pravdivě informovat, že předsedou petičního výboru je člověk, který 2,5 roku naší obci dluží Kč a je přinejmenším podivné, že tento člověk byl zvolen částí občanů předsedou petičního výboru. Holík Libor, starosta obce Letiště Vodochody druhé kolo S potěšením můžeme všem našim spoluobčanům oznámit, že naše snažení a mnoho hodin společné práce bylo zúročeno. V druhém kole schvalovacího řízení vlivů na životní prostředí EIA jsme dosáhli toho, že všechny připomínky zaslané jménem občanského sdružení Sdružení za klidný domov, byly zapracovány do třiceti devíti bodů, které byly Ministerstvem životního prostředí zdůrazněny při zamítnutí a vrácení dokumentace Letišti Vodochody. Stejně tak byly zohledněny připomínky zaslané jménem obce starostou Holíkem. Protože se jedná o specifické nedostatky v dokumentaci, je tato neskromná samochvála na místě, a proto děkuji paní Zině Schürrerové, Petře Gerstenbergerové, Janu Gerstenbergerovi a Karlu Schürrerovi za spolupráci. Michael Gerstenberger, Sdružení za klidný domov, předseda Informace k vrácení dokumentace výstavby Letiště Vodochody Milí spoluobčané, společným úsilím naší obce, obcí sdružených do aktivity Stop Letišti Vodochody, občanských sdružení a individuálních připomínek občanů, se podařilo vrácení dokumentace k výstavbě letiště tentokrát v takové míře, že MŽP pod tlakem našeho odporu vydalo obsáhlé nařízení změn a doplnění dokumentace o třiceti devíti bodech. Vyjádření poslalo 52 institucí,obecních úřadů či obč. sdružení a 1233 fyzických osob. Naše obec doplnila své posudky a vyjádření o 177 vyjádření občanů, tj. nejvíce ze všech obcí. Všech 39 bodů je výsledkem mravenčí práce, mnoha hodin ukradeným našim rodinám, množstvím najetých kilometrů. Starostovi Holíkovi se podařilo získat i odborný důkaz, že záměr může směřovat k výstavbě letiště pro těžké stroje, což je v námitkách MŽP také uvedeno. Ministerstvo požaduje přepracování a doplnění dokumentace v těchto bodech: 1. Ve vazbě na obdržené relevantní připomínky podrobněji posoudit a zohlednit synergické a kumulativní vlivy. 2. Doložit jednoznačné splnění požadavků stanovených v 30 zákona o veřejném zdraví (hlukové limity). 3. Jednoznačně specifikovat velikost, významnost a přijatelnost nebo nepřijatelnost vlivů na obyvatelstvo s důrazem na vlivy hluku. Navrhnout taková opatření, za kterých nedojde k významným negativním vlivům na veřejné zdraví. 4. Zpracovat studii na veřejné zdraví s reálným počtem exponovaných obyvatel ve vazbě na akustickou studii, která bude vycházet rovněž z počtu exponovaných obyvatel. 5. Srozumitelně objasnit problematiku větrných poměrů včetně cca 10-tiletého výhledu (např. na základě historického vývoje) v souvislosti s uvažovaným směrovým využitím dráhového systému. 6. Podrobně specifikovat všechny zdroje hluku, které jsou akustickou studií řešeny. 8 ÚNOR 2011 ÚNOR

6 7. Popsat a zdůvodnit použitý model včetně uvedení jeho aplikace pro jiná letiště a doporučení v rámci EU. 8. Objasnit systém kategorií letadel použitých pro akustickou studii včetně konkrétních údajů o jednotlivých typech. 9. Jednoznačně garantovat nepřekročitelnost pohybů letadel za rok. 10. Navrhnout opatření, která zajistí bezpečné respektování (nepřekročení) kapacit deklarovaných v dokumentaci v delším výhledu (min. 10 let). 11. Prověřit možnost zpracování variant odletových a příletových trajektorií a provozních postupů pro starty a přistání a možnost jejich posouzení v rámci akustické studie, zdůvodnit jejich výběr. 12. Prověřit problematiku ochranného hlukového pásma nejen z hlediska zákona č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví, ale i ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 13. Popsat vliv prodloužení vzletové a přistávací dráhy. 14. Prověřit, specifikovat a zohlednit problematiku nepravidelného nočního provozu např. v souvislosti s možností nepravidelných nočních letů, opožděných příletů a přistání letadel v nouzi. V případě potřeby specifikovat opatření pro max. snížení počtu nočních letů. Návazně specifikovat vlivy nočního provozu a definovat jejich max. možný počet. 15. Garantovat neprovozování letiště v nočních hodinách tak, aby noční lety nebyly ani v budoucnu povoleny. Pokud by to nebylo možné spolehlivě garantovat (nepovolení nočních letů v budoucnu), je nutné zahrnout tyto noční lety do dokumentace, do akustické studie, rozptylové studie a hodnocení zdravotních rizik. 16. Podrobněji rozpracovat a definovat provozní podmínky letiště pro denní i noční dobu a definovat jednoznačně maximální počet pohybů bez ohledu na počet přepravených cestujících a omezení letadel z hlediska jejich hlukových parametrů. 17. Precizovat navrhovaná opatření ke snížení negativních vlivů hluku tak, aby je bylo možno považovat za dostatečná a schopná bránit poškození zdraví dotčených obyvatel. 18. Dokumentaci doplnit o variantu ke snížení hlukové expozice pro obec Panenské Břežany pod zákonem stanovený limit 60 db. 19. Upřesnit problematiku dopravního napojení záměru z hlediska automobilové dopravy a navrhnout podmínky pro jeho realizaci v rámci realizace uvažovaného záměru. Doložit jednoznačné plnění hlukových limitů všech dalších limitů životního prostředí z automobilové dopravy související s uvažovaným záměrem. 20. Provést další měření kvality ovzduší ve vazbě na relevantní připomínky k dokumentaci a zohlednit v hodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Podrobnější rozpracovat monitoring znečištění ovzduší. 21. Upřesnit problematiku nakládání s odpadními vodami, včetně odpadních vod ze zimní údržby ploch záměru. 22. Komentovat problematiku potenciálního rizika střetu letadla s ptactvem (migrační trasy havranů, které kříží vzletové a příletové trasy). 23. Provést vyhodnocení rizika havárie pro ÚJV Řež ve vztahu k provozu letiště Vodochody. 24. Zohlednit všechny požadavky ze závěru zjišťovacího řízení (vč. vyhodnocení vlivů rozvoje letiště po roce 2012 a stanovení limitů pro jeho budoucí rozvoj). 25. Zpracovat variantní řešení provozu letiště co do počtu celkových ročních pohybů a počtu přepravených pasažérů. 26. Specifikovat vstupní údaje leteckého provozu. 27. Podrobně rozpracovat a doložit připomínky z vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje k dokumentaci. 28. Návrh monitorovacích systémů doplnit o systém povinného zveřejňování jeho výsledků, kontroly a postupů v případě přiblížení, dosažení a překročení limitů životního prostředí. 29. Zvážit návrh systému kompenzačních opatření pro dotčené obce. 30. Součástí záměru musí být adekvátní kompenzace kácených dřevin. Posoudit, zda je náhradní výsadba dostatečná. Předložit orientační návrh sadových úprav, který bude obsahovat zejména vyznačení ploch, kde bude výsadba realizována, počet a druh vysazovaných dřevin. 31. Doplnit dostatečná opatření ke kompenzaci či alespoň zmírnění předpokládaných negativních vlivů na živočichy. Dopracovat např. budování nových biotopů mimo vlastní areál letiště. 32. Dopracovat do zoologického průzkumu údaje o výskytu netopýrů v dotčené oblasti. 33. Dopracovat socio-ekonomické vlivy záměru (uváděné počty pracovních míst nesouhlasí s výhledovým počtem zaměstnanců na letišti Vodochody a rovněž nesouhlasí s realitou letiště Ruzyně). 34. Prokázat, že plánované demolované konstrukce neobsahují azbest. Pokud obsahují, tak definovat obecné postupy pro omezení zdravotních rizik a způsob nakládání s odpady z těchto demolovaných objektů obsahující azbest. 35. Zdůvodnit, proč je v záměru navrhovaná šířka pojezdové dráhy 45 m (tj. pro kategorie letadel D s rozpětím křídel max. 52m), když zde budou přistávat letadla max. do kategorie C dle ICAO (rozpětí křídel max. 36m, požadovaná šířka dráhy 23m). Podložit tvrzení oznamovatele, že každý let bude mít v průměru 100 cestujících. 36. Rozpracovat problematiku světelného smogu ve vazbě na rozdíly v délce denního světla a ročního období (je sice deklarována absence nočních letů, ale v různých ročních obdobích je různě dlouhá doba, kdy je tma i v době od 6 22 h). 37. V akustické studii je uvedeno překročení hlukových limitů v zahrádkářské kolonii v Panenských Břežanech. Stanovit, zda se jedná opravdu o zahrádkářskou kolonii nebo o pozemky s celoročním bydlením. Na základě zjištěných skutečností změnit počet dotčených obyvatel. 38. Vyjasnit nesrovnalosti v bilancích skrývané ornice a provést pedologický průzkum. 39. Uvést do souladu počty obyvatel dotčených obcí, a tím přepočítat počet exponovaných obyvatel. K tomu je třeba ještě dodat, že státní instituce, s výjimkou KHS, se zpravidla vyjadřovaly vlažně, mnohé bez připomínek. U hlavního hygienika jsme osobně intervenovali, což se také ve vyjádření KHS projevilo. Aktivitu naší obce, zejména starosty Holíka je třeba na každý pád ocenit, byť se to děje mlčky Michael Gerstenberger, místostarosta 10 ÚNOR 2011 ÚNOR

7 QUO VADIS? Otázka pro nás, zastupitele obce. Ano, kam kráčíme? Uplynulo bezmála čtvrt roku, a jaká je naše bilance? Neschválený rozpočet = rozpočtové provizorium a rozpracované návrhy naší kolegyně Radky Raudenské. Ty měly být údajně motivovány snahou o zprůhlednění chodu obecního úřadu a větší hospodárností. Jaké byly ty návrhy nejprve výměna člena a předsedy finančního výboru, založená na nepochopení významu slovní vazby v zákoně, potom snaha o omezení rozhodovací pravomoci obecního úřadu v otázkách nákupu vymezením limitu výdajů na částku 5000 Kč, omezení poplatků za telefonování na obecním úřadu, zajištění sledovacího zařízení pro služební auto, určení pravidel pro používání a jízdy obecním autem spolu s určením místa tankování a parkování. To vše doplněno neplánovanými, neoznámenými a se zastupitelstvem neprojednanými kontrolami, bez oznámení důvodu a výsledku kontroly. Navíc za účasti nečlena kontrolního výboru. A to vše prosím proto, že OÚ si dovolil zakoupit sněhovou frézu poté, kdy na veřejném zasedání zastupitelstva byl úřad peskován a starosta natahován na pranýř jednak proto, že se přítomným občanům a některým zastupitelům zdálo, že platíme příliš za údržbu obecních silnic a jednak za to, že pluhem nebyly ošetřeny všechny cesty nelze zajet všude, i když nápadů z řad kutilů bylo dost, reálně ale nepoužitelných. No, smutná bilance, co říkáte vy všichni, kteří nechodíte na jednání zastupitelstva dokazovat, jak je vše v obci vedeno nesprávně, tajemně a nehospodárně, ale kteří jste svými hlasy dali důvěru lidem proto, aby byli schopni v klidu a vzájemné úctě spolupracovat, byť s odlišnými názory, přesto s kladným pracovním výstupem pro obecní prospěch. Teď se zabývá část zastupitelstva vymýšlením, na kolik se má omezit poplatek za telefonování pro starostu, místostarostu a pracovníky úřadu, zda stačí 500 nebo 650 Kč a nebo spíše 700 Kč, jestli může starosta natankovat u pumpy Hrubý, kde by si mohl koupit pro sebe soukromě ( mimo služební cestu ) třeba bagetu, nebo u pumpy v Klíčanech tam má direktivně tankovat. Tato pumpa mimochodem vykázala při kontrole naftu s nejhorším bodem vzplanutí, a jestli mu dovolíme nakoupit do úřadu věc za 5000 nebo třeba 9000 tisíc. Na to vše je potřeba ještě se dívat prismatem skutečnosti, že až do roku 2006 byl obecní úřad bez jakékoli techniky, bez pracovníků úřadu, bez manuálních pracovníků, bez služeb Czech Pointu a s finančním saldem kolem jednoho milionu korun, nyní je saldo čtyři a půl milionu, úřad disponuje kromě auta celkem rozsáhlou údržbářskou a zahradní technikou. Má pracovníky úřadu, včetně manuálních, a slouží občanům denně. Kam se poděly peníze z bývalých roků? Jak to, že při menších výdajích bylo finanční zajištění úřadu třikrát nižší? Byly nižší příjmy? Asi ano, ale je snad nyní nějaký důvod k hysterickému šetření a úsporám, k nedůvěře a k obviňování ze spiknutí? Ví někdo něco, co my ostatní nevíme, třeba o zpronevěře nebo o tajném prodávání pohonných hmot, či úplatkách? Ať to řekne, a jestli to má nějaký reálný základ, tak se tím budeme zabývat, ale jestli ne, tak nás už nechte přeci pracovat na něčem smysluplném a užitečném, třeba na změně vyhlášky o omezení hluku v obci ve sváteční dny, nebo o lepším využití vinice nebo o tom, jak uspořádat karneval a třeba obecní zabijačku či co udělat pro naše malé děti atd. atd. Silnice vlastníma rukama nespravíme, děti do školy také nedopravíme jinak než autobusem a sněhu a dešti také neporučíme. Zanechme osobních animozit, už na nás nekřičte, nevylepujte nám výzvy na vrata a my, zastupitelé, se každý podívejme do zrcadla a až se příště sejdeme, tak bez posměšků, úšklebků, invektiv a urážek. Vždyť s úsměvem jde všechno líp! Michael Gerstenberger, člen zastupitelstva obce Reakce těch neslušných zastupitelů (neslušní = nesouhlasící s místostarostou a starostou) Již nelze nereagovat na y starosty a místostarosty Gerstenbergera. Starosta nepravdivě a jednostranně informuje zastupitele o činnosti kontrolní komise, (například otevřený dopis všem zastupitelům, který je součástí tohoto článku), ale ani jedna informace ostatním zastupitelům není o jejich vlastní práci a činnosti na Obecním úřadu. žádná kontrola na Obecním úřadu se nekonala, víme, že každou kontrolu musíme dostatečně včas nahlásit, jen jsme požádali úřednici o předání šanonu voleb k nahlédnutí. Pí Raudenská starší šla zaplatit popelnice a čekala na nás. I toto je bráno jako porušení. To již dnes občan nemůže přijít na Obecní úřad, aby mu to nebylo vytknuto? Celé minulé období nám všem bylo starostou prezentováno, že Obecní úřad je otevřený všem a každý může kdykoliv a do čehokoliv nahlížet. Je nyní vše jinak? Čeho se starosta obává? Proč starosta odmítá krajský audit, který je zdarma? Například v Domově seniorů byl audit z Krajského úřadu a nebyly s ním žádné problémy. bylo nám vytknuto, že neznáme vyhlášku o obcích, starosta zřejmě zná zákony a vyhlášky, o to je však horší, že je stále sám porušuje (nekuřácký zákon, přeprava psů v autě) a další. Dále by si oba jmenovaní zastupitelé měli lépe přečíst zápis ze zasedání ze dne , jaké dostala kontrolní komise úkoly (viz bod. 13 písm. e), tj. kontrola a zajištění veškerých právních náležitostí k používání služebního automobilu pro zaměstnance, starostu a místostarosty. dále nás p. Gerstenberger napadl, že jsme neschválili obecní rozpočet, přitom nám všem poslal pan Štarman informaci, že rozpočet je dělán dle loňského roku, ale že se musí šetřit! (v rozpočtu byl návrh na 100tis. na PHM pro služební auto, které používá výhradně jenom starosta pro sebe a stejná částka na telefony). To si pan Gerstenberger už nepamatuje, že i on sám hlasoval proti schválení takového rozpočtu? Co nám tedy vyčítá? Snad snahu skutečně ušetřit? že chceme nastavit pravidla, která tu dosud nebyla? Pravidla pro používání obecních věcí jsou samozřejmostí na všech úřadech, chyba je, že pravidla nebyla dosud nastavena. omezení financí není normální, aby jeden člen zastupitelstva (starosta) mohl sám rozhodovat a nakládat s financemi a majetkem obce bez jakékoliv kontroly a nemusel o tom informovat ostatní zastupitele. 12 ÚNOR 2011 ÚNOR

8 Pan Gerstenberger píše y a články, ve kterých nazývá občany hospodskými povaleči, nás neslušné zastupitele napadá a odsuzuje, ale ani slovem se nezmíní o arogantním vystupování starosty, o jeho urážkách občanů, které označuje, citujeme: debilama, sockama (pro vysvětlení to jsou ti kteří jezdí autobusem), prasatama a hnojem, který by dal na náves (to je možné si přečíst na webových stránkách obce v dotazech na starostu). A to nezmiňujeme řadu dalších hrubých urážek, invektiv a slovních útoků starosty na nás dvě (o těch starosta místostarostu neinformuje), ty v žádném případě nepřispívají k dobré atmosféře pro práci zastupitelstva. Také by nynější vedení úřadu (tak se zmiňovaní sami označují) mělo místo sepisování obsáhlých mailů, řešení kdo, kam a jak může vstoupit do budovy OÚ spíše řešit stav a možnosti rekonstrukce místních komunikací tj. financování a získání dotací (tak jak to činí a realizuje naprostá většina ostatních obcí v okolí) než projekty nové radnice za cca 10 mil. či školy za 30 mil. Při nynějších pravidlech dofinancovávání z vlastních zdrojů bude OÚ, tím vlastně celá obec, při realizaci projektů bez finančních prostředků a při škole se bude muset zřejmě zadlužit. Jsou to pro obec správná rozhodnutí? Závěrem jen zbývá místostarostovi doporučit, že když píše, tak ať píše a informuje objektivně a pravdivě a tím určitě zlepší, jak uvádí atmosféru na Obecním úřadu. Alena Navrátilová, Radka Raudenská, Ing. Jan Navrátil, CSc Otevřený dopis všem zastupitelům obce Panenské Břežany Nařízení starosty č. 1/2011 z je vydáno na základě kontroly, kterou prováděly dne paní Radka Raudenská s paní Alenou Navrátilovou za přítomnosti paní Anny Raudenské, které vstoupily na obecní úřad bez jakéhokoliv předchozího upozornění nebo případného oznámení. Zároveň přinesly samolepky zákazu kouření, zákazu vstupu psů, začaly je svévolně vylepovat po obecním úřadě a snažily se je vylepit i do obecního vozidla. Dále požadovaly na pracovnících obecního úřadu předložit složku komunálních voleb 2010, kterou si odnesly do prostoru knihovny za deklarovaným účelem kontroly komunálních voleb. Dále požadovaly po místostarostovi p. Wařechovi předložení referentských zkoušek na řízení motorového vozidla včetně jejich fotokopie. Fotokopie jim nebyla dodána, byl pouze předložen doklad o absolvování referentských zkoušek. Důrazně upozorňuji, že jakákoliv kontrola finančního a kontrolního výboru obce je možná kdykoliv, ale po předchozím písemném oznámení, které bude obsahovat den, hodinu a předmět kontroly. Po potvrzení termínu kontroly budou zaměstnanci obecního úřadu mít dostatek času všechny dokumenty vyhledat, předložit a fyzicky se zúčastnit kontroly. Dále vyzývám zastupitele, aby nenakupovali v rámci drobného nákupu cokoliv pro obec bez souhlasu starosty. V Panenských Břežanech 31. ledna 2011 Libor Holík, starosta obce Panenské Břežany Moudrost předků Nad vchodem do radní síně staré radnice v Kutné Hoře visívala od roku 1595 deska, která měla být mementem a základním kodexem pro konšely. Byla napsána latinsky a její překlad (J.E.Vocela) zní: Kdokoliv z radních osob za řízením vstoupíš do radnice, svrhni přede dveřmi ze sebe všecku osobní vášeň, hněv, násilí, zášť, přátelství, pochlebenství, podrob osobu svou i péči svou obci. Neboť jak spravedliv nebo nespravedliv budeš k jiným, rovněž očekávati a podstoupiti musíš soud boží. Jak je z výše uvedeného patrné již naši předkové měli problémy na radnici a snažili se nastolit nějaký kodex, který by eliminoval emoce některých radních a vedl představitele obce k činnosti prospěšné obci a nikoliv, aby utápěli svoji energii v půtkách mezi sebou většinou motivovaných osobními averzemi, neukojenými ambicemi a pletichařením. Smutné na tom je, že uplynula od napsání této desky drahná léta, ale mnoho se od té doby nezměnilo a musíme konstatovat, že někteří zastupitelé se i v dnešní době chovají v rozporu s tímto kodexem. Závěrem jen pro informaci: kopie této desky visí v OSN v New Yorku, v Paláci národů v Ženevě a v prostorách některých českých velvyslanectvích. Deska zřejmě sloužila za vzor podobným nápisům v Žitavě (1629) a Tallinu (1651). Originál této desky se nachází ve sbírkách Okresního muzea v Kutné Hoře. Ludvík Wařecha Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše poznatky o tomto fenoménu a budou rovněž využité na výstavě Národního muzea s názvem VOLBY, jež se bude konat v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině roku Posléze budou uloženy v depozitářích NM a budou přístupné pro badatele i pro využití na dalších výstavách. Žádáme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených artefaktů a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby takové předměty věnovali Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely. I) Hmotné artefakty 1. Volební předměty např. volební urny, slavnostní výzdobu volebních síní, odznaky, a další předměty spojené s konáním voleb, i s předvolební kampaní. 2. Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb volební letáky, velkoformátové volební plakáty, volební brožury, volební lístky, lidovou tvořivost, karikatury, ilegální tisky, texty básní a písní apod. 3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb 14 ÚNOR 2011 ÚNOR

ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2011 IV. ROČNÍK

ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2011 IV. ROČNÍK ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2011 IV. ROČNÍK SLOVO REDAKCE SLOVO STAROSTY DŮLEŽITÉ!!! VÍTĚZ OMALOVÁNKOVÉ SOUTĚŽE ZPRÁVY Z OÚ LETIŠTĚ VODOCHODY NAPSALI JSTE NÁM INFORMACE Z MŠ A ZŠ LIDÉ, ČTĚTE!

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

Ročník XVII. 2/2011 únor

Ročník XVII. 2/2011 únor O m i c k ý zpravodaj Ročník XVII. 2/2011 únor VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, dne 12. 2. 2011 jsme přivítali nové občánky naší obce Omice. Narození dítěte je tím největším štěstím, které rodiče spolu prožívají. všechny

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince.

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Ročník 24 Číslo 14 Cena 9 Kč Projekt Poděbrady Sousedé u táboráku Swingová lázeň Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Poděbradští

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě I / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě I / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě I / 2012 editoriál Milí čtenáři, po bezmála roční prodlevě se Vám do rukou dostává další číslo našeho časopisu. Určitě se ptáte, co onu roční prodlevu způsobilo a jak bude

Více

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1

Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1 MÁJ Byl pozdní večer - první máj - Večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, Kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; Kvetoucí strom lhal lásky žel, Svou lásku slavík růži pěl,

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Nová éra suchdolské základní školy

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Nová éra suchdolské základní školy SUCHDO L SKÉ 12011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nejvyšší správní soud k letišti str. 4 Ze suchdolských škol str. 10 Nová povinnost pro majitele nemovitostí str.

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015 Ročník 63 03/2014 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015 DO 28. 3. VÝSTAVA RADO JARÁBEK: RADOVÁNÍ CHVALSKÝ ZÁMEK DO 5. 4. ODYSSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ ANEB STAŇ SE HRDINOU! CHVALSKÝ ZÁMEK 8. 3. 15.00

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

TEKOUCÍ VODA: VĚC ZDÁNLIVĚ SAMOZŘEJMÁ

TEKOUCÍ VODA: VĚC ZDÁNLIVĚ SAMOZŘEJMÁ Ročník 4 leden/únor 2012 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi Voda z vodovodu: nejlevnější potravina podléhající nejpřísnějším kontrolám VÍCE O

Více