12/2009.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2009. www.mesto-modrice.cz"

Transkript

1 2/2009

2 o Obsah Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřice spolu s městským úřadem přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 200 přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů Zprávy z radnice Komentované usnesení 7. mimořádného ZMM Komentované usnesení RMM č. 37/2009 Informace pro občany Městský úřad během vánočních svátků Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích Změny ukládání odpadu ve Sběrovém dvoře od Poplatek ze psů pro rok 200 Co udělat, když zazní sirény? Zápis dětí do. ročníku Základní školy Modřice Obsah Základní škola - Přání do nového roku Pozvánka na Den otevřených dveří na. stupni ZŠ Modřice Základní umělecká škola - Přání do nového roku Ohlédnutí za výstavou v muzeu Výsledky benefičního koncertu Smíšený pěvecký sbor města Modřice - Přání do nového roku Vánoční pozdravení duchovního správce modřické farnosti Desátá Tříkrálová sbírka Povánoční benefiční koncert - pozvánka 3. farní ples v Modřicích - pozvánka Sbor dobrovolných hasičů Modřice Zahrádkáři informují Knihovna Společenská kronika Dotazy a názory Těšíme se na setkání při akci Silvestr na náměstí s občerstvením a tradičně krásným ohňostrojem, sraz nejpozději ve hodin Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k rozvoji města i mezilidských vztahů v roce 2009 Jak je to vlastně s multifunkční halou? Příspěvek - euroherna Příspěvek - dětské hřiště Inzerce Inzerce 4 Modřický kalendář Zpravodaj 2/2009 3

3 Zprávy z radnice USNESENÍ RMM č. 26/2008 Zprávy z radnice z USNESENÍ ZMM USNESENÍ ze 7. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 2. listopadu 2009 v 8 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že. ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 2, jmenovitě viz prezenční listina) ZMM schvaluje zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou a ověřovatele zápisu MUDr. Radvanu Ergensovou a MVDr. Luďka Slaného Hlasování: pro9, proti 0,zdrželi se 2 (Ergensová, Slaný) ZMM schvaluje pořízení zvukového záznamu dnešního jednání. ZMM schvaluje program dnešního zasedání ZMM. Hlasování: pro, proti 0, zdržel se 0 Bod Projednání majetkových transakcí Usnesení M7..: ZMM schvaluje nákup pozemku p.č. 749/ v k.ú. Modřice za cenu ,- Kč Hlasování: pro, proti 0, zdržel se (Ptáčková) Komentář: Jedná se o polní cestu o výměře asi 00 m2 v lokalitě Rybníky, která vede ve směru prodloužení obchvatu kolmo k řece Svratce, mj. i po naučné cyklotrase Přírodním parkem Bobrava. Stávající majitel je v likvidačním řízení, likvidátor proto pozemek nabídl městu a to jej zakoupilo. Usnesení M7..2.: ZMM schvaluje nabytí nemovitosti pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový nebo jiný podklad (GP) 273 v k.ú. Modřice o výměře 240 m2 vydražením v ceně od ,- Kč do ,- Kč. Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 0 Komentář viz dále. Usnesení M7..2.2: ZMM pověřuje starostu města Modřice Ing. Josefa Šišku k účasti a vydražení nemovitosti pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový nebo jiný podklad (GP) 273 v k.ú. Modřice o výměře 240 m2 na dražebním jednání dne Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 0 Souhrnný komentář k bodu.2: Jedná se o pozemek - poměrně úzký asi 0m pruh, navazující na areál Pod kaštany a rozkládající se směrem ke zpevněné polní cestě v údolí. Jde o prostor, kde se podle platného ÚP počítá s veřejnou zelení. Dražba proběhla dne a město pozemek získalo za cenu ,- Kč. Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil Ing. Josef Šiška - starosta města (red-čev) Z usnesení RMM č. 37/2009 komentář k vybraným bodům ze schůze Rady města Modřice (dále RMM), konané dne 9. listopadu 2009 Úhrada škody na vozidle V rámci dobrých vztahů RMM schvaluje úhradu škody ve výši ,- Kč, kterou na soukromém osobním vozidle způsobil spadlý strom, který byl v majetku města. (.) Obchvat - protihluková stěna RMM schvaluje mandátní smlouvu mezi městem Modřice a panem Liborem Kočířem na zajištění technického dozoru investora při realizaci akce Protihluková stěna Modřice na silnici II/52 vlevo 3. etapa úsek (3. a Zpravodaj 0,/2009) Městský úřad - závodní stravování RMM schvaluje obchodní smlouvu mezi městem Modřice a společností EXIT s.r.o. o zabezpečení závodního stravování pro pracovníky městského úřadu nákup stravenek (3.2) Pronájem sálu na radnici Vzhledem k naprostému nedostatku volných hodin v Sokolovně, město umožňuje formou pronájmu zasedacího sálu na radnici za symbolickou cenu 50,- Kč/hod vč. DPH, realizaci tanečních hodin pro děti převážně z Modřic a RMM schvaluje příslušnou smlouvu se spolkem Dance Sport Pro,s.r.o.(3.6 a Zpravodaj 0/2009) Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři RMM dodatečně schvaluje smlouvu o spolupráci při reklamě a propagační činnosti na rok 2009 v rámci konání turnaje ml. žáků v kopané O pohár starosty města Modřice ve dnech mezi městem Modřice a firmou ZOLP s.r.o. na sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč. (3.7, Zpravodaj 0,/2009) Májové hody - květen 200 RMM schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném provozování uměleckých výkonů mezi městem Modřice a dechovou hudbou Liduška na produkci hudby po dobu konání ženáčských hodů v ceně ,-Kč (3.3 a Zpravodaj 5,6/2009) Prodej pozemku - ul. Brněnská RMM nedoporučuje prodej městského pozemku p.č. 34/ firmě Autodíly Kelbl, s.r.o. a s tímto stanoviskem postupuje žádost do prosincového zasedání ZMM. Důvodem je, že jde o zahradu v užívání modřických občanů. (4.) Sadová ul. - garáže K žádosti o dostavbu 4 ks nových garáží ke stávajícím ve vnitrobloku na ul. Sadová RMM požaduje doložit vyjádření příslušného stavebního úřadu jako správce územního plánu (4.3) Zprávy z radnice 4 Zpravodaj 2/2009 5

4 Zprávy z radnice Bojové akce v areálu Pod kaštany RMM pověřuje místostarostku projednáním podrobných podmínek bojové akce v areálu Pod Kaštany na pozemcích p.č. 29/, 290/2 a 292/3 s tématikou 2. světové války u Vojenského historického klubu Erika Brno a.s.. Důležité je zvolit takové formy prezentace, aby nedošlo k poškození udržované zeleně. (4.4) Dětská hřiště - provozní řády V návaznosti na rozšíření inventáře RMM schvaluje též doplnění provozních řádů dětských hřišť Rybníček a Husova (7. a 2, Zpravodaj /2009) Sběr bio-odpadu RMM schvaluje nabídky společnosti Grantika České spořitelny pro zajištění výběrového řízení na dodavatele akce a na zajištění služby Dotační Management v rámci projektu Nádoby na bioodpad ve městě Modřice pro město Modřice v ceně ,- a 7.400,-Kč vč. DPH (7.3 a 4, Zpravodaj 4,7-8,/2009) Drobný majetek ZŠ - vyřazení RMM souhlasí s vyřazením drobného hmotného majetku ze ZŠ Modřice ve výši ,20 Kč dle přiloženého soupisu. Jedná se o staré lavice a židle dosud uskladněné na půdě, které dle hygienických předpisů nelze využívat k vybavení ZŠ (7.6) Bytový dům Za Humny - garáže RMM schvaluje cenu za pronájem garážových stání v BD Za Humny ve výši 400,-Kč/měsíc pro obyvatele BD a 500,-Kč/měsíc pro ostatní nájemce s trvalým pobytem ve městě Modřice. (7.9 a Zpravodaj 7-8/2009) Myslivecký ples - leden 200 RMM schvaluje pořádání akce Myslivecký ples a výherní tombolu na plese konaném dne (7.0) Svatováclavské hody - vúčtování RMM bere na vědomí vyúčtování a průběh Svatováclavských hodů v září Celkové příjmy činily ,- Kč - z toho příspěvky sponzorů byly STAPO Morava 25 tisíc, CTP Invest 20 tisíc, Olympie 0 tisíc, Sceptrum 5, Kamoho 3 a PODA 2 tisíce - tedy celkem ,- Kč. Při celkových nákladech ,- Kč tedy město investovalo do konání hodů ,- Kč, což je asi polovina oproti roku Za snížení nákladů vděčíme zmíněným firmám a proto jim tímto ještě jednou děkujeme (7.2 a Zpravodaj 9 až /2009) Nabídka koncertu - zamítnutí RMM zamítá nabídku na uskutečnění Adventního koncertu ve velké zasedací místnosti komorním uskupením Shadow Quartet v termínu za částku 8.000,- Kč (7.4) Údržba komunikací - vyhláška V návaznosti na podnět ze zákona RMM schvaluje nařízení města č. /2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období. Úplné znění všech vyhlášek je k dispozici na webu radnice (7.5) Výherní automaty - vyhláška RMM pověřuje místostarostku organizací a zajištěním vypracování vyhlášky o Výherních hracích automatech (7.7) i Informace pro občany Městský úřad během vánočních svátků Oznamujeme občanům, že Městský úřad Modřice bude z provozních důvodů v době od 2. prosince 2009 do 3. ledna 200 pro veřejnost uzavřen. Z pracovních dnů se jedná o: pondělí 2. prosince 2009 úterý 22. prosince 2009 středa 23. prosince 2009 pondělí 28. prosince 2009 úterý 29. prosince 2009 středa 30. prosince 2009 čtvrtek 3. prosince 2009 V případě neodkladných záležitostí je možné se s pracovníky úřadu domluvit telefonicky. Městská knihovna bude ve dnech 2. prosince, 22. prosince a 28. prosince 2009 otevřena! Děkujeme za pochopení! Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body úplného znění usnesení, které je k dispozici u asistentky starosty nebo na cz (red-čev) Zprávy z radnice Informace pro občany 6 Zpravodaj 2/2009 7

5 Informace pro občany Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích Při zimní údržbě místních komunikací se vychází z obecně závazných předpisů, což je zejména zákon č. 3/997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a Vyhláška č. 04/997 Sb. v platném znění. Rada města Modřice vydala dne Nařízení č. /2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období a starosta města vydal Pokyn č. P 3/2009 Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Modřice. Oba dokumenty řeší podrobnosti zimní údržby v Modřicích a jsou přístupné na nebo k nahlédnutí na Městském úřadě. Pokusím se rozsáhlou problematiku zimní údržby co nejstručněji vysvětlit. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce a dále mezi ně patří také chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování zimních závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Sjízdnost a schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel nebo chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou řidič nemůže předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve schůdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou chodec nemůže předvídat ani při pohybu přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Vlastníkem a správcem místních komunikací je město Modřice. Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby. Zimním obdobím se rozumí doba od. listopadu do 3. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace i mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka a správce místních komunikací. Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací Zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby V průběhu zimního období zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby, úzce spolupracovat s Městskou policií Základní povinnosti uživatelů místních komunikací Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zmrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.) Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem Při přecházení použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti Místní komunikace se udržují v pořadí podle důležitosti a to v časových limitech: I. pořadí důležitosti do 4 hodin od pokynu k zahájení II. pořadí důležitosti do 2 hodin od pokynu k zahájení III. pořadí důležitosti do 48 hodin od pokynu k zahájení. Teprve po dokončení zimní údržby strojní technikou se provádí ruční údržba, zejména v místech pro stroje nepřístupných (úzké chodníky, schodky zasahující do chodníku, dešťové svody). Co se týče chodníků, jsou do I. a II. stupně zařazeny hlavní komunikační chodníky, kde se pohybuje nejvíce lidí. Vedlejší chodníky, což jsou zejména propojky od hlavních komunikačních chodníků k bytovým domům na ul. Husova, Poděbradova, Sadová, Komenského, apod. jsou zařazeny do III. pořadí důležitosti. Z toho vyplývá, že pokud majitel přilehlé nemovitosti bude chtít mít chodník uklizen dříve, musí si ho uklidit sám. Podobně také při dlouhodobém sněžení nebo námraze 8 Zpravodaj 2/ Informace pro občany

6 Informace pro občany není v silách města dokonalou údržbu zajistit. Zodpovědnost za případné úrazy způsobené špatnou zimní údržbou místních komunikací, ale má obec, která je na toto náležitě pojištěna. Nelze tedy, tak jako tomu bylo dříve, vynucovat úklid po vlastnících přilehlých nemovitostí. Těžko se dá dopředu odhadnout, jaká bude zima a jaká potřeba zimní údržby vlastně vyvstane. Proto se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí a výzvou, abyste nám se zimní údržbou chodníků pomohli. Tak jako se většina občanů stará o předzahrádky a okolí svých domů včetně chodníků bez ohledu na jejich vlastnictví po celý rok, nezapomeňte, prosím, na chodníky u svých domů ani v zimě. Všem, kteří tak činí a i nadále budou činit, patří náš velký dík. Ing. Hana Chybíková místostarostka Změny ukládání odpadu ve Sběrovém dvoře od oprávněnost uložení odpadu na sběrném dvoře zdarma bude dokládáno: - potvrzením o trvalém pobytu (např. občanský průkaz), nebo - výpisem z katastru nemovitosti nebo informací o budově z katastru nemovitosti, nebo potvrzením od Městského úřadu Modřice, které je možno si vyzvednou na Městské úřadu Modřice u paní Dagmar Hoškové zdarma tím se rozumí na jeden dovoz/den 50 kg komunální a velkoobjemový odpad, 30 kg stavební suť, 20 kg nebezpečný odpad Poplatek ze psů pro rok 200 Obecně závaznou vyhláškou města Modřice v platném znění, O místních poplatcích, byl stanoven poplatek ze psů pro rok 200 a) v bytovém domě - 500,-- Kč za psa - 750,-- Kč za druhého a každého dalšího psa b) v rodinném domě - 00,-- Kč za psa - 50,-- Kč za druhého a každého dalšího psa Poplatek pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů nebo je poživatelem sirotčího důchodu, činí 00,-- Kč za psa ročně, 50,-- Kč za druhého a každého dalšího psa. Poplatky jsou splatné nejpozději do 3. března každého roku. Poplatek ze psů, který činí 500,-- Kč a více ročně, může poplatník zaplatit ve dvou splátkách. První polovina poplatku je splatná do 3. března každého roku a druhá polovina je splatná do 3. srpna každého roku. Držitel psa s trvalým pobytem v Modřicích, obdrží zdarma na Městském úřadu Modřice evidenční známku. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes pohybující se na veřejném prostranství, byl opatřen touto evidenční známkou. Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný pouze s náhubkem! Výše uvedený poplatek můžete zaplatit: - v hotovosti na majetkovém odboru města. patro, dveře č. 3 Městského úřadu v Modřicích u paní Dagmar Hoškové, DiS úřední dny: pondělí a středa 7:30 - :30 2:00-7:00 - bezhotovostně na účet České spořitelny č.ú /0800 (variabilním symbolem je vždy rodné číslo poplatníka) Informace pro občany Upozornění občanům, kteří mají bioopopelnice prosíme, v den svozu umísťovat popelnice na viditelné místo (ke komunikaci, k chodníku). Popelnici označit číslem popisným, zejména tam, kde není popelnice před domem, ale za zahradou nebo od více domů na jednom místě. V případě dotazů kontaktujte: Hošková Dagmar, DiS, tel: Zpravodaj 2/2009

7 Informace pro občany Co udělat, když zazní sirény? Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně jak se v případě ohrožení zachovat. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik základních informací o tom, jak rozlišit od sebe houkání sirén a jak se chovat při spuštění varovného signálu. Jak funguje varovný systém a k čemu slouží V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 00% všech trvale osídlených oblastí naší země. Je tvořen převážně sirénami, ale také obecními rozhlasy, napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény (elektronické) umějí mluvit, tj. po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci místních informačních systémů). Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze houkají a po zaznění signálu není možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů. Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V České republice od r. 200 můžete slyšet tři signály, ale pouze jeden varovný signál Všeobecná výstraha, který Vám sdělí, že se něco děje a je na Vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace. Jaké druhy signálu můžete slyšet Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál Všeobecná výstraha je kolísavý tón po dobu 40 sekund a může zaznít 3x po sobě. U mluvících sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. Nebezpečí zátopové vlny, v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase. Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 2.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte svoji sirénu v místě Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. Signál Zkouška sirén je nepřerušovaný tón sirény po dobu 40 sekund. U mluvících sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn informací Zkouška sirén. Zkouška sirén není tedy varovným signálem! Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin. Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál Požární poplach je x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni. Informace pro občany Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR. Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete vyzkoušet na jak-zni-sirena 2 Zpravodaj 2/2009 3

8 Informace pro občany Jak se zachovat po spuštění varovného signálu Všeobecná výstraha Vyhledat úkryt Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují. Pozor - v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) atp. Zodolnit úkryt Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je důležité zvláště při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především zavřete dveře a okna. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti. Použijte k tomu izolační pásky nebo např. deky. Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní oblečení. Zajistit si informace Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia - především ČT a ČRo -Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. npor. Ing. Bronislav Kocman, Hasičský záchranný sbor Jmk, Projekt Vaše cesty k bezpečí ž ZÁKLADNÍ ŠKOLA Klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce Vám přejí vedení a všichni zaměstnanci základní školy v Modřicích Zápis dětí do. ročníku Základní školy Modřice pro školní rok 200/20 se koná v pátek 5. ledna 200 od 3.00 do 9.00 h v budově školy na ulici Komenského. Náhradní termín je v pátek 22. ledna 200 od 3.00 do 7.00 h. K zápisu zveme děti narozené od do U zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte. Prosíme rodiče dětí narozených od do , kterým byl v loňském roce umožněn odklad školní docházky, aby přišli k zápisu potvrdit nástup dítěte do naší školy. Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky. PaedDr. Jana Šenkýřová Pozvánka na Den otevřených dveří na. stupni ZŠ Modřice Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost zhlédnout výuku v. až 5. ročníku naší školy dne. ledna 200 od 8.00 do 0.00 h. Prostory budovy včetně školní družiny Vám budou otevřeny také v době od 4.00 do 6.00 h. Těšíme se na Vaši návštěvu. PaedDr. Jana Šenkýřová, ZŠ Modřice 4 Zpravodaj 2/2009 5

9 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KRÁSNÉ VÁNOCE jako zvonečky. Obě autorky nám představily to nejlepší ze svých nápadů realizovaných jejich šikovnýma rukama. A v obou případech šlo o předměty, které byly nejen krásné na pohled, ale jsou určené především ke zkrášlení běžného života. Vernisáže výstavy se zúčastnily obě autorky a sobě vlastním milým a skromným způsobem odpovídaly na zvědavé dotazy obdivovatelů jejich díla. A některé výrobky bylo možné po ukončení výstavy i odkoupit. Výstava tak přispěla k příjemnému zahájení adventu a díky oběma autorkám, ale i kurátorce výstavy, paní ing. Libuši Kolářové a aranžérce výstavy, paní Jaroslavě Palečkové nám vlila klid a radost do duší. Poděkování pak kromě již jmenovaných patří i členům Muzejního spolku města Modřice, díky jejichž obětavosti byla výstava zpřístupněna po dobu dvou víkendů a čtyř pracovních dnů. mar. A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 200 přejí učitelé Základní umělecké školy Modřice - Ořechov MUZEUM Ohlédnutí za výstavou v Muzeu města Modřice na téma Vánoční poezie Kdo shlédl na přelomu listopadu a prosince letošního roku výstavu v Muzeu města Modřice nazvanou Vánoční poezie, dá mi jistě za pravdu, že si tento název zasloužila. Pohled na nádherné paličkované výtvory paní Naděždy Bělíkové, či keramiku paní Dagmar Wallerové musel potěšit každého návštěvníka. Ať už to byly šperky, svatební šaty, obrazy, betlém, panenky, vánoční ozdoby, dečky, spony na ubrousky a malované modely na hedvábí či doplňky, různé šály a další, krásně se snoubily se svícny, aromalampami, poháry, lahvicemi, vázami a vánočními ozdobami ve tvaru malých keramických věžiček upravených foto: M. Hájek 6 Zpravodaj 2/2009 7

10 KULTURA Výsledky benefičního koncertu 20. listopadu na radnici Ze strany města Modřice bylo převedeno 8.000,- Kč ve prospěch Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, který působí při Diecézní charitě Brno. Z toho bylo Kč vybráno na dobrovolném vstupném při koncertě a zbytek doplněn z prostředků na plánované honoráře, kterých se účinkující vzdali. Pořadatelé a realizační tým srdečně děkuji všem, kteří přispěli k úspěchu této akce Vlastimil Čevela Pěkné Vánoce a hodně zdraví v roce 200 přeje Pěkné Smíšený Vánoce pěvecký a hodně zdraví sbor města v roce 200 Modřice přeje mim.voda.cz/sbor.htm Smíšený pěvecký sbor města Modřice mim.voda.cz/sbor.htm Kresba Slovácké jesličky - Miloslav Čevela ( ) Kresba Slovácké jesličky - Miloslav Čevela ( ) foto: M. Hájek 8 Zpravodaj 2/2009 9

11 Milí modřičtí občané, drazí farníci. Rád využívám příležitost, která mně byla poskytnuta, abych vám napsal pár větiček o Vánocích. Proč vlastně slavíme Vánoce? 25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, která v té době čekala dítě. Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo... (Luk 2,-7). Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn, Emmanuel což v překladu znamená Bůh s námi. Křesťané na celém světě si připomínají toto veliké tajemství, kdy se narodil Spasitel. Spasitel, nejenom pro křesťany, ale pro každého člověka. Spasitel pro lidi dobré vůle, pro ty, kterým záleží na dobru. A ten, kdo se snaží činit dobro, hledá Boha, i když o tom možná ani neví. Ježíš přišel, abychom měli život v hojnosti. Skrze své narození, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání nám daroval život věčný. Proto Ježíše nazýváme Spasitelem. Křesťané totiž věří v život věčný, život po smrti. Vraťme se ale k Vánocům. Jak je prožít? Myslím, že nikdo z nás si nepřeje prožít vánoční svátky ve stresu, shonu, nervozitě a nakupování. Většina z nás touží prožít tyto dny v klidu, pohodě, ve vzájemném porozumění, toleranci, odpuštění a lásce. Co nám tedy brání, aby tomu tak bylo? Přeji Vám proto a vyprošuji, abychom znovu objevili krásu a kouzlo Vánoc, abychom dokázali nejenom pěkně uklidit a připravit naše domovy, ale také připravit naše srdce na Boží lásku, která k nám přichází v božím synu Ježíši Kristu, zvláště nyní o Vánocích. S přáním všeho dobrého Váš farář, Robert. M. Mayer OFMConv. MUDr. JAN MAREČEK Střední 796, MODŘICE Vánoční VÁNOČNÍ pořad POŘAD bohoslužeb BOHOSLUŽEB v V KOSTELE kostele SV. sv. GOTHARDA Gotharda V MODŘICÍCH v Modřicích datum čas den pozn čtvrtek - Štědrý den půlnoční mše svatá se zpěvy sboru pátek - Hod Boží vánoční mše svatá se zpíváním sboru sobota svátek sv. Štěpána mše svatá neděle pravidelná nedělní mše svatá čtvrtek - Silvestr mše svatá s poděkováním za uplynulý rok pátek - Nový rok novoroční mše svatá neděle pravidelná nedělní mše svatá středa svátek Tří králů Za světlem dobrých skutků Stalo se již tradicí, že v prvních dnech nového roku potkáváme v našich městech a obcích tříkrálové koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. Stejně tomu bude i ve dnech , kdy bude probíhat již desátý ročník Tříkrálové sbírky a na svěřeném území modřického a rosického děkanátu ji organizuje Oblastní charita Rajhrad. Prostředky získané z Tříkrálové sbírky slouží pro potřeby nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných, mládeže a rodin v nouzi. Výtěžek loňské Tříkrálové sbírky byl použit na opravu havarijního stavu střešní krytiny a izolace budovy Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Z dalších prostředků bylo pořízeno zejména vybavení farního sálu setkávání Římskokatolické farnosti Ostrovačice a prostor Farní charity Podolí počítačovou a audiovizuální technikou určenou na vzdělávací a volnočasové aktivity mládeže, seniorů a sociálně slabých rodin. Vámi věnované dary z Tříkrálové sbírky 200 budou využity na realizaci projektu Centra pro mládež, dále na podporu a rozvoj činnosti farních charit. Další prostředky přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba a Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Hana Bělehradová-koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad Jiráskova 47, Rajhrad Na oslavu Narození Páně jsou srdečně zváni všichni občané našeho města. Na oslavu Narození Páně jsou srdečně zváni všichni občané našeho města. 20 Zpravodaj 2/2009 2

12 Smíšený pěvecký sbor města Modřice ve spolupráci s Modřickým chrámovým sborem Vás zve na POVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT Farnost Modřice a KDU-ČSL Vás zvou na 3. farní ples v Modřicích Ples zahájí svým vystoupením soubor lidových písní a tanců Májek z Brna. Taneční vystoupení skupiny Virginia. Účinkují: Modřický chrámový sbor - pod vedením Markéty Klangové za doprovodu instrumentální skupiny vedené Jiřím Bradou Smíšený pěvecký sbor města Modřice - pod vedením Mgr. Lucie Vitáskové In nomine consort - příležitostné sdružení amatérských hudebníků Na programu budou vánoční skladby a jiné písně Sobota v 7 hodin Chrám sv. Gotharda v Modřicích Tombola. K tanci a poslechu hrají Šohaji. 5. ledna 200 od 9.30 hod. Hotel Gregor Modřice Vstupné 00,-Kč Předprodej: od pí Havlátová, Havlíčkova 20,Modřice Koncert se koná pod záštitou města Modřice Výtěžek koncertu bude věnován na opravy kostela 22 Zpravodaj 2/

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 43/2014 z 43. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice

z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2014 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení 5R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a ZMM.

Usnesení 5R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 5/2015 z 5. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 9. března v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení 40.1.2/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Usnesení 40.1.2/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 9) USNESENÍ Č. 40/2014 z 40. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. února 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM.

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 7/2015 z 7. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen Zahájení

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.12.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.12.2015 1 č.j. 11/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.12.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.12.2015 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.12.2015

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více