12/2009.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2009. www.mesto-modrice.cz"

Transkript

1 2/2009

2 o Obsah Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřice spolu s městským úřadem přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 200 přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů Zprávy z radnice Komentované usnesení 7. mimořádného ZMM Komentované usnesení RMM č. 37/2009 Informace pro občany Městský úřad během vánočních svátků Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích Změny ukládání odpadu ve Sběrovém dvoře od Poplatek ze psů pro rok 200 Co udělat, když zazní sirény? Zápis dětí do. ročníku Základní školy Modřice Obsah Základní škola - Přání do nového roku Pozvánka na Den otevřených dveří na. stupni ZŠ Modřice Základní umělecká škola - Přání do nového roku Ohlédnutí za výstavou v muzeu Výsledky benefičního koncertu Smíšený pěvecký sbor města Modřice - Přání do nového roku Vánoční pozdravení duchovního správce modřické farnosti Desátá Tříkrálová sbírka Povánoční benefiční koncert - pozvánka 3. farní ples v Modřicích - pozvánka Sbor dobrovolných hasičů Modřice Zahrádkáři informují Knihovna Společenská kronika Dotazy a názory Těšíme se na setkání při akci Silvestr na náměstí s občerstvením a tradičně krásným ohňostrojem, sraz nejpozději ve hodin Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k rozvoji města i mezilidských vztahů v roce 2009 Jak je to vlastně s multifunkční halou? Příspěvek - euroherna Příspěvek - dětské hřiště Inzerce Inzerce 4 Modřický kalendář Zpravodaj 2/2009 3

3 Zprávy z radnice USNESENÍ RMM č. 26/2008 Zprávy z radnice z USNESENÍ ZMM USNESENÍ ze 7. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 2. listopadu 2009 v 8 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že. ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 2, jmenovitě viz prezenční listina) ZMM schvaluje zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou a ověřovatele zápisu MUDr. Radvanu Ergensovou a MVDr. Luďka Slaného Hlasování: pro9, proti 0,zdrželi se 2 (Ergensová, Slaný) ZMM schvaluje pořízení zvukového záznamu dnešního jednání. ZMM schvaluje program dnešního zasedání ZMM. Hlasování: pro, proti 0, zdržel se 0 Bod Projednání majetkových transakcí Usnesení M7..: ZMM schvaluje nákup pozemku p.č. 749/ v k.ú. Modřice za cenu ,- Kč Hlasování: pro, proti 0, zdržel se (Ptáčková) Komentář: Jedná se o polní cestu o výměře asi 00 m2 v lokalitě Rybníky, která vede ve směru prodloužení obchvatu kolmo k řece Svratce, mj. i po naučné cyklotrase Přírodním parkem Bobrava. Stávající majitel je v likvidačním řízení, likvidátor proto pozemek nabídl městu a to jej zakoupilo. Usnesení M7..2.: ZMM schvaluje nabytí nemovitosti pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový nebo jiný podklad (GP) 273 v k.ú. Modřice o výměře 240 m2 vydražením v ceně od ,- Kč do ,- Kč. Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 0 Komentář viz dále. Usnesení M7..2.2: ZMM pověřuje starostu města Modřice Ing. Josefa Šišku k účasti a vydražení nemovitosti pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový nebo jiný podklad (GP) 273 v k.ú. Modřice o výměře 240 m2 na dražebním jednání dne Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 0 Souhrnný komentář k bodu.2: Jedná se o pozemek - poměrně úzký asi 0m pruh, navazující na areál Pod kaštany a rozkládající se směrem ke zpevněné polní cestě v údolí. Jde o prostor, kde se podle platného ÚP počítá s veřejnou zelení. Dražba proběhla dne a město pozemek získalo za cenu ,- Kč. Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil Ing. Josef Šiška - starosta města (red-čev) Z usnesení RMM č. 37/2009 komentář k vybraným bodům ze schůze Rady města Modřice (dále RMM), konané dne 9. listopadu 2009 Úhrada škody na vozidle V rámci dobrých vztahů RMM schvaluje úhradu škody ve výši ,- Kč, kterou na soukromém osobním vozidle způsobil spadlý strom, který byl v majetku města. (.) Obchvat - protihluková stěna RMM schvaluje mandátní smlouvu mezi městem Modřice a panem Liborem Kočířem na zajištění technického dozoru investora při realizaci akce Protihluková stěna Modřice na silnici II/52 vlevo 3. etapa úsek (3. a Zpravodaj 0,/2009) Městský úřad - závodní stravování RMM schvaluje obchodní smlouvu mezi městem Modřice a společností EXIT s.r.o. o zabezpečení závodního stravování pro pracovníky městského úřadu nákup stravenek (3.2) Pronájem sálu na radnici Vzhledem k naprostému nedostatku volných hodin v Sokolovně, město umožňuje formou pronájmu zasedacího sálu na radnici za symbolickou cenu 50,- Kč/hod vč. DPH, realizaci tanečních hodin pro děti převážně z Modřic a RMM schvaluje příslušnou smlouvu se spolkem Dance Sport Pro,s.r.o.(3.6 a Zpravodaj 0/2009) Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři RMM dodatečně schvaluje smlouvu o spolupráci při reklamě a propagační činnosti na rok 2009 v rámci konání turnaje ml. žáků v kopané O pohár starosty města Modřice ve dnech mezi městem Modřice a firmou ZOLP s.r.o. na sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč. (3.7, Zpravodaj 0,/2009) Májové hody - květen 200 RMM schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném provozování uměleckých výkonů mezi městem Modřice a dechovou hudbou Liduška na produkci hudby po dobu konání ženáčských hodů v ceně ,-Kč (3.3 a Zpravodaj 5,6/2009) Prodej pozemku - ul. Brněnská RMM nedoporučuje prodej městského pozemku p.č. 34/ firmě Autodíly Kelbl, s.r.o. a s tímto stanoviskem postupuje žádost do prosincového zasedání ZMM. Důvodem je, že jde o zahradu v užívání modřických občanů. (4.) Sadová ul. - garáže K žádosti o dostavbu 4 ks nových garáží ke stávajícím ve vnitrobloku na ul. Sadová RMM požaduje doložit vyjádření příslušného stavebního úřadu jako správce územního plánu (4.3) Zprávy z radnice 4 Zpravodaj 2/2009 5

4 Zprávy z radnice Bojové akce v areálu Pod kaštany RMM pověřuje místostarostku projednáním podrobných podmínek bojové akce v areálu Pod Kaštany na pozemcích p.č. 29/, 290/2 a 292/3 s tématikou 2. světové války u Vojenského historického klubu Erika Brno a.s.. Důležité je zvolit takové formy prezentace, aby nedošlo k poškození udržované zeleně. (4.4) Dětská hřiště - provozní řády V návaznosti na rozšíření inventáře RMM schvaluje též doplnění provozních řádů dětských hřišť Rybníček a Husova (7. a 2, Zpravodaj /2009) Sběr bio-odpadu RMM schvaluje nabídky společnosti Grantika České spořitelny pro zajištění výběrového řízení na dodavatele akce a na zajištění služby Dotační Management v rámci projektu Nádoby na bioodpad ve městě Modřice pro město Modřice v ceně ,- a 7.400,-Kč vč. DPH (7.3 a 4, Zpravodaj 4,7-8,/2009) Drobný majetek ZŠ - vyřazení RMM souhlasí s vyřazením drobného hmotného majetku ze ZŠ Modřice ve výši ,20 Kč dle přiloženého soupisu. Jedná se o staré lavice a židle dosud uskladněné na půdě, které dle hygienických předpisů nelze využívat k vybavení ZŠ (7.6) Bytový dům Za Humny - garáže RMM schvaluje cenu za pronájem garážových stání v BD Za Humny ve výši 400,-Kč/měsíc pro obyvatele BD a 500,-Kč/měsíc pro ostatní nájemce s trvalým pobytem ve městě Modřice. (7.9 a Zpravodaj 7-8/2009) Myslivecký ples - leden 200 RMM schvaluje pořádání akce Myslivecký ples a výherní tombolu na plese konaném dne (7.0) Svatováclavské hody - vúčtování RMM bere na vědomí vyúčtování a průběh Svatováclavských hodů v září Celkové příjmy činily ,- Kč - z toho příspěvky sponzorů byly STAPO Morava 25 tisíc, CTP Invest 20 tisíc, Olympie 0 tisíc, Sceptrum 5, Kamoho 3 a PODA 2 tisíce - tedy celkem ,- Kč. Při celkových nákladech ,- Kč tedy město investovalo do konání hodů ,- Kč, což je asi polovina oproti roku Za snížení nákladů vděčíme zmíněným firmám a proto jim tímto ještě jednou děkujeme (7.2 a Zpravodaj 9 až /2009) Nabídka koncertu - zamítnutí RMM zamítá nabídku na uskutečnění Adventního koncertu ve velké zasedací místnosti komorním uskupením Shadow Quartet v termínu za částku 8.000,- Kč (7.4) Údržba komunikací - vyhláška V návaznosti na podnět ze zákona RMM schvaluje nařízení města č. /2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období. Úplné znění všech vyhlášek je k dispozici na webu radnice (7.5) Výherní automaty - vyhláška RMM pověřuje místostarostku organizací a zajištěním vypracování vyhlášky o Výherních hracích automatech (7.7) i Informace pro občany Městský úřad během vánočních svátků Oznamujeme občanům, že Městský úřad Modřice bude z provozních důvodů v době od 2. prosince 2009 do 3. ledna 200 pro veřejnost uzavřen. Z pracovních dnů se jedná o: pondělí 2. prosince 2009 úterý 22. prosince 2009 středa 23. prosince 2009 pondělí 28. prosince 2009 úterý 29. prosince 2009 středa 30. prosince 2009 čtvrtek 3. prosince 2009 V případě neodkladných záležitostí je možné se s pracovníky úřadu domluvit telefonicky. Městská knihovna bude ve dnech 2. prosince, 22. prosince a 28. prosince 2009 otevřena! Děkujeme za pochopení! Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body úplného znění usnesení, které je k dispozici u asistentky starosty nebo na cz (red-čev) Zprávy z radnice Informace pro občany 6 Zpravodaj 2/2009 7

5 Informace pro občany Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích Při zimní údržbě místních komunikací se vychází z obecně závazných předpisů, což je zejména zákon č. 3/997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a Vyhláška č. 04/997 Sb. v platném znění. Rada města Modřice vydala dne Nařízení č. /2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období a starosta města vydal Pokyn č. P 3/2009 Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Modřice. Oba dokumenty řeší podrobnosti zimní údržby v Modřicích a jsou přístupné na nebo k nahlédnutí na Městském úřadě. Pokusím se rozsáhlou problematiku zimní údržby co nejstručněji vysvětlit. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce a dále mezi ně patří také chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování zimních závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Sjízdnost a schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel nebo chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou řidič nemůže předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve schůdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou chodec nemůže předvídat ani při pohybu přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Vlastníkem a správcem místních komunikací je město Modřice. Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby. Zimním obdobím se rozumí doba od. listopadu do 3. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace i mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka a správce místních komunikací. Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací Zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby V průběhu zimního období zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby, úzce spolupracovat s Městskou policií Základní povinnosti uživatelů místních komunikací Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zmrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.) Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem Při přecházení použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti Místní komunikace se udržují v pořadí podle důležitosti a to v časových limitech: I. pořadí důležitosti do 4 hodin od pokynu k zahájení II. pořadí důležitosti do 2 hodin od pokynu k zahájení III. pořadí důležitosti do 48 hodin od pokynu k zahájení. Teprve po dokončení zimní údržby strojní technikou se provádí ruční údržba, zejména v místech pro stroje nepřístupných (úzké chodníky, schodky zasahující do chodníku, dešťové svody). Co se týče chodníků, jsou do I. a II. stupně zařazeny hlavní komunikační chodníky, kde se pohybuje nejvíce lidí. Vedlejší chodníky, což jsou zejména propojky od hlavních komunikačních chodníků k bytovým domům na ul. Husova, Poděbradova, Sadová, Komenského, apod. jsou zařazeny do III. pořadí důležitosti. Z toho vyplývá, že pokud majitel přilehlé nemovitosti bude chtít mít chodník uklizen dříve, musí si ho uklidit sám. Podobně také při dlouhodobém sněžení nebo námraze 8 Zpravodaj 2/ Informace pro občany

6 Informace pro občany není v silách města dokonalou údržbu zajistit. Zodpovědnost za případné úrazy způsobené špatnou zimní údržbou místních komunikací, ale má obec, která je na toto náležitě pojištěna. Nelze tedy, tak jako tomu bylo dříve, vynucovat úklid po vlastnících přilehlých nemovitostí. Těžko se dá dopředu odhadnout, jaká bude zima a jaká potřeba zimní údržby vlastně vyvstane. Proto se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí a výzvou, abyste nám se zimní údržbou chodníků pomohli. Tak jako se většina občanů stará o předzahrádky a okolí svých domů včetně chodníků bez ohledu na jejich vlastnictví po celý rok, nezapomeňte, prosím, na chodníky u svých domů ani v zimě. Všem, kteří tak činí a i nadále budou činit, patří náš velký dík. Ing. Hana Chybíková místostarostka Změny ukládání odpadu ve Sběrovém dvoře od oprávněnost uložení odpadu na sběrném dvoře zdarma bude dokládáno: - potvrzením o trvalém pobytu (např. občanský průkaz), nebo - výpisem z katastru nemovitosti nebo informací o budově z katastru nemovitosti, nebo potvrzením od Městského úřadu Modřice, které je možno si vyzvednou na Městské úřadu Modřice u paní Dagmar Hoškové zdarma tím se rozumí na jeden dovoz/den 50 kg komunální a velkoobjemový odpad, 30 kg stavební suť, 20 kg nebezpečný odpad Poplatek ze psů pro rok 200 Obecně závaznou vyhláškou města Modřice v platném znění, O místních poplatcích, byl stanoven poplatek ze psů pro rok 200 a) v bytovém domě - 500,-- Kč za psa - 750,-- Kč za druhého a každého dalšího psa b) v rodinném domě - 00,-- Kč za psa - 50,-- Kč za druhého a každého dalšího psa Poplatek pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů nebo je poživatelem sirotčího důchodu, činí 00,-- Kč za psa ročně, 50,-- Kč za druhého a každého dalšího psa. Poplatky jsou splatné nejpozději do 3. března každého roku. Poplatek ze psů, který činí 500,-- Kč a více ročně, může poplatník zaplatit ve dvou splátkách. První polovina poplatku je splatná do 3. března každého roku a druhá polovina je splatná do 3. srpna každého roku. Držitel psa s trvalým pobytem v Modřicích, obdrží zdarma na Městském úřadu Modřice evidenční známku. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes pohybující se na veřejném prostranství, byl opatřen touto evidenční známkou. Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný pouze s náhubkem! Výše uvedený poplatek můžete zaplatit: - v hotovosti na majetkovém odboru města. patro, dveře č. 3 Městského úřadu v Modřicích u paní Dagmar Hoškové, DiS úřední dny: pondělí a středa 7:30 - :30 2:00-7:00 - bezhotovostně na účet České spořitelny č.ú /0800 (variabilním symbolem je vždy rodné číslo poplatníka) Informace pro občany Upozornění občanům, kteří mají bioopopelnice prosíme, v den svozu umísťovat popelnice na viditelné místo (ke komunikaci, k chodníku). Popelnici označit číslem popisným, zejména tam, kde není popelnice před domem, ale za zahradou nebo od více domů na jednom místě. V případě dotazů kontaktujte: Hošková Dagmar, DiS, tel: Zpravodaj 2/2009

7 Informace pro občany Co udělat, když zazní sirény? Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně jak se v případě ohrožení zachovat. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik základních informací o tom, jak rozlišit od sebe houkání sirén a jak se chovat při spuštění varovného signálu. Jak funguje varovný systém a k čemu slouží V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 00% všech trvale osídlených oblastí naší země. Je tvořen převážně sirénami, ale také obecními rozhlasy, napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény (elektronické) umějí mluvit, tj. po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci místních informačních systémů). Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze houkají a po zaznění signálu není možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů. Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V České republice od r. 200 můžete slyšet tři signály, ale pouze jeden varovný signál Všeobecná výstraha, který Vám sdělí, že se něco děje a je na Vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace. Jaké druhy signálu můžete slyšet Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál Všeobecná výstraha je kolísavý tón po dobu 40 sekund a může zaznít 3x po sobě. U mluvících sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. Nebezpečí zátopové vlny, v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase. Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 2.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte svoji sirénu v místě Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. Signál Zkouška sirén je nepřerušovaný tón sirény po dobu 40 sekund. U mluvících sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn informací Zkouška sirén. Zkouška sirén není tedy varovným signálem! Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin. Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál Požární poplach je x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni. Informace pro občany Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR. Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete vyzkoušet na jak-zni-sirena 2 Zpravodaj 2/2009 3

8 Informace pro občany Jak se zachovat po spuštění varovného signálu Všeobecná výstraha Vyhledat úkryt Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují. Pozor - v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) atp. Zodolnit úkryt Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je důležité zvláště při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především zavřete dveře a okna. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti. Použijte k tomu izolační pásky nebo např. deky. Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní oblečení. Zajistit si informace Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia - především ČT a ČRo -Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. npor. Ing. Bronislav Kocman, Hasičský záchranný sbor Jmk, Projekt Vaše cesty k bezpečí ž ZÁKLADNÍ ŠKOLA Klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce Vám přejí vedení a všichni zaměstnanci základní školy v Modřicích Zápis dětí do. ročníku Základní školy Modřice pro školní rok 200/20 se koná v pátek 5. ledna 200 od 3.00 do 9.00 h v budově školy na ulici Komenského. Náhradní termín je v pátek 22. ledna 200 od 3.00 do 7.00 h. K zápisu zveme děti narozené od do U zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte. Prosíme rodiče dětí narozených od do , kterým byl v loňském roce umožněn odklad školní docházky, aby přišli k zápisu potvrdit nástup dítěte do naší školy. Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky. PaedDr. Jana Šenkýřová Pozvánka na Den otevřených dveří na. stupni ZŠ Modřice Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost zhlédnout výuku v. až 5. ročníku naší školy dne. ledna 200 od 8.00 do 0.00 h. Prostory budovy včetně školní družiny Vám budou otevřeny také v době od 4.00 do 6.00 h. Těšíme se na Vaši návštěvu. PaedDr. Jana Šenkýřová, ZŠ Modřice 4 Zpravodaj 2/2009 5

9 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KRÁSNÉ VÁNOCE jako zvonečky. Obě autorky nám představily to nejlepší ze svých nápadů realizovaných jejich šikovnýma rukama. A v obou případech šlo o předměty, které byly nejen krásné na pohled, ale jsou určené především ke zkrášlení běžného života. Vernisáže výstavy se zúčastnily obě autorky a sobě vlastním milým a skromným způsobem odpovídaly na zvědavé dotazy obdivovatelů jejich díla. A některé výrobky bylo možné po ukončení výstavy i odkoupit. Výstava tak přispěla k příjemnému zahájení adventu a díky oběma autorkám, ale i kurátorce výstavy, paní ing. Libuši Kolářové a aranžérce výstavy, paní Jaroslavě Palečkové nám vlila klid a radost do duší. Poděkování pak kromě již jmenovaných patří i členům Muzejního spolku města Modřice, díky jejichž obětavosti byla výstava zpřístupněna po dobu dvou víkendů a čtyř pracovních dnů. mar. A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 200 přejí učitelé Základní umělecké školy Modřice - Ořechov MUZEUM Ohlédnutí za výstavou v Muzeu města Modřice na téma Vánoční poezie Kdo shlédl na přelomu listopadu a prosince letošního roku výstavu v Muzeu města Modřice nazvanou Vánoční poezie, dá mi jistě za pravdu, že si tento název zasloužila. Pohled na nádherné paličkované výtvory paní Naděždy Bělíkové, či keramiku paní Dagmar Wallerové musel potěšit každého návštěvníka. Ať už to byly šperky, svatební šaty, obrazy, betlém, panenky, vánoční ozdoby, dečky, spony na ubrousky a malované modely na hedvábí či doplňky, různé šály a další, krásně se snoubily se svícny, aromalampami, poháry, lahvicemi, vázami a vánočními ozdobami ve tvaru malých keramických věžiček upravených foto: M. Hájek 6 Zpravodaj 2/2009 7

10 KULTURA Výsledky benefičního koncertu 20. listopadu na radnici Ze strany města Modřice bylo převedeno 8.000,- Kč ve prospěch Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, který působí při Diecézní charitě Brno. Z toho bylo Kč vybráno na dobrovolném vstupném při koncertě a zbytek doplněn z prostředků na plánované honoráře, kterých se účinkující vzdali. Pořadatelé a realizační tým srdečně děkuji všem, kteří přispěli k úspěchu této akce Vlastimil Čevela Pěkné Vánoce a hodně zdraví v roce 200 přeje Pěkné Smíšený Vánoce pěvecký a hodně zdraví sbor města v roce 200 Modřice přeje mim.voda.cz/sbor.htm Smíšený pěvecký sbor města Modřice mim.voda.cz/sbor.htm Kresba Slovácké jesličky - Miloslav Čevela ( ) Kresba Slovácké jesličky - Miloslav Čevela ( ) foto: M. Hájek 8 Zpravodaj 2/2009 9

11 Milí modřičtí občané, drazí farníci. Rád využívám příležitost, která mně byla poskytnuta, abych vám napsal pár větiček o Vánocích. Proč vlastně slavíme Vánoce? 25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, která v té době čekala dítě. Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo... (Luk 2,-7). Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn, Emmanuel což v překladu znamená Bůh s námi. Křesťané na celém světě si připomínají toto veliké tajemství, kdy se narodil Spasitel. Spasitel, nejenom pro křesťany, ale pro každého člověka. Spasitel pro lidi dobré vůle, pro ty, kterým záleží na dobru. A ten, kdo se snaží činit dobro, hledá Boha, i když o tom možná ani neví. Ježíš přišel, abychom měli život v hojnosti. Skrze své narození, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání nám daroval život věčný. Proto Ježíše nazýváme Spasitelem. Křesťané totiž věří v život věčný, život po smrti. Vraťme se ale k Vánocům. Jak je prožít? Myslím, že nikdo z nás si nepřeje prožít vánoční svátky ve stresu, shonu, nervozitě a nakupování. Většina z nás touží prožít tyto dny v klidu, pohodě, ve vzájemném porozumění, toleranci, odpuštění a lásce. Co nám tedy brání, aby tomu tak bylo? Přeji Vám proto a vyprošuji, abychom znovu objevili krásu a kouzlo Vánoc, abychom dokázali nejenom pěkně uklidit a připravit naše domovy, ale také připravit naše srdce na Boží lásku, která k nám přichází v božím synu Ježíši Kristu, zvláště nyní o Vánocích. S přáním všeho dobrého Váš farář, Robert. M. Mayer OFMConv. MUDr. JAN MAREČEK Střední 796, MODŘICE Vánoční VÁNOČNÍ pořad POŘAD bohoslužeb BOHOSLUŽEB v V KOSTELE kostele SV. sv. GOTHARDA Gotharda V MODŘICÍCH v Modřicích datum čas den pozn čtvrtek - Štědrý den půlnoční mše svatá se zpěvy sboru pátek - Hod Boží vánoční mše svatá se zpíváním sboru sobota svátek sv. Štěpána mše svatá neděle pravidelná nedělní mše svatá čtvrtek - Silvestr mše svatá s poděkováním za uplynulý rok pátek - Nový rok novoroční mše svatá neděle pravidelná nedělní mše svatá středa svátek Tří králů Za světlem dobrých skutků Stalo se již tradicí, že v prvních dnech nového roku potkáváme v našich městech a obcích tříkrálové koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. Stejně tomu bude i ve dnech , kdy bude probíhat již desátý ročník Tříkrálové sbírky a na svěřeném území modřického a rosického děkanátu ji organizuje Oblastní charita Rajhrad. Prostředky získané z Tříkrálové sbírky slouží pro potřeby nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných, mládeže a rodin v nouzi. Výtěžek loňské Tříkrálové sbírky byl použit na opravu havarijního stavu střešní krytiny a izolace budovy Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Z dalších prostředků bylo pořízeno zejména vybavení farního sálu setkávání Římskokatolické farnosti Ostrovačice a prostor Farní charity Podolí počítačovou a audiovizuální technikou určenou na vzdělávací a volnočasové aktivity mládeže, seniorů a sociálně slabých rodin. Vámi věnované dary z Tříkrálové sbírky 200 budou využity na realizaci projektu Centra pro mládež, dále na podporu a rozvoj činnosti farních charit. Další prostředky přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba a Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Hana Bělehradová-koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad Jiráskova 47, Rajhrad Na oslavu Narození Páně jsou srdečně zváni všichni občané našeho města. Na oslavu Narození Páně jsou srdečně zváni všichni občané našeho města. 20 Zpravodaj 2/2009 2

12 Smíšený pěvecký sbor města Modřice ve spolupráci s Modřickým chrámovým sborem Vás zve na POVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT Farnost Modřice a KDU-ČSL Vás zvou na 3. farní ples v Modřicích Ples zahájí svým vystoupením soubor lidových písní a tanců Májek z Brna. Taneční vystoupení skupiny Virginia. Účinkují: Modřický chrámový sbor - pod vedením Markéty Klangové za doprovodu instrumentální skupiny vedené Jiřím Bradou Smíšený pěvecký sbor města Modřice - pod vedením Mgr. Lucie Vitáskové In nomine consort - příležitostné sdružení amatérských hudebníků Na programu budou vánoční skladby a jiné písně Sobota v 7 hodin Chrám sv. Gotharda v Modřicích Tombola. K tanci a poslechu hrají Šohaji. 5. ledna 200 od 9.30 hod. Hotel Gregor Modřice Vstupné 00,-Kč Předprodej: od pí Havlátová, Havlíčkova 20,Modřice Koncert se koná pod záštitou města Modřice Výtěžek koncertu bude věnován na opravy kostela 22 Zpravodaj 2/

4/2011. www.mesto-modrice.cz příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie

4/2011. www.mesto-modrice.cz příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie 4/20 příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie o Obsah Zprávy z radnice Zpráva starosty o činnosti MěÚ Komentované usnesení RMM č. 5/20 Komentované usnesení ZMM č. 3/20 Komentované

Více

Do nového roku 2009 přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů

Do nového roku 2009 přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů 2/2008 o Obsah Do nového roku 2009 přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů Zprávy z radnice Slovo starosty USNESENÍ Č.25/2008 Informace pro občany Připravujeme nový systém sběru bioodpadu Rozhovor na téma

Více

www.mesto-modrice.cz 5/2010 příloha - AKTUÁLNĚ K ÚZEMNÍMU PLÁNU

www.mesto-modrice.cz 5/2010 příloha - AKTUÁLNĚ K ÚZEMNÍMU PLÁNU 5/200 příloha - AKTUÁLNĚ K ÚZEMNÍMU PLÁNU o Obsah Zprávy z radnice Termíny rekonstrukce mostu a kanalizace Komentované usnesení RMM č. 42/200 Pozvánka na 6. zasedání ZMM 4 5 7 Obsah Informace pro občany

Více

11/2010. www.mesto-modrice.cz

11/2010. www.mesto-modrice.cz /200 o Obsah Zprávy z radnice Komentované usnesení RMM č. 48/200 4 Informace pro občany Oznámení o svozu komunálního odpadu 7 Obsah Z dějin dopravy v Modřicích - rozhovor k výstavě Večer rozsvícených lampiček

Více

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj čtvrté čtvrtletí roku je pomalu u konce a do konce kalendářního roku zbývá několik málo dní. Dní, které pro většinu obyvatel naší obce budou

Více

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Prosinec 2007 číslo 5 Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus

Více

www.mesto-modrice.cz 2/2012 vložená příloha - Obnova zeleně na ulici Příční anketní lístek pro veřejnou anketu města č.2

www.mesto-modrice.cz 2/2012 vložená příloha - Obnova zeleně na ulici Příční anketní lístek pro veřejnou anketu města č.2 www.mesto-modrice.cz 2/202 vložená příloha - Obnova zeleně na ulici Příční anketní lístek pro veřejnou anketu města č.2 2 Zpravodaj 2/202 www.mesto-modrice.cz 3 Informace pro občany o Obsah Zprávy z radnice

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

3/2009. www.mesto-modrice.cz

3/2009. www.mesto-modrice.cz 3/2009 Plesová sezóna o Obsah Zprávy z radnice Komentář k usnesení RMM č. 27/2009 Komentář k usnesení RMM č. 28/2009 První koše na psí exkrementy osazeny Co nového v třídění odpadů Pasivní bytový dům pro

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více

Předvánoční Bojkovice

Předvánoční Bojkovice Leden 2008 Ročník XXXIII. Cena 6 Kč Předvánoční Bojkovice Přejeme všem šťastné a klidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a pohody. Vážení spoluobčané, milí čtenáři, rok 2007 se stal minulostí

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga

Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč LEDEN 2007 CENA 5,- Kč ANTONÍN SOVA Ekloga Jedno slovo slovo najít v pravý čas, a uzdravit jím k smrti smutnou duši. Najít, za

Více

Rozhovor na plese. Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč

Rozhovor na plese. Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Rozpočet města 2010 str. 4-5 Zimní údržba komunikací str. 6 Ples města Kunovice str. 7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Jaký bude Panský

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................. 4 Obec Kratochvilka, společenská kronika........ 5 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva..........

Více

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš 02 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Zveme vás na benefi ční koncert a vernisáž výstavy plakátů do kulturního domu. Akci společně pořádají o.p.s. profem, Kulturní středisko Dobříš a Základní

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

z obsahu čísla 23. prosince 2010 ročník XIII. číslo 16 Mikuláš v Opočně 2010 VÁNOČNÍ SLOVO

z obsahu čísla 23. prosince 2010 ročník XIII. číslo 16 Mikuláš v Opočně 2010 VÁNOČNÍ SLOVO 23. prosince 2010 ročník XIII. číslo 16 VÁNOČNÍ SLOVO Napsat vánoční slovo, to je docela snadný úkol. Nebo to alespoň tak může vypadat. Napsat pár slov o víře, tradicích, zvycích, trochu si zanadávat na

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více