12/2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2009. www.mesto-modrice.cz"

Transkript

1 2/2009

2 o Obsah Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřice spolu s městským úřadem přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 200 přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů Zprávy z radnice Komentované usnesení 7. mimořádného ZMM Komentované usnesení RMM č. 37/2009 Informace pro občany Městský úřad během vánočních svátků Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích Změny ukládání odpadu ve Sběrovém dvoře od Poplatek ze psů pro rok 200 Co udělat, když zazní sirény? Zápis dětí do. ročníku Základní školy Modřice Obsah Základní škola - Přání do nového roku Pozvánka na Den otevřených dveří na. stupni ZŠ Modřice Základní umělecká škola - Přání do nového roku Ohlédnutí za výstavou v muzeu Výsledky benefičního koncertu Smíšený pěvecký sbor města Modřice - Přání do nového roku Vánoční pozdravení duchovního správce modřické farnosti Desátá Tříkrálová sbírka Povánoční benefiční koncert - pozvánka 3. farní ples v Modřicích - pozvánka Sbor dobrovolných hasičů Modřice Zahrádkáři informují Knihovna Společenská kronika Dotazy a názory Těšíme se na setkání při akci Silvestr na náměstí s občerstvením a tradičně krásným ohňostrojem, sraz nejpozději ve hodin Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k rozvoji města i mezilidských vztahů v roce 2009 Jak je to vlastně s multifunkční halou? Příspěvek - euroherna Příspěvek - dětské hřiště Inzerce Inzerce 4 Modřický kalendář Zpravodaj 2/2009 3

3 Zprávy z radnice USNESENÍ RMM č. 26/2008 Zprávy z radnice z USNESENÍ ZMM USNESENÍ ze 7. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 2. listopadu 2009 v 8 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že. ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 2, jmenovitě viz prezenční listina) ZMM schvaluje zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou a ověřovatele zápisu MUDr. Radvanu Ergensovou a MVDr. Luďka Slaného Hlasování: pro9, proti 0,zdrželi se 2 (Ergensová, Slaný) ZMM schvaluje pořízení zvukového záznamu dnešního jednání. ZMM schvaluje program dnešního zasedání ZMM. Hlasování: pro, proti 0, zdržel se 0 Bod Projednání majetkových transakcí Usnesení M7..: ZMM schvaluje nákup pozemku p.č. 749/ v k.ú. Modřice za cenu ,- Kč Hlasování: pro, proti 0, zdržel se (Ptáčková) Komentář: Jedná se o polní cestu o výměře asi 00 m2 v lokalitě Rybníky, která vede ve směru prodloužení obchvatu kolmo k řece Svratce, mj. i po naučné cyklotrase Přírodním parkem Bobrava. Stávající majitel je v likvidačním řízení, likvidátor proto pozemek nabídl městu a to jej zakoupilo. Usnesení M7..2.: ZMM schvaluje nabytí nemovitosti pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový nebo jiný podklad (GP) 273 v k.ú. Modřice o výměře 240 m2 vydražením v ceně od ,- Kč do ,- Kč. Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 0 Komentář viz dále. Usnesení M7..2.2: ZMM pověřuje starostu města Modřice Ing. Josefa Šišku k účasti a vydražení nemovitosti pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový nebo jiný podklad (GP) 273 v k.ú. Modřice o výměře 240 m2 na dražebním jednání dne Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 0 Souhrnný komentář k bodu.2: Jedná se o pozemek - poměrně úzký asi 0m pruh, navazující na areál Pod kaštany a rozkládající se směrem ke zpevněné polní cestě v údolí. Jde o prostor, kde se podle platného ÚP počítá s veřejnou zelení. Dražba proběhla dne a město pozemek získalo za cenu ,- Kč. Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil Ing. Josef Šiška - starosta města (red-čev) Z usnesení RMM č. 37/2009 komentář k vybraným bodům ze schůze Rady města Modřice (dále RMM), konané dne 9. listopadu 2009 Úhrada škody na vozidle V rámci dobrých vztahů RMM schvaluje úhradu škody ve výši ,- Kč, kterou na soukromém osobním vozidle způsobil spadlý strom, který byl v majetku města. (.) Obchvat - protihluková stěna RMM schvaluje mandátní smlouvu mezi městem Modřice a panem Liborem Kočířem na zajištění technického dozoru investora při realizaci akce Protihluková stěna Modřice na silnici II/52 vlevo 3. etapa úsek (3. a Zpravodaj 0,/2009) Městský úřad - závodní stravování RMM schvaluje obchodní smlouvu mezi městem Modřice a společností EXIT s.r.o. o zabezpečení závodního stravování pro pracovníky městského úřadu nákup stravenek (3.2) Pronájem sálu na radnici Vzhledem k naprostému nedostatku volných hodin v Sokolovně, město umožňuje formou pronájmu zasedacího sálu na radnici za symbolickou cenu 50,- Kč/hod vč. DPH, realizaci tanečních hodin pro děti převážně z Modřic a RMM schvaluje příslušnou smlouvu se spolkem Dance Sport Pro,s.r.o.(3.6 a Zpravodaj 0/2009) Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři RMM dodatečně schvaluje smlouvu o spolupráci při reklamě a propagační činnosti na rok 2009 v rámci konání turnaje ml. žáků v kopané O pohár starosty města Modřice ve dnech mezi městem Modřice a firmou ZOLP s.r.o. na sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč. (3.7, Zpravodaj 0,/2009) Májové hody - květen 200 RMM schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném provozování uměleckých výkonů mezi městem Modřice a dechovou hudbou Liduška na produkci hudby po dobu konání ženáčských hodů v ceně ,-Kč (3.3 a Zpravodaj 5,6/2009) Prodej pozemku - ul. Brněnská RMM nedoporučuje prodej městského pozemku p.č. 34/ firmě Autodíly Kelbl, s.r.o. a s tímto stanoviskem postupuje žádost do prosincového zasedání ZMM. Důvodem je, že jde o zahradu v užívání modřických občanů. (4.) Sadová ul. - garáže K žádosti o dostavbu 4 ks nových garáží ke stávajícím ve vnitrobloku na ul. Sadová RMM požaduje doložit vyjádření příslušného stavebního úřadu jako správce územního plánu (4.3) Zprávy z radnice 4 Zpravodaj 2/2009 5

4 Zprávy z radnice Bojové akce v areálu Pod kaštany RMM pověřuje místostarostku projednáním podrobných podmínek bojové akce v areálu Pod Kaštany na pozemcích p.č. 29/, 290/2 a 292/3 s tématikou 2. světové války u Vojenského historického klubu Erika Brno a.s.. Důležité je zvolit takové formy prezentace, aby nedošlo k poškození udržované zeleně. (4.4) Dětská hřiště - provozní řády V návaznosti na rozšíření inventáře RMM schvaluje též doplnění provozních řádů dětských hřišť Rybníček a Husova (7. a 2, Zpravodaj /2009) Sběr bio-odpadu RMM schvaluje nabídky společnosti Grantika České spořitelny pro zajištění výběrového řízení na dodavatele akce a na zajištění služby Dotační Management v rámci projektu Nádoby na bioodpad ve městě Modřice pro město Modřice v ceně ,- a 7.400,-Kč vč. DPH (7.3 a 4, Zpravodaj 4,7-8,/2009) Drobný majetek ZŠ - vyřazení RMM souhlasí s vyřazením drobného hmotného majetku ze ZŠ Modřice ve výši ,20 Kč dle přiloženého soupisu. Jedná se o staré lavice a židle dosud uskladněné na půdě, které dle hygienických předpisů nelze využívat k vybavení ZŠ (7.6) Bytový dům Za Humny - garáže RMM schvaluje cenu za pronájem garážových stání v BD Za Humny ve výši 400,-Kč/měsíc pro obyvatele BD a 500,-Kč/měsíc pro ostatní nájemce s trvalým pobytem ve městě Modřice. (7.9 a Zpravodaj 7-8/2009) Myslivecký ples - leden 200 RMM schvaluje pořádání akce Myslivecký ples a výherní tombolu na plese konaném dne (7.0) Svatováclavské hody - vúčtování RMM bere na vědomí vyúčtování a průběh Svatováclavských hodů v září Celkové příjmy činily ,- Kč - z toho příspěvky sponzorů byly STAPO Morava 25 tisíc, CTP Invest 20 tisíc, Olympie 0 tisíc, Sceptrum 5, Kamoho 3 a PODA 2 tisíce - tedy celkem ,- Kč. Při celkových nákladech ,- Kč tedy město investovalo do konání hodů ,- Kč, což je asi polovina oproti roku Za snížení nákladů vděčíme zmíněným firmám a proto jim tímto ještě jednou děkujeme (7.2 a Zpravodaj 9 až /2009) Nabídka koncertu - zamítnutí RMM zamítá nabídku na uskutečnění Adventního koncertu ve velké zasedací místnosti komorním uskupením Shadow Quartet v termínu za částku 8.000,- Kč (7.4) Údržba komunikací - vyhláška V návaznosti na podnět ze zákona RMM schvaluje nařízení města č. /2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období. Úplné znění všech vyhlášek je k dispozici na webu radnice (7.5) Výherní automaty - vyhláška RMM pověřuje místostarostku organizací a zajištěním vypracování vyhlášky o Výherních hracích automatech (7.7) i Informace pro občany Městský úřad během vánočních svátků Oznamujeme občanům, že Městský úřad Modřice bude z provozních důvodů v době od 2. prosince 2009 do 3. ledna 200 pro veřejnost uzavřen. Z pracovních dnů se jedná o: pondělí 2. prosince 2009 úterý 22. prosince 2009 středa 23. prosince 2009 pondělí 28. prosince 2009 úterý 29. prosince 2009 středa 30. prosince 2009 čtvrtek 3. prosince 2009 V případě neodkladných záležitostí je možné se s pracovníky úřadu domluvit telefonicky. Městská knihovna bude ve dnech 2. prosince, 22. prosince a 28. prosince 2009 otevřena! Děkujeme za pochopení! Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body úplného znění usnesení, které je k dispozici u asistentky starosty nebo na cz (red-čev) Zprávy z radnice Informace pro občany 6 Zpravodaj 2/2009 7

5 Informace pro občany Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích Při zimní údržbě místních komunikací se vychází z obecně závazných předpisů, což je zejména zákon č. 3/997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a Vyhláška č. 04/997 Sb. v platném znění. Rada města Modřice vydala dne Nařízení č. /2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období a starosta města vydal Pokyn č. P 3/2009 Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Modřice. Oba dokumenty řeší podrobnosti zimní údržby v Modřicích a jsou přístupné na nebo k nahlédnutí na Městském úřadě. Pokusím se rozsáhlou problematiku zimní údržby co nejstručněji vysvětlit. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce a dále mezi ně patří také chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování zimních závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Sjízdnost a schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel nebo chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou řidič nemůže předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve schůdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou chodec nemůže předvídat ani při pohybu přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Vlastníkem a správcem místních komunikací je město Modřice. Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby. Zimním obdobím se rozumí doba od. listopadu do 3. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace i mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka a správce místních komunikací. Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací Zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby V průběhu zimního období zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby, úzce spolupracovat s Městskou policií Základní povinnosti uživatelů místních komunikací Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zmrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.) Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem Při přecházení použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti Místní komunikace se udržují v pořadí podle důležitosti a to v časových limitech: I. pořadí důležitosti do 4 hodin od pokynu k zahájení II. pořadí důležitosti do 2 hodin od pokynu k zahájení III. pořadí důležitosti do 48 hodin od pokynu k zahájení. Teprve po dokončení zimní údržby strojní technikou se provádí ruční údržba, zejména v místech pro stroje nepřístupných (úzké chodníky, schodky zasahující do chodníku, dešťové svody). Co se týče chodníků, jsou do I. a II. stupně zařazeny hlavní komunikační chodníky, kde se pohybuje nejvíce lidí. Vedlejší chodníky, což jsou zejména propojky od hlavních komunikačních chodníků k bytovým domům na ul. Husova, Poděbradova, Sadová, Komenského, apod. jsou zařazeny do III. pořadí důležitosti. Z toho vyplývá, že pokud majitel přilehlé nemovitosti bude chtít mít chodník uklizen dříve, musí si ho uklidit sám. Podobně také při dlouhodobém sněžení nebo námraze 8 Zpravodaj 2/ Informace pro občany

6 Informace pro občany není v silách města dokonalou údržbu zajistit. Zodpovědnost za případné úrazy způsobené špatnou zimní údržbou místních komunikací, ale má obec, která je na toto náležitě pojištěna. Nelze tedy, tak jako tomu bylo dříve, vynucovat úklid po vlastnících přilehlých nemovitostí. Těžko se dá dopředu odhadnout, jaká bude zima a jaká potřeba zimní údržby vlastně vyvstane. Proto se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí a výzvou, abyste nám se zimní údržbou chodníků pomohli. Tak jako se většina občanů stará o předzahrádky a okolí svých domů včetně chodníků bez ohledu na jejich vlastnictví po celý rok, nezapomeňte, prosím, na chodníky u svých domů ani v zimě. Všem, kteří tak činí a i nadále budou činit, patří náš velký dík. Ing. Hana Chybíková místostarostka Změny ukládání odpadu ve Sběrovém dvoře od oprávněnost uložení odpadu na sběrném dvoře zdarma bude dokládáno: - potvrzením o trvalém pobytu (např. občanský průkaz), nebo - výpisem z katastru nemovitosti nebo informací o budově z katastru nemovitosti, nebo potvrzením od Městského úřadu Modřice, které je možno si vyzvednou na Městské úřadu Modřice u paní Dagmar Hoškové zdarma tím se rozumí na jeden dovoz/den 50 kg komunální a velkoobjemový odpad, 30 kg stavební suť, 20 kg nebezpečný odpad Poplatek ze psů pro rok 200 Obecně závaznou vyhláškou města Modřice v platném znění, O místních poplatcích, byl stanoven poplatek ze psů pro rok 200 a) v bytovém domě - 500,-- Kč za psa - 750,-- Kč za druhého a každého dalšího psa b) v rodinném domě - 00,-- Kč za psa - 50,-- Kč za druhého a každého dalšího psa Poplatek pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů nebo je poživatelem sirotčího důchodu, činí 00,-- Kč za psa ročně, 50,-- Kč za druhého a každého dalšího psa. Poplatky jsou splatné nejpozději do 3. března každého roku. Poplatek ze psů, který činí 500,-- Kč a více ročně, může poplatník zaplatit ve dvou splátkách. První polovina poplatku je splatná do 3. března každého roku a druhá polovina je splatná do 3. srpna každého roku. Držitel psa s trvalým pobytem v Modřicích, obdrží zdarma na Městském úřadu Modřice evidenční známku. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes pohybující se na veřejném prostranství, byl opatřen touto evidenční známkou. Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný pouze s náhubkem! Výše uvedený poplatek můžete zaplatit: - v hotovosti na majetkovém odboru města. patro, dveře č. 3 Městského úřadu v Modřicích u paní Dagmar Hoškové, DiS úřední dny: pondělí a středa 7:30 - :30 2:00-7:00 - bezhotovostně na účet České spořitelny č.ú /0800 (variabilním symbolem je vždy rodné číslo poplatníka) Informace pro občany Upozornění občanům, kteří mají bioopopelnice prosíme, v den svozu umísťovat popelnice na viditelné místo (ke komunikaci, k chodníku). Popelnici označit číslem popisným, zejména tam, kde není popelnice před domem, ale za zahradou nebo od více domů na jednom místě. V případě dotazů kontaktujte: Hošková Dagmar, DiS, tel: Zpravodaj 2/2009

7 Informace pro občany Co udělat, když zazní sirény? Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně jak se v případě ohrožení zachovat. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik základních informací o tom, jak rozlišit od sebe houkání sirén a jak se chovat při spuštění varovného signálu. Jak funguje varovný systém a k čemu slouží V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 00% všech trvale osídlených oblastí naší země. Je tvořen převážně sirénami, ale také obecními rozhlasy, napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény (elektronické) umějí mluvit, tj. po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci místních informačních systémů). Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze houkají a po zaznění signálu není možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů. Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V České republice od r. 200 můžete slyšet tři signály, ale pouze jeden varovný signál Všeobecná výstraha, který Vám sdělí, že se něco děje a je na Vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace. Jaké druhy signálu můžete slyšet Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál Všeobecná výstraha je kolísavý tón po dobu 40 sekund a může zaznít 3x po sobě. U mluvících sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. Nebezpečí zátopové vlny, v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase. Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 2.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte svoji sirénu v místě Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. Signál Zkouška sirén je nepřerušovaný tón sirény po dobu 40 sekund. U mluvících sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn informací Zkouška sirén. Zkouška sirén není tedy varovným signálem! Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin. Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál Požární poplach je x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni. Informace pro občany Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR. Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete vyzkoušet na jak-zni-sirena 2 Zpravodaj 2/2009 3

8 Informace pro občany Jak se zachovat po spuštění varovného signálu Všeobecná výstraha Vyhledat úkryt Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují. Pozor - v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) atp. Zodolnit úkryt Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je důležité zvláště při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především zavřete dveře a okna. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti. Použijte k tomu izolační pásky nebo např. deky. Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní oblečení. Zajistit si informace Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia - především ČT a ČRo -Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. npor. Ing. Bronislav Kocman, Hasičský záchranný sbor Jmk, Projekt Vaše cesty k bezpečí ž ZÁKLADNÍ ŠKOLA Klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce Vám přejí vedení a všichni zaměstnanci základní školy v Modřicích Zápis dětí do. ročníku Základní školy Modřice pro školní rok 200/20 se koná v pátek 5. ledna 200 od 3.00 do 9.00 h v budově školy na ulici Komenského. Náhradní termín je v pátek 22. ledna 200 od 3.00 do 7.00 h. K zápisu zveme děti narozené od do U zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte. Prosíme rodiče dětí narozených od do , kterým byl v loňském roce umožněn odklad školní docházky, aby přišli k zápisu potvrdit nástup dítěte do naší školy. Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky. PaedDr. Jana Šenkýřová Pozvánka na Den otevřených dveří na. stupni ZŠ Modřice Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost zhlédnout výuku v. až 5. ročníku naší školy dne. ledna 200 od 8.00 do 0.00 h. Prostory budovy včetně školní družiny Vám budou otevřeny také v době od 4.00 do 6.00 h. Těšíme se na Vaši návštěvu. PaedDr. Jana Šenkýřová, ZŠ Modřice 4 Zpravodaj 2/2009 5

9 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KRÁSNÉ VÁNOCE jako zvonečky. Obě autorky nám představily to nejlepší ze svých nápadů realizovaných jejich šikovnýma rukama. A v obou případech šlo o předměty, které byly nejen krásné na pohled, ale jsou určené především ke zkrášlení běžného života. Vernisáže výstavy se zúčastnily obě autorky a sobě vlastním milým a skromným způsobem odpovídaly na zvědavé dotazy obdivovatelů jejich díla. A některé výrobky bylo možné po ukončení výstavy i odkoupit. Výstava tak přispěla k příjemnému zahájení adventu a díky oběma autorkám, ale i kurátorce výstavy, paní ing. Libuši Kolářové a aranžérce výstavy, paní Jaroslavě Palečkové nám vlila klid a radost do duší. Poděkování pak kromě již jmenovaných patří i členům Muzejního spolku města Modřice, díky jejichž obětavosti byla výstava zpřístupněna po dobu dvou víkendů a čtyř pracovních dnů. mar. A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 200 přejí učitelé Základní umělecké školy Modřice - Ořechov MUZEUM Ohlédnutí za výstavou v Muzeu města Modřice na téma Vánoční poezie Kdo shlédl na přelomu listopadu a prosince letošního roku výstavu v Muzeu města Modřice nazvanou Vánoční poezie, dá mi jistě za pravdu, že si tento název zasloužila. Pohled na nádherné paličkované výtvory paní Naděždy Bělíkové, či keramiku paní Dagmar Wallerové musel potěšit každého návštěvníka. Ať už to byly šperky, svatební šaty, obrazy, betlém, panenky, vánoční ozdoby, dečky, spony na ubrousky a malované modely na hedvábí či doplňky, různé šály a další, krásně se snoubily se svícny, aromalampami, poháry, lahvicemi, vázami a vánočními ozdobami ve tvaru malých keramických věžiček upravených foto: M. Hájek 6 Zpravodaj 2/2009 7

10 KULTURA Výsledky benefičního koncertu 20. listopadu na radnici Ze strany města Modřice bylo převedeno 8.000,- Kč ve prospěch Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, který působí při Diecézní charitě Brno. Z toho bylo Kč vybráno na dobrovolném vstupném při koncertě a zbytek doplněn z prostředků na plánované honoráře, kterých se účinkující vzdali. Pořadatelé a realizační tým srdečně děkuji všem, kteří přispěli k úspěchu této akce Vlastimil Čevela Pěkné Vánoce a hodně zdraví v roce 200 přeje Pěkné Smíšený Vánoce pěvecký a hodně zdraví sbor města v roce 200 Modřice přeje mim.voda.cz/sbor.htm Smíšený pěvecký sbor města Modřice mim.voda.cz/sbor.htm Kresba Slovácké jesličky - Miloslav Čevela ( ) Kresba Slovácké jesličky - Miloslav Čevela ( ) foto: M. Hájek 8 Zpravodaj 2/2009 9

11 Milí modřičtí občané, drazí farníci. Rád využívám příležitost, která mně byla poskytnuta, abych vám napsal pár větiček o Vánocích. Proč vlastně slavíme Vánoce? 25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, která v té době čekala dítě. Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo... (Luk 2,-7). Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn, Emmanuel což v překladu znamená Bůh s námi. Křesťané na celém světě si připomínají toto veliké tajemství, kdy se narodil Spasitel. Spasitel, nejenom pro křesťany, ale pro každého člověka. Spasitel pro lidi dobré vůle, pro ty, kterým záleží na dobru. A ten, kdo se snaží činit dobro, hledá Boha, i když o tom možná ani neví. Ježíš přišel, abychom měli život v hojnosti. Skrze své narození, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání nám daroval život věčný. Proto Ježíše nazýváme Spasitelem. Křesťané totiž věří v život věčný, život po smrti. Vraťme se ale k Vánocům. Jak je prožít? Myslím, že nikdo z nás si nepřeje prožít vánoční svátky ve stresu, shonu, nervozitě a nakupování. Většina z nás touží prožít tyto dny v klidu, pohodě, ve vzájemném porozumění, toleranci, odpuštění a lásce. Co nám tedy brání, aby tomu tak bylo? Přeji Vám proto a vyprošuji, abychom znovu objevili krásu a kouzlo Vánoc, abychom dokázali nejenom pěkně uklidit a připravit naše domovy, ale také připravit naše srdce na Boží lásku, která k nám přichází v božím synu Ježíši Kristu, zvláště nyní o Vánocích. S přáním všeho dobrého Váš farář, Robert. M. Mayer OFMConv. MUDr. JAN MAREČEK Střední 796, MODŘICE Vánoční VÁNOČNÍ pořad POŘAD bohoslužeb BOHOSLUŽEB v V KOSTELE kostele SV. sv. GOTHARDA Gotharda V MODŘICÍCH v Modřicích datum čas den pozn čtvrtek - Štědrý den půlnoční mše svatá se zpěvy sboru pátek - Hod Boží vánoční mše svatá se zpíváním sboru sobota svátek sv. Štěpána mše svatá neděle pravidelná nedělní mše svatá čtvrtek - Silvestr mše svatá s poděkováním za uplynulý rok pátek - Nový rok novoroční mše svatá neděle pravidelná nedělní mše svatá středa svátek Tří králů Za světlem dobrých skutků Stalo se již tradicí, že v prvních dnech nového roku potkáváme v našich městech a obcích tříkrálové koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. Stejně tomu bude i ve dnech , kdy bude probíhat již desátý ročník Tříkrálové sbírky a na svěřeném území modřického a rosického děkanátu ji organizuje Oblastní charita Rajhrad. Prostředky získané z Tříkrálové sbírky slouží pro potřeby nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných, mládeže a rodin v nouzi. Výtěžek loňské Tříkrálové sbírky byl použit na opravu havarijního stavu střešní krytiny a izolace budovy Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Z dalších prostředků bylo pořízeno zejména vybavení farního sálu setkávání Římskokatolické farnosti Ostrovačice a prostor Farní charity Podolí počítačovou a audiovizuální technikou určenou na vzdělávací a volnočasové aktivity mládeže, seniorů a sociálně slabých rodin. Vámi věnované dary z Tříkrálové sbírky 200 budou využity na realizaci projektu Centra pro mládež, dále na podporu a rozvoj činnosti farních charit. Další prostředky přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba a Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Hana Bělehradová-koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad Jiráskova 47, Rajhrad Na oslavu Narození Páně jsou srdečně zváni všichni občané našeho města. Na oslavu Narození Páně jsou srdečně zváni všichni občané našeho města. 20 Zpravodaj 2/2009 2

12 Smíšený pěvecký sbor města Modřice ve spolupráci s Modřickým chrámovým sborem Vás zve na POVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT Farnost Modřice a KDU-ČSL Vás zvou na 3. farní ples v Modřicích Ples zahájí svým vystoupením soubor lidových písní a tanců Májek z Brna. Taneční vystoupení skupiny Virginia. Účinkují: Modřický chrámový sbor - pod vedením Markéty Klangové za doprovodu instrumentální skupiny vedené Jiřím Bradou Smíšený pěvecký sbor města Modřice - pod vedením Mgr. Lucie Vitáskové In nomine consort - příležitostné sdružení amatérských hudebníků Na programu budou vánoční skladby a jiné písně Sobota v 7 hodin Chrám sv. Gotharda v Modřicích Tombola. K tanci a poslechu hrají Šohaji. 5. ledna 200 od 9.30 hod. Hotel Gregor Modřice Vstupné 00,-Kč Předprodej: od pí Havlátová, Havlíčkova 20,Modřice Koncert se koná pod záštitou města Modřice Výtěžek koncertu bude věnován na opravy kostela 22 Zpravodaj 2/

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM.

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 7/2015 z 7. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více