diagnostika in vitro Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "diagnostika in vitro Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice"

Transkript

1 in vitro diagnostika Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice Vysokokapacitní třídění jako nástroj pro moderní šlechtění fotosyntetických mikroorganismů Diagnostika AKI (akutního poškození ledvin) pomocí močových indikátorových proteinů: Index A1m/Alb? EuroMedLab 2013 Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA

2 S Michalem Zahradníčkem o vědeckotechnickém parku 4MEDi Vizualizace 4MEDI- PrimeCell otevře v Ostravě největší evropské centrum Moderní terapie pro vývoj lidských buněk za jednu miliardu Kč Ing. Michal Zahradníček, MBA Michal Zahradníček ukončil ekonomická studia na Univerzitě v Darmstadtu (Německo) a současně na VUT v Brně v roce Poté zahájil svou pracovní kariéru coby provozní ekonom v ČSAD Ostrava a.s. Stal se rovněž asistentem tamního generálního ředitele pro strategii. Studium MBA dokončil v roce 2001 na Manchester Metropolitan University (UK). Jeho posledním zaměstnaneckým poměrem před odchodem do privátního sektoru byla pozice finančního ředitele pro region CEE v mezinárodní skupině Arjo Wiggins Appleton (UK, Francie). Od roku 2001 se věnuje investicím do oblastí s vysokým inovativním potenciálem, a to nejen na území našeho státu. V letech působil jako poradce pro zdravotnictví a zdravotní reformu Ministerstva financí Slovenské republiky. V roce 2006 založil biotechnologickou společnost PrimeCell Therapeutics a.s., a představil tak České republice nové obory moderní terapie a regenerativní medicína. V současné době je u nás i v zahraničí spoluvlastníkem a investorem několika inovativních podniků působících ve sféře biomedicíny, nanotechnologií, IT a energetiky. Ve firmě PrimeCell Therapeutics a.s. je majoritním vlastníkem. Současně zde zastává pozici předsedy dozorčí rady. Tuto roli vykonává také v případě 2 dceřiných společností Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a 4MEDi Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. V roce 2004 získal titul Manažer roku střední firmy udělovaný Českou manažerskou asociací. Od roku 2009 je členem výboru České golfové federace. Je duchovním otcem projektu Hraj golf, změň život, jehož cílem je umožnit hrát golf co nejširší části české populace. Několik let provozuje dětskou surfařskou školu v Portugalsku a Maroku. V letech byl členem Rady expertů České manažerské asociace. Mnoho let podporuje Český paralympijský výbor. Hovoří čtyřmi jazyky. 1. Hlavním cílem projektu 4MEDi je aplikovat výsledky vědy a výzkumu do praxe. Které instituce a subjekty jsou do něj začleněny a jakým způsobem? Mezi hlavní partnery biotechnologického centra 4MEDi ve sféře vědy a výzkumu patří 4MEDi aktuální stavba - září 2013 Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a Spadia Lab. Na projektech v této oblasti je však spolupráce plánována také s mnoha jinými fakultními nemocnicemi a univerzitami v České republice. Podrobnější informace naleznou čtenáři na stránkách V současné době firma PrimeCell Therapeutics a.s., která vědeckotechnický park 4MEDi buduje, jedná s dalšími významnými zahraničními společnostmi a výzkumnými centry (především z USA, Ruska a Dálného východu), jež se zapojí do oblasti vědy a výzkumu. 4MEDi představuje první translační centrum v České republice. Jinými slovy lze říci, že je centrum budováno s cílem zajistit transfer, aplikaci a tržní využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v několika medicínských a biotechnologických oborech. Do celého translačního procesu budou zahrnuty jak spolupracující subjekty české akademické a komerční, tak ty zahraniční. Naše multiobopokračování na str. 4

3 OBSAH S Michalem Zahradníčkem o vědeckotechnickém parku 4MEDi E. Králová Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic M. Polčík Velikostní výběr fragmentů nukleových kyselin pomocí kitu Agencourt SPRIselect M. Máša Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice R. Vlček Vysokokapacitní třídění jako nástroj pro moderní šlechtění fotosyntetických mikroorganismů J. Červený, D. Búzová Nové monoklonální protilátky pro průtokovou cytometrii P. Kružík Lineage-PE Cocktail Liquid (2 ml, 100 testů, objednací číslo B29559) P. Kružík Nová reagencie pro studium buněčné signalizace a fosfoepitopů P. Kružík Nová verze průtokového cytometru sorteru MoFlo AstriosEQ P. Kružík Nové verze přístrojů se software pro Windows 7 P. Kružík Vitamín D T. Tietze, I. Mičíková Přímé stanovení kortizolu ve slinách na soupravě Access Beckman Coulter I. Mičíková, T. Tietze Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice časného karcinomu prostaty R. Fuchsová Diagnostika AKI (akutního poškození ledvin) pomocí močových indikátorových proteinů: Index A1m/alb? Klinický význam vysoké koncentrace alfa-1-mikroglobulinu: slibný marker AKI? J. Granátová Kongres Human Reproduction března 2013, Benátky R. Kučera Setkání uživatelů systémů Beckman Coulter fotoreprotáž dubna 2013, Dolní Morava I. Mičíková Launch nového pipetovacího automatu Biomek dubna 2013, Praha E. Králová Stretnutie užívateľov prietokových cytometrov spoločnosti Beckman Coulter apríla 2013, Modra J. Smolka 19. setkání distributorů manuálních imunoanalytických souprav května 2013, Praha H. Krátká EuroMedLab května 2013, Milán V. Novák Vzhůru na Brčálník! T. Tietze křížovka Kde se můžeme setkat in vitro diagnostika Časopis vydává a distribuuje Beckman Coulter Česká republika s.r.o., Radiová 1, Praha 10, Časopis připravují Ing. Kateřina Kožaná Ing. Eva Králová Ing. Hana Krátká Mgr. Pavel Kružík Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Ing. Petr Suchan Mgr. Patrik Šaf RNDr. Jozef Smolka Do časopisu přispěli Ing. Eva Králová RNDr. Martin Polčík, CSc. RNDr. Martin Máša, Ph.D. Ing. Roman Vlček Ing. Jan Červený, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. RNDr. Diana Búzová, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Mgr. Pavel Kružík Mgr. Ing. Tereza Tietze Ing. Mgr. Ivana Mičíková MUDr. Radka Fuchsová FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze MUDr. Jana Granátová Thomayerova nemocnice PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. FN Plzeň, Beckman Coulter Česká republika s.r.o. RNDr. Jozef Smolka Ing. Hana Krátká Ing. Vratislav Novák, Ph.D. Ing. Kateřina Kožaná Ivan Šarkan - autor křížovky Ing. Stanislav Čermák - autor tajenky Grafik Jiří Adámek Náklad čísla 2000 výtisků Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA

4 rové centrum tak umožní praktickým lékařům, biologům a vědcům finalizovat vývoj a aplikovat konečné produkty pacientům. 4MEDi logicky navazuje na činnost našich laboratoří v Brně (Národní Tkáňové Centrum a.s.), které jsou v provozu již od roku Jaký je rozpočet tohoto projektu a z čeho bude financován následný chod centra v Ostravě po jeho dostavění? Investice do centra činí 0,7 1 mld. Kč. Již nyní registrujeme poptávku po našich službách. Předpokládáme proto další rozšíření infrastruktury, a to jak na území České republiky, tak v Evropě (v tomto případě bude záležet především na tom, od kterého evropského státu získáme lepší investiční pobídky). Je důležité zmínit, že centrum 4MEDi představuje technologicky nejvyspělejší infrastrukturu pro vývoj a výrobu produktů a léčivých přípravků z lidských buněk ve střední a východní Evropě, což je velkou atrakcí pro české i zahraniční investory. Také strategická poloha České republiky znamená přidanou hodnotu. Centrum 4MEDi a jeho chod je pouze jedním kolečkem v celém soukolí výrobního procesu. Daleko důležitější jsou pro nás dodávky produktů směrem k českým pacientům, díky nimž můžeme zachránit či zkvalitnit jejich život. Zájem o produkci regenerativní medicíny rychle roste. Za klinický výzkum stovek výrobků se utratí celosvětově cca mld. Kč. Naším intenzivním zájmem je, aby alespoň část z tohoto gigantického objemu skončila v naší zemi. Je zřejmé, že má translační centrum 4MEDi reálnou ambici stát se obrovským poskytovatelem přípravků a produktů regenerativní medicíny, ale také zadavatelem velkého objemu subdodávek především v oblastech laboratorních vyšetření nebo analýz, například genetických či mikrobiologických, jež jsou nezbytné pro jakoukoliv výrobu produktů využívajících lidské buňky. Fluorescenční mikroskopie kmenových buněk rostoucích na 3D póréznich nosičích 3. 4MEDi rozšiřuje kapacity výzkumu a vývoje nových postupů a léčivých přípravků s využitím lidských buněk, biotechnologických postupů a moderních materiálů. Kolik vznikne nových pracovních míst? Počítá se rovněž se zapojením zahraničních odborných pracovníků? Díky centru 4MEDi vznikne přibližně 200 odborných pracovních pozic pro vědce a výzkumníky v oborech biologie, medicíny a materiálového inženýrství. Mezinárodní partneři a spolupráce se zahraničními komerčními a současně akademickými subjekty je jedním z našich klíčových cílů. Navíc plánujeme, jak již bylo řečeno, rozšíření podobné infrastruktury, jakou je 4MEDi, i mimo území České republiky. 4. Buněčná terapie je stále považována za technologii budoucnosti. Jsou již v dnešní době pro české pacienty některé aplikace dostupné? Terapie s využitím lidských buněk není otázkou budoucnosti, ale již se stala skutečností. Například Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., které je dceřinou společností PrimeCell Therapeutics a.s., nyní vyrábí přípravek pro léčbu poranění kloubní chrupavky, a to přímo z buněk pacienta. Konkrétně se jedná o chondrocyty, tedy chrupavčité buňky z kloubní chrupavky. Do dnešního dne bylo touto metodou úspěšně odléčeno téměř 400 osob. V současné době také finalizujeme přípravy produktu, určeného k léčbě kritické ischemie dolních končetin, právě z kmenových buněk pacienta. Tento výrobek, jenž je ve výzkumu od roku 2009, předpokládáme uvést na trh ihned po otevření 4MEDi. Obecně bychom chtěli veřejnosti ročně přinést 1 2 produkty moderní terapie a regenerativní medicíny. Výsledky výzkumu kmenových buněk se nachází ve velmi pokročilé fázi. Dávají tak možnost bojovat se stále větší škálou onemocnění, např. infarktem myokardu nebo diabetem. Značně daleko jsou rovněž studie léčby defektu zraku s využitím kmenových buněk. 3D kultura kmenových buněk na nanovlákenném nosiči 4 5. Jak si stojí česká a evropská věda a medicína v oblasti terapie kmenovými buňkami ve srovnání s USA, Jižní Koreou a Japonskem? USA, Jižní Korea a Japonsko jsou tygry v tomto oboru a jejich výsledky jsou opravdu daleko. Jedná se o země, kde se tento druh léčby vyvíjí nesrovnatelně delší dobu. Také jejich prostředí umožňuje rapidní rozvoj vědy. Buněčná či moderní terapie jsou zde již téměř běžnými lékařskými postupy. Dalo by se říci, že budoucnost medicíny vidí právě v tomto přístupu. Proto i jejich vlády nahlíží na uvedené metoty s velkým respektem a přijímají řadu strategických opatření. Moderní terapie a regenerativní medicína jsou součástí tamních

5 národních strategií, což umožňuje výrazný progres dané sféry a především rychlejší uvedení produktů na trh, tj. směrem k pacientům. Česká věda a výzkum jsou globálně v některých oblastech konkurenceschopné a naše výsledky jsou porovnatelné s výsledky jinde ve světě. Čelíme však, díky svému členství v Evropské unii, několika legislativním bariérám, které prodlužují cestu výrobku ke svému spotřebiteli. Samozřejmě, že veškeré kroky spojené s uvedením produktů tohoto oboru na trh a tím možností využít nové metody při léčbě nemocných, jsou velmi obtížné, a to jak z finančního, tak časového hlediska. Věříme, že se situace postupně ustálí a evropský regulátor nebude přistupovat k mnohdy nesmyslným požadavkům, jež jsou v rozporu s potřebou pacientů, jak se ukazuje na trzích zmíněných výše. 6. Mezi naše čtenáře patří lidé z výzkumných, ale převážně klinických laboratoří. Mohou se i oni nějakým způsobem zapojit do výzkumu nebo klinického testování? Jak si vybíráte a co musí splňovat pracoviště, s nímž se rozhodnete spolupracovat? Veškerá naše spolupracující pracoviště musí splňovat velmi přísné legislativní požadavky související s nakládáním s lidskými buňkami a tkáněmi. Povolení, jako je například statut odběrového zařízení, díky kterému pak subjekt může odebírat lidské buňky či tkáně a následně s nimi manipulovat, ať už pro případ výzkumu či výroby, uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to na základě striktního auditu. Mezi organizace, s nimiž v oblasti vědy a výzkumu kooperujeme, patří především velké fakultní nemocnice. V případě potenciální spolupráce oslovujeme vždy jednotlivě daná zdravotnická zařízení na základě jejich specializace a zkušeností. Možnosti spolupráce jsou však veliké. Kupříkladu Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je rozděleno do čtyř oddělení oddělení moderní terapie, buněčné terapie, 3D kultura kmenových buněk na nanovlákenném nosiči tkáňové terapie a materiálového inženýrství, přičemž každé z nich se zabývá výzkumem a vývojem nových produktů. Se zahájením provozu centra 4MEDi se tyto možnosti dále rozšíří, a to o diagnostiku, farmakologii, toxikologii, molekulární genetiku apod. Bude-li mít kdokoliv zájem o spolupráci, rádi to uvítáme. Neustále hledáme nové možnosti v oblasti diagnostiky. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat ještě mnoho let. Jsme otevřeni všem inovacím. Invence, nové postupy a nápady patří k naší každodenní práci. Vědeckotechnický park 4MEDI je spolufinancován z programu OPPI Prosperita. ING. MICHAL ZAHRADNÍČEK, MBA PRIMECELL THERAPEUTICS A. S. JÁCHYMOVA 26/2, PRAHA 1 EVA KRÁLOVÁ Nanovlákenné nosiče ve skenovacím elektronovém mikroskopu Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA

6 Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Společnost Beckman Coulter se již od svých samých začátků věnuje vývoji a výrobě přístrojů k měření vlastností nano a mikročástic. Nejnovějším reprezentantem v tomto ohledu je přístroj Delsa Max, který měří velikosti, elektrokinetický (zeta) potenciál a molekulové hmotnosti nanočástic. Delsa Max pracuje na principu rozptylu laserového záření. Dodává se ve dvou variantách Delsa Max Core a Delsa Max Pro. Druhá z nich může být rozšířena o Delsa Max Assist. Delsa Max Core měří velikosti nanočástic a jejich molekulové hmotnosti. Svazek z laseru s vlnovou délkou 658 nm a nastavitelným výkonem mw vstupuje do měřené kapaliny s nanočásticemi. Rozptýlené záření je detekováno dvěma detektory pod úhlem 90. Jeden měří dynamický rozptyl světla, z něhož se určí difuzní koeficient částic. Z tohoto koeficientu je pak, pomocí Einsteinovy formule pro Brownův pohyb, stanoven jejich hydrodynamický průměr. Druhý detektor měří statický rozptyl, který vypovídá o molekulové hmotnosti nanočástic. Obrázek č. 1: Delsa Max Pro a Delsa Max Assist Delsa Max Core pracuje s velmi malým množstvím vzorku může být minimálně 1,25 µl. Zásluhou korelátoru snímajícího 512 kanálů současně jsou měřící časy velmi krátké, minimálně je to 1 sekunda. Přístroj porovnává velikosti částic v rozsahu 0,4 nm až 5 µm, rozsah měřitelných molekulových hmotností se pohybuje v rozmezí 300 Da až 106 Da. Rozsah teplot vzorku při měření činí C v křemenné kyvetě a C v plastikové kyvetě na jedno použití. Verze Delsa Max Pro je určena pro měření velikostí nanočástic a jejich zeta potenciálu. Laserový paprsek o vlnové délce 532 nm (a výkonem laseru 50 mw) je rozptylován nanočásticemi v kapalném prostředí. Rozptýlené světlo je detekováno soustavou 31 detektorů měřících současně. Podobně jako u Delsa Max Core je velikost stanovována pomocí dynamického rozptylu světla. Analýza signálu u zeta potenciálu se provádí metodou Phase Analysis Light Scattering (PALS). Geometrie je blízká uspořádání zpětného rozptylu s úhlem větším než 170. Minimální množství vzorku činí 45 µl pro měření velikosti a 170 µl u zeta potenciálu. Rozsah velikostí nanočástic při měření zeta potenciálu je 1 nm až 15 µm. 6 Obrázek č. 2: Zobrazení rozdělení velikostí nanočástic v software Delsa Max

7 Teplotní rozsah se pohybuje v rozmezí 4 70 C. Delsa Max Pro se dá propojit s dalšími zařízeními, jako je např. autosampler u HPLC. Pro odstranění případných bublin v měřící cele lze k přístroji integrovat Delsa Max Assist, který zvýšením tlaku v systému potlačí jejich tvorbu. U řady aplikací, kdy k tvorbě bublin dochází v důsledku přiložení elektrického pole na vzorek, je natlakování jediná možnost, jak experiment úspěšně provést. Uživatelsky přístupný software umožňuje nastavení přístroje, analýzu dat a jejich export. Obsahuje také databázi hodnot indexů lomu, viskozit a dielektrických konstant pro 200 nejběžněji používaných rozpouštědel. Může být nainstalován na více počítačích tak, aby všichni uživatelé v dané skupině mohli nezávisle pracovat i se svými dříve naměřenými daty. Svými parametry (přehled hlavních parametrů naleznete v tabulce), především malým množstvím vzorku a rychlostí měření, je Delsa Max přístroj zaměřený na výzkum proteinů. Ale dobře se dá použít také u dalších aplikací v biologii a výzkumu nanočástic. Samozřejmostí je kvalifikovaný servis a aplikační podpora s techniky lokalizovanými v České republice. Delsa Max Core Rozsah měřených velikostí (průměr částic) 0,4 nm až 5 µm Rozsah molekulových hmotností 300 Da až 106 Da Rozsah měřených teplot C (křemenná kyveta) C (plastová kyveta) Minimální množství vzorku 1,25 µl Minimální doba měření 1 sec Citlivost 0,1 mg/ml lysozomů Delsa Max Pro Rozsah měřených velikostí (průměr částic) 0,4 nm až 5 µm Rozsah velikostí u měření zeta potenciálu 1 nm až 15 µl Rozsah měřených teplot 4 70 C Minimální množství vzorku velikosti 45 µl Minimální množství vzorku zeta potenciál 170 µl Minimální doba měření 1 sec MARTIN POLČÍK Citlivost velikosti Citlivost zeta potenciál 0,1 mg/ml lysozomů 1 mg/ml lysozomů Novinka v laboratorní automatizaci Beckman Coulter prezentuje nový automatizační prvek robotické rameno SCARA, které se používá k přenášení laboratorních destiček. Uchopení lze provádět za kratší i delší hranu destiček (portrait a landscape). Maximální rozsah pohybu ve vertikálním směru je 750mm s rychlostí až 500mm/sec. Nejvýšší přenášená hmotnost je 1kg. Reprodukovatelnost je 0.3mm. Přístroj lze integrovat do automatizačních systémů pomocí řady rozhraní RS 232, TCP/IP, RS 485 a digitální I/O. Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA

8 Velikostní výběr fragmentů nukleových kyselin pomocí kitu Agencourt SPRIselect Standardním procesem pro výběr určitých velikostí fragmentů nukleových kyselin (NK) nebo amplikonů cdna pro Next Gene sekvenování (NGS) je jejich vyřezání z agarosového gelu po provedené elektroforetické separaci. Tento postup je ale časově náročný a nedovoluje jednoduše zpracovat větší množství vzorků. Beckman Coulter za tímto účelem vyrábí kit Agencourt SPRIselect založený na technologii SPRI (Solid Phase Reverse Immobilization) s použitím paramagnetických kuliček. SPRI technologie byla vyvinuta ve Whitehead Institutu (MA, USA) a poprvé byla použita v projektu HUGO (sekvenování lidského genomu) pro izolaci a přečištění NK. Komerčně je používána v kitech Agencourt, z nich je např. AMPure XP doporučovaný všemi výrobci NGS pro přípravu knihoven fragmentů NK. Povrch SPRI kuliček je pokryt karboxylovými skupinami, které oproti běžně používaným silanovým povrchům výrazně snižují nespecifickou vazbu jiných biomolekul. Spolu s uniformní velikostí kuliček (1 µm ± 8 %) je zajištěna vysoká čistota a reprodukovatelnost výtěžků (> 90 %) eluovaných NK. Oproti soupravám na bázi kolonek lze kity Agencourt lehce používat jak manuálně pro jednotlivé vzorky, tak pro velké množství celý proces automatizovat pomocí pipetovacích stanic Biomek od společnosti Beckman Coulter. Souprava SPRIselect je vhodná pro purifikaci libovolného výběru velikostních fragmentů v rozsahu bp. Kit obsahuje jen lahvičku suspenze SPRI kuliček ve vazebném pufru (obr. č. 1). Dodávané objemy jsou 5 ml (PN B23317), 60 ml (PN B23318) a 450 ml (PN B23319). K jeho použití není potřeba centrifuga, ani vakuová pumpa, jen magnet, pipety, zkumavky a etanol. Trik s výběrem různých velikostních fragmentů NK spočívá v proměnlivých poměrech objemu suspenze SPRI kuliček k objemu výchozího vzorku. Obecně platí, že se na SPRI kuličky váží přednostně delší fragmenty NK, zvyšováním poměru objemu suspenze SPRI kuliček vzhledem k objemu vzorku se zvětšuje vazba kratších fragmentů Obrázek č. 1: Balení soupravy Agencourt SPRIselect NK. Nastavením určitých poměrů objemu suspenze SPRI kuliček vzhledem k objemu vzorku umožňuje volit rozsah kratších nebo delších fragmentů NK. Výběr delších fragmentů NK (Left Side Selection) Na elektroforegramu (obr. č. 2) jsou barevně znázorněny velikostní distribuce fragmentů NK z výchozího vzorku fragmentované gdna 8

9 (červená křivka, 20 ng/µl) po separaci pomocí kitu Agencourt SPRIselect. U křivek jsou uvedeny použité násobky objemu suspenze SPRI kuliček smíchávaných v prvním kroku protokolu, a to vzhledem k objemu vzorku (obr. č. 3). Navázané fragmenty NK na paramagnetických kuličkách se po imobilizaci na stěny zkumavky pomocí magnetu promyjí etanolem a eluují. Větší koncentrace SPRI kuliček má za následek širší výběr směrem k menším velikostem fragmentů (obr. č. 2). Výběr kratších fragmentů NK (Right Side Selection) Pro získání kratších fragmentů se v prvním kroku protokolu smíchají v grafu (obr. č. 4) uvedené násobky objemu suspenze SPRI kuliček se vzorkem. Po separaci na magnetu se supernatant s nenavázanými fragmenty NK přenese a smíchá s nadbytkem nové suspenze SPRI kuliček. Provede se promytí etanolem a eluce NK. Menší koncentrace SPRI kuliček v prvním kroku separace (obr. č. 5) má za následek širší výběr směrem k větším velikostem fragmentů. Obrázek č. 2: Elektroforegram velikostní distribuce vzorků po výběru větších fragmentů NK (Left Side Selection) Výběr volitelného rozsahu fragmentů velikosti bp (Double Size Selection) Kombinací obou postupů pak volíme libovolný rozsah fragmentů velikostně mezi bp. Nejprve se provede výběr větších fragmentů (Left Side Selection), následně pak selekce menších fragmentů (Right Side Selection). Obecné pravidlo pro tento postup zní, že poměr objemu SPRI kuliček v prvním kroku (Left Side Selection) musí být vždy větší než v druhém kroku (Right Side Selection). Obrázek č. 3: Postup separace větších fragmentů NK (Left Side Selection) Více informací o soupravách Agencourt naleznete na stránkách: nebo Agencourt, AMPure, Biomek a SPRI jsou registrované obchodní značky společnosti Beckman Coulter, Inc. MARTIN MÁŠA Obrázek č. 4: Elektroforegram velikostní distribuce vzorků po výběru kratších fragmentů NK (Right Side Selection) Obrázek č. 5: Postup separace kratších fragmentů NK (Right Side Selection) Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA

10 Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice Počátkem letošního roku naše společnost nainstalovala první 5laserový buněčný sorter MoFlo XDP v České republice, a to v laboratoři Centra pro výzkum globální změny AV ČR v Drásově u Brna. Ta se intenzivně zabývá pokročilým studiem fotosyntetických mikroorganismů a jejich potenciálním praktickým využitím v blízké budoucnosti. Systém MoFLo XDP je v dané konfiguraci vybaven lasery 488 nm (modrý), 642 nm (červený), 405 nm (fialový), 561 nm (žlutý) a 594 nm (oranžový) s regulací jejich výkonů, 11 detektory pro fluorescence, 4cestným sortováním a ochranou vytříděných částic (buněk) proti kontaminaci. Široké spektrum vlnových délek laserů umožňuje uživateli volitelně měnit optimální excitační podmínky v závislosti na druhu fluorochromu analyzovaného fotoautotrofního organizmu (mikrořasy). Otevřená koncepce sorteru navíc zabezpečí maximální jednoduchost a flexibilitu při výměně optických filtrů a tím velmi jednoduchou optimalizaci celého experimentu. Díky skutečně vysoké dosahované čistotě sortovaných populací (více než 99 %) a zároveň vysoké viabilitě a vitalitě je možné vytříděné buňky dále snadno kultivovat či provádět jiné pokročilé analýzy. ROMAN VLČEK 10

11 Vysokokapacitní třídění jako nástroj pro moderní šlechtění fotosyntetických mikroorganismů Řasy a sinice (dále jen mikrořasy) nabyly v posledních letech na významu pro svůj potenciál k produkci cenných molekul od terapeutických proteinů až po biopaliva. Tyto produkty nacházejí využití zejména v oblasti výživy a zdravotnictví, zejména s ohledem na kompatibilitu a bezpečnost pro lidský organismus. Mezi další významné produkty patří vedle vitamínů, antioxidantů, antibiotik a různých druhů pigmentů také obnovitelné zdroje biopaliv jako např. biovodík, uhlovodíky, bioethanol a lipidy. Většina mikrořas produkuje tyto sloučeniny přirozeně. Jsou to však zároveň organizmy vhodné pro genetickou manipulaci a pro použití vysokokapacitních analytických metod, např. vysokoprůtokovou neinvazivní analýzu optických signálů. Mikrořasy jsou navíc jedinečné pro svou schopnost získávat obnovitelnou energii pomocí procesu fotosyntézy v kombinaci s řízenou optimalizací mikrořasových kultivací, což je činí potenciálně cennými organizmy pro ekonomicky efektivní využití v průmyslovém měřítku výrobních procesů 21. století. Z nepřeberného množství mikrořas (k dnešnímu dni jsou evidovány desetitisíce druhů) je nutné identifikovat a optimalizovat konkrétní kandidáty pro získání cílového produktu. To je jeden z cílů Oddělení adaptačních biotechnologií Centra výzkumu globální změny AV ČR, které využívá potenciálu nově vybudované infrastruktury zahrnující baterii deseti moderních fotobioreaktorů a mikroskopie v průtoku s vysokým rozlišením spolu s třídičkou buněk jako inovativní platformy k optimalizaci a šlechtění mikrořas. Konkrétně lze funkci baterie bioreaktorů popsat jako řízený centralizovaným systémem, jenž umožňuje optimalizaci podmínek vedoucích k rychlému nalezení produkčního optima s využitím multidimenzionální validace dat z průtokové cytometrie a mikroskopie s vysokým rozlišením. V dalším kroku jsou pak za pomoci vysokokapacitní třídičky buněk aplikovány techniky šlechtění pro vybranou skupinu (podpopulaci) kultivovaných buněk na základě identifikovaných optimálních podmínek pro akumulaci žádaného produktu. Vybraná podpopulace buněk je následně znovu kultivována v bioreaktorech a případně dále šlechtěna s cílem ověřit dlouhodobou stabilitu a zachovat vybrané vlastnosti v této nové populaci, dokud nebude dosaženo vyšlechtění nové populace super-mikrořas. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. vzniklo v Brně v lednu Svou činností navazuje na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin, který byl realizován na Ústavu systémové biologie a ekologie v oblasti Rámcových programů Evropské unie již od počátku 90. let. Novou významnou aktivitou Centra je projekt Operačního programu Věda a výzkum pro inovace nazvaný CzechGlobe Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu, jehož cílem je vybudování výzkumné infrastruktury, která umožní komplexní výzkum problematiky globální změny. Tato výzkumná infrastruktura je financována především z prostředků Evropské unie. Na řešení výzkumných programů se podílejí vědecké týmy, spolupracující se špičkovými odborníky z vědeckých a vzdělávacích institucí z nejrůznějších koutů světa. S pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení je realizován výzkum ve třech základních segmentech působení globální změny: ATMOSFÉRA vývoj klimatu, jeho modelování EKOSYSTÉMY uhlíkový cyklus, dopady globální změny na biologickou rozmanitost SOCIO-EKONOMICKÉ SYSTÉMY dopady na rozvoj a chování společnosti. Nedílnou součástí Centra CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci a vzdělávací činnosti. ING. JAN ČERVENÝ, PH.D. RNDR. DIANA BÚZOVÁ, PH.D. CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, V.V.I. DRÁSOV 470, DRÁSOV Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA

12 Nové monoklonální protilátky pro průtokovou cytometrii Nové monoklonální protilátky a reagencie jsou určeny jak pro základní cytometry se 488nm laserem, tak pro systémy vybavené červeným nm a fialovým 405 nm laserem. Obj. číslo Popis Fluorochrom Počet testů Klon Izotyp B25330 CD1a FITC 1 ml BL6 IgG1 mouse B30634 CD279 PE 1 ml PD1.3 IgG2b mouse B30647 CD86 PC5.5 0,5 ml HA5.2B7 IgG2b mouse B23132 Myeloperoxidase PC.5 0,5 ml CLB-MPO-1 IgG2a mouse B30641 CD62L PC7 0,5 ml DREG56 IgG1 mouse B30631 CD161 (NKR-P1) PC7 0,5 ml 191B8 IgG2a mouse B30636 CD40 APC 0,5 ml MAB89 IgG1 mouse B30639 CD62L APC 0,5 ml DREG56 IgG1 mouse B30642 CD80 APC 0,5 ml MAB104 IgG1 mouse B30633 CD279 APC 0,5 ml PD1.3 IgG2b mouse B12111 CD2 APC-AlexaFluor700 0,5 ml 39C1.5 IgG2a rat B30635 CD27 Pacific Blue 0,5 ml 1A4CD27 IgG1 mouse B09683 CD38 Pacific Blue 0,5 ml LS IgG1 mouse B30640 CD62L Pacific Blue 0,5 ml DREG56 IgG1 mouse B30649 CD90 Pacific Blue 0,5 ml Thy-1/310 IgG1 mouse B29559 Lineage-PE PE 100 testů B30655 IgM FITC 50 t./1 ml SA-DA4 IgG1 mouse B30657 IgM PE 50 t./1 ml SA-DA4 IgG1 mouse B30656 IgM Pacific Blue 0,5 ml SA-DA4 IgG1 mouse B30652 IgD FITC 1 ml IA6-2 IgG2a mouse B30653 IgD PE 1 ml IA6-2 IgG2a mouse Lineage-PE Cocktail Liquid (2 ml, 100 testů, objednací číslo B29559) Nová reagencie, která obsahuje monoklonální protilátky CD3, CD14, CD19, CD20 a CD56 značené fykoerytrinem. Je určena do panelu pro stanovení dendritických buněk, jež jsou na tyto znaky negativní. Negativním gatingem je možné obohatit populaci dendritických buněk pro hodnocení průtokovou cytometrií. Lineage-PE koktejl v kombinaci s CD11c a HLA-DR umožňuje odlišení mezi myeloidními dendritickými buňkami (Lineage- CD11c+ HLA DR+) a plasmacytoidními dendritickými buňkami (Lineage- CD11c- HLA DR+). Vhodným postupem pro stanovení dendritických buněk je například použití kombinace CD45-Krome Orange, HLA-DR-Pacific Blue, CD11c-PC7, Lineage-PE, CD1c-PE-Cy5.5, CD16-FITC, Clec9-APC, CD123-APC-A700 s lýzou pomocí VersaLyse s fixací. Složení mab 1 mab 2 mab 3 mab 4 mab 5 Specificita CD3 CD14 CD19 CD20 CD56 Klon UCHT1 RMO52 J3-119 B9E9 N901 Izotyp IgG1mouse IgG2a mouse IgG1mouse IgG2a mouse IgG1mouse Další možnost, jak stanovovat dendritické buňky, jsou kombinace jednotlivých monoklonálních protilátek nebo jejich koktejly. Obj. číslo Popis Fluorochrom Počet testů Klon A07405 CD14+16-FITC / CD85k-PE / CD33-PC5 FITC-PE-PC5 50 RMO52+3G8/ZM3.8/D3HL60 A07412 CD14+16-FITC / CD85k-PE / CD123-PC5 FITC-PE-PC5 50 RMO52+3G8/ZM3.8/SSDCLY107D2 12

Principy a instrumentace

Principy a instrumentace Průtoková cytometrie Principy a instrumentace Ing. Antonín Hlaváček Úvod Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s.

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Obsah. Základní identifikační údaje. 2 Orgány Společnosti. 3 Profil Společnosti. 4 Dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.. 5 Zpráva o činnosti

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře. Barbara Kubešová

Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře. Barbara Kubešová Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře Barbara Kubešová Národní Tkáňové Centrum, a.s. vyvíjí a vyrábí léčivé přípravky pro Advancedtherapiesa zpracovává tkáně a buňky

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Konstrukce a výroba speciálních optických dielektrických multivrstev pro systémy FluorCam Firma příjemce voucheru

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), pro veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV BIOCEV ZÁKLADNÍ ÚDAJE 400 výzkumných pracovníků 200 studentů 5 výzkumných programů 54 výzkumných skupin 5 moderních

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav úspěšně dokončil realizaci dvou investičních projektů s využitím prostředků z Operačního

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně Petr Lesný Co student medicíny ve škole nezíská Praktické dovednosti Empatii Schopnost práce s informacemi Lékařská informatika Schopnost

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod.

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. Od 1.1.2014 DYNEX jediným OFICIÁLNÍM (autorizovaným) distributorem společnosti

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - cytometry

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - cytometry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s podmínkami pro zadávání veřejných zakázek v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj

Více

Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií

Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií 1) Použití validovaných kitů od výrobce značka CE/IVD 2) Home made metoda s vlastní (laboratoří

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům v souladu s 49 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k veřejné zakázce

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Jaroslav Hrabák Téma jednání 1. Nepodkročitelná minima vybavení molekulárněmikrobiologické laboratoře Schválení dokumentu 1. Vzdělávání v molekulární

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Výborný přístroj, výborné výsledky Fragmentační analyzátor je automatizovaný kapilárový systém s CE značkou

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Společnost NIKON ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV ČR zahájila v úterý 21. ledna

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

strojů umožň lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová, RNDr. Iva Burešová, Drahomíra Kyjovská

strojů umožň lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová, RNDr. Iva Burešová, Drahomíra Kyjovská Možnosti a změny při p i zpracování vzorků kostní dřeně po aktivaci přístrojp strojů umožň žňujících ch selekci MM buněk k ve vysoké čistotě i při p i minimáln lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více