Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky"

Transkript

1 Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, Mgr. Martin Hančl Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Mgr. Jan Stoss, člen rady, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice Ing. Jan Vaněk, člen rady Šárka Votánková Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. ke smlouvě o užívání autorských práv Tomáš Jubánek, 7920 schváleno 61 *** (grafický návrh Novin Prahy 2) člen zastupitelstva 2. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru a povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily 3. k vydání povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti INGBAU CZ s.r.o. 4. k uzavření nájemní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Praha Královské Vinohrady 5. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru pro vzpomínkovou akci pořádanou Nadačním fondem obětem holocaustu Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 7926 schváleno schváleno schváleno schváleno 65 1

2 6. ke studii "Zklidnění Severojižní magistrály (SJM) v úseku Rumunská Bolzanova zpracovanou firmou SATRA, spol. s r.o., a předloženou Útvarem rozvoje hl. města Prahy 7. *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 2/2009 Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 8. k organizačním změnám Jana Černochová, starostka 9. k dodatku k mandátní smlouvě na správu a údržbu nemovitosti v oblasti školství 10. ke jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu a podlimitním veřejným zakázkám na akce školských zařízení, sociální péče a azylového bydlení hrazených v rámci rozpočtu kapitálových a běžných výdajů městské části Praha ke jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu a podlimitním veřejným zakázkám na akce hrazené v rámci rozpočtu a zdaňované činnosti městské části Praha k vypsání výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu (rekonstrukce výtahů) 13. k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Havlíčkovy sady - nultá etapa revitalizace 15. k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní obsahující souhlas s dotčením pozemku parc. č. 851, k. ú. Vinohrady, stavbou podzemních garáží na pozemcích parc. č. 853 a parc. č. 854, oba k. ú. Vinohrady 16. *** 17. *** k žádosti o prominutí zaplacení náhrady nákladů řízení k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě bytové jednotky č. 0791/2008 PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce 7959 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 77 2

3 18. k výroční zprávě o činnosti městské části Praha 2 v oblasti poskytování informací za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 19. ke Směrnici Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 20. k financování a realizaci obnovy chodníků na území městské části Praha 2 na rok ke Směrnici Rady městské části Praha 2 k evidenci majetku 22. k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 společnosti PCS spol. s r.o. 23. k odvolání a jmenování člena komise rozvoje Rady městské části Praha k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok přesun finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů 25. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 26. *** ke splátkové dohodě č. 1/ k podání výpovědi smlouvy o poskytování ochranných bezpečnostních služeb starostky Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Ing. Karel Chramosil, člen rady Zdeňka Šimonová, tajemnice Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 7878 schváleno schváleno odročeno 7794 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 86 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 28. k provedenému internímu auditu Jana 7893 vzato na vědomí Černochová, starostka 29. k odpovědi na dopis PhDr. Voglové ze Jana 7944 vzato na vědomí dne Černochová, starostka 30. k poskytnutí účelové neinvestiční dotace hl.m. Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2009 městské části Praha 2 PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 7917 vzato na vědomí 3

4 31. k ukončení smlouvy o dlouhodobém pronájmu prostor na Novoměstské radnici 32. k doplnění společností na vlastní žádost do databáze pro výběrová řízení zajišťovaná odborem majetku a investic do Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 7923 vzato na vědomí 7896 vzato na vědomí Starostka zahájila 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:13 hodin. Radní schválili hlasováním (5:0:0) zápis z 3. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byl zařazen bod č. 27 a takto doplněný program radní hlasováním (5:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. ke smlouvě o užívání autorských práv (grafický návrh Novin Prahy 2) *** Předkladatelé : Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o užívání autorských práv s MgA. Martinem Bradáčkem. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru a povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru občanskému sdružení Svoboda zvířat Plzeň pro uspořádání akce "Evropská veřejnost za záchranu tuleňů" dne od 10:00 do 19:00 hodin. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vydání povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti INGBAU CZ s.r.o. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním povolení k vjezdu do Havlíčkových sadů na období společnosti INGBAU CZ s.r.o., která zajišťuje realizaci rekonstrukce Pavilonu a objektu Dolní Landhauska. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk, Ing. arch. 4

5 Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Praha Královské Vinohrady Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na stavbu komunikace na pozemku parc. č. 228/1 a na pozemku parc. č. 4124/2, oba k. ú. Vinohrady, s Tělocvičnou jednotou Sokol Praha Královské Vinohrady. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru pro vzpomínkovou akci pořádanou Nadačním fondem obětem holocaustu Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru Nadačnímu fondu obětem holocaustu, který dne uspořádá vzpomínkovou akci na uctění obětí holocaustu. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke studii "Zklidnění Severojižní magistrály (SJM) v úseku Rumunská Bolzanova zpracovanou firmou SATRA, spol. s r.o., a předloženou Útvarem rozvoje hl. města Prahy Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada nesouhlasila se studií "Zklidnění Severojižní magistrály (SJM) v úseku Rumunská - Bolzanova". Rada konstatovala zásadní námitky městské části Praha 2 dle bodu II. tohoto usnesení a žádá Útvar rozvoje hl. města Prahy o zpracování a projednání komplexního návrhu řešení omezení zatížení Severojižní magistrály v celém rozsahu, který by byl součástí nově zadané studie komplexního systémového řešení regulace dopravy v centrální části Prahy pro celé širší území uvnitř městského okruhu. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 2/2009 5

6 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 2/2009 dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k organizačním změnám Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila změnu organizační struktury Úřadu městské části Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení a pověřila s účinností od paní Mgr. Miluši Bromovou vedením odboru matrik. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku k mandátní smlouvě na správu a údržbu nemovitosti v oblasti školství Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila uzavření dodatku č. 1/2009 k mandátní smlouvě na správu a údržbu nemovitosti v oblasti školství mezi městskou částí Praha 2 a Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu a podlimitním veřejným zakázkám na akce školských zařízení, sociální péče a azylového bydlení hrazených v rámci rozpočtu kapitálových a běžných výdajů městské části Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada jmenovala stálou komisi pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu a podlimitním veřejným zakázkám na akce školských zařízení, sociální péče a azylového bydlení hrazených v rámci rozpočtu kapitálových a běžných výdajů městské části Praha 2 dle Směrnice Rady městské části Praha 2 k zadávání veřejných zakázek ze dne , článek 9, odst. 1 ve složení dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 6

7 Usnesení č ke jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu a podlimitním veřejným zakázkám na akce hrazené v rámci rozpočtu a zdaňované činnosti městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila usnesení RMČ č. 43 ze dne a jmenovala stálou komisi pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu a podlimitním veřejným zakázkám na akce hrazené v rámci rozpočtu a zdaňované činnosti městské části Praha 2 dle Směrnice Rady městské části Praha 2 k zadávání veřejných zakázek ze dne , článek 9, odst. 1 ve složení dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu (rekonstrukce výtahů) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu I. tohoto usnesení a jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výběrového řízení k podání nabídek na veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Havlíčkovy sady - nultá etapa revitalizace Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Havlíčkovy sady - nultá etapa revitalizace. Vítězem se stala společnost Trees s.r.o. 7

8 Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní obsahující souhlas s dotčením pozemku parc. č. 851, k. ú. Vinohrady, stavbou podzemních garáží na pozemcích parc. č. 853 a parc. č. 854, oba k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, jejímž obsahem je závazek vlastníků pozemků parc. č. 853 a parc. č. 854, oba k. ú. Vinohrady, pronajmout v budoucnu část těchto pozemků městské části Praha 2 za účelem provozování dětského hřiště využívaného Centrem sociálních služeb Praha 2 spolu se souhlasem městské části Praha 2 s dotčením části pozemku parc. č. 851, k. ú. Vinohrady, stavbou podzemních garáží probíhajících na výše uvedených pozemcích v soukromém vlastnictví. Ředitel Centra sociálních služeb Praha 2 Mgr. Petr Švácha je o celé záležitosti informován. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádosti o prominutí zaplacení náhrady nákladů řízení *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada nesouhlasila s prominutím zaplacení náhrady nákladů soudního řízení dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě bytové jednotky č. 0791/2008 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě bytové jednotky č. 0791/2008 a uložila Ing. Paluskovi a Mgr. Burešovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výroční zprávě o činnosti městské části Praha 2 v oblasti poskytování informací za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 8

9 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila výroční zprávu o činnosti městské části Praha 2 v oblasti poskytování informací za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke Směrnici Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila s účinností od aktualizované znění Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k financování a realizaci obnovy chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2009 Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada tento návrh usnesení odročila. 21. ke Směrnici Rady městské části Praha 2 k evidenci majetku Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada schválila s účinností od aktualizované znění Směrnice Rady městské části Praha 2 k evidenci majetku, schválené usnesením RMČ č. 637 ze dne Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 společnosti PCS spol. s r.o. Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uzavřením "Smlouvy o podmínkách užívání prostor v budově Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20" se společností PCS spol. s r.o. na termín od 8:00 do 17:00 hodin. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, 9

10 Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odvolání a jmenování člena komise rozvoje Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada odvolala pana Františka Laubeho z komise rozvoje Rady městské části Praha 2 a jmenovala pana Tomáše Justa členem komise rozvoje Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok přesun finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok přesun finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-6 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke splátkové dohodě č. 1/2009 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkové dohody č. 1/2009 dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 10

11 27. k podání výpovědi smlouvy o poskytování ochranných bezpečnostních služeb Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Usnesení č. 85 Rada schválila podání výpovědi smlouvy o poskytování ochranných bezpečnostních služeb uzavřené se spol. Abattage & Pearl s.r.o., jejímž předmětem bylo zajištění ochranné bezpečnostní služby v domě čp. 736, Sázavská 1, Praha 2. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

12 USNESENÍ č. 61 ze dne ke smlouvě o užívání autorských práv (grafický návrh Novin Prahy 2) Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 12

13 USNESENÍ č. 62 ze dne k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru a povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru občanskému sdružení Svoboda zvířat Plzeň, Koterovská 84, Plzeň, IČ , pro uspořádání akce "Evropská veřejnost za záchranu tuleňů" v pátek od 10:00 do 19:00 hodin. Na ploše 9 m2 zde bude stát stan s informačními materiály 2. s povolením vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily pro automobil IVECO RZ ALC s integrovanou promítací aparaturou, který zde bude po dobu akce parkovat 3. s povolením vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily pro osobní automobil RZ PJE s informačními materiály, který vyloží a naloží náklad a parkovat zde nebude u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 13

14 USNESENÍ č. 63 ze dne k vydání povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti INGBAU CZ s.r.o. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s vydáním povolení k vjezdu do Havlíčkových sadů na období společnosti INGBAU CZ s.r.o., IČ , která zajišťuje realizaci rekonstrukce Pavilonu a objektu Dolní Landhauska. Vzhledem k složitosti zakázky a zkrácení termínu realizace je třeba další jedno přenosné povolení u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 14

15 USNESENÍ č. 64 ze dne k uzavření nájemní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Praha Královské Vinohrady RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s uzavřením nájemní smlouvy na stavbu komunikace na pozemku parc. č. 2281/1 o výměře 315 m2 a na pozemku parc. č. 4124/2 o výměře 523 m2, oba k. ú. Vinohrady, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení s Tělocvičnou jednotou Sokol Praha Královské Vinohrady, Polská 2400/1a, Praha 2, , IČ Roční nájem činí ,- Kč u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 15

16 USNESENÍ č. 65 ze dne k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru pro vzpomínkovou akci pořádanou Nadačním fondem obětem holocaustu RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru Nadačnímu fondu obětem holocaustu, Maiselova 18, Praha 1, IČ , který v úterý na 100 m2 uspořádá vzpomínkovou akci na uctění obětí holocaustu. Část záboru - 25 m2 tvoří stan, 15 m2 stoly s knihovničkou. Mezi 14:00-17:00 hodinou zde budou jako každoročně významní hosté i občané do mikrofonu číst jména obětí šoa 2. s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu osobním automobilům, které přivezou a odvezou materiál, nebudou zde parkovat u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 16

17 USNESENÍ č. 66 ze dne ke studii "Zklidnění Severojižní magistrály (SJM) v úseku Rumunská Bolzanova zpracovanou firmou SATRA, spol. s r.o., a předloženou Útvarem rozvoje hl. města Prahy RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. nesouhlasí II. 1. se studií Zklidnění Severojižní magistrály (SJM) v úseku Rumunská Bolzanova zpracovanou firmou SATRA, spol. s r.o., a předloženou Útvarem rozvoje hl. města Prahy k o n s t a t u j e 1. tyto zásadní námitky městské části Praha 2: 1.1. městská část požaduje nejprve navrhnout a projednat účinný koncept regulace dopravy v centrální části Prahy související s podmínečnými úpravami v rámci širšího území hl. města a dopravního skeletu hl. města Prahy 1.2. předložený návrh neřeší problematiku SJM komplexně a je řešením pouze vytrženého a omezeného úseku, bez jasného celkového řešení omezení dopravní zátěže celé centrální části hl. města uvnitř městského okruhu rozpracovaného a prověřeného ve všech dopadech a souvislostech 1.3. řešená část není v souladu ani s názvem studie a neřeší odstranění nejpalčivějšího problému v Praze 2 v oblasti I. P. Pavlova 1.4. návrh nezohledňuje a neřeší nárůst dopravy na SJM vzrůstající s nově realizovanou a připravovanou rozvojovou zástavbou podél SJM na Pankráci, v Karlíně, Holešovicích a v oblasti Masarykova nádraží 1.5. pro zdroje a cíle automobilové dopravy městský okruh ani po svém dokončení nepředstavuje řešení a náhradní variantu místo trasy SJM přes Prahu návrh nedokládá, že navrhovaným řešením dojde k omezení exhalačního a hlukového zatížení hustě zastavěného území mezi Nuselským mostem a Žitnou ulicí na stupeň, který by se alespoň blížil zákonným limitům 1.7. návrh neřeší ochranu území Pražské památkové rezervace a navazujících památkových zón před nárůstem dopravního zatížení, naopak výrazným omezením jednoduchého přímého spojení SJM s Vinohradskou ulicí ve směru od Nuselského mostu přivádí významné zvýšení dopravní zátěže do vinohradské památkové zóny, zejména 17

18 III. IV. ž á d á ulic Rumunské, nám. Míru, Italské a Anglické a na navazující již dnes dopravně, hlukově a exhalačně přetížené komunikace 1.8. návrh zakládá v klasické uliční síti neměstské technické řešení, které je pro tvar a funkční význam hlavní městské uliční sítě nepatřičné a vytváří novou urbanistickou bariéru v centrální části města, okolí Muzea, Státní opery a předprostoru hlavního nádraží hlavního města Prahy 1.9. návrh stejně jako rozpracovaný koncept územního plánu rezignuje na řešení omezení západo východního směru průjezdu automobilů přes Prahu 2 a na nutnost návrhu dalšího komunikačního propojení Prahy 4 a Prahy 5 v území mezi Palackého a Barrandovským mostem 1. Útvar hl. města Prahy o zpracování a projednání komplexního návrhu řešení omezení zatížení SJM v celém rozsahu, který by byl součástí nově zadané studie komplexního systémového řešení regulace dopravy v centrální části Prahy pro celé širší území uvnitř městského okruhu; tato nově komplexně zadaná studie je nezbytným a chybějícím účinným podkladem pro tvorbu a projednání zpracovávaného konceptu nového územního plánu Prahy u k l á d á 1. o tomto usnesení informovat Útvar rozvoje hl. města Prahy a Odbor územního plánu Magistrátu hl. města Prahy K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Petra Šandová Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 18

19 USNESENÍ č. 67 ze dne k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 2/2009 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 19

20 USNESENÍ č. 68 ze dne k organizačním změnám RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje II. III. 1. změnu organizační struktury Úřadu městské části Praha 2 takto: 1.1. s účinností ke dni ruší "oddělení matrik" v odboru správních agend 1.2. s účinností ke dni zřizuje "odbor matrik" 2. změnu organizačního řádu Úřadu městské části Praha 2, přílohy č. 1 Organizačního řádu a přílohy č. 2 Organizačního řádu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 3. změnu Podpisového řádu Úřadu městské části Praha 2 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení p o v ěřuje 1. s účinností od paní Mgr. Miluši Bromovou vedením odboru matrik u k l á d á 1. provést personálně-právní opatření ve smyslu bodu I. 1.1 a II. tohoto usnesení K realizaci: Zdeňka Šimonová, tajemnice Termín: vypsat výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího odboru matrik Předkladatel: Jana Černochová, starostka K realizaci: Zdeňka Šimonová, tajemnice Termín:

21 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 68 ze dne I. Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 2 1) V článku 3 (organizační struktura): a) v odboru správních agend se ruší text odd. matrik, b) doplňuje se text odbor matrik. II. Změna Přílohy č. 1 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 2 1) Dosavadní body č. 9 až 14 se přečíslovávají na body č. 10 až 15 1) Doplňuje se bod č. 9 ve znění: 9. Odbor matrik Postavení a působnost odboru (1) Odbor matrik je odborem ÚMČ zřízeným pro odvětví vnitřní správy. (2) Ve věcech samostatné působnosti nevykonává odbor matrik žádnou agendu. (3) Ve věcech přenesené působnosti je odbor matrik zřízen pro výkon státní správy v odvětví všeobecné vnitřní správy. III. Změna Přílohy č. 2 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 2 1) Doplňuje se text ve znění: Odbor matrik Postavení a působnost odboru (1) Odbor matrik je odborem ÚMČ zřízeným pro odvětví vnitřní správy. (2) Ve věcech samostatné působnosti nevykonává odbor matrik žádnou agendu. (3) Ve věcech přenesené působnosti je odbor matrik zřízen pro výkon státní správy v odvětví všeobecné vnitřní správy. Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti ÚMČ Odboru matrik se nestanovuje náplň činnosti v samostatné působnosti Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti ÚMČ Odboru matrik se stanovuje náplň činnosti v přenesené působnosti s tímto zaměřením: 21

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 02.04.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou dle Směrnice Městské části Praha Zbraslav č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 18 odst. 5 dle

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více