Vybíráme z obsahu. ekonomické vzdělání na dobré adrese. Rozhovor s profesorem Fraitem. Jak se studuje MBA studentům? Manažerem nanečisto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybíráme z obsahu. ekonomické vzdělání na dobré adrese. Rozhovor s profesorem Fraitem. Jak se studuje MBA studentům? Manažerem nanečisto"

Transkript

1 ekonomické vzdělání na dobré adrese III. ČÍSLO, LISTOPAD 2009 DISTRIBUCE ZDARMA ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA Vybíráme z obsahu Rozhovor s profesorem Fraitem Jak se studuje MBA studentům? Manažerem nanečisto Jak na talenty?

2 Kde: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava Kdy: únor 2010 Cíl konference: Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorského studia XII. ročník mezinárodní konference Záštitu nad konferencí převzala prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, děkanka Ekonomické fakulty Odborné sekce konference: Ekonomie Podniková ekonomika Management Marketing a obchod Právo Finance Veřejná ekonomika Manažerská informatika Systémové inženýrství Jednacími jazyky jsou: čeština, slovenština, angličtina Příspěvky prochází před publikováním odbornou recenzí, kterou zajišťuje programový výbor konference. Z recenzovaných příspěvků účastníků bude vydáno CD s příslušnými příspěvky. Nejlepší příspěvky budou zahrnuty do posuzovacího procesu pro publikování ve vědeckém časopise EkF VŠB-TUO Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. Po přednesení příspěvků obdrží účastníci konference certifi kát o prezentaci. Termín zaslání přihlášky: 10. ledna 2010 Termín zaslání příspěvku: 10. ledna 2010 Termín úhrady poplatku: 10. ledna 2010 Více informací naleznete na: Výše konferenčního poplatku činí: CZK / 40 EUR V případě neúčasti se poplatek nevrací.

3 Editorial Je dvacet let krátké či dlouhé období? Nejsem ani matematik, ani historik, ani sociolog, takže odpověď nechávám na laskavém čtenáři Student v listopadu 1989 patří mezi 10 % z populačního ročníku, který byl přijat ke studiu; má možnost si na Ekonomické fakultě vybrat ze tří oborů Ekonomika průmyslu, Národohospodářské plánování a Systémové inženýrství; kromě odborných přednášek navštěvuje přednášky a cvičení z marxisticko-leninské fi lozofi e, vědeckého komunismu či dějin komunistického hnutí; přednášky si zapisuje do sešitu, s obtížemi stíhá zapisovat, co přednášející píše na tabuli křídou; informace čerpá především ze studovny nebo knihovny; diplomovou práci píše na psacím stroji a překlepy opravuje pomocí zmizíku; komunikuje s vyučujícími osobně; na zkoušky se hlásí zápisem do seznamů uveřejněných na nástěnce; chodí na vojenskou katedru, aby si zkrátil prezenční vojenskou službu o rok; oslovuje pedagogy soudruhu docente nebo soudruhu profesore; koupí si oběd v menze za 2,60 Kčs a pak si zajde do hospody na pivo za 1,70 Kčs; chodí na schválené americké fi lmy do kina Vesmír; o prázdninách absolvuje povinnou brigádu u významného zaměstnavatele, pak za poctivě vydělané peníze odjede na Zemplínskou Šíravu či k Balatonu nebo shání bony, aby si mohl koupit vyhlédnuté džíny v Tuzexu. Student v listopadu 2009 patří mezi 60 % z populačního ročníku, který byl přijat ke studiu; má možnost si na Ekonomické fakultě vybrat ze 17 bakalářských a 16 magisterských oborů; navštěvuje přednášky a cvičení z marketingu, managementu či evropské integrace; přednášky si zapisuje do vlastního notebooku nebo si dělá poznámky do materiálů, které si stáhnul ze systému Moodle; může absolvovat jeden nebo více semestrů studia v zahraničí s uznáním absolvovaných předmětů; informace čerpá převážně z internetu, kde je knihovna nebo studovna zpravidla ani neví; bakalářskou nebo diplomovou práci píše na vlastním počítači v plnobarevném provedení; na zkoušky se přihlašuje elektronicky prostřednictvím systému EDISON; ruší přednášejícího vyzváněním mobilního telefonu; chodí (nechodí) na přednášky do Vesmíru; během roku pracuje na poloviční (celý) úvazek u vybraného zaměstnavatele a o prázdninách za poctivě vydělané peníze odjede do libovolně vybrané země; si může přečíst tento editorial ve fakultním časopise Sokolská 33. Toto číslo vyšlo díky laskavé podpoře: Vojtěch Spáčil Obsah Lidé 4 Rozhovor s profesorem Fraitem 8 Vedoucí, jak je neznáte 14 Manažerem nanečisto, ale dočista první 10 Diář Z příštího čísla Rozhovor s designovaným rektorem Den otevřených dveří na fakultě Oblíbená rubrika Jak se studuje? pokračuje Big 4 aneb Velká čtyřka Logický koutek Sokolská 33 Časopis EkF VŠB-TUO Vydavatel Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Sokolská třída Ostrava Editor Vojtěch Spáčil Zrcadlo 16 Jak se studuje MBA studentům? Uzávěrka 11. listopadu 2009 Příští číslo vyjde 14. prosince 2009 Copyright 2009 ISSN V centru zájmu 20 Jak na talenty? DO PRAXE!!! Kavárna 22 LOGICKÝ KOUTEK setkání první 23 Kdo z koho? Redakce Tereza Baroňová, Jana Bitomská, Martina Hoďáková, Simona Janíková, Petr Jonák, Tereza Kolářová, Martin Konušík, Petra Krbová, Aleš Lokaj, Helena Marková, Jiří Matoulek, Eva Mináriková, Tereza Navrátilová, Tereza Pudlová, Marek Stráňavský Fotograf Jiří Zerzoň, Jolana Dzurinová Grafický design, produkce Radoslav Duračka MD Communications, s.r.o. 3

4 Rozhovor Vojtěch Spáčil Prof. Dr. Ing. Jan Frait Tento rozhovor započal jednu deštivou prázdninovou sobotu v rodinném domě v Lysé nad Labem, kam se Honza po osmileté pražské anabázi s rodinou uchýlil. Předstírat vykání v rozhovoru je vzhledem k tomu, že se s Honzou známe více než dvacet let, zbytečné. Studium na Ekonomické fakultě jsi dokončil těsně před sametovou revolucí. To jsi asi nestudoval tu pravou ekonomii? Bohužel či bohudík jsem nestudoval žádnou ekonomii. Po ukončení studia na fakultě jsem měl možná slušné znalosti o různých hudebních proudech, ale z hlediska znalostí ekonomie jsem byl nepopsanou tabulí. Jak došlo k tomu, že jsi se po krátké pauze vrátil na fakultu jako odborný asistent? Došlo k tomu do značné míry náhodou. V roce 1990, kdy jsem chtě nechtě musel začít pracovat, byl v ekonomice značný chaos a po nějakou dobu se špatně hledalo zaměstnání i se slušnou znalostí angličtiny. A jelikož jsem měl rád společenské vědy, na základě informací od sestry, která v té době působila na nově vzniklé katedře ekonomie, jsem se přihlásil do konkurzu na asistenta této katedry. Do Ostravy jsem se s těžkým srdcem vrátil z Prahy, ale nikdy jsem toho nelitoval. Pokud vím, tak jsi prvním absolventem doktorského studia, který získal nově zavedený titul Dr. Opravdu máš na diplomu pořadové číslo 001? Diplom s tímto pořadovým číslem skutečně mám. Lze to interpretovat také tak, že jsem sehrál úlohu pokusného zvířete při budování doktorských studií na naší fakultě. Snad z toho měla i druhá strana nějaký prospěch. Životopis dosud pedagog EkF VŠB-TU Ostrava dosud vedoucí týmu analýz finanční stability České národní banky člen bankovní rady České národní banky prezident České společnosti ekonomické profesor v oboru Ekonomická teorie na EkF VŠB-TU Ostrava (2002) habilitace v oboru Ekonomická teorie na EkF VŠB-TU Ostrava (1998) absolvent doktorského studia oboru Ekonomie na EkF VŠB-TU Ostrava (1995) absolvent oboru Ekonomika průmyslu na EkF VŠB-TU Ostrava (1988) dosud editor, šéfredaktor a zase editor časopisu Czech Journal of Economics and Science Kde hledat kořeny toho, že Tě začala ekonomie zajímat tak, že jsi jí věnoval podstatnou dobu? Rozsah Tvých publikačních aktivit je pověstný. V první polovině 90. let byla katedra ekonomie velmi inspirujícím pracovištěm. Sešli se tam pedagogové, kteří něco věděli o skutečné západní ekonomii, měli svou práci rádi a preferovali akademický rozvoj před krátkodobými finančními projekty. Stovky hodin diskusí s Poloučkem, Kulhánkem, Jurečkou, Varadzinem, Spáčilovou a dalšími měly silně motivační efekt. A jelikož rád a snad docela dobře píšu, práce na publikacích byla spíše zábavou než prací. Které ze svých publikací si vážíš nejvíce? Možná tak trochu paradoxně za své nejlepší dílo považuji obyčejná skripta Mezinárodní peněžní teorie z roku To byla na danou dobu určitě výjimečná učebnice a dodnes mě mrzí, že jsem nikdy nenašel čas k její aktualizaci. Z dnešního pohledu je poctivou prací určitě také monografie Kapitálové toky a měnové kursy v globalizované ekonomice, kterou jsme ke konci 90. let napsali s Lubošem Komárkem. Co Ti dala první zahraniční stáž ve švédské bance a jak ses na ni dostal? V roce 1991 jsem vyjel přes AIESEC na pár měsíců na stáž do švédské banky Gotabanken. Díky stáži jsem pochopil, jak funguje normální ekonomika. Pochopil jsem také, jak kombinace špatné měnové politiky a nefunkčního bankovního dohledu může přispět ke kolapsu celého bankovního sektoru. Brzy po mém odjezdu banka zbankrotovala, jsem si jist, že ne mou vinou. V době mé stáže banka na jedné straně bezvadně fungovala, ale na straně druhé v ní byla kvůli špatným hypotékám nálada jako ke konci Smrti v Benátkách. Vzpomínám si také na náš společný návrat z prvního dlouhodobého studijního pobytu z Keele University (Velká Británie) v roce Nemůžu nevzpomenout, kolik nakoupených knih se Ti nakonec vešlo do Tvého objemného hokejového zavazadla. Neříkej mi, že jsi všechny ty knihy stačil někdy přečíst? Lhát se nemá určitě jsem řadu z nich nepřečetl. Navíc v posledních deseti letech knihy nečtu vůbec. Stejně tak čtu minimálně teoretické příspěvky (papery). Mou prací je studovat policy dokumenty a aktu ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

5 Rozhovor Jan Frait ální analýzy. V posledních týdnech jsou to do značné míry dokumenty týkající se nové evropské regulace dohledu nad finančními trhy. To je hodně těžké čtení. Jsi držitelem ocenění Mladý ekonom roku 1995, který uděluje Česká společnost ekonomická. Jak je možné, že Ekonomická fakulta VŠB-TU získala v letech hattrick a třikrát během čtyř let získali tuto cenu doktorandi nebo asistenti z Ekonomické fakulty? Odpověď není složitá. Polouček, Kulhánek a následně snad i já jsme vybudovali silnou ostravskou školu měnové teorie, která byla schopna oslovit i talentované studenty jako Luboš Komárek, Viktor Kotlán nebo Martin Melecký. Občas se všichni sejdeme v Praze u piva a nostalgicky vzpomínáme. S nadějí, že se na stará kolena jako profesoři v akademickém prostředí zase sejdeme. V roce 2000 došlo k zásadnímu zlomu ve Tvé kariéře a akademickou funkci proděkana jsi vyměnil za členství v bankovní radě České národní banky. Není úplně typické být jmenován do této funkce z akademické sféry, nadto ještě z Ostravy. Jak se ti to podařilo? Jde o poměrně složitou a v některých aspektech i trochu mystickou historku, Úspěchy absolventů EkF VŠB-TUO Soutěž Mladý ekonom roku a cena Karla Engliše jsou každoročně vyhlašovány Českou ekonomickou společností pro vysokoškolské studenty do 30 let. Englišova cena 2000 Martin Melecký 2001 Martin Melecký kterou občas u sklenky na požádání převyprávím. Když to hodně zkrátím, prezident Havel mě zařadil do skupiny kandidátů ve velmi dramatické době na základě doporučení některých pražských ekonomů. Někteří kandidáti z této skupiny neměli zájem do rozbouřených vod vstoupit a někteří někomu hodně vadili. Já jsem zájem měl a vadil jsem jen těm, kteří v dané době ztratili možnost do toho mluvit. Mladý ekonom roku místo Jan Frait místo Luboš Komárek místo Luboš Komárek místo Viktor Kotlán místo Martin Macháček místo Martin Melecký místo Martin Melecký místo Mariola Pytlikova Předpokládám, že Tvůj nástup jako člena bankovní rady do ČNB nebyl bezproblémový. Dokážu si představit, že mnozí z pracovníků ČNB se viděli na Tvém místě? Nástup do banky byl hodně hektický, mírně chaotický a panovala tak trochu spiklenecká nálada. Tehdejší tlak z politické sféry měl pozitivní efekt jak se říkalo na vojně, kolektiv se stmelil. Takže já na tu dobu vzpomínám rád a při vzpomínkách se docela dobře bavím. Co bylo Tvou hlavní náplní jako člena bankovní rady? Bankovní rada ČNB rozhoduje kolektivně, takže hlavní náplní je rozhodování téměř o všem od výběru motivů na pamětních mincích, přes obsah sekundární legislativy až po nastavení měnově politických sazeb. Kromě toho má každý člen bankovní rady určité agendy, na jejichž fungování dohlíží. Já jsem se několik prvních let musel stát expertem na oblast peněžního oběhu a platebního styku. A poslední dva roky jsem se za odměnu plně věnoval měnové politice. Pamatuji si, že ses v době, kdy jsi měl na starost agendu peněžního oběhu, stal hrobařem desetníků a dvacetníků. Jaké byly důvody pro tento krok? Určitě jsem nebyl první, kdo s nápadem na zrušení této drahé hračky přišel, ale docela efektivně jsem ho podporoval. Jednu dobu to vypadalo, že zrušení nepůjde zrealizovat kvůli zákonu o DPH. Zeptal jsem se, který paragraf zákona mají daňoví experti na mysli a najednou samozřejmě žádný neexistoval. O pár dní později jsem v Bruselu potkal guvernéra slovenské centrální banky, který si začal stěžovat, že oni, na rozdíl od nás, drobné mince nemohou zrušit kvůli zákonu o DPH. Tak jsem mu poradil, ať se zeptá podobně, a tím pádem jsem snad přispěl také ke zrušení slovenských drobných. Od té doby vím, že účetní a daňoví experti jsou těžcí fundamentalisté. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 5

6 Rozhovor Jan Frait Jak vlastně vypadá zasedání bankovní rady? Obecně existují dva typy jednání měnové a neměnové. Měnové jednání (za mého působení probíhalo každý měsíc, v současnosti jednou za šest týdnů) je sofistikovaná expertní diskuse s rozsáhlou rozpravou o vývoji ekonomiky. Neměnové jednání je mnohahodinové sezení manažerského typu, na němž se projednává pestrá směs zajímavých i nepříliš vzrušujících materiálů a témat. Říká se, že centrální bankéři se dělí na jestřáby a hrdličky. Co to znamená? A k jaké skupině jsi patřil Ty? Já jsem byl analytiky a médii snadno identifikován jako hrdlička. Byl jsem otevřeným zastáncem nízkých sazeb. Ne z toho důvodu, že bych to považoval za obecně ideální politiku, ale v tehdejším globálním měnovém prostředí jsem to vnímal jako secondbest policy, tedy jako menší zlo. Podrobněji jsem to vysvětlil například ve své přednášce na OECD Fóru v červnu 2008, kterou lze dohledat na webu ČNB. Jak to vypadá s Tvou publikační aktivitou nyní? Už téměř deset let jsem úředníkem a bohužel nemám čas psát akademické texty. Stále toho píšu docela hodně, ale většina textů není určena pro čtenáře mimo centrální banku. Většinou samozřejmě nejde o nějaké tajné materiály, ale o analýzy k rozhodování. Po skončení šestiletého funkčního období člena bankovní rady jsi v ČNB zůstal. Jakou pozici nyní zastáváš? Má pozice má hodně dlouhý a pro nezasvěcené nepříliš srozumitelný název náměstek ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability. Při styku se zahraničím používám jednoduché označení Head of financial stability. To říká, že vedu poměrně malý tým expertů, jejichž úkolem je identifikovat rizika vzniku krizových jevů v domácím finančním systému nebo když vznikne finanční krize v zahraničí, jak se od ní příliš nenakazit. Viditelným výsledkem mého týmu je docela populární dokument s názvem Zpráva o finanční stabilitě. Říkáš, že úkolem Vašeho oddělení je identifi kovat rizika fi nanční krize. Proč tak málo ekonomů předvídalo vznik krize? Názor, že krizi předvídala jen hrstka ekonomů, považuji za čistý mýtus. Za prvé, vždy existuje velká skupina lidí, kteří říkají, že co nevidět přijde velká krize. Ale i v seriózní rovině se už od 90. let v literatuře běžně diskutovalo, zda americké ekonomice nehrozí tvrdé přistání. V poslední dekádě bylo a je klíčovým tématem řady hospodářsko-politických setkání riziko pramenící z globálních nerovnováh. V letech před nástupem současné krize široké skupiny ekonomů spatřovaly velká rizika v rychlém růstu úvěrů nebo peněžní zásoby. Ve svých veřejných prezentacích z roku 2006 jsem často hovořil o akumulaci výrazných rizik pro světovou ekonomiku, neboť mezi centrálními bankéři to jednoduše bylo v té době velmi diskutované téma. Koneckonců i Zpráva ČNB o finanční stabilitě prezentovaná na jaře 2007 vyslala řadu varování a označila vývoj na českém trhu nemovitostí za počátek bubliny. Krize byly a zřejmě k nim bude docházet i v budoucnosti. Už v 90. letech jsi organizoval v Ostravě seminář na toto téma. O těch předchozích krizích se však většinou diskutovalo jen v odborných ekonomických kruzích. Čím je jiná ta současná krize, že o ní hovoří všichni? Především jde o skutečně velkou globální krizi, která zbořila řadu snů a nadějí ve vyspělých i v rozvíjejících se ekonomikách. Jsme vystaveni výjimečné míře nejistoty a dochází k zásadnímu přehodnocování dřívějších optimistických očekávání. A nyní si začínáme uvědomovat, že západní ekonomiky budou mít po krizi vysoce zadlužené až předlužené domácnosti, firmy i vlády. Tyto dluhy bude nutno platit. A to je prostě a jednoduše tvrdé přistání. Vím, že jsi vyhlašoval, že jsi totální nesportovec. Ale neříkej, že nemáš doma sadu golfových holí a nebojuješ s hendikepem. Nedovedu si představit sport, který by více ztělesňoval bankovní sektor. Za studentských časů jsem byl předsedou neformální recesistické skupiny, jejímž hlavním cílem bylo zrušit prorežimní akci zvanou československá spartakiáda. V roce 1990 se nám to jaksi podařilo a skupina zanikla. Ale i v bankovní radě jsem patřil do skupiny nesportovců a sadu golfových holí nevlastním. Když mám čas, tak jezdím na kole Hrabalovým krajem v Polabí, v němž čas nadále zůstává tak trochu zastaven. Když už jsi zmínil Hrabala, mám pocit, že Vás spojuje i láska k pivu. To ještě platí? Za lásku bych to přímo neoznačil, ale mohu potvrdit, že mám k tomuto tradičnímu českému produktu nadále pozitivní vztah. Koneckonců i z toho důvodu, že oba mí rodiče delší či kratší dobu v pivovaru pracovali. Já jsem si nakonec vybral trochu jiný typ průmyslu, ale tak to už u nás na Moravě chodí ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

7 Rozhovor Jan Frait mých 5 kulturních nej TOP Koncert Oldřich Janota a Mozart K. Folkový kolotoč v roce 1983 v Ostravě magická událost, která mnohým změnila život TOP Hudební skupina Massive Attack. Je to TOP kapela manželky, takže další vysvětlování asi není zapotřebí Kapely jsem nikdy moc neadoroval, spíše individua. TOP CD (DVD, vinyl) v posledních měsících Van Morrison Astral Weeks Live nové koncertní provedení 40 let starého LP zúčastnění hrají, jako by jim šlo o život. TOP Kniha určitě něco ruského, dodnes mám silnou vzpomínku na výběr povídek Isaaka Babela Historie mého holubníku, neuvěřitelná kombinace přírody, kultury, krutosti a barbarství. TOP Film Postřižiny Co jiného se dá očekávat od člověka z pivovarnické rodiny, který bydlí v Hrabalově kraji? ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 7

8 Anketa Vojtěch Spáčil Vedoucí, jak je neznáte Opět jsme položili 10 stejných otázek nově jmenovaným vedoucím kateder a dalším představitelům fakulty. Doufejme, že Vás jejich odpovědi zaujmou, stejně jako tomu bylo v předcházejících číslech časopisu Sokolská 33. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. Vedoucí Laboratoře informačních technologií od roku Přednáší předměty Programování I. IV. a Distribuované systémy. 1. Pochopení funkcionalit různých hraček (odpověď nemusí být zcela přesná, usuzuji tak především z chování syna Štěpánka). 2. Oponentní rada projektu EDISON. 3. Neopakovatelnost interakce s posluchači. 4. Skromnost, obětavost, čestnost. 5. Dopravní prostředek pro rychlý a bezpečný návrat. 6. Neprofesionalita v práci. 7. Superpočítačové centrum National Laboratory v Los Alamos (v současnosti provoz nejvýkonnějšího superpočítače na světě). 8. Osobní počítač. 9. Informatikem (tj. tím, čím jsem). 10. Udělat jakýkoliv počítačový program blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví. Doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. Vedoucí katedry matematických metod v ekonomice od roku Přednáší předmět Statistika A. 1. Brigáda v podniku Romo Fulnek v rámci povinné tzv. letní aktivity studentů. Neustále nás kontrolovali, abychom nezvýšili normy. Pokud jde o první zaměstnání, asistentka na katedře matematiky a deskriptivní geometrie Hornicko-geologické fakulty VŠB. 2. Glosa mé babičky: Ja, ja, zapomnil vul, že tělatěm bul. (Jo, jo, zapomněl vůl, že teletem byl.) 3. Těší mě, když alespoň v některých očích zasvítí světýlko porozumění a poznání. Také mám ráda (inteligentní) studentský smysl pro humor, toho ale v poslední době rapidně ubylo. 4. Odvaha vyjádřit názor a stát si za ním, dodržování daného slova, pracovitost, důslednost, smysl pro humor. 5. Několik dobrých knížek, jídlo a pití na 14 dnů a zpáteční jízdenku. 6. Hloupost v kombinaci s přehnaným sebevědomím, případně ještě s hamižností. 7. V pěkném počasí pobyt na zahradě, spojený s lehkou prací. Jinak s pěknou knížkou. 8. Ty věci jsou tři: hodinky, lednička, pračka. 9. Čímkoliv, kde je prostor pro uplatnění vlastních nápadů. 10. Pohled do rozkvetlé zahrady, popovídání (zanadávání si) s přáteli. Ing. Boris Navrátil, CSc. Předseda akademického senátu fakulty od roku Přednáší předměty Hospodářská politika Evropské unie, Evropská unie B a Economics of European Integration. 1. Rýpání se v hlíně záhonku na zahrádce rodičů. 2. Cestou vzhůru nezapomeň, že tytéž lidi budeš potkávat i cestou dolů! 3. Mladí a neklidní zpomalují naše stárnutí. 4. Přímost a pravdomluvnost, i když to nemusí být příjemné, a řada dalších (třeba schopnost nepřeceňovat se a brát se s humorem) 5. Nejel bych tam. 6. Přetvářka, úmyslná lež, egoismus, chamtivost, Záleží, ve kterou roční dobu a s kým ale nemusí to být doma za pecí. 8. Myslím, že taková neexistuje. Neobešel bych se však bez lidí kolem sebe. 9. Středoškolským pedagogem (anebo snad cestovatelem)? 10. Být ve společnosti těch, kteří vysílají na podobné frekvenci. Není-li signál, tak nějakou sportovně kulturní aktivitu pro vyčištění hlavy. Ještě lepší je, když se to propojí ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

9 Vedoucí, jak je neznáte 1. Moje první práce 2. Rada, na kterou si často vzpomenu 3. Proč mě má práce baví 4. Vlastnosti, kterých si na lidech vážím 5. Co bych si vzal na opuštěný ostrov 6. Co mi spolehlivě zvedne adrenalin 7. Ideálně strávený víkend 8. Věc, bez které bych se neobešel 9. Čím bych chtěl být, kdybych nebyl tím, čím jsem 10. Tip pro zlepšení nálady Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D. Vedoucí katedry ekonomie od roku Přednáší předměty Makroekonomie B, Fiskální teorie a politika, na technických fakultách potom Základy tržní ekonomiky a Ekonomie II. 1. Když jsem byl malý kluk, dědeček mi slíbil 50 haléřů za každého běláska, kterého mu na zahradě zabiji. Vymyslel jsem na to fintu motýla na trávě jsem přiklopil starým cedníkem a pak jej polil vodou z hadice. Byl to docela výnosný džob, stačilo šest bělásků a měl jsem na pytlík bonbónů. 2. Přej a bude Ti přáno. 3. Nevím, nedokážu to popsat. Ale baví mě to moc. 4. Zásadovost, poctivost, pokora, smysl pro humor. 5. Ubrousek prostři se!, kouzelnou hůlku a létající koberec. 6. Lidská hloupost a bezohlednost. 7. Kdekoli se svými blízkými. 8. Je spousta lidí, bez kterých bych si svůj život nedokázal představit. Ale věc, která by byla nepostradatelná, podle mne neexistuje. 9. V životě jsem chtěl být už téměř vším. Každou chvíli se to mění. Jako VŠ pedagog jsem ale spokojený a šťastný. 10. Spolehlivě zabírá návštěva nějakého modelářského obchodu. Koupím si novou stavebnici, doma otevřu, nasaji vůni z krabičky, pomazlím se s obsahem, pak vše vrátím zpět a krabici uložím k cca padesátce dalších nepostavených modelů ve víře, že to vše stihnu někdy postavit. Ing. Kateřina Frenzelová Je vedoucí studijního oddělení od roku Středoškolská prázdninová brigáda v kuchyni na pionýrském táboře v Jeseníkách. 2. Spoléhej jen sama na sebe. Co tě nezabije, to tě posílí. 3. Není jednostranná. Přináší mi stále nové výzvy, které ráda řeším a překonávám. 4. Upřímnost, zásadovost, pravdomluvnost, poctivost, spolehlivost, vstřícnost, pracovitost. 5. Manžela, který se o mě postará. 6. Agresivita, bezmocnost, lhostejnost a hloupost. 7. Je víkend strávený turistikou spojenou se sbíráním hřibů, cyklistikou nebo lyžováním. 8. Brýle a voda. 9. Učitelka v mateřské škole. 10. Taneční hodiny pro pokročilé. V mém případě páteční večery strávené v lidovém souboru se skvělými lidmi, hudbou, tancem a samozřejmě výborným vínem. Ing. Josef Kovařík Je tajemníkem fakulty od roku Roznáška nedělních novin. 2. Nikdy nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě. 3. Jedná se o různorodou činnost a také proto, že se neustále setkávám s mladými lidmi, čímž se člověk cítí, až nekriticky, mlád. 4. Poctivost, spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost, slušnost, ochota pomoci a v neposlední řadě určitě i smysl pro humor. 5. Raději bych odpověděl Koho? Byla by to má dvě vnoučata. S nimi se totiž nikdy nenudím. 6. Když někdo neumí uznat svou vlastní chybu a také moje počůraná peřina od vnoučat. 7. Víkend má dva dny. Ten první bych určitě rád strávil aktivně: lyže, kolo, turistika a druhý relaxačně s dobrou knihou, dobrým jídlem a lahvinkou archivního. 8. Bez rodiny a humoru. 9. Degustátorem a sommeliérem. 10. Sauna, jablečný štrúdl, Chardonnay výběr z hroznů ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 9

10 Rozhovor Diář Stručný přehled událostí na fakultě Konference na Sokolské 33 počet českých účastníků počet zahraničních účastníků Finanční řízení podniků a finančních institucí (7. ročník), , Ostrava katedra financí, odborní garanti konference: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal VIP účastníci: Kapur Rakesh, finanční ředitel, ArcelorMittal Ostrava, a.s. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., děkan, Fakulta financí a účetnictví, VŠE Praha doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., děkan, Ekonomicko-správní fakulta, MU v Brně prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., proděkan, Fakulta financí a účetnictví, VŠE Praha prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc., katedra měnové politiky a teorie, Fakulta financí a účetnictví, VŠE Praha celkový počet účastníků: celkový počet účastníků: 6 51 Nové výzvy pro účetní, daňovou a auditorskou profesi, , Ostrava katedra účetnictví, odborní garanti konference: prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. VIP účastníci: Ing. Petr Leisser, Senior Manager, Deloitte Ing. Jiří Posker, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers prof. Dr hab. Elżbieta Weiss, profesorka, Uniwersytet Opolski 10 ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

11 Diář Konference na Sokolské celkový počet účastníků: 9 75 Veřejná ekonomika a správa 2009, , Ostrava katedra veřejné ekonomiky, odborný garant konference: doc. Ing. Petr Tománek, CSc. VIP účastníci: doc. Ing. Jiří Marek, CSc., Svaz zaměstnavatelů ČR prof. Pavel Bubenko, Ph.D., Kharkiv National Academy of Municipal, Economy, Ukrajina prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta, VŠE Praha EU po českém předsednictví, , Ostrava katedra evropské integrace, odborný garant konference: doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. VIP účastníci: Ing. Lucie Žurková, Financial officer, European Commission, DG Communication, Brusel, Belgie Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA, ředitel, Česká národní banka, regionální pobočka Ostrava Ing. David Sventek, MBA, ředitel, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc., katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE Praha celkový počet účastníků: 5 35 Strategic Management and its Support by Information Systems (8. ročník), , Ostrava katedra systémového inženýrství, Odborný garant konference: prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. VIP účastníci: Prof. Dr. Marko Ferjan, Fakulta organizačních věd, Univerzita Maribor, Slovinsko celkový počet účastníků: celkový počet účastníků: Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize výzvy budoucnosti, , Trojanovice katedra národohospodářská EkF a katedra ekonomie OPF SU odborní garanti konference: prof. Ing. Christiana Kliková,CSc., prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. VIP účastníci: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., OPF SLU Karviná, náměstek hejtmana MSK Ing. Mariola Pytliková, Ph.D., Aarhus School of Business, Dánsko prof. Ing. Eva Rievajová, Ph.D., Ekonomická univerzita Bratislava Ing. Viktor Kotlán, Ph.D., Česká spořitelna, a.s. Chorus Ostrava rozdával radost v Bretani Osm koncertů absolvoval Chorus Ostrava v rámci svého dvanáctidenního červencového turné po francouzské Bretani. Tento úspěšný pěvecký sbor EkF doprovázela frýdlantská cimbálovka Kotci. Společně s místním ploërmelským orchestrem a sborem Dinorah zazněly na třech koncertech vybrané části Händelovy Korunovační mše. Kromě klasické světové sborové tvorby vybrali sbormistři Pivovarský a Mlčoch pro zdejší publikum skladby českých autorů Martinů, Janáčka, Dvořáka, Michny a mnoho lidových písní v různých úpravách v doprovodu cimbálovky i acapella. Sbor je od letošního září rozdělen do dvou oddělení, pro zkušenější i méně zkušené. Každá skupina má tempo nácviku přizpůsobeno možnostem, takže ani začátečníci se nemusejí obávat do sboru přijít podívat. Zkoušky se konají každé pondělí na E 107 od do ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 11

12 Diář Otevření nové učebny Promoce magistrů Slavnostní promoce absolventů EkF VŠB-TU Ostrava navazujících magisterských studijních programů a oborů se uskutečnila ve dnech v Nové aule VŠB-TU Ostrava. Vysokoškolské diplomy z rukou děkanky prof. Dr. Ing. Dany Dluhošové převzalo celkem 495 absolventů, z nichž 57 studentů obdrželo červené diplomy a ocenění děkanky za studium ukončené s vyznamenáním. Nová učebna Autorizovaného školicího střediska Sun Microsystems byla slavnostně otevřena dne na EkF za účasti rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. a generálního ředitele Sun Microsystems ČR Ing. Zdeňka Pilze. Učebna je vybavena zařízeními na bázi technologie tenkých klientů SunRay, které využívají výhod konsolidace programových prostředků na centrálních serverech a po celou dobu své životnosti nevyžadují prakticky žádnou správu ani hardwarové inovace. Instalace technologie tenkých klientů SunRay a univerzitní licence programového produktu Sun Secure Global Desktop v prostředí serverového clusteru poskytujícího výkon cca 120 procesorových jader je největší instalací této technologie v České republice jak v akademickém prostředí, tak v komerční sféře. Projekt byl financován s výraznou podporu prostředků získaných prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol a jeho realizací dochází ke kvalitativnímu rozšíření a zpřístupnění všech služeb počítačové sítě pro více než 6000 studentů fakulty. Cena děkanky za nejlepší publikace roku 2007 a 2008 Kvalitní publikační činnost je znakem výborné vědecko-výzkumné činnosti a předpokladem, že se tyto výsledky přenesou do výuky. Aby byla zvýšena prestiž a motivace akademických pracovníků, byla děkankou Ekonomické fakulty paní prof. Dr. Ing. Danou Dluhošovou zavedena a vyhlášena soutěž Cena děkanky za nejlepší publikace, která bude vyhodnocována každým rokem. Hlavním cílem soutěže je zvýšit motivaci k publikační činnosti, zvýšit kvalitu publikací, upozornit na významné publikace akademickou obec i podnikatelskou sféru, morálně a hmotně ocenit autory kvalitních publikací. Hodnocena byla zejména náročnost zpracování, recenzního řízení, renomé nakladatelství, množství výtisků, citace v renomovaných publikacích, impakt faktor časopisu apod. Dne byly na Vědecké radě EkF slavnostně vyhlášeny a předány ceny za 1. ročník této soutěže za roky 2007 a Autoři oceněných publikací obdrželi diplom a rovněž výrazné finanční ocenění. Celkem byli oceněni tři akademičtí pracovníci fakulty: prof. Ing. Jan Široký, CSc. za odbornou knihu (monografii), doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. a Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D. za odborné články v impaktovaných časopisech. Oceněné publikace ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, ISBN MELECKÝ, M. An Estimated New Keynesian Policy Model for Australia. The Economic Record, The Economic Society of Australia, 2008, vol. 84, no. 264, s ISSN MELECKÝ, M. Currency preferences and the Australian dollar. Journal of International Money and Finance, Elsevier, 2007, vol. 26, no. 3, s ISSN ŠALOUNOVÁ, D. Fuzzy Filters and Fuzzy Prime Filters of Bounded RI-monoids and Pseudo BL-algebras. Information Sciences, 2008, vol. 178/17, s ISSN ŠALOUNOVÁ, D. A Generalization of Local Fuzzy Structures. Soft Computing, 2007, vol. 11, no. 6, s ISSN ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

13 Diář Katedra marketingu a obchodu EkF pořádala dne setkání absolventů, studentů a pedagogů oboru Marketing a obchod pod názvem MA.MA.MIA. Setkání, kterého se účastnilo 130 účastníků, včetně děkanky fakulty a řady hostů, se uskutečnilo u příležitosti 15. výročí zahájení výuky specializace marketing a obchod a 160. výročí založení VŠB-TUO. Garantka oboru Marketing a obchod doc. Kauerová seznámila účastníky s historií katedry a oboru, který má již 1818 absolventů. Poté vedoucí katedry marketingu a obchodu doc. Spáčil návazal představením cílů a strategie na další období. Budoucnost oboru vidím v komunikaci se třemi cílovými skupinami současnými studenty oboru Marketing a obchod (Marketing Adepts), absolventy oboru (Marketing ALUMNI) a zahraničními absolventy oboru (Marketing International ALUMNI), vysvětlil zároveň význam názvu MA.MA.MIA. V rámci odborného programu představil absolvent oboru marketing a obchod Ing. Bielik ze společnosti MUW Saatchi&Saatchi průběh přípravy konkrétních reklamních spotů. Hosté také přivítali marketingového odborníka pana Kaplana ze společnosti pro E-Biz, který názorně vysvětlil systém fungování on-line aukcí. Během sobotního večera se pak hosté příjemně bavili s taneční skupinou Flamenco, barmanskou show, kouzelníkem nebo orientální tanečnicí Raja. Úspěch akce byl zajištěn s podporou 18 sponzorů z řad absolventů, kteří věnovali dárky do tomboly a přispěli i k úrovni kulturního programu. 8. České akademické hry 2009 Univerzitní tým sportovců VŠB-TU Ostrava se letos velmi úspěšně účastnil vrcholu akademické sportovní sezóny 8. Českých akademických her, které pořádala v červnu ZČU Plzeň. Garantem účasti byla již tradičně KTVS pod vedením doc. RNDr. Ireny Durdové, Ph.D. V Plzni se sportovcům VŠB-TU Ostrava podařilo dosáhnout nejlepšího výsledku v bodování univerzit od roku 2003 a ziskem 91,5 bodu vybojovali 3. místo mezi 42 zúčastněnými univerzitami a VŠ z celé ČR! Tým VŠB-TUO celkem v Plzni získal 10 zlatých, 14 stříbrných a 11 bronzových medailí. Na těchto výsledcích se podílela také celá řada sportovců - studentů Ekonomické fakulty. Ve zlatém týmu basketbalistů bylo 8 hráčů EkF, ve vítězných družstvech futsalu a florbalu bylo po 6 hráčích EkF. Ve stříbrném týmu softballistek bylo 9 hráček EkF a studentky EkF tvořily stříbrné družstvo (Dušková, Procházková) v plážovém volejbalu. Guvernér na fakultě O příčinách světové hospodářské krize a jejím vlivu na ekonomiku České republiky besedoval se studenty Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava guvernér České národní banky doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Vzácného hosta čekala v úterý do V individuálních sportech je nutno vyzdvihnout dvě zlaté medaile plavce Šlechty a snowboardistky Kramné, zlato získala i tenistka Holušová a v cyklistické časovce také Janošek. Dvě stříbrné medaile do sbírky úspěchů EkF přidal stolní tenista Buba. posledního místečka zaplněná posluchárna. Průběh přednášky včetně následné besedy se studenty byl rovněž živě přenášen online na kde ji zhlédly stovky dalších studentů, pedagogů a kde je možné se s vystoupením Zdeňka Celkem získalo zlaté medaile na letošních ČAH 26 studentů EkF, stříbro přivezlo 16 a bronz 5 sportovců EkF. Tůmy seznámit i nyní. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 13

14 Manažerem nanečisto, ale dočista první Katarína Marčišová Čas od času se stane, že studenti naší fakulty získají úspěch ve studentských soutěžích. Výsledek, kterého dosáhli studenti oboru podniková ekonomika v červnu roku 2009 v soutěži s názvem Manažerem nanečisto, však nemá srovnání a vyvolává zaslouženou pozornost. Soutěž byla vyhlášena Nadací Tomáše Bati a neziskovou organizací Junior Achievement. Soutěž proběhla v anglickém jazyce v počítačové simulaci JA TITAN. Osloveni byli studenti ze všech univerzit a vysokých škol v České republice, které mají ekonomické nebo podnikatelské zaměření. Podmínkou vstupu do soutěže bylo vytvoření dvoučlenného studentského týmu a jeho zaregistrování, včetně názvu virtuální firmy, do registračního formuláře (www. batova-vila.cz). Souboj týmů probíhal v rozřazovacích základních kolech korespondenčně elektronickou formou a byl završen finálovým kolem on-line formou ve společnosti Hewlett-Packard 16. června 2009 v Praze. Při řízení virtuální firmy studenti rozhodovali o parametrech, jako je výše ceny, objem výroby, výdaje na marketing, výše kapitálových investic, výdaje na výzkum a vývoj, a to v podmínkách různých fází hospodářského cyklu ekonomiky. Zadaná rozhodnutí studentských týmů byla automaticky po každém kole vyhodnocována s uvedením pořadí soutěžících týmů. Podkladem pro správné rozhodování byla Zpráva o firmě (informuje o ekonomické situaci v konkrétní firmě) a Zpráva o odvětví (informuje o ekonomické situaci v odvětví výroby hologenerátorů). Cílem studentských týmů bylo řídit virtuální firmy tak, aby porazily konkurenci a předstihly ji ve výši zisku a tržním podílu. Nejlepší byla ta virtuální firma, která dosáhla nejvyšší hodnotu PI indexu (Performance index), nebo-li nejvyšší hodnotu akcie firmy na trhu. Do letošního ročníku soutěže bylo zapojeno celkově 160 studentů (80 týmů). Do semifinále se probojovalo 32 týmů a následně do finále 8 týmů. Z toho 7 týmů tvořili studenti EkF a pouze jeden tým pocházel z jiné školy. Naši fakultu reprezentovali studenti oboru Ekonomika podniku a ačkoliv se účastnili soutěže poprvé, podařilo se jim umístit na prvních třech místech: 1. místo: firma SMB (Martina Palonciová, Stanislav Reichrt), 2. místo: firma OMEGA (Tomáš Srebala, Klára Trávníková), 3. místo: firma P&E (Petr Andrýsek, Eliška Prátová). Na průběh soutěže jsme se zeptali vybraných studentů z vítězných týmů. V celorepublikovej súťaži Manažerem nanečisto ste sa umiestnili na popredných miestach. Aký máte pocit z prebehnutej súťaže? Palonciová: Rozhodně jsem ráda, že jsem se soutěže zúčastnila. Byla to nová zkušenost. Reichrt: Celý priebeh hry bol veľmi dobre organizovaný a pripravený. Takisto finále v Prahe sa mi páčilo a určite zanechalo vynikajúci dojem a radosť z účinkovania v tejto hre. Ak by bola možnosť, určite by som sa rád zapojil aj do nasledujúcich ročníkov súťaže. Akú prípravu ste podstúpili pre túto súťaž? Reichrt: Základ prípravy bol položený na cvičeniach predmetu Manažérska simulačná hra, kde sme sa naučili základy programu Titan. Ďalej sme medzi sebou hrávali aj mimo školy a prichádzali sme na čoraz lepšie taktiky. Srebala: Príprava prebiehala hlavne na hodinách v škole a hrali sme ju aj doma s počítačmi, aby sme si vyskúšali rôzne stratégie. V čom spočíva dôvod vášho úspechu? Palonciová: Měli jsme předem domluvenou taktiku soutěžení a bylo štěstí, že i situace nastavená na trhu našemu rozhodování prospěla. Ale výsledky byly těsné a vyhrát mohl kdokoliv. Reichrt: V prvom rade sme sa chceli pobaviť a skúsiť si konfrontáciu s ostatnými. S postupom času nás to však začalo veľmi baviť a hre sme venovali aj voľný čas. Základný kameň finálového úspechu sme položili v našom poslednom tréningu, keď sme s Martinou Palonciovou vymysleli vynikajúcu taktiku, ktorá sa nakoniec ukázala ako víťazná ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

15 Manažerem nanečisto, ale dočista první Vítězný tým Martina Palonciová, Stanislav Reichrt s cenami na fotu uprostřed. Srebala: Zrejme veľké množstvo odohraných hier v škole. Mnohí študenti z iných škôl takúto výhodu nemali. Súťaž prebiehala v počítačovej simulácii s názvom JA TITAN, s ktorým ste sa oboznámili na hodinách predmetu Manažérska simulačná hra. Aký prínos vidíte vo výučbe tohto predmetu? Palonciová: Výuka probíhá úplně jinak než na ostatních cvičeních, něco na způsob škola hrou. Tím byly pro mě ty hodiny zajímavé. A scénáře zkoušené na jednotlivých cvičeních nám pak pomohly v rozhodování, jak se zachovat v konkrétní situaci na simulovaném trhu. Reichrt: Tento predmet bezpochyby donútil množstvo študentov, aby sa pokúsili myslieť aj prakticky. Uvedomenie si konkurenčnej sily, taktiky tržného boja, nákladovej štruktúry a podmienok úspechu v podmienkach modelovaného podnikateľského prostredia bolo príjemným spestrením výučby čisto teoretických predmetov monotónne prednášaných zo skrípt. Srebala: Práca v tímoch, myslenie vo variantoch, či predvídanie krokov súpera. Museli sme sa tiež orientovať vo finančných výkazoch. Použitie trocha teórie v malej praxi. Akými cenami bolo odmenené vaše úspešné umiestnenie? Reichrt: Obaja z nášho víťazného tímu SMB sme získali vreckové počítače PDA značky Hewlett-Packard a darčekové predmety. Srebala: Ja som skončil s kolegyňou na druhom mieste a získali sme LCD monitory. Aký je Váš odkaz pre ďalších účastníkov súťaže? Palonciová: Pokud budou mít možnost se do soutěže přihlásit, tak ať to určitě udělají. Reichrt: Určite to skúsiť... Na odbore Ekonomika podniku máme jedinečnú možnosť v predmete Manažérska simulačná hra sa pri výučbe zabaviť a skúsiť si reálne porovnať manažérske schopnosti a talent. A nebrať tento predmet ako jeden z povinných predmetov, ale pokúsiť sa byť čo najlepší. Veď je to len hra. Srebala: Určite to vyskúšajte. Za úspěchem studentů stojí Ing. Jindra Peterková, Ph.D., garantka předmětu Manažerská simulační hra, které jsme rovněž položili několik otázek. Súťaž prebehla v anglickom jazyku v programe JA TITAN, s ktorým sa študenti mali možnosť stretnúť pri výučbe predmetu s názvom Manažérska simulačná hra. Koľkým rokom je zavedená výučba tohto predmetu na podnikohospodárskej katedre a s akým ohlasom sa stretáva u študentov? Výuka předmětu Manažerská simulační hra byla zavedena na podnikohospodářské katedře ve školním roce 2004/2005 a podílíme se na ní společně s kolegou Ing. Petrem Němčíkem. Na základě výzkumu, který jsme realizovali mezi studenty předmětu, většina studentů hodnotila předmět Manažerská simulační hra jako přínosný pro další studium a praxi, a to především tím, že jim umožnil pochopit závislosti u vybraných ekonomických veličin simulovaných v rámci počítačových her MESE a JA TITAN. Zároveň byl ve srovnání s ostatními předměty v prvním ročníku navazujícího magisterského studia považován za středně obtížný. Potvrzení přínosu výuky předmětu pro praxi bylo zjištěno i u studentů kombinovaného studia. Většina studentů kombinovaného studia považuje daný předmět za prospěšný nejen pro další studium, ale především pro aplikaci získaných zkušeností z počítačových simulací pro svou činnost v podniku. V čom vy osobne považujete tento predmet za prínosný pre študentov? Hlavní přínos výuky předmětu Manažerská simulační hra spatřuji v tom, že studenti se naučí pomocí interaktivní hry rozpoznat ekonomické závislosti mezi jednotlivými rozhodovacími kritérii, jako je například výše ceny, objem výroby, marketingové výdaje, kapitálové investice, výdaje na výzkum a vývoj, naučí se orientovat v základních účetních výkazech podniku, a to prostřednictvím Zpráv o firmě a odvětví a zároveň pracovat v týmu. Prožitkovou formou výuky studenti získají potřebné dovednosti pro rozhodování v konkrétních situacích v podnikové praxi. Neuvažuje sa o oboznámení študentov so simuláciou JA TITAN aj v iných študijných odboroch? S ohledem na zájem studentů i z jiných studijních oborů o výuku předmětu Manažerská simulační hra, by stálo za zvážení nabídnout výuku tohoto předmětu i jiným studijním oborům jako volitelný předmět. Na záver, v čom vidíte dôvod úspechu študentov našej fakulty v súťaži? Úspěch našich studentů v soutěži Manažerem nanečisto spočívá v pravidelném tréninku v manažerském rozhodování v rámci simulace JA TITAN a zároveň v nezbytné míře manažerské intuice. To vše musí být podmíněno touhou po vítězství. Dosažené výkony našich studentů byly opravdu obdivuhodné!!! ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 15

16 Jak se studuje MBA studentům? Petra Krbová Eva Mináriková V minulém akademickém roce jsme se v této rubrice věnovali různým národnostním skupinám, které studují na Ekonomické fakultě. Letos bychom rádi seznámili čtenáře s dalšími formami studia, které jsou zaměřeny na jiné cílové segmenty, než jsou studenti klasického prezenčního studia. V tomto čísle se budeme věnovat prestižnímu manažerskému studiu, které je zakončeno udělením titulu MBA. MBA studium Titul MBA (Master of Business Administration) pochází ze zemí, kde vysokoškolské studium má již tradičně dva stupně: bakalářský a magisterský (magistr je anglicky master). Master znamená vyšší stupeň vysokoškolského studia, druhá část názvu vyjadřuje obor studia, v našem případě lze Business Administration volně přeložit jako podnikové hospodářství a management. V zemích jako USA a Velká Británie je tedy prezenční (denní) studium MBA ekvivalentem našemu studiu inženýrskému na ekonomických vysokých školách a fakultách. To také zohledňuje Zákon o vysokých školách, který v ČR studium MBA nezahrnuje do systému vysokoškolského studia. Vzniká tedy logická otázka, proč zavádět v ČR tento typ studia, CAMBAS Vzhledem k orientaci na manažerskou klientelu není školné zrovna levné. V tuzemsku sice nestojí několik milionů jako u prestižních světových institucí, ale student by si měl na tříleté studium připravit zhruba 250 až 400 tisíc (na Ekonomické fakultě stojí rok studia Kč). Odpověď na otázku, zda má MBA smysl, zní: ano, pokud ho manažer studuje na dobré škole, kde se skutečně něco naučí a nevymění jen pár set tisíc za titul ke jménu. V Česku může manažerské studium snadno sklouznout k pouhému žonglování s písmenky na vizitce i proto, že zde MBA není oficiálním akademickým titulem. Zákony ho řadí pouze k takzvanému celoživotnímu vzdělávání, které stojí mimo klasické stupně univerzitního vzdělání a nepodléhá přísné kontrole. Proto pozor na akreditaci! Jak tedy zvolit správnou školu a nenaletět lákavé reklamě, za kterou se skrývá nevalná kvalita? V tuzemsku bdí nad úrovní manažerského vzdělávání Česká asociace MBA škol (CAMBAS), Tab. 1: Seznam institutů poskytujících MBA studium sdružených v asociaci CAMBAS Brno Business School - BBS Brno International Business School - B.I.B.S., a.s. Masarykův ústav vyšších studií - MÚVS Prague International Business School - PIBS Czech Management Institute Praha, manažerská fakulta ESMA Barcelona když magisterské studium má u nás dlouhodobou tradici. Hlavním důvodem je změna pojetí tohoto studia v zemích původu, zejména v USA. Americké školy si stále důsledněji kladou jako podmínku přijetí ke studiu MBA předchozí manažerskou praxi, obvykle nejméně tříletou. To znamená, že student dokončí pouze bakalářský stupeň nebo pokračuje na jiném oboru magisterského studia, třeba i na technickém, právnickém i medicínském studiu, nastoupí na manažerskou funkci a nejdříve po třech letech se znovu vrátí ke studiu prezenčnímu, dnes však obvykle ke studiu distančnímu, kdy studuje při zaměstnání. Je samozřejmé, že metody výuky s takovou skupinou studentů jsou zcela odlišné od metod se studenty bez praktických manažerských zkušeností. Studium je problémově orientované, pracuje se v týmech, řeší se reálné případové studie z praxe. Studenti si navzájem vyměňují zkušenosti z vlastní praxe a jejich manažerské znalosti a dovednosti rychle rostou. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava University of New York in Prague - UNYP Institut pro průmyslový a finanční management - IPFM Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. - VŠFS Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. - AAVŠ která uděluje akreditace pouze školám, jejichž manažerské programy splňují stanovená kritéria. Akreditace je udělovaná na pět let a doporučuje ji nezávislá evaluační komise, jejímiž členy jsou bývalí děkani MBA škol, zástupci ministerstva školství a významní ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

17 Jak se studuje MBA studentům? odborníci. Kvalita výuky je sledována průběžně a odchylky jsou projednávány na plenárních zasedáních předsednictva CAMBAS. Některým žadatelům o akreditaci již byla buď odmítnuta, nebo jim bylo doporučeno žádost předložit později. CAMBAS zaručuje požadovanou kvalitu studia MBA svou akreditací, která odpovídá metodickým směrnicím vypracovaným European Foundation for Management Development (EFMD) v Bruselu. CAMBAS v současnosti sdružuje deset institutů (viz tab.1). Kromě těchto deseti akreditovaných poskytovatelů MBA působí v Česku více než dvě desítky škol s velice rozdílnou odbornou úrovní. Obr. 1: Absolventi MBA na EkF VŠB TUO Tab. 2: Přehled modulů absolvovaných během studia 60 kreditů 60 kreditů Introduction to the Study Marketing Management (15) První stádium trvá 2 roky Financial Management (15) Research Methods (15) Managing Information (15) Strategic Management (15) Druhé stádium trvá 1 rok 60 kreditů Disertace Zdroj: Institut doktorských studií a MBA Charakteristika MBA studia na EkF Studium MBA je na Ekonomické fakultě VŠB TUO zabezpečováno ve spolupráci s Liverpool John Moores University, konkrétně Faculty of Business and Law a funguje na základě získané franšízy. Prakticky to znamená, že všechny procesy a aktivity realizované na fakultě musí být schváleny britskou universitou. Spolupráce funguje od roku 1999 a od té doby na EkF získalo titul MBA 167 studentů. Studenti MBA studia jsou řádně zapsáni na Liverpool John Moores University jako její studenti, mají vlastní kartu studenta a rovněž diplom, který po úspěšném absolvování studia obdrží, je diplomem vydaným výše zmíněnou universitou. Jak již bylo zmíněno, Ekonomická fakulta prošla řádně akreditací CAMBAS a její program MBA byl dokonce součástí procesu certifikace při ISO Uchazeč o studium MBA musí prokázat minimálně tři roky manažerské praxe (prokazatelně spojené s vedením lidí a procesů na strategické úrovni) a mít ukončené vysokoškolské vzdělání. Přihlášení do studia je na základě závazné přihlášky. Po absolvování přijímacího pohovoru a přijetí ke studiu a zaplacení poplatku za studium vyplní posluchač registrační list a je zaregistrován na JMU Liverpool University. Přihláška a informace ke studiu jsou na stránkách: MBA. Cílem programu MBA na EkF je rozvinout schopnosti vysokoškolsky vzdělaných lidí s praktickými zkušenostmi. Studium MBA je realizováno v češtině. Jedinou výjimkou, kde se uplatňuje angličtina, je zpracování disertační práce. Ta musí být odevzdána v dvojím vyhotovení v češtině i angličtině. Celé období studia je rozděleno do dvou stádií. První výukové stádium se skládá z prvního a druhého ročníku, druhé stádium má název disertace. Program MBA je sestaven tak, aby nemusel navazovat na semestrální výuku. Kurzy jsou otvírány v závislosti na zájmu ze strany uchazečů o MBA studium. První stádium studium modulů Výuka je v prvním stádiu (též nazývána výuková část) rozdělena do jednotlivých modulů (předmětů), za které studenti získávají kredity. Moduly jsou přehledně znázorněny v tab. 2. Za každý modul může student získat až 15 kreditů. K tomu, aby se dostal do druhé fáze studia (ke zpracování disertace), musí získat 120 kreditů. V tab. 2 je kromě povinných předmětů zachycena i možnost zvolit volitelný předmět ze čtyř nabízených modulů: Change&Knowledge, Management, Project Management, Managerial Law a Human Resource Management. Některé z povinných předmětů nejsou kreditovány, tzn. student je musí absolvovat, nezíská však za ně žádné kredity (Introduction to the Study, a Talking Business English). Celkový počet hodin za první stádium MBA studia je 366. Každý modul je ukončen dle požadavků garanta modulu písemnou prací, testem, projektem, výjimečně ústním zkoušením. Vypracované úkoly musí být odevzdány do 6 týdnů od ukončení výuky konkrétního modulu. Minimální hodnocení, které znamená absolvování modulu, je 40 %. Po první fázi studia, tzn. po absolvování 8 modulů, Operations Management (15) Volitelný předmět (15) Managing People (15) Talking Business English Zdroj: Institut doktorských studií a MBA musí student získat minimálně 120 kreditních bodů. Druhé stádium disertace Studenti zpracovávají disertační práci do 9 měsíců po ukončení první fáze. Ve druhé fázi student získá za disertaci 60 kreditů. Disertační práce obsahuje minimálně slov. Její kvalita je hodnocena konzultantem, dalším hodnotitelem z EkF VŠB TUO, externím hodnotitelem z ČR, kterého vybírá JMU Liverpool a posledním čtvrtým hodnotitelem je oponent přímo z Liverpool John Moores University. Ukončení studia Když se student MBA studia rozhodne ukončit studium předčasně, může po úspěšném absolvování 4 kreditovaných modulů získat certifikát v Business Administration a po osmi kreditovaných modulech diplom v Business Administration. Po zpracování disertační práce je absolventovi přiznán titul MBA. Současnost MBA na Ekonomické fakultě V roce 2009/2010 studuje na Ekonomické fakultě celkem 117 studentů, z toho 7 ve třetím ročníku se zahájením v letech 2005 a 2006, 38 studentů začínalo v roce 2007, 44 studentů zahájilo studium v roce 2008 a 28 studentů začíná tento rok. V důsledku dopadů hospodářské krize se počet zájemců o MBA studium sní- ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 17

18 Jak se studuje MBA studentům? žil, od roku 2005 byly otevřeny vždy dvě třídy, ale v tomto roce je to jen jedna třída. Počty absolventů MBA studia na Ekonomické fakultě jsou znázorněny na obr. 1. Mezi nejvýznamnější klienty u MBA studia Vítkovice, a.s., Česká Spořitelna, a.s., ČSAD Ostrava, a.s., ČEZ, a.s., MCHZ, a.s., ŽDB, a.s., Bonatrans, a.s., Arcelor Mittal, a.s., Třinecké železárny, a.s., Moravia Steel, a.s., OKD, a.s. Walmark, s.r.o., Komerční banka, a.s., Česká pojišťovna, a.s. a mnoho dalších. Mezi studenty je kromě ekonomů mnoho techniků, lékařů a farmaceutů (viz. obr. 2), kteří přicházejí studovat s cílem rozšíření svých manažerských dovedností vzhledem k tomu, že se s oborem ekonomie setkali jen v praxi a nemají dostatečné teoretické zázemí. Názory na MBA studium Uchazeči o studium MBA Proč se rozhodli pro studium MBA? Jaká jsou jejich očekávání? Tak jsme se ptali uchazečů o studium při letošním přijímacím řízení, které proběhlo v září. Kateřina Brožová, Trumf International: Pracuji jako obchodní ředitelka pro Východní Evropu a Asii. Studium MBA jsem si vybrala na doporučení svých přátel, kteří ho absolvovali. Je to studium velmi komplexní a praktické a tento důvod mě vlastně motivoval k tomu přihlásit se a zkusit to. U jiných studijních programů mi především chyběla praktičnost. Především se chci zlepšit v oblasti financí, ale ráda bych se také dověděla, jak pomocí nových metod motivovat a řídit podřízené. Ing. Kateřina Novosadová, SONY Slovakia: Můj zaměstnavatel mi nabídl možnost studovat MBA, tak jsem ji využila. Chtěla bych získat nové vědomosti a dovednosti, které bych mohla využít v praxi pro svůj osobní rozvoj. MUDr., Mgr. Drahomíra Vrzalová: Studovala jsem medicínu, později psychologii a tehdy v 90. letech mi to připadalo jako ideální průprava pro práci ve zdravotnictví. Od roku 2000 jsem si zřídila ještě své nestátní zdravotnické zařízení - diabetologickou a interní ambulanci. Od začátku jsem se snažila, aby to zařízení bylo ekonomicky prosperující. Snažím se, abych získala i ekonomické znalosti, které zatím nemám, abych tato zařízení mohla dál rozvíjet. Protože v dnešní době mi opravdu připadá, že ekonomie a její znalosti jsou důležité nejen v soukromých zařízeních, ale i ve velkých zařízeních, jako je fakultní nemocnice. Člověk se musí vzdělávat celý život, nemůže zůstat tam, kde se vyučil a co se naučil. Ing. Petr Vrahovský, OKD Rekultivace: Studoval jsem MBA v managementu na Open University a chybí mi poslední tři kurzy, které jsem nezvládl finančně ani časově absolvovat. Teď po letech si říkám, že bych si to znova dodělal, ale bylo výhodnější začít od začátku. Ing. Monika Zábranská, Fexfill: Na toto studium jsem se přihlásila hlavně z toho důvodu, že mám technické vzdělání v oblasti chemie a myslím si, že právě manažerské vzdělání by mohlo podpořit moji kariéru, protože ve svém oboru už v současné době nemám kam postoupit. Tomáš Drga, Primus: Vystudoval jsem školu technického směru (leteckou) a přitom většina mé dosavadní profesní kariéry byla orientována do oblasti managementu. V tom se také potřebuji dále rozvíjet a načerpat nové znalosti z oblasti ekonomie, které bych mohl využít ve své profesi obchodního ředitele a vnést do této práce nové myšlenky. Proč jste si vybrali pro toto studium právě Ostravu a EkF VŠB-TUO? Uvažovali jste i o jiných školách? Brožová: Doporučení jsem dostala od absolventů studia v Ostravě. Samozřejmě jsem měla možnost vyslechnout si názory i dalších lidí, kteří studovali MBA na jiné vysoké škole. Avšak způsob, jak kolegové popisovali studium na EkF, a charakteristika projektů, kterými procházeli, bylo pro mě jednoznačným vodítkem, proč jít studovat do Ostravy. Ing. Vladislav Moravec, Moravec, s.r.o.: Na základě předchozích zkušeností se studiem jsem se rozhodl pro Ekonomickou fakultu. Je pro mě vyhovující i svým umístěním. Dělal jsem si i malý osobní průzkum, kde a jak probíhá MBA na jiných školách, a nejlépe mi vyšla právě Ekonomická fakulta. Vrzalová: EkF jsem si vybrala, protože jsem na internetu sledovala, které školy (fakulty) poskytují programy, které jsou akreditovány. Zvažovala jsem i studium na soukromé vysoké škole, ale pořád je ve mě zakořeněn pocit, že univerzita poskytuje kvalitnější vzdělání. Ing. Kateřina Dančová, OVAK: Vyhovuje mi umístění, bydlím v Hlučíně, pracuji v Ostravě a vystudovala jsem tuto fakultu, takže k ní mám osobní vztah. Absolvovala jsem v roce 1991, což je spousta let a od té doby se mnohé změnilo, takže si myslím, že mě to obohatí. Drga: U EkF VŠB-TUO bylo v časopise Ekonom uvedeno, že má mezinárodní akreditaci a dobré jméno v manažerském vzdělávání. To je můj důvod. Studium MBA je i časově velký závazek. Nejde jenom o fyzickou přítomnost na výuce, ale hodně času zabere i zpracování projektů do jednotlivých modulů. Jaká jsou Vaše očekávání z hlediska časové náročnosti? Brožová: Já jsem to velmi zvažovala, protože díky své funkci trávím hodně času v zahraničí. Ale stanovila jsem si cíl a pak dělám všechno proto, abych ten cíl naplnila. Věřím, že můj odhad bude reálný. Moravec: Já také, když už jsem se pro studium rozhodl, udělám vše, aby to nepřišlo vniveč. Když už se člověk na něco dá, měl by to dokončit. Vrzalová: Jelikož pracuji ve fakultní nemocnici a mám hodně služeb, jsem dost časově vytížená. Mám deset služeb měsíčně navíc k normální pracovní době, ale udělám maximum pro to, abych to zvládla. Na projekty se těším, ty zvládnu v rámci služeb ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

19 Jak se studuje MBA studentům? Studenti MBA Jaké máte zkušenosti se studiem MBA na EkF? Naplnilo studium Vaše očekávání? Jste spokojeni s koncepcí studia? Co Vás na studiu překvapilo? Tento soubor otázek jsme položili studentům, kteří již mají zkušenosti s obsahem i formou studia. Studentka 1. ročníku: Protože nemám ekonomické vzdělání a pracuji na pozici manažera, chtěla jsem si rozšířit nějakým způsobem své obzory v ekonomické oblasti. Poznatky, které jsem za první rok studia získala, jsou vesměs přínosné, využívám je ve své každodenní praxi. Moje očekávání byla naplněna, nemůžu říct, že by mě něco překvapilo. Jsem rovněž spokojena s tím, jak je studium koncipováno, jak jsou jednotlivé moduly ukončovány. Neumím posoudit, jestli mi chybí nějaký předmět, protože jsem v prvním ročníku, a nevím, co mě čeká dál. Obr. 2: Struktura studentů a absolventů MBA studia Mým hlavním cílem je, abych si opravdu prohloubil znalosti, protože pořád se všechno vyvíjí a vznikají nové metody například v oblasti řízení, financí, marketingu. Takže bych chtěl získat nějaké nové poznatky. Student 2. ročníku: Představoval jsem si, že to bude podstatně jednodušší, časově i náročností jednotlivých modulů. Koncepce mi vyhovuje, jediné, co mi nesedí, jsou případové studie, ty jsem nikdy neřešil a s tím mám trochu problém. Všechny projekty jsem směřoval k implementaci do vlastní praxe tak, abych mohl využít výsledků pro činnost své firmy. Student 2. ročníku: Je to velmi náročné vzhledem k tomu, že je nutno studovat poměrně hodně literatury, a zároveň je to jiný typ studia, než na jaké jsem byl díky původnímu systému vysokoškolského vzdělávání zvyklý. Je to náročné, zvlášť když to máte skloubit s prací, s rodinou, případně s jinými aktivitami. Nepřekvapilo mě nic. Spíš mě zaskočilo, že studium je nevyvážené, co se týká struktury modulů. V programu jsou předměty, které se částečně překrývají, na druhé straně i předměty, které do charakteru studia nezapadají. Co byste na studiu MBA změnili? Co Vám nejvíc chybí? Student 2. ročníku: Chybí mi větší praktičnost, aplikace, připadám si jako na normální vysoké škole. Náročnost je podle mého názoru srovnatelná s náročností na klasické vysoké škole. Na druhé straně mi vyhovuje systém, jakým se ukončují moduly. Vypracovávání projektů je lepší a spravedlivější systém než ústní zkoušky. Kdybych se měl ještě jednou rozhodnout, asi bych už MBA studovat nešel. EkF jsem si vybral, protože to je v rámci bydliště nejbližší poskytovatel MBA studia, je v češtině a i cenově je dostupnější, než jiná studia v ČR. Student 2. ročníku: Uvítal bych předmět, který by se týkal praktické aplikace matematických a statistických metod řízení, nejen ryzí statistika, která je tady vyučována, určitě by byla lepší například aplikovaná informatika. Vzhledem k tomu, že jsem ekonom, tak určitě poznatky získané studiem určitě využiji, zabývám se především tématy souvisejícími s marketingem. Nepřijdu ale do styku s personalistikou, řízením projektů a podobně. Absolventi MBA A nakonec jsme zaznamenali hodnocení studia, které studenti uvádějí v celkové sebereflexi v rámci disertační práce. Ing. Petr Moravec, výkonný ředitel, VITRUM: Studium MBA mi přineslo velmi mnoho nových poznatků. Všechny projekty v rámci MBA jsem aplikoval na skutečné problémy ve firmě a díky tomu jsem měl možnost tyto problémy řešit ve vazbě na teoretické zpracování a současně využít možnosti konzultace s vyučujícími. V tomto směru studium MBA posunulo mé schopnosti řešit dané věci skutečně na vyšší úrovni. Ve své práci již nikdy nebudu v situaci, kdy budu specialistou na problematiku vedení projektů, řízení lidí, finance či oblast informačních technologií; budu však mít kdykoliv možnost čerpat zkušeností nabytých ze studií těchto problematik v rámci MBA a vždy se budu moci vrátit k již studované literatuře či vypracovaným projektům. Ing. Václav Andrýsek, výkonný ředitel, ČD Cargo: V mém případě byl původní záměr - získání titulu MBA nad očekávání rozšířen nejen o získání nových teoretických informací, ale i o rozšíření znalostí z oborů, které jsem před zahájení studia považoval za okrajové a pro moji práci nedůležité. Pozitivně hodnotím diskuse k probírané tématice s vyučujícími a kolegy. Zpočátku sice zbytečně brzdily tempo výuky, protože přednášející nechávali příliš velký prostor několika studentům, kteří svými praktickými zkušenostmi stále dokola zpochybňovali a relativizovali obsah výkladu. Postupně se ale začaly obracet konstruktivním směrem a naopak vhodně rozvíjely probíranou tématiku o zkušenosti ostatních studentů. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 19

20 V centru zájmu Jak na talenty? DO PRAXE Eva Mináriková Rozmýšlíš o své budoucí kariéře? Chceš být úspěšný a něco dokázat? Chceš získat praxi při studiu a tím i výhodu na trhu práce? Pokud jste pozitivně odpověděli na všechny předchozí otázky, i Vám je určen projekt nazvaný Inkubátor talentovaných ekonomů a manažerů podniku, který vznikl ve spolupráci Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a vybraných podniků. Jedná se o stáž pro 10 % nejtalentovanějších studentů, především navazujícího magisterského studia. Smyslem projektu je vychovávat specialisty, naučit je pracovat se špičkovými evropskými technologiemi, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, a tak je lépe připravit pro vstup na trh práce. Projekt vznikl na katedře podnikohospodářské a bylo logické, že jsme se zeptali vedoucího katedry pana prof. Ing. Zdeňka Mikoláše, CSc. na podmínky realizace projektu. Pane profesore, jak tato myšlenka spolupráce univerzity a podniků vlastně vznikla? Naše katedra pravidelně udržuje kontakty s podniky, které nám dávají požadavky na studenty. Společně jsme došli k závěru, že musíme věnovat větší pozornost talentovaným studentům z magisterského studia. A protože řada podniků nabízela spolupráci, vypracovali jsme projekt kooperace při výchově a přípravě studentů. Nejlepší vztahy jsme měli s Biocel Paskov, a.s., kde byl vytvořen pilotní program. Následně jsme získali projekt z Ministerstva školství, v rámci něhož jsme zpracovali přesný postup, jak se mají studenti vybírat, jak je vést v podnicích, jak se má provádět jejich kontrola atd. Co všechno vybraný student v podniku dělá? Co je náplní jeho práce? Student v podstatě v prvním roce navazujícího studia simuluje manažerské funkce v podniku, například generálního ředitele, různých vedoucích útvarů tak, až dojde na mistra, aby poznal všechny ekonomické a manažerské techniky. Učí se komunikovat s lidmi kolem sebe, analyzovat a řešit problémy, vést jednání. Každý měsíc podává student zprávu a podnik si s katedrou vyměňuje informace o tom, jak student studuje a jak v podniku pracuje. Po prvním roce se vyhodnotí, ve které oblasti má student nejlepší intelektuální, znalostní a osobnostní předpoklady. Na konci prvního ročníku vybíráme téma diplomové práce. Druhý rok se již společně fakulta i podnik věnují přípravě studenta na určitou specializaci. Jaké jsou tedy požadavky na přípravu vybraného studenta? Požadavky rozdělujeme do čtyř pilířů. První pilíř si klade za cíl zdokonalit studenta v odborných znalostech a dovednostech. Ve druhém se ho snažíme zdokonalovat v jazykových znalostech a dovednostech, jednak v angličtině a případně v jazyce vlastníka firmy (německy, rusky ). Třetí pilíř spočívá v rozvíjení sociálních dovedností tak, aby uměl vystupovat, vést porady, reprezentovat podnik, ale i komunikovat s dělníky, s okolím, se starosty, s bankami atd. Čtvrtý pilíř se teprve učíme dělat. Spočívá v podporování jejich podnikavosti, to neznamená, že musí být podnikatelem, ale že je iniciativní, tvořivý, inovativní a umí svým aktivním přístupem vytvářet přidanou hodnotu pro podnik. Jaké podmínky musí splňovat vybraná firma? Podniky taktéž musí splňovat několik kritérií. Podnik nebo organizace vykonává nějakou činnost z oblasti managementu nebo ekonomiky, která je nadstandardní a není běžná v České republice jak kvalitou, tak zaměřením. Podnik je v některé oblasti velmi originální, jedinečný. Při výběru podniků se orientujeme na obory, které jsou perspektivní. V současné době je to především automobilový průmysl, dřevozpracující a chemický průmysl a síťová odvětví. Dále i oblast poradenství a rozvoje moderních technologií. Podnik musí mít sídlo nebo detašované pracoviště na Ostravsku, aby se studenti mohli pravidelně účastnit stáží. Jedním z dalších kritérií je, že nekonkurujeme existujícím dlouholetým vztahům, které již mají jiné fakulty. Neoslovujeme například hutní a důlní podniky, se kterými mají uzavřené smlouvy jiné fakulty školy jako například FMMI a HGF. Které podniky jsou zapojené do tohoto projektu? Seznam podniků je velmi úzký, protože ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

VŠB TU Ostrava Liverpool John Moores University MBA

VŠB TU Ostrava Liverpool John Moores University MBA VŠB TU Ostrava Liverpool John Moores University MBA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava: fakulta hornicko-geologická fakulta metalurgie a materiálového inženýrství fakulta strojní fakulta

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 akreditován do roku

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 14. 3. 2011 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více