Rámy odhalují či vysávají? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 (112) ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámy odhalují či vysávají? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 (112) ZDARMA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 (112) ZDARMA Skončil. Novinářům právě dává svůj poslední rozhovor na rozloučenou. Boží mlýny melou sice pomalu, ale naštěstí přece jen melou. Pocítil to na své kůži také první muž druhého největšího města v Ústeckém kraji Vlastimil Vozka. Neunesl skutečnost, že se stal řadovým zastupitelem poté, co jej městský parlament donutil opustit primátorské křeslo. Uraženě se odporoučel z velké zasedačky magistrátu. Zastupitelé měli již dost jeho mlžení v kauze soukromého studia MBA, na které si vzal z městské pokladny 180 tisíc korun. Student dostudoval a dokraloval. Foto: Petr PROKEŠ Rámy odhalují či vysávají? Krušnohor a město jsou spojené nádoby. Důkazem o tom je i současné dění kolem Vlastimila Vozky. Ten opustil funkci člena představenstva družstva, aniž by uvedl důvod. Před zastupiteli důvody coby primátor uváděl, aby si zachránil kůži v kauze soukromého studia MBA, zaplaceného z městských peněz (nás všech), ale nebyly mu nic platné, zastupitelé ho poslali od válu. Družstvo s tímto příběhem nemá nic společného, má však hodně společného s Vlastimilem Vozkou. Ten v představenstvu seděl po několik volebních období (rozumějte těch mezi volebními shromážděními delegátů), takže pro nás není neznámým člověkem. Poslední dobou ale opravdu jen seděl. Lelkoval očima kolem sebe. Později už vůbec neseděl, protože na zasedání představenstva přestal docházet. Na družstvo se vykašlal. Pro představenstvo se stal zbytečnou osobou. Proto jeho abdikace na funkci člena tohoto orgánu nebyla překvapivá. Je vyvrcholením dění kolem Vlastimila Vozky. Obecně se mezi lidmi říká, že ochranné rámy, jimiž poslanci a senátoři procházejí do parlamentních budov, neslouží k odhalování nebezpečných předmětů. Prý vysávají mozky. Vozkovo chování naznačuje, že by nemuselo jít jen o vtip. Jako poslanec těmi rámy totiž prochází. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Kordíková Daniela lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Kastnerová Stanislava Šev ík Arnošt Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Šebková Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Vlastimil Vozka odstoupil z představenstva družstva str. 5 Jaké jsou možnosti úspor nákladů na tepelnou energii str. 6 Co byste měli vědět o výbuchu v bytě či domě str. 17 Dotvořitelé přivezli Masaryka do Mostu a uložili ho str. 19 Vítěz Pavel Platych je z Velebudic str. 21 Student Vozka dopadl na tvrdou zem str. 24 Primátor Vozka ztratil kontakt s realitou str. 28 Letošní závod dračích lodí bude ve znamení novinek str. 30 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Jako na rozbouřené vodní hladině si připadá obyvatel okresního a statutárního města pozorovatel místního politického dění. Pan Čistý najednou zjistí, že se kdesi a čímsi znečistil, a neví, kde a čím se to stalo. Nevěřícně kroutí hlavou nad reakcemi svých spoluobčanů, kteří ukazují na znečištěný oděv a flek na charakteru. A už vůbec mozek pana Čistého nechápe, co znamená to nechutné hysterické křepčení novinářské verbeže. Vždyť studovat je smysluplné, povzbuzující, rozšiřující rozhledy. Nabývání vědomostí je potřebná činnost, a ta samozřejmě něco stojí. Za vzdělání je nutno zaplatit. Zvláště pak za to soukromé. A proč sahat do vlastní kapsy, když je tu možnost využít městskou pokladnu plnou sdílených daní od těch hlupáků z ulice a jiných platičů, že?!? Zatímco pan Čistý má dostatek času k přemýšlení o tom, proč se ten svět kolem něj tak moc zbláznil, pracovití realisté v podmínkách šíleně rychle běžícího času a s vyhrnutými rukávy se snaží udělat co nejvíce. Co se povedlo a na čem se ještě pracuje o tom informovala první náměstkyně primátora Hana Jeníčková na zasedání Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj). Zasedání se uskutečnilo v budově správy SBD Krušnohor. Paní náměstkyně byla optimistická a ze svých rukávů sypala informace jednu za druhou. Týkaly se toho, co vládnoucí komunální politici dělají pro lidi. Sdružení Mostečané Mostu opět splní svůj volební program, což na tváři města Mostu je na první pohled vidět, a proto se vztyčenou hlavou a čistým svědomím osloví voliče s přáním, aby SMM dali v říjnových komunálních volbách hlas. (Mimochodem, paní náměstkyni leží na srdci také blaho řidičů, a tak se postarala o vytvoření podmínek pro to, aby v Mostě mohla začít fungovat nová samoobslužná myčka automobilů, o níž majitel tvrdí, že je v Česku svým způsobem unikátní.) Kdo má rád rychlost, zdravý pohyb a vodu, přijde si na své na třetím závodu dračích lodí na jezeru Matylda. Pořadatelé připravili pro letošek řadu novinek. Například pádlujícím udělá radost zjištění, že budou nastupovat ze tří pontonů namísto jednoho, čímž se urychlí naloďování posádek a nebude docházet ke zpožďování startů rozplaveb. Vezměte s sebou děti. Ty si přijdou na své při akci Den s celou rodinou, kterou pořádá město Most, městská policie, SBD Krušnohor, TSmM a StarColor. Jde vlastně o oslavu Mezinárodního dne dětí v přírodních podmínkách. No a až přijdete domů příjemně unaveni a dobře naladěni, dostanete chuť si zapnout televizi. Zjistíte, že i v ní přesněji v CISu jsou rovněž novinky. Zavedl je Softex, společnost slavící dvacetiny, jako dárek klientům. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Pohár přetekl Rozhodně se nenudí obyvatelé janovského bloku D2 v Albrechtické ulici, v němž působí SV 276. Tento dům je totiž neustále středem zájmu nenechavců, nepřizpůsobivých i jiných podobných individuí. Posuďte sami: na patě domu byl odcizen vodoměr na studenou vodu a hlavní uzávěr ústředního topení. V posledních týdnech zde šestkrát vypukl požár. Důsledkem hodování červeného kohouta jsou dva zcela vyhořelé byty a ve vchodu čp. 255 ohněm zlikvidovaná elektroinstalace. Technici družstva stejně jako vedoucí pracovníci Krušnohoru se situací v tomto bloku zabývají neustále a protože pohár trpělivosti již přetekl a naděje na aspoň trošku slušnější chování lidí vyhasla, bylo přikročeno k razantním krokům. Zhruba šestnáct bytů přebírá Krušnohor zpět a nechává vchody do nich zamřížovat. Zmizely vodoměry V Janově se nekrade jen v bloku D2. Se stejnými problémy se potýkají také vlastníci ze SV 270 v bloku R2 v Hamerské ulici. Bydlícím v něm zmizely vodoměry na patě domu jak na studenou, tak i teplou vodu. Konec váhání Samosprávy a společenství vlastníků se pustily do rekonstrukcí výtahů ve velkém. Původní váhání z období před dvěma roky, zda nejde o příliš náročné finanční akce, je pryč. O rekonstrukce výtahů má zájem čím dál tím více domů. Tyto práce právě probíhají ve třech domech najednou v mostecké Zahradní čtvrti ve dvou, konkrétně ve SV 637 (blok 525) v Javorové ulici a ve SV 21 blok 526 v Lipové ulici, a také v jednom ve čtvrti Výstavba, jde o SV 192 (blok 327) v ulici Pionýrů. Spolupracují na sanaci Práce se nekonají jen uvnitř domů, bydlící nechtějí zanedbávat ani bezprostřední okolí objektů. Dokladem o tom je situace v centru Mostu. Vlastníci bytů ze SV 143 (blok 86-87) se rozhodli pro sanaci průjezdu na dvorek z ulice Josefa Skupy, na níž blok stojí. Jedná se o jeden z domů tzv. hrábí, proto na základě před lety podepsané dohody o spolupráci se ostatní domy (bl. 85, bl , bl. 86, bl. 87) budou na sanaci průjezdu také finančně podílet. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Když jsem jako ředitel družstva stál svého času před rozhodnutím, zda podpořit či nepodpořit přání mnoha našich družstevníků a vlastníků bytů, aby na půdě Krušnohoru vznikla občanská iniciativa chránící běžné občany před zlovůlí arogantních komunálních politiků, byl jsem zpočátku na vážkách. Bylo to v době, kdy na nás útočily šrapnely s označením První mostecká, válečníka ignorujícího naši touhu po levném vytápění bytů a změně systému dodávek energie. Bylo to v době, kdy byly na radnici přibuchovány dveře před nosy občanů, protože s těmi se nechtěl nikdo bavit, natož se zabývat problémy města znepříjemňujícími život běžných lidí. V době vlády arogantní ODS a vedení města nadčlověkem Jiřím Šulcem, pro kterého slovo občan bylo spíš urážkou než označením lidské bytosti, snad ani nemohlo být jiného rozhodnutí než toho, které jsem nakonec učinil. Ve spolupráci s Janem Syrovým a kolegy z představenstva, ze samospráv a společenství vlastníků, ale i dalšími občany jsme za patronace Krušnohoru založili občanskou iniciativu nazvanou Sdružení Mostečané Mostu (SMM). Naším cílem bylo změnit poměry v Mostě, zlidštit je, naučit radnici poslouchat občany i družstvo a dělat společně politiku ku prospěchu všech občanů. Kdo srovnává tehdejší vyhrocenou situaci s dneškem, dobře ví, že se tuto vizi podařilo uskutečnit. Blahopřát si ale nemůžeme. Nikdo z nás netušil, že i v našich řadách po čase podlehne jedinec praktikám, které jsme všichni odsuzovali. Ano, tušíte správně o kom jde řeč. Mám na mysli Vlastimila Vozku, dnes už bývalého primátora. Ve sdružení se mohl plně realizovat, stejně jako ve vedení města. Třikrát jsme ho nasadili na volební kandidátku SMM jako lídra atd. A najednou ta změna! Neumím ji pochopit a nejde mi ani do hlavy skutečnost, že svoji viditelnou chybu soukromé studium MBA hrazené penězi města nevidí, či nechce vidět, zatlouká ji. Chování Vlastimila Vozky, které je výsměchem všem voličům, je neomluvitelné. Nevidět chybu, vědomě ji popírat a ještě se lidem smát do očí, jak to pan bývalý primátor předvedl na dubnovém zasedání zastupitelstva tak to už je opravdu silná káva i pro otrlé duše! Toto arogantní chování ocenili zastupitelé po zásluze odvoláním Vlastimila Vozky z funkce. Týdny před tím se poslanecký klub SMM snažil situaci řešit, aby nedošlo k nejhoršímu. Vyzval Vlastimila Vozku k okamžité nápravě k urychlenému zaplacení 180 tisíc korun, jichž použil z městské pokladny na úhradu soukromého studia MBA. Na vznesené velmi kritické připomínky ze strany členů klubu pan primátor reagoval slovy, že nic nezavinil, že se nic nestalo. S takovým hodnocením vzniklé situace se klub pochopitelně neztotožnil a konstatoval, že jde o fatální pochybení jednotlivce. Od tohoto pochybení se klub SMM plně distancoval. Kritika členů klubu vůči osobě primátora, jeho pochybení a mediálním výstupům byla široká a vedla až k výzvě vůči Vlastimilu Vozkovi, aby se okamžitě vyjádřil, zda chce dál pokračovat v práci pod hlavičkou SMM. Bylo totiž evidentní, že takové jednání poškozuje občanské sdružení, které vždy předtím bylo vůči lidem vstřícné. Vozkovo chování bylo v příkrém rozporu s idejemi SMM. Pan primátor se nedokázal jednoznačně vyjádřit. K věci je nutno připomenout také to, že Vlastimil Vozka byl konfrontován s tímto problémem již na podzim minulého roku na základě telefonického upozornění. Tehdy slíbil, že záležitost urychleně vyřeší a to jak ve vztahu ke své osobě, tak i ve vztahu k osobě tajemnice Jaroslavě Boudové. Nápravu ale neprovedl. Času měl přitom dost. Co si o tom všem myslet? František RYBA ředitel družstva Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Vlastimil Vozka odstoupil z představenstva družstva Člen představenstva družstva a mostecký primátor Vlastimil Vozka v pátek 18. dubna oznámil, že odstupuje z funkce člena představenstva Krušnohoru. V písemném sdělení, jež odevzdal na podatelně správy družstva, sděluje, že postupuje podle článku 72 odstavce 6 stanov SBD Krušnohor. Konkrétní důvod svého rozhodnutí neuvedl. Rozhodnutí Vlastimila Vozky není až zas tak překvapivé. Považuji jej za důsledek probíhající aféry kolem nezaplaceného studia MBA. Družstvo Krušnohor sice nemá s touto kauzou primátora nic společného, nicméně přítomnost Vlastimila Vozky, jenž se dopustil nečestného jednání, v našem představenstvu by mohlo na Krušnohor vrhnout špatné světlo. Proto rozhodnutí Vlastimila Vozky vítám, uvedl v reakci na primátorovo rozhodnutí František Ryba, místopředseda představenstva a ředitel SBD Krušnohor. Článek 72 odstavec 6 stanov družstva říká, že Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího shromáždění delegátů, pokud není zvolených náhradníků, kteří by nastoupili na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Podle dokumentů nejvyššího orgánu SBD Krušnohor shromáždění delegátů je prvním náhradníkem Ing. Petr Klíma, pracovník mostecké pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Text a foto: Petr PROKEŠ PRÁVNÍ PORADNA Je okno součástí konstrukce domu? Je součástí venkovní obvodové konstrukce bytového domu i okno včetně skleněné výplně? K. M., Most Vlastimil Vozka (vpravo) v pracovním předsednictvu při jednání shromáždění delegátů SBD Krušnohor v roce Foto: Petr PROKEŠ Pro odpověď na položený dotaz je třeba zabývat se novou právní úpravou bytového spoluvlastnictví, tak jak je uvedena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna Jedná se zejména o ustanovení 1158 a následující nového občanského zákoníku. V ustanovení 1160 nový občanský zákoník určuje, co se rozumí společnými částmi bytového domu. Jsou to alespoň ty části, které mají sloužit všem vlastníkům jednotek společně, a vždy se kromě dalšího jedná o stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, což platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníkovi jednotky k výlučnému užívání. Dále nový občanský zákoník v 1166 počítá s tím, že společné části budou určeny v prohlášení, tedy že vlastník při rozdělení bytového domu na jednotky určí a popíše, co je společnou částí. Lze tedy předpokládat, že v konkrétním případě bude namístě nahlédnout do prohlášení, které na otázku, zda se jedná o společnou část bytového domu, odpoví. Nicméně v obecné rovině nový občanský zákoník v ustanovení 1222 rovněž počítá s vydáním prováděcího předpisu, který určí části nemovité věci, jež se považují za společné. Prováděcím předpisem, který byl v této souvislosti vydán, je nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Pokud se týká společných částí domu, tyto upravuje ustanovení 4 až 6 vládního nařízení. V ustanovení 5 odst. 1, písm. d) je kromě dalšího uvedeno, že mezi společné části patří výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic). Vzhledem k uvedenému lze na položený dotaz s odkazem na nový občanský zákoník a vládní nařízení vydané k němu jako prováděcí předpis odpovědět, že okno včetně skleněné výplně se obecně považuje za společnou část bytového domu a za součást obvodové konstrukce bytového domu. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Zateplení a kúra Rozsáhlé stavební a investiční akce zateplování plášťů domů nadále pokračují. Stačí se podívat kolem sebe v Mostě, Litvínově a Meziboří tedy ve městech, v nichž SBD Krušnohor působí jako správce domů. Z již dokončeného díla a slušivé barevné fasády se radují také vlastníci bytů ve SV 229 (blok 410) v Moskevské ulici Severní čtvrti Mostu. Ti si vedle zateplení nechali také sanovat a zasklít lodžie. Stejnou radost prožívají rovněž družstevníci ze SA 73 (blok 637) v ulici Karla Marxe na sídlišti Výsluní. I v jejich případě prodělal dům ozdravnou kúru vedle zateplení došlo také na sanaci lodžií včetně zasklení a zároveň i na rekonstrukci výtahů. Lze popřát už jen jedno: mějte příjemné bydlení, přátelé! Probuzená touha Jarní sluníčko probudilo přírodu a i touhu bydlících po krásnějším prostředí. Důkaz o tom přinesli vlastníci ze SV 633 (blok 377) v ulici U Věžových domů v centru okresního města. Nechali si vymalovat společné prostory. Vyměněná střeva Starším domům nestačí jen ozdravná kúra prováděná na povrchu objektu. V jejich případě se musí jít i do střev, jak se lidově říká. Hodně o tom vědí bydlící na konečné v Mostě konkrétně vlastníci ve SV 172 (blok 333) v Hutnické ulici. V domě jim odborná firma vyměnila potrubí kanalizace. Úprava elektroinstalace O úkonech ve střevech domů se dá hovořit i v dalším případě odvedených odborných prací. Tentokrát ve SV 149 (blok 90) na mostecké třídě Budovatelů. Zde byla provedena úprava elektroinstalace ve společných prostorách domu. Rozvody už fungují bezporuchově a bez ohrožení lidí na zdraví. Výbuch nemá šanci Havárie týkající se plynových rozvodů se nemusejí obávat vlastníci bytů ve SV 626 (blok 546) v Rozmarýnové ulici v mostecké Zahradní čtvrti. Mají už po jejich opravě. Plyn nemá kudy unikat a tudíž ani nehrozí nebezpečí možného výbuchu. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Řekněme si, jaké jsou možnosti úspor Článek vychází z novely zákona č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, a evropské směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Pojednává o kontextu legislativních cílů a porovnává jej se stávajícím stavem bytových domů. ZMĚNA SMLOUVY K optimalizaci odběru tepla přispěje změna stávající smlouvy o dodávce tepla za smlouvu s dvousložkovou cenou tepla. Používání dvousložkové ceny jako hlavního způsobu účtování cen tepelné energie je běžné ve většině států Evropské unie a výrazně přispívá ke zpřehlednění finančních vztahů mezi dodavatelem tepla a jeho odběrateli. DVOUSLOŽKOVÁ CENA Dvousložková cena odděluje dva druhy nákladů. Ve fixní složce zákazník platí za připojení k soustavě zásobující teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo v potřebném množství a kvalitě v souladu s platnou legislativou. Výše stálé platby se samozřejmě liší podle nároků odběratele. Jinou potřebu dodávek tepla (a tedy i dimenzování rozvodů) má průmyslový objekt a jinou bytový dům. Dodavatel tak může dobře přizpůsobit technologii dodávek (a tím i cenu) potřebám zákazníka. Proměnná složka závisí na ceně paliva použitého k výrobě tepla a reflektuje skutečné množství tepla odebraného zákazníkem. Jednosložková cena přinášela v případě velmi chladného počasí zisky dodavateli a ztráty odběrateli, v případě velmi teplého počasí se nevýhodný poměr obrátil. Dvousložková cena je správnou cestou účtování dodávek tepelné energie. Odběratel přesně ví, kolik platí za připojení k síti a kolik za odebrané teplo. To má význam i při případném rozhodování o změně způsobu vytápění, resp. zdroje tepla. Při platbách formou dvousložkové ceny jsou jednotlivé úhrady rovnoměrněji rozloženy v celém období topné sezony. Jestliže zákazník spoří tepelnou energii, zaplatí v absolutní hodnotě méně. Umožní tím navíc dodavateli tepla připojit do stávající sítě více odběratelů a tím dále snížit podíl fixních nákladů. Spotřební složka nákladů se jednoznačně určuje podle skutečně odebraného množství tepla registrovaného na fakturačním měřiči odběrného místa. Fixní složka nákladů se rozděluje v poměru, jakým se jednotlivá odběrná místa podílejí na celkových dodávkách tepla za srovnatelné období. Vychází se tedy opět z odebraného množství registrovaného měřičem za zvolené srovnatelné období, kdy pro všechny odběratele byly stejné klimatické i technické podmínky, a spravedlivým způsobem je určen podíl odběratele na stálých nákladech. OPTIMALIZACE DODÁVEK TEPLA Z minulosti známe řadu účinných opatření, jejichž realizací lze dosáhnout značných úspor Směšovací uzel s individuální ekvitermní regulací objektu. Snímky: Petr ŠMÍDL

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 nákladů na tepelnou energii v domech INFORMACE Kancelář společnosti Techem (1. patro správy družstva) Československé armády Most Petr Šmídl telefon v nákladech na tepelnou energii. Nejčastěji se jednalo o instalaci přístrojů registrujících spotřebu tepla a teplé vody (rozdělovačů topných nákladů, měřičů tepla a bytových vodoměrů), osazení termostatických ventilů s hydraulickým vyvážením otopné soustavy, regulaci a měření spotřeby teplé vody a v neposlední řadě kompletní revitalizace objektu (zateplení, výměna oken atp.). Záměrně říkáme v neposlední řadě, protože po realizaci výše uvedených opatření vzniká zejména u vytápění nutnost revize parametrů dodávky tepelné energie a regulace otopné soustavy objektu. Revitalizací domů dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž se nynější otopná soustava stává zpravidla silně předimenzovanou a zejména domy s dálkovým vytápěním bez lokální regulace teploty přívodu jsou dramaticky nadzásobeny (někdy až o 50 %). Pokud se k tomu přidají neduhy z minulosti v podobě neodborně instalovaných nebo nekvalitních termostatických ventilů (často instalovaných metodou kus za kus bez projektové dokumentace a následného vyregulování hydrauliky), nekvalitní nebo dokonce chybějící izolace horizontálních rozvodů, neodborné zásahy třetích stran do stávající regulace, je výsledek očekávaných úspor z revitalizace dle energetických auditů a projektů mnohdy velmi nepříjemným překvapením. PŘIZPŮSOBENÍ VYTÁPĚNÍ Zejména jednotliví statutární zástupci vlastníků revitalizovaných domů (SVJ či malých bytových družstev) často ani netuší, že v souvislosti s revitalizací domů je zapotřebí také řešit následné kroky, bez nichž nelze docílit projektovaných úspor. Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovaného objektu jeho novým potřebám a tím zamezit plýtvání tepelnou energií i penězi konečných spotřebitelů. Praxe je však bohužel značně odlišná většina dodavatelů tepla tuto novou potřebu nereflektuje, neboť v jejich zájmu je teplo vyrábět, dodávat a prodávat, a to pochopitelně v nejvyšší možné míře. Kromě ryze ekonomických důvodů však existují často i technické důvody pro nadbytečnou dodávku tepelné energie; některé objekty jsou běžně značně přetápěny jen z důvodu, aby dodavatel tepla uspokojil nároky na dodávku tepelné energie pro vzdálenější odběratele, kteří navíc nemají své objekty revitalizovány. Potom se parametry dodávky tepla řídí těmito nejslabšími články distribuční linie. V zájmu majitele objektu, ale především v zájmu konečných spotřebitelů, je odebrat přesně tolik tepelné energie, kolik jí objekt potřebuje pro dosažení požadované tepelné pohody, a pochopitelně i pro respektování pravidel vytápění a spotřebních limitů, které od počátku letošního roku aktualizuje novela zákona o hospodaření energií. SMĚŠOVACÍ UZEL NA NEMOC PŘETÁPĚNÍ Termostatický ventil MTCV zajišťující automatické teplotní vyvažování TV. Účinným lékem na nemoc jménem přetápění je komplexní řešení přinášející úsporu často 20 % (a více) tepelné energie pro vytápění. Jde o soubor vzájemně provázaných opatření a doporučení, jejichž jádrem je vlastní směšovací uzel s individuální ekvitermní regulací objektu, resp. teploty přívodu, případně kombinovanou s dynamickou kompenzací zvolené ekvitermy. Nové hydraulické vyvážení otopné soustavy objektu je samozřejmostí. Takto získané přednosti zahrnují nejen dramatickou úsporu nákladů s rychlou návratností, nýbrž i další technická zlepšení spojená s provozováním otopné soustavy: ta bude provozována optimálně na základě inženýrských výpočtů; poměry v hydraulické soustavě budou stabilizované, sníží se hlučnost a úroveň zavzdušnění; odborně prověříte případnou potřebu revitalizace termostatických ventilů; prodloužíte životnost rozvodů a armatur snížením dilatačního a teplotního namáhání; získáte možnost průběžného sledování spotřeby tepelné energie i aktuálně dosahovaných úspor; budete mít garanci v tom, že otopný systém vašeho objektu je kompatibilní se směrnicí o energetické účinnosti EED (2012/ 27/EU) i platnou domácí legislativou. OPTIMALIZACE REGULACE TEPLA V BYTECH Termostatický ventil (stejně jako každé jiné technické zařízení) stárne nejen morálně, ale především fyzicky, a tím přestává postupně plnit svou funkci. Přispívají k tomu zejména fyzická opotřebení a poškození, zanesení nečistotami atp. V praxi to znamená potřebu posouzení aktuálního stavu ventilů a jejich následné revitalizace, resp. výměny. Zejména tam, kde byla hlavice trvale uzavřena, dojde k jejímu nadměrnému opotřebení (vymačkání) a tím k nefunkčnosti hlavice. Postupně však stárne nejen termostatický ventil, ale i ostatní aktivní komponenty regulované soustavy regulátory diferenčního tlaku, vyvažovací armatury, filtry, uzavírací a vy- Pokračování na str. 8

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dokončení ze str. 7 pouštěcí armatury. Nežádoucím důsledkem této zhoršené kondice jednotlivých regulačních prvků otopné soustavy mohou být hlukové projevy či nedotápění některých větví. Proto se doporučuje vizuální a funkční kontrola celého otopného systému každých pět let, a to včetně kontroly nastavení jednotlivých regulačních prvků dle projektové dokumentace (z praxe známe mnoho případů svévolných zásahů nepovolaných osob v objektu). Koneckonců ani potřebné osvěty není nikdy dost. Ač se to zdá být neuvěřitelné, řada uživatelů dodnes nezná základní princip termostatických ventilů, způsob jejich hospodárného využívání při větrání bytu či zacházení v letním provozu. ÚSPORY TEPLA V TEPLÉ VODĚ Problematika teplé vody vstupuje, a bude stále silněji vstupovat do popředí zájmu vlastníků bytových domů. Po optimalizaci vytápění představují náklady na teplou vodu další klíčový náklad spojený s bydlením. Požadavky na parametry teplé vody a také hygienická obezřetnost by měly být východiskem pro nastavení parametrů cirkulace. Vlivem tepelných ztrát potrubí se při snižování spotřeby teplé vody v objektu prudce zvyšuje měrný ukazatel spotřeby tepla na ohřev 1 m 3 vody. Zkušenosti ukazují, že jde až 0,65 GJ/m 3, což je prakticky dvojnásobek platného limitu. Proto by mělo být cílem dosažení rovnováhy mezi dostatečným tepelným odporem izolace cirkulačního potrubí, teplotou a cirkulovaným objemem teplé vody. V případě centrální přípravy teplé vody je nezbytné jí dopravit v požadovaném množství a teplotě až ke kohoutku odběratele. V cirkulačních rozvodech dochází k tlakovým i teplotním ztrátám, což se projevuje zprvu nižší výtokovou teplotou. Tento nedostatek se v rozvodech teplé vody s cirkulací často řešil v minulosti vyvažováním jednotlivých cirkulačních smyček pomocí statických vyvažovacích armatur, což je z hlediska dnešních požadavků zcela nedostatečné. Toto archaické řešení ošetřovalo pouze seřízení průtoků pro výpočtový provozní stav soustavy, ale neodstraňovalo hlavní problém nerovnoměrnost teplot teplé vody v jednotlivých cirkulačních smyčkách při různých provozních stavech systému zásobování teplou vodou. Pouze tzv. automatické teplotní vyvažování eliminuje popsaný stav a vede k úsporám teplé vody i tepelné energie v teplé vodě obsažené. VIZUÁLNÍ KONTROLA Nedílnou součástí standardních opatření je i vizuální kontrola stavu izolace na potrubí teplé vody, kdy se nezřídka setkáváme s tím, že rozvody teplé vody jsou úmyslně odizolovány s cílem temperovat nebytové prostory objektu. Rovněž osazení výtokových míst neovlivnitelnými a metrologicky osvědčenými bytovými vodoměry by mělo být samozřejmostí. Dnešní trh je doslova zaplaven širokou škálou bytových vodoměrů (často asijského původu), které (zejména mají-li úderný marketing) působí na první dojem věrohodně. Druhý dojem je již diametrálně odlišný a dlouhodobá funkčnost a spolehlivost laciných kopií je vedle osvědčených značek a konstrukcí neporovnatelná. Podceňovat nelze ani správnou montáž bytového vodoměru vždy by měla respektovat všechny metrologické požadavky měřidla a měl by ji provádět pouze držitel příslušného registračního osvědčení vystavovaného Českým metrologickým institutem (ČMI). Nadstavbová funkcionalita dálkových odečtů přináší i rozšíření uživatelského standardu o informace o nežádoucích trvalých průtocích, pokusech o nelegální manipulaci s měřidly atp. MĚŘENÍ NA PATĚ DOMU V neposlední řadě je třeba zmínit problematiku tzv. patního měření teplé vody, které v případě společné přípravy teplé vody pro více objektů poskytuje nejen údaje o dodaném objemovém množství, ale i o množství tepelné energie v teplé vodě obsažené. To je informace zcela klíčová, protože tepelná energie v teplé vodě zvyšuje cenu teplé vody asi na trojnásobek oproti vodě studené. To je primární úkol patního měření spotřeby teplé vody poskytnout relevantní data pro spravedlivou fakturaci teplé vody mezi jednotlivé zásobované objekty. Pro vlastníka objektu jsou nepochybně zajímavou přidanou hodnotou informace o pravděpodobném ovlivňování bytových vodoměrů, velikosti cirkulovaných množství či podílu tepelných ztrát v cirkulačních rozvodech objektu. Nespornou výhodou sestavy diferenčního patního měření teplé vody (oproti sestavě s oddělovacím výměníkem) je kromě vyšší provozní spolehlivosti, nižších investičních i provozních nákladů zejména možnost termické dezinfekce celé soustavy teplé vody proti Legionelle. Petr ŠMÍDL Ing. Jiří ZERZAŇ Techem, spol. s r. o. Metrologicky osvědčený bytový vodoměr se škálou funkcí a detekcí magnetického pole. Foto: Petr ŠMÍDL

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Potřebujete byt? Využijte této nabídky! DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Litvínov-Janov, Gluckova ul., blok C, čp. 235, čb. 1) Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Dražební jednání bude zahájeno v hodin a ukončeno v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 1 v budově v Litvínově-Janově čp. 235, o velikosti 1+4, ploše 85,30 m 2, v 1. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 087 Ex 203/10-24 Exekuční úřad Rakovník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Most, Hutnická ul., blok 331, čp. 2751, čb. 14) Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu Dražební jednání bude zahájeno ve hodin a ukončeno v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 14 v Mostě v budově čp , o velikosti 1+2, ploše 54,76 m 2, v 5. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 074 EX 05523/ Exekutorský úřad Cheb DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Most, ul. Čs. armády, blok 80, čp. 2275, čb. 24) Dražební jednání se koná dne ve hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. nadzemním podlaží budovy Okresního soudu v Mostě Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 24 v budově v Mostě čp , o velikosti 1+1, ploše 41,41 m 2, v 1. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 28 E 780/ Okresní soud Most DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Litvínov-Janov, Albrechtická ul., blok D2, čp. 257, čb. 32) Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Dražební jednání bude zahájeno v hodin a ukončeno v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 32 v Litvínově-Janově v budově čp. 257, o velikosti 1+3, ploše 68,80 m 2, ve 4. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 087 Ex 445/10-45 Exekuční úřad Rakovník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Litvínov-Janov, Gluckova ul., blok A6, čp. 234, čb. 35) Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu Dražební jednání bude zahájeno v 9.00 hodin a ukončeno v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 35 v Litvínově-Janově v budově čp , o velikosti 0+2, ploše 40,20 m 2, v 5. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 101 EX 78/ Exekutorský úřad Praha 7 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Most, Žatecká ul., blok 212, čp. 2470, čb. 24) Dražební jednání se koná dne ve hodin na adrese: Čimická 780/61, Praha 8 - Čimice Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 24 v budově v Mostě čp , o velikosti 1+2, ploše 55,96 m 2, ve 4. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 539/2013-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Most, ul. J. Vrchlického, blok 322, čp. 2779, čb. 10) Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Dražební jednání bude zahájeno v hodin a ukončeno v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 10 v Mostě v budově čp. 2779, o velikosti 1+2, ploše 57,44 m 2, ve 4. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 087 Ex 651/07-42 Exekuční úřad Rakovník KOUPÍM byty a nemovitosti. Platba hotově. Tel.:

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Stropní podhledy na míru, čisté řešení za jediný den NA VLASTNÍ OČI SE O TOM PŘESVĚDČÍTE VE VZORKOVNĚ V LOMU Starý, tmavý, popraskaný nebo dřevem obložený strop se často již nehodí ke světlému, modernímu stylu zařízení. Vždy znovu strop vymalovat nebo dokonce dřevěný podhled bourat, není většinou uspokojivé řešení, protože materiální a časová náročnost je příliš velká. Napínaný stropní podhled PORTAS tento problém vyřeší. Specialisté jedničky na renovace v Evropě vám namontují za jediný den nový hladký napínaný stropní podhled přímo pod váš stávající strop, aniž by bylo nutné místnost vyklidit. Díky malé vestavné výšce nemusí být případný stávající podhled odstraněn. Materiál nového podhledu lze přizpůsobit podmínkám v každé místnosti. Komplikované půdorysy nebo šikmé zdi či sloupy v místnosti nepředstavují žádný problém. Dokonale rovná plocha podhledu vytvoří zvláštní atmosféru, která zušlechtí každou místnost. SYSTÉM STROPNÍCH PODHLEDŮ Namontujeme nový stropní podhled pod stávající strop. Není nutné vyklízet nábytek. Je to moderní a perfektní řešení pro strop v místnosti. Na přání také s osvětlením. Nemusíte již nikdy malovat strop Vyklizení pokoje není nutné Bez vybourání stávajícího podhledu Velmi snadná údržba Hodí se i do kuchyně a koupelny Velký výběr barev a povrchu ZVEME DO VZORKOVNY Můžete si v ní prohlédnout výstavu užití stropních podhledů v praxi. Vzorkovna je otevřena každý pracovní den od 8 do 15 hodin. Můžete ji navštívit i mimo uvedený čas. Zavolejte si na číslo a domluvte si jinou hodinu návštěvy. Zákazníci si mohou vybrat ze široké palety barev vhodný tón a rozhodnout se mezi matným a lesklým povrchem. Matné podhledy působí čistě, ušlechtile a zdrženlivě, ty lesklé vytvářejí za využití efektu zrcadlení dojem většího prostoru. Proto se lesklé podhledy hodí obzvláště do menších místností, jako jsou koupelny nebo kuchyně. Ať nové vestavné reflektory či stávající svítidla, veškeré osvětlení lze snadno kombinovat s novým podhledem. Tak získá místnost nejen nový, moderní stropní podhled, ale zároveň také osvětlení, které odpovídá individuálním potřebám zákazníka. Systém stropních podhledů a osvětlení PORTAS vytvoří příjemnou atmosféru bydlení; a to bez nákladných malířských a omítkářských prací. PORTAS vytváří nesčetné možnosti vysoce kvalitního ztvárnění interiéru. Vysoce elastická špičková fólie podhledu odolává teplu, zimě, vlhkosti i suchu. Každý podhled PORTAS je vyráběn na míru s maximální přesností. Díky vysoké kvalitě materiálu a jeho antistatickým vlastnostem jsou tyto podhledy, které se snadno udržují, velmi vhodné také pro alergiky. Kdo se zajímá o jednoduchou, rychlou a čistou renovaci pomocí stropního podhledu nebo si chce udělat přehled o celém programu renovací PORTAS, najde mnoho informací na webových stránkách Zvu vás na prohlídku napínaných stropních podhledů do vzorkovny v Lomu u Mostu. V průběhu prohlídky se můžete při šálku kávy informovat o osvědčeném systému stropních podhledů PORTAS. Jejich katalog je pro vás již připraven. Ing. Přemysl NIGRIN Odborný závod PORTAS Osecká Lom u Mostu Fotografie interiérů se stropními podhledy pořídili spokojení zákazníci. Odborný závod PORTAS, Osecká 337, Lom u Mostu Navštivte nás: (technik František Došek)

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Chcete mít doma dveře, které jsou v souladu s módními trendy? Dveře s rámovou konstrukcí se začaly v Česku ve větším měřítku prodávat v loňském roce. Díky modernímu designu se staly prakticky hned velmi oblíbenými a zákazníky žádanými. Škála dekorů, ve které je možné je pořídit, je bohatá dveře tedy snadno doplní jakýkoliv interiér. STABILNÍ KONSTRUKCE Ve srovnání s dveřmi s klasickou sendvičovou konstrukcí se rámové dveře vyznačují na první pohled moderním a jednoduchým designem bez zasklívacích lišt. To je dáno odlišnou technologií výroby, jež na rozdíl od vyřezávání otvorů a lemování lištami spočívá ve vsazování jednotlivých prosklených nebo plných výplní do rámu. Rám i plné výplně jsou vyrobeny z polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a díky tomu je konstrukce pevná a stabilní. LUXUSNÍ VZHLED Pestrá nabídka modelů je rozdělená do jednotlivých kolekcí. Každá kolekce je dostupná v několika dekorech a nabízí mnoho navzájem sladěných podob dveřních křídel, jež se liší mírou zasklení a umožňují tedy regulaci světla v různých částech interiéru. Rámové dveře jsou opatřeny tvrzeným bezpečnostním sklem v matném provedení, doplňuje Roman Balín. Rámové dveře jsou vyráběny podle ČSN, mohou tedy být umístěny do klasické kovové zárubně. Další možností je zakoupení dveří s obložkovou zárubní ve stejném dekoru. Je možné také pořídit rámové dveře v odpovídajícím dekoru v posuvném provedení. Je na výběr posuv do stavebního pouzdra a posuv na zeď. 3D EFEKT Nabídka dekorů je široká sladit vzhled dveřního křídla se stylem vašeho interiéru nebude žádný problém, ať už se rozhodnete pro fólii odolnou proti oděru nebo CPL vyznačující se vyšší odolností proti mechanickému poškození. Některé fólie mají navíc tzv. 3D efekt, jejich povrch je hladký, ale na lidské oko působí trojrozměrně a dokonale tak dotváří kresbu dřeva, upřesňuje Roman Balín. Proto se před nákupem vyplatí navštívit specializovanou prodejnu, kde je možné vidět širokou škálu dekorů na vlastní oči. Text: Lada KAMENÍKOVÁ Foto: SEPOS Podrobnější informace získáte na internetu (konkrétně na adrese Luxusní vzhled rámových dveří podtrhují oblé hrany, které mohou být vzhledem k interiéru nebo vkusu zákazníka designovou předností. Oblé hrany dveří také umožňují zakončení povrchové fólie ve vnitřní části polodrážky, kde esteticky neruší vzhled dveřního křídla. Použití této inovativní technologie přináší nejenom estetický efekt, ale zároveň jsou hrany dveří odolnější vůči poškození, říká Roman Balín, vedoucí mostecké pobočky firmy SEPOS, předního prodejce dveří a výrobce zárubní se sítí vzorkových prodejen po celé republice. Dveře s rámovou konstrukcí z kolekce BRANDY (viz str. 44 SEPOS). REGULACE SVĚTLA Dveře s rámovou konstrukcí z kolekce TIGA (viz str. 44 SEPOS).

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva CO NOVÉHO V JINÝCH DRUŽSTVECH SBD POKROK PRAHA 55. výročí Největší pražské bytové družstvo slaví. Letos si připomíná 55. výročí založení. Je až neuvěřitelné, že přečkalo změny politického a společenského systému, krizová 60. leta minulého století, normalizaci, revoluci v roce 1989 s následným rozdělením státu na českou a slovenskou část i počátky budování nového státu, zhodnotil předseda představenstva Oldřich Sova. Byť družstvo bylo založeno až v říjnu, slaví už nyní formou připomínání jeho vzniku na různých akcích. Výročí se bude věnovat v každém čísle také zpravodaj Krok za krokem. Jsem velmi rád, že se podílím na úspěchu družstva v posledních letech, kdy se daří držet vyrovnané hospodaření a kdy jsme se stali neopomenutelnou součástí českého trhu s nemovitostmi a jejich správou. Za to patří poděkování představenstvu a dalším orgánům, zaměstnancům i shromáždění delegátů, řekl Oldřich Sova. Připomněl, že polistopadový vývoj sice přinesl demokracii, ale zároveň i tvrdou konkurenci, jež nutí stále víc přemýšlet o nových možnostech činnosti Pokroku. OSBD ČESKÁ LÍPA Na hranici únosnosti Co nejvíc hýbe naším rodinným rozpočtem? Jsou to určitě náklady na bydlení. A co nejvíce hýbe náklady na bydlení? Náklady na topení a ohřev teplé vody. Problematika ceny tepla zajímá každého z nás. Otázky položily a záhy si odpověděly webové stránky družstva. Reagovaly tím na skutečnost, že se v České Lípě uskutečnil seminář se zástupci domů napojených na centrální zdroj tepla, pořádaný ve spolupráci s dodavatelem tepla, Českolipskou teplárenskou a. s. A výsledek semináře? Pokud je někdo přesvědčen o výhodnosti vlastního zdroje, seminář mu názor nezměnil. Mnoho účastníků ale pochopilo, že každá mince má dvě strany a že i vlastní zdroj tepla má svá rizika a provozní problémy a že výsledná cena nemusí být až tak výhodná, jak nám občas někteří rádoby odborní prodejci plynových kotelen či tepelných čerpadel tvrdí. Na druhou stranu je cena tepla v České Lípě (cca 700 Kč/GJ) na hraně únosnosti, o čemž svědčí i vzrůstající neklid mezi uživateli bytů a množící se dotazy na možnost odpojení od centrálního zdroje tepla, konstatoval vedoucí technického úseku družstva Vlastimil Kouřimský. Připravil: (pp) I bez havíře Vlastimila Vozky se snadno dostali do dolu NA ZKUŠENÉ ZA HUMNY Pěkně trapnou situaci zažilo SBD Krušnohor coby pořadatel pravidelného dubnového zasedání Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj). Každým rokem vyjíždějí členové rady (zástupci družstev) za svá humna na Mostecko, aby načerpali nové poznatky ze života našeho družstva, Sdružení Mostečané Mostu a Severočechů.cz v rámci rozvíjení příkladné spolupráce mezi uvedenými subjekty a statutárním městem Most. Členové rady nikdy neskrývali svoje překvapení nad tím, jak to v Mostě dobře klape a jak se daří dělat politiku ve prospěch občanů. Letos zkušenosti čerpali zase tentokrát v oblasti mistrného překonávání podrazu nezodpovědného politika. Co se vlastně stalo? Hlavní postavou těchto setkání byl vždy mostecký primátor Vlastimil Vozka, který dopodrobna informoval o dění v Mostě, o plnění volebního programu, o tom, že město a družstvo jsou spojené nádoby, což Mostu a jeho obyvatelům náramně prospívá. Vlastimil Vozka v předchozích letech neváhal vyjet až na Horu Svaté Kateřiny či zajet do Litvínova nebo zajít do mostecké sportovní haly, kde se zasedání rady konala. Letos kdy rada jednala přímo na správě SBD Krušnohor se nedostavil. Rada mu dokonce vyšla vstříc tím, že stanovila termín jednání podle jeho časových možností. Primátor (a také člen představenstva družstva) nepřišel. Hlavním tématem je spolupráce obcí a bytových družstev, zahájil jednání předseda rady Karel Jedlička. Co se týče dnešního programu, věci k projednání se nakumulovaly proto, že tento pozdější termín si vybral jako jediný možný Vlastimil Vozka. Řekli jsme si, že se mu podřídíme, protože pan poslanec má pochopitelně mnoho termínových problémů. Mohu vám nyní sdělit, že se na nás vykašlal a nepřijde, i přestože termín před několika dny potvrdil. Včera večer mi poslal esemesku, že prostě nepřijde, prožil si chvilku trapnosti Předsedovi rady Karlu Jedličkovi poskočilo srdce radostí, když viděl v důlní expozici vagony. Řadu let byl totiž strojvedoucím. vysvětlováním ředitel družstva František Ryba. Přítomným vysvětlil, že Vlastimil Vozka má ve městě velké problémy, dokonce tak velké, že ho mohou stát primátorské křeslo. Asi se s Vlastimilem Vozkou už nikdy neuvidíte, odtušil František Ryba. Na jednání rady se po několika minutách ochotně dostavila náhradnice za chybějícího hlavního hosta první náměstkyně primátora Hana Jeníčková. Obsah jejího vystoupení zveřejňujeme na dvoustraně Členové rady nakonec neodjížděli z Mostu zklamáni. Jednak obsah vystoupení Hany Jeníčkové je velice zaujal, což se projevilo v docela bohaté diskusi, a jednak v neformální části akce byla naplánována exkurze do Podkrušnohorského technického muzea. Členové rady si v ní prohlédli nové expozice stěnování a rudného dobývání, venkovní areál s vystavenou kolejovou technikou a neformálně pobesedovali s ředitelem muzea Zbyňkem Jakšem. Text a foto: Petr PROKEŠ Zraněný Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev, přijel z Prahy objasnit radě, jak to vypadá v praxi s uplatňováním nové legislativy.

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Krušnohorská děvčata vystavují Znáte je ze správy družstva jako úřednice orientující se v mnoha tiskopisech, dělající vyúčtování, upřesňující stavební či jinou dokumentaci, přenášející hory šanonů papírů do archivu či jinam. Tyto skromné dámy mají ale ještě jednu tvář tu, kterou neznáte. Chcete ji poznat? Zavítejte do Městské knihovny Most. Do konce května v ní probíhá výstava rukodělných výrobků tří pracovnic obsah se mi stal motivací pro další tvorbu. Je orientována na vločky a hvězdy. Existuje spousta knížek o korálkování a podle nich zkouším různé metody. Například na podzim jsem vytvořila ježka ze slámy, provázků a šišek, na svátek Valentýna srdíčka, uvedla Kateřina. Proč ji vlastně baví práce s korálky? Protože rozvíjejí fantazii, v mysli mi otevírají kouzelný svět, připadám si v něm jako v pohádce, říká mladá tvůrkyně. Profesionální korálkářkou se stát nechce, i když její výtvory mají mezi přáteli a rodiči pozitivní ohlas. To ji motivuje k rozšiřování rukodělné tvorby. Vedle vloček se pustila do vytváření, andělíčků, věnečků, a k Velikonocům si připravila kytičky jako ozdobu na jarní větvičky. Po vzoru ostatních mladých amatérských umělců zkouší štěstí v internetové galerii cz. Ta sleduje ohlasy veřejnosti na tvorbu mladých umělců a snaží se je také prodávat. Každá koruna se hodí zvláště mladému člověku. Kateřina Rybová miluje vánoční hvězdičky. Mají různé tvary a jsou v různých velikostech. Krušnohoru. Jsou jimi Kateřina Rybová, Martina Feiglová a Zdeňka Bertlová. KATEŘINA RYBOVÁ Kateřina Rybová je referentkou na technickém úseku. Jen co se za ní zavřou dveře kanceláře, opouští chladný svět různých výkazů a technické dokumentace a vniká do prohřátých sfér fantazie, v níž se rodí návrhy na konkrétní rukodělné výtvory. Kateřina používá metodu korálkování. Označení je odvozeno od používaného materiálu korálků. Navlékají se na drátek a ten se za pomoci kleštiček utahuje, popsala tvůrkyně. Kateřina se svému koníčku věnuje každý den. Obětuje mu i několik hodin. Konkrétní podobu výtvorů volí podle časového období. Před Vánocemi se věnovala především sněhovým vločkám. Ty se těšily na salonu mosteckých výtvarníků Zde domov můj 2 pozornosti návštěvníků. Udělala jsem si předvánoční výzdobu pro sebe, rodinu a přátele. Jako dárek jsem dostala knihu. Její Zdeňka Bertlová a její koníček pletení z pedigu. Kateřina zatím nikdy neprodávala, ani na trhy nechodila, ale pokud se vám některý z výtvorů líbí, jistě se s autorkou domluvíte. Kontakt na ní je: MARTINA FEIGLOVÁ Martině Feiglové dělají radost zvonečky a košíky. Tvorbu pracovnice ekonomického úseku družstva, která je v současné době na mateřské dovolené, jsme vám podrobně představili v Krušnohoru č. 2/2014 na dvoustraně Proto dnes jen stručně připomínáme: Martina tvoří z recyklovaného papíru. Využívá reklamní letáky, noviny a pásky do elektronických pokladen, prostě recyklovaný papír. Spousta lidí ale podléhá dojmu, že jde o výrobky z bužírky, ne z papíru. V tvorbě Martiny Feiglové převažují různobarevné zvonky, a když Martinu přestanou na chvíli bavit (za měsíc jich dokáže udělat 39), vyrobí pár košíků. Odběrateli produktů jsou rodinní příslušníci a známí. ZDEŇKA BERTLOVÁ Do třetice všeho dobrého. Tuto tvůrkyni vám podrobně představíme formou rozhovoru v následujícím vydání zpravodaje, kdy společně s ní zhodnotíme výstavu krušnohorských děvčat. Zatím jen prozradíme, že je pracovnicí technického úseku a že se ručním pracím věnuje od dětství. Má plnou podporu rodiny v rozvíjení koníčku. Základním materiálem je pedig. Z něho se dá vytvořit opravdu všechno možné, takže se nenechte zmást snímkem, na němž Zdeňka plete košík. Fotografie, které přineseme příště, vám dokážou, že ruce techničky jsou natolik šikovné, že dokážou stvořit pravá umělecká díla. Navštivte knihovnu, tam se přesvědčíte na vlastní oči. Máte nejvyšší čas. Výstava končí poslední květnový den. Text a foto (2x): Petr PROKEŠ Foto (1x): archiv Zdeňky BERTLOVÉ

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Do Mostu vstoupila nová technologie mytí automobilů: je levná a šetrná Technologii můžete využít na parkovišti autocentra městské policie v ulici Pionýrů v Mostě. Mytí je kvalitní, šetrné a levné. Stojí od 10 do 50 korun. Myčka se jmenuje Tixexpress. Myčka tohoto typu vybudovaná v Mostě je šestou v Česku. Podle dosavadních zkušeností je oblíbena hlavně muži. Ti si doslova hýčkají vůz, mytí provádějí přesně podle svých představ. Technologie Tixexpress je postavena na pěti programech. Programy si můžete libovolně volit a ukončovat, libovolně vynechávat, protože si kupujete čas. U nás máte 7,5 minuty za 50 korun. Za tuto dobu dokážete auto umýt. Stihnete všech pět programů. Výsledkem je perfektně umyté auto, popsal Miroslav Bačík, jednatel a výkonný ředitel varnsdorfské společnosti To&MiVdf, která myčky zřizuje a provozuje. Program č. 1: vysokotlaké mytí vodou horkou 60 stupňů s přidáním šamponu Program č. 2: je činnost kartáče z přírodní srsti, jímž protéká aktivní pěna, šampon; smyje zaschlé mouchy a nečistoty Program č. 3: oplach studenou vodou Program č. 4: voskování Program č. 5: oplach demineralizovanou vodou Samoobslužná myčka Tixexpress je otevřena nonstop. Od 8.00 do hodin jsou navíc k dispozici dva zaměstnanci, kteří na požádání poradí s volbou programů nebo auto přímo umyjí a to zdarma. Nechci dávat v klasických myčkách 150 korun za kartáčově mytí, které je mizerné a ještě k tomu poškozuje lak vozu. Přitom si doma musíte auto ještě domýt, zbavit zaschlých mušek atd., vysvětlil Miroslav Bačík důvody toho, proč si svůj vůz myje již jen v myčkách Tixepress. Vůz má vždy krásně čistý a navoskovaný, pořádně nablýskaný. Otevření myčky přihlíželi Hana Jeníčková a Jiří Hincák. Navíc jsme nositeli označení ekologicky přívětivá inovace. Naše materiály jsou ekologicky odbouratelné a nezatěžují životní prostředí, informoval Miroslav Bačík o účasti firmy v soutěži Česká inovace. Denní kapacita myčky je 300 až 400 automobilů. Minulý měsíc bylo na všech myčkách Tixexpress umyto 20 tisíc automobilů. Na webu můžete díky instalovaným kamerám sledovat provoz na nich. Město Most je skvělým příkladem, jak může fungovat spolupráce samospráv a soukromého subjektu, zhodnotil Miroslav Bačík. Velmi poděkoval první náměstkyni primátora Haně Jeníčkové (Sdružení Mostečané Mostu) za její vstřícný postoj k rozvinutí vzájemné spolupráce. Díky jejímu porozumění se podařilo vyřešit problém s původním pozemkem, na kterém firma nemohla stavět (ale podpořila vznik nového parkoviště na něm). Myčka byla postavena na novém místě na již zmíněném parkovišti hlídaném městskou policií v ulici Pionýrů. Jde o investici za šest milionů, stavba trvala tři měsíce. Text a foto: Petr PROKEŠ Mytí začíná vysokotlakým ostřikem vozu vodou. Miroslav Bačík seznamuje s postupem mytí. Myčka má čtyři provozní a jeden technologický box.

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 O domě vedeném odpůrkyní půjček JAK JSME ZAČÍNALI (84) v přízemí byly zatepleny podlahy, takže nyní mají v bytech příjemně teplo, neprotahuje do nich ze sklepů, popsala předsedkyně. LIDSKÝ PŘÍSTUP A nyní družstevníci zase šetří. Chtějí se pustit do dalších vylepšení v domě. Jsem odpůrkyní půjček. Neberu si je ani pro svoji domácnost. Myslím si, že i mně by jako bydlící vadilo, že bych kvůli úvěru musela více peněz dávat do fondu údržby, tudíž na nájem, přiznala předsedkyně. Lidský přístup k výkonu funkce považuje Dagmar Rauschová za základ své činnosti. Až bude našetřeno dostatek peněz, použijí se na rekonstrukci rozvodů odpadu. Ze dvou projednávaných variant si vybrali tu, která umožní udělat práce až po příslušenství v bytech, což jsou odbočky k umyvadlům, vanám a kuchyňským dřezům. Nyní čekají na rozhodnutí výroční členské schůze. Zatímco na zadní části domu (na snímku) je krásně vidět barevné řešení fasády, přední části dominují zasklené balkony. FERDA MRAVENEC Vykonává dvě funkce najednou. Je domovnicí a předsedkyní samosprávy. Jmenuje se DAG- MAR RAUSCHOVÁ a šéfuje SA 43 v dlouhém domě o devíti vchodech stojícím na Luční ulici v horní části litvínovského sídliště Janov. Je to blok I. SOUBĚH = VÝHODA Řadu let dělám domovnici. Zhruba před čtyřmi roky jsem byla zvolena do funkce předsedkyně samosprávy. Nijak jsem o ni neusilovala, protože jako domovnice mám práce dost, ale předchozí předseda se vzdal funkce, a já dostala důvěru, popsala Dagmar Rauschová. Říká, že souběh funkcí zvládá. Vlastně obě se doplňují. Jako domovnice má dokonalý přehled o tom, co dům potřebuje, a proto může na schůzích devítičlenného výboru SA předkládat podnětné návrhy k řešení toho či onoho problému, a naopak informace o probíraných záležitostech ve výboru může snadno přenášet mezi bydlící, protože je s nimi v denním kontaktu. DVEŘE Přiznává ale, že ne vždycky měla na růžích ustláno. Začátky ve funkci předsedy byly těžké. Předchůdce mi toho moc neřekl, a tak jsem si musela všechno doslova osahat sama, posteskla si. Dům přebírala zateplený v zadní části, v bytech byla plastová okna, výjimku tvořila okna v přízemí, suterénu a ve vchodových dveřích. S výborem jsme se po mém nástupu do funkce dohodli, že nejdříve zajistíme nové dveře, zavzpomínala. Vybraná firma je nainstalovala. Jsou tak šikovně udělané, že nepoznáte, že nejsou z plastu. Jejich výrobním materiálem je kov. Pro janovské poměry nutnost, dveře musejí něco vydržet. Každému se naše dveře líbí. Jsou vysoce kvalitní, sdělila Dagmar Rauschová. Jejich nákup si družstevníci hradili z fondu údržby. OKÉNKA A SKLEPY Když našetřili další peníze, zateplili si suterén a vyměnili sklepní okénka, v zadní části domu je nechali zazdít a namísto nich zřídili větrací otvory s mřížkami. Změn se dočkaly i sklepy. V některých byla tři okna, což se nám zdálo zbytečně moc, a tak jsme nechali jedno zazdít, jedno zafixovat a další upravit jako výklopné. Bydlícím Dělám všechno. Jsem Ferda mravenec práce všeho druhu, popsala pracovní náplň domovnice. Dagmar Rauschová se nebojí mužských prací, jako jsou výměna zámků FAB či zadlabacích zámků, s přehledem zvládá další technické úkony. Výměna žárovek je denním chlebem. Udělám cokoliv, například také stříhám živý plot, sekám trávu, starám se o květiny a keře před domem, čistím chodníky od sněhu. Jsem ráda, že jsou mezi námi lidé, kteří si toho všímají a dokážou pochválit. Dokonce už mi poslali esemesky s poděkováním. Naopak jsou zase bydlící, kteří pomlouvají a po Janově roztrušují, že se flákám. Holt i s takovými lidmi se musí člověk v domě se 144 byty naučit žít, uzavřela Dagmar Rauschová. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Softex slaví 20 let s novou televizí! CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Společnost Softex slaví v tomto roce dvacáté narozeniny. Pro uživatele Centrální informační sítě (CIS) připravila překvapení novou TV! Zeptali jsme se na ní ředitele oslavence MIROSLAVA PRŮŠI. S novou TV je spojen pojem time shift. Co znamená? Jak jsem slíbil, v rámci oslav dvacetin Softexu připravujeme řadu dárků a novinek. Rád touto cestou sděluji družstevníkům a vlastníkům bytů užívajícím digitální televizi IPTV2, že začátkem dubna byla v CISu spuštěna rozšířená služba time shift, což znamená posun v čase zpět. Divák má nyní možnost sledovat odvysílané pořady zpětně až o 48 hodin a rovněž všechny takové pořady z minulosti si nahrát. Jsme hrdi na to, že jako první v Česku nabízíme klientům tuto nově rozšířenou službu, jež není dodatečně účtována. Proč jste použil označení IP- TV2? Protože v CISu ještě funguje IPTV1, což je televize, která využívá set-top-box AMINO a služby s přidanou hodnotou (včetně posunu v čase) nenabízí. Proto žádám všechny družstevníky a vlastníky bytů, kteří dosud používají tento archaický set-top-box AMI- NO, aby nás kontaktovali a následně provedli změnu. Podmínky změny, jež není zpoplatněna, vám ochotně sdělí naše operátorky na známém čísle Jak to vypadá s možností ovládat televizory prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů? Po absolvování nezbytných schvalovacích řízení a legislativní administrativy jsme připravili další dárek pro SA a SV. Už žádné televizní ovladače! Televizory budou moci ovládat pomocí mobilního telefonu s využitím aplikace pro ios a Android. Bude možné provádět organizaci nahrávek, přepínání programů, vypínání set- -top-boxu a další. Předpokládáme, že tuto službu nabídneme v průběhu května. Potřebná aplikace pro tablet nebo chytrý telefon bude k dispozici zdarma. A jak to bude v případě sledování naší televize na tabletu nebo mobilu? I tato volba bude k dispozici. V jejím případě ovšem hraje svou roli zákon, jenž neumožňuje tuto službu nabídnout zdarma. Výše poplatku ještě není definitivně stanovena. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Poznámka redakce: Další informace o nové digitální TV přineseme v dalším čísle Krušnohoru.

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Co byste měli vědět o výbuchu v bytě či domě z hlediska pojištění Výbuch v bytě či domě je nepříjemná událost. Jeho následkem jsou zpravidla velké materiální a finanční škody. Co bychom měli vědět pro takový případ z hlediska pojištění? Ilustrační foto: Petr PROKEŠ CO JE POJIŠTĚNO Na výbuch je každá nemovitost pojištěna na REPRODUKČNÍ HODNOTU to znamená na potřebné náklady na znovupořízení nové nemovitosti stejného rozsahu. Dále je pojištěna LIKVIDACE SUTI ta je na částku do 10 procent z pojistné částky nemovitosti (nesnižuje se o ni pojistná částka nemovitosti). Kromě nemovitosti je pro toto riziko sjednáno i POJIŠTĚNÍ MO- VITÝCH VĚCÍ s limitem 300 tisíc korun a zásob s limitem 500 tisíc korun sloužících ke správě bytového fondu, případně technologie VS a elektroniky. Movité věci a elektronika správy (Most a Litvínov) jsou řešeny zvlášť. NÁZORNÝ PŘÍKLAD KAM SE OBRÁTIT PRO PODROBNÉ INFORMACE Čestmír EŠLER CZ-TRAIT, a. s., Stavbařů Most - Velebudice tel./fax: mobil: Pro snadnější vysvětlení uvedu příklad na fiktivní nemovitosti menší ceny (60 milionů korun): Při totální škodě pojistitel vyplatí částku 60 milionů korun na výstavbu nové nemovitosti + částku do 6 milionů korun na likvidaci suti (tedy max. 66 milionů korun). Pojistnou částku pro likvidaci suti lze doložkou za úplatu navýšit, těch 10 procent je zdarma dle pojistných podmínek součástí živelného pojištění nemovitostí. Myslím si, že u bytových domů je částka dostačující. Dále máme ošetřeno ujednání, že v případě živelní škody, kdy nepůjde obývat bytová jednotka (či více bytových jednotek) nahradí pojistitel veškeré měsíční platby spojené s užíváním bytu (bytů) do částky šestinásobku těchto nákladů. NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ? Jen pro informaci: jiný pojistitel u drobných společenství vlastníků (jednoho domu nespadajícího pod správu Stavebního bytového družstva Krušnohor) sjednává pojištění nákladů náhradního ubytování. Je to tak trochu jiná forma zmiňovaných nákladů užívaného bytu, co máte v pojistné smlouvě. Pokud byste chtěli, mohli bychom pouze nad rámec poptat u Kooperativy, zda lze též pojistit i náklady na nějaké dočasné ubytování, tím by se náhrada ještě znásobila. ŘÁDNĚ OŠETŘENO Pojištění pro případ výbuchu nemovitosti je samozřejmě v pojistné smlouvě Stavebního bytového družstva Krušnohor řádně ošetřeno (totožně s rámcovou smlouvou se Svazem českých a moravských bytových družstev SČMBD). Čestmír EŠLER předseda představenstva makléřské pojišťovací společnosti CZ-TRAIT, a. s. FOTOOBJEKTIVEM PŘEDSEDKYNĚ Ani plastem zloději nepohrdnou Nad drzostí zlodějů člověk nevěřícně kroutí hlavou. I my jsme si ji málem ukroutili, když jsme se dívali na to, co nám vlastníkům bytů v bloku 250A na mostecké ulici Zdeňka Fibicha v centru města způsobili. Již téměř pět let máme vyměněna okna v domě, a to i ve sklepních prostorách. S plastovými okny jsme spokojení. Nejenže dobře vypadají a zlepšují tak celkový vzhled domu, ale oproti těm předchozím (dřevěným) výrazně snížily míru hluku přicházejícího z ulice, úniky tepla z bytů, výrazně se snížila i míra průchodu prachu z ulice do bytů. Abychom nenechavce zbytečně nedráždili či přímo je neprovokovali k nekalým činům, nechali jsme si nainstalovat poplastované parapety. Na první ohled vypadají jako plastové. Pravda, vydržely. Ale jen do začátku letošního února. Někdo našel zálibu v plastových předmětech, nebo něco staví a vyhlédl si k doplnění sbírky či stavebního materiálu právě parapety z našeho domu. Během jediné noci jich šest zmizelo, dva jsou zničené. Tu noc přežily u nás v domě jen dva. Jak dlouho ještě vydrží? Nenechavcům a zlodějíčkům nechť ty ukradené dobře slouží! Zaplatíme si nové. Co taky jiného nám zbývá? Ale je mi líto bydlících, kteří platí stále dokola za škody způsobené cizími nenechavci či vandaly, prostě kazisvěty. A z jakého materiálu budou nové parapety? Přiznám se, že nevím, jaký by byl ten nejvhodnější, aby se mu podařilo přežít v našem domě další noční nájezdy. Poradíte mi? Text a foto: Blanka NEŠPOROVÁ předsedkyně SV 197, Most

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Stavebko nezatracujte, bude se hodit VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (11) V některém z předchozích pokračování tohoto seriálu jsme si říkali, že základem úspěšného spoření pro dlouhodobé cíle je vytrvalost. Toto kritérium splňuje mimo jiné i stavební spoření, které u nás patří k jedněm z nejoblíbenějších spořicích nástrojů. Jako každá investice má své nepopíratelné výhody, ale také jisté vady na kráse. Pojďme se dnes podívat na jeho parametry, abychom mohli určit jeho místo ve vyváženém portfoliu. STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NENÍ K ZAHOZENÍ Je snad už jen málokdo, kdo by za uplynulá dvě desetiletí nepřišel do styku se systémem stavebního spoření. Pro připomenutí těch hlavních momentů to ale vezmeme pěkně popořádku. Stavební spoření má jako jeden z mála produktů na trhu výhodu v podobě státního příspěvku. Ten představuje 10 procent z naspořené částky a jeho výše činí maximálně Kč, přičemž po uplynutí tzv. vázací doby (šest let) může občan s celkově naspořenou sumou volně nakládat a utratit ji za cokoliv. Právě proto se na stavební spoření lze dívat i jako na výhodný způsob spoření. Platí také, že úroky ze spoření podléhají patnáctiprocentnímu zdanění jako jakýkoliv jiný příjem. BEZPEČNÝ ZPŮSOB SPOŘENÍ Vedle původního účelu (tedy k nákupu, stavbě či rekonstrukci nemovitosti) lze stavební spoření použít i jako výhodný a bezpečný způsob ukládání peněz, s nimiž má majitel jiné plány. Může stavební spoření využít třeba ke spoření na penzi, ke spoření dětem, případně jen k ukládání volných finančních prostředků. V těchto případech se na stavební spoření lze dívat vlastně jako na jistou formu termínovaného vkladu, ovšem se státním příspěvkem jako bonusem. Právě proto je stavebko zajímavé i pro ty, kteří už mají problém s bydlením vyřešený. Stavební spoření je zejména v době ekonomické krize jedním z velmi bezpečných způsobů spoření. Nemusíte se zajímat o vývoj na světových trzích, stačí pravidelně spořit a státní příspěvek máte na dosah. Po uplynutí vázací doby šesti let (což může patřit ke zmíněné vadě na kráse, protože k penězům se dříve nedostanete) si můžete úspory vybrat a použít na cokoliv. Během této doby je třeba počítat s počátečním poplatkem ve výši 1 procenta z cílové částky a také s poplatky za vedení účtu. Ty se pohybují okolo 250 korun ročně. GARANCE ÚROKU Nespornou výhodou stavebního spoření je možnost spořit postupně po malých částkách. V případě, že si potřebujete koupit byt nebo rekonstruovat dům, víte, že můžete využít výhodného úvěru. Ano, skutečně výhodného, protože už při uzavření smlouvy o stavebním spoření máte garantovanou úrokovou částku 3,7 procenta. Řeknete si možná žádná sláva, vždyť hypoteční úvěry se dnes dají sehnat mnohem levněji. To je sice pravda, ale všude se také můžete dočíst o tom, že úrokové míry jsou na svém dně a dlouho u něj nevydrží, začnou stoupat. U stavebního spoření máte úrokovou míru garantovanou po celou dobu splácení úvěru. REKONSTRUKCE, NEBO NEMOVITOST V případě, že se rozhodnete využít stavebního spoření k vypůjčení peněz na rekonstrukci či pořízení nemovitosti, počítejte s několika omezeními. V první řadě dostanete půjčku pouze na nákup obydlí, které je určeno k trvalému bydlení. S pořízením chaty či s její opravou proto neuspějete. Na druhou stranu není nutné, aby půjčka byla ze stavebního spoření využita na nákup obydlí pro vás. Můžete si zažádat i o úvěr, který by měl vyřešit bytovou situaci vašich přímých příbuzných, tedy rodičů, prarodičů, dětí či manžela nebo manželky. NA CO LZE STAVEBKO VYUŽÍT Smlouva o stavebním spoření bývá definována jako listina, jejímž prostřednictvím účastník stavebního spoření získává možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření za účelem financování bytových potřeb. Jenže právě termín bytové potřeby bývá kamenem úrazu. Představa stavební spořitelny a žadatele o úvěr se může často lišit. Obecně lze říci, že pevné součásti obydlí či rekonstrukce prostor takzvaně na klíč by měla být bez problému. Žadatel o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření by tak mohl své úspory i vypůjčené peníze využít například na zasklení balkonu, výměnu oken či vyzdění bytového jádra. STAVBY NA KLÍČ JSOU VÝHODNÉ KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Kancelář: ul. Pionýrů 2806 (VŠFS), Most Tel.: ovbmail.cz Další rady a tipy najdete na Problém nastává v momentě, kdy by se klient stavební spořitelny rozhodl pro rekonstrukci WC a koupelny svépomocí. Vše včetně práce dostane proplaceno jedině v případě, že si najal specializovanou firmu, jež rekonstrukci provedla takzvaně na klíč. Pokud by se majitel snažil o předělání koupelny a WC svépomocí, může počítat jedině s úhradou pevných částí (jako je vana či obklady). PTEJTE SE SVÉHO PORADCE Pokud víte již nyní, na co byste v budoucnu chtěli využít své stavební spoření, informujte se u svého finančního poradce na to, zdali je možné vámi zamýšlenou věc z úvěru financovat. Jestliže máte smlouvu již uzavřenou, ujistěte se o tom, že peníze můžete využít na vámi vybraný účel. V opačném případě nezbývá nic jiného, než přehodnotit své záměry. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Dotvořitelé přivezli Masaryka do Mostu a uložili ho do haly technických služeb Cesta z Mníšku u Liberce do Mostu nepatří sice mezi nejkratší, ale obnovená socha prvního československého prezidenta ji absolvovala bez úhony. Mníšek je místem, kde ke zrodu nové sochy TGM v bronzové podobě došlo. Její dotvořitelé, jak si sochaři a restaurátoři Jaroslav a Ondřej Šindelářovi z Plzně říkají (původním tvůrcem je sochař Josef Fojtík), ji uložili na matrace v hale č. 6 v areálu Technických služeb města Mostu, kde nyní vyčkává na své oficiální odhalení v centru Mostu. Ke slavnostní události by mělo dojít ve třetí dekádě září. Byla to nestandardní práce. Původní socha byla rozřezaná na 200 kusů. Museli jsme najít jednotlivé části, identifikovat je, najít pro ně na soše správné místo. Části trupu jsou vytvořeny zcela nově na základě dochovaných fotografií. Všechny potíže byly vyřešeny. Aspoň se to v tuto chvíli takto zdá, popsal Jaroslav Šindelář. PŮL TUNY Socha váží zhruba pět set kilogramů, vysoká je přes tři metry. Práce na obnově díla trvala dva a půl roku. Podle vyprávění Jaroslava Šindeláře rekonstrukce začala nejdříve identifikací jednotlivých částí. Potom bylo sestaveno torzo sochy, vytvořen sádrový model. Byla to piplavá práce velmi náročná na soustředění. Poměrně dlouho trval převod do bronzu. Slévárna Ještědský bronz potřebovala pět měsíců k tomu, aby sádrový model znovu zaformovala a vytvořila bronzový odlitek. Rekonstrukce Fojtíkova díla byla provedena podle dobové dokumentace podle sochy, jež stála ve starém Mostě, ale za souběžného užití poznatků o existující soše TGM v Rakovníku. DVA MILIONY Dokončením práce v hodnotě dvou milionů korun skončila restaurátorům Šindelářovým dřina na nové mostecké soše. Rádi by se ještě zúčastnili jejího odhalení v centru Mostu. Dílo má stát v sousedství městského divadla, v prostoru nedaleko sochy F. L. Gassmanna. Až se tak stane, bude završeno úsilí iniciátorů obnovy sochy TGM Jaroslava Šindeláře, Jana Berana, Františka Ryby a Václava Valného. Tito muži spřádali své plány v roce 2011 v kanceláři ředitele SBD Krušnohor, následně s vizí seznámili radní a ti je v roce 2012 podpořili vyhlášením veřejné sbírky. Ta skončila posledním dnem roku Občané vhodili do šesti kasiček rozmístěných po městě 868 tisíc korun. Zbytek do dvou milionů půjde z pokladny města. SBĚRAČI KOVŮ Dotvořitelé Šindelářovi Jaroslav (vlevo) a Ondřej vyložili sochu z kamionu a zamířili s ní do haly v areálu technických služeb. V Mostě je spousta krádeží kovů, upozornili novináři, když se pídili po existenci kopie zrestaurovaného díla. Kopie by totiž byla zapotřebí, kdyby novou sochu hledači kovů poškodili či zcela zničili. Budeme ji archivovat, potvrdili oba dotvořitelé zaskočení otázkou. Jaroslav Šindelář se ale krádeže sochy neobává. Předkládám, že velká hmotnost sochy by vyžadovala jeřáb. Bezdomovci a hledači kovů jeřáb nemají, je přesvědčen restaurátor. Ten považuje likvidaci původní sochy ve starém Mostě rozřezáním na mnoho kousků za přinejmenším kuriózní. Je to asi charakteristické pro tuto oblast. Jinde by se to těžko stalo, odtušil Jaroslav Šindelář. On sám se s takovým postupem likvidace sochařského díla setkal poprvé. PROPOJOVACÍ MOST Musím pochválit příkladný přístup města Mostu. Vyvinulo obrovskou snahu po obnovení díla. Zaslouží za to poděkování, úctu a obdiv, zdůraznil dotvořitel. Uvedl, že v Plzni se před roky podílel rovněž na obnovení sochy Masaryka. Bylo to krátce po revoluci v hektické době plné změn. Teď už ta hektičnost ustala, nastalo usedání, a s tím souvisí i skutečnost, že se na tyto věci nepamatuje jako dřív. Zájem pohasíná, konstatoval Jaroslav Šindelář. Proto si o to víc váží postoje statutárního města Mostu. Chápe, jaký smysl má obnovená sochy pro místní lidi jde o propojovací most mezi zlikvidovaným a nově vybudovaným městem. Socha je relikt z původního Mostu, do nového města patří, protože toto dílo je víc. Jde o ideály první republiky, které přenáší do moderní doby a upozorňuje na Masarykův odkaz. Ten je stále aktuální a dnes možná ještě víc než tenkrát. Myslím si, že připomínat odkaz TGM je v dnešní společnosti nanejvýš vhodné, zdůraznil Jaroslav Šindelář. Pracovník TSmM ukládá sochu na matrace. Bronzový TGM si zde poleží do termínu svého slavnostního odhalení v Radniční ulici. Text: Petr PROKEŠ Foto: Klárka VYDROVÁ

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Svojí melodičností a nenuceností moje Noční jízda oslovuje, říká Jan Lepič LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE V rádiu je nováčkem. Jeho první pořad byl odvysílán v úterý 29. dubna. Náš rozhovor se ale uskutečnil dva týdny předtím. JAN LEPIČ, jak se nováček jmenuje, byl tehdy ve velkém očekávání. Nedal to ale na sobě znát. Prostě kliďas a ještě k tomu milý společník s notnou dávkou humoru. Honzo, jak vůbec došlo k navázání spolupráce mezi tebou a Gama Rádiem? Může za to Sláva Valvoda, majitel V+V Rock baru na Zahražanech. Jednoho dne mě v baru oslovil s informací, že je tady v regionu dost silná bikerská komunita, která má pod kůží zažitou pro ni charakteristickou muziku. Sláva Valvoda dobře ví, že mám doma rozsáhlý archiv této hudby, a tak přišel s návrhem, že bych mohl nahrávek a svých znalostí použít ve specializovaném pořadu Gama Rádia. Zrovna tam měl cestu. Za pět hodin mi volal majitel a ředitel rádia Petr Petrik, jenž mi sdělil, že by o tuto muziku měl zájem, protože ostatní rádia ani ta vysloveně konkurenční ji nevysílají. A tak jsme si domluvili setkání, v jehož průběhu jsme se dohodli na spolupráci. Nechtěl jsem, aby můj pořad byl ve stylu těch klasických komponovaných. Přál jsem si naopak, aby v něm bylo hodně hudby, aby jej lidé poslouchali třeba při jízdě v autě, i když se samozřejmě nevyhýbám stručným informacím o kapelách, o tom, kde co natočily, jací muzikanti v nich působí atd. Mojí představou bylo, aby se v pořadu hlavně hrálo a lidé měli možnost poznat něco nového. Domluvili jsme se tedy a já ve spolupráci s hudebním dramaturgem rádia Martinem Knolem cvičně připravil ukázkový pořad. Martin mi potom zavolal, že je dobrý, že dokonce prošel i vedením rádia a že od příště už budeme točit naostro. Ten první pořad se bude vysílat v úterý 29. dubna. O jakou hudbu jde a jakou spojitost má s komunitou bikerů motorkářů? Počátek je za Velkou louží v USA. Tam existují početné komunity bikerů a ty pořádají festivaly. Na ně se sjíždějí motorkáři z celých Států. Srazy jsou velmi oblíbené, stejně jako muzika, která se na nich hraje. Jde o southern rock a country rock, což je kombinace několika hudebních stylů. Je to hudba více melodická, než například heavy metal. Má rytmus, drive. Je to prostě pořádná jízda. Tato muzika je i hodně otevřená, o čemž svědčí skutečnost, že se v ní dají najít také prvky blues a folku. Je to prostě hudba úplně jiná, než jakou známe u nás. Jak se tvůj pořad jmenuje? Night Drive, to je česky Noční jízda aneb Průvodce světem jižanského rocku. Drive se odráží v muzice, ta je dobrá nejen pro motorkáře, ale i pro řidiče kamionů. Rádi ji proto poslouchají lidi sedící za volantem. Svojí melodičností a nenuceností oslovuje. Poslouchat za volantem heavy metal nebo punk to se člověk dostává do úplně jiné nálady, jsou to žánry stojící úplně někde jinde. Odkud budeš čerpat obsah pořadu? Budu jej připravovat za využití svého domácího archivu. Mám v něm tři tisíce CD se southern rockem a country rockem a ještě k tomu nějakých pět set DVD. Budou-li mít posluchači Gama Rádia zájem, mohou se na DVD přijít podívat do V+V Rock baru. Znamená to, že Sláva Valvoda má zájem o spolupráci s tebou a že nešlo jen o dohození tvé osoby do rádia? Sláva jako majitel klubu má samozřejmě zájem prezentovat kapely, které u něj hrají. A do pořadu se docela hodí. Ostatně v hodinovém vysílání se vždycky objeví jedna česká věc. V klubu vystupovaly Pumpa, muzikanti ze Žlutého psa a další známé kapely, tak proč jejich skladeb a programu rokáče nevyužít? Ty sám jsi někdy hrál v kapele? Ano, hrál. To bylo v letech Jmenovali jsme se Exit (Východ). Často jsme vystupovali v proslulém Neprakta klubu. Byla to éra středoškolské kapely. Stylově to byl classic rock. Jezdili jsme po kraji, v létě po chmelařských oblastech, kde bylo hodně brigádníků. Hrál jsem na kytaru. Dokonce jsem zpíval. Potom jsem odešel do Prahy na vysokou školu, ale kluci pokračovali v hraní dál. Pokud počítám dobře, tak dnes už jsi předdůchodce?!? Kdepak! Je mi sice 57 let, ale jako předdůchodce se rozhodně necítím. Jistě proto, že jsem velice rád v kontaktu s mladými lidmi. Z nich čerpám životní energii. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 11 (106) ZDARMA Miloš Zeman přijel do Mostu. Užilo se při tom i hodně legrace. Primátor Vlastimil Vozka zrovna osobně dohlíží

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 (105) ZDARMA Volební tým hnutí ANO byl na Mostecké slavnosti 2013 v jednom kole. Měl zde dokonce vlastní infostánek. Lidé

Více

Odstříhávání od předchozích časů? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA

Odstříhávání od předchozích časů? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA Primátor statutárního města Mostu Vlastimil Vozka (v hornickém slavnostním úboru) přestřihl v Podkrušnohorském

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK PROSINEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 12 (107) ZDARMA Paní Voda a Milena Vágnerová. Paní Voda, dílo předškoláků z mateřinky Františka Kmocha, se stala symbolem

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 6 (101) ZDARMA Vyzývací pohár (Challenge Cup) zasloužená odměna završující veleúspěšnou sezonu DHK Baník Most. Při tomto pohledu

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 9 (116) ZDARMA Lidem došla trpělivost. Margita Slapničková, předsedkyně společenství vlastníků bytů z bloku 302 na ulici Zdeňka

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 1 (120) ZDARMA Nezávislý 33letý Jan Paparega, kandidující ve volbách za Severočechy Most, byl jednomyslně zvolen primátorem

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 1 (96) ZDARMA Proč naopak? Pro nový Most vskutku historická chvíle. Patronka výstavy první náměstkyně primátora Hana Jeníčková

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 10 (117) ZDARMA 3 Čtyři roky uplynuly jako voda, končí další volební období, lidé hodnotí, co se v něm povedlo, a podle toho

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 11/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26 000 výtisků O První sezóna minigolfu skončila strana 3 O Technické

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

ROČNÍK 23 2013. Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ

ROČNÍK 23 2013. Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ 1 2 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí čtenáři! Časopis CTI INFO ISSN 1214-7583 MK ČR E 16344 Cech topenářů a instalatérů

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2013 Doporučujeme: Získejte kvalitní nabídky pro Váš dům zdarma Odpovědi na dotazy ohledně měření vody Neplaťte

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 9/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Historie společnosti Technické služby města Mostu strana 2 O HC

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2014 Doporučujeme: Spravedlivé měření vody s písemnou garancí vrácení peněz NanoMad úpravna vody bez chemie

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 3/2004 ročník III. Na Aquadromu proběhla plánované odstávka. Více čtěte uvnitř čísla. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 1 2014 Doporučujeme: Repasovaný vodoměr se nevyplatí! Změna vyhlášky na rozúčtování tepla se nekoná Průkaz energetické

Více

www.scmbd.cz ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA

www.scmbd.cz ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA PENÍZE Z EU NA OPRAVY ČESKÝCH DOMŮ JAK NA DPH OD LETOŠNÍHO ROKU www.scmbd.cz SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více