Cash flow a Treasury Management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cash flow a Treasury Management"

Transkript

1 Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší praxe v treasury managementu Začátek: duben 2011

2 Mgr. Olga Cechlová certifikat.indd :36:31 Cash flow a Treasury Management Odpovědný manažer V případě jakýchkoliv dotazů ohledně controllingových vzdělávacích cyklů neváhejte kontaktovat odpovědného manažera. Curriculum cyklu Modul I Řízení a plánování cash flow Modul II Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Modul III Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Ing. Michaela Volfová Tel.: +420/ Jednotlivé moduly lze absolvovat i samostatně Certifikát Vážené dámy a pánové, ráda bych Vám představila ucelený specializovaný program, který si klade za cíl komplexně pokrýt problematiku řízení cash flow a treasury managementu. Ve tří po sobě jdoucích modulech získáte přehled o současných trendech a metodách cash managementu, o nabídce investičních a finančních služeb treasury na českém trhu nebo také návod jak efektivně zavést treasury management ve Vaší firmě. Za celý tým Controller-Institutu se na setkání těší CERTIFIKÁT Cash- low a Treasury Management Ing. Jan Novák výborn Cíle cyklu Cyklus cash flow a Treasury Management se skládá ze tří odborných seminářů, jejichž cílem je poskytnout inspiraci pro nastavení a zavedení treasury managementu do firemní praxe. Dále účastníci získají ucelený přehled o současných trendech a metodách cash managementu a seznámí se s příklady efektivního řízení aktiv a pasiv. Know-how je předáváno formou konkrétních příkladů z praxe úspěšných firem. Cyklus určen pro: nově příchozí vedoucí pracovníky a specialisty treasury, financí, risk managementu ( junioři na pozici Treasury Manager) vedoucí pracovníky, kteří si chtějí doplnit znalosti a načerpat nové poznatky od zkušenějších kolegů z praxe Požadavky na účastníky Podmínkou pro získání Certifikátu Treasury Manager a certifikátu IES je absolvovat všechny moduly a úspěšně ukončit cyklus vypracováním samostatné závěrečné práce k vybranému tématu. Bonus pro účastníky Účastníci cyklu získají speciální slevu 10 % z ceny celého cyklu. Certifikáty Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty: Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society 2

3 Termín konání: Účastnický poplatek: Členové CAFINu: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Interní školení Máte specifi cké požadavky a k proškolení více než 5 osob? Rádi Vám připravíme interní školení šité na míru. Více informací Vám poskytne: Řízení a plánování cash flow Cílem semináře je seznámit se s podstatou cash flow a jeho významem pro finanční řízení, ukázat využití údajů o CF ve finančním řízení, ve finanční analýze a v dlouhodobém finančním plánování, seznámit se s metodami řízení peněžních toků. Na příkladech z praxe získáte ucelený přehled o současných trendech a metodách cash managementu. Den cash managera Příprava cash pozice Příprava krátkodobého plánu CF Iniciace plateb Příprava dlouhodobého plánu CF Sledování plateb a vyhodnocení odchylek Řešení krizových situací v cash flow Předpoklady efektivního řízení likvidity Efektivní komunikace v rámci podniku Efektivní bankovní služby Efektivní informační systém Cash pooling v praxi Úloha finančního managera Přímá a nepřímá metoda CF Finanční analýza Pracovní kapitál v řízení CF Pozice plánování v systému řízení Strategie jako základ řízení Systém firemních plánů Plánování tržeb a nákladů, kalkulace, podpůrné plány Plánové výstupy Propočet očekávání Slabiny v rozpočtování Reporting a motivační systém v rozpočetnictví Lektoři: Modul I Ing. Ondrej Simon ČEZ, a. s. Vystudoval ČVUT Praha Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky; v letech absolvoval doktorandské studium na ČVUT. Své pracovní zkušenosti získal ve společnosti Středočeská energetická a. s., kde pracoval 13 let, zpočátku ve funkci vedoucího daňového oddělení a později na pozici vedoucího odboru financování. V současnosti pracuje pro společnost ČEZ, a. s., kde řídí procesy útvaru služeb financování Skupiny ČEZ. Odborně vede tým Treasury při implementaci SAP ve Skupině ČEZ. Je viceprezidentem České Asociace Treasury a odborným garantem pro cash-management. Je makléřem energetické burzy. Ing. Vít Sigmund Česká gumárenská společnost, a. s. Při studiu a po dokončení VŠE pracoval jako specialista bankovního dohledu ČNB se zaměřením na dohled nad operacemi finančního trhu a bankovními informačními systémy. Od r buduje a rozvíjí centralizované odd. Treasury ve skupině České gumárenské společnosti (ČGS) na pozici vedoucího odd. Treasury, které centrálně řídí cash flow, pracovní kapitál a finanční rizika. Ve své funkci řídil či se podílel na projektech zavedení systémů ochrany proti měnovému a úrokovému riziku, řízení likvidity v rámci mezinárodní sítě ČGS přes lokální a mezinárodní poolingové struktury, implementace dedikovaného treasury management systému a na akvizičních projektech skupiny ČGS. Od r je členem prezidia České Asociace Treasury. Ing. Jitka Uhlířová Key Account Manager GSM: +420/

4 Termín konání: Účastnický poplatek: Členové CAFINu: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Názory účastníků: Velmi profesionálně připravený seminář. Přednášející byli zkušení odborníci, kteří byli schopni poskytnout nejen teoretické znalosti, ale příklady z praxe. Seminář byl pro mě velmi podnětný a odnáším si z něj spoustu nápadů a připomínek, které budu moci uplatnit v praxi. Jana Podlahová treasury manager, DATART International a.s. Velmi dobrá organizace seminářů, vysoká profesionalita lektorů, dobrý podkladový materiál, velký přísun nových informací. Ing. Jan Macek Head of fi nance and accounting MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Cílem semináře je nastavení a zavedení systému treasury managementu do firemní praxe a získání přehledu o tom, jakou roli představuje treasury manager ve firmě a co se od něj očekává. Na příkladech z praxe se seznámíte s problematikou efektivního řízení aktiv a pasiv. Systémy treasury managementu ve firemní praxi Role a úkoly treasury managera Organizační začlenění a kompetence treasury Součinnost treasury s ostatními útvary Řízení treasury aktivit v koncernu Volkswagen AG Úvod do risk managementu a zajišťovacích operací Finanční rizika, metody jejich měření a eliminace Zavedení systému risk managementu Praktické příklady ve ŠKODA POWER Strategické a operativní plánování v rámci cash managementu Tvorba realistického rozpočtu Projektové rozvahy Výkazy peněžních toků Práce s ekonomickými ukazateli Cash flow forecasting, cash pooling a jeho formy Analýzy a odhady cash flow Krátkodobý a dlouhodobý forecast Praktické modely forecastingu Mezinárodní a tuzemské formy cashpoolingu Nové trendy Strategická akcelerace Plánování a řízení likvidity = základ činností treasury Strategické a operativní finanční plánování a forecasting Efektivní řízení aktiv a pasiv, aneb asset liability management v praxi Základní koncepty řízení aktiv a pasiv (rozvahy) Získávání finančních a investičních zdrojů Lektoři: Modul II Ing. Karel Kloboučník ŠKODA POWER a. s. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakultu ekonomickou, obor Bankovnictví a ekonomika malých a středních podniků. Poté začal pracovat ve ŠKODA POWER a. s., nejprve působil na pozicích referent odboru Financování, vedoucí odboru Financování a nyní zastává funkci finančního ředitele. Ing. Ondrej Simon ČEZ, a. s. Vystudoval ČVUT Praha Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky; v letech absolvoval doktorandské studium na ČVUT. Své pracovní zkušenosti získal ve společnosti Středočeská energetická a. s., kde pracoval 13 let, zpočátku ve funkci vedoucího daňového oddělení a později na pozici vedoucího odboru financování. V současnosti pracuje pro společnost ČEZ, a. s., kde řídí procesy útvaru služeb financování Skupiny ČEZ. Odborně vede tým Treasury při implementaci SAP ve Skupině ČEZ. Je viceprezidentem České Asociace Treasury a odborným garantem pro cash-management. Je makléřem energetické burzy. 4

5 Termín konání: Účastnický poplatek: Členové CAFINu: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Modul III Cílem semináře je naučit se identifikovat a analyzovat rizika spojená s finančními trhy v rámci strategie treasury managementu. Seznámíte se s metodami měření finančních rizik a s instrumenty pro jejich zajištění a získáte přehled o nabídce investičních a finančních služeb treasury na českém trhu. Navíc Vám na praktickém příkladu poradíme, jak uzavřít rámcovou treasury smlouvu se správně zvoleným finančním partnerem. Strategie treasury risk managementu rizika spojená s finančními trhy Identifikace a vyhodnocování rizik spojených s aktivitami na finančních trzích Analýza budoucího vývoje aneb něco o křišťálových koulích obchodníků na finančních trzích Finanční instrumenty pro zajištění finančních rizik Příklady aplikace zajišťovacích strategií (úrokové, kurzové a komoditní i jiné) Ohodnocení finančních derivátů (forwardy, futures a opce, swaps, úrokové a kreditní deriváty) Metody měření rizik Řízení kurzového rizika u propojených subjektů Přirozený hedging potenciály a limity Význam controllingu v treasury managementu Moderní reporting a finanční plánování ve firemní praxi Měření výkonnosti a benchmarking Investiční a finanční služby treasury Průřez nabídkou investičních služeb a produktů v ČR Investiční rozhodování a některé investiční nástroje Investiční rozhodování alokace finančních aktiv Některé investiční instrumenty a souvislosti jejich využívání Hledání úspor ve finančních nákladech na praktickém příkladu společnosti Výběr správného finančního partnera a rámcové treasury smlouvy na příkladu společnosti ARMATURY Group a. s. Lektoři: Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA ARMATURY Group a. s. Absolvent VUT, Fakulty strojního inženýrství, oboru Řízení jakosti, Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a postgraduálního studia MBA na VŠB - TUO (Liverpool John Moores University). Od r se zabýval obchodem s pohledávkami, posléze jako vedoucí právního oddělení. Ve společnosti ARMATURY Group a.s. se podílel na zavedení systému jakosti dle ISO 9000:2000. Od r zde působil ve funkci vedoucího controllingu. Řídil implementaci manažerského informačního systému a ERP systému. Řídí procesy Due diligence a odpovídá za fúze a akvizice. V současné době zastává pozici finančního ředitele. Ing. Martin Quant nezávislý fi nanční expert Působil deset let jako specialista Treasury na oblast peněžních a devizových trhů v různých pozicích u několika zahraničních bank. K jeho odpovědnostem patřila příprava a realizace řešení pro eliminaci kurzových, úrokových a komoditních rizik klientů a optimalizace klientských devizových pozic. V létě 2006 se rozhodl odejít z bankovního sektoru a založil konzultační společnost Excellence Solutions & Consulting s. r. o., zaměřenou na strategické poradenství, projektové řízení a rovněž poradenství při řízení finančních rizik. V současné době se mimo projektu Excellence věnuje budování finanční skupiny spol. Medifine a. s., orientované na poskytování finančních a poradenských služeb, engeneering medicínských přístrojů a obchodní činnost v sektoru zdravotnictví a sociální péče v ČR. V této společnosti, kterou v roce 2007 spoluzaložil, pracuje jako člen představenstva zodpovědný za strategii a projektové řízení. 5

6 Přihláška Kontakt Přihláška a informace Fakturační údaje Controller-Institut, Contrast Consulting Praha spol. s r. o. Vladimírova Praha 4 Tel.: +420/ Fax: +420/ Ano, tímto se závazně přihlašuji na seminář: Modul I: Řízení a plánování cash flow Modul II: Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Modul III: Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Firma Kontaktní osoba DIČ Ulice Město PSČ Místa konání Celý cyklus: cash flow a Treasury Management Vaše údaje BW Premier Hotel Majestic Štěpánská Praha 1 Tel.: +420/ Účastnický poplatek Modul Cena pro členy CAFIN* Cena pro nečleny Modul I: Kč Kč Modul II: Kč Kč Firma Jméno, příjmení Školská Vodičkova V jámě Štepánská BW Premier Hotel Majestic Plaza Žitná Václavské nám. Ve Smečkách Krakovská Opletalova Muzeum Národní muzeum Wilsonova Legerova Modul III: Kč Kč Sleva na celý cyklus 10 % Cena za celý cyklus (po slevě) Kč Kč Kč Kč Ceny v tabulce jsou bez 20 % DPH. * Informace o členství v CAFIN najdete na n.cz Souhlasím se zasílám informací o nabídce vzdělávacích akcí Controller-Institutu. Prosíme, označte svou volbu. Pozice Ulice Město Telefon E Mail PSČ Fax Obchodní podmínky: Počet účastníků je omezen. Přijímáme jen písemné přihlášky. Přednost budou mít účastníci, kteří se přihlásí dříve. Přihlášky jsou závazné a při stornování účtujeme manipulační poplatek ve výši Kč. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Datum, podpis 6

Junior finanční specialista

Junior finanční specialista Vzdělávací cyklus Junior finanční specialista Vaše nejlepší vstupenka do oblasti controllingu Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování

Více

Certified Acquisition Manager

Certified Acquisition Manager Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Vzdělávací cyklus Certified Acquisition Manager Akvizice a oceňování firem v praxi Proces due diligence a příprava poakviziční integrace NOVĚ:

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem 13. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM CASH IS K NG! Tlak na firemní výkonnost v období stagnace 16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady CFO, manažeři a majitelé firem Controlleři

Více

Nástroje moderního finančního řízení v praxi

Nástroje moderního finančního řízení v praxi Lepší navigací k výsledkům. Certifikované ucelené vzdělání FINANČNÍ AKADEMIE Nástroje moderního finančního řízení v praxi Learning by doing = učení se řešením reálných situací Best practices ve finančním

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006

PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006 PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006 09.00 12.30 10.30 11.00 12.30 13.30 13.30 17.00 15.00 15.30 SPOLEČNÝ PROGRAM Koncept Business Navigation Ing. Václav Houser, výkonný ředitel, INEKON SYSTEMS Zkušenosti

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT hotel Crowne Plaza, Praha 21. 22. září 2006 THE NEW CIO LEADER NOVÉ KOMPETENCE CIO V EXEKUTIVNÍM TÝMU INDUSTRY INSIGTS KLÍČOVÉ VÝHLEDY PRO

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Obsah Úvodní slovo.... 3 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 4 Manažerské tréninky... 6 Real Business...

Více

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Strategické řízení marketingu je ve stále rostoucí

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 Organizační struktura k 30. 9. 2012 Předseda představenstva a ředitel společnosti Odbor řízení lidských zdrojů Tajemník společnosti

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení Sborník 4. ročník odborné konference projektového řízení Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete 26. - 27. září 2012 Hotel Diplomat, Praha Záštita Ing. Evžen

Více

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8 06Pololetní zpráva Obsah Profil ebanky 3 Základní údaje 3 Přehled činností 3 Statutární orgány 4 v číslech 7 v I. pololetí 2006 8 Výhled do dalšího období 9 Výkaz zisku a ztráty pro období končící 30.

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více