Plánujete vlastní budoucnost? Rozhodujete se o studiu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánujete vlastní budoucnost? Rozhodujete se o studiu?"

Transkript

1 ROČNÍK 1 DUBEN 2007 Plánujete vlastní budoucnost? Rozhodujete se o studiu? Hledáte perspektivní studijní obory, možnosti vlastního podnikání, pracovní zapojení ve firemním managementu? Máme řešení! Zavedená prestižní soukromá Vysoká škola hotelová v Praze Bakalářské a inženýrské studijní obory. Studium MBA Den otevřených dveří: a kdykoliv po dohodě Informace na tel.: , Svídnická 506, Praha 8 ( PSČ ) První ISO v ČR (str. 4) Výsledky jednání AHR ČR OAZA (str. 7) The Leading Hotels of the World v Karlových Varech (str. 18)

2 Nejslavnější jihočeský rodák.

3 Obsah Aktuality 4 Zprávy sekretariátu 4 Legislativa 7 Akce 10 Profesní rozvoj 12 Vývoj v EU 13 Regiony 17 Pracovní příležitosti 19 Partner AHR ČR 21 Dodavatel AHR ČR 22 Inzerce v časopise AHR Fórum českého pohostinství Zajímavé podmínky pro propagaci vašich produktů Našim dodavatelům, ale i ostatním členům nabízíme v AHR Fóru tři možnosti propagace vlastní firmy a produktů: 1. Titulní strana a článek na stránku A4 Jako novou možnost představení firmy nabízíme prostor pro barevnou fotografii na titulní straně a článek velikosti A4 v rubrice Dodavatelé AHR ČR. Článek by měl představit jak dodavatele samotného, tak produkty, a hlavně nové trendy v oboru. Členové AHR ČR Kč Nečlenové AHR ČR Kč 2. Barevná inzerce obálkové strany Členové AHR ČR: 3. Barevná inzerce uvnitř časopisu Vydává Asociace hotelů a restaurací České republiky, o. s. Revoluční Praha 1 tel.: fax: Vlastním nákladem. Redakční rada: šéfredaktor PhDr. Milan Rambousek; členové Ing. Eva Frindtová, Bc. Mária Nečlenové AHR ČR: 3. strana obálky Kč Kč 4. strana obálky Kč Kč 5., 6. a 7. strana obálky Kč Kč Zadní obálka Kč Kč Členové Nečlenové AHR ČR: AHR ČR: 1/1 strana (210x mm spad) Kč Kč 1/2 strany (182x132 mm) Kč Kč 1/4 strany (89x132 mm) Kč Kč Horníková, Bc. Andrea Drobílková, Aleš Dočkal, Ing. Zdeněk Klingora; další spolupráce Bc. Václav Stárek, PhDr. Ivana Srdínková, Martina Vondrová, Miluše Hlaváčková Evidenční číslo: MK ČR E Pouze pro interní potřebu členů Asociace hotelů a restaurací ČR. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes bych začal příslovím, které praví, že všechno špatné je k něčemu dobré. Špatné je to, že někdo překroutí vaše slova tak, až se divíte, co jste vlastně řekl, dobré je, že se k vám dostanou informace, nad jejichž pravdivostí zase žasnete vy. Obojí je velmi poučné. A nyní trochu konkrétněji. Na našem posledním setkání s novináři jsme představili nově certifikované cateringové služby a mluvili jsme o tom, jak je důležité, aby zrovna této části naší práce byla věnována zvýšená hygienická pozornost. Protože jsme se nechtěli dožít toho, co v poslední době bylo zjištěno v některých supermarketech, informovali jsme novináře i o tom, že budeme naše členy zpravovat o úskalích dodržování zásad hygienické praxe, včetně dalšího školení, jak zajistit, aby námi vyráběná jídla byla hygienicky nezávadná. To vše proto, že někteří z nás by si mohli myslet, že jestliže v současné době neexistují konkrétní zásady, vlastně se nemusí touto problematikou vůbec zabývat. Jejich odpovědnost je naopak podstatně vyšší, protože oni sami budou rozhodovat o tom, jak zajistit, aby jídlo po stránce technologické i zdravotní odpovídalo stanoveným předpisům Evropské unie. Jeden novinář píšící pro mimopražské deníky na podkladě našich informací napsal článek, který se zdál vedoucímu rubriky příliš dlouhý, takže jej seškrtal na polovinu. Při sestavování konečné podoby čísla pak došel šéfredaktor k tomu, že má málo místa, a seškrtal jej ještě o další polovinu z poloviny. Co vzniklo? Paskvil, něco, co absolutně neodpovídalo tomu, co bylo skutečně řečeno. Novinář se sice omluvil a vysvětlil, že všechny necitelné zásahy byly udělány bez jeho vědomí, a chtěl psát omluvy, my jsme raději navrhli, aby nám v budoucnu dal šanci sdělit v jejich novinách naše názory na to, co nám vadí. Co dobrého je možné v tomto příběhu najít? Protože se strhla vlna protestů z některých regionů, byl jsem nucen si tyto noviny přečíst podrobněji. Tím jsem se dostal k informacím, které mě přivedly v úžas. Máme mezi sebou takové kouzelníky, kteří umějí vařit i zadarmo, případně pod vlastní režijní náklady. Jak pak živí personál a vlastní rodiny, je pro mě nepochopitelné. Jak jsou schopni platit všechny vyvolané náklady a umořovat odpisy z výrobních prostředků? Prostě kdo umí, ten umí. Kdo v tomto oboru pracuje a pracuje poctivě, ví, že pravděpodobně nemáme všichni stejné podmínky na trhu, protože kdo je schopen nabídnout hlavní jídlo mezi korunami, těžko by přežil jednu zimu. A proto se budeme muset daleko více zabývat tím, aby nikdo nemohl být i třeba díky špatné legislativě zvýhodňován na úkor jiných. Doufám, že každý soudný člověk, který si přečetl výše zmiňovaný článek, pochopil, proč jsem něco podobného nemohl nikdy vypustit z úst, a to už proto, že vždy jsem hlásal pravý opak. Na druhé straně máme nyní výhodu, protože nám bude dán prostor v těchto krajských periodikách pro hlásání našich názorů a diskuse na téma rovné podmínky na trhu bude zcela určitě jedno z prvních témat, které otevřeme. Pro AHR ČR vyrobila společnost C.O.T. media, s. r. o. Opletalova Praha 1 Vydavatel neručí za obsah inzerátů. Pavel Hlinka ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA MEDIÁLNÍ PARTNEŘI FOOD SERVICE, C.O.T. MEDIA w w w.a h r c r.c z duben

4 AKTUALITY První ISO v ČR Proč jste se rozhodli podstoupit certifikační proces na ISO 22000? Důvody, které vedly vedení Orea Hotelu Pyramida k rozhodnutí pro zavedení tohoto systému, byly cílevědomě a prokazatelně prosazovat vůči všem hostům pravidla správné výrobní a hygienické praxe v probíhajících stravovacích procesech. Jde o certifikát, který je veřejný, auditovatelný a jeho prostřednictvím můžeme našim hostům deklarovat dodržování všech předepsaných procesů při přípravě pokrmů. Jakou roli v tomto rozhodnutí hrají vaši zákazníci? Velkou, protože především jim chceme úspěšným splněním podmínek certifikace dokázat, že gastronomické služby jsou v našem hotelu na vysoké úrovni. Každý host může posoudit výslednou kvalitu pokrmu v jedné z našich restaurací či lobby baru certifikát však zároveň říká, že už celý proces nákupu, skladování potravin a výroby byl proveden na špičkové úrovni, jde o další garanci kvality. Vnímáte certifikaci jako pozitivní posun, nebo je to pouhá nutnost? Certifikace ISO není nutnost, výrobní postupy řeší mnoho jiných norem, a především zavedený systém HACCP, se kterým pracujeme. ISO je však systém, který vše již zavedené dále propojil, a především jsme měli možnost opětovně ověřit funkčnost a efektivitu některých procesů na úseku food & beverage. Celý řetězec OREA Hotels obdržel již na začátku roku 2005 certifikát ISO 9001:2000, potvrzující zavedení systému řízení kvality a ochrany životního prostředí, jsme tedy společnost, která vždy dělala více, než se musí, a snaží se držet krok s moderními trendy v hotelnictví a gastronomii. Orea Hotel Pyramida jako vlajková loď řetězce by měl v mnoha ohledech jít příkladem, a proto jsme se úspěšně pokusili o další certifikát, v oblasti gastronomie. Jaké přínosy certifikace přinesla? Je ještě příliš brzy vyhodnotit celkový marketingový přínos certifikátu ze strany našich hostů a obchodních partnerů, protože certifikační podmínky jsme splnili v prosinci 2006 a certifikát oficiálně obdrželi v únoru 2007 na veletrhu Holiday World v Praze. Avšak již na veletrhu jsme zaznamenali pozitivní ohlas ze strany cestovních kanceláří a tour operátorů. Certifikát znamená výhodu na vysoce konkurenčním trhu v Praze, protože ukazuje, že pro své hosty děláme více než ostatní. Jaké nároky klade proces certifikace na firmu? Jako každý certifikát jakosti podle standardů ISO je proces certifikace náročný v analýze všech dosavadních zavedených postupů a jejich následné změně a přizpůsobení všem požadavkům certifikátu, to vše zejména s ohledem na práci s lidskými zdroji. Lenka Voplatková ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Dačický přivítal hostinské a restauratéry Tedy abych uvedl věci na pravou míru, Pivnice Dačický v Kutné Hoře otevřela svoji pohostinnou náruč a v první jarní den (kterému odpovídalo jenom datum v kalendáři) přijala ve svých netradičních prostorách účastníky semináře z různých míst naší vlasti. Ačkoliv se k účasti přihlásilo 40 zájemců, tedy plný počet kapacity místa, zřejmě nečekaná sněhová nadílka způsobila, že nepřijeli všichni. Seminář byl pořádán pod názvem ČESKÉ POHOSTINSTVÍ na sklonku první dekády 3. tisíciletí. Uspořádala jej AHR ČR především pro kolegy z řad majitelů a provozovatelů restaurací, hostinců, hospod, pivnic atp. vlastně poprvé, v nedlouhé době svého bytí. Účastníky semináře přivítal prezident asociace Ing. Pavel Hlinka. V úvodu zdůraznil, že AHR ČR přikládá zvláštní význam a zvýšenou pozornost oboru stravovacích služeb. To pramení zejména z nestandardních podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit ve stravovacích službách, a navíc jsou vystaveny diskriminujícím podmínkám v porovnání s jinými obory činnosti. Proto asociace využila příležitost představit kolegům některé podnikatele, kterým se podařilo a daří vést úspěšně svůj podnik. Známý restauratér Aleš Dočkal z pražského Pivovarského domu se pro tuto příležitost stal skvělým průvodcem programem semináře. Zasvěceným průvodním slovem, občas zpestřovaným zkušenostmi z praxe či úsměvnými historkami a vtípky z pohostinství, otevíral cestu pro vystoupení mluvčích. Prvním z nich byl Pavel Cikler, majitel pivnice a hostitel v jedné osobě. Přiblížil účastníkům semináře životní peripetie, které ho před šesti lety přivedly k oboru pohostinství a Pivnici Dačický. Do oboru vstoupil bez kvalifikace a zkušeností, vybaven pouze zkušenostmi z obchodní činnosti. A právě díky společným rysům pohostinství s obchodem se mu podařilo postupně vybudovat známý podnik vyhledávaný nejen cestovními kancelářemi, ale i tuzemskými turisty a místními usedlíky. Zmínil překážky, jimiž musel projít. Od zrazujících rad od obchodního záměru svých přátel a známých přes starosti s rekonstrukcí zchátralého objektu po budování klientely, stabilizací kvalitního personálu atd. Postupně se podařilo vytvořit podnik, který neodmyslitelně zapadá do koloritu Kutné Hory svou zážitkovou gastronomií. A že 4 duben 2007

5 oběd byl gurmánským zážitkem, mohou potvrdit všichni účastníci semináře. Posláním semináře bylo poskytnout jeho účastníkům určitou inspiraci pro obchodní a podnikatelské záměry, jak udržet stálé hosty, jak využívat získaných informací a v neposlední řadě jak se vyhnout nebezpečí profesionální slepoty. Dalším vystupujícím v rámci semináře byl Jindřich Petřík z Motorestu PEGAST v Českých Budějovicích, resp. Litvínovicích. I on velmi výstižně a stručně přiblížil účastníkům semináře svoji profesionální dráhu číšníka, posléze kuchaře a nyní úspěšného majitele a provozovatele vyhledávaného motorestu. Ten vystavěl s chotí doslova na zelené louce. Ve svém zajímavém vystoupení uvedl celou řadu příkladů, jak řešil různou problematiku plynulého provozu. Neopomněl také zmínit ty aspekty, jejichž prostřednictvím se daří v jejich podniku udržet stálé hosty. Rostoucímu zájmu o služby motorestu tak musel čelit zvýšením kapacity přístavbou restaurační i ubytovací části. V další části programu semináře vystoupil Lukáš Limprecht z Restaurantu Camping OASE v Dolních Břežanech. I on ve stručnosti přiblížil svoji cestu v oboru a specifikách provozu sezonní restaurace. Velmi zasvěceně a s profesním zaujetím popsal výhody používání nových kuchyňských technologií, zařízení a nástrojů, které umožňují v relativně krátkém čase při zachování hodnoty a kvality podávaných pokrmů uspokojit vyšší počet strávníků. Významným specifikem provozování restaurace v kempu je snaha poskytnout hostům takové služby, pro které budou ochotni přizpůsobit svůj denní program a budou je motivovat k návštěvě kempu a jeho restaurace i v budoucnu. Vystoupení aktérů semináře dokázala, že kvalita poskytovaných služeb zůstává hlavním předpokladem úspěšnosti provozování gastronomických provozů a je společným jmenovatelem zdaru podnikání v našem oboru. Účastnící semináře dále vyslechli informaci pánů Stárka a Dočkala o vývoji situace v oblasti daně z přidané hodnoty. Oba reprezentovali Českou republiku na jednání zástupců HOTREC v Budapešti, kterého se zúčastnili i poslanci Evropského parlamentu. Problematika DPH je stále předmětem pozornosti, neboť se dotýká více zemí v rámci EU. Pozitivním signálem tohoto setkání bylo, že stále existuje naděje ke změnám v DPH, a že se tudíž vyplatí podstupovat dále kroky vedoucími ke změně stávající situace v oblasti snížené daně z přidané hodnoty v rámci EU celoplošně. Z pohledu EU je raritou, že v ČR jsou ve stravovacích provozech suroviny s 5% DPH na vstupu a 19% na výstupu. Pan Hlinka informoval, že AHR ČR klade problematiku DPH na přední místo své pozornosti a bude hledat cesty vedoucí k nápravě současného stavu. V této souvislosti zmínil iniciativu členů gastronomické sekce na vytvoření pracovní skupiny, která bude hledat a volit kroky AHR ČR k prosazení změn v placení DPH ve stravovacích službách. K pestrosti semináře přispěla i krátká vystoupení zástupců firem, které v rámci semináře chtěly upoutat pozornost účastníků semináře na své nové produkty v segmentu trhu gastronomie a hotelnictví (např. BUDVAR České Budějovice, STOCK Plzeň, DOUWE EGBERTS, VECTOR, VITA NA a G BENEDIKT Karlovy Vary). Seminář lze díky reakcím účastníků považovat za velmi úspěšný a zcela jistě otevřel cestu pro pořádání dalších. Jeho tematické zaměření bude reagovat na zájmy a potřeby členů AHR ČR. Na závěr semináře prezident AHR ČR poděkoval přítomným za účast a hostiteli Pavlu Ciklerovi, majiteli Pivnice Dačický, za přijetí a nejen vytvoření dobrých podmínek pro konání semináře, ale i kvalitní služby jeho účastníkům, což účastníci stvrdili upřímným potleskem... Milan Rambousek ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Zvláštní poděkování Přijměte naše poděkování za poskytnutí cen do soutěže GASTRO JUNIOR 2007, která se konala ve dnech v Brně. Nabídek cen se od vás sešlo tolik, že jsme museli žádat o možnost jejich využití i při jiné příležitosti. Ceny od vás obdrží nejlepší kuchaři, cukráři a číšníci, kteří se umístili na prvních třech místech. Podrobněji vás o soutěži budeme informovat v příštím čísle. Ceny poskytli: CROWNE PLAZA PRAGUE Lubomír Bárta Hotel ATOM Ostrava paní Daniela Hrubá Penzion TRAUTENBERK, Studenec u Horek Milena a Petr Kovaříkovi Pension PEKO, Praha Lázně Františkovy Lázně, a. s. Hotel BELVEDER Františkovy Lázně Sanjiv Suri ZÁTIŠÍ GROUP Praha Oldřich Bujnoch Hotel ZLATÁ ŠTIKA Pardubice Lenka Ládrová Hotel ELKO Náchod Hotel PANON Hodonín J. Klika Hotel KLIKA České Budějovice Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu Nepomuk Magda Havelková MANDARIN ORIENTAL PRAGUE Hotel DRNHOLEC Drnholec McDonald s ČR, spol. s r. o. Hotel KRAVÍ HORA Bořetice w w w.a h r c r.c z duben

6 ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Informace z jednání RADY AHR ČR dne 15. března 2007 v Hotelu Pyramida OREA Hotels Praha Před zahájením schůze Rady AHR ČR Ing. Pavel Hlinka, prezident asociace, přivítal nové členy rady, a to Ing. Kateřinu Bálintovou, předsedkyni Krajské sekce AHR ČR Středočeského kraje, a Zdeňka Proška za obor gastronomie. Plnění úkolů z minulého zápisu Provedena kontrola úkolů z minulého jednání s výsledkem: všechny úkoly jsou plněny v daných termínech. Bulletin AHR ČR informace redakční rady Milan Rambousek informoval členy rady o vydání třetího čísla Zpravodaje AHR FÓ- RUM. Požádal členy rady, a zejména předsedy krajských sekcí, o zasílání příspěvků. Informoval, že byly vyhotoveny propagační letáky k inzerci jak v tištěné formě, tak je možné je zaslat i v elektronické podobě. Tyto letáky budou rozdávány na veletrzích i na všech akcích. Martina Vondrová informovala o vyúčtování inzerce. Zpravodaj je plně financován z inzerce. Zajištění akcí AHR ČR a informace o sponzorech Václav Stárek informoval o Semináři České pohostinství, který se bude konat dne v Pivnici Dačický v Kutné Hoře. Na tento seminář se přihlásilo celkem 41 osob. V březnu se budou konat i dvě ROADSHOW, a to v Plzni dne a v Kroměříži dne Gastronomický den v červnu se bude konat v Ostravě v Hotelu Atom a bude na téma Catering cateringové služby. Podpora Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ve spolupráci s CzT Václav Stárek předložil členům rady smlouvu o reklamě uzavřenou mezi Českou centrálou cestovního ruchu a AHR ČR na podporu rozvoje jednotné klasifikace ubytovacích zařízení. Podpora zahrnuje např. na Václavském náměstí umístěné plakáty upozorňující na kvalitu ubytování s prolinkem a s logem klasifikace. Dále podporu webovou na webových stránkách České centrály cestovního ruchu budou prolinky na HOTREC, DEHOGA atd. Seznamy certifikovaných hotelů AHR budou vydávány na CD k příručce Kudy z nudy. Přepracovaný materiál Metodika ke klasifikaci byl vyhotoven v nákladu 1000 ks a byl financován Českou centrálou cestovního ruchu. K dotazu sdělil: Na webových stránkách je členění certifikovaných hotelů podle regionu tak jako na webových stránkách ČCCR. Rada souhlasila s uzavřením této smlouvy s Českou centrálou cestovního ruchu. Problémy s profinancováním katalogů HOREKA Václav Stárek informoval členy rady o problému s financováním katalogů HOREKA. Jde o projekt Katalog členů HO.RE.KA ČR z roku 2006 financovaný z evropských fondů. Informoval, že sekretariát zaslal dopis ministru Jiřímu Čunkovi se žádostí o přehodnocení rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj a udělení výjimky. Očekáváme vyjádření ministra k žádosti. pana Dočkala. Po diskusi bylo rozhodnuto, že prezident bude informovat navrhovatele o změnách, které rada doporučuje k jí předloženému návrhu. Úkolem pracovní skupiny bude připravovat materiály, postupy a informace, které by měly pomoci ke změně současného stavu v oblasti DPH za gastronomické služby. Rada pověřila prezidenta založením pracovní skupiny. Kolektivní vyjednávání a sociální dialog Pavel Hlinka sdělil, že kolektivní smlouva vyššího stupně platí nejen pro všechny, kteří jsou členy organizace, která tuto smlouvu podepíše, ale i pro všechny ostatní, již podnikají v podobných provozních podmínkách. Z jeho pohledu je výhodnější být součástí těchto vyjednávání, než aby nevýhodnou smlouvu podepsal někdo za nás. Proto pod Svazem obchodu a cestovního ruchu vznikla pracovní skupina, která bude připravovat návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na léta 2008 a Za AHR jsou členy této skupiny PhDr. Rambousek, Procházka a Goerstman. Informace o činnosti krajských a odborných sekcí Před zasedáním byl předsedům zaslán plán práce pro krajské sekce slouží jako návod postupu. Ing. Mirka Luprichová navrhla, že by bylo dobré zvát na jednání krajských sekcí novináře z krajských a dalších míst v dané oblasti. Nabídka spolupráce se společností T-Centrum Milan Rambousek informoval členy rady o návrhu smlouvy a navrhuje uzavřít smlouvu na dobu určitou. Podle rozhodnutí rady doporučit společnosti T-Centrum stát se členem AHR. V rámci členství může společnost nabízet své produkty. Nabídka spolupráce při vyhodnocování restaurací Pavel Hlinka informoval, že v současné době připravuje materiál, který bude předložen gastronomické sekci a poté radě ke schválení. Roman Vacho informoval, že na Slovensku mají hodnocení restaurací vydává časopis TREND. Informace o stavu plnění úkolů uložených v marketingovém plánu vzdělávacích programů Dr. Ivana Srdínková informovala členy rady o realizovaných 16 seminářích. Byl uspořádán seminář pro odborné učitele v Ostravě a v Brně. Dále informovala o vyhotovení DVD Aranžmá jídel a kombinace chutí. Podle dotazů členů rady sekretariát zajistí firmu, která by organizačně zajistila financování seminářů z evropských fondů tak, aby bylo možné pořádat semináře i v regionech. Návrh na založení pracovní skupiny pro vyjednávání ve věci snížené sazby DPH Pavel Hlinka předložil radě návrh na utvoření pracovní skupiny, který obdržel od Roman Vacho informoval o připravovaných akcích karlovarské krajské sekce. Vzhledem k tomu, že Roman Vacho odchází pracovně do Prahy, proběhne v březnu 2007 volba nového předsedy této sekce. Milan Nemrava připomněl, že práce v krajských sekcích je velmi náročná a usilovná práce. Karel Rada informoval o proběhlém jednání sekce. Požádal, aby materiály pro jednání rady byly zasílány včas, nejlépe týden před jednáním. Dále požádal, zda by bylo možné psát pozitivně o horských hotelích. Jaroslav Fischer pozval všechny přítomné na velikonoční ROADSHOW pořádanou krajskou sekcí Plzeňského kraje, která 6 duben 2007

7 proběhne dne v Parkhotelu Congress Center Plzeň od hodin. Při této příležitosti bude probíhat soutěž o velikonoční nádivku. Dále informoval o dalších aktivitách této sekce. Sekretariát žádá všechny předsedy krajských sekcí, aby zaslali na sekretariát plán činnosti na r Představení DVD Aranžmá jídel a kombinace chutí na talíři Ivana Srdínková informovala o vyhotovení DVD ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, které je financované sponzorsky. Bude zdarma předáno členům AHR. Na základě žádostí předsedů krajských sekcí budou tato DVD předávána na jednáních krajských sekcí. Různé V bodě Různé vystoupila řada členů s různými náměty. Úplné znění zápisu je členům k dipozici na Martina Vondrová Stručná informace o činnosti sekretariátu Zajímá vás, co se událo od posledního vydání AHR FÓRUM? Pak je tento stručný přehled informací určen právě vám: Prezentovali jsme AHR na našem společném stánku se SOCR v rámci veletrhu G+H v Brně Zorganizovali jsme společný doprovodný program G+H na téma vzdělávání pracovníků v oblasti hotelnictví a gastronomie Zúčastnili jsme se krajské výstavy cestovního ruchu REGION- TOUR v Ostravě Uspořádali jsme prezentaci na prvním jednání krajské sekce v Ústí nad Labem Zúčastnili jsme se volby předsedkyně krajské sekce Středočeského kraje Vytvořili jsme instruktážní DVD Aranžmá jídel a kombinace chutí na talíři, které je k dispozici všem členům AHR zdarma Zúčastnili jsme se několika jednání na MMR ve věci výkladového stanoviska k pojmu zájezd Zorganizovali jsme JOUR FIX setkání s novináři na téma AHR ČR postrádá v návrhu daňové reformy stimuly pro rozvoj gastronomie a pohostinství! Zajistili jsme školení odborných učitelů v Mariánských Lázních Zorganizovali jsme seminář Den českého pohostinství v restauraci U Dačického v Kutné Hoře Zorganizovali jsme Roadshow 2007 v Kroměříži Podíleli jsme se na ROADSHOW Plzeňského kraje Uspořádali jsme seminář o změnách v zákoníku práce Podíleli jsme se na publikacích v odborném tisku na témata kouření v restauracích a DPH pro ubytovací a stravovací služby Uzavřeli jsme dohodu o propagaci Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení spolu s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism O všech těchto aktivitách naleznete informace na našich webových stránkách a o některých se blíže zmiňujeme v tomto vydání AHR FÓRUM. Budeme velmi rádi pokud nám vy sami poskytnete své náměty a připomínky na další rozvoj našich aktivit. Výsledky jednání představitelů AHR ČR a OAZA Václav Stárek tel.: Snad nebude souviset výsledek jednání zástupců AHR ČR a OAZA (Ochrannou asociací zvukařů- -autorů) s pověrčivostí o datu konání Za OAZA se jednání zúčastnili Vlastimil Kulíšek, předseda představenstva, a Mgr. Lucie Tycová z právního oddělení a za naši asociaci pánové Hlinka a Rambousek. ZPRÁVY SEKRETARIÁTU LEGISLATIVA Vlastimil Kulíšek informoval o vzniku jejich asociace a nabytí pravomocí reprezentovat zájmy a ochranu autorských práv členů asociace z řad zvukařů-autorů, na základě licence udělené ministerstvem kultury. Pan Hlinka informoval hosty o velkém rozhořčení členů naší asociace nad stále rostoucím počtem ochranných organizací autorských. Upozornil na platnost novely autorského zákona č. 81/2005 Sb., na jejímž základě nemůže OAZA vystupovat jako samostatný subjekt a měla by se v prosazování svých zájmů a nároků snažit v rámci OSA nebo INTERGRAM. AHR ČR však má již na rok 2007 podepsané smlouvy a sazebníky, a proto nepovažuje za pravděpodobné, že by se v nich ještě v tomto roce mohly promítnout nároky OAZA. Informoval je také, že v tomto duchu již byli členové AHR ČR informováni s tím, aby NEUZAVÍRALI S OAZA SMLOUVY. Odmítl také jejich požadavek na poskytnutí databáze členů AHR ČR. Oba zástupci OAZA nás ujistili, že si jsou vědomi této stávající situace a počítají s tím, že vstoupí v jednání s Ochranným svazem autorským (OSA), aby je zastupoval v jejich požadavcích. Je proto spíše pravděpodobné, že jejich nároky na autorské odměny budou zakomponovány do sazebníku na rok O změnách či novinkách v oblasti autorských práv vás, vážení členové, budeme informovat pokud možno s předstihem, jako je tomu dosud. Milan Rambousek w w w.a h r c r.c z duben

8 LEGISLATIVA INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 27, IČ: telefon: , fax: , bankovní spojení: ČSOB, a. s., divize Poštovní spořitelna, číslo účtu /0300 není plátcem DPH zastoupený Ing. Martinem Mařanem, ředitelem (dále jen INTERGRAM ) a Asociace hotelů a restaurací České republiky, o. s. Revoluční Praha 1 telefon: , fax: , zastoupená Ing. Pavlem Hlinkou (dále jen AHR ČR ) uzavírají podle 51 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů smlouvu o spolupráci 1. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi INTERGRAM jako kolektivním správcem AHR ČR jako zástupcem sdružených hotelů, penzionů, restaurací, kaváren apod. po celé ČR. 2. INTERGRAM prohlašuje, že vykonává kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů podle zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, na základě oprávnění, které mu bylo uděleno Ministerstvem kultury ČR, a v souladu s tímto zákonem, a to na základě tohoto zákona, dohod se zahraničními ochrannými organizacemi, mezinárodních smluv, kolektivního členství profesních sdružení umělců a IFPI ČR v INTERGRAMu a na základě uzavřených individuálních smluv o zastupování práv umělců a výrobců. 3. AHR ČR se zavazuje: a) předat INTERGRAMu jmenný seznam jednotlivých provozovatelů-členů v elektronické podobě podle vzoru uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy s vyznačenou činností (hostinská, ubytovací atd.) a s uvedením přesné adresy provozovny a místa podnikání (sídla) provozovatele pro doručování písemností jednotlivým provozovatelům v souladu s touto smlouvou, a to ke dni podpisu této smlouvy. Tuto databázi členů se AHR ČR zavazuje dodat nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. AHR ČR se dále zavazuje provádět pololetně aktualizaci tohoto seznamu k a k příslušného kalendářního roku, a to vždy nejpozději do 14 dnů od uplynutí příslušného termínu. AHR ČR se současně zavazuje oznamovat neprodleně INTERGRAMu jakékoliv změny v seznamu podle tohoto odstavce. b) spolupracovat v rozsahu nutném pro dosažení společného cíle. 4. INTERGRAM se zavazuje: a) zaslat provozovatelům uvedeným v seznamu nebo v její aktualizaci viz bod 3. a) licenční smlouvy; tento závazek neplatí v případech, kdy lze postupovat podle 101 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb. b) provozovatelům, kteří v období předcházejícím uzavření této smlouvy neporušili práva umělců a výrobců podle autorského zákona (např. užitím výkonů a záznamů bez uzavřené smlouvy, neuhrazením odměny za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů atd.) a kteří zašlou řádně vyplněný a podepsaný formulář licenční smlouvy zpět INTERGRAMu do jednoho měsíce po jejím zaslání INTERGRAMem a kteří provedou úhradu odměny umělcům a výrobcům řádně a včas v termínech podle licenční smlouvy, poskytnout slevu ve výši 10 % z vypočítané částky odměny (částka odměny vypočítaná již s uplatněním veškerých slev podle sazebníku INTERGRAM); provozovatelé, kteří nesplní podmínky podle předchozí věty tohoto odstavce, nemají nárok na slevu podle tohoto ustanovení. Sazebník dohodnutý se AHR ČR tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. c) uspokojit nároky umělců a výrobců, vyplývající z licenčních smluv uzavřených s provozovateli, z prostředků, které jednotliví provozovatelé vyplatí jako odměny umělcům a výrobcům za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů podle licenční smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, a Vyúčtovacím řádem INTERGRAMu. 6. Sankce za porušení povinností a) Pro případ prodlení s platbou bude v licenčních smlouvách uzavíraných s provozovateli stanovena smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý byť i započatý den, o který je provozovatel v prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. 8 duben 2007

9 b) V případě prodlení s platbou odměny podle licenční smlouvy poskytne INTERGRAM jednotlivým provozovatelům dodatečnou lhůtu v trvání 30 dnů k zaplacení částky, s jejíž úhradou je povinná smluvní strana v prodlení. V případě, že platba INTERGRAMu nebude uhrazena ani v dodatečné lhůtě podle tohoto ustanovení, je INTERGRAM oprávněn v souladu s 101 odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění dotčenému provozovateli zakázat užití výkonů a záznamů podle této smlouvy. Tímto okamžikem také pozbývá dotčený provozovatel oprávnění k výkonu práva užít výkony a záznamy uděleného licenční smlouvou a případné následné užití výkonů a záznamů je protiprávní. Tím není dotčen odst. a) tohoto bodu. 7. Závěrečná ustanovení a) Veškeré údaje, které si smluvní strany poskytnou podle této smlouvy, budou zpracovány bez dalšího do počítačové databáze vedené společností INTERGRAM a slouží pouze pro potřebu výkonu kolektivní správy práv umělců a výrobců. LEGISLATIVA b) Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zejména občanským zákoníkem. c) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran. d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou od do e) Smluvní strany se zavazují, že nejpozději do zahájí jednání o uzavření smlouvy na další období. Tento závazek platí pro INTERGRAM pouze v případě, že nejméně 75 % členů sdružení uzavře v roce 2007 s INTERGRAM příslušnou licenční smlouvu. V opačném případě nebude obdobná smlouva mezi INTERGRAM a sdružením na další období uzavřena. f) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. V Praze dne: za INTERGRAM za AHR ČR w w w.a h r c r.c z duben

10 AKCE Seminář Hotelový wellness a jeho návratnost Prosím, nezapomeňte si zapsat do diáře datum semináře Hotelový wellness a jeho návratnost, který se bude konat dne 23. května 2007 v Orea Wellness Hotelu Horizont v Železné Rudě. Program spolu s přihláškou vám bude zaslán v průběhu dubna a bude vyvěšen na webových stránkách Velikonoční ROADSHOW v Plzni Dne se v Parkhotelu Plzeň konala Velikonoční roadshow pořádaná KS AHR. Reprezentační sál hotelu hostil více než stovku návštěvníků a soutěžících. Mimo klasické roadshow, kde krátce vystoupil V. Stárek a J. Kváčová ze SOCR, se zde prezentovali dodavatelé z kraje a garantovaní dodavatelé AHR. Společnost Vitana zajistila pro všechny jarní menu ze zcela nového programu, který v současné době dodává na trh. Součástí akce byl Rovněž laická porota složená z představitelů Krajského úřadu, Magistrátu města Plzně, doplněná o novináře, nenechala nikoho na pochybách, že bude stejně přísná a náročná. i první ročník soutěže o nejlepší velikonoční nádivku. Do soutěže se přihlásilo devět odborných škol a 13 hotelů a restaurací. Profesionální porota, ve které zasedli mimo jiné také L. Nodl, M. Havel, S. Červenka aj., nastavila přísná kritéria. Na jejich dodržování ještě přísněji dohlížel předseda poroty a regionální ředitel ČOI JUDr. V. Havlík. Vítězem soutěže odborných škol se stala Hotelová škola Plzeň, druhé místo obsadila Int. střední škola Stod a na třetím místě se umístila Hotelová škola Mariánské Lázně. Mezi profesionály se na prvním místě umístil Restaurant u Mansfelda, druhý byl Hotel Centrál a třetí Hotel Cizinecký dům. Příjemné jarní odpoledne vtipně a pohotově moderoval Petr Jančařík a volné přestávky vyplňoval Švejk band Milana Karpíška. Poděkování patří Parkhotelu Congress Center Plzeň, který zdarma poskytl své reprezentační prostory, a všem členům výboru KS, kteří akci připravili. Recept na vítěznou velikonoční nádivku, jak ji podávají v Restaurantu u Mansfelda Velikonoční nádivka s křepelčím vajíčkem, doplněná jarním listovým salátem s ředkvičkami a cherry rajčátky Na deset porcí budete potřebovat: 500 g uzené vepřové krkovice bez kosti 500 g vepřového bůčku s kostí 50 g másla 100 g oleje 100 g cibule jednu veku 10 ks vajec 300 ml mléka 100 ml smetany 10 ks křepelčích vajec sůl, pepř, muškátový květ čerstvé bylinky (petrželka, pažitka, kopřiva, řeřicha) Výrobní postup: Veku nakrájíme na menší kostičky, namočíme v mléce se smetanou, osolíme a přidáme jemně nasekané bylinky. Na zpěněné cibulce orestujeme vařené, na kostičky nakrájené maso. Vyšleháme máslo se žloutky, okořeníme muškátovým květem, bílým pepřem a pečlivě promícháme masem. Směs masa spojíme s namočenou vekou a nakonec lehce vmícháme. DOBROU CHUŤ! 10 duben 2007

11 Dovolujeme si vás pozvat na tradiční ROADSHOW setkání hoteliérů a podnikatelů v gastronomických provozech AKCE Kdy se akce koná? 25. dubna 2007 od 9.30 hodin do hodin Kde se akce koná? Hotel Concertino**** Zlatá Husa, nám. Míru 141/1 Jindřichův Hradec Co se na setkání dozvíte? co byste měli vědět o novém zákoníku práce co je nového v našem oboru doma i v Evropě novinky z oblasti ekologie a bezpečnosti hostů jaké jsou možnosti čerpání prostředků z evropských fondů jak vám může být prospěšná spolupráce s krajskou sekcí AHR ČR Co získáte? publikaci 250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren souhrnné informace o likvidaci odpadů zpravodaj českého pohostinství AHR FÓRUM informace o vzdělávacích programech Program: zahájení (hejtman, starosta, prezident AHR ČR ing. Pavel Hlinka) činnost krajských sekcí AHR ČR předseda KS AHR ČR Co se děje doma a v Evropě novinky, trendy, cíle informace o činnosti AHR Václav Stárek Nové vzdělávací programy AHR ČR Dr. Ivana Srdínková Ekologie a bezpečnost společnost Trevira GmbH Bc. Vladimír Štork, Textilní zkušební ústav Brno čas na kávu Co byste měli vědět o novém zákoníku práce? Možnosti čerpání prostředků z evropských fondů pro malé a střední podnikatele Jana Kváčová, SOCR představení dodavatelů (Aquamarine Spa, s. r. o., Balírny Douwe Egberts, a. s., Bohemia Sekt, a. s., Budějovický Budvar, n. p., C.O.T. media, Electrolux, s. r. o., Frolen, Linex Export, s. r. o., G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o., Chrištof, spol. s r. o., IKEA Česká republika, s. r. o., Kofola, a. s., Makro, Mefisto Software, a. s., Mikenopa, a. s., Philips Česká republika, s. r. o., Templářské sklepy Čejkovice, Vinařské družstvo, Trevira GmbH, Vector International, spol. s r. o., Vitana, a. s., Winterhalter Gastronom, s. r. o.) diskuse oběd a doprovodná výstava oběd pro vás připravil tým společnosti VITANA, a. s. MENU: Houbová krémová polévka se slaninou, ochucená estragonovým octem Masové kuličky s rozmarýnovými mašličkami a parmezánem Kuřecí rolka s jarní nádivkou, servírovaná s šafránovým kuskusem a vinnou omáčkou s granátovým jablkem Kuřecí rolka s masovou náplní, hráškem a kapií, doplněná bramborovou kaší s hlívou ústřičnou Na toto setkání si vás dovolujeme pozvat jako našeho čestného hosta. Svou účast laskavě potvrďte na popřípadě na tel.: , Těšíme se na setkání s vámi. Václav Stárek, generální sekretář Asociace hotelů a restaurací České republiky Revoluční 13, Praha 1 tel.: , fax: w w w.a h r c r.c z duben

12 PROFESNÍ ROZVOJ Recepční profesionál se mj. usmívá Určitě jste se již setkali s tímto názorem: Recepčního může přece dělat každý! Práce na recepci je pohodová recepční si přece sedí pěkně v teple, občas vydá někomu klíče, párkrát za službu mu zazvoní telefon, v noci se může dokonce pěkně v klidu vyspat Bohužel je toto do značné míry obecně zažitá představa, která možná platí leda tak v nějakém zařízení nevalné úrovně, kde jako by nikomu na hostech příliš nezáleželo. Jaká je však realita? Recepční je obvykle člověk, se kterým host hotelu přichází jako s prvním do styku. A v závěru svého pobytu i jako s posledním. Recepční je nedílnou součástí okamžiků, kdy si host vytváří svůj první a rovněž i závěrečný dojem, který je tak důležitý. Během celého pobytu s ním sdílí dobré i zlé, musí zvládnout celou řadu funkcí a dovedností, aby host v závěru odjížděl z hotelu s co nejlepším pocitem. Co tedy potřebuje recepční znát pro to, aby byl opravdu skutečným recepčním profesionálem s velkým R? Musí většinou na dobré úrovni ovládat minimálně jeden až dva světové jazyky, dobře komunikovat, umět vystupovat a reprezentovat. Ale to není zdaleka všechno! Od recepčního se očekává, že mu nedělá problém organizovat, koordinovat, samostatně se rozhodovat, být vždy upravený a dobře vypadat. Kromě tohoto je dalším předpokladem zvládat obsluhu počítače a nejrůznějších technických systémů, k tomu ovládat ekonomické základy v oblasti účetnictví. Pro nejrůznější situace je prakticky nezbytné, aby byl psychologem, hercem, člověkem, který je odolný proti stresu, který se vždy usmívá, je milý, příjemný, pozitivně naladěný. Musí být zároveň týmovým hráčem a osobností, hostovi příjemným partnerem A mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších a dalších vlastností a dovedností. A věřte, že to nebyl vtip! Ano, je tomu skutečně tak! Pokud chce někdo být opravdu kvalitním recepčním, musí i přes v úvodu zmíněnou zažitou představu chtě nechtě mít všechny uvedené vlastnosti. Mezinárodní hotelové řetězce si většinou přinášejí spolu se svou značkou i rozsáhlé trainingové programy. Na našem trhu vzdělávání dodneška bohužel neexistuje jediná škola, která by se cíleně v širší míře zabývala přípravou a výchovou svých studentů pro tak zodpovědnou a náročnou práci, jako je recepční. A právě tímto směrem kráčí jeden ze vzdělávacích programů Asociace hotelů a restaurací České republiky Recepční profesionál! Jedná se tedy o výjimečný kurz, který poskytuje cenné profesionální informace. Tento kurz je přednášen ve velmi intenzivní formě za podpory jak tištěného, tak zároveň i audiovizuálního programu, vytvořeného speciálně k tomuto účelu. Svým obsahem seznamuje účastníky se standardními postupy, procedurami a návyky běžnými na mezinárodní úrovni. Základem budoucího úspěchu zaměstnavatele-hoteliéra je najít, vybrat a mít na pozici recepčního toho správného člověka. Člověka, který je ochoten učit se, který si uvědomuje nutnost pracovat na sobě, neustále se zdokonalovat, rozumí potřebě celoživotního vzdělávání. V dnešní době existuje celá řada středních škol vycházejících z jediného kritéria dosaženého průměru prospěchu! Zcela v pozadí stojí profil uchazeče, jeho osobnost, představy a rozvojové plány do budoucna. Jsou to ústavy, které chrlí desítky či stovky absolventů, ale pravdou je, že tento vytříbený průměr rozhodně není zárukou dobrého praktického uplatnění. A například výše zmíněné potřeby kvalitního recepčního to jasně potvrzují. Před několika lety, v době, kdy se Česká republika chystala na vstup do Evropské unie, jsem se zabýval otázkou, jaké zásadní a výrazné změny přinese českému hotelnictví právě tento krok. Vzpomínám na moudrá slova mého tehdejšího pana ředitele, který konstatoval, že kromě aplikace některých mezinárodně užívaných norem se vlastně zcela zásadního nestane nic, neboť české hotelnictví vstoupilo do Evropy již více než 10 let předtím, a to sice s příchodem mezinárodních hotelových řetězců a jejich standardů. Tyto standardy a postupy ovlivnily následně i všechny ostatní hotely na trhu, které se chtě nechtě musely ve větší či menší míře podrobit zvyšujícím se nárokům, musely se přizpůsobit rostoucí kvalitě. A jaké jsou v tomto směru praktické postřehy a zkušenosti z činnosti pracovníků úseku front office, konkrétně recepce? Různé! Zaznamenávám, a stejně tak mí kolegové podílející se na tomto semináři, zcela zásadní a diametrální rozdíly. Na trhu se nacházejí hotely, a to jak řetězcové, tak i nezávislé, větší i menší, které jsou schopny poskytnout z hlediska činnosti recepce kvalitu servisu prakticky srovnatelnou s úrovní špičkových mezinárodních hotelových společností. Na druhou stranu, a ta bohužel zatím převládá, jsou na našem trhu mnohá zařízení, kde činnost pracovníků recepce velmi často zcela zásadním způsobem popírá byť i jen ty zcela základní profesionální návyky, mnohdy dokonce i ty lidské, např. umět jako první slušně pozdravit a usmát se. Že by v určité formě právě dopad oné zažité představy? Kromě toho je rozhodně zajímavé pozorovat, jaký je rozdíl v přístupu recepčních obsluhujících např. lázeňskou klientelu a naproti tomu těch, kteří se věnují ryze turistické, kongresové a obchodní klientele. U lázeňských hotelů, kdy se průměrná délka pobytu hosta zcela běžně pohybuje kolem deseti a více dní, má recepční byť i většího hotelu samozřejmě lepší možnost a příležitost vytvořit s hostem určitou formu bližšího, někdy téměř rodinného vztahu. Jiná je situace v hotelech kongresových, kde je velká obrátka hostů, kteří pobývají obvykle pouze několik dní a jsou většinou vytíženi svým intenzivním programem. Určitým problémem je častá tendence recepčních sklouznout k praxi všechny hosty házet do jednoho pytle, přestat rozlišovat druhy klientů. Toto může být, aniž si to i samo vedení hotelu uvědomí, zcela zásadní problém, pokud se hotel rozhodne oslovovat nový segment klientely, obzvláště pak klientelu individuální. Jedno mají ale všechny hotely společné, a sice fakt, že atmosféru hotelu vytvářejí lidé zaměstnanci hotelu. Kvalitní hotel se od ostatních odlišuje právě tím, že jeho zaměstnanci jsou schopni vytvořit pohos- 12 duben 2007

13 Úklidová společnost KLIRO, spol. s r.o. zajišťuje provoz housekeepingu, tzn. péči o ubytovací prostory v hotelech, penzionech všech kategorií a běžný úklid ostatních ploch (restaurací, kuchyní, společných prostor, personálních prostor). Podle požadavku zákazníka, velikosti hotelu či ubytovacího objektu je organizace práce uzpůsobena od profese pokojská, až po celkové zabezpečení ubytovacích provozů, tzn. po profesi Housekeeping manager. Ceny za prováděné práce a služby dlouhodobá spolupráce Kalkulace prací při uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci vychází z ceny za jeden uklizený pokoj nebo z hodinové sazby. Měsíční cena je stanovena na základě celkového množství uklizených pokojů nebo odpracovaných hodin v daném měsíci. Cena je dále závislá na rozsahu a velikosti kontraktu. Pokojská Kalkulační norma pro jednu pracovnici na směnu odpovídá předpisu úklidu hotelu, velikosti a vybavení pokojů a sociálních zařízení, typu stlaní, a dalším činnostem prováděných na pokoji. Režim úklidu pokojů v průběhu pobytu hostů se řídí hotelovým a ubytovacím řádem a vnitřními směrnicemi hotelu. Kompletní úklid pokoje obývací prostory Práce prováděné denně v pokojích (toalety, předsíně, koupelny, ložnice, obývací místnosti), a to od vysávání koberců a čištění povrchů, až po stlaní postelí a výměnu ložního a froté prádla, jak v denní, tak ve večerní službě. Samozřejmostí je kontrola technického stavu a vybavení. Podrobný rozpis prací se uvádí v konkrétní nabídce a odpovídá typu a zvyklostem hotelu. Výběr pracovníků Vedení provozu zajišťují a. pracovníci kteří v současné době pracují u firmy v oddělení hotelových služeb b. pracovníci doporučení zákazníkem c. přijatí na základě výběrového řízení Veškeré dohodnuté a schválené práce jsou prováděny pracovníky, kteří jsou prověřováni v oblasti spolehlivosti a bezúhonnosti. (Výpis z R. T., dále využíváme hodnocení posledního zaměstnavatele, osobní pohovor, osobní dotazník. Pro pracovníky v hotelových službách využíváme i vyššího stupně kontroly bezúhonnosti.) Všichni pracovníci jsou vedeni v HPP. Všichni pracovníci na dělnických pozicích používají jednotný firemní pracovní oděv, jehož vhodnost je konzultována se zákazníkem doplněný jmenovkou s fotografií. Vedoucí pracovníci jsou ustrojeni do odpovídajícího společenského oděvu také doplněného jmenovkou s fotografií. Patrová hospodyně Patrové hospodyně asistentky HK managera, zajišťují službu v režimu PO NE, v rozsahu ranní a odpolední směny Patrové hospodyně ve výše uvedeném režimu zajišťují organizaci prací pokojských, mají na starost klíče, prádlo, kontrolu úklidu pokojů. Podrobný rozpis prací je uveden opět v konkrétní nabídce. HK Manager Jazykové znalosti Plná zodpovědnost za provoz H.K. Organizuje a řídí provoz a vykonávání povinností jednotlivých úrovní úklidu ubytovacích prostor. úklid hotelů a penzionů KLIRO spol. s r. o., Pražská 16, Praha 10 Hostivař, tel./fax: ,

14 Minibar Premium Servírovací stolek EU 300 Servírovací vozík RSVC Vozík na talíře Classic Kontaktní adresa: WANZL spol. s r.o., Nad Safinou II/347, Vestec u Prahy, tel.: , Centrála: WANZL spol. s r.o., Hněvotín 333, tel.: , Slovensko: WANZL SK, s.r.o., Cukrovarská 427, Sereď, tel.: ,

15 KONVEKTOMATY 2007 FAGOR ROBUSTNÍ, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ S NEJNOVĚJŠÍMI INOVACEMI V OBORU ZA VÝBORNOU CENU FAGOR GASTRO CZ spolehlivý partner Třebohostická Praha 10 Tel.: Fax:

16

17 Čerstvé profesionální informace. Cena ročního předplatného (10 vydání) 840 Kč. Cena pro členy AHR ČR 441 Kč. Bonusovou součástí předplatného je čtvrtletník Minutka oficiální časopis AKC ČR. Předplatné: Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, Praha 9 Bezplatná infolinka: , fax: , Do poznámky uvádějte: člen AHR.

18 Řešení pro každý provoz: nápojové automaty kanceláře restaurace kavárny hotely Ideální řešení pro snídaňovou kávu, kongresy, semináře a školení, zejména díky: výborné ekonomice provozu spolehlivým a výkonným strojům stálé kvalitě a chuti produktů detailní kontrole vydaných porcí Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, Praha 4, infolinka: fin inz hnedka 182x132.indd :50:30 AHR Fórum českého pohostinství Ceník základních ploch: členové AHR ČR nečlenové AHR ČR 1/1 strana Kč Kč 1/2 strany Kč Kč 1/4 strany Kč Kč Ceník obálkových stran: členové AHR ČR nečlenové AHR ČR Titulní strana Kč Kč 3. strana obálky Kč Kč 4. strana obálky Kč Kč 5., 6. a 7. strana obálky Kč Kč Zadní obálka Kč Kč Opakovaná inzerce 2 opakování sleva 3 % 3 opakování sleva 5 % 4 opakování sleva 7 % 5 opakování sleva 10 % 6 opakování sleva 13 % 7 opakování sleva 15 % 8 opakování sleva 17 % 9 11 opakování sleva 20 %

19 připravujeme: SEMINÁŘE PRO PODNIKATELE Z OBLASTI GASTRONOMIE HOTELNICTVÍ V souladu s nařízením (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin je každý provozovatel povinen zajistit pravidelná školení pro své zaměstnance, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Rozsah znalostí je stanoven vyhl. Č. 490/2000 Sb. Základní školení hygienického minima v rozsahu vyhl.č. 490/2000 Sb Platná legislativa, včetně legislativy EU (hygienický balíček) Novinky, vyplývající z legislativy EU Požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných Znalosti, nutné k ochraně veřejného zdraví Epidemiologické třídění nákaz Alimentární nákazy Osobní hygiena Provozní hygiena ve stravovacím zařízení Úvod do systému kritických bodů - HACCP Cena semináře: 500 Kč + DPH HACCP OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ obdrží každý účastník semináře Systém kritických bodů HACCP platná legislativa novinky, vyplývající z legislativy význam sytému HACCP tvorba systému dokumentace doprovodná dokumentace kontrola systému Cena semináře: 500 Kč + DPH vaši účast potvrďte na: Tel.: Kapacita konferenční místnosti je omezena! MÍSTO KONÁNÍ: Kulinářské centrum Nestlé a Electrolux Mezi Vodami 31, Praha 4-Modřany Začátek seminářů: od 9:00-12:00 hod. mediální partner: partneři generální partner:

20 ! POZOR ZMĚNA! seminář: Hotel, restaurace jako TÝM se přesouvá na

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Revize ISO 9001:2000. Komentované vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008

Revize ISO 9001:2000. Komentované vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovolují pozvat na seminář Revize ISO 9001:2000 Komentované vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008 Seminář se koná dne 4. února 2009

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE 4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Být členem asociace znamená: nestát "mimo" profesní dění, mít možnost se potkávat a vyměňovat zkušenosti

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozšiřování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti K.V.P. Gastro odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ uzavřená ve smyslu 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu.

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu. V Praze, dne 19.5. 2003 Vážená paní, vážený pane, Česká centrála cestovního ruchu organizuje 7. oficiální účast České republiky na veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň, jehož letošní, již 14. ročník,

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme NEWS Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme Členové KLACRu: Agentura SMILEX, AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s,. Asociace hotelů a restaurací

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

Článek 1 Předmět a účel smlouvy

Článek 1 Předmět a účel smlouvy - 3-2007-04, př. 2 Počet stran: 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran podle 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Bar management zakázky: pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

VAŘÍME S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU

VAŘÍME S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU vyhlašuje krajskou gastronomickou soutěž určenou středním školám na území Plzeňského kraje VAŘÍME S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU vyhlášené v rámci projektu PLZEŃSKÝ KRAJ PODPORUJE REGIONÁLNÍ POTRAVINY Odborný

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka plynových kotlů do školní kuchyně ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka plynových kotlů do školní kuchyně ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Dodávka plynových kotlů do školní kuchyně ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka plynových varných kotlů do školní kuchyně

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Název zakázky: Regionální produkty marketing, propagace (dále též zakázka ) Regionální produkty - Marketing, propagace.

Název zakázky: Regionální produkty marketing, propagace (dále též zakázka ) Regionální produkty - Marketing, propagace. Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky k zakázce zadávané dle příslušné metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více