Plánujete vlastní budoucnost? Rozhodujete se o studiu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánujete vlastní budoucnost? Rozhodujete se o studiu?"

Transkript

1 ROČNÍK 1 DUBEN 2007 Plánujete vlastní budoucnost? Rozhodujete se o studiu? Hledáte perspektivní studijní obory, možnosti vlastního podnikání, pracovní zapojení ve firemním managementu? Máme řešení! Zavedená prestižní soukromá Vysoká škola hotelová v Praze Bakalářské a inženýrské studijní obory. Studium MBA Den otevřených dveří: a kdykoliv po dohodě Informace na tel.: , Svídnická 506, Praha 8 ( PSČ ) První ISO v ČR (str. 4) Výsledky jednání AHR ČR OAZA (str. 7) The Leading Hotels of the World v Karlových Varech (str. 18)

2 Nejslavnější jihočeský rodák.

3 Obsah Aktuality 4 Zprávy sekretariátu 4 Legislativa 7 Akce 10 Profesní rozvoj 12 Vývoj v EU 13 Regiony 17 Pracovní příležitosti 19 Partner AHR ČR 21 Dodavatel AHR ČR 22 Inzerce v časopise AHR Fórum českého pohostinství Zajímavé podmínky pro propagaci vašich produktů Našim dodavatelům, ale i ostatním členům nabízíme v AHR Fóru tři možnosti propagace vlastní firmy a produktů: 1. Titulní strana a článek na stránku A4 Jako novou možnost představení firmy nabízíme prostor pro barevnou fotografii na titulní straně a článek velikosti A4 v rubrice Dodavatelé AHR ČR. Článek by měl představit jak dodavatele samotného, tak produkty, a hlavně nové trendy v oboru. Členové AHR ČR Kč Nečlenové AHR ČR Kč 2. Barevná inzerce obálkové strany Členové AHR ČR: 3. Barevná inzerce uvnitř časopisu Vydává Asociace hotelů a restaurací České republiky, o. s. Revoluční Praha 1 tel.: fax: Vlastním nákladem. Redakční rada: šéfredaktor PhDr. Milan Rambousek; členové Ing. Eva Frindtová, Bc. Mária Nečlenové AHR ČR: 3. strana obálky Kč Kč 4. strana obálky Kč Kč 5., 6. a 7. strana obálky Kč Kč Zadní obálka Kč Kč Členové Nečlenové AHR ČR: AHR ČR: 1/1 strana (210x mm spad) Kč Kč 1/2 strany (182x132 mm) Kč Kč 1/4 strany (89x132 mm) Kč Kč Horníková, Bc. Andrea Drobílková, Aleš Dočkal, Ing. Zdeněk Klingora; další spolupráce Bc. Václav Stárek, PhDr. Ivana Srdínková, Martina Vondrová, Miluše Hlaváčková Evidenční číslo: MK ČR E Pouze pro interní potřebu členů Asociace hotelů a restaurací ČR. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes bych začal příslovím, které praví, že všechno špatné je k něčemu dobré. Špatné je to, že někdo překroutí vaše slova tak, až se divíte, co jste vlastně řekl, dobré je, že se k vám dostanou informace, nad jejichž pravdivostí zase žasnete vy. Obojí je velmi poučné. A nyní trochu konkrétněji. Na našem posledním setkání s novináři jsme představili nově certifikované cateringové služby a mluvili jsme o tom, jak je důležité, aby zrovna této části naší práce byla věnována zvýšená hygienická pozornost. Protože jsme se nechtěli dožít toho, co v poslední době bylo zjištěno v některých supermarketech, informovali jsme novináře i o tom, že budeme naše členy zpravovat o úskalích dodržování zásad hygienické praxe, včetně dalšího školení, jak zajistit, aby námi vyráběná jídla byla hygienicky nezávadná. To vše proto, že někteří z nás by si mohli myslet, že jestliže v současné době neexistují konkrétní zásady, vlastně se nemusí touto problematikou vůbec zabývat. Jejich odpovědnost je naopak podstatně vyšší, protože oni sami budou rozhodovat o tom, jak zajistit, aby jídlo po stránce technologické i zdravotní odpovídalo stanoveným předpisům Evropské unie. Jeden novinář píšící pro mimopražské deníky na podkladě našich informací napsal článek, který se zdál vedoucímu rubriky příliš dlouhý, takže jej seškrtal na polovinu. Při sestavování konečné podoby čísla pak došel šéfredaktor k tomu, že má málo místa, a seškrtal jej ještě o další polovinu z poloviny. Co vzniklo? Paskvil, něco, co absolutně neodpovídalo tomu, co bylo skutečně řečeno. Novinář se sice omluvil a vysvětlil, že všechny necitelné zásahy byly udělány bez jeho vědomí, a chtěl psát omluvy, my jsme raději navrhli, aby nám v budoucnu dal šanci sdělit v jejich novinách naše názory na to, co nám vadí. Co dobrého je možné v tomto příběhu najít? Protože se strhla vlna protestů z některých regionů, byl jsem nucen si tyto noviny přečíst podrobněji. Tím jsem se dostal k informacím, které mě přivedly v úžas. Máme mezi sebou takové kouzelníky, kteří umějí vařit i zadarmo, případně pod vlastní režijní náklady. Jak pak živí personál a vlastní rodiny, je pro mě nepochopitelné. Jak jsou schopni platit všechny vyvolané náklady a umořovat odpisy z výrobních prostředků? Prostě kdo umí, ten umí. Kdo v tomto oboru pracuje a pracuje poctivě, ví, že pravděpodobně nemáme všichni stejné podmínky na trhu, protože kdo je schopen nabídnout hlavní jídlo mezi korunami, těžko by přežil jednu zimu. A proto se budeme muset daleko více zabývat tím, aby nikdo nemohl být i třeba díky špatné legislativě zvýhodňován na úkor jiných. Doufám, že každý soudný člověk, který si přečetl výše zmiňovaný článek, pochopil, proč jsem něco podobného nemohl nikdy vypustit z úst, a to už proto, že vždy jsem hlásal pravý opak. Na druhé straně máme nyní výhodu, protože nám bude dán prostor v těchto krajských periodikách pro hlásání našich názorů a diskuse na téma rovné podmínky na trhu bude zcela určitě jedno z prvních témat, které otevřeme. Pro AHR ČR vyrobila společnost C.O.T. media, s. r. o. Opletalova Praha 1 Vydavatel neručí za obsah inzerátů. Pavel Hlinka ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA MEDIÁLNÍ PARTNEŘI FOOD SERVICE, C.O.T. MEDIA w w w.a h r c r.c z duben

4 AKTUALITY První ISO v ČR Proč jste se rozhodli podstoupit certifikační proces na ISO 22000? Důvody, které vedly vedení Orea Hotelu Pyramida k rozhodnutí pro zavedení tohoto systému, byly cílevědomě a prokazatelně prosazovat vůči všem hostům pravidla správné výrobní a hygienické praxe v probíhajících stravovacích procesech. Jde o certifikát, který je veřejný, auditovatelný a jeho prostřednictvím můžeme našim hostům deklarovat dodržování všech předepsaných procesů při přípravě pokrmů. Jakou roli v tomto rozhodnutí hrají vaši zákazníci? Velkou, protože především jim chceme úspěšným splněním podmínek certifikace dokázat, že gastronomické služby jsou v našem hotelu na vysoké úrovni. Každý host může posoudit výslednou kvalitu pokrmu v jedné z našich restaurací či lobby baru certifikát však zároveň říká, že už celý proces nákupu, skladování potravin a výroby byl proveden na špičkové úrovni, jde o další garanci kvality. Vnímáte certifikaci jako pozitivní posun, nebo je to pouhá nutnost? Certifikace ISO není nutnost, výrobní postupy řeší mnoho jiných norem, a především zavedený systém HACCP, se kterým pracujeme. ISO je však systém, který vše již zavedené dále propojil, a především jsme měli možnost opětovně ověřit funkčnost a efektivitu některých procesů na úseku food & beverage. Celý řetězec OREA Hotels obdržel již na začátku roku 2005 certifikát ISO 9001:2000, potvrzující zavedení systému řízení kvality a ochrany životního prostředí, jsme tedy společnost, která vždy dělala více, než se musí, a snaží se držet krok s moderními trendy v hotelnictví a gastronomii. Orea Hotel Pyramida jako vlajková loď řetězce by měl v mnoha ohledech jít příkladem, a proto jsme se úspěšně pokusili o další certifikát, v oblasti gastronomie. Jaké přínosy certifikace přinesla? Je ještě příliš brzy vyhodnotit celkový marketingový přínos certifikátu ze strany našich hostů a obchodních partnerů, protože certifikační podmínky jsme splnili v prosinci 2006 a certifikát oficiálně obdrželi v únoru 2007 na veletrhu Holiday World v Praze. Avšak již na veletrhu jsme zaznamenali pozitivní ohlas ze strany cestovních kanceláří a tour operátorů. Certifikát znamená výhodu na vysoce konkurenčním trhu v Praze, protože ukazuje, že pro své hosty děláme více než ostatní. Jaké nároky klade proces certifikace na firmu? Jako každý certifikát jakosti podle standardů ISO je proces certifikace náročný v analýze všech dosavadních zavedených postupů a jejich následné změně a přizpůsobení všem požadavkům certifikátu, to vše zejména s ohledem na práci s lidskými zdroji. Lenka Voplatková ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Dačický přivítal hostinské a restauratéry Tedy abych uvedl věci na pravou míru, Pivnice Dačický v Kutné Hoře otevřela svoji pohostinnou náruč a v první jarní den (kterému odpovídalo jenom datum v kalendáři) přijala ve svých netradičních prostorách účastníky semináře z různých míst naší vlasti. Ačkoliv se k účasti přihlásilo 40 zájemců, tedy plný počet kapacity místa, zřejmě nečekaná sněhová nadílka způsobila, že nepřijeli všichni. Seminář byl pořádán pod názvem ČESKÉ POHOSTINSTVÍ na sklonku první dekády 3. tisíciletí. Uspořádala jej AHR ČR především pro kolegy z řad majitelů a provozovatelů restaurací, hostinců, hospod, pivnic atp. vlastně poprvé, v nedlouhé době svého bytí. Účastníky semináře přivítal prezident asociace Ing. Pavel Hlinka. V úvodu zdůraznil, že AHR ČR přikládá zvláštní význam a zvýšenou pozornost oboru stravovacích služeb. To pramení zejména z nestandardních podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit ve stravovacích službách, a navíc jsou vystaveny diskriminujícím podmínkám v porovnání s jinými obory činnosti. Proto asociace využila příležitost představit kolegům některé podnikatele, kterým se podařilo a daří vést úspěšně svůj podnik. Známý restauratér Aleš Dočkal z pražského Pivovarského domu se pro tuto příležitost stal skvělým průvodcem programem semináře. Zasvěceným průvodním slovem, občas zpestřovaným zkušenostmi z praxe či úsměvnými historkami a vtípky z pohostinství, otevíral cestu pro vystoupení mluvčích. Prvním z nich byl Pavel Cikler, majitel pivnice a hostitel v jedné osobě. Přiblížil účastníkům semináře životní peripetie, které ho před šesti lety přivedly k oboru pohostinství a Pivnici Dačický. Do oboru vstoupil bez kvalifikace a zkušeností, vybaven pouze zkušenostmi z obchodní činnosti. A právě díky společným rysům pohostinství s obchodem se mu podařilo postupně vybudovat známý podnik vyhledávaný nejen cestovními kancelářemi, ale i tuzemskými turisty a místními usedlíky. Zmínil překážky, jimiž musel projít. Od zrazujících rad od obchodního záměru svých přátel a známých přes starosti s rekonstrukcí zchátralého objektu po budování klientely, stabilizací kvalitního personálu atd. Postupně se podařilo vytvořit podnik, který neodmyslitelně zapadá do koloritu Kutné Hory svou zážitkovou gastronomií. A že 4 duben 2007

5 oběd byl gurmánským zážitkem, mohou potvrdit všichni účastníci semináře. Posláním semináře bylo poskytnout jeho účastníkům určitou inspiraci pro obchodní a podnikatelské záměry, jak udržet stálé hosty, jak využívat získaných informací a v neposlední řadě jak se vyhnout nebezpečí profesionální slepoty. Dalším vystupujícím v rámci semináře byl Jindřich Petřík z Motorestu PEGAST v Českých Budějovicích, resp. Litvínovicích. I on velmi výstižně a stručně přiblížil účastníkům semináře svoji profesionální dráhu číšníka, posléze kuchaře a nyní úspěšného majitele a provozovatele vyhledávaného motorestu. Ten vystavěl s chotí doslova na zelené louce. Ve svém zajímavém vystoupení uvedl celou řadu příkladů, jak řešil různou problematiku plynulého provozu. Neopomněl také zmínit ty aspekty, jejichž prostřednictvím se daří v jejich podniku udržet stálé hosty. Rostoucímu zájmu o služby motorestu tak musel čelit zvýšením kapacity přístavbou restaurační i ubytovací části. V další části programu semináře vystoupil Lukáš Limprecht z Restaurantu Camping OASE v Dolních Břežanech. I on ve stručnosti přiblížil svoji cestu v oboru a specifikách provozu sezonní restaurace. Velmi zasvěceně a s profesním zaujetím popsal výhody používání nových kuchyňských technologií, zařízení a nástrojů, které umožňují v relativně krátkém čase při zachování hodnoty a kvality podávaných pokrmů uspokojit vyšší počet strávníků. Významným specifikem provozování restaurace v kempu je snaha poskytnout hostům takové služby, pro které budou ochotni přizpůsobit svůj denní program a budou je motivovat k návštěvě kempu a jeho restaurace i v budoucnu. Vystoupení aktérů semináře dokázala, že kvalita poskytovaných služeb zůstává hlavním předpokladem úspěšnosti provozování gastronomických provozů a je společným jmenovatelem zdaru podnikání v našem oboru. Účastnící semináře dále vyslechli informaci pánů Stárka a Dočkala o vývoji situace v oblasti daně z přidané hodnoty. Oba reprezentovali Českou republiku na jednání zástupců HOTREC v Budapešti, kterého se zúčastnili i poslanci Evropského parlamentu. Problematika DPH je stále předmětem pozornosti, neboť se dotýká více zemí v rámci EU. Pozitivním signálem tohoto setkání bylo, že stále existuje naděje ke změnám v DPH, a že se tudíž vyplatí podstupovat dále kroky vedoucími ke změně stávající situace v oblasti snížené daně z přidané hodnoty v rámci EU celoplošně. Z pohledu EU je raritou, že v ČR jsou ve stravovacích provozech suroviny s 5% DPH na vstupu a 19% na výstupu. Pan Hlinka informoval, že AHR ČR klade problematiku DPH na přední místo své pozornosti a bude hledat cesty vedoucí k nápravě současného stavu. V této souvislosti zmínil iniciativu členů gastronomické sekce na vytvoření pracovní skupiny, která bude hledat a volit kroky AHR ČR k prosazení změn v placení DPH ve stravovacích službách. K pestrosti semináře přispěla i krátká vystoupení zástupců firem, které v rámci semináře chtěly upoutat pozornost účastníků semináře na své nové produkty v segmentu trhu gastronomie a hotelnictví (např. BUDVAR České Budějovice, STOCK Plzeň, DOUWE EGBERTS, VECTOR, VITA NA a G BENEDIKT Karlovy Vary). Seminář lze díky reakcím účastníků považovat za velmi úspěšný a zcela jistě otevřel cestu pro pořádání dalších. Jeho tematické zaměření bude reagovat na zájmy a potřeby členů AHR ČR. Na závěr semináře prezident AHR ČR poděkoval přítomným za účast a hostiteli Pavlu Ciklerovi, majiteli Pivnice Dačický, za přijetí a nejen vytvoření dobrých podmínek pro konání semináře, ale i kvalitní služby jeho účastníkům, což účastníci stvrdili upřímným potleskem... Milan Rambousek ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Zvláštní poděkování Přijměte naše poděkování za poskytnutí cen do soutěže GASTRO JUNIOR 2007, která se konala ve dnech v Brně. Nabídek cen se od vás sešlo tolik, že jsme museli žádat o možnost jejich využití i při jiné příležitosti. Ceny od vás obdrží nejlepší kuchaři, cukráři a číšníci, kteří se umístili na prvních třech místech. Podrobněji vás o soutěži budeme informovat v příštím čísle. Ceny poskytli: CROWNE PLAZA PRAGUE Lubomír Bárta Hotel ATOM Ostrava paní Daniela Hrubá Penzion TRAUTENBERK, Studenec u Horek Milena a Petr Kovaříkovi Pension PEKO, Praha Lázně Františkovy Lázně, a. s. Hotel BELVEDER Františkovy Lázně Sanjiv Suri ZÁTIŠÍ GROUP Praha Oldřich Bujnoch Hotel ZLATÁ ŠTIKA Pardubice Lenka Ládrová Hotel ELKO Náchod Hotel PANON Hodonín J. Klika Hotel KLIKA České Budějovice Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu Nepomuk Magda Havelková MANDARIN ORIENTAL PRAGUE Hotel DRNHOLEC Drnholec McDonald s ČR, spol. s r. o. Hotel KRAVÍ HORA Bořetice w w w.a h r c r.c z duben

6 ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Informace z jednání RADY AHR ČR dne 15. března 2007 v Hotelu Pyramida OREA Hotels Praha Před zahájením schůze Rady AHR ČR Ing. Pavel Hlinka, prezident asociace, přivítal nové členy rady, a to Ing. Kateřinu Bálintovou, předsedkyni Krajské sekce AHR ČR Středočeského kraje, a Zdeňka Proška za obor gastronomie. Plnění úkolů z minulého zápisu Provedena kontrola úkolů z minulého jednání s výsledkem: všechny úkoly jsou plněny v daných termínech. Bulletin AHR ČR informace redakční rady Milan Rambousek informoval členy rady o vydání třetího čísla Zpravodaje AHR FÓ- RUM. Požádal členy rady, a zejména předsedy krajských sekcí, o zasílání příspěvků. Informoval, že byly vyhotoveny propagační letáky k inzerci jak v tištěné formě, tak je možné je zaslat i v elektronické podobě. Tyto letáky budou rozdávány na veletrzích i na všech akcích. Martina Vondrová informovala o vyúčtování inzerce. Zpravodaj je plně financován z inzerce. Zajištění akcí AHR ČR a informace o sponzorech Václav Stárek informoval o Semináři České pohostinství, který se bude konat dne v Pivnici Dačický v Kutné Hoře. Na tento seminář se přihlásilo celkem 41 osob. V březnu se budou konat i dvě ROADSHOW, a to v Plzni dne a v Kroměříži dne Gastronomický den v červnu se bude konat v Ostravě v Hotelu Atom a bude na téma Catering cateringové služby. Podpora Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ve spolupráci s CzT Václav Stárek předložil členům rady smlouvu o reklamě uzavřenou mezi Českou centrálou cestovního ruchu a AHR ČR na podporu rozvoje jednotné klasifikace ubytovacích zařízení. Podpora zahrnuje např. na Václavském náměstí umístěné plakáty upozorňující na kvalitu ubytování s prolinkem a s logem klasifikace. Dále podporu webovou na webových stránkách České centrály cestovního ruchu budou prolinky na HOTREC, DEHOGA atd. Seznamy certifikovaných hotelů AHR budou vydávány na CD k příručce Kudy z nudy. Přepracovaný materiál Metodika ke klasifikaci byl vyhotoven v nákladu 1000 ks a byl financován Českou centrálou cestovního ruchu. K dotazu sdělil: Na webových stránkách je členění certifikovaných hotelů podle regionu tak jako na webových stránkách ČCCR. Rada souhlasila s uzavřením této smlouvy s Českou centrálou cestovního ruchu. Problémy s profinancováním katalogů HOREKA Václav Stárek informoval členy rady o problému s financováním katalogů HOREKA. Jde o projekt Katalog členů HO.RE.KA ČR z roku 2006 financovaný z evropských fondů. Informoval, že sekretariát zaslal dopis ministru Jiřímu Čunkovi se žádostí o přehodnocení rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj a udělení výjimky. Očekáváme vyjádření ministra k žádosti. pana Dočkala. Po diskusi bylo rozhodnuto, že prezident bude informovat navrhovatele o změnách, které rada doporučuje k jí předloženému návrhu. Úkolem pracovní skupiny bude připravovat materiály, postupy a informace, které by měly pomoci ke změně současného stavu v oblasti DPH za gastronomické služby. Rada pověřila prezidenta založením pracovní skupiny. Kolektivní vyjednávání a sociální dialog Pavel Hlinka sdělil, že kolektivní smlouva vyššího stupně platí nejen pro všechny, kteří jsou členy organizace, která tuto smlouvu podepíše, ale i pro všechny ostatní, již podnikají v podobných provozních podmínkách. Z jeho pohledu je výhodnější být součástí těchto vyjednávání, než aby nevýhodnou smlouvu podepsal někdo za nás. Proto pod Svazem obchodu a cestovního ruchu vznikla pracovní skupina, která bude připravovat návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na léta 2008 a Za AHR jsou členy této skupiny PhDr. Rambousek, Procházka a Goerstman. Informace o činnosti krajských a odborných sekcí Před zasedáním byl předsedům zaslán plán práce pro krajské sekce slouží jako návod postupu. Ing. Mirka Luprichová navrhla, že by bylo dobré zvát na jednání krajských sekcí novináře z krajských a dalších míst v dané oblasti. Nabídka spolupráce se společností T-Centrum Milan Rambousek informoval členy rady o návrhu smlouvy a navrhuje uzavřít smlouvu na dobu určitou. Podle rozhodnutí rady doporučit společnosti T-Centrum stát se členem AHR. V rámci členství může společnost nabízet své produkty. Nabídka spolupráce při vyhodnocování restaurací Pavel Hlinka informoval, že v současné době připravuje materiál, který bude předložen gastronomické sekci a poté radě ke schválení. Roman Vacho informoval, že na Slovensku mají hodnocení restaurací vydává časopis TREND. Informace o stavu plnění úkolů uložených v marketingovém plánu vzdělávacích programů Dr. Ivana Srdínková informovala členy rady o realizovaných 16 seminářích. Byl uspořádán seminář pro odborné učitele v Ostravě a v Brně. Dále informovala o vyhotovení DVD Aranžmá jídel a kombinace chutí. Podle dotazů členů rady sekretariát zajistí firmu, která by organizačně zajistila financování seminářů z evropských fondů tak, aby bylo možné pořádat semináře i v regionech. Návrh na založení pracovní skupiny pro vyjednávání ve věci snížené sazby DPH Pavel Hlinka předložil radě návrh na utvoření pracovní skupiny, který obdržel od Roman Vacho informoval o připravovaných akcích karlovarské krajské sekce. Vzhledem k tomu, že Roman Vacho odchází pracovně do Prahy, proběhne v březnu 2007 volba nového předsedy této sekce. Milan Nemrava připomněl, že práce v krajských sekcích je velmi náročná a usilovná práce. Karel Rada informoval o proběhlém jednání sekce. Požádal, aby materiály pro jednání rady byly zasílány včas, nejlépe týden před jednáním. Dále požádal, zda by bylo možné psát pozitivně o horských hotelích. Jaroslav Fischer pozval všechny přítomné na velikonoční ROADSHOW pořádanou krajskou sekcí Plzeňského kraje, která 6 duben 2007

7 proběhne dne v Parkhotelu Congress Center Plzeň od hodin. Při této příležitosti bude probíhat soutěž o velikonoční nádivku. Dále informoval o dalších aktivitách této sekce. Sekretariát žádá všechny předsedy krajských sekcí, aby zaslali na sekretariát plán činnosti na r Představení DVD Aranžmá jídel a kombinace chutí na talíři Ivana Srdínková informovala o vyhotovení DVD ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, které je financované sponzorsky. Bude zdarma předáno členům AHR. Na základě žádostí předsedů krajských sekcí budou tato DVD předávána na jednáních krajských sekcí. Různé V bodě Různé vystoupila řada členů s různými náměty. Úplné znění zápisu je členům k dipozici na Martina Vondrová Stručná informace o činnosti sekretariátu Zajímá vás, co se událo od posledního vydání AHR FÓRUM? Pak je tento stručný přehled informací určen právě vám: Prezentovali jsme AHR na našem společném stánku se SOCR v rámci veletrhu G+H v Brně Zorganizovali jsme společný doprovodný program G+H na téma vzdělávání pracovníků v oblasti hotelnictví a gastronomie Zúčastnili jsme se krajské výstavy cestovního ruchu REGION- TOUR v Ostravě Uspořádali jsme prezentaci na prvním jednání krajské sekce v Ústí nad Labem Zúčastnili jsme se volby předsedkyně krajské sekce Středočeského kraje Vytvořili jsme instruktážní DVD Aranžmá jídel a kombinace chutí na talíři, které je k dispozici všem členům AHR zdarma Zúčastnili jsme se několika jednání na MMR ve věci výkladového stanoviska k pojmu zájezd Zorganizovali jsme JOUR FIX setkání s novináři na téma AHR ČR postrádá v návrhu daňové reformy stimuly pro rozvoj gastronomie a pohostinství! Zajistili jsme školení odborných učitelů v Mariánských Lázních Zorganizovali jsme seminář Den českého pohostinství v restauraci U Dačického v Kutné Hoře Zorganizovali jsme Roadshow 2007 v Kroměříži Podíleli jsme se na ROADSHOW Plzeňského kraje Uspořádali jsme seminář o změnách v zákoníku práce Podíleli jsme se na publikacích v odborném tisku na témata kouření v restauracích a DPH pro ubytovací a stravovací služby Uzavřeli jsme dohodu o propagaci Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení spolu s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism O všech těchto aktivitách naleznete informace na našich webových stránkách a o některých se blíže zmiňujeme v tomto vydání AHR FÓRUM. Budeme velmi rádi pokud nám vy sami poskytnete své náměty a připomínky na další rozvoj našich aktivit. Výsledky jednání představitelů AHR ČR a OAZA Václav Stárek tel.: Snad nebude souviset výsledek jednání zástupců AHR ČR a OAZA (Ochrannou asociací zvukařů- -autorů) s pověrčivostí o datu konání Za OAZA se jednání zúčastnili Vlastimil Kulíšek, předseda představenstva, a Mgr. Lucie Tycová z právního oddělení a za naši asociaci pánové Hlinka a Rambousek. ZPRÁVY SEKRETARIÁTU LEGISLATIVA Vlastimil Kulíšek informoval o vzniku jejich asociace a nabytí pravomocí reprezentovat zájmy a ochranu autorských práv členů asociace z řad zvukařů-autorů, na základě licence udělené ministerstvem kultury. Pan Hlinka informoval hosty o velkém rozhořčení členů naší asociace nad stále rostoucím počtem ochranných organizací autorských. Upozornil na platnost novely autorského zákona č. 81/2005 Sb., na jejímž základě nemůže OAZA vystupovat jako samostatný subjekt a měla by se v prosazování svých zájmů a nároků snažit v rámci OSA nebo INTERGRAM. AHR ČR však má již na rok 2007 podepsané smlouvy a sazebníky, a proto nepovažuje za pravděpodobné, že by se v nich ještě v tomto roce mohly promítnout nároky OAZA. Informoval je také, že v tomto duchu již byli členové AHR ČR informováni s tím, aby NEUZAVÍRALI S OAZA SMLOUVY. Odmítl také jejich požadavek na poskytnutí databáze členů AHR ČR. Oba zástupci OAZA nás ujistili, že si jsou vědomi této stávající situace a počítají s tím, že vstoupí v jednání s Ochranným svazem autorským (OSA), aby je zastupoval v jejich požadavcích. Je proto spíše pravděpodobné, že jejich nároky na autorské odměny budou zakomponovány do sazebníku na rok O změnách či novinkách v oblasti autorských práv vás, vážení členové, budeme informovat pokud možno s předstihem, jako je tomu dosud. Milan Rambousek w w w.a h r c r.c z duben

8 LEGISLATIVA INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 27, IČ: telefon: , fax: , bankovní spojení: ČSOB, a. s., divize Poštovní spořitelna, číslo účtu /0300 není plátcem DPH zastoupený Ing. Martinem Mařanem, ředitelem (dále jen INTERGRAM ) a Asociace hotelů a restaurací České republiky, o. s. Revoluční Praha 1 telefon: , fax: , zastoupená Ing. Pavlem Hlinkou (dále jen AHR ČR ) uzavírají podle 51 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů smlouvu o spolupráci 1. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi INTERGRAM jako kolektivním správcem AHR ČR jako zástupcem sdružených hotelů, penzionů, restaurací, kaváren apod. po celé ČR. 2. INTERGRAM prohlašuje, že vykonává kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů podle zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, na základě oprávnění, které mu bylo uděleno Ministerstvem kultury ČR, a v souladu s tímto zákonem, a to na základě tohoto zákona, dohod se zahraničními ochrannými organizacemi, mezinárodních smluv, kolektivního členství profesních sdružení umělců a IFPI ČR v INTERGRAMu a na základě uzavřených individuálních smluv o zastupování práv umělců a výrobců. 3. AHR ČR se zavazuje: a) předat INTERGRAMu jmenný seznam jednotlivých provozovatelů-členů v elektronické podobě podle vzoru uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy s vyznačenou činností (hostinská, ubytovací atd.) a s uvedením přesné adresy provozovny a místa podnikání (sídla) provozovatele pro doručování písemností jednotlivým provozovatelům v souladu s touto smlouvou, a to ke dni podpisu této smlouvy. Tuto databázi členů se AHR ČR zavazuje dodat nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. AHR ČR se dále zavazuje provádět pololetně aktualizaci tohoto seznamu k a k příslušného kalendářního roku, a to vždy nejpozději do 14 dnů od uplynutí příslušného termínu. AHR ČR se současně zavazuje oznamovat neprodleně INTERGRAMu jakékoliv změny v seznamu podle tohoto odstavce. b) spolupracovat v rozsahu nutném pro dosažení společného cíle. 4. INTERGRAM se zavazuje: a) zaslat provozovatelům uvedeným v seznamu nebo v její aktualizaci viz bod 3. a) licenční smlouvy; tento závazek neplatí v případech, kdy lze postupovat podle 101 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb. b) provozovatelům, kteří v období předcházejícím uzavření této smlouvy neporušili práva umělců a výrobců podle autorského zákona (např. užitím výkonů a záznamů bez uzavřené smlouvy, neuhrazením odměny za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů atd.) a kteří zašlou řádně vyplněný a podepsaný formulář licenční smlouvy zpět INTERGRAMu do jednoho měsíce po jejím zaslání INTERGRAMem a kteří provedou úhradu odměny umělcům a výrobcům řádně a včas v termínech podle licenční smlouvy, poskytnout slevu ve výši 10 % z vypočítané částky odměny (částka odměny vypočítaná již s uplatněním veškerých slev podle sazebníku INTERGRAM); provozovatelé, kteří nesplní podmínky podle předchozí věty tohoto odstavce, nemají nárok na slevu podle tohoto ustanovení. Sazebník dohodnutý se AHR ČR tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. c) uspokojit nároky umělců a výrobců, vyplývající z licenčních smluv uzavřených s provozovateli, z prostředků, které jednotliví provozovatelé vyplatí jako odměny umělcům a výrobcům za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů podle licenční smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, a Vyúčtovacím řádem INTERGRAMu. 6. Sankce za porušení povinností a) Pro případ prodlení s platbou bude v licenčních smlouvách uzavíraných s provozovateli stanovena smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý byť i započatý den, o který je provozovatel v prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. 8 duben 2007

9 b) V případě prodlení s platbou odměny podle licenční smlouvy poskytne INTERGRAM jednotlivým provozovatelům dodatečnou lhůtu v trvání 30 dnů k zaplacení částky, s jejíž úhradou je povinná smluvní strana v prodlení. V případě, že platba INTERGRAMu nebude uhrazena ani v dodatečné lhůtě podle tohoto ustanovení, je INTERGRAM oprávněn v souladu s 101 odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění dotčenému provozovateli zakázat užití výkonů a záznamů podle této smlouvy. Tímto okamžikem také pozbývá dotčený provozovatel oprávnění k výkonu práva užít výkony a záznamy uděleného licenční smlouvou a případné následné užití výkonů a záznamů je protiprávní. Tím není dotčen odst. a) tohoto bodu. 7. Závěrečná ustanovení a) Veškeré údaje, které si smluvní strany poskytnou podle této smlouvy, budou zpracovány bez dalšího do počítačové databáze vedené společností INTERGRAM a slouží pouze pro potřebu výkonu kolektivní správy práv umělců a výrobců. LEGISLATIVA b) Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zejména občanským zákoníkem. c) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran. d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou od do e) Smluvní strany se zavazují, že nejpozději do zahájí jednání o uzavření smlouvy na další období. Tento závazek platí pro INTERGRAM pouze v případě, že nejméně 75 % členů sdružení uzavře v roce 2007 s INTERGRAM příslušnou licenční smlouvu. V opačném případě nebude obdobná smlouva mezi INTERGRAM a sdružením na další období uzavřena. f) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. V Praze dne: za INTERGRAM za AHR ČR w w w.a h r c r.c z duben

10 AKCE Seminář Hotelový wellness a jeho návratnost Prosím, nezapomeňte si zapsat do diáře datum semináře Hotelový wellness a jeho návratnost, který se bude konat dne 23. května 2007 v Orea Wellness Hotelu Horizont v Železné Rudě. Program spolu s přihláškou vám bude zaslán v průběhu dubna a bude vyvěšen na webových stránkách Velikonoční ROADSHOW v Plzni Dne se v Parkhotelu Plzeň konala Velikonoční roadshow pořádaná KS AHR. Reprezentační sál hotelu hostil více než stovku návštěvníků a soutěžících. Mimo klasické roadshow, kde krátce vystoupil V. Stárek a J. Kváčová ze SOCR, se zde prezentovali dodavatelé z kraje a garantovaní dodavatelé AHR. Společnost Vitana zajistila pro všechny jarní menu ze zcela nového programu, který v současné době dodává na trh. Součástí akce byl Rovněž laická porota složená z představitelů Krajského úřadu, Magistrátu města Plzně, doplněná o novináře, nenechala nikoho na pochybách, že bude stejně přísná a náročná. i první ročník soutěže o nejlepší velikonoční nádivku. Do soutěže se přihlásilo devět odborných škol a 13 hotelů a restaurací. Profesionální porota, ve které zasedli mimo jiné také L. Nodl, M. Havel, S. Červenka aj., nastavila přísná kritéria. Na jejich dodržování ještě přísněji dohlížel předseda poroty a regionální ředitel ČOI JUDr. V. Havlík. Vítězem soutěže odborných škol se stala Hotelová škola Plzeň, druhé místo obsadila Int. střední škola Stod a na třetím místě se umístila Hotelová škola Mariánské Lázně. Mezi profesionály se na prvním místě umístil Restaurant u Mansfelda, druhý byl Hotel Centrál a třetí Hotel Cizinecký dům. Příjemné jarní odpoledne vtipně a pohotově moderoval Petr Jančařík a volné přestávky vyplňoval Švejk band Milana Karpíška. Poděkování patří Parkhotelu Congress Center Plzeň, který zdarma poskytl své reprezentační prostory, a všem členům výboru KS, kteří akci připravili. Recept na vítěznou velikonoční nádivku, jak ji podávají v Restaurantu u Mansfelda Velikonoční nádivka s křepelčím vajíčkem, doplněná jarním listovým salátem s ředkvičkami a cherry rajčátky Na deset porcí budete potřebovat: 500 g uzené vepřové krkovice bez kosti 500 g vepřového bůčku s kostí 50 g másla 100 g oleje 100 g cibule jednu veku 10 ks vajec 300 ml mléka 100 ml smetany 10 ks křepelčích vajec sůl, pepř, muškátový květ čerstvé bylinky (petrželka, pažitka, kopřiva, řeřicha) Výrobní postup: Veku nakrájíme na menší kostičky, namočíme v mléce se smetanou, osolíme a přidáme jemně nasekané bylinky. Na zpěněné cibulce orestujeme vařené, na kostičky nakrájené maso. Vyšleháme máslo se žloutky, okořeníme muškátovým květem, bílým pepřem a pečlivě promícháme masem. Směs masa spojíme s namočenou vekou a nakonec lehce vmícháme. DOBROU CHUŤ! 10 duben 2007

11 Dovolujeme si vás pozvat na tradiční ROADSHOW setkání hoteliérů a podnikatelů v gastronomických provozech AKCE Kdy se akce koná? 25. dubna 2007 od 9.30 hodin do hodin Kde se akce koná? Hotel Concertino**** Zlatá Husa, nám. Míru 141/1 Jindřichův Hradec Co se na setkání dozvíte? co byste měli vědět o novém zákoníku práce co je nového v našem oboru doma i v Evropě novinky z oblasti ekologie a bezpečnosti hostů jaké jsou možnosti čerpání prostředků z evropských fondů jak vám může být prospěšná spolupráce s krajskou sekcí AHR ČR Co získáte? publikaci 250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren souhrnné informace o likvidaci odpadů zpravodaj českého pohostinství AHR FÓRUM informace o vzdělávacích programech Program: zahájení (hejtman, starosta, prezident AHR ČR ing. Pavel Hlinka) činnost krajských sekcí AHR ČR předseda KS AHR ČR Co se děje doma a v Evropě novinky, trendy, cíle informace o činnosti AHR Václav Stárek Nové vzdělávací programy AHR ČR Dr. Ivana Srdínková Ekologie a bezpečnost společnost Trevira GmbH Bc. Vladimír Štork, Textilní zkušební ústav Brno čas na kávu Co byste měli vědět o novém zákoníku práce? Možnosti čerpání prostředků z evropských fondů pro malé a střední podnikatele Jana Kváčová, SOCR představení dodavatelů (Aquamarine Spa, s. r. o., Balírny Douwe Egberts, a. s., Bohemia Sekt, a. s., Budějovický Budvar, n. p., C.O.T. media, Electrolux, s. r. o., Frolen, Linex Export, s. r. o., G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o., Chrištof, spol. s r. o., IKEA Česká republika, s. r. o., Kofola, a. s., Makro, Mefisto Software, a. s., Mikenopa, a. s., Philips Česká republika, s. r. o., Templářské sklepy Čejkovice, Vinařské družstvo, Trevira GmbH, Vector International, spol. s r. o., Vitana, a. s., Winterhalter Gastronom, s. r. o.) diskuse oběd a doprovodná výstava oběd pro vás připravil tým společnosti VITANA, a. s. MENU: Houbová krémová polévka se slaninou, ochucená estragonovým octem Masové kuličky s rozmarýnovými mašličkami a parmezánem Kuřecí rolka s jarní nádivkou, servírovaná s šafránovým kuskusem a vinnou omáčkou s granátovým jablkem Kuřecí rolka s masovou náplní, hráškem a kapií, doplněná bramborovou kaší s hlívou ústřičnou Na toto setkání si vás dovolujeme pozvat jako našeho čestného hosta. Svou účast laskavě potvrďte na popřípadě na tel.: , Těšíme se na setkání s vámi. Václav Stárek, generální sekretář Asociace hotelů a restaurací České republiky Revoluční 13, Praha 1 tel.: , fax: w w w.a h r c r.c z duben

12 PROFESNÍ ROZVOJ Recepční profesionál se mj. usmívá Určitě jste se již setkali s tímto názorem: Recepčního může přece dělat každý! Práce na recepci je pohodová recepční si přece sedí pěkně v teple, občas vydá někomu klíče, párkrát za službu mu zazvoní telefon, v noci se může dokonce pěkně v klidu vyspat Bohužel je toto do značné míry obecně zažitá představa, která možná platí leda tak v nějakém zařízení nevalné úrovně, kde jako by nikomu na hostech příliš nezáleželo. Jaká je však realita? Recepční je obvykle člověk, se kterým host hotelu přichází jako s prvním do styku. A v závěru svého pobytu i jako s posledním. Recepční je nedílnou součástí okamžiků, kdy si host vytváří svůj první a rovněž i závěrečný dojem, který je tak důležitý. Během celého pobytu s ním sdílí dobré i zlé, musí zvládnout celou řadu funkcí a dovedností, aby host v závěru odjížděl z hotelu s co nejlepším pocitem. Co tedy potřebuje recepční znát pro to, aby byl opravdu skutečným recepčním profesionálem s velkým R? Musí většinou na dobré úrovni ovládat minimálně jeden až dva světové jazyky, dobře komunikovat, umět vystupovat a reprezentovat. Ale to není zdaleka všechno! Od recepčního se očekává, že mu nedělá problém organizovat, koordinovat, samostatně se rozhodovat, být vždy upravený a dobře vypadat. Kromě tohoto je dalším předpokladem zvládat obsluhu počítače a nejrůznějších technických systémů, k tomu ovládat ekonomické základy v oblasti účetnictví. Pro nejrůznější situace je prakticky nezbytné, aby byl psychologem, hercem, člověkem, který je odolný proti stresu, který se vždy usmívá, je milý, příjemný, pozitivně naladěný. Musí být zároveň týmovým hráčem a osobností, hostovi příjemným partnerem A mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších a dalších vlastností a dovedností. A věřte, že to nebyl vtip! Ano, je tomu skutečně tak! Pokud chce někdo být opravdu kvalitním recepčním, musí i přes v úvodu zmíněnou zažitou představu chtě nechtě mít všechny uvedené vlastnosti. Mezinárodní hotelové řetězce si většinou přinášejí spolu se svou značkou i rozsáhlé trainingové programy. Na našem trhu vzdělávání dodneška bohužel neexistuje jediná škola, která by se cíleně v širší míře zabývala přípravou a výchovou svých studentů pro tak zodpovědnou a náročnou práci, jako je recepční. A právě tímto směrem kráčí jeden ze vzdělávacích programů Asociace hotelů a restaurací České republiky Recepční profesionál! Jedná se tedy o výjimečný kurz, který poskytuje cenné profesionální informace. Tento kurz je přednášen ve velmi intenzivní formě za podpory jak tištěného, tak zároveň i audiovizuálního programu, vytvořeného speciálně k tomuto účelu. Svým obsahem seznamuje účastníky se standardními postupy, procedurami a návyky běžnými na mezinárodní úrovni. Základem budoucího úspěchu zaměstnavatele-hoteliéra je najít, vybrat a mít na pozici recepčního toho správného člověka. Člověka, který je ochoten učit se, který si uvědomuje nutnost pracovat na sobě, neustále se zdokonalovat, rozumí potřebě celoživotního vzdělávání. V dnešní době existuje celá řada středních škol vycházejících z jediného kritéria dosaženého průměru prospěchu! Zcela v pozadí stojí profil uchazeče, jeho osobnost, představy a rozvojové plány do budoucna. Jsou to ústavy, které chrlí desítky či stovky absolventů, ale pravdou je, že tento vytříbený průměr rozhodně není zárukou dobrého praktického uplatnění. A například výše zmíněné potřeby kvalitního recepčního to jasně potvrzují. Před několika lety, v době, kdy se Česká republika chystala na vstup do Evropské unie, jsem se zabýval otázkou, jaké zásadní a výrazné změny přinese českému hotelnictví právě tento krok. Vzpomínám na moudrá slova mého tehdejšího pana ředitele, který konstatoval, že kromě aplikace některých mezinárodně užívaných norem se vlastně zcela zásadního nestane nic, neboť české hotelnictví vstoupilo do Evropy již více než 10 let předtím, a to sice s příchodem mezinárodních hotelových řetězců a jejich standardů. Tyto standardy a postupy ovlivnily následně i všechny ostatní hotely na trhu, které se chtě nechtě musely ve větší či menší míře podrobit zvyšujícím se nárokům, musely se přizpůsobit rostoucí kvalitě. A jaké jsou v tomto směru praktické postřehy a zkušenosti z činnosti pracovníků úseku front office, konkrétně recepce? Různé! Zaznamenávám, a stejně tak mí kolegové podílející se na tomto semináři, zcela zásadní a diametrální rozdíly. Na trhu se nacházejí hotely, a to jak řetězcové, tak i nezávislé, větší i menší, které jsou schopny poskytnout z hlediska činnosti recepce kvalitu servisu prakticky srovnatelnou s úrovní špičkových mezinárodních hotelových společností. Na druhou stranu, a ta bohužel zatím převládá, jsou na našem trhu mnohá zařízení, kde činnost pracovníků recepce velmi často zcela zásadním způsobem popírá byť i jen ty zcela základní profesionální návyky, mnohdy dokonce i ty lidské, např. umět jako první slušně pozdravit a usmát se. Že by v určité formě právě dopad oné zažité představy? Kromě toho je rozhodně zajímavé pozorovat, jaký je rozdíl v přístupu recepčních obsluhujících např. lázeňskou klientelu a naproti tomu těch, kteří se věnují ryze turistické, kongresové a obchodní klientele. U lázeňských hotelů, kdy se průměrná délka pobytu hosta zcela běžně pohybuje kolem deseti a více dní, má recepční byť i většího hotelu samozřejmě lepší možnost a příležitost vytvořit s hostem určitou formu bližšího, někdy téměř rodinného vztahu. Jiná je situace v hotelech kongresových, kde je velká obrátka hostů, kteří pobývají obvykle pouze několik dní a jsou většinou vytíženi svým intenzivním programem. Určitým problémem je častá tendence recepčních sklouznout k praxi všechny hosty házet do jednoho pytle, přestat rozlišovat druhy klientů. Toto může být, aniž si to i samo vedení hotelu uvědomí, zcela zásadní problém, pokud se hotel rozhodne oslovovat nový segment klientely, obzvláště pak klientelu individuální. Jedno mají ale všechny hotely společné, a sice fakt, že atmosféru hotelu vytvářejí lidé zaměstnanci hotelu. Kvalitní hotel se od ostatních odlišuje právě tím, že jeho zaměstnanci jsou schopni vytvořit pohos- 12 duben 2007

13 Úklidová společnost KLIRO, spol. s r.o. zajišťuje provoz housekeepingu, tzn. péči o ubytovací prostory v hotelech, penzionech všech kategorií a běžný úklid ostatních ploch (restaurací, kuchyní, společných prostor, personálních prostor). Podle požadavku zákazníka, velikosti hotelu či ubytovacího objektu je organizace práce uzpůsobena od profese pokojská, až po celkové zabezpečení ubytovacích provozů, tzn. po profesi Housekeeping manager. Ceny za prováděné práce a služby dlouhodobá spolupráce Kalkulace prací při uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci vychází z ceny za jeden uklizený pokoj nebo z hodinové sazby. Měsíční cena je stanovena na základě celkového množství uklizených pokojů nebo odpracovaných hodin v daném měsíci. Cena je dále závislá na rozsahu a velikosti kontraktu. Pokojská Kalkulační norma pro jednu pracovnici na směnu odpovídá předpisu úklidu hotelu, velikosti a vybavení pokojů a sociálních zařízení, typu stlaní, a dalším činnostem prováděných na pokoji. Režim úklidu pokojů v průběhu pobytu hostů se řídí hotelovým a ubytovacím řádem a vnitřními směrnicemi hotelu. Kompletní úklid pokoje obývací prostory Práce prováděné denně v pokojích (toalety, předsíně, koupelny, ložnice, obývací místnosti), a to od vysávání koberců a čištění povrchů, až po stlaní postelí a výměnu ložního a froté prádla, jak v denní, tak ve večerní službě. Samozřejmostí je kontrola technického stavu a vybavení. Podrobný rozpis prací se uvádí v konkrétní nabídce a odpovídá typu a zvyklostem hotelu. Výběr pracovníků Vedení provozu zajišťují a. pracovníci kteří v současné době pracují u firmy v oddělení hotelových služeb b. pracovníci doporučení zákazníkem c. přijatí na základě výběrového řízení Veškeré dohodnuté a schválené práce jsou prováděny pracovníky, kteří jsou prověřováni v oblasti spolehlivosti a bezúhonnosti. (Výpis z R. T., dále využíváme hodnocení posledního zaměstnavatele, osobní pohovor, osobní dotazník. Pro pracovníky v hotelových službách využíváme i vyššího stupně kontroly bezúhonnosti.) Všichni pracovníci jsou vedeni v HPP. Všichni pracovníci na dělnických pozicích používají jednotný firemní pracovní oděv, jehož vhodnost je konzultována se zákazníkem doplněný jmenovkou s fotografií. Vedoucí pracovníci jsou ustrojeni do odpovídajícího společenského oděvu také doplněného jmenovkou s fotografií. Patrová hospodyně Patrové hospodyně asistentky HK managera, zajišťují službu v režimu PO NE, v rozsahu ranní a odpolední směny Patrové hospodyně ve výše uvedeném režimu zajišťují organizaci prací pokojských, mají na starost klíče, prádlo, kontrolu úklidu pokojů. Podrobný rozpis prací je uveden opět v konkrétní nabídce. HK Manager Jazykové znalosti Plná zodpovědnost za provoz H.K. Organizuje a řídí provoz a vykonávání povinností jednotlivých úrovní úklidu ubytovacích prostor. úklid hotelů a penzionů KLIRO spol. s r. o., Pražská 16, Praha 10 Hostivař, tel./fax: ,

14 Minibar Premium Servírovací stolek EU 300 Servírovací vozík RSVC Vozík na talíře Classic Kontaktní adresa: WANZL spol. s r.o., Nad Safinou II/347, Vestec u Prahy, tel.: , Centrála: WANZL spol. s r.o., Hněvotín 333, tel.: , Slovensko: WANZL SK, s.r.o., Cukrovarská 427, Sereď, tel.: ,

15 KONVEKTOMATY 2007 FAGOR ROBUSTNÍ, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ S NEJNOVĚJŠÍMI INOVACEMI V OBORU ZA VÝBORNOU CENU FAGOR GASTRO CZ spolehlivý partner Třebohostická Praha 10 Tel.: Fax:

16

17 Čerstvé profesionální informace. Cena ročního předplatného (10 vydání) 840 Kč. Cena pro členy AHR ČR 441 Kč. Bonusovou součástí předplatného je čtvrtletník Minutka oficiální časopis AKC ČR. Předplatné: Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, Praha 9 Bezplatná infolinka: , fax: , Do poznámky uvádějte: člen AHR.

18 Řešení pro každý provoz: nápojové automaty kanceláře restaurace kavárny hotely Ideální řešení pro snídaňovou kávu, kongresy, semináře a školení, zejména díky: výborné ekonomice provozu spolehlivým a výkonným strojům stálé kvalitě a chuti produktů detailní kontrole vydaných porcí Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, Praha 4, infolinka: fin inz hnedka 182x132.indd :50:30 AHR Fórum českého pohostinství Ceník základních ploch: členové AHR ČR nečlenové AHR ČR 1/1 strana Kč Kč 1/2 strany Kč Kč 1/4 strany Kč Kč Ceník obálkových stran: členové AHR ČR nečlenové AHR ČR Titulní strana Kč Kč 3. strana obálky Kč Kč 4. strana obálky Kč Kč 5., 6. a 7. strana obálky Kč Kč Zadní obálka Kč Kč Opakovaná inzerce 2 opakování sleva 3 % 3 opakování sleva 5 % 4 opakování sleva 7 % 5 opakování sleva 10 % 6 opakování sleva 13 % 7 opakování sleva 15 % 8 opakování sleva 17 % 9 11 opakování sleva 20 %

19 připravujeme: SEMINÁŘE PRO PODNIKATELE Z OBLASTI GASTRONOMIE HOTELNICTVÍ V souladu s nařízením (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin je každý provozovatel povinen zajistit pravidelná školení pro své zaměstnance, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Rozsah znalostí je stanoven vyhl. Č. 490/2000 Sb. Základní školení hygienického minima v rozsahu vyhl.č. 490/2000 Sb Platná legislativa, včetně legislativy EU (hygienický balíček) Novinky, vyplývající z legislativy EU Požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných Znalosti, nutné k ochraně veřejného zdraví Epidemiologické třídění nákaz Alimentární nákazy Osobní hygiena Provozní hygiena ve stravovacím zařízení Úvod do systému kritických bodů - HACCP Cena semináře: 500 Kč + DPH HACCP OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ obdrží každý účastník semináře Systém kritických bodů HACCP platná legislativa novinky, vyplývající z legislativy význam sytému HACCP tvorba systému dokumentace doprovodná dokumentace kontrola systému Cena semináře: 500 Kč + DPH vaši účast potvrďte na: Tel.: Kapacita konferenční místnosti je omezena! MÍSTO KONÁNÍ: Kulinářské centrum Nestlé a Electrolux Mezi Vodami 31, Praha 4-Modřany Začátek seminářů: od 9:00-12:00 hod. mediální partner: partneři generální partner:

20 ! POZOR ZMĚNA! seminář: Hotel, restaurace jako TÝM se přesouvá na

âeského POHOSTINSTVÍ 250 legislativních opatfiení EU pro sektor HORECA (s. 8) KampaÀ AHR âr za sníïení sazby DPH... (s. 18)

âeského POHOSTINSTVÍ 250 legislativních opatfiení EU pro sektor HORECA (s. 8) KampaÀ AHR âr za sníïení sazby DPH... (s. 18) ROâNÍK 1 LEDEN 2007 âeského POHOSTINSTVÍ Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s. Revoluční 13 110 00 Praha 1 www. ahrcr.cz Placení autorsk ch odmûn v roce 2007 (s. 8) 250 legislativních opatfiení

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 KVĚTEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Spolupráce s námi dokonalá symbióza FAGOR GASTRO CZ www.fagorgastro.cz Outsourcing a jeho uplatnění (str. 5) Seminář České pohostinství

Více

porcelánu dodavatel Váš nový ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Hrozba listerie není hysterie... (str. 6) ...kouření v restauracích (str. 9)

porcelánu dodavatel Váš nový ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Hrozba listerie není hysterie... (str. 6) ...kouření v restauracích (str. 9) ROČNÍK 1 ÚNOR 2007 ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ M O D E R N Í P O R C E L Á N S N Á P A D E M Váš nový dodavatel porcelánu V ě z e ň s k á 3, 1 1 0 0 0 P r a h a 1, w w w. d u d s o n. c z Hrozba listerie není

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 BŘEZEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Česká technická norma (str. 10) Alles für den Gast (str. 10) Den otevřených dveří (str. 16) ZNAČKOVÉ RESTAURACE POTREFENÁ HUSA RESTAURACE.

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 3 ÚNOR 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR Autorské odměny No ending story (str. 6) Brusel jednání HOTREC (str. 10) Prechod na EURO dopadol na výbornú (str.

Více

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami ROČNÍK 3 ZÁŘÍ 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami Více o projektu společné evropské klasifikace (str. 10) Vysoká škola

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 ČERVEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Perfektní pokrm... s jistotou a bezpečně! Kauza autorské odměny (str. 6) Wellness nejen módní trend (str. 19) Liblice se otevírají světu

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 ŘÍJEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ OSA jako první (str. 5) Podpora AHR ČR k přijetí eura (str. 11 12) Oranžový luxus pod Černou horou (str. 20 21) Leffe Bruin Leffe Blond

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ. e vvtüwé _âvöâx. Výhody a nevýhody franchisingu (str. 7) Jelínkova vila: Dříve mouka, dnes rybí speciality (str.

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ. e vvtüwé _âvöâx. Výhody a nevýhody franchisingu (str. 7) Jelínkova vila: Dříve mouka, dnes rybí speciality (str. ROČNÍK 4 BŘEZEN 2010 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR e vvtüwé _âvöâx Majitel a šéfkuchař restaurací Aromi a La Finestra goto je kouzlo nového Cooking Chef Kenwood.

Více

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství ROČNÍK 3 LEDEN 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Více informací na straně 16 www.vscrhl.cz Nájem a podnájem

Více

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 FÓRUM ZÁŘÍ 2013 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Ohlasy na vzdělávací kurzy Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 Vážené

Více

Ubytovací úsek v oblasti cestovního ruchu

Ubytovací úsek v oblasti cestovního ruchu Ubytovací úsek v oblasti cestovního ruchu Václav Stárek & Jaroslav Vaculka Obsah Obsah ÚVOD... 9 ÚVODNÍ SLOVNÍK VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 10 HISTORIE A ZÁKLADY POHOSTINNOSTI... 14 ANTICKÉ ŘECKO...

Více

FÓRUM. Vzniklo Fórum cestovního ruchu. O DPH v restauracích Změna autorského zákona? Recertifikace HSU za 50 % ceny!

FÓRUM. Vzniklo Fórum cestovního ruchu. O DPH v restauracích Změna autorského zákona? Recertifikace HSU za 50 % ceny! FÓRUM KVĚTEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Vzniklo Fórum cestovního ruchu O DPH v restauracích Změna autorského zákona? Recertifikace HSU za 50 % ceny! Pivovary

Více

FÓRUM. Destinační management v ČR. Rozhovor s hoteliérkou roku 2013 Hanou Rybníčkovou. Máte samolepku ekologického programu?

FÓRUM. Destinační management v ČR. Rozhovor s hoteliérkou roku 2013 Hanou Rybníčkovou. Máte samolepku ekologického programu? FÓRUM DUBEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Destinační management v ČR Rozhovor s hoteliérkou roku 2013 Hanou Rybníčkovou Máte samolepku ekologického programu?

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

Jitka Fatková: Osobnost. cestovního ruchu 2010. Ocenění je pro mne především výzvou k další práci

Jitka Fatková: Osobnost. cestovního ruchu 2010. Ocenění je pro mne především výzvou k další práci Zpravodaj Asociace hotelů a restaurací ČR l ročník 5 Osobnost cestovního ruchu 2010 Jitka Fatková: Ocenění je pro mne především výzvou k další práci Více na straně 8 9 Generální partner AHR ČR Exkluzivní

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 4 ČERVEN 2010 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR Inzerce AHR 210x190.indd 1 3.6.10 11:27 Surcharging! (str. 5) Zkrátíme pracovní dobu? (str. 6) Facebook a hotely

Více

www.vsh.cz Více na straně 17

www.vsh.cz Více na straně 17 ROČNÍK 4 KVĚTEN 2010 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR... váš stabilní partner ve vzdělávání pro další desetiletí... www.vsh.cz Více na straně 17 VŠH nakrojila další

Více

FÓRUM. Co trápí naše penziony? Rozhovor s Tomášem Blablou. Zákon o potravinách

FÓRUM. Co trápí naše penziony? Rozhovor s Tomášem Blablou. Zákon o potravinách FÓRUM LEDEN 2015 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Co trápí naše penziony? Rozhovor s Tomášem Blablou Zákon o potravinách PRinASI slunce do vaseho Zivota WWW.STAROPRAMEN.CZ

Více

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem FÓRUM PROSINEC 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Airbnb na českém trhu Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem Pivovary

Více

Quo vadis IFRS? Ladislav Mejzlík

Quo vadis IFRS? Ladislav Mejzlík AUDITOR 5/2009 Obsah AKTUALITY Vznik Rady pro veřejný dohled nad auditem... 3 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR... 4 Pohyblivý příspěvek pro rok 2009 (Ing. Libuše Šnajdrová)... 5 VZDĚLÁVÁNÍ Nabídka vzdělávacích

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

FÓRUM. Nové trendy v hotelnictví a gastronomii. Rozhovor s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Podnikejme odpovědně

FÓRUM. Nové trendy v hotelnictví a gastronomii. Rozhovor s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Podnikejme odpovědně FÓRUM LISTOPAD 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Nové trendy v hotelnictví a gastronomii Rozhovor s eurokomisařkou Věrou Jourovou Podnikejme odpovědně Pivovary

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, jsem ráda, že Vám můžeme předložit tento bulletin, který, jak doufám, Vám připomene nejen historii Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských

Více

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně FÓRUM ÚNOR 2015 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Valentýnské inspirace Podnikejme odpovědně Ceny hotelových pokojů v roce 2014 PRinASI slunce do vaseho Zivota WWW.STAROPRAMEN.CZ

Více

FÓRUM. Trendy hotelového designu. Charitativní akce hotelů PRO SI N EC 2013 Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R

FÓRUM. Trendy hotelového designu. Charitativní akce hotelů PRO SI N EC 2013 Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R OB1213_AHRzpravodaj:Sestava 1 15.12.2013 21:40 Stránka 1 FÓRUM PRO SI N EC 2013 Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R Trendy hotelového designu Charitativní akce hotelů Výroční

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více