PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU"

Transkript

1 CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU hájící u evropských institucí a podnikatelských asociací zájmy českých podnikatelů a firem oslavila společně se Zastoupením hlavního města Prahy Pražským domem páté výročí svého působení v Bruselu. CEBRE vzniklo na jaře roku 2002 jako společný projekt Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů s podporou agentury Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu zahraničního obchodu CzechTrade. Před vstupem ČR do EU vystupovalo CEBRE především jako poskytovatel komplexních kvalitních a aktuálních informací pro podnikatele přímo od zdroje, z evropských institucí. Po vstupu ČR do EU se činnost CEBRE zaměřila na sledování plánovaných a předložených právních předpisů s dopadem na české podnikatele, zprostředkovávání informací o možnostech využívání jednotlivých evropských fondů, zastupování zájmů českých podnikatelů u evropských institucí a evropských podnikatelských asociací (BusinessEurope, Eurochambres, UEAPME, atd.) a na školení podnikatelů přímo v Bruselu tak, aby dokázali maximálně využít přínosu EU pro jejich firmu. Oslava pátého výročí CEBRE se uskutečnila dne 6. června 2007 v prostorách Pražského domu a byla organizována společně s dalším stejně starým jubilantem, Zastoupením hlavního města Prahy Pražským domem. Oslavy se zúčastnili velvyslanci ČR v Bruselu, čeští poslanci Evropského parlamentu, hejtmani českých krajů a mnoho dalších významných osobností české komunity v Bruselu. Dále pak řada zahraničních hostů z řad představitelů evropských podnikatelských asociací a firem a městských a regionálních zastoupení ostatních členských států EU v Bruselu. K přítomným hostům promluvila kromě ředitelky CEBRE Blanky Jakubcové a ředitele Pražského domu Martina Duba i řada významných hostí, například místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, velvyslanec ČR při EU Jan Kohout, za Evropskou komisi tisková mluvčí komisaře Vladimíra Špidly odpovědného za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Katharina von Schnurbein, náměstkyně primátora hlavního města Prahy Markéta Reedová, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Wiesner a více-prezident Hospodářské komory ČR pan Josef Cílek. Tým CEBRE děkuje všem partnerům za dosavadní spolupráci a vstřícnost. Více informací o CEBRE: CEBRE patří společně s Pražským domem k nejstarším nestátním zastoupením ČR při EU. V průběhu uplynulých 5 let pak vznikla v Bruselu řada dalších zastoupení krajů, státních agentur (CzechTourism, Czelo), firem a dalších subjektů. zleva pan Jan Wiesner předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR ředitelka CEBRE Blanka Jakubcová, první zprava náměstkyně pražského primátora paní Rezedová 14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

2 POZVÁNKA PŘIPRAVUJEME Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádají v termínu od 26. do 30. června 2006 pravidelnou poradu vedoucích obchodně-ekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR a ředitelů zahraničních kanceláří České agentury na podporu obchodu CzechTrade. V rámci této porady organizuje Svaz průmyslu a dopravy již tradičně dvoudenní konzultace s představiteli firem. Účastníci budou mít možnost představit svoji firmu a získat aktuální informace o trhu a podmínkách obchodu jednotlivých zemí. V rámci setkání budou probíhat i konzultace se zástupci České podnikatelské reprezentace při Evropské unii CEBRE, která působí jako společný projekt českých podnikatelů v Bruselu od dubna 2002 a poskytuje informace a služby v oblasti fonů a programů EU, veřejných zakázek, evropské legislativy atd. (www.cebre.cz). Přítomna bude také ředitelka Tschechischer Industrieverband v Curychu, jehož cílem je podporovat rozvoj obchodních a investičních vztahů mezi Českou republikou a Švýcarskem a spolupráci českých a šýcarských firem. KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT VE DNECH V HOTELU PRAHA, SUŠICKÁ 20, PRAHA 6 Dovolujeme si upozornit, že firmě, která nebude předem registrována na základě zaslané přihlášky, nebude umožněna účast na konzultacích, aby nebyl narušen předem zpracovaný harmonogram jednotlivých schůzek. Děkujeme za pochopení. Parkování je účastníkům zajištěno na hotelovém parkovišti. V případě Vašeho zájmu vyplňte, prosím, přihlášku a odešlete výhradně elektronicky na UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 20. ČERVNA Časový harmonogram schůzek Vám bude zaslán nejpozději v pondělí Prosíme o jeho bezpodmínečné dodržení. Jedná se o pracovní jednání bez oficiálního zahájení, dostavte se proto laskavě v hodinu, vyznačenou ve Vašem časovém harmonogramu. Kontaktní osobou je Miroslava Trublová, tel: , , seznam obchodních radů přihlášku naleznete na 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

3 PŘIPRAVUJEME PLÁN AKCÍ SP ČR V OBLASTI SEKCE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 2007 AKCE Termin Kontakt Místo konání Katalogová prezentace na veletrhu Technology v Tel-Avivu Tel-Aviv, Izrael Podnikatelská mise doprovázející ministra zemědělství Petra Gandaloviče do Bulharska a Rumunska - ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR Konzultace v rámci porady vedoucích obchodně-ekonomických úseků Sofia, Bukurešť 27. a Praha Katalogová výstava na veletrhu INELTEC Basilej Basilej, Švýcarsko Podnikatelská mise do Kanady západní pobřeží Katalogová prezentace u příležitosti národní výstavy ČR v Omsku, Ruská federace září Omsk, RF Katalogová výstava na strojírenském veletrhu v Bilbau září Bilbao, Španělsko Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Brno Sněm Svazu průmyslu a dopravy Rotunda, Výstaviště Brno Podnikatelská mise do republiky Černá Hora říjen Podnikatelská mise do USA říjen/listopad New Hampshire, USA Podnikatelská mise spojená s návštěvou veletrhu ECO EXPO Hongkong Hongkong, ČLR BLÍŽÍCÍ SE TERMÍNY AKCE SP ČR, SPOLUPOŘÁDÁNÍ, ZÁŠTITY, PARTNERSTVÍ rada prezidentů BusinessEurope, Berlín za SP ČR se zúčastní prezident J. Míl veřejné slyšení v Senátu na téma energetiky, za SP ČR vystoupí člen představenstva P.Prior Katalogová prezentace na veletrhu Technology 2007 v Tel-Avivu Konference Elektronický vývoj a výroba, Brno, hotel Myslivna, SP ČR záštita nad akcí seminář Dobrovolné dohody v průmyslu /Svaz spolupořadatel/ Podnikatelská mise doprovázející ministra zemědělství Petra Gandaloviče do Bulharska a Rumunska - ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR jednání Tripartity Konference: Střední Evropa: Motor růstu a zaměstnanosti v rozšířené Evropě Mnichov - za SP ČR vystoupí člen představenstva P. Prior Klub Manažerů roku Mongolsko a finacování projektů EU v zemích Asie/Svaz spolupořadatel/ Konzultace v rámci porady vedoucích obchodněekonomických úseků termín uzavření smluv o úhradě členských příspěvků 16 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

4 REZERVUJTE SI TERMÍN Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE A EU PROGRAM AKCÍ A JEDNÁNÍ 2007 Termín akce Název a charakter akce Místo konání Seminář BUSINESSEUROPE: Vynucování legislativy na vnitřním trhu Brusel Konference: Střední Evropa: Motor růstu a zaměstnanosti v rozšířené Evropě Mnichov Slavnostní konference ESF k 50 letům založení Postupim Zasedání zaměstnavatelské skupiny Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek. Dublin Global Compact Leaders Summit Ženeva EHSV Předsednictvo + Plenární zasedání Brusel EHSV Sekce REX Brusel EHSV Sekce SOC Brusel IOE European Meeting Londýn Tripartitní setkání ILO: Vliv globálních potravinářských řetězců na zaměstnanost Ženeva EHSV Předsednictvo + Plenární zasedání Brusel EHSV Sekce SOC Brusel EHSV Sekce REX Brusel Výbor BUSINESSEUROPE pro sociální věci (SAC) Brusel EHSV Předsednictvo + Plenární zasedání Brusel Výbor výkonných ředitelů BUSINESSEUROPE (EXCO) Brusel zasedání Správní rady ILO Ženeva EHSV Sekce SOC Brusel EHSV Sekce REX Brusel EHSV Předsednictvo Lisabon Výkonný výbor IOE Ženeva Rada presidentů BUSINESSEUROPE Lisabon Setkání expertů: chemický průmysl Ženeva Předsednictvo + Plenární zasedání EHSV Brusel 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

5 ZASEDALA RADA PRO KONKURENCESCHOPNOST (vnitřní trh, průmysl a výzkum) (Brusel, května 2007) EVROPSKÉ Ve dnech května 2007 se v Bruselu sešla Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum), která prodiskutovala následující otázky: 1. Better regulation Německé předsednictví podalo zprávu o postupu prací, konstatující pozitivní vývoj od Jarního summitu Rady z března 2007, kde byl přijat závazek snížení administrativní zátěže vyplývající z legislativy EU o 25 % do roku Volný pohyb zboží Rada vzala na vědomí zprávu německého předsednictví k návrhu Nařízení stanovujícího postupy vztahující se k aplikaci určitých technických pravidel k výrobkům zákonně prodávaným v jiném členském státě ( Vzájemné uznávání ), která reviduje dosažený pokrok a identifikuje hlavní nevyřešené problémy, které bude potřeba v následujících měsících otevřít. Rada v rámci revize tzv. Nového přístupu (z 80. let 20. století) vzala na vědomí zprávu o postupu prací, pokud jde o návrh opatření vytyčujícího požadavky pro akreditaci, tržní dohled a kontroly výrobků vstupujících na unijní trh, a návrh rozhodnutí vytyčující obecný rámec pro uvádění výrobků na trh. 3. Průmyslovou politiku Rada po diskusi s ohledem na Sdělení Komise o integrovaném přístupu k průmyslové politice (COM (2005) 474 final), na závěry Komise ohledně průmyslové politiky (doc. 8799/06) a na Závěry Evropské rady z března t.r. zdůraznila velký význam silné a dynamické průmyslové základny pro vysoký stupeň prosperity a vysokou úroveň zaměstnanosti v Evropě a potvrdila významnou roli průmyslové politiky pro dosahování cílů Lisabonské agendy a poukázala v tomto kontextu na současnou hospodářskou konjunkturu, která je významně stimulována růstem průmyslové výroby a návazných služeb pro podniky, investic podnikatelské sféry a exportu výrobků. S uspokojením si všímá, že v iniciativách zahájených v oblasti průmyslové politiky na unijní úrovni tak, jak byly stanoveny v posledním Sdělení o průmyslové politice, byl učiněn velký pokrok a získány významné zkušenosti pro další práci. Má za to, že výzvy globalizace vyžadují vyvinout další úsilí k posílení konkurenceschopnosti tak, aby evropský průmysl mohl nadále využívat příležitostí plynoucích z rostoucích mezinárodních trhů, růst udržitelným způsobem, zvyšovat úroveň zaměstnanosti a současně přihlížet k cílům sociálním a ochrany životního prostředí a k obavám o změnu klimatu. Vyzývá členské země, aby zajistily odpovídající doprovodná opatření k iniciativám Společenství v rámci národních reformních agend. Vyzdvihuje skutečnost, že lišící se okolnosti v různých průmyslových odvětvích a různé průmyslové struktury v členských zemích volají po diferencovaných postupech. Podporuje integrovaný přístup Komise k průmyslové politice s úzkým propojením horizontálních a odvětvových iniciativ. Vyzývá Komisi k včasné implementaci závěrů Jarního summitu Rady z března t.r.. Vítá pozitivní výsledky sektorálních iniciativ v automobilovém průmyslu, biotechnologiích, stavbě lodí a informačních technologiích, které v poslední době Komise předložila. Vyzývá Komisi, aby na základě systematické analýzy konkurenceschopnosti průmyslových odvětví a služeb pro průmysl realizovala ohlášené odvětvové a horizontální iniciativy a uspíšila nové iniciativy v oblasti průmyslové politiky, kde to bude vhodné. 4. Strategii spotřebitelské politiky EU 5. Úvěrové smlouvy pro spotřebitele 6. Evropskou vesmírnou politiku Rada se sešla s Radou pro Evropskou vesmírnou agenturu (ESA) a přijala rozhodnutí, jehož část se věnuje průmyslové politice ESA. 7. Evropský technologický institut 8. Společné technologické iniciativy 9. Evropský výzkumný prostor (ERA) a jeho infrastrukturu Rada si vyměnila názory na nové perspektivy pro ERA se zaměřením na hlavní aspekty Zelené knihy EK z loňského dubna. Rada potvrdila hlavní problémy diskutované na neformální Radě a potřebu zlepšit pracovní podmínky ve výzkumu, potřebu infrastruktury pro evropský výzkum a moderního základního výzkumu jako klíčových momentů pro budoucí inovace. Koncept ERA kombinuje evropský vnitřní trh pro výzkum, kde výzkumníci, technologie a znalosti volně cirkulují, efektivní koordinaci národních a regionálních výzkumných aktivit, programů a politik na úrovni EU a iniciativy implementované a financované na evropské úrovni. Konkrétní iniciativy na podkladě Zelené knihy by měly být připraveny ještě během tohoto roku a předloženy ke schválení v roce Rada současně přijala závěry ohledně infrastruktury ERA. Rada dále přijala společnou pozici k návrhu nařízení aktualizujícího pravidla EU pro registry podniků pro statistické účely (z roku 1993). V návrhu sleduje tyto cíle: registrovat na povinném základě všechny podniky, jejich místní jednotky a příslušné právní jednotky vykonávající hospodářské aktivity přispívající k hrubému domácímu produktu a pokrýt všechny finanční vazby a skupiny podniků a vyměňovat data o multinacionálních uskupeních a jednotkách, které je tvoří, mezi členskými státy EU a Komisí. Návrh přijetím společné metodologie sleduje harmonizaci mezi všemi členskými zeměmi. Mezinárodní organizace a EU 18 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

6 ZÁLEŽITOSTI A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 15. ZASEDÁNÍ PORADNÍHO VÝBORU EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU (Gdaňsk, ) Zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru a Poradního výboru ESVO se sešli v Gdaňsku na 15. zasedání Poradního výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod společným vedením Liiny Carr a Wenche Paulsrund a přijali dvě významné rezoluce. Rezoluci k energetické politice v Evropě. Poradní výbor EHP vítá nejnovější iniciativu Evropské komise na ambiciozní energetickou politiku a apeluje na evropské lídry, aby se nyní zaměřily především na dvě výzvy, před kterými Evropa stojí zajištění budoucích dodávek energie při současném řešení klimatických změn a jejich důsledků na životní prostředí, ekonomiku a společnost. Výbor volá po ambiciozních politikách umožňujících větší investice do inovací, výzkumu a rozvoje v oblasti nízko-uhlíkových technologií, energetické účinnosti a čistší a bezpečnější energie. Sociální partneři a občanská společnost by měli být plně zapojeni do vytváření nových a komprehenzivních strategií, včetně politik zaměřených na změny v chování, možných cenových mechanismů vedoucích ke snižování emisí a pobídek směřujících k zapojení průmyslu a občanů do boje proti klimatickým změnám. To vše s vědomím sociální dimenze celého procesu a dopadů na zaměstnanost a odborné znalosti. Rezoluce o fungování finančních mechanismů fondů EHP a Norska zaměřených na sociální a ekonomickou soudržnost v Evropě. Poradní výbor EHP vítá příspěvek zemí EHP - ESVO k sociální a ekonomické kohezi v EHP cestou finančních mechanismů EHP a norských fondů, který otevírá nové možnosti všem zainteresovaným stranám v zemích příjemců. Výbor ve své rezoluci považuje za vhodné, aby i EHP - ESVO státy poskytovaly grant i do národních fondů, aby tak zajistily vytváření projektů v co nejrannější fázi. Donorský stát i stát příjemce by již v této fázi měly zajistit zapojení sociálních partnerů, občanské společnosti, místních a regionálních orgánů a ostatních relevantních aktérů do připravované diskuse o finančních mechanismech na období po roce Členové Poradního výboru EHP si vyměnili názory na nejnovější vývoj v oblasti EHP a otevřeli první kolo diskuse o volném pohybu pracovníků v EHP. Podkladem byl materiál zpracovaný Poradním výborem EHP - ESVO a komentovaný ze strany dvou zpravodajů EHSV. Volný pohyb osob tak bude předmětem dalšího zasedání Poradního výboru EHP. Jako další možná témata pro budoucí spolupráci byla navržena: doprava a logistika, služby v Evropě a celoživotní vzdělávání. Na programu jednání byla i nová politika severní dimenze. Podkladem pro dikusi bylo stanovisko EHSV Budoucnost politiky severní dimenze z roku 2006, které vycházelo z výsledků setkání ministrů členských států EU a Severní dimenze (Island, Norsko a Rusko) v listopadu Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV a Poradního výboru EHP 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

7 436. plenární zasedání EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU (Brusel, ) EVROPSKÉ komisař Günter Verheugen Ve dnech se konalo v Bruselu 436. plenární zasedání EHSV. Před 344 členy EHSV z 27 členských zemí vystoupil Günther Verheugen, místopředseda Evropské komise, který se v současném politickém i hospodářském kontextu věnoval především iniciativě Komise zaměřené na zlepšení kultury evropského zákonodárství. Evropa je často asociována s džunglí předpisů. Některým podnikům doslova hrozí, že se pod tíhou předpisů udusí, řekl Verheugen. Našich cílů se dá dosáhnout mnohem jednodušeji, s nižšími náklady a modernější legislativou. Cíl stanovený EK na snížení administrativní zátěže o 25 % do roku 2010 vychází z pilotních projektů vybraných členských zemí. Pokud budou členské státy spolupracovat, může být dosaženo úspory 150 miliard EUR. Dalším hostem byla Margot Wallströmová, místopředsedkyně EK, která se ve své intervenci zaměřila na zdárné pokračování Projektu pro Evropu, který má gradovat na jaře 2009, kdy by Evropa měla mít novou Smlouvu. Komisařka Wallströmová řekla: Práce odvedená od doby záporných referend ve Francii a Nizozemsku se osvědčila. Evropské instituce udržely problematiku aktuální. Do budoucna bude důležité sladit uzavřenou formu mezivládní konference /IGC/ s otevřeností vůči občanům, a v tom vidím úlohu EHSV. Následně podepsali místopředsedkyně EK Wallströmová a prezident EHSV Dodatek k Protokolu o vzájemné spolupráci z února Členové EHSV přijali také společnou Rezoluci k Plánu pro ústavu. EHSV navazuje na svoje předchozí stanoviska z let 2003, 2004 a 2006, ve kterých se bezvýhradně postavil za metodu dosažení konsensu v Evropském konventu i za příslušný výsledek. Výbor i nadále podporuje Smlouvu o ústavě pro Evropu, nebrání se jinému názvu, ale považuje za nutné, aby byl zachován základ toho, na čem se usnesl Evropský konvent. K tomu patří především institucionální novinky, jakož i zavedení základních práv. Plenární zasedání projednalo apřijalo tato stanoviska: INT/289 Vnitřní trh služeb požadavky na trh práce a ochranu spotřebitele INT/233 Normy kvality hledisko sociálních partnerů a občanské společnosti INT/234 Ochrana spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku INT/355 Fúze a rozdělení akciových společností INT/356 Hygiena potravin INT/359 Zařízení na osvětlení a světelnou signalizaci zemědělských a lesnických traktorů TEN/265 Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy v ES TEN/220 Evropská politika bezpečnosti silničního provozu TEN/295 Budoucí právní předpisy pro přístupnost ITC NAT/360 Baterie a akumulátory a odpadní baterie NAT/346 Vývoz a dovoz nebezpečných chemických látek NAT/349 Zahrnutí letectví do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů SOC/246 Modernizace pracovního práva Zelená kniha EK + proti-stanovisko skupiny I Zaměstnavatelů SOC/256 Celoživotní vzdělávání SOC/257 Strategie EU snižování škod souvisejících s alkoholem ECO/193 Spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů ECO/198 Statistický program ES na období ECO/207 Čtvrtletní statistiky volných pracovních míst v zemědělství ECO/208 Společná klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k EU REX/228 Výzvy a příležitosti EU v souvislosti s globalizací komisařka Margit Wallströmová Ing.Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU, Členka EHSV 20 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

8 ZÁLEŽITOSTI A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE REZOLUCE Evropského hospodářského a sociálního výboru k ústavnímu procesu v Evropě přijatá na 436. plenárním zasedání v Bruselu EHSV důrazně podporuje svá stanoviska k ústavní smlouvě ze dne 24. září 2003, ze dne 28. října 2004 a ze dne 17. května 2006, které je příspěvkem k období reflexe, jakož i své rozhodnutí ze 14. března 2007 k 50. výročí podepsání Římských smluv. Ve všech těchto stanoviscích se EHSV bezvýhradně postavil za metodu dosažení konsensu v Evropském konventu i za příslušný výsledek. EHSV i nadále podporuje tuto ústavní smlouvu, která se zásadně a pozitivně liší od všech smluv, jež byly doposud na nejrůznějších mezivládních konferencích sepsány za účelem revize Římských smluv. Ústavní smlouva vznikla za účasti vnitrostátních i evropských poslanců, systematicky v jednom textu shrnuje veškeré práce na smlouvě od založení Evropských společenství a zahrnuje ustanovení o nezbytných institucionálních a procedurálních reformách rozhodovacího systému Evropské unie, popisuje cíle, které má Unie sledovat, uvádí hodnoty, na kterých má stavět svou politiku, a kodifikuje základní práva, která musí respektovat a bránit. To vše bylo důvodem toho, proč byl návrh konventu pojmenován Smlouva o ústavě pro Evropu. Na základě četných nedorozumění v některých členských státech narazilo označení ústava na odpor. EHSV nemá námitek, aby smlouva dostala jiný název. Obsah je důležitější než název. Pro EHSV, jakožto institucionální zastoupení organizované občanské společnosti, jsou směrodatné následující důvody pro jeho trvalou podporu ústavní smlouvy: na Evropský parlament se převádějí další práva spolurozhodování, čímž se posiluje demokracie; do činnosti Evropské unie jsou zapojeny i vnitrostátní parlamenty tím, že se jim přiznává právo kontrolovat dodržování zásady subsidiarity; zlepšuje se transparentnost jednání Rady Evropské unie; posiluje se úloha samostatného sociálního dialogu tím, že sociální partneři jsou uznáváni jakožto aktéři sjednocování Evropy; uznává se význam participativní demokracie mimo jiné tím, že evropské instituce budou mít povinnost vést transparentní a pravidelný dialog s občany Unie a s občanskou společností; ve stejném duchu se zavádí právo iniciativy občanů Unie. (výtah z Rezoluce) Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR a jeho dosavadní činnost v oblasti změny klimatu Změna klimatu a její vztah k energetice je hlavní prioritou EHSV, jak uvedl předseda Dimitriadis ve svém programu na období V únoru a v dubnu 2007 zaslal předseda dopisy panu Franku-Walteru Steinmeierovi, zástupci úřadujícího německého předsednictví, panu José-Manuelu Barrosovi, předsedovi Evropské komise, dalším komisařům, panu Hansu-Gertu Pötteringovi, předsedovi Evropského parlamentu, a panu Miroslavu Ouzkému, předsedovi Výboru pro životní prostředí, v nichž poukázal na minulé, současné a budoucí aktivity Výboru v této oblasti a zdůraznil odhodlání Výboru čelit výzvám. Do prací v této oblasti je zapojeno několik orgánů Výboru. Činnost Výboru, pokud jde o změnu klimatu a související problematiku životního prostředí, prováděla především jeho specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT). Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN) se obdobně zaměřila na energetické a dopravní aspekty tohoto tématu. Středisko pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR) Výboru, které vzniklo v září 2006, se též v rámci svých kompetencí zabývá změnou klimatu, zejména s ohledem na podporu horizontální spolupráce. Jak však bylo potvrzeno v Genvalu, za celkovou koordinaci strategie změny klimatu Výboru je zodpovědné předsednictvo. Specializované sekce NAT a TEN budou i nadále vypracovávat příslušná stanoviska v souladu se svými kompetencemi, zatímco SSUR má mandát, který mu umožňuje vypracovávat stanoviska, jež mu byla svěřena specializovanými sekcemi (ačkoliv takto vypracovaná stanoviska musí být následně přijata dotyčnou specializovanou sekcí), a také projednat stanoviska, která se připravují v rámci ostatních specializovaných sekcí, aby byla zajištěna souvislost mezi příslušnými problematikami změny klimatu souvisejícími s různými politickými oblastmi. Změna klimatu je průřezovou problematikou, ke které Výbor přijal velké množství stanovisek, zejména ve specializovaných sekcích NAT a TEN. Nejdůležitější z nich se zabývala dopadem změny klimatu na společnost, emisemi skleníkových plynů a politickými opatřeními na jejich snížení, energetickou politikou, obnovitelnou energií, silniční a leteckou dopravou, celosvětovým rozměrem a samozřejmě celkovou úlohou občanské společnosti při omezování změny klimatu. SSUR v současnosti vypracovává stanovisko ke vztahům mezi změnou klimatu a Lisabonskou strategií a dne 16. května 2007 uspořádalo veřejné slyšení na téma Reakce občanské společnosti na změnu klimatu. Práce probíhající v EHSV v oblasti energetiky a změny klimatu: NAT/253 Hospodářské nástroje pro životní prostředí NAT/302 Ochrana půdy NAT/349 Začlenění činnosti v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství NAT/355 Rozvoj biopaliv, jejich dopad na zemědělské trhy a na životní prostředí NAT/354 Snížení emisí skleníkových plynů v silniční dopravě TEN/263 Definování energetické politiky pro Evropu (Lisabonská strategie) TEN/274 Sdělení Komise: Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností TEN/283 Jaderný ukázkový program 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 21

9 TEN/286 Zpráva o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv - Zpráva o dosaženém pokroku ve využívání biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v členských státech Evropské unie TEN/287 Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř nulových emisí z uhlí po roce 2020 TEN/294 Přínos informačních technologií pro udržitelnost TEN/296 Překážky ve způsobech dopravy TEN/297 Energetický mix v odvětví dopravy CCMI/045 Dopad evropských environmentálních předpisů na průmyslové změny INT/351 CARS 21 INT/349 Ekologické metody výroby SOC/237 Sociální soudržnost naplnit evropský sociální model ECO/196 Územní agenda REX Kulatý stůl EU-Čína, pracovní dokumenty o změně klimatu a udržitelném rozvoji REX Evropsko-středomořské partnerství; akční plán Evropské politiky sousedství s ohledem na vyvážený a udržitelný rozvoj REX Kulatý stůl EU-Indie; Obnovitelné zdroje energie Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH BUSINESSEUROPE (Brusel, ) Dne se konalo v prostorách BUSINESSEUROPE řádné zasedání Výboru pro vnitřní trh. Na programu jednání byla informace z činnosti jednotlivých pracovních skupin Výboru pro volný pohyb služeb, finanční služby, zboží, telekomunikace, veřejné zakázky a zlepšení regulace. Jednání se zúčastnil pan Michel Servoz, zástupce Evropské komise z DG pro vnitřní trh a informoval členy výboru o postupu prací na závěrečné zprávě EK o stavu vnitřního trhu EU. Členové Výboru projednali balíček Evropské komise k volnému pohybu zboží, jehož cílem je revize nástrojů volného pohybu zboží v rámci EU harmonizace, standardizace, vzájemné uznávání, notifikace národních požadavků a fungování SOLVIT. Výměna zboží představuje 18 % HDP EU. Jen 4 % podniků jsou připraveny proti překážkám výměny zboží aktivně bojovat. Průzkumy ukazují, že největší překážkou jsou neuveřejněné veřejné zakázky a národní technické požadavky. Největším zdrojem překážek je národní úroveň a 50 % podniků nezná svá práva. Členové Výboru přijaly Společné prohlášení Enforcement in the Internal Market. Prohlášení je adresováno evropským institucím a jeho cílem je zdůraznit, že lepší vynucování pravidel je jednou z prioritních oblastí zlepšení fungování Vnitřního trhu EU do budoucna. Jde zejména o: Zajištění správné transpozice a administrativní implementace pravidel vnitřního trhu; Vystupňování úsilí a mobilizace zdrojů členských států k řádnému vynucování těchto pravidel; Zajištění zjednodušení administrativy a všech procedur; Lepší monitorování a podávání zpráv (včetně faktů a statistických údajů) ze strany členských států o sladění s pravidly vnitřního trhu; Zajištění efektivního a homogenního dohledu nad vnitřním trhem a účinné kontroly vnějších hranic; Zlepšení fungování principu vzájemného uznávání v neharmonizovaných oblastech; Vytvoření užšího partnerství a spolupráce mezi Komisí a členskými státy; Zlepšení spolupráce a vzájemné pomoci mezi členskými státy; Lepší přístup k unijním i národním nástrojům k prosazování a vynucování práv na vnitřním trhu (včetně SOLVIT); Zlepšení pozice vnitřního trhu EU v globálním kontextu. Dne pořádá BUSINESSEUROPE ve svých jednacích prostorách konferenci Enforcement in the Internal Market. Ing.Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU PRIORITY BUSINESSEUROPE PRO PORTUGALSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ Od července se v pro Evropu kritické době předsednictví Unie ujímá Portugalsko. BUSINESSEUROPE vnímá, že bude potřeba učinit důležité kroky, pokud jde o klíčové dokumenty a že současné hospodářské oživení je jedinečnou příležitostí k podpoře pozitivní dynamiky změn. Jaké jsou priority BUSINESSEUROPE pro dobu portugalského předsednictví? 1. Budoucnost Evropy 2. Hospodářská situace 3. Strategie růstu a zaměstnanosti (národní programy reforem, malé a střední podniky a podnikání, vnitřní trh, better regulation ) 4. Energetika, změna klimatu (změna klimatu a obchodování s emisemi, obnovitelné zdroje energií, jaderná energetika, energetické technologie, dokončení vnitřního trhu energiemi) 5. Evropská mezinárodní agenda (vnější energetická politika EU, vyjednávání na poli WTO v rámci DDA, vyjednávání o bilaterálním obchodě a investicích dohody o volném obchodu, transatlantické vztahy, summit EU-Čína (Peking, )) 6. Evropská sociální politika ( flexicurity, vzdělávání, směrnice o pracovní době, dočasné agenturní zaměstnávání). Mezinárodní organizace a EU 22 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

10 INFORMACE PREZENTACE OBCHOD Hledáte nové obchodní partnery? Chcete se orientovat v aktuální nabídce produktů a služeb? Zajímají Vás novinky z vybraných oborů? Nebo je Vaším cílem účinná prezentace Vaší společnosti? Nový česko-slovenský portál Aktuální zdroj obchodních informací z ČR, SR a Evropy Více než potencionálních partnerů z ČR a SR, 1,9 mil. z Evropy Prezentace společnosti v ČR, SR a Evropě Denně čerstvé obchodní příležitosti - nabídky, poptávky Komplexní marketingový nástroj pro práci s firemními informacemi HBI Česká republika s.r.o. Křižíkova 56/159, Praha 8, tel.: , fax: /2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 23

11 PROJEKTOVÉ AKTIVITY PROJEKT REALIZACE SYSTÉMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ V návaznosti na úspěšný loňský cyklus školení k Zákoníku práce připravilo SP ČR ve spolupráci s dalšími sociálními partnery projekt "Realizace systému rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů v ČR v oblasti sociálního dialogu a pracovního práva z pohledu zvyšování adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků". Předmětem projektu je: zdokonalování systému rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů v ČR, zabezpečování zvyšování vzdělanosti a informovanosti zaměstnanců v oblastech sociálního dialogu a pracovního práva z pohledu zvyšování adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků vytvořením a realizací příslušných vzdělávacích modulů a vytvoření materiálního a technického vybavení, zabezpečování cílů národního plánu reforem (Lisabonský proces), zvyšování kapacit a úlohy sociálních partnerů v ekonomické a sociální oblasti. Jednotlivými výstupy projektu bude vytvoření učebních manuálů (1), zpracování a vydání informačních brožur (2) a realizace cyklu seminářů na danou tématiku (3). (ad.1) Manuály budou zaměřeny na: Pracovní právo a realita pro zaměstnance Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Sociální dialog v praxi zaměstnavatelů a zaměstnanců. (ad.2) Informační brožury ponesou názvy: Průvodce rámcovými dohodami evropských sociálních partnerů Přechod na společnou měnu - sbližování živ. úrovně a konkurenceschopnosti s vyspělými sáty EU Vyhodnocení dopadů nové pracovněprávní úpravy v praxi Nová pracovněprávní úprava a daňová politika. Seminář k vybraným okruhům problémů zákoníku práce a dalším pracovně právním úpravám. Základní zaměření těchto dvou typů seminářů a jejich obsahová náplň má za cíl poskytnout vedoucím zaměstnancům v obecné rovině informace o zákoníku práce a dalších souvisejících právních úpravách, včetně informací o problematice sociálního dialogu a zaměstnancům personálních útvarů podrobnější informace k vybraným problémům zákoníku práce a dalších pracovněprávních úprav. Obsah seminářů vychází především z dosavadních poznatků aplikační praxe a požadavků zaměstnavatelů. Účastníci vzdělávacích seminářů budou seznámeni nejen s příslušnou pracovněprávní úpravou, ale budou informováni též o jejich dalších dopadech. Na vzdělávacích seminářích budou uváděny příklady z praxe, včetně jejich řešení. Celkový počet padesáti vzdělávacích seminářů za SP ČR bude realizován v době od 5. září 2007 do 7. prosince 2007, v rozsahu cca 6 hodin a budou pro zaměstnavatele bezplatné. Pokud máte zájem o účast na uvedených modulech, kontaktujte projektového manažera Mgr. Annu Chvojkovou, Projektový tým Svazu průmyslu a dopravy ČR posílila od letošního roku. Anna Chvojková (26) se již podílela na vzdělávacích projektech MŽP ČR a Středočeského kraje. Je absolventkou magisterského studia sociální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pokračuje v postgraduálním studiu téhož oboru. (ad.3) SP ČR v rámci projektu vytvoří pro zaměstnavatele nové dva moduly seminářů: Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu, 24 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

12 Otevřená cesta k evropským fondům Jan Havránek ředitel společnosti Raven EU Advisory České spořitelny, a.s. Stále rostoucí příliv financí z fondů Evropské unie vyžaduje mít na své straně partnera s evropským dosahem, zkušenostmi a prestiží, který je schopen vytvořit nejlepší předpoklady k úspěšné realizaci Vašeho projektu. Raven EU Advisory České spořitelny disponuje silným mezinárodním zázemím Erste Bank Group, nejrychleji rostoucí finanční skupiny evropského bankovního trhu, a zároveň dokáže nabídnout rozsáhlé zkušenosti v oblasti získávání financí z evropských fondů pro české podniky. Jak mohou české podniky a firmy úspěšně dosáhnout na fondy z Evropské unie, bylo hlavním tématem rozhovoru pro Svaz průmyslu a dopravy ČR s generálním ředitelem Raven EU Advisory České spořitelny Janem Havránkem. Česká spořitelna koupila společnost RAVEN Consulting, a.s. Co je hlavním cílem a předmětem podnikání její nové dceřiné společnosti Raven EU Advisory České spořitelny, která vznikla akvizicí? Jaká je její přidaná hodnota na současném trhu? Co nabídne firemním zákazníkům? Cílem akvizice bylo mimo jiné poskytnout našim klientům komplexní poradenské služby při realizaci jejich investičních a rozvojových záměrů. Tato společnost si za dobu své 7leté existence vydobyla významnou pozici v oblasti dotačního poradenství a s více než 1000 připravenými projekty zaujímá dominantní postavení v tomto sektoru. Hlavní přidanou hodnotou pro naše klienty bude zejména komplexní a profesionální přístup, postavený na unikátních zkušenostech. Česká spořitelna je součástí silné evropské bankovní skupiny Erste Bank Group a vždy podporovala proevropské aktivity, ať už ve spolupráci s neziskovými organizacemi (např. sdružení ANO pro Evropu), anebo na bázi obchodní. Vzhledem k evropským fondům a jejich čerpání se odborná veřejnost staví k otázce úspěšnosti ČR při jejich získávání na jedné straně buď velmi optimisticky, nebo naopak velmi skepticky. Myslíte, že bude ČR úspěšná? A jak k tomuto úspěchu může přispět nová dceřiná společnost Raven EU Advisory České spořitelny? I v minulém období byli někteří představitelé mnohdy kritičtí a pesimističtí. Opak se zatím vždy ukázal pravdou. Osobně se domnívám, že pokud Česká republika překlene jisté administrativní a politické limity, bude v čerpání dotací z fondů EU velmi úspěšná. Naše společnost se významně podílí a bude se dále podílet na kultivaci poradenského prostředí, snaží se zdarma šířit veškeré relevantní informace o EU fondech na a dále působí aktivně při obecné podpoře absorpční kapacity trhu. Neméně důležitá je i ambice společnosti zvýšit svůj podíl na trhu (zhruba 7 %) do 3 let na hranici 15 %, čímž se bude významně podílet na efektivitě čerpání dotací jako celku. Odkdy se mohou na novou Raven EU Advisory České spořitelny obracet zájemci o spolupráci? Které segmenty zákazníků jsou cílovou skupinou? Jaké konkrétní produkty nabídne nová dceřiná společnost zákazníkům? V současné době probíhá procesní integrace společnosti do Finanční skupiny České spořitelny, nicméně již v tuto chvíli plně obsluhuje klienty České spořitelny. Jen pro informaci uvádím, že mezi pravidelné zákazníky patří již více než 750 subjektů. Hlavní cílové segmenty jsou následující: soukromý sektor, a to jak malé a střední podniky, tak velké korporace, dále veřejný sektor včetně neziskových a příspěvkových organizací a v neposlední řadě sektor zemědělství a potravinářství. Snahou je poskytovat naprosto komplexní služby od konzultací, přes identifikaci vhodných projektů, kompletní přípravu projektové dokumentace, administraci výběrových řízení až po následný monitoring všech projektů s cílem snížit riziko odebrání či krácení dotace. Pro stát bude společnost zajišťovat poradenství v oblastech posílení administrativní a absorpční kapacity. Ve kterém zákaznickém segmentu vidíte celkově největší potenciál pro vaši společnost a proč? Bude se vaše společnost více zaměřovat na korporátní zákazníky nebo na komunální či veřejné financování? Vedle veřejného sektoru (měst a obcí) má také řada českých podniků velký potenciál se úspěšně ucházet o čerpání finančních prostředků, ať již z domácích fondů, anebo fondů EU. Právě v této oblasti vidíme naši významnou úlohu. Dokážeme totiž českým firmám, členům Svazu průmyslu a dopravy ČR, nabídnout rozsáhlé know-how, jak dosáhnout na volné finanční prostředky, které jsou ve fondech pro český podnikatelský sektor alokovány, ale doposud stále málo čerpány. Umíme cestu k těmto fondům skutečně otevřít. 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR

13 Rozhovor s Manažerkou roku 2006 DOTACE DEFORMUJÍ TRH A DĚLAJÍ ZE ZEMĚDĚLCŮ ÚŘEDNÍKY Ředitelka a prokuristka společnosti CHOVSERVIS Petra Škopová je vizionářka a také vynikající organizátor a stratég. Řídí firmu, která se pod jejím vedením dostala na špičkovou evropskou úroveň, angažuje se v politice. Letos v dubnu získala prestižní titul Manažerka roku Kolik rozhovorů jste poskytla od vyhlášení výsledků soutěže? Musím říci, že mě překvapila medializace vítězů, alespoň pokud soudím podle sebe. Již v den vyhlášení to bylo alespoň 10 rozhovorů včetně dvou vstupů do ČT 24, dále jsem byla v pořadu Sama doma a poskytla více jak 12 velkých rozhovorů pro noviny, časopisy a weby. Věřím, že tato propagace pomůže jak propagaci naší firmy tak i ke zvýšení sebevědomí žen, které se snaží dostat do řídících pozic. Víte, kdo Vás nominoval do soutěže? Zemědělský svaz, který je také spolupořadatelem této soutěže a garantem za sektor zemědělství a potravinářství. Proč se podle vás objevilo v soutěži tak málo žen finalistek? Poměr žen ve finále 10:62 přesně odpovídá poměru žen v řídících funkcích, takže mě příliš nepřekvapil, nicméně ani nepotěšil. Je škoda, že je tak málo žen ve vyšších funkcích, protože by mohly být přínosem pro rozvoj podnikání. Všimněte si, že mnoho úspěšných zahraničních firem má v nejvyšším vedení ženy a jsou velmi úspěšné. Sama si dodnes pamatuji, jak dlouho jsem musela překonávat počáteční nedůvěru některých členů představenstva a to jsem do ředitelské židle nastupovala jako krizový manažer. Jaká rozhodnutí, byla pro Vaši profesní kariéru klíčová? Ve své práci musím dělat denně mnoho rozhodnutí a tak trochu věřím v osud. Mezi klíčová patří určitě to, které jsem udělala v roce 1993, když jsem nastupovala do firmy CHOVSERVIS. Byla jsem přijata na pozici samostatného šlechtitele, ale během několikatýdenní praxe se situace změnila a bylo mi nabídnuto místo vedoucí okresního střediska s cca 20 lidmi. Mě bylo 25 let a s řízením lidí jsem příliš praxe neměla. Nabídku jsem přijala a přes počáteční problémy jsem funkci zastávala více než 6 let. Zmínila jste osud. Jak zasáhl do Vašeho života? Věřím, že v životě je vše zlé pro něco dobré. Když mi bylo 8 let, zemřela mi matka a musela jsem se velmi brzy začít starat o sebe a pomáhat otci s domácností. Tenkrát to bylo samozřejmě velmi těžké, ale byla to velká škola života, která mě naučila samostatně se rozhodovat a řešit vznikající situace. Mou další kariéru zřejmě silně ovlivnil také odjezd do Austrálie. Hned po státnicích jsem se tam vydala na šestiměsíční praxi na mléčné farmě. Pobyt se postupně protáhl na 2 roky a objela jsem celý svět. Práce na farmách v Austrálii, na Novém Zélandu a v USA mi dala velmi mnoho a pomohla mi vybudovat si zdravé sebevědomí. Co Vám dalo studium MBA? Protože jsem vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Praze měla jsem podstatně více teoretických znalostí z odborné problematiky než z managementu. Po 10 letech praxe v řídících funkcích jsem postrádala některé teoretické znalosti a také si myslím, že každý by se měl průběžně vzdělávat a udržovat si vysokou úroveň znalostí. K tomu je škola MBA více než vhodná. Protože zatímco v mládí jsme získávali mnoho odpovědí na otázky, o kterých jsme nevěděli, že vůbec existují, po pár letech praxe už máme velmi konkrétní dotazy a odpovědi můžeme ihned využít. Kromě získaných vědomostí jsem si osvěžila znalost angličtiny, doplnila slovní zásobu a posílila sebevědomí, že jsem i při starostech o rodinu a zátěži v zaměstnání schopná vystudovat tříletou školu. Co považujete ve své řídící práci za nejdůležitější? Jednou z nejdůležitějších funkcí top managementu je sledování trendů a příprava firmy na budoucnost v horizontu 3-5 let. Ne každý z akcionářů vždy rozumí postupným krokům, které směřují k budoucím cílům. O to důležitější je komunikace a informovanost všech zúčastněných od majitelů a zaměstnanců až po naše zákazníky. V současném velmi turbulentním prostředí je důležitá týmová práce a přenos kompetencí na nižší řídící úrovně. Cílem je přesunout rozhodovací kompetence na lidi, kteří jednají se zákazníky. S tím souvisí systematické vzdělávání lidí na všech úrovních, zlepšování jejich odborných i sociologických kvalit (v prodejním marketingu, řízení lidí atd.). Co preferujete při práci s lidmi? Považuji ji za velmi důležitou. Věřím, že pokud člověk, dělá to, co ho baví, tak pracuje dobře a podává výborné výsledky. Proto je mnohdy efektivnější přizpůsobit pracovní náplň konkrétnímu zaměstnanci, než opačně. 26 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

14 CHOVSERVIS bude mít vzdělávací středisko. Jak souvisí se jménem hraběte Harracha? Vlastníme nádherný statek, který mu kdysi patřil. Jde o bývalou hříbárnu se třiceti hektary luk, jež byly součástí panství v Hrádku u Nechanic. To místo je plné klidu a pozitivní energie. Na statku jsme měli inseminační stanici, jenže zemědělství je dlouhodobě v útlumu a proto jsme začali hledat jiné možnosti využití objektu. Výstavbu relaxačního a školícího střediska považujeme za perspektivní možnost, příležitost vytvořit zajímavý projekt a nová pracovní místa. Středisko by mohlo poskytovat velmi netradiční aktivity související s naší současnou činností plemenářství a potravinářství. Podrobnosti bych si však nechala jako překvapení,až bude projekt realizován. CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT Průmysl často kritizuje Brusel za přerozdělování a ochranářskou politiku. Jaká je z Vašeho pohledu zemědělská politika EU? Zemědělství patří k nejvíce regulovaným odvětvím a dotace jsou opravdu masivní. Většina zemědělců by ale spíše uvítala dobré podnikatelské prostředí a možnost obchodovat za reálné ceny. Dotace velmi deformují tento trh a dělají ze zemědělců úředníky. Možná je nyní příjemné dostat dotace za to, že nevyrábíme, ale do budoucna bude muset EU tento přístup přehodnotit a zvýšit tak konkurenceschopnost evropského zemědělství ve srovnání s USA a hlavně s Asií, která pomalu začíná expandovat i do oblasti výroby potravin. Budujete vlastní značku TORO BEEF, 12 výrobků vaší firmy získalo národní značku Klasa. Proč, když obchodní řetězce žádají hlavně levné zboží? Dlouhodobě se soustředíme více na kvalitu než na cenu a po překonání těžkých začátků, kdy jsme se učili, jak vyrábět párky a uzené, jsme se dostali na velmi vysokou úroveň kvality výrobků bez různých náhražek a plnidel. Před pár lety zákazníky nezajímal původ produktu a téměř jediný kritériem byla cena. V poslední době se tento trend mění a začíná růst skupina zákazníků, kteří umí ocenit kvalitu a původ výrobků a jsou ochotni za toto připlatit. Je těžké přesvědčit zákazníky o kvalitě českých potravin? Naše firma je ve vlastnictví zemědělské prvovýroby a proto je naším cílem také podpora prodeje českých potravin. Jsou velmi kvalitní a čerstvé v porovnání z dovozy z někdy velmi vzdálených zemí. Také bychom mohli jako zákazníci projevovat více národní hrdosti na produkty vlastní země tak, jak to závidíme Francii nebo třeba Americe. Myslím, že do budoucna poroste poptávka po českých potravinách s garancí kvality. My jsme představili např. značku TORO BEEF, což je kvalitní vyzrálé hovězí maso. Málokterý zákazník ví, že dobré hovězí maso musí být více jak 10 dní zralé ve Francii to říká přímo norma. U nás podobná norma není a tak je na trhu i maso den po porážce. Takové maso přitom není vhodné pro kulinářskou úpravu, protože v něm probíhají enzymatické procesy, které způsobují jeho tuhost. Po pár dnech maso zkřehne a je výborné pro jakoukoliv kuchyňskou úpravu. Věříme, že lépe informovaní spotřebitelé budou preferovat domácí výrobky i proto, že s nimi mohou podpořit místní producenty, kteří udržují naší krajinu, spoluvytvářejí zaměstnanecké příležitosti a přispívají k růstu HDP. Máte dvě malé děti, náročné zaměstnání. Kde berete čas na politiku? Energii mám v genech takže mi dělá větší problém být v nečinnosti, než zvládnout více věcí najednou. O aktivní politiku jsem se začala zajímat po návratu z USA, kde je téměř povinností každého aktivnějšího člověka mít politický názor a aktivně pro něj pracovat. Nejdříve jsem zakotvila v ODA a před pár lety jsem vstoupila do ODS. Dnes jsem členkou krajského zastupitelstva a už druhé volební období také předsedkyní výboru pro životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Tato práce mě někdy i těší, protože se ve výboru sešla skupina konstruktivních odborníků a myslím, že se nám řada věcí podařila. Někdy mě mrzí, že profesionální politici ztrácí pojem o reálném životě a že zákony tvoří spíše lobistické skupiny než odborníci s praxí. Je to škoda, protože většina zákonů pak neodpovídá praxi a po krátkém čase se musí novelizovat, aby byly vůbec použitelné. Která z těch vedlejších funkcí je pro vás nejzajímavější Kromě všeho uvedeného jsem také předsedkyní dozorčí rady ZOO Dvůr Králové. Toto je velmi zajímavá funkce, která umožňuje poznat život v tak zajímavé organizaci jako je ZOO. Málokdo má asi možnost pohladit si třeba tygra usurijského tedy tak do věku 3 měsíců, pak už je to opravdu o život. Takže z funkcí je tato asi nejzajímavější, ale pokud bych měla hodnotit celkově, tak si nejvíc s rodinou užíváme cestování po České republice i do zahraničí. Zatím nás nejvíce zaujala Tasmánie, kde je stále téměř panenská příroda a moc fajn lidé. Jak konkrétně české producenty podporujete? Pro podporu spotřeby českých potravin pořádáme spolu s Královéhradeckým krajem Krajské dožínky, které mají návštěvnost kolem 30 tisíc lidí a patří mezi největší akce tohoto druhu v zemi. Dále jsem stála u zrodu soutěže Potravinář roku královéhradeckého kraje, která má za cíl zviditelnit krajské producenty potravin. Letos plánujeme otevření prodejny regionálních potravin přímo v centru Hradce Králové. Je mnoho věcí, které se dají dělat pro podporu českého podnikání a ani nemusí stát mnoho peněz. Každý z nás každý den rozhoduje, zda si koupí český produkt nebo podpoří zahraniční podnikatele. Pak se ale nesmí divit, proč nemáme v ČR třeba lepší silnice. I ty totiž závisí na příjmech státního rozpočtu. Ing. PETRA ŠKOPOVÁ, MBA, Nastoupila do společnosti CHOVSERVIS před 14 lety - po ukončení školy a dvouleté stáži na farmách v Austrálii, Novém Zélandu a v USA. Začínala jako vedoucí plemenářského střediska, ředitelkou firmy je od roku V letech 2002 až 2004 absolvovala studium MBA na brněnské International Business School. Je členkou zastupitelstva Hradce Králové, kde předsedá výboru pro zemědělství a životní prostředí, je místopředsedkyní Agrární komory, předsedkyní dozorčí rady ZOO Dvůr Králové, členkou školských rad zemědělských škol a obchodní akademie. Je vdaná a má dvě malé děti (8 a 2 roky). 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 27

15 INFOSERVIS PROJEKT FP7 VYUŽITÍ BIOPALIV V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ Od února letošního roku působí v Praze firma Zabala CZ, s.r.o., dceřiná společnost španělské konzultační a poradenské firmy Asesoría Industrial Zabala, S.A. (AIZabala). AIZabala se dvacet let specializuje na poradenství v oblasti získávání veřejné finanční podpory pro výzkumné a inovační projekty ve firmách i ve veřejném a neziskovém sektoru. Pro soukromý sektor zajišťuje AIZabala to, čemu se dnes říká dotační audit, a to hlavně v oblasti výzkumu, technologického vývoje a inovací. Firma sama koordinuje několik evropských projektů a zajišťuje například i administraci Evropské technologické platformy Smartgrids zaměřené na moderní systémy distribuce elektrické energie. Zabala CZ, s.r.o. nabízí podnikatelům a institucím v ČR tyto služby: Analýza investičních, rozvojových a inovačních záměrů společnosti Vyhledání vhodného dotačního zdroje pro financování (Strukturální fondy Operační programy Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Životní prostředí a jednotlivá opatření a výzvy těchto OP; evropský 7. Rámcový program pro výzkum a vývoj, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, INTERREG atd.) Příprava projektu / žádosti o podporu včetně zpracování příslušných příloh Konzultace projektu s institucí zodpovídající za příslušný fond Předložení projektu / žádosti a sledování jejího vyřízení včetně příslušných doplňků a úprav Zajištění administrativních úkonů spojených s řízením projektu v průběhu jeho realizace i po ukončení Vyhledání partnerů pro evropské výzkumné a inovační projekty Vyhledání španělských partnerů pro transfer technologií i pro obchodní aktivity Kontakt: Ivo Šanc, jednatel Zabala CZ, s.r.o. Křenova 438/1, Praha 6 Tel.: , ŠPANĚLSKÁ FIRMA HLEDÁ DODAVATELE NÁBYTKU, DŘEVĚNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN, DŘEVĚNÝCH ZAHRADNÍCH DOMKŮ Španělský distributor nábytku, dřevěných podlahových krytin, dřevěných zahradních domků a podobného sortimentu hledá dodavatele v ČR. Firma sídlí poblíž Barcelony. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte manažera nákupu pana Daniela Borao: Daniel Borao Soler Purchasing Manager Dep. Compres/Purchasing Section MN - JéWé S.A. Pol. Indal. Pla. del Camí Avda. de la Industria CASTELLGALÍ- España Telefon: Mobil: Telefax: LIBANON Libanonská firma poptává Book ribbon Fouad Baayno Bookbindery Haret Hreik, Bir el Abed Beirut Libanon Tel: Fax: Contect person: Ms. Reem Wahoud 28 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Méně regulací, více dobrých nápadů,

Méně regulací, více dobrých nápadů, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Neatraktivní daňové režimy v Evropě mají Česká republika, Rumunsko a Řecko Daňoví

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Typického zákazníka nemáme, v centru našeho zájmu jsou drobní živnostníci i velké dopravní společnosti www.premium.prosperita.info VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

pomoci i při hledání cesty k hlubším změnám ve vnitřním nastavení a rozvoji Jan Hruška, jeden z našich předních koučů

pomoci i při hledání cesty k hlubším změnám ve vnitřním nastavení a rozvoji Jan Hruška, jeden z našich předních koučů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Nalezené řešení je totiž vždy klientovo ne koučovo Ať jsme znalci, či nemáme velký přehled o světové ekonomice, víme, že proces nazývaný globální

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008)

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008) Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 1 (2/28) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je NABÍZÍ KVALITNÍ A FLEXIBILNÍ POJIŠTĚNÍ VŠECH VAŠICH POTŘEB OBČANSKÁ POJIŠTĚNÍ

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012 2I2012 CZECH COOPERATOR DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 50 let družstevní školy v Klánovicích Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více