PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU"

Transkript

1 CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU hájící u evropských institucí a podnikatelských asociací zájmy českých podnikatelů a firem oslavila společně se Zastoupením hlavního města Prahy Pražským domem páté výročí svého působení v Bruselu. CEBRE vzniklo na jaře roku 2002 jako společný projekt Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů s podporou agentury Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu zahraničního obchodu CzechTrade. Před vstupem ČR do EU vystupovalo CEBRE především jako poskytovatel komplexních kvalitních a aktuálních informací pro podnikatele přímo od zdroje, z evropských institucí. Po vstupu ČR do EU se činnost CEBRE zaměřila na sledování plánovaných a předložených právních předpisů s dopadem na české podnikatele, zprostředkovávání informací o možnostech využívání jednotlivých evropských fondů, zastupování zájmů českých podnikatelů u evropských institucí a evropských podnikatelských asociací (BusinessEurope, Eurochambres, UEAPME, atd.) a na školení podnikatelů přímo v Bruselu tak, aby dokázali maximálně využít přínosu EU pro jejich firmu. Oslava pátého výročí CEBRE se uskutečnila dne 6. června 2007 v prostorách Pražského domu a byla organizována společně s dalším stejně starým jubilantem, Zastoupením hlavního města Prahy Pražským domem. Oslavy se zúčastnili velvyslanci ČR v Bruselu, čeští poslanci Evropského parlamentu, hejtmani českých krajů a mnoho dalších významných osobností české komunity v Bruselu. Dále pak řada zahraničních hostů z řad představitelů evropských podnikatelských asociací a firem a městských a regionálních zastoupení ostatních členských států EU v Bruselu. K přítomným hostům promluvila kromě ředitelky CEBRE Blanky Jakubcové a ředitele Pražského domu Martina Duba i řada významných hostí, například místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, velvyslanec ČR při EU Jan Kohout, za Evropskou komisi tisková mluvčí komisaře Vladimíra Špidly odpovědného za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Katharina von Schnurbein, náměstkyně primátora hlavního města Prahy Markéta Reedová, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Wiesner a více-prezident Hospodářské komory ČR pan Josef Cílek. Tým CEBRE děkuje všem partnerům za dosavadní spolupráci a vstřícnost. Více informací o CEBRE: CEBRE patří společně s Pražským domem k nejstarším nestátním zastoupením ČR při EU. V průběhu uplynulých 5 let pak vznikla v Bruselu řada dalších zastoupení krajů, státních agentur (CzechTourism, Czelo), firem a dalších subjektů. zleva pan Jan Wiesner předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR ředitelka CEBRE Blanka Jakubcová, první zprava náměstkyně pražského primátora paní Rezedová 14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

2 POZVÁNKA PŘIPRAVUJEME Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádají v termínu od 26. do 30. června 2006 pravidelnou poradu vedoucích obchodně-ekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR a ředitelů zahraničních kanceláří České agentury na podporu obchodu CzechTrade. V rámci této porady organizuje Svaz průmyslu a dopravy již tradičně dvoudenní konzultace s představiteli firem. Účastníci budou mít možnost představit svoji firmu a získat aktuální informace o trhu a podmínkách obchodu jednotlivých zemí. V rámci setkání budou probíhat i konzultace se zástupci České podnikatelské reprezentace při Evropské unii CEBRE, která působí jako společný projekt českých podnikatelů v Bruselu od dubna 2002 a poskytuje informace a služby v oblasti fonů a programů EU, veřejných zakázek, evropské legislativy atd. (www.cebre.cz). Přítomna bude také ředitelka Tschechischer Industrieverband v Curychu, jehož cílem je podporovat rozvoj obchodních a investičních vztahů mezi Českou republikou a Švýcarskem a spolupráci českých a šýcarských firem. KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT VE DNECH V HOTELU PRAHA, SUŠICKÁ 20, PRAHA 6 Dovolujeme si upozornit, že firmě, která nebude předem registrována na základě zaslané přihlášky, nebude umožněna účast na konzultacích, aby nebyl narušen předem zpracovaný harmonogram jednotlivých schůzek. Děkujeme za pochopení. Parkování je účastníkům zajištěno na hotelovém parkovišti. V případě Vašeho zájmu vyplňte, prosím, přihlášku a odešlete výhradně elektronicky na UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 20. ČERVNA Časový harmonogram schůzek Vám bude zaslán nejpozději v pondělí Prosíme o jeho bezpodmínečné dodržení. Jedná se o pracovní jednání bez oficiálního zahájení, dostavte se proto laskavě v hodinu, vyznačenou ve Vašem časovém harmonogramu. Kontaktní osobou je Miroslava Trublová, tel: , , seznam obchodních radů přihlášku naleznete na 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

3 PŘIPRAVUJEME PLÁN AKCÍ SP ČR V OBLASTI SEKCE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 2007 AKCE Termin Kontakt Místo konání Katalogová prezentace na veletrhu Technology v Tel-Avivu Tel-Aviv, Izrael Podnikatelská mise doprovázející ministra zemědělství Petra Gandaloviče do Bulharska a Rumunska - ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR Konzultace v rámci porady vedoucích obchodně-ekonomických úseků Sofia, Bukurešť 27. a Praha Katalogová výstava na veletrhu INELTEC Basilej Basilej, Švýcarsko Podnikatelská mise do Kanady západní pobřeží Katalogová prezentace u příležitosti národní výstavy ČR v Omsku, Ruská federace září Omsk, RF Katalogová výstava na strojírenském veletrhu v Bilbau září Bilbao, Španělsko Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Brno Sněm Svazu průmyslu a dopravy Rotunda, Výstaviště Brno Podnikatelská mise do republiky Černá Hora říjen Podnikatelská mise do USA říjen/listopad New Hampshire, USA Podnikatelská mise spojená s návštěvou veletrhu ECO EXPO Hongkong Hongkong, ČLR BLÍŽÍCÍ SE TERMÍNY AKCE SP ČR, SPOLUPOŘÁDÁNÍ, ZÁŠTITY, PARTNERSTVÍ rada prezidentů BusinessEurope, Berlín za SP ČR se zúčastní prezident J. Míl veřejné slyšení v Senátu na téma energetiky, za SP ČR vystoupí člen představenstva P.Prior Katalogová prezentace na veletrhu Technology 2007 v Tel-Avivu Konference Elektronický vývoj a výroba, Brno, hotel Myslivna, SP ČR záštita nad akcí seminář Dobrovolné dohody v průmyslu /Svaz spolupořadatel/ Podnikatelská mise doprovázející ministra zemědělství Petra Gandaloviče do Bulharska a Rumunska - ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR jednání Tripartity Konference: Střední Evropa: Motor růstu a zaměstnanosti v rozšířené Evropě Mnichov - za SP ČR vystoupí člen představenstva P. Prior Klub Manažerů roku Mongolsko a finacování projektů EU v zemích Asie/Svaz spolupořadatel/ Konzultace v rámci porady vedoucích obchodněekonomických úseků termín uzavření smluv o úhradě členských příspěvků 16 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

4 REZERVUJTE SI TERMÍN Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE A EU PROGRAM AKCÍ A JEDNÁNÍ 2007 Termín akce Název a charakter akce Místo konání Seminář BUSINESSEUROPE: Vynucování legislativy na vnitřním trhu Brusel Konference: Střední Evropa: Motor růstu a zaměstnanosti v rozšířené Evropě Mnichov Slavnostní konference ESF k 50 letům založení Postupim Zasedání zaměstnavatelské skupiny Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek. Dublin Global Compact Leaders Summit Ženeva EHSV Předsednictvo + Plenární zasedání Brusel EHSV Sekce REX Brusel EHSV Sekce SOC Brusel IOE European Meeting Londýn Tripartitní setkání ILO: Vliv globálních potravinářských řetězců na zaměstnanost Ženeva EHSV Předsednictvo + Plenární zasedání Brusel EHSV Sekce SOC Brusel EHSV Sekce REX Brusel Výbor BUSINESSEUROPE pro sociální věci (SAC) Brusel EHSV Předsednictvo + Plenární zasedání Brusel Výbor výkonných ředitelů BUSINESSEUROPE (EXCO) Brusel zasedání Správní rady ILO Ženeva EHSV Sekce SOC Brusel EHSV Sekce REX Brusel EHSV Předsednictvo Lisabon Výkonný výbor IOE Ženeva Rada presidentů BUSINESSEUROPE Lisabon Setkání expertů: chemický průmysl Ženeva Předsednictvo + Plenární zasedání EHSV Brusel 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

5 ZASEDALA RADA PRO KONKURENCESCHOPNOST (vnitřní trh, průmysl a výzkum) (Brusel, května 2007) EVROPSKÉ Ve dnech května 2007 se v Bruselu sešla Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum), která prodiskutovala následující otázky: 1. Better regulation Německé předsednictví podalo zprávu o postupu prací, konstatující pozitivní vývoj od Jarního summitu Rady z března 2007, kde byl přijat závazek snížení administrativní zátěže vyplývající z legislativy EU o 25 % do roku Volný pohyb zboží Rada vzala na vědomí zprávu německého předsednictví k návrhu Nařízení stanovujícího postupy vztahující se k aplikaci určitých technických pravidel k výrobkům zákonně prodávaným v jiném členském státě ( Vzájemné uznávání ), která reviduje dosažený pokrok a identifikuje hlavní nevyřešené problémy, které bude potřeba v následujících měsících otevřít. Rada v rámci revize tzv. Nového přístupu (z 80. let 20. století) vzala na vědomí zprávu o postupu prací, pokud jde o návrh opatření vytyčujícího požadavky pro akreditaci, tržní dohled a kontroly výrobků vstupujících na unijní trh, a návrh rozhodnutí vytyčující obecný rámec pro uvádění výrobků na trh. 3. Průmyslovou politiku Rada po diskusi s ohledem na Sdělení Komise o integrovaném přístupu k průmyslové politice (COM (2005) 474 final), na závěry Komise ohledně průmyslové politiky (doc. 8799/06) a na Závěry Evropské rady z března t.r. zdůraznila velký význam silné a dynamické průmyslové základny pro vysoký stupeň prosperity a vysokou úroveň zaměstnanosti v Evropě a potvrdila významnou roli průmyslové politiky pro dosahování cílů Lisabonské agendy a poukázala v tomto kontextu na současnou hospodářskou konjunkturu, která je významně stimulována růstem průmyslové výroby a návazných služeb pro podniky, investic podnikatelské sféry a exportu výrobků. S uspokojením si všímá, že v iniciativách zahájených v oblasti průmyslové politiky na unijní úrovni tak, jak byly stanoveny v posledním Sdělení o průmyslové politice, byl učiněn velký pokrok a získány významné zkušenosti pro další práci. Má za to, že výzvy globalizace vyžadují vyvinout další úsilí k posílení konkurenceschopnosti tak, aby evropský průmysl mohl nadále využívat příležitostí plynoucích z rostoucích mezinárodních trhů, růst udržitelným způsobem, zvyšovat úroveň zaměstnanosti a současně přihlížet k cílům sociálním a ochrany životního prostředí a k obavám o změnu klimatu. Vyzývá členské země, aby zajistily odpovídající doprovodná opatření k iniciativám Společenství v rámci národních reformních agend. Vyzdvihuje skutečnost, že lišící se okolnosti v různých průmyslových odvětvích a různé průmyslové struktury v členských zemích volají po diferencovaných postupech. Podporuje integrovaný přístup Komise k průmyslové politice s úzkým propojením horizontálních a odvětvových iniciativ. Vyzývá Komisi k včasné implementaci závěrů Jarního summitu Rady z března t.r.. Vítá pozitivní výsledky sektorálních iniciativ v automobilovém průmyslu, biotechnologiích, stavbě lodí a informačních technologiích, které v poslední době Komise předložila. Vyzývá Komisi, aby na základě systematické analýzy konkurenceschopnosti průmyslových odvětví a služeb pro průmysl realizovala ohlášené odvětvové a horizontální iniciativy a uspíšila nové iniciativy v oblasti průmyslové politiky, kde to bude vhodné. 4. Strategii spotřebitelské politiky EU 5. Úvěrové smlouvy pro spotřebitele 6. Evropskou vesmírnou politiku Rada se sešla s Radou pro Evropskou vesmírnou agenturu (ESA) a přijala rozhodnutí, jehož část se věnuje průmyslové politice ESA. 7. Evropský technologický institut 8. Společné technologické iniciativy 9. Evropský výzkumný prostor (ERA) a jeho infrastrukturu Rada si vyměnila názory na nové perspektivy pro ERA se zaměřením na hlavní aspekty Zelené knihy EK z loňského dubna. Rada potvrdila hlavní problémy diskutované na neformální Radě a potřebu zlepšit pracovní podmínky ve výzkumu, potřebu infrastruktury pro evropský výzkum a moderního základního výzkumu jako klíčových momentů pro budoucí inovace. Koncept ERA kombinuje evropský vnitřní trh pro výzkum, kde výzkumníci, technologie a znalosti volně cirkulují, efektivní koordinaci národních a regionálních výzkumných aktivit, programů a politik na úrovni EU a iniciativy implementované a financované na evropské úrovni. Konkrétní iniciativy na podkladě Zelené knihy by měly být připraveny ještě během tohoto roku a předloženy ke schválení v roce Rada současně přijala závěry ohledně infrastruktury ERA. Rada dále přijala společnou pozici k návrhu nařízení aktualizujícího pravidla EU pro registry podniků pro statistické účely (z roku 1993). V návrhu sleduje tyto cíle: registrovat na povinném základě všechny podniky, jejich místní jednotky a příslušné právní jednotky vykonávající hospodářské aktivity přispívající k hrubému domácímu produktu a pokrýt všechny finanční vazby a skupiny podniků a vyměňovat data o multinacionálních uskupeních a jednotkách, které je tvoří, mezi členskými státy EU a Komisí. Návrh přijetím společné metodologie sleduje harmonizaci mezi všemi členskými zeměmi. Mezinárodní organizace a EU 18 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

6 ZÁLEŽITOSTI A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 15. ZASEDÁNÍ PORADNÍHO VÝBORU EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU (Gdaňsk, ) Zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru a Poradního výboru ESVO se sešli v Gdaňsku na 15. zasedání Poradního výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod společným vedením Liiny Carr a Wenche Paulsrund a přijali dvě významné rezoluce. Rezoluci k energetické politice v Evropě. Poradní výbor EHP vítá nejnovější iniciativu Evropské komise na ambiciozní energetickou politiku a apeluje na evropské lídry, aby se nyní zaměřily především na dvě výzvy, před kterými Evropa stojí zajištění budoucích dodávek energie při současném řešení klimatických změn a jejich důsledků na životní prostředí, ekonomiku a společnost. Výbor volá po ambiciozních politikách umožňujících větší investice do inovací, výzkumu a rozvoje v oblasti nízko-uhlíkových technologií, energetické účinnosti a čistší a bezpečnější energie. Sociální partneři a občanská společnost by měli být plně zapojeni do vytváření nových a komprehenzivních strategií, včetně politik zaměřených na změny v chování, možných cenových mechanismů vedoucích ke snižování emisí a pobídek směřujících k zapojení průmyslu a občanů do boje proti klimatickým změnám. To vše s vědomím sociální dimenze celého procesu a dopadů na zaměstnanost a odborné znalosti. Rezoluce o fungování finančních mechanismů fondů EHP a Norska zaměřených na sociální a ekonomickou soudržnost v Evropě. Poradní výbor EHP vítá příspěvek zemí EHP - ESVO k sociální a ekonomické kohezi v EHP cestou finančních mechanismů EHP a norských fondů, který otevírá nové možnosti všem zainteresovaným stranám v zemích příjemců. Výbor ve své rezoluci považuje za vhodné, aby i EHP - ESVO státy poskytovaly grant i do národních fondů, aby tak zajistily vytváření projektů v co nejrannější fázi. Donorský stát i stát příjemce by již v této fázi měly zajistit zapojení sociálních partnerů, občanské společnosti, místních a regionálních orgánů a ostatních relevantních aktérů do připravované diskuse o finančních mechanismech na období po roce Členové Poradního výboru EHP si vyměnili názory na nejnovější vývoj v oblasti EHP a otevřeli první kolo diskuse o volném pohybu pracovníků v EHP. Podkladem byl materiál zpracovaný Poradním výborem EHP - ESVO a komentovaný ze strany dvou zpravodajů EHSV. Volný pohyb osob tak bude předmětem dalšího zasedání Poradního výboru EHP. Jako další možná témata pro budoucí spolupráci byla navržena: doprava a logistika, služby v Evropě a celoživotní vzdělávání. Na programu jednání byla i nová politika severní dimenze. Podkladem pro dikusi bylo stanovisko EHSV Budoucnost politiky severní dimenze z roku 2006, které vycházelo z výsledků setkání ministrů členských států EU a Severní dimenze (Island, Norsko a Rusko) v listopadu Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV a Poradního výboru EHP 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

7 436. plenární zasedání EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU (Brusel, ) EVROPSKÉ komisař Günter Verheugen Ve dnech se konalo v Bruselu 436. plenární zasedání EHSV. Před 344 členy EHSV z 27 členských zemí vystoupil Günther Verheugen, místopředseda Evropské komise, který se v současném politickém i hospodářském kontextu věnoval především iniciativě Komise zaměřené na zlepšení kultury evropského zákonodárství. Evropa je často asociována s džunglí předpisů. Některým podnikům doslova hrozí, že se pod tíhou předpisů udusí, řekl Verheugen. Našich cílů se dá dosáhnout mnohem jednodušeji, s nižšími náklady a modernější legislativou. Cíl stanovený EK na snížení administrativní zátěže o 25 % do roku 2010 vychází z pilotních projektů vybraných členských zemí. Pokud budou členské státy spolupracovat, může být dosaženo úspory 150 miliard EUR. Dalším hostem byla Margot Wallströmová, místopředsedkyně EK, která se ve své intervenci zaměřila na zdárné pokračování Projektu pro Evropu, který má gradovat na jaře 2009, kdy by Evropa měla mít novou Smlouvu. Komisařka Wallströmová řekla: Práce odvedená od doby záporných referend ve Francii a Nizozemsku se osvědčila. Evropské instituce udržely problematiku aktuální. Do budoucna bude důležité sladit uzavřenou formu mezivládní konference /IGC/ s otevřeností vůči občanům, a v tom vidím úlohu EHSV. Následně podepsali místopředsedkyně EK Wallströmová a prezident EHSV Dodatek k Protokolu o vzájemné spolupráci z února Členové EHSV přijali také společnou Rezoluci k Plánu pro ústavu. EHSV navazuje na svoje předchozí stanoviska z let 2003, 2004 a 2006, ve kterých se bezvýhradně postavil za metodu dosažení konsensu v Evropském konventu i za příslušný výsledek. Výbor i nadále podporuje Smlouvu o ústavě pro Evropu, nebrání se jinému názvu, ale považuje za nutné, aby byl zachován základ toho, na čem se usnesl Evropský konvent. K tomu patří především institucionální novinky, jakož i zavedení základních práv. Plenární zasedání projednalo apřijalo tato stanoviska: INT/289 Vnitřní trh služeb požadavky na trh práce a ochranu spotřebitele INT/233 Normy kvality hledisko sociálních partnerů a občanské společnosti INT/234 Ochrana spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku INT/355 Fúze a rozdělení akciových společností INT/356 Hygiena potravin INT/359 Zařízení na osvětlení a světelnou signalizaci zemědělských a lesnických traktorů TEN/265 Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy v ES TEN/220 Evropská politika bezpečnosti silničního provozu TEN/295 Budoucí právní předpisy pro přístupnost ITC NAT/360 Baterie a akumulátory a odpadní baterie NAT/346 Vývoz a dovoz nebezpečných chemických látek NAT/349 Zahrnutí letectví do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů SOC/246 Modernizace pracovního práva Zelená kniha EK + proti-stanovisko skupiny I Zaměstnavatelů SOC/256 Celoživotní vzdělávání SOC/257 Strategie EU snižování škod souvisejících s alkoholem ECO/193 Spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů ECO/198 Statistický program ES na období ECO/207 Čtvrtletní statistiky volných pracovních míst v zemědělství ECO/208 Společná klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k EU REX/228 Výzvy a příležitosti EU v souvislosti s globalizací komisařka Margit Wallströmová Ing.Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU, Členka EHSV 20 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

8 ZÁLEŽITOSTI A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE REZOLUCE Evropského hospodářského a sociálního výboru k ústavnímu procesu v Evropě přijatá na 436. plenárním zasedání v Bruselu EHSV důrazně podporuje svá stanoviska k ústavní smlouvě ze dne 24. září 2003, ze dne 28. října 2004 a ze dne 17. května 2006, které je příspěvkem k období reflexe, jakož i své rozhodnutí ze 14. března 2007 k 50. výročí podepsání Římských smluv. Ve všech těchto stanoviscích se EHSV bezvýhradně postavil za metodu dosažení konsensu v Evropském konventu i za příslušný výsledek. EHSV i nadále podporuje tuto ústavní smlouvu, která se zásadně a pozitivně liší od všech smluv, jež byly doposud na nejrůznějších mezivládních konferencích sepsány za účelem revize Římských smluv. Ústavní smlouva vznikla za účasti vnitrostátních i evropských poslanců, systematicky v jednom textu shrnuje veškeré práce na smlouvě od založení Evropských společenství a zahrnuje ustanovení o nezbytných institucionálních a procedurálních reformách rozhodovacího systému Evropské unie, popisuje cíle, které má Unie sledovat, uvádí hodnoty, na kterých má stavět svou politiku, a kodifikuje základní práva, která musí respektovat a bránit. To vše bylo důvodem toho, proč byl návrh konventu pojmenován Smlouva o ústavě pro Evropu. Na základě četných nedorozumění v některých členských státech narazilo označení ústava na odpor. EHSV nemá námitek, aby smlouva dostala jiný název. Obsah je důležitější než název. Pro EHSV, jakožto institucionální zastoupení organizované občanské společnosti, jsou směrodatné následující důvody pro jeho trvalou podporu ústavní smlouvy: na Evropský parlament se převádějí další práva spolurozhodování, čímž se posiluje demokracie; do činnosti Evropské unie jsou zapojeny i vnitrostátní parlamenty tím, že se jim přiznává právo kontrolovat dodržování zásady subsidiarity; zlepšuje se transparentnost jednání Rady Evropské unie; posiluje se úloha samostatného sociálního dialogu tím, že sociální partneři jsou uznáváni jakožto aktéři sjednocování Evropy; uznává se význam participativní demokracie mimo jiné tím, že evropské instituce budou mít povinnost vést transparentní a pravidelný dialog s občany Unie a s občanskou společností; ve stejném duchu se zavádí právo iniciativy občanů Unie. (výtah z Rezoluce) Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR a jeho dosavadní činnost v oblasti změny klimatu Změna klimatu a její vztah k energetice je hlavní prioritou EHSV, jak uvedl předseda Dimitriadis ve svém programu na období V únoru a v dubnu 2007 zaslal předseda dopisy panu Franku-Walteru Steinmeierovi, zástupci úřadujícího německého předsednictví, panu José-Manuelu Barrosovi, předsedovi Evropské komise, dalším komisařům, panu Hansu-Gertu Pötteringovi, předsedovi Evropského parlamentu, a panu Miroslavu Ouzkému, předsedovi Výboru pro životní prostředí, v nichž poukázal na minulé, současné a budoucí aktivity Výboru v této oblasti a zdůraznil odhodlání Výboru čelit výzvám. Do prací v této oblasti je zapojeno několik orgánů Výboru. Činnost Výboru, pokud jde o změnu klimatu a související problematiku životního prostředí, prováděla především jeho specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT). Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN) se obdobně zaměřila na energetické a dopravní aspekty tohoto tématu. Středisko pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR) Výboru, které vzniklo v září 2006, se též v rámci svých kompetencí zabývá změnou klimatu, zejména s ohledem na podporu horizontální spolupráce. Jak však bylo potvrzeno v Genvalu, za celkovou koordinaci strategie změny klimatu Výboru je zodpovědné předsednictvo. Specializované sekce NAT a TEN budou i nadále vypracovávat příslušná stanoviska v souladu se svými kompetencemi, zatímco SSUR má mandát, který mu umožňuje vypracovávat stanoviska, jež mu byla svěřena specializovanými sekcemi (ačkoliv takto vypracovaná stanoviska musí být následně přijata dotyčnou specializovanou sekcí), a také projednat stanoviska, která se připravují v rámci ostatních specializovaných sekcí, aby byla zajištěna souvislost mezi příslušnými problematikami změny klimatu souvisejícími s různými politickými oblastmi. Změna klimatu je průřezovou problematikou, ke které Výbor přijal velké množství stanovisek, zejména ve specializovaných sekcích NAT a TEN. Nejdůležitější z nich se zabývala dopadem změny klimatu na společnost, emisemi skleníkových plynů a politickými opatřeními na jejich snížení, energetickou politikou, obnovitelnou energií, silniční a leteckou dopravou, celosvětovým rozměrem a samozřejmě celkovou úlohou občanské společnosti při omezování změny klimatu. SSUR v současnosti vypracovává stanovisko ke vztahům mezi změnou klimatu a Lisabonskou strategií a dne 16. května 2007 uspořádalo veřejné slyšení na téma Reakce občanské společnosti na změnu klimatu. Práce probíhající v EHSV v oblasti energetiky a změny klimatu: NAT/253 Hospodářské nástroje pro životní prostředí NAT/302 Ochrana půdy NAT/349 Začlenění činnosti v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství NAT/355 Rozvoj biopaliv, jejich dopad na zemědělské trhy a na životní prostředí NAT/354 Snížení emisí skleníkových plynů v silniční dopravě TEN/263 Definování energetické politiky pro Evropu (Lisabonská strategie) TEN/274 Sdělení Komise: Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností TEN/283 Jaderný ukázkový program 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 21

9 TEN/286 Zpráva o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv - Zpráva o dosaženém pokroku ve využívání biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v členských státech Evropské unie TEN/287 Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř nulových emisí z uhlí po roce 2020 TEN/294 Přínos informačních technologií pro udržitelnost TEN/296 Překážky ve způsobech dopravy TEN/297 Energetický mix v odvětví dopravy CCMI/045 Dopad evropských environmentálních předpisů na průmyslové změny INT/351 CARS 21 INT/349 Ekologické metody výroby SOC/237 Sociální soudržnost naplnit evropský sociální model ECO/196 Územní agenda REX Kulatý stůl EU-Čína, pracovní dokumenty o změně klimatu a udržitelném rozvoji REX Evropsko-středomořské partnerství; akční plán Evropské politiky sousedství s ohledem na vyvážený a udržitelný rozvoj REX Kulatý stůl EU-Indie; Obnovitelné zdroje energie Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH BUSINESSEUROPE (Brusel, ) Dne se konalo v prostorách BUSINESSEUROPE řádné zasedání Výboru pro vnitřní trh. Na programu jednání byla informace z činnosti jednotlivých pracovních skupin Výboru pro volný pohyb služeb, finanční služby, zboží, telekomunikace, veřejné zakázky a zlepšení regulace. Jednání se zúčastnil pan Michel Servoz, zástupce Evropské komise z DG pro vnitřní trh a informoval členy výboru o postupu prací na závěrečné zprávě EK o stavu vnitřního trhu EU. Členové Výboru projednali balíček Evropské komise k volnému pohybu zboží, jehož cílem je revize nástrojů volného pohybu zboží v rámci EU harmonizace, standardizace, vzájemné uznávání, notifikace národních požadavků a fungování SOLVIT. Výměna zboží představuje 18 % HDP EU. Jen 4 % podniků jsou připraveny proti překážkám výměny zboží aktivně bojovat. Průzkumy ukazují, že největší překážkou jsou neuveřejněné veřejné zakázky a národní technické požadavky. Největším zdrojem překážek je národní úroveň a 50 % podniků nezná svá práva. Členové Výboru přijaly Společné prohlášení Enforcement in the Internal Market. Prohlášení je adresováno evropským institucím a jeho cílem je zdůraznit, že lepší vynucování pravidel je jednou z prioritních oblastí zlepšení fungování Vnitřního trhu EU do budoucna. Jde zejména o: Zajištění správné transpozice a administrativní implementace pravidel vnitřního trhu; Vystupňování úsilí a mobilizace zdrojů členských států k řádnému vynucování těchto pravidel; Zajištění zjednodušení administrativy a všech procedur; Lepší monitorování a podávání zpráv (včetně faktů a statistických údajů) ze strany členských států o sladění s pravidly vnitřního trhu; Zajištění efektivního a homogenního dohledu nad vnitřním trhem a účinné kontroly vnějších hranic; Zlepšení fungování principu vzájemného uznávání v neharmonizovaných oblastech; Vytvoření užšího partnerství a spolupráce mezi Komisí a členskými státy; Zlepšení spolupráce a vzájemné pomoci mezi členskými státy; Lepší přístup k unijním i národním nástrojům k prosazování a vynucování práv na vnitřním trhu (včetně SOLVIT); Zlepšení pozice vnitřního trhu EU v globálním kontextu. Dne pořádá BUSINESSEUROPE ve svých jednacích prostorách konferenci Enforcement in the Internal Market. Ing.Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU PRIORITY BUSINESSEUROPE PRO PORTUGALSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ Od července se v pro Evropu kritické době předsednictví Unie ujímá Portugalsko. BUSINESSEUROPE vnímá, že bude potřeba učinit důležité kroky, pokud jde o klíčové dokumenty a že současné hospodářské oživení je jedinečnou příležitostí k podpoře pozitivní dynamiky změn. Jaké jsou priority BUSINESSEUROPE pro dobu portugalského předsednictví? 1. Budoucnost Evropy 2. Hospodářská situace 3. Strategie růstu a zaměstnanosti (národní programy reforem, malé a střední podniky a podnikání, vnitřní trh, better regulation ) 4. Energetika, změna klimatu (změna klimatu a obchodování s emisemi, obnovitelné zdroje energií, jaderná energetika, energetické technologie, dokončení vnitřního trhu energiemi) 5. Evropská mezinárodní agenda (vnější energetická politika EU, vyjednávání na poli WTO v rámci DDA, vyjednávání o bilaterálním obchodě a investicích dohody o volném obchodu, transatlantické vztahy, summit EU-Čína (Peking, )) 6. Evropská sociální politika ( flexicurity, vzdělávání, směrnice o pracovní době, dočasné agenturní zaměstnávání). Mezinárodní organizace a EU 22 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

10 INFORMACE PREZENTACE OBCHOD Hledáte nové obchodní partnery? Chcete se orientovat v aktuální nabídce produktů a služeb? Zajímají Vás novinky z vybraných oborů? Nebo je Vaším cílem účinná prezentace Vaší společnosti? Nový česko-slovenský portál Aktuální zdroj obchodních informací z ČR, SR a Evropy Více než potencionálních partnerů z ČR a SR, 1,9 mil. z Evropy Prezentace společnosti v ČR, SR a Evropě Denně čerstvé obchodní příležitosti - nabídky, poptávky Komplexní marketingový nástroj pro práci s firemními informacemi HBI Česká republika s.r.o. Křižíkova 56/159, Praha 8, tel.: , fax: /2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 23

11 PROJEKTOVÉ AKTIVITY PROJEKT REALIZACE SYSTÉMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ V návaznosti na úspěšný loňský cyklus školení k Zákoníku práce připravilo SP ČR ve spolupráci s dalšími sociálními partnery projekt "Realizace systému rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů v ČR v oblasti sociálního dialogu a pracovního práva z pohledu zvyšování adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků". Předmětem projektu je: zdokonalování systému rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů v ČR, zabezpečování zvyšování vzdělanosti a informovanosti zaměstnanců v oblastech sociálního dialogu a pracovního práva z pohledu zvyšování adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků vytvořením a realizací příslušných vzdělávacích modulů a vytvoření materiálního a technického vybavení, zabezpečování cílů národního plánu reforem (Lisabonský proces), zvyšování kapacit a úlohy sociálních partnerů v ekonomické a sociální oblasti. Jednotlivými výstupy projektu bude vytvoření učebních manuálů (1), zpracování a vydání informačních brožur (2) a realizace cyklu seminářů na danou tématiku (3). (ad.1) Manuály budou zaměřeny na: Pracovní právo a realita pro zaměstnance Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Sociální dialog v praxi zaměstnavatelů a zaměstnanců. (ad.2) Informační brožury ponesou názvy: Průvodce rámcovými dohodami evropských sociálních partnerů Přechod na společnou měnu - sbližování živ. úrovně a konkurenceschopnosti s vyspělými sáty EU Vyhodnocení dopadů nové pracovněprávní úpravy v praxi Nová pracovněprávní úprava a daňová politika. Seminář k vybraným okruhům problémů zákoníku práce a dalším pracovně právním úpravám. Základní zaměření těchto dvou typů seminářů a jejich obsahová náplň má za cíl poskytnout vedoucím zaměstnancům v obecné rovině informace o zákoníku práce a dalších souvisejících právních úpravách, včetně informací o problematice sociálního dialogu a zaměstnancům personálních útvarů podrobnější informace k vybraným problémům zákoníku práce a dalších pracovněprávních úprav. Obsah seminářů vychází především z dosavadních poznatků aplikační praxe a požadavků zaměstnavatelů. Účastníci vzdělávacích seminářů budou seznámeni nejen s příslušnou pracovněprávní úpravou, ale budou informováni též o jejich dalších dopadech. Na vzdělávacích seminářích budou uváděny příklady z praxe, včetně jejich řešení. Celkový počet padesáti vzdělávacích seminářů za SP ČR bude realizován v době od 5. září 2007 do 7. prosince 2007, v rozsahu cca 6 hodin a budou pro zaměstnavatele bezplatné. Pokud máte zájem o účast na uvedených modulech, kontaktujte projektového manažera Mgr. Annu Chvojkovou, Projektový tým Svazu průmyslu a dopravy ČR posílila od letošního roku. Anna Chvojková (26) se již podílela na vzdělávacích projektech MŽP ČR a Středočeského kraje. Je absolventkou magisterského studia sociální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pokračuje v postgraduálním studiu téhož oboru. (ad.3) SP ČR v rámci projektu vytvoří pro zaměstnavatele nové dva moduly seminářů: Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu, 24 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

12 Otevřená cesta k evropským fondům Jan Havránek ředitel společnosti Raven EU Advisory České spořitelny, a.s. Stále rostoucí příliv financí z fondů Evropské unie vyžaduje mít na své straně partnera s evropským dosahem, zkušenostmi a prestiží, který je schopen vytvořit nejlepší předpoklady k úspěšné realizaci Vašeho projektu. Raven EU Advisory České spořitelny disponuje silným mezinárodním zázemím Erste Bank Group, nejrychleji rostoucí finanční skupiny evropského bankovního trhu, a zároveň dokáže nabídnout rozsáhlé zkušenosti v oblasti získávání financí z evropských fondů pro české podniky. Jak mohou české podniky a firmy úspěšně dosáhnout na fondy z Evropské unie, bylo hlavním tématem rozhovoru pro Svaz průmyslu a dopravy ČR s generálním ředitelem Raven EU Advisory České spořitelny Janem Havránkem. Česká spořitelna koupila společnost RAVEN Consulting, a.s. Co je hlavním cílem a předmětem podnikání její nové dceřiné společnosti Raven EU Advisory České spořitelny, která vznikla akvizicí? Jaká je její přidaná hodnota na současném trhu? Co nabídne firemním zákazníkům? Cílem akvizice bylo mimo jiné poskytnout našim klientům komplexní poradenské služby při realizaci jejich investičních a rozvojových záměrů. Tato společnost si za dobu své 7leté existence vydobyla významnou pozici v oblasti dotačního poradenství a s více než 1000 připravenými projekty zaujímá dominantní postavení v tomto sektoru. Hlavní přidanou hodnotou pro naše klienty bude zejména komplexní a profesionální přístup, postavený na unikátních zkušenostech. Česká spořitelna je součástí silné evropské bankovní skupiny Erste Bank Group a vždy podporovala proevropské aktivity, ať už ve spolupráci s neziskovými organizacemi (např. sdružení ANO pro Evropu), anebo na bázi obchodní. Vzhledem k evropským fondům a jejich čerpání se odborná veřejnost staví k otázce úspěšnosti ČR při jejich získávání na jedné straně buď velmi optimisticky, nebo naopak velmi skepticky. Myslíte, že bude ČR úspěšná? A jak k tomuto úspěchu může přispět nová dceřiná společnost Raven EU Advisory České spořitelny? I v minulém období byli někteří představitelé mnohdy kritičtí a pesimističtí. Opak se zatím vždy ukázal pravdou. Osobně se domnívám, že pokud Česká republika překlene jisté administrativní a politické limity, bude v čerpání dotací z fondů EU velmi úspěšná. Naše společnost se významně podílí a bude se dále podílet na kultivaci poradenského prostředí, snaží se zdarma šířit veškeré relevantní informace o EU fondech na a dále působí aktivně při obecné podpoře absorpční kapacity trhu. Neméně důležitá je i ambice společnosti zvýšit svůj podíl na trhu (zhruba 7 %) do 3 let na hranici 15 %, čímž se bude významně podílet na efektivitě čerpání dotací jako celku. Odkdy se mohou na novou Raven EU Advisory České spořitelny obracet zájemci o spolupráci? Které segmenty zákazníků jsou cílovou skupinou? Jaké konkrétní produkty nabídne nová dceřiná společnost zákazníkům? V současné době probíhá procesní integrace společnosti do Finanční skupiny České spořitelny, nicméně již v tuto chvíli plně obsluhuje klienty České spořitelny. Jen pro informaci uvádím, že mezi pravidelné zákazníky patří již více než 750 subjektů. Hlavní cílové segmenty jsou následující: soukromý sektor, a to jak malé a střední podniky, tak velké korporace, dále veřejný sektor včetně neziskových a příspěvkových organizací a v neposlední řadě sektor zemědělství a potravinářství. Snahou je poskytovat naprosto komplexní služby od konzultací, přes identifikaci vhodných projektů, kompletní přípravu projektové dokumentace, administraci výběrových řízení až po následný monitoring všech projektů s cílem snížit riziko odebrání či krácení dotace. Pro stát bude společnost zajišťovat poradenství v oblastech posílení administrativní a absorpční kapacity. Ve kterém zákaznickém segmentu vidíte celkově největší potenciál pro vaši společnost a proč? Bude se vaše společnost více zaměřovat na korporátní zákazníky nebo na komunální či veřejné financování? Vedle veřejného sektoru (měst a obcí) má také řada českých podniků velký potenciál se úspěšně ucházet o čerpání finančních prostředků, ať již z domácích fondů, anebo fondů EU. Právě v této oblasti vidíme naši významnou úlohu. Dokážeme totiž českým firmám, členům Svazu průmyslu a dopravy ČR, nabídnout rozsáhlé know-how, jak dosáhnout na volné finanční prostředky, které jsou ve fondech pro český podnikatelský sektor alokovány, ale doposud stále málo čerpány. Umíme cestu k těmto fondům skutečně otevřít. 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR

13 Rozhovor s Manažerkou roku 2006 DOTACE DEFORMUJÍ TRH A DĚLAJÍ ZE ZEMĚDĚLCŮ ÚŘEDNÍKY Ředitelka a prokuristka společnosti CHOVSERVIS Petra Škopová je vizionářka a také vynikající organizátor a stratég. Řídí firmu, která se pod jejím vedením dostala na špičkovou evropskou úroveň, angažuje se v politice. Letos v dubnu získala prestižní titul Manažerka roku Kolik rozhovorů jste poskytla od vyhlášení výsledků soutěže? Musím říci, že mě překvapila medializace vítězů, alespoň pokud soudím podle sebe. Již v den vyhlášení to bylo alespoň 10 rozhovorů včetně dvou vstupů do ČT 24, dále jsem byla v pořadu Sama doma a poskytla více jak 12 velkých rozhovorů pro noviny, časopisy a weby. Věřím, že tato propagace pomůže jak propagaci naší firmy tak i ke zvýšení sebevědomí žen, které se snaží dostat do řídících pozic. Víte, kdo Vás nominoval do soutěže? Zemědělský svaz, který je také spolupořadatelem této soutěže a garantem za sektor zemědělství a potravinářství. Proč se podle vás objevilo v soutěži tak málo žen finalistek? Poměr žen ve finále 10:62 přesně odpovídá poměru žen v řídících funkcích, takže mě příliš nepřekvapil, nicméně ani nepotěšil. Je škoda, že je tak málo žen ve vyšších funkcích, protože by mohly být přínosem pro rozvoj podnikání. Všimněte si, že mnoho úspěšných zahraničních firem má v nejvyšším vedení ženy a jsou velmi úspěšné. Sama si dodnes pamatuji, jak dlouho jsem musela překonávat počáteční nedůvěru některých členů představenstva a to jsem do ředitelské židle nastupovala jako krizový manažer. Jaká rozhodnutí, byla pro Vaši profesní kariéru klíčová? Ve své práci musím dělat denně mnoho rozhodnutí a tak trochu věřím v osud. Mezi klíčová patří určitě to, které jsem udělala v roce 1993, když jsem nastupovala do firmy CHOVSERVIS. Byla jsem přijata na pozici samostatného šlechtitele, ale během několikatýdenní praxe se situace změnila a bylo mi nabídnuto místo vedoucí okresního střediska s cca 20 lidmi. Mě bylo 25 let a s řízením lidí jsem příliš praxe neměla. Nabídku jsem přijala a přes počáteční problémy jsem funkci zastávala více než 6 let. Zmínila jste osud. Jak zasáhl do Vašeho života? Věřím, že v životě je vše zlé pro něco dobré. Když mi bylo 8 let, zemřela mi matka a musela jsem se velmi brzy začít starat o sebe a pomáhat otci s domácností. Tenkrát to bylo samozřejmě velmi těžké, ale byla to velká škola života, která mě naučila samostatně se rozhodovat a řešit vznikající situace. Mou další kariéru zřejmě silně ovlivnil také odjezd do Austrálie. Hned po státnicích jsem se tam vydala na šestiměsíční praxi na mléčné farmě. Pobyt se postupně protáhl na 2 roky a objela jsem celý svět. Práce na farmách v Austrálii, na Novém Zélandu a v USA mi dala velmi mnoho a pomohla mi vybudovat si zdravé sebevědomí. Co Vám dalo studium MBA? Protože jsem vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Praze měla jsem podstatně více teoretických znalostí z odborné problematiky než z managementu. Po 10 letech praxe v řídících funkcích jsem postrádala některé teoretické znalosti a také si myslím, že každý by se měl průběžně vzdělávat a udržovat si vysokou úroveň znalostí. K tomu je škola MBA více než vhodná. Protože zatímco v mládí jsme získávali mnoho odpovědí na otázky, o kterých jsme nevěděli, že vůbec existují, po pár letech praxe už máme velmi konkrétní dotazy a odpovědi můžeme ihned využít. Kromě získaných vědomostí jsem si osvěžila znalost angličtiny, doplnila slovní zásobu a posílila sebevědomí, že jsem i při starostech o rodinu a zátěži v zaměstnání schopná vystudovat tříletou školu. Co považujete ve své řídící práci za nejdůležitější? Jednou z nejdůležitějších funkcí top managementu je sledování trendů a příprava firmy na budoucnost v horizontu 3-5 let. Ne každý z akcionářů vždy rozumí postupným krokům, které směřují k budoucím cílům. O to důležitější je komunikace a informovanost všech zúčastněných od majitelů a zaměstnanců až po naše zákazníky. V současném velmi turbulentním prostředí je důležitá týmová práce a přenos kompetencí na nižší řídící úrovně. Cílem je přesunout rozhodovací kompetence na lidi, kteří jednají se zákazníky. S tím souvisí systematické vzdělávání lidí na všech úrovních, zlepšování jejich odborných i sociologických kvalit (v prodejním marketingu, řízení lidí atd.). Co preferujete při práci s lidmi? Považuji ji za velmi důležitou. Věřím, že pokud člověk, dělá to, co ho baví, tak pracuje dobře a podává výborné výsledky. Proto je mnohdy efektivnější přizpůsobit pracovní náplň konkrétnímu zaměstnanci, než opačně. 26 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

14 CHOVSERVIS bude mít vzdělávací středisko. Jak souvisí se jménem hraběte Harracha? Vlastníme nádherný statek, který mu kdysi patřil. Jde o bývalou hříbárnu se třiceti hektary luk, jež byly součástí panství v Hrádku u Nechanic. To místo je plné klidu a pozitivní energie. Na statku jsme měli inseminační stanici, jenže zemědělství je dlouhodobě v útlumu a proto jsme začali hledat jiné možnosti využití objektu. Výstavbu relaxačního a školícího střediska považujeme za perspektivní možnost, příležitost vytvořit zajímavý projekt a nová pracovní místa. Středisko by mohlo poskytovat velmi netradiční aktivity související s naší současnou činností plemenářství a potravinářství. Podrobnosti bych si však nechala jako překvapení,až bude projekt realizován. CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT Průmysl často kritizuje Brusel za přerozdělování a ochranářskou politiku. Jaká je z Vašeho pohledu zemědělská politika EU? Zemědělství patří k nejvíce regulovaným odvětvím a dotace jsou opravdu masivní. Většina zemědělců by ale spíše uvítala dobré podnikatelské prostředí a možnost obchodovat za reálné ceny. Dotace velmi deformují tento trh a dělají ze zemědělců úředníky. Možná je nyní příjemné dostat dotace za to, že nevyrábíme, ale do budoucna bude muset EU tento přístup přehodnotit a zvýšit tak konkurenceschopnost evropského zemědělství ve srovnání s USA a hlavně s Asií, která pomalu začíná expandovat i do oblasti výroby potravin. Budujete vlastní značku TORO BEEF, 12 výrobků vaší firmy získalo národní značku Klasa. Proč, když obchodní řetězce žádají hlavně levné zboží? Dlouhodobě se soustředíme více na kvalitu než na cenu a po překonání těžkých začátků, kdy jsme se učili, jak vyrábět párky a uzené, jsme se dostali na velmi vysokou úroveň kvality výrobků bez různých náhražek a plnidel. Před pár lety zákazníky nezajímal původ produktu a téměř jediný kritériem byla cena. V poslední době se tento trend mění a začíná růst skupina zákazníků, kteří umí ocenit kvalitu a původ výrobků a jsou ochotni za toto připlatit. Je těžké přesvědčit zákazníky o kvalitě českých potravin? Naše firma je ve vlastnictví zemědělské prvovýroby a proto je naším cílem také podpora prodeje českých potravin. Jsou velmi kvalitní a čerstvé v porovnání z dovozy z někdy velmi vzdálených zemí. Také bychom mohli jako zákazníci projevovat více národní hrdosti na produkty vlastní země tak, jak to závidíme Francii nebo třeba Americe. Myslím, že do budoucna poroste poptávka po českých potravinách s garancí kvality. My jsme představili např. značku TORO BEEF, což je kvalitní vyzrálé hovězí maso. Málokterý zákazník ví, že dobré hovězí maso musí být více jak 10 dní zralé ve Francii to říká přímo norma. U nás podobná norma není a tak je na trhu i maso den po porážce. Takové maso přitom není vhodné pro kulinářskou úpravu, protože v něm probíhají enzymatické procesy, které způsobují jeho tuhost. Po pár dnech maso zkřehne a je výborné pro jakoukoliv kuchyňskou úpravu. Věříme, že lépe informovaní spotřebitelé budou preferovat domácí výrobky i proto, že s nimi mohou podpořit místní producenty, kteří udržují naší krajinu, spoluvytvářejí zaměstnanecké příležitosti a přispívají k růstu HDP. Máte dvě malé děti, náročné zaměstnání. Kde berete čas na politiku? Energii mám v genech takže mi dělá větší problém být v nečinnosti, než zvládnout více věcí najednou. O aktivní politiku jsem se začala zajímat po návratu z USA, kde je téměř povinností každého aktivnějšího člověka mít politický názor a aktivně pro něj pracovat. Nejdříve jsem zakotvila v ODA a před pár lety jsem vstoupila do ODS. Dnes jsem členkou krajského zastupitelstva a už druhé volební období také předsedkyní výboru pro životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Tato práce mě někdy i těší, protože se ve výboru sešla skupina konstruktivních odborníků a myslím, že se nám řada věcí podařila. Někdy mě mrzí, že profesionální politici ztrácí pojem o reálném životě a že zákony tvoří spíše lobistické skupiny než odborníci s praxí. Je to škoda, protože většina zákonů pak neodpovídá praxi a po krátkém čase se musí novelizovat, aby byly vůbec použitelné. Která z těch vedlejších funkcí je pro vás nejzajímavější Kromě všeho uvedeného jsem také předsedkyní dozorčí rady ZOO Dvůr Králové. Toto je velmi zajímavá funkce, která umožňuje poznat život v tak zajímavé organizaci jako je ZOO. Málokdo má asi možnost pohladit si třeba tygra usurijského tedy tak do věku 3 měsíců, pak už je to opravdu o život. Takže z funkcí je tato asi nejzajímavější, ale pokud bych měla hodnotit celkově, tak si nejvíc s rodinou užíváme cestování po České republice i do zahraničí. Zatím nás nejvíce zaujala Tasmánie, kde je stále téměř panenská příroda a moc fajn lidé. Jak konkrétně české producenty podporujete? Pro podporu spotřeby českých potravin pořádáme spolu s Královéhradeckým krajem Krajské dožínky, které mají návštěvnost kolem 30 tisíc lidí a patří mezi největší akce tohoto druhu v zemi. Dále jsem stála u zrodu soutěže Potravinář roku královéhradeckého kraje, která má za cíl zviditelnit krajské producenty potravin. Letos plánujeme otevření prodejny regionálních potravin přímo v centru Hradce Králové. Je mnoho věcí, které se dají dělat pro podporu českého podnikání a ani nemusí stát mnoho peněz. Každý z nás každý den rozhoduje, zda si koupí český produkt nebo podpoří zahraniční podnikatele. Pak se ale nesmí divit, proč nemáme v ČR třeba lepší silnice. I ty totiž závisí na příjmech státního rozpočtu. Ing. PETRA ŠKOPOVÁ, MBA, Nastoupila do společnosti CHOVSERVIS před 14 lety - po ukončení školy a dvouleté stáži na farmách v Austrálii, Novém Zélandu a v USA. Začínala jako vedoucí plemenářského střediska, ředitelkou firmy je od roku V letech 2002 až 2004 absolvovala studium MBA na brněnské International Business School. Je členkou zastupitelstva Hradce Králové, kde předsedá výboru pro zemědělství a životní prostředí, je místopředsedkyní Agrární komory, předsedkyní dozorčí rady ZOO Dvůr Králové, členkou školských rad zemědělských škol a obchodní akademie. Je vdaná a má dvě malé děti (8 a 2 roky). 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 27

15 INFOSERVIS PROJEKT FP7 VYUŽITÍ BIOPALIV V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ Od února letošního roku působí v Praze firma Zabala CZ, s.r.o., dceřiná společnost španělské konzultační a poradenské firmy Asesoría Industrial Zabala, S.A. (AIZabala). AIZabala se dvacet let specializuje na poradenství v oblasti získávání veřejné finanční podpory pro výzkumné a inovační projekty ve firmách i ve veřejném a neziskovém sektoru. Pro soukromý sektor zajišťuje AIZabala to, čemu se dnes říká dotační audit, a to hlavně v oblasti výzkumu, technologického vývoje a inovací. Firma sama koordinuje několik evropských projektů a zajišťuje například i administraci Evropské technologické platformy Smartgrids zaměřené na moderní systémy distribuce elektrické energie. Zabala CZ, s.r.o. nabízí podnikatelům a institucím v ČR tyto služby: Analýza investičních, rozvojových a inovačních záměrů společnosti Vyhledání vhodného dotačního zdroje pro financování (Strukturální fondy Operační programy Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Životní prostředí a jednotlivá opatření a výzvy těchto OP; evropský 7. Rámcový program pro výzkum a vývoj, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, INTERREG atd.) Příprava projektu / žádosti o podporu včetně zpracování příslušných příloh Konzultace projektu s institucí zodpovídající za příslušný fond Předložení projektu / žádosti a sledování jejího vyřízení včetně příslušných doplňků a úprav Zajištění administrativních úkonů spojených s řízením projektu v průběhu jeho realizace i po ukončení Vyhledání partnerů pro evropské výzkumné a inovační projekty Vyhledání španělských partnerů pro transfer technologií i pro obchodní aktivity Kontakt: Ivo Šanc, jednatel Zabala CZ, s.r.o. Křenova 438/1, Praha 6 Tel.: , ŠPANĚLSKÁ FIRMA HLEDÁ DODAVATELE NÁBYTKU, DŘEVĚNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN, DŘEVĚNÝCH ZAHRADNÍCH DOMKŮ Španělský distributor nábytku, dřevěných podlahových krytin, dřevěných zahradních domků a podobného sortimentu hledá dodavatele v ČR. Firma sídlí poblíž Barcelony. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte manažera nákupu pana Daniela Borao: Daniel Borao Soler Purchasing Manager Dep. Compres/Purchasing Section MN - JéWé S.A. Pol. Indal. Pla. del Camí Avda. de la Industria CASTELLGALÍ- España Telefon: Mobil: Telefax: LIBANON Libanonská firma poptává Book ribbon Fouad Baayno Bookbindery Haret Hreik, Bir el Abed Beirut Libanon Tel: Fax: Contect person: Ms. Reem Wahoud 28 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více