PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU"

Transkript

1 CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU hájící u evropských institucí a podnikatelských asociací zájmy českých podnikatelů a firem oslavila společně se Zastoupením hlavního města Prahy Pražským domem páté výročí svého působení v Bruselu. CEBRE vzniklo na jaře roku 2002 jako společný projekt Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů s podporou agentury Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu zahraničního obchodu CzechTrade. Před vstupem ČR do EU vystupovalo CEBRE především jako poskytovatel komplexních kvalitních a aktuálních informací pro podnikatele přímo od zdroje, z evropských institucí. Po vstupu ČR do EU se činnost CEBRE zaměřila na sledování plánovaných a předložených právních předpisů s dopadem na české podnikatele, zprostředkovávání informací o možnostech využívání jednotlivých evropských fondů, zastupování zájmů českých podnikatelů u evropských institucí a evropských podnikatelských asociací (BusinessEurope, Eurochambres, UEAPME, atd.) a na školení podnikatelů přímo v Bruselu tak, aby dokázali maximálně využít přínosu EU pro jejich firmu. Oslava pátého výročí CEBRE se uskutečnila dne 6. června 2007 v prostorách Pražského domu a byla organizována společně s dalším stejně starým jubilantem, Zastoupením hlavního města Prahy Pražským domem. Oslavy se zúčastnili velvyslanci ČR v Bruselu, čeští poslanci Evropského parlamentu, hejtmani českých krajů a mnoho dalších významných osobností české komunity v Bruselu. Dále pak řada zahraničních hostů z řad představitelů evropských podnikatelských asociací a firem a městských a regionálních zastoupení ostatních členských států EU v Bruselu. K přítomným hostům promluvila kromě ředitelky CEBRE Blanky Jakubcové a ředitele Pražského domu Martina Duba i řada významných hostí, například místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, velvyslanec ČR při EU Jan Kohout, za Evropskou komisi tisková mluvčí komisaře Vladimíra Špidly odpovědného za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Katharina von Schnurbein, náměstkyně primátora hlavního města Prahy Markéta Reedová, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Wiesner a více-prezident Hospodářské komory ČR pan Josef Cílek. Tým CEBRE děkuje všem partnerům za dosavadní spolupráci a vstřícnost. Více informací o CEBRE: CEBRE patří společně s Pražským domem k nejstarším nestátním zastoupením ČR při EU. V průběhu uplynulých 5 let pak vznikla v Bruselu řada dalších zastoupení krajů, státních agentur (CzechTourism, Czelo), firem a dalších subjektů. zleva pan Jan Wiesner předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR ředitelka CEBRE Blanka Jakubcová, první zprava náměstkyně pražského primátora paní Rezedová 14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

2 POZVÁNKA PŘIPRAVUJEME Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádají v termínu od 26. do 30. června 2006 pravidelnou poradu vedoucích obchodně-ekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR a ředitelů zahraničních kanceláří České agentury na podporu obchodu CzechTrade. V rámci této porady organizuje Svaz průmyslu a dopravy již tradičně dvoudenní konzultace s představiteli firem. Účastníci budou mít možnost představit svoji firmu a získat aktuální informace o trhu a podmínkách obchodu jednotlivých zemí. V rámci setkání budou probíhat i konzultace se zástupci České podnikatelské reprezentace při Evropské unii CEBRE, která působí jako společný projekt českých podnikatelů v Bruselu od dubna 2002 a poskytuje informace a služby v oblasti fonů a programů EU, veřejných zakázek, evropské legislativy atd. (www.cebre.cz). Přítomna bude také ředitelka Tschechischer Industrieverband v Curychu, jehož cílem je podporovat rozvoj obchodních a investičních vztahů mezi Českou republikou a Švýcarskem a spolupráci českých a šýcarských firem. KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT VE DNECH V HOTELU PRAHA, SUŠICKÁ 20, PRAHA 6 Dovolujeme si upozornit, že firmě, která nebude předem registrována na základě zaslané přihlášky, nebude umožněna účast na konzultacích, aby nebyl narušen předem zpracovaný harmonogram jednotlivých schůzek. Děkujeme za pochopení. Parkování je účastníkům zajištěno na hotelovém parkovišti. V případě Vašeho zájmu vyplňte, prosím, přihlášku a odešlete výhradně elektronicky na UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 20. ČERVNA Časový harmonogram schůzek Vám bude zaslán nejpozději v pondělí Prosíme o jeho bezpodmínečné dodržení. Jedná se o pracovní jednání bez oficiálního zahájení, dostavte se proto laskavě v hodinu, vyznačenou ve Vašem časovém harmonogramu. Kontaktní osobou je Miroslava Trublová, tel: , , seznam obchodních radů přihlášku naleznete na 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

3 PŘIPRAVUJEME PLÁN AKCÍ SP ČR V OBLASTI SEKCE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 2007 AKCE Termin Kontakt Místo konání Katalogová prezentace na veletrhu Technology v Tel-Avivu Tel-Aviv, Izrael Podnikatelská mise doprovázející ministra zemědělství Petra Gandaloviče do Bulharska a Rumunska - ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR Konzultace v rámci porady vedoucích obchodně-ekonomických úseků Sofia, Bukurešť 27. a Praha Katalogová výstava na veletrhu INELTEC Basilej Basilej, Švýcarsko Podnikatelská mise do Kanady západní pobřeží Katalogová prezentace u příležitosti národní výstavy ČR v Omsku, Ruská federace září Omsk, RF Katalogová výstava na strojírenském veletrhu v Bilbau září Bilbao, Španělsko Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Brno Sněm Svazu průmyslu a dopravy Rotunda, Výstaviště Brno Podnikatelská mise do republiky Černá Hora říjen Podnikatelská mise do USA říjen/listopad New Hampshire, USA Podnikatelská mise spojená s návštěvou veletrhu ECO EXPO Hongkong Hongkong, ČLR BLÍŽÍCÍ SE TERMÍNY AKCE SP ČR, SPOLUPOŘÁDÁNÍ, ZÁŠTITY, PARTNERSTVÍ rada prezidentů BusinessEurope, Berlín za SP ČR se zúčastní prezident J. Míl veřejné slyšení v Senátu na téma energetiky, za SP ČR vystoupí člen představenstva P.Prior Katalogová prezentace na veletrhu Technology 2007 v Tel-Avivu Konference Elektronický vývoj a výroba, Brno, hotel Myslivna, SP ČR záštita nad akcí seminář Dobrovolné dohody v průmyslu /Svaz spolupořadatel/ Podnikatelská mise doprovázející ministra zemědělství Petra Gandaloviče do Bulharska a Rumunska - ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR jednání Tripartity Konference: Střední Evropa: Motor růstu a zaměstnanosti v rozšířené Evropě Mnichov - za SP ČR vystoupí člen představenstva P. Prior Klub Manažerů roku Mongolsko a finacování projektů EU v zemích Asie/Svaz spolupořadatel/ Konzultace v rámci porady vedoucích obchodněekonomických úseků termín uzavření smluv o úhradě členských příspěvků 16 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

4 REZERVUJTE SI TERMÍN Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE A EU PROGRAM AKCÍ A JEDNÁNÍ 2007 Termín akce Název a charakter akce Místo konání Seminář BUSINESSEUROPE: Vynucování legislativy na vnitřním trhu Brusel Konference: Střední Evropa: Motor růstu a zaměstnanosti v rozšířené Evropě Mnichov Slavnostní konference ESF k 50 letům založení Postupim Zasedání zaměstnavatelské skupiny Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek. Dublin Global Compact Leaders Summit Ženeva EHSV Předsednictvo + Plenární zasedání Brusel EHSV Sekce REX Brusel EHSV Sekce SOC Brusel IOE European Meeting Londýn Tripartitní setkání ILO: Vliv globálních potravinářských řetězců na zaměstnanost Ženeva EHSV Předsednictvo + Plenární zasedání Brusel EHSV Sekce SOC Brusel EHSV Sekce REX Brusel Výbor BUSINESSEUROPE pro sociální věci (SAC) Brusel EHSV Předsednictvo + Plenární zasedání Brusel Výbor výkonných ředitelů BUSINESSEUROPE (EXCO) Brusel zasedání Správní rady ILO Ženeva EHSV Sekce SOC Brusel EHSV Sekce REX Brusel EHSV Předsednictvo Lisabon Výkonný výbor IOE Ženeva Rada presidentů BUSINESSEUROPE Lisabon Setkání expertů: chemický průmysl Ženeva Předsednictvo + Plenární zasedání EHSV Brusel 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

5 ZASEDALA RADA PRO KONKURENCESCHOPNOST (vnitřní trh, průmysl a výzkum) (Brusel, května 2007) EVROPSKÉ Ve dnech května 2007 se v Bruselu sešla Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum), která prodiskutovala následující otázky: 1. Better regulation Německé předsednictví podalo zprávu o postupu prací, konstatující pozitivní vývoj od Jarního summitu Rady z března 2007, kde byl přijat závazek snížení administrativní zátěže vyplývající z legislativy EU o 25 % do roku Volný pohyb zboží Rada vzala na vědomí zprávu německého předsednictví k návrhu Nařízení stanovujícího postupy vztahující se k aplikaci určitých technických pravidel k výrobkům zákonně prodávaným v jiném členském státě ( Vzájemné uznávání ), která reviduje dosažený pokrok a identifikuje hlavní nevyřešené problémy, které bude potřeba v následujících měsících otevřít. Rada v rámci revize tzv. Nového přístupu (z 80. let 20. století) vzala na vědomí zprávu o postupu prací, pokud jde o návrh opatření vytyčujícího požadavky pro akreditaci, tržní dohled a kontroly výrobků vstupujících na unijní trh, a návrh rozhodnutí vytyčující obecný rámec pro uvádění výrobků na trh. 3. Průmyslovou politiku Rada po diskusi s ohledem na Sdělení Komise o integrovaném přístupu k průmyslové politice (COM (2005) 474 final), na závěry Komise ohledně průmyslové politiky (doc. 8799/06) a na Závěry Evropské rady z března t.r. zdůraznila velký význam silné a dynamické průmyslové základny pro vysoký stupeň prosperity a vysokou úroveň zaměstnanosti v Evropě a potvrdila významnou roli průmyslové politiky pro dosahování cílů Lisabonské agendy a poukázala v tomto kontextu na současnou hospodářskou konjunkturu, která je významně stimulována růstem průmyslové výroby a návazných služeb pro podniky, investic podnikatelské sféry a exportu výrobků. S uspokojením si všímá, že v iniciativách zahájených v oblasti průmyslové politiky na unijní úrovni tak, jak byly stanoveny v posledním Sdělení o průmyslové politice, byl učiněn velký pokrok a získány významné zkušenosti pro další práci. Má za to, že výzvy globalizace vyžadují vyvinout další úsilí k posílení konkurenceschopnosti tak, aby evropský průmysl mohl nadále využívat příležitostí plynoucích z rostoucích mezinárodních trhů, růst udržitelným způsobem, zvyšovat úroveň zaměstnanosti a současně přihlížet k cílům sociálním a ochrany životního prostředí a k obavám o změnu klimatu. Vyzývá členské země, aby zajistily odpovídající doprovodná opatření k iniciativám Společenství v rámci národních reformních agend. Vyzdvihuje skutečnost, že lišící se okolnosti v různých průmyslových odvětvích a různé průmyslové struktury v členských zemích volají po diferencovaných postupech. Podporuje integrovaný přístup Komise k průmyslové politice s úzkým propojením horizontálních a odvětvových iniciativ. Vyzývá Komisi k včasné implementaci závěrů Jarního summitu Rady z března t.r.. Vítá pozitivní výsledky sektorálních iniciativ v automobilovém průmyslu, biotechnologiích, stavbě lodí a informačních technologiích, které v poslední době Komise předložila. Vyzývá Komisi, aby na základě systematické analýzy konkurenceschopnosti průmyslových odvětví a služeb pro průmysl realizovala ohlášené odvětvové a horizontální iniciativy a uspíšila nové iniciativy v oblasti průmyslové politiky, kde to bude vhodné. 4. Strategii spotřebitelské politiky EU 5. Úvěrové smlouvy pro spotřebitele 6. Evropskou vesmírnou politiku Rada se sešla s Radou pro Evropskou vesmírnou agenturu (ESA) a přijala rozhodnutí, jehož část se věnuje průmyslové politice ESA. 7. Evropský technologický institut 8. Společné technologické iniciativy 9. Evropský výzkumný prostor (ERA) a jeho infrastrukturu Rada si vyměnila názory na nové perspektivy pro ERA se zaměřením na hlavní aspekty Zelené knihy EK z loňského dubna. Rada potvrdila hlavní problémy diskutované na neformální Radě a potřebu zlepšit pracovní podmínky ve výzkumu, potřebu infrastruktury pro evropský výzkum a moderního základního výzkumu jako klíčových momentů pro budoucí inovace. Koncept ERA kombinuje evropský vnitřní trh pro výzkum, kde výzkumníci, technologie a znalosti volně cirkulují, efektivní koordinaci národních a regionálních výzkumných aktivit, programů a politik na úrovni EU a iniciativy implementované a financované na evropské úrovni. Konkrétní iniciativy na podkladě Zelené knihy by měly být připraveny ještě během tohoto roku a předloženy ke schválení v roce Rada současně přijala závěry ohledně infrastruktury ERA. Rada dále přijala společnou pozici k návrhu nařízení aktualizujícího pravidla EU pro registry podniků pro statistické účely (z roku 1993). V návrhu sleduje tyto cíle: registrovat na povinném základě všechny podniky, jejich místní jednotky a příslušné právní jednotky vykonávající hospodářské aktivity přispívající k hrubému domácímu produktu a pokrýt všechny finanční vazby a skupiny podniků a vyměňovat data o multinacionálních uskupeních a jednotkách, které je tvoří, mezi členskými státy EU a Komisí. Návrh přijetím společné metodologie sleduje harmonizaci mezi všemi členskými zeměmi. Mezinárodní organizace a EU 18 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

6 ZÁLEŽITOSTI A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 15. ZASEDÁNÍ PORADNÍHO VÝBORU EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU (Gdaňsk, ) Zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru a Poradního výboru ESVO se sešli v Gdaňsku na 15. zasedání Poradního výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod společným vedením Liiny Carr a Wenche Paulsrund a přijali dvě významné rezoluce. Rezoluci k energetické politice v Evropě. Poradní výbor EHP vítá nejnovější iniciativu Evropské komise na ambiciozní energetickou politiku a apeluje na evropské lídry, aby se nyní zaměřily především na dvě výzvy, před kterými Evropa stojí zajištění budoucích dodávek energie při současném řešení klimatických změn a jejich důsledků na životní prostředí, ekonomiku a společnost. Výbor volá po ambiciozních politikách umožňujících větší investice do inovací, výzkumu a rozvoje v oblasti nízko-uhlíkových technologií, energetické účinnosti a čistší a bezpečnější energie. Sociální partneři a občanská společnost by měli být plně zapojeni do vytváření nových a komprehenzivních strategií, včetně politik zaměřených na změny v chování, možných cenových mechanismů vedoucích ke snižování emisí a pobídek směřujících k zapojení průmyslu a občanů do boje proti klimatickým změnám. To vše s vědomím sociální dimenze celého procesu a dopadů na zaměstnanost a odborné znalosti. Rezoluce o fungování finančních mechanismů fondů EHP a Norska zaměřených na sociální a ekonomickou soudržnost v Evropě. Poradní výbor EHP vítá příspěvek zemí EHP - ESVO k sociální a ekonomické kohezi v EHP cestou finančních mechanismů EHP a norských fondů, který otevírá nové možnosti všem zainteresovaným stranám v zemích příjemců. Výbor ve své rezoluci považuje za vhodné, aby i EHP - ESVO státy poskytovaly grant i do národních fondů, aby tak zajistily vytváření projektů v co nejrannější fázi. Donorský stát i stát příjemce by již v této fázi měly zajistit zapojení sociálních partnerů, občanské společnosti, místních a regionálních orgánů a ostatních relevantních aktérů do připravované diskuse o finančních mechanismech na období po roce Členové Poradního výboru EHP si vyměnili názory na nejnovější vývoj v oblasti EHP a otevřeli první kolo diskuse o volném pohybu pracovníků v EHP. Podkladem byl materiál zpracovaný Poradním výborem EHP - ESVO a komentovaný ze strany dvou zpravodajů EHSV. Volný pohyb osob tak bude předmětem dalšího zasedání Poradního výboru EHP. Jako další možná témata pro budoucí spolupráci byla navržena: doprava a logistika, služby v Evropě a celoživotní vzdělávání. Na programu jednání byla i nová politika severní dimenze. Podkladem pro dikusi bylo stanovisko EHSV Budoucnost politiky severní dimenze z roku 2006, které vycházelo z výsledků setkání ministrů členských států EU a Severní dimenze (Island, Norsko a Rusko) v listopadu Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV a Poradního výboru EHP 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

7 436. plenární zasedání EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU (Brusel, ) EVROPSKÉ komisař Günter Verheugen Ve dnech se konalo v Bruselu 436. plenární zasedání EHSV. Před 344 členy EHSV z 27 členských zemí vystoupil Günther Verheugen, místopředseda Evropské komise, který se v současném politickém i hospodářském kontextu věnoval především iniciativě Komise zaměřené na zlepšení kultury evropského zákonodárství. Evropa je často asociována s džunglí předpisů. Některým podnikům doslova hrozí, že se pod tíhou předpisů udusí, řekl Verheugen. Našich cílů se dá dosáhnout mnohem jednodušeji, s nižšími náklady a modernější legislativou. Cíl stanovený EK na snížení administrativní zátěže o 25 % do roku 2010 vychází z pilotních projektů vybraných členských zemí. Pokud budou členské státy spolupracovat, může být dosaženo úspory 150 miliard EUR. Dalším hostem byla Margot Wallströmová, místopředsedkyně EK, která se ve své intervenci zaměřila na zdárné pokračování Projektu pro Evropu, který má gradovat na jaře 2009, kdy by Evropa měla mít novou Smlouvu. Komisařka Wallströmová řekla: Práce odvedená od doby záporných referend ve Francii a Nizozemsku se osvědčila. Evropské instituce udržely problematiku aktuální. Do budoucna bude důležité sladit uzavřenou formu mezivládní konference /IGC/ s otevřeností vůči občanům, a v tom vidím úlohu EHSV. Následně podepsali místopředsedkyně EK Wallströmová a prezident EHSV Dodatek k Protokolu o vzájemné spolupráci z února Členové EHSV přijali také společnou Rezoluci k Plánu pro ústavu. EHSV navazuje na svoje předchozí stanoviska z let 2003, 2004 a 2006, ve kterých se bezvýhradně postavil za metodu dosažení konsensu v Evropském konventu i za příslušný výsledek. Výbor i nadále podporuje Smlouvu o ústavě pro Evropu, nebrání se jinému názvu, ale považuje za nutné, aby byl zachován základ toho, na čem se usnesl Evropský konvent. K tomu patří především institucionální novinky, jakož i zavedení základních práv. Plenární zasedání projednalo apřijalo tato stanoviska: INT/289 Vnitřní trh služeb požadavky na trh práce a ochranu spotřebitele INT/233 Normy kvality hledisko sociálních partnerů a občanské společnosti INT/234 Ochrana spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku INT/355 Fúze a rozdělení akciových společností INT/356 Hygiena potravin INT/359 Zařízení na osvětlení a světelnou signalizaci zemědělských a lesnických traktorů TEN/265 Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy v ES TEN/220 Evropská politika bezpečnosti silničního provozu TEN/295 Budoucí právní předpisy pro přístupnost ITC NAT/360 Baterie a akumulátory a odpadní baterie NAT/346 Vývoz a dovoz nebezpečných chemických látek NAT/349 Zahrnutí letectví do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů SOC/246 Modernizace pracovního práva Zelená kniha EK + proti-stanovisko skupiny I Zaměstnavatelů SOC/256 Celoživotní vzdělávání SOC/257 Strategie EU snižování škod souvisejících s alkoholem ECO/193 Spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů ECO/198 Statistický program ES na období ECO/207 Čtvrtletní statistiky volných pracovních míst v zemědělství ECO/208 Společná klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k EU REX/228 Výzvy a příležitosti EU v souvislosti s globalizací komisařka Margit Wallströmová Ing.Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU, Členka EHSV 20 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

8 ZÁLEŽITOSTI A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE REZOLUCE Evropského hospodářského a sociálního výboru k ústavnímu procesu v Evropě přijatá na 436. plenárním zasedání v Bruselu EHSV důrazně podporuje svá stanoviska k ústavní smlouvě ze dne 24. září 2003, ze dne 28. října 2004 a ze dne 17. května 2006, které je příspěvkem k období reflexe, jakož i své rozhodnutí ze 14. března 2007 k 50. výročí podepsání Římských smluv. Ve všech těchto stanoviscích se EHSV bezvýhradně postavil za metodu dosažení konsensu v Evropském konventu i za příslušný výsledek. EHSV i nadále podporuje tuto ústavní smlouvu, která se zásadně a pozitivně liší od všech smluv, jež byly doposud na nejrůznějších mezivládních konferencích sepsány za účelem revize Římských smluv. Ústavní smlouva vznikla za účasti vnitrostátních i evropských poslanců, systematicky v jednom textu shrnuje veškeré práce na smlouvě od založení Evropských společenství a zahrnuje ustanovení o nezbytných institucionálních a procedurálních reformách rozhodovacího systému Evropské unie, popisuje cíle, které má Unie sledovat, uvádí hodnoty, na kterých má stavět svou politiku, a kodifikuje základní práva, která musí respektovat a bránit. To vše bylo důvodem toho, proč byl návrh konventu pojmenován Smlouva o ústavě pro Evropu. Na základě četných nedorozumění v některých členských státech narazilo označení ústava na odpor. EHSV nemá námitek, aby smlouva dostala jiný název. Obsah je důležitější než název. Pro EHSV, jakožto institucionální zastoupení organizované občanské společnosti, jsou směrodatné následující důvody pro jeho trvalou podporu ústavní smlouvy: na Evropský parlament se převádějí další práva spolurozhodování, čímž se posiluje demokracie; do činnosti Evropské unie jsou zapojeny i vnitrostátní parlamenty tím, že se jim přiznává právo kontrolovat dodržování zásady subsidiarity; zlepšuje se transparentnost jednání Rady Evropské unie; posiluje se úloha samostatného sociálního dialogu tím, že sociální partneři jsou uznáváni jakožto aktéři sjednocování Evropy; uznává se význam participativní demokracie mimo jiné tím, že evropské instituce budou mít povinnost vést transparentní a pravidelný dialog s občany Unie a s občanskou společností; ve stejném duchu se zavádí právo iniciativy občanů Unie. (výtah z Rezoluce) Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR a jeho dosavadní činnost v oblasti změny klimatu Změna klimatu a její vztah k energetice je hlavní prioritou EHSV, jak uvedl předseda Dimitriadis ve svém programu na období V únoru a v dubnu 2007 zaslal předseda dopisy panu Franku-Walteru Steinmeierovi, zástupci úřadujícího německého předsednictví, panu José-Manuelu Barrosovi, předsedovi Evropské komise, dalším komisařům, panu Hansu-Gertu Pötteringovi, předsedovi Evropského parlamentu, a panu Miroslavu Ouzkému, předsedovi Výboru pro životní prostředí, v nichž poukázal na minulé, současné a budoucí aktivity Výboru v této oblasti a zdůraznil odhodlání Výboru čelit výzvám. Do prací v této oblasti je zapojeno několik orgánů Výboru. Činnost Výboru, pokud jde o změnu klimatu a související problematiku životního prostředí, prováděla především jeho specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT). Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN) se obdobně zaměřila na energetické a dopravní aspekty tohoto tématu. Středisko pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR) Výboru, které vzniklo v září 2006, se též v rámci svých kompetencí zabývá změnou klimatu, zejména s ohledem na podporu horizontální spolupráce. Jak však bylo potvrzeno v Genvalu, za celkovou koordinaci strategie změny klimatu Výboru je zodpovědné předsednictvo. Specializované sekce NAT a TEN budou i nadále vypracovávat příslušná stanoviska v souladu se svými kompetencemi, zatímco SSUR má mandát, který mu umožňuje vypracovávat stanoviska, jež mu byla svěřena specializovanými sekcemi (ačkoliv takto vypracovaná stanoviska musí být následně přijata dotyčnou specializovanou sekcí), a také projednat stanoviska, která se připravují v rámci ostatních specializovaných sekcí, aby byla zajištěna souvislost mezi příslušnými problematikami změny klimatu souvisejícími s různými politickými oblastmi. Změna klimatu je průřezovou problematikou, ke které Výbor přijal velké množství stanovisek, zejména ve specializovaných sekcích NAT a TEN. Nejdůležitější z nich se zabývala dopadem změny klimatu na společnost, emisemi skleníkových plynů a politickými opatřeními na jejich snížení, energetickou politikou, obnovitelnou energií, silniční a leteckou dopravou, celosvětovým rozměrem a samozřejmě celkovou úlohou občanské společnosti při omezování změny klimatu. SSUR v současnosti vypracovává stanovisko ke vztahům mezi změnou klimatu a Lisabonskou strategií a dne 16. května 2007 uspořádalo veřejné slyšení na téma Reakce občanské společnosti na změnu klimatu. Práce probíhající v EHSV v oblasti energetiky a změny klimatu: NAT/253 Hospodářské nástroje pro životní prostředí NAT/302 Ochrana půdy NAT/349 Začlenění činnosti v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství NAT/355 Rozvoj biopaliv, jejich dopad na zemědělské trhy a na životní prostředí NAT/354 Snížení emisí skleníkových plynů v silniční dopravě TEN/263 Definování energetické politiky pro Evropu (Lisabonská strategie) TEN/274 Sdělení Komise: Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností TEN/283 Jaderný ukázkový program 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 21

9 TEN/286 Zpráva o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv - Zpráva o dosaženém pokroku ve využívání biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v členských státech Evropské unie TEN/287 Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř nulových emisí z uhlí po roce 2020 TEN/294 Přínos informačních technologií pro udržitelnost TEN/296 Překážky ve způsobech dopravy TEN/297 Energetický mix v odvětví dopravy CCMI/045 Dopad evropských environmentálních předpisů na průmyslové změny INT/351 CARS 21 INT/349 Ekologické metody výroby SOC/237 Sociální soudržnost naplnit evropský sociální model ECO/196 Územní agenda REX Kulatý stůl EU-Čína, pracovní dokumenty o změně klimatu a udržitelném rozvoji REX Evropsko-středomořské partnerství; akční plán Evropské politiky sousedství s ohledem na vyvážený a udržitelný rozvoj REX Kulatý stůl EU-Indie; Obnovitelné zdroje energie Ing. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH BUSINESSEUROPE (Brusel, ) Dne se konalo v prostorách BUSINESSEUROPE řádné zasedání Výboru pro vnitřní trh. Na programu jednání byla informace z činnosti jednotlivých pracovních skupin Výboru pro volný pohyb služeb, finanční služby, zboží, telekomunikace, veřejné zakázky a zlepšení regulace. Jednání se zúčastnil pan Michel Servoz, zástupce Evropské komise z DG pro vnitřní trh a informoval členy výboru o postupu prací na závěrečné zprávě EK o stavu vnitřního trhu EU. Členové Výboru projednali balíček Evropské komise k volnému pohybu zboží, jehož cílem je revize nástrojů volného pohybu zboží v rámci EU harmonizace, standardizace, vzájemné uznávání, notifikace národních požadavků a fungování SOLVIT. Výměna zboží představuje 18 % HDP EU. Jen 4 % podniků jsou připraveny proti překážkám výměny zboží aktivně bojovat. Průzkumy ukazují, že největší překážkou jsou neuveřejněné veřejné zakázky a národní technické požadavky. Největším zdrojem překážek je národní úroveň a 50 % podniků nezná svá práva. Členové Výboru přijaly Společné prohlášení Enforcement in the Internal Market. Prohlášení je adresováno evropským institucím a jeho cílem je zdůraznit, že lepší vynucování pravidel je jednou z prioritních oblastí zlepšení fungování Vnitřního trhu EU do budoucna. Jde zejména o: Zajištění správné transpozice a administrativní implementace pravidel vnitřního trhu; Vystupňování úsilí a mobilizace zdrojů členských států k řádnému vynucování těchto pravidel; Zajištění zjednodušení administrativy a všech procedur; Lepší monitorování a podávání zpráv (včetně faktů a statistických údajů) ze strany členských států o sladění s pravidly vnitřního trhu; Zajištění efektivního a homogenního dohledu nad vnitřním trhem a účinné kontroly vnějších hranic; Zlepšení fungování principu vzájemného uznávání v neharmonizovaných oblastech; Vytvoření užšího partnerství a spolupráce mezi Komisí a členskými státy; Zlepšení spolupráce a vzájemné pomoci mezi členskými státy; Lepší přístup k unijním i národním nástrojům k prosazování a vynucování práv na vnitřním trhu (včetně SOLVIT); Zlepšení pozice vnitřního trhu EU v globálním kontextu. Dne pořádá BUSINESSEUROPE ve svých jednacích prostorách konferenci Enforcement in the Internal Market. Ing.Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU PRIORITY BUSINESSEUROPE PRO PORTUGALSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ Od července se v pro Evropu kritické době předsednictví Unie ujímá Portugalsko. BUSINESSEUROPE vnímá, že bude potřeba učinit důležité kroky, pokud jde o klíčové dokumenty a že současné hospodářské oživení je jedinečnou příležitostí k podpoře pozitivní dynamiky změn. Jaké jsou priority BUSINESSEUROPE pro dobu portugalského předsednictví? 1. Budoucnost Evropy 2. Hospodářská situace 3. Strategie růstu a zaměstnanosti (národní programy reforem, malé a střední podniky a podnikání, vnitřní trh, better regulation ) 4. Energetika, změna klimatu (změna klimatu a obchodování s emisemi, obnovitelné zdroje energií, jaderná energetika, energetické technologie, dokončení vnitřního trhu energiemi) 5. Evropská mezinárodní agenda (vnější energetická politika EU, vyjednávání na poli WTO v rámci DDA, vyjednávání o bilaterálním obchodě a investicích dohody o volném obchodu, transatlantické vztahy, summit EU-Čína (Peking, )) 6. Evropská sociální politika ( flexicurity, vzdělávání, směrnice o pracovní době, dočasné agenturní zaměstnávání). Mezinárodní organizace a EU 22 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

10 INFORMACE PREZENTACE OBCHOD Hledáte nové obchodní partnery? Chcete se orientovat v aktuální nabídce produktů a služeb? Zajímají Vás novinky z vybraných oborů? Nebo je Vaším cílem účinná prezentace Vaší společnosti? Nový česko-slovenský portál Aktuální zdroj obchodních informací z ČR, SR a Evropy Více než potencionálních partnerů z ČR a SR, 1,9 mil. z Evropy Prezentace společnosti v ČR, SR a Evropě Denně čerstvé obchodní příležitosti - nabídky, poptávky Komplexní marketingový nástroj pro práci s firemními informacemi HBI Česká republika s.r.o. Křižíkova 56/159, Praha 8, tel.: , fax: /2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 23

11 PROJEKTOVÉ AKTIVITY PROJEKT REALIZACE SYSTÉMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ V návaznosti na úspěšný loňský cyklus školení k Zákoníku práce připravilo SP ČR ve spolupráci s dalšími sociálními partnery projekt "Realizace systému rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů v ČR v oblasti sociálního dialogu a pracovního práva z pohledu zvyšování adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků". Předmětem projektu je: zdokonalování systému rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů v ČR, zabezpečování zvyšování vzdělanosti a informovanosti zaměstnanců v oblastech sociálního dialogu a pracovního práva z pohledu zvyšování adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků vytvořením a realizací příslušných vzdělávacích modulů a vytvoření materiálního a technického vybavení, zabezpečování cílů národního plánu reforem (Lisabonský proces), zvyšování kapacit a úlohy sociálních partnerů v ekonomické a sociální oblasti. Jednotlivými výstupy projektu bude vytvoření učebních manuálů (1), zpracování a vydání informačních brožur (2) a realizace cyklu seminářů na danou tématiku (3). (ad.1) Manuály budou zaměřeny na: Pracovní právo a realita pro zaměstnance Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Sociální dialog v praxi zaměstnavatelů a zaměstnanců. (ad.2) Informační brožury ponesou názvy: Průvodce rámcovými dohodami evropských sociálních partnerů Přechod na společnou měnu - sbližování živ. úrovně a konkurenceschopnosti s vyspělými sáty EU Vyhodnocení dopadů nové pracovněprávní úpravy v praxi Nová pracovněprávní úprava a daňová politika. Seminář k vybraným okruhům problémů zákoníku práce a dalším pracovně právním úpravám. Základní zaměření těchto dvou typů seminářů a jejich obsahová náplň má za cíl poskytnout vedoucím zaměstnancům v obecné rovině informace o zákoníku práce a dalších souvisejících právních úpravách, včetně informací o problematice sociálního dialogu a zaměstnancům personálních útvarů podrobnější informace k vybraným problémům zákoníku práce a dalších pracovněprávních úprav. Obsah seminářů vychází především z dosavadních poznatků aplikační praxe a požadavků zaměstnavatelů. Účastníci vzdělávacích seminářů budou seznámeni nejen s příslušnou pracovněprávní úpravou, ale budou informováni též o jejich dalších dopadech. Na vzdělávacích seminářích budou uváděny příklady z praxe, včetně jejich řešení. Celkový počet padesáti vzdělávacích seminářů za SP ČR bude realizován v době od 5. září 2007 do 7. prosince 2007, v rozsahu cca 6 hodin a budou pro zaměstnavatele bezplatné. Pokud máte zájem o účast na uvedených modulech, kontaktujte projektového manažera Mgr. Annu Chvojkovou, Projektový tým Svazu průmyslu a dopravy ČR posílila od letošního roku. Anna Chvojková (26) se již podílela na vzdělávacích projektech MŽP ČR a Středočeského kraje. Je absolventkou magisterského studia sociální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pokračuje v postgraduálním studiu téhož oboru. (ad.3) SP ČR v rámci projektu vytvoří pro zaměstnavatele nové dva moduly seminářů: Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu, 24 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

12 Otevřená cesta k evropským fondům Jan Havránek ředitel společnosti Raven EU Advisory České spořitelny, a.s. Stále rostoucí příliv financí z fondů Evropské unie vyžaduje mít na své straně partnera s evropským dosahem, zkušenostmi a prestiží, který je schopen vytvořit nejlepší předpoklady k úspěšné realizaci Vašeho projektu. Raven EU Advisory České spořitelny disponuje silným mezinárodním zázemím Erste Bank Group, nejrychleji rostoucí finanční skupiny evropského bankovního trhu, a zároveň dokáže nabídnout rozsáhlé zkušenosti v oblasti získávání financí z evropských fondů pro české podniky. Jak mohou české podniky a firmy úspěšně dosáhnout na fondy z Evropské unie, bylo hlavním tématem rozhovoru pro Svaz průmyslu a dopravy ČR s generálním ředitelem Raven EU Advisory České spořitelny Janem Havránkem. Česká spořitelna koupila společnost RAVEN Consulting, a.s. Co je hlavním cílem a předmětem podnikání její nové dceřiné společnosti Raven EU Advisory České spořitelny, která vznikla akvizicí? Jaká je její přidaná hodnota na současném trhu? Co nabídne firemním zákazníkům? Cílem akvizice bylo mimo jiné poskytnout našim klientům komplexní poradenské služby při realizaci jejich investičních a rozvojových záměrů. Tato společnost si za dobu své 7leté existence vydobyla významnou pozici v oblasti dotačního poradenství a s více než 1000 připravenými projekty zaujímá dominantní postavení v tomto sektoru. Hlavní přidanou hodnotou pro naše klienty bude zejména komplexní a profesionální přístup, postavený na unikátních zkušenostech. Česká spořitelna je součástí silné evropské bankovní skupiny Erste Bank Group a vždy podporovala proevropské aktivity, ať už ve spolupráci s neziskovými organizacemi (např. sdružení ANO pro Evropu), anebo na bázi obchodní. Vzhledem k evropským fondům a jejich čerpání se odborná veřejnost staví k otázce úspěšnosti ČR při jejich získávání na jedné straně buď velmi optimisticky, nebo naopak velmi skepticky. Myslíte, že bude ČR úspěšná? A jak k tomuto úspěchu může přispět nová dceřiná společnost Raven EU Advisory České spořitelny? I v minulém období byli někteří představitelé mnohdy kritičtí a pesimističtí. Opak se zatím vždy ukázal pravdou. Osobně se domnívám, že pokud Česká republika překlene jisté administrativní a politické limity, bude v čerpání dotací z fondů EU velmi úspěšná. Naše společnost se významně podílí a bude se dále podílet na kultivaci poradenského prostředí, snaží se zdarma šířit veškeré relevantní informace o EU fondech na a dále působí aktivně při obecné podpoře absorpční kapacity trhu. Neméně důležitá je i ambice společnosti zvýšit svůj podíl na trhu (zhruba 7 %) do 3 let na hranici 15 %, čímž se bude významně podílet na efektivitě čerpání dotací jako celku. Odkdy se mohou na novou Raven EU Advisory České spořitelny obracet zájemci o spolupráci? Které segmenty zákazníků jsou cílovou skupinou? Jaké konkrétní produkty nabídne nová dceřiná společnost zákazníkům? V současné době probíhá procesní integrace společnosti do Finanční skupiny České spořitelny, nicméně již v tuto chvíli plně obsluhuje klienty České spořitelny. Jen pro informaci uvádím, že mezi pravidelné zákazníky patří již více než 750 subjektů. Hlavní cílové segmenty jsou následující: soukromý sektor, a to jak malé a střední podniky, tak velké korporace, dále veřejný sektor včetně neziskových a příspěvkových organizací a v neposlední řadě sektor zemědělství a potravinářství. Snahou je poskytovat naprosto komplexní služby od konzultací, přes identifikaci vhodných projektů, kompletní přípravu projektové dokumentace, administraci výběrových řízení až po následný monitoring všech projektů s cílem snížit riziko odebrání či krácení dotace. Pro stát bude společnost zajišťovat poradenství v oblastech posílení administrativní a absorpční kapacity. Ve kterém zákaznickém segmentu vidíte celkově největší potenciál pro vaši společnost a proč? Bude se vaše společnost více zaměřovat na korporátní zákazníky nebo na komunální či veřejné financování? Vedle veřejného sektoru (měst a obcí) má také řada českých podniků velký potenciál se úspěšně ucházet o čerpání finančních prostředků, ať již z domácích fondů, anebo fondů EU. Právě v této oblasti vidíme naši významnou úlohu. Dokážeme totiž českým firmám, členům Svazu průmyslu a dopravy ČR, nabídnout rozsáhlé know-how, jak dosáhnout na volné finanční prostředky, které jsou ve fondech pro český podnikatelský sektor alokovány, ale doposud stále málo čerpány. Umíme cestu k těmto fondům skutečně otevřít. 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR

13 Rozhovor s Manažerkou roku 2006 DOTACE DEFORMUJÍ TRH A DĚLAJÍ ZE ZEMĚDĚLCŮ ÚŘEDNÍKY Ředitelka a prokuristka společnosti CHOVSERVIS Petra Škopová je vizionářka a také vynikající organizátor a stratég. Řídí firmu, která se pod jejím vedením dostala na špičkovou evropskou úroveň, angažuje se v politice. Letos v dubnu získala prestižní titul Manažerka roku Kolik rozhovorů jste poskytla od vyhlášení výsledků soutěže? Musím říci, že mě překvapila medializace vítězů, alespoň pokud soudím podle sebe. Již v den vyhlášení to bylo alespoň 10 rozhovorů včetně dvou vstupů do ČT 24, dále jsem byla v pořadu Sama doma a poskytla více jak 12 velkých rozhovorů pro noviny, časopisy a weby. Věřím, že tato propagace pomůže jak propagaci naší firmy tak i ke zvýšení sebevědomí žen, které se snaží dostat do řídících pozic. Víte, kdo Vás nominoval do soutěže? Zemědělský svaz, který je také spolupořadatelem této soutěže a garantem za sektor zemědělství a potravinářství. Proč se podle vás objevilo v soutěži tak málo žen finalistek? Poměr žen ve finále 10:62 přesně odpovídá poměru žen v řídících funkcích, takže mě příliš nepřekvapil, nicméně ani nepotěšil. Je škoda, že je tak málo žen ve vyšších funkcích, protože by mohly být přínosem pro rozvoj podnikání. Všimněte si, že mnoho úspěšných zahraničních firem má v nejvyšším vedení ženy a jsou velmi úspěšné. Sama si dodnes pamatuji, jak dlouho jsem musela překonávat počáteční nedůvěru některých členů představenstva a to jsem do ředitelské židle nastupovala jako krizový manažer. Jaká rozhodnutí, byla pro Vaši profesní kariéru klíčová? Ve své práci musím dělat denně mnoho rozhodnutí a tak trochu věřím v osud. Mezi klíčová patří určitě to, které jsem udělala v roce 1993, když jsem nastupovala do firmy CHOVSERVIS. Byla jsem přijata na pozici samostatného šlechtitele, ale během několikatýdenní praxe se situace změnila a bylo mi nabídnuto místo vedoucí okresního střediska s cca 20 lidmi. Mě bylo 25 let a s řízením lidí jsem příliš praxe neměla. Nabídku jsem přijala a přes počáteční problémy jsem funkci zastávala více než 6 let. Zmínila jste osud. Jak zasáhl do Vašeho života? Věřím, že v životě je vše zlé pro něco dobré. Když mi bylo 8 let, zemřela mi matka a musela jsem se velmi brzy začít starat o sebe a pomáhat otci s domácností. Tenkrát to bylo samozřejmě velmi těžké, ale byla to velká škola života, která mě naučila samostatně se rozhodovat a řešit vznikající situace. Mou další kariéru zřejmě silně ovlivnil také odjezd do Austrálie. Hned po státnicích jsem se tam vydala na šestiměsíční praxi na mléčné farmě. Pobyt se postupně protáhl na 2 roky a objela jsem celý svět. Práce na farmách v Austrálii, na Novém Zélandu a v USA mi dala velmi mnoho a pomohla mi vybudovat si zdravé sebevědomí. Co Vám dalo studium MBA? Protože jsem vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Praze měla jsem podstatně více teoretických znalostí z odborné problematiky než z managementu. Po 10 letech praxe v řídících funkcích jsem postrádala některé teoretické znalosti a také si myslím, že každý by se měl průběžně vzdělávat a udržovat si vysokou úroveň znalostí. K tomu je škola MBA více než vhodná. Protože zatímco v mládí jsme získávali mnoho odpovědí na otázky, o kterých jsme nevěděli, že vůbec existují, po pár letech praxe už máme velmi konkrétní dotazy a odpovědi můžeme ihned využít. Kromě získaných vědomostí jsem si osvěžila znalost angličtiny, doplnila slovní zásobu a posílila sebevědomí, že jsem i při starostech o rodinu a zátěži v zaměstnání schopná vystudovat tříletou školu. Co považujete ve své řídící práci za nejdůležitější? Jednou z nejdůležitějších funkcí top managementu je sledování trendů a příprava firmy na budoucnost v horizontu 3-5 let. Ne každý z akcionářů vždy rozumí postupným krokům, které směřují k budoucím cílům. O to důležitější je komunikace a informovanost všech zúčastněných od majitelů a zaměstnanců až po naše zákazníky. V současném velmi turbulentním prostředí je důležitá týmová práce a přenos kompetencí na nižší řídící úrovně. Cílem je přesunout rozhodovací kompetence na lidi, kteří jednají se zákazníky. S tím souvisí systematické vzdělávání lidí na všech úrovních, zlepšování jejich odborných i sociologických kvalit (v prodejním marketingu, řízení lidí atd.). Co preferujete při práci s lidmi? Považuji ji za velmi důležitou. Věřím, že pokud člověk, dělá to, co ho baví, tak pracuje dobře a podává výborné výsledky. Proto je mnohdy efektivnější přizpůsobit pracovní náplň konkrétnímu zaměstnanci, než opačně. 26 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

14 CHOVSERVIS bude mít vzdělávací středisko. Jak souvisí se jménem hraběte Harracha? Vlastníme nádherný statek, který mu kdysi patřil. Jde o bývalou hříbárnu se třiceti hektary luk, jež byly součástí panství v Hrádku u Nechanic. To místo je plné klidu a pozitivní energie. Na statku jsme měli inseminační stanici, jenže zemědělství je dlouhodobě v útlumu a proto jsme začali hledat jiné možnosti využití objektu. Výstavbu relaxačního a školícího střediska považujeme za perspektivní možnost, příležitost vytvořit zajímavý projekt a nová pracovní místa. Středisko by mohlo poskytovat velmi netradiční aktivity související s naší současnou činností plemenářství a potravinářství. Podrobnosti bych si však nechala jako překvapení,až bude projekt realizován. CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT Průmysl často kritizuje Brusel za přerozdělování a ochranářskou politiku. Jaká je z Vašeho pohledu zemědělská politika EU? Zemědělství patří k nejvíce regulovaným odvětvím a dotace jsou opravdu masivní. Většina zemědělců by ale spíše uvítala dobré podnikatelské prostředí a možnost obchodovat za reálné ceny. Dotace velmi deformují tento trh a dělají ze zemědělců úředníky. Možná je nyní příjemné dostat dotace za to, že nevyrábíme, ale do budoucna bude muset EU tento přístup přehodnotit a zvýšit tak konkurenceschopnost evropského zemědělství ve srovnání s USA a hlavně s Asií, která pomalu začíná expandovat i do oblasti výroby potravin. Budujete vlastní značku TORO BEEF, 12 výrobků vaší firmy získalo národní značku Klasa. Proč, když obchodní řetězce žádají hlavně levné zboží? Dlouhodobě se soustředíme více na kvalitu než na cenu a po překonání těžkých začátků, kdy jsme se učili, jak vyrábět párky a uzené, jsme se dostali na velmi vysokou úroveň kvality výrobků bez různých náhražek a plnidel. Před pár lety zákazníky nezajímal původ produktu a téměř jediný kritériem byla cena. V poslední době se tento trend mění a začíná růst skupina zákazníků, kteří umí ocenit kvalitu a původ výrobků a jsou ochotni za toto připlatit. Je těžké přesvědčit zákazníky o kvalitě českých potravin? Naše firma je ve vlastnictví zemědělské prvovýroby a proto je naším cílem také podpora prodeje českých potravin. Jsou velmi kvalitní a čerstvé v porovnání z dovozy z někdy velmi vzdálených zemí. Také bychom mohli jako zákazníci projevovat více národní hrdosti na produkty vlastní země tak, jak to závidíme Francii nebo třeba Americe. Myslím, že do budoucna poroste poptávka po českých potravinách s garancí kvality. My jsme představili např. značku TORO BEEF, což je kvalitní vyzrálé hovězí maso. Málokterý zákazník ví, že dobré hovězí maso musí být více jak 10 dní zralé ve Francii to říká přímo norma. U nás podobná norma není a tak je na trhu i maso den po porážce. Takové maso přitom není vhodné pro kulinářskou úpravu, protože v něm probíhají enzymatické procesy, které způsobují jeho tuhost. Po pár dnech maso zkřehne a je výborné pro jakoukoliv kuchyňskou úpravu. Věříme, že lépe informovaní spotřebitelé budou preferovat domácí výrobky i proto, že s nimi mohou podpořit místní producenty, kteří udržují naší krajinu, spoluvytvářejí zaměstnanecké příležitosti a přispívají k růstu HDP. Máte dvě malé děti, náročné zaměstnání. Kde berete čas na politiku? Energii mám v genech takže mi dělá větší problém být v nečinnosti, než zvládnout více věcí najednou. O aktivní politiku jsem se začala zajímat po návratu z USA, kde je téměř povinností každého aktivnějšího člověka mít politický názor a aktivně pro něj pracovat. Nejdříve jsem zakotvila v ODA a před pár lety jsem vstoupila do ODS. Dnes jsem členkou krajského zastupitelstva a už druhé volební období také předsedkyní výboru pro životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Tato práce mě někdy i těší, protože se ve výboru sešla skupina konstruktivních odborníků a myslím, že se nám řada věcí podařila. Někdy mě mrzí, že profesionální politici ztrácí pojem o reálném životě a že zákony tvoří spíše lobistické skupiny než odborníci s praxí. Je to škoda, protože většina zákonů pak neodpovídá praxi a po krátkém čase se musí novelizovat, aby byly vůbec použitelné. Která z těch vedlejších funkcí je pro vás nejzajímavější Kromě všeho uvedeného jsem také předsedkyní dozorčí rady ZOO Dvůr Králové. Toto je velmi zajímavá funkce, která umožňuje poznat život v tak zajímavé organizaci jako je ZOO. Málokdo má asi možnost pohladit si třeba tygra usurijského tedy tak do věku 3 měsíců, pak už je to opravdu o život. Takže z funkcí je tato asi nejzajímavější, ale pokud bych měla hodnotit celkově, tak si nejvíc s rodinou užíváme cestování po České republice i do zahraničí. Zatím nás nejvíce zaujala Tasmánie, kde je stále téměř panenská příroda a moc fajn lidé. Jak konkrétně české producenty podporujete? Pro podporu spotřeby českých potravin pořádáme spolu s Královéhradeckým krajem Krajské dožínky, které mají návštěvnost kolem 30 tisíc lidí a patří mezi největší akce tohoto druhu v zemi. Dále jsem stála u zrodu soutěže Potravinář roku královéhradeckého kraje, která má za cíl zviditelnit krajské producenty potravin. Letos plánujeme otevření prodejny regionálních potravin přímo v centru Hradce Králové. Je mnoho věcí, které se dají dělat pro podporu českého podnikání a ani nemusí stát mnoho peněz. Každý z nás každý den rozhoduje, zda si koupí český produkt nebo podpoří zahraniční podnikatele. Pak se ale nesmí divit, proč nemáme v ČR třeba lepší silnice. I ty totiž závisí na příjmech státního rozpočtu. Ing. PETRA ŠKOPOVÁ, MBA, Nastoupila do společnosti CHOVSERVIS před 14 lety - po ukončení školy a dvouleté stáži na farmách v Austrálii, Novém Zélandu a v USA. Začínala jako vedoucí plemenářského střediska, ředitelkou firmy je od roku V letech 2002 až 2004 absolvovala studium MBA na brněnské International Business School. Je členkou zastupitelstva Hradce Králové, kde předsedá výboru pro zemědělství a životní prostředí, je místopředsedkyní Agrární komory, předsedkyní dozorčí rady ZOO Dvůr Králové, členkou školských rad zemědělských škol a obchodní akademie. Je vdaná a má dvě malé děti (8 a 2 roky). 6/2007 Svaz průmyslu a dopravy ČR 27

15 INFOSERVIS PROJEKT FP7 VYUŽITÍ BIOPALIV V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ Od února letošního roku působí v Praze firma Zabala CZ, s.r.o., dceřiná společnost španělské konzultační a poradenské firmy Asesoría Industrial Zabala, S.A. (AIZabala). AIZabala se dvacet let specializuje na poradenství v oblasti získávání veřejné finanční podpory pro výzkumné a inovační projekty ve firmách i ve veřejném a neziskovém sektoru. Pro soukromý sektor zajišťuje AIZabala to, čemu se dnes říká dotační audit, a to hlavně v oblasti výzkumu, technologického vývoje a inovací. Firma sama koordinuje několik evropských projektů a zajišťuje například i administraci Evropské technologické platformy Smartgrids zaměřené na moderní systémy distribuce elektrické energie. Zabala CZ, s.r.o. nabízí podnikatelům a institucím v ČR tyto služby: Analýza investičních, rozvojových a inovačních záměrů společnosti Vyhledání vhodného dotačního zdroje pro financování (Strukturální fondy Operační programy Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Životní prostředí a jednotlivá opatření a výzvy těchto OP; evropský 7. Rámcový program pro výzkum a vývoj, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, INTERREG atd.) Příprava projektu / žádosti o podporu včetně zpracování příslušných příloh Konzultace projektu s institucí zodpovídající za příslušný fond Předložení projektu / žádosti a sledování jejího vyřízení včetně příslušných doplňků a úprav Zajištění administrativních úkonů spojených s řízením projektu v průběhu jeho realizace i po ukončení Vyhledání partnerů pro evropské výzkumné a inovační projekty Vyhledání španělských partnerů pro transfer technologií i pro obchodní aktivity Kontakt: Ivo Šanc, jednatel Zabala CZ, s.r.o. Křenova 438/1, Praha 6 Tel.: , ŠPANĚLSKÁ FIRMA HLEDÁ DODAVATELE NÁBYTKU, DŘEVĚNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN, DŘEVĚNÝCH ZAHRADNÍCH DOMKŮ Španělský distributor nábytku, dřevěných podlahových krytin, dřevěných zahradních domků a podobného sortimentu hledá dodavatele v ČR. Firma sídlí poblíž Barcelony. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte manažera nákupu pana Daniela Borao: Daniel Borao Soler Purchasing Manager Dep. Compres/Purchasing Section MN - JéWé S.A. Pol. Indal. Pla. del Camí Avda. de la Industria CASTELLGALÍ- España Telefon: Mobil: Telefax: LIBANON Libanonská firma poptává Book ribbon Fouad Baayno Bookbindery Haret Hreik, Bir el Abed Beirut Libanon Tel: Fax: Contect person: Ms. Reem Wahoud 28 Svaz průmyslu a dopravy ČR 6/2007

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat Udržitelné dopravní plánování v městech ČR Zbyněk Sperat Plány udržitelné mobility, Praha, 20.9.2013 Obsah vize 25 udržitelná doprava v národních dokumentech projekt QUEST projekty související s udržitelnou

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 AKTUALITY - URBACTu Nástroj pro participativní tvorbu politik Výstupu projektu OPENCities Místní podpůrné skupiny URBACT nástroj pro participativní tvorbu politik Místní podpůrné

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Jak uskutečnit své plány

Jak uskutečnit své plány Jak uskutečnit své plány Vypravte se s námi za penězi PARTNER VE SVĚTĚ DOTACÍ Nenechte si ujít příležitost získat dostupný kapitál. Granty, zvýhodněné úvěry a další nástroje Vám otevřou nové perspektivy

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více