Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje"

Transkript

1 Ročník Roãník č. ã.7 8/2013 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem / cílená výtisků distribuce / / Témata měsíce: Automobilový PrÛmysl v âr průmysl / Doprava / Letecký a logistika průmysl / Leasing Optimalizace, a fleet management efektivita Silná i za krize Vlastníky zvolené modely podnikání trpí v současné době krizí nestability ve smyslu ekonomickém, sociálním i environmentálním, zatímco družstevní model mnohokrát prokázal, že je i v době krize pružný. Finanční krize byla jasným příkladem rizik plynoucích z toho, kdy je v podnikání upřednostněna honba za krátkodobým ziskem před dlouhodobou životaschopností. Globální krize pramení z podnikatelského modelu, který klade zisk před potřeby lidí; usiluje o privatizaci výhod a zespolečenštění ztrát. Existuje řada důkazů, že k větší stabilizaci finančního sektoru jako celku přispívá diverzifikace podnikatelských modelů. Jednou z perspektivních forem jsou družstva, která dávají do popředí potřeby lidí, odpovídají na současnou krizi nestability a nabízejí odlišnou formu sdílení hodnot. Družstevní model se nestal obětí návnad, které kapitalismus nabízí už dvacet let a v nichž je finanční výkonnost stěžejním indikátorem dobrého podniku. Družstvo naopak představuje kolektivní úsilí o trvalé hledání optimalizace výsledků pro všechny podílníky, a nikoliv aby usilovalo o maximalizaci zisku jenom pro některé z nich. Znamená to, že zatímco se situace stává obtížnější, musejí všichni pracovníci družstva společně usilovat o to, aby dobře bylo všem, a nikoliv jen několika málo lidem stojícím v čele organizace. Praktiky ve finančním sektoru v konečném důsledku vedly k uzavření řady velkých bank. Tyto instituce, považované za důvěryhodné a bezpečné pro investory a vložené prostředky, se často ukázaly jako slabé a špatně řízené. Finanční družstva si naopak velmi často dokázala vést mnohem lépe. Družstevní záložny, spořitelny a banky v tomto období zaznamenaly růst, jejich půjčky, zejména malým a středním podnikům, zůstaly stabilní a v různých regionech nepřímo pomáhaly k zaměstnanosti. Je to výsledek propojení vlastnických vztahů členů, jejich kontroly a systému rozdělování zisků, což je podstatou jejich pružnosti a konkurenční výhodou. Finanční družstva dnes představují významnou část světového bankovního trhu. Vůči rizikům byla vždy méně náchylná než komerční banky, zejména proto, že jejich manažeři nedostávali podíl ze zisku. Další výhodou družstev je jejich sociální dimenze. Zatímco ekonomika v poklesu tlačí vlády k omezování sociálních výdajů, družstva prokazují nesrovnatelnou vitalitu, přispívají k sociálnímu kapitálu, a odlišují se tak od podniků vlastněných akcionáři. Mohla by rovněž sehrát prvořadou roli v nabídce zdravotnických služeb, které by tak nebyla zprivatizovány, ani zestátněny a postihovány rozpočtovými škrty. Z poselství Mezinárodního družstevního svazu k 91. mezinárodnímu dni družstev MDS. (pod) O rodinné firmě Z Výzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR na téma Rodinné firmy vyplynulo několik základních zjištění: Navzdory nepříznivému ekonomickému klimatu ve společnosti v příštích třech letech většina rodinných firem očekává udržení či mírný vzestup tržeb. Mírný pokles jen 14 % oslovených. Velká většina (81 %) rodinných firem vnímá rodinnost svého podnikání jako výhodu. Rodinné firmy jsou lépe vnímány jak v očích zákazníků, tak obchodních partnerů. Mezi nejvýraznější výhody rodinných společností patří jejich velká flexibilita, stabilita a etika v podnikání. Přestože firmy považují svůj rodinný charakter za výhodu, dílčím problémem může být potenciální negativní vliv na rodinné vztahy. Nejčastějšími cíli pro budoucnost je zlepšení efektivity a nábor, udržení kvalitních zaměstnanců. Většina rodinných firem také plánuje předat společnost v rámci rodiny. (am) 2 Ekologické Oskary. Nominace v soutěži E.ON Energy Award ČR 2013 získaly originální projekty. 3 D1 chybí severní alternativa. Rozhovor s předsedou SSL Martinem Drábkem. 4 Investice do renovací budov mohou ČR pomoci z krize. 7 Souboj pohlaví. Financují bydlení partnerů u nás víc muži, nebo ženy? 8 Desatero zaměstnavatele. Víte, jak spolehlivě ochránit citlivé firemní informace a data? 9 Kia Optima Hybrid průkopník z Koreje. 11 Rovnováha těla a mysli. 22 Na plný plyn! 27 Projekt Digitální Česko 2.0 pomůže rozvoji moderních ICT a služeb. 30 MBA přidaná hodnota. Co požaduje Svaz průmyslu a dopravy ČR od politiků? Stabilní vládu Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. Po minulém období neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje Svaz průmyslu a dopravy ČR, o tom jsme hovořili s jeho prezidentem Ing. Jaroslavem Hanákem. Pane prezidente, česká ekonomika je už šest čtvrtletí v recesi avletošním roce ji podle aktualizované prognózy MMF čeká pokles HDP o 0,4 %. Co je hlavní příčinou této situace? Bylo až s podivem, jak se naše ekonomika dokázala vypořádat s nepříznivými dopady let 2008 a Hrdě jsme hlásali výsledky evropského zjišťování, že naše průmyslové firmy to zvládly podobně jako německé, rakouské a dánské. Jenže dlouhodobost recese ne všichni unesli. K tomu se místo prorůstových vládních opatření, která jsme požadovali, přidalo přílišné škrcení vládních výdajů. Podvázalo to spotřebu domácností a zhoršilo situaci v řadě odvětví. Samozřejmě, že se na stavu ekonomiky podepsala slabá zahraniční poptávka. Ovšem při pohledu na sousední země s výraznějším růstem HDP než u nás je zřejmé, že část problémů byla způsobena nesprávnými rozhodnutími. A co podnikatelské prostředí? Neřekl bych, že příliš prospívá rozvoji firem. Z jejich pohledu, což potvrzují naše šetření, se za poslední roky změnilo k lepšímu jen málo. Legislativa je nadále nepřehledná, vymáhatelnost práva slabá, stále nedostatečná je podpora potírání korupce, státní instituce se nezměnily. Nechci říci, že vše se v poslední době dělalo špatně; díky recesi si mnozí politici uvědomili dramatičnost situace. Jen výsledky nebyly takové, jaké jsme si představovali. Jednotný tah na bránu nahradily politické šarvátky se všemi souvisejícími důsledky až do rozpuštění poslanecké sněmovny. Jaké možnosti a předpoklady pozitivních změn do budoucna vidíte? Další naše průzkumy mezi členskými firmami jasně ukázaly, že sílí volání po změně hospodářské politiky státu. Správně dělaná politika určuje přece to, jak kvalitní bude podnikatelské prostředí. Chybí nám vize, kam má náš průmysl a celá ekonomika směřovat. Jen různých vládních a ministerských strategií je podle našich informací nějakých 133, z nichž některé jdou obsahově proti sobě. Pokud chceme pozitivní obrat, měla by nová vláda začít se zpracováním reálné vize s jasnými termíny a zodpovědností. V žádném případě by to neměl být další dokument do šuplíku. A pak je tu řada rozběhnutých věcí v oblasti legislativy, které by se měly dotáhnout. Minulá vláda rezignovala po známém skandálu. Čím podle vás k současnému neutěšenému stavu ekonomiky přispěla, a naopak na co z její činnosti by mohl nebo měl následující kabinet navázat? Potíž vlády Petra Nečase byla v tom, že řadu dobrých věcí chtěla prosadit, ale kvůli vnitřnímu napětí je v řadě případů nedokázala dotáhnout. Jednalo se příliš dlouho, rozvláčným tempem a s malým efektem a její nasazení neodpovídalo často urgentnosti a naléhavosti situace. Recepty dostala na stůl, byly připraveny a projednány, a to ivrámci tripartity. Byly předjednány prostředky na dopravní infrastrukturu. Dojednalo se rozběhnutí programu Nová Zelená úsporám, s tím souvisí zateplování Panel 2013 plus. Za klíčové opatření považuji daňové odpisy pro firmy, které podporují technické vzdělávání. Rok a půl jsme na tom pracovali s ministrem Martinem Kubou a poslanecká sněmovna změnu počátkem srpna odhlasovala. Prosadili jsme pilotní projekt spolupráce škol a firem POSPOLU (víc o něm na str. 6 tohoto vydání pozn. red.) a řadu dalších věcí. Napříč politickým spektrem jsme projednávali vysoké ceny elektřiny kvůli dopadům obnovitelných zdrojů energie; zastropování cen přijala až vláda Jiřího Rusnoka. Jeho vláda v řadě oblastí navázala na předchozí snahy, programové rozdíly nejsou až tak velké. Počátkem t. r. jste označil za hlavní viníky krize státní instituce, které nás proškrtaly k bídě, a přitom jimi unikají desítky miliard v důsledku nehospodárnosti a korupce. Trváte stále na tomto hodnocení a lze s tím urychleně něco udělat? Mezi naše priority, o nichž budeme hovořit s vedením politických stran před nadcházejícími volbami, patří požadavek na provedení auditu výdajových položek státu a provedení auditu majetku. Chceme, aby rozpočet byl tak zvaně rozklikávací a byly jasně vidět finanční toky. Chceme, aby rozpočtové priority byly vázány na celkovou hospodářskou politiku. Tím chci říci, že nejsme spokojeni s hospodařením státu, přestože se objevily některé snahy k nápravě. Podívejte se, kolik miliard se nevyčerpalo z prostředků Evropské unie. To je neuvěřitelný šlendrián konkrétních osob a současně ve fungování státu založená systémová chyba. Největší korupce je spojována se státními (veřejnými) zakázkami. Na to ale musejí být dvě strany zadávající politici a úředníci, a soutěžící firmy. Mají v tomto smyslu vaši členové čisté svědomí? Podle našich zjištění je korupce nejrozšířenější mezi politiky a úředníky státní a veřejné správy, policií, zdravotníky a teprve potom v byznysu. Pravda, nevidím do každého podnikání našich členů. Ovšem v průmyslu je méně korupce, než kdekoliv jinde. Je to dáno jeho specifiky, poměrně vysokým podílem zahraničních vlastníků ze zemí, kde se korupce úspěšně potírá. Máme etický kodex, který by měl naplňovat každý člen. Samozřejmě se snažíme, aby také legislativa dokázala korupci minimalizovat. V posledních letech jsme však spíš řešili to, že například zákon o veřejných zakázkách je pod vlajkou boje proti korupci natolik striktní, že to podvazovalo podnikání. Nakonec problém uznali i sami politici. Dokončení na str. 5

2 2 /ã e r v e n e c s r p e n / Aktuality Ekologické Oskary Nominace v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2013 letos získaly originální projekty Telegraficky Pokřtili publikaci Publikaci Kdo tu hájí podnikání, aneb 80 otázek a odpovědí o Svazu průmyslu a dopravy ČR pokřtil v pražském minipivovaru U tří růží předseda vlády Jiří Rusnok s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Hanákem a akademickým malířem Jiřím Bernardem. Čtivá knížka o průmyslu u nás je založena na popisu krátkých situací a příbězích firem. Opírá se o dotazníková šetření a statistiky a přibližuje pohled občanů na tuzemský průmysl. Á propos, tři čtvrtiny z nich jsou na něj hrdé a absolutní většina je názoru, že právě on stabilizuje naši ekonomiku. Útlá publikace přibližuje snahy a aktivity největšího zaměstnavatelského svazu v ČR vůči politikům, zejména v rámci tripartity a při lobování doma i v Bruselu. (m) Vydává: PROFIL Brno, s. r. o. Redakce a administrace: Rosická 1, Brno tel./fax: Redakce: Petr Ihm (šéfredaktor) Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora) Obchodní oddělení: Vlasta Piskačová Tomáš Kovalčík Markéta Machanová Alena Migdalová Redakční rada listu Podnikatel: Ing. Petr Dolina, Svaz českých a moravských výrobních družstev Ing. Petr Ihm Ing. Jiří Kyncl (předseda), Sdružení automobilového průmyslu PhDr. Milan Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Robert Toman, Kompass Czech Republic s.r.o. Ing. Pavel Tunkl, Svaz dovozců automobilů Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Typografická koncepce: Vítězslav Švalbach Grafická úprava: Martin Kudláček Tisk: CTP tisk, spol. s r. o. Heršpická 6, Brno Mezinárodní porota E.ON Energy Globe Award ČR 2013, známé jako soutěž o ekologické Oskary, vybrala letos z 217 přihlášených projektů po 3 nejzajímavějších projekty v kategoriích Obec, Kutil, Firma a Mládež. Nominovaní budou v říjnu t. r. usilovat o celkové vítězství cenu v hodnotě 300 tis. korun a právo reprezentovat Českou republiku ve světovém finále Energy Globe Award, která představuje nejvýznamnější světové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí. Hlavním posláním soutěže je národní i mezinárodní zviditelnění úspěšných ekologicky zaměřených projektů, a zároveň podpora vědomí všech lidí na naší planetě, že mohou a musejí něco udělat pro kvalitní životní prostředí. Kdo se bude ucházet o hlavní ceny V kategorii Firma (projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitel ných zdrojů, o které se zasloužila firma, organi zace či sdružení) byli nominováni: Optimalizace energetických a materiálových toků mezi BPS a zemědělskou prvovýrobou/renergie s.r.o. (Suchohrdly u Miroslavi) Snížení energetické náročnosti Hotelu-vinařství Galant/Ing. Jiří Marian (Mikulov) Vozový park na CNG/ČSAD Česká Lípa, a.s. (Praha) Hospodářská komora České republiky vyvíjela už od roku 2004 trvalý tlak nejen na evropské komisaře, ale i na domácí poslance, aby co nejdříve vyřešili problém opožděných plateb za zboží a služby. Její dlouholetá iniciativa se nakonec setkala s úspěchem. Koncem června 2013 byla totiž ve sbírce zákonů zveřejněna novela obchodního zákoníku č. 179/2013, která s účinností od 1. července implementuje do českého právního řádu směrnici EU o opožděných platbách. Přijatá novela by měla významně pomoci podnikatelům, kteří byli dosud vystaveni dlouhému Konečně růst? Vyhlašování nominovaných projektů v prostorách Poslanecké sněmovny PČR. V kategorii Obec (projekty a opatření z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se zasloužila obec) nominaci získali: ESO Kněžice První energeticky nezávislá obec Kněžice ve výrobě tepla a elektrické energie/obec Kněžice Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd/Obec Dolní Újezd Záchrana gotického hradu Soběslav/Město Soběslav V kategorii Mládež (projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které podporují ekologické myšlení mladých a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží či školami) byli nominováni: Energis 24/Mgr. Radovan Šejvl (Bučovice) Šetřílkovi aneb Hravě šetřím svou kapsu i přírodu/cemc (Praha) Výskyt oxidu uhličitého ve škole/střední škola obchodu a služeb Jihlava V kategorii Kutil (všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti) nominaci získali: Energeticky aktivní dům Plzeň Bolevec/Ing. Jan Řežáb Solární slunečník/jiří Pešek (Praha) Vlastní dům architekta s ateliérem/ing. arch. Martina Příkazská (Brno) Dlouholeté úsilí HK ČR o řešení problému se vyplatilo Stop opožděným platbám čekání na splatnost zasloužené odměny za řádně poskytnuté zboží či služby. Mnohé z těchto firem se v důsledku toho dostaly do druhotné platební neschopnosti a nezřídka končily v insolvenci. Je pozitivní vidět, že naše úsilí nevyšlo do ztracena a že se nám podařilo v této věci podnikatelům reálně pomoci, řekl Petr Kužel, prezident HK ČR. Boj o vyřešení problematické situace malých a středních podniků v České republice i Evropské unii však podle něho pokračuje a bude zapotřebí prosadit mnoho dalších opatření. Jde především o zlepšení přístupu firem k financování, odstraňování administrativní zátěže a vytvoření podmínek pro získávání a rozšiřování kvalifikace odborných profesí. Prosazení regulace opožděných plateb považuje komora v tomto boji za dílčí, ale velmi cenné vítězství. Podle novely musejí orgány veřejné správy za dodávky zboží a služeb zaplatit do 30 kalendářních dnů nebo ve výjimečných případech do 60 dnů. Zákonná lhůta v obchodních transakcích mezi podniky činí také 30 dní, smluvní lhůta splatnosti však může být delší. Neměla by ale překročit 60 kalendářních dnů, pokud nejsou ve smlouvě výslovně dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to vůči věřiteli není hrubě nespravedlivé. Novela dále zavádí automatický nárok účtovat úrok z prodlení a zvyšuje jeho sazby. Stanovuje rovněž maximální dobu trvání přejímky zboží nebo služeb. (hk) Představení vítězů se uskuteční 7. října 2013 ve Vinohradském divadle v Praze. O celkovém vítězi rozhodnou pomocí hlasování diváci v sále. Vedle finanční odměny pro absolutního vítěze čekají na nejlepší projekty v kategoriích ceny od dalších partnerů soutěže. Například tepelná čerpadla či závěsné kondenzační kotle obdrží vítězové od společnosti Vaillant Group Czech, s.r.o. Společnost Gorenje spol. s r.o. předá vítězům v kategoriích unikátní energeticky úsporné pračky. Televizní záznam z předání cen budou moci diváci sledovat v České televizi. Letošní novinkou je vedle nového uspořádání kategorií a možnosti přihlásit i nezrealizované nápady možnost hlasovat o nejsympatičtější projekt z 12 nominovaných pomocí SMS či internetu na webových stránkách Hlas lze odevzdat jednomu z projektů od do konce září t. r. Projekt s největším počtem hlasů pak získá od generálního partnera soutěže BMW Group Česká republika na 3 roky elektromobil BMW i3 spolu s domácí nabíjecí stanicí. Pro vylosované hlasující jsou připraveny ceny jako elektrokola či unikátní úsporné pračky. Další informace o soutěži E.ON Energy Globe Award ČR je možné získat na portálu nebo na facebookových stránkách E.ON Energy Globe Award ČR. Zdroj: (mv) Lakomé banky Víc než polovina oslovených firem z řad členů Hospodářské komory ČR postrádá vstřícnější přístup bank k poskytování úvěrů. Z průzkumu mezi 566 firmami z celé republiky mj. vyplynulo, že valná většina respondentů letos nehodlá investovat do rozšíření výroby, a zároveň neočekává nárůst poptávky. Naopak 21 % tuzemských podniků je rozhodnuto investovat, a to i přes tíživou ekonomickou situaci. Za jednu z vážných překážek však považují malou vstřícnost bank při poskytování finančních prostředků formou půjčky či úvěru pro malé a střední podniky, což potvrzuje i dlouhodobý trend snižování jejich objemu. Příčinami jsou relativně nižší výnosnost a problematičtější zajištění úvěrů, i když jejich diverzifikace je pro banky nespornou výhodou. (am) Distribuce: 5P agency, s. r. o. U Sýpky 555, Rajhradice Placená prezentace. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZJM Ředitelství v Brně č.j. P/2 1241/98, ze dne ISSN x MK ČR E 7717 Uzávěrka tohoto čísla: Tištěný a distribuovaný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Podle předběžných výsledků ČSÚ za 2. čtvrtletí t. r. došlo ve srovnání s předchozím obdobím k mírnému růst HDP České republiky o 0,7 %. Meziročně jde však o reálný pokles o 1,2 % Mezičtvrtletní nárůst a kladný signál výsledků ekonomiky, k němuž došlo poprvé po půldruhém roce, se dá očekávat i v následujícím období. Tato čísla jsou příjemným výsledkem. Nicméně vzhledem k nízkým srovnávacím základnám z konce minulého a počátku letošního roku, očekávaným nízkým tempům vývoje a s ohledem na celkovou úroveň produkce, která je stále pod předkrizovým stavem z roku 2008, nelze považovat druhé pololetí za snadnou a rychlou cestu z recese. Je to spíš období určité stabilizace s mírně pozitivními náznaky, uvedl Bohuslav Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR. Česká ekonomika podle Čížka zdaleka nemá vyhráno. Negativním výsledkem je pokračující pokles investiční aktivity. Jak vyplynulo z šetření SP ČR, podniky ani pro následující měsíce výraznější zvýšení neočekávají. Investice přitom slouží jako základ dlouhodobého růstu ekonomiky. Letošní pokles reálného HDP se podle analytika Svazu bude pohybovat kolem 1,2 %. (sp) Kresba: Lubomír Vaněk

3 ã e r v e n e c s r p e n / /3 Doprava a logistika D1 chybí severní alternativa S předsedou Svazu spedice a logistiky České republiky o aktuálních problémech klíčového rezortu Sektor dopravy je jedním z nejdůležitějších segmentů tuzemského hospodářství. Jak v dopravě vše sladit tak, aby efektivita byla co nejvyšší, tím se zabývá logistika. V devadesátých letech minulého století vznikl Svaz spedice a skladování, posléze přejmenovaný na Svaz spedice a logistiky ČR (SSL). S jeho předsedou Martinem Drábkem jsme hovořili o palčivých tématech v tomto oboru. Jaká je vlastně v současné politicky nejisté době koncepce dopravní politiky státu a jakou roli v její přípravě hraje SSL? Jsme na konci jedné etapy dopravní politiky, která byla zpracována na léta 2005 až 2013 a čeká nás nová etapa pro léta 2014 až 2020, která samozřejmě navazuje na evropský dokument Bílá Kniha Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru ke konkurenceschopnému a efektivnímu dopravnímu systému. Tento dokument představuje evropskou dopravní politiku pro období 2012 až 2020 s výhledem do roku 2050, ale to jsme už daleko. Sektor dopravy je důležitou oblastí národního hospodářství a ovlivňuje podstatnou měrou oblasti veřejného, podnikatelského, ale i soukromého života a je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. V právě končící etapě dopravní politiky nebyla dotažena řada prioritních úkolů. Za ty nejzávažnější považuji udržení konkurenceschopnosti českých dopravců a dalších poskytovatelů dopravních a logistických služeb, napojení všech regionů na kvalitní silniční a dálniční síť, na modernizovanou železniční síť, nemluvě o napojení ČR na evropskou síť vodních cest, požadovaný technický stav dopravní infrastruktury, velmi nehospodárné financování staveb a využití inteligentních dopravních systémů. Dnešní politická situace brzdí další plnění dopravní politiky neřešením problémů, a navíc v období hospodářské recese dochází k výrazným úsporným opatřením, která negativně ovlivňují investice do tohoto sektoru. Důsledkem plošných škrtů je pak zvýšení kongescí, nehodovosti a celkově externalit. Na konci tohoto roku skončí tzv. GEPARDI, generální plán rozvoje infrastruktury. Přijat byl v roce 2006, jak hodnotíte jeho přínos pro českou dopravní logistiku a ekonomiku vůbec? Tento projekt je jednou ze sektorových strategií, navazujících na Dopravní politiku ČR a jeho cílem bylo zkvalitnění mobility osob a zboží. Tedy mezi priority patřila výstavba a modernizace hlavních dopravních sítí, a to jak státního, tak mezinárodního významu, a snaha o propojení dopravně izolovaných území. Idea Předseda Svazu spedice a logistiky ČR Martin Drábek. GEPARDI je pro rozvoj dopravní infrastruktury, logistiky a ekonomiky vůbec, včetně působení oboru na životní prostředí, velkým přínosem. Otázkou však zůstává, jak se ji nakonec podaří realizovat při nastavení restriktivního financování. V době přijetí nebyly ve světové ekonomice ještě ani náznaky krize. Jak zásadně ovlivnil ekonomický vývoj ve světě činnost SSL a především náplň práce firem v nich sdružených? Nejenom činnost SSL, ale všech národních oborových svazů se zaměřuje na pomoc členským firmám. V době rozkvětu je to navazování spoluprací, rozvoj všech oblastí logistiky a nástup nových investičně náročných technologií. V době recese udržení konkurenceschopnosti, pomoc v oblasti kvalifikace pracovníků a podpora marketingových a obchodních strategií zejména malým a středním firmám. Nemyslím si, že s nástupem krize by se měnila náplň práce členských firem, spíš jde o to, že řada menších a středních firem, a je škoda, že často právě těch specializovaných na nadstandardní potřeby zákazníků, ekonomickou situaci neustojí a s podnikáním končí. V minulých letech byl jedním ze stěžejních bodů boj proti terorismu v globálním měřítku. Jak se to dařilo v českých poměrech, která opatření jsou v tomto směru z pohledu logistiky nejúčinnější a jak jsou nákladná? Po 11. září 2001 byl, a v podstatě dodnes je, boj proti terorismu jedním ze stěžejních bodů celého logistického řetězce. Není divu, protože dopravní sítě jsou přístupné téměř každému. Opatření proti terorismu se vztahují především na mezikontinentální leteckou a námořní dopravu a platí téměř po celém světě. Finanční náročnost opatření roste a jde až do miliard dolarů. Bezesporu i za cenu vysokých nákladů přispívají tato opatření k bezpečnosti dopravy a následně celého logistického řetězce. Teroristické útoky na železniční přepravu nelze zatím hodnotit jako významné, ale nelze je podceňovat. V silniční dopravě je hlavním zdrojem teroristických aktivit pašování zboží, kde IRU apeluje na úzkou spolupráci veřejné správy a soukromého sektoru a zavedení legislativních opatření na národní i mezinárodní úrovni s důrazem především na prevenci. Pojďme do tuzemska: letos začala rekonstrukce dálnice D1. Jaké problémy to přinese české logistice a dají se nějak vyčíslit, a naopak jak se zlepší doprava, a tedy i její logistika po dokončení rekonstrukce D1? Dálnice D1 je jednou z nejvýznamnějších a zároveň nejvytíženějších komunikací v ČR. Její význam jako dopravní a logistické tepny pro vnitrostátní, ale i mezinárodní pohyb zboží je nesporný. V provozu je postupně od roku 1971 a rekonstrukce je tedy nutná. To, že probíhající rekonstrukce způsobí dopravní problémy a zaviní opoždění zbožových toků, je všeobecné známo. Je však neodpustitelné, že se s rekonstrukcí nezačalo až po dostavbě silnice R35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, která by spolu s dálnicí D11 tvořila alternativní severní trasu eliminující dopravní problémy vznikající započatou rekonstrukcí dálnice D1. Ztráty v dopravě zboží způsobené touto rekonstrukcí si nedovolím v tuto chvíli odhadnout. Nemám k dispozici statistická data, z kterých by šla ztráta logistických operátorů prokazatelně vyčíslit. Není podle vás podivné, že při tranzitním charakteru dopravy na českých dálnicích víc než polovinu mýta zaplatí tuzemští dopravci? Mé stanovisko, a jsem přesvědčen, že i celého Svazu, je, že mýto je nutné vybírat, zvláště když tvoří víc než 230 % financí pro obnovu a údržbu silniční infrastruktury. Jenom postrádám průhlednější způsob prokazatelného doložení skutečnosti, že se tyto finance skutečně vrátily zpět do silniční infrastruktury. Rozpaky naopak cítím u rozšíření mýta na silnice nižších tříd, které, podle mého názoru, nelze udělat plošně, ale je ho třeba posuzovat podle efektivity a dopadů na místní podnikatele a stanovit maximální podíl provozních nákladů z předpokládaného výběru. Je pravda, že primát v placení mýta, a to téměř 60 %, si drží čeští dopravci, přestože má Česká republika výrazně tranzitní charakter. Důvody, proč zahraniční dopravci platí méně než tuzemští, jsou dva. Jeden, ten příjemnější je, že dopravci vyspělých západních zemí obnovují vozový park rychleji, a tím se dostávají, hlavně díky vyšší emisní třídě motorů, do nižších mýtných tarifů. Druhý důvod je závažnější a vidím ho v tom, že i přes různá opatření stále existuje početná skupina zahraničních dopravců, kteří se vyhýbají placení mýta. Buď nemají OBU jednotku, nebo mají registrována vozidla vyšší emisní třídy, než je skutečnost. Celní správa při kontrolách sice udělí pokutu, ale dluh na mýtu není na dopravci vymáhán. Rovněž tak systém kaucí není plně využíván. V loňském roce výrazně zesílil nový podvodný fenomén - ukradená identita dopravce. Jak se dá proti tomu bránit a existuje nějaká právní poradna či podpora SSL pro takto postižené české firmy? V současné době skutečně registrujeme rostoucí počet podvodů v mezinárodní kamionové dopravě, které jsou charakterizovány následujícím mechanizmem: vyhledání vhodné přepravy podvodným dopravcem ve spediční databázi, oslovení zákazníka (obvykle speditéra) pod falešnou identitou existujícího dopravce, komunikace obvykle z mobilních telefonů a prostřednictvím u. Následuje zcizení nákladu a ukončení komunikace. Teritorium působnosti podvodných subjektů je celoevropské, tj. místo zcizení nákladu je jak ČR, tak ostatní země EU, fiktivní identita podvodných dopravců je obvykle z okolních zemí (v poslední době především ze Slovenska a z Maďarska). Jde o zločin nadnárodní, organizovaný, opakovaný, velkého rozsahu, s rostoucí frekvencí a stále sofistikovanějšími metodami (utajený kontakt mezi organizátory v pozadí a výkonnými osobami, využívání nejen kradených, ale i zapůjčených dopravních prostředků obvykle bez identifikačních znaků opatřených falešnými nebo kradenými SPZ původně patřícími např. i stejným typům vozidel, mezinárodní kombinace tahačů, návěsů, osádky kamionu, falešné doklady, využívání komunikační techniky na jedno použití). Svaz spedice a logistiky ČR považuje tento problém za velmi vážný, proto vytvořil v polovině roku 2012 pracovní skupinu, která se jím zabývá společně se spedičními firmami, pojišťovnami, policií ČR a společnostmi provozujícími spediční databáze. Výstupem této pracovní skupiny pro dopravní veřejnost je: Definování spolupráce mezi provozovateli spedičních databází a policií ČR při podezření na podvod. Návrh obecných doporučení pro speditéry jak v oblasti kontroly pojištění odpovědnosti dopravce, tak v oblasti bezpečnostních doporučení. Návrh doporučení pro odesílatele zboží. Medializace problému. Úzká spolupráce v této oblasti se spedičními svazy Slovenska a Maďarska. Právní vymezení hranice odpovědnosti zasilatele a pojišťoven za finanční náhradu podvodně ztracených nákladů. Jste zastáncem kombinované přepravy, a proč je toto přepravní odvětví u nás stále v plenkách? Jestliže se jako SSL snažíme o prosazení celkové koncepce logistiky, se zavedením veřejných multimodálních center, musíme být samozřejmě zastánci kombinované přepravy. Jejím smyslem je zabránit častému překládání zboží, kdy vlastní zboží je uloženo v přepravních jednotkách a je převáženo převážně železnicí, nebo po vodě. Podíl silniční přepravy je minimální a je využíván na tzv. první a poslední míli. Proč je kombinovaná doprava v ČR neustále v plenkách, na to existuje jednoduché vysvětlení. Česká republika je sama o sobě velmi malá pro uplatnění multimodální přepravy v plné šíři a s ekonomickými efekty, které kombinovaná doprava přináší. Proto je snaha o vytvoření koncepce už zmíněných multimodálních veřejných center, kde by se spoluprací s obdobnými zahraničními centry, tedy na velkou vzdálenost, ekonomické efektivity dosáhlo jak při importu, tak exportu. V České republice už vznikly firmy, které se mohou nazývat multimodálními operátory. Dohnala je tam ekonomika. Mají svá logistická centra a provozují zahraniční, převážně železniční linky, a to i přes velmi vysoké počáteční náklady. Škoda je jen to, že chybí koordinace Ministerstva dopravy s návazností na dopravní politiku, a tedy na plánované evropské dopravní sítě. Vývoj těchto center je pak bez dlouhodobé koncepce státu hektický, zohledňující především zájmy operátora, bez další návaznosti na celkovou koncepci Dopravní politiky. A to jsme opět u dnešní první otázky. Na logistickém veletrhu v Mnichově bylo Česko pátým největším vystavovatelem a předčilo mj. i Španělsko a Velkou Británii. Znamená to, že je naše logistika špičkou ve světě a co ji řadí do čela tohoto pomyslného žebříčku? Česká republika je svým zeměpisným umístěním v srdci Evropy předurčena pro logistické činnosti. Zvětšující se podíl spolupráce českých speditérů a logistiků se zahraničními operátory logicky přináší náš velký zájem o prezentování služeb na bezesporu nejvýznamnějším evropském dopravním veletrhu, jakým Mnichov skutečně je. Nemalý podíl na účasti našich firem na tomto podniku má i významná spolupráce SSL a Ministerstva průmyslu a obchodu v podpoře malých a středních firem formou dotace na pronájem výstavní plochy, výstavbu expozice a zázemí. Letošní vysokou účast našich firem určitě ovlivnila i skutečnost špatné propagace brněnského veletrhu Transport a Logistika, kde rok od roku klesá zájem i účast jednotlivých firem o prezentaci svých služeb na tomto podniku. Jedinou správnou alternativou obchodní prezentace tedy zůstal Mnichov. Jan Hrabálek

4 4 /ã e r v e n e c s r p e n / Ekonomika v edního dne Investice do renovací budov mohou České republice pomoci z krize Strategii ale stát nemá Naše stavebnictví klesá už pátým rokem, za první pololetí letošního roku hlásí meziroční propad o 12,7 %. Sektor, který zaměstnává téměř lidí, je tažen ke dnu nekoncepčním přístupem státu. Nedostatek zakázek vedoucí k prohlubování propadu české ekonomiky je v nemalé míře výsledkem výrazného omezení státních investic, které doprovází vyčkávání soukromých investorů. Řešením jak z krize ven, výhodným pro stát i občany, je dlouhodobá a stabilní strategie na podporu energeticky úsporných renovací budov. Na 77 % bytových jednotek v Česku není zrenovovaných a trpí vysokou energetickou náročností, na kterou domácnosti stále víc doplácejí. Veřejné budovy jsou na tom podobně. Celkově se nyní renovuje pouze 1 1,5 % budov ročně, to znamená obnovu budov jednou za 70 až 100 let. Životnost běžných opatření je ale jen kolem 40 let. Tomu odpovídá zhoršující se vzhled, stav i vnitřní prostředí budov, kde trávíme většinu našeho času. Zbytečně vysoká spotřeba energie zároveň není dobrá ani pro ekonomiku jako celek. První kroky ke změně tohoto stavu už učinily programy Panel nebo Zelená úsporám. Jsou to vždy ale jen časově a finančně omezené programy. Zkušenosti získané při jejich administraci by stát měl využít k rozjetí dlouhodobého programu se stabilními podmínkami, který pomůže většímu počtu domácností i institucí s financováním a správným provedením energeticky úsporných renovací. Ten musí být doplněn stabilitou právního prostředí, dostupností informací a poradenstvím a zajištěním dostatečného přísunu kvalifikovaných profesí od architektů až po dělníky. Evropská unie podobné aktivity podporuje; jsou v souladu s cílem snižovat energetickou náročnost ekonomik členských zemí. Pokud se vláda rozhodne dlouhodobý program připravit, naskýtá se mu unikátní možnost financovat jej z velké části z evropských peněz. Státu se však vyplatí investovat do renovací budov i vlastní prostředky. Vyplývá to z analýzy ekonomů Miroslava Zámečníka, Tomáše Lhotáka a oponentního komentáře Luďka Niedermayera. Každá koruna, kterou získají od státu občané, na sebe podle odhadu studie nabalí další 3 až 4 koruny soukromé, což mobilizuje ekonomickou aktivitu země a přispívá k růstu HDP. Státu se vložené prostředky vrátí už během jednoho roku, v podobě tisíců nových pracovních míst zejména v malých a středních firmách v regionech, a tím i ve vyšších odvodech na daních a nižších sociálních dávkách v nezaměstnanosti. Fakta lze najít v analýze Miroslava Zámečníka Studie srovnání dopadů národních programů zvyšování energetické efektivity budov s jinými alternativami na: odborne-studie/85-studie-srovnanidopadu-narodnich-programu-zvysovani-energeticke-efektivity-budov-s-jinymi-alternativami.html. Na programy podporující energeticky úsporné renovace lze efektivně využít mld. Kč ročně. Inspirovat se Česko může v Německu, kde dlouhodobá podpora energetických úspor v budovách funguje už od 90. let min. stol. Co tedy o tomto závažném problému soudí výše zmínění odborníci? Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: Stavebnictví se v současné době nachází ve velmi složité situaci a právě dlouhodobá strategie v oblasti snižování energetické náročnosti budov by měla přinést tolik očekávané zakázky především malým a středním firmám. Česká republika se jako členská země EU zavázala přijmout opatření, která povedou k úsporám nákladů na vytápění a k šetření energiemi. Proto by měly být vyhlášeny další programy, které kromě Panelu a Nové zelené úsporám využijí finanční prostředky EU z programovacího období Díky vysokému multiplikátoru pak bude zásadně kladně ovlivněna zaměstnanost ve stavebnictví a vzrostou i přínosy do státního rozpočtu. Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, aliance podporující energeticky úsporné stavebnictví: Stát by jasnou strategií v oblasti systematické podpory úspor energie v budovách pomohl vytvořit tolik potřebné předvídatelné podnikatelské prostředí, po kterém stavební sektor volá. Bez dlouhodobě stabilních podmínek a propracovaných výhledů do budoucna je téměř nemožné garantovat stálá pracovní místa, a tím i dostatek kvalifikovaných pracovníků, ani držet krok s ostatními státy EU v technologiích a ve stavební praxi. Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory: Rozsah útlumu státních investic, zejména ve stavebnictví, podstatně přispěl k propadu české ekonomiky. Programy na podporu renovací budov jsou smysluplné, ale krátkodobé programy často spíš než ke stabilizaci jednotlivých sektorů přispívají mimo dalších negativ k jejich nestabilnímu vývoji. Naproti tomu dlouhodobý program na podporu energeticky úsporného stavebnictví by měl neoddiskutovatelný makroekonomický přínos. A snížení energetických nároků ekonomiky by mělo být strategickým cílem ekonomické politiky. Zlepšilo by mj. konkurenceschopnost českého hospodářství. (sps) Propad stavební produkce v ČR od r (mld. Kč) ,5 26,7/520,8 58,9/488,7 83,6/ ,6/ ,5/ odhad Pozn.: Kumulovaný propad za 5 let: 434,5 mld. Kč Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Pokračovat v konsolidaci, a zároveň podpořit růst O receptu Rady EU pro ČR Letáky budou mít vlastní peoplemetr Vyvíjejí metodu Před letošním létem připravila Rada EU pro Českou republiku nový recept, jak zatočit s bolavou ekonomikou. V doporučeních, vydávaných v rámci tzv. evropského semestru, upozornila zejména na potřebu snižovat nadměrný schodek veřejných financí, řešit prorůstové výdaje, přesunout zdanění práce do oblastí méně omezujících růst, zvýšit věk odchodu do důchodu, zlepšit kvalitu vzdělávání a efektivitu veřejné správy. Poměrně rozsáhle se věnovala také oblasti daní. Nelíbí se jí nízké daňové zatížení energie a vozidel na úkor práce. Pozitivně naopak hodnotila snížení deficitu, jehož ČR dosáhla s pomocí výrazného konsolidačního úsilí. Rozsáhlé rozpočtové škrty však brzdí udržitelnou obnovu ekonomiky. Očekávaným šrámem v rozpočtu 2013 bude podle ní bezpochyby úhrada korekcí spojených s čerpáním fondů EU. Česká republika má před sebou dva téměř protichůdné cíle. Na jedné straně dál stabilizovat veřejné finance, na druhé stimulovat růst ekonomiky. Hlavní ekonom Patria Finance David Marek k tomu uvádí, že fiskální konsolidace poněkud selhala: Jednou z hlavních úloh fiskální politiky je stabilizace, nicméně tento úkol v ČR neplní, jelikož i přes značnou snahu je naše ekonomika stále v recesi. Podle jeho názoru však musí ČR do budoucna počítat spíš s pomalejším růstem doplněným o pokračující konsolidační opatření. Elena Reitano, která má na Generálním ředitelství Evropské komise pro finanční a hospodářské otázky na starosti kromě dalších zemí také Českou republiku, upozorňuje: Doporučení EK je třeba vidět vcelku, a také ve vazbě na ta loňská. Nastartovat růst by mohla česká vláda např. účinnější podporou výzkumné základny, zlepšováním kvality vzdělání, plným využitím potenciálu trhu práce, deregulací tržních služeb a snižováním vysoké energetické náročnosti průmyslu. Receptem a předpokladem pro kvalitní fungování veřejné sféry zůstává přijetí služebního zákona a efektivní boj s korupcí. I přes některé výtky nevnímá Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR, letošní vysvědčení kriticky, ale spíš jako pobídku k další práci. Většina doporučení je v duchu současných vládních reforem. Některá z nich však opomíjejí sociální či politickou realitu, jako jsou předdůchody, nebo jsou příliš preskriptivní (předškolní péče). Za zásadní považuje udržet právní rámec Evropského semestru, tedy to, že doporučení nejsou právně závazná, a tudíž vymáhatelná. Komise by měla na jejich přípravě víc spolupracovat s členskými státy a brát ohled na národní podmínky. Za příliš kritická nepovažuje doporučení ani viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Vnímá je spíš jako pozitivní signál z vnějšku. I on vidí fiskální konsolidaci jako správný krok k obnově hospodářského růstu ČR, nicméně na rozdíl od české vlády se domnívá, že s prorůstovými opatřeními se mělo začít dřív. Souhlasí se snižováním vysoké energetické náročnosti, které je s ohledem na podíl průmyslové výroby v české ekonomice logická. Český průmysl musí projít modernizací, kterou však komplikují vysoké ceny energií. Doporučení pro jednotlivé členské státy EU slouží k zhodnocení pokroku v oblasti ekonomických reforem v rámci koordinace hospodářských politik (tzv. Evropského semestru). K jejich dobrovolné implementaci dochází ze strany členských států v druhé polovině roku. Alena Vlačihová, ředitelka, CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Vzniká nová metoda měření kvality roznosu neadresné pošty: Asociace poštovních služeb vyvíjí ve spolupráci s největšími zadavateli neadresné distribuce nezávislou metodu měření kvality. Asociace poštovních služeb se rozhodla kultivovat měření kvality neadresné distribuce reklamních zásilek a letáků, a vyvíjí proto metodu podobnou měření čtenosti tisku či sledovanosti televizních pořadů. Na rozdíl od dosavadní praxe, kdy je především kontrolována úspěšnost jednotlivých distribučních vln, by výsledky připravovaného měření měly lépe reprezentovat celkovou úroveň kvality jednotlivých operátorů. Nyní kontroly probíhají souběžně jak ze strany klienta, tak dodavatelů, čímž dochází k značnému zvyšování nákladů na obou stranách, vysvětluje Ing. Petr Angelis, místopředseda představenstva Asociace poštovních služeb. Nevýhodou podle něho je i diskutabilní objektivita a neporovnatelnost výsledků. Specialisté na statistiku z VŠE navrhli možnosti řešení, jejichž výsledky by umožňovaly dosáhnout přesnějších a objektivnějších výsledků. Z několika variant vychází jako vhodná metoda panelu, běžně používaná při měření sledovanosti médií či volebních preferencí. Novou metodiku měření kvality by ocenili jak distributoři, tak i jejich klienti. V současnosti se kontroly kvality neadresné distribuce používají zejména k uplatnění sankcí vůči distributorovi. Zadavatelé však vidí jako primární smysl měření dosažení požadované kvality a její další zvyšování, což by jim nová metoda umožňovala lépe. Kromě toho by nový systém měření kvality měl přinést podobný nezávislý standard, jako poskytují například peoplemetry na trhu televizní reklamy. (pod) Zdroj: Madison Public Affairs

5 ã e r v e n e c s r p e n / /5 Ekonomika v edního dne Výroba silničních vozidel v ČR se v 1. pololetí t. r. meziročně snížila Pokles o 13 procent V České republice bylo za 1. pololetí 2013 vyrobeno celkem silničních vozidel, což proti stejnému období roku 2012 představuje v souhrnu pokles výroby vozidel o 12,83 %. Snížení výroby je však menší než v 1. čtvrtletí, kdy činilo 17,90 %. Produkce osobních automobilů bylo od letošního ledna do června vyrobeno celkem ks. V 1. čtvrtletí meziročně o 18,14 % a v 2. čtvrtletí o 13,09 % méně. K poklesu produkce mezi roky 2013 a 2012 došlo u všech tří automobilek (Škoda Auto, HMMC Nošovice a TPCA Kolín). Jejich podíly na celkové produkci se proti konci roku 2012 změnily jen nepatrně. Škody Auto na 55,07 % (loni 55,89 %), u HMMC Nošovice na 27,04 % (loni 25,81 %) a u TPCA Kolín na 17,89 % (loni 18,30 %). K výraznému poklesu došlo u nákladních vozidel, kterých bylo v souhrnu vyrobeno o 47,41 % méně než za 1. pololetí loňského roku. Celkem tedy jen 386 ks, z toho 382 ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. (nárůst výroby víc než 70 %). Dál bylo v ČR vyrobeno 1423 autobusů, což představuje pokles o 3,66 %. Rovněž v této kategorii vozidel se podíl dvou hlavních výrobců zásadním způsobem nemění (IVECO BUS asi 85 % a SOR 13 %). Pokud jde o motocykly, za 1. pololetí 2013 bylo vyrobeno 839 ks, to je o 455 méně než ve stejném období roku 2012 (pokles výroby o 35,16 %). Výroba motocyklů v České republice je představována značkou JAWA. V kategorii velkých přípojných vozidel byl v souhrnu zaznamenán pokles výroby o 17,36 % (652 přívěsů a návěsů). Na produkci této kategorie vozidel se podílejí dva tuzemští výrobci PANAV (s podílem přes 26 %) a CHWARZMÜL- LER (podíl téměř 74 %). Výroba za leden až červen Kategorie Index 2013/2012 Osobní + malá užitková ,87 Nákladní ,53 Autobusy ,96 Motocykly Motorová celkem ,87 Těžké přívěsy a návěsy ,83 Lehké přívěsy a návěsy ,11 Přípojná celkem ,09 Silniční celkem ,87 Meziroční srovnání výroby silničních vozidel v ČR v 1. pololetí 2012 a Naopak ve výrobě malých přípojných vozidel došlo ke zvýšení produkce na 9941 ks, což je o 11,31 % víc než v roce Tuto kategorii reprezentuje firma AGADOS. V zemích EU-27 a EFTA bylo za 1. pololetí roku 2013 poprvé zaregistrováno nových osobních automobilů, což je o 6,66 % méně než ve stejném období roku Pokles za 1. čtvrtletí přitom činil 9,70 %. Podle Centrálního registru vozidel bylo k 30. červnu 2013 v ČR registrováno celkem osobních automobilů. Za 1. pololetí roku 2013 se však průměrné stáří vozového parku osobních automobilů oproti konci roku 2012 zvýšilo na 14,06 roku. Je to poprvé od konce roku 1998, kdy průměrný věk osobních automobilů překročil hranici 14 let. Zhruba stejné průměrné stáří osobních automobilů bylo v roce 1995 (14,10 roku)! Stále roste podíl vozidel starších než 10 let, který ke konci 1. pololetí 2013 činil 61,71 % (na konci roku 2012 to bylo jen 60,96 %), přičemž podíl vozidel ve věku nad 15 let se blíží 35 %. Obdobná situace je též u vozového parku autobusů, kde dosáhl průměrný věk registrovaných autobusů 14,75 roku (ke konci roku 2012 to bylo 14,58 roku). Stárne i většina ostatních kategorií vozidel. Malá užitková vozidla už dosahují průměrného věku přes 10 let a nákladní automobily jsou v průměrném věku 17,02 roku. Průměrný věk u traktorů se zvýšil na 30,4 roku. Nezměnilo se pouze průměrné stáří v ČR registrovaných motocyklů, které k činilo 31,65 roku. Zdroj: AutoSAP (vam) Stabilní vládu Dokončení ze str. 1 Vláda premiéra Jiřího Rusnoka důvěru Poslanecké sněmovny nezískala, sněmovna se rozpustila a čekají nás předčasné volby. Nebylo těch obratů na politické scéně za poslední roky příliš? Celá léta voláme po stabilních a odpovědných vládách, po politické scéně, která by preferovala nikoliv čistě stranické zájmy, nýbrž zájmy obecnější. K nim patří jasné vize a kontinuita v rozhodování v klíčových oblastech, jako je energetika, dopravní infrastruktura, vzdělávání, podpora výzkumu a některé další. Politici si musejí uvědomit, že turbulence na politické scéně mají nepříznivé přímé či nepřímé dopady na firemní sféru. Přáli bychom si proto stabilní politickou vládu, která by pro nás byla partnerem po celé její čtyřleté období. Co by mělo být klíčovým úkolem nové vlády? Pokud hovoříme o vládě, která vzejde ze všeobecných voleb, podpoření růstu ekonomiky by mělo být alfa a omega její práce. Je pravda, že proti letošnímu roku, který skončí kolem mínus 1,2 procenta, bude příští rok příznivější a určité známky oživení v ekonomice vidíme. Přece jen potřebujeme trochu optimismu, který často v českém prostředí chybí, obzvlášť poté, co propady trvaly příliš dlouho. Nicméně nadšení, s jakým se o konci recese mluví, je v tuto chvíli trochu přehnané. Například pro letošek avizuje pouze 24 procent firem zlepšení situace. Nedá se tedy předpokládat, že příští rok se situace změní všude. Navíc pouhá interpretace výsledků HDP má určitá úskalí například výchozí srovnávací základnu. Ani ekonomika a ani průmysl se dosud nedostaly na předkrizovou úroveň. Navíc vývoj není bez rizik nepříznivých výkyvů; viděli jsme to v posledních letech mnohokrát. Žádná vláda by se proto neměla utěšovat zjištěním, že světová ekonomika postupně posiluje a Evropská unie se dostala z recese a naše ekonomika se z problémů dostává sama. Potřebujeme stabilní a silný ekonomický růst, a to i za přispění cílených prorůstových opatření, který by dokázal řešit i problém zaměstnanosti. To vyžaduje nejméně dvouprocentní růst, což zdaleka nebude případ příštího roku. MZV a MPO nedávno podepsaly dohodu o spolupráci, která by měla odstranit letité animozity v zastupování ekonomických zájmů ČR v zahraničí. Jak je možné, že se tento problém vleče takovou dobu? Premiéra Petra Nečase jsem v době jeho vládnutí několikrát vyzval, aby problém vyřešil jako chlap, bouchnul do stolu a zjednal si pořádek mezi oběma ministerstvy. Samozřejmě, že to není záležitost jednoho rozhodnutí či schůzky. Podobně nebyly schopny účinnou spolupráci MPO a MZV dořešit ani předchozí vlády. Problém spočívá v tom, že obvykle tato ministerstva drží odlišné koaliční strany. Závisí to na celkové vizi a koncepci této země, ale také na mezilidských vztazích. Předchozí kabinet nedokázal zajistit podepsání dohody o spolupráci, ten nynější Jiřího Rusnoka to vyřešil hned. Samozřejmě bude záležet na tom, jak se stvrzená spolupráce projeví v praxi a jak to reálně pomůže exportérům. Proč jste se stal poradcem prezidenta Miloše Zemana a na co v těchto svých aktivitách kladete hlavní důraz? Jako šéf nejsilnějšího svazu zaměstnavatelů v zemi jsem byl prezidentem republiky Milošem Zemanem osloven, zda bych byl jeho poradcem v oblasti průmyslu, dopravy a stavebnictví. Nabídku jsem přijal. V této souvislosti jsem byl dotázán na obsazení některých postů ekonomických ministrů vlády Jiřího Rusnoka. Svůj názor jsem sdělil, uvedl několik jmen, nic víc, nic míň. Podobně jsem byl poradcem předchozí vlády Petra Nečase, kdy jsme navrhli vytvoření tripartitního týmu, tzv. NERVpo, na úrovni ministrů, šéfů zaměstnavatelských svazů a odborových centrál. Vycházím z toho, že pro prosazování zájmů našich firem je potřeba jednat se všemi politiky. Nyní, před volbami budeme proto vyjednávat s vedením politických stran a přesvědčovat je o potřebnosti zařadit do jejich programů požadavky tuzemského byznysu. Děkuji za rozhovor. Miloš Vávrů Foto: SP ČR Ing. Jaroslav Hanák (61) Narodil se v Prostějově, vystudoval ekonomiku dopravy na Vysoké škole ekonomické v Praze. Působil v ČSAD Prostějov i ČSAD Brno, kde byl do roku 1990 ekonomickým náměstkem. Je majoritním vlastníkem následníka ČSAD Prostějov společnosti First Transport Lines (FTL). Od roku 2003 je prezidentem Svazu dopravy a od roku 2011 prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Působí také jako viceprezident sdružení ČESMAD Bohemia pro osobní dopravu a je rovněž prezidentem Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF). Zastupuje Česko ve významných mezinárodních organizacích je viceprezidentem řídící rady pro osobní dopravu světové organizace silniční dopravy IRU se sídlem v Ženevě a členem dopravního výboru BUSINESSEUROPE se sídlem v Bruselu. Český maloobchod stále stagnuje V první pololetí t. r. klesly tržby českého maloobchodu (včetně motoristického segmentu) meziročně reálně o 1,4 %. Recese tedy pokračuje. Souvisí to s celkovým vývojem ekonomiky, resp. konečné spotřeby, a potvrzuje negativní dopad jak z oblasti ekonomických, rozpočtových a fiskálních podmínek vnitřního trhu, tak z jeho tržních i mezinárodně tržních podmínek. *) odhad ČSÚ ze Vývoj HDP a maloobchodu ČR z hlediska meziročních indexů. 2011/ / pol. 2013/2012 HDP reálně 101,9 98,8 98,2 *) Spotřeba domácností reálně 100,7 96,5 99,2 Tržby maloobchodu vč. motorist. segmentu 101,8 99,0 98,6 Tržby maloobchodu potraviny 98,6 97,5 97,8 Tržby maloobchodu nepotraviny 102,6 100,8 100,2 Tržby pohostinství 100,1 97,5 99,2 Spotř. ceny prům. inflace % 1,9 3,3 2,2 Sazby DPH základní/snížená (v %) 20/10 20/14 21/15 Tomu odpovídají i výsledky průzkumů důvěry a spotřebitelského chování, ale také celoroční očekávání vývoje. Pokles spotřeby domácností podmiňující výkony maloobchodu a naopak byl už v roce 2012 dán negativním vývojem disponibilního důchodu domácností a stejný vývoj převažuje ivroce 2013, snad s nadějí na jisté zmírnění v druhé polovině roku. Ekonomické výsledky se odrážejí i ve zhoršených komparacích ekonomických parametrů s obvykle srovnávanými zeměmi EU. Ještě výmluvněji hovoří výsledky maloobchodu v užším pojetí (bez motoristického segmentu), které zahrnuje tržby za potraviny a nepotravinářské zboží. Z nich vyplývá, že po obě čtvrtletí letošního roku byly tržby maloobchodu reálně i nominálně proti roku 2012 nižší, za celé 1. pololetí reálně o 1,2 %, nominálně o 1,6 %. Přitom jsou podstatné rozdíly ve vývoji potravinářského a nepotravinářského maloobchodu. Zatímco u potravinářského bylo 2. čtvrtletí 2013 už osmým po sobě vykazujícím reálný meziroční pokles tržeb, tržby za prodej nepotravinářského zboží převážně reálně rostly nebo dosahovaly meziroční úrovně, a to i v 1. pololetí Nepotravinářské zboží se v mnoha sortimentech prodává za výhodnější ceny a reálně se zvyšuje jeho spotřeba. Příkladem může být sortiment oděvů a obuvi, jehož tržby se v 1. pololetí 2013 nominálně zvýšily o 0,5 %, reálně až o 4,1 %. Maximálního růstu tržeb dosahuje i prodej nepotravinářského zboží prostřednictvím internetu a zásilky, když v 1. pololetí 2013 stoupl reálně o téměř 23 %, nominálně o 12,1 %, tzn. též při výhodnějších cenách. Podstatnou roli sehrávají v maloobchodní realizaci největší firmy spadající do oblasti maloobchodu s převahou prodeje potravin (řetězce s víc než 1000 zaměstnanci). Tyto společnosti potvrzují za poslední dva roky zpomalení maloobchodního prodeje potravin. V roce 2012 dosáhl objem jejich nominálních tržeb 252 mld. Kč (při meziročním růstu o 1,7 %, který však rok předtím dosáhl 5,4 %). V 1. pololetí 2013 však i v těchto firmách tempo tržeb kleslo až na meziročních 0,9 %. Pohostinství a cestovní ruch Tržby v pohostinství zůstaly i v 1. pololetí 2013 s výjimkou měsíce května pod loňskou úrovní a rovněž polevilo loňské tempo tržeb v ubytování, i když tržby v ubytování nadále rostly rychleji. Tržby za ubytování dosáhly reálně v 1. pololetí t. r. růstu o 0,9 %, tržby ve stravování vykázaly pokles o 1,5 %. Souvisí to zřejmě i s výsledky příjezdového cestovního ruchu, kdy se v 2. čtvrtletí projevil pokles příjezdů a využívání hromadných ubytovacích zařízení o 1,3 %. Růst příjezdů hostů do HUZ v 1. polovině roku zpomalil na 0,6 % a v počtu přenocování došlo k poklesu o 1,1 % (z toho rezidenti -4,4 % a nerezidenti +1,6 %). I když srpnový odhad vývoje HDP za 2. čtvrtletí 2013 signalizoval po šesti nepřetržitých mezičtvrtletních poklesech HDP růst proti 1. čtvrtletí o 0,7 %, bylo to především díky zahraničnímu obchodu, nikoliv v důsledku investic, nebo dokonce vyšších výdajů domácností na konečnou spotřebu. Lze tedy pro druhou polovinu roku či jeho závěr připustit jisté hospodářské oživení, nicméně kladná změna celoročního hodnocení není zatím opodstatněná. Současné analýzy proto nadále počítají s tím, že maloobchodní trh bude v roce 2013 dál stagnovat, resp. vykáže v tržbách pokles vyčíslený v rozmezí 1 až 2 procentních bodů z celkového objemu tržeb maloobchodu a pohostinství. Ladislav Šípek

6 6 /ã e r v e n e c s r p e n / A b e c e d a v z d û l á v á n í Poslední zvonění před katastrofickými scénáři průmyslu v ČR Projekt POSPOLU Do 8. srpna 2013 mohly školy a firmy podávat své nabídky na partnerství v rámci projektu POSPOLU, u jehož zrodu stál Svaz průmyslu a dopravy ČR. Realizuje jej Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání. V jeho rámci rozdělí mezi 25 partnerských dvojic firem a škol částku 53 mil. Kč na pilotáž rozšířených forem spolupráce. Projekt je jedinečnou šancí pro navázání těsnější spolupráce mezi firmami a středními školami či odbornými učilišti, jež nyní vychovávají příští profesionály pro český průmysl. Z hlediska Svazu průmyslu a dopravy ČR je projekt POSPOLU naprosto klíčový pro záchranu současné situace na trhu technické práce a stejně zásadní je pro zachování budoucnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice, říká Pavel Juříček, viceprezident SP ČR, který projekt inicioval, a neskrývá obavy: Jde v podstatě o poslední zvonění před katastrofickými scénáři, které by nastaly, pokud nezavedeme významné změny v oblasti technického vzdělávání. Už dnes je situace mnohých podniků v oblasti technických pracovníků kritická, a to i přes probíhající recesi a plynulý nárůst nezaměstnanosti. Firmy, zvlášť v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy, stavebnictví a IT techniky, mají dlouhodobě velký problém najít motivované a kvalitně vzdělané pracovníky, jak mezi absolventy škol, tak nezaměstnanými. I když každoročně ukončí studium přes 90 tisíc středoškoláků a asi 80 tisíc vysokoškoláků, jen malá část z nich je odborně připravena vykonávat firmami požadované technické profese. Jedním z důvodů nepřipravenosti absolventů je jejich malá znalost firemního prostředí a firemních procesů, stejně jako neochota podřídit se požadavkům firmy. Je to způsobeno izolací mnohých škol od dění ve firmách. Právě pilotáže partnerství škol a firem v rámci projektu POSPOLU by měly přinést návrhy takových změn v organizaci a obsahu výuky, aby žáci a studenti byli vzděláváni v maximální možné míře v reálném pracovním prostředí. To by zpětně zlepšilo jak jejich odborné znalosti, tak i uplatnitelnost na trhu práce. Ekonomické subjekty už dlouhou dobu požadují zlepšení odborného vzdělávání a kvalifikace absolventů zvýšením podílu praxe a zapojením podniků do vzdělávání, uvedl Rudolf Fischer, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory, dalšího partnerského subjektu projektu POSPOLU, a dodal: Proto jsme vyzvali naše členské firmy, aby se zapojily do pilotní fáze projektu POSPOLU a příslušného výběrového řízení, aby z něj mohly čerpat co nejvíc zkušeností a poznatků. Na to, aby se spolupráce škol a firem skutečně prosadila v širším měřítku, jediný, byť dobře koncipovaný projekt nestačí, důležitá bude i její širší podpora. Podnikatelé proto očekávají, že nová vláda bude téma odborného vzdělávání a kvalifikace považovat za jednu ze svých priorit a aktivně podpoří projekt a jeho cíle. Přáli by si, aby byl k této otázce v příhodnou dobu svolán kulatý stůl s partnery z hospodářské sféry, vlády, škol, odborů, aby se podařilo zajistit dosažení cílů a úspěch tohoto projektu. Paralelně k tomu by měla být zahájena společná iniciativa za zvýšení atraktivity technických a příbuzných oborů v České republice. Smysl a cíle projektu POSPOLU V projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) se od září 2013 do ledna 2015 uskuteční pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem. Bude zaměřeno na technické obory a proběhne ve všech regionech ČR. Cílem pilotní fáze je zjistit, jaké možnosti a limity má spolupráce škol a firem v rámci platné legislativy. Praktické zkušenosti ze spolupráce budou přeneseny do tzv. aplikovaných modelů spolupráce, které se pro školy a firmy stanou zdrojem inspirací a příkladů, jak mohou vzájemnou spolupráci realizovat. Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zajištění a realizaci pilotního ověřování modelů spolupráce škol a firem zveřejnil Národní ústav pro vzdělávání. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je vyhrazena částka cca 1,75 mil. Kč bez DPH. Pilotáž je zaměřena na spolupráci středních škol (SOU a SOŠ) a firem. Nabídku mohly podat firma a škola buď společně, nebo jeden ze subjektů (škola nebo firma) a zbývající pak mají v zakázce roli smluvního partnera (subdodavatele). Partnerství pro pilotáž může tvořit jedna škola a jedna firma, jedna škola a víc firem, jedna firma a víc škol nebo víc škol a víc firem. Povinnou formou spolupráce je v rámci pilotáže odborný výcvik či odborná praxe v reálném pracovním prostředí firmy. Odborný výcvik je požadován u většiny partnerství jako povinný způsob výuky žáků a je označen jako tzv. hlavní modul (forma) pilotáže. Výčet oborů, které lze zařadit do hlavního modulu pilotáže, i celkový přehled oborových a regionálních podmínek všech 25 partnerství je na (sp) Foto: SŠA Holice Nezbytnost pro manažery Jazykové kurzy lze zahrnout do daňově uznatelných nákladů firmy Pomůže mediace? Řešení soudního sporu trvá průměrně 600 dní Doba, kdy si podnikatel nebo manažer vystačil se základními slovíčky Hi, how are you? I am fine., je už dávno pryč. Ovládat dobře aspoň jeden cizí jazyk se dnes považuje za samozřejmost. Ne všichni ale vědí, že jazykové kurzy lze zahrnout do daňově uznatelných nákladů firmy. A to bez ohledu na skutečnost, zda se koná v ČR, nebo v zahraničí. Jazykové vzdělávání jako takové je daňově uznatelným nákladem bez ohledu na to, zda se koná v ČR nebo v zahraničí. Při posuzování výdajů na vzdělávání z daňového hlediska je podstatné, zda to souvisí s předmětem činnosti poplatníka, a jestli konkrétní vzdělávací kurz slouží k zajištění a udržení jeho zdanitelných příjmů, upřesňuje daňový poradce Ing. Michal Markvart. Nejlepší výsledky přináší zahraniční studium jazyka. Jaké destinace a ubytování k tomu můžeme zvolit a kterými doprovodnými aktivitami si vyplnit volný čas? Pro posuzování daňové účinnosti není rozhodující, kde se daný kurz koná. Pokud tedy bude např. manažer společnosti odpovědný za komunikaci se zahraničními partnery vyslán na jazykový kurz do zahraničí, lze výdaje s tím spojené, včetně např. cestovních náhrad, považovat za daňově účinné náklady. Je pochopitelně nutné účelovost jazykového kurzu prokázat náplní kurzu, osobou lektora, studijními materiály, výstupním hodnocením apod. Studium jazyka v zahraničí je stále oblíbenější. Důvodem je zejména možnost celodenního používání jazyka i mimo učebnu a odlišná národnost žáků ve vyučovací třídě, kde se komunikuje pouze v cizím jazyce. V řadě zahraničních škol není v jedné skupině víc než 2 % Čechů ročně. Školy se totiž soustředí na to, aby měly dobrý mezinárodní mix žáků, a umožnily tak studentům nabýt co nejvíc vědomostí. Nespornou výhodou studia v zahraničí je i získání profesních kontaktů a jejich následné využití v zaměstnání, což se hodí zejména manažerům a podnikatelům. Proto ke studiu volí z anglicky mluvících zemí výhradně USA (Fort Lauderdale, Miami, Hawaii, NY, Kalifornii San Diego) a Spojené království (Londýn, Cambridge, Oxford, Bournemouth). Spíš výjimečné jsou požadavky na Nový Zéland, Austrálii, Jižní Afriku či Maltu. Oblíbeným ubytováním manažerů a podnikatelů je pak způsob executive v hostitelských rodinách, kde mají vlastní sociální zařízení, wifi, žehlicí servis, stravu na odpovídající úrovni atd., říká Přemysl Piskač z jedné pořadatelské agentury. Volba destinace závisí především na motivaci manažera či podnikatele. Čím víc potřebuje zdokonalit se v jazykových znalostech, tím méně důležité je místo výuky. Záleží především na referencích dané školy, individualizaci výuky, její intenzitě a velikosti studijní skupiny. Zásadní je také zaměření na určitou oblast, jako je například angličtina pro obchodní komunikaci nebo prezentaci produktů, jazyk pro letectví, energetiku, farmacii apod. Pokud si však zájemce nadělí jazykový kurz jako dárek za dobře vykonanou práci, pak zpravidla volí destinace, kde může kombinovat jazykovou výuku s aktivním odpočinkem golfem, tenisem, potápěním, surfováním atd. Zajímají ho také víkendové poznávací výlety pořádané jazykovými školami a v zimním období je v oblibě kombinace jazykové výuky a lyžování. Na jazykové kurzy vyráží do zahraničí pravidelně i zkušený manažer Martin Malkus: Rozhodl jsem se tak poté, co jsem vyzkoušel hodiny angličtiny v Čechách, ale výsledky nebyly uspokojivé. Zahraniční výuka je jednoznačně lepší. Vyučující jsou rodilí mluvčí, a navíc umějí mnohem lépe pracovat s kolektivem isjednotlivci. Jde jim o to, abyste se opravdu něco naučili. Oblíbil jsem si britskou školu Anglo-Continental School of English. (pod) Spory jako rozvody, sousedské konflikty, neshody mezi zaměstnancem a firmou nebo rozepře dědiců o majetek končí nejčastěji u soudů a jejich vyřešení trvá několik měsíců i let. Přitom by se díky mediaci mohlo zkrátit na pouhé hodiny. V ČR trvá soud v občanském řízení průměrně 581 dní. V obchodním řízení je to dokonce kolem 620 dní. Zatímco mediací čili zprostředkováním dohody lze spor vyřídit už za několik hodin, v případě komplikovanějšího problému za několik dní. Podle zahraničních studií úspěšnosti vede mediace k vyřešení sporů ve víc než 75 % případů. Další výhodou mediace jsou nižší náklady. Odhaduje se, že představují asi třetinu toho, co stojí soudní řízení. A je obvyklé, že si je strany sporu rozdělí rovným dílem. Předpokladem úspěšné mediace je však ochota obou stran komunikovat. Tuto formu lze uplatnit především v rodinných, pracovních, obchodních nebo sousedských vztazích. Jejím cílem je nabídnout sporným stranám možnost svůj spor rychle, kultivovaně, a hlavně mimosoudně vyřešit. Mediace respektuje skutečné potřeby obou stran a odstraňuje napětí mezi nimi. Umožňuje vyřešit problémy dohodou, a udržet tak dobré vztahy mezi stranami i do budoucna. Strany také mají větší vůli ji plnit, protože jim nebyla vnucena, ale souhlasily s ní. Ve vyspělých evropských zemích se postupem doby tento způsob rozšířil tak, že v některých je podíl mediací na řešení sporů vyšší než poloviční. V Česku až do loňského září chyběla zákonná úprava mediace. Po schválení nového mediačního zákona došlo zatím jen k mírnému zvýšení zájmu o řešení sporů tímto způsobem. Lze však očekávat, že se v průběhu několika příštích let začne výrazně prosazovat i v Česku. Zákon také umožňuje, aby mediaci vyvolal soud. Pokud to bude považovat za vhodné, může účastníkům řízení nařídit tříhodinovou mediaci. Výhodou je, že si mediátora mohou vybrat sami. Určitý problém ale může představovat to, že pokud je mediace nařízená, nemusí mezi stranami panovat ochota urovnat spor dohodou. V takovém případě nezbude, než se vrátit k vyřešení konfliktu soudním rozhodnutím. Zdroj: www. hjf.cz (mv) KNIHOVNA PODNIKATELE

7 Svût financí ã e r v e n e c s r p e n / /7 Financují bydlení partnerů u nás víc muži, nebo ženy? Souboj pohlaví Mezi nejdůležitější problémy soužití s partnerem či partnerkou v jedné domácnosti patří i finanční otázky, jako je úhrada plateb za bydlení a služby, pořízené vybavení i prováděné opravy. Podílejí se na nich víc muži, či ženy? On-line panel Era ukázal, že realita je mnohdy jiná, než ji sami partneři vnímají. Jak tedy vypadá optimální rozdělení rolí v českých domácnostech? Jsou pravidelné platby mužskou doménou? Ženy tak úplně nesouhlasí. Jak je to tedy s měsíčními fakturami za nájemné, elektřinu, plyn, účty za provoz automobilu nebo splátka hypotéky? Obecně téměř u všech druhů pravidelných plateb partneři tvrdí, že je platí pouze nebo převážně oni, a nikoliv druh nebo družka. Přitom ale ženy přiznávají, že poplatky často hradí společně s partnerem rovným dílem. Podle mužů platí elektřinu 41 % z nich, podle žen však jen 25 %. Nájem hradí podle 61 % žen oba společně, podle mužů je ale toto číslo o 12 procentních bodů nižší. Jedinou oblastí, kde jednoznačně kraluje mužský protějšek, je placení oprav a pohonných hmot. Ze svého příjmu pánové také častěji než ženy platí hypotéku. Společný účet pro chod domácnosti má v České republice víc než polovina párů a všechny platby z něj provádějí zhruba rovným dílem. Muž rozhoduje, žena pečlivě shání informace Necelá polovina párů ve společné domácnosti má vlastní zkušenost s půjčkou či hypotékou na bydlení. V budoucnu o ní uvažuje asi třetina. Téměř polovina mužů si myslí, že při jejím sjednání mají rozhodující slovo. Ženy častěji potvrzují, že jde o společné rozhodování. Ohledně hypotéky se lidé nejčastěji radí v bance (54 %) nebo vyhledávají potřebné informace na internetu (53 %), příp. se ptají rodinných příslušníků (45 %) nebo přátel. Známé s podobnou zkušeností k tomu využívá víc než čtvrtina párů. Ženy jsou obecně opatrnější a spoléhají na víc zdrojů než muži. Jednoznačně dávají přednost osobnímu kontaktu s bankovním úředníkem, kdežto muži potřebná data raději hledají na internetu. Vybavení domácnosti raději kvalitní a funkční Víc než polovina párů se rozhoduje o investicích do vybavení bytu společně. Třetina mužů si myslí, že jsou oni těmi, kdo rozhoduje. Ženský hlas však jednoznačně převládá při rozhodování o designu vybavení. Nábytek a vybavení si většina párů vybírá s ohledem na jeho funkčnost a kvalitu. Jen třetina se rozhoduje hlavně podle ceny a asi pětina dává přednost vzhledu a módním trendům. Paradoxem je, že tento postoj zastávají častěji muži. Zřejmě berou v potaz i technologický vývoj v oblasti domácích spotřebičů. Nejoblíbenějším místem bytu je podle žen i mužů jednoznačně obývací pokoj avněm pro muže křeslo. Pro některé ženy je to však koupelna. Zdroj: Era (red) Zlato už není nad zlato? Cena zlata asi od roku 2002 konstantně rostla, až se v září 2011 dostala k hranici 1900 USD/oz. V březnu letošního roku byla průměrná cena 1593 USD/oz. Přibližně v polovině dubna přišla první její velká korekce na hranici 1321,35 dolarů za trojskou unci, což bylo nejméně od února Na konci pololetí přišel však další pokles, a to až na 1192 dolarů za trojskou unci. To je cena, za kterou se zlato nakupovalo naposledy v srpnu Poslední týden června byla průměrná cena 1245,35 USD/oz. Výrazné snížení ceny zlata na počátku druhého čtvrtletí bylo zapříčiněno tím, že se od této komodity odklonili investoři, kteří drželi své podíly v tzv. papírovém zlatu, označovaném také jako computer gold tzn. v cenných papírech vázaných na zlato (ETF). Na začátku pádu ceny, což nastalo 12. dubna 2013, bylo na trh velkými hráči vrženo množství těchto cenných papírů. Podle odhadů šlo až o 500 tun, což je skoro 25 % celosvětové roční těžby zlata. To urychlilo pokles ceny a další automatické výprodeje. Tento propad cen nahrával spíše dlouhodobých investorům do fyzického zlata, kteří si nákupem drahých kovů posílili portfolio. Poptávka po fyzickém zlatě z globálního pohledu trhala v tomto čtvrtletí rekordy a prožívá zlatou horečku. Významných výsledků zaznamenalo fyzické zlato především v Číně, kde místní obyvatelé masivně skupovali fyzické zlato, a to i v podobě šperků a dalších zlatých předmětů. Nárůst poptávky byl znatelný i v USA. Cena zlata v polovině srpna t. r. byla 1377 USD/oz (pozn. red.). Spolu se zlatem spadly také ceny dalších drahých kovů. Korekce stříbra byla dokonce výraznější než v případě zlata, asi 35% v porovnání s 25 % u investičního zlata. Stříbro spadlo na 18,61 dolarů za unci, tedy na nejnižší úroveň od října Český trh s investičními drahými kovy reagoval podobně jako světový. Množství investorů využilo situaci k dalším nákupům fyzického zlata. I přes aktuální výkyvy v cenách je zlato ideálním uchovatelem hodnoty z dlouhodobého hlediska od tří do pěti let. Je to pojistka proti nejistotě a inflaci. Jak lidé v ČR znají drahé kovy V souvislosti s výše uvedeným nejsou bez zajímavosti výsledky nedávného výzkumu agentury IPSOS na reprezentativním vzorku 500 obyvatel ČR, zaměřeného na obecnou znalost drahých kovů. Vyplynule z něj např., že třetina populace chybně považuje měď za drahý kov. Naopak jen 4 % respondentů správně uvedla, že se drahé kovy nacházejí také v okenních tabulích, 65 % ví, že je lze recyklovat. Zlato považuje za drahý kov 96 % respondentů a stříbro 80 %. Mezi veřejností tedy panuje široké povědomí o těchto dvou základních drahých kovech. Naopak rhodium, které patří do skupiny platinových, tedy taktéž drahých kovů, vybralo pouze 14 % oslovených. Jako zajímavost lze uvést, že 45 % dotazované mužské populace zařadilo mezi drahé kovy paladium, zatímco tutéž správnou informaci uvedlo pouze 26 % respondentek. Drahé kovy, převážně zlato, stříbro, platina a paladium, jsou obsaženy ivmnoha předmětech každodenní potřeby. Respondenti nejčastěji správně označili jejich výskyt v těchto technologických zařízeních: mobilní telefon (73 %), počítač (70 %), televizor (70 %) nebo automobil (40 %). Naopak 20 % se mylně domnívá, že drahé kovy jsou obsaženy také v žárovce. Ještě nižší povědomí (2 %) panuje o výskytu drahých kovů v záchranných airbazích v automobilech, kde je paladium využíváno do rozbušek. Naopak skutečnost, že jsou drahé kovy obsaženy v autokatalyzátoru, si správně uvědomuje 56 % respondentů. Obecně je znalost o obsahu drahých kovů v uvedených předmětech nejlepší u nejmladší části dospělé populace (18 25 let). Zdroj: Safina (vam) Český pojistný trh stagnuje Celkové předepsané pojistné nepatrně kleslo, počet smluv rovněž Půjčují ze svého Stavební spořitelny uzavřely letos méně smluv Meziroční pokles celkového předepsaného pojistného o 70 mil. Kč za 1. polovinu letošního roku potvrdil stagnaci pojistného trhu. Statistiky členů České asociace pojišťoven (ČAP) ukazují mírný růst u běžně placeného životního pojištění (+1,1 %), zpomalující se pokles u pojištění vozidel (-1,5 %) a zároveň snížení ještě nedávno rostoucích podnikatelských pojištění. Celkové předepsané pojistné kleslo proti 1. pol o 0,1 % na 58,6 mld. Kč. Počet smluv ve kmeni životního pojištění se snížil o víc než 100 tisíc na 6,3 mil. kusů, přičemž průměrné pojistné na jednu smlouvu se aktuálně zvýšilo o 1,7 %. Pokles předepsaného pojistného v podnikatelském pojištění se dále prohlubuje; dosáhl úrovně 1,9 %. Vývoj v životním pojištění je srovnatelný s předchozím obdobím. Příčinou stagnace je výrazný propad předepsaného pojistného u jednorázového životního pojištění meziročně o 17 %, způsobený zejména snížením výnosů finančních trhů ve 2. čtvrtletí letošního roku. Pozitivní vývoj je znatelný u smluv s běžně placeným pojistným (+1,1 %). Na druhé straně už několik sledovaných období nepřetržitě klesá počet nově uzavřených smluv životního pojištění. Pokles předpisu u neživotního pojištění zpomalil na 0,1 % proti 0,4 % v 1. čtvrtletí letošního roku. Dosažený objem 35,5 mld. Kč představuje meziroční snížení o 50 mil. korun. V oblasti pojištění vozidel došlo k významnému zmírnění poklesu předepsaného pojistného. Havarijní pojištění proti růstu v 1. čtvrtletí propadlo o 0,7 %, a v povinném ručení se naopak propad zmírnil na úroveň -2,1 %. Přestože celkový počet pojistných smluv u pojištění vozidel mírně roste (+0,8 %), průměrné pojistné na jednu smlouvu meziročně stále klesá. Deklarované zdražování a nový vývoj může naznačovat mírné zvýšení průměrné ceny povinného ručení proti 1. čtvrtletí letošního roku, kdy se už zvedla z 2720 na 2800 Kč. Jiná situace je u podnikatelských pojištění, kde se i přes 0,2% nárůst počtu pojistných smluv prohloubil propad předepsaného pojistného o téměř 200 mil. Kč. Vývoj pravděpodobně nasvědčuje tomu, že se cenová válka přesouvá z oblasti pojištění vozidel do podnikatelských pojištění, komentuje situaci výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora. Z výsledků je také zřejmé, že v období stagnace domácího trhu některé pojišťovny aktivně vyhledávají obchodní příležitosti i mimo Českou republiku, o čemž svědčí výrazný nárůst předpisu u jejich zahraničních aktivit. ČAP sdružuje 28 komerčních pojišťoven s 98% podílem na celkovém předesaném pojistném v ČR. (m) Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce července t. r. úvěry za 26,6 mld. Kč, což je v meziročním srovnání růst o čtyři procenta. Nižší zájem mají naopak klienti spořitelen o uzavírání nových smluv o stavebním spoření, včetně zvýšení cílových částek. Celkově spořitelny uzavřely v první polovině roku téměř nových smluv o stavebním spoření nebo zvýšení cílové částky, což je asi o méně než ve stejném období loňského roku. Vyšší počet smluv letos podepsaly Modrá pyramida a Raiffeisen stavební spořitelna. Objem úvěrů klesl stavební spořitelně Modrá pyramida a Wüstenrot stavební spořitelně. Naopak víc než 16% růst zaznamenala Raiffesien stavební spořitelna. Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 43,7 mld. Kč, meziročně o devět procent méně. Celkově uzavřely loni na smluv včetně zvýšení cílové částky, zatímco předloni to bylo přes Velká část klientů zatím nereagovala na lednovou změnu pravidel vyplácení státního příspěvku k penzijnímu připojištění a spoří méně než 300 Kč měsíčně. Jen u ČSOB Penzijní společnosti je jich 120 tisíc. Ti každý měsíc tak zbytečně přicházejí minimálně o 90 Kč. Například dnešní třicátník se tak může za 38 let, kdy bude odcházet do důchodu, připravit celkem o víc než Kč státní podpory. Průměrný měsíční příspěvek klientů ČSOB Penzijní společnosti je 550 Kč. Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Hypoteční banky si naopak na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují, proto jejich úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu. (pod)

8 8 /ã e r v e n e c s r p e n / N a v l n á c h I C T Víte, jak spolehlivě ochránit citlivé firemní informace a data? Desatero zaměstnavatele Víc než polovina společností se setkala s případem úniku nebo ztráty dat. Většina bezpečnostních rizik ale nepřichází z vnějšku, nýbrž zevnitř firmy podle dostupných statistik až 80 procent. Přesto je víc pozornosti a zdrojů věnováno ochraně vůči externím hrozbám, a jsou tak implementovány jen softwary typu antivirus či firewall. Za poslední dva roky se počet zveřejněných úniků dat zvýšil o 40 %. Potvrzují to i zjištění britské obdoby Úřadu pro ochranu osobních údajů (Information Commissioner's Office), podle kterých během uplynulých pěti let vzrostl únik dat o 1600 % 70 % jich z firem prosákne prostřednictvím koncových stanic uživatelů, zbytek během přenosu po síti. Jen asi pětina úniků je úmyslných. Zbytek jde na účet nedbalosti a omylů, přičemž podle amerického Ponemon Institute dosahují takto způsobené škody v průměru v přepočtu 13 mil. Kč na jeden incident. U cíleně vynesených informací, kdy se zaměstnanec zaměří na nějaká hodnotnější data, pak 22 milionů. Nejčastěji k úniku dojde pouhým překliknutím při odesílání u, ukládáním nezašifrovaných dat na veřejné servery, nebo ztrátou flash disku. Na základě svých zkušeností sestavila společnost Safetica seznam deseti základních chyb, kterých se firmy dopouštějí. Jejich eliminace sníží riziko, že se některému zaměstnanci podaří chybou poškodit vlastní podnik. Firmy by se ale měly zároveň chránit dalšími vhodnými softwarovými i organizačními prostředky. Sebelepší záměr může přijít nazmar, pokud se firma nechová podle základních bezpečnostních zásad: Nastavte bezpečnostní politiku a procedury Pokud nestanovíte jasná pravidla, jsou jakékoliv nástroje bezzubé, neboť není co hlídat. Jasné vymezení zásad i osobní zodpovědnosti je základem. Omezte používání soukromých USB disků Nad osobními flash disky zaměstnanců nemáte kontrolu. Stačí, když je poté půjčí členům rodiny k nakopírování fotek, a plány firemních projektů a rozpočty se mohou dostat kamkoli. Důvěrné informace by se na těchto zařízeních vůbec neměly objevit. Není jedno, kdo má k čemu přístup Příležitost vytváří problémy. Lidé totiž často zkoumají a kopírují informace z pouhé zvědavosti. Vymezením možností nakládání s daty zabráníte tomu, aby se citlivá data dostala k těm, kteří je nepotřebují. Šifrování chrání při ztrátě i krádeži dat Používejte nástroje, které zabezpečí jakékoliv důvěrné informace automaticky. V případě ztráty nebo krádeže disku nebo notebooku se data nedostanou do nepovolaných rukou, např. konkurence. Důvěrné informace do koše v kanceláři nepatří Zápisy z porad, faktury, kontakty Vše, co se objeví na papíře, má být důsledně skartováno. Jinak se odpadkové koše mohou stát vítaným zdrojem firemních dokumentů. K mazání nestačí Delete Použití tlačítka Delete neznamená, že se data nemohou objevit v nepovolaných rukou. Z disku nebo z koše je dokáže získat i průměrně zdatný uživatel. Proto používejte i datové skartovačky, především pak u zařízení určených k prodeji nebo vyřazení. nepovažujte za důvěrný kanál Pokud musíte obchodnímu partnerovi nebo klientovi poslat citlivé údaje, využijte pro jejich ochranu šifrování. Dávejte také pozor na našeptávače adres, občas mohou být zrádné. Pozor na nahrávání do cloudu a na úložiště Virtuální úložiště dat a poskytovatelé služeb přinášejí bezpečnostní rizika. Pohlídejte si pečlivě, kam jsou důvěrné informace nahrávány a kdo všechno k nim má přístup. Nečekejte, až vám data uniknou Ignorovat prevenci se nevyplácí. Vždy je levnější úniku informací zabránit. Proto je potřeba mít vhodné nástroje, které vás na hrozící riziko upozorní předem, a také mít nachystaný postup pro takovéto situace. S končícím zaměstnancem mohou odcházet i data Když zaměstnanec opouští společnost, je vhodné zajistit, aby s sebou neodnesl citlivé informace. Bývalým zaměstnancům nezapomeňte zrušit všechny účty, jinak mohou k vašim datům přistupovat, i když už pracují pro jinou společnost. Zdroj: (pod) Klady digitalizace dokumentů Zásah do černého Mezi malými a středními podniky roste zájem o digitalizaci dokumentů a související služby. Vyplynulo to z průzkumu společnosti mezi 632 firmami z ČR. Očekávají od toho zefektivnění svých činností a snížení nákladů. Inspirují se velkými nadnárodními firmami, které už elektronickou správu dokumentů a optimalizaci tiskových řešení učinily pevnou součástí provozního řízení. Zatímco v minulých letech byla digitalizace chápána jako investice do budoucna a menší společnosti zpochybňovaly její smysl i přímý finanční efekt, dnes to podle průzkumu neplatí. Důvodem je hlavně jednodušší dostupnost sofistikovaných IT řešení, která umožňují významné časové i finanční úspory. Pořizovací náklady už nejsou překážkou. Iv oblasti řízení dokumentů se tak stírá rozdíl mezi velkými nadnárodními společnostmi a malými podniky. Polovinu účastníků průzkumu tvořily firmy, které zaměstnávají 50 a méně zaměstnanců. Právě jejich odpovědi ukázaly na růst poptávky po digitalizačních službách. Zájem o ně projevila nadpoloviční většina těchto respondentů. Firmy přiznaly, že dosud převodu dokumentů do digitální podoby nevěnovaly pozornost, protože ho považovaly za časově náročnou činnost bez odpovídajícího finančního dopadu. Naopak mezi třemi stovkami dotázaných podniků s víc než stem zaměstnanců už proces digitalizace dokumentů zahájilo anebo úspěšně dokončilo přes 70 %. Z 50 společností nad pět set zaměstnanců dokonce téměř o 90 %. Podle expertů z tohoto oboru jsou obavy z digitalizace uváděné malými firmami zbytečné. Dnešní technologie a ovládací systémy se vyznačují maximální jednoduchostí. Dokument lze do digitální podoby převést zcela automaticky i bez znalosti pojmů, aplikací a postupů. Zdroj: KMH (am) Devět z deseti zákazníků v ČR využívá služby jednoho mobilního operátora. Převážná většina uživatelů je s nimi spokojena a změnu plánuje jen asi každý desátý. Vydařeným marketingovým a obchodním tahem ze strany operátorů bylo letošní zavedení tzv. neomezených paušálů. Už nejméně desetina lidí je používá a další necelá třetina o přechodu na ně uvažuje. I navzdory tomu, že podmínkou je uzavření dvouleté smlouvy s operátorem. Zjištění totiž pocházejí z dubna 2013, z volně prodejné studie Mobilní, virtuální, šedý operátor, uskutečněné na vzorku tisíce respondentů v ČR. Spokojenost se službami svého hlavního mobilního operátora vyjádřily v průzkumu tři čtvrtiny respondentů. Ochota změnit operátora roste se zvyšujícím se stupněm vzdělání. Necelá šestina Čechů se setkala s nabídkou šedých operátorů, využívá je však minimum lidí. Jako šedý operátor je označována společnost, která je zákazníkem běžného mobilního operátora a nabízí určité skupině lidí zvýhodněné tarify, které má díky velkému počtu SIM ve své uzavřené síti. Zdroj: GfK (m) (Ne)bezpečné smartphony Roste počet hrozeb zacílených na chytré telefony se systémem Android Počítačoví zločinci pečlivě sledují nejnovější trendy a v současné době je nejvíce lákají právě chytré telefony. Podniková špionáž a tzv. insider trading, kdy se obchoduje s akciemi na základě neveřejných, často tajných informací o společnosti, nikdy nebyly tak snadné jako dnes. Díky smartphonům sofistikovaným přístrojům, které nepoužíváme jen k telefonování a posílání sms zpráv, ale také k editování souborů, přijímání podnikových ů, surfování po internetu a přístupu na sociální sítě, si můžeme snadno a rychle vyměňovat informace, názory, myšlenky a pocity s kýmkoliv kdekoliv na světě. Má to však i svá úskalí. V současné době se prodává víc smartphonů než počítačů. Jejich obrovská popularita však jde ruku v ruce se stále větším množstvím malwarových útoků, zejména cílených na uživatele platformy Android. Podle odhadu expertů společnosti Trend Micro přesáhne v roce 2013 počet hrozeb zacílených na tento operační systém 1 milion, přičemž na konci roku 2012 to bylo jen 350 tisíc. Kyberzločinci jdou po penězích. Jsou experti na sociální inženýrství. Snadno vás přimějí k tomu, abyste si nainstalovali některý z jejich škodlivých výtvorů. Z napadeného telefonu mohou unikat informace o vás nebo o vaší firmě, nebo odcházet sms na drahá telefonní čísla poskytující různé služby. Na bezpečnost podnikových dat má značný vliv také rostoucí konzumerizace. Je to trend, kdy zaměstnanci používají při provádění pracovních povinností spotřebitelská zařízení a služby (tablety, chytré telefony a související služby a aplikace). Smartphony používají jak soukromí uživatelé, tak podnikoví uživatelé. Dochází ke stírání hranice mezi osobním a pracovním životem. Lidé si vytvářejí obchodní kontakty prostřednictvím sociálních sítí a chtějí mít přístup k svým firemním datům kdekoliv a kdykoliv, a také za použití soukromých zařízení. Takové chování může způsobit narušení bezpečnosti podnikových dat. Konzumerizace však není negativní jev. Pokud je správným způsobem řízena, může podniku přinést řadu výhod: zvýšenou produktivitu zaměstnanců a jejich větší spokojenost, protože mohou pracovat odkudkoliv, kdykoliv a na zařízení, kterému dávají přednost. Naštěstí lze provést určitá opatření, která mohou zvýšit bezpečnost smartphonů připojovaných do podnikové sítě a ochránit je před útoky kyberzločinců: Vždy své zařízení uzamkněte heslem. Při nákupu a stahování aplikací používejte zásadně jen oficiální distribuční kanály. Zkontrolujte vydavatele a reputaci každé aplikace, kterou chcete stáhnout. Když instalujete nějakou aplikaci, zkontrolujte povolení, o které žádá. Ujistěte se, že máte na zařízení nainstalován účinný software pro mobilní bezpečnost. Pro informaci může posloužit i naučné video Cybercrime goes mobile (Počítačoví zločinci jdou po mobilech), které zobrazuje, jak se běžný chytrý telefon může proměnit ve špionážní zařízení schopné krást citlivá data: watch?v=9n8ozyo4ng0. (vam) Foto: archiv

9 A u ta pod l upou ã e r v e n e c s r p e n / /9 KIA Optima Hybrid v testu našeho spolupracovníka Vojtěcha Štajfa Průkopník z Koreje Ambiciózní značka Kia se rozhodla dobýt další metu jelikož v USA a v Evropě kladou v posledních letech zákonodárci stále větší důraz na předpisy omezující emise výfukových plynů, přinejmenším všechny prémiové značky dnes nabízejí hybridní modely. K dalšímu soustu koláče tržního podílu tak má korejskému výrobci dopomoci limuzína střední třídy s hybridním ústrojím, kterou jsme měli možnost otestovat. Novinka slavnostně vstoupila na český trh na konci loňského roku a podobně jako etalon mezi hybridy Lexus se vydala cestou hybridního systému tvořeného zážehovým motorem a elektromotorem. Provedení pro USA a Evropu se poněkud liší; evropská verze má čtyřválcový dvoulitr, americká motor o objemu 2,4 litru. Důvodem je použití těchto motorů v základní verzi modelu Optima pro jednotlivé trhy, a tím i jejich uplatnění u provedení hybrid. Elektromotor je stejnosměrný s permanentním magnetem a výrobce o něm prohlašuje, že tato technologie prozrazuje Kia Optima hybrid má LED světla pro denní svícení v obou verzích výbavy. mnoho o budoucím směřování nových modelů značky. Jak se nám s ním tedy jezdilo? Kouzelné tlačítko ECO Hybridní systém napájejí hojně používané lithium-polymerové baterie, na které poskytuje výrobce záruku 7 let (nebo max. do 150 tis. km), stejně jako na celý vůz. Optima hybrid má poháněna přední kola, o přenos točivého momentu se stará šestistupňová automatická převodovka. Čtyřdveřový sedan s karoserií dlouhou 4845 mm, širokou 1830 mm a vysokou 1455 mm je schopen jízdy jen na elektřinu, ale pouze asi 2 km při pomalé jízdě ve městě, převážně tedy v kolonách. Podvozek je dobře vyladěn i pro dynamičtější jízdu, omezující jsou sériově montované korejské pneumatiky Nexen s nízkým valivým odporem. Kombinovanou spotřebu lze na rozdíl od proklamovaných 5,3 l/100 km reálně držet na hranici sedmi litrů Naturalu 95 na 100 km, což je při solidní dynamice nepříliš vzdálené vozům s moderním zážehovým motorem o podobném výkonu, ať už přeplňovaných, či nikoliv. Největší úspora proti klasickému pohonu je tak v městském provozu, kde vůz velmi často popojíždí na elektrický pohon. Nižší spotřeby uživatel dosáhne samozřejmě v režimu eco, který se deaktivuje stiskem tlačítka na volantu, a v tu chvíli má na plynovém pedálu řidič celých 190 koní kombinovaného výkonu obou agregátů. Velký vůz s malým kufrem O maximálně pohodlné cestování, kterému skutečně není co vytknout ani na děravých českých silnicích, se stará dobrý podvozek. Vpředu s nezávisle zavěšenými tlumiči McPherson a vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu najdeme obdobné nezávislé víceprvkové zavěšení. Podvozek je hodně komfortní, ale vůz zvolenou stopu i přes výraznější náklony drží. Především na kvalitním povrchu je radost s novým modelem cestovat. Brzdy jsou bez výhrad, umístění všech ovladačů je sice korejské (mám na mysli specifické umístění některých tlačítek), ale přesto ergonomické. Na zadních sedadlech je solidní prostor i pro cestující vyššího vzrůstu, ale kvůli umístění baterií zbylo dost málo místa v zavazadelníku, který je u klasické, nehybridní Optimy o 125 l objemnější. Hybrid má také o pět litrů menší nádrž (65 místo 70 l). Přesto lze počítat s dojezdem okolo 800 km, což je ale velmi slušné. Pochvala za design Optima směle sekunduje luxusnějším konkurentům i v designu. Klíčem k úspěchu je proti minulosti výrazně vyšší kvalita zpracování i použitých materiálů v interiéru. Jde o jasnou a dlužno říci, že zdařilou inspiraci německými vozy a důsledek diktátu designérského oddělení značky v Kalifornii a Německu v čele s otcem vzhledu nových modelů Kia Peterem Schreyerem.. Automobil je u nás nabízen se dvěma verzemi výbavy comfort a exclusive za 760, resp. 810 tis. Kč včetně DPH. Už v nižším stupni má mnoho luxusních prvků: parkovací asistent, vyhřívané a ventilované sedadlo řidiče, duální automatickou klimatizaci, bezklíčový vstup, LED denní světlomety, prémiové rádio Infinity s ovládáním na volantu s přehrávačem CD a dvanácti reproduktory či sedmnáctipalcová kola. Standardem je i bohatá výbava osmi airbagy a stabilizačním systémem, což hodnotí odborníci na úroveň bezpečnosti jako vynikající. Potvrzuje to i zisk nejvyššího počtu pěti hvězd od americké agentury pro bezpečnost silničního provozu; dvojče Hyundai i40 pak získalo pět hvězd i v testu nezávislé agentury Euro NCAP. Vojtěch Štajf Foto: archiv Kia Typ vozu Kia Optima Hybrid (EU) Toyota Prius+ Opel Ampera Motor hybrid zážehový hybrid zážehový trakční elektromotor 1999 cm 3 + synchronní 1798 cm 3 + synchronní + pomocný zážeh. elektromotor elektromotor motor 1398 cm 3 Převodovka 6st. automat. bezestup. e-cvt přímý pohon Výkon (kw/k) 140/ / /150 Max. toč. moment (Nm) Max. rychlost (km/h) Zrychlení km/h (s) 9,4 11,3 9,0 Komb. spotřeba (l/100 km) 5,3 4,1 1,2 Délka (mm) Objem zavazadl. prostoru (l) Emise CO 2 (g/km) Základní cena (Kč) *) Přístrojová deska, sedadla i vnitřní výbava jsou na první pohled z prvotřídních materiálů. Hybridní Optima se na trh dodává pouze se šestistupňovou automatickou převodovkou. *) akční cena je Kč Zajímavé srovnání korejského hybridu Optima s obdobným japonským Priusem a americkou Amperou, která je ale spíš elektromobilem s pomocným spalovacím motorem. Dvakrát kuře, ale vždy jinak Modernizované SUV Škoda Yeti dostalo i outdoorového bratra Škoda Auto modernizovala svoje kompaktní SUV Yeti. Zásadní novinkou je nabídka dvou samostatných designových linií. Vůz tak bude nabízen buď v elegantním provedení do města, nebo v outdoorové variantě pro výlety, které mohou vést i mimo silnice. Nová Škoda Yeti připravená pro město. Na první pohled se od sebe liší například provedením předního a zadního nárazníku. Podobně rozdílné je i zpracování bočních lišt a prahů: zatímco městský Yeti je má lakovány v barvě karoserie, u jeho outdoorového sourozence jsou z černého plastu. Yeti Outdoor je sériově vybaven stříbrnými kryty vnějších zpětných zrcátek. Modernizované provedení respektuje nový design značky Škoda Verze Outdoor určená i mimo silnice. má výraznější rysy, ostré hrany a linie se zdůrazněním horizontální roviny a nové logo. Nově tvarovanými světlomety jsou nyní volitelně nabízeny i jako bi-xenony s integrovaným LED světly pro denní svícení. Přední mlhová světla dostala hranatý tvar a jsou umístěna níž v předním nárazníku. Přepracovaná záď je jasně členěná. Páté dveře získaly dva kubistické trojúhelníkové prvky a nové logo. Výrazné zadní sdružené svítilny mohou do tmy svítit písmenem C tvořeným světelnými diodami. Nabídka kol byla rozšířena o čtyři nové varianty, pestřejší je také paleta barev (přibyly metalíza bílá Moon, zelená Jungle, šedá Metal a hnědá Magnetic). Interiér nabízí tříramenné volanty v celkem sedmi variantách, nové potahové látky nebo dekorační lišty na přístrojové desce. Yeti je prvním modelem značky, který může být vybaven systémem Optical Parking Assistant (zadní parkovací kamerou). Poprvé je také toto SUV vybaveno nejnovější generací parkovacího asistenta Automatic Parking Assistant (umí zacouvat do mezer podélně i příčně k vozovce; z podélných mezer i automaticky vyjede). Další premiérou je pro Yeti bezklíčové odemykání, zamykání a startování KESSY. Ale také oboustranný koberec a vyjímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru, držák reflexní vesty pod sedadlem řidiče a odpadkový koš ve dveřích. Pro přepracované modely Yeti jsou k dispozici čtyři naftové a tři benzinové motory, všechny přeplňované turbodmychadlem a s přímým vstřikováním paliva. Jejich paleta sahá od zážehové jednotky 1,2 TSI/77 kw (105 k) až po vznětový agregát 2,0 TDI/125 kw (170 k). (vam) Zdroj: Škoda Auto Za silnice bezpečnější Česká leasingová a finanční asociace se rozhodla podpořit Memorandum o spolupráci BESIP (ministerstva dopravy) se Svazem dovozců automobilů a Sdružením automobilového průmyslu z t. r. o zvyšování bezpečnosti silničního provozu a snižování následků dopravních nehod. Zároveň chce přispět k naplnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období , jejímž smyslem je snížit do roku 2020 počet lidí usmrcených v silničním provozu v ČR na průměr EU a počet těžce zraněných osob o 40 % proti roku V loňském roce členové ČLFA financovali prostřednictvím svých leasingových či úvěrových produktů 43 % všech nových osobních vozů registrovaných v ČR. (m)

10 10/ã e r v e n e c s r p e n / I n f o s p e k t r u m Pokud jde o prostředí pro pořádání schůzek, neznají některé firmy hranic I ta nejpodivnější místa Smartbanking je na vzestupu Jen klienti jedné velké banky v ČR odešlou každý měsíc z chytrého telefonu platby za miliardu korun. Tento snadný a bezpečný způsob ovládání osobních účtů jich aktivně využívá téměř 70 tisíc. Vejít do kavárny a narazit tam na právě probíhající obchodní schůzku není nic neobvyklého. Někteří vedoucí pracovníci si však k tomu účelu vybírají ještě podivnější místa a vůbec se neřídí tradicí. Potvrdil to průzkum společnosti Regus u víc než respondentů z 90 zemí. Mezi nejpodivnější nebo nejneobvyklejší místa patří např. klášter, starý železniční tunel, jesle nebo farma na chov žížal. Některé z lokalit uvedených v průzkumu jsou jako vystřižené z akčního thrilleru, další naznačují, že neexistuje místo, které by některé firmy pro schůzku pokládaly za nevhodné setkání probíhala v letištním hangáru, ponorce, dole, porouchaném výtahu nebo na staré rybářské lodi. I když nabízejí relativně klidné a tiché prostředí, je nepravděpodobné, že by se např. střechy staly v České republice v dohledné budoucnosti hitem. Opera je rozhodně stravitelnější. Uživatelé smartbankingu nejčastěji kontrolují zůstatky na účtu, zadávají příkazy k úhradě nebo sjednávají cestovní pojištění. O snadné, rychlé a bezpečné platby mají podle managementu banky velký zájem. Měsíčně se tak uskuteční na 120 tis. vyřízených transakcí. Lidé především oceňují vysokou bezpečnost aplikace. Zajišťuje ji zabudovaný ochranný klíč, který pracuje s informacemi dostupnými pouze v rámci daného používaného chytrého telefonu nebo tabletu. Jde o použití identifikačního čísla, PIN, unikátního SMS kódu a jedinečného šifrovacího mechanismu. Klienti banky mají také možnost sjednat si cestovní pojištění přes smartbanking a zájem o ně stále roste. Jen v červnu t. r. tímto způsobem uzavřeli cestovní pojištění za 150 tis. Kč. Stáhnout si aplikaci smartbanking mohou všichni zájemci pro své smartphony a tablety s operačním systémem ios, Android, Windows 8 a Windows Phone. Nabízí se jim tak možnost využít i další služby, jako je např. přehled platebních karet a možnost jejich blokace, která se může hodit zvlášť v době zahraničních dovolených. (red) 10 nejpodivnějších míst pro schůzku na světě 10 nejpodivnějších míst pro setkání v ČR Koupelna Továrna společnosti Coca Cola Žebřík Větrná elektrárna Jeskyně Cyklistická akce Skládka Podzemní chodby Pražského hradu Svatební hostina Střecha domu Během projížďky na saních Opera Pole s kapustou Střelnice Válečná loď Letecká základna Kůlna Srub v lese Kancelářská kuchyňka Výletní loď Obchodní schůzky se někdy odehrávají na těch nejpodivnějších místech. Eurotrans poprvé Nový bienální veletrh pro odbornou veřejnost V říjnu 2013 se na brněnském výstavišti uskuteční premiéra dopravního veletrhu Eurotrans. Jeho základními stavebními kameny jsou veletrhy Autotec a Transport a Logistika. K nim přibude téma železniční dopravy pod názvem RAIL-TEC, které bylo dosud součástí strojírenského veletrhu. Veletrh se koná souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem MSV v pavilonu G2. Návštěvníkům se představí firmy nabízející služby a výrobky v oblasti servisní a garážové techniky a dopravní logistiky. V rámci doprovodného programu se pak uskuteční konference Mobilita budoucnosti a Brno Safety. Nosným konferenčním tématem veletrhu Eurotrans bude Mobilita přeprava osob a zboží a její alternativy v budoucnosti. Veletrh je určen především odborné veřejnosti a bude se konat bienálně v lichých letech. Veletrh je koncipován jako česko-slovenský, a jeho součástí je tradiční slovenský veletrh ŽEL-RAIL. Záštitu veletrhu převzaly Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Partnery projektu Eurotrans jsou hlavní profesní sdružení zaštiťující obory veletrhu. Termín akce je sladěn s ostatními důležitými veletrhy v tomto oboru v Evropě. Se záměrem dopravního veletrhu souhlasí i spolupořadatelé veletrhu Autotec Sdružení automobilového průmyslu a spolupracující asociace Svaz dovozců automobilů a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky. Ve veřejném prohlášení doporučilo svým členům účast na veletrhu Eurotrans 11 profesních sdružení z automobilového průmyslu a dopravy. (ph) Běžnější prostředí pro schůzku poskytnou nejspíš auta, kavárny a hotelové pokoje, ale populární jsou též letadla a letiště, na čemž se podepisuje mezinárodní charakter současného podnikání. Avšak existují i zajímavější místa: nejméně jedna osoba uvedla schůzku na skládce a další se jí účastnila na hřbitově. Dobré je, že k využívaným místům patří i bazény, lyžařská střediska, golfová hřiště a vířivky ukazuje se, že obchodní schůzka nemusí být jenom dřina. Podivná místa, na kterých se lidé účastní obchodního jednání, jako jsou třeba sociální zařízení nebo Splnění stále se měnících legislativních požadavků je pro naprostou většinu firem nad jejich síly. Opatření z oblasti životního prostředí, bezpečnosti potravin, bezpečnosti práce, požární ochrany, informační bezpečnosti, energetické úspornosti, není možné sledovat a plnit bez kvalitního zázemí. opuštěné budovy a pláže, vypovídají o svobodomyslnosti a flexibilitě lidí ve světě současného byznysu, říká Rudd Doggen ze společnosti Regus. Ne všechna ale podle něho musejí být každému po chuti a některá určitě vzbuzují pochybnosti o bezpečnosti a profesionálním přístupu. Méně dobrodružní profesionálové mohou po celém světě využít rozsáhlé sítě produktivních a profesionálních míst určených pro pořádání schůzek, která jim umožní soustředit se víc na své cíle než na neobvyklé prostředí. Zdroj: Regus (vam) Foto: Zabrání pokutám Přesto se audit souladu s legislativou podceňuje Vysoké pokuty firmy nedostávají náhodou, ale většinou po nějakém incidentu nebo nehodě nebo kontrole. Vyplývá to z tvrzení zástupců United Registrar of Systems Czech (URS Czech), nadnárodní společnosti, zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů, se zastoupením v Česku a sesterské firmy URS Inspekce. Je lepší předem si nechat ve firmě udělat prověrku, zda splňuje všechny předpisy, které se týkají jejího předmětu podnikání. Mnoho manažerů si myslí, že když se jim o tuto oblast někdo již stará, mají vše zabezpečeno. Podle našich zkušeností to ale v mnoha případech není pravda, míní generální ředitel URS Inspekce Petr Maličovský. I pro jednotlivce, který takovou službu firmě dodává, je totiž velmi těžké sledovat veškeré předpisy. Právě Audit souladu je počáteční fází, kdy dochází u firmy k identifikaci právních požadavků a jejich plnění v praxi. Pokud má mít ISO certifikace pro firmu přidanou hodnotu, musí to chtít za prvé certifikovaná firma a za druhé musí mít příslušný auditor certifikační společnosti možnost efektivně audit provést. To závisí na přístupu auditované firmy, ale také na pracovních postupech a nástrojích, které auditor používá. Nejznámějším evropským certifikátem je ISO (International Standard Organisation), mezinárodní organizece se sídlem ve Švýcarsku. Norem ISO je řada, veřejnost se nejčastěji setkává s ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality. Zdroj: URS (am) Nová Zelená úsporám Státní fond životního prostředí (SFŽP) evidoval po prvním týdnu od zahájení příjmu žádostí o dotace z programu Nová Zelená úsporám zhruba už na dva tisíce zájemců. Počet žádostí by mohl být vyšší, kdyby byl dostatek kvalifikovaných odborníků oprávněných zpracovávat energetické audity. Pro ČTK to uvedl viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Pavel Ševčík. Audity jsou totiž povinnou součástí každé žádosti: Počet auditorů je podle mých informací limitující pro počet žádostí. Je jich málo a vůbec nestíhají audity zpracovávat, řekl. Potvrdil to i náměstek Úseku řízení ostatních programů SFŽP Jaroslav Hrubeš: Zatímco u původního programu Zelená úsporám tento audit mohlo dělat asi 25 tisíc inženýrů sdružených v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), dnes má nově toto oprávnění jen asi 1200 certifikovaných auditorů. Ani toto číslo ale podle něho není přesné, reálně prý je aktivních auditorů ještě méně. Ze zkušenosti navíc víme, že pouze asi jedna třetina z tohoto počtu je schopna audity skutečně dělat. Navíc polovina sice potřebné razítko má, ale tuhle činnost nevykonává, dodal. Zájemci o dotaci na energeticky úsporná opatření tak často narážejí na to, že jsou auditoři nyní zaneprázdnění a musejí lidi odmítat nebo objednávat na později. Auditorů je nedostatek také podle Luďka Lošťáka ze společnosti Comfort Space, která energetické audity zpracovává. Poukázal však ještě na další problém: Některé požadavky fondu jsou velmi přísné a už samotné zpracování žádosti je extrémně administrativně náročné. To úplně zbytečně komplikuje přístup žadatelů k dotacím, proto by bylo vhodné některé části programu upravit. Podmínky pro získání dotace vyhlásil SFŽP 13. června t. r., příjem žádostí začal od 12. srpna. Během prvního dne dorazilo 1213 žádostí za 275 mil. Kč a na konci týdne už celkový objem peněz překročil hranici 400 milionů. Ministerstvo životního prostředí na podporu vyčlenilo miliardu korun, dalších 800 milionů plánuje přidat z emisních povolenek a od úřednické vlády v demisi má slíbenu jednu až dvě miliardy korun z prostředků státního podniku Lesy ČR. První výplaty peněz plánuje MŽP na podzim a ukončení příjmu žádostí až po vyčerpání stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu (pod)

11 červenec srpen 2013 N e c h t e s e i n s p i r o v a t Znáte životní styl, založený na welness? Rovnováha těla a mysli Na svoji letošní dovolenou už jen vzpomínáte. A což takhle prodloužit si ji, nastavit, natáhnout? Nabídnout duši i tělu ještě nějaký ten příjemný vzruch, aktivní odpočinek, či naopak slastné nicnedělání Važ si svého těla, a aby ti dobře sloužilo, říká tradovaná moudrost, odměňuj se mu odpočinkem. Relaxovat, neboli odpočívat co možná nejčastěji je prostý návod, jak přežít vlastní život. Co přežít, jak jej po okraj naplnit. Prožít! Každý denně relaxujeme, aniž si to uvědomujeme. Ale dostatečně? Spíme dobře a pravidelně, jak si o to tělo samo říká? Ráno nám jemně oznamuje vycházející slunce, mile kokrhající kohout pod okny, nebo nepříjemný budík. Tedy, pokud se sami od sebe neprobudíme, dopředu zpocení hrůzou, co nás čeká. Celý boží den pak naše tělo slouží duši (to v lepším případě), obživě (častěji) nebo jen pouhému přežití. Žiju nebo přežívám? Lze mít ze života prostou radost a skrovné potěšení, když je vlastně neustálou honbou za novými a ještě intenzivnějšími prožitky a zážitky? Donekonečna ale nelze přebíjet jednu chuť chutí o poznání výraznější, jednu drogu drogou ještě silnější A život je droga, o tom nemusí nikdo pochybovat. Když přišli vojáci římských legií na Moravu, vybudovali si své ležení na břehu řeky Dyje nedaleko dnešních Pasohlávek. Postavili tam i první moravské lázně. Zocelení muži, aby mohli bojovat, bránit a šířit svou kulturu před našimi prapředky, tehdy ještě ryzími barbary, potřebovali nejen mít kde spát, ale také jak nabídnout svým svalům, kostem a myslím kus horkého domova. Sálavé teplo, blahodárnou hřejivou vodu a ozdravný klid rozjímavého odpočívání. Co je welness? Welness je moderní a ryze současné slovo. Jeho obsah je však starý jako lidstvo samo. Lázeň, feláhu, hamman, rassoul, páru, saunu, masáž, vířivku, aromaterapii neustále doplňují další a horké novinky. Dnes mají podobu kyslíkových barů a koncentrátorů, elektrických fyzioterapeutických gaučů, kavitačních, lymfatických a kryolipofýzových udělátek. Včera fyzioterapeuti hojně sázeli na elektrický tok, včetně bezmála legendárních široce ozdravných proudů s ozónovým jiskřením (film Postřižiny) nebo ještě dávno před nimi propagátoři bylinných a rašelinových zábalů. Odpočinek a relaxaci zkrátka a dobře už pěknou řádku let doprovázejí jejich blízké příbuzné, tedy rekonvalescence, balneoterapie, posilování a v neposlední řadě rovněž estetická medicína. Masáž Základem intenzivního odpočinku (po tělesné námaze) je bezesporu aktivní masáž. První zmínky o této metodě navracení sil do svalů a lidského těla vůbec pocházejí ze staré Číny. Nejméně pět tisíc let se už lidé masírují. Existují proto stovky různých masáží, vycházejících z různých kulturních základů. Jednotlivé druhy se vzájemně prolínají, masážní techniky a terapeutické metody ctí hluboké tradice i nejnovější vědeckomedicínské poznatky. Co civilizace, etnikum, národ, to často odlišný přístup. Někde je dotyk tabu, jinde představuje jádro mezilidské komunikace. Dlaň, nos, ústa, hruď. Jak se sami vítáte po nějakém čase se svými nejbližšími? Ale vraťme se k opravdové masáži. Její prapodstatou je stimulace a ovlivňování toků životní energie prostřednictvím energetických čar a meridiánů nebo lymfatického systému. Snad každý slyšel o pravé thajské masáži. Sény, pomyslné energetické čáry (existuje jich prý několik desítek) spojují na těle jednotlivé tlakové body. Práce na nich vede k udržování harmonických toků energie v těle a mezi tělem a jeho okolím. Obnovuje je, pokud jsou něčím blokovány. Avšak důraz je kladen více na prevenci, aby se nevhodným a škodlivým stavům předcházelo. Sestava tradiční thajské masáže kombinuje masáž s natahováním a protahováním, s technikami typickými pro jógu. Neexistuje ovšem jednotná a přesně stanovená sestava. V různých školách, v různých masážních zařízeních a dokonce iurůzných masérů se můžeme setkat s podstatnými odlišnostmi. Základní principy masáže jsou však společné, stejně jako požadavek, aby se každý masér či masérka vždy přizpůsobili aktuální kondici svého klienta. Z tradičních východních masážních technik se lze vedle thajské masáže také zmínit o její příbuzné, o původně japonské technice šiacu. I její podstatou je odstraňování nerovnovážných stavů (souvisejících například se stresem nebo tělesným napětím), než přerostou ve vážnější projev, čili v nemoc. Tradiční východní masáže vyhledáváme také při nepříjemných stavech a zdravotních komplikacích, u kterých západní medicína nediagnostikuje žádné konkrétní onemocnění, jako bývají dlouhodobé bolesti hlavy, zad nebo kloubů, chronická únava, nespavost, problémy s trávením V asijské léčebné tradici tvoří fyzické tělo, mysl a duch jeden celek. Obnovováním energetické rovnováhy techniky masáží ovlivňují nejen fyzické, ale i mentální a emocionální aspekty. Masáž tak pomáhá i při psychických potížích, případně se může stát nástrojem pro všestranný rozvoj osobnosti. Konkrétně masérka šiacu používá širokou paletu technik dynamické uvolňování napjatých partií i klidné užití tlaku k tonizaci prázdných míst v těle. Pracuje prsty, dlaněmi, lokty, koleny nebo chodidly. Účinky jsou hluboce uvolňující a zároveň posilující. Základní princip je jednoduchý terapeutka pouze pomáhá masírovanému spojit se s léčivou schopností vlastního těla, a tak obnovit jeho zdraví a rovnováhu. Reflexní masáž Také pouhé promačkávání a masírování chodidel nás může dostat do euforických výšin. Zmáčknutí jednotlivých bodů nohy cítíte až v mozku, tělo se příjemně chvěje a projíždí jím hřejivá energie. Reflexní masáž dokonce léčí, ale může i zabolet. Může být aplikována na dlaně, ruce i na prsty, na hlavu a obličej, na páteř Nejvyhledávanější a nejúčinnější je však reflexní masáž chodidel. Lidské tělo je protkáno bezpočtem nervů, které začínají v mozku, prostupují orgány a končí právě na chodidlech, kde se shlukují do bodů nebo plošek. Nervová dráha je tedy spojnicí mezi jednotlivými orgány a k nim přiřazenými body na chodidlech. Celé tělo se na chodidlo promítá v embryonální poloze, podobá se tedy plodu. Páteř naleznete na vnitřních stranách, schoulenou hlavičku a všechny její části máme na palci a na ostatních prstech. Ve střední části plosky fungují body všech důležitých orgánů. Reflexní body umožňují, abychom se dostali přímo k vnitřním orgánům. Pravidelným promačkáváním můžeme podpořit odstranění chronických onemocnění, uvolňovat bolest. Typů masáží existuje mnoho a často nebývají levnou záležitostí. Každá navíc prospívá jinak a jinde. Kouzlo účinků však bývá v jejich pravidelnosti, což může klienta přijít draho. Reflexní masáž relativně snadno zvládne každý, tedy i partner nebo člen rodiny. Promačkávání chodidla je natolik příjemné, že může svádět až k simulování nebo hypochondrii. Není-li po ruce nikdo vhodný, zbývá autopromačkávání. Takový způsob masáže sice nebývá tak příjemný, ale může trvat o to déle! Budiž teplo Nejen obyvatelé chladnějších podnebných pásů stále častěji spojují odpočinek s horkým vzduchem nebo párou. Není třeba rozlišovat jednotlivé druhy a způsoby saunování. Jednomu vyhovuje přesně 106 stupňů, jiný hoří při šedesáti. Vedle základního pravidla o střídání prohřátí a ochlazení lze pouze zdůraznit požadavek, aby po saunových procedurách následovala také fáze uklidnění, čili odpočinku, nejlépe na lůžku a v zábalu. Druhý prospěšný fakt, na který se v dnešních veřejných saunách ke škodě věci často zapomíná, visíval ve formě nápisů na nemocničních chodbách: ticho léčí. Kdákání o tom, že ona jela tam s tím, když byl ten její onde s tou, dokáže dokonale pokazit radost ze saunování, byť by šlo o jinak pohledné kvočničky. Pro některé zdravotní indikace (typicky třeba ledvinové potíže) lékaři saunování příliš nedoporučují, ovšem nevylučují. Vždy záleží na konkrétním zdravotním stavu, a také na formě a intenzitě zvolené procedury. Kdo nepřetrpí saunu klasickou, čili finskou, může si zvolit horkou páru, případně infrasaunu. Její výhoda spočívá v tom, že infračervené záření proniká snáze svalovou hmotou a prohřívá tělo také uvnitř, takže se člověk potí i při padesáti stupních uvnitř kabiny. To je také hlavní rozdíl od sálavého tepla saunových kamen, ohřívajícího pouze povrch těla. Netřeba se však u infrasauny obávat nějakého vnitřního uvaření, nejedná se o mikrovlnou troubu. Infrapanely jsou běžnou součástí inkubátorů a hřejí šetrně díky všesměrnému vyzařování naprostou většinu novorozenců. Kdo to má čichat? Aromaterapie je zdaleka nejrozšířenější metodou alternativní medicíny. Základem jsou esenciální oleje a jiné přírodní látky rostlinného původu, které ovlivňují lidské zdraví i psychiku. Účinky vonných olejů se využívaly před tisíci lety v Egyptě při masážích, inhalacích a balzamování těl. Římané objevili jejich desinfekční účinky a vykuřováním prostor se bránili epidemiím. Parfumerie by mohlo navštěvovat větší procento spoluobčanů, napadne snad každého, kdo jede v létě tramvají. Rozdávat intim spreje nebo instalovat osvěžovače vzduchu! Takový zlepšovací návrh skutečně dostal pražský dopravní podnik, pocházel od turistů ze Španělska. Tvrdili, že máme hezké metro, ale vozí prý i prasata Také ukazatel kulturní úrovně. Zájem o aromaterapii stále roste, včetně laického praktikování. Aromalampa se svíčkou se stala běžnou součástí každé domácnosti. Příprava přírodních olejů je ovšem složitý a nákladný proces. Pro malé množství oleje je potřeba velké množství suroviny; ze 100 kg růžových lístků lze získat pouze 25 ml silice. Proto bývá kvalita zaručeně přírodních éterických olejů problematická, nebo čistě chemické náhražky vydávány za přírodní bio produkty. Vodítkem může být označení CPK (Certifikovaná přírodní kosmetika) nebo u zahraniční produkce EcoCert či Soil Association Organic Standard. Aromoterapie také bývá běžnou součástí masáží i bio saun, včetně slámových nebo senových zábalů, což pomáhá výrazně zlepšit kvalitu dané procedury. A proč to všechno? Člověk nakonec dokáže vše, co si usmyslí. Své tělo přinutí k výkonům z říše snů. Umíme hodit klackem i sto metrů, bezmála stejně tolik kamenem přivázaným na provázku, zdvihnout nad hlavu nikoli kňoura, ale rovnou celou krávu! Oštěp, kladivo a činka. Popsané výkony jsou ovšem podmíněny systematickým tréninkem, doplněným o speciální výživu, a také sportovní masáží. My ostatní, kteří se pohybujeme mimo závodní cykly, si častěji než výkony hlídáme tělesnou hmotnost, resp. nadváhu. Nehledáme tak často pomoc fyzioterapeutů nebo masérů, ale nepohrdneme vířivou koupelí, chladivou sprchou, plaveckým bazénem i mimo letní horka. Také v parcích v podvečer a po ránu vídáme dvojí druh běžců. Jedni supí a těžce popadají dech, to v naději, že kila konečně půjdou dolů, zatímco druzí běhají kvůli kondici, a tedy pro radost. Ne že by hubnutí nebyla radost! (Proč brát tlouštíkům poslední zbytky motivace?) Pokud si člověk usmyslí, že zaběhne půlmaratón, je velmi pravděpodobné, že se mu to jednou podaří. Pokud ho fatálně nezradí tělo prostřednictvím nějakého úrazu nebo zákeřnou nemocí. Samotný cíl, tedy sportovní výkon, který většina z nás ostatních nezvládne, je dostatečnou motivací k zocelení těla. Zároveň ale také k probuzení sportovního ducha. Velkým obloukem se k nám právě takto vrací prastaré pochopení podstaty života v jeho dvojjediné podobě, známé už od samého úsvitu kulturních dějin starověkým civilizacím. Tak dlouho už totiž my lidé hledáme svůj rovnovážný stav, nutný balanc těla a mysli. Tu více přikloněni ke kultu dokonalého těla, jindy třeba ponořeni do fanatické víry. Není snadné nalézt svou vlastní cestu životem. Neexistuje žádná obecná rada A tak všichni neustále hledáme svou vlastní rovnováhu. Jestli je to dostatečný návod, jak žít, musíme posoudit každý sám a za sebe. Libor Kalina

12 12/ã e r v e n e c s r p e n / P r Û m y s l v â R Hlavní téma: automatizace Brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě, s každoroční účastí téměř sto tisíc domácích i zahraničních návštěvníků. Za víc než půlstoletí své existence vždy demonstroval vyspělost českého strojírenství a průmyslu. Letošní ročník, v pořadí už pětapadesátý, se uskuteční října 2013 a návštěvníci zde najdou zastoupení všech klíčových oblastí strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřicí technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV. Manažera letošního strojírenského veletrhu Jiřího Erlebacha jsme se proto zeptali: Proč byla právě průmyslová automatizace zvolena pro letošní rok jako hlavní téma MSV a co všechno návštěvníkům v rámci tohoto sektoru nabídnete? Průmyslovou automatizaci jsme zvolili zvlášť pro její význam ve strojírenství, a také kvůli trvalému zájmu vystavovatelů. Měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniku najdeme v každém z deseti oborů Mezinárodního strojírenského veletrhu proto je hlavním tématem právě projekt Automatizace. Smyslem je zejména zviditelnění automatizační techniky v rámci portfolia MSV a ve výstavních pavilonech. Pro vystavovatele to znamená hned několik benefitů. Na automatizaci klademe důraz v propagaci a medializaci MSV. Také cíleně oslovujeme odborné návštěvníky informacemi o oborových novinkách a trendech v průmyslové automatizaci. Svou speciální cenu má automatizační technika i v soutěži Zlatá medaile. A v neposlední řadě se tématu automatizace věnuje také odborný doprovodný program, jehož součástí budou například tradiční konference Vize v automatizaci a Machines Communicate. Vraťme se k letošnímu MSV. Kolik vystavovatelů a z jakých zemí letos do Brna přijede, a čekají návštěvníky i vystavovatele na výstavišti nějaké novinky? Na veletrhu se bude prezentovat přibližně tisíc pět set firem, z nichž bude víc než třetina ze zahraničí. Partnerskou zemí je letos Turecko, nejvíc vystavovatelů se hlásí tradičně z Německa, ze Slovenska a také z Itálie. Jednu z největších účastí za poslední roky bude mít Rakousko. Dál se do Brna vracejí firmy z Velké Británie a ze Španělska, včetně obchodní komory, a mezi nová teritoria patří také Dánsko. Tradiční kolektivní expozice chystá německá spolková země Bavorsko a Spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu, z dalších zemí pak Slovensko, Rusko, Čína, Francie, Švýcarsko a Rakousko. Velký význam Mezinárodního strojírenského veletrhu spočívá v tom, že je platformou pro novinky a inovace. Za všechny bych jmenoval světovou novinku, která je výsledkem česko-německé spolupráce firem Šmeral Brno, a.s., a Bionic Laboratories BLG, GmbH, z Groß-Gerau. Prezentována bude technologie na zpracování biomasy a odpadů, jejímž výstupem jsou využitelné lehké oleje a uhlík. Zařízení vyniká kromě jiného i tím, že pracuje v podtlaku a k ohřevu používá originální mikrovlnnou technologii a v procesu je využíván speciální katalyzátor. Velmi vyhledávanou součástí MSV se během několika let stal projekt Transfer technologií a inovací, na kterém se prezentují výzkumné aktivity vysokých škol a jenž je pro ně příležitostí ukázat své zajímavé projekty přímo průmyslovým podnikům. V rámci doprovodného programu se tradičně koná řada nejrůznějších specializovaných fór, seminářů a konferencí. Co z doprovodného programu by rozhodně nemělo návštěvníkovi strojírenského veletrhu ujít? Je těžké vybrat z bezmála padesáti akcí ty nejdůležitější. Dalo by se říct, že každý návštěvník si může najít tu, která ho zaujme. Významná část doprovodného programu se zaměří na rozvoj ekonomické spolupráce s Tureckem jako partnerskou zemí MSV Tradiční součástí MSV pak budou další akce na podporu zahraničně-obchodní spolupráce a českého exportu jako Business den Ruské federace a Business den Běloruska. Opět se uskuteční také b2fair setkání Kontakt Kontrakt organizovaný RHK Brno, který bude následován veletrhem pracovních příležitostí JobFair MSV. Stěžejní událostí doprovodného programu se stane tradiční setkání představitelů vlády a podnikatelské sféry na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Odborníky by mohla zajímat také konference 3D print, konference Machines Communicate, balicí linka Packaging Live, robotický park v pavilonu Z, nejen odborníci budou určitě zvědavi na létající kolo v provozu budu se opakovat, ale opravdu si myslím, že každý návštěvník si najde něco, co ho zaujme. Pavel Hrazdíra Strojek s víc než 115letou tradicí se opět vyrábí Společnost Hanhart Morkovice s.r.o. (okr. Kroměříž) vyrábí od roku 2012 ruční kuchyňské krájecí strojky značky PORKERT. Nejdřív ovšem výlet do historie: Josef Porkert (2. února 1828, Abertamy, Rakousko-Uhersko 27. dubna 1895 Skuhrov nad Bělou v Orlických horách) byl český průmyslník a zakladatel stejnojmenného podniku. Studoval na Horní akademii v Příbrami a roku 1863 se stal ředitelem Růženiny hutě (Rosenhütte) ve Skuhrově nad Bělou, železné hutě hraběte Hanse Kolowrata založené roku Poté co byla roku 1879 výroba železa pozastavena, Josef Porkert si závod roku 1881 pronajal a přeměnil ho na slévárnu. Vyráběl zde kamna, řemenice a klavírní rámy. Závod vyráběl také litinové rámy pro firmu Antonín Petrof v Hradci Králové a dodával i dalším renomovaným výrobcům klavírů jako Bösendorfer, Hoffman- Czarny, Baumann a Ehrbar. Po smrti Josefa Porkerta v roce 1895 převzali podnik jeho synové Wilhelm a Eduard. Ti rozšířili výrobu o kuchyňské stroje, především o ruční mlýnky na maso a další ruční mlýnky, které v následujících desetiletích tvořily těžiště produkce firmy. V roce 1911 dosahovala roční výroba Porkert a spol , avroce 1929 už kuchyňských strojků. Tři čtvrtiny z toho šly do zahraničí. Hlavními odběrateli byly firmy v Polsku, Anglii a zámoří. Ve 40. letech 20. století přibyly ještě elektrické přístroje a kuchyňské roboty. Roku 1948 byl podnik znárodněn a převážná část produktové palety se přesunula do jiných závodů. Závod ve Skuhrově od té doby vyráběl už jen klasické ruční mlýnky. Restituce z roku 1992 nebyla pro dědice rodiny Porkertů úspěšná. V roce 2007 přešel podnik do insolvenční správy a následně na nástupce Karavela Properties, který továrnu převzal v roce Roku 2010 byla tradiční výroba zastavena. Tolik historie a jaká je současnost? Vlastník společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. koupil vlastnická práva ke značce PORKERT a rozhodl, že se výroba mlýnků PORKERT obnoví ve společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. Bylo to rozhodnutí riskantní zejména vzhledem k tomu, že od doby ukončení produkce v závodě ve Skuhrově nad Bělou došlo k převzetí tradičních trhů nepoměrně levnější čínskou konkurencí, která měla dostatek času na rozvinutí svých obchodních aktivit. Ovšem strategie Morkovických spočívá na tradici výrobku, kvalitě opracování, zdravotní nezávadnosti povrchové úpravy, perfektní funkčnosti a záruce v délce 5 let. Tým pracovníků, kteří projekt realizovali, dokázal, že lze čínské produkci konkurovat, a to právě výše zmíněnou cestou. Vyrábějí se zatím tři základní velikosti s plánem postupného rozšíření sortimentu. Produkce je z 90 % exportována do pro nás exotických zemí Afriky, jihovýchodní Asie, Arabského poloostrova, ale také do zemí EU. Za zmínku rovněž stojí, že jsou veškeré díly vyráběny na území ČR. Z hlediska portfolia firmy Hanhart Morkovice s.r.o. jde o výrobek, který odbočuje od její produkce komponentů pro automobilový průmysl. Nicméně může založit novou etapu výroby ve městě Morkovice-Slížany, které bylo dosud spojováno hlavně s tradiční košíkářskou výrobou. (hanhart). Hanhart Morkovice, s.r.o. Nádražní Morkovice-Slížany tel.: fax: LIBENIA Plzeň, spol. s r.o. Slevárna Letkov Božkovská 63, Plzeň tel./fax: V roce 1997 byla založena firma LIBENIA PLZEŇ, spol. s r.o., vyrábějící náhradní díly pro strojírenský průmysl. Jsme malá slévárna v Plzni-Letkově, zaměřená na kusovou výrobu odlitků do hmotnosti 100 kg, které odléváme do pískových forem. Vyrábíme odlitky z žáruvzdorných, žárupevných a otěruvzdorných materiálů, ojediněle z barevných kovů. Vyrábíme náhradní díly pro betonárny a obalovny lopatky, ramena, vyložení míchačky. Dále díly do žíhacích pecí, tryskacích strojů, lopatky do malých vodních turbin, ozdobné bronzové desky a uměleckou litinu zábradlové prvky, sloupky atd. Zajišťujeme i výrobu modelového zařízení.

13 P r Û m y s l v â R ã e r v e n e c s r p e n / /13 Už 5 mld. kubíků zemního plynu dodala VEMEX s.r.o. českým odběratelům Řeší potřeby zákazníků VEMEX s.r.o. patří do skupiny Gazprom, která je světovým energetickým gigantem. Na českém trhu působí od roku 2001, od roku 2006 se specializuje na prodej zemního plynu, a také elektrické energie. Zásobuje velké a střední odběratele, mezi něž patří firmy z oblasti těžkého průmyslu, sklárny, subjekty z chemického, energetického, stavebního či potravinářského průmyslu, ale i státní sektor školy a nemocnice. V roce 2013 společnost VEMEX oslavila dodávku 5 mld. kubíků plynu pro české odběratele. Ing. Jaroslav Horych, ředitel prodeje plynu, ve společnosti působí od roku Ing. Hugo Kysilka. marketingový ředitel, ve společnosti působí od roku Dceřiné společnosti VEMEX ENERGO s.r.o. a VEMEX Energie a.s. zabezpečují dodávky zemního plynu a elektrické energie pro Slovenskou republiku a pro menší odběratele a domácnosti z celé České republiky. V roce 2011 realizovala společnost s firmou Gascontrol Havířov výstavbu prvního výdejního stojanu CNG pro automobily, v roce 2012 byla spolupráce rozšířena o významného hráče v oblasti obchodu s pohonnými hmotami firmu Lukoil a došlo k realizaci dalších 3 stanic. V tomto roce Vemex plánuje stavbu 7 12 stanic, čímž by se stal nejvýznamnějším subjektem na tomto poli jako investor a dodavatel CNG. Na podrobnosti jsme se ptali Ing. Jaroslava Horycha, ředitele prodeje plynu, a Ing. Huga Kysilky, marketingového ředitele: Kdy se vlastně zrodila myšlenka, že společnost VEMEX vstoupí na trh se zemním plynem v ČR? H. K.: Musím se přiznat, že na tuto otázku úplně přesně asi neodpovím. Společnost VEMEX s.r.o. byla založena JUDr. Vladimírem Ermakovem. Její činnost se postupně profilovala od nejrůznějších energetických analýz, které se týkaly českého energetického trhu, a v roce 2003 získala licenci na obchodování s plynem a elektrickou energií vydanou ERÚ. Já jsem do ní nastoupil v roce 2004, kdy měla už asi šest zaměstnanců. Dostal jsem úkol monitorovat vše, co se děje na plynárenském energetickém trhu s tím, že zahájením liberalizačního procesu na trhu s plynem se stane naším hlavním zaměřením nákup a prodej plynu. Z toho vyplývá, že myšlenka obchodovat se zemním plynem byla v hlavě pana Ermakova zcela určitě daleko dříve, než jsem do firmy nastoupil. Bylo složité připravit všechny kroky, aby se VEMEX s.r.o. stal prvním alternativním dodavatelem zemního plynu na trhu ČR? H. K.: Neskrývám, že bylo, nesmírně. Proces liberalizace, resp. otevření trhu byl stanoven na rok 2006 a my jsme měli velmi málo času. Především bylo nutné projednat možnosti uzavření odběratelské smlouvy s největším dodavatelem zemního plynu do Evropy, a to s Gazpromexportem Moskva. Musíme si uvědomit, co je to za partnera. Gazpromexport letos oslavil 40 let své činnosti, během které dodal do Evropy víc než 4 triliony m 3 plynu (pro představu, roční těžba Gazpromu se pohybuje téměř kolem 600 mld. m 3 plynu, z čehož ČR odebírá kolem 8 mld. m 3 ). Tato společnost prodává zemní plyn v rámci dlouhodobých kontraktů partnerům jako E.ON, ENI, GdF Suez, Wintershall, VNG, RWE, a najednou se objevila firma VEMEX s.r.o., která se chtěla postavit vedle těchto velkých dlouholetých hráčů. Během roku 2005 a na začátku 2006 byly přijati další zkušení zaměstnanci, v lednu 2006 se změnila akcionářská struktura, do níž vstoupili významní partneři jako Rakouský Centrex a Německá ZMB (dceřiná firma Gazpromexportu) a 23. března 2006 byl podepsán dlouhodobý kontrakt s Gazpromexportem na dodávky zemního plynu. Ale tento důležitý a obrovský krok neznamenal, že se automaticky stáváme prvním alternativním dodavatelem plynu, naopak, před společností byl další úkol, a tím byl prodej odběratelům. Takže co pro firmu znamenalo mít podepsaný dlouholetý kontrakt na dodávky plynu? H. K.: Ještě před podpisem smlouvy na dlouhodobý kontrakt jsme jednali s řadou obchodních partnerů, ale podpis kontaktu s GPE byl zlomový, ukázal celému trhu, že je tu někdo, kdo má jednoznačně zajištěn plyn pro dodávky a je připraven je realizovat. Dál bylo nutné projednat všechny podmínky přepravy, distribuce a dispečerské náležitosti. Musím zpětně říct, že všichni partneři zajišťující regulované služby se chovali velmi korektně a vstřícně. Nenarazili jsme na žádný klacek hozený pod nohy. Jak probíhala jednání a podpis smluv s odběrateli? J. H.: Jednání byla velmi individuální. Partnerům se líbilo, že jsme byli flexibilní a o ustanoveních kontraktů, platebních podmínkách, zárukách i ceně jsme byli připraveni a ochotni jednat. To jim předtím chybělo. První kontrakt byl na dodávky desítek milionů m 3 pro Pražskou plynárenskou. Pak následovala Energetika Vítkovice a Spolana Neratovice. Během roku 2007 jsme získali řadu partnerů, kteří měli odvahu jít liberalizaci vstříc, a myslím, že obě strany uzavřely obchody, které jim přinesly výhody. Nejrychlejší jednání bylo s Wienerbergerem ČR, kdy byla smlouva díky kompetentnosti hlavního energetika společnosti pana Petra Buchty a jeho jasným a reálným představám o dodávkách podepsána během dvou dnů. Kolik se vám podařilo prodat zemního plynu v prvním a druhém roce, tzn. v letech 2006 a 2007? J. H.: V roce 2006, v posledním čtvrtletí, asi 24 mil. m 3 avroce 2007 už 270 mil. m 3. Největším skokem byl pak rok 2008 s prodejem 773 mil. m 3. To bylo zásluhou naší práce v předchozích dvou letech potvrdili jsme bezpečnost dodávek, umění dispečersky řídit denní odběry, schopnost včas a správně fakturovat a dodržovat slíbené a nesmlouvané podmínky dodávek. Bylo z pozice marketinku v prvních dvou letech obchodování s plynem něco zajímavého? H. K.: Vzpomínám si na Podzimní plynárenskou konferenci v roce 2006, tuším, že v Táboře, kde měl velmi zajímavé vystoupení předseda ČPS Tomáš Tichý, když analyzoval celý rok a na závěr doslova řekl: největší překvapení pro nás plynaře v roce 2006 byl vstup společnosti VEMEX na trh s plynem. Ale teď vážně, nejzajímavější asi v těch prvních letech byla nesčíslná jednání a setkání s představiteli odběratelů. V řadě případů vznikly i skutečné přátelské vztahy, bez ohledu na vývoj obchodních jednání. Museli jsme se vžít do celého výrobního procesu odběratelů, do problematiky energetiků apod. V čem byl hlavní rozdíl při vyjednávání s odběrateli mezi vámi a RWE? J. H.: Trochu jsem to už naznačil, ale velmi stručně: my jsme byli schopni jednat, RWE bylo kvůli vnitřním pravidlům v osobních jednáních nekompetentní. Naše reakce byla okamžitá, jejich zdlouhavá, přes ústředí, přestože měli a mají i velmi schopné prodejce. Použiji-li klišé my jsme hledali a skutečně chtěli uspokojit potřeby zákazníka. V lednu roku 2009 vznikla tzv. Ukrajinská tranzitní krize, jak na to období vzpomínáte? H. K.: Jak VEMEX vyřešil situaci ve vztahu k odběratelům, to asi lépe popíše kolega Jaroslav Horych, proto bych jen připomenul některá fakta. Abychom porozuměli jednání Ukrajiny v období ledna, musíme pochopit podstatu ukrajinského domácího trhu s plynem. Důležití průmysloví zákazníci plynárenského sektoru Ukrajiny se nacházejí ve východní části země a podzemní zásobníky plynu jsou v západní části země (téměř na hranicích s EU). Za běžných okolností je plyn z Ruska dopravován na Ukrajinu přímo k jejím průmyslovým zákazníkům ve východní části země. Po uzavření těchto plynovodů společností Gazprom v důsledku chybějících smluv museli domácí odběratelé přepravovat plyn východním zákazníkům ze západních skladovacích zařízení. Jenže není možné přepravovat plyn současně oběma směry na východ i na západ prostřednictvím jedné soustavy plynovodů. Řešením proto bylo přesměrovat tranzitní plyn, který byl určen pro Evropu, a vyprázdnit zásobníky plynu, původně určeného pro Evropu. Tak Ukrajina vyřešila na úkor Evropy problém dodávek plynu pro domácí trh. Ukrajinská firma Naftogaz ochránila ukradením plynu vlastní trh na úkor mrznoucí Evropy. Ale následně byla bohužel napadána ruská strana, která se všemožně snažila konfliktu vyhnout. J. H.: Ze zpětného pohledu to byla velká rána pro důvěru v bezpečnost dodávek. Problematiky se chytla nejen plynárenská veřejnost, ale i politická reprezentace a další. Výsledkem byla ztráta důvěry v bezpečnost dodávek z Ruska, prosazení zákonů zvyšujících bezpečnost dodávek, a tím i cenu plynu pro konečné odběratele, vzniklo několik dotačních titulů a řada ne zcela potřebných investic. Vyvolání strachu a podlehnutí mu vždy vede k zbytečným výdajům. Český trh je plně liberalizován. Co to podle vás přineslo odběratelům? J. H.: Český trh je liberalizován snad nejvíce po Velké Británii. Působí zde desítky obchodníků. Nejvíc se zaměřují na domácnosti, ale ne vždy seriózně. Liberalizace přinesla snížení marží obchodníků, ale ne snížení cen plynu. Ty diktují stále producenti svým dovozem do Evropy nebo cenou těžby. Liberalizace přinesla průmyslovým podnikům i možnost řídit si svůj nákup plynu, a převzít tak odpovědnost za cenu svého odběru. Obchodníci se stali spíš překupníky, a především převzali roli financování nákupu plynu pro průmysl, odběratel platí později a obchodník hradí nákup a garance. (mm). VEMEX s.r.o. Na Zátorce 350/ Praha 6 tel.:

14 14/ã e r v e n e c s r p e n / P r Û m y s l v â R QAD opět zabodoval Nejvyšší dodavatelské hodnocení díky ERP systému zavedeném Minervou ČR Společnost Senior Flexonics Czech (SFC), dodavatel automobilových součástek pro firmy Renault a Ford, dosáhla nejvyššího dodavatelského hodnocení díky zavedení QAD Enterprise Applications. SFC získala jako dodavatel hodnocení úrovně A, stanovené směrnicí MMOG/LE (Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation), což je hodnoticí nástroj, který měří a zlepšuje plánování materiálu a efektivitu logistiky v rámci výrobních zařízení a dodavatelského řetězce. Díky oborové funkcionalitě ERP systému, zvýšil SFC své dodavatelské možnosti pro všechny partnery v rámci dodavatelského řetězce, a prokázal tak své schopnosti dokonalého plánování materiálu a dodavatelských procesů, jejichž zásluhou lépe plní podnikatelské cíle. SFC zkrátil průměrný obrat zásobování o osm dní a snížil čas potřebný na měsíční inventuru zásob o 30 %. Zkrátil navíc v důsledku zlepšení v plánování výroby neproduktivní dobu, přesčasy a neplánované pracovní směny o 15 %. SFC také ušetřil víc než 15 % nákladů spojených s pronájmem vratných obalů. Využívání podnikových aplikací QAD pomáhá firmě SFC posílit její pozici na trhu SFC je součástí nadnárodní skupiny operující v 11 zemích světa (USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, JAR, Indie, Nizozemí, Francie, Německo, Česká republika a Velká Británie), která má v současné době 4800 zaměstnanců. SFC vyrábí ocelové a hliníkové trubky pro automobilový průmysl. Schopnost zaměřit se na dokonalé zpracování materiálu a jeho toku umožnila společnosti SFC získat lepší reputaci a silnější pozici na trhu, a také díky využití QAD aplikací je považována za stabilního a spolehlivého dodavatele v oblasti automobilového průmyslu. Výrazný návrat investic a zvýšená efektivita S využitím aplikací QAD se nám vrátila značná část investic, prohlásil Jaroslav Majzlík, IT manažer společnosti SFC a dodal: Díky QAD a profesionální realizaci projektu konzultanty společnosti Minerva prokazuje naše firma trvalá zlepšení v kvalitě našich služeb, a to nám umožňuje dosáhnout výkonnosti světové třídy. Využíváme QAD ke zvýšení efektivity a díky spolupráci s firmou Minerva zavádíme inovativní procesy, které vedou k lepší spokojenosti zaměstnanců i zákazníků. Minerva úzce spolupracovala s SFC na inovativním řešení sběru dat pomocí čárových kódů v oblasti logistiky a výroby. Díky tomu je teď SFC schopna shromažďovat a zobrazovat z procesů plánování podnikových zdrojů reálná data, která jsou přetransformována na grafická zobrazení, ukazující obchodnímu oddělení práci odvedenou jednotlivými zaměstnanci. Podle tvrzení společnosti má tato vizualizace okamžitý motivační dopad na výkonnost, jelikož dělníci se nyní mohou podílet na snižování neproduktivní pracovní doby. Minerva dodala nejen aplikace QAD, ale také své odborné služby, a přispěla tak ke zdokonalení správy materiálu a inovativním přístupům vůči zákazníkům. Je nám potěšením spolupracovat s firmou Senior Flexonics, ve které jsme úspěšně zavedli podnikové aplikace QAD, díky nimž může lépe vyhovět cílům zákazníka. Výsledkem je lepší dodavatelské postavení společnosti Senior Flexonics Czech a její silnější pozice na trhu automobilového průmyslu, uvedla Alena Pribišová, vedoucí marketingu společnosti Minerva CZ a SK.. soustružení přesných rotačních dílů frézování, broušení, válcování závitů nerez, ocel, mosaz, dural, plasty ATURN cnc, s.r.o. Šedesátá 7015, Zlín Ing. Jakub Kadlečík, tel.: Žitavská 913, Varnsdorf tel.: VODOROVNÉ VYVRTÁVAČKY (HORIZONTKY) do průměru vřetena 130 mm - Výroba a prodej NOVÝCH strojů - Na přání dodání technologie obrábění - Generální opravy, modernizace, rekonstrukce - Prodej strojů po modernizaci - Záruční a pozáruční servis, dálková diagnostika - Náhradní díly v širokém sortimentu Jsme autorizovanou opravnou výrobce TOS VARNSDORF a.s. Vlastníme certifikát ISO 9001 a ISO Na veletrhu MSV v Brně ve dnech vám rádi podáme bližší informace v pavilonu P, číslo stánku 103. Letos na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představujeme model W100B-CNC/30, doplněný automatickou výměnou nástrojů s manipulátorem. MSV 2013 MSV 2013

15 P r Û m y s l v â R ã e r v e n e c s r p e n / /15

16

17 18/ã e r v e n e c s r p e n / P r Û m y s l v â R Zdravé principy Zdánlivé maličkosti, které dělají velký rozdíl O tom, že základní principy každé činnosti jsou trvalým a neměnným receptem na dlouhodobý úspěch, vypovídá mnoho příběhů s dobrým koncem. Platí to i v tak specifické branži jakou slévárenství. Nejen o tom jsme mluvili s panem Alešem Suchánkem, majitelem slévárny Hamag spol. s r.o. Zlín, která byla původně založena Tomášem Baťou a jejíž historie sahá až do třicátých let minulého století. Mnohé firmy jsou frustrovány z nelehké ekonomické situace. Jaký je váš recept na úspěch ivdnešní době? Pravdou je, že ani v současnosti nepociťujeme úbytek práce, právě díky principům, kterými se řídíme od začátku našeho podnikání. Jedním z klíčových je, že si nedovolíme zákazníkovi nevyjít vstříc, a to za žádných okolností. S tím souvisí i úsilí, které do jeho zakázky vkládáme například i o víkendech a svátcích. Naučili jsme se práci neodmítat ani v dobrých časech, byť by se šlo složitou a ne vždy příliš lukrativní zakázku, a z toho profitujeme i v dnešní obecně nelehké době. Bohužel v mnohých firmách, a to nejen průmyslových, se dnes člověk setká až s nepochopitelnou neochotou, nevstřícností a nespolehlivostí, která hraničí z arogancí. Je to jako s restaurací. Jak dlouho budete chodit do té, kde se necítíte vítáni a hýčkáni? V naší slévárenské branži musí zákazník dostat svůj výrobek v odpovídající kvalitě a z materiálu, který si objednal a nelze ho oklamat nějakou, byť na první pohled dobře vypadající, náhražkou. Jeho spokojenost je tvořena více atributy. Vedle kvalitně odvedené práce dnes samozřejmě očekává spolehlivost, dodržení termínu, a také vstřícný přístup a kvalitní službu dodavatele od prvního jednání až po předání hotové zakázky. Stále prostě platí zásada, že spokojený zákazník dřív nebo později přináší další práci. Je třeba si ale uvědomit, že vlastní realizaci zakázky předchází celý soubor úkonů (obchodní činnost, posouzení technologa, správné nacenění zakázky, příprava výroby a realizace sama), a tedy práce lidí, na kterých se může celý proces zadrhnout nebo zastavit. Proto je nutné, aby si každý uvědomil, že i jeho postoj a zodpovědnost k vlastnímu úkolu rozhoduje o celkovém výsledku. Dnes není možné čekat a vybírat jen jednoduché a rutinní zakázky, nad kterými se člověk nemusí zamýšlet a někdy i zapotit. Problém nastává v okamžiku, když má někdo v rámci procesu vývoje zakázky pochybnosti a špatný, negativní postoj. Přirozeně je vždy jednodušší říci, že něco je tak složité, že je lepší se do toho ani nepouštět. To my si ale nemůžeme, zvlášť v dnešní době, dovolit. Tento postoj je podle mého názoru indikátorem a klíčem k úspěchu. Jak se vám jako majiteli firmy daří motivovat zaměstnance k správnému přístupu a nasazení? Dnes musíte najít způsob, jak přimět zaměstnance dělat to, co má proto, že to tak sám cítí. Jinak nemáte žádné páky na to, aby tak činil. Musí to být vnitřní motivace vycházející ze skutečnosti, že jsme všichni na jedné lodi. V tomto ohledu je mou zásadou komunikovat se zaměstnanci ze stejné úrovně, na které jsou oni. Jde o osobní příklad v tom smyslu, že sám dělám věci, které vyžaduji po ostatních. Pak je těžké se mnou vést polemiku na téma, jestli něco jde, nebo ne. Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale funguju podle stejných pravidel jako naši zaměstnanci, včetně toho, že mám kontrolku, na které si razím příchod do práce a odchod z ní, a chodím na oběd do stejné jídelny jako oni. Jsou to zdánlivě maličkosti, ale díky nim naši zaměstnanci chápou, že jsem jeden z nich. Pak se mi lépe formuluje a deleguje zodpovědnost, kterou od zaměstnanců očekávám, a lépe se mi daří prosadit principy, na kterých stojí výsledný úspěch naší společné práce. Těší mě, že máme ve firmě zaměstnance, kteří mě znají téměř třicet let a s mými principy se natolik ztotožňují, že je prosazují u svých nových, mladších kolegů, a to přirozenou, a ne direktivní cestou. Je to týmová práce se vším všudy a rozhodně není vše stoprocentní a ideální. Přesto si myslím, že právě tento společně sdílený duch je základem dobrého fungování a stability naší firmy. Problémem mnohých manažerů je, že nejsou ochotní sestoupit mezi své podřízené a nejen lacinými řečmi, ale skutečnými činy jim dokázat, že opravdu táhnou za společný provaz. Jak už jsem naznačil, pokud každý zodpovědně neodvede svůj díl práce, nemůže to fungovat a ve výsledku na to doplatí všichni. Cítíte ve svém oboru nějaký posun proti minulosti? Vytrácí se jednoduchost. Problémem je, že dnes bohužel mnozí zadavatelé, kteří vymýšlejí výrobky, nemají téměř žádné praktické zkušenosti, a tím pádem schopnost vidět do problematiky hlouběji. Mám pocit, že dřív bylo víc odborníků, kteří stavěli své vize na znalostech výroby a technologie. V dnešní době není díky moderním programům problém nakreslit ve 3D formátu jakoukoliv součástku libovolného tvaru. Otázkou je, zda tato součástka může v praxi fungovat a nevyřadí ji z provozu základní fyzikální zákony, nebo ji náklady na výrobu neodsoudí k neprodejnosti. Dalším negativním trendem je strategie vyrobit cokoliv za nejnižší cenu. To považuji za rychlou cestu do pekel pro každého výrobce. Požadavek na nízkou cenu je většinou v rozporu s funkčností výrobku, a tudíž se spokojeností zákazníka. Vaším velmi úspěšným programem je výroba kotlů, které se bez problémů uplatňují v drsných podmínkách Skandinávie. Jak se vyvíjí tato vaše činnost? Na švédském trhu jsme se dobře etablovali díky tomu, že jsme byli schopni dodavateli nabídnout nejen výrobu komponentů pro tyto kotle, ale od začátku jsme se dohodli na dodávce celého zařízení, tedy finálního výrobku včetně záručního listu. Dobré zkušenosti odběratele s našimi službami logicky vedly k dalším zakázkám pro tento trh. Dnes jsme v situaci, kdy máme prakticky naplněny výrobní kapacity zakázkami pro tohoto klienta. Navíc pracujeme na vývoji dalších produktů pro něj. Jde například o kotle, které mají 100% účinnost spalování. To je důkaz, že se nám akcent na vysokou kvalitu výrobků a služeb opravdu vyplácí. Paradoxem je skutečnost, že na rozdíl od téměř výhradního důrazu ostatních trhů na nízkou cenu ten severský stále nárokuje a preferuje hlavně kvalitu a dlouhodobou funkčnost výrobků. Nicméně dnes už z hlediska našeho exportu nejde pouze o toto teritorium. Další produkty, jako jsou například finální odlitky určené k přímé montáži čerpadel, dodáváme do Německa. Nebojíme se také jít do kooperací a splnit zákazníkovi jeho mnohdy vysoká očekávání. Nechceme se schovávat za výmluvy, chceme hledat řešení, byť nebudou jednoduchá. Navíc jsme otevření, vstřícní a chceme pracovat, protože nás to baví, a to nám přináší ovoce. (tk-).

18 ã e r v e n e c s r p e n / /19 P r Û m y s l v â R Lineární technika HIWIN: Víme, co je pro naše zákazníky podstatné Být výrobcem a dodavatelem kvalitních výrobků v dnešním světě nestačí. Je třeba společně se zákazníkem hledat co nejlepší individuální řešení, zajišťující nejen vyšší produktivitu, ale především stabilní, efektivní a ziskové výrobní procesy. říká Ing. Pavel Cach, výkonný ředitel společnosti HIWIN s.r.o., Brno, která už deset let reprezentuje značku světové kvality a spolupracuje s předními výrobci strojů a výrobních zařízení. dynamika a mechanické uspořádání. Druhým nezanedbatelným hlediskem je cena. Už od první diskuze se zákazníkem o jeho aplikaci se snažíme zjistit veškeré technické detaily problému. Někdy je pro zákazníka vhodnější varianta použití lineárního motoru, i když to tak zpočátku nevypadalo. Lineárním motorem lze v principu realizovat téměř všechny varianty polohovacích jednotek. Automobilové montážní linky, balicí a polygrafické stroje, zařízení na zpracování různých materiálů, farmaceutický průmysl, obráběcí stroje, ale i roboti v medicíně prostě všechny stroje vyžadující přesnost, plynulé řízení rychlosti, spolehlivost a dlouhou životnost. Z čeho vycházíte při návrhu polohovací jednotky? V první řadě z požadavků zákazníka na přesnost, dynamiku a zatížení. V některých případech dostáváme zadání ve formě 3d modelů, grafů, obrázků. Po naší podrobné technické analýze a posouzení navrhneme zákazníkovi optimální řešení s přihlédnutím k poměru cena/výkon. Na čem závisí rozhodnutí, zda použít lineární motor, nebo jiný způsob pohonu? Z hlediska technického řešení jsou to požadavky aplikace přesnost, Ing. Pavel Cach, výkonný ředitel společnosti HIWIN, s.r.o. Jaké typy lineárních systémů nabízíte? Kompletní polohovací jednotky s kuličkovými šrouby, ozubenými řemeny, ale hlavní důraz je kladen na řešení s lineárními motory. U klasických pohonů se šrouby a řemeny jsme schopni jednotku zajistit i včetně motoru, ať už krokového, nebo servomotoru. U kompletních zástavbových polohovacích jednotek vzrůstá cena vlivem komponentů tvořících stator lineárního motoru. Nehledají zákazníci raději levnější řešení? Hledají alternativní řešení, ale z hlediska technických požadavků ho někdy těžko najdou, zejména pokud z nějakého požadavku nesleví. Dá se říci, že je použití lineárních motorů sice cenově náročnější, ale cena je vyrovnaná tím, že mají bezúdržbový provoz a vysokou životnost? Ano. S výrokem cenově náročnější mohu souhlasit jen do určité míry. Závisí to na konkrétních technických požadavcích zákazníka. V některých případech může být technicky předimenzované a cenově náročnější i klasické řešení pomocí kuličkového šroubu. Například u dlouhých posuvů s velkou dynamikou, kde je nebezpečí průhybů dlouhého šroubu a vysoké vibrace při vyšších rychlostech. Na čem závisí výsledná přesnost polohování? Převážně na typu odměřování zpětná vazba pro regulaci pohonu. Dál pak na mechanickém uspořádání, vhodné volbě komponentů a finální preciznosti montáže jednotky. Základní komponenty polohovací jednotky, jako lineární vedení a mechanismus pohonu, jsou zastavěny do samostatného samonosného nosníku. Vaší specialitou jsou nosníky s hliníkovými profily. Má jejich využití nějaká omezení? Tvarové omezení v zásadě neexistuje. Z hlediska samotné výroby hliníkových profilů (lisování) jsou technické výrobní limity v celkovém rozměru v průřezu, hmotnosti a délce. Připravujete zákazníkům víc variant pro realizaci posuvových jednotek z pohledu polohovacích operací, jejich ceny a konstrukčních možností? Už v průběhu poptávkového řízení se snažíme se zákazníkem probrat aplikaci co nejdetailněji, abychom byli schopni předložit víc variant. Samozřejmě, že se vždy snažíme koncipovat řešení na lineární pohon, ale ne za každou cenu. Někdy je alternativa jednotky s lineárním motorem jen jako přehledová srovnávací varianta, aby měl zákazník možnost později si v klidu zvážit pro a proti, a při další aplikaci už v návrhu uvažovat jiným směrem. Jaký způsob odměřování nabízíte, s jakým výstupem, a jaké je vaše standardní rozlišení? U polohovacích jednotek s lineárními motory se používá externí lineární odměřování. V principu používáme magnetické vlastní výroby HIWIN, nebo optické, jehož subdodavatelem je RENISHAW. Provedení může být inkrementální nebo absolutní. U inkrementální varianty se používá převážně výstupní signál analog sin/cos 1Vpp s délkou periody jeden mikrometr (magnetické) nebo 20 mikronů (optické). Pojem rozlišení je u digitálního signálu TTL, tuto variantu ale v zásadě pro jednotky s lineárními motory nepoužíváme z hlediska následného řízení pohonu. Jako výrobce a výhradní distributor základních komponentů lineární techniky v České republice reprezentujete světovou značku HIWIN, která je synonymem té nejvyšší světové kvality. Od doby svého vzniku v roce 2002 prošla firma mnoha proměnami. Jak vypadá dnes? Z původních dvou zaměstnanců se brněnská základna rozrostla na čtyřiadvacet, další čtyři odborníky máme v naší organizační složce v Považské Bystrici na Slovensku. Od roku 2011 máme i dceřinou společnost v Bulharsku se třemi zaměstnanci. Čím se odlišujete od firem, které mají podobné zaměření? Naší devízou je především flexibilita a disponibilita dodávaných komponentů. Máme jako jedni z mála v Brně vlastní sklad a jsme schopni dodat velkou většinu zboží do dvou dnů po přijetí objednávky. Poskytujeme také technické poradenství a v případě polohovacích jednotek to většinou znamená i společný vývoj aplikace se zákazníkem, od prvotního návrhu až po realizaci. Kde realizujete menší, a kde větší zakázky? Ty menší realizujeme přímo v sídle společnosti. Subdodávky komponentů jsou realizovány od dodavatelů, montáž a kompletaci polohovacích jednotek realizujeme v naší firmě, včetně balení a expedice zákazníkovi. Finální odladění a zprovoznění provádíme přímo u zákazníka. Větší zakázky se realizují v několika výrobních závodech HIWIN GmbH na Tchaj-wanu, v Japonsku nebo ve Spojených státech. (ac). MSV 2013 Navštivte nás na MSV v Brně ve dnech , pavilon V, stánek č MSV 2013

19 20/ã e r v e n e c s r p e n / P r Û m y s l v â R Trh si žádá inovace Musíme jít cestou vývoje a výzkumu, vymýšlet nové, lepší technologie a snažit se, aby byl náš výrobní program jedinečný, a tím pádem obstál ve světové konkurenci, říká místopředseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti ŽĎAS a prezident Svazu strojírenské technologie Ing. Miroslav Šabart. Ing. Miroslav Šabart (*1962), absolvent VUT v Brně (obor ekonomika a řízení strojírenské výroby), místopředseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti ŽĎAS, od roku 2013 také prezident Svazu strojírenské technologie. Akciová společnost ŽĎAS s 2600 zaměstnanci a ročním obratem přesahující 3 mld. Kč patří mezi nejvýznamnější české strojírenské firmy. Její výrobní program je zaměřen na tvářecí stroje, kovací lisy, zařízení na zpracování šrotu, válcovaných výrobků, odlitků, výkovků, ingotů a nástrojů. Nedávno jste se stal prezidentem Svazu strojírenské technologie (SST). Co pro vás tato funkce znamená, jaké máte plány? SST je v současnosti jako celek lídrem v oblasti tvářecích a obráběcích strojů v rámci ČR. Díky tomu se otevírají nové možnosti pro posunutí celé této oblasti strojírenství dál do zahraničí, rozšíření exportu do dalších zemí, jako je např. Rusko, Brazílie, Indie a Čína. Cílem SST je také podpora členských podniků, kterých je dnes 52, a jsou to hlavně firmy, které vyrábějí tvářecí a obráběcí stroje. Podporujeme účast na specializovaných veletrzích a v rámci CECI- MO (Evropská asociace výrobců obráběcích strojů) celý tento obor. Jelikož jsme jako profesní svaz členy Svazu průmyslu a dopravy ČR, chceme jeho prostřednictvím působit na podporu nových možností výzkumu a vývoje, učňovského školství a dalších oblastí, které výrazně ovlivňují rozvoj strojírenství. Jak vnímáte vývoj průmyslu, především těžkého průmyslu v ČR? Vývoj těžkého průmyslu se odehrává v klíčových oblastech, hlavně na Ostravsku, Plzeňsku a u nás na Vysočině. Výhledy nejsou moc příznivé, protože ceny elektrické energie i surovin stoupají; máme problém vyrovnávat se s konkurencí z jiných zemí. Konkurenceschopnost si musíme zajistit prostřednictvím vývoje a výzkumu, tedy vyvíjet nové technologie, novou prvkovou základnu tak, abychom vyráběli produkty, které budou jedinečné a konkurenceschopné. Je současná státní podpora exportu dostatečná? Myslím si, že exportní politika tak, jak byla nastavena pod vedením ministra Kuby, tedy podpora exportu do pěti hlavních oblastí, je správná. Jde o to, aby export a jeho podpora směřovaly do perspektivních zemí, jak už jsem uvedl, do Jižní Ameriky, Ruska, Číny, Indie či Kazachstánu a nebyl tolik soustředěn na země EU. Dobrý kurs nastupuje v tomto směru náš současný prezident Miloš Zeman, který na každé své návštěvě organizuje podnikatelské mise. Jeho role je v této věci velice otevřená a pozitivní. Jak se změnil v posledních letech výrobní program firmy ŽĎAS? Náš sortiment zůstává v základních obrysech stejný, hodně se však zaměřujeme na vývoj nových technologických celků. Nabízíme celé soubory inspekčních linek pro válcovny, linky na kování železničních náprav a kromě toho neustále vylepšujeme technické parametry jednotlivých strojů. Nedávno jsme zkonstruovali a provozně ověřili nový kovací soubor s lisem CKV 1250/1600 a manipulátorem QKK 8, který je nejen jednou z nejvýznamnějších investic firmy v poslední době, ale také technologickou novinkou. Máme ho postaven v areálu naší firmy, a může tedy sloužit jako referenční pracoviště. Které země jsou pro vás hlavními exportními teritorii? Pokud jde o export, změnili jsme v posledních letech strategii. Zůstaly nám tradiční země EU, jako je Německo a Norsko, určitý pokles cítíme v jižní Evropě a ve Španělsku. Soustředíme se hlavně na Jižní Ameriku. V Brazílii i Argentině se nám daří uspět v oblasti metalurgie. Největší aktivity pak máme v Rusku a zemích SNS. Současný průmysl se nejvíc opírá o výrobu automobilů a o energetiku. Jak se ŽĎAS v těchto stěžejních oborech uplatňuje? V našem sortimentu máme zařízení na zpracování kovového odpadu, tzv. paketovací lisy, které jsou využívány v automobilkách. Tvářecí stroje a nástroje dodáváme také pro různé subdodavatele autoprůmyslu. Za úspěch pak považujeme dodávku série hydraulických lisů na výrobu bezpečnostních prvků do automobilů a tvářecí nástroje na výrobu dílů karoserií pro největší světové producenty osobních vozů. V oblasti metalurgie vyrábíme veškeré odlitky pro všechny druhy turbín a také veškeré výkovky pro energetiku. Díky investicím právě do této oblasti, můžeme dnes skutečně držet krok se světovou špičkou a prosazovat se postupně v celé šířce, tak jak ji představuje náš slogan pro letošní Mezinárodní strojírenský veletrh: Špičkové výrobky pro vodu, páru i atom. Nový kovací soubor s lisem CKV 1250/1600 a manipulátorem QKK 8 je technologickou novinkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších investic ŽĎAS a.s. ŽĎAS je už deset let součástí skupiny Železárny Podbrezová Group. Co vám tato změna přinesla? Podstatné bylo to, že ŽĎAS mohl zůstat před deseti roky zachován vcelku, a to včetně svého hlavního sortimentu. Naši vlastníci investují do firmy ŽĎAS, a.s., okolo 300 mil. Kč ročně, jsou to lidé, kteří jsou z oboru těžkého průmyslu, mají zkušenosti z praxe a vědí, co obnáší strojírenská firma a co je potřeba pro její rozvoj, schvalují nám tedy naše požadavky na investice. Jaké očekáváte v letošním roce hospodářské výsledky? Určitě naplníme plán, očekáváme obrat okolo 3200 mil. Kč. Do konce roku splníme rentabilitu tržeb. Daří se vám zajišťovat pro ŽĎAS kvalifikované pracovní síly? Situace ve školství v oboru strojírenství je kritická. To vnímám nejenom jako prezident SST, ale moje tristní zkušenost vychází i ze situace v našem regionu. Přímo ve Žďáru nad Sázavou je učiliště, které spravuje kraj, nicméně politika kraje směrem ke vzdělávání technických pracovníků je špatná. My jsme se snažili do tohoto procesu vstoupit, ovšem podmínky byly pro naše vlastníky neakceptovatelné. Nové specialisty tedy získáváme především díky vlastnímu systému stipendií. Letos k nám nastoupilo 21 absolventů. Základní problém je tady už takřka dvacet let pořád stejný. Stále je preferována tzv. vzdělanost národa, všichni studují střední a vysoké školy, ale nám dnes chybí dorost, který by nastupoval na učiliště a poté do praxe. Podle mého názoru takto vytváříme armádu nezaměstnaných. V naší firmě dnes máme 180 agenturních pracovníků, které vozíme ze Slovenska, z Polska a Bulharska. Tato místa bychom však rádi nabídli našim lidem. Jaká bude vaše expozice na letošním MSV v Brně? Budeme vystavovat v rámci celé skupiny Železárny Podbrezová Group. Naše firma představí návštěvníkům ve smyslu výše uvedeného hesla voda, pára, atom příklady produkce určené právě pro tyto pro nás velmi perspektivní obory. Mateřská firma Železárny Podbrezová, která patří mezi přední světové výrobce trubek, pak bude prezentovat svůj sortiment, s kterým chce vstoupit na nové trhy Ameriky a Asijských zemí. Naše dceřiná firma TS Plzeň se představí v sortimentu řady kovacích a vulkanizačních lisů. Vlasta Piskačová ŽĎAS značka kvality Akciová společnost ŽĎAS má své pevné místo mezi významnými evropskými dodavateli, a to především v produkci zařízení na zpracování šrotu, integrovaných kovacích souborů a technologických tvářecích linek. Třetím výrobním segmentem je výroba lisovacích nástrojů, především pro automobilový průmysl. Neoddělitelnou součástí produkce ŽĎAS je segment metalurgie, především výroba odlitků a výkovků. Do Argentiny v Jižní Americe ŽĎAS dodává mimořádně rozměrné a náročné odlitky lopatek pro Kaplanovy turbíny, do skandinávských států směřují díly pro ropné plošiny, určené pro podmořskou těžbu ropy. Oběžná kola pro síť čerpadel k přečerpávání vody do suchých horských oblastí pracují v daleké Indii. Produkce společnosti ŽĎAS dnes směřuje do více než 45 zemí celého světa. Opracovaný odlitek polotovar pro výrobu Francisovy turbíny, určené pro vodní dílo Kamýk na vltavské kaskádě. Nůžky na šrot Úspěšnou oblast představuje výroba zařízení na zpracování železného šrotu. ŽĎAS dodává například mobilní kontejnerové nůžky na stříhání šrotu pod označením CNS o výkonu 4 20 tun šrotu za hodinu, stacionární nůžky o výkonu až 44 t/h a paketovací lisy s výkonem 4 58 t/h. Jednou z aktuálních referencí je dodávka paketovacího lisu CPS 630 s výkonem až 58 t/h do Polska. Kovací soubory Ve společnosti ŽĎAS jsou úspěšně vyvíjena a modernizována zařízení pro volné kování. Ve spolupráci s dceřinou firmou TS Plzeň, a.s., nabízí ŽĎAS ucelenou řadu integrovaných kovacích souborů s lisy o tvářecí síle od 630 do t (6,3 180 MN). Dlouholetý vývoj přivedl značku ŽĎAS v tomto oboru mezi světové lídry, a tak se dnes s těmito lisy můžeme setkat nejen v řadě zemí Evropy, ale také v Japonsku, Číně, Indii či v Rusku. Mimořádně zajímavou obchodní destinací je také poslední, dosud nedobytý kontinent Austrálie, kde je v současné době realizována zakázka rekonstrukce kovacího lisu o síle 1800 tun. Technologické tvářecí linky Specializace firmy na výrobu zařízení na zpracování válcovaných výrobků přináší ovoce v produkci špičkových inspekčních a rovnacích linek na tyče a trubky. Největší referencí v soudobé historii firmy je dodávka tří inspekčních linek do Starého Oskolu v Rusku zakázka na klíč o celkovém objemu 55 mil. euro (asi 1,3 mld. Kč). Na těchto zařízeních je upravován široký sortiment válcované kulatiny. Největším výrobcem surového železa, a následně také jeho zpracovatelem, je v současnosti Čína. ŽĎAS se stal významným dodavatelem rovnacích zařízení a mezi prestižní zakázky v této oblasti patří série kosoúhlých rovnaček XRK dodaných úspěšně do řady čínských firem. Výzkum, vývoj, hledání nových cest Světová úroveň výrobků je podmíněna nepřetržitým výzkumem, vývojem a hledáním nových technologií a materiálů. Na různých programech ŽĎAS už dlouhodobě spolupracuje s technickými univerzitami, např. s VUT v Brně nebo VŠB-TU v Ostravě. Při vývoji nových zařízení využívá i evropské a národní dotační programy. Vzhledem k mimořádným nárokům na jakost a spolehlivost většiny svých výrobků musí být firma kvalifikována speciálními audity. Výroba podle dodané dokumentace Součástí strojírenské produkce společnosti ŽĎAS je výroba podle MSV 2013 MSV Brno října 2013 Pavilon V, stánek 090 cizí dokumentace zahrnující spolupráci s renomovanými evropskými firmami. Díky kvalitě, systému řízení jakosti a přejímek je právě pro tyto velké firmy ŽĎAS významným dodavatelem. Samozřejmostí k dodávkám je i servis zajišťovaný po celém světě. Zákazník ocení komplexní služby Kromě dlouhé a nepřetržité tradice výroby má ŽĎAS ještě jednu, v poslední době zákazníky stále více a více oceňovanou, výhodu: vše pod jednou střechou. Společnost ŽĎAS je samozřejmě schopna požadované zařízení nejenom vyprojektovat, odlít a vykovat jednotlivé náročné díly, ale i ověřit jejich složení a parametry ve vlastní laboratoři, zhotovené díly opracovat a tepelně i povrchově upravit, provést kontrolu kvality, zařízení před expedicí smontovat a odzkoušet a v neposlední řadě uvést u zákazníka do provozu a zaškolit jeho vlastní personál. I díky této skutečnosti zůstává ŽĎAS významným hráčem na domácím i zahraničním trhu. (pod). ŽĎAS, a.s. Strojírenská Žďár nad Sázavou MSV 2013

20 S t a v e b n i c t v í ã e r v e n e c s r p e n / /21 Esox štika mezi stavebními firmami Sanace od A do Z Založení střediska Sanace vlhkého zdiva se datuje ke konci roku Jde o nejmladší středisko stavební firmy Esox, která nabízí komplexní dodávku pozemních a průmyslových staveb. Poptávka prací v souvislosti se sanacemi vlhkosti představuje široké spektrum staveb co do způsobu využití. Převažují objekty staršího data výstavby, kde chybí nebo je omezena funkce dosavadní hydroizolace spodní stavby. Často je současně omezena funkce dalších stavebních konstrukcí nebo prvků, v neposlední řadě je ovlivněna vlastním využíváním objektu. V menším počtu jsou doposud sanační práce na novějších objektech, kde je zpravidla ve srovnání se staršími objekty zajištěna kvalita materiálu hydroizolace. Poruchy jsou převážně způsobeny podceněním podmínek působení vody na konstrukce v období návrhu, případně realizace, nesprávnou volbou či realizací detailů hydroizolačního souvrství, v menší míře využíváním objektu. Sanace u novějších objektů jsou ovšem brány v rámci zjištěných příčin, návrhu i technologie provádění za mírně odlišné vůči stavbám starší doby výstavby. Vlhkostní průzkum V oblasti sanace vlhkého zdiva nabízí firma Esox provedení prací buď komplexní formou, nebo jako řešení jednotlivých etap stavby. Od prvotního vlhkostního průzkumu přes návrh sanačních opatření až po konečnou realizaci sanace vlhkého zdiva. Vlhkostní průzkum jako součást stavebně-technického průzkumu zahrnuje: hodnocení skutečného stavu, historie a využití objektu, dosud provedených sanačních opatření, hodnocení stupně vlhkosti a zasolení zdiva podle ČSN , vnějších a vnitřních podmínek (klimatu), stanovení příčin vlhkosti, které směřují k návrhu řešení sanace. Návrh sanačních opatření Středisko Sanace vlhkého zdiva provádí návrh opatření ve spektru přímých, nepřímých a doplňkových metod se zřetelem na ČSN Hydroizolace staveb Sanace vlhkého zdiva-základní ustanovení. Při návrhu lze uvést možné variantní řešení, co do použití jednotlivých materiálů nebo technologií. Zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých variant. Jako součást návrhu VUT v Brně, ul. Božetěchova soklová část omítky před realizací. nabízí středisko cenovou kalkulaci nákladů v úrovni projekčních nebo realizačních cen. Vlhkostní průzkum a návrh opatření je nabízen soukromým stavebníkům, vlastníkům nebo provozovatelům nemovitostí. Dál jednotlivým stavebním firmám, které stojí před otázkou, zda sanovat realizovaný objekt a jakým způsobem. V neposlední řadě středisko spolupracuje s řadou stavebních projektantů, kteří jeho služby využívají pro tuto specializovanou činnost. Uvedené činnosti jsou nabízeny pro objednatele na míru, jako konzultační nebo poradenská činnost až po komplexní projektovou činnost zaštítěnou osobou autorizovaného inženýra. Prvotní prohlídku objektu nabízí středisko zpravidla bezplatně, další postup je individuální. Pro průzkumné a projekční práce je středisko Sanace vlhkého zdiva vybaveno odpovídajícím přístrojovým a softwarovým vybavením. Realizace jednotlivých metod a opatření Sanační práce jsou prováděny podle návrhů sanačních opatření nebo projektové dokumentace jiných subjektů nebo osob. Kapacitně a odborně je středisko schopno nabídnout podle požadavku investora jednotlivé dílčí práce nebo celkově sanaci či rekonstrukci tzv. na klíč. Finančně se zakázky pohybují od několika tisíc korun až po realizace v řádech milionů korun. Realizaci sanace vlhkého zdiva nabízí středisko soukromým stavebníkům, vlastníkům nebo provozovatelům nemovitostí jako generální dodavatel. Pro stavební firmy funguje jako podzhotovitel stavby. Sanační technologie Středisko Sanace vlhkého zdiva společnosti Esox nabízí zejména tyto technologické postupy: Dodatečné izolace zdiva mechanické podřezání nebo podbourání zdiva, vložení nerezových desek. Tyto metody obecně zajišťují stoprocentní účinnost proti vzlínající vlhkosti s dlouhodobou životností. Dodatečné izolace zdiva chemickou injektáží. Injektáže jsou nabízeny ve spektru bází silikonových přípravků, metakrylátových hydrogelů, polyuretanů, mikrocementů. Spektrum aplikovaných injektážních hmot zahrnuje využití pro běžně využívané zdicí materiály a hmoty. Vzduchoizolační metody provětrávané podlahy, sokly, přivětrání paty zdiva, římské drenáže. Jde o dlouhodobě funkční řešení při nižším stupni vlhkosti s nízkou nebo nulovou cenou provozu. Je určeno nejen pro historické objekty. Úpravy povrchu zdiva pro řešení zbytkové vlhkosti nebo vodorozpustných solí sanační omítkové systémy, obětované omítky, difúzní stěrky, zpevňující nátěry, hydrofobizace povrchu atd. Z vizuálního hlediska finální úpravy zdiva zajišťují podstatný střípek do mozaiky celkového řešení. Hydroizolace podlah a zdiva zaměřené zejména na stěrkové hydroizolace silikátové, bitumenové, akrylátové báze. Hydroizolace nabízí středisko jak pro rekonstrukce objektů, tak i novostavby. Odvodnění staveb drenážní systémy, separace základového zdiva, jímací šachty. Využívá se jak pro odvod srážkových vod stékajících k patě základového zdiva a následně dotující zdivo, tak i při působení tlakové vody. Utěsnění betonových konstrukcí pracovní spáry, dilatační spáry, izolace struktury betonu. Postup je navrhován a realizován u novostaveb nebo provedených staveb s vlhkostními defekty. Nucené snížení vlhkosti zdiva nebo vnitřního klimatu pomocí vysoušečů, odvlhčovačů. Pro odvod technologické vlhkosti v průběhu stavby nebo při zvýšené vlhkosti zdiva nebo vnitřního klimatu např. po zatékání. VUT v Brně, ul. Božetěchova soklová část omítky po realizaci. Desetiletá záruka Kromě standardní záruční doby stanovené na základě smluvního vztahu nabízí středisko Sanace vlhkého zdiva zákazníkům v rámci utěsnění stavby pod úrovní terénu a dodatečného vnitřního utěsnění stavby záruku 10 let. Firma Esox je také odborným provozem v rámci Remmerssystém-garance (RSG). Společnost je certifikována na provádění odborného utěsnění stavby pod úrovní terénu a dodatečného vnitřního utěsnění stavby v systému Kiesol. Podle podmínek záruční smlouvy lze na funkčnost uvedených izolací poskytnout záruku 10 let. Nabídka se vztahuje na utěsnění novostaveb i starších objektů. Záruka je nabízena ve spolupráci s firmou Remmers. Stavební firma Esox je přidruženým členem Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ. Jejím zájmem je získávání nových a dalších informací z oblasti sanace vlhkého zdiva. Reference V rámci sanace vlhkého zdiva středisko ročně realizuje přibližně 50 až 60 objektů. Z významných zakázek jde o památkově chráněné objekty, některé spadající pod kulturní dědictví UNESCO. Podstatné množství tvoří objekty bytové výstavby od rodinných domů po bytové domy. Dále objekty občanské vybavenosti pro školství, zdravotnictví, ubytování nebo církevní objekty. Jako příklad úspěšných realizací lze uvést následující objekty: Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně, ul. Božetěchova, Brno Královo Pole Oprava a obnova objektu chrámku Tři grácie, Lednicko-valtický areál Sokolovna a tělocvična Pustiměř EA Hotel Joseph 1699, Blahoslavova 23, Třebíč Rekonstrukce objektu Blahoslavova 78/43, Třebíč Rekonstrukce a dostavba objektu, nemocnice Delta, Drobného č. p. 36 a 38, Brno Tesařova vila, Hroznová 18, Brno Budova A Vojenské nemocnice Brno-Zábrdovice 2. etapa sanace Staré synagogy Velké Meziříčí BD Jiráskova 14, Brno BD Lazebnická 53/3, Jihlava BD Rumiště 7, 9 v Brně V současné době, z hlediska významných objektů, probíhá realizace sanace vlhkého zdiva Filozofické fakulty na ulici Arne Nováka v Brně a stavební objekty 01, 02 Vily Stiassny v Brně na ulici Hroznové. Samostatnou kapitolou realizovaných staveb jsou tzv. železobetonové stavby nebo konstrukce, na kterých středisko zpravidla řeší utěsnění průsaků ve výtahových nebo instalačních šachtách, nádržích vody, dodatečné utěsnění pracovních nebo dilatačních spár. Za významné práce lze uvést sanační práce na Dobrovského tunelu v Brně, ČOV v Doubravici, Hotelu Vista na Dolní Moravě. Stabilní partner Obecně je řešení sanace vlhkého zdiva nutné začlenit do celkové koncepce a návrhu rekonstrukce nebo obnovy objektu. Snahou střediska je poskytovat a garantovat služby komplexním způsobem. Jednotlivé stavby poskytují různorodost a možnost v individuálním přístupu v rámci návrhu a realizace opatření sanace vlhkého zdiva. Smysluplná řešení nejsou otázkou jedné univerzální technologie nebo stále se opakujícího postupu pro každou stavbu. Významným faktorem je víc než dvacetileté působení firmy Esox jako stabilního partnera na stavebním trhu. Pracovníci střediska absolvují pravidelná školení jednotlivých technologií nebo dodavatelů materiálů. Techničtí pracovníci se účastní školení nebo konferencí k dané problematice. Při řešení komplexní problematiky jsou významnými partnery VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství a naši dlouhodobí dodavatelé sanačních materiálů a technologií. (pod). EA Hotel Joseph 1699 v Třebíči, dolní fasáda před realizací. EA Hotel Joseph 1699 v Třebíči, dolní fasáda po realizaci.

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? 1 Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Agenda 2 Aktuální vnímání současné situace z pohledu stavebních firem

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Jak to vidí zaměstnavatelé?

Jak to vidí zaměstnavatelé? Jak to vidí zaměstnavatelé? Ing. František NETERDA viceprezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Press Release Tisková zpráva Drobné bankovnictví 2012 Retail Banking 2012

Press Release Tisková zpráva Drobné bankovnictví 2012 Retail Banking 2012 Press Release Tisková zpráva Drobné bankovnictví 2012 Retail Banking 2012 Uvolněno pro ress Release veřejnost 1. 10. 2012 5.00 1. Souhrn S ročním odstupem Epsi Research, nezávislá benchmarkingová organizace

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Udržitelné stavební investice v České republice Studie

Udržitelné stavební investice v České republice Studie Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012 Media Breakfast 28.11.2012 Cíle Studie Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice Porovnání vývoje veřejných investic,

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více