Zámecký pivovar Frýdlant

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zámecký pivovar Frýdlant"

Transkript

1

2 Zámecký pivovar Frýdlant Frýdlantský pivovar je zmiňován poprvé již jako existující ve Frýdlantském urbáři a lze předpokládat jeho existenci již před rokem Nejdříve se zcela jistě vařilo pivo přímo na frýdlantském hradu a v městských právovárečných domech. V další fázi vývoje vznikl, zřejmě v současném umístění, pivovar řemeslný, jehož nejstarší vyobrazení známe z Globicovi mapy a mladší barokní pak z dalších ikonografických odkazů. Vznik řemeslného pivovaru nemáme v současné době datován, více snad odhalí současný stavebněhistorický průzkum. Dle stavební knihy umístěné na zámku Lemberk byl nejdéle v roce 1629 přestavěn Albrechtem z Valdštejna na kamenný. Velká přestavba proběhla v letech , 1906, 1917 a 1929 na pivovar parostrojní. Stává se tak významnou industriální památkou regionu s navázáním na řemeslnou minulost. V roce 1949 byl pak uzavřen a prostory byly dány k dispozici skladu zeleniny a sýrárně. Nejen frýdlantský industriální pivovar je rozdělen do dvou samostatných výrobních celků - sladovnu a pivovar. Sladovna je, dle postupu výroby sladu, rozdělena na humno (klíčení ječmene) a hvozd (sušení naklíčeného ječmene). Pivovar se, opět dle postupu výroby piva, dělí na varnu a chladné hospodářství. Chladné hospodářství lze dále rozdělit na štoky, spilku a ležácké sklepy s lednicí (prostor pro skladování ledu). Součástí areálu jsou či byly dále skladové a obslužné prostory : bednárna, požahovna, umývárna sudů, kotelna, strojovna parního stroje (zbořena), strojovna umělého chlazení (zbořena), lahvovnu, stáčírnu, vodní hospodářství, pivovarský rybník, kancelářské prostory a byt sládka.

3 Humno (Sladovna) V pivovaru tento prostor slouží k naklíčení ječmene. Ječná zrna se namočila v tzv. máčecích štocích (náduvnících), v tomto případě ve dvou nádržích, částečně zapuštěných do podlahy humna.nejčastěji byl použit pískovec, žula, ale mohly být i dřevěné či zděné. Následně se rozprostřela po podlaze humna, v předepsaných intervalech kropila a přehazovala. Naklíčením vznikl tzv. zelený slad. Stavebním znakem humna bylo silné zdivo pro zachování stabilní teploty a kvalitní odvětrání prostor, neboť klíčením vzniklý bylo nutné odvézt pryč a nahradit vzduchem nasyceným kyslíkem. Splašková voda se odváděla kanály do řeky Smědé. Frýdlantský pivovar má typické barokní dvoulodní humno, které bylo dvoupatrové. Ke klíčení sloužilo nejen přízemí, ale i druhé nadzemní podlaží. Jeho stáří je předmětem současného stavebně-historického průzkumu. V současné době je datována pouze jedna krokev krovu do roku (viz zpráva Ivana Peřiny), ostatní vzorky dřeva nebylo možné datovat. V současné době se čeká na dataci příčných trámů, dřevěných sloupů a pozednic. Barokní krov humna je hambalkový s ležatou stolicí a skrývá další štít odkazující na některou ze starších stavebních fází.

4 Obslužné prostory pivovaru. K obslužným provozům pivovaru patřila strojovna (zbořena), kotelna, strojovna chlazení (zbořena), vodní hospodářství, tovární komín kotelny, skladovací prostory, bednárna, umývárna a požahovna sudů (sloužila k vysmolování sudů vzala ji povodeň 2010). Velmi zajímavým prvkem byla strojní požahovna sudů postavená v roce 1906 u řeky mimo areál pivovaru. Její umístění bylo prevencí proti možnému riziku požáru. Při smolení (požahování) se využíval pohon transmisí od poměrně vzdáleného parního stroje a ulehčoval tak, důmyslným zařízením, manuální práci. Do roku 1906 byla požahovna umístěna uvnitř areálu vedle humna. Budova dodnes stojí a byla následně využívána pouze jako bednárna a sklad sudů.

5 Hvozd (Sladovna) Slouží k tzv. hvozdění, sušení teplým vzduchem (či ve starších stavebních fázích kouřem) ve fázi klíčení, kdy slad obsahuje vhodné látky pro výrobu piva. Starší typ hvozdů v českých pivovarech je hvozd ležatý ( tzv. valach). Tento typ hvozdu je ve Frýdlantu je zaznamenán ve stavebních plánech z roku 1817 (spodní křídlo uprostřed) a jedná se o jeho zdokonalenou verzi typickou pro 18. století. Nahrazen byl v roce 1890 modernějším typem hvozdu. Současný frýdlantský hvozd je modernějšího typu, jedná se o tzv. stojatý vzdušný hvozd dvoulískový postavený roku 1890 v místě původního staršího hvozdu. U tohoto typu již dochází k sušení naklíčeného ječmene teplým vzduchem, spaliny z topeniště jsou odvedeny kouřovodem ve zdivu hvozdu. Kalorifer, kovová část hvozdu zajištující ohřev vzduchu nad topeništěm, byl umístěný ve spodní části hvozdu. Nad ním jsou v prostoru zaklenutém do kopule dvě lísky (rošty na kterých je rozprostřen zelený slad) skrze, které proudí teplý vzduch. Zaklenutý prostor je uvnitř zakončen puklicí, která zachytávala zpět stékající vodu z typického pivovarského komínu, z vnějšku zakončeného stříškou, který se v pivovarské hantýrce nazývá klobouk pana starého (pan starý = sládek pivovaru). V případě frýdlantského pivovaru se bohužel nezachoval a je známý pouze z dobových fotografií.

6 Varna (Pivovar) Varna frýdlantského pivovaru řemeslného období se nezachovala. Na plánech z roku 1817 je patrné topeniště pod varní nádobou - tzv. pánví a dostatečný prostor pro umístění kádí. Místnost byla otevřena až do krovu, kde byl větrací otvor na odvod páry. Pohled na řemeslný pivovar je vzácně zachován na jedné z prvních fotografií (do roku 1890) a na obrazech z přelomu 18. a 19. století. Budova a prostor frýdlantské varny z industriálního období s typickými velkými průmyslovými okny (okna byla zazděna v období využívání pivovaru libereckou mlékárnou) je již zachovalý do dnešních dob. Strojní vybavení parní varny se bohužel již nezachovalo, ale máme je zachyceno na fotografiích jednoho z posledních sládků Františka Boháče, který působil ve Frýdlantu v letech Varna byla 4 nádobová skládající se z tzv. vystírací kádě, scezovací kádě, rmutovací pánve a mladinové pánve. Velikost varny umožňovala výstav (produkci pivovaru) až 40 tis. hl. piva ročně (8 mil. piv). Nájemci Niessner a Bondy měli Clam-Gallasy danou povinnost uvařit ročně nad 30 tis. Hl. piva (smlouva pro rok 1905). Příklad ročního výstavu piva : hl., hl., hl., hl hl. piva. Pivovar zaměstnával pivovar přibližně 40 pracovníků. Ze známých jmen sládků jsou před rokem 1940 Alfred Konvička a poválečným sládkem pak František Boháč.

7 Chladné hospodářství (Pivovar) Štoky Po uvaření piva (tzv. várka nebo dílo) se musela rychle snížit teplota mladiny, k tomuto účelu sloužily štoky umístěné na půdě budovy přiléhající k zámeckému svahu. Pro místnost se štoky (mělká kovová nádrž na pilířích, ve které se mladina rozlije do velké plochy pro rychlé zchlazení) jsou typická velká okna se žaluziemi a hřebenový větrák ve střeše (zde se bohužel nezachoval, při rekonstrukci střechy byl zrušen). Dále se mladina dochladila sprchovým chladičem (dnes se používají deskové) a přečerpala či samospádem přelila do kvasných nádob - spilečných kádí a přidaly se pivovarské kvasnice. Spilka Ve spilce následně docházelo po přidání pivovarských kvasnic ke zkvašení cukrů na alkohol. Do roku 1930 (kolaudace nové technologie typu Rostock) byly kvasné nádoby dřevěné otevřené. Do současné doby zachovalá spilka se používala od roku 1930 (stavební dokumentace z roku 1929, kolaudace 1930) až do uzavření pivovaru v roce 1949.

8 Ležácké tanky a ležácké a ledové sklepy Pod štoky a spilkou se nacházejí železobetonové tanky postavené v roce 1929 společně se spilkou ve 4 patrech nad sebou. Jednalo se, o ve své době, moderní technologii. Jsou postaveny v místě, kde se nacházela od roku 1890 do roku 1929 lednice pivovaru, což je velká místnost či sklep pro skladování ledu. Předchozí stavbou na tomto místě byly valené klenby nejstaršího pivovarského sklepa zaznamenané ve stavebních plánech 1817, které se nacházejí v místě nejenom starší barokní stavby, ale i předchozí renesanční hrázděné budovy (viz. Globicova mapa 1660). Na tento blok navazuje trakt ležáckých sklepů z roku 1890, kde byly alternativně k železobetonovým tankům na kantýřích (kamenné podstavce) umístěny dubové sudy. Křídlo budovy bylo zakončeno skladem ledu lednicí. Led byl přivážen koňmi po úvozové cestě ve svahu. Cesta dnes vede pouze k současné garáži bytu umístěné mezi svahem a pivovarem. Cesta byla používána nejdéle do roku 1929, kdy cestu zastavěla stavba nové železobetonové spilky, a sloužila k zásobování celého pivovaru tak, že využívala převýšení k jednodušší dopravě materiálu za využití gravitace po celém areálu. V té době již existovalo umělé chlazení a nebylo nutné přivážet do pivovaru led a cesta tak pozbyla svého významu.

9 Poděkování Především si zaslouží velké poděkování historik Petr Freiwillig, z jehož mravenčí práce zveřejněná v knížce Technické památky Frýdlanstka, tato výstava informace o Zámeckém pivovaru čerpá,. Dále patří velké poděkování paní Boháčové, dceři sládka, za dobové fotografie a vzpomínky na své dětství v pivovaru, sběrateli Lukášovi Mikyskovi, který laskavě zapůjčil své fotografie ze své sbírky, Ivě Beranové za pečlivé uspořádání expozice, Ivanovi Peřinovi za konzultace a průzkum, fotografu Hynkovi Glosovi, který fotil stav areálu před rokem, archeologu Petru Brestovanskému za četné konzultace a mnoha dalším, bez jejichž práce by tato výstava nevznikla. Děkuji, Marek Vávra.

ČERNOKOSTELECKÝ P I V O VÁ R PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, Praha Kutná Hora. Kostelec nad Černými lesy RODINNÉ OSLAVY,

ČERNOKOSTELECKÝ P I V O VÁ R PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, Praha Kutná Hora. Kostelec nad Černými lesy RODINNÉ OSLAVY, ČERNOKOSTELECKÝ ZÁJEZDNÍ P I V O VÁ R www.pivovarkostelec.cz Praha Kutná Hora Kostelec nad Černými lesy ZÁJEZDNÍ HOSTINEC, PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, KONCERTY, DIVADLA, KONFERENCE, ŠKOLENÍ,

Více

Projekt minipivovaru Chrastava

Projekt minipivovaru Chrastava Projekt minipivovaru Chrastava Minipivovar je umístěn do historicky cenné budovy, která je dnes z části vyhlašována kulturní památkou (podzemní část a včleněná budova historického mlýna). Projekt se snaží

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM STARÉHO

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM STARÉHO STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM STARÉHO HRADU V ŽELETAVĚ MARTIN ČÍHALÍK 2007 Stavebněhistorický průzkum je duševním vlastnictvím autora podle platné legislativy. www.cihalik.cz Elaborát v žádném případě nenahrazuje

Více

HISTORICKÉ PIVOVARY KOLÍNSKA

HISTORICKÉ PIVOVARY KOLÍNSKA HISTORICKÉ PIVOVARY KOLÍNSKA FA ČVUT HISTORICAL BREWERIES OF THE KOLÍN DISTRICT HISTORISCHE BRAUEREIEN IN DER REGION KOLÍN publikace k cyklu jak jsem potkal fabriku (Průmyslové dědictví, technické památky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah Část A PIVOVARNICTVÍ Obsah Úvod Kotevní bod trasy o PLZEŇ Klíčové lokality a navazující území Území Obec s významným pivovarem - klíčovou lokalitou 1 o Kostelec nad Černými Lesy o Kácov o o o o Humpolec

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Jan Pešta. Rekonstrukce roubených staveb

Jan Pešta. Rekonstrukce roubených staveb Jan Pešta Rekonstrukce roubených staveb Jan Pešta Rekonstrukce roubených staveb Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny

Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě 18. 19. 6. 2002 2 Přední strana obálky: Axonometrický výkres složení mlýna čp. 21 s varnou povidel v Klešicích. Dle průzkumu Luďka

Více

PIVOVAR KOZÍ RESTAURACE S PIVOVAREM A UBYTOVÁNÍM VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. ALENA ŠRÁMKOVÁ OLDŘICH SLÁDEK

PIVOVAR KOZÍ RESTAURACE S PIVOVAREM A UBYTOVÁNÍM VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. ALENA ŠRÁMKOVÁ OLDŘICH SLÁDEK PIVOVAR KOZÍ RESTAURACE S PIVOVAREM A UBYTOVÁNÍM VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. ALENA ŠRÁMKOVÁ OLDŘICH SLÁDEK OBSAH AUTORSKÁ ZPRÁVA 4 UMÍSTĚNÍ PROJEKTU 5 HISTORIE 6 HISTORIE VÝROBY

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová

Více

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti Z P R A V O D A J Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti 2009 Obrázek na přední straně obálky: Chalupy v Herálci, okres Žďár nad Sázavou. Kresba Karla Beneše, 5.

Více

Vlastivědný časopis. Podesní. 1. číslo

Vlastivědný časopis. Podesní. 1. číslo Vlastivědný časopis Podesní 1. číslo Velké Losiny červen 2006 1 Obsah Články Předmluva k prvnímu číslu... 3 Stanislav Hošek Panský pivovar ve Vízmberku (Loučné nad Desnou)... 4 Richard Jašš Listina z báně

Více

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 OBSAH Úvod Místo na mapě či místo v historii 1. Historie piva 2. Jak se zrodil Pilsner Urquell 3. Vývoj značky Pilsner Urquell Jak se správně

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách STAVBY - DOMY

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách STAVBY - DOMY STAVBY - DOMY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH 1. MŮJ DŮM 4 PŘÍPRAVA 5 MŮJ DŮM ÚVODNÍ TEXT 6 PODLAŽÍ NEBO PATRO? TEXT PRO UČITELE 7 PODLAŽÍ NEBO PATRO PRACOVNÍ LIST 8 OBRÁZEK

Více

Vesnické technické památky

Vesnické technické památky Sborník referátů ze semináře Vesnické technické památky Výrobní objekty Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Sborník referátů ze semináře Vesnické technické památky Výrobní objekty 14.-15.10.2003 Regionální

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Pražský sborník historický 39, 2011, s. 379-497 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Zdeněk Dragoun a kolektiv Přehled realizovaných výzkumů na konci prvního desetiletí 21. století celkem spolehlivě

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 BRNO 2013 1 Přehled výzkumů Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 54 Volume 54 Číslo 2 Issue 2 Předseda redakční

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea

Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea Studium památkové péče při NPÚ v Praze 14. studijní běh 2007-2009 Ing. Petr Jandáček Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea závěrečná práce V Praze dne 1. 6. 2009

Více

PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma.

PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma. PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma. Pivovarství patří v našem státě k významným oborům potravinářského průmyslu s mnohaletou úspěšnou tradicí. Pivovarský

Více

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 VÝROČÍ Rok 2012 bude ve znamení řady různých výročí, která si budeme letos připomínat. Z historického hlediska můžeme považovat za nejdůležitější rok 1212 kdy byl

Více

str. č. 1 Průvodní zpráva Lokalita Popis objektu Dispoziční řešení Panoramatický pohled na náměstí Míru v Lošticích

str. č. 1 Průvodní zpráva Lokalita Popis objektu Dispoziční řešení Panoramatický pohled na náměstí Míru v Lošticích Průvodní zpráva Lokalita Město Loštice se nachází cca 30 km severozápadně od Olomouce, nedaleko je atraktivní objekt hradu Bouzova, město Litovel a CHKO Litovelské Pomoraví. Ve vzdálenosti cca 2 km na

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 LÉTO PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 HISTORIE PIVOVARU Aktuality na www.lanskroun.eu 2 13,14-2013 PŘÍLOHA LÉTO Vážení čtenáři, je to neuvěřitelné, ale rok se s rokem sešel a jsou tu další

Více