Jak snížit výdaje na správu nemovitostí ve státní a veřejné správě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak snížit výdaje na správu nemovitostí ve státní a veřejné správě."

Transkript

1 Jak snížit výdaje na správu nemovitostí ve státní a veřejné správě. Vinohradská Praha 3 Zajištění správy nemovitostí s důrazem na zvýšení hospodárnosti

2 Zajištění správy nemovitostí s důrazem na zvýšení hospodárnosti Úvodem Šetrná a hospodárná správa ploch v organizacích státní a veřejné správy není problémem jenom v České republice. Každému pracovnímu místu odpovídají jisté provozní náklady, které jsou závislé na budově, v níž je pracovní místo realizováno, na úrovni a kvalitě služeb, na úrovni pohody vnitřního prostředí, apod., jež jsou tomuto pracovnímu místu poskytovány. Ale závisejí také na portfoliu nemovitostí a struktuře používaných ploch a jejich obsazenosti. Otázky spjaté se stanovením standardů pro konkrétní pracovní pozici, pro kategorii budov, pro region, pomáhají ve stanovení jednotkových indexů (KPI), jejichž pomocí lze budovy, energetické spotřeby, anebo obsazenost ploch srovnat a posoudit (benchmark). Na základě toho lze vybrat ty budovy, které jsou hluboce pod průměrem a buď se jich zbavit, anebo na nich provést takové zásahy, které postavení budovy ve srovnávacím KPI zlepší. Stejně tak je důležité sledovat vývoj (trend) daného KPI v čase. Pro zájemce o hlubší problematiku toho, co jsou KPI a jaké je jejich cílové působení v oblasti Facility managementu, odkazujeme např. na V následujících odstavcích se pokusíme shromáždit zahraniční poznatky a iniciativy, které se týkají výše naznačených problémů a které lze poměrně snadno aplikovat i v našich podmínkách. USA - prezidentovo prohlášení, B. OBAMA: Vláda po celá desetiletí působí jako největší majitel nemovitostí a spotřebitel energie ve Spojených státech a spravuje více nemovitostí než je nezbytné pro efektivní podporu svých programů a misí. Dále prezident uvedl: Dolary daňových poplatníků a energetické zdroje je zbytečné vydávat u těchto nadbytečných aktiv. Kromě toho je mnoho z nemovitostí, které jsou nezbytné pro práci vlády, provozováno málo efektivně. Tím se podílí na plýtvání s finančními prostředky a v konečném důsledku jsou zdrojem nadměrného znečišťování emisemi skleníkovými plyny. Výše uvedené řádky jsou překladem nedávného prezidentského prohlášení a stanovilo cíl pro státní organizace, aby zvýšily své úsilí a nedostatečné využívání prostor a eliminovaly tím tak nepotřebné zařízení a řídily využívání potřebných ploch šetrnějším způsobem. Se svými 1,2 milióny domy, je stát (USA) největším vlastníkem/nájemcem majetku. Vláda při nabývání nemovitostí nebrala v úvahu náklady na provoz, správu a údržbu majetku tak, jak to běžné v soukromém sektoru. Máme-li stanovenu strategii směřující k úsporám a efektivitě, pak s pomocí integrovaných řídicích systémů CAFM či IWMS (Integrated Workplace Management System) lze dosáhnout cílů této strategie výrazně snadněji. Podle nedávného článku v tisku Federal Times, stát vlastní více než nadbytečných nemovitostí, od kancelářských budov a laboratoří až po datová centra, sklady i přistávací dráhy, které by mohly být prodány a mohly by tak generovat dodatečné příjmy. Kromě toho státní agentury identifikovaly více než nemovitostí, které jsou částečně nebo úplně prázdné a do této chvíle nejsou považovány za nadbytečné. Jde o nemovitosti v hodnotě 1,2 miliardy dolarů. Jako příklad jednoho nadbytečného aktiva tento článek cituje značný nárůst nákladů na energetickou spotřebu, provozní náklady a údržbu a správu náročných datových center. Ve srovnání 2 IKA DATA

3 s přístupem soukromých organizací, kterým se za posledních deset let s pomocí IWMS a dalších technologií podařilo efektivněji využívat plochy, konsolidovat a virtualizovat datová centra a dokonce i používat k těmto účelům plochy a služby profesionálních partnerů poskytujících hosting IT služeb v kolokačních centrech. V roce 2009 prezident Obama vydal nařízení (Executive order 13514), v níž pověřil GSA (Global Services Administration), aby ve spolupráci s ostatními federálními agenturami zpracovala pokyny, která budou sloužit k monitoringu a snižování plynných emisí na federální úrovni. Energetickou spotřebu ve federálních budovách sleduje a navrhuje opatření k jejímu snížení Department of Energy (DOE). Vzhledem k tomu, jaké výsledky v minulosti přinesla snaha o snížení nákladů spojených s nemovitostmi, nová prezidentská směrnice klade důraz na zintenzivnění snah a zefektivnění využívání stávajícího majetku. Plýtvání až s 50% kancelářských prostor Na základě průmyslových studií mnoha organizací, a to jak ve veřejném tak i soukromém sektoru, bylo zjištěno, že u 50% a více kancelářských prostor dochází k jejich nedostatečnému využívání. A s tím souvisí i dalších 25% stálých finančních aktiv spotřebovávaných na provoz, údržbu, udržování tepelné a světelné pohody, na nábytek a zařízení, atd., které mohou být ročně sníženy použitím IWMS softwaru o 5 20% ročně. Funkcemi vhodného softwaru je možné centralizovat veškeré údaje o prostorech, z kterých lze potom jednoduše identifikovat nedostatečně využívané kanceláře, ať už vlastní nebo pronajaté, a sjednocovat je a tím docílit úspornějšího provozu. SNÍŽENÍ VÝDAJŮ NA SPRÁVU STÁTNÍCH NEMOVITOSTÍ To je důvod, proč vládní agentura sledovala celou řadu daných podnětů: Urychlení úsilí identifikovat a eliminovat nepotřebné nemovitosti vlády Podniknutí okamžitých kroků pro efektivnější hospodaření se zbývajícím majetkem, zaměřených na: Využití a obsazenost prostor; Roční provozní náklady na prostory; Energetickou účinnost; Udržitelnost Zrychlení procesů pro: Identifikaci nadbytečného majetku Likvidaci identifikovaných nadbytečných aktiv Eliminace leasingu (splátek) Příprava a kontrola sjednocování užívání budov Datová centra Kancelářské prostory Sklady Laboratoře Zvýšení efektivity ve využívání prostor nemovitostí, které používají inovativní přístupy pro: Správu ploch 3 IKA DATA

4 Alternativní uspořádání pracovišť Práce z domova Snížení zásob prostorů a na pořízení nových prostorů Miliardy úspor znamenají rychlou návratnost. Existuje již stovky příkladů velkých úspor, které jsou realizovány s COTS (Commercial off the Shelf) CAFM - IWMS (Integrated Workplace Management System). Například nadnárodní společnost, která působí v 50 zemích na pěti kontinentech s portfoliem 7500 budov, dokázala uspořit více než 1 miliardu dolarů za méně než 2 roky používání IWMS. Organizace byla ochotna přijmout změny v podniku, které zahrnovaly sjednocení nemovitostí, zvýšení spolupráce mezi jednotlivými složkami a tím dosažení efektivnějšího využívání prostoru a ohromné úspory v energiích. S uspořenými penězi byla organizace schopna vybudovat nové sídlo, oceněné jako šetrné a přátelské k životnímu prostředí a zvýšila tím svojí produktivitu. Podobně by vláda uspořila miliony v prvním roce, kdy by pomocí IWMS centralizovala prostory a shromáždila by potřebné podklady pro zrušení 50 smluv o pronájmu různých nemovitostí, které představují přibližně m 2 kancelářských a dalších prostor. Předpokládané úspory by tedy byly přibližně 100 miliónů dolarů, a to za: nájem, energie, využití pracovní doby zaměstnanců a tím by bylo dosaženo významného snížení uhlíkové stopy. Iniciativa DOE SAVE ENERGY NOW si dala za cíl uspořit za 10 let od jejího vyhlášení (2010) 25% energetické spotřeby v oblasti průmyslu. Buildings Energy Data book vydávaná touto vlivnou federální organizací vychází každý rok a je výborným zdrojem dat pro každého, kdo se zajímá o energetické spotřeby a jejich vývoj. Můžeme si jenom povzdechnout, že taková ucelená a přehledně zpracovaná data nejsou dostupná také pro české ani evropské prostředí. EVROPSKÁ UNIE Třebaže je Evropská unie se svými dvěma parlamenty (v Bruselu a v Štrasburku) a stěhováním mezi nimi exemplárním příkladem toho, jak by šetrné chování dobrého hospodáře vypadat nemělo, můžeme dnes sledovat pozitivní vývoj i v této oblasti. Evropská unie je iniciátorem standardizace v oblasti Facility managementu. Standardy jsou budovány na bázi EN řady 15221, z nichž první dvě a již jsou součástí českého právního řádu. Standardů má být vydáno celkem 7 a jejich hlavním cílem je standardizace v terminologii, FM smlouvách, v měření ploch a v posuzování vzájemných koeficientů tak, aby vzájemné porovnávání úrovně a kvality služeb bylo vytvořené na srovnatelném základě. Postupně budou do našeho standardizačního portfolia začleněny i ostatní normy tak, jak budou vznikat jejich anglické originály. Energetický management by měl mít v roce 2011 také svůj standardizační rámec, a to standard ISO 50001, který již existuje ve svém draftu. V loňském roce byla modernizována Evropskou unií Energy Performance Building Directive (tzv. EPBD II). Tato direktiva bývá nazývána 20-20, neboť požaduje do roku 2020 produkovat 20% energie z obnovitelných zdrojů a o 20% snížit spotřebu energií v budovách. Členským států ukládá vypracování místních legislativních opatření k uskutečnění těchto cílů. Požaduje od r budovat všechny nové budovy financované z veřejných zdrojů a od r všechny budovy budovat tak, aby měly celkovou energetickou spotřebu blízkou nule. EuroFM (http://www.eurofm.org) je sdružení (network) akademických, neziskových a komerčních organizací. Členové IFMA jsou automaticky členy tohoto sdružení. Tato organizace se snaží získat vliv na půdě Evropského parlamentu s tvrzením, že 5% HDP je tvořeno právě v oblasti Facility managementu. Evropské země mají v rámci svého teritoria vytvořené různé organizace, které z pohledu majetku státu, municipality či regionu stanovují cíle a 4 IKA DATA

5 mnohdy i vytvářejí standardy a regulatorní rámec v oblasti své působnosti, které by měly směřovat do oblasti hospodárného využívání ploch a správy realitního portfolia. Standardy a normy pro využívání ploch ve státní správě existují pro Německo, Rakousko, Belgii, Francii, Itálii, Španělsko. Česká republika Ani v ČR není se situací ve využívání disponibilních prostor spokojenost. Již v roce 2007 vládní dislokační komise (VDK) zpracovávala Centrální přehled dislokací všech organizačních jednotek státu a analýzu jejich obsazenosti. Analýza a veškerá hodnocení, závěry či doporučení vycházejí z dat, která předaly Úřadu vlády ČR, resp. Vládní dislokační komisi jednotlivé organizační složky státu a státní organizace v rámci šetření stavu dislokace převážně v druhé polovině roku Způsob zjišťování dat formou dotazníku poněkud problematizuje věrohodnost a ucelenost zjištěných dat. Přesto tento dokument obsahuje doporučení, která jakoby psal Facility manager, např.: Iniciovat zpracování jednotné metodiky pro evidenci užívaných administrativních objektů (příp. jejich částí) a její zavedení v celé státní správě. Uložit všem ústředním orgánům státní správy provést audity zaměřené na účelnost a efektivnost využívání administrativních objektů ve vlastnictví státu, ke kterým mají příslušnost hospodařit, ale i užitných a kancelářských ploch, které užívají na základě nájemních či jiných smluvních vztahů. Zvážit, zda, např. u VDK a RDK, nezřídit expertní komise, které by zhodnotily stav dislokace státní správy v jednotlivých (větších) městech a navrhly další koncepci řešení dislokace státní správy (vč. efektivního využití objektů v majetku státu, investičních či dalších záměrů) a to v dlouhodobé perspektivě. Dokument dále konstauje, že: Státní správa to nejsou jen ministerstva, téměř 200 tis. zaměstnanců státní správy je dislokováno v 766 městech České republiky v cca objektech. V řadě případů je tato rozdrobenost státní správy nutná (např. Úřady práce, Finanční úřady, služebny Policie ČR). A dále diskutuje značnou rozdrobenost a nejednotnost. Konstatuje, že: struktura státní správy je značně nestabilní a dochází v ní řadě změn, které se zákonitě promítají i do požadavků na dislokace, vč. požadavků na technické vybavení užívaných objektů (od stavebních úprav, zabezpečení objektů a úprav datových sítí, až po vybavení kanceláří). Realizovat tento téměř neustálý pohyb v objektech, které by nebyly ve vlastnictví státu, by bylo značně komplikované a pravděpodobně i finančně náročnější, než za stávajícího stavu. Roku svého vzniku je poplatná další část dokumentu, který diskutuje návrh na zřízení Centrální správy. Právě pro značnou členitost státní správy se jeví problematický i návrh na Centrální správu nemovitostí. Vždyť jen v Praze je dislokováno více jak 50 tis. zaměstnanců státní správy v několika stech objektů. A řada z nich podléhá zvláštnímu režimu, kde již vůbec nepadá do úvahy, aby jejich správu vykonávala soukromá firma. Na jednu stranu je pravda, že řada složek státu je zcela zbytečně dislokovaná v palácích na lukrativních adresách a směna těchto objektů za jiné by byla pro stát výhodná, na druhou stranu je však třeba vzít do úvahy, že řada památkově chráněných objektů byla zachována do dnešních dnů jen proto, že je vlastní stát, který o ně, tu s menší tu s větší intenzitou, pečuje. 5 IKA DATA

6 Jako bájný pták Fénix vstává z popela, tak se začíná znovu mluvit o projektu lidově nazvaném kulový blesk, o němž se poprvé začalo mluvit za ministrování pana Římana na MPO. Tento projekt se snaží snížit nároky na plochy užívané tímto ministerstvem. Současný ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek plánuje výrazně zmenšit plochu kancelářských a dalších prostor, které ministerstvo a desítka jeho podřízených organizací využívá na několika místech Prahy. Nejznámější je centrála na vltavském nábřeží (zdroj časopis Realit) Jednou z uvažovaných variant je projekt přestěhování několika stovek úředníků ministerstva a jeho podřízených organizací do jedné budovy v Praze, na kterém začal pracovat Kocourkův předchůdce Martin Říman. Celková plocha kanceláří a dalších prostor MPO by se mohla zmenšit o více než polovinu, čímž by stát ušetřil. MPO má v současné době rozpracovaných více variant optimalizace. Aktuálně se vyhodnocují varianty od možnosti zachování současného stavu až po pořízení centrální budovy, která by sloužila organizacím v resortu MPO. O tom, kterou variantu nakonec ministerstvo vybere, se rozhodne během letošního roku. Sestěhování většiny resortu MPO do jedné budovy je pouze jednou z variant, a to tou nejextenzivnější, Z celkových metrů čtverečních je možné ušetřit v závislosti na vybrané variantě až metrů čtverečních. Redukce se má týkat hlavně komerčních ploch, skladů a společných prostor. Velikosti samotných kanceláří se dotkne jen minimálně, (zdroj časopis Realit). Můžeme tedy konstatovat, že problematika kancelářských prostor je v ČR také vnímána jako aktuální. Minimálně se o její problematice začíná diskutovat s racionálními argumenty. Dnes již existují Centrální správy nemovitostí pro státní úřady. Abychom nechodili daleko, tak např. v Rakousku anebo v Belgii. Zkušenosti s jejich provozem jsou veskrze pozitivní. Základní změnou, která přispívá k větší disponibilitě a flexibilitě je v takových uspořádáních změna jednotky, která se stává předmětem rozhodování. Není jí již budova, nýbrž pracovní místo. Moderní způsoby instant messagingu, telekonferencí a videokonferencí, sociální sítě typu facebook či twitter, procesní způsoby řízení, fenomén google, virtualizace a cloud computing, apod. dále problematizují nutnost sdílet pracovní plochu celým týmem, aby se kvalitně a úspěšně plnily pracovní úkoly. V extrémním případě si lze představit sdílení pracovních ploch napříč celou státní správou v daném regionu, lze si představit, že vedle sebe sedí pracovnice policie, pracovního a finančního úřadu. Sice každá chodí na pracovní poradu do jiné zasedačky, každá chodí na oběd v jiné skupině, ale jako dočasné řešení v otevřené kanceláři to lze přijmout. V době, kdy výsledky práce je třeba hodnotit z hlediska kvality a úrovně odevzdávané práce, z hledisek časových a zdrojových charakteristik, nikoliv z pohledu přítomnosti na pracovišti, je takové uspořádání docela dobře možné. V případě, kdy se stěhují pracovníci, nikoliv nábytek, kdy přístupová práva jsou určována na virtualizované počítačové síti s virtuálními zdroji a reálnými uživatelskými právy danými identitou uživatele, si lze takové uspořádání dobře představit. Jednou z běžných, každodenních úloh Facility manažera je problematika stěhování. Standardizace nároků na pracovní místa, vyčíslování nákladů, energetických spotřeb na pracovní místo metodou full-cost by se v takovém případě staly základem benchmarkingu a správy ploch. 1. V roce 2011 můžeme konstatovat, že lze snižovat nároky na plochy, třeba některou z kombinací moderních přístupů k práci úředníků. Budovy, v nichž stát vykonává státní správu, pocházejí většinou z první poloviny minulého století. V převážné většině se jedná o budovy impozantní, důkladné, robustní a reprezentativní. Stejně jako se mění život okolo nás, tak se mění i náhledy na realitní majetek a účely kancelářských ploch. Dnes se v evropských kruzích hovoří spíše o přeměně kancelářské práce a změnách v její organizaci tak, aby ji bylo možné vykonávat i s menšími nároky na plochy, např. použitím některé z následujících zásad. Využití otevřených kanceláří, neboť v průměru lze na stejnou plochu otevřených kanceláří umístit více pracovních míst. Tvrdí-li někdo, že pro účely např. státní správy je takový typ 6 IKA DATA

7 kancelářských ploch nevhodný, musí mít pro své tvrzení věcné argumenty a nedokazovat to pouze úporným tvrzením. Stát jistě potřebuje reprezentativní výjimečné prostory, pro reprezentační účely, avšak zůstává otázkou, zda takové prostory jsou pro běžný výkon a efektivní fungování státní správy nezbytné a vhodné. 2. Teleworkers, jsou pracovníci, kteří pracují z domova nebo odjinud a prostřednictvím VPN připojení a autentizačních tokenů jsou jim zpřístupněny prostředky sítě, aniž by to mělo vliv na zvýšení bezpečnostních rizik. V takovém okamžiku nenárokují žádné potřeby pracovního místa a zanedbatelné množství energie. Velice vhodné je toto uspořádání pro částečné pracovní úvazky, třeba pro matky s dětmi. 3. Sdílená pracovní místa obchodní zástupci a další pracovníci, kteří často pracují v terénu, mohou svá pracovní místa sdílet prostřednictvím rezervačních nástrojů zvaných hoteling. Snižují tak celkovou potřebnou plochu a používají-li rezervační nástroje, je možné jim taková místa vyhradit buď na centrále organizace anebo v nejblíže dostupném úřadě. 4. Správa portfolia nemovitostí a správa ploch používané s cílem minimalizace plošné potřeby a dosažení takové flexibility, která umožní snadno a s nízkými náklady reagovat na změny potřeb, jinými slovy CAFM SW. Správa ploch takového systému poskytuje množství reportů určených ke vzájemnému porovnávání jejich charakteristik, indexů a jejich trendů. Vhodně navržená skupina indikátorů (jejich skladba překračuje možnosti tohoto článku, ale jejich příklady lze nalézt např. na 5. Energetický management a hodnocení vlivu na životní prostředí je základem pro shromažďování a analýzy dat spojených s měřením energetické spotřeby v členění pro různé účely v provozu budovy (topení, chlazení, osvětlení, vzduchotechnika, příprava TUV, IT, ). Tato data jsou společně s meteorologickými daty (metodika tzv. degree-day umožňuje normalizaci spotřeb vzhledem k měnícím se vnějším podmínkám) základem pro energetické analýzy a doporučení ke změnám v portfoliu nemovitostí anebo k reparačním akcím. JAK MŮŽE SOFTWARE POMOCI V DANÉ SITUACI? ARCHIBUS poskytuje robustní řešení pro komplexní řízení nemovitostí, s rozsáhlými možnostmi využití: Porovnání plánů s nemovitostmi s obchodním plánem organizace Přezkoumáním současných a připravovaných míst lze lépe naplánovat možné pronájmy a příležitosti. Jestli je na čase prostory rozšiřovat, prodat nebo ukončit nájemní smlouvy, je rozhodnutí, k němuž může systém poskytnout důležité informace, jako jsou možná volná pracovní místa s jejich přesnou velikostí, vypočítání nákladů na jednoho uživatele nebo na m 2 dle daných standardů. Informace, které jsou všechny sjednoceny v systému, je pak snadné porovnávat dle různých kritérií. Při sjednávaní nájmu nebo kupní ceny je možné využít modul Správy nemovitostí a nájmů. Snižuje rizika pomocí automatické výstrahy o konci pronájmu, pouze tehdy je-li nájem nezaplacen nebo dle smlouvy končí. Poskytuje podrobné zprávy a statistické výkazy k nemovitostem Efektivnější sjednávání smluv pomocí historických dat k prostoru, opírající se o náklady na údržbu a správu. Rychlý přehled volných prostor pro budoucí nájemníky 7 IKA DATA

8 Přehled o nákladech spojených s nemovitostmi Pokud budou brány v potaz všechny náklady spojené s majetkem je potom možné nové výdaje s ním spojené odůvodnit. Například můžeme předpokládat provozní náklady na vlastní i pronajatou nemovitost, včetně daně z nemovitosti, kterou musí organizace státu odvést. Přeúčtováním je možné účtovat jednotlivým oddělením nebo jiným subjektům tyto náklady v předstihu v průběhu celého roku na základě prostoru, které zaujímá v daném objektu. Systém sám sleduje splatnosti všech plateb podle stanoveného kalendáře a v případě potřeby upozorní osobu odpovědnou za kontrolu těchto plateb. Předcházení finančním sankcím neustálou kontrolou se stanovenými předpisy a udržování historií záznamů všech požadavků a plateb. Připravování rozpočtů o budoucích platbách. Vyhodnocování zisku nemovitostí a celkového finančního portfolia organizace. Využití evidence a analýzy nemovitostí jako podkladu pro budoucí obchodní rozhodnutí Veškerá dokumentace související s náklady je rozúčtovávána příslušným oddělením nebo nájemníkům Nevyřešené požadavky nebo otázky jsou zvýrazněny v obecném přehledu řešení požadavků Přehled o hospodaření všech nemovitostí jak na regionální tak i na celosvětové úrovni S modulem Nábytek a vybavení určeným zejména pro správu majetku, je možné mít pod kontrolou veškeré odpisy majetku organizace. Lepším sladěním strategie pro nemovitosti a obchodní plány je dosaženo efektivnějšího přístupu k prostoru a informacím o nákladech. Modul ARCHIBUS Správa nemovitostí a nájmů umožňuje nájemcům, pronajímatelům a vlastníkům zaznamenávat informace o správě a pronájmech a jejich následnou analýzu. Oběma stranám dokáže rychle vyhodnotit příležitosti a omezit rizika. Urychlení návratnosti investic do nemovitostí, optimalizací využití prostoru. Zlepšení výkonnosti nemovitostí ve vlastnictví i v nájmu prostřednictvím finančního a provozního benchmarkingu. Vytváření souhrnných zpráv k odhadu příležitostí a k identifikaci investičních rizik. Maximalizace nájemního nebo prodejního potenciálu porovnáním tržní hodnoty nemovitosti. 8 IKA DATA

9 Pro správu všech nemovitostí je možné využívat přehledné tabulky, mapy a grafy. Umožňuje tak maximální využití potenciálu budov sledováním klíčových ukazatelů. MODUL SPRÁVA PLOCH PEČLIVĚ SLEDUJE JEJICH VYUŽITÍ Navyšování objemu ploch, tak aby vyhovovaly Vašim potřebám, není vždy možné. Ale se sílou a flexibilitou modulu ARCHIBUS Správa ploch, můžete zvýšit efektivitu prostoru a vyhodnocovat skutečné náklady spojené s využitím prostoru. Budete také moci lépe reagovat na denní požadavky od manažerů, jak je každý metr čtvereční využit. Tyto informace finanční oddělení zejména využije pro podrobné vyúčtování pro orgány veřejné správy, které vyžadují specifické reporty s cílem poskytovat úhrady. S ARCHIBUS Správou ploch lze uspokojit všechny tyto potřeby a zlepšit plán pro současné i budoucí potřeby prostor v celé organizaci. Usnadňuje snižování nákladů na obsazenost prostoru. Spojení architektonických výkresů s daty o vybavení a infrastruktuře zajišťuje vždy přesné informace. Analyzuje informace o majetku podle oddělení. Generuje soupis prostorů dle celkové plochy, pokojů, oblastí služeb, svislých prostupů, atd. Vytváří zkušební rozvržení prostoru pro porovnání efektivnosti různých variant přemístění nebo rozmístění. 9 IKA DATA

10 Vizualizace, analýza a rozvržení využití prostoru při optimálních nákladech, využití a efektivitě. Eliminace sporů o přidělený prostor Přesné určení plochy přidělené jednotlivým oddělením. Vytvoření standardů, které určují velikost a druh požadovaného prostoru pro každého zaměstnance nebo oddělení. Přidělení prostoru na základě objektivních metod pomáhá zmírňovat obavy zaměstnanců z přidělených prostor. Vypracování plánů obsazenosti a stejně rychlé vyhledání volných prostor pro nové nájemce. Stanovení si plánů obsazenosti, průměrné plochy na jednoho zaměstnance a zajištění aktuálních seznamů pracovníků dle umístění a budovy. Každému zaměstnanci je podle jeho specifických informací přidělen symbol Sdílení informací o vybavení a infrastruktuře s neuživateli ARCHIBUS ve Vaší organizaci. Zjištění efektivity ploch založených na průmyslových standardech. Účtování poplatků za využívání společných prostor oddělením podle ploch, které zabírají. 10 IKA DATA

11 Splnění požadavků na reporty: zavedení lepší správy ploch Snadný přístup k přesné rozloze/m 2 a informacím o využití, reporty znázorňující spotřebované služby a energie, usnadňuje splnit požadavky na reporting. Podrobné rozúčtování všech služeb a jejich adresné přiřazení k činnostem odboru či oddělení poskytuje jedinečný přehled o jeho nákladech. Doplněno dispečinkový systém je předpokladem pro poskytování vyšší kvality služeb a vzájemné porovnávání. Navíc funkce rozúčtování zajišťuje, že každé oddělení je v rámci organizace odpovědné za účelné využití místa a je jeho řádné účtování. Grafické reporty místností, které se využívají jen částečně nebo dokonce jen sezónně Zajištění soupisu prostor využívaných odděleními a jejich podrobná analýza Strategický plán alternativního pracoviště: Práce z domova Úkol snížit legislativní a administrativní náročnost nemovitostí využívaných státní správou, je doprovázen programy alternativních pracovišť. Příkladem budiž práce z domova nebo ze vzdáleného pracoviště, takže zaměstnanci mohou například pracovat na úřadech blíže domovu. Tyto programy pomáhají minimalizovat potřebu kancelářských prostor a zároveň dosáhnout flexibilního pracovního prostoru, spokojenosti zaměstnanců a environmentální udržitelnosti cílů. Nicméně pro úspěšnou práci z domova či na dálku mohou být zapotřebí mimo jiné i tyto aplikace: Správa ploch, Hoteling, Stěhování, Rezervace místností, Telekomunikace a kabelové rozvody a GIS. Tyto aplikace podporují práci na dálku společně s nástroji pro podporu rozhodování ke zvýšení efektivity využívání portfolia nemovitostí. Podporují rozdělování zbývajících prostor pro zaměstnance pracující na plný úvazek na jednom místě, stejně tak i pro mobilní pracovníky a pracovníky pracující z domova, kteří mohou požadovat výkon práce na tzv. sdíleném pracovním místě. Související výhody softwaru pro práci z domova/vzdáleně, jsou uvedeny níže: Optimalizace využití místa přiřazením času potřebného k využití kanceláře. Automatizace vyúčtování nákladů v případě užití sdíleného pracoviště. Identifikace a rezervace prostoru dle flexibilních časových rámců (dny, měsíce nebo roky). Integrace aktivit stěhování pro efektivní a účinné zvládnutí rychlého růstu zaměstnanců ve společnosti nebo oprávněných nároků na prostor v objektu. Efektivnější využívání prostor Například aplikace ARCHIBUS Hoteling umožňuje organizacím, které jsou sužovány nedostatkem prostoru, optimalizovat jejich využití, pomocí částečného užívání prostoru pro kancelářské úkoly na částečný úvazek. Tyto úkoly nebo rozvrhy mohou být na základě žádostí a potřeb změněny. Rezervace místností pro jednotlivé zaměstnanci nebo pro celá oddělení. Na základě parametrů vyhledání vhodných prostor, které jsou k dispozici pro potřeby zaměstnanců. Určení, kteří zaměstnanci/oddělení využívají jaké místnosti. 11 IKA DATA

12 Sledujte časově závislé vlastnictví a poplatky Eliminace nevyužitých rezervovaných míst. Zavedením rozúčtování za rezervování místností se zavede odpovědnost mezi zaměstnanci/odděleními. S aplikací Hoteling mohou být zavedeny poplatky za jen částečné užívání pracovního místa, především u zaměstnanců, kteří nejsou zaměstnáni na plný úvazek. Úkony závislé na času jsou snadno sledovatelné, což umožňuje předvídat budoucí požadavky na prostor a rozpočet. Klíčové funkce umožňují: Rezervovat prostor po dobu několika dní, měsíců nebo let. Plán vybavení, jako jsou stoly, židle a informačních technologií pro zaměstnance, kteří budou dočasně pracovat v kancelářských prostorách. Výpočet přesných poplatků založených na využití prostoru. Řízení růstu společnosti. Hoteling je efektivní metoda pro plánování lidských zdrojů do dočasného prostoru spolu s vybavením po omezenou dobu (to může odpovídat principu procesního řízení). Zaměstnanci mohou být dočasně umístěni do volných prostor v průběhu rychlého růstu organizace, přeskupování, či slučování, ale také snadno přestěhováni na stálé místo, které je k dispozici. Vybavení může být přesunuto do prostor po určité časové období. To Vám dává flexibilitu při stěhování a přemisťování dle požadavků projektu. Během celého procesu mohou být účetní informace o prostoru uchovávány. Strategický plán pro budoucí získání nebo prodej ploch. Jistota, že nábytek, vybavení a zásoby jsou vždy k dispozici během přemisťování Určení nákladů na pracovní místo dle využití vybavení. Řešení Energetického managementu a trvale udržitelný rozvoj Aplikace ARCHIBUS Energy management umožňuje porovnávat informace nemovitého majetku jedinečným způsobem. Mapuje aktuální spotřebu energie, navrhuje různá sanační opatření na předvídatelné situace a měří účinnost změn podle objektivních kritérií rok od roku. Státní orgány se potýkají s vysokými náklady za energie a za nová nařízení jako je EO13514 a další právní předpisy (v Evropě je podobným předpisem EBPD II pozn. překladatele) ARCHIBUS vyvinul řešení, které pracuje s výkyvy počasí a specifickými energetickými audity. Tyto informace jsou potřebné pro odhalení všech nedostatků a chyb v účtech za energie. Analýzami, které řešení umožňuje, můžeme dospět k závěrům, zda dosáhnout snížení nákladů na energie renovacemi, kogenerací nebo pouze dohodami s dodavateli energie. Navíc tato aplikace umožňuje data sledovat na grafických energetických výstupech jednotlivých budov a porovnávat je tak s původním strategickým plánem organizace na spotřebu energie. Rychle poskytne přesné informace o energetice, které umožní rozhodnutí týkajících se sanačních programů na základě podložených informací. Objektivně zhodnocuje všechny energetické vstupy a výstupy. Dává do souvislostí informace o nemovitém majetku, jako jsou prostory a pronájmy, energie, počasí, fakturace a provozní data budov. 12 IKA DATA

13 Sledování klíčových ukazatelů spotřeby energie vám pomůže dosáhnout měřitelných úspor ve výši od 10 do 20 centů za čtvereční stopu. Návratnost hospodaření s energií Typicky dosáhnou zákazníci měřitelných úspor 3 až 4 Kč za čtvereční metr prostřednictvím kombinace měření, statistikami a vyjednáváním o cenách a cílenými, provozními změnami prováděnými ve vztahu k tarifům energií, vždy dříve než se přistoupí k řízeným nápravným akcími Měřte skutečné snížení spotřeby Najděte a snižte chybovost ve fakturaci Vylaďte svůj plán řízení spotřeby s celkovou obchodní strategií Předvídejte dopad výkyvů cen energie Sledujte historické trendy a měřte normalizované snížení spotřeby Buďte připraveni vyjednat cenové plány Identifikujte problémové budovy pro nápravná opatření Vylaďte svůj plán řízení spotřeby energie s celkovým strategickým plánem využití nemovitostí, který podporuje podnikání Integrace modulu ARCHIBUS Hospodaření s energií s ostatními aplikacemi Data modulu ARCHIBUS Hospodaření s energií a související informace o počasí, mohou být vztaženy k portfoliu/datům k nájmům, plochám, fakturaci a stavebním pracím zcela jedinečným způsobem. Pomocí těchto informací můžete měřit, testovat a snížit celkovou spotřebu energie a nákladů. Údaje a výsledky modulu Hospodaření s energií použijete ihned, bez převodů nebo opětovného zadávání při těchto dalších činnostech správy nemovitostí: Správa nájmů: Ověřte si, zda neplatíte za energie nebo další náklady spojené s ukončenými nájmy a přidejte všechny poplatky za služby, které jsou spjaty s vypršenými smlouvami a spravujte nájmy a pronájmy efektivně. Administrace nákladů: Rozšiřte své činnosti směřující ke snížení nákladů na energie a další nákladné komponenty - jako je například nájemné, bezpečnost, úklid a údržba abyste mohli porovnat náklady a ziskovost jednotlivých nemovitostí. 13 IKA DATA

14 Vyúčtování nákladů a fakturace: vyúčtování nákladů na energie na nájemníky a obchodní činnosti s použitím dohod o vyúčtování. Prognóza portfolia: Použití funkcí předpovídání nákladů abychom mohli plánovat náklady na energii i ostatní náklady do budoucna a rozdělit náklady na obchodní činnosti. Trvale udržitelný rozvoj Přední světové organizace si uvědomují strategickou hodnotu udržitelnosti životního prostředí a společenskou odpovědnost za zachování zdrojů a snížení produkce odpadů. Aplikace ARCHI- BUSu Trvale udržitelný rozvoj (Environmental Sustainability Assessment) poskytuje objektivní metodiku pro vytvoření rovnováhy mezi lidmi, infrastrukturou, zařízením a jejich vlivem na životní prostředí. Pomáhá určit, které prostředky by měly být opraveny, renovovány, nebo nahrazeny z pohledu dosažení ekologické účinnosti nebo podpory dalších plánovaných záměrů. Organizace mohou nyní zavést proaktivní procesy, které jsou jak ekologicky tak ekonomicky obhajitelné. KPI (klíčové hybatele výkonnosti) a řešení pomocí ovládacích panelů Technologie ovládacích panelů ARCHIBUSu poskytuje významný rozhodovací nástroj, který pomáhá manažerům tím, že graficky zobrazuje plochy, energie, udržitelnost, GIS a další údaje jejich organizace. Například schopnost poskytovat snímky stavu KPI v reálném čase, pomáhá manažerům na první pohled vidět nejdůležitější informace, které potřebují, aby každodenně rozhodovali efektivněji při sledování nejnaléhavějších cílů snižování ploch a nákladů. 14 IKA DATA

15 Zachycení ukazatelů, které pomáhají manažerům na první pohled vidět nejdůležitější informace, které potřebují k efektivnějšímu rozhodování při snižování nákladů a redukci ploch. Racionalizace nemovitostí. Snižování nákladů. Mandát k snižování vládních výdajů vyžaduje nové pokrokové technologie a strategie pro snižování provozních nákladů, aniž by byla ohrožena služba veřejnosti. Například nedávná prezidentská výzva ke snížení počtu nevyužitých nebo nepotřebných, vlastních i pronajatých federálních nemovitostí je jednou z nejdůležitějších iniciativ, jejichž realizace může sladit majetkové portfolio a jeho využití s obchodními cíli a stavem rozpočtu, tak, aby lépe sloužil daňovým poplatníkům. Dnešní sofistikovaný software pro správu nemovitosti, infrastruktury a zařízení poskytuje nástroje potřebné pro soustřeďování přesných dat o přidělení ploch, lepší vizualizaci využití prostoru, analýzu struktury spotřeby energie pro kontrolu nákladů, a k mnoha jiným účelům. Takové aplikace umožňují přesně určit, který majetek by měl být konsolidován / uvolněn, stejně tak jako z hlediska efektivních nákladů - řídit nemovitosti, které stojí za zachování, obnovu, a pokud je to nezbytné, za změnu využití. Současně tato větev CAFM software také nabízí prostředky pro automatizaci řízení zbývajících ploch efektivněji. Poměřování provozních a energetických nákladů vzájemně mezi budovami, vzájemně v regionu pro srovnatelné budovy, na základě standardy daných měření, umožňuje identifikovat budovy, aktivity, odbory či oddělení, které dosahují nejhorších výsledků. Stejně tak je možné snižovat potřeby ploch sdílením pracovišť či využíváním práce z domova. Implementace nejlepších řešení z praxe a ekologických iniciativ umožní dramatické snížení energetické náročnosti. Iniciativ, které zvýší spokojenost pracujících a pomohou vládě například v podpoření nejlépe udržitelných postupů jak ve veřejném tak i v soukromém sektoru. Výkonná a správní odvětví vlády mají jasně identifikovat bohaté cílové příležitosti požadováním větší odpovědnosti při nabývání a řízení federálního nemovitého majetku. Vzhledem k možnosti úspor mnoha miliard dolarů získaných snížením množství nevyužitého majetku mohou nyní manažeři vládních nemovitostí a zařízení využít softwarových nástrojů a technik řízení, které dělají dosažení takových naléhavých cílů mnohem jednodušší a s rychlejší návratnosti, než kdy předtím. 15 IKA DATA

16 O ARCHIBUS, INC ARCHIBUS je jednička mezi globálními poskytovatel řešení řízení nemovitostí, infrastruktury a správy zařízení a služeb, s celkovými ročními výdaji na produkty a služby související s ARCHIBUSem přesahující 1,7 miliardy dolarů (USD). Prostřednictvím efektivní inovace a transformace podniku, uživatelé ARCHIBUSu šetří svým organizacím více než 100 miliard amerických dolarů ročně. S ARCHIBUSem mohou organizace používat jedinečné, komplexní, integrované řešení, aby se mohli dělat informované a strategické rozhodnutí, která optimalizují návratnost investic, snižují náklady životního cyklu, a zvyšují celopodnikovou produktivitu a ziskovost. AR- CHIBUS je celosvětový zastánce vytvoření všudypřítomné udržitelnosti životního prostředí. Více než uživatelů webového i klientského přístupu kolektivně spravuje více než nemovitostí, s organizacemi hlásícími úspory spojené s nemovitostmi ve 34%. S více než obchodními partnery ARCHIBUSu na celém světě je k dispozici místní a regionální podpora ve více než 130 zemích a ve více než dvou tuctech jazyků. Společnost má centrálu v Bostonu, Massachusetts. ARCHIBUS, Inc je průkopníkem počítačového řešení technologií facility managementu a infrastruktury od roku Pro více informací navštivte 16 IKA DATA

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

Prezentace projektu Centrální registr administrativních budov (CRAB) 10. dubna 2014

Prezentace projektu Centrální registr administrativních budov (CRAB) 10. dubna 2014 Prezentace projektu Centrální registr administrativních budov (CRAB) 10. dubna 2014 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Systém CRAB Cíle projektu Jednotná evidence administrativních budov

Více

Energetický management, Trvale udrţitelný FM, Zelené budovy a jejich certifikace

Energetický management, Trvale udrţitelný FM, Zelené budovy a jejich certifikace Energetický management, Trvale udrţitelný FM, Zelené budovy a jejich certifikace 2011 ARCHIBUS, Inc. All rights reserved. 2 ARCHIBUS Energetický management ARCHIBUS Trvale udrţitelný rozvoj ARCHIBUS Šetrné

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Centrální registr administrativních budov. 24. května 2013

Centrální registr administrativních budov. 24. května 2013 Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy Centrální registr administrativních budov

Více

Centrální registr administrativních budov. 8. listopadu 2013

Centrální registr administrativních budov. 8. listopadu 2013 Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy Centrální registr administrativních budov

Více

ŘÍZENÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POMOCÍ KPI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KPI NERV

ŘÍZENÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POMOCÍ KPI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KPI NERV ŘÍZENÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POMOCÍ KPI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KPI NERV JAN PROCHÁZKA, JIŘÍ VOŘÍŠEK, OTA NOVOTNÝ A KOL. 24.5.2013 VYTVOŘIT SADU UKAZATELŮ KPI VEŘEJNÉ SPRÁVY STÁTU A S NIMI SOUVISEJÍCÍ

Více

Hospodaření s majetkem státu v rámci EU

Hospodaření s majetkem státu v rámci EU Hospodaření s majetkem státu v rámci EU Hana Pechová Agenda Porovnání se zahraničím Prostředí správy majetku Správa majetku v rámci EU Best practise Mapování EU zemí KPI a benchmarking Centrální registr

Více

KPI ve veřejné správě Závěry pracovní skupiny a doporučení Vládě ČR 11. dubna 2013

KPI ve veřejné správě Závěry pracovní skupiny a doporučení Vládě ČR 11. dubna 2013 KPI ve veřejné správě Závěry pracovní skupiny a doporučení Vládě ČR 11. dubna 2013 Petr Nečas, předseda vlády Jan Procházka, garant pracovní skupiny NERV Jiří Voříšek a Ota Novotný, externisté NERV KPI

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing.

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing. Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha Ing. Radim Veselý Ing. Petr Vlasák Agenda Základní předpoklady pro zavedení Energetického Managementu

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami.

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami. Zákon č. 103/2015 Sb., ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. byla 16. 4. 2015 podepsána prezidentem republiky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně International Facility Management Association Česká pobočka Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 korespondenční adresa: U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 e-mail: administrativa@ifma.cz http://www.ifma.cz IČO:

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

maximum z vaší energie

maximum z vaší energie Pomáháme me vám získat maximum z vaší energie Úspory energií: krok za krokem reálným provozem Energetické dilema Skutečnost Nutnost Energetická poptávka do r. 2050 Na elektrickou energii do r. 2030 vs

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více