Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe"

Transkript

1 Kovy H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

2 Kovy - základní charakteristika pevný stav (vyjímka-hg(l)) vysoká reflektivita (kovový lesk) vysoká elektrická vodivost (klesá s rostoucí T) klesá v řadě Ag Cu Al Mg Na Zn Co Ni Fe Sn koncentrace a pohyblivost valenčních elektronů částečně zaplněné energetické pásy, E F vysoká tepelná vodivost (elektrony a kmity mříže) kujnost a tažnost

3 Kovy - pevnost vazby Míra pevnosti vazby: atomizační energie (M(s) M(g)) tvrdost, pevnost, reaktivita, teplota tání, varu 1. Engel-Brewerovo pravidlo: vazebná energie kovu nebo slitiny závisí na průměrném počtu nepárových valenčních elektronů/ atom (k dispozici pro vazbu) teploty tání s 1 s 2 s 2 p s 2 p 2 T t d 4 d 5 d n př e c h o d n é k o v y t e p lo t y tá n í T t n

4 Kohezní energie kovů E C [ev] Be Li Si Al Mg Na Ge As Ga Ca K Sn Sb Pb Bi Tl Ba n In Sr Rb IA IIA IIIA IVA VA Cs E C [ev] La Y Sc Hf Zr Ti Ta Nb V W Mo Cr Re Tc Os Ru Au 2 Mn Ag Zn Cd Hg Z Fe Ir Rh Co Pt Ni Pd Cu 4 5 6

5 Kovy - struktura 2. Engel-Brewerovo pravidlo: Stabilní krystalová struktura závisí na průměrném počtu s a p valenčních orbitalů / atom zúčastněných ve vazbě, tedy na počtu nepárových valenčních elektronů s a p v konfiguraci připravené pro vazbu < bcc hcp ccp (fcc) ~ 4 - diamantová struktura

6 Kovy Kovy - struktura struktura bcc hcp ccp (fcc) Hg Au Pt Ir Os Re W Ta Hf Lu Ba Cs 6 Cd Ag Pd Rh Ru Tc Mo Nb Zr Y Sr Rb 5 Zn Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K 4 (n-1) d Mg Na 3 Be Li 2 II I VIII VII VI V IV III II I Al

7 El. struktura a vlastnosti vodiče elektřiny (ρ ~ 10-6 Ω.cm) vysoká tepelná vodivost kujnost, tvárnost - pásová elektronová struktura - Fermiho hladina leží uvnitř pásu (částečně zaplněné pásy) - itinerantní valenční elektrony - vysoká koordinační čísla + málo elektronů relativně dlouhé vazby s nízkou valencí (řádem) - vedení elektřiny: e - urychlovaný elektrickým polem mění p (a tedy i k ) musí přecházet z jedné hladiny na druhou

8 Elektronov ektronová struktura Na Na-3s Na-3p E F Ca Ca-4s Ca-4p E F PDOS [ev -1 ] PDOS [ev -1 ] E [ev] E [ev] Zr Zr-5s Zr-4d E F U E F 10 5f PDOS [ev -1 ] DOS [ev -1 ] d-7s E [ev] E [ev]

9 CuSO 4 Kovy - chemické vlastnosti oxidačně-redukční vlastnosti Zn vrstva Cu Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) Zn(s) Zn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu(s) ε článek = ε anoda + ε katoda ε článek > 0 - spontánní děj anoda Zn galvanický článek voltmetr porézní přepážka katoda Cu standardní vodíková elektroda - reference anoda Pt(s) H 2 (g, 1 atm) H + (aq, 1 M) katoda H + (aq, 1 M) H 2 (g, 1 atm) Pt(s) ε H2 = 0 V standardní redukční potenciál - potenciál katody proti SVE - všechny složky ve standardních stavech

10 Kovy - chemické vlastnosti Elektrochemická řada napětí Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As Cu Ag Hg Pd Pt Au ε < 0 ε =0 ε > 0 Slučování s kyslíkem za nízké T spíše neochotně velmi neochotně nereagují bouřlivě Reakce s H + postupně méně ochotně nereagují Výskyt v přírodě Cl - CO 3 2- O 2-, S 2- postupně ryzí ryzí Způsob výroby elektrolýza chemická redukovadla (C, CO, H 2, Al) termoredukce oxidů ryzí

11 Kovy - výskyt a geneze Výskyt v zemské kůře: kovy - 7 z 10 nejrozšířenějších prvků Al - 7.6% Fe - 4.7% Ca - 3.4% Na - 2.7% K - 2.4% Mg - 1.9% Ti % ruda - nerost, směs nerostů (hornina), z nichž lze s ekonomickou výtěžností vyrábět kovy, jejich slitiny nebo sloučeniny vznik nerostů magma likvace FeS, NiS krystalizace 1 (Fe, Cr, Al, Mg, Mn, Ti, Ca, Zr), (O 2-, SiO 3 2-, PO 4 3- ), Pt-kovy, diamant krystalizace 2 (Mg, Fe, Ca, Al, K, Na) (SiO 2-3, pneumatolytické SO 2-4, F -, OH - ), SiO 2 a hydrotermální krystalizace 3 (Li, Be, Mn, Ln, Ti, Zr, procesy Hf, Th, Ta, Nb,U, Sn) (X -, OH -, BO 2-, PO 3-4, SiO 2-3 )

12 Kovy - výroba těžba rudy Metody výroby nechemické separační postupy - magnetická separace, plavení, sedimentace, flotace,... chemické separační postupy - tavení, pražení, rozklady termické, kyselinami, louhy, komplexace chemické děje vzniku surového kovu - redukce - tepelné rozklady, - elektrolýza rafinační postupy

13 Kovy - výroba Metody výroby redukčními procesy elementární nekovy 2 AgCl + H 2 2 Ag + 2 HCl Fe 2 O C 2 Fe + 3 CO elementární kovy a polokovy sloučeniny Mn 3 O 4 + Al Mn + Al 2 O 3 BeF 2 + Mg Be + MgF 2 TiCl Na Ti + 4 NaCl As 2 O NaCN As + 3 NaNCO metalotermie Krollova metoda MgO + CaC 2 Mg + CaO + 2C AuCl SO Na 2 CO 3 2 Au + 3 Na 2 SO NaCl + 6 CO 2

14 Kovy - výroba Metody výroby termickým rozkladem 2 HgO 2 Hg + O 2 Ni(CO) 4 Ni + 4 CO Ba(N 3 ) 2 Ba + 3 N 2 AsH 3 2 As + 3 H 2 TiI 4 Ti + 2 I 2 Mondův proces Arkelde Boerova metoda Elektrolytické postupy Elektrolýza vodných roztoků ( < 100 C, Cu, Ag, Au, Fe) Elektrolýza tavenin (vyšší T, Al, Na, Mg, Ca) vysoká čistota, použití i při rafinaci

15 Elektrolýza galvanický článek Sn(s) Sn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu (s) anoda Sn(s) Sn 2+ (aq) + 2e katoda 2e + Cu 2+ (aq) Cu(s) anoda Sn solný můstek katoda Cu článek Sn(s)+Cu 2+ (aq) Sn 2+ (aq)+cu(s) ε = 0.48 V elektrolytický článek katoda Sn anoda Cu ε ext > ε anoda Cu(s) Cu 2+ (aq) + 2e katoda 2e + Sn 2+ (aq) Sn(s) článek Cu(s)+Sn 2+ (aq) Cu 2+ (aq)+sn(s) každý galvanický článek lze přeměnit elektrolytický článek připojením na externí zdroj napětí

16 Kovy - slitiny čistý kov substituční tuhý roztok intersticiální t. roztok superstruktura (uspořádaná intermetalická fáze)

17 Kovy - slitiny Soustava Ag-Au Au neomezená mísitelnost v pevném stavu

18 Kovy - slitiny Soustava Bi-Cd nulová mísitelnost v pevném stavu

19 Kovy - slitiny Soustava Ag-Cu omezená mísitelnost v pevném stavu

20 Kovy - slitiny Soustava Au-Te intermetalická fáze AuTe 2 eutektické tání

21 Kovy - slitiny Soustava K-Na intermetalická fáze KNa 2 peritektické tání

22 Kovy - slitiny Soustava Fe-C

23 Kovy - slitiny Soustava In-Sn

24 Kovy - slitiny Vlastnosti slitin odlišné chemické a fyzikální vlastnosti oproti samostatným složkám nižší body tání nižší elektrická vodivost nižší tepelná vodivost lepší mechanické vlastnosti (pevnost, tvrdost) lepší chemické vlastnosti (odolnost proti korozi)

25 Koroze kovů koroze materiálů - narušování působením vnějších podmínek kovy - oxidace (opačný pochod než při výrobě - čím obtížnější redukce, tím snadnější koroze často je koroze přerušena pasivací - potažení povrchu korozním produktem, zamezení přístupu oxidačního činidla chemická koroze 2 Cu + O 2 + CO 2 CuCO 3.Cu(OH) 2 2 Al + 2 KOH + 6 H 2 O KAlO 2.2H 2 O + 3 H 2 elektrochemická koroze - vytvoření galvanického článku přítomnost elektrolytu (vlhkost) anoda katoda Fe Fe 2+ (aq)) + 2e - O H + (aq)) + 4e - 2 H 2 O vznik rzi Fe 2+ (aq)) + H 2 O + O 2 Fe 2 O 3.xH 2 O + 6 H + (aq)

26 Koroze kovů největší cihlový minaret na světě Qutub Minar (Dillí) železný sloup postaven v roce 310 výška 7.25 m, hmotnost 6,8 t Korozní činitelé: elektrolyt vlhkost kyslík (vzduch)

27 Alkalické kovy Kovy alkalických zemin I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

28 1. skupina - historie počet známých prvků Alkali arab. Al-qili = popel ze slanobýlu 1939: Perey 277 Ac 223 Fr + α : Bunsen, Kirchhof Rb, Cs spektrální analýzou 1807: Davy K, Na elektrolýzou potaše a sody rok objevu H.Davy Li řec. lithos = kámen Na soda, natron (nitron) K potash, kalium Rb lat. rubidus = červený Cs lat. caesius = modrošedý 1817: Arfwedson Li - kvalitativní analýza petalitu, 1818: Davy čisté Li

29 2. skupina - historie 120 počet známých prvků : M+P.Curie Ra ve smolinci, kov elektrolýza 1808: Davy Ca, Ba, Sr, Mg elektrolýza oxidů/halogenidů 1798: Vauquelin glucinia = beryl = smaragd rok objevu 1828: Wöhler, Bussy BeCl 2 + 2K Be + 2KCl Be řec. Beryllos = beryl Mg Magnesia (Řecko) Ca lat. calx - vápenec Sr Strontian (Skotsko) Ba řec. barys = těžký Ra lat. radius = paprsek

30 Výskyt Alkalické kovy Li - železnato-hořečnaté minerály (nahrazuje Mg, LiAlSi 2 O 6 - spodumen) Na - NaCl (halit), Na 2 CO 3.NaHCO 3.2H 2 O (trona), NaNO 3 (ledek), Na 2 B 4 O 7.10 H 2 O (borax), kernit, Na 2 SO 4 (mirabilit) K - KCl (sylvín) KMgCl 3.6H 2 O (karnalit), K 2 Mg 2 (SO 4 ) 3 Rb, Cs - doprovází Li, Cs 4 Al 4 Si 9 O 26 (polucit) Kovy alkalických zemin Kovy alkalických zemin Be - Be 3 Al 2 Si 6 O 18 (beryl, smaragd) Mg - MgCa(CO 3 ) 2 (dolomit), MgCO 3,(magnesit), KMgCl 3.6H 2 O, K 2 Mg 2 (SO 4 ) 3, (Mg,Fe) 2 SiO 4 (olivín), Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 (azbest) Ca - CaCO 3 (vápenec), CaF 2 (fluorit), CaSO 4.2H 2 O (sádrovec), Ca 5 (PO 4 )F (apatit) Sr - SrSO 4 (celestit) SrCO 3 (stroncianit) Ba - BaSO 4 (baryt) BaCO 3 (witherit)

31 Výroba Alkalické kovy Li - elektrolýza taveniny LiCl / KCl (55:45) Na - elektrolýza taveniny NaCl / CaCl 2 (40:60) K - KCl + Na K + NaCl (580 C) Rb, Cs - RbCl, CsCl + Ca Rb, Cs + CaCl 2 Kovy alkalických zemin (podskupina ho zemin (podskupina hořčíku) Be - BeF 2 + Mg Be + MgF 2, elektrolýza taveniny BeCl 2 Mg - (MgO.CaO) + FeSi Mg + Ca 2 SiO 3 + Fe, elektrolýza taveniny MgCl 2 Ca - elektrolýza taveniny CaCl 2 Sr, Ba - redukce Al, elektrolýza chloridů

32 Struktura a vlastnosti 1400 I II 1200 Be teploty tání 2 Li Be Mg Ca Sr Ba Na K Rb Cs Mg Ca Sr Ba T t Li Na alkalické kovy kovy alkalických zemin K Rb Cs Be n Kohezní energie alkalické kovy kovy alk. zemin bcc hcp E C [ev] 2 1 Li Mg Na Ca K Sr Rb Ba Cs ccp (fcc) n

33 Vlastnosti ε [ev] -2.0 Be Li standardní redukční potenciál alkalické kovy kovy alkalických zemin Mg Ca Na Sr Ba K Rb Cs IE [kj/mol] Be Li ionizační energie alkalické kovy kovy alkalických zemin Mg Ca Sr Na Ba K Rb Cs n n Zbarvení plamene

34 Reaktivita Alkalické kovy + H 2 H -, + NH 3 NH 2-, + ROH RO -, + O 2 oxidy, peroxidy, hyperoxidy, + X 2 X -, + H 2 O OH - + H 2 (bouřlivá reakce) Li mísitelné jen s Na, ostatní dvojice mísitelné Kovy alkalických zemin Be: + O 2 BeO; + NH 3, N 2 Be 3 N 2 ; + X 2 BeX 2 ; +OH - Be(OH) 2 + H 2, + C Be 2 C (1700 C); + H + Be 2+ + Η 2 Mg: + O 2 /N 2 MgO + Mg 3 N 2 ; + X 2 MgX 2, +RX RMgX Ca, Sr, Ba: + N 2 M 3 N 2 ; + NH 3 (aq) [ M(NH 3 ) 6 ] Sr,Ba: + O 2 oxidy, peroxidy (MO 2 ) diagonální podobnosti: Li-Mg, Na-Ca

35 Roztoky v kapalném m NH 3 Alkalické kovy a Ca, Sr, Ba tvoří s NH 3 (l) metastabilní roztoky jasně modrá barva vodivost o řád vyšší než u vodných roztoků solí paramagnetické M am M + am (M 2+ ) + e - am 2 M + am + 2 e - am (M + am ) 2 (e (e - am ) 2 vyšší koncentrace - párování snížení vodivosti, pokles paramagnetismu, změna barvy na bronzovou Hydridy NaH - krystalická látka, prudce reaktivní, vzniká přímou syntézou, výchozí látka pro přípravu komplexních hydridů BeH 2 kovalentní, MgH 2,CaH 2 iontové, redukovadla, přímou syntézou, zdroj vodíku CaH H 2 O Ca(OH) H 2

36 p - kovy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

37 Al - Historie O.C. Öersted - reakce zředěného amalgamu K s AlCl 3 S. Sainte-Clair redukce sodíkem P.W. Bunsen elektrolýzou roztaveného Na[AlCl 4 ]. aluminium - Davy z lat. alumen= hořká sůl KAl(SO 4 ) 2 12H 2 O (starém Řecko a Řím užití v lékařství). Al -Výskyt 3. prvek zemské kůry nevyskytuje se jako volný prvek - sloučeniny s kyslíkem:- korund (Al 2 O 3 ) hydrargillit (Al(OH) 3 ) bőhmit, bauxit, diaspor Al(O)OH) kaolinit (Al 4 Si 4 O 10 ) OH 8 ) kryolit Na 3 [AlF 6 ], živce NaAlSiO 4

38 Al - Využití Chemické sloučeniny oxid hlinitý konstrukční materiál l (korundová keramika) hlinitokřemi emičitanyitany klasická keramika hlinité soli úprava vody (koagulátory), kamence halogenidy Lewisovy kyseliny (katalýza) Kovový Al nádrže, nádobyn vodiče aluminotermie konstrukční materiál l slitiny (dural)

39 Al - Chemické vlastnosti stříbrolesklý kov, tažný, kujný, na vzduchu stálý (pasivace) 2Al (s) + 3/2 O 2 (g) Al 2 O 3 (s) (hoření) Al (s) + C (s) (N 2 (g), S (s) ) Al 4 C 3 (s) (AlN( (s), Al 2 S 3 ) amfoterní charakter Al + 3 HCl AlCl 3 + 3/2 H 2 2Al + 2 NaOH + 6 H 2 O 2Na[Al Al(OH) 4 ]+ 3 H 2 - H + [Al(H 2 O) 6 ] [Al(OH) 3 (H 2 O) 3 ] Al(OH) 3 [Al(OH) 4 ] +H + -3H 2 O +3H 2 O +OH - -OH -

40 Al výroba Bayerova metoda zpracování bauxitu AlO(OH) + OH - + H 2 O [Al(OH) 4 ] - [Al(OH) 4 ] - + H + Al(OH) 3 + H 2 O 2 Al(OH) 3 Al 2 O H 2 O tavná elektrolýza Na 3 [AlF 6 ] +Al 2 O 3 Dural: 95% Al, 5% Cu (+ Mg, Mn)

41 Struktura p-kovů Pb Tl α-sn β-sn Ga In α-bi

42 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - historie Ga - Mendělejev (1870) - eka-aluminium, P.E.Lecoq de Boisbaudran (1875) - spektroskopie, Francie - Gallium. In Reich, Richter (1863) - název podle indigově modré sp. čáry (lat. Indicum) Tl Crookes (1861) - název podle zelené sp. čáry (řec.thallosratolest) Sn Pb Bi - kov známý od starověku, - lat. - Stannum - bronzové nástroje u starých Sumerů (bronz 10-15% Sn), zmínky ve St. Zákoně, Plinius popsal pájku (slitina s Pb) - kov známý od starověku, - lat. - Plumbum - zmínky ve St. Zákoně, aquadukty v Římě, glazování keramiky v Egyptě - od roku 1480 slitiny Bi odlévání tiskařských typů (liteřina) - ger. Wismut (bílý kov), Agricola (1530) Bisemutum

43 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - výskyt Ga - doprovází Al, Ge, Zn 10-4 % In - doprovází Zn 10-5 % Tl - v prachu při pražení pyritů, galenit (PbS) 10-5 % Sn ppm, 48. prvek zemské kůry - cínovec (kassiterit) SnO 2 Pb Bi - nejrozšířenější těžký prvek, 13 ppm Pb, 207 Pb, 208 Pb produkty radioaktivních řad - galenit PbS, anglesit PbSO 4, cerussit PbCO 3, pyromorfit Pb 5 (PO 4 ) 3 Cl, mimetesit Pb 5 (AsO 4 ) 3 Cl ppm, 69. prvek zemské kůry - bismutinid Bi 2 S 3, bismutit (BiO) 2 CO 3, sulfidické rudy Pb, Ni, Co, Sn

44 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - výroba Ga elektrolýza roztoku Na[Ga(OH) 4 ] In In 2 (SO 4 ) 3 +3Zn 2In + 3ZnSO 4 Tl elektrolýza roztoku Tl 2 SO 4 2TlCl +2KCN 2Tl + 2KCl + (CN) 2 Tl 2 SO 4 +Zn 2Tl + 2ZnSO 4 Sn Pb Bi SnO C Sn + 2 CO 2 PbS + 3 O 2 2 PbO + 2 SO 2 PbO + C Pb + CO 2 PbO + PbS 3 Pb + SO 2 Bi 2 S Fe 2 Bi + 3 FeS Bi 2 O C 2 Bi + 3 CO 2 Bi Fe 2 Bi + 3 Fe 2+

45 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - využit ití Ga,, In slitiny polovodiče Tl Sn speciální slitiny slitiny (Pb,Ag,Au) pájky protikorozní ochrana Pb akumulátory konstrukční materiál pro chem. nádoby Bi pájecí kovy, liteřina, ložiskové kovy pájecí kovy, magn. slitina Bi-Mn lehkotavitelné slitiny (jaderná technika) liteřina

46 Chemické vlastnosti Ga,, In a Tl lehce tavitelné kovy na vzduchu - Ga, In stálé Tl + H 2 O + O 2 TlOH rozpouštějí se ve zředěných neoxidujících kyselinách za vyšších teplot reagují s většinou nekovů Ga III, In III, Tl l 2Ga + 2NaOH + 10H 2 O 2Na[Ga(OH) 4 (H 2 O) 2 ]+ 3H 2 In se nerozpouští Tl I se chová podobně jako alkalické kovy oxidy a hydroxidy Ga I, In I, Tl I jsou zasaditější než Ga III, In III, Tl III

47 Chemické vlastnosti Sn, Pb a Bi málo reaktivní na vzduchu - Bi, Sn stálé, Pb se pasivuje (oxid-uhličitan) za vyšších teplot na vzduchu hoří na SnO 2, PbO (Pb 3 O 4 ), Bi 2 O 3 ostatní nekovy (výšší teploty) sloučeniny Sn IV (Sn II ), Pb II, Bi III odolávají slabým kyselinám, zásadám a vodě 3 Sn + 4HNO 3 + (3x-2)H 2 O 3 SnO 2.xH 2 O + 4 NO +2H 2 O 3 Pb + 8 HNO 3 3Pb(NO 3 ) 2 + NO + 4 H 2 O Sn + 2 KOH + 4 H 2 O K 2 [Sn(OH) 6 ] + 2 H 2 (amfoterní) Bi + 4 HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 + NO + 2 H 2 O tvoří slitiny s mnoha kovy Bi 3+, Sn 4+, Pb 4+ snadno se hydrolyzují BiO +, SnO 2, PbO 2

48 Přechodné kovy I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha vnitřně přechodné Lanthanoidy Aktinoidy La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

49 Přechodné kovy etymologie Sc Skandinávie Y Ytterby - Švédsko Lu lat. Luthetia = Paříž Ti lat. titan = obr Zr arab. zlatá barva Hf lat. Hafnie = Kodaň V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Vanadis norská bohyně řec. chromos=barevný lat. magnet slov., Lat. Ferrum ger. skřítek Kobold ger. satan lat. Cyprium=Kypr ger. Zink Nb řec. Bohyně Niobe Mo řec. molybdos = olovo Tc řec. technetos = umělý Ru lat. Ruthenia = Rusko Rh řec. rodoeis = růžový Pd Pallas asteroid Ag slov., lat. argentos=jasný Cd řec. kadmeia ZnCO 3 Ta W Re Os Ir Pt Au Tantalus řecký bůh ger. Wolfrahm=vlčí pěna lat. Rhenus = Rýn řec. osmé = zápach lat. řec. iridios = duhový špan. Plata = stříbro slov., Sanskrit, lat. Aurum Hg slov., řec. hydrargyrum = tekuté stříbro, Merkur

50 Přechodné kovy Elektronová konfigurace 21 Sc 4s 2 3d 1 22 Ti 4s 2 3d 2 23 V 4s 2 3d 3 24 Cr 4s 1 3d 5 25 Mn 4s 2 3d 5 26 Fe 4s 2 3d 6 27 Co 4s 2 3d 7 28 Ni 4s 2 3d 8 29 Cu 4s 1 3d Zn 4s 2 3d Y 5s 2 4d 1 40 Zr 5s 2 4d 2 41 Nb 5s 1 4d 4 42 Mo 5s 1 4d 5 43 Tc 5s 1 4d 6 44 Ru 5s 1 4d 7 45 Rh 5s 1 4d 8 46 Pd 5s 0 4d Ag 5s 1 4d Cd 5s 2 4d Lu 6s 2 4f 14 5d 1 72 Hf 6s 2 4f 14 5d 2 73 Ta 6s 2 4f 14 5d 3 74 W 6s 2 4f 14 5d 4 75 Re 6s 2 4f 14 5d 5 76 Os 6s 2 4f 14 5d 6 77 Ir 6s 2 4f 14 5d 7 78 Pt 6s 1 4f 14 5d 9 79 Au 6s 1 4f 14 5d Hg 6s 2 4f 14 5d 10

51 Přechodné kovy struktura III IV V VI VII VIII I II 4 Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 5 Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd 6 Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg bcc hcp ccp (fcc) Vysoká stabilita slitin kovů deficitních a bohatých na d elektrony Zr, Nb, Ta, Hf + Re, Ru, Rh, Ir, Pt, Au ZrC + 3 Pt ZrPt 3 + C

52 Přechodné kovy Atomové poloměry R A [Å] d 4d 5d Atomové poloměry n

53 Elektronegativita 2.6 Elektronegativita d 2.0 4d χ5d n

54 Hustota ρ [g/cm 3 ] d 4d 5d Hustota n

55 Hustota ρ [g/cm 3 ] d 4d 5d Hustota n

56 Teploty tání přechodné kovy teploty tání T t [ C] d 4d 5d n

57 Redukční potenciály ε [V] standardní redukční potenciál Sc 3+ Y 3+ ZrO 2+ HfO 2+ Lu 3+ Ta 2 O 5 Nb 2 O 5 WO 2 Mo 3+ Tc 2+ ReO 2 M 2+ Au + Os 2+ Ir 2+ Pt 2+ Ru 2+ Rh 2+ Pd 2+ Ag + 3d 4d 5d Hg 2 2+ Cd n

58 Reaktivita přechodných kovů Zvyšující se tendence k ušlechtilosti (snížené reaktivitě) - vysoké sublimační teplo - vysoká ionizační energie - nízké solvatační teplo vysoké body tání vysoká sublimační tepla menší atomy vyšší ionizační energie x vyšší solvatační tepla

59 Přechodné kovy výskyt Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Thertveitit Sc 2 Si 2 O 7 Nb 2 O 6 2- Ta 2 O 6 2- Rutil, Anatas,Brookit TiO 2 Perovskit CaTiO 3 Ilmenit FeTiO 3 rudy Fe Vanadinit Pb 5 (VO 4 ) 3 Cl Karnotit K 2 (UO 2 ) 2 (VO 4 ) 2. 3H 2 O venezuelská ropa Chromit FeCr 2 O 4 Burel MnO 2 Hausmanit Mn 3 O 4 Manganit MnO(OH) Rodochrozit MnCO 3 rudy Fe Magnetit Fe 3 O 4 Hematit Fe 2 O 3 Limonit FeO(OH) Siderit FeCO 3 Pyrit FeS 2 FeS Linneit (Co,Ni) 3 S 4 Karolit CuCo 2 S 4 Smaltin CoAs 2 Kobaltin CoAsS Skutterudit CoAs 3 Millerit NiS Nikelin NiAs Pentlandit (Ni,Fe) 9 S 8 křemičitany oxidy Chalkosin Cu 2 S Chalkopyrit CuFeS 2 Bornit Cu 3 FeS 3 Covellin CuS Kuprit Cu 2 O Tenorit CuO CuCO 3. Cu(OH) 2 Sfalerit ZnS Smithsonit ZnCO 3 Hydrozinkit Zn 5 [(OH) 3 CO 3 ] 2 Hemimorfit Zn 4 Si 2 O 7 (OH) 2.H 2 O

60 Přechodné kovy výskyt Y La Xenotim YPO 4 La příměs v monazitu Zr Hf Zirkon ZrSiO 4 Baddeleyit ZrO 2 Hf jako příměs Nb Ta Kolumbit Tantalit (Fe,Mn) (Nb,Ta) 2 O 6 Mo W Molybdenit MoS 2 Wulfenit PbMoO 4 Wolframit (FeMn)WO 4 Scheelit CaWO 4 Re Pt - kovy Ag Au příměs v MoS 2 ryzí sulfidy Cu, Ni rudy Ag, Au Sulfidy Pb, Sb, Zn, Cu, Ni (Ag) Argentit Ag 2 S Argentopyrit AgFe 3 S 5 ryzí Au Cd Hg Zn rudy (Cd) Geenockit CdS Cinabarit (Rumělka) HgS Sylvanit AgAuTe 4

61 Přechodné kovy výroba Redukce uhlíkem (CO) FeO x (Fe 2 O 3, Fe 3 O 4 ) + C Fe + CO/CO 2 MnO x (MnO 2, Mn 2 O 3, Mn 3 O 4 ) + C Mn + CO/CO 2 NiO + C Ni + CO ( Ni(CO) 4 ) Co 3 O 4 + C Co + CO FeCr 2 O 4 + C Fe 1-x Cr x + CO MoO 3 (WO 3 ) + FeO x + C Fe 1-x Mo x (Fe 1-x W x ) + CO Redukce vodíkem MoO 3 (WO 3 ) + H 2 Mo (W) + H 2 O 2 AgCl + H 2 2 Ag + 2 HCl KReO 4 + H 2 Re + KOH + H 2 O VCl 3 + H 2 V + HCl NH 4 [PtCl 6 ] (Rh, Ru, Ir) + H 2 Pt (Rh, Ru, Ir) + HCl +NH 3

62 Ni(CO) 4 Ni + 4 CO TiI 4 Ti + 2 I 2 Přechodné kovy výroba Mn 3 O 4 + Al Mn + Al 2 O 3 Metalotermie Cr 2 O 3 + Al Cr + Al 2 O 3 ZrO 2 + FeO x + Si (Al) Fe 1-x Zr x + SiO 2 (Al 2 O 3 ) FeTiO 3 + Al (Si) Fe 1-x Ti x + Al 2 O 3 (SiO 2 ) Krollova metoda TiCl 4 + Mg Ti + MgCl 2 LnCl 3 (LnF 3 ) + Ca Ln + CaCl 2 (CaF 2 ) ZrCl 4 (HfCl 4 ) + Ca (Mg, Al) Zr (Hf) + CaCl 2 (MgF 2, AlF 3 ) UF 4 + Mg U + MgCl 2 ThCl 4 + Ca Th + CaCl 2 Termický rozklad Mondův proces van Arkel - de Boerova metoda

63 Přechodné kovy výroba Elektrolýza Elektrolýza vodných roztoků (CuSO 4, FeSO 4, NiSO 4, CoSO 4, CdSO 4, ZnSO 4, MnSO 4, H 2 CrO 4 ) Elektrolýza tavenin K 2 TiF 6, K 2 NbF 7, K 2 TaF 7, LnF 3, MoO 3 + BO 2-, X -, PO 3-4, VCl 3 (VCl 4 ) + KCl (LiCl), KThF 5 + KCl Kyanidové loužen ení Ag (Au) + KCN + H 2 O + O 2 KAg(CN) 2 (KAu(CN) 2 ) + KOH Ag 2 S + KCN KAg(CN) 2 + K 2 S KAg(CN) 2 (KAu(CN) 2 ) + Zn Ag (Au) + K 2 Zn(CN) 4 Amalgamace, pattinsonování (Pb), parkesování (Zn), Cu 2 S + Cu 2 O Cu + SO 2

64 x C < 2 % - ocel 2% < x C < 6.7% Výroba železa

65 Mosaz, bronz Mosaz x Zn ~ 35% Sn-bronz x Sn < 20%

66 ZVONOVINA bronz, 77%Cu, 22%Sn, nic jiného, vhodné i na děla VARHANNÍ PÍŠŤALY cín (nebo dřevo) PŘÍČNÁ FLÉTNA původně dřevo, od 20. století kov Ag, Au Zvony a píšťaly postříbřená mosaz (Cu + Zn), ocel Pt (skladba Density 21,5, Edgar Varèse pro George Barrèra)

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Kovy. obrázky molekul a Lewisovy vzorce molekul v této přednášce čerpány z:

Kovy. obrázky molekul a Lewisovy vzorce molekul v této přednášce čerpány z: Kovy - kovová vazba, pásová teorie - struktura kovů - redox chování, reaktivita - výskyt a výroba kovů - slitiny, koroze kovů - s-kovy, p-kovy - přechodné (d-) kovy obrázky molekul a Lewisovy vzorce molekul

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Kovy a metody jejich výroby

Kovy a metody jejich výroby Kovy a metody jejich výroby Kovy v periodické tabulce Základní vlastnosti kovů 80 % prvků v přírodě jsou kovy, v PSP stoupá kovový charakter směrem DOLEVA Vlastnosti: Fyzikální kovový lesk kujnost a tažnost

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Obecná charakteristika

Obecná charakteristika p 1 -prvky Martin Dojiva Obecná charakteristika do této t to skupiny patří bor (B), hliník k (Al( Al), galium (Ga), indium (In) a thallium (Tl) elektronová konfigurace valenční vrstvy je ns 2 np 1 s výjimkou

Více

KOVY. kde E o je standardní elektrodový potenciál, n je počet převáděných elektronů. Pro [Me n+ ] = 1 se E = E o

KOVY. kde E o je standardní elektrodový potenciál, n je počet převáděných elektronů. Pro [Me n+ ] = 1 se E = E o KOVY jsou prvky, které mají ve valenční vrstvě málo elektronů snadno uvolňují elektrony, tvoří tak kationty, jsou to tedy prvky elektropozitivní. Ponoříme-li kov do vody, nepatrně se rozpouští, uvolňuje

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

K O V Y. 4/5 všech prvků

K O V Y. 4/5 všech prvků K O V Y 4/5 všech prvků Vlastnosti kovů 4/5 všech prvků jsou kovy kovový lesk dobrá elektrická a tepelná vodivost tažnost a kujnost nízká elektronegativita = snadno vytvářejí kationty pevné látky (kromě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Zařazení kovů v periodické tabulce [1]

Zařazení kovů v periodické tabulce [1] KOVY Zařazení kovů v periodické tabulce [1] Obecné vlastnosti kovů elektropozitivní tvoří kationty ochotně předávají své valenční elektrony [2] vodiče tepla a elektřiny tvoří slitiny kujné tažné ohebné

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: X, X, m X n, ternární: m B k X n,... Title page symetrie prostorové grupy

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 23 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 13.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 13.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 13.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Přechodné kovy skupiny I.B a II.B

Přechodné kovy skupiny I.B a II.B Přechodné kovy skupiny I.B a II.B Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 7. 9. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Základní charakteriska

Více

Slovníček. - prvek, který tvoří hydroxid (kromě vodíku a kyslíku). - látka vzniklá sloučením dvou nebo více prvků.

Slovníček. - prvek, který tvoří hydroxid (kromě vodíku a kyslíku). - látka vzniklá sloučením dvou nebo více prvků. Slovníček Obecný slovníček Absorpce Aniont Amfoterní prvky Binární sloučeniny Elektrolyt - je pohlcování plynů nebo par kapalinou nebo tuhou látkou, přičemž nedochází k chemické reakci (nevzniká nová látka).

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Analytické třídy kationtů

Analytické třídy kationtů Analytické třídy kationtů 1. sráží se HCl AgCl, Hg 2 Cl 2, PbCl 2 2. sráží se H 2 S v HCl a) (PbS ), Bi 2 S 3, CuS, CdS b) HgS, As 2 S 5, Sb 2 S 5, SnS 2 působením Na 2 S s NaOH HgS 2, AsS 4 3-, SbS 4

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O 1. Výskyt v přírodě: NaCl - kamenná sůl KCl - sylvín Významným zdrojem je mořská voda. Chlor Cl 2. Chemické vlastnosti: Chlor je žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn. Je prudce jedovatý, leptá a rozkládá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název: Příprava stříbra snadno a rychle

Název: Příprava stříbra snadno a rychle Výukové materiály Název: Příprava stříbra snadno a rychle Téma: Kovy Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor): chemie

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Otázka: Kovy. Předmět: Chemie. Přidal(a): tinab

Otázka: Kovy. Předmět: Chemie. Přidal(a): tinab Otázka: Kovy Předmět: Chemie Přidal(a): tinab prvky se dělí podle hl. fyzikálních vlastností na kovy a nekovy 3/4 prvků kovový charakter stoupá směrem do leva v PSP chemické a fyzikální vlastnosti jsou

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 23. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Kovy a jejich vlastnosti. Kovy dělíme na: a) nepřechodné (s- a p-prvky) b) přechodné (d- a f- prvky)

Kovy a jejich vlastnosti. Kovy dělíme na: a) nepřechodné (s- a p-prvky) b) přechodné (d- a f- prvky) Kovy a jejich vlastnosti Kovy dělíme na: a) nepřechodné (s- a p-prvky) b) přechodné (d- a f- prvky) Nepřechodné kovy mají konfiguraci valenční slupky: ns 1 ns 2 ns 2 p 1 ns 2 p 2 ns 2 p 3 ns 2 p 4 ns 2

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_356_Kovy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Elektrotermické procesy

Elektrotermické procesy Elektrotermické procesy Elektrolýza tavenin Výroba Al Elektrické pece Výroba P Výroba CaC 1 Vysokoteplotní procesy, využívající elektrický ohřev (případně v kombinaci s elektrolýzou) Elektrotermické procesy

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

1 Chrom - Cr. prvky vedlejších skupin (1. 8.B) nemají zcela zaplněné d orbitaly (kromě Zn, Cd a Hg) mají velkou rozmanitost ox.

1 Chrom - Cr. prvky vedlejších skupin (1. 8.B) nemají zcela zaplněné d orbitaly (kromě Zn, Cd a Hg) mají velkou rozmanitost ox. Štěpán Kouřil 1 5. května 2010 PŘECHODNÉ KOVY prvky vedlejších skupin (1. 8.B) nemají zcela zaplněné d orbitaly (kromě Zn, Cd a Hg) tvoří koordinační sloučeniny barevné sloučeniny mají velkou rozmanitost

Více

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 8. TŘÍDA PERIODICKÝ ZÁKON FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PRVKŮ JSOU PERIODICKOU

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Úvod Vlastnosti materiálů a pojmy, které byste měli znát

Úvod Vlastnosti materiálů a pojmy, které byste měli znát Úvod Vlastnosti materiálů a pojmy, které byste měli znát Co je to materiál? Definice hmota, která splňuje svými vlastnostmi nároky na spolehlivou funkci a požadovanou životnost. Jaké znáte příklady? Ve

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-12 Téma: Kovy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kovy KOVY UMÍSTĚNÍ V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ přibližně tři čtvrtiny

Více

Elementární kovy. Obecné metody výroby kovů

Elementární kovy. Obecné metody výroby kovů Elementární kovy Kovové prvky mají mimořádný technický význam. V elementární formě jako čisté kovy nebo ještě častěji jako slitiny se uplatňují především ve strojírenství, v elektrotechnice, ve spotřebním

Více

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium O a S jsou nekovy (tvoří kovalentní vazby), Se, Te jsou polokovy, Po je typický kov O je druhý nejvíce elektronegativní prvek vytváření oktetové

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Ing. Alena Musilová ŠVP cukrář-cukrovinkář; ZPV chemie, 1. ročník ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Ing. Alena Musilová ŠVP cukrář-cukrovinkář; ZPV chemie, 1. ročník ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/1 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

SKUPINA TITANU. TITAN (Ti, latinsky Titanium)

SKUPINA TITANU. TITAN (Ti, latinsky Titanium) SKUPINA TITANU Skupině titanu přísluší v PSP označení skupina 4. A Tuto skupinu tvoří prvky titan, zirkonium, hafnium Prvky mají elektronovou konfiguraci valenční sféry 1 TITAN (Ti, latinsky Titanium)

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

1932 H. C. 1934 M.L.E.

1932 H. C. 1934 M.L.E. Vodík Historie 1671 Robert Boyle uvolnění vodíku rozpouštěním Fe v HCl nebo H 2 SO 4 1766 Henry Cavendish podrobný popis vlastností 1932 H. C. Urey objev deuteria 1934 M.L.E. Oliphant, P. Harteck a E.

Více

Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova

Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova Chemický kroužek Datum přípravy: 8. 4. 2013 Datum výuky: 9. 4. 2013 Název: Přechodné kovy, Beketovova řada Lektor: Mgr. Tereza Krištofová Teorie: Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova

Více

Be, Mg a kovy alkalických zemin

Be, Mg a kovy alkalických zemin Be, Mg a kovy alkalických zemin 2. skupina 2 valenční elektrony konfigurace n s 2 Prvek X I I [kj mol -1 ] I II [kj mol -1 ] E 0 [V] ρ [g cm -3 ] b. t. [ C] b. v. [ C] r [pm] Be 1,47 898 1762-1,97 1,85

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

6. OT CHEMICKÉ PRVKY KOVY - 3

6. OT CHEMICKÉ PRVKY KOVY - 3 6. OT CHEMICKÉ PRVKY KOVY - 3 ŽELEZO (Ferrum) Fe v PSP 4. perioda, 8. (VIII.B) skupina na Zemi se vyskytuje ryzí (zemské jádro, meteority), asto vázané v minerálech (magnetovec, krevel, hndel, pyrit, ocelek

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PŘECHODNÉ PRVKY - II PŘECHODNÉ PRVKY - II Měď 11. skupina (I.B), 4. perioda nejstabilnější oxidační číslo II, často I ryzí v přírodě vzácná, sloučeniny kuprit Cu 2 O, chalkopyrit CuFeS 2 měkký, houževnatý, načervenalý kov,

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Kovy alkalických zemin

Kovy alkalických zemin Kovy alkalických zemin Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 24. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Kovy alkalických zemin fyzikální

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.3.2013

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

Alkalické kovy. Anorganická chemie 2 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Alkalické kovy. Anorganická chemie 2 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Alkalické kovy Anorganická chemie 2 Nikola Reichmanová, 406866 Monika Machatová, 403254 Charakteristika skupiny Alkalické

Více

Elektrochemické články a poločlánky

Elektrochemické články a poločlánky Elektrochemické články a poločlánky Vznik poločlánku ponoření zinku do vody (Zn Zn 2+ + 2e ) těleso začne uvolňovat kationy Zn 2+ v tělese se začnou hromadit elektrony nárůst elektrostatických sil děj

Více

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země: astenosféra litosféra (zemská kůra a svrchní tuhý plášť) plášť 2 900 km

Více

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace)

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace) Základní škola a Mateřsk ská škola, Moravský PísekP Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčov ové aktivity: Využit ití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: : Nerosty prvky,

Více