Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe"

Transkript

1 Kovy H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

2 Kovy - základní charakteristika pevný stav (vyjímka-hg(l)) vysoká reflektivita (kovový lesk) vysoká elektrická vodivost (klesá s rostoucí T) klesá v řadě Ag Cu Al Mg Na Zn Co Ni Fe Sn koncentrace a pohyblivost valenčních elektronů částečně zaplněné energetické pásy, E F vysoká tepelná vodivost (elektrony a kmity mříže) kujnost a tažnost

3 Kovy - pevnost vazby Míra pevnosti vazby: atomizační energie (M(s) M(g)) tvrdost, pevnost, reaktivita, teplota tání, varu 1. Engel-Brewerovo pravidlo: vazebná energie kovu nebo slitiny závisí na průměrném počtu nepárových valenčních elektronů/ atom (k dispozici pro vazbu) teploty tání s 1 s 2 s 2 p s 2 p 2 T t d 4 d 5 d n př e c h o d n é k o v y t e p lo t y tá n í T t n

4 Kohezní energie kovů E C [ev] Be Li Si Al Mg Na Ge As Ga Ca K Sn Sb Pb Bi Tl Ba n In Sr Rb IA IIA IIIA IVA VA Cs E C [ev] La Y Sc Hf Zr Ti Ta Nb V W Mo Cr Re Tc Os Ru Au 2 Mn Ag Zn Cd Hg Z Fe Ir Rh Co Pt Ni Pd Cu 4 5 6

5 Kovy - struktura 2. Engel-Brewerovo pravidlo: Stabilní krystalová struktura závisí na průměrném počtu s a p valenčních orbitalů / atom zúčastněných ve vazbě, tedy na počtu nepárových valenčních elektronů s a p v konfiguraci připravené pro vazbu < bcc hcp ccp (fcc) ~ 4 - diamantová struktura

6 Kovy Kovy - struktura struktura bcc hcp ccp (fcc) Hg Au Pt Ir Os Re W Ta Hf Lu Ba Cs 6 Cd Ag Pd Rh Ru Tc Mo Nb Zr Y Sr Rb 5 Zn Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K 4 (n-1) d Mg Na 3 Be Li 2 II I VIII VII VI V IV III II I Al

7 El. struktura a vlastnosti vodiče elektřiny (ρ ~ 10-6 Ω.cm) vysoká tepelná vodivost kujnost, tvárnost - pásová elektronová struktura - Fermiho hladina leží uvnitř pásu (částečně zaplněné pásy) - itinerantní valenční elektrony - vysoká koordinační čísla + málo elektronů relativně dlouhé vazby s nízkou valencí (řádem) - vedení elektřiny: e - urychlovaný elektrickým polem mění p (a tedy i k ) musí přecházet z jedné hladiny na druhou

8 Elektronov ektronová struktura Na Na-3s Na-3p E F Ca Ca-4s Ca-4p E F PDOS [ev -1 ] PDOS [ev -1 ] E [ev] E [ev] Zr Zr-5s Zr-4d E F U E F 10 5f PDOS [ev -1 ] DOS [ev -1 ] d-7s E [ev] E [ev]

9 CuSO 4 Kovy - chemické vlastnosti oxidačně-redukční vlastnosti Zn vrstva Cu Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) Zn(s) Zn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu(s) ε článek = ε anoda + ε katoda ε článek > 0 - spontánní děj anoda Zn galvanický článek voltmetr porézní přepážka katoda Cu standardní vodíková elektroda - reference anoda Pt(s) H 2 (g, 1 atm) H + (aq, 1 M) katoda H + (aq, 1 M) H 2 (g, 1 atm) Pt(s) ε H2 = 0 V standardní redukční potenciál - potenciál katody proti SVE - všechny složky ve standardních stavech

10 Kovy - chemické vlastnosti Elektrochemická řada napětí Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As Cu Ag Hg Pd Pt Au ε < 0 ε =0 ε > 0 Slučování s kyslíkem za nízké T spíše neochotně velmi neochotně nereagují bouřlivě Reakce s H + postupně méně ochotně nereagují Výskyt v přírodě Cl - CO 3 2- O 2-, S 2- postupně ryzí ryzí Způsob výroby elektrolýza chemická redukovadla (C, CO, H 2, Al) termoredukce oxidů ryzí

11 Kovy - výskyt a geneze Výskyt v zemské kůře: kovy - 7 z 10 nejrozšířenějších prvků Al - 7.6% Fe - 4.7% Ca - 3.4% Na - 2.7% K - 2.4% Mg - 1.9% Ti % ruda - nerost, směs nerostů (hornina), z nichž lze s ekonomickou výtěžností vyrábět kovy, jejich slitiny nebo sloučeniny vznik nerostů magma likvace FeS, NiS krystalizace 1 (Fe, Cr, Al, Mg, Mn, Ti, Ca, Zr), (O 2-, SiO 3 2-, PO 4 3- ), Pt-kovy, diamant krystalizace 2 (Mg, Fe, Ca, Al, K, Na) (SiO 2-3, pneumatolytické SO 2-4, F -, OH - ), SiO 2 a hydrotermální krystalizace 3 (Li, Be, Mn, Ln, Ti, Zr, procesy Hf, Th, Ta, Nb,U, Sn) (X -, OH -, BO 2-, PO 3-4, SiO 2-3 )

12 Kovy - výroba těžba rudy Metody výroby nechemické separační postupy - magnetická separace, plavení, sedimentace, flotace,... chemické separační postupy - tavení, pražení, rozklady termické, kyselinami, louhy, komplexace chemické děje vzniku surového kovu - redukce - tepelné rozklady, - elektrolýza rafinační postupy

13 Kovy - výroba Metody výroby redukčními procesy elementární nekovy 2 AgCl + H 2 2 Ag + 2 HCl Fe 2 O C 2 Fe + 3 CO elementární kovy a polokovy sloučeniny Mn 3 O 4 + Al Mn + Al 2 O 3 BeF 2 + Mg Be + MgF 2 TiCl Na Ti + 4 NaCl As 2 O NaCN As + 3 NaNCO metalotermie Krollova metoda MgO + CaC 2 Mg + CaO + 2C AuCl SO Na 2 CO 3 2 Au + 3 Na 2 SO NaCl + 6 CO 2

14 Kovy - výroba Metody výroby termickým rozkladem 2 HgO 2 Hg + O 2 Ni(CO) 4 Ni + 4 CO Ba(N 3 ) 2 Ba + 3 N 2 AsH 3 2 As + 3 H 2 TiI 4 Ti + 2 I 2 Mondův proces Arkelde Boerova metoda Elektrolytické postupy Elektrolýza vodných roztoků ( < 100 C, Cu, Ag, Au, Fe) Elektrolýza tavenin (vyšší T, Al, Na, Mg, Ca) vysoká čistota, použití i při rafinaci

15 Elektrolýza galvanický článek Sn(s) Sn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu (s) anoda Sn(s) Sn 2+ (aq) + 2e katoda 2e + Cu 2+ (aq) Cu(s) anoda Sn solný můstek katoda Cu článek Sn(s)+Cu 2+ (aq) Sn 2+ (aq)+cu(s) ε = 0.48 V elektrolytický článek katoda Sn anoda Cu ε ext > ε anoda Cu(s) Cu 2+ (aq) + 2e katoda 2e + Sn 2+ (aq) Sn(s) článek Cu(s)+Sn 2+ (aq) Cu 2+ (aq)+sn(s) každý galvanický článek lze přeměnit elektrolytický článek připojením na externí zdroj napětí

16 Kovy - slitiny čistý kov substituční tuhý roztok intersticiální t. roztok superstruktura (uspořádaná intermetalická fáze)

17 Kovy - slitiny Soustava Ag-Au Au neomezená mísitelnost v pevném stavu

18 Kovy - slitiny Soustava Bi-Cd nulová mísitelnost v pevném stavu

19 Kovy - slitiny Soustava Ag-Cu omezená mísitelnost v pevném stavu

20 Kovy - slitiny Soustava Au-Te intermetalická fáze AuTe 2 eutektické tání

21 Kovy - slitiny Soustava K-Na intermetalická fáze KNa 2 peritektické tání

22 Kovy - slitiny Soustava Fe-C

23 Kovy - slitiny Soustava In-Sn

24 Kovy - slitiny Vlastnosti slitin odlišné chemické a fyzikální vlastnosti oproti samostatným složkám nižší body tání nižší elektrická vodivost nižší tepelná vodivost lepší mechanické vlastnosti (pevnost, tvrdost) lepší chemické vlastnosti (odolnost proti korozi)

25 Koroze kovů koroze materiálů - narušování působením vnějších podmínek kovy - oxidace (opačný pochod než při výrobě - čím obtížnější redukce, tím snadnější koroze často je koroze přerušena pasivací - potažení povrchu korozním produktem, zamezení přístupu oxidačního činidla chemická koroze 2 Cu + O 2 + CO 2 CuCO 3.Cu(OH) 2 2 Al + 2 KOH + 6 H 2 O KAlO 2.2H 2 O + 3 H 2 elektrochemická koroze - vytvoření galvanického článku přítomnost elektrolytu (vlhkost) anoda katoda Fe Fe 2+ (aq)) + 2e - O H + (aq)) + 4e - 2 H 2 O vznik rzi Fe 2+ (aq)) + H 2 O + O 2 Fe 2 O 3.xH 2 O + 6 H + (aq)

26 Koroze kovů největší cihlový minaret na světě Qutub Minar (Dillí) železný sloup postaven v roce 310 výška 7.25 m, hmotnost 6,8 t Korozní činitelé: elektrolyt vlhkost kyslík (vzduch)

27 Alkalické kovy Kovy alkalických zemin I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

28 1. skupina - historie počet známých prvků Alkali arab. Al-qili = popel ze slanobýlu 1939: Perey 277 Ac 223 Fr + α : Bunsen, Kirchhof Rb, Cs spektrální analýzou 1807: Davy K, Na elektrolýzou potaše a sody rok objevu H.Davy Li řec. lithos = kámen Na soda, natron (nitron) K potash, kalium Rb lat. rubidus = červený Cs lat. caesius = modrošedý 1817: Arfwedson Li - kvalitativní analýza petalitu, 1818: Davy čisté Li

29 2. skupina - historie 120 počet známých prvků : M+P.Curie Ra ve smolinci, kov elektrolýza 1808: Davy Ca, Ba, Sr, Mg elektrolýza oxidů/halogenidů 1798: Vauquelin glucinia = beryl = smaragd rok objevu 1828: Wöhler, Bussy BeCl 2 + 2K Be + 2KCl Be řec. Beryllos = beryl Mg Magnesia (Řecko) Ca lat. calx - vápenec Sr Strontian (Skotsko) Ba řec. barys = těžký Ra lat. radius = paprsek

30 Výskyt Alkalické kovy Li - železnato-hořečnaté minerály (nahrazuje Mg, LiAlSi 2 O 6 - spodumen) Na - NaCl (halit), Na 2 CO 3.NaHCO 3.2H 2 O (trona), NaNO 3 (ledek), Na 2 B 4 O 7.10 H 2 O (borax), kernit, Na 2 SO 4 (mirabilit) K - KCl (sylvín) KMgCl 3.6H 2 O (karnalit), K 2 Mg 2 (SO 4 ) 3 Rb, Cs - doprovází Li, Cs 4 Al 4 Si 9 O 26 (polucit) Kovy alkalických zemin Kovy alkalických zemin Be - Be 3 Al 2 Si 6 O 18 (beryl, smaragd) Mg - MgCa(CO 3 ) 2 (dolomit), MgCO 3,(magnesit), KMgCl 3.6H 2 O, K 2 Mg 2 (SO 4 ) 3, (Mg,Fe) 2 SiO 4 (olivín), Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 (azbest) Ca - CaCO 3 (vápenec), CaF 2 (fluorit), CaSO 4.2H 2 O (sádrovec), Ca 5 (PO 4 )F (apatit) Sr - SrSO 4 (celestit) SrCO 3 (stroncianit) Ba - BaSO 4 (baryt) BaCO 3 (witherit)

31 Výroba Alkalické kovy Li - elektrolýza taveniny LiCl / KCl (55:45) Na - elektrolýza taveniny NaCl / CaCl 2 (40:60) K - KCl + Na K + NaCl (580 C) Rb, Cs - RbCl, CsCl + Ca Rb, Cs + CaCl 2 Kovy alkalických zemin (podskupina ho zemin (podskupina hořčíku) Be - BeF 2 + Mg Be + MgF 2, elektrolýza taveniny BeCl 2 Mg - (MgO.CaO) + FeSi Mg + Ca 2 SiO 3 + Fe, elektrolýza taveniny MgCl 2 Ca - elektrolýza taveniny CaCl 2 Sr, Ba - redukce Al, elektrolýza chloridů

32 Struktura a vlastnosti 1400 I II 1200 Be teploty tání 2 Li Be Mg Ca Sr Ba Na K Rb Cs Mg Ca Sr Ba T t Li Na alkalické kovy kovy alkalických zemin K Rb Cs Be n Kohezní energie alkalické kovy kovy alk. zemin bcc hcp E C [ev] 2 1 Li Mg Na Ca K Sr Rb Ba Cs ccp (fcc) n

33 Vlastnosti ε [ev] -2.0 Be Li standardní redukční potenciál alkalické kovy kovy alkalických zemin Mg Ca Na Sr Ba K Rb Cs IE [kj/mol] Be Li ionizační energie alkalické kovy kovy alkalických zemin Mg Ca Sr Na Ba K Rb Cs n n Zbarvení plamene

34 Reaktivita Alkalické kovy + H 2 H -, + NH 3 NH 2-, + ROH RO -, + O 2 oxidy, peroxidy, hyperoxidy, + X 2 X -, + H 2 O OH - + H 2 (bouřlivá reakce) Li mísitelné jen s Na, ostatní dvojice mísitelné Kovy alkalických zemin Be: + O 2 BeO; + NH 3, N 2 Be 3 N 2 ; + X 2 BeX 2 ; +OH - Be(OH) 2 + H 2, + C Be 2 C (1700 C); + H + Be 2+ + Η 2 Mg: + O 2 /N 2 MgO + Mg 3 N 2 ; + X 2 MgX 2, +RX RMgX Ca, Sr, Ba: + N 2 M 3 N 2 ; + NH 3 (aq) [ M(NH 3 ) 6 ] Sr,Ba: + O 2 oxidy, peroxidy (MO 2 ) diagonální podobnosti: Li-Mg, Na-Ca

35 Roztoky v kapalném m NH 3 Alkalické kovy a Ca, Sr, Ba tvoří s NH 3 (l) metastabilní roztoky jasně modrá barva vodivost o řád vyšší než u vodných roztoků solí paramagnetické M am M + am (M 2+ ) + e - am 2 M + am + 2 e - am (M + am ) 2 (e (e - am ) 2 vyšší koncentrace - párování snížení vodivosti, pokles paramagnetismu, změna barvy na bronzovou Hydridy NaH - krystalická látka, prudce reaktivní, vzniká přímou syntézou, výchozí látka pro přípravu komplexních hydridů BeH 2 kovalentní, MgH 2,CaH 2 iontové, redukovadla, přímou syntézou, zdroj vodíku CaH H 2 O Ca(OH) H 2

36 p - kovy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

37 Al - Historie O.C. Öersted - reakce zředěného amalgamu K s AlCl 3 S. Sainte-Clair redukce sodíkem P.W. Bunsen elektrolýzou roztaveného Na[AlCl 4 ]. aluminium - Davy z lat. alumen= hořká sůl KAl(SO 4 ) 2 12H 2 O (starém Řecko a Řím užití v lékařství). Al -Výskyt 3. prvek zemské kůry nevyskytuje se jako volný prvek - sloučeniny s kyslíkem:- korund (Al 2 O 3 ) hydrargillit (Al(OH) 3 ) bőhmit, bauxit, diaspor Al(O)OH) kaolinit (Al 4 Si 4 O 10 ) OH 8 ) kryolit Na 3 [AlF 6 ], živce NaAlSiO 4

38 Al - Využití Chemické sloučeniny oxid hlinitý konstrukční materiál l (korundová keramika) hlinitokřemi emičitanyitany klasická keramika hlinité soli úprava vody (koagulátory), kamence halogenidy Lewisovy kyseliny (katalýza) Kovový Al nádrže, nádobyn vodiče aluminotermie konstrukční materiál l slitiny (dural)

39 Al - Chemické vlastnosti stříbrolesklý kov, tažný, kujný, na vzduchu stálý (pasivace) 2Al (s) + 3/2 O 2 (g) Al 2 O 3 (s) (hoření) Al (s) + C (s) (N 2 (g), S (s) ) Al 4 C 3 (s) (AlN( (s), Al 2 S 3 ) amfoterní charakter Al + 3 HCl AlCl 3 + 3/2 H 2 2Al + 2 NaOH + 6 H 2 O 2Na[Al Al(OH) 4 ]+ 3 H 2 - H + [Al(H 2 O) 6 ] [Al(OH) 3 (H 2 O) 3 ] Al(OH) 3 [Al(OH) 4 ] +H + -3H 2 O +3H 2 O +OH - -OH -

40 Al výroba Bayerova metoda zpracování bauxitu AlO(OH) + OH - + H 2 O [Al(OH) 4 ] - [Al(OH) 4 ] - + H + Al(OH) 3 + H 2 O 2 Al(OH) 3 Al 2 O H 2 O tavná elektrolýza Na 3 [AlF 6 ] +Al 2 O 3 Dural: 95% Al, 5% Cu (+ Mg, Mn)

41 Struktura p-kovů Pb Tl α-sn β-sn Ga In α-bi

42 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - historie Ga - Mendělejev (1870) - eka-aluminium, P.E.Lecoq de Boisbaudran (1875) - spektroskopie, Francie - Gallium. In Reich, Richter (1863) - název podle indigově modré sp. čáry (lat. Indicum) Tl Crookes (1861) - název podle zelené sp. čáry (řec.thallosratolest) Sn Pb Bi - kov známý od starověku, - lat. - Stannum - bronzové nástroje u starých Sumerů (bronz 10-15% Sn), zmínky ve St. Zákoně, Plinius popsal pájku (slitina s Pb) - kov známý od starověku, - lat. - Plumbum - zmínky ve St. Zákoně, aquadukty v Římě, glazování keramiky v Egyptě - od roku 1480 slitiny Bi odlévání tiskařských typů (liteřina) - ger. Wismut (bílý kov), Agricola (1530) Bisemutum

43 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - výskyt Ga - doprovází Al, Ge, Zn 10-4 % In - doprovází Zn 10-5 % Tl - v prachu při pražení pyritů, galenit (PbS) 10-5 % Sn ppm, 48. prvek zemské kůry - cínovec (kassiterit) SnO 2 Pb Bi - nejrozšířenější těžký prvek, 13 ppm Pb, 207 Pb, 208 Pb produkty radioaktivních řad - galenit PbS, anglesit PbSO 4, cerussit PbCO 3, pyromorfit Pb 5 (PO 4 ) 3 Cl, mimetesit Pb 5 (AsO 4 ) 3 Cl ppm, 69. prvek zemské kůry - bismutinid Bi 2 S 3, bismutit (BiO) 2 CO 3, sulfidické rudy Pb, Ni, Co, Sn

44 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - výroba Ga elektrolýza roztoku Na[Ga(OH) 4 ] In In 2 (SO 4 ) 3 +3Zn 2In + 3ZnSO 4 Tl elektrolýza roztoku Tl 2 SO 4 2TlCl +2KCN 2Tl + 2KCl + (CN) 2 Tl 2 SO 4 +Zn 2Tl + 2ZnSO 4 Sn Pb Bi SnO C Sn + 2 CO 2 PbS + 3 O 2 2 PbO + 2 SO 2 PbO + C Pb + CO 2 PbO + PbS 3 Pb + SO 2 Bi 2 S Fe 2 Bi + 3 FeS Bi 2 O C 2 Bi + 3 CO 2 Bi Fe 2 Bi + 3 Fe 2+

45 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - využit ití Ga,, In slitiny polovodiče Tl Sn speciální slitiny slitiny (Pb,Ag,Au) pájky protikorozní ochrana Pb akumulátory konstrukční materiál pro chem. nádoby Bi pájecí kovy, liteřina, ložiskové kovy pájecí kovy, magn. slitina Bi-Mn lehkotavitelné slitiny (jaderná technika) liteřina

46 Chemické vlastnosti Ga,, In a Tl lehce tavitelné kovy na vzduchu - Ga, In stálé Tl + H 2 O + O 2 TlOH rozpouštějí se ve zředěných neoxidujících kyselinách za vyšších teplot reagují s většinou nekovů Ga III, In III, Tl l 2Ga + 2NaOH + 10H 2 O 2Na[Ga(OH) 4 (H 2 O) 2 ]+ 3H 2 In se nerozpouští Tl I se chová podobně jako alkalické kovy oxidy a hydroxidy Ga I, In I, Tl I jsou zasaditější než Ga III, In III, Tl III

47 Chemické vlastnosti Sn, Pb a Bi málo reaktivní na vzduchu - Bi, Sn stálé, Pb se pasivuje (oxid-uhličitan) za vyšších teplot na vzduchu hoří na SnO 2, PbO (Pb 3 O 4 ), Bi 2 O 3 ostatní nekovy (výšší teploty) sloučeniny Sn IV (Sn II ), Pb II, Bi III odolávají slabým kyselinám, zásadám a vodě 3 Sn + 4HNO 3 + (3x-2)H 2 O 3 SnO 2.xH 2 O + 4 NO +2H 2 O 3 Pb + 8 HNO 3 3Pb(NO 3 ) 2 + NO + 4 H 2 O Sn + 2 KOH + 4 H 2 O K 2 [Sn(OH) 6 ] + 2 H 2 (amfoterní) Bi + 4 HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 + NO + 2 H 2 O tvoří slitiny s mnoha kovy Bi 3+, Sn 4+, Pb 4+ snadno se hydrolyzují BiO +, SnO 2, PbO 2

48 Přechodné kovy I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha vnitřně přechodné Lanthanoidy Aktinoidy La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

49 Přechodné kovy etymologie Sc Skandinávie Y Ytterby - Švédsko Lu lat. Luthetia = Paříž Ti lat. titan = obr Zr arab. zlatá barva Hf lat. Hafnie = Kodaň V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Vanadis norská bohyně řec. chromos=barevný lat. magnet slov., Lat. Ferrum ger. skřítek Kobold ger. satan lat. Cyprium=Kypr ger. Zink Nb řec. Bohyně Niobe Mo řec. molybdos = olovo Tc řec. technetos = umělý Ru lat. Ruthenia = Rusko Rh řec. rodoeis = růžový Pd Pallas asteroid Ag slov., lat. argentos=jasný Cd řec. kadmeia ZnCO 3 Ta W Re Os Ir Pt Au Tantalus řecký bůh ger. Wolfrahm=vlčí pěna lat. Rhenus = Rýn řec. osmé = zápach lat. řec. iridios = duhový špan. Plata = stříbro slov., Sanskrit, lat. Aurum Hg slov., řec. hydrargyrum = tekuté stříbro, Merkur

50 Přechodné kovy Elektronová konfigurace 21 Sc 4s 2 3d 1 22 Ti 4s 2 3d 2 23 V 4s 2 3d 3 24 Cr 4s 1 3d 5 25 Mn 4s 2 3d 5 26 Fe 4s 2 3d 6 27 Co 4s 2 3d 7 28 Ni 4s 2 3d 8 29 Cu 4s 1 3d Zn 4s 2 3d Y 5s 2 4d 1 40 Zr 5s 2 4d 2 41 Nb 5s 1 4d 4 42 Mo 5s 1 4d 5 43 Tc 5s 1 4d 6 44 Ru 5s 1 4d 7 45 Rh 5s 1 4d 8 46 Pd 5s 0 4d Ag 5s 1 4d Cd 5s 2 4d Lu 6s 2 4f 14 5d 1 72 Hf 6s 2 4f 14 5d 2 73 Ta 6s 2 4f 14 5d 3 74 W 6s 2 4f 14 5d 4 75 Re 6s 2 4f 14 5d 5 76 Os 6s 2 4f 14 5d 6 77 Ir 6s 2 4f 14 5d 7 78 Pt 6s 1 4f 14 5d 9 79 Au 6s 1 4f 14 5d Hg 6s 2 4f 14 5d 10

51 Přechodné kovy struktura III IV V VI VII VIII I II 4 Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 5 Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd 6 Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg bcc hcp ccp (fcc) Vysoká stabilita slitin kovů deficitních a bohatých na d elektrony Zr, Nb, Ta, Hf + Re, Ru, Rh, Ir, Pt, Au ZrC + 3 Pt ZrPt 3 + C

52 Přechodné kovy Atomové poloměry R A [Å] d 4d 5d Atomové poloměry n

53 Elektronegativita 2.6 Elektronegativita d 2.0 4d χ5d n

54 Hustota ρ [g/cm 3 ] d 4d 5d Hustota n

55 Hustota ρ [g/cm 3 ] d 4d 5d Hustota n

56 Teploty tání přechodné kovy teploty tání T t [ C] d 4d 5d n

57 Redukční potenciály ε [V] standardní redukční potenciál Sc 3+ Y 3+ ZrO 2+ HfO 2+ Lu 3+ Ta 2 O 5 Nb 2 O 5 WO 2 Mo 3+ Tc 2+ ReO 2 M 2+ Au + Os 2+ Ir 2+ Pt 2+ Ru 2+ Rh 2+ Pd 2+ Ag + 3d 4d 5d Hg 2 2+ Cd n

58 Reaktivita přechodných kovů Zvyšující se tendence k ušlechtilosti (snížené reaktivitě) - vysoké sublimační teplo - vysoká ionizační energie - nízké solvatační teplo vysoké body tání vysoká sublimační tepla menší atomy vyšší ionizační energie x vyšší solvatační tepla

59 Přechodné kovy výskyt Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Thertveitit Sc 2 Si 2 O 7 Nb 2 O 6 2- Ta 2 O 6 2- Rutil, Anatas,Brookit TiO 2 Perovskit CaTiO 3 Ilmenit FeTiO 3 rudy Fe Vanadinit Pb 5 (VO 4 ) 3 Cl Karnotit K 2 (UO 2 ) 2 (VO 4 ) 2. 3H 2 O venezuelská ropa Chromit FeCr 2 O 4 Burel MnO 2 Hausmanit Mn 3 O 4 Manganit MnO(OH) Rodochrozit MnCO 3 rudy Fe Magnetit Fe 3 O 4 Hematit Fe 2 O 3 Limonit FeO(OH) Siderit FeCO 3 Pyrit FeS 2 FeS Linneit (Co,Ni) 3 S 4 Karolit CuCo 2 S 4 Smaltin CoAs 2 Kobaltin CoAsS Skutterudit CoAs 3 Millerit NiS Nikelin NiAs Pentlandit (Ni,Fe) 9 S 8 křemičitany oxidy Chalkosin Cu 2 S Chalkopyrit CuFeS 2 Bornit Cu 3 FeS 3 Covellin CuS Kuprit Cu 2 O Tenorit CuO CuCO 3. Cu(OH) 2 Sfalerit ZnS Smithsonit ZnCO 3 Hydrozinkit Zn 5 [(OH) 3 CO 3 ] 2 Hemimorfit Zn 4 Si 2 O 7 (OH) 2.H 2 O

60 Přechodné kovy výskyt Y La Xenotim YPO 4 La příměs v monazitu Zr Hf Zirkon ZrSiO 4 Baddeleyit ZrO 2 Hf jako příměs Nb Ta Kolumbit Tantalit (Fe,Mn) (Nb,Ta) 2 O 6 Mo W Molybdenit MoS 2 Wulfenit PbMoO 4 Wolframit (FeMn)WO 4 Scheelit CaWO 4 Re Pt - kovy Ag Au příměs v MoS 2 ryzí sulfidy Cu, Ni rudy Ag, Au Sulfidy Pb, Sb, Zn, Cu, Ni (Ag) Argentit Ag 2 S Argentopyrit AgFe 3 S 5 ryzí Au Cd Hg Zn rudy (Cd) Geenockit CdS Cinabarit (Rumělka) HgS Sylvanit AgAuTe 4

61 Přechodné kovy výroba Redukce uhlíkem (CO) FeO x (Fe 2 O 3, Fe 3 O 4 ) + C Fe + CO/CO 2 MnO x (MnO 2, Mn 2 O 3, Mn 3 O 4 ) + C Mn + CO/CO 2 NiO + C Ni + CO ( Ni(CO) 4 ) Co 3 O 4 + C Co + CO FeCr 2 O 4 + C Fe 1-x Cr x + CO MoO 3 (WO 3 ) + FeO x + C Fe 1-x Mo x (Fe 1-x W x ) + CO Redukce vodíkem MoO 3 (WO 3 ) + H 2 Mo (W) + H 2 O 2 AgCl + H 2 2 Ag + 2 HCl KReO 4 + H 2 Re + KOH + H 2 O VCl 3 + H 2 V + HCl NH 4 [PtCl 6 ] (Rh, Ru, Ir) + H 2 Pt (Rh, Ru, Ir) + HCl +NH 3

62 Ni(CO) 4 Ni + 4 CO TiI 4 Ti + 2 I 2 Přechodné kovy výroba Mn 3 O 4 + Al Mn + Al 2 O 3 Metalotermie Cr 2 O 3 + Al Cr + Al 2 O 3 ZrO 2 + FeO x + Si (Al) Fe 1-x Zr x + SiO 2 (Al 2 O 3 ) FeTiO 3 + Al (Si) Fe 1-x Ti x + Al 2 O 3 (SiO 2 ) Krollova metoda TiCl 4 + Mg Ti + MgCl 2 LnCl 3 (LnF 3 ) + Ca Ln + CaCl 2 (CaF 2 ) ZrCl 4 (HfCl 4 ) + Ca (Mg, Al) Zr (Hf) + CaCl 2 (MgF 2, AlF 3 ) UF 4 + Mg U + MgCl 2 ThCl 4 + Ca Th + CaCl 2 Termický rozklad Mondův proces van Arkel - de Boerova metoda

63 Přechodné kovy výroba Elektrolýza Elektrolýza vodných roztoků (CuSO 4, FeSO 4, NiSO 4, CoSO 4, CdSO 4, ZnSO 4, MnSO 4, H 2 CrO 4 ) Elektrolýza tavenin K 2 TiF 6, K 2 NbF 7, K 2 TaF 7, LnF 3, MoO 3 + BO 2-, X -, PO 3-4, VCl 3 (VCl 4 ) + KCl (LiCl), KThF 5 + KCl Kyanidové loužen ení Ag (Au) + KCN + H 2 O + O 2 KAg(CN) 2 (KAu(CN) 2 ) + KOH Ag 2 S + KCN KAg(CN) 2 + K 2 S KAg(CN) 2 (KAu(CN) 2 ) + Zn Ag (Au) + K 2 Zn(CN) 4 Amalgamace, pattinsonování (Pb), parkesování (Zn), Cu 2 S + Cu 2 O Cu + SO 2

64 x C < 2 % - ocel 2% < x C < 6.7% Výroba železa

65 Mosaz, bronz Mosaz x Zn ~ 35% Sn-bronz x Sn < 20%

66 ZVONOVINA bronz, 77%Cu, 22%Sn, nic jiného, vhodné i na děla VARHANNÍ PÍŠŤALY cín (nebo dřevo) PŘÍČNÁ FLÉTNA původně dřevo, od 20. století kov Ag, Au Zvony a píšťaly postříbřená mosaz (Cu + Zn), ocel Pt (skladba Density 21,5, Edgar Varèse pro George Barrèra)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

3. Elektricky vodivé materiály

3. Elektricky vodivé materiály 3. Elektricky vodivé materiály Elektrické materiály posuzujeme podle jejich elektrické vodivosti KONDUKTIVITY (S/m) častěji RESISTIVITY (Ω/m) Konduktivita charakterizuje schopnost materiálu vést elektrický

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce) Redoxní rovnice Redoxní reakce (nebo oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně.

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

VODIVOST x REZISTIVITA

VODIVOST x REZISTIVITA VODIVOST x REZISTIVITA Ohmův v zákon: z U = I.R = ρ.l.i / S napětí je přímo úměrné proudu, který vodičem prochází drát délky l a průřezu S, mezi jehož konci je napětí U ρ převrácená hodnota měrné ele.

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně PŘÍLOHY ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (rozsáhlé tabulky beze změn nejsou zahrnuty) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 307/2002

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více