Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe"

Transkript

1 Kovy H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

2 Kovy - základní charakteristika pevný stav (vyjímka-hg(l)) vysoká reflektivita (kovový lesk) vysoká elektrická vodivost (klesá s rostoucí T) klesá v řadě Ag Cu Al Mg Na Zn Co Ni Fe Sn koncentrace a pohyblivost valenčních elektronů částečně zaplněné energetické pásy, E F vysoká tepelná vodivost (elektrony a kmity mříže) kujnost a tažnost

3 Kovy - pevnost vazby Míra pevnosti vazby: atomizační energie (M(s) M(g)) tvrdost, pevnost, reaktivita, teplota tání, varu 1. Engel-Brewerovo pravidlo: vazebná energie kovu nebo slitiny závisí na průměrném počtu nepárových valenčních elektronů/ atom (k dispozici pro vazbu) teploty tání s 1 s 2 s 2 p s 2 p 2 T t d 4 d 5 d n př e c h o d n é k o v y t e p lo t y tá n í T t n

4 Kohezní energie kovů E C [ev] Be Li Si Al Mg Na Ge As Ga Ca K Sn Sb Pb Bi Tl Ba n In Sr Rb IA IIA IIIA IVA VA Cs E C [ev] La Y Sc Hf Zr Ti Ta Nb V W Mo Cr Re Tc Os Ru Au 2 Mn Ag Zn Cd Hg Z Fe Ir Rh Co Pt Ni Pd Cu 4 5 6

5 Kovy - struktura 2. Engel-Brewerovo pravidlo: Stabilní krystalová struktura závisí na průměrném počtu s a p valenčních orbitalů / atom zúčastněných ve vazbě, tedy na počtu nepárových valenčních elektronů s a p v konfiguraci připravené pro vazbu < bcc hcp ccp (fcc) ~ 4 - diamantová struktura

6 Kovy Kovy - struktura struktura bcc hcp ccp (fcc) Hg Au Pt Ir Os Re W Ta Hf Lu Ba Cs 6 Cd Ag Pd Rh Ru Tc Mo Nb Zr Y Sr Rb 5 Zn Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K 4 (n-1) d Mg Na 3 Be Li 2 II I VIII VII VI V IV III II I Al

7 El. struktura a vlastnosti vodiče elektřiny (ρ ~ 10-6 Ω.cm) vysoká tepelná vodivost kujnost, tvárnost - pásová elektronová struktura - Fermiho hladina leží uvnitř pásu (částečně zaplněné pásy) - itinerantní valenční elektrony - vysoká koordinační čísla + málo elektronů relativně dlouhé vazby s nízkou valencí (řádem) - vedení elektřiny: e - urychlovaný elektrickým polem mění p (a tedy i k ) musí přecházet z jedné hladiny na druhou

8 Elektronov ektronová struktura Na Na-3s Na-3p E F Ca Ca-4s Ca-4p E F PDOS [ev -1 ] PDOS [ev -1 ] E [ev] E [ev] Zr Zr-5s Zr-4d E F U E F 10 5f PDOS [ev -1 ] DOS [ev -1 ] d-7s E [ev] E [ev]

9 CuSO 4 Kovy - chemické vlastnosti oxidačně-redukční vlastnosti Zn vrstva Cu Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) Zn(s) Zn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu(s) ε článek = ε anoda + ε katoda ε článek > 0 - spontánní děj anoda Zn galvanický článek voltmetr porézní přepážka katoda Cu standardní vodíková elektroda - reference anoda Pt(s) H 2 (g, 1 atm) H + (aq, 1 M) katoda H + (aq, 1 M) H 2 (g, 1 atm) Pt(s) ε H2 = 0 V standardní redukční potenciál - potenciál katody proti SVE - všechny složky ve standardních stavech

10 Kovy - chemické vlastnosti Elektrochemická řada napětí Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As Cu Ag Hg Pd Pt Au ε < 0 ε =0 ε > 0 Slučování s kyslíkem za nízké T spíše neochotně velmi neochotně nereagují bouřlivě Reakce s H + postupně méně ochotně nereagují Výskyt v přírodě Cl - CO 3 2- O 2-, S 2- postupně ryzí ryzí Způsob výroby elektrolýza chemická redukovadla (C, CO, H 2, Al) termoredukce oxidů ryzí

11 Kovy - výskyt a geneze Výskyt v zemské kůře: kovy - 7 z 10 nejrozšířenějších prvků Al - 7.6% Fe - 4.7% Ca - 3.4% Na - 2.7% K - 2.4% Mg - 1.9% Ti % ruda - nerost, směs nerostů (hornina), z nichž lze s ekonomickou výtěžností vyrábět kovy, jejich slitiny nebo sloučeniny vznik nerostů magma likvace FeS, NiS krystalizace 1 (Fe, Cr, Al, Mg, Mn, Ti, Ca, Zr), (O 2-, SiO 3 2-, PO 4 3- ), Pt-kovy, diamant krystalizace 2 (Mg, Fe, Ca, Al, K, Na) (SiO 2-3, pneumatolytické SO 2-4, F -, OH - ), SiO 2 a hydrotermální krystalizace 3 (Li, Be, Mn, Ln, Ti, Zr, procesy Hf, Th, Ta, Nb,U, Sn) (X -, OH -, BO 2-, PO 3-4, SiO 2-3 )

12 Kovy - výroba těžba rudy Metody výroby nechemické separační postupy - magnetická separace, plavení, sedimentace, flotace,... chemické separační postupy - tavení, pražení, rozklady termické, kyselinami, louhy, komplexace chemické děje vzniku surového kovu - redukce - tepelné rozklady, - elektrolýza rafinační postupy

13 Kovy - výroba Metody výroby redukčními procesy elementární nekovy 2 AgCl + H 2 2 Ag + 2 HCl Fe 2 O C 2 Fe + 3 CO elementární kovy a polokovy sloučeniny Mn 3 O 4 + Al Mn + Al 2 O 3 BeF 2 + Mg Be + MgF 2 TiCl Na Ti + 4 NaCl As 2 O NaCN As + 3 NaNCO metalotermie Krollova metoda MgO + CaC 2 Mg + CaO + 2C AuCl SO Na 2 CO 3 2 Au + 3 Na 2 SO NaCl + 6 CO 2

14 Kovy - výroba Metody výroby termickým rozkladem 2 HgO 2 Hg + O 2 Ni(CO) 4 Ni + 4 CO Ba(N 3 ) 2 Ba + 3 N 2 AsH 3 2 As + 3 H 2 TiI 4 Ti + 2 I 2 Mondův proces Arkelde Boerova metoda Elektrolytické postupy Elektrolýza vodných roztoků ( < 100 C, Cu, Ag, Au, Fe) Elektrolýza tavenin (vyšší T, Al, Na, Mg, Ca) vysoká čistota, použití i při rafinaci

15 Elektrolýza galvanický článek Sn(s) Sn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu (s) anoda Sn(s) Sn 2+ (aq) + 2e katoda 2e + Cu 2+ (aq) Cu(s) anoda Sn solný můstek katoda Cu článek Sn(s)+Cu 2+ (aq) Sn 2+ (aq)+cu(s) ε = 0.48 V elektrolytický článek katoda Sn anoda Cu ε ext > ε anoda Cu(s) Cu 2+ (aq) + 2e katoda 2e + Sn 2+ (aq) Sn(s) článek Cu(s)+Sn 2+ (aq) Cu 2+ (aq)+sn(s) každý galvanický článek lze přeměnit elektrolytický článek připojením na externí zdroj napětí

16 Kovy - slitiny čistý kov substituční tuhý roztok intersticiální t. roztok superstruktura (uspořádaná intermetalická fáze)

17 Kovy - slitiny Soustava Ag-Au Au neomezená mísitelnost v pevném stavu

18 Kovy - slitiny Soustava Bi-Cd nulová mísitelnost v pevném stavu

19 Kovy - slitiny Soustava Ag-Cu omezená mísitelnost v pevném stavu

20 Kovy - slitiny Soustava Au-Te intermetalická fáze AuTe 2 eutektické tání

21 Kovy - slitiny Soustava K-Na intermetalická fáze KNa 2 peritektické tání

22 Kovy - slitiny Soustava Fe-C

23 Kovy - slitiny Soustava In-Sn

24 Kovy - slitiny Vlastnosti slitin odlišné chemické a fyzikální vlastnosti oproti samostatným složkám nižší body tání nižší elektrická vodivost nižší tepelná vodivost lepší mechanické vlastnosti (pevnost, tvrdost) lepší chemické vlastnosti (odolnost proti korozi)

25 Koroze kovů koroze materiálů - narušování působením vnějších podmínek kovy - oxidace (opačný pochod než při výrobě - čím obtížnější redukce, tím snadnější koroze často je koroze přerušena pasivací - potažení povrchu korozním produktem, zamezení přístupu oxidačního činidla chemická koroze 2 Cu + O 2 + CO 2 CuCO 3.Cu(OH) 2 2 Al + 2 KOH + 6 H 2 O KAlO 2.2H 2 O + 3 H 2 elektrochemická koroze - vytvoření galvanického článku přítomnost elektrolytu (vlhkost) anoda katoda Fe Fe 2+ (aq)) + 2e - O H + (aq)) + 4e - 2 H 2 O vznik rzi Fe 2+ (aq)) + H 2 O + O 2 Fe 2 O 3.xH 2 O + 6 H + (aq)

26 Koroze kovů největší cihlový minaret na světě Qutub Minar (Dillí) železný sloup postaven v roce 310 výška 7.25 m, hmotnost 6,8 t Korozní činitelé: elektrolyt vlhkost kyslík (vzduch)

27 Alkalické kovy Kovy alkalických zemin I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

28 1. skupina - historie počet známých prvků Alkali arab. Al-qili = popel ze slanobýlu 1939: Perey 277 Ac 223 Fr + α : Bunsen, Kirchhof Rb, Cs spektrální analýzou 1807: Davy K, Na elektrolýzou potaše a sody rok objevu H.Davy Li řec. lithos = kámen Na soda, natron (nitron) K potash, kalium Rb lat. rubidus = červený Cs lat. caesius = modrošedý 1817: Arfwedson Li - kvalitativní analýza petalitu, 1818: Davy čisté Li

29 2. skupina - historie 120 počet známých prvků : M+P.Curie Ra ve smolinci, kov elektrolýza 1808: Davy Ca, Ba, Sr, Mg elektrolýza oxidů/halogenidů 1798: Vauquelin glucinia = beryl = smaragd rok objevu 1828: Wöhler, Bussy BeCl 2 + 2K Be + 2KCl Be řec. Beryllos = beryl Mg Magnesia (Řecko) Ca lat. calx - vápenec Sr Strontian (Skotsko) Ba řec. barys = těžký Ra lat. radius = paprsek

30 Výskyt Alkalické kovy Li - železnato-hořečnaté minerály (nahrazuje Mg, LiAlSi 2 O 6 - spodumen) Na - NaCl (halit), Na 2 CO 3.NaHCO 3.2H 2 O (trona), NaNO 3 (ledek), Na 2 B 4 O 7.10 H 2 O (borax), kernit, Na 2 SO 4 (mirabilit) K - KCl (sylvín) KMgCl 3.6H 2 O (karnalit), K 2 Mg 2 (SO 4 ) 3 Rb, Cs - doprovází Li, Cs 4 Al 4 Si 9 O 26 (polucit) Kovy alkalických zemin Kovy alkalických zemin Be - Be 3 Al 2 Si 6 O 18 (beryl, smaragd) Mg - MgCa(CO 3 ) 2 (dolomit), MgCO 3,(magnesit), KMgCl 3.6H 2 O, K 2 Mg 2 (SO 4 ) 3, (Mg,Fe) 2 SiO 4 (olivín), Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 (azbest) Ca - CaCO 3 (vápenec), CaF 2 (fluorit), CaSO 4.2H 2 O (sádrovec), Ca 5 (PO 4 )F (apatit) Sr - SrSO 4 (celestit) SrCO 3 (stroncianit) Ba - BaSO 4 (baryt) BaCO 3 (witherit)

31 Výroba Alkalické kovy Li - elektrolýza taveniny LiCl / KCl (55:45) Na - elektrolýza taveniny NaCl / CaCl 2 (40:60) K - KCl + Na K + NaCl (580 C) Rb, Cs - RbCl, CsCl + Ca Rb, Cs + CaCl 2 Kovy alkalických zemin (podskupina ho zemin (podskupina hořčíku) Be - BeF 2 + Mg Be + MgF 2, elektrolýza taveniny BeCl 2 Mg - (MgO.CaO) + FeSi Mg + Ca 2 SiO 3 + Fe, elektrolýza taveniny MgCl 2 Ca - elektrolýza taveniny CaCl 2 Sr, Ba - redukce Al, elektrolýza chloridů

32 Struktura a vlastnosti 1400 I II 1200 Be teploty tání 2 Li Be Mg Ca Sr Ba Na K Rb Cs Mg Ca Sr Ba T t Li Na alkalické kovy kovy alkalických zemin K Rb Cs Be n Kohezní energie alkalické kovy kovy alk. zemin bcc hcp E C [ev] 2 1 Li Mg Na Ca K Sr Rb Ba Cs ccp (fcc) n

33 Vlastnosti ε [ev] -2.0 Be Li standardní redukční potenciál alkalické kovy kovy alkalických zemin Mg Ca Na Sr Ba K Rb Cs IE [kj/mol] Be Li ionizační energie alkalické kovy kovy alkalických zemin Mg Ca Sr Na Ba K Rb Cs n n Zbarvení plamene

34 Reaktivita Alkalické kovy + H 2 H -, + NH 3 NH 2-, + ROH RO -, + O 2 oxidy, peroxidy, hyperoxidy, + X 2 X -, + H 2 O OH - + H 2 (bouřlivá reakce) Li mísitelné jen s Na, ostatní dvojice mísitelné Kovy alkalických zemin Be: + O 2 BeO; + NH 3, N 2 Be 3 N 2 ; + X 2 BeX 2 ; +OH - Be(OH) 2 + H 2, + C Be 2 C (1700 C); + H + Be 2+ + Η 2 Mg: + O 2 /N 2 MgO + Mg 3 N 2 ; + X 2 MgX 2, +RX RMgX Ca, Sr, Ba: + N 2 M 3 N 2 ; + NH 3 (aq) [ M(NH 3 ) 6 ] Sr,Ba: + O 2 oxidy, peroxidy (MO 2 ) diagonální podobnosti: Li-Mg, Na-Ca

35 Roztoky v kapalném m NH 3 Alkalické kovy a Ca, Sr, Ba tvoří s NH 3 (l) metastabilní roztoky jasně modrá barva vodivost o řád vyšší než u vodných roztoků solí paramagnetické M am M + am (M 2+ ) + e - am 2 M + am + 2 e - am (M + am ) 2 (e (e - am ) 2 vyšší koncentrace - párování snížení vodivosti, pokles paramagnetismu, změna barvy na bronzovou Hydridy NaH - krystalická látka, prudce reaktivní, vzniká přímou syntézou, výchozí látka pro přípravu komplexních hydridů BeH 2 kovalentní, MgH 2,CaH 2 iontové, redukovadla, přímou syntézou, zdroj vodíku CaH H 2 O Ca(OH) H 2

36 p - kovy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

37 Al - Historie O.C. Öersted - reakce zředěného amalgamu K s AlCl 3 S. Sainte-Clair redukce sodíkem P.W. Bunsen elektrolýzou roztaveného Na[AlCl 4 ]. aluminium - Davy z lat. alumen= hořká sůl KAl(SO 4 ) 2 12H 2 O (starém Řecko a Řím užití v lékařství). Al -Výskyt 3. prvek zemské kůry nevyskytuje se jako volný prvek - sloučeniny s kyslíkem:- korund (Al 2 O 3 ) hydrargillit (Al(OH) 3 ) bőhmit, bauxit, diaspor Al(O)OH) kaolinit (Al 4 Si 4 O 10 ) OH 8 ) kryolit Na 3 [AlF 6 ], živce NaAlSiO 4

38 Al - Využití Chemické sloučeniny oxid hlinitý konstrukční materiál l (korundová keramika) hlinitokřemi emičitanyitany klasická keramika hlinité soli úprava vody (koagulátory), kamence halogenidy Lewisovy kyseliny (katalýza) Kovový Al nádrže, nádobyn vodiče aluminotermie konstrukční materiál l slitiny (dural)

39 Al - Chemické vlastnosti stříbrolesklý kov, tažný, kujný, na vzduchu stálý (pasivace) 2Al (s) + 3/2 O 2 (g) Al 2 O 3 (s) (hoření) Al (s) + C (s) (N 2 (g), S (s) ) Al 4 C 3 (s) (AlN( (s), Al 2 S 3 ) amfoterní charakter Al + 3 HCl AlCl 3 + 3/2 H 2 2Al + 2 NaOH + 6 H 2 O 2Na[Al Al(OH) 4 ]+ 3 H 2 - H + [Al(H 2 O) 6 ] [Al(OH) 3 (H 2 O) 3 ] Al(OH) 3 [Al(OH) 4 ] +H + -3H 2 O +3H 2 O +OH - -OH -

40 Al výroba Bayerova metoda zpracování bauxitu AlO(OH) + OH - + H 2 O [Al(OH) 4 ] - [Al(OH) 4 ] - + H + Al(OH) 3 + H 2 O 2 Al(OH) 3 Al 2 O H 2 O tavná elektrolýza Na 3 [AlF 6 ] +Al 2 O 3 Dural: 95% Al, 5% Cu (+ Mg, Mn)

41 Struktura p-kovů Pb Tl α-sn β-sn Ga In α-bi

42 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - historie Ga - Mendělejev (1870) - eka-aluminium, P.E.Lecoq de Boisbaudran (1875) - spektroskopie, Francie - Gallium. In Reich, Richter (1863) - název podle indigově modré sp. čáry (lat. Indicum) Tl Crookes (1861) - název podle zelené sp. čáry (řec.thallosratolest) Sn Pb Bi - kov známý od starověku, - lat. - Stannum - bronzové nástroje u starých Sumerů (bronz 10-15% Sn), zmínky ve St. Zákoně, Plinius popsal pájku (slitina s Pb) - kov známý od starověku, - lat. - Plumbum - zmínky ve St. Zákoně, aquadukty v Římě, glazování keramiky v Egyptě - od roku 1480 slitiny Bi odlévání tiskařských typů (liteřina) - ger. Wismut (bílý kov), Agricola (1530) Bisemutum

43 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - výskyt Ga - doprovází Al, Ge, Zn 10-4 % In - doprovází Zn 10-5 % Tl - v prachu při pražení pyritů, galenit (PbS) 10-5 % Sn ppm, 48. prvek zemské kůry - cínovec (kassiterit) SnO 2 Pb Bi - nejrozšířenější těžký prvek, 13 ppm Pb, 207 Pb, 208 Pb produkty radioaktivních řad - galenit PbS, anglesit PbSO 4, cerussit PbCO 3, pyromorfit Pb 5 (PO 4 ) 3 Cl, mimetesit Pb 5 (AsO 4 ) 3 Cl ppm, 69. prvek zemské kůry - bismutinid Bi 2 S 3, bismutit (BiO) 2 CO 3, sulfidické rudy Pb, Ni, Co, Sn

44 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - výroba Ga elektrolýza roztoku Na[Ga(OH) 4 ] In In 2 (SO 4 ) 3 +3Zn 2In + 3ZnSO 4 Tl elektrolýza roztoku Tl 2 SO 4 2TlCl +2KCN 2Tl + 2KCl + (CN) 2 Tl 2 SO 4 +Zn 2Tl + 2ZnSO 4 Sn Pb Bi SnO C Sn + 2 CO 2 PbS + 3 O 2 2 PbO + 2 SO 2 PbO + C Pb + CO 2 PbO + PbS 3 Pb + SO 2 Bi 2 S Fe 2 Bi + 3 FeS Bi 2 O C 2 Bi + 3 CO 2 Bi Fe 2 Bi + 3 Fe 2+

45 Ga,, In, Sn, Sn, Pb, Bi - využit ití Ga,, In slitiny polovodiče Tl Sn speciální slitiny slitiny (Pb,Ag,Au) pájky protikorozní ochrana Pb akumulátory konstrukční materiál pro chem. nádoby Bi pájecí kovy, liteřina, ložiskové kovy pájecí kovy, magn. slitina Bi-Mn lehkotavitelné slitiny (jaderná technika) liteřina

46 Chemické vlastnosti Ga,, In a Tl lehce tavitelné kovy na vzduchu - Ga, In stálé Tl + H 2 O + O 2 TlOH rozpouštějí se ve zředěných neoxidujících kyselinách za vyšších teplot reagují s většinou nekovů Ga III, In III, Tl l 2Ga + 2NaOH + 10H 2 O 2Na[Ga(OH) 4 (H 2 O) 2 ]+ 3H 2 In se nerozpouští Tl I se chová podobně jako alkalické kovy oxidy a hydroxidy Ga I, In I, Tl I jsou zasaditější než Ga III, In III, Tl III

47 Chemické vlastnosti Sn, Pb a Bi málo reaktivní na vzduchu - Bi, Sn stálé, Pb se pasivuje (oxid-uhličitan) za vyšších teplot na vzduchu hoří na SnO 2, PbO (Pb 3 O 4 ), Bi 2 O 3 ostatní nekovy (výšší teploty) sloučeniny Sn IV (Sn II ), Pb II, Bi III odolávají slabým kyselinám, zásadám a vodě 3 Sn + 4HNO 3 + (3x-2)H 2 O 3 SnO 2.xH 2 O + 4 NO +2H 2 O 3 Pb + 8 HNO 3 3Pb(NO 3 ) 2 + NO + 4 H 2 O Sn + 2 KOH + 4 H 2 O K 2 [Sn(OH) 6 ] + 2 H 2 (amfoterní) Bi + 4 HNO 3 Bi(NO 3 ) 3 + NO + 2 H 2 O tvoří slitiny s mnoha kovy Bi 3+, Sn 4+, Pb 4+ snadno se hydrolyzují BiO +, SnO 2, PbO 2

48 Přechodné kovy I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha vnitřně přechodné Lanthanoidy Aktinoidy La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

49 Přechodné kovy etymologie Sc Skandinávie Y Ytterby - Švédsko Lu lat. Luthetia = Paříž Ti lat. titan = obr Zr arab. zlatá barva Hf lat. Hafnie = Kodaň V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Vanadis norská bohyně řec. chromos=barevný lat. magnet slov., Lat. Ferrum ger. skřítek Kobold ger. satan lat. Cyprium=Kypr ger. Zink Nb řec. Bohyně Niobe Mo řec. molybdos = olovo Tc řec. technetos = umělý Ru lat. Ruthenia = Rusko Rh řec. rodoeis = růžový Pd Pallas asteroid Ag slov., lat. argentos=jasný Cd řec. kadmeia ZnCO 3 Ta W Re Os Ir Pt Au Tantalus řecký bůh ger. Wolfrahm=vlčí pěna lat. Rhenus = Rýn řec. osmé = zápach lat. řec. iridios = duhový špan. Plata = stříbro slov., Sanskrit, lat. Aurum Hg slov., řec. hydrargyrum = tekuté stříbro, Merkur

50 Přechodné kovy Elektronová konfigurace 21 Sc 4s 2 3d 1 22 Ti 4s 2 3d 2 23 V 4s 2 3d 3 24 Cr 4s 1 3d 5 25 Mn 4s 2 3d 5 26 Fe 4s 2 3d 6 27 Co 4s 2 3d 7 28 Ni 4s 2 3d 8 29 Cu 4s 1 3d Zn 4s 2 3d Y 5s 2 4d 1 40 Zr 5s 2 4d 2 41 Nb 5s 1 4d 4 42 Mo 5s 1 4d 5 43 Tc 5s 1 4d 6 44 Ru 5s 1 4d 7 45 Rh 5s 1 4d 8 46 Pd 5s 0 4d Ag 5s 1 4d Cd 5s 2 4d Lu 6s 2 4f 14 5d 1 72 Hf 6s 2 4f 14 5d 2 73 Ta 6s 2 4f 14 5d 3 74 W 6s 2 4f 14 5d 4 75 Re 6s 2 4f 14 5d 5 76 Os 6s 2 4f 14 5d 6 77 Ir 6s 2 4f 14 5d 7 78 Pt 6s 1 4f 14 5d 9 79 Au 6s 1 4f 14 5d Hg 6s 2 4f 14 5d 10

51 Přechodné kovy struktura III IV V VI VII VIII I II 4 Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 5 Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd 6 Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg bcc hcp ccp (fcc) Vysoká stabilita slitin kovů deficitních a bohatých na d elektrony Zr, Nb, Ta, Hf + Re, Ru, Rh, Ir, Pt, Au ZrC + 3 Pt ZrPt 3 + C

52 Přechodné kovy Atomové poloměry R A [Å] d 4d 5d Atomové poloměry n

53 Elektronegativita 2.6 Elektronegativita d 2.0 4d χ5d n

54 Hustota ρ [g/cm 3 ] d 4d 5d Hustota n

55 Hustota ρ [g/cm 3 ] d 4d 5d Hustota n

56 Teploty tání přechodné kovy teploty tání T t [ C] d 4d 5d n

57 Redukční potenciály ε [V] standardní redukční potenciál Sc 3+ Y 3+ ZrO 2+ HfO 2+ Lu 3+ Ta 2 O 5 Nb 2 O 5 WO 2 Mo 3+ Tc 2+ ReO 2 M 2+ Au + Os 2+ Ir 2+ Pt 2+ Ru 2+ Rh 2+ Pd 2+ Ag + 3d 4d 5d Hg 2 2+ Cd n

58 Reaktivita přechodných kovů Zvyšující se tendence k ušlechtilosti (snížené reaktivitě) - vysoké sublimační teplo - vysoká ionizační energie - nízké solvatační teplo vysoké body tání vysoká sublimační tepla menší atomy vyšší ionizační energie x vyšší solvatační tepla

59 Přechodné kovy výskyt Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Thertveitit Sc 2 Si 2 O 7 Nb 2 O 6 2- Ta 2 O 6 2- Rutil, Anatas,Brookit TiO 2 Perovskit CaTiO 3 Ilmenit FeTiO 3 rudy Fe Vanadinit Pb 5 (VO 4 ) 3 Cl Karnotit K 2 (UO 2 ) 2 (VO 4 ) 2. 3H 2 O venezuelská ropa Chromit FeCr 2 O 4 Burel MnO 2 Hausmanit Mn 3 O 4 Manganit MnO(OH) Rodochrozit MnCO 3 rudy Fe Magnetit Fe 3 O 4 Hematit Fe 2 O 3 Limonit FeO(OH) Siderit FeCO 3 Pyrit FeS 2 FeS Linneit (Co,Ni) 3 S 4 Karolit CuCo 2 S 4 Smaltin CoAs 2 Kobaltin CoAsS Skutterudit CoAs 3 Millerit NiS Nikelin NiAs Pentlandit (Ni,Fe) 9 S 8 křemičitany oxidy Chalkosin Cu 2 S Chalkopyrit CuFeS 2 Bornit Cu 3 FeS 3 Covellin CuS Kuprit Cu 2 O Tenorit CuO CuCO 3. Cu(OH) 2 Sfalerit ZnS Smithsonit ZnCO 3 Hydrozinkit Zn 5 [(OH) 3 CO 3 ] 2 Hemimorfit Zn 4 Si 2 O 7 (OH) 2.H 2 O

60 Přechodné kovy výskyt Y La Xenotim YPO 4 La příměs v monazitu Zr Hf Zirkon ZrSiO 4 Baddeleyit ZrO 2 Hf jako příměs Nb Ta Kolumbit Tantalit (Fe,Mn) (Nb,Ta) 2 O 6 Mo W Molybdenit MoS 2 Wulfenit PbMoO 4 Wolframit (FeMn)WO 4 Scheelit CaWO 4 Re Pt - kovy Ag Au příměs v MoS 2 ryzí sulfidy Cu, Ni rudy Ag, Au Sulfidy Pb, Sb, Zn, Cu, Ni (Ag) Argentit Ag 2 S Argentopyrit AgFe 3 S 5 ryzí Au Cd Hg Zn rudy (Cd) Geenockit CdS Cinabarit (Rumělka) HgS Sylvanit AgAuTe 4

61 Přechodné kovy výroba Redukce uhlíkem (CO) FeO x (Fe 2 O 3, Fe 3 O 4 ) + C Fe + CO/CO 2 MnO x (MnO 2, Mn 2 O 3, Mn 3 O 4 ) + C Mn + CO/CO 2 NiO + C Ni + CO ( Ni(CO) 4 ) Co 3 O 4 + C Co + CO FeCr 2 O 4 + C Fe 1-x Cr x + CO MoO 3 (WO 3 ) + FeO x + C Fe 1-x Mo x (Fe 1-x W x ) + CO Redukce vodíkem MoO 3 (WO 3 ) + H 2 Mo (W) + H 2 O 2 AgCl + H 2 2 Ag + 2 HCl KReO 4 + H 2 Re + KOH + H 2 O VCl 3 + H 2 V + HCl NH 4 [PtCl 6 ] (Rh, Ru, Ir) + H 2 Pt (Rh, Ru, Ir) + HCl +NH 3

62 Ni(CO) 4 Ni + 4 CO TiI 4 Ti + 2 I 2 Přechodné kovy výroba Mn 3 O 4 + Al Mn + Al 2 O 3 Metalotermie Cr 2 O 3 + Al Cr + Al 2 O 3 ZrO 2 + FeO x + Si (Al) Fe 1-x Zr x + SiO 2 (Al 2 O 3 ) FeTiO 3 + Al (Si) Fe 1-x Ti x + Al 2 O 3 (SiO 2 ) Krollova metoda TiCl 4 + Mg Ti + MgCl 2 LnCl 3 (LnF 3 ) + Ca Ln + CaCl 2 (CaF 2 ) ZrCl 4 (HfCl 4 ) + Ca (Mg, Al) Zr (Hf) + CaCl 2 (MgF 2, AlF 3 ) UF 4 + Mg U + MgCl 2 ThCl 4 + Ca Th + CaCl 2 Termický rozklad Mondův proces van Arkel - de Boerova metoda

63 Přechodné kovy výroba Elektrolýza Elektrolýza vodných roztoků (CuSO 4, FeSO 4, NiSO 4, CoSO 4, CdSO 4, ZnSO 4, MnSO 4, H 2 CrO 4 ) Elektrolýza tavenin K 2 TiF 6, K 2 NbF 7, K 2 TaF 7, LnF 3, MoO 3 + BO 2-, X -, PO 3-4, VCl 3 (VCl 4 ) + KCl (LiCl), KThF 5 + KCl Kyanidové loužen ení Ag (Au) + KCN + H 2 O + O 2 KAg(CN) 2 (KAu(CN) 2 ) + KOH Ag 2 S + KCN KAg(CN) 2 + K 2 S KAg(CN) 2 (KAu(CN) 2 ) + Zn Ag (Au) + K 2 Zn(CN) 4 Amalgamace, pattinsonování (Pb), parkesování (Zn), Cu 2 S + Cu 2 O Cu + SO 2

64 x C < 2 % - ocel 2% < x C < 6.7% Výroba železa

65 Mosaz, bronz Mosaz x Zn ~ 35% Sn-bronz x Sn < 20%

66 ZVONOVINA bronz, 77%Cu, 22%Sn, nic jiného, vhodné i na děla VARHANNÍ PÍŠŤALY cín (nebo dřevo) PŘÍČNÁ FLÉTNA původně dřevo, od 20. století kov Ag, Au Zvony a píšťaly postříbřená mosaz (Cu + Zn), ocel Pt (skladba Density 21,5, Edgar Varèse pro George Barrèra)

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova

Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova Chemický kroužek Datum přípravy: 8. 4. 2013 Datum výuky: 9. 4. 2013 Název: Přechodné kovy, Beketovova řada Lektor: Mgr. Tereza Krištofová Teorie: Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: AX, AX 2, A m X n, ternární: A m B k X n,... Title page symetrie prostorové

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl 13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl ACH 05 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 11.skupina

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

Ryzí (Au, Ag, Pt, Cu, ) Ve sloučeninách oxidy, sulfidy, halogenidy, uhličitany, sírany, )

Ryzí (Au, Ag, Pt, Cu, ) Ve sloučeninách oxidy, sulfidy, halogenidy, uhličitany, sírany, ) Přechodnékovy = prvky 3. 11. skupiny Nemají zcela zaplněné d-orbitaly valenční vrstvy K tvorbě vazeb využity elektrony z valenční vrstvy (tj. el. konfigurace ns, (n-1)d, n=4-7) Velká rozmanitost oxidačních

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

KOVY A JEJICH SLITINY

KOVY A JEJICH SLITINY KOVY A JEJICH SLITINY Téměř 80% prvků v periodické soustavě prvků tvoří kovy. Vlastnosti kovů: - kovový vzhled - vysoká teplota tání - elektrická a tepelná vodivost - tažnost a kujnost Rozdělení kovů:

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

II.A skupina kovy alkalických zemin

II.A skupina kovy alkalických zemin Střední průmyslová škola Hranice - 1 - II.A skupina kovy alkalických zemin Berylium Hořčík Vápník Stroncium Baryum Radium Tyto kovy mají 2 valenční elektrony a proto ve sloučeninách jsou vždy v ox. stavu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Prvky VI. hlavní skupiny (O, S, Se, Te,, Po)

Prvky VI. hlavní skupiny (O, S, Se, Te,, Po) Prvky VI. hlavní skupiny (O, S, Se, Te,, Po) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

VYBRANÉ KOVOVÉ PRVKY I. A AŽ IV. A SKUPINY A I. B AŽ II. B SKUPINY PRVKY I. A SKUPINY ALKALICKÉ KOVY

VYBRANÉ KOVOVÉ PRVKY I. A AŽ IV. A SKUPINY A I. B AŽ II. B SKUPINY PRVKY I. A SKUPINY ALKALICKÉ KOVY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 22. dubna 2013 Název zpracovaného celku: VYBRANÉ KOVOVÉ PRVKY I. A AŽ IV. A SKUPINY A I. B AŽ II. B SKUPINY PRVKY I. A SKUPINY ALKALICKÉ

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace stříbru a zlatu c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace stříbru a zlatu c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - prvky 2. ročník Datum tvorby 11.3. 2013 Anotace a) určeno pro

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce) Redoxní rovnice Redoxní reakce (nebo oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně.

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013. Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013. Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013 Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÁ VAZBA (chemical bond) CHEMICKÉ VAZBY soudržné síly působící mezi jednotlivými

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výjimky z pravidelné elektronové konfigurace atomů, aneb snaha o dosažení stability. Stabilita vzácných plynů Vzácné plyny mají velmi stabilní

Více

Chemie - látky Variace č.: 1

Chemie - látky Variace č.: 1 Variace č.: . Složení látek a chemická vazba V tématickém celku si objasníme, proč mohou probíhat chemické děje. Začneme složením látek. Víme, že látky se skládají z atomů, které se slučují v molekuly.

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Cín s kosočtverečnou strukturou: vzniká zahřátím cínu s krychlovou strukturou nad 161 C. Velmi křehký, snadno práškovatelný.

Cín s kosočtverečnou strukturou: vzniká zahřátím cínu s krychlovou strukturou nad 161 C. Velmi křehký, snadno práškovatelný. ZBYLÉ PRVKY Cín Cín s krychlovou strukturou: je stříbrobílý, lesklý kov, nepříliš tvrdý, ale znatelně tažný, dobrý vodič tepla a elektrického proudu. Cín je na vzduchu za běžných podmínek stály, za vyšší

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná Voda na zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle obsahu minerálních

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Keramická technologie

Keramická technologie Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l.

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více