Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz"

Transkript

1 Asymetrická kryptografie a elektronický podpis Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča

2 Obsah cvičení Asymetrická, symetrická a hybridní kryptografie Matematické problémy, na kterých je založena asymetrická k. RSA 2

3 Symetrická kryptografie Symetrické šifry symetrický klíč stejný pro šifrování i dešifrování výrazně rychlejší než asymetrická kryptografie nutnost sdílet stejný klíč problém spolehlivé distribuce doporučená velikost klíče - 128, 256, 512 bitů příklady symetrických šifer - AES, DES, Blowfish, Serpent 3

4 Asymetrická kryptografie Asymetrické šifry klíčový pár veřejný a soukromý klíč veřejný klíč použití pro šifrování nebo ověření podpisu soukromý klíč použití pro dešifrování nebo vytvoření podpisu doporučená velikost klíče , 2048, 4096 bitů příklady asymetrických šifer - RSA, Diffie-Hellman, ElGamal 4

5 Hybridní šifrování Kombinuje výhody symetrické a asymetrické kryptografie Rychlost šifrování vs. jednoduchá distribuce klíčů Symetrické šifry mohou být až x rychlejší než asymetrické Postup šifrování vstupních dat: 1. Vygenerujeme náhodný symetrický klíč (musí sdílet obě strany) 2. Tímto klíčem zašifrujeme vstupní data 3. Pomocí veřejného klíče příjemce zašifrujeme symetrický klíč 4. Odešleme zašifrovaná data a zašifrovaný klíč 5. Příjemce pomocí svého privátního klíče dešifruje symetrický klíč 6. Pomocí symetrického klíče (předán bezpečným způsobem) dešifruje data 5

6 Elektronický podpis a hašovací funkce Elektronický podpis zajišťuje: integritu autenticitu podepsaného nepopiratelnost na rozdíl od šifrování nic neutajuje Hašovací funkce Asymetrická kryptografie je pomalá, abychom podepisovali celý dokument Podepisuje se pouze haš dokumentu vytvořená hašovací funkcí Typicky se používá hašovací funkce z rodiny SHA (160, 384, 512) Hašovací funkce musí splňovat několik vlastností: jednosměrnost, odolnost proti nalezení vzoru, odolnost 6

7 Matematické problémy asymetrické kryptografie Problém faktorizace velkých čísel (RSA) násobení čísel je snadné (výpočetně, časově) problém faktorizace velkého čísla je NP problém Disktétní logaritmus (Diffie-Hellman, ElGamal) mějme čísla Y, α, m, k, kde m je prvočíslo a α je generátorem cyklické grupy Y = α k mod m číslo k nazveme diskrétním logaritmem čísla Y při základu α číslo k není tímto vztahem určeno jednoznačně, se vzrůstající hodnotou čísla k se zvyšuje náročnost výpočtu 7

8 RSA Generování klíčů dvě různá prvočísla p, q n = p*q, φ = (p 1)*(q - 1) volba náhodného přirozeného e, 1 < e < φ, gcd(e, φ ) = 1 vypočteme d tak, že e*d 1 mod φ veřejný klíč je dvojice (n, e), privátní klíč je hodnota d Šifrování a dešifrování zpráva m, 0 m n - 1 šifrovaná zpráva c = m e mod n původní zpráva m = c d mod n 8

9 Diffie-Hellman Ustavení sdíleného tajemství (klíče) mezi Alicí a Bobem 1. Jeden z účastníků (např. Alice) zveřejní čísla α, m, která jsou společná 2. Každý účastník zvolí vlastní parametr Alice a a Bob b 3. Alice spočte A = α a mod m, Bob spočte B = α b mod m 4. Alice s Bobem si vymění A a B 5. Spočtou si K (klíč). Bob K = A b mod m, Alice K = B a mod m protokol slouží k ustanovení společného tajemství protokol je postaven na problému diskrétních logaritmů protokol je zranitelný útokem typu man-in-the-middle 9

10 Úvod do Certifikátu a Certifikačních Autorit Mgr. Radim Janča

11 Certifikáty a Certifikační Autory K čemu asymetrická kryptografie? Vytvoření identity (za předpokladu utajení privátního klíče) Autentizace, el. podpis, šifrování.. Jak zajistit jednoznačnou vazbu mezi osobou(subjektem) a jejím privátním/veřejným klíčem? Zaslání em bez autentizace nepoužitelné Vystavení na server bez autentizace nepoužitelné - spoofing Osobní předání použitelné v malé skupině Předání třetí stranou praktické ve velkých skupinách, třetí strana musí být důvěryhodná 11

12 Certifikát x.509 Jednotný způsob jak ukládat klíče a zajistit pravost Obsah certifikátu (vybrané údaje): Vydavatel Platnost od\do subjekt vlastník veřejného klíče Algoritmus Veřejný klíč Elektronický podpis (podpis certifikátu vydávající CA) 12

13 Formáty certifikátů.der DER zakódovaný certifikát.pem DER certifikát zakódovaný pomocí base64, uzavřený mezi řádky "-----BEGIN CERTIFICATE-----" a "-----END CERTIFICATE-----".P12 PKCS #12, může obsahovat certifikát(y), veřejné i soukromé klíče (chráněno heslem).crt,.cer přípona ve windows, typicky obsahuje certifikát formátu PKCS #12 13

14 Certifikační autorita Organizace zajišťující vydávání a distribuci certifikátů Svým privátním klíčem podepisuje vydávané certifikáty Udržuje CRL (Certificate Revocation List) Součástí CA je tzv. Registrační Autorita Stará se o přijímání žádostí o certifikát Ověřuje žádosti (identitu žadatele) Od důkladnosti ověření RA a zabezpečení CA se odvíjí její důvěryhodnost Některé CA mohou požadovat pouze ověření identity přes internet nízká důvěryhodnost certifikátu, ale i cena Komplexní ověření žadatele vyšší důvěryhodnost za vyšší cenu 14

15 Stromová struktura CA Historie - předpoklad jedné CA distribuující pravomoci Realita celá řada nezávislých CA Hierarchie CA Geografického hledisko Rozložení zátěže Rozložení rizik 15

16 Příklad žádosti o certifikát Certificate Request: Data: Version: 0 (0x0) Subject: C=CZ, ST=Czech Republic, L=Brno, O=VUT, Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaencryption Public-Key: (4096 bit) Modulus: 00:cb:76:51:6e:62:8d:0a:31:50:44:94:2d:37:12: 3d:00:1f:da:7e:54:4b:ab:fb:a9:09:48:b8:d0:7e: Exponent: (0x10001) Signature Algorithm: sha1withrsaencryption 1d:1f:05:5b:a5:8b:4b:a1:fe:48:61:a7:2f:c7:44:b9:c9:af: fd:97:c9:b9:41:95:b4:f5:cd:ce:f9:20:5b:a1:a4:5b:2c:27: 16

17 Příklad certifikátu Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: c2:29:ca:54:c8:c9:ee:41 Signature Algorithm: sha1withrsaencryption Issuer: C=CZ, ST=Czech Republic, O=VUT, OU=testCA, CN=Moje testovaci Validity Not Before: Oct 6 18:01: GMT Not After : Oct 6 18:01: GMT Subject: C=CZ, ST=Czech Republic, L=Brno, O=VUT, CN=John Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaencryption Public-Key: (4096 bit) Modulus: 00:cb:76:51:6e:62:8d:0a:31:50:44:94:2d:37:12: Exponent: (0x10001) Signature Algorithm: sha1withrsaencryption 65:30:5f:f5:3e:24:d1:12:72:f2:ca:a5:0f:c2:ed:2c:2c:46: 17

18 Děkuji za pozornost 10/10

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

C5 Bezpečnost dat v PC

C5 Bezpečnost dat v PC C5 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Bezpečnost dat v PC 1. Počíta tačová bezpečnost 2. Symetrické šifrování 3. Asymetrické šifrování 4. Velikost klíče 5. Šifrování a dešifrov ifrování 6. Steganografie

Více

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073 740326/0073 1. Úvod 1.1 Úvod diplomové práce Práce popisuje technologii SET (Secure Electronic Transaction) - protokolu vytvořeného k elektronickému obchodování na Internetu. Zadání této práce vzniklo

Více

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data Cryptelo Drive Cryptelo Drive je váš virtuální disk, kam můžete ukládat ta nejcitlivější data. Chraňte dokumenty, smlouvy, podnikové know-how, fotografie, zkrátka cokoliv, co má být v bezpečí. Data v Cryptelu

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum 6. 12. 2012 Ing. Miroslav Trávníček Služby certifikační autority Kvalifikované certifikáty komunikace s úřady státní správy Komerční certifikáty bezpečný

Více

Identifikace uživatele Informačním systémem

Identifikace uživatele Informačním systémem Identifikace uživatele Informačním systémem Jan Čapek Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Anotation Within presented article is discussed problem of user identification

Více

Zabezpečení webových služeb

Zabezpečení webových služeb Zabezpečení webových služeb Martin Lasoň martin.lason.fei@vsb.cz Abstrakt Webové služby jsou v současné době rychle se rozvíjející technologií. Existuje několik standardů jejichž implementace bude důležitá

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 IPsec HOWTO Do českého jazyka přeložil: Ivan Daler, ivan.daler (at) autocont.cz, 3.4.2006 Historie revizí Revize 0.9.95 2005-09-03 Revidoval: RS Přidáno

Více

Čínská věta o zbytcích RSA

Čínská věta o zbytcích RSA Čínská věta o zbytcích RSA Matematické algoritmy (11MAG) Jan Přikryl 5. přednáška 11MAG pondělí 10. listopadu 2014 verze: 2014-11-10 10:52 Obsah 1 Čínská věta o zbytcích 2 1.1 Vlastní tvrzení.....................................

Více

Crypto-World Informační sešit GCUCMP ISSN 1801-2140

Crypto-World Informační sešit GCUCMP ISSN 1801-2140 Crypto-World Informační sešit GCUCMP ISSN 1801-2140 Ročník 7, číslo 6/2005 15. červen 2005 6/2005 Připravil: Mgr. Pavel Vondruška Sešit je přednostně distribuován registrovaným čtenářům. Starší sešity

Více

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 5, číslo 6/2003 16. červen 2003 6/2003

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 5, číslo 6/2003 16. červen 2003 6/2003 Crypto-World Informační sešit GCUCMP Ročník 5, číslo 6/2003 16. červen 2003 6/2003 Připravil : Mgr.Pavel Vondruška Sešit je rozesílán registrovaným čtenářům. Starší sešity jsou dostupné na adrese http://crypto-world.info

Více

Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi

Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi 1. aktualizace k 1. 2. 2010 Rok 2009 byl pro elektronický podpis a jeho praktické využití velice významný. Objevilo se mnoho nových řešení, které v rámci použitých

Více

Certifikáty a jejich použití Verze 1.11

Certifikáty a jejich použití Verze 1.11 Certifikáty a jejich použití Verze 1.11 Vydávání certifikátů pro AIS pro produkční prostředí ISZR se řídí Certifikační politikou SZR pro certifikáty vydávané pro AIS uveřejněnou na webu SZR. Tento dokument

Více

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Crypto-World Informační sešit GCUCMP Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Připravil : Mgr.Pavel Vondruška, člen GCUCMP, BITIS, IACR, ISACA. Sešit je rozesílán registrovaným čtenářům. Starší sešity

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Verze 2.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA VYDÁVÁNÍ KOMERČNÍCH CERTIFIKÁTŮ. První certifikační autorita, a.s. Verze 2.1. Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA VYDÁVÁNÍ KOMERČNÍCH CERTIFIKÁTŮ. První certifikační autorita, a.s. Verze 2.1. Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument První certifikační autorita, a.s. CERTIFIKAČNÍ POLITIKA VYDÁVÁNÍ KOMERČNÍCH CERTIFIKÁTŮ Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Certifikační politika vydávání komerčních certifikátů je veřejným

Více

XML a bezpečnost. Dagmar BRECHLEROVÁ. KIT PEF ČZU a EUROMISE, Praha Dagmar.Brechlerova@seznam.cz

XML a bezpečnost. Dagmar BRECHLEROVÁ. KIT PEF ČZU a EUROMISE, Praha Dagmar.Brechlerova@seznam.cz XML a bezpečnost Dagmar BRECHLEROVÁ KIT PEF ČZU a EUROMISE, Praha Dagmar.Brechlerova@seznam.cz INFORUM 2006: 12. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 23. - 25.5. 2006 Abstrakt. Webové

Více

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 GP WEBPAY POPIS APLIKACE... 3 GP WEBPAY 3-D STANDARD... 4 GP WEBPAY POPIS ZPRACOVÁNÍ... 6 GP WEBPAY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY...

Více