Užitečné odkazy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes"

Transkript

1 Užitečné odkazy: Metoda PUT protokolu HTTP slouží k dotazu na možnou komunikaci se serverem na konkrétní URL analýze způsobu připojení zjištění typu požadovaného objektu (bez nutnosti získání dat) slouží k požadavku na smazání určitého objektu na serveru, který je specifikován URL adresou zaslání a zapsání dat na server Jak se jmenovala první síť, která byla předchůdcem dnešního Internetu? SATNET ASTRANET ARPANET KRPANET Která z uvedených technologií neslouží k dynamickému generování obsahu SSI (Server Side Includes) CGI (Common Gateway Interface) HTML (HyperText Markup Language) PHP: Hypertext Preprocessor Stavový kód 500 protokolu HTTP znamená Nastavení konfigurace serveru nebo externí program způsobily chybu. Server narazil na neplatnou odpověď z jiného serveru nebo proxy. DNS (Domain Name System) slouží k vytvoření šifrovaného komunikačního kanálu převodu číselné adresy na jmenou vytváří virtuální okruh mezi koncovými aplikacemi nastavení doménového účtu Lokálním konfiguračním souborem webového serveru Apache je.htaccess httpd.conf (ten je globální) mime.types config.ini Která z uvedených částí není obsažena v HTTP zprávě Headers Status-line, Request-Line (Start-line) Body Foot-line Která z uvedených direktiv umožňuje vytvořit vlastní hlášení, které je zasíláno klientovi v případě, že nastane chybový kód protokolu HTTP. ErrorLog ErrorOutput ErrorDocument ErrorScript

2 Který z uvedených modulů umožňuje vytvořit šifrovaný kanál mezi web serverem Apache a klientem. Mod_auth Mod_ssl Mod_rewrite Mod_alias Která z uvedených direktiv umožňuje mapování libovolného místa souborového systému do stromové struktury webového serveru metodou POST AllowOverride AddHandler ServerTokens Alias Metoda GET protokolu HTTP slouží k zjištění typu požadovaného dokumentu zaslání a zapsání dat na server žádosti o zaslání určitého dokumentu analýze způsobu připojení Která z uvedených částí není obsažena v HTTP požadavku (HTTP Request) Headers Body Request-Line Status-line Entity Header "Content-Language" protokolu HTTP říká, jaký jazyk byl použit pro obsah jakou jazykovou sadu klient preferuje jak velký je zasílaný obsahu jaká jazyková mutace dokumentu má být klientu zaslána Stavový kód 403 protokolu HTTP znamená Klient by měl resetovat momentálně otevřený dokument. Přístup k požadovanému zdroji je zakázán. Požadavek je dokončen, ale není třeba zasílat žádné nové informace. Server odhalil syntaktickou chybu v požadavku klienta Protokol HTTP je bezstavový protokol (neumožňuje uchovávat stavové informace) protokol sloužící výhradně k zasílání HTML stránek zabezpečený protokol (informace zasílané přes tento protokol jsou zašifrované) stavový protokol (umožňuje uchovávat stavové informace) Pro neúplné požadavky klienta je v protokolu HTTP vyčleněn rozsah

3 Direktiva "ServerSignature" webového serveru Apache slouží k nastavuje cestu k certifikátu cetifikační autority zápatí pro stránky generované serverem nastavení souboru s digitálním podpisem serveru ke generování jména a verze webserveru ukládané do logovacího souboru Direktivy Order Allow,Deny, Allow from localhost, Deny from none povolí přístup všem zakáže přístup všem povolí přístup pouze localhostu povolí přístup všem kromě localhostu Direktiva RewriteRule ^index.html$ /default.html způsobí podstrčení stránky default.html při požadavku na stránku index.html asii trvalé přesměrování ze stránky index.html na stránku default.html dočasné přesměrování stránky index.html na stránku default.html Direktiva RewriteRule ^index.html$ /default.html [R] způsobí trvalé přesměrování ze stránky index.html na stránku default.html podstrčení stránky default.html při požadavku na stánku stránku index.html dočasné přesměrování stránky index.html na stránku default.html Stavový kód 302 protokolu HTTP vyjadřuje Server uspěšně zpracoval požadavek a požadovaný dokument je přiložen. Požadovaný zdroj byl dočasně přestěhován. Klientovi je zaslána hlavička Location, která jej nasměruje na nové URL. Proxy server neumožňuje Odkládání Vytváření dynamického obsahu HTTP zprávy Zastupování Protokolování Direktiva "LoadModule" webového serveru Apache slouží k nastavení externího konfiguračního souboru webserveru spuštění modulů, které jsou součástí zkompilovaného webserveru zavedení dynamických objektů při spuštění webového serveru nahrání hlavního konfiguračního souboru webserveru Direktiva "ServerRoot" webového serveru Apache slouží k nastavení kořenového publikačního adresáře nastavavení adresáře ve kterém se nachází hlavní konfigurační soubor serveru nastavení adersáře virtuálních hostů nastavení hlavního adresáře webového serveru Apache Direktivy Order Deny,Allow; Allow fom all; Deny from localhost zakáže přístup všem kromě localhost zakáže přístup z localhost zakáže přístup všem povolí přístup všem

4 Která z vrstev refernčního modelu ISO/OSI sestavuje jednotlivé pakety a vkládá do nich přenášená data při odesílání a při příjmu tato data zase z paketu získává? Transportní vrstva Linková vrstva Síťová vrstva Relační vrstva Kterou z uvedených položek běžně neobsahuje digitální certifikát sloužící k zabezpečené komunikaci? Soukromý klíč Platnost certifikátu Veřejný klíč Podpis certifikační autority Stavový kód 500 protokolu HTTP znamená Server narazil na neplatnou odpověď z jiného serveru nebo proxy. Nastavení konfigurace serveru nebo externí program způsobily chybu. Hlavní konfigurační soubor webového serveru Apache je config.ini.htaccess mime.types httpd.conf Secure Sockets Layer (SSL) je sada protokolů Transportní vrstvy Aplikační vrstvy Vrstvy síťového rozhraní Síťové vrstvy Pro přesměrované požadavky je v protokolu HTTP vyčleněn rozsah Která z uvedených možností nepatří mezi běžně používanou topologii počítačových sítí kruh čtverec sběrnice hvězda Symetrické šifrování je založené pouze na soukromém klíči pouze na veřejném klíči na veřejném a soukromém klíči na veřejném, soukromém a cizím klíči

5 Metoda PUT protokolu HTTP slouží k zjištění typu požadovaného objektu (bez nutnosti získání dat) dotazu na možnou komunikaci se serverem na konkrétní URL zaslání a zapsání dat na server analýze způsobu připojení požadavku na smazání určitého objektu na serveru, který je specifikován URL adresou Proxy server umožňuje vše uvedené Odkládání Zastupování Protokolování Direktiva RewriteRule ^index.html$ /default.html [R=301] způsobí podstrčení stránky default.html při požadavku na stánku stránku index.html trvalé přesměrování ze stránky index.html na stránku default.html asii dočasné přesměrování stránky index.html na stránku default.html Direktiva RewriteRule ^index.html$ /default.html způsobí dočasné přesměrování stránky index.html na stránku default.html asii trvalé přesměrování ze stránky index.html na stránku default.html podstrčení stránky default.html při požadavku na stránku index.html Výsledná kvalita ochrany dat při šifrování nezávisí na zvolené šifrovací metodě typem užitého algoritmu délce šifrovacího klíče topologii počítačové sítě Stavový kód 302 protokolu HTTP vyjadřuje Požadovaný zdroj byl dočasně přestěhován. Klientovi je zaslána hlavička Location, která jej nasměruje na nové URL. Server uspěšně zpracoval požadavek a požadovaný dokument je přiložen. Pro chyby serveru je v protokolu HTTP vyčleněn rozsah Pro informační stavové kódy je v protokolu HTTP vyčleněn rozsah

6 General Header "Pragma" protokolu HTTP slouží k slouží k identifikaci proxy nastavení doby trvalého spojení změně komunikačního protokolu řízení cachovacích systémů v protokolu HTTP 1.0 Protokol HTTP 0.9 obsahoval metodu GET a HEAD pouze metodu GET metody GET, POST a HEAD metodu GET a POST Který z uvedených modulů neslouží pro konfigurování typu obsahu mod_negotiation mod_mime mod_mime_magic mod_info Poloduplexní datový přenos umožňuje přenášet informace oběma směry současně neumožňuj přenášet informace umožňuje přenášet data oběma směry, v jednom okamžiku však pouze jedním směrem umožňuje přenášet informace pouze jedním směrem Direktiva "DefaultType" webového serveru Apache slouží k nastavení defaultní znakové sady nastavení typu komprese obsahu nastavení defaultního typu dat zobrazovaných při chybových hláškách serveru nastavení implicitního typu obsahu Která z níže uvedených direktiv slouží k nastavení cesty k logovacímu souboru klientských požadavků? ErrorDocument ErrorLog LogLevel CustomLog Protokol HTTP podporuje virtuální hostitele s jednou IP adresou od verze Správná syntaxe HTTP zprávy se skládá z headers start line, headers a body není dána syntaxe zprávy headers a body

7 Metoda TRACE protokolu HTTP slouží k zjištění typu požadovaného objektu požadavku na smazání určitého objektu na serveru, který je specifikován URL adresou analýze způsobu připojení k zaslání a zapsání dat na server Který z uvedených principů není základní princip bezpečné komunikace Integrita Neodmítnutelnost odpovědnosti Důvěrnost informací Spotřeba systémových zdrojů Který z uvedených modulů neslouží pro mapování URL mod_rewrite mod_userdir mod_dir mod_alias Direktiva Require valid-user webového serveru Apache definuje skupinu valid-user prostřednictvím výčtu uživatelů zamezuje přístup do zabezpečené zóny všem uživatelů skupiny valid-user vynucuje přihlášení do zabezpečené zóny definuje neoprávněné uživatele virtuálních serverů Asymetrické šifrování je založené na šifrovací metodě, ke které nejsou zapotřebí klíče pouze na soukromém klíči pouze na veřejném klíči na veřejném a soukromém klíči Která z uvedených konfigurací umožní přístup do složky metodou POST <Limit POST > Order allow,deny Deny from all </Limit> <LimitExcept POST > Order deny,allow Allow from all </LimitExcept> Order deny,allow Allow from All Deny from All Order allow,deny Deny from All Allow from All <Limit GET> Order allow,deny Allow from all </Limit> <LimitExcept GET > Order deny,allow Deny from all </LimitExcept>

http.conf (hlavní konfigurační soubor) Mime.type (svázání typu přípon s mime typem) Magic (odhadnutí MIME typu pomocí pár úvodních bytů souboru)

http.conf (hlavní konfigurační soubor) Mime.type (svázání typu přípon s mime typem) Magic (odhadnutí MIME typu pomocí pár úvodních bytů souboru) Blok 5 Konfigurace Apache Studijní cíl Pátý blok kurzu je věnován konfiguraci webového serveru Apache. V bloku budou rozebrány základní konfigurační direktivy a struktura konfiguračních souborů. Dále budou

Více

Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache

Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache Příloha 1 - Konfigurační direktivy webového serveru Apache Tyto konfigurační direktivy jsou zde popsány v posloupnosti tak, jak se nalézají v konfiguračním souboru serveru Apache verze 2.0.43. ServerRoot

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Popište rozdíly HTTP/1.0 a 1.1 "Host" hlavicka pro name-based vhosty keepalive chunked encoding. (chce to malinko rozvést).

Popište rozdíly HTTP/1.0 a 1.1 Host hlavicka pro name-based vhosty keepalive chunked encoding. (chce to malinko rozvést). Popište rozdíly HTTP/1.0 a 1.1 "Host" hlavicka pro name-based vhosty keepalive chunked encoding. (chce to malinko rozvést). Struktura HTTP pozadavku a odpovedi Požadavek: Method RequestUri HTTPVersion

Více

APLIKACE PRO PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU

APLIKACE PRO PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Přechod z LAMP webhostingu na VPS + instalace Plone 4 a dalších sluţeb v doméně Jezisheck.cz

Přechod z LAMP webhostingu na VPS + instalace Plone 4 a dalších sluţeb v doméně Jezisheck.cz Přechod z LAMP webhostingu na VPS + instalace Plone 4 a dalších sluţeb v doméně Jezisheck.cz Jakub Kolář srpen 2011 Seminární práce v rámci studia předmětu Masarykovy univerzity PV219: Seminář webdesignu

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Webový server Apache 2

Webový server Apache 2 Webový server Apache 2 Seminární práce 4IZ110 (cvičení 007, PhDr. Otakar Pinkas) karel@kohout.se, 1. ročník 7.4.2008 Obsah 1 Úvod 2 2 Instalace 2 2.1 Linux.......................................... 2 2.2

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Bakalářská práce. Miroslav Klíma

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Bakalářská práce. Miroslav Klíma JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Bakalářská práce Miroslav Klíma 2009 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA WAP 2.0 v XHTML-MP, WAP CSS kvalitní web na display mobilního

Více

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka WinProxy 1.5.x - Uživatelská příručka Stránka č. 1 z 26 WinProxy 1.5.x Uživatelská příručka poslední úprava 15. 10. 2001 1996,2001 Martin Viktora, Martin Rubáš, Tomáš Hnetila Autentifikace uživatelů a

Více

Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu baseband LAN narrowband telefonní sítě broadband WAN Kódování: Modulace: amplitudová: kmitočtová:

Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu baseband LAN narrowband telefonní sítě broadband WAN Kódování: Modulace: amplitudová: kmitočtová: Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu - zákl. pásmo baseband: pro přenos signálu s jednou frekvencí typicky LAN - úzké pásmo narrowband: pro hlasové přenosy typicky telefonní sítě - široké pásmo

Více

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví...

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví... Technický manuál (Pracovní verze k 10.12.2009) Slovník pojmů... 5 A. Datové prvky a jejich struktura... 5 Struktura komunikační obálky... 6 Identifikátory... 6 Identifikátor přenosu... 6 Identifikace ÚJ...

Více

Bezpečnost v ASP.NET. Ladislav Mrnka lmrnka@students.zcu.cz

Bezpečnost v ASP.NET. Ladislav Mrnka lmrnka@students.zcu.cz Bezpečnost v ASP.NET Ladislav Mrnka lmrnka@students.zcu.cz Motto If anyone tells you that security ends with the OS, they are dead wrong. Many times excellent network and hostbased security has been bypassed

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Konfigurace a provoz verze 4.1

Konfigurace a provoz verze 4.1 Konfigurace a provoz verze 4.1 Cílem tohoto dokumentu je stručnou a přehlednou formou Vás seznámit s postupem instalace a konfigurace nové verze Mail602 Messaging Serveru včetně zprovoznění různých druhů

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner Instalace V současné době dodáváme tři varianty systému ipartner: pro webový server IIS, pro webový server Apache a verzi ipartnera, která již v sobě obsahuje vlastní

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Úřadu pro veřejné informační systémy

Úřadu pro veřejné informační systémy Úřadu pro veřejné informační systémy Ročník I Praha 2000 Částka 2 OBSAH: ČÁST NORMATIVNÍ Standard ISVS pro komunikaci informačních systémů na bázi protokolů TCP/IP, verze 1.3 Vydal Úřad pro veřejné informační

Více