Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP"

Transkript

1 Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám Demonstrační cvičení 5 INP

2 Princip kódování, pojmy Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. zpráva kodér dekodér Kódová slova zdrojová abeceda (abeceda zprávy) = {0, 1} kódová abeceda (abeceda kódových slov) = {0, 1} slovo nad danou abecedou 0, 1 (ve zdrojové) 000, 111 (v kódové); pozn. 001, 010, 011, 100, 101, 110 nejsou kódová slova kódovací předpis (např , v kódu ztrojení bitů)

3 O kódování Obecně je kódování předpis, který každému prvku konečné množiny A přiřazuje právě jedno slovo z konečné množiny B. Stručněji, kódování je zobrazení K: A B*. Pojem slova v množině B znamená konečnou (a neprázdnou posloupnost) prvků této množiny. Množinu všech kódových slov označujeme B*. Množina A se nazývá zdrojová abeceda a její prvky zdrojové znaky, množina B se nazývá kódová abeceda a její prvky kódové znaky. Nejdůležitější je případ binárního kódování, které má dva kódové znaky, B={0, 1}. Množinu všech kódových slov K(a) pro všechna a A nazýváme kód. Význam mají jen prostá kódování, tj. taková, kdy různým zdrojovým znakům odpovídají vždy různá kódová slova. Prefixem slova b 1 b 2 b k se rozumí každé ze slov b 1, b 1 b 2,, b 1 b 2 b k. Kódování se nazývá prefixové, jestliže je prosté a žádné kódové slovo není prefixem jiného kódového slova. Prefixové kódování je vždy jednoznačně dekódovatelné: pokud známe zprávu K*(a 1 a 2 a m ), potom v ní najdeme nejmenší počet znaků (zleva), které tvoří kódové slovo, a ty jsou kódem znaku a 1. Dekódované znaky umažeme a zase hledáme nejmenší počet znaků tvořících kódové slovo, to je kód znaku a 2, atd. Příklad: prefixový kód 01 neprefixový kód Nejkratším n-znakovým kódováním zdrojové abecedy a 1, a 2,, a r s pravděpodobnostmi výskytu p 1, p 2,, p r se rozumí prefixové kódování této abecedy pomocí n znaků, které má nejmenší možnou průměrnou délku slova. Nejkratší kód lze zkonstruovat pomocí Huffmanova algoritmu.

4 Typy kódů (podle účelu) Pro odstranění redundance Př. Huffmanovo kódování Př. aplikace: komprese obrazu (JPG=kosinová transformace + Huffmanovo kódování, ztrátová komprese; GIF LZW bezeztrátová komprese) Pro zabezpečení proti chybě parita, ztrojení bitu Hammingův kód cyklické kódy, CRC, a další Pro utajení - šifrování princip: zpráva xor klíč = zakódovaná zpráva DES (symetrické šifrování) RSA (asymetrické šifrování)

5 Huffmanovo kódování (pro odstranění redundance) Lze sestrojit nejkratší možný kód Potřebujeme znát četnosti výskytu jednotlivých kódovaných symbolů Uděláme statistickou analýzu, popř. odhadneme Huffmanův kód - prefixový V INP např. pro instrukce (krátké značky pro nejčastější instrukce, delší pro méně časté) Příklad: Pomocí Huffmanova kódování zakódujte znaky 0-9 vyskytující se s uvedenou četností: Znak: Četnost: Poznámka: bez použití Huffmanova kódování potřebujeme 4 bity na znak a to chceme vylepšit.

6 Algoritmus: (1) sestavíme ohodnocený strom Spojujeme uzly s nejnižším ohodnocením Každým spojením redukujeme počet uzlů o jeden Takto postupujeme až k jedinému uzlu s ohodnocením 1 znak četnost

7 Algoritmus: (2) uzly systematicky očíslujeme 0 k horním hranám, 1 ke spodním hranám Cestou od vrcholu ke znakům vytvoříme kód kód znak četnost Pokud je číslování systematické, je kód prefixový, tj začátek každé značky je unikátní.

8 Příklad: dekódujte posloupnosti kód znak četnost Dekódujte tuto posloupnost 20 bitů: Jedná se o 8 znaků. Při použití běžného kódování by bylo třeba 8x4=32bitů! (úspora) Posloupnost 9999 představuje v tomto Huffmanově kódu 4x5=20 jedniček (bitů). Při použití běžného kódování by bylo třeba jen 4x4=16 bitů. Výskyt této posloupnosti je však málo pravděpodobný.

9 Vlastnosti kódu kód znak L i f i průměrná délka značky: L p = ΣL i /n = 3.7 (i=0 9) střední dynamická délka značky: L stř = ΣL i *f i = 2* *0.04 = 3.04 teoretická optimální délka značky: L opt = -Σ f i * log 2 f i = 3.01 Redundance kódu: R = (L stř -L opt )/L stř = 0.98% Pozn.: log 2 x = log 10 x / log 10 2

10 Kódy pro zabezpečení a opravu Př. Na 8 bitech zprávy (256 inf. kombin.) nelze detekovat chybu. Pokud chceme umět zjišťovat chyby a opravovat je, musíme přidat nějakou redundanci!! Tj., k informačním bitům zprávy vhodně doplníme nějaké bity kontrolní. Separabilní kód - lze oddělit kontrolní a informační bity Na tomto cvičení: parita (redundance 1 bit, počet zabezpečených kombinací je 128, na 8 bitech), ztrojení bitu, Hammingův kód. Cyklické kódy a další - viz speciální kurz na FIT

11 Def: Hammingova vzdálenost d Nejmenší počet bitů, v nichž se dvojice kódových kombinací liší (počítáno přes všechny možné dvojice) kód d bez zabezpečení 1 SED 2 SEC 3 SEC - DED 4 DEC 5 S/D = simple/double E = error D/C = detection/correction

12 Příklad SED - sudá parita d=2 vzniká doplněním jednoho bitu ke značce tak, aby počet jedniček byl sudý odhalí chybu v jednom bitu, ale nedokáže určit její pozici (tj. opravit) Příklad: 8b informačních, 1b kontrolní (zabezpečovací) při chybě => lichý počet 1 => chyba při chybě => sudý počet 1 => hlásí, že je vše OK, nepozná chybu

13 Příklad SEC - ztrojení bitu d=3 vzniká ztrojením každého bitu: 0 000, při výskytu jedné chyby v trojici dokáže odvodit původní hodnotu z majority Kódové kombinace: 000, 111 Nekódové kombinace: 001, 010, 011, 100, 101, 110 Opravy: (001, 010, 100) 0, (011, 101, 110) 1 Příklad: Zpráva: Zakódováno: Při chybě: se správně opraví na Při chybě: se chybně opraví na , tj. nedokáže detekovat dvojchybu

14 Příklad SEC - Hammingův kód (HK) d = 3 kódové slovo obsahuje navíc kontrolní bity, jejichž umístění je dáno pozicí (indexem i) bitu ve slově pokud je i mocnina 2, je bit kontrolní (C) - jinak je to bit informační (I) kontrolní bity jsou tvořeny pomocí funkce XOR z informačních bitů minimální možná redundance pro SEC Hammingův kód je separovatelný

15 HK (n, k) n délka kódového slova (v bitech) k počet informačních bitů m počet kontrolních bitů n = 2 m 1 n = m + k HK(7, 4), HK(15, 11) apod. pro větší n je poměr k/n příznivější

16 HK(7,4) Jak určit informační a kontrolní bity? i binárně Generující matice I7 I6 I5 C4 I3 C2 C C4 C2 C1 i Pokud je i mocnina 2, je bit kontrolní (C) - jinak je to bit informační (I)

17 Hammingův kód (7,4) - kodér I(0) I(1) I(2) I(3) C(1) C(2) I(3) C(4) I(5) I(6) I(7) Generující rovnice (pro výpočet kontrolních bitů): C 1 = I 3 xor I 5 xor I 7 C 2 = I 3 xor I 6 xor I 7 C 4 = I 5 xor I 6 xor I I7 I6 I5 C4 I3 C2 C i C4 C2 C1

18 Příklad Zakódujte v HK(7,4): 1001 Kódové slovo: I 7 I 6 I 5 C 4 I 3 C 2 C 1 I 3 = 1, I 5 = 0, I 6 = 0, I 7 = 1 C 1 = I 3 xor I 5 xor I 7 = 1 xor 0 xor 1 = 0 C 2 = I 3 xor I 6 xor I 7 = 1 xor 0 xor 1 = 0 C 4 = I 5 xor I 6 xor I 7 = 0 xor 0 xor 1 =

19 Hammingův kód (7,4) kodér ve VHDL library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.numeric_std.all; entity enchk4to7 is port ( input: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- i7 i6 i5 i3 output: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 1) -- i7 i6 i5 c4 i3 c2 c1 ); end enchk4to7; architecture enchk4to7 of enchk4to7 is begin output(1) <= input(0) xor input(1) xor input(3); -- c1 = i3 xor i5 xor i7 output(2) <= input(0) xor input(2) xor input(3); -- c2 = i3 xor i6 xor i7 output(3) <= input(0); -- i3 = i3 output(4) <= input(1) xor input(2) xor input(3); -- c4 = i5 xor i6 xor i7 output(5) <= input(1); -- i5 = i5 output(6) <= input(2); -- i6 = i6 output(7) <= input(3); -- i7 = i7 end enchk4to7;

20 HK (7,4) - dekodér a oprava chyby Možné poškození I 7 I 6 I 5 I 3 I 7 I 6 I 5 C 4 I 3 C 2 C 1 I 7 I 6 I 5 C 4 I 3 C 2 C 1 I 7 I 6 I 5 I 3 S je syndrom určující pozici chyby ve slově: I 7 I 6 I 5 C 4 I 3 C 2 C 1 C 1 xor C 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 C 2 xor C 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 C 4 xor C 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 S 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 S 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 S 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 S 1 0 S 2 1 S 4 2 DC Vše OK I3 xor I5 xor I6 xor I7 xor I3 I5 I6 I7

21 Příklad Bylo zakódováno: Dekódujte a opravte: (a) Přijaté slovo: S 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 = 0 xor 1 xor 0 xor 1 = 0 S 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 = 0 xor 1 xor 0 xor 1 = 0 S 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 = 1 xor 0 xor 0 xor 1 = 0 S = 000 => nedošlo k chybě (b) Přijaté slovo: S 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 = 0 xor 0 xor 0 xor 1 = 1 S 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 = 0 xor 0 xor 0 xor 1 = 1 S 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 = 1 xor 0 xor 0 xor 1 = 0 S = 011 = 3 > došlo k chybě na pozici 3, po opravě Co se stane při dvojchybě?

22 HK(7,4) dekodér ve VHDL entita DEC3TO8 library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity dec3to8 is port ( addr: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); err: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) ); end dec3to8; architecture dec3to8 of dec3to8 is begin with addr select err <= " " when "111", " " when "110", " " when "101", " " when "100", " " when "011", " " when "010", " " when "001", " " when others; end dec3to8;

23 HK (7,4) dekodér - VHDL (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity dechk7to4 is port ( input: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 1); -- vstupni data correct: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) -- opraveny vystup ); end dechk7to4; architecture dechk7to4 of dechk7to4 is component dec3to8 port ( addr: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); err: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) ); end component; signal s : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); -- syndrom signal fromdc : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- vystup dekoderu

24 HK (7,4) dekodér -VHDL (2) begin -- s1 = c1 xor i3 xor i5 xor i7 s(0) <= input(1) xor input(3) xor input(5) xor input(7); -- s2 = c2 xor i3 xor i6 xor i7 s(1) <= input(2) xor input(3) xor input(6) xor input(7); -- s4 = c4 xor i5 xor i6 xor i7 s(2) <= input(4) xor input(5) xor input(6) xor input(7); DEC: dec3to8 port map ( addr => s, -- syndrom pripojime na adresove vstupy dekoderu err => fromdc -- vystup dekoderu ); correct(0) <= fromdc(3) xor input(3); -- oprav i3 correct(1) <= fromdc(5) xor input(5); -- oprav i5 correct(2) <= fromdc(6) xor input(6); -- oprav i6 correct(3) <= fromdc(7) xor input(7); -- oprav i7 end dechk7to4;

25 Rozšířený Hammingův kód (8,4) Stejný jako (7,4), ale je přidán jeden paritní bit pro všech 7 bitů. SEC DED lze detekovat dvojchyby d = 4

26 Rozšířený HK (8,4) - kodér I7 I6 I5 C4 I3 C2 C1 C C0 C4 C2 C1 Definujeme kontrolní bit: C 0 = C 1 xor C 2 xor I 3 xor C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7

27 Rozšířený HK (8,4) - dekodér Definujeme: S 0 = C 0 xor C 1 xor C 2 xor I 3 xor C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 S 1 S 2 S 4 vypočteme stejně jako v HK(7,4) Definujeme syndrom chyby: S = S 1 or S or S 2 4 (detekce nenuloveho syndromu) S 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 S 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 S 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 Chyby klasifikujeme podle tabulky: S S 0 Význam 0 0 Bez chyby 0 1 Neopravitelná chyba (porucha hlídače, vícenásobná chyba) 1 0 Neopravitelná 2-chyba, 4-chyba, atd. 1 1 Opravitelná 1-chyba

28 Kód zbytkových tříd (KZT) Převedeme binárníčísla do KZT a tam budeme provádět aritmetické operace. Proč? Protože tyto operace lze v KZT implementovat velmi jednoduše bez přenosů, tj. budou rychlejší než konvenční. Operace: sčítání, odčítání a násobení Nefunguje dělení (nejednoznačný výsledek), jednoduché porovnání Nepolyadická soustava: soustava modulů (prvočísel) c i = (a i op b i ) mod m i

29 m 1 m 2 m 3 No Opakuje se 30 = 2*3*5 Zakódování čísel a aritmetické operace (3) (4) bez přenosu! (6) (-5) (4) *1 2 0 (5) (15) /1 2 0 (5)??? c i = (a i + b i ) mod m i c i = (a i - b i ) mod m i c i = (a i * b i ) mod m i c i (a i / b i ) mod m i

30 m 1 m 2 m 3 No Opakuje se 30 = 2*3*5 Obvodová realizace: sčítačka Řád 2 Řád 3 Řád 5 Řád 2 Řád 3 Řád 5 A B + A 2 B 2 C =1 C Řád 2 Řád 3 Řád 5 Řád 2: XOR C 2 = A 2 XOR B 2

31 m 1 m 2 m 3 No Opakuje se 30 = 2*3*5 Obvodová realizace: sčítačka (2) A 3 B 3 C Řád 2 Řád 3 Řád 5 Řád 2 Řád 3 Řád 5 A 3 B 3 C 3 ab cd uv A B + C Řád 3: Řád 2 Řád 3 Řád 5 u = f1(a,b,c,d) v = f2(a,b,c,d) Řád 5: obdobně jako řád 3 -,* obdobně jako +

32 library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity KZT is port ( -- rad 2 A1 : in std_logic; B1 : in std_logic; C1 : out std_logic; -- rad 3 A2 : in std_logic_vector(1 downto 0); B2 : in std_logic_vector(1 downto 0); C2 : out std_logic_vector(1 downto 0); -- rad 5 A3 : in std_logic_vector(2 downto 0); B3 : in std_logic_vector(2 downto 0); C3 : out std_logic_vector(2 downto 0)); end KZT; Sčítačka KZT(5,3,2) ve VHDL architecture A1 of KZT is begin C1 <= A1 xor B1; C2(0) <= (not A2(1) and not A2(0) and not B2(1) and B2(0)) or (not A2(1) and A2(0) and not B2(1) and not B2(0)) or (A2(1) and not A2(0) and B2(1) and not B2(0)); C2(1) <= (not A2(1) and not A2(0) and B2(1) and not B2(0)) or (not A2(1) and A2(0) and not B2(1) and B2(0)) or (A2(1) and not A2(0) and not B2(1) and not B2(0)); -- zde bude implementace radu 5 end A1;

33 ALU v kódu zbytkových tříd A bin2kzt B bin2kzt ALU KZT kzt2bin C Vyplatí se to? selektor funkce (+,-,*)

34 Literatura Drábek, V.: Výstavba počítačů, skriptum VUT v Brně, 1995.

Kódy pro detekci a opravu chyb. INP 2008 FIT VUT v Brně

Kódy pro detekci a opravu chyb. INP 2008 FIT VUT v Brně Kódy pro detekci a opravu chyb INP 2008 FIT VUT v Brně 1 Princip kódování 0 1 0 vstupní data kodér Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. Zakódovaná data: 000 111 000 Může dojít k poruše,

Více

Příklady popisu základních obvodů ve VHDL

Příklady popisu základních obvodů ve VHDL Příklady popisu základních obvodů ve VHDL INP - cvičení 2 Michal Bidlo, 2008 bidlom@fit.vutbr.cz entity Circuit is port ( -- rozhraní obvodu ); end Circuit; Proces architecture Behavioral of Circuit is

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

Násobičky, Boothovo překódování. Demonstrační cvičení 7

Násobičky, Boothovo překódování. Demonstrační cvičení 7 Násobičky, Boothovo překódování INP Demonstrační cvičení 7 Obsah Princip násobení Sekvenční a kombinační násobička Kombinační násobičky ve VHDL Násobení se znaménkem (FX) Boothovo překódování, VHDL Násobení

Více

[1] samoopravné kódy: terminologie, princip

[1] samoopravné kódy: terminologie, princip [1] Úvod do kódování samoopravné kódy: terminologie, princip blokové lineární kódy Hammingův kód Samoopravné kódy, k čemu to je [2] Data jsou uložena (nebo posílána do linky) kodérem podle určitého pravidla

Více

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2 Koncept pokročilého návrhu ve VHDL INP - cvičení 2 architecture behv of Cnt is process (CLK,RST,CE) variable value: std_logic_vector(3 downto 0 if (RST = '1') then value := (others => '0' elsif (CLK'event

Více

Informatika Kódování. Obsah. Kód. Radim Farana Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 2007/2008

Informatika Kódování. Obsah. Kód. Radim Farana Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 2007/2008 Informatika Kódování Radim Farana Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 27/28 Obsah Základy pojmy diskrétních kódů. Druhy kódů. Nejkratší kódy. Detekce chyb, Hammingova vdálenost. Kontrolní

Více

Informace, kódování a redundance

Informace, kódování a redundance Informace, kódování a redundance INFORMACE = fakt nebo poznatek, který snižuje neurčitost našeho poznání (entropii) DATA (jednotné číslo ÚDAJ) = kódovaná zpráva INFORAMCE = DATA + jejich INTERPRETACE (jak

Více

Návrh. číslicových obvodů

Návrh. číslicových obvodů Návrh číslicových obvodů SW Aritmetika HW Periférie CPU function AddSub(a,b,s); var c; a b k k a+b mpx c if (s==1) c=a+b; else c=a-b; a-b return c; End; PAMĚŤ s Princip: univerzální stroj Výhoda: univerzalita

Více

uvedení do problematiky i Bezpečnostní kódy: detekční kódy = kódy zjišťující chyby samoopravné kódy = kódy opravující chyby příklady kódů:

uvedení do problematiky i Bezpečnostní kódy: detekční kódy = kódy zjišťující chyby samoopravné kódy = kódy opravující chyby příklady kódů: I. Bezpečnostníkódy úvod základní pojmy počet zjistitelných a opravitelných chyb 2prvkové těleso a lineární prostor jednoduché bezpečnostní kódy lineární kódy Hammingův kód smysluplnost bezpečnostních

Více

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006

Více

[1] samoopravné kódy: terminologie, princip

[1] samoopravné kódy: terminologie, princip [1] Úvod do kódování samoopravné kódy: terminologie, princip blokové lineární kódy Hammingův kód cyklické kódy a) kody, 18, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

Počet kreditů: 5 Forma studia: kombinovaná. Anotace: Předmět seznamuje se základy dělitelnosti, vybranými partiemi algebry, šifrování a kódování.

Počet kreditů: 5 Forma studia: kombinovaná. Anotace: Předmět seznamuje se základy dělitelnosti, vybranými partiemi algebry, šifrování a kódování. Název předmětu: Matematika pro informatiky Zkratka předmětu: MIE Počet kreditů: 5 Forma studia: kombinovaná Forma zkoušky: kombinovaná (písemná a ústní část) Anotace: Předmět seznamuje se základy dělitelnosti,

Více

Úvod do teorie informace

Úvod do teorie informace PEF MZLU v Brně 24. září 2007 Úvod Výměna informací s okolím nám umožňuje udržovat vlastní existenci. Proces zpracování informací je trvalý, nepřetržitý, ale ovlivnitelný. Zabezpečení informací je spojeno

Více

Souhrn Apendixu A doporučení VHDL

Souhrn Apendixu A doporučení VHDL Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Souhrn Apendixu A doporučení VHDL Práce ke zkoušce z předmětu Programovatelné logické obvody Jméno: Jiří Paar Datum: 17. 2. 2010 Poznámka k jazyku

Více

DSY-6. Přenosový kanál kódy pro zabezpečení dat Základy šifrování, autentizace Digitální podpis Základy měření kvality přenosu signálu

DSY-6. Přenosový kanál kódy pro zabezpečení dat Základy šifrování, autentizace Digitální podpis Základy měření kvality přenosu signálu DSY-6 Přenosový kanál kódy pro zabezpečení dat Základy šifrování, autentizace Digitální podpis Základy měření kvality přenosu signálu Kódové zabezpečení přenosu dat Popis přiřazení kódových slov jednotlivým

Více

Samoopravné kódy, k čemu to je

Samoopravné kódy, k čemu to je Úvod do kódování samoopravné kódy: terminologie, princip blokové lineární kódy Hammingův kód cyklické kódy [1] Samoopravné kódy, k čemu to je BI-LIN, kody, 18, P. Olšák [2] Data jsou uložena (nebo posílána

Více

http://bruxy.regnet.cz/fel/ Hammingův kód Binární kód se nazývá Hammingův, jestliže má kontrolní matici, jejíž sloupce jsou všechna nenulová slova dané délky n k = r a žádné z nich se neopakuje. Jedná

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Kódování Obsah. Reedovy-Solomonovy kódy. Radim Farana Podklady pro výuku. Cyklické kódy.

Kódování Obsah. Reedovy-Solomonovy kódy. Radim Farana Podklady pro výuku. Cyklické kódy. .9.4 Kódování Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Cyklické kódy. Reedovy-Solomonovy kódy Reedovy-Solomonovy kódy Byly vytvořeny v roce 96 v Lincolnově laboratoři na Massachusetts Institute of echnology.

Více

Informace v počítači. Výpočetní technika I. Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.cz

Informace v počítači. Výpočetní technika I. Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.cz .. Informace v počítači Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.cz Osnova přednášky Úvod do teorie informace základní pojmy měření množství informace ve zprávě přenos a kódování

Více

Osnova přednášky. Informace v počítači. Interpretace dat. Údaje, data. Úvod do teorie informace. Výpočetní technika I. Ochrana dat

Osnova přednášky. Informace v počítači. Interpretace dat. Údaje, data. Úvod do teorie informace. Výpočetní technika I. Ochrana dat Osnova přednášky 2/44 Informace v počítači Ing Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelucz základní pojmy měření množství informace ve zprávě přenos a kódování dat parita kontrolní

Více

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika.

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika. Lineární kódy, část 2 Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika. Jiří Velebil: A7B01LAG 22.12.2014: Lineární kódy, část 2 1/12 Dnešní přednáška 1 Analýza Hammingova (7, 4)-kódu.

Více

Komprese dat. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky

Komprese dat. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky Komprese dat Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Statistické metody Jan Outrata (Univerzita Palackého v Olomouci) Komprese dat Olomouc, únor březen 2016 1 / 23 Tunstallův

Více

1. Seznamte se s výukovou platformou FITkit (http://merlin.fit.vutbr.cz/fitkit/).

1. Seznamte se s výukovou platformou FITkit (http://merlin.fit.vutbr.cz/fitkit/). Zadání: Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Technika personálních počítačů, cvičení ITP FITkit Řízení 7mi-segmentového displeje Úloha č. 3. 1. Seznamte se s výukovou

Více

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008 Úvod do jazyka VHDL Návrh číslicových systémů 2007-2008 Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz Jak popsat číslicový obvod Slovně Navrhněte (číslicový) obvod, který spočte sumu všech členů dané posloupnosti slovní

Více

Matematické základy šifrování a kódování

Matematické základy šifrování a kódování Matematické základy šifrování a kódování Permutace Pojem permutace patří mezi základní pojmy a nachází uplatnění v mnoha oblastech, např. kombinatorice, algebře apod. Definice Nechť je n-prvková množina.

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Algoritmy komprese dat

Algoritmy komprese dat Algoritmy komprese dat Úvod do teorie informace Claude Shannon (1916 2001) 5.11.2014 NSWI072-7 Teorie informace Informace Co je to informace? Můžeme informaci měřit? Existují teoretické meze pro délku

Více

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 Úlohy- 2.cvičení 1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 2. Převeďte dané desetinné číslo do dvojkové soustavy (DEC -> BIN): a) 0,8125 10 b) 0,35 10

Více

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2013/2014 Radim Farana. Obsah. Kybernetika

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2013/2014 Radim Farana. Obsah. Kybernetika 2 Podklady předmětu pro akademický rok 2013/2014 Radim Farana Obsah Základní pojmy z Teorie informace, jednotka informace, informační obsah zprávy, střední délka zprávy, redundance. Přenosový řetězec.

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Cvičení č. 2 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. 1/9 Téma cvičení Cvičení 2 Přenos dat

Více

Návrh ovládání zdroje ATX

Návrh ovládání zdroje ATX Návrh ovládání zdroje ATX Zapínání a vypínání PC zdroj ATX se zapíná spojením řídicího signálu \PS_ON se zemí zapnutí PC stiskem tlačítka POWER vypnutí PC (hardwarové) stiskem tlačítka POWER a jeho podržením

Více

Šifrování, kódování a jejich aplikace - ak. rok 2016/17

Šifrování, kódování a jejich aplikace - ak. rok 2016/17 Šifrování, kódování a jejich aplikace - ak. rok 2016/17 (zkratka předmětu: KAP/SKA, počet kreditů: 6) Předmět je zakončen zkouškou, které musí předcházet získání zápočtu. Podmínky pro získání zápočtu a

Více

Číslicové obvody a jazyk VHDL

Číslicové obvody a jazyk VHDL Číslicové obvody a jazyk VHDL Návrh počítačových systémů 2007-2008 Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz Proč HW realizace algoritmu Vyšší rychlost paralelní nebo zřetězené zpracování, přizpůsobení výpočetních

Více

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Digitální obvody Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Obvody s třístavovým výstupem dva tranzistory: vodivostní kanál typ N vodivostní kanál typ P X CS 3 stavový sa výstup Y P logika X 3 stavový výstup W N CS

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích

PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích Část 2 Osnova Metody detekce chybovosti Pravděpodobnost chyby ve zprávě Parita Kontrolní blokový součet (pseudosoučet) Redundantní cyklické kódy Jiný způsob

Více

Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody

Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody Integrované obvody Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody Integrovaný obvod zkratka: IO anglický termín: integrated circuit = IC Co to je? elekrotechnická součástka na malé ploše

Více

Jazyk VHDL zápis čísel, znaků a řetězců. Jazyk VHDL základní datové typy a operátory. Kurz A0B38FPGA Aplikace hradlových polí

Jazyk VHDL zápis čísel, znaků a řetězců. Jazyk VHDL základní datové typy a operátory. Kurz A0B38FPGA Aplikace hradlových polí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Jazyk VHDL zápis čísel, znaků a řetězců Jazyk VHDL základní datové typy a operátory Kurz

Více

Teorie informace a kódování (KMI/TIK)

Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Bezpečnostní kódy Lukáš Havrlant Univerzita Palackého 13. listopadu 2012 Konzultace V pracovně 5.076. Každý čtvrtek 9.00 11.00. Emaily: lukas@havrlant.cz lukas.havrlant@upol.cz

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut. 1/24 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD 2/24 Cíl:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Kodér/dekodér vybraných cyklických kódů Knejp Lukáš

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Kodér/dekodér vybraných cyklických kódů Knejp Lukáš UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Kodér/dekodér vybraných cyklických kódů Knejp Lukáš Bakalářská práce 01 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča Asymetrická kryptografie a elektronický podpis Ing. Dominik Breitenbacher ibreiten@fit.vutbr.cz Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Asymetrická, symetrická a hybridní kryptografie Kryptoanalýza

Více

SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD TEORIE

SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD TEORIE SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD Konzultanti: Peter Žilavý, Jindra Vypracovali: Petr Koupý, Martin Pokorný Datum: 12.7.2006 Naším úkolem bylo sestrojit pomocí logických obvodů (tzv. hradel) jednoduchou 4

Více

Teorie informace a kódování (KMI/TIK)

Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Teorie informace a kódování (KMI/TIK) Bezpečnostní kódy Lukáš Havrlant Univerzita Palackého 13. listopadu 2012 Konzultace V pracovně 5.076. Každý čtvrtek 9.00 11.00. Emaily: lukas@havrlant.cz lukas.havrlant@upol.cz

Více

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Digitální obvody Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Stavové automaty enkódování Proces, který rozhoduje kolik paměťových prvků bude využito v paměťové části. Binární enkódování je nejpoužívanější. j počet stavů

Více

Informační systémy ve zdravotnictví

Informační systémy ve zdravotnictví Informační systémy ve zdravotnictví ZS 2008/2009 Zoltán Szabó Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz č.dv.: 504, 5.p Dnešní přednáška Kódování, komprese 2 1 Komprese dat Cíl komprese: redukovat

Více

Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz. Algebra Struktury s jednou operací

Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz. Algebra Struktury s jednou operací Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz Algebra Struktury s jednou operací Teoretická informatika 2 Proč zavádíme algebru hledáme nástroj pro popis objektů reálného světa (zejména

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

Informace, kódování a redundance

Informace, kódování a redundance Informace, kódování a redundance Data (jednotné číslo údaj) obvykle chápeme jako údaje, tj. číselné hodnoty, znaky, texty a další fakta zaznamenaná (a uložená v databázi) ve formě uspořádané posloupnosti

Více

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření:

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření: 2.7 Binární sčítačka 2.7.1 Úkol měření: 1. Navrhněte a realizujte 3-bitovou sčítačku. Pro řešení využijte dílčích kroků: pomocí pravdivostní tabulky navrhněte a realizujte polosčítačku pomocí pravdivostní

Více

Zpracování multimediálních dat

Zpracování multimediálních dat VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Zpracování multimediálních dat Semestrální práce Cyklické kódy 27, kop173 Obsah : 1. ÚVOD... 1 2. KÓDOVÁNÍ...

Více

Teorie informace: řešené příklady 2014 Tomáš Kroupa

Teorie informace: řešené příklady 2014 Tomáš Kroupa Teorie informace: řešené příklady 04 Tomáš Kroupa Kolik otázek je třeba v průměru položit, abychom se dozvěděli datum narození člověka (den v roce), pokud odpovědi jsou pouze ano/ne a tázaný odpovídá pravdivě?

Více

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody.

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody. Y36SAP Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Tomáš Brabec, Miroslav Skrbek - X36SKD-cvičení. Úpravy pro SAP Hana Kubátová Osnova Poziční číselné soustavy a převody Dvojková soust., převod

Více

1 z 9 9.6.2008 13:27

1 z 9 9.6.2008 13:27 1 z 9 9.6.2008 13:27 Test: "TVY_KLO" Otázka č. 1 Převodníku je: kombinační logický obvod, který převádí jeden binární kód do druhého Odpověď B: obvod, pomocí kterého můžeme převádět číslo z jedné soustavy

Více

2.8 Kodéry a Rekodéry

2.8 Kodéry a Rekodéry 2.8 Kodéry a Rekodéry 2.8.1 Úkol měření 1. Navrhněte a realizujte rekodér z kódu BCD na kód 2421 a ověřte jeho funkčnost 2. Navrhněte a realizujte rekodér z kódu 2421 na kód BCD a ověřte jeho funkčnost

Více

Kompresní techniky. David Bařina. 15. února David Bařina Kompresní techniky 15. února / 37

Kompresní techniky. David Bařina. 15. února David Bařina Kompresní techniky 15. února / 37 Kompresní techniky David Bařina 15. února 2013 David Bařina Kompresní techniky 15. února 2013 1 / 37 Obsah 1 Pojmy 2 Jednoduché techniky 3 Entropická kódování 4 Slovníkové metody 5 Závěr David Bařina Kompresní

Více

Teorie kódování aneb jak zhustit informaci

Teorie kódování aneb jak zhustit informaci Teorie kódování aneb jak zhustit informaci Jan Paseka Masarykova Univerzita Brno 13. února 2015 Cíl přednášky V této přednášce se pokusíme o stučný úvod do historie teorie kódování včetně teorie informace

Více

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Seminář pro učitele středních a vysokých škol, Plzeň, 30. března 2012 jsou všude Některé oblasti využití: CD přehrávače mobilní

Více

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 4: Grupy, okruhy a pole Základní pojmy unární operace, binární operace, asociativita,

Více

Algoritmus pro hledání nejkratší cesty orientovaným grafem

Algoritmus pro hledání nejkratší cesty orientovaným grafem 1.1 Úvod Algoritmus pro hledání nejkratší cesty orientovaným grafem Naprogramoval jsem v Matlabu funkci, která dokáže určit nejkratší cestu v orientovaném grafu mezi libovolnými dvěma vrcholy. Nastudoval

Více

Teorie informace II: obtížnější řešené příklady 2014 Tomáš Kroupa

Teorie informace II: obtížnější řešené příklady 2014 Tomáš Kroupa Teorie informace II: obtížnější řešené příklady 204 Tomáš Kroupa. Máme n mincí, z nichž nejvýše jedna je falešná. Pozná se podle toho, že má jinou hmotnost než ostatní mince (ty váží všechny stejně). Mince

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-02

Identifikátor materiálu: ICT-1-02 Identifikátor materiálu: ICT-1-02 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Data a informace Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní pojmy jako data,

Více

Ochrana dat před shluky chyb, Berlekamp- Preparatův kód

Ochrana dat před shluky chyb, Berlekamp- Preparatův kód 749 9..7 Ochrana dat před shluky chyb, Berlekamp- Preparatův kód Ing. Vítězslav Křivánek, Ústav Telekomunikací Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké Učení Technické v Brně, Purkyňova

Více

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Asymetrická kryptografie a elektronický podpis Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Asymetrická, symetrická a hybridní kryptografie Matematické problémy, na kterých

Více

Příklad č. 1 Přepis informace ze vstupů (SW0 až SW3) na ledky (LEDG0 až LEDG3)

Příklad č. 1 Přepis informace ze vstupů (SW0 až SW3) na ledky (LEDG0 až LEDG3) VHAD - Návod k VHDL hadovi Obsah Příklad č. 1 Přepis informace ze vstupů (SW0 až SW3) na ledky (LEDG0 až LEDG3)... 1 Příklad č. 2 Blikající LED... 3 Příklad č. 3 Časovač 1s... 4 Příklad č. 4 Had 8 x LED

Více

Zadání a řešení testu z matematiky a zpráva o výsledcích přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia od podzimu 2015

Zadání a řešení testu z matematiky a zpráva o výsledcích přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia od podzimu 2015 Zadání a řešení testu z matematiky a zpráva o výsledcích přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia od podzimu 05 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia

Více

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují 1. u + v = v + u, u, v V 2. (u + v) + w = u + (v + w),

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, Booleova algebra, De Morganovy zákony Student

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, Booleova algebra, De Morganovy zákony Student Předmět Ústav Úloha č. DIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, ooleova algebra, De Morganovy zákony Student Cíle Porozumění základním logickým hradlům NND, NOR a dalším,

Více

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Digitální obvody Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Klopné obvody jsou nejjednodušší sekvenční součástky Záleží na předcházejícím stavu Asynchronní klopné obvody reagují na změny vstupu okamžitě Synchronní

Více

Testování prvočíselnosti

Testování prvočíselnosti Dokumentace zápočtového programu z Programování II (NPRG031) Testování prvočíselnosti David Pěgřímek http://davpe.net Úvodem V různých oborech (například v kryptografii) je potřeba zjistit, zda je číslo

Více

Jazyk VHDL konstanty, signály a proměnné. Jazyk VHDL paralelní a sekvenční doména. Kurz A0B38FPGA Aplikace hradlových polí

Jazyk VHDL konstanty, signály a proměnné. Jazyk VHDL paralelní a sekvenční doména. Kurz A0B38FPGA Aplikace hradlových polí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Jazyk VHDL konstanty, signály a proměnné Jazyk VHDL paralelní a sekvenční doména Kurz A0B38FPGA

Více

Teorie kódování se zabývá tím, jak rychle a spolehlivě přenášet informace z jednoho místa na druhé. Mezi její aplikace patří například minimalizace

Teorie kódování se zabývá tím, jak rychle a spolehlivě přenášet informace z jednoho místa na druhé. Mezi její aplikace patří například minimalizace Kapitola 8 Samoopravné kódy Teorie kódování se zabývá tím, jak rychle a spolehlivě přenášet informace z jednoho místa na druhé. Mezi její aplikace patří například minimalizace šumu při přehrávání kompaktních

Více

Lineární algebra nad obecným Z m, lineární kódy

Lineární algebra nad obecným Z m, lineární kódy Lineární algebra nad obecným Z m, lineární kódy Jiří Velebil: X01DML 19. listopadu 2010: Lineární algebra a kódy 1/19 Minule: soustavy lineárních rovnic nad Z p, p prvočíslo, stejně jako nad R. Dále nad

Více

8 Kořeny cyklických kódů, BCH-kódy

8 Kořeny cyklických kódů, BCH-kódy 24 8 Kořeny cyklických kódů, BCH-kódy Generující kořeny cyklických kódů Nechť K je cyklický kód délky n nad Z p s generujícím polynomem g(z). Chceme najít rozšíření T tělesa Z p, tedy nějaké těleso GF

Více

METODY KÓDOVÁNÍ, ŠIFROVÁNÍ A BEZPEČNOSTI DAT

METODY KÓDOVÁNÍ, ŠIFROVÁNÍ A BEZPEČNOSTI DAT METODY KÓDOVÁNÍ, ŠIFROVÁNÍ A BEZPEČNOSTI DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Implementace čítačů v číslicových systémech Jakub Šťastný

Implementace čítačů v číslicových systémech Jakub Šťastný 1 Úvod Implementace čítačů v číslicových systémech Jakub Šťastný Čítač je fundamentálním obvodovým blokem nezbytným pro návrh většiny číslicových systémů. Blok čítače je v číslicových obvodech používán

Více

Zobrazení dat Cíl kapitoly:

Zobrazení dat Cíl kapitoly: Zobrazení dat Cíl kapitoly: Cílem této kapitoly je sezn{mit čten{ře se způsoby z{pisu dat (čísel, znaků, řetězců) v počítači. Proto jsou zde postupně vysvětleny číselné soustavy, způsoby kódov{ní české

Více

Zavedení a vlastnosti reálných čísel

Zavedení a vlastnosti reálných čísel Zavedení a vlastnosti reálných čísel jsou základním kamenem matematické analýzy. Konstrukce reálných čísel sice není náplní matematické analýzy, ale množina reálných čísel R je pro matematickou analýzu

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci Kapitola 4 Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci 4.1 Polyadické číselné soustavy a jejich vlastnosti Polyadické soustavy jsou určeny přirozeným číslem z, kterému se říká základ nebo báze dané

Více

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace RELACE Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace slouží k vyjádření vztahů mezi prvky nějakých množin. Vztahy mohou být různé povahy. Patří sem vztah býti potomkem,

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Algoritmy komprese dat

Algoritmy komprese dat Algoritmy komprese dat Slovníkové metody Phillip Walter Katz (1962-2000) 2.12.2015 NSWI072-10 Slovníkové metody komprese dat Idea opakující se fráze uloženy do slovníku výskyty fráze v textu ukazatel do

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 21. září 2009 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Organizace předmětu Přednášky 1. 5. Základní

Více

Čísla v plovoucířádovéčárce. INP 2008 FIT VUT v Brně

Čísla v plovoucířádovéčárce. INP 2008 FIT VUT v Brně Čísla v plovoucířádovéčárce INP 2008 FIT VUT v Brně Čísla v pevné vs plovoucí řádové čárce Pevnářádováčárka FX bez desetinné části (8 bitů) Přímý kód: 0 až 255 Doplňkový kód: -128 až 127 aj. s desetinnou

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

Komprese videa Praha 2010 Účel komprese Snížení zátěže přenosového média Zmenšení objemu dat pro uložení Metody komprese obrazu Redundance Irelevance Redundantní složka část informace, po jejíž odstranění

Více

Pokročilé využití jazyka VHDL. Pavel Lafata

Pokročilé využití jazyka VHDL. Pavel Lafata Pokročilé využití jazyka VHDL Pavel Lafata Autor: Pavel Lafata Název díla: Pokročilé využití jazyka VHDL Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická

Více

Návrh asynchronního automatu

Návrh asynchronního automatu Návrh asynchronního automatu Domovská URL dokumentu: http://dce.felk.cvut.cz/lsy/cviceni/pdf/asyn_automat.pdf Obsah DEFINICE AUTOMATU... 2 KROK 1: ZADÁNÍ... 3 KROK 2: ANALÝZA ZADÁNÍ... 3 KROK 3: VYJÁDŘENÍ

Více

Základní pojmy. Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí.

Základní pojmy. Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí. Základní pojmy IT, číselné soustavy, logické funkce Základní pojmy Počítač: Stroj na zpracování informací Informace: 1. data, která se strojově zpracovávají 2. vše co nám nebo něčemu podává (popř. předává)

Více

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk Základy číslicové techniky 2 + 1 z, zk Ing. Vít Fábera, K614 e-mail: fabera@fd.cvut.cz K508, 5. patro, laboratoř, 2 2435 9555 Ing. Tomáš Musil, Ph.D., K620 e-mail: musil@asix.cz K508, 5. patro, laboratoř,

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Select sort: krok 1: krok 2: krok 3: atd. celkem porovnání. výběr nejmenšího klíče z n prvků vyžaduje 1 porovnání

Select sort: krok 1: krok 2: krok 3: atd. celkem porovnání. výběr nejmenšího klíče z n prvků vyžaduje 1 porovnání Select sort: krok 1: výběr klíče z n prvků vyžaduje 1 porovnání krok 2: výběr klíče z 1 prvků vyžaduje 2 porovnání krok 3: výběr klíče z 2 prvků vyžaduje 3 porovnání atd. celkem porovnání Zlepšení = použít

Více

Přijímací zkouška - matematika

Přijímací zkouška - matematika Přijímací zkouška - matematika Jméno a příjmení pište do okénka Číslo přihlášky Číslo zadání 1 Grafy 1 Pro který z následujících problémů není znám žádný algoritmus s polynomiální časovou složitostí? Problém,

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více