Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI"

Transkript

1 Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI 1. Uveďte a. formát adresy IPv4, b. co je to subnetting, c. co je to supernetting, d. co je to CIDR. 2. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které dovolují přenos ne- ASCII znaků prostřednictvím zpráv elektronické pošty. 3. Popište protokol DHCP, a. funkce, b. typy zpráv (protokol výměny zpráv), c. parametry (hlavní parametry, pomocné) d. jak souvisí DHCP s bootováním počítače. 4. Jaký je vztah mezi a. doménovým jménem a IP adresou, jak se převádí, b. IP adresou a fyzickou adresou počítače, na které pracuje klient? c. Jak se tyto identifikátory získávají? 5. RMON-I, a. princip činnosti, b. skupiny RMON (vyjmenujte alespoň 4), c. tabulky RMON a princip přístupu k informacím. 6. Směrování RIP, a. princip, algoritmus opravy směrovacích tabulek b. algoritmy urychlení konvergence. 7. Protokoly pro přenos v reálném čase, a. RTP, RTCP, b. RTSP 8. Jaký je rozdíl mezi řízením toku dat a obranou proti zahlcení při přenosech pomocí protokolu TCP? a. Vysvětlete princip řízení toku dat v sítích TCP/IP, b. Vysvětlete jak se TCP brání zahlcení, jak se zahlcení projevuje, c. Uveďte alespoň 2 algoritmy obrany proti zahlcení včetně principu činnosti. 9. Jaký je rozdíl mezi TFTP a FTP? a. Který z nich je realizován pomocí TCP a který pomocí UDP? b. Který z nich má zabudované ověřování? c. Na jaké účely se používají? 10. Architektury obranných valů. Načrtněte architekturu následujících typů obranných valů. a. Screening Router b. Bastion Host c. Dual Homed Gateway d. Screened Subnet

2 11. Protokol TCP, formát záhlaví, volitelné parametry. 12. Popište protokol ARP a RARP, funkce, typy zpráv. 13. Schémata pro ověřování uživatele využívající symetrické i asymetrické šifrování. 14. Elektronická pošta, princip, protokoly pro příjem elektronické pošty. 15. Protokol SNMP. Popište funkci operace get-next na příkladu s přístupem k tabulkám. 16. Směrování OSPF, architektura. 17. Mobilní IP, princip činnosti. 18. Přenos hlasu IP sítěmi, protokol VoIP. 19. Funkce relační úrovně. 20. Architektury obranných valů. 31. IP adresa, subnetting, supernetting, CIDR. 32. Protokol IP, formát záhlaví, fragmentace, TTL, TOS, volitelné parametry 33. Popište protokol DHCP, funkce, typy zpráv, parametry 34. Jmenné služby, architektura, typy serverů, princip převodu, typy převáděných informací. 35. RMON, princip činnosti, skupiny RMON, princip přístupu k informacím. 36. Směrování RIP, princip, algoritmy urychlení konvergence. 37. Protokoly pro přenos v reálném čase, RTP, RTCP, RTSP, RSVP 38. Princip řízení toku dat v sítích TCP/IP. 39. protokol TFTP 40. Skupinové směrování, RPB, RPM, TRPB 41. Jak pracuje systém jmenných domén (DNS)? Které části jsou umístěny v klientu, v serveru a případně v jiných počítačích? 42. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které dovolují přenos ne-ascii znaků prostřednictvím zpráv elektronické pošty. 43. Co jsou to cookie? K čemu slouží? 44. Jaký je rozdíl mezi TFTP a FTP? Který z nich je realizován pomocí TCP a který pomocí UDP? Který z nich má zabudované ověřování? Na jaké účely se používají? 45. Zapiš pseudokód pro konkurenční server. 46. Jaký je vztah mezi doménovým jménem, IP adresou a fyzickou adresou počítače, na které pracuje klient? Jak se tyto identifikátory získávají? 47. Co je to Slow Start, k čemu slouží, jak funguje. 48. Co je to OID, jaký je rozdíl mezi identifikátorem objektu a jeho instancí, uveďte příklad. 49. Co je to agregovaný index v RMON II, k čemu slouží, jaký má formát, uveďte příklad. 50. Jak se vypočte oprava směrovací tabulky při směrování typu DVA. 51. Popište protokol IGMP, čemu slouží. 52. Co je to Network Virtual Terminal, jak se provádí dohadování parametrů (Telnet), které příkazy se používají. 53. Porovnejte vlastnosti (odlišnosti) protokolů FTP a TFTP. 54. Jaký je rozdíl mezi metodami symetrického a asymetrického šifrování, uveďte vlastnosti, známé šifrovací algoritmy, porovnání složitosti a bezpečnosti. Co je to hashovací funkce, kde se používá. 55. Jak se provádí DoS útok pomocí protokolu TCP a jako pomocí ICMP. 56. SNMP 57. Protokol ICMP 58. Protokol RTP a RTCP, jak spolu souvisí, k čemu slouží, jaká informace je přenášena (přibližně).

3 OTÁZKA č.1 Formát IPv4 Subnetting: The assignment of subnets is done locally. The entire network still appears as one IP network to the outside world. Lze rozdělit jednu síťovou IP adresu na několik menších síťových adres - tomu se říká subnetting. <network number><subnet number><host number> Supernetting: Lze spojit několik "sousedních" síťových adres do jedné síťové adresy - tomuto postupu se říká supernetting Classless Inter-Domain Routing (CIDR) Umožňuje použit pro adresovani v podsiti takovy počet bitů, ktery neni na hranici 8. Adresa se udava ve tvaru adresa/počet bitů siťove časti Např /24

4 OTÁZKA č.2 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): protokol na posilani u - text in character sets other than US-ASCII - header information in non-ascii character sets - multi-part message bodies MIME zavádí hlavičky: o o o o o o MIME-Version - přítomnost této hlavičky v mailu indikuje, že je zpráva sestavena podle RFC2045 až RFC2049. Content-Type - specifikuje typ a podtyp dat posílaných v těle zprávy (text, audio, video, virtuální realita). Content-Transfer-Encoding - specifikuje použité kódování, pomocí kterého je zpráva převedena do formátu vyhovujícímu přenosovému mechanismu (do ASCII). Content-ID - identifikace zprávy použitelná v možném odkazu Content-Description - textový popis obsahu. Content-řetězec - je rezervováno pro boudouci použití v MIME. 7 bitové kódování 8 bitové Binární Base64 Quoted printable Quoted-printable encoding Any 8-bit byte value may be encoded with 3 characters, an "=" followed by two hexadecimal digits (0 9 or A F) representing the byte's numeric value. For example, a US-ASCII form feed character (decimal value 12) can be represented by "=0C", and a US-ASCII equal sign (decimal value 61) is represented by "=3D". All characters except printable ASCII characters or end of line characters must be encoded in this fashion. Printable ASCII characters except "=", i.e. those with decimal values between 33 and 126 excepting decimal value 61 (=), may be represented by themselves. ASCII tab and space characters, decimal values 9 and 32, may be represented by themselves, except if these characters appear at the end of a line. If one of these characters appears at the end of a line it must be encoded as "=09" (tab) or "=20" (space). If the data being encoded contains meaningful line breaks, they must be encoded as an ASCII CR LF sequence, not as their original byte values. Conversely if byte values 10 and 13 have meanings other than end of line then they must be encoded as =0A and =0D. Lines of quoted-printable encoded data must not be longer than 76 characters. To satisfy this requirement without altering the encoded text, soft line breaks may be added as desired. A soft line break consists of an "=" at the end of an encoded line, and does not cause a line break in the decoded text. Toto kódování se používá tehdy, je-li většina znaků psána v ASCII kódování (bez speciálních českých znaků). Tyto znaky se odešlou nezměněny a kódují se pouze speciální české znaky. Před tyto se přidá znak "=". Většina textu je tedy čitelná i bez zpětného dekódování, takže by neměl být problém i u ových klientů, kteří nepodporují toto kódování nebo Base64. Příkladem může být například spisovatel "Karel Havlíček Borovský", jehož jméno by po překódování vypadalo takto: "Karel_Havl=ED=E8ek_Borovsk=FD". To, že je text kódovaný tímto typem se dozvíme z hlavičky mailu, kde je uvedeno pole " Content-Transfer-Encoding: quoted-printable".

5 Znaky v hlavičce, které nejsou ASCII Znaky, které nejsou ASCII by se v žádném případě neměly vyskytnout v záhlaví zprávy. Na otázku co se stane, když se tam takový znak vyskytne není jednoznačná odpověď. Zpráva může dojít příjemci bez problému, zpráva může být nějakým serverem na cestě vrácena nebo se může ztratit. RFC2047 řeší otázku jak do parametrů hlaviček dodat ne ASCII znaky. Problém i zde se skládá ze dvou částí: o o Co takový znak vyjadřuje (obdoba Content-Type)? Např. hexadecimálně znak F8 může v jedné abecedě představovat ř a v jiné azbukové š. Jak je kódován do ASCII (obdoba Content-Transfer-Encoding). Např. base64 nebo quoted printable. Syntaxe parametru hlavičky je v tomto případě =?charset?kódování?řetězec?= charset je např. iso-8859-x kódování je buď b pro base64 bebo q pro quoted printable. Příklad: Chce-li si odesilatel do hlavičky From zadat své jméno s diakritikou, pak: From: =?iso8859-2?q?v=e1clav Vopi=E8ka?= Je zpráva od Václava Vopičky

6 OTÁZKA č. 3 DHCP (Dynamic host configuration protocol) : - používá se pro automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v síti - současně s IP adresou posílá server stanicím (klientům) další nastavení potřebná pro používání sítě jako je adresa nejbližšího směrovače (default gateway), masku sítě, adresy DNS serverů a) automatic alocation permanent IP address b) dynamic alocation dhcp assigns an IP address for a limited period of time c) manual alocation network administrator Typy zpráv: - DHCPDISCOVER ask for find available dhcp servers - DHCPOFFER response from discover dhcp and offering IP address - DHCPREQUEST client ask for that address - DHCPACK ack from server to client (additional information) - DHCPNACK negative ack (expire IP address or wrong IP address) - DHCPDECLINE client to server - IP address already in use - DHCPRELEASE client to server canceling of the rest of time to expire IP address - DHCPINFORM client to server, already has an IP address Formát DHCP založen na BOOTP protocolu a je zpětně kompaktibilní.

7 OTÁZKA č.4 Doménové jméno: <host>.<subdomena>.<subdomena>..<domena>, DNS (převod na adresu a zpět) IP adresa: IPv4, IPv6 Fyzická adresa: jednoznačné identifikační číslo 12 místné hexadecimální číslo síťové karty Získávání těchto parametrů: c) ipconfig all (udava vyrobce), b) prideleni na zaklade DHCP nebo BOOTP, pevne nastavitelna Postup hledání 1. Uživatel zadal do svého WWW klienta doménové jméno Resolver v počítači se obrátil na lokální DNS server s dotazem na IP adresu pro 2. Lokální DNS server tuto informaci nezná. Má však k dispozici adresy kořenových serverů. Na jeden z nich se obrátí (řekněme na ) a dotaz mu přepošle. 3. Kořenový server také nezná odpověď. Ví však, že existuje doména nejvyšší úrovně org, a jaké jsou její autoritativní servery, jejichž adresy tazateli poskytne. 4. Lokální server jeden z nich vybere (řekněme, že zvolí tld1.ultradns.net s IP adresou ) a pošle mu dotaz na IP adresu ke jménu 5. Oslovený server informaci opět nezná, ale poskytne IP adresy autoritativních serverů pro doménu wikipedia.org. Jsou to ns0.wikimedia.org ( ), ns1.wikimedia.org ( ) a ns2.wikimedia.org ( ). 6. Lokální server opět jeden z nich vybere a pošle mu dotaz na IP adresu ke jménu 7. Jelikož toto jméno se již nachází v doméně wikipedia.org, dostane od jejího serveru nepochybně autoritativní odpověď, že hledaná IP adresa zní Lokální DNS server tuto odpověď předá uživatelskému počítači, který se na ni ptal Lokální počítač obsahuje: adresu lokálního DNS serveru Lokální DNS server obsahuje: IP adresy korenovych serveru Korenove servery obsahuji: informace o korenove domene (znaji všechny existujici domeny nejvyssi urovne a jejich autoritativni servery)

8 OTÁZKA č RMON (Remote monitoring) : vzdálené monitorování - RMON model se skládá ze dvou částí (agent = sonda na monitorovaném zařízení, správní aplikace běžící na centrální konzoli) - Pomocí aplikace zkonfigurujeme klienta ke sběru požadovaných aplikací, které jsou zasílány na centrální konzolu SNMP pooling - kontinuální monitorování - má své nevýhody: - ve větších sítích může významně přispět k zatížení sítě - při monitorování mnoha údajů může také podstatně zatížit správcovskou konzolu Základní ideou při návrhu RMON bylo mít inteligentního agenta, který je schopen co nejpodrobnějšího monitorování síťového segmentu a uchovávání sesbíraných informací. Získané informace (aktuální i historická data) z různých agentů lze pak prezentovat na centrální správcovské konzole při minimální komunikační zátěži a zároveň minimální výpočetní zátěži konzoly. RMON standard definuje skupiny informací, které mohou být monitorovány síťovým analyzátorem nebo sondou (agentem). RMON MIB (Management Information Base) standard umožňuje vzdálené monitorování Ethernet i Token Ring segmentů a to využitím již zavedeného protokolu SNMP. RMON je typickým příkladem distribuovaného řešení. Stejně jako klasický SNMP model, i RMON model se skládá ze dvou částí. Tou první je agent (sonda), která je umístěna na monitorovaném segmentu. Druhou částí je správní aplikace, běžící na centrální konzole, v ideálním případě jako nadstavba základní správní platformy. Pomocí této RMON aplikace můžeme zkonfigurovat agenta ke sběru požadovaných informací, které jsou zasílány na centrální konzolu při vyžádání nebo při výskytu definované události. Těchto agentů - sond může být rozmístěno v síti tolik, kolik má síť segmentů. Samozřejmě u velkých sítí se tyto sondy umisťují strategicky jen na nejdůležitější segmenty, případně podle potřeby na ty segmenty, kde se objevují nějaké problémy. Centralizovaná filosofie RMON je obzvláště výhodná v dnešních sítích, které jsou často směsicí Ethernet a Token Ring topologie (toto tvrzení platí spíše pro vyspělejší svět, u nás je situace z historických důvodů odlišná). První implementace RMON se sice objevily v zařízeních typu Ethernet, brzy ale byly RMON MIB z výše uvedeného důvodu oficiálně rozšířeny i o Token Ring. Tak byly k základním statistickým informacím, společným oběma topologiím, přidány explicitní informace o lokálním kruhu. RMON MIB host tabulka obsahuje statistiku komunikace pro všechny uzly sítě a tato tabulka je indexována pomocí jejich MAC adres. Skupiny RMON: Group 1.1. Ethernet Statistic : statistika provozu Group 2.2. Ethernet History : historický pohled na RMON statistiku Group 3. Alarms : nastavení prahové úrovně a vzorkovací intervaly Group 4. Hosts : poskytuje prenosovou statistku pro každý sitovy uzel v tabulkovem formatu Group 5. Host Top N : setridene tabulky podle statistik v zavislosti na MAC adrese Group 6. Traffic Matrix: zobrazuje vzajemnou komunikaci mezi jednotlivymi uzly Group 7. Filters : Group 8. Packet Capture : vytvoreni vicenasobnych buferu pro zachycene pakety Group 9. Events: vytvoreni zaznamu jednotlivych udalosti

9 OTÁZKA č. 6 Routovací protokoly slouží pro automatické plnění routovacích tabulek. RIP (Routing Information Protocol): - směrovací protokol umožňující směrovačům komunikovat mezi sebou a reagovat na změny topologie počítačové sítě - pouziva Routing vector protocol Request packets, response packets. Routovací tabulka: IP-adresu cílove sítě siťovou masku IP-adresu následujícího routeru síťový interface, do kterého se bude paket směrovat směrem k následujícímu routeru metriku (cenu - vybírá se vždy cesta o nejnižší ceně - metrice) protokol kterým byla položka získaná a časové razítko. Routing vector protocol Routing vector protocol (RVP) je velice jednoduchý protokol. Routery vysílají protokolem RVP do svých síťových interfaců obsah své routovací tabulky. Takže sousední routery si mohou přečíst vzájemně své routovací tabulky. Router A přijme z určitého síťového interface routovací tabulku svého souseda B. V routovací tabulce svého souseda B připočte ke všem metrikám cenu (metriku) k sousedovi a začne porovnávat, není-li v takto opravené sousedově routovací B tabulce nějaká nová cesta, aby si ji zařadil do své routovací tabulky. Také zjišťuje, neni-li tam cesta k síti, kterou sice v tabulce má, ale s nižší metrikou. Pokud v sousedově routovací tabulce najde lepší cestu, pak původní položku své routovací tabulky nahradí novou. Princip: přijde-li paket na router, pak si router z jeho záhlaví zjistí IP-adresu příjemce. Hledá ji v IP-adresách cílové sítě své routovací tabulky. Najde-li cílovou siť v routovací tabulce, pak v záhlaví IP-paketu sníží položku TTL alespoň o jedničku. Pokud má položka TTL po snížení hodnotu 0, pak router paket zahodí a pošle odesílateli protokolem ICMP zprávu, že životnost jeho paketu vypršela. Podle routovací tabulky router zjistí, do kterého síťového interface má paket poslat. Zjistí-li, že je to ten samý interface, kterým paket přišel, pak jej do interfacu pošle, ale odesílateli o tom pošle protokolem ICMP zpravu, aby se vzpamatoval a opravil si routovaci tabulku. Čili i protokolem ICMP se muze dynamicky měnit routovaci tabulka. Protokol ICMP však není aplikačni protokol, je soucasti IP-protokolu. Nenajde-li router v routovaci tabulce cílovou síť, ale má v tabulce položku default, pak zvolí směr v položce default. Nemá-li ani default, pak paket zahodí a pošle odesílateli protokolem ICMP zprávu, že taková síť je nedosažitelná. Metrika, kterou používá protokol RIP, je počet směrovačů na cestě k cíli. Nejnižší metrika je pro přímo připojené sítě ke směrovači, nejdelší cesta je 15 skoků (směrovačů), vyšší metrika (16) označuje neplatnou cestu (nedostupnou síť). RIP vysílá aktuální směrovací informace na všeobecnou adresu v periodě 30 s. Triggered update: směrovač ihned bez čekání na periodu vyšle novou metriku směrovací cesty,došlo-li k její změně Split horizont: do rozhraní, z něhož získal informace o směrovacích cestách, je zpět neposílá Poison reverse: do rozhraní, z něhož získal informace o směrovacích cestách, je zpět posílá s metrikou ω=nedostupné

10 OTÁZKA č RTP (Real-time transport protocol): definuje standartni balickovy format pro dorucovani zvukovych a obrazovych videii dat po internetu - spolehlivý koncový přenos interaktivního videa - synchronizace časového přenosu - zjištění ztráty nebo nesprávného pořadí dat - identifikace přenášených dat - číslování,označování času pro zobrazování obrazů/přehrávání zvuků - komprese,nejčastěji nad UDP - nezajišťuje doručení/včasné doručení/správné pořadí To use real-time services in an application, two protocols must be implemented: The Real-Time Transport Protocol (RTP) provides the transport of real-time data packets. The RTP Control Protocol (RTCP) monitors the quality of service provided to existing RTP sessions. QoS (zajistuje RTPC): Volná kapacita sítě - rozdíl mezi instalovanou kapacitou a zátěží neboli využitou kapacitou. Je třeba sledovat nejen průměrné hodnoty, ale i jejich dynamiku v různých časových měřítcích. Ztrátovost paketů - kolik procent paketů nedorazí od odesílatele k příjemci. Ke ztrátě může dojít v důsledku dočasného přetížení některého komponentu komunikační trasy, například po vyčerpání kapacity vyrovnávacích pamětí, přetížení procesoru směrovače a podobně. Pro chování aplikací je rovněž důležitá i dynamika ztrátovosti, to je zda se ztráty vyskytují ve shlucích. Zpoždění - doba potřebná k přenosu paketu od odesílatele k příjemci. Změna zpoždění - jak se mění zpoždění jednotlivých paketů během přenosu. Tato vlastnost je pro aplikace často důležitější než absolutní hodnota zpoždění. RTCP (Real-time transport control protocol): řízení výkonnosti/diagnostické účely=s protokolem RTP,periodické vysílání paketů od každého účastníka RTP všem ostatním účastníkům RTSP (Real-time Streaming Protocol): multimediální přenosy od jednoho zdroje více uživatelům - rozděluje data do mnoha paketů velikosti pro šířku pásma klient-server - obdržením dostatku paketů může klient-sw přehrát 1.paket,dekomprimovat 2.,přijímat 3.=>pro přehrátí není nutné stažení celého souboru RSVP (Resource ReSerVation Protocol): signalizační protokol pro rezervaci šířky pásma v síti přijímající stanice pro přenos dat citlivých na zpoždění(hlas VoIP,obraz IP video streaming,videokonference) - inicializuje přijímací stanice vysláním požadavku 1.směrovači směrem k zdroji datového toku,směrovač ověří splnitelnost a pošle dále,pokud je žádost splnitelná po celé cestě=>vznikne jednosměrná REZERVOVANÁ CESTA - při rezervaci v opačném směru je iniciátorem druhá strana - přednost=žádný nadbytečný paket=>pásmo je dostupné pro jiná spojení po téže cestě.

11 OTÁZKA č Řízení toku dat v TCP: - transportní vrstva - spolehlivé, spojované, potrvzované doručování - navazani spojeni tzv. handshake - kladne, kontinualni potvrzovani Obr.: Handshake Protokol TCP je založen na dvoustranné komunikaci mezi síťovými hostiteli. Přijímá data vyslaná programy a převádí je do proudu bajtů. Tyto bajty jsou rozděleny do segmentů, očíslovány a seřazeny podle toho, jak mají být postupně odesílány. Před zahájením výměny dat mezi dvěma hostiteli TCP je nutné mezi nimi vytvořit relaci. K inicializaci relace TCP se používá proces nazývaný třícestné potvrzování (handshake). Tento proces synchronizuje čísla sekvencí a poskytuje řídicí informace potřebné k vytvoření virtuálního připojení mezi oběma hostiteli. Po ukončení úvodní fáze třícestného ověření jsou mezi vysílajícími a přijímajícími hostiteli postupně ve stanoveném pořadí odesílány a potvrzovány jednotlivé segmenty. Podobný proces ověření používá protokol TCP při ukončování připojení, kdy je třeba zajistit, aby oba hostitelé odeslali a přijali všechna data. Projevy zahlcení: zahazování paketů Vyhýbání se zahlcení: velikost okenka snaží se specifikovat, kolik může odesilatel odeslat nepotvrzených dat aniž by došlo k zahlcení sítě (nastavení velikosti okna pomocí pomalého startu)

12 OTÁZKA č FTP: FTP provides minimal security through user logins FTP provides a reliable service through its use of TCP, port 21 FTP uses two connections (spojovane) FTP provides many commands Sdílení dat (často hudba, videa, vlastní tvorba, ). Správa účtů internetových stránek. Nevýhody: TFTP: Hesla a soubory jsou zasílány jako běžný text (nejsou šifrovaná). Je použito mnoho TCP/IP spojení (jedno pro příkazy a každé další pro upload/download souborů). Firewall může blokovat stahování, problémy mohou také nastat při stahování velkých souborů nebo při stahování trvající dlouhou dobu. Je možné zachytávat data třetím počítačem, proto se nedoporučuje používat FTP pro důležitá data. FTP má poměrně dlouhou dobu odezvy, proto není vhodné stahovat velké množství malých souborů. TFTP does not use logins TFTP does not since it uses UDP, port 69 TFTP uses one connection (stop and wait), čeka na potvrzení každého bloku TFTP provides only five commands Přenos po 512b boot bezdiskových stanic (routery apod.) v jednom spojení lze přenést jen jediný soubor

13 OTÁZKA č Screening router Bastion host Dual Homed Gateway Základní typy obranných valů - Kombinace technických a programových prostředků - Technické prostředky směrovač a/nebo počítač (UNIX) - Programové prostředky přístupový seznam ve směrovači, specializovaný oddělovací program Screened Subnet Typy obranných valů Filtrující směrovač (Screening Router) Provádí filtraci paketů podle směru přenosu, IP adresy a čísla portu Opevněný počítač (Bastion Host ) Používá se při realizaci důležitých serverů, které mají být navíc velmi bezpečné. Např.SMTP, FTP, DNS, HTTP, atd. Think of it as the lobby of a building. Outsiders may not be able to go up the stairs and may not be able to get into the elevators, but they can walk freely into the lobby and ask for what they want. Brána se dvěma vstupy (Dual Homed Gateway) Úplně odděluje vnitřní a vnější síť. Služby musí být umístěny na této bráně a jsou přístupné jak z vnitřní sítě, tak i z vnější sítě. Screened Subnet Pomocí dvou filtrujících směrovačů se vytvoří oblast mezi vnitřní a vnější sítí, nazývaná demilitarizovaná zóna. Do této subsítě se připojí Bastion Hosts, nesoucí služby, které mají být přístupné jak z vnější, tak i z vnitřní sítě. Filtrujícími směrovači lze dosáhnout toho, že pakety s vnějšími adresami nejsou přenášeny do vnitřní sítě a naopak pakety s adresami vnitřní sítě nejsou přenášeny do sítě vnější. Screened Host Gateway Vnitřní síť je chráněna filtrujícím směrovačem, který propouští pouze pakety určené pro vybraný počítač (Bastion Host). Pakty mohou být filtrovány nejen podle IP adresy, ale i podle portu (přístup k určitým službám). Brána aplikační úrovně Pomocí filtrujícího směrovače jsou propouštěny pouze pakety určené aplikační bráně. Zde jsou instalovány aplikační proxy, které umožní komunikaci a klienty ve vnitřní síti.

14 OTÁZKA č TCP protocol Volitelné parametry: - velikost segmentu - velikost okénka (n-násobek max. velikosti 64kB) pro případ že maximalni velikost okenka je mala. Urgent data: - zpracovavaji se prednostne a jinym zpusobem, pokud je nastaven prislusny flag bit Pasivní otevření (passive open) spojení je jakousi obdobou zpětného volání. Je iniciován procesem nabízejícím službu ostatním volajícím. Znamená to, že prostřednictvím služby pasivního otevření upozorní uzly na to, že pokud si to přejí, mohou aktivně navázat proces na známém TCP portu. Aktivní otevření (active open) je prováděno klientem, který se chce spojit s procesem na vzdáleném serveru. Na základě přijetí požadavku aktivního otevření vytváří server TCP proces pro správu kontrolních informací datového toku. Spojení je vytvořeno po úspěšné výměně synchronizačních paketů (SYN). Synchronizační pakety zajišťují výměnu počátečních sekvenčních čísel a základních kontrolních informací, na kterých se obě komunikující strany musí shodnout před zahájením přenosu dat. Proces ustavení spojení má 4 základní funkce : výměnou požadavku a odpovědi ujišťuje obě strany procesu, že ta druhá existuje zajišťuje výměnu volitelných parametrů jako jsou velikost paketu, velikost okna (window) a úroveň služeb (QoS) alokuje transportní zdroje jako je např. velikost bufferu vytváří vstupní informace do tabulky spojení Záhlaví:

15 OTÁZKA č ARP (Address Resolution Protocol): používá se k získání ethernetové (MAC) adresy sousedního stroje z jeho IP adresy. Obr.: ARP Proxy Používá se v situaci, kdy je třeba odeslat IP datagram na adresu ležící ve stejné podsíti jako odesilatel. Data se tedy mají poslat přímo adresátovi, u něhož však odesilatel zná pouze IP adresu. Pro odeslání prostřednictvím např. Ethernetu ale potřebuje znát cílovou ethernetovou adresu. Proto vysílající odešle ARP dotaz (ARP request) obsahující hledanou IP adresu a údaje o sobě (vlastní IP adresu a MAC adresu). Tento dotaz se posílá linkovým broadcastem na MAC adresu identifikující všechny účastníky dané lokální sítě. ARP dotaz nepřekročí hranice dané podsítě, ale všechna k ní připojená zařízení dotaz obdrží a jako optimalizační krok si zapíší údaje o jeho odesilateli (IP adresu a odpovídající MAC adresu) do své ARP cache. Vlastník hledané IP adresy pak odešle tazateli ARP odpověď (ARP reply) obsahující vlastní IP adresu a MAC adresu. Tu si tazatel zapíše do ARP cache a může odeslat datagram. Informace o MAC adresách odpovídajících jednotlivým IP adresám se ukládají do ARP cache, kde jsou uloženy do vypršení své platnosti. Není tedy třeba hledat MAC adresu před odesláním každého datagramu jednou získaná informace se využívá opakovaně. V řadě operačních systémů (Linux, Windows XP) lze obsah ARP cache zobrazit a ovlivňovat příkazem arp. ARP PROXY: smerovac se vydava za cilovou adresu, vyuzitelne pokud jsou dve fyzicky oddelene podsite (obr) RARP (Reverse Address Resolution Protocol): se v počítačových sítích s IP protokolem používá k získání vlastní IP adresy počítače při znalosti MAC adresy (tu každý počítač zná, má ji v trvalé paměti síťové karty). Vysílající vyšle RARP dotaz (RARP request) obsahující vlastní MAC adresu. Dotaz se posílá na MAC broadcast, tedy všem počítačům v dané fyzické síti. V ní by se měl nacházet RARP server opatřený tabulkou obsahující IP adresy příslušející jednotlivým MAC adresám. Server prohlédne tabulku a pokud v ní najde MAC adresu tazatele, pošle mu zpět RARP odpověď (RARP reply) s IP adresou, kterou si má nastavit. RARP umožňuje centrální správu IP adres, trpí však dvěma významnými nedostatky: Dotaz se posílá na fyzickou (MAC) broadcastovou adresu, nepřekročí tedy hranice fyzické sítě. V důsledku toho nelze mít v rozsáhlejší síti složené z několika podsítí jeden společný RARP server. Předává pouze IP adresu. Stanice však ke svému síťovému životu potřebuje více informací (masku podsítě, implicitní bránu, adresu DNS serveru). Tyto informace nelze přenášet prostřednictvím RARP. Důsledkem těchto nevýhod je, že se RARP prakticky nepoužívá. Pro automatickou konfiguraci stanic se častěji nasazují lepší protokoly DHCP nebo BOOTP. Typy zprav: 1. ARP request 2. ARP reply 3. RARP request 4. RARP reply

16 OTÁZKA č. 13 Šifrování: Symetrické: Základním principem této metody je použití stejného šifrovacího klíče na zašifrování i odšifrování zprávy. Z toho vyplívá, že před vlastní komunikací je nejprve nutné předat druhé straně důvěryhodným způsobem šifrovací klíč a údaje o použitém algoritmu. Metoda využívá skutečnosti, že i při relativně malé délce klíče je i pro současnou techniku velmi časově náročné klíč uhádnout. Navíc s prodlužováním klíče tento čas exponenciálně roste. V současné době se nejvíce používají algoritmy DES, TRIPLEDES a IDEA. Hlavní výhodou této metody je rychlost. Nevýhodou je, že nelze splnit požadavek nezpochybnitelnosti odpovědi, protože nelze určit, kdo zprávu odeslal a kdo ji převzal. Autenticnost se zajisti zakodovanim nejake zprávy, odeslanim, rozkodovanim, zakodovanim a odeslanim zpet, pokud je shoda, pak je zprava autenticna. Asymetricke: Asymetrická kryptografie používá dvou klíčů - veřejného a privátního. Tyto klíče si uživatel vygeneruje pomocí nějakého softwaru (např. SSL) => každý uživatel má svůj privátní a veřejný klíč. Princip metody spočívá v tom, že privátní klíč si majitel pečlivě uschová (čipová karta apod.) a svůj veřejný klíč dá ostatním k dispozici. Odesilatel pomocí svého privátního klíče zprávu zašifruje a odešle. Pomocí veřejného klíče odesilatele mohou příjemci zprávy zprávu dešifrovat a tím také mají informaci o tom, kdo zprávu poslal (tedy víme kdo ji poslal a je overene autenticnost zprávy, tedy je duveryhodna). Protože veřejný klíč odesilatele je přístupný všem, zpráva je jím pouze podepsaná, nikoli zašifrovaná proti zneužití (důvěryhodná). Tímto způsobem je zajištěna podmínka integrace a nezpochybnitelnosti odpovědi. Pokud chceme zajistit bezpečnost přenášených dat z hlediska zneužití, zašifruje odesilatel zprávu pomocí veřejného klíče adresáta. Pouze adresát pak tuto zprávu dešifruje pomocí svého privátního klíče. Tím je zajištěn přenos zprávy zašifrované (důvěryhodné), ale nepodepsané.

17 Kombinací obou výše uvedených případů asymetrického kryptování lze dosáhnout přenosu zprávy jak důvěryhodné tak i autorizované. Celý postup ukazuje následující schéma:

18 OTÁZKA č. 14 Elektronická pošta: způsob odesílání a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. Termín platí jak pro internetový ový systém založený na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), tak i pro intranetové systémy, které dovolují uživatelům uvnitř jedné společnosti nebo organizace posílat si vzájemně zprávy (tyto systémy často používají nestandardní protokoly, mívají ovšem bránu, která jim dovoluje posílat a přijímat y z internetu). Princip: Zpráva je nejdříve podle RFC 822 přeformátována do požadované podoby, je tedy opatřena tzv. hlavičkami, adresou odesílatele a příjemce, datem a časem vytvoření. Hlavičky se od těla zprávy oddělují jedním prázdným řádkem. Zpráva je z klientského počítače většinou nejdříve poslána na server jeho providera. Server u providera vyhodnotí z transportní obálky, na který stroj se má pošta poslat. Každý server, přes který zpráva prochází, je povinen na její začátek umístit hlavičku Received:. Pokud využijeme funkce zobrazení zdrojového textu zprávy, můžeme si přečíst, kudy k nám zpráva přišla a kde se všude toulala. Když zpráva doputuje k cíli, tedy stroji, kde Franta má fyzicky umístěnu svou poštovní schránku, je do ní uložena. Protokoly pro přijem posty: - Smtp (7bit - ascii) - pop (vytvareni lokalni kopie) - mime (binarni data, podpora nejen English) - smime (sifrovani, bezpecnost) - imap4 (cteni, mazani, kopirovani u na postovnim serveru)

19 OTÁZKA č SNMP (Simply network management protocol): - protocol pro správu site - model klient-server Klientský program, zvaný síťový manager, vytváří virtuální spojení se serverem, zvaným SNMP agent, který běží na sledovaném síťovém zařízení. Agent monitoruje stav zařízení a poskytuje o něm informace manageru (např. počet zpracovaných paketů/sec, počet chybových paketů atd.). Síťový administrátor, pracující se síťovým managerem, tak může mnohem snadněji spravovat síť, identifikovat a řešit vzniklé problémy. Informace, poskytované agentem, jsou uspořádány podle databáze MIB (Management Information Base), která svojí strukturou odpovídá danému zařízení. SNMP Manager - je program, který běží na síťové stanici. U větších systémů jde většinou o vyhrazenou výkonnou pracovní stanici s běžícím software NMS (Network Management System). Funkce tohoto SNMP Manageru pak spočívá v dotazování jednotlivých SNMP Agentů pomocí SNMP operací. Smyslem je získat všechny potřebné informace o daném zařízení, které agent reprezentuje. SNMP Manager poskytuje většinou grafické rozhraní, které umožňuje prezentaci získaných dat, sledování síťových alarmů a archivaci dat (např. k analýze časového vývoje). SNMP Agent - je malý program, běžící na síťovém zařízení, který jej reprezentuje a odpovídá na dotazy SNMP Managera. Agent proto neustále monitoruje a sbírá informace o všech dostupných funkcích a stavech daného zařízení. K získání informací o daném zařízení, manager musí vyslat požadavek na dané zařízení a projít informace poskytované agentem. Musí projít celou stromovou strukturou MIB až k objektu, který obsahuje potřebná data, aby mohl získané informace interpretovat. MIB (Management Information Base). MIB je datová hierarchická stromová struktura, která odpovídá danému konkrétnímu zařízení. Každá řádka v tabulce MIB hodnot musí obsahovat index nebo jinou hodnotu, která jednoznačně řádek identifikuje. Např. RMON MIB host tabulka obsahuje statistiku komunikace pro všechny uzly sítě a tato tabulka je indexována pomocí jejich MAC adres. Když správní stanice nezná hodnotu tohoto indexu (např. v případě, že je na síti poprvé nalezeno v jednom prohledávacím cyklu více uzlů), musí stanice použít sérii dotazů. Použitím SNMP příkazu GetNext obdrží informace vždy jen o jednom uzlu, jeho opakováním získá celou tabulku.

20 GetRequest - žádost o informaci, kterou posílá Manager Agentovi k získání informace o stavu nebo hodnotě jistého objektu. Jde vlastně o příkaz "Read". V rámci jednoho příkazu je možné žádat informace o více objektech. To redukuje nutnou komunikaci mezi zařízeními. GetNextRequest - žádost o další informaci. Protože informace jsou organizovány hierarchicky, jde o žádost o informaci na další, nižší vrstvě MIB struktury. GetRespons - tento příkaz je vyslán Agentem jako odpověď na příkaz GetRequest, kterým vrací vyžádanou informaci. SetRequest - příkaz nastavuje hodnotu proměnné v MIB Agenta. Jde vlastně o příkaz "Write". Ne všichni výrobci SNMP zařízení jej umožňují. Pak ale uživatelé nemohou ve skutečnosti provádět "management" zařízení, ale pouze jeho monitorování. Trap - tento příkaz je vyslán Agentem Managerovi jako oznámení nějaké významné události. Na rozdíl od předchozích příkazů, není očekávaná odpověď. Výrobci samozřejmě definují vlastní Traps, specifické pro jejich zařízení. Např. u inteligentního rozbočovače to mohou být události jako Power Supply Failure, Autopartitioned Port, Jabbering Port atd. Speciálním typem agenta je tzv. proxy agent. Proxy agent může pracovat pro zařízení, které např. neumí komunikovat pomocí protokolu SNMP a tak participovat na sběru informací do MIB. Jiným využitím proxy agenta je např. caching - sběr informací - do společné MIB zařízení vzdálené sítě nebo údajů, které se nemění příliš často. V obou případech se jedná o redukci potřebných požadavků managera na procházení MIB a tak můžeme monitorovat i vzdálenou síť přes relativně pomalý WAN spoj, který by byl normálně vlastní SNMP komunikací plně vytížen. Každá hodnota v SNMP je jednoznačně identifikována pomocí číselného identifikátoru OID - Object Identifier. OID je tvořeno posloupností čísel oddělených tečkou, tato hodnota vznikne tak, že se vezme OID nadřazeného prvku a doplní se tečka a aktuální číslo. Celá tato stromová struktura je uložena v MIB databázi. Navíc MIB databáze obsahuje jména a popisy jednotlivých hodnot (OID). MIB databáze může být doplněna o další hodnoty pomocí části struktury uložené v MIB souboru. Příkladem OID může být třeba hodnota , které odpovídá textová verzi z MIB databáze iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.iftable.ifentry.ifphysaddress. OID identifikator objektu OID instance konkretni hodnota daneho prvku Příklad jednoduchého datového typu: OID.0 Příklad strukturovaného datovéhop typu: OID.x..x je {1..n} Zjištění konce MIB sloupce: pokud narazim na konec tak se me vrati jine OID nez jsem odeslal, napr.: ja odeslu 1.1 a vrati se 1.2, 1.3, 2.1 konec MIB sloupce

21 OTÁZKA č OSPF (Open shortest path first): - interní smerovani - link-state protokol (každý uzel zna celou topologii, zaplavovy algoritmus) - overovani pravosti prenasenych zprav - vyrovnavani zateze - import RIP cest do sve DB - rozsahle smerovaci tabulky - naslednik RIP - pouziva MD5 - pouziva primo IpvX Link state protocol: Link state protokol (LSP) je určen pro rozsáhlejší sitě - pro sítě do velikosti autonomního systému. Router pracujicí v protokolu LSP testuje pomoci HALLO paketu jednou za 10s (> 40s = dead interval, linka prohlasena za mrtvou), zda-li je sousedni router ziv. V pravidelnych intervalech pak zaplavuje sit obezniky (multicast), ve kterych uvadi jake ma momentalne (zive) sousedy. Takze kazdy router obdrzi informace o vsech routerech v siti a o tom jake maji sousedy. Uklada si tyto informace do databaze. V pripade, ze prijde nejaky paket, ktery ma router routovat, tak si zjisti IP-adresu prijemce. Na databazi spusti algoritmus nejkratsi cesty, za ktereho zjisti nasledujici router k prijemci. Na tento router paket odesle. Jelikoz zaplavovani pakety by mohlo sit zatezovat, tak se rozsahlejsi site deli na oblasti. Routing se pak vyrizuje na dvou urovnich: uvnitr oblasti a mezi oblastmi. Použiva zpravy: Hello vyhledani souseda Database Description přenos databaze sousedovi Link State Request požadavek na zaslani databaze (synchronizace) Link State Update oprava topologie (router, network, network summary, ASBR summary, AS external LSA) Link State Acknowledgement potvrzeni opravy topologie Topologie a druhy smerovacu Urceni ceny linky: - všechny mají stejnou cenu - prevracena hodnota kapacity - zpozdeni linky - vyuziti linky

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 Název klíčové aktivity III/2 Inovace

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Správa sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP: Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v podstatě transportní vrstvě OSI, protože poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Původně se proto tato vrstva označovala jako

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP 1 Aplikační

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 08. Otázka : Protokolová rodina TCP/IP. Vztah k referenčnímu modelu ISO-OSI. Obsah : 1 Úvod 2 TCP/IP vs ISO-OSI 3 IP - Internet Protocol

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 počítačových sítí Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 Základní pojmy z počítačových sítí Základní pojmy Protokol popisuje

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DHCP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační 3. TCP/IP Z ISO/OSI vychází i množina protokolů TCP/IP. Protokol TCP/IP vznikl původně jako komunikační protokol ministerstva obrany USA pro sjednocení počítačové komunikace v rámci ARPANET. Slouží ke

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005 Počítačové sítě II 14. Transportní vrstva: TCP a UDP Miroslav Spousta, 2005 1 Transportní vrstva přítomná v ISO/OSI i TCP/IP zodpovědná za rozšíření vlastností, které požadují vyšší vrstvy (aplikační)

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) protokol pro přenos souborů, jeden z klasických RFC 959 přehled specifikací na http://www.wu-ftpd.org/rfc/ opět architektura klient-server navržen s ohledem na efektivní využívání

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Zjednodusene zaklady ARP,TCP/IP Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006

Zjednodusene zaklady ARP,TCP/IP Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006 Zjednodusene zaklady ARP,TCP/IP Jiri Kubina Ver. 1.0 leden 2006 Obsah 1.ARP - zjednoduseny popis metody prekladu IP na MAC 2.Strucny prehled IP protokolu 3.Hlavicka TCP 4.Navazani spojeni - TCP 5.Datova

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

DHCP, DNS, skupiny a domény

DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP DHCP je název protokolu z rodiny TCP/IP nebo označení odpovídajícího DHCP serveru či klienta. Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Zabezpečení dat při přenosu

Zabezpečení dat při přenosu Zabezpečení dat při přenosu Petr Grygárek rek 1 Komunikace bez spojení a se spojením Bez spojení vysílač může datové jednotky (=rámce/pakety) zasílat střídavě různým příjemcům identifikace příjemce součástí

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.6 Transportní vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.6 Transportní vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.6 Transportní vrstva Osnova = Základní vlastnosti transportní vrstvy = Zodpovědnosti transportní vrstvy = Vlastnosti transportní vrstvy = Protokoly transportní vrstvy = TCP

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Přednáška č.12 Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Původní LAN o 50 až 100 uživatelů, několik tiskáren, fileserver o relativně

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

Historie, současnost a vývoj do budoucnosti. 1.5.2009 Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára

Historie, současnost a vývoj do budoucnosti. 1.5.2009 Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára Historie, současnost a vývoj do budoucnosti 1.5.2009 Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára První počítačová síť Návrh v roce 1966-1969 Defense Advanced Research Projects Agency

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.06 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 06 Sítě v Linuxu diagnostika, identifikace, spojení, služby DUM naučí základní kroky ve správe síťového připojení,

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11 PODĚKOVÁNÍ..........................................11 ÚVOD.................................................13 Cíle knihy............................................. 13 Koncepce a přístup.....................................

Více

Semestrální práce CC3 TCP/IP transport a aplikace

Semestrální práce CC3 TCP/IP transport a aplikace Semestrální práce CC3 TCP/IP transport a aplikace Datum: 23.3. 2007 Vypracoval: Aleš Skopal, Radek Žilka Obsah TCP/IP... 2 Historie a vývoj of TCP/IP... 3 Filosofie TCP/IP... 3 Aplikační vrstva...3 Transportní

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Úvod do RMON. The. Leaders, reducing the cost and complexity of RMON

Úvod do RMON. The. Leaders, reducing the cost and complexity of RMON Úvod do RMON R The Leaders, reducing the cost and complexity of RMON Co je RMON? Sonda RMON (Agent) Promiskuitně sleduje data na síti LAN, ke které je připojena Uživatelské PC Konsole pro řízení sítě (kontroluje

Více

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky Počítačové sítě Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Tyto slajdy byly jako výukové a studijní materiály vytvořeny za podpory grantu FRVŠ 1358/2010/F1a. Síťová vrstva

Více

Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007

Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007 Protokoly a Internet Miloš Hrdý 19. listopadu 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Protokoly 2 2.1 Odeslání zprávy............................ 2 2.2 Protokol IP.............................. 4 2.3 Protokoly vyšších

Více