Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě"

Transkript

1 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

2 O projektu Obsah O projektu 2 Souhrn zjištěných výsledků 4 Grafy 8 Mapy 14 Slovníček pojmů 18 Metodologie 20 Literatura 21 Cíle Cílem tohoto projektu bylo identifikovat, analyzovat a zmapovat přístupové body Wireless Fidelity (Wi-Fi) sítí operujících ve frekvenčním pásu 2,4 GHz, a to jak v oblasti Prahy 1 a Prahy 2, tak v centru Bratislavy. Projekt navazuje na průzkumy provedené v minulých letech. Metoda sběru dat se nezměnila. Použili jsme směrové antény Wi-Fi a software pro tzv. wardriving. Následně jsme analyzovali přístupové body dle maximální přenosové rychlosti, kterou podporují (od 1 do 54 MBit/sec), a zjišťovali, zda využívají některou z forem zabezpečení přístupu. Pro získání souřadnic měřených bodů byl použit program Google Earth a pro následnou triangulaci a zakreslení identifikovaných přístupových bodů byl použit specializovaný program vyvinutý ve spolupráci s ČVUT. Nasbíraná data jsme analyzovali a porovnali je s výsledky předchozích průzkumů. Předpoklady Před zahájením sběru dat jsme formulovali následující předpoklady: počet identifikovaných přístupových bodů bude v porovnání s rokem 2010 stagnovat. Za jednu z příčin předpokládáme limitaci vyplývající ze zařízení, které ke sběru dat používáme, kdy jsme schopni zachytit pouze sítě pracující na frekvenci 2,4 GHz; více přístupových bodů bude používat vyšší přenosové rychlosti, jež jsou podporovány standardy g a novějšími; více přístupových bodů bude zabezpečených proti neoprávněnému použití šifrování; přestože bezpečné šifrovací algoritmy jsou dostupné již řadu let, bude většina přístupových bodů zabezpečených šifrováním stále ještě používat kódování WEP. Hlavní výsledky Během průzkumu jsme v Praze identifikovali více než 5946 jedinečných jmen sítí (SSID) a v Bratislavě Celkem bylo identifikováno přístupových bodů v Praze a 2053 v Bratislavě (síť může mít více přístupových bodů se shodným názvem). Počet přístupových bodů od loňského průzkumu v Praze opět vzrostl, nárůst ale nebyl výrazný, v Praze 1 a 2 zřejmě dochází ke snížení poptávky a tempo růstu se v porovnání s předchozími lety výrazně zpomalilo přibližně na celorepublikovou úroveň. Oproti tomu v Bratislavě došlo k mírnému poklesu počtu přístupových bodů, což je rozdílné od minulých let, kdy došlo k výraznému růstu. 57 % z identifikovaných sítí v Praze a 42 % v Bratislavě podporovalo přenosové rychlosti do 11MBit/sec (maximum pro specifikaci b) a 43 %, respektive 58 % podporovalo přenosové rychlosti nad 11MBit/sec (dostupné u specifikace g). Celkově můžeme konstatovat, že došlo k poklesu procentuálního zastoupení pomalejších sítí v Praze, zatímco v Bratislavě došlo k jejich nepatrnému nárůstu. Z celkového počtu identifikovaných přístupových bodů bez započítání hotspotů je v Praze 52 % a v Bratislavě 61 % zabezpečeno tj. používá šifrování pro přenos dat. V Praze tedy došlo přibližně k 10 % poklesu rozšíření použití šifrování, zatímco v Bratislavě je tento trend opačný a je zde pozorováno navýšení použití šifrování o 12 %. Z přístupových bodů detekovaných v loňském průzkumu v Praze a 2217 v Bratislavě bylo v letošním roce zachyceno 4250, respektive 738 tedy přibližně třetina. Oproti loňskému průzkumu byla tedy letos fluktuace opět zpět na úrovni roku Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

3 Značný nárůst přístupových bodů detekovaných v roce 2010 je možné vysvětlit tím, že byla změněna metodika měření, konkrétně větším počtem sesbíraných dat. Zároveň je přístupové body velice snadné nainstalovat i odstranit. Platí to hlavně pro zařízení typu SOHO (small office home office). Zařízení jsou tudíž instalována, přesouvána a odinstalována dle potřeb svých vlastníků. Podobný argument lze použít i pro odůvodnění snížení zabezpečení některých bodů zařízení mohlo být demontováno a použito pro tvorbu jiné sítě jiným uživatelem, který bezpečnost dat nepovažuje za důležitou. Očekávaný vývoj Na základě historických dat jsme v loňském roce předpokládali zastavení nebo zpomalení nárůstu počtu přístupových bodů. Dle realizovaného měření musíme konstatovat, že náš předpoklad se potvrdil a došlo k dalšímu výraznému nárůstu počtu přístupových bodů, jak v Praze tak i Bratislavě. Na základě letošních výsledků se domníváme, že v roce 2012 počet přístupových bodů v Praze a Bratislavě bude dále stoupat, ale výrazně nižším tempem než doposud. Velmi pravděpodobný je přechod do vyššího kmitočtového pásu. Rychlost připojení rostla v minulých letech pomalu. Náhlá stagnace v zastoupení rychlejšího typu sítí v Praze i Bratislavě byla podle našeho názoru spíše odchylkou od trendu než trendem vlastním. Očekáváme zde tedy mírný nárůst procenta rychlejšího typu sítí v obou metropolích. V oblasti zabezpečení očekáváme pokračování současného trendu, tedy ústupu množství šifrovaných bodů zabezpečených pomocí šifrování obecně. Současně však dojde k postupnému snižování podílu přístupových bodů zabezpečených pomocí šifrování WEP. Toto bude zapříčiněno i tím, že nová zařízení již šifrování WEP často ani nenabízejí. Rovněž bude zajímavé sledovat, zda se opět zopakuje nízký počet přístupových bodů, které jsou aktivní i po roce od jejich zachycení. V tomto směru se domníváme, že počet znovu zachycených přístupových bodů dosáhne výrazného růstu až k hranici 50 %. Omezení přesnosti výsledků Průzkum bezpečnosti bezdrátového připojení v Praze pro rok 2011 byl proveden pomocí software pro detekci bezdrátových sítí Kismet a distribuci operačního systému Linux BackTrack3. Přesnost dat může být ovlivněna omezeními zvoleného software. Program Kismet je navržen tak, aby detekoval signál vysílaný přístupovým bodem. Je tudíž možné detekovat i přístupové body, které nejsou navrženy na odezvu typu Wardriving (nereagují na broadcast probes ). Funkčnost software Kismet umožňuje identifikovat způsob šifrování použitý v každém bezdrátovém přístupovém bodu. Nejčastěji používané šifrování bezdrátového přenosu zahrnuje Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) a Wi-Fi Protected Access II (WPAII). Pokud není výslovně uvedeno, data obsažená v následující zprávě nerozlišují specifické typy zabezpečení. Vybavení použité v Průzkumu bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze pro rok 2011 je vysoce citlivé a náchylné k rušení a šumu signálu. V některých datových bodech byla síla zaznamenaného signálu v důsledku odrazu radiových vln od budov nekonzistentní. Ve fázi analýzy dat projektu byly tyto nekonzistence vzaty v úvahu při triangulačním určení umístění bezdrátového přístupového bodu. Vynesení bodů do mapy představuje pouze odborný odhad umístění přístupových bodů. Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

4 Souhrn zjištěných výsledků Výsledky měření v Praze Během měření jsme identifikovali: jedinečných přístupových bodů; 5946 jedinečných SSID (tedy sítí); 7124 přístupových bodů podporujících maximální rychlosti do 11MBit/sec; 5407 přístupových bodů podporujících maximální rychlosti nad 11MBit/sec; 7269 zašifrovaných přístupových bodů; 5262 přístupových bodů nepoužívajících šifrování. Budeme-li uvažovat jednotlivá SSID, nejpoužívanějším je, podobně jako loni, VOIP - celkem 1540 přístupových bodů (loni 2160, předloni 445). Následuje Internet s 227 body (loni 263, předloni 56), která předstihla PRAHA se 125 body (loni 520, 52 předloni). Na čtvrté příčce je eduroam se 104 (110 loni, 46 předloni). SSID default se udrželo na pomyslné páté příčce s 86 (loni 104 a předloni 56). Celkově jsme na měřeném území Prahy 1 a Prahy 2 identifikovali 5930 unikátních SSID. Za poklesem v zastoupení jednotlivých SSID můžeme vidět i zajímavou skutečnost, totiž, že uživatelé stále častěji zabezpečují své sítě skrytím identifikátoru. Sítí se skrytým identifikátorem bylo letos zaznamenáno Na základě MAC adresy přístupového bodu je možné identifikovat jeho výrobce. Z analýz dat nashromážděných v době provádění průzkumu vyplývá, že oproti loňskému průzkumu se situace výrazně změnila. Společnost Cisco, která loni měla 13 % zastoupení, si s 12 % přístupových bodů pohoršila na třetí místo. Druhé místo s 16 %, což je od loňska nárůst o 5 %, obsadil Apple. Nejčetněji zastoupeným výrobcem zůstává již z minulého roku ASKEY COMPUTER CORP, jejíž podíl vzrostl z 19 % na celkových 20 %. Bylo zjištěno, že ze 7269 zašifrovaných přístupových bodů používá 3687 zastaralé kódování WEP. Ostatní přístupové body využívají protokol WPA, či jiné standardy pro šifrování. 4 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

5 Porovnání s předchozími průzkumy Počtvrté za dobu provádění průzkumu jsme použili zařízení, které umožňuje identifikovat rovněž sítě používající standard g. V souladu s loňskou metodikou jsme se zaměřili na maximální rychlost, jakou přístupový bod komunikuje s připojenými stanicemi. Podle našeho názoru je tak možno přesněji určit, zda přístupový bod skutečně využívá vyšších rychlostí nad 11 MBit/sec, jež jsou poskytovány novější verzí standardu g. Rychlosti do 11MBit/sec (včetně) jsou teoretickými maximy pro starší verzi b. V rozporu s naším předpokladem se nepotvrdilo, že bude v porovnání s minulými průzkumy výrazně patrný přechod od sítí b k g, a tím pádem i k vyšším maximálně podporovaným rychlostem přenosu. Z celkového počtu přístupových bodů jich 5407, což je 43 %, bylo nastaveno na vyšší přenosovou rychlost než 11MBit/sec (dostupná od standardu g) a celkem 7124 pracovalo s maximální přenosovou rychlostí do 11MBit/sec (včetně), což představuje 57 % z celkového počtu. Není možné vyloučit, že některé z přístupových bodů podporujících standard g byly administrátory nastaveny na nižší maximální přenosovou rychlost. Minulý rok jsme během průzkumu identifikovali 61 % přístupových bodů se standardem b (rychlosti do 11MBit/sec). Tento pokles si lze vysvětlovat dostatkem zařízení podporující vyšší rychlosti, protože v podstatě veškerá nově prodávaná zařízení tyto rychlosti podporují. Může se ale jednat i o náhodnou fluktuaci, která příští rok bude opět vyrovnána. Naměřené hodnoty potvrdily rostoucí trend v počtu přístupových bodů na území Prahy 1 a Prahy 2. Celkem jsme identifikovali jedinečných přístupových bodů, což v porovnání s minulým rokem představuje přibližně 11 % nárůst. To je však proti minulému roku s 238 % nárůstem nečekaně málo. Zdá se, že loňský nárůst byl pouze výjimečným výkyvem. Naměřené hodnoty ukazují, že 52 % přístupových bodů, které jsme nepovažovali za hotspoty, používá nějaký způsob zabezpečení. Během sedmi let provádění průzkumu jsme tedy již pošesté zjistili, že počet zabezpečených přístupových bodů je vyšší než počet nezabezpečených přístupových bodů, ale tento rozdíl se od roku 2009 snižuje. V roce 2010 bylo identifikováno 63 % zabezpečených sítí, v roce 2009 bylo zabezpečeno 84 % identifikovaných přístupových bodů, v roce 2008 bylo zabezpečených přístupových bodů pouze 79 %, v roce % a v roce %, a v roce 2005 to bylo 44 %. Náš předpoklad, že počty zabezpečených přístupových bodů budou narůstat, byl správný, ale vzhledem k výraznému nárůstu počtu přístupových bodů jejich podíl klesá. To může být způsobeno i relativně snadnou instalací zařízení pro méně technicky zdatné uživatele, kteří již ale neumí nastavit stupeň zabezpečení. Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

6 Výsledky měření v Bratislavě Stejně jako minulý rok, letošní měření bylo provedeno v centru města, tedy na území, které by mělo být svým charakterem srovnatelné s Prahou 1 a 2. Při interpretaci výsledků je však nutné zohlednit fakt, že proměřená plocha byla oproti Praze výrazně menší. Srovnání hustoty sítí mezi oběma městy by také nebylo objektivní vzhledem k nerovnoměrné hustotě sítí na měřeném území v Bratislavě. Oblast kolem Prezidentského paláce s velkou koncentrací podniků měla výrazně hustší pokrytí. Během měření jsme identifikovali: 2053 jedinečných přístupových bodů; 1112 jedinečných SSID; 869 přístupových bodů podporujících maximální rychlosti do 11MBit/sec; 1184 přístupových bodů podporujících maximální rychlosti nad 11MBit/sec; 1216 zašifrovaných přístupových bodů; 837 přístupových bodů nepoužívajících šifrování. Budeme-li uvažovat jednotlivé sítě (SSID), nejrozšířenější je T-Com - celkem 40 přístupových bodů na měřeném území. Následuje default s 21 body, který na pozici dvojky vystřídal až na šestou příčku propadlý dlink se 14 body (loni 32 bodů). Podobně se propadla na desátou pozici loni třetí PIRELLI s 9 body (loni 31), kterou nahradilo wifinetwork s 18 body. Na čtvrté pozici pak skončila ihotspotzone s počtem 16 přístupových bodů. Celkově jsme identifikovali 1208 unikátních SSID a 477 sítí, které SSID nevysílají. Podobně jako u pražských dat byl na základě MAC adresy přístupového bodu identifikován jeho výrobce. Z analýz dat nashromážděných v době provádění průzkumu vyplývá, že nejvíce jsou pro přístupové body používány produkty společnosti D-Link (15 % všech přístupových bodů), který se v minulém roce umístil na třetím místě, dále Apple s 12 % a Cisco se stejným podílem 12 %. Velkým překvapením je společnost Intel, která se v minulém roce umístila na druhém místě, ale letos se silně propadla až na třinácté místo. Společnost Cisco a Apple mají silné zastoupení jak v Praze tak i Bratislavě. Bylo zjištěno, že z 1216 zašifrovaných přístupových bodů používá 453 zastaralé kódování WEP. Ostatní přístupové body využívají protokol WPA, či jiné standardy pro šifrování. 6 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

7 Porovnání s rokem 2010 Stejně jako v Praze, i v Bratislavě jsme pro určení používaného standardu (802.11b nebo g) použili maximální rychlost, jakou přístupový bod komunikuje s připojenými stanicemi. Podle našeho názoru je tak možno přesněji určit, zda přístupový bod skutečně využívá vyšších rychlostí nad 11 MBit/sec, jež jsou poskytovány novější verzí standardu g. Rychlosti do 11MBit/sec (včetně) jsou teoretickými maximy pro starší verzi b. V Bratislavě oproti Praze došlo k mírnému navýšení zastoupení pomalejšího typu sítí. Rozdíl oproti předchozímu průzkumu byl přibližně 2 %. Z celkového počtu 2053 přístupových bodů jich 1184, což je 57 %, bylo nastaveno na vyšší přenosovou rychlost než 11MBit/sec (dostupná od standardu g) a 869 pracovalo s maximální přenosovou rychlostí do 11MBit/sec (včetně), což představuje 43 % z celkového počtu. Není možné vyloučit, že některé z přístupových bodů podporujících standard g byly administrátory nastaveny na nižší maximální přenosovou rychlost. O důvodech k takovému kroku, stejně jako o důvodu používání pomalejšího standardu, můžeme pouze spekulovat. Naměřené hodnoty nepotvrdily rostoucí trend v počtu přístupových bodů ve středu Bratislavy. Celkem jsme identifikovali 2053 jedinečných přístupových bodů, což v porovnání s minulým rokem představuje pokles o 8 %. Naměřené hodnoty dále ukazují, že 61 % přístupových bodů, které jsme nepovažovali za hotspoty, používá nějaký způsob zabezpečení. Tento podíl se v porovnání s předchozími výsledky zvýšil asi o 12 %. Je tedy vidět, že v Bratislavě administrátoři bezdrátových sítí dbají na bezpečnost datových přenosů v souladu s celosvětovým trendem. Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

8 Grafy Grafy z měření v Praze Vývoj počtu přístupových bodů V roce 2004 jsme identifikovali 128 přístupových bodů, v roce 2005 bylo zjištěno 604 přístupových bodů, což představovalo meziroční nárůst o 372 %. V roce 2006 jsme identifikovali 876 přístupových bodů, to je meziroční nárůst o 45 %. V roce 2007 jsme identifikovali 1671 přístupových bodů, což představovalo meziroční nárůst o 82 %. Po předchozím skokovém nárůstu o 97 % na 3290, jsme v roce 2009 zaznamenali 3347 přístupových bodů, což představuje nárůst o pouhá 2 %. V roce 2010 došlo k výraznému nárůstu o 238 % na přístupových bodů, ale tento trend byl opět narušen, když v roce 2011 počet přístupových bodů vzrostl jen o 11 % na Vývoj počtu přístupových bodů Meziroční vývoj poměru zabezpečených a nezabezpečených přístupových bodů V roce 2004 bylo pouze 33 % identifikovaných přístupových bodů zabezpečeno, zbylých 67 % nebylo chráněno. V roce 2005 se poměr zabezpečených přístupových bodů zvýšil na 44 % a v následujících letech dále rostl na 52 %, 64 %, 79 % a 84 % v roce Během loňského měření se nám podařilo identifikovat 63 % přístupových bodů jako zabezpečených a v roce 2011 již jen 52 %. Změna trendu nárůstu zabezpečení může být způsobena především masivním nárůstem počtu přístupových bodů a instalováním i neodbornými uživateli. Rozdělení podle zabezpečení se zohledněním hotspotů Nezabezpečené 48 % Zabezpečené 52 % 8 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

9 Za zabezpečený přístupový bod je považován takový, který po připojených stanicích vyžaduje šifrování přenášených dat a zároveň ho podle dalších znaků nemůžeme považovat za hotspot. To nám však ještě nedává žádnou informaci o kvalitě tohoto zabezpečení. Z naměřených dat však bylo možné zjistit i standard použitý při kódování. Ukázalo se, že 58 % zabezpečených přístupových bodů používá šifrování WEP, 42 % zabezpečených přístupových bodů ostatní standardy šifrování například WPA (na grafu označeno Ostatní ). V porovnání s minulým rokem došlo k 8 % poklesu rozšíření jiného typu šifrování než WEP. Rozdělení podle použitého šifrovacího standardu Ostatní 42 % WEP 58 % Rychlost přístupových bodů (do 11MBit/sec a nad 11MBit/sec) Letos, stejně jako po minulé roky, jsme se zaměřili na maximální rychlost, jakou přístupový bod komunikuje s připojenými stanicemi. Podle našeho názoru je tak možno přesněji určit, zda přístupový bod skutečně využívá vyšších rychlostí nad 11 MBit/sec, jež jsou poskytovány novější verzí standardu g. Rychlosti do 11MBit/sec (včetně) jsou teoretickými maximy pro starší verzi b. Zjistili jsme, že 57 % přístupových bodů používá rychlosti do 11MBit/sec (včetně) a zbylých 43 % pracuje na rychlostech vyšších. Oproti minulým letům s víceméně ustáleným trendem zde došlo k poměrně výraznému propadu v nárůstu rychlosti. Rozdělení přístupových bodů podle rychlosti 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % nad 11 Mb/s 10 % 0 % do 11 Mb/s Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

10 Rozdělení detekovaných přístupových bodů dle výrobců zachycených unikátních přístupových bodů jsme na základě jejich MAC adres rozdělili mezi výrobce. Nejvíce jsou pro přístupové body používány produkty společnosti ASKEY COMPUTER s 20 % podílem všech přístupových bodů, následované firmami Apple (16 %), Cisco (12 %) a ZyXel (9 %). 13 % 20 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 16 % 4 % 5 % 5 % 12 % 9 % Askey Computer Cisco Ostatní ASUSTek COMPUTER INC TP-LINK HTC Corporation Edimax Apple Zyxel ZyGate Communications Inc Intel D-Link Hon Hai Precision Ostatní (méně než 1 %) 10 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

11 Grafy z měření v Bratislavě Vývoj počtu přístupových bodů V porovnání s minulým rokem počet přístupových bodů lehce klesl. Zatímco loni jsme lokalizovali 2217 bodů, letos jich na stejném území bylo pouze 2053, což představuje meziroční úbytek o 7,5 %. Vývoj počtu přístupových bodů Poměr zabezpečených a nezabezpečených přístupových bodů V Bratislavě jsme ze 2053 změřených bodů, které nebyly identifikovány jako hotspoty, objevili 1165 zabezpečených, což představuje 61 % přístupových bodů. Tyto body tedy vyžadují některou z forem šifrování. Při minulém měření bylo zabezpečených pouze 51 %. V tomto parametru Praha se 48 % nezabezpečených připojení za Bratislavou zaostává. Rozdělení podle zabezpečení Zabezpečené 61 % Nezabezpečené 39 % Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

12 Bezpečnější standardy s vyšším stupněm zabezpečení než WEP používalo z celkového počtu 1216 zabezpečených 763 přístupových bodů, což je 63 %. V porovnání s Prahou (48 %) je tento výsledek výrazně lepší. I v porovnání s předchozím rokem (61 % lépe zabezpečených bodů) toto číslo představuje stagnaci stavu a můžeme tedy pouze spekulovat o budoucím vývoji. Rozdělení podle použitého šifrovacího standardu WEP 37 % Ostatní 63 % Rychlost přístupových bodů (do 11MBit/sec a nad 11MBit/sec) 1184 z 2053 bodů (57 %) používala rychlosti vyšší než 11 Mb/s. Oproti minulému průzkumu (59 %) je i zde patrný pokles, i když jen mírný. Rozdělení přístupových bodů podle rychlosti 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % nad 11 Mb/s 10 % 0 % do 11 Mb/s 12 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

13 Rozdělení detekovaných přístupových bodů dle výrobců Nejvíce jsou pro přístupové body používány produkty společnosti D-Link (15 % všech přístupových bodů), Apple (12 %) a Cisco (12 %). Stejně jako v minulém roce je rozložení nejzastoupenějších značek rovnoměrnější. 2 % 2 % 2 % 3 % 9 % 15 % 3 % 12 % 3 % 3 % 4 % 5 % 12 % 7 % 7 % 10 % D-Link Cisco TP-LINK Ostatní Edimax Hon Hai Precision Intel Nokia Apple DreyTek ASUSTek Computer ZyXEL SMC Belkin HTC Ostatní (méně než 1 %) Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

14 Mapy Na následujících mapách jsou zakresleny všechny zachycené přístupové body. Vzhledem k tomu, že v některých případech bylo více bodů lokalizováno do jednoho místa, dochází k překrytí a některé body nejsou patrné kvůli umístění jiného přímo nad ním. Modré body jsou umístěny ve vyšší vrstvě než žluté, proto se z obrázku může zdát, že zastoupení znázorněných kategorií neodpovídá výše uvedeným grafům. Současně je jasně vidět, že během měření v Bratislavě, jsme řadu přístupových bodů zachytili pouze jednou a z tohoto důvodu rozmístění jednotlivých bodů neodpovídá realitě. Síť s rychlostí přes 11 Mb/s Síť s rychlostí do 11 Mb/s 14 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

15 Praha - Zabezpečené versus nezabezpečené přístupové body (InfoMapa) Zabezpečené Nezabezpečené Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

16 Bratislava Porovnání rychlostí sítí Síť s rychlostí přes 11MBit/sec Síť s rychlostí do 11MBit/sec 16 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

17 Bratislava Zabezpečené versus nezabezpečené přístupové body Zabezpečené Nezabezpečené Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

18 Slovníček pojmů Co je Wardriving? (1) Wardriving je metoda využití automobilu a počítače s Wi-Fi pro detekci bezdrátových sítí. Globální poziční systém (GPS) se často používá k měření umístění sítě a pro shromáždění informací z nalezených přístupových bodů. Software pro Wardriving je volně dostupný z Internetu (například Network Stumbler, MacStumbler, Kismet, Airsnort). Co je Wi Fi? (2) Pojem Wireless Fidelity, obvykle zkracovaný jako Wi-Fi, se často používá pro označení sítě typu Wi-Fi je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Aliance. Wi-Fi Aliance vydává certifikace, aby zařízení různých výrobců Wi-Fi mohla vzájemně spolupracovat. Výrobek označený jako Wi-Fi certified může využívat libovolný typ přístupového bodu s libovolným klientským hardwarem. Přesto je však běžné, že libovolný Wi-Fi produkt používá stejný způsob přenosu bez ohledu na to, zda je jeho výrobce součástí Aliance (tj. bez ohledu na to, zda je produkt Wi-Fi certifikován). IEEE (3) Institute of Electrical and Electronics Engineers je mezinárodní nezisková organizace zaměřená na rozvoj technologií. SSID (4) (5) Service Set Identifier je 32-znakový jednoznačný identifikátor připojovaný k hlavičce balíčků posílaných v rámci WLAN sítí. V případě, že se mobilní zařízení snaží připojit k bezdrátové síti, SSID slouží jako heslo, které umožní k dané síti přístup pouze autorizovaným zařízením. Co je síť ? (6) je sada specifikací pro sítě WLAN vyvinutá IEEE představuje rozhraní mezi bezdrátovým klientem a základní stanicí nebo mezi dvěmi bezdrátovými klienty. Ve skupině existuje několik různých specifikací, v tomto průzkumu se věnujeme b a g b (také označovaný jako High Rate nebo Wi-Fi) je rozšířením použitelným pro WLANs, které poskytuje přenosovou rychlost 11 megabitů za sekundu v pásmu 2.4 gigahertz. Standard b používá techniku přímo rozprostřeného spektra g se týká WLANs a poskytuje přenosovou rychlost do 54 megabitů za sekundu v pásmu 2.4 gigahertz. Uživatelé přecházejí z b na g. Co je přístupový bod? (7) Přístupový bod propojuje zařízení pro bezdrátovou komunikaci, která tak dohromady vytvářejí bezdrátovou síť. Přístupové body jsou kriticky důležité při poskytování a přijímání bezdrátových služeb. U přístupových bodů lze rozlišovat, zda je komunikace zabezpečena šifrováním, nebo ne. 18 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

19 BSSID (5) IEEE WLAN popisuje BSSID jako Basic Service Set Identity. BSSID představuje MAC adresu stanice v přístupovém bodě a jednoznačně ji identifikuje. Co je šifrování? Šifrování je proces překladu dat do tvaru, který je nerozluštitelný, pokud nemá příjemce k dispozici příslušný tajný klíč. Šifrování umožňuje efektivní zabezpečení dat. Nešifrovaný text je obvykle označován jako prostý text, zatímco šifrovaná data jsou tvořena číslicemi. Existují dva hlavní typy šifrování. První se označuje jako asymetrické šifrování nebo šifrování s veřejným klíčem, druhý typ se nazývá symetrické šifrování. Symetrické šifrování narozdíl od asymetrického využívá stejný klíč k šifrování a dešifrování zprávy. Procento přístupových bodů se šifrovaným přenosem se běžně pohybuje okolo 75 %. Co je WEP? (8) WEP (Wireless Equivalent Privacy) je bezpečnostní protokol pro bezdrátové sítě LAN (WLAN) a je definován standardem b. WEP byl navržen tak, aby poskytoval bezpečnost ekvivalentní k pevným sítím LAN. Sítě LAN jsou ve skutečnosti bezpečnější než WLAN. Jsou chráněny svou architekturou, protože některé jejich části nebo celá síť je uvnitř jedné budovy. Ta může být zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. Důvodem, proč jsou sítě WLAN tak náchylné k narušení, je skutečnost, že přenos v sítích WLAN probíhá prostřednictvím radiových vln. Bylo zjištěno, že protokol WEP není tak bezpečný, jak se původně soudilo, a v principu neposkytuje bezpečnost v celém rozsahu přenosu ( end to end ). Co je WPA? (9) Protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) byl navržen s cílem zlepšit protokol WEP a nyní zahrnuje dvě zlepšení, která celý systém zdokonalují. Jedním z těchto zlepšení je zdokonalené šifrování dat díky kódování klíčů a přidáním funkce kontroly bezpečnosti. Druhým zlepšením je autentizace uživatele, která obvykle v systému WEP chybí. Obdobně jako WPA i Wi-Fi Protected Access 2 (WPA 2) zajišťuje, že bezdrátové sítě jsou používány pouze oprávněnými uživateli. Certifikované produkty WPA2 jsou založené na standardu IEEE i. WPA 2 se od WPA odlišuje tím, že využívá pokročilý standard šifrování AES (Advanced Encryption Standard), který poskytuje silnější šifrování požadované některými uživateli z řad velkých firem a státních institucí. Co je MAC adresa? (10) Adresa MAC je zkratka z anglického Media Access Control (česky řízení přístupu k přenosovému médiu ). MAC adresa je jedinečný identifikátor síťového zařízení. V sítích IEEE 802 se kontrolní vrstva datového rozhraní podle reference OSI skládá ze dvou podvrstev, podvrstvy MAC a podvrstvy LLC (Logical Link Control). Podvrstva MAC je přímo součástí síťového zařízení, a vyžaduje proto, aby každý odlišný typ zařízení měl odlišnou podvrstvu MAC. Existují i sítě, které nevyhovují standardu 802, ale jsou provozovány podle referenčního modelu OSI. Jejich adresa se obvykle označuje jako adresa DLC (Data Link Control). Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

20 Metodologie Náš přístup Abychom zachovali objektivitu měření i možnost porovnávání výsledků s předchozími průzkumy, přístup k získávání dat jsme neměnili. Pro potřebu měření jsme Prahu 1 a Prahu 2 rovnoměrně rozdělili na podoblasti o stejné rozloze a v každé podoblasti provedli stejný počet měření. Tím jsme zajistili rovnoměrné pokrytí měřené oblasti. Za použití směrové antény, integrované Wi-Fi karty a přenosného počítače s programem Kismet jsme byli schopni identifikovat přístupové body, změřit sílu signálu a ověřit používání zabezpečení. Měření byla prováděna do všech čtyř světových stran s anténou ve vertikální i horizontální poloze. Ve vymezeném území Prahy 1 a Prahy 2 bylo pořízeno 280 měření. Data shrnující výsledky měření byla uložena v textových souborech a následně importována do aplikace Microsoft Access. S využitím databázových nástrojů jsme identifikovali unikátní BSSID. Pro každý přístupový bod, identifikovaný na základě BSSID, jsme dle pozice, kde bylo měření uskutečněno, a síly signálu určili předpokládanou polohu přístupového bodu. V Bratislavě bylo měření prováděno v historickém centru města. V porovnání s Prahou byla měřená plocha výrazně menší. Bylo provedeno 36 jednotlivých měření a měřené body byly opět rovnoměrně rozmístěny. Postup měření se od Prahy nelišil. Přesné určení přístupových bodů Pro zjištění zeměpisné šířky a zeměpisné délky identifikovaných přístupových bodů jsme použili Google Earth. Po shromáždění všech dat byl zahájen proces triangulace. Provedená měření byla importována do specializovaného programu vytvořeného v rámci spolupráce s ČVUT[11]. Program na základě síly signálu, pozice bodu, kde probíhalo měření, a směru antény trianguloval pozice jednotlivých bodů. Při nízkém počtu měření na jeden přístupový bod identifikovaný podle BSSID nebylo možné triangulaci použít, protože chyba odhadu by byla příliš velká. Proto byla použita alternativní metoda výpočtu. Při zachycení daného přistupového bodu pouze ze dvou měřicích míst byl výsledný bod umístěn na spojnici obou měřicích míst. V případě zachycení pouze z jednoho měřicího místa byl přístupový bod lokalizován právě do tohoto místa. Tento postup nemohl být zcela exaktní v důsledku nerovnoměrného průběhu útlumu a odrazů signálu od budov. Snaha byla vykreslit nejpravděpodobnější umístění přístupového bodu. Použitý program za pomoci mapových podkladů z programu InfoMapa pro Prahu a z projektu OpenStreetMap 1 pro Bratislavu automaticky vytvořil elektronickou mapu triangulovaných přistupových bodů v oblasti Prahy 1 a Prahy 2 a v Bratislavě. 1 Podklad pro mapu Bratislavy je z projektu OpenStreetMap, a vztahuje se na něj licence Creative Commons 2.0. Stejná licence se vztahuje i na výslednou mapu AP která tento podklad používá. Na ostatní prvky tohoto článku se tato licence nevztahuje. 20 Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2011

Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě

Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě Průzkum bezpečnosti bezdrátových sítí v Praze a Bratislavě 2010 O projektu Obsah O projektu 2 Souhrn zjištěných výsledků 4 Grafy 8 Mapy 14 Slovníček pojmů 18 Metodologie 20 Literatura 21 Cíle Cílem tohoto

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Fakulta Elektrotechnická

Fakulta Elektrotechnická Fakulta Elektrotechnická Předmět: 37MK Mobilní komunikace Úloha : Bezdrátové sítě jako řešení moderní komunikační služby Datum odevzdání: 25-05-2007 Jiří Šmukař Ročník/St.sk.: 5/18 1. Bezdrátové sítě Od

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze

Více

Tel.: +420 225 335 967 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627 166 Mobil: +420 777 791 878

Tel.: +420 225 335 967 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627 166 Mobil: +420 777 791 878 Ernst & Young Karlovo nám. 10 120 00 Praha 2 www.ey.com/cz Tisková zpráva Lenka Čermáková Roman Pavlík Ernst & Young Fleishman Hillard Tel.: +420 225 335 967 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PŘEHLED WI-FI STANDARDŮ Seminární práce 2007 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX IEEE802.16 WiMAX WiMAX 1 Předmět: Téma hodiny: Počítačové sítě a systémy IEEE802.16 WiMAX Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

4 Nemetalické přenosové cesty

4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec 4.B 4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec Nemetalické přenosové cesty Mezi nemetalické přenosové cesty se ředí například wi-fi síť a optické vlákno, ani v jednom s těchto dvou příkladu

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

5. Zabezpečení Wi-Fi

5. Zabezpečení Wi-Fi 5. Zabezpečení Wi-Fi Bezpečnost Bezpečnost sítí je v poslední době stále důležitější, dnes v době kdy máme v počítači uložená důvěryhodná data je jejich ochrana prioritou. Stejně tak jako sdílení internetového

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 28 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

MXI řešení nabízí tyto výhody

MXI řešení nabízí tyto výhody MXI řešení nabízí tyto výhody Přenositelnost Zero-Footprint technologie Nezanechává žádnou stopu (klíče nebo software) v zařízeních, na kterých je používáno, což je důležité z bezpečnostních důvodů a dovoluje

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci revize 2.2 Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu na váš WiFi Access Point WLAN - WABOX, doporučujeme vám, abyste použili bezpečnostní mechanismus

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Jak na různé WiFi sítě v Linuxu

Jak na různé WiFi sítě v Linuxu Jak na různé WiFi sítě v Linuxu Pavel, Zbyněk Linux seminář, 9.1.2009 Pavel Řezníček, Zbyněk Drásal 1 Obsah Zprovoznění (monitoring) wifi pomocí grafických nástrojů kismet (monitoring) netapplet, netconfig

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ Ing. Milan Grenar KRITICKÉ PARAMETRY PRO BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WIFI A WIMAX CRITICAL PARAMETERS FOR WIRELESS

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Mobilní komunikace WIMAX Stručný přehled technologie Josef Nevrlý Obsah 1 Úvod 2 2 Využití technologie 3 3 Rádiové

Více

ZPRÁVA O TESTU ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

ZPRÁVA O TESTU ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 1 ZPRÁVA O TESTU ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Autoři článku: Pavel Kaňkovský, Karel Miko DCIT, s.r.o. http://www.dcit.cz Článek zveřejněn v časopise Data Security Management 1/2004 http://www.dsm.tate.cz

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Přehled systémů Typické systémy fyzické ochrany CCTV Sensory Systém kontroly a zpracování dat Lidský monitoring a hodnocení AACS Přehled

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem -Wi-Fi- Co je WiFi Typy sítí Architektury Síťový model Přenosová rychlost ISM Kódovací schémata Síťový model Koordinace přístupu k médiu Bezpečnost WiFi I Roaming Bezpečnost WiFi II Signál Antény Co je

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 CALM Základní přístupy k ochraně osobních dat z informačních

Více