PSS. Optika ADSL. pásmo 0kHz 1104kHz, 256 kanálů po 4,31kHz prvních 6 kanálů pro hlas (0-26kHz) rozdělení na down/upstream (obvykle UDDDDD) VDSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSS. Optika ADSL. pásmo 0kHz 1104kHz, 256 kanálů po 4,31kHz prvních 6 kanálů pro hlas (0-26kHz) rozdělení na down/upstream (obvykle UDDDDD) VDSL"

Transkript

1 PSS Optika WDM - vlnový multiplex multiplexace v optických vlíknech pomocí různých vlnových délek světla rošíření kapacity full duplex DWDM hustý multiplex CWDM -hrubý multiplex kombinace CWDM/DWDM PDH - Pleisynchronous digital hierarchy časová multiplexace více kanálů nedokonalá synchronizace stuffing bits zarovnávání, synchronizace SDH Synchronous digital hierarchy jako PDH, ale synchronizace přes atomové hodiny napříč celou sítí omezení nutnosti pro buffery útlumy absorbce vlastní nevlastní nečistoty rozptyly ohyby disperze (různá rychlost šíření různých délek, různé lomy) mezisymbolová interference matriálová vlnovodná spoje ztráty Vlastní různé parametry vlákna zpětný odraz rozdílná numerická apertura rozdílný průměr Nevlastní špatné zarovnání vláken ADSL VDSL pásmo 0kHz 1104kHz, 256 kanálů po 4,31kHz prvních 6 kanálů pro hlas (0-26kHz) rozdělení na down/upstream (obvykle UDDDDD) pásmo až do 30MHz různé plány pro rozdělení down/upstreamu (DDUDDU...) Přepojování paketů Přepojování buňek podobné jako u paketů, ale buňky jsou stejné délky Přepojování rámců rámec je jednotka na 2.vrstvě Přepojování okruhů garantovaná kapacita

2 ISDN (Integrated Services Digital Network) až 8 zařízení na jedné lince plně digitalní přenos, převodník na koncovém zařízení BRI Basic Rate Interface, pro koncová zařízení, 2 kanály 64kbps a 1 16kbps pro signalizaci PRI Primary Rate Interface, pro ústředny 30 kanálů 64kbps a jeden 64kbps pro signalizaci ATM (Asynchronous Transfer Mode) přepínání paketů pevné délky (buněk) 48B data + 5B header asynchoní multiplexování buňek jednotlivé buňky nejsou nikomu pevně přiděleny statistický multiplex podpora QoS definuje první tři vrstvy OSI vytváří virtuální kanály mezi účastníky virtuální cesty sdružující více kanálů (portů) VPI virtual path identifier VCI virtual circuit identifier (port) přepínače mění VPI/VCI AAL (ATM adapation layer) adaptační vrstva rozdělování dat z vyšších vrstvev na buňky řízení přenosových funkcí ATM (QoS) dvě podvrstvy SAR - rozdělování CS - kvalita AAL1 - spojované s konstantní rychlostí, real time AAL2 - komprimované přenosy zvuku a obrazu s variabilní kapacitou, nepoužívá se AAL3/4 - proměnná kapacita, non-realtime AAL5 - zjednodušená adaptace, 48bitů buňky je dostupno pro data LANE (LAN Emulation) implemantace ARP dotazů (jakou ATM adresu ma dana MAC adresa) Třídy služeb CBR - trvalé vyhrazení kapacity VBR - proměnná rychlost přenosu ABR - nárazový charakter. aplikace si vyžádá minimální kapacitu a maximální. ATM pak garantuje minimální a v případě potřeby se pokusí vyhovět požadavku na maximální. umožňuje zpětnou vazbu - v případě přehlcení může dostat aplikace informaci a třeba UBR - unspecified. prostě se snaží přenést co nejvíc, ale negarantuje vůbec nic, ani zpětnou vazbu zpomalí Směrování pomocí přepojování kanálů, zpráv, paketů. Směrovací metody Záplavové - všechno všem, může se zahltit, potřeba TTL pro zahazování dlouhých cest Náhodné, horký brambor - náhodně, nemusí vést k nejlepší cestě. brambor - pošli náhodné Statické - statická tabulka, nereaguje na změnu Adaptivní Algoritmy směrování RIP - používá metriku počtu směrovačů, max 16 OSPF - sítě dělí na obasti, pak jsou hraniční směrovače, interní směrovače, páteřní BGP - používá se pro backbones, používá TCP, komunikují spolu jednotlivé autonomní systémy Řízení toku QoS Dá se řídit na síťové vrstvě, kde je třeba zabránit zahlcení, buď odmítat pakety nebo je zahazovat Taky na transportní vrstvě, kde je třeba řídit rozumné využívání paměti

3 Mechanismy potvrzování porvrzení vysílači, že zpráva dorazila k cíli ACK Pozitivní pokud vysílač neobdrží do timeoutu ACK, posílá paket znovu Negativní vysílač očekává NAK, pokud ho neobdrží do timeoutu, považuje ho za doručený piggybacking Komunikace synchronní vlákno vysílače se zastaví dokud není obdržena odpověď synchronní AJAX asynchronní vlákno vysílače po odeslání pokračuje dále AJAX RPC remote procedure call CORBA používá IDL (interface definiton language) pro popis objektů, které budou poskytovat služby ORB (object request broker) zajišťuje komunikaci (včetně (de)serializace) [client]-[obj.reference]-[orb]-net-[orb]-[skeleton]-[implementation]-[server] Java RMI Původně pouze pro volaní mezi dvěma JVM, nyní CORBA verze propojující jakékoliv prostředí RMI deklarace, i vzdálené volání metod má shodnou syntaxi, jako při práci s lokálními objekty SOAP (Simple Object Access Protocol, hlavně webové služby) založeno na XML (pomalé) <soap:envelope><soap:body> <fahrenheittocelsius> <fahrenheit> Distribuované výpočty Asymetrické procesy spolu pouze komunikují spolupráce se omezuje na předávání výsledků kód programu i chování procesů se liší typické architektury: pipeline (výstup jednoho procesu je vstupem do druhého), client-server (klient žádá provedení určité služby serverem) Symetrické výsledek je produktem spolupráce procesy jsou si podobné (v kódu ichování) Lamportovy hodiny skalární logický čas není důležitý fyzický čas, ale sekvence událostí před každou událostí se čítač inkrementuje při odeslání se vloží časové razítko do odesílané zprávy při příjmu se nastaví čítač na max( můj čítač, časové razítko příchozí události ) a inkrementuje se dle bodu 1. čítače procesů se inicializují náhodně, nebo podle čísel procesů Vektorový logický čas lokální čítač (časové razítko) je vektor složek čítačů pro jednotlivé procesory zachovává kauzalitu čítač inkrementuje při události, příjmu i odeslání zprávy při příchodu zprávy se upravují čítače ostatních procesů Algoritmy výlučného přístupu a výběru

4 vyhrazování prostředků jednotlivým procesům Semafor proces rozešle požadavek REQUEST ostatní mu potvrdí zasláním REPLY uvolnění zprávou RELEASE vše obsahuje časové známky Zablokování coffamnovy podminky nutne pro vznik deadlocku 1) Přidělení prostředku je výlučné v čase. 2) Při čekání na prostředek může mít už jiný přidělený. 3) Uvolnění prostředku jen z vlastní iniciativy. 4) V grafu závislostí může vzniknout cyklus. Zablokování je možné I při komunikaci (synchronní) prevence (pesimistické) - Lomet předběžné zažádání o prostředky před vlastním začátkem jejich využívání pokud by přidělení vytvořilo cyklus v grafu závislosti, přidělení se zamítne (pozdrží) narušení jedné z coffmanových podmínek modifikovaný graf závislosti opatření požadavků o časové známky detekce a zotavení (optimistické) při detekování zablokování se jeden proces ukončí a sebere se mu prostředek Detekce ukončení jak ukončit výpočet, když jsou všechny procesy již pasivní Odolnost proti chybám, quorum Tady k tomu moc není. Asi říct, že algoritmy mohou být odolné, poté prostě přežijí výpadek až n uzlů, nebo samostabilizující, kdy výpadek způsobí, že se dostanou do nějakého jiného stavu, opraví se. Quorum jsou v podstatě systémy určující majoritu. Může to být singleton (1 uzel), majorita nebo třeba?maekawa?. LOS Multiplexing časový frekvenční kódový u každé stanice se používá jiný, vhodně navržený kód kombinovaný Přidělování média jak zařídit aby dva nevysílali najednou a jak takové situace případně detekovat deterministické přístup není náhodný, každý nemůže vysílat kdy se mu zachce možnosti centrální řízení - jedna stanice je řidicí, přiděluje kapacitu na výzvu - řidicí stanice vyzývá řízené k vysílání binární výzva - opět výzva, ale teď jsou stanice rozděleny do skupin, ty se dále půlí až na úroveň jedné stanice. v případě výzvy se ta posílá skupině. pokud ve skupině chce vysílat jen jeden, může. pokud ne, tak se skupina rozdělí a výzva se pošle do té rozdělené. takhle se dostaneme až místu kdy chce vysílat jen jedna na žádost - stanice vysílají žádost o vysílání po samostatném kanále (ať už fyzickém nebo virtuálním (třeba pomocí FDM)) logický kruh - stanice tvoří cyklickou posloupnost, předávají si token, který opravňuje vysílat. problém může být rekonfigurace výpadek jedné stanice může zablokovat celou komunikaci

5 virtuální logický kruh - velmi podobné, nicméně stanice co chce vysílat počká čas X od doby co skončila vysílání předchozí stanice, pokud se nic nestane, může. odpadá potřeba tokenu. nedeterministické náhodný přístup, mohou vzniknout kolize ALOHA ne každý slyší všechny (rádio) Prostá využití kanálu 18% pakety každý vysílá, jak se mu zachce, pokud nastane kolize (úplné nebo částečné překrytí rámců), stanice, které vysílají se přeplánují náhodným časem a po něm to zkusí znovu kolize je detekována vypršením časového intervalu pro příjem potvrzení délka kolizního slotu = 2x délka rámce Taktovaná ALOHA využití kanálu 47% všechny stanice smějí začít vysílání v dané (a pro všechny stejné) časové okamžiky pakety se překryjí buď celé nebo vůbec zmenšení kolizního slotu na délku jednoho paketu větší využití kanálu Řízená ALOHA jako výše, akorát čas přeplánování jsme schopni řídit a vyladit tak kanál na co největší propustnost (řídíme intenzitu přeplánování α) Stabilita (propustnost, četnost kolizí) je závislá na počtu stanic a zvolených parametrech CSMA (Carrier-Sense Multiple Access) všichni slyší všechny (kabel, znalost obsazení kanálu) náhodný přístup k médiu s příposlechem Naléhající CSMA průchodnost 53% stanice chce vysílat - testuje stav média, je-li volné, vyšle hned paket, neni-li volné čeká a hned jak bude volné, tak vysílá pokud zacne vysilat vice stanic najednou (kolize), vsechny to zjisti a preplanuji se (rozdil od alohy, kde to nezjisti) Nenaléhající CSMA testuje stav media, je li volne, vysila, kdyz ne tak se preplanuje nahodnym casem a po vyprseni opakuje postup, pokud je volne tak hned vysila p-nalehájící CSMA pokud je kanal obsazen, generuje pravděpodobnost p odvysilani za urcity cas s pravděpodobností p začne vysílat a s pravděpodobností q = 1 - p odloží vysílání o krátký čas. Interval Stabilita (propustnost, četnost kolizí) je závislá na počtu stanic a zvolených parametrech CSMA/CD (collission detection) například u Ethernetu dokáže detekovat kolizi již během vysílání paketu a jeho vysílání přerušit a vyslat ostatním kolizní posloupnost JAM (že došlo ke kolizi), opakování po náhodné době např. u Ethernetu to pozná tak, že ma na RX i TX data IEEE Wifi IEEE ,4 2 DSSS a FHSS IEEE a OFDM IEEE b ,4 11 DSSS IEEE g ,4 54 OFDM IEEE n ,4/5 600 MIMO IEEE y ,7 54 Bluetooth Class metrů (maximální teoretický dosah) Class metrů Class metr master/slave topologie (rozdělení zajišťují protokoly) zařízení může komunikovat maximalne se sedmi dalšimi stanicemi (aktivni), celkem až 255 stanic (pasivni,

6 master je může aktivovat) tvori piconet skladaní vice piconetu do scatternetu, nekterá zařízení pak fungují jako bridge Ethernet přenosové médiu dvoulinka (plně duplexní), optika, koax asynchronni paket obsahuje zdrojovou I cilovou MAC adressu (6 znaku), udaj o vyssim protokolu, CRC opakovač: aktivni prvek, ktery zrekonstruuje elektricke parametry signalu a pošle ho dal přístupová metoda: CSMA/CD (naléhající, p-naléhající) - detekuje kolize, limit je 1024 stanic pro skupinu segmentu propojených opakovači, což je kolizní doména kod Manchaster (lepsi synchronizace) kod Manchester 10BASE2 topologie sběrnice, 185m, 30 stanic na segment min. vzdalenost 0,5m konektory T BNC, nebezpeci rozpojeni konektoru, resenim je pouziti EAD zasuvek pri vytazeni kabelu ze zasuvky dojde k automatickemu premosteni, zakoncovaci impedance 10BASE-T (twisted) UTP, staci Cat. 3, pouzity 2 ze 4 paru topologie hvězdice 10BASE-FL (Fiber Link) optika, založeno na FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link): mnohavidový, 1000m když nejsou vysílána data, je funkčnost spoje signalizovana 1Mhz idle signalem (není synchronizován 100BASE-TX(UTP, T=TwistedPait)/FX(optika, F=Fiber) media: 100Mb/s, UTP/FTP Cat. 5, optika mnohavidova 62.5/125 nebo 50/125um vzdalenosti: 100m metalika, optika 412m (poloduplex), 2000m (duplex) 2 pary kabelu, dvojice vicevidovych vlaken 1000BASE gigabitový Ethernet vícevidové optické vlákno (1000BASE-SX, -LX) nebo UTP/FTP Carrier Extension: doba vysílání nejkratšího rámce musí být delší, než dvojnásobek doby potřebné k průchodu signálu mezi dvěma nejodlehlejšími body spoje vysílač musí zůstat v provozu po dobu odeslání 512 B + preambule Frame Bursting: vysílač odešle více sekvencí více rámců zvýšení efektivity mezi stanicemi max. 1 opakovač, kódování 8B10B (mimo 1000BASE-T) 1000BASE-SX: pro levná vícevidová vlákna, laser 850 nm, zhruba 500 m 1000BASE-LX: jedno- i vícevidová vlákna, laser 1300 nm, přes 3 km 1000BASE-CX: metalické vedení Twinax, max. 25 m, 150 Ohm, kroucený dvoudrát, NRZI 1000BASE-T: UTP cat. 5+, 4 páry, plný duplex, kód PAM-5, přenos oktetu je jediná změna úrovně na každém ze 4 párů, max. 100 m, Napetove zmeny a detekci signalu zajistuje scrambler a konvolucni koder, napětí 1 Vpp. Přepojování hub pasivní, přeposílá všechno všem

7 switch rozdeli sit na vice mesich koliznich domen (segmentace site), prenos mezi dvema koliznimi domenamy a jinyma dvema se nijak neovlivnuje a to je velka vyhoda - zvyseni pruchodnosti site směřování na základě MAC adresy Virtuální sítě virtuální lokální sítě umožňuje provozovat více LAN na stejnem fyzikcem mediu oddelene, pro sanice transparentně pri vstupu do switche se oznaci ramec a na vystupu kontroluje jestli se znacka shoduje, kdyz ano znacku vyjme a posle ho dal, pokud ne, tak ramec zahodi Emulace LAN v prostředí ATM potreba doplnit co umi LAN a neumi ATM - broadcasty a adresace stanic LAN (napr. MAC u eth) LEC (LAN Emulation Client) rozhrani mezi LAN stanici a ATM, zastupuje vrstvu MAC skutecne LAN, rozkladani beznych ramcu LAN na bunky ATM (a zpetne slozeni) a vyslani po virtualnim spoji (a prijem) Síťová rozšíření operačních systémů NFS, AFS, Novell SNMP (Simple Network Management Protocol) správa sítí na monitorovaném systému (managed devices) běží agent, na monitorovacím manager manager se dotazuje agenta na hodnoty sledovaných parametrů Komunikace probíhá zasláním dotazu (GET, GET-NEXT atd.) a vrácením odpovědi (typ RESPONSE). MIB (management information base) definované u agenta definuje ktere informace jsou dostupné stromová struktura databáze každému uzlu (objektu) je přiřazeno OID (object identifier), které je součástí paketu OID of Table = => => => => => => => entry does not exist routetable OBJECT-TYPE SYNTAX SEQUENCE OF RouteEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "This entity s routing table" ::= {NEW-MIB 3} routeentry OBJECT-TYPE SYNTAX RouteEntry MAX-ACCESS not-accessible

8 STATUS current DESCRIPTION "A route to a particular destination" INDEX {dest, policy} ::= {routetable 1} Monitorovací mechanismy RMON v úseku LAN je sonda, která na vyžádání zasílá informace typy informací: static okamžitý provoz history historie provozu alarms hlídání prahových hodnot hosts statistika pro každý uzel events záznamy události CMIP (Common ManagementInformation Protocol) definován v ISO/OSI modelu správy používá ISO/OSI komunikační protokoly oproti SNMP umí spouštět akce oproti SNMP lepší bezpečnost datový model založen na objektech příliš složitý IP protokoly Ipv4 32bit adresa Adresa sítě Adresa podsítě Adresa počítače Hranici mezi adresou podsítě a počítače určuje maska podsítě (subnet mask). Jedná se o 32bitovou hodnotu zapisovanou stejně jako IP adresa. V binárním tvaru obsahuje jedničky tam, kde se v adrese nachází síť a podsíť, a nuly tam, kde je počítač. Vyhrazené adresy x.x.x.0 - nejnižší adresa v síti (s nulovou adresou stanice) slouží jako označení celé sítě x.x.x nejvyšší adresa v síti (adresa stanice obsahuje samé binární jedničky) slouží jako adresa pro všesměrové vysílání (broadcast) 127.x.x.x localhost loopback Ipv6 128bit adresa Důvod zavedení IPv6 - nedostatek adresního prostoru v Ipv4. Pevná délka hlavičky 40 Bytů + možnost zařadit rozšířenou hlavičku Zavádí tři typy adres: Individuální (unicast) Skupinové (multicast) Výběrové (anycast) skupinu síťových rozhraní, data se však doručují jen jejímu nejbližšímu členovi. IPv6 neobsahuje všesměrové (broadcast) adresy. Byly nahrazeny obecnějším modelem skupinových adres a pro potřeby doručení dat všem zařízením připojeným k určité síti slouží speciální skupinové adresy Směrování routery propojují různé sítě statické (pevně podle směřovací tabulky) dynamické Směrovací metody záplavové směrování - packet je poslán do všech směrů výhody: nejkratší cesta, spolehlivost nevýhody: zahlcení sítě náhodné směrování - packet je poslán do náhodeného směru

9 výhody: odolnost proti změně topologie nevýhody: nezaručuju omezenou dobu doručení, potřeba dodatené informace horký brambor - posílá packet na vstup s nejkraší frontou nebýhody: nezaručená doba doručení zpětné učení nevýhody: pomalá konvergence při chybě (musíme zapomínat) adaptivní směrování - směrování se přizpůsobuje situaci výhody: bezpečnost, reakce na změnu Link State (OSPF), Distance Vector (RIP) Distance Vector Algoritmy výměna kompletních směrovacích tabulek mezi směrovači pomalá konvergence při výpadku RIP RIP (routing information protocol) vyměňují se informace o vzdálenostech k dalším uzlům techniky zrychlení konvergence: Split horizon - uzel nepředává nové informace zpět uzlu od kterého je získal Poison reverse - uzel nepředává informace zpět uzlu, od kterého je získal místo toho mu vrátí hodnotu nekonečna Link State algoritmy výměna změn sítě každý uzel má informace o síti rychlá konvergence, nízské zatížení sítě OSPF OSPF (open shortest path first) v paměti směrovače kompletní mapa sítě nad touto mapou se potom počítá nejvýhodnější cesta síť rozdělena na oblasti, páteř - komunikace mezi oblastmi musí jít přes páteř Šifrování Symetrické šifrování používá se jeden klíč nízká náročnost výpočtu rychlé nevýhoda: distribuce klíče Asymetrické šifrování dva klíče, soukromý (privátní) a veřejný (uložen u CA) pomalejší než symetrické šifrování výhoda: odpadá problém s distribucí klíče IPSec ( IP Security ) IPsec je bezpečnostní rozšíření IP protokolu založené na autentizaci a šifrování každého IP datagramu. V architektuře OSI se jedná o zabezpečení již na síťové vrstvě, poskytuje proto transparentně bezpečnost jakémukoliv přenosu (kterékoliv síťové aplikaci). Vytváří logické kanály security agreements (SA), které jsou vždy jednosměrné, pro duplex se používají dva SA. Bezpečnostní rozšíření vypadá následovně: Ověřování při přijetí paketu může dojít k ověření, zda vyslaný paket odpovídá odesilateli či zda vůbec existuje. Šifrování obě strany se předem dohodnou na formě šifrování paketu. Poté dojde k zašifrování celého paketu krom IP hlavičky, případně celého paketu a bude přidána nová IP hlavička. TLS (Transport Layer Security) tři fáze Dohodu účastníků na podporovaných algoritmech Výměnu klíčů založenou na šifrování s veřejným klíčem a autentizaci vycházející z certifikátů

10 Šifrování provozu symetrickou šifrou SSL (Secure Socket Layer) Šifrování provozu asymetrickou šifrou Autentizace autentizace je poskytnutí informací o identitě jinému subjektu jméno a heslo pomocí certifikátu (uživ. pošle certifikát - server zakóduje náhodně vygenerovaný token a pošle zpět - uživatel rozkóduje odešle zpět - pokud se tokeny rovnají = úspěch) MPLS (Multi protocol label switching) vrstva 2.5, může zastřešovat jiné protokoly L2 (PPP, Frame relay, ATM) MPLS používá pro urychlení cesty paketů sítí princip přepínání značek, založený na důsledném oddělení procesu směrování (routing) od vlastního předávání paketů (forwarding). Směřování se provádí na zálkladě návěští, není potřeba analyzovat paket a vyhve směřovací tabulce ledávat při vstupu paketu do MPLS sítě se obalí sadou návěští, každý MPLS router odebírá odebere jedno návěší, na základě kterého forwarduje paket a návěští odebere routery si vyměňují návěští a informace o dostupnosti sítě s ostatními (LDP Label Distribution Protocol) Frame Relay pakety obsahují FECN a BECN, které mohou být nastaveny při průchodu sítí pokud dochází k přetížení (QoS) FECN Forward Explicit Congestion Notification informuje, že přetížení nastalo ve směru cesty paketu, informuje cíl o přetížení BECN Backwards Explicit Congestion Notification informuje, že přetížení došlo v opačném směru, ionformuje tedy zdroj o přetížení MTI řízení toku pomocí hlavičky TOS (Type Of Service), většinou ale ignorováno pořadavek na nejmenší zpoždění, největší šířku pásma či nejlevnější dopravu QoS Jedná se o soubor technik, které řídí pro toky v síti: zpoždění (delay) fázové chvění (jitter) ztrátovost paketů (packet loss) šířku pásma (bandwidth) RTP (Real Time Transfer Protocol) RTP je protokol standardizující paketové doručování zvukových a obrazových (video) dat po internetu. Protokol se často používá v systémech proudového přenosu (ve spojení s RTSP), jako je telefonie, videokonference a push to talk systémy. Přenáší pro ně datové toky vyjednané signálními protokoly, jako jsou H.323 nebo SIP), čímž je jedním z technických základů VoIP technologií. Data RTP jsou nejčastěji přenášena pomocí UDP protokolu. Podpora Multicast oddělený řídící kanál RTCP VoIP signalizace TCP vyšší spolehlivita protokol H.323 protokol SIP (Session Initiation Protocol) Lokalizace účastníka nalezení spojení s koncovou stanicí Zjištění stavu účastníka zjištění, jestli je účastník schopen relaci navázat (může mít obsazeno, přesměrováno atd.) Zjištění možností účastníka zjištění, jaké jsou možnosti účastníka (typ kodeku, max. přenosová rychlost, audio/video atd.) Vlastní navázání spojení zde vstupuje do hry také protokol SDP, který popisuje navázané spojení a

11 odkazuje na RTP datový tok Řízení probíhajícího spojení případné změny vlastností v průběhu relace a činnosti spojené s jejím ukončováním data UDP vyšší propustnost, menší režie PIM (Protocol Independent Multicast) Používá se mezi lokálním a vzdáleným multicast routerem pro směrování multicastu od serveru k řadě klientů Je to skupina routovacích protokolů, které zařizují distribuci jeden-mnoha nebo mnoho-mnoha přes internet Rendezvous Point (RP) Setkávací místo pro zdroje a příjemce multicast provozu (obecně známé místo pro obě strany), jedná se společný o kořen pro sdílené stromy, zdroje multicastu posílají provoz na tento bod a ten je přeposílá přes sdílené stromy všem členům skupin, díky RP se lépe využijí síťové zdroje, ale nezaručuje optimální cestu Sparse Mode - PIM-SM Vychází z představy, že klienti, kteří chtějí přijímat multicast, se v síti nachází velmi řídce. Takže Sparse mode posílá provoz pouze routerům, kteří si o něj požádají. Rozšířený routovací protokol pro multicast. Použijeme, pokud ostatní routery jsou různé. Dobře škálovatelný. Router se musí přihlásit do skupiny, aby přijímal provoz IGMP ( Internet Group Management Protocol ) vytváří se skupinu účastníků, účastník se aktivně registruje smeřovače podporující IGMP pak rozesílají multicast zprávy předávání informací o účastníky mezi IGMP směřovači DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) Zpětné zaplavování Zpětné zaplavování cesty vyžaduje, aby směrovač odeslal kopii paketu při jeho přijetí do všech cest. Poté směrovač odešle zpět zprávu ke zdroji, aby zastavil datový tok, pokud je směrovač napojen na LAN, jenž si nepřeje přijímat data příslušné skupiny s přenosem multicast. Nahrazováni multicastu broadcastem zahlcení sítě omezování na základě TTL replicated unicast vysílač vysílá více kopií pro každého účastníka přetížení blízko vysílače DSI Přístupy k simulaci plánování událostí plánování na základě modelového času (globální) seznam událostí odbavován řídícím programem sledování aktivit plánování na základě modelového času nebo splnění podmínek v závislosti na splnění podmínek se aktivita provede nebo ne interakce procesů nezávislé procesy obsluhy, komunikující pomocí požadavků Plánování procesů reactivate at (time) atprior (time)

12 delay(d) delayprior(d) before(process) after(process) OMNET moduly jednoduché rozhraní (vstupy, výstupy) parametry chování (C++) složené rozhraní instance dílčích modulů propojení dílčích modulů (komunikační kanály) komunikace pomocí přenosů zpráv komunikační kanály delay error datarate FEL (future event list) síť výsledné propojení modulů simple Stanice gates: in: in; out: out; endsimple module Sit parameters: pocet_stanic; // celkový počet stanic submodules: sm: Smerovac; parameters:pocet_portu = pocet _stanic; gatesizes: vst_port [ pocet _stanic ], vyst_port [ pocet _stanic ]; st: Stanice [ pocet _stanic ]; connections: for i = 0.. pocet _stanic -1 do st [ i ]. out --> sm. vst_port [ i ]; st [ i ]. in <-- sm. vyst_port [ i ]; endfor; endmodule network sit: Sit parameters: pocet _stanic = 5; endnetwork Metody pro generování, transformaci a testování pseudonáhodných čísel generování, randseed (zdroj, uživatel) kongruentní metody (modulo m) bitové transformace (rotace apod., bitové části) zamítací metoda generování dvojice čísel x1, x2, pokud x2 < f(x1), vrať x1, jinak opakuj f(x) může být např normální funkce/rozdělení opakovatelné sekvence transformace na rozložení (rovnoměrné, normální, binomické atd...)

13 testování zkoumání statistických vlastností generátoru test shody výstupu generátoru s teoretickými požadovanými vlastnostmi numerické řešení úloh (např výpočet integrálu) Paralelizace kvaziparalelní serializace paralelního výpočtu řízení seznamem událostí problém zpracování dvou správ se stejnou časovou značkou typy konzervativní možnost zablokování každý proces čeká na zprávu jiného procesu (cykl) řešení zablokování nulové zprávy označující doby, kdy proces nebude využívat jiný proces detekce a zotavení optimistické ignorování závislosti příčina-následek, mechanismy na eliminaci vzniklých chyb detekce konfliktů Time Warp historie událostí, při konfliktů návrat k některému z předchozích stavů zpětný běh ASS UML 4+1 Diagrams: Structural view class, object, composite structure/package Implementation view component, composite structure Behavioral view sequence, communication, state, activity, interaction overview, timing Enviroment view deployment, Use case view use case

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 7. Otázka : Média a topologie počítačových sítí. Sdílení přenosového média a přenosového kanálu. Přístupové metody. Příklady použití v reálných

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Model IEEE 802 Sítě typu Ethernet FastEthernet Gigabitový Ethernet 10GE Vznik Ethernetu 3 koncepce vznikla mezi 1974 76 PARC (Xerox)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Osnova = Základní principy datové vrstvy = Podpora služeb vyšších vrstev = Řízení přenosu přes médium = Vytvoření rámce = Zpřístupnění média vyšším vrstvám

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu, přístup k médiu řízen metodou CSMA/CD přenosová rychlost 10

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Počítačové sítě Datový spoj

Počítačové sítě Datový spoj (Data Link) organizovaný komunikační kanál Datové jednotky rámce (frames) indikátory začátku a konce signálu, režijní informace (identifikátor zdroje a cíle, řídící informace, informace o stavu spoje,

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Správa sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta

Více

Kruhové sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Kruhové sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek KIV/PD Kruhové sítě LAN Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 FDDI FDDI II FDDI, ISO 9314 3 Fiber Distributed Data Interface přenosová rychlost 100 Mb/s vhodná pro páteřní (backbone) sítě používá

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

SÍTĚ OTÁZKY 1) Přenos signálu a. Vyjmenujte média pro šíření a přenosy signálu? b. Jaké jsou charakteristické atributy analogového signálu?

SÍTĚ OTÁZKY 1) Přenos signálu a. Vyjmenujte média pro šíření a přenosy signálu? b. Jaké jsou charakteristické atributy analogového signálu? SÍTĚ OTÁZKY 1) Přenos signálu a. Vyjmenujte média pro šíření a přenosy signálu? Koaxiál, kroucená dvoulinka, optický kabel, bezdrátový přenos b. Jaké jsou charakteristické atributy analogového signálu?

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

Technologie MPLS X36MTI. Michal Petřík

Technologie MPLS X36MTI. Michal Petřík Technologie MPLS X36MTI Michal Petřík Obsah 1 Seznámení s technologií...3 2 Historie a vývoj MPLS...3 3 Princip MPLS...3 3.1 Distribuce směrovacích tabulek MPLS...5 4 Virtuální sítě...5 4.1 MPLS Layer-3

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Internetworking propojování sítí a jejich částí (segmentů) spojováním sítí vzniká inter network

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Počítačové sítě Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7.

Počítačové sítě Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7. Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7. Aplikační vrstva přístup ke komunikačnímu systému, k síťovým službám 6. Prezentační

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Asynchronous Transfer Mode ATM

Asynchronous Transfer Mode ATM Asynchronous Transfer Mode ATM KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Co je ATM 2 Asynchronous Transfer Mode 1984 CCITT stanovuje ATM standard pro realizaci B-ISDN sítí spíše pro přenos hlasu než dat 1991 založeno

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Model IEEE 802 Sítě typu Ethernet FastEthernet Gigabitový Ethernet 10GE Vznik Ethernetu 3 koncepce vznikla mezi 1974 76 PARC (Xerox)

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Zabezpečení dat při přenosu

Zabezpečení dat při přenosu Zabezpečení dat při přenosu Petr Grygárek rek 1 Komunikace bez spojení a se spojením Bez spojení vysílač může datové jednotky (=rámce/pakety) zasílat střídavě různým příjemcům identifikace příjemce součástí

Více

Vnější směrovací protokoly

Vnější směrovací protokoly Vnější směrovací protokoly 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Vnější směrovací protokoly _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO přednášející: Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost G2,(22435) 7628 cvičící: Jan Kubr Jiří Smítka smitka@fel.cvut.cz, G2, 7629 Pavel Kubalík xkubalik@fel.cvut.cz,

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC 1. TCP/IP zásobník Aplikační vrstva Vypracované otázky ke zkoušce z UPS 26. 1. 2012 DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí)

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí) Pojmy IP adresa Maska sítě (podsítě) Subnet mask Směrování Přímé do přímo připojených sítí (podle MAC rozhraní připojeného do stejné sítě) Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Počítačové sítě I. 7. WAN, ATM Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 7. WAN, ATM Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 7. WAN, ATM Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 WAN Wide area network, rozlehlé sítě sériová linka X.25, Frame Relay telefonní linka, ISDN PDH (Plesiochronous

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP: Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v podstatě transportní vrstvě OSI, protože poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Původně se proto tato vrstva označovala jako

Více

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky opakovače a rozbočovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu přístup k médiu řízen CSMA/CD algoritmem přenosová rychlost

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Virtální lokální sítě (VLAN)

Virtální lokální sítě (VLAN) Virtální lokální sítě (VLAN) Virtuální LAN slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Lze tedy LAN síť segmentovat na menší sítě uvnitř fyzické struktury původní sítě. Druhým důležitým

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Ing. Pavel BEZPALEC Katedra telekomunikační techniky, ČVUT FEL v Praze Technická 2, Praha 6 bezpalec@fel.cvut.cz Abstrakt: Příspěvek rozebírá pojem kvalita

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí 1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí Význam počítačových sítí neustále roste. Sítě se uplatňují jak ve firmách tak i při výuce na školách. I doma má dnes mnoho lidí svoji malou síť nemluvě

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Další síťová zařízení

Další síťová zařízení Další síťová zařízení Cíl kapitoly: Žák popíše aktivní síťové prvky a vysvětlí princip jejich fungování. Klíčové pojmy: Aktivní síťové prvky, vzájemné propojování, rámce (frames), opakovač repeater, regenerační

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Profibus (EN 50170) Standard pro distribuované průmyslové řízení. Distribuované systémy: ISO 7498 (Open System Interconnect)

Profibus (EN 50170) Standard pro distribuované průmyslové řízení. Distribuované systémy: ISO 7498 (Open System Interconnect) Profibus (EN 50170) Standard pro distribuované průmyslové řízení Distribuované systémy: ISO 7498 (Open System Interconnect) Aplikační vrstva (Application Layer) Presentační vrstva (Presentation Layer)

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Sítě IEEE 802.11 (WiFi)

Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Petr Grygárek rek 1 Sítě IEEE 802.11 Rádiové sítě provozované v nelicencovaném pásmu ISM (Instrumental-Scientific-Medicine) 2,4 GHz 5 GHz V Evropě požadavek dynamické volby kanálu

Více

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný Load Balancer RNDr. Václav Petříček Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný 1.4.2005 Co je Load Balancer Nástroj pro zvýšení výkonnosti serverů Virtuální server skrývající farmu skutečných

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

Telekomunikační sítě WAN sítě

Telekomunikační sítě WAN sítě Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě WAN sítě Datum: 22.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě ts_120222_kapitola4

Více

Měření kvality služeb

Měření kvality služeb 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? KPIs Key Demarkační Performance

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**.

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**. Instalační IP systém manuál LANREV:201205 -RING IP systém Modulární konstrukce Modulární BackBone switche slouží zejména k propojení rozsáhlých IP systémů do jednoho celku. Propojovaná zařízení mohou být

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

WAN sítě WAN (Wide Area Network) označujeme rozsáhlé veřejné datové sítě spojující města nebo státy.

WAN sítě WAN (Wide Area Network) označujeme rozsáhlé veřejné datové sítě spojující města nebo státy. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 3. Protokoly síťových architektur WAN sítí (X.25, Frame Relay, ISDN, ATM). Návrh topologií sítí (hierarchický model, redundantní modely

Více