E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G"

Transkript

1 E BUSSINES Technologie je vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při lidské činnosti. Technologie může být i lidská činnost Jedná se o lidské znalosti při řešení problémů Vzniká zkušenostmi, znalostmi, výzkumem apod. B2B (Business to Business) vztahy mezi podnikatelskými subjekty (typicky výměna dokumentů, informací apod.) B2C (Business to Consumer, nikoliv to Customer) vztah mezi podnikatelským subjektem a spotřebitelem (typicky e shop) B2G nebo B2A (Business to Government/Administration)

2 B2R (Business to Reseller) vztah mezi podnikem a jeho obchodními zástupci C2C (Consumer to Consumer) vztah mezi spotřebiteli bez účasti obchodníka Tvorba elektronického obchodu Možnosti při realizaci elektronického obchodu Řešení vlastními prostředky Open-source řešení (Joomla, ) Outsourcing v elektronickém obchodě (Vltava, InShop, ) Obchodní zástupce (atcomputer) Obchod vytvořený na zakázku Data a informace Informace Původní sdělení, zpráva, podávaná ústně, písemně nebo jiným způsobem (s pomocí signálů, technických prostředků) Většinu informací lze převést do dat Informace jsou zpracovaná data, která dostala význam Např. data jsou: Informací je, že předchozí data představují věk (1. číslo v desítkové soustavě, 2. číslo ve dvojkové soustavě) Význam Informací Podpora pro rozhodování Získávání nových znalostí Konkurenční výhoda (nutnost ochrany dat a informací) Podpora pro hodnocení Informace musí být strukturovaná, aktuální, detailní, konzistentní i do minulosti

3 Znalost Zásoba poznatků o světě (okolí, prostředí), které jsou důležité pro výkon určité činnosti Uložení dat Informační technologie Informační technologie jsou technické a programové prostředky pro práci s daty IS = lidé + IT + data IT Architektura Technické prostředky (HW) Softwarové prostředky (manipulace s daty) Telekomunikace (přenos dat, výměna dat/informací) IT umožňují Přijímat data Zpracovávat data Prezentovat data

4 Urovně IT Hardware technické prostředky pro provoz aplikací a ukládání dat Systémový software spojnice mezi aplikačním vybavením a hardware Aplikační software software pro zpracování dat Klasifikace počítačových programů Program typu sangvinik Je přátelský, zdvořilý, trpělivý a na uživatelovy přehmaty reaguje s nadhledem, v krajním případě s jemnou ironií. Takovéto programy se často označují anglickým termínem userfriendly Program typu flegmatik Flegmatický program se na rozdíl od sangvinického vůbec nesnaží být na uživatele příjemný a jeho zdvořilost je spíš chladná (pokud tedy vůbec nějaké známky zdvořilosti vykazuje). V případě, že se uživatel stále dopouští stejné chyby v zadávání vstupních dat, bude bez zájmu neustále opakovat stručnou žádost, dokud nevypnou proud nebo dokud to uživatele nepřestane bavit. Flegmatikovy zprávy jsou strohé a jejich grafická úprava je minimální Program typu cholerik Tyto programy reagují na uživatelské chyby bouřlivě a přímočaře. Vědí, že jim nikdo fyzicky neublíží, dopouštějí se výroků, kterých by se často rádi dopustili jejich autoři. Při komunikaci s cholerickým programem se většinou nenudíte, avšak tato pozitivní stránka věci obvykle ustoupí do pozadí, když s vaším programem komunikuje váš nadřízený Program typu melancholik Příklady melancholických programů jsou vzácné. Jeden pochází dokonce od profesionální softwarové firmy a jeho poslání je hrát s uživatelem šachy. Axiomatická teorie programovaní Definice 1: Program je konečná posloupnost příkazů Axiom 1: V každém programu je aspoň jedna chyba Axiom 2: Každý program, který obsahuje víc než jeden příkaz je možné napsat aspoň o jeden příkaz úsporněji Věta 1: Každý program je možné zkrátit na jeden chybný příkaz Výpočetní modely Způsob provozování aplikací a jednotlivých součástí Způsob komunikace uživatelů s aplikacemi Způsob předávání a zpracování vstupních/výstupních dat

5 K výrazné změně došlo s rozšířením počítačových sítí Dávkové zpracování Příprava programu na paměťové médium Děrné štítky Děrné pásky Předání ke zpracování čekání čekání čekání Výstup programu výstupní sestava Součásti předávané dávky Samotný program a data Příkazy pro operační systém (co udělat s dávkou) Časem se vytvořily jazyky pro popis úloh (JCL Job Control Language) Doba obrátky doba od zadání dávky do získání výstupů V lepších případech hodiny - Většinou dny Přetrvává dnes dávkové zpracování? Využití vzdálených výkonných počítačů Úlohy nevhodné pro interaktivní zpracování Datové pumpy Teoretická možnost rozdělení zátěže Pravděpodobné využití pro úzký okruh specifických činností Téměř určitě nebude dávku připravovat uživatel

6 Model host/terminál Poskytuje interaktivní zpracování (průběžná komunikace systému s uživatelem) Host (z anglického host hostitel/hostit) přiděluje terminálům výpočetní čas Přidělení výpočetního času probíhá podobně jako dnes víceúlohové zpracování Původně pouze posloupnost znakových vstupů a výstupů (neexistoval celoobrazovkový režim práce) Některé terminály jsou částečně inteligentní Pouze pro lepší zpracování vstupu a výstupu Terminál nezpracovává žádné uživatelské ani systémové aplikace Vysoké nároky jsou kladeny na host paměť a zdroje pro všechny terminálové relace Uživatel vždy nachází systém ve stejném stavu Využití v dnešní době terminálový přístup např. k Windows Server (terminál nezávislý na platformě) Izolované osobní počítače skok od zdi ke zdi Zpracování na izolovaných počítačích Úzká vazba programů na data

7 Model file server/klient Model klient/server Dělba práce mezi dvěma složkami serverem a jeho klientem Snaha o minimalizaci přenášeného objemu dat

8 Tři druhy činností : Presentation (uživatelské rozhraní a komunikace s uživatelem prezentační činnost) Application Function (vlastní logika aplikace aplikační činnosti) Data Management (správa dat databázové systémy) Způsob dělby práce : Distributed Presentation Remote Presentation Distributed Function Remote Data Management Distributed Data Base Klient a server se děli o prezentační činnosti (např. server poskytuje data v textové podobě a klient je prezentuje v grafické podobě) Veškeré prezentační funkce jsou na klientovi Veškeré prezentační funkce jsou ponechány na klientovi a server se s klientem dělí o aplikační funkce Příklad dvouvrstvé architektury Prezentační i aplikační činnost zajišťuje klient, zatímco server se věnuje pouze správě dat Většinu činností zajišťuje klient a o správu dat se dělí se serverem Vhodné pro distribuované databáze

9 Tříúrovňová architektura Model manažer/agent

10 Distribuované systémy Rozkládá aplikační zátěž mezi více výpočetních systémů Distribuované zpracování složitých výpočtů Problém koordinace jednotlivých aplikací Distribuované uložení dat Problém se zajištěním konzistence dat Vhodné logické rozdělení dat (jednotlivé agendy/databáze) Vztahy mezi modely Tříúrovňová architektura vs. Host/terminál? Dávkové zpracování vs. naplánované úlohy (správa sítí, datové pumpy) Elektronický podpis Zákon 300/2008 Sb. Přijat: Účinnost: Elektronické podání Elektronické doručení Povinné pro právnické osoby Nepovinné pro fyzické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Historie sítě Internet RAND Corporation rok 1964 Síť nebude mít žádnou centrální složku Síť bude od začátku navrhována tak, aby fungovala i když jsou některé její části v troskách Přepojování paketů, datagramová služba ARPA rok 1968 ARPANET 50kbps, protokol NCP Network Control Protocol uzlů uzlů 1973 první zahraniční uzly ve Velké Británii a v Norsku Po roce 1990 konec Arpanetu

11 Historie služeb na Internetu Červenec 1972 elektronická pošta 1972 telnet 1974 TPC, 1978 TCP/IP 1983 DNS 1989 WWW 1990 konec ARPANETu 1991 Gopher 1991 připojení ČR Charakteristika Internetu Využívá technologie přepojování paketů Není zaručeno doručení paketů Není garantována přenosová rychlost Doba odezvy x rychlost Není zaručena identita odesílatele Na úrovni UDP není zaručeno doručení paketů v původním pořadí Infrastruktura Internetu

12 Adresy počítačů v síti Internet MAC adresy fyzické adresy síťových karet, routerů, apod. IP adresy 4 čísla (0-255) oddělená tečkami Třídy IP adres A maska (priv ) B maska (priv ) C maska (priv x x.255) 127.x.x.x = localhost (nejčastěji ) Služby na Internetu Každá služba na Internetu využívá protokol pro předávání zpráv Každá služba naslouchá na určitém portu, který je pro ní vyhrazen (většinou) Standardní protokoly definuje RFC Request for Comments (RFC): Obsahuje technické a organizační dokumenty o internetu, včetně technických specifikací a politické dokumenty vyrobené Internet Engineering Task Force Služby: DNS překlad doménových jmen WWW World Wide Web

13 SMTP POP3 FTP TELNET SSH VoIP Překlad adres - DNS Překlad adres ze symbolických jmen na IP adresy Struktura DNS je hierarchická s kořenovými DNS servery Umožňuje zpětný překlad IP adresy na jmennou Mění se v čase Regionální správce domén (CZ.NIC) Ping/Tracert/Ripe.net/IPConfig DNSSEC Ochrana proti podvržení doménových jmen v internetových adresách. V případě, že někdo dokáže podvrhnout číselnou adresu, uživatel se, aniž bude cokoliv tušit, dostane na úplně jiné místo, a vůbec se nespojí se službou, kterou očekával. Může to vypadat třeba jako na následujícím obrázku.

14 Ostatní služby POP3 Příchozí pošta Telnet Konzole ke vzdálenému počítači SSH Připojení k systému UNIX/LINUX FTP Protokol pro přenos souborů a plno dalších (MySQL, Oracle,RDP, ) VOIP Rozhodující parametry: Rychlost přenosové linky Doba odezvy (zpoždění linky) Kodeky pro přenos hlasu

15 Grafika Důležité pojmy: Rastrová grafika x vektorová grafika Obrazové body, rozlišení Barevná hloubka Formáty pro uložení obrázků Rastrová grafika Obrázek je tvořen z barevných bodů Rastr je mřížka, ve které je obraz zakreslen Rozlišení obrázku : Udává se v DPI počet bodů na palec, tedy počet bodů na 2,5cm Kompromis rozlišení<->velikost souboru Počet bodů obrázku : Počet bodů šířka x výška Formáty souborů : Formát JPG Formát GIF Formát RAW Ztrátová komprese zmenší obrázek vynecháním nepodstatných bodů Může dosáhnout cca 10% původní velikosti Bezeztrátová komprese, max. 256 barev nebo stupňů šedi, vhodné pro tlačítka, sejmuté obrazovky nebo texty Neupravená data ze snímače digitálního fotoaparátu Vektorová grafika =Je tvořena pomocí vektorů Čáry, kružnice, křivky Při změnách velikosti nedochází k deformaci obrazu Většinou jsou soubory menší (viz. čára, vybarvená plocha apod.) Barevná hloubka Počet barev, kolik může mít každý bod obrázku 1 byte (bajt) = 8 bitů = byte = 16 bitů = byte = 24 bitů =

16 Barvy Monitor Monitory používají 3 barvy RGB Red (červená), Green (zelená), Blue (modrá) Pokud svítí všechny, je bod bílý Barvy Tiskárna Tiskárny používají 4 barvy CMYK Cyan (azurová), Magenta (fialová), Yellow (žlutá) Při smíchání všech barev je bod černý, jinak zůstane papír bílý Monitory a tiskárny je nutné pro větší věrnost podání kalibrovat Srovnání zobrazení na monitoru s kalibračním výtiskem Multimedia Co multimédia zahrnují? Vše co můžete vidět (obrázky, filmy, prezentace, ) Vše co můžete slyšet (hudba, rádio, ) Multimediální prezentace Často mohou být mnohem názornější než klasický manuál nebo nápověda Snadno se sdílejí Prezentaci je možné pozastavit, vrátit zpět nebo posunout dopředu BB FlashBack Obrazový průvodce nebo výukový materiál Zachycuje dění na obrazovce (celé obrazovce, v okně nebo vybraném výřezu) Možnost zapsat komentáře k zachycenému obsahu Možnost hlasových poznámek do výsledné prezentace Export do mnoha video formátů včetně Flash pro prezentaci na internetu Multimediální formáty Formáty pro kompresi a kódování digitálního signálu (některé jsou licencované) Hardwarové nároky (softwarové nebo hardwarové kódování/dekódování) Formáty pro kódování/dekódování audiosignálu MP3, WMA, 3gp, Formáty pro digitální video WMV, AVI, MPEG-2, MPEG-4,

17 Média CD (0,65 GB) Hudební CD Video CD DVD (4,6 GB) Podporuje 720p a 1080i HD DVD (15-20 GB) Nativní rozlišení 1920x1080p, 16:9 Blue-Ray (25 80 GB) BD-ROM, BD-R, BD-RE Podporuje hybridní DVD a Blue-Ray disky Digitální a analogový signál Digitální signál Výborný pro ukládání a přenos Lze uplatnit bezeztrátovou kompresi Možnost opravy chyb (CD) Nutno volit kompromis mezi kvalitou a velikostí uložených dat Analogový signál Výborná kvalita Problémy s uložením (poškození) a přenosem (rušení)

18 Stříhání videa Natáčení video (scény pro titulky, lidé, příroda, ) Převod videa do PC a kódování do vhodného formátu Stříhání videa jako nedílná součást natáčení: Software: Pinnacle Optimální délka cca. 30 minut Krátká upoutávka v délce kolem 2 minut Výběr hudby na pozadí adekvátně ke scéně Titulky jako dokumentace Pinnacle studio ideální pro počáteční seznámení se stříháním videa, podporuje 2 souběžné stopy Pinnacle liquid profesionální nástroj Adobe Premiere Final Cut Pro Adobe premiere elements pro osobní použití, umožňuje velmi vysokou úroveň kreativity Adobe premiere pro pro profesionální editaci Jedná se o plnohodnotný střihový systém, který bez obtíží konkuruje i "velkým" Avidům; o ostatních řešeních ani nemá smysl mluvit: firmu Adobe s její Premiérou např. kombinace Final Cut Pro / Final Cut Express kompletně vytlačila z trhu. Techniky pro stříhání videa Obraz v obraze (PIP) Chroma key Umožňuje zobrazení více videostop současně U jednotlivých videostop lze nastavit průhlednost a umístění na obrazovce Použití modrého a zeleného pozadí vybraná barva bude ve finální verzi nahrazena jiným pozadím - klíčování Typicky ve zprávách nebo předpovědi počasí Technologie client/server side Technologie na straně klienta Statické, dynamické dokumenty, RSS JavaScript, Ajax, Flash, Technologie na straně serveru CGI skripty Serverové moduly: PHP, ASP, JSP

19 Technologie na straně klienta Statické dokumenty Prvopočátek WWW Vzhled je neměnný, uživatel si nemůže volit zobrazované informace Statické stránky HTML Vhodné pro jednoduché prezentace, informace veřejnosti apod. Lze snadno uložit na disk například firemní prezentace Dynamické dokumenty Tvar a prezentované informace může uživatel měnit Dynamický dokument na straně klienta Vytvoření a modifikaci zajišťuje prohlížeč! Nekompatibilita prohlížečů!! Využití mobilních zařízení Obsah dokumentu je vytvářen dynamicky výsledná stránka většinou nebývá uložena na serveru JavaScript Je součástí HTML stránky JavaScript lze vypnout! Využití/zneužití JavaScriptu Vtipálek - Před zavřením okna otevře 2 nová okna Je spuštěn při načtení stránky nebo při události JavaScript objekty AJAX Flash Objekt se skládá z Metod write, execcommand, alert, prompt Vlastností title, URL, bgcolor Událostí onclick, onmouseover, Dalších objektů (podobjektů) forms, body, all Umožňuje pomocí JavaScriptu načíst jinou stránku Umožňuje jí odeslat data, data přijmout a ihned použít Aktuální stránka se neobnovuje Umožňuje zobrazit animace ve vektorové grafice Není standardní součástí prohlížečů, je potřeba mít nainstalovaný Adobe Flash Player

20 RSS Jedná se o podobný formát, jako jsou video nebo audio soubory Používá se na bannery, hry i pro tvorbu aplikací Snaha o implementaci Push technologie Dodává krátké zprávy, k jejichž odběru se uživatel přihlásil Potřeba vlastnit čtečku RSS Integrované čtečky v internetových prohlížečích RSS čtečky pro mobilní zařízení K zobrazení výstřižku není potřeba internetový prohlížeč Pro zobrazení celého textu je potřeba internetový prohlížeč Technologie na straně serveru Stránky se generují na serveru, klientovi se posílají pouze výsledné stránky Předávání parametrů metodami GET/POST Možnost podstrčení parametrů Problém bezstavovosti protokolu HTTP (neudržuje spojení) Nelze zobrazovat zdrojové kódy na straně klienta (mimo případné chyby při běhu aplikace) Cookies Informace uložené na straně klienta Permanentní cookies (uložená v souborech) Session cookies (většinou uložená v paměti) Uloženy v souborech Cookies si může uživatel změnit nebo je smazat Pokud jsou zapnutá cookies, je možné udržovat stav spojení pomocí nich Obsah cookies se vždy přenáší při požadavku na server CGI skripty (Common Gateway Interface) Využívá spustitelný kód napsaný v libovolném jazyce Závislost na operačním systému serveru Skript musí splňovat následující podmínky: Serverové moduly přebírat parametry předané pomocí rozhraní CGI výsledkem jeho činnosti je odpověď ve formátu HTTP na StdOut Rozšiřují funkčnost samotného webového serveru Autentizace přihlašovaných uživatelů (prvotní omezení přístupu na stránku) PHP interprety

21 PHP ASP Opensource systém Jedná se o jazyk interpretační Vychází spíše z jazyka C Úzká vazba na web, databáze a webové servery (MySQL, Apache) Zapisuje se do kódu PHP ve tvaru: <?php $datum= pondeli ; echo "Ahoj, světe!";?> Problematické ladění aplikací Analogie k PHP od firmy Microsoft Vychází spíše z jazyka Basic Funguje pod Microsoft IIS Server Zápis: JSP Java Server Pages <% datum = pondeli %> <% Response.Write("Tento text je vypsán pomocí ASP") %> Alternativa od firmy SUN Kód je psaný v Javě Příklad zápisu: <BODY> Dnešní datum:<br> <%= new java.util.date() %> </BODY> Stolní aplikace Jsou vždy závislé na operačním systému Mohou plně využívat prostředků operačního systému Mohou plně využívat hardwarového vybavení počítače Přímý přístup k souborům na lokálních discích Problémy se zabezpečením Výhody Win32 aplikací Umožňují: Komunikaci s perifériemi na straně klienta Přímou interakci s uživatelem Vyšší komfort při práci s programem

22 Webové aplikace Jsou závislé na schopnostech webového prohlížeče Používají bezestavový protokol HTTP Abstrakce od operačního systému na straně klienta Nízký komfort uživatelského rozhraní Modelování reálného světa ICT (z anglického Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncept informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery ), ale také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače ) Třeba řešit Modelování Model Jak uložit data? v jakém formátu, v jakých souvislostech? Jak rychle nalézt data? vyhledávání, indexování, způsoby dotazu Která data uložit? potřebná nyní, v budoucnu? Jak vytvořit model reálné situace? Jak data archivovat zabezpečit? Smyslem modelování je použití abstrakce, která umožňuje zachytit a modelovat skutečnost (realitu) vytvořit prostředek dorozumění mezi odborníky možnost provádět relativně levně a bez následků změny v modelu - Model je formulován jako systém, tedy souhrn prvků a jejich vazeb. Konkrétní povaha prvků i vazeb je dána použitým hlediskem (data/operace/objekty) - Zvláštní význam v modelu zaujímají jeho hraniční prvky, tedy ty prvky, které mají vazby s okolím systému (modelu). Těmito prvky je definována hranice systému, tedy jeho kontext. U funkčního přístupu je tato hranice zajímavá především proto, že pomocí ní jsou definovány vstupy a výstupy systému, které jsou chápány jako podněty a reakce systému na ně

23 Modely reálného světa z hlediska dat v IS Funkčním modelem reálného světa je systém funkcí, a jejich vzájemných vztahů Datovým modelem reálného světa je systém entit, charakterizovaných jejich atributy, a vzájemných vztahů mezi nimi Objektovým modelem reálného světa je systém objektů a jejich vzájemných vztahů, přičemž každý objekt má jednak svou datovou a jednak procesní (funkční) složku Princip tří pohledů na modely Konceptuální model, výsledek analýzy systému, nezatíženého žádnými specifiky konkrétního prostředí, Logický model, výsledek návrhu struktury systému, dle pravidel datového modelu Fyzický model implementační model, výsledek návrhu implementace systému v konkrétním HW a SW prostředí Datové modely způsob organizace údajů v bázi dat a vazeb (vztahů) mezi daty různé teorie, v současnosti se nejvíce používají: Relační datový model Objektově orientovaný model Relační datový model DM - teorie pro uložení a práci s daty v DB V relační BD jsou datové soubory chápany jako množiny Výhody RDM: jednoduchý popis entit ve formě tabulek snadná modifikace dat neprocedurální manipulace s daty Relační tabulka relační tabulka je jedna z možných reprezentací relace v daném čase všechny hodnoty v tabulce musí být elementární, tzn. dále nedělitelné v tabulce je 1 až n sloupců, přičemž jejich pozice je nevýznamná

24 v tabulce je 0 až m řádků, přičemž jejich pozice je nevýznamná sloupec musí být homogenní (doména) každému sloupci musí být přiděleno jednoznačné relace (tabulka) atribut - vlastnost objektu doména - množina hodnot, kterých může nabývat atribut primární klíč - položka jednoznačně identifikující jednotlivé záznamy složený klíč - z více položek index datová struktura pro udržování pořadí záznamů, umožňuje zobrazovat záznamy v pořadí odlišném od pořadí určeného primárním klíčem Typy položek znakový (character) pro textové údaje 255 znaků poznámkový (memo) znaků celočíselný (integer) číselný (numeric, float) s desetinnou tečkou datumový (date) logický (logical) - true, false obrazový - obrázky, zvuky

25 ERD Model prvky ENTITY objekty reálného světa Objektově orientovaný přístup Nový směr v programování vizuální programování řízení událostmi modulární programování Filosofie i pro návrh DB Proč objektově? přirozená forma pro popis entit reálného světa a pro jejich řízení pomocí informačních prostředků N. Wirth 1969 Program = algoritmus + data Borland 1992 Objekt = věc, která myslí SW je příliš složitý rozpor ve vývoji HW a SW entity jsou reprezentovány jako objekty a nikoliv jen jako data umístěná do řádků tabulek umožňuje modelovat složité či velmi strukturované datové struktury a funkce pro jejich manipulaci Objekt se skládá z dat a kódu: formální vlastnosti (barva, umístění,síla čáry) metody (kód, který definuje jak se objekt bude chovat) Objekt existuje jedině v určitém kontextu např. objekt umísťujeme uvnitř formuláře Objekt reaguje na zprávy (události) např. stisknutí tlačítka myši

26 Architektura aplikací Výhody tří vrstevné architektury : Možnost generování stránek Jednoduchost (HTML + skripty) Nezávislost na platformě Grafický uživatelský interface Standardizace (HTML) Transparentní síťový přístup (URL) Inovace (nové služby) Nevýhody: Bezpečnost Standardizace (HTML) Rychlost přenosu Rychlý vývoj nástrojů

27 Databázové systémy DBS SŘBD SW, který zajišťuje: popis dat uložení a aktualizaci dat víceuživatelský přístup k datům ochranu dat dotazy tvorbu vstupních obrazovek výstup dat na tiskárně ve formě soustav MS Access, Oracle, MS SQL, My SQL Báze Dat je kolekce údajů (společný zdroj dat), která je odrazem reálného světa data se ukládají 1x a vícenásobně se využívají data jsou popsána pomocí datového modelu - vytváří se centrální popis báze dat Výhody DBS nezávislost dat na programech (aplikační programy jsou odděleny od dat) minimalizace redundance přístup k datům je pouze prostřednictvím programů databázového systému (ne přímo) dotazy nejsou pevné (dialog) možný současný přístup více uživatelů zajištěna ochrana dat proti zneužití Problémy s DBS volba datového modelu modelování reálného světa implementace a využívání SŘBD ochrana dat před neoprávněným přístupem životní cyklus IS vývoj IT DB technologie souborové systémy - klasické relační - nejvíce používané - využívá se relační datový model (RDM) objektově orientované - využívá se objektový datový model (ODM)

28 objektově relační - kombinace RDM a ODM K čemu potřebujeme databáze? Ukládání strukturovaných dat (DDL) Standardizovaný jazyk pro ukládání dat (DML) Standardizovaný systém pro čtení dat (DCL) Parametry DB Platforma databázového systému Hardwarová/systémová náročnost Dodržování standardů Dostupnost, rychlost TCO Total Cost of Ownership Cena administrace databáze (DBA cost) Pojmy v DB SQL Structured Query Language DDL Data Definition Language DCL Data Control Language DML Data Manipulation Language Trigger správa událostí Transakce zabezpečení kritických úseků PL/SQL Procedure Language/SQL Stored Procedures BI Business Inteligence OLAP Online Analytical Processing Data Warehousing ukládání dat Data Mining dolování dat Replikace uložení identických dat na více systémech Distribuovaná databáze rozložení dat mezi více systémů Databáze Oracle Historie Od roku 1977 Název Oracle od roku 1983 Napsaný v jazyce C, podpora pro Unix, Linux, Windows Podporuje model klient/server Podpora PL/SQL

29 Nově podpora objektového přístupu Podpora XML databází Cena se odvíjí od počtu serverů/procesorů/jader Aplikační rozhraní Oracle Forms Tvorba samostatných aplikací v jazyce JAVA pomocí Aplikace je tvořena formuláři Oracle Discoverer Nástroj pro BI MySQL Historie Vznikla z původní databáze msql V současné době se funkcionalitou vyrovnává komerčním databázím Od roku 2000 pod licencí GNU/GPL Vyvíjen komunitou vývojářů MySQL (MySQL community) Nejčastěji používaná databáze pro tvorbu aplikací v PHP Komerční licence MySQL Enterprise DB/2 Historie Původní jazyk SEQUEL, tento termín byl již registrován tedy vzniklo SQL První verze byly výhradně pro počítače IBM Následovala portace pod Unix/Linux/Windows/OS2 Je stále používána pro systémy Lotus Notes SQLite Je obsažena v malé knihovně Autorem byla uvolněna jako public domain Díky vlastnosti, že je obsažena v knihovně je často používána jako lokální datové úložiště programů PostgreSQL Historie Následovník systému POSTGRES V roce 1995 nahrazen jazyk POSTQUEL jazykem SQL V roce 1997 přejmenování na PostgreSQL Podporuje velkou část standardu SQL2003 InterBase, Firebird, BlackFish Historie Původně databáze InterBase dodávána s vývojovým prostředím Delphi

30 V roce 2000 uvolnění zdrojových kódů vznik open source Firebird Borland pokračuje ve vývoji InterBase vlastní cestou Úzká vazba na vývojové prostředí Delphi/C++ builder MS SQL SQL server od firmy Microsoft Úzká vazba na Visual Studio Existuje ve volné verzi XML databáze Datové úložiště vs. vnější prezentace dat Jako datová úložiště se nadále používají relační databáze Data jsou navenek prezentována ve formě XML Vznikají nativní XML databázové systémy (NXD) Nekontrolovaný vznik dotazovacích XML jazyků (XQuery, XQL) Programovací jazyky Podle způsobu spouštění Interpretované Kompilované Podle výpočetního modelu Java Dávkové Strukturované Objektově orientované Čistě objektově orientovaný jazyk od firmy SUN Je k dispozici zdarma Pro spuštění aplikace je potřeba JAVA nebo JRE (Java runtime environment) Původně též v Netscape Navigator Existuje také ve verzi pro mobilní zařízení (J2ME) Céčko Vznikl pro potřeby operačního systému Unix Nejčastěji využívaný pro psaní systémového softwaru Je používán pro programování mikroprocesorů DELPHI, PASCAL Vývojové prostředí od firmy Borland (dnes CodeGear, Embarcadero) Borland přišel s myšlenkou IDE (Integrated development environment) Integrované vývojové prostředí (editor zdrojových kódů, kompilátor, debugger-ladění)

31 Placené vývojové prostředí PHP Interpretovaný jazyk používaný pro webové aplikace Většinou bývá integrován s Apache webovým serverem a MySQL Syntaxe podobná jazyku C Poskytuje úzkou vazbu na webové prostředí VISUAL BASIC Součástí Microsoft Office Používá se jako skriptovací jazyk v makrech Možnost vizuálního návrhu aplikace Snaha o objektový přístup Python Jazyk podporující strukturované programování Je k dispozici se zdrojovým kódem lze zahrnout jako skriptovací jazyk do vlastních aplikací Business Intelligence Zahrnuje následující pojmy: Datový sklad (data warehouse) Analýza OLAP (Online Analytical Processing) Dolování, odkrývání dat (data mining) Od transakčních databází k analytickým: Systémy OLTP (Online Transaction Processing) Pro běžné zpracování v ERP aplikacích Souběžný přístup mnoha uživatelů, časté aktualizace Nevýhody: Není jednoduché najít příčiny a vysvětlení problémů Obtížné hledání závislosti jednotlivých veličin Příliš rozsáhlé výstupy z transakčních systémů Dlouhý čas výpočtu a degradace výpočetního výkonu databázového stroje transakční databáze Transakční systém neuchovává historické údaje Nehomogenní struktura údajů Dlouhý čas přípravy údajů Systémy MIS (Management Information Systems) Vstupují do nich údaje z transakčních systémů

32 Původně vznikala neinteraktivně Systémy DSS (Decision-Support Systems) Systémy pro podporu rozhodování Zpravidla jsou nadstavbou MIS Systémy EIS (Executive Information Systems) Řízení na strategické úrovni V současnosti se sbližují s DSS systémy OLAP (Online Analytical Processing) Předpoklady pro analýzy Datový sklad Analýza velkého množství údajů Výsledkem jsou souhrny a reporty pro podporu rozhodování Kvalita vstupních dat Na kolik je možné se na data spolehnout Správně sestavené dotazy jako podkladové údaje Neporušená integrita vstupních dat (příklad - bývalí zaměstnanci v aktuálních sestavách) Množství vstupních dat S rostoucím množstvím data roste vypovídací schopnost Datový sklad je podnikově strukturovaný depozitář subjektově orientovaných, integrovaných, časově proměnlivých, historických dat použitých na získávání informací a podporu rozhodování. V datovém skladu jsou uložena atomická a sumární data. Vlastnosti: Data mining Subjektová orientace Integrovanost Orientace na strukturu dat místo orientaci na aplikaci, ve které vznikly Ukládání jedinečných, neopakovaných informací Časová variabilita, časový řez Neměnnost Data vstupují do skladu v časových snímcích, z nichž každý reprezentuje jeden časový úsek Data jsou většinou pouze vkládána, nikoliv modifikována nebo mazána Proces analýzy dat z různých perspektiv a jejich přeměna na užitečné informace Z matematického a statistického hlediska jde o hledání korelací, tedy vzájemných vztahů nebo vzorů v údajích. Korelace

33 Míra závislosti mezi dvěma proměnnými Lineární regrese Kvantifikace závislosti mezi dvěma spojitými proměnnými Logistická regrese Pro diskrétní proměnné Diskriminantní analýza Měří důležitost faktorů určujících zařazení do kategorie Předpovědi trendů Předpovědi pro proměnnou, např. obrat Vznikají na základě údajů z minulosti Bezpečnost ICT Identifikace Autentizace Autorizace Jednoznačné rozlišení uživatele Osobní číslo, login, uživatelské jméno apod. Ověření pravosti identifikace Autentizace znalostí, vlastnictvím nebo vlastností Metody: Důkaz znalostí - heslo Důkaz vlastnictvím prokázáním vlastnictvým autentizačního prvku Důkaz vlasností otisk prstu, duhovka Oprávnění ke zvolené činnosti v systému Na základě provedené autentizace a identifikace Bezpečnost připojení k internetu WEP,WPA Sociální inženýrství Phishing Získávání informací od důvěřivých nebo nepozorných uživatelů o Podvodné maily vyzývající k zaslání přihlašovacích údajů Počítačové viry V dnešní době je většina virů rezidentních Po spuštění počítače nebo aktivaci viru přetrvává v paměti Řešení bezpečnosti

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Program equipment for backup and synchronization of data Bc. Martin Stuchlík Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Uživatel v síti Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům zákony regulační opatření etika kulturní zvyklosti jazyková specifika

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více