E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G"

Transkript

1 E BUSSINES Technologie je vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při lidské činnosti. Technologie může být i lidská činnost Jedná se o lidské znalosti při řešení problémů Vzniká zkušenostmi, znalostmi, výzkumem apod. B2B (Business to Business) vztahy mezi podnikatelskými subjekty (typicky výměna dokumentů, informací apod.) B2C (Business to Consumer, nikoliv to Customer) vztah mezi podnikatelským subjektem a spotřebitelem (typicky e shop) B2G nebo B2A (Business to Government/Administration)

2 B2R (Business to Reseller) vztah mezi podnikem a jeho obchodními zástupci C2C (Consumer to Consumer) vztah mezi spotřebiteli bez účasti obchodníka Tvorba elektronického obchodu Možnosti při realizaci elektronického obchodu Řešení vlastními prostředky Open-source řešení (Joomla, ) Outsourcing v elektronickém obchodě (Vltava, InShop, ) Obchodní zástupce (atcomputer) Obchod vytvořený na zakázku Data a informace Informace Původní sdělení, zpráva, podávaná ústně, písemně nebo jiným způsobem (s pomocí signálů, technických prostředků) Většinu informací lze převést do dat Informace jsou zpracovaná data, která dostala význam Např. data jsou: Informací je, že předchozí data představují věk (1. číslo v desítkové soustavě, 2. číslo ve dvojkové soustavě) Význam Informací Podpora pro rozhodování Získávání nových znalostí Konkurenční výhoda (nutnost ochrany dat a informací) Podpora pro hodnocení Informace musí být strukturovaná, aktuální, detailní, konzistentní i do minulosti

3 Znalost Zásoba poznatků o světě (okolí, prostředí), které jsou důležité pro výkon určité činnosti Uložení dat Informační technologie Informační technologie jsou technické a programové prostředky pro práci s daty IS = lidé + IT + data IT Architektura Technické prostředky (HW) Softwarové prostředky (manipulace s daty) Telekomunikace (přenos dat, výměna dat/informací) IT umožňují Přijímat data Zpracovávat data Prezentovat data

4 Urovně IT Hardware technické prostředky pro provoz aplikací a ukládání dat Systémový software spojnice mezi aplikačním vybavením a hardware Aplikační software software pro zpracování dat Klasifikace počítačových programů Program typu sangvinik Je přátelský, zdvořilý, trpělivý a na uživatelovy přehmaty reaguje s nadhledem, v krajním případě s jemnou ironií. Takovéto programy se často označují anglickým termínem userfriendly Program typu flegmatik Flegmatický program se na rozdíl od sangvinického vůbec nesnaží být na uživatele příjemný a jeho zdvořilost je spíš chladná (pokud tedy vůbec nějaké známky zdvořilosti vykazuje). V případě, že se uživatel stále dopouští stejné chyby v zadávání vstupních dat, bude bez zájmu neustále opakovat stručnou žádost, dokud nevypnou proud nebo dokud to uživatele nepřestane bavit. Flegmatikovy zprávy jsou strohé a jejich grafická úprava je minimální Program typu cholerik Tyto programy reagují na uživatelské chyby bouřlivě a přímočaře. Vědí, že jim nikdo fyzicky neublíží, dopouštějí se výroků, kterých by se často rádi dopustili jejich autoři. Při komunikaci s cholerickým programem se většinou nenudíte, avšak tato pozitivní stránka věci obvykle ustoupí do pozadí, když s vaším programem komunikuje váš nadřízený Program typu melancholik Příklady melancholických programů jsou vzácné. Jeden pochází dokonce od profesionální softwarové firmy a jeho poslání je hrát s uživatelem šachy. Axiomatická teorie programovaní Definice 1: Program je konečná posloupnost příkazů Axiom 1: V každém programu je aspoň jedna chyba Axiom 2: Každý program, který obsahuje víc než jeden příkaz je možné napsat aspoň o jeden příkaz úsporněji Věta 1: Každý program je možné zkrátit na jeden chybný příkaz Výpočetní modely Způsob provozování aplikací a jednotlivých součástí Způsob komunikace uživatelů s aplikacemi Způsob předávání a zpracování vstupních/výstupních dat

5 K výrazné změně došlo s rozšířením počítačových sítí Dávkové zpracování Příprava programu na paměťové médium Děrné štítky Děrné pásky Předání ke zpracování čekání čekání čekání Výstup programu výstupní sestava Součásti předávané dávky Samotný program a data Příkazy pro operační systém (co udělat s dávkou) Časem se vytvořily jazyky pro popis úloh (JCL Job Control Language) Doba obrátky doba od zadání dávky do získání výstupů V lepších případech hodiny - Většinou dny Přetrvává dnes dávkové zpracování? Využití vzdálených výkonných počítačů Úlohy nevhodné pro interaktivní zpracování Datové pumpy Teoretická možnost rozdělení zátěže Pravděpodobné využití pro úzký okruh specifických činností Téměř určitě nebude dávku připravovat uživatel

6 Model host/terminál Poskytuje interaktivní zpracování (průběžná komunikace systému s uživatelem) Host (z anglického host hostitel/hostit) přiděluje terminálům výpočetní čas Přidělení výpočetního času probíhá podobně jako dnes víceúlohové zpracování Původně pouze posloupnost znakových vstupů a výstupů (neexistoval celoobrazovkový režim práce) Některé terminály jsou částečně inteligentní Pouze pro lepší zpracování vstupu a výstupu Terminál nezpracovává žádné uživatelské ani systémové aplikace Vysoké nároky jsou kladeny na host paměť a zdroje pro všechny terminálové relace Uživatel vždy nachází systém ve stejném stavu Využití v dnešní době terminálový přístup např. k Windows Server (terminál nezávislý na platformě) Izolované osobní počítače skok od zdi ke zdi Zpracování na izolovaných počítačích Úzká vazba programů na data

7 Model file server/klient Model klient/server Dělba práce mezi dvěma složkami serverem a jeho klientem Snaha o minimalizaci přenášeného objemu dat

8 Tři druhy činností : Presentation (uživatelské rozhraní a komunikace s uživatelem prezentační činnost) Application Function (vlastní logika aplikace aplikační činnosti) Data Management (správa dat databázové systémy) Způsob dělby práce : Distributed Presentation Remote Presentation Distributed Function Remote Data Management Distributed Data Base Klient a server se děli o prezentační činnosti (např. server poskytuje data v textové podobě a klient je prezentuje v grafické podobě) Veškeré prezentační funkce jsou na klientovi Veškeré prezentační funkce jsou ponechány na klientovi a server se s klientem dělí o aplikační funkce Příklad dvouvrstvé architektury Prezentační i aplikační činnost zajišťuje klient, zatímco server se věnuje pouze správě dat Většinu činností zajišťuje klient a o správu dat se dělí se serverem Vhodné pro distribuované databáze

9 Tříúrovňová architektura Model manažer/agent

10 Distribuované systémy Rozkládá aplikační zátěž mezi více výpočetních systémů Distribuované zpracování složitých výpočtů Problém koordinace jednotlivých aplikací Distribuované uložení dat Problém se zajištěním konzistence dat Vhodné logické rozdělení dat (jednotlivé agendy/databáze) Vztahy mezi modely Tříúrovňová architektura vs. Host/terminál? Dávkové zpracování vs. naplánované úlohy (správa sítí, datové pumpy) Elektronický podpis Zákon 300/2008 Sb. Přijat: Účinnost: Elektronické podání Elektronické doručení Povinné pro právnické osoby Nepovinné pro fyzické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Historie sítě Internet RAND Corporation rok 1964 Síť nebude mít žádnou centrální složku Síť bude od začátku navrhována tak, aby fungovala i když jsou některé její části v troskách Přepojování paketů, datagramová služba ARPA rok 1968 ARPANET 50kbps, protokol NCP Network Control Protocol uzlů uzlů 1973 první zahraniční uzly ve Velké Británii a v Norsku Po roce 1990 konec Arpanetu

11 Historie služeb na Internetu Červenec 1972 elektronická pošta 1972 telnet 1974 TPC, 1978 TCP/IP 1983 DNS 1989 WWW 1990 konec ARPANETu 1991 Gopher 1991 připojení ČR Charakteristika Internetu Využívá technologie přepojování paketů Není zaručeno doručení paketů Není garantována přenosová rychlost Doba odezvy x rychlost Není zaručena identita odesílatele Na úrovni UDP není zaručeno doručení paketů v původním pořadí Infrastruktura Internetu

12 Adresy počítačů v síti Internet MAC adresy fyzické adresy síťových karet, routerů, apod. IP adresy 4 čísla (0-255) oddělená tečkami Třídy IP adres A maska (priv ) B maska (priv ) C maska (priv x x.255) 127.x.x.x = localhost (nejčastěji ) Služby na Internetu Každá služba na Internetu využívá protokol pro předávání zpráv Každá služba naslouchá na určitém portu, který je pro ní vyhrazen (většinou) Standardní protokoly definuje RFC Request for Comments (RFC): Obsahuje technické a organizační dokumenty o internetu, včetně technických specifikací a politické dokumenty vyrobené Internet Engineering Task Force Služby: DNS překlad doménových jmen WWW World Wide Web

13 SMTP POP3 FTP TELNET SSH VoIP Překlad adres - DNS Překlad adres ze symbolických jmen na IP adresy Struktura DNS je hierarchická s kořenovými DNS servery Umožňuje zpětný překlad IP adresy na jmennou Mění se v čase Regionální správce domén (CZ.NIC) Ping/Tracert/Ripe.net/IPConfig DNSSEC Ochrana proti podvržení doménových jmen v internetových adresách. V případě, že někdo dokáže podvrhnout číselnou adresu, uživatel se, aniž bude cokoliv tušit, dostane na úplně jiné místo, a vůbec se nespojí se službou, kterou očekával. Může to vypadat třeba jako na následujícím obrázku.

14 Ostatní služby POP3 Příchozí pošta Telnet Konzole ke vzdálenému počítači SSH Připojení k systému UNIX/LINUX FTP Protokol pro přenos souborů a plno dalších (MySQL, Oracle,RDP, ) VOIP Rozhodující parametry: Rychlost přenosové linky Doba odezvy (zpoždění linky) Kodeky pro přenos hlasu

15 Grafika Důležité pojmy: Rastrová grafika x vektorová grafika Obrazové body, rozlišení Barevná hloubka Formáty pro uložení obrázků Rastrová grafika Obrázek je tvořen z barevných bodů Rastr je mřížka, ve které je obraz zakreslen Rozlišení obrázku : Udává se v DPI počet bodů na palec, tedy počet bodů na 2,5cm Kompromis rozlišení<->velikost souboru Počet bodů obrázku : Počet bodů šířka x výška Formáty souborů : Formát JPG Formát GIF Formát RAW Ztrátová komprese zmenší obrázek vynecháním nepodstatných bodů Může dosáhnout cca 10% původní velikosti Bezeztrátová komprese, max. 256 barev nebo stupňů šedi, vhodné pro tlačítka, sejmuté obrazovky nebo texty Neupravená data ze snímače digitálního fotoaparátu Vektorová grafika =Je tvořena pomocí vektorů Čáry, kružnice, křivky Při změnách velikosti nedochází k deformaci obrazu Většinou jsou soubory menší (viz. čára, vybarvená plocha apod.) Barevná hloubka Počet barev, kolik může mít každý bod obrázku 1 byte (bajt) = 8 bitů = byte = 16 bitů = byte = 24 bitů =

16 Barvy Monitor Monitory používají 3 barvy RGB Red (červená), Green (zelená), Blue (modrá) Pokud svítí všechny, je bod bílý Barvy Tiskárna Tiskárny používají 4 barvy CMYK Cyan (azurová), Magenta (fialová), Yellow (žlutá) Při smíchání všech barev je bod černý, jinak zůstane papír bílý Monitory a tiskárny je nutné pro větší věrnost podání kalibrovat Srovnání zobrazení na monitoru s kalibračním výtiskem Multimedia Co multimédia zahrnují? Vše co můžete vidět (obrázky, filmy, prezentace, ) Vše co můžete slyšet (hudba, rádio, ) Multimediální prezentace Často mohou být mnohem názornější než klasický manuál nebo nápověda Snadno se sdílejí Prezentaci je možné pozastavit, vrátit zpět nebo posunout dopředu BB FlashBack Obrazový průvodce nebo výukový materiál Zachycuje dění na obrazovce (celé obrazovce, v okně nebo vybraném výřezu) Možnost zapsat komentáře k zachycenému obsahu Možnost hlasových poznámek do výsledné prezentace Export do mnoha video formátů včetně Flash pro prezentaci na internetu Multimediální formáty Formáty pro kompresi a kódování digitálního signálu (některé jsou licencované) Hardwarové nároky (softwarové nebo hardwarové kódování/dekódování) Formáty pro kódování/dekódování audiosignálu MP3, WMA, 3gp, Formáty pro digitální video WMV, AVI, MPEG-2, MPEG-4,

17 Média CD (0,65 GB) Hudební CD Video CD DVD (4,6 GB) Podporuje 720p a 1080i HD DVD (15-20 GB) Nativní rozlišení 1920x1080p, 16:9 Blue-Ray (25 80 GB) BD-ROM, BD-R, BD-RE Podporuje hybridní DVD a Blue-Ray disky Digitální a analogový signál Digitální signál Výborný pro ukládání a přenos Lze uplatnit bezeztrátovou kompresi Možnost opravy chyb (CD) Nutno volit kompromis mezi kvalitou a velikostí uložených dat Analogový signál Výborná kvalita Problémy s uložením (poškození) a přenosem (rušení)

18 Stříhání videa Natáčení video (scény pro titulky, lidé, příroda, ) Převod videa do PC a kódování do vhodného formátu Stříhání videa jako nedílná součást natáčení: Software: Pinnacle Optimální délka cca. 30 minut Krátká upoutávka v délce kolem 2 minut Výběr hudby na pozadí adekvátně ke scéně Titulky jako dokumentace Pinnacle studio ideální pro počáteční seznámení se stříháním videa, podporuje 2 souběžné stopy Pinnacle liquid profesionální nástroj Adobe Premiere Final Cut Pro Adobe premiere elements pro osobní použití, umožňuje velmi vysokou úroveň kreativity Adobe premiere pro pro profesionální editaci Jedná se o plnohodnotný střihový systém, který bez obtíží konkuruje i "velkým" Avidům; o ostatních řešeních ani nemá smysl mluvit: firmu Adobe s její Premiérou např. kombinace Final Cut Pro / Final Cut Express kompletně vytlačila z trhu. Techniky pro stříhání videa Obraz v obraze (PIP) Chroma key Umožňuje zobrazení více videostop současně U jednotlivých videostop lze nastavit průhlednost a umístění na obrazovce Použití modrého a zeleného pozadí vybraná barva bude ve finální verzi nahrazena jiným pozadím - klíčování Typicky ve zprávách nebo předpovědi počasí Technologie client/server side Technologie na straně klienta Statické, dynamické dokumenty, RSS JavaScript, Ajax, Flash, Technologie na straně serveru CGI skripty Serverové moduly: PHP, ASP, JSP

19 Technologie na straně klienta Statické dokumenty Prvopočátek WWW Vzhled je neměnný, uživatel si nemůže volit zobrazované informace Statické stránky HTML Vhodné pro jednoduché prezentace, informace veřejnosti apod. Lze snadno uložit na disk například firemní prezentace Dynamické dokumenty Tvar a prezentované informace může uživatel měnit Dynamický dokument na straně klienta Vytvoření a modifikaci zajišťuje prohlížeč! Nekompatibilita prohlížečů!! Využití mobilních zařízení Obsah dokumentu je vytvářen dynamicky výsledná stránka většinou nebývá uložena na serveru JavaScript Je součástí HTML stránky JavaScript lze vypnout! Využití/zneužití JavaScriptu Vtipálek - Před zavřením okna otevře 2 nová okna Je spuštěn při načtení stránky nebo při události JavaScript objekty AJAX Flash Objekt se skládá z Metod write, execcommand, alert, prompt Vlastností title, URL, bgcolor Událostí onclick, onmouseover, Dalších objektů (podobjektů) forms, body, all Umožňuje pomocí JavaScriptu načíst jinou stránku Umožňuje jí odeslat data, data přijmout a ihned použít Aktuální stránka se neobnovuje Umožňuje zobrazit animace ve vektorové grafice Není standardní součástí prohlížečů, je potřeba mít nainstalovaný Adobe Flash Player

20 RSS Jedná se o podobný formát, jako jsou video nebo audio soubory Používá se na bannery, hry i pro tvorbu aplikací Snaha o implementaci Push technologie Dodává krátké zprávy, k jejichž odběru se uživatel přihlásil Potřeba vlastnit čtečku RSS Integrované čtečky v internetových prohlížečích RSS čtečky pro mobilní zařízení K zobrazení výstřižku není potřeba internetový prohlížeč Pro zobrazení celého textu je potřeba internetový prohlížeč Technologie na straně serveru Stránky se generují na serveru, klientovi se posílají pouze výsledné stránky Předávání parametrů metodami GET/POST Možnost podstrčení parametrů Problém bezstavovosti protokolu HTTP (neudržuje spojení) Nelze zobrazovat zdrojové kódy na straně klienta (mimo případné chyby při běhu aplikace) Cookies Informace uložené na straně klienta Permanentní cookies (uložená v souborech) Session cookies (většinou uložená v paměti) Uloženy v souborech Cookies si může uživatel změnit nebo je smazat Pokud jsou zapnutá cookies, je možné udržovat stav spojení pomocí nich Obsah cookies se vždy přenáší při požadavku na server CGI skripty (Common Gateway Interface) Využívá spustitelný kód napsaný v libovolném jazyce Závislost na operačním systému serveru Skript musí splňovat následující podmínky: Serverové moduly přebírat parametry předané pomocí rozhraní CGI výsledkem jeho činnosti je odpověď ve formátu HTTP na StdOut Rozšiřují funkčnost samotného webového serveru Autentizace přihlašovaných uživatelů (prvotní omezení přístupu na stránku) PHP interprety

21 PHP ASP Opensource systém Jedná se o jazyk interpretační Vychází spíše z jazyka C Úzká vazba na web, databáze a webové servery (MySQL, Apache) Zapisuje se do kódu PHP ve tvaru: <?php $datum= pondeli ; echo "Ahoj, světe!";?> Problematické ladění aplikací Analogie k PHP od firmy Microsoft Vychází spíše z jazyka Basic Funguje pod Microsoft IIS Server Zápis: JSP Java Server Pages <% datum = pondeli %> <% Response.Write("Tento text je vypsán pomocí ASP") %> Alternativa od firmy SUN Kód je psaný v Javě Příklad zápisu: <BODY> Dnešní datum:<br> <%= new java.util.date() %> </BODY> Stolní aplikace Jsou vždy závislé na operačním systému Mohou plně využívat prostředků operačního systému Mohou plně využívat hardwarového vybavení počítače Přímý přístup k souborům na lokálních discích Problémy se zabezpečením Výhody Win32 aplikací Umožňují: Komunikaci s perifériemi na straně klienta Přímou interakci s uživatelem Vyšší komfort při práci s programem

22 Webové aplikace Jsou závislé na schopnostech webového prohlížeče Používají bezestavový protokol HTTP Abstrakce od operačního systému na straně klienta Nízký komfort uživatelského rozhraní Modelování reálného světa ICT (z anglického Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncept informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery ), ale také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače ) Třeba řešit Modelování Model Jak uložit data? v jakém formátu, v jakých souvislostech? Jak rychle nalézt data? vyhledávání, indexování, způsoby dotazu Která data uložit? potřebná nyní, v budoucnu? Jak vytvořit model reálné situace? Jak data archivovat zabezpečit? Smyslem modelování je použití abstrakce, která umožňuje zachytit a modelovat skutečnost (realitu) vytvořit prostředek dorozumění mezi odborníky možnost provádět relativně levně a bez následků změny v modelu - Model je formulován jako systém, tedy souhrn prvků a jejich vazeb. Konkrétní povaha prvků i vazeb je dána použitým hlediskem (data/operace/objekty) - Zvláštní význam v modelu zaujímají jeho hraniční prvky, tedy ty prvky, které mají vazby s okolím systému (modelu). Těmito prvky je definována hranice systému, tedy jeho kontext. U funkčního přístupu je tato hranice zajímavá především proto, že pomocí ní jsou definovány vstupy a výstupy systému, které jsou chápány jako podněty a reakce systému na ně

23 Modely reálného světa z hlediska dat v IS Funkčním modelem reálného světa je systém funkcí, a jejich vzájemných vztahů Datovým modelem reálného světa je systém entit, charakterizovaných jejich atributy, a vzájemných vztahů mezi nimi Objektovým modelem reálného světa je systém objektů a jejich vzájemných vztahů, přičemž každý objekt má jednak svou datovou a jednak procesní (funkční) složku Princip tří pohledů na modely Konceptuální model, výsledek analýzy systému, nezatíženého žádnými specifiky konkrétního prostředí, Logický model, výsledek návrhu struktury systému, dle pravidel datového modelu Fyzický model implementační model, výsledek návrhu implementace systému v konkrétním HW a SW prostředí Datové modely způsob organizace údajů v bázi dat a vazeb (vztahů) mezi daty různé teorie, v současnosti se nejvíce používají: Relační datový model Objektově orientovaný model Relační datový model DM - teorie pro uložení a práci s daty v DB V relační BD jsou datové soubory chápany jako množiny Výhody RDM: jednoduchý popis entit ve formě tabulek snadná modifikace dat neprocedurální manipulace s daty Relační tabulka relační tabulka je jedna z možných reprezentací relace v daném čase všechny hodnoty v tabulce musí být elementární, tzn. dále nedělitelné v tabulce je 1 až n sloupců, přičemž jejich pozice je nevýznamná

24 v tabulce je 0 až m řádků, přičemž jejich pozice je nevýznamná sloupec musí být homogenní (doména) každému sloupci musí být přiděleno jednoznačné relace (tabulka) atribut - vlastnost objektu doména - množina hodnot, kterých může nabývat atribut primární klíč - položka jednoznačně identifikující jednotlivé záznamy složený klíč - z více položek index datová struktura pro udržování pořadí záznamů, umožňuje zobrazovat záznamy v pořadí odlišném od pořadí určeného primárním klíčem Typy položek znakový (character) pro textové údaje 255 znaků poznámkový (memo) znaků celočíselný (integer) číselný (numeric, float) s desetinnou tečkou datumový (date) logický (logical) - true, false obrazový - obrázky, zvuky

25 ERD Model prvky ENTITY objekty reálného světa Objektově orientovaný přístup Nový směr v programování vizuální programování řízení událostmi modulární programování Filosofie i pro návrh DB Proč objektově? přirozená forma pro popis entit reálného světa a pro jejich řízení pomocí informačních prostředků N. Wirth 1969 Program = algoritmus + data Borland 1992 Objekt = věc, která myslí SW je příliš složitý rozpor ve vývoji HW a SW entity jsou reprezentovány jako objekty a nikoliv jen jako data umístěná do řádků tabulek umožňuje modelovat složité či velmi strukturované datové struktury a funkce pro jejich manipulaci Objekt se skládá z dat a kódu: formální vlastnosti (barva, umístění,síla čáry) metody (kód, který definuje jak se objekt bude chovat) Objekt existuje jedině v určitém kontextu např. objekt umísťujeme uvnitř formuláře Objekt reaguje na zprávy (události) např. stisknutí tlačítka myši

26 Architektura aplikací Výhody tří vrstevné architektury : Možnost generování stránek Jednoduchost (HTML + skripty) Nezávislost na platformě Grafický uživatelský interface Standardizace (HTML) Transparentní síťový přístup (URL) Inovace (nové služby) Nevýhody: Bezpečnost Standardizace (HTML) Rychlost přenosu Rychlý vývoj nástrojů

27 Databázové systémy DBS SŘBD SW, který zajišťuje: popis dat uložení a aktualizaci dat víceuživatelský přístup k datům ochranu dat dotazy tvorbu vstupních obrazovek výstup dat na tiskárně ve formě soustav MS Access, Oracle, MS SQL, My SQL Báze Dat je kolekce údajů (společný zdroj dat), která je odrazem reálného světa data se ukládají 1x a vícenásobně se využívají data jsou popsána pomocí datového modelu - vytváří se centrální popis báze dat Výhody DBS nezávislost dat na programech (aplikační programy jsou odděleny od dat) minimalizace redundance přístup k datům je pouze prostřednictvím programů databázového systému (ne přímo) dotazy nejsou pevné (dialog) možný současný přístup více uživatelů zajištěna ochrana dat proti zneužití Problémy s DBS volba datového modelu modelování reálného světa implementace a využívání SŘBD ochrana dat před neoprávněným přístupem životní cyklus IS vývoj IT DB technologie souborové systémy - klasické relační - nejvíce používané - využívá se relační datový model (RDM) objektově orientované - využívá se objektový datový model (ODM)

28 objektově relační - kombinace RDM a ODM K čemu potřebujeme databáze? Ukládání strukturovaných dat (DDL) Standardizovaný jazyk pro ukládání dat (DML) Standardizovaný systém pro čtení dat (DCL) Parametry DB Platforma databázového systému Hardwarová/systémová náročnost Dodržování standardů Dostupnost, rychlost TCO Total Cost of Ownership Cena administrace databáze (DBA cost) Pojmy v DB SQL Structured Query Language DDL Data Definition Language DCL Data Control Language DML Data Manipulation Language Trigger správa událostí Transakce zabezpečení kritických úseků PL/SQL Procedure Language/SQL Stored Procedures BI Business Inteligence OLAP Online Analytical Processing Data Warehousing ukládání dat Data Mining dolování dat Replikace uložení identických dat na více systémech Distribuovaná databáze rozložení dat mezi více systémů Databáze Oracle Historie Od roku 1977 Název Oracle od roku 1983 Napsaný v jazyce C, podpora pro Unix, Linux, Windows Podporuje model klient/server Podpora PL/SQL

29 Nově podpora objektového přístupu Podpora XML databází Cena se odvíjí od počtu serverů/procesorů/jader Aplikační rozhraní Oracle Forms Tvorba samostatných aplikací v jazyce JAVA pomocí Aplikace je tvořena formuláři Oracle Discoverer Nástroj pro BI MySQL Historie Vznikla z původní databáze msql V současné době se funkcionalitou vyrovnává komerčním databázím Od roku 2000 pod licencí GNU/GPL Vyvíjen komunitou vývojářů MySQL (MySQL community) Nejčastěji používaná databáze pro tvorbu aplikací v PHP Komerční licence MySQL Enterprise DB/2 Historie Původní jazyk SEQUEL, tento termín byl již registrován tedy vzniklo SQL První verze byly výhradně pro počítače IBM Následovala portace pod Unix/Linux/Windows/OS2 Je stále používána pro systémy Lotus Notes SQLite Je obsažena v malé knihovně Autorem byla uvolněna jako public domain Díky vlastnosti, že je obsažena v knihovně je často používána jako lokální datové úložiště programů PostgreSQL Historie Následovník systému POSTGRES V roce 1995 nahrazen jazyk POSTQUEL jazykem SQL V roce 1997 přejmenování na PostgreSQL Podporuje velkou část standardu SQL2003 InterBase, Firebird, BlackFish Historie Původně databáze InterBase dodávána s vývojovým prostředím Delphi

30 V roce 2000 uvolnění zdrojových kódů vznik open source Firebird Borland pokračuje ve vývoji InterBase vlastní cestou Úzká vazba na vývojové prostředí Delphi/C++ builder MS SQL SQL server od firmy Microsoft Úzká vazba na Visual Studio Existuje ve volné verzi XML databáze Datové úložiště vs. vnější prezentace dat Jako datová úložiště se nadále používají relační databáze Data jsou navenek prezentována ve formě XML Vznikají nativní XML databázové systémy (NXD) Nekontrolovaný vznik dotazovacích XML jazyků (XQuery, XQL) Programovací jazyky Podle způsobu spouštění Interpretované Kompilované Podle výpočetního modelu Java Dávkové Strukturované Objektově orientované Čistě objektově orientovaný jazyk od firmy SUN Je k dispozici zdarma Pro spuštění aplikace je potřeba JAVA nebo JRE (Java runtime environment) Původně též v Netscape Navigator Existuje také ve verzi pro mobilní zařízení (J2ME) Céčko Vznikl pro potřeby operačního systému Unix Nejčastěji využívaný pro psaní systémového softwaru Je používán pro programování mikroprocesorů DELPHI, PASCAL Vývojové prostředí od firmy Borland (dnes CodeGear, Embarcadero) Borland přišel s myšlenkou IDE (Integrated development environment) Integrované vývojové prostředí (editor zdrojových kódů, kompilátor, debugger-ladění)

31 Placené vývojové prostředí PHP Interpretovaný jazyk používaný pro webové aplikace Většinou bývá integrován s Apache webovým serverem a MySQL Syntaxe podobná jazyku C Poskytuje úzkou vazbu na webové prostředí VISUAL BASIC Součástí Microsoft Office Používá se jako skriptovací jazyk v makrech Možnost vizuálního návrhu aplikace Snaha o objektový přístup Python Jazyk podporující strukturované programování Je k dispozici se zdrojovým kódem lze zahrnout jako skriptovací jazyk do vlastních aplikací Business Intelligence Zahrnuje následující pojmy: Datový sklad (data warehouse) Analýza OLAP (Online Analytical Processing) Dolování, odkrývání dat (data mining) Od transakčních databází k analytickým: Systémy OLTP (Online Transaction Processing) Pro běžné zpracování v ERP aplikacích Souběžný přístup mnoha uživatelů, časté aktualizace Nevýhody: Není jednoduché najít příčiny a vysvětlení problémů Obtížné hledání závislosti jednotlivých veličin Příliš rozsáhlé výstupy z transakčních systémů Dlouhý čas výpočtu a degradace výpočetního výkonu databázového stroje transakční databáze Transakční systém neuchovává historické údaje Nehomogenní struktura údajů Dlouhý čas přípravy údajů Systémy MIS (Management Information Systems) Vstupují do nich údaje z transakčních systémů

32 Původně vznikala neinteraktivně Systémy DSS (Decision-Support Systems) Systémy pro podporu rozhodování Zpravidla jsou nadstavbou MIS Systémy EIS (Executive Information Systems) Řízení na strategické úrovni V současnosti se sbližují s DSS systémy OLAP (Online Analytical Processing) Předpoklady pro analýzy Datový sklad Analýza velkého množství údajů Výsledkem jsou souhrny a reporty pro podporu rozhodování Kvalita vstupních dat Na kolik je možné se na data spolehnout Správně sestavené dotazy jako podkladové údaje Neporušená integrita vstupních dat (příklad - bývalí zaměstnanci v aktuálních sestavách) Množství vstupních dat S rostoucím množstvím data roste vypovídací schopnost Datový sklad je podnikově strukturovaný depozitář subjektově orientovaných, integrovaných, časově proměnlivých, historických dat použitých na získávání informací a podporu rozhodování. V datovém skladu jsou uložena atomická a sumární data. Vlastnosti: Data mining Subjektová orientace Integrovanost Orientace na strukturu dat místo orientaci na aplikaci, ve které vznikly Ukládání jedinečných, neopakovaných informací Časová variabilita, časový řez Neměnnost Data vstupují do skladu v časových snímcích, z nichž každý reprezentuje jeden časový úsek Data jsou většinou pouze vkládána, nikoliv modifikována nebo mazána Proces analýzy dat z různých perspektiv a jejich přeměna na užitečné informace Z matematického a statistického hlediska jde o hledání korelací, tedy vzájemných vztahů nebo vzorů v údajích. Korelace

33 Míra závislosti mezi dvěma proměnnými Lineární regrese Kvantifikace závislosti mezi dvěma spojitými proměnnými Logistická regrese Pro diskrétní proměnné Diskriminantní analýza Měří důležitost faktorů určujících zařazení do kategorie Předpovědi trendů Předpovědi pro proměnnou, např. obrat Vznikají na základě údajů z minulosti Bezpečnost ICT Identifikace Autentizace Autorizace Jednoznačné rozlišení uživatele Osobní číslo, login, uživatelské jméno apod. Ověření pravosti identifikace Autentizace znalostí, vlastnictvím nebo vlastností Metody: Důkaz znalostí - heslo Důkaz vlastnictvím prokázáním vlastnictvým autentizačního prvku Důkaz vlasností otisk prstu, duhovka Oprávnění ke zvolené činnosti v systému Na základě provedené autentizace a identifikace Bezpečnost připojení k internetu WEP,WPA Sociální inženýrství Phishing Získávání informací od důvěřivých nebo nepozorných uživatelů o Podvodné maily vyzývající k zaslání přihlašovacích údajů Počítačové viry V dnešní době je většina virů rezidentních Po spuštění počítače nebo aktivaci viru přetrvává v paměti Řešení bezpečnosti

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA,

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI. Zpracoval: Mgr.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement Curriculum Vitae Jméno: Michal Brenner Bydliště: Praha, Česká republika Rok narození: 1979 Vzdělání Dosažené vysokoškolské vzdělání: 2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více