Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 2602HW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 2 Přípojky na zadní straně Prestige 2602HWL LED kontrolky na předním panelu Přístup k internetu s nulovou konfigurací Zkouška spojení.

3 Konfigurace přístroje Prestige Přístup k přístroji přes webové rozhraní Společná ovládací tlačítka Počáteční nastavení s pomocí průvodce...

4 Zkouška připojení k internetu.. 23 Pokročilá konfigurace Nastavení bezdrátové lokální sítě (WLAN) Bezpečnostní nastavení bezdrátové lokální sítě Základní informace o autentizaci 802.1x a WPA Překlad síťových adres (NAT)...

5 Konfigurace SUA serverů Základní informace o firewallu Aktivace firewallu s výchozím nastavením Konfigurace pravidel firewallu

6 Konfigurace předvoleb speed dial Konfigurace volání přes pevnou linku (funkce lifeline) Prestige 2602HWL Telefonní hovor VoIP hovory Hovory přes pevnou síť...

7 Problémy a jejich řešení Prestige 2602HW 1 Seznámení s přístrojem Přístroj Prestige P2602HW ADSL VoIP IAD (integrované přístupové zařízení) v sobě integruje vysokorychlostní přístup k internetu s technologií ADSL, 4portový přepínač Ethernet, bezdrátové připojení podle normy IEEE g a komunikaci VoIP (přenos hlasu po internetu). Přístroj je ideální pro malé sítě. Technologie VoIP (Voice over IP) umožňuje přenos hlasu po internetu. Přístroj Prestige umožňuje volat způsobem VoIP z tradičního analogového telefonu. Můžete telefonovat na jakýkoli pevný nebo mobilní telefon a také na IP telefony (závisí na poskytovateli služby VoIP). Hovory přijaté od IP telefonů se chovají úplně stejně jako při tradičním telefonování. Přístroj Prestige využívá mezinárodně uznávaný protokol SIP (Session Initiated Protocol). Webový konfigurační nástroj umožňuje snadnou správu a konfiguraci přístroje. Podrobnosti o všech funkcích jsou v Uživatelské příručce, která se dodává s přístrojem. Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze seznamu. 3. Otevřete požadovanou certifikaci. 1.1 Potřebné údaje Před dalším postupem byste již měli mít nastaven internetový účet a mít k dispozici většinu z těchto údajů: ÚDAJE O INTERNETOVÉM ÚČTU IP adresa zařízení v síti WAN (pokud existuje): sekundární IP adresa DNS serveru (pokud existuje): primární VPI identifikátor: VCI identifikátor: VC Multiplexování (na bázi VC nebo LLC): Zapouzdření (encapsulation): RFC 1483 ENET ENCAP PPPoA PPPoE IP adresa brány Uživatelské jméno Jméno služby Uživatelské jméno LLC Heslo Heslo 2 Prestige 2602HW Hlasový účet by již měl být nastaven. Poskytovatel služeb VoIP by Vám měl sdělit většinu z níže uvedených informací. Někteří poskytovatelé VoIP automaticky konfigurují VoIP nastavení při připojení přístroje Prestige k internetu. V takovém případě následující údaje nepotřebujete. ÚDAJE O HLASOVÉM ÚČTU SIP číslo: Lokální port SIP (existuje-li): Adresa SIP serveru (existuje-li): Port SIP serveru (existuje-li): Adresa registračního serveru (existuje-li): Port registračního serveru (existuje-li): SIP doména: Uživatelské ID: Heslo: 3 Prestige 2602HW Hardware Bezpečnostní informace Používejte jen telefonní šňůru AWG 26 nebo větší, aby nevzniklo nebezpečí požáru. NEOTEVÍREJTE zařízení. Po otevření zařízení nebo sejmutí krycích panelů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem a další nebezpečí. Zařízení mohou otevírat POUZE kvalifikovaní servisní technici. Další informace Vám sdělí prodejní organizace. Zdroj elektrického proudu MUSÍ splňovat požadované parametry (230V střídavý proud). NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je poškozen napájecí zdroj, protože hrozí riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem. Je-li poškozen napájecí zdroj, vytáhněte ho z elektrické zásuvky. NEPOKOUŠEJTE se opravit napájecí zdroj. Objednejte nové napájení u prodejní organizace. Propojovací kabely umístěte tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout nebo o ně zakopnout. NEPOKLÁDEJTE nic na kabely. NEUMÍSŤUJTE zařízení v místě, kde by lidé chodili po napájecí šňůře. Při montáži zařízení na stěnu dávejte pozor, ať nepoškodíte žádné elektrické kabely ani plynové nebo vodovodní potrubí. NEINSTALUJTE ani NEPOUŽÍVEJTE zařízení při bouřce. Existuje teoretické riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku blesku. NEVYSTAVUJTE zařízení vlhku, prachu ani korozívním kapalinám. NEPOUŽÍVEJTE zařízení blízko vody (např. ve vlhkém podzemí nebo blízko bazénu). Připojte všechny kabely ke správným portům a konektorům.

8 NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory zařízení (nedostatečné chlazení může zařízení poškodit). NEPOKLÁDEJTE na zařízení žádné předměty. K zařízení připojujte POUZE vhodné příslušenství. Následující pokyny čtěte pozorně, protože jsou důležité pro Vaši bezpečnost. 4 Prestige 2602HW 2.2 Přípojky na zadní straně Obrázek 1: Hardwarové připojení na zadní straně Tabulka 1: Popis přípojek na zadní straně OZNAČENÍ 1. DSL 2. LAN PHONE 1-2 POPIS Připojení telefonní linky (použijte přiložený telefonní kabel). Připojení k počítači / externímu rozbočovači pomocí kabelu Ethernet. Připojení analogových telefonů (telefonním kabelem). Tyto porty se také nazývají porty FXS (Foreign Exchange Station). Připojení elektrického napájení (použijte dodaný napájecí adaptér). Viz také Uživatelská příručka. 3. POWER 18V DC Po vzájemném propojení zařízení zastrčte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a zapnutím vypínače přístroj zapněte. Přístroj provede systémový test, při kterém bude blikat LED kontrolka PWR/SYS. Jestliže test proběhne správně, kontrolka PWR/SYS se rozsvítí trvale. LED kontrolka LAN se rozsvítí, pokud je správně zapojen port LAN. CONSOLE Tento port zapojte, jen pokud chcete konfigurovat přístroj pomocí terminálu SMT přes konzolový port (podrobnosti jsou v Uživatelské příručce). Konzolový port se používá k lokální konfiguraci a správě přístroje. Pomocí konzolového kabelu propojíte v případě potřeby sériový port (COM) počítače a konzolový port přístroje Prestige. V počítači je třeba terminálový emulátor (např. HyperTerminal) konfigurovat následovně: terminálová emulace VT100, bez parity, 8 datových bitů, 1 stop bit, baacute;tovou síť WLAN Bezdrátové připojení není funkční nebo selhalo. Přístroj odesílá/přijímá jiná data než PPP. Přístroj inicializuje DSL linku. Přístroj navázal spojení DSL. Přístroj navázal spojení s PPPoE serverem. Přístroj odesílá/přijímá PPP data. DSL linka je neaktivní. SIP registrace proběhla v pořádku. Přístroj odesílá/přijímá VoIP data. SIP registrace nebyla úspěšná. Telefonní přístroj(e) připojené k těmto portům jsou právě použív&aacutte podsíťovou masku. 5. Klikněte na kartu DNS Configuration (DNS konfigurace). - Jestliže neznáte nastavení DNS, zvolte Disable DNS (zakázat používání serveru DNS). - Jestliže znáte DNS nastavení, zvolte Enable DNS (povolit používání serveru DNS) a zadejte potřebné údaje do příslušných políček (není potřeba vyplnit všechna políčka). 11 Prestige 2602HW 6. Klikněte na kartu Gateway (brána). - Jestliže neznáte IP adresu brány, odstraňte (Remove) všechny předtím instalované brány. - Jestliže znáte IP adresu brány, napište ji do políčka New gateway (nová brána) a klikněte na Add (přidat) Kliknutím na OK uložte nastavení a zavřete okno TCP/IP Properties (vlastnosti protokolu TCP/IP). Kliknutím na OK zavřete okno Network (síť). Jestli k tomu budete vyzváni, založte do CD mechaniky instalační CD-ROM Windows. Zapněte přístroj Prestige a po výzvě restartujte počítač. Ověření IP adresy počítače Klikněte na Start a potom na Run (spustit). V okně Run (spustit) napište winipcfg a klikněte na OK. Otevře se okno IP Configuration (IP konfigurace). Zvolte síťový adaptér. Na monitoru by se měla objevit IP adresa počítače, podsíťová maska a výchozí brána Windows 2000/NT/XP Ve Windows XP klikněte na Start, Control Panel (ovládací panel). Ve Windows 2000/NT klikněte na Start, Setup (nastavení) a Control Panel (ovládací panel). Ve Windows XP klikněte na Network Connections (síťová připojení). Ve Windows 2000/NT klikněte na Network and Dial-up Connections (síťová a telefonická připojení). Pravým tlačítkem klikněte na Local Area Connection (připojení k místní síti) a potom klikněte na Properties (vlastnosti). Zvolte Internetový protokol TCP/IP (ve Win XP na kartě General, obecné) a klikněte na Properties (vlastnosti). 12 Prestige 2602HW 5. Objeví se obrazovka s vlastnostmi protokolu TCP/IP (na kartě General ve Windows XP). - Aby počítač přijímal dynamickou IP adresu, zaškrtněte volbu Obtain an IP address automatically (získávat IP adresu automaticky). - Jestliže znáte IP adresu(y) DNS serveru, napište je do políček s preferovaným a náhradním DNS serverem. Jestliže chcete nastavit pevnou (statickou) adresu, klikněte na Use the following IP Address (použít následující IP adresu) a zadejte IP adresu (v rozmezí od až do ), podsíťovou masku ( ) a výchozí bránu ( ). Potom vložte adresy preferovaného a náhradního DNS serveru. Jestliže máte více než dva DNS servery, klikněte na tlačítko Advanced (další). Otevřete kartu DNS a konfigurujte server tlačítkem Add (přidat). 6. Klikněte na tlačítko Advanced (další). Na kartě IP Settings (IP nastavení) odstraňte předtím instalované brány a klikněte na OK. Vrátíte se na okno Internet Protocol TCP/IP Properties (vlastnosti internetového protokolu TCP/IP) Kliknutím na OK zavřete okno Internet Protocol TCP/IP Properties (vlastnosti internetového protokolu TCP/IP).

9 Kliknutím na OK zavřete okno Local Area Connection (připojení k místní síti). 13 Prestige 2602HW Kontrola/aktualizace IP adresy počítače V počítači klikněte na Start, Programs (programy), Accessories (příslušenství) a na Command Prompt (příkazový řádek). Na příkazový řádek napište ipconfig a klikněte na Enter. Můžete zkontrolovat, zda má počítač IP adresu ve správném rozmezí ( až ) a podsíťovou masku Tato nastavení jsou nutná proto, aby počítači mohl komunikovat s přístrojem Prestige. Informace o konfiguraci IP adresy u ostatních operačních systémů Windows a Macintosh jsou uvedeny v Uživatelské příručce Zkouška spojení V počítači klikněte na Start, Programs (programy), Accessories (příslušenství) a na Command Prompt (příkazový řádek). Na příkazový řádek napište příkaz ping následovaný mezerou a IP adresou přístroje Prestige (výchozí nastavení ). Po stisknutí klávesy ENTER se objeví následující obrazovka: C:\>ping Pinging with 32 bytes of data: Reply Reply Reply Reply from from from from : : : : bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 time=10ms time<10ms time<10ms time<10ms TTL=254 TTL=254 TTL=254 TTL=254 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms Počítač nyní může komunikovat s přístrojem Prestige přes port LAN. 14 Prestige 2602HW 5 Konfigurace přístroje Prestige Webový konfigurátor je řídicí rozhraní na bázi HTML, které umožňuje snadné nastavení a správu přístroje Prestige z webového prohlížeče. Prohlížeč musí být Internet Explorer 6.0 nebo vyšší, popř. Netscape Navigator 7.0 nebo vyšší (v obou případech musí být povolen JavaScript). Doporučené rozlišení obrazovky je 1024 x 768 pixelů. V této orientační příručce vysvětlujeme konfiguraci přístroje pouze přes webové rozhraní. Podrobné informace o všech funkcích přístroje a SMT (System Management Terminal) terminálové konfiguraci jsou uvedeny v Uživatelské příručce. 5.1 Přístup k přístroji přes webové rozhraní I když se můžete k přístroji Prestige připojit bezdrátově, doporučujeme při počáteční konfiguraci použít kabelové připojení k LAN portu. Krok 1 Spusťte webový prohlížeč. V řádku pro vložení adresy zadejte Webová adresa Obrázek 4: Zadání IP adresy přístroje v okně Internet Explorer Krok 2 Objeví se dialogové okno k vložení síťového hesla. Zadejte uživatelské jméno (výchozí nastavení je admin ) a heslo (výchozí nastavení je 1234 ). Klikněte na Login (přihlášení). Objeví se dialogové okno, kde budete požádáni o změnu hesla. Jestliže kliknete na Reset (resetovat), obnoví se výchozí heslo. Výchozí heslo Obrázek 5: Webový konfigurátor dialog pro vložení hesla 15 Prestige 2602HW Krok 3 Důrazně doporučujeme, abyste změnili výchozí heslo! Vložte nové heslo, napište ho znovu kvůli potvrzení do políčka Retype to Confirm (potvrzení hesla) a klikněte na Apply (použít). Pokud nechcete nyní měnit heslo, klikněte na Ignore (ignorovat) a pokračujte k hlavní nabídce. Krok 4 Objeví se přehledná mapa konfiguračního nastavení Site Map. Klikněte na odkaz Wizard Setup (průvodce nastavením). Otevře se přístup k řadě obrazovek, kde můžete provést první konfiguraci přístroje. Po kliknutí na odkazy ve sloupečku Advanced Setup (pokročilé nastavení) můžete konfigurovat pokročilé funkce přístroje. Po kliknutí na odkazy ve sloupečku Maintenance (údržba) můžete zobrazit provozní statistiku, uploadovat firmware a zálohy, obnovit nebo uploadovat konfigurační soubor. Kliknutím na Logout (odhlášení) v navigačním panelu se odhlásíte a ukončíte konfigurační nastavení. PRŮVODCE Navigační panel ODHLÁŠENÍ Obrázek 6: Webový konfigurátor obrazovka Site Map 16 Prestige 2602HW Přístroj se automaticky sám odhlásí, pokud bude v nečinnosti 5 minut. Podle potřeby se potom můžete znovu přihlásit Společná ovládací tlačítka Klikněte na Back (zpět), když se chcete vrátit na předchozí obrazovku. Klikněte na Apply, když chcete uložit provedené změny. Klikněte na Reset nebo Cancel, když chcete zrušit provedené změny a začít s konfigurací daného okna od začátku. Na mnoha obrazovkách najdete několik stejných tlačítek: Back (zpět) Apply (použít) Reset/Cancel (resetovat/zrušit) 5.3 Počáteční nastavení s pomocí průvodce Na obrazovkách Wizard Setup (průvodce nastavením) proveďte konfiguraci systému pro přístup k internetu a nastavení VoIP služeb (viz tabulky v kapitole Potřebné údaje). Poskytovatel služeb internetu již mohl některá políčka v průvodci nakonfigurovat za Vás. Krok 1 Na obrazovce Site Map klikněte na Wizard Setup (průvodce nastavením). Objeví se první obrazovka. Ze seznamu Mode (režim) zvolte Routing směrování (výchozí nastavení), pokud poskytovatel internetu povoluje více počítačům sdílet jeden internetový účet. Jinak zvolte Bridge (most). Ze seznamu Encapsulation (zapouzdření) zvolte typ zapouzdření, který poskytovatel internetu používá.

10 Volby se liší podle toho, co jste zvolili v poli Mode (režim). Ze seznamu Multiplex zvolte metodu multiplexování, kterou používá poskytovatel internetu. Do políček VPI a VCI vložte správné identifikátory (podle informací dodaných poskytovatelem internetu). Tato políčka již mohou být nastavena poskytovatelem. Klikněte na Next (další). Obrázek 7: První obrazovka průvodce Krok 2 Podoba druhé obrazovky průvodce závisí na režimu a typu zapouzdření, který jste zvolili na předchozí obrazovce. Obrazovky uvedené dále předpokládají, že jste zvolili režim Routing směrování. Nastavte políčka a kliknutím na Next (další) pokračujte k další obrazovce. 17 Prestige 2602HW Pokud poskytovatel internetu uvádí jméno poskytované služby, zadejte ho do pole Service Name (jméno služby). Zadejte User Name (uživatelské jméno) a Password (heslo) přesně tak, jak je sdělil poskytovatel internetu. Zvolte Obtain an IP Address Automatically (získat IP adresu automaticky), pokud používáte dynamickou IP adresu. Jinak zvolte volbu Static IP Address (pevná IP adresa) a zadejte IP adresu do políčka dole. Jestliže nechcete, aby připojení bylo trvalé, zvolte volbu Connect on Demand (připojit na požádání) a určete max. časový interval nečinnosti (v sekundách) (Max. Idle Timeout). jsou v kapitole Překlad síťových adres. nechte výchozí nastavení. nechte výchozí nastavení. vypnete volbou Off. poli Size of Client IP Pool zadejte rozsah IP adres. k internetu je teprve začátek. , tiskové služby atd. ) na existující pevné síti bez potřeby budovat dodatečnou nákladnou pevnou kabeláž a infrastrukturu. Jinými slovy, můžete zůstat připojeni k pevné síti, a přitom se volně pohybovat (samozřejmě za předpokladu, že zůstanete v oblasti pokryté signálem). Okno k nastavení bezdrátové sítě otevřete, když kliknete na Advanced Setup (pokročilé nastavení) na navigačním panelu, dále na Wireless LAN (bezdrátová lokální síť) a potom na odkaz Wireless (bezdrátový). Obrázek 16: Nastavení bezdrátové sítě 23 Prestige 2602HW Políčka k nastavení jsou popsána v tabulce níže: Tabulka 3: Nastavení v okně Wireless POLÍČKO Enable Wireless LAN POPIS Bezdrátové připojení je ve výchozím nastavení vypnuté. Předtím než bezdrátové připojení aktivujete, měli byste konfigurovat bezpečnostní nastavení (MAC filtry a/nebo bezpečnostní protokol x), jinak bude bezdrátová síť zranitelná. Zaškrtněte políčko, když chcete aktivovat bezdrátovou síť LAN. (Extended Service Set IDentity) ESSID je jedinečné jméno, které identifikuje přístroj Prestige na bezdrátové síti LAN. Všichni bezdrátoví klienti asociovaní s přístupovým bodem (přístroj Prestige) musí mít stejné ESSID. Zadejte popisné jméno (až 32 tisknutelných 7bitových znaků ASCII). Když zvolíte Yes (ano), jméno ESSID zůstane skryto v tom smyslu, že bezdrátový klient nebude moci získat jméno ESSID s využitím pasivního skenování. Volba No (ne) učiní jméno ESSID viditelné bezdrátovým klientům tak, aby ho mohli získat pomocí pasivního skenování. Rozsah radiových frekvencí používaných bezdrátovými zařízeními (IEEE b/g) se nazývá kanál (channel). Zvolte kanál ze stahovacího seznamu. Zvolení této volby aktivuje prahovou hodnotu pro řídicí signály RTS (Request To Send)/CTS (Clear To Send). Účelem této volby je omezit kolize při přenosu. Vložte hodnotu mezi 0 a Výchozí nastavení je Request To Send je prahová hodnota (počet bytů) k provedení hardwarového handshaku RTS/CTS. Handshake RTS/CTS provedou pouze data s rámcem, jehož velikost je větší než tato hodnota. Nastavení tohoto atributu na větší hodnotu, než je maximální MSDU (MAC Service Data Unit), zcela deaktivuje RTS/CTS handshake. Fragmentation Threshold je maximální velikost datového fragmentu, který může být odeslán. Šifrování datových rámců před jejich odesláním po bezdrátové síti podle standardu WEP (Wired Equivalent Privacy). Volba Disable povoluje komunikaci všech bezdrátových počítačů s přístupovým bodem bez šifrování dat. Pokud chcete data šifrovat, zvolte 64-bit WEP,128-bit WEP nebo 256-bit WEP a konfigurujte klíče v políčkách dole. WEP klíče se používají k šifrování dat. Aby mohl přenos proběhnout, musí přístroj Prestige i bezdrátoví klienti používat stejný WEP klíč. Jestliže jste zvolili 64-bit WEP, zadejte jakýchkoli 5 znaků (ASCII řetězec) nebo 10 hexadecimálních znaků ( 0-9, A-F ). jakým způsobem se mají filtrovat MAC adresy. seznam MAC adres (ve formátu XX:XX:XX:XX:XX:XX) bezdrátových stanic, jejichž adresy chcete filtrovat. MAC Address 6.3 Základní informace o autentizaci 802.1x a WPA WPA (Wi-Fi Protected Access) je část bezpečnostních specifikací IEEE i. Mezi hlavní rozdíly mezi WPA a WEP patří uživatelská autentizace a vylepšené šifrování dat. WPA využívá autentizační standardy IEEE 802.1x a EAP (Extensible Authentication Protocol) a vyžaduje autentizaci bezdrátových klientů s využitím externí databáze RADIUS.

11 Pro autentizační účely WPA není možné využít lokální uživatelskou databázi přístroje Prestige, protože lokální databáze využívá metodu MD5 EAP, kterou nelze použít ke generování klíčů. WPA nabízí dokonalejší šifrování dat s využitím protokolu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), kontroluje integritu zprávy (Message Integrity Check, MIC) a splňuje standard IEEE 802.1x. TKIP využívá 128bitové klíče, které dynamicky generuje a distribuuje autentizační server. Součástí metody je kombinování klíčů pro pakety, kontrola integrity zprávy (MIC), rozšířený inicializační vektor (IV) se sekvenčními pravidly a mechanismus změny klíče. Pokud chcete změnit autentizační nastavení přístroje Prestige, klikněte na odkaz Wireless LAN (bezdrátová lokální síť) pod tlačítkem Advanced Setup (pokročilé nastavení) a zvolte kartu 802.1x/WPA. Obrazovka se mění podle provedených nastavení. 6.4 Překlad síťových adres (NAT) NAT (Network Address Translation, RFC 1631) je protokol pro překlad IP adres. Například zdrojová adresa odchozího paketu, která se používá uvnitř jedné sítě, se změní na jinou IP adresu, která je známá v druhé síti. Jestliže máte jedinou veřejnou IP adresu, zvolte na obrazovce NAT-Mode (viz obrázek 18) volbu SUA Only. Jestliže máte více veřejných IP adres, můžete využít všechny mapovací typy (podrobnosti jsou v Uživatelské příručce). 26 Prestige 2602HW NAT podporuje pět typů mapování IP adres/portů: One-to-One: Mapuje jednu lokální IP adresu na jednu globální IP adresu. Všimněte si, že čísla portů se při tomto mapování nemění. Many-to-One: Mapuje několik lokálních IP adres na jednu globální IP adresu. Many-to-Many Overload: Mapuje několik lokálních IP adres na několik sdílených globálních IP adres. Many-to-Many No Overload: Mapuje lokální IP adresy na jedinečné globální IP adresy. Server: Můžete specifikovat vnitřní servery za horizontem NAT, které mají být přístupné z venkovního světa. 6.5 Konfigurace SUA serverů SUA Server Set je seznam vnitřních serverů (za horizontem NAT na lokální síti LAN), např. webové nebo FTP servery, které jsou vidět z vnějšího světa (z vnějšího světa bude ovšem celá vnitřní síť vypadat jako jediný počítač). Krok 1 Na hlavní obrazovce klikněte na Advanced Setup (pokročilé nastavení). Kliknutím na NAT otevřete obrazovku NAT-Mode. Zvolte SUA Only (jen SUA). Obrázek 18: Režim mapování NAT 27 Prestige 2602HW Krok 2 Klikněte na odkaz Edit Details (upravit detaily). Obrázek 19: Server SUA/NAT Položky na obrazovce popisujeme v tabulce níže. Tabulka 5: Server SUA/NAT POLÍČKO Start Port No. End Port No. IP Address POPIS Zadejte číslo portu. Jestliže chcete povolit jen jeden port, zadejte stejné číslo i do políčka End Port. Jestli chcete povolit řadu portů, zadejte zde začátek řady a konec řady zadejte v políčku End Port. Zadejte číslo portu. Jestliže chcete povolit jen jeden port, zadejte stejné číslo i do políčka Start Port. Jestli chcete povolit řadu portů, zadejte zde konec řady a začátek řady zadejte v políčku Start Port. Zadejte vnitřní IP adresu serveru. 28 Prestige 2602HW 6.6 Základní informace o firewallu Firewall přístroje Prestige je plně inspekční stavový firewall a je konstruován tak, aby po své aktivaci chránil systém před útoky typu odepření služby (Denial of Service). Účelem přístroje Prestige je umožnit bezpečné připojení soukromé lokální sítě (LAN) k internetu. Přístroj Prestige je možné využít k ochraně před krádeží, zničením a úpravou dat, ale také k záznamu událostí. Přístroj Prestige umožňuje také filtrovat pakety. Po své aktivaci firewall povoluje síťový provoz z lokální sítě LAN směrem ven (do sítě internet), ale blokuje provoz od internetu do lokální sítě LAN. Jinými slovy přístroj Prestige se bude chovat takto: Povolí všechny relace vycházející ze sítě LAN a mířící do sítě WAN. Zakáže všechny relace vycházející ze sítě WAN a mířící do sítě LAN. Při výchozím nastavením pravidel firewallu je povolen veškerý síťový provoz směřující z lokální sítě LAN do sítě internet. Následující schematický náčrtek ilustruje fungování firewallu: útoky typu odmítnutí služby Obrázek 20: Přístroj Prestige jako firewall 29 Prestige 2602HW 6.7 Aktivace firewallu s výchozím nastavením Na hlavní obrazovce klikněte na Firewall a potom na Default Policy (výchozí pravidla). Aktivujte firewall tím, že zaškrtnete volbu Firewall Enabled (aktivovat firewall). Obrázek 21: Výchozí nastavení Následující tabulka popisuje jednotlivé volby na obrazovce. Tabulka 6: Firewall: výchozí nastavení POLÍČKO Firewall Enabled Allow Asymmetrical Route Packet Direction POPIS Když zaškrtnete toto políčko, aktivujete firewall. Při aktivaci řídí firewall (tj. přístroj Prestige) přístup k síti a chrání ji před útoky typu odepření služby (Denial of Service). Zaškrtněte tuto volbu, když chcete povolit asymetrické směrování. Default Action Log Back Apply Cancel Směr přenosu paketů: LAN to LAN/Router (LAN > LAN/směrovač), LAN to WAN (LAN > WAN), WAN to WAN/Router (WAN > WAN/směrovač) a WAN to LAN (WAN > LAN).

12 Pravidla pro kontrolu paketů jsou seskupena podle směru přenosu paketů. Např. volba LAN to LAN/Router se vztahuje k paketům směřujícím z počítače/podsítě na lokální síti LAN buď do dalšího počítače/podsítě na lokálním rozhraní přístroje Prestige nebo do přístroje Prestige. Zvolte, co se má učinit s pakety směřujícími v daném směru: Block (zablokovat, tiše zničit) nebo Forward (povolit průchod). Zvolte, zda se mají zaznamenat pakety (když dojde k jedné z výše uvedených akcí), které směřují v daném směru a nesplňují pravidla uvedená níže. Kliknutím na tlačítko Back (zpět) se vrátíte na předchozí obrazovku. Kliknutím na tlačítko Apply uložíte nastavení. Kliknutím na tlačítko Cancel (zrušit) se zruší provedené nastavení a můžete začít znovu. 30 Prestige 2602HW 6.8 Konfigurace pravidel firewallu Pořadí pravidel je velmi důležité, protože pravidla se aplikují popořadě. Klikněte na Firewall a potom na Rule Summary (shrnutí pravidel). Objeví se obrazovka se shrnutím existujících pravidel. Všimněte si, v jakém pořadí jsou pravidla uvedena. Obrázek 22: Shrnutí pravidel Následující tabulka popisuje jednotlivé volby na obrazovce. Tabulka 7: Shrnutí pravidel POLÍČKO Firewall Rules Storage Space in Use Packet Direction POPIS Stavový pruh zobrazuje, kolik procent paměti přístroje Prestige je zaplněno existujícími pravidly (stavový pruh nelze editovat). Když je zaplněno 80% a méně paměti, je pruh zelený. Když zaplnění paměti překročí 80%, pruh zčervená. Ve stahovacím seznamu zvolte směr přenosu paketů, pro který chcete konfigurovat pravidla: LAN to LAN/Router (LAN > LAN/směrovač), LAN to WAN (LAN > WAN), WAN to WAN/Router (WAN > WAN/směrovač) a WAN to LAN (WAN > LAN). Default Policy Řádek uvádí výchozí nastavení, které jste zvolili na obrazovce Firewall - Default Policy (Firewall výchozí nastavení). Sloupečky v tabulce uvádějí nastavení jednotlivých pravidel (tato políčka nelze přímo editovat: musíte otevřít okno ke konfiguraci pravidla, viz níže). Aktivní pravidla mají větší prioritu než všeobecná nastavení (viz výše). 31 Prestige 2602HW Tabulka 7: Shrnutí pravidel (pokračování) POLÍČKO Rule Active Source IP Destination IP Service Action Schedule Log Alert Insert/Append POPIS Číslo pravidla. Pořadí pravidel je důležité, protože pravidla se aplikují popořadě. Když chcete konfigurovat nebo editovat pravidlo, klikněte na jeho číslo. Políčko uvádí, zda je dané pravidlo aktivní (Y) nebo není aktivní (N). Seznam zobrazuje zdrojové IP adresy nebo rozmezí adres, na které se má pravidlo použít. Všimněte si, že prázdné políčko se vyhodnotí stejně jako nastavení Any (všechny adresy). Seznam zobrazuje cílové IP adresy nebo rozmezí adres, na které se má pravidlo použít. Všimněte si, že prázdné políčko se vyhodnotí stejně jako nastavení Any (všechny adresy). Seznam zobrazuje typ služby, na který se má pravidlo použít. Všimněte si, že prázdné políčko se vyhodnotí stejně jako nastavení Any (všechny služby). Podrobnosti jsou v Uživatelské příručce. Nastavení akce: Block (blokovat pakety), nebo Forward (povolit průchod). Všimněte si, že volba Block znamená, že firewall příslušné pakety tiše zničí. Zde je uvedena informace (Yes, No), zda je použití pravidla nastaveno na nějaký určitý čas nebo den. Zde je uvedeno, zda se mají zaznamenat pakety, které splňují toto pravidlo (Enabled ano, Disabled ne). Zde je uvedeno, zda se má při splnění pravidla objevit výstraha (Yes) nebo ne (No). Zadejte pořadové číslo, kam se má přidat nové pravidlo. Insert (vložit před): nové pravidlo se zařadí před zadané pořadové číslo. Append (vložit za): nové pravidlo se přidá za zadané pořadové číslo. Zde můžete měnit pořadí pravidel. Kliknutím na Move (přesunout) přesunete pravidlo s číslem zadaným v prvním políčku na místo zadané v druhém políčku. Pořadí pravidel je důležité, protože pravidla se aplikují popořadě. Kliknutím na tlačítko Back (zpět) se vrátíte na předchozí obrazovku. Kliknutím na tlačítko Apply uložíte nastavení. Kliknutím na tlačítko Cancel (zrušit) se zruší provedené nastavení a můžete začít znovu. Mode Back Apply Cancel Vytvoření/editace pravidla Když chcete vytvořit nové pravidlo, postupujte takto: Krok 1 Krok 2 Na obrazovce Rule Summary (shrnutí pravidel) zadejte v řádku Create Rule pořadové číslo, kam chcete přidat nové pravidlo. Klikněte na Insert (předat před) nebo Append (přidat za) podle toho, kam chcete nové pravidlo přidat: např. když zadáte číslo 6 a stisknete Insert, nové pravidlo bude mít číslo 6 (a pokud existovalo pravidlo 6, změní se číslo původního pravidla 6 na 7). 32 Prestige 2602HW Obrázek 23: Vytvoření/editace pravidla 33 Prestige 2602HW Následující tabulka popisuje jednotlivé volby na obrazovce. Tabulka 8: Editace pravidel firewallu POLÍČKO POPIS Active Aktivace daného pravidla. Action for Nastavení akce: Block (blokovat pakety), nebo Forward (povolit průchod). Všimněte si, že volba Matched Packet Block znamená, že firewall příslušné pakety tiše zničí. Source/Destination Address (zdrojová/cílová adresa) Address Type Můžete nastavit, aby se pravidlo aplikovalo na pakety z jedné IP adresy, rozmezí IP adres (např.

13 až ), z celé podsítě nebo na všechny IP adresy. Zvolte příslušnou volbu ve stahovacím seznamu: Single Address (jedna adresa), Range Address (rozmezí adres), Subnet Address (adresa podsítě), Any Address (všechny adresy). Start IP Address Zadejte jednu IP adresu nebo počáteční adresu ze zamýšleného rozmezí IP adres. End IP Address Zadejte koncovou adresu ze zamýšleného rozmezí IP adres. Subnet Mask Podle potřeby zadejte masku podsítě. Add Klikněte na tlačítko Add (přidat), když chcete přidat novou adresu na seznam Source Address List (seznam zdrojových adres) nebo Destination Address List (seznam cílových adres). Můžete přidat několik adres, rozmezí adres a/nebo adresy podsítě. Edit Když chcete editovat adresu, zvolte ji v seznamu a klikněte na Edit (editovat). Delete Když chcete smazat nějakou adresu, zvolte ji v seznamu a klikněte na Delete (smazat). Services (služby) Available/Selected Podrobnosti o dostupných službách jsou uvedeny v Uživatelské příručce. Označte službu Services v seznamu dostupných služeb (Available Services) vlevo a kliknutím na Add (přidat) ji přidejte na seznam zvolených služeb (Selected Services). Když chcete službu odstranit, klikněte na Remove (odstranit). Available Services Po kliknutí na odkaz Available Services (dostupné služby) se otevře obrazovka, kde můžete konfigurovat novou uživatelskou službu, která není na seznamu předdefinovaných služeb. Schedule (časový rozvrh) Day to Apply Zvolte den v týdnu (nebo všechny dny), kdy se má pravidlo aplikovat. Time of Day to Zvolte All Day (celý den), nebo zadejte počáteční čas (hodiny a minuty) a koncový čas (hodiny Apply a minuty), kdy se má pravidlo aplikovat. Log (záznamy) Log Packet Detail Nastavte, zda se mají zaznamenávat pakety, které splňují dané pravidlo Information (Enable ano, Disable ne). Na stránce Log Settings (nastavení záznamu) zvolte příslušnou kategorii záznamu Access Control (řízení přístupu). Alert (výstraha) Send Alert Zaškrtněte toto políčko, pokud má Prestige zobrazit výstrahu, když dojde ke splnění pravidla. Message Back Kliknutím na tlačítko Back (zpět) se vrátíte na předchozí obrazovku. Apply Kliknutím na tlačítko Apply uložíte nastavení a zavřete obrazovku. Cancel Kliknutím na tlačítko Cancel (zrušit) se zruší provedené nastavení a můžete začít znovu. Delete Kliknutím na Delete (smazat) smažete dané pravidlo a vrátíte se na obrazovku Rule Summary (shrnutí pravidel). 34 Prestige 2602HW 6. 9 Konfigurace předvoleb speed dial Klikněte na Voice (hlas) na navigačním panelu a potom na Speed dial (předvolby). Můžete nastavit až 10 předvoleb pro rychlé volání často používaných telefonních čísel (VoIP). V části obrazovky Add New Entry (přidat novou předvolbu) můžete editovat a uložit nové předvolby. Speed Dial: Zvolte kombinaci kláves předvolby ze stahovacího seznamu. SIP Number: Vložte SIP číslo volané stanice (zadejte číslo nebo řetězec znaků před v plné SIP adrese). Name: Vložte popisné jméno, podle kterého číslo identifikujete. Zvolte volbu Use Proxy (použít proxy), jestliže chcete pro hovor na tuto adresu použít SIP účet konfigurovaný na obrazovce VoIP. Zvolte Non-Proxy (Use IP or URL) (nepoužít proxy, vložte IP nebo URL adresu), když pro hovor chcete použít jiný SIP server nebo volat přímo na VoIP telefon příjemce (peer-to-peer). Vložte adresu SIP serveru nebo IP adresu nebo doménu volané stanice (až 127 znaků z rozšířené sady ASCII). Kliknutím na Add (přidat) přidáte položku k seznamu předvoleb. Položka se objeví v seznamu Speed Dial Phone Book (adresář předvoleb). V seznamu Speed Dial Phone Book (adresář předvoleb) jsou uvedeny současné předvolby. Tyto předvolby můžete použít k vytáčení čísel. Když chcete nějakou předvolbu smazat, klikněte na Delete (smazat). můžete zadat telefonní čísla, která se vždy vytáčejí přes pevnou síť (u těchto čísel není třeba nejprve zadat volací kód). Do seznamu uložte čísla tísňového volání (policie, záchranná služba a hasiči). PSTN Pre-fix Number: Volací kód (předvolba) pro volání přes pevnou telefonní síť. Seznam Relay to PSTN: Zde vložte telefonní čísla, která se vždy budou vytáčet přes pevnou telefonní síť. Musí se jednat o normální telefonní čísla (ne VoIP čísla). jsou v čísle i jiné znaky (např. obrazovce Voice Lifeline je možné také zadat seznam čísel, která se vždy vytáčejí přes pevnou síť i bez volacího kódu (v seznamu by např. měly být linky tísňového volání). Když kontrolka PWR/SYS nesvítí, můžete vytáčet čísla na pevné lince úplně jako z normálního telefonu (bez nutnosti vytáčet volací kód). 37 Prestige 2602HW 8 Problémy a jejich řešení Tabulka 9: Problémy a jejich řešení NÁPRAVA Zkontrolujte, zda používáte správnou napájecí šňůru a jestli je správně zapojena do elektrické zásuvky. Zkontrolujte všechna kabelová připojení. Jestliže se LED kontrolky ani potom nerozsvítí, může se jednat o hardwarový problém. Kontaktujte prodejce zařízení. Zkontrolujte kabelové propojení mezi přístrojem a počítačem nebo rozbočovačem. Podrobnosti jsou v kapitole Přípojky na zadní straně. Zkuste otestovat spojení z počítače na síti (ping). Zkontrolujte, zda adaptér Ethernet na počítači je instalován a je funkční.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Jestliže jsou všechny kontrolky LAN na přístroji zhasnuté, zkontrolujte kabelové připojení mezi přístrojem Prestige a počítači na lokální síti. Zkontrolujte, zda IP adresa a podsíťová maska přístroje Prestige a počítačů na lokální síti je ve stejném rozmezí (tj. že jsou na stejné podsíti). Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolka WLAN. Zkontrolujte, zda bezdrátová karta v počítači pracuje správně. Zkontrolujte, zda Prestige a bezdrátoví klienti používají stejné jméno ESSID, stejný kanál a WEP klíče (je-li zapnuto šifrování WEP). V některých případech je poskytnutí WAN IP adresy poskytovatelem internetu podmíněno ověřením MAC adresy, hostitelského jména a uživatelského ID. Zjistěte, jaké ověřovací metody poskytovatel internetu používá, a konfigurujte odpovídající volby. Jestliže poskytovatel internetu kontroluje uživatelské ID, zkontrolujte typ služby, uživatelské jméno a heslo na obrazovce WAN Setup. Zkontrolujte nastavení internetu na obrazovce WAN Setup. Zkontrolujte, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo. Pokud jste na bezdrátové síti: Zkontrolujte, zda Prestige a bezdrátoví klienti používají stejné jméno ESSID, stejný kanál a WEP klíče (je-li zapnuto šifrování WEP). Zkontrolujte připojení telefonu. Zkontrolujte správnou konfiguraci nastavení na obrazovce VoIP. PROBLÉM Po zapnutí přístroje se nerozsvítí žádné LED kontrolky. Z lokální sítě nemohu získat přístup k přístroji Prestige. Nedostávám žádnou odezvu na příkaz ping od ostatních počítačů na lokální síti. Nedostávám žádnou odezvu na příkaz ping od počítačů na bezdrátové lokální síti. Nemohu získat WAN IP adresu od poskytovatele internetu. Nemohu získat přístup na internet. Telefonní port není funkční nebo se neozývá žádný oznamovací tón 38 Prestige 2602HW ZyXEL Communications Corp. tímto prohlašuje, že zařízení Prestrige 2602HW/HWL je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., Směrnice 1999/5/ES. 39.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 bezdrátový broadband router Obsah 1. Popis produktu...3 2. Obsah balení...4 3. Systémové požadavky... 4 4. Požadavky na místo instalace... 5 5. Vlastnosti produktu...

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next). OBSAH Jak rychle začít... 2 Stav připojení... 5 Přístup k internetu... 7 LAN TCP/IP a DHCP... 12 NAT (Překlad síťové adresy)... 15 Firewall... 22 Příloha A... 31 Ochrana před útokem "Denial of Service"...

Více

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP PC-CERBERUS ADSL LITE 1. Úvod ADSL modem s routerem a firewallem Tento ADSL router pracuje na bázi chipsetu Conexant ADSL Router. Je vybaven funkcí "vždy zapnuto" a umožňuje vysokorychlostní širokopásmové

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010.

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business NWA-3160 Bezdrátový přístupový bod 802.11a/b/g třídy Business NWA-3163 Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více