Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie"

Transkript

1 Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém

2 Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti využití systému LI 4 5 Přednosti systému LI 6 9 SIVACON 8PS systém LI 10 Rozměry a proudy 11 Konfigurace vodičů Použití pro přenos energie Přípojnice nahrazují rozvaděč Instalace tras Protipožární opatření 21 Typový klíč Technická data Podpora návrhu Totally Integrated Power (TIP) přivedeme energii až na místo. Naše produkty, systémy a technická řešení v oboru rozvodů elektrické energie nízkého a vysokého napětí se vyznačují vysokou bezpečností, spolehlivostí a hospodárností. Využíváme je v infrastruktuře, jednotlivých budovách i v průmyslových provozech. Lze je snadno dálkově ovládat a propojovat s dalšími, nadřazenými řídicími systémy. Produkty jsou maximálně flexibilní a je možné je za provozu doplňovat a rozšiřovat. Systém přípojnic SIVACON 8PS - LI je součástí našeho systému Totally Integrated Power (TIP). Zde zaujímá důležité postavení v rozvodu elektrického proudu pod heslem: "Přivedeme energii až na místo". Rozvody přípojnic LI patří mezi špičku v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti, hospodárnosti a flexibility. S velkým efektem jsou použitelné pro přenosy a rozvody proudů od 800 A do 6300 A. Jak v průmyslu, tak i v řadě jiných aplikacích a projektech. 2

3 Přípojnicový systém SIVACON 8PS typ LI Dokonalé řešení pro bezpečný a hospodárný rozvod energie Užitečné vlastnosti Přípojnicový systém LI je konstruován tak, že splňuje všechny požadavky normy IEC / -6. Dle této normy jsou také zkoušeny všechny rozvodné díly i odbočné skříně. Je dbán velký zřetel na bezpečnost okolního personálu, ale i na blízko se nacházející technická zařízení. Přizpůsobitelnost napájecím požadavkům je mimořádně příznivá. Odolnost protipožárních ucpávek byla testována v souladu s EN pro požární odolnost třídy EI90 a EI120 1) (kategorizace EN 13501). Tím přípojnice splňují vysoké nároky evropských standardů a přispívají k bezpečnosti rozvodu elektrické energie.dalším parametrem je nenáročnost na stavební prostory. Systém má design, který splňuje požadavky na těsné prostory v budovách a umožňuje provést rozvody energie i v místech velmi nepřístupných. Řada technických vylepšení, jako např. odbočné skříně s měřicí technikou, umožňují management spotřeby elektrické energie dle ISO a tak přispívají k hospodárnosti provozu. Tento přípojnicový systém vám ve zkratce představíme v následujících kapitolách. Systém se snadno projektuje, je technicky propracován a zaručuje dlouhou životnost provozu Bezpečný pro obsluhu a okolní zařízení Hospodárný při realizaci i provozu Flexibilní při projektování i při pozdějších změnách Spolehlivý při provozu 1) připravuje se 3

4 Možnosti využití systému LI Přenos velkého množství energie na dlouhých trasách v průmyslových objektech. Moderní výroba a průmyslový provoz je v dnešní době odkázaný na flexibilní, spolehlivý a bezpečný zdroj a rozvod elektrické energie. Přípojnicový systém LI všechny tyto požadavky splňuje. Má vysoké krytí, vysokou zkratovou odolnost, malé úbytky napětí i na delších trasách. To vše, a řada dalších vlastností, zaručují systému maximální spolehlivost a mimořádnou bezpečnost personálu. Odbočné skříňky i ostatní díly pro rozvod elektrické energie jsou velmi flexibilní a jejich použití je snadné při projektování a montáži rozvodných tras. Přípojnice SIVACON 8PS-LI, jako součást systému TIP jsou zárukou moderního řešení s velkou budoucností. Na dalších stránkách představíme možnosti využití systému LI. Několikapodlažní budovy Typické požadavky: malá požární zátěž, k dispozici jsou těsné stavební prostory, vysoká flexibilita odbočných skříní. Vysoké budovy potřebují spolehlivé napájení elektrickou energií, přičemž pro rozvody proudu jsou vyhrazeny malé stavební prostory. Rozvody energie jsou někdy ovlivněny tvarem a účelem budovy. Na prvním místě je však vždy požadavek na bezpečnost a také dlouhodobé zachování provozuschopnosti v případě požáru. Systém LI má nepatrnou požární zátěž a současně vysokou odolnost proti prohoření. Splňuje požadavky dle evropských norem na třídu EI90 a EI120 1). Tím přispívá k ochraně okolního zařízení při požáru. Výpočetní centra Typické požadavky: záložní napájecí systém, redundance dodávky el. energie ke spotřebičům, požadavek 200 % N proti přetěžování neutrálního vodiče při velkých jednofázových odběrech, Clean-Earth - požadavek na čistou zem, oddělený PE vodič od uzemněného zapouzdření. 4 1) připravuje se

5 Datová centra mají obecně vysoké nároky na spotřebu energie. Vyžadují maximální spolehlivost dodávek a transparentnost při distribuci elektrické energie. Redundance je pro datová centra nezbytná, aby byla zajištěna dokonalá spolehlivost napájení. Nicméně tato redundance vytváří nebezpečí fázové asymetrie. Elektromagnetické pole nesmí mít žádný vliv na provoz citlivého elektronického zařízení a rostoucí množství elektronické jednofázové zátěže nesmí přetěžovat nulový vodič. Přípojnice LI propojuje UPC systémy a transformátory s hlavním rozvaděčem. Použitím systému s dvojnásobným průřezem vodiče N (200 % N) může být splněn požadavek na zesílený průřez neutrálního vodiče. Odbočné skříně vybavené měřením spotřeby zaznamenávají a předávají informace samostatnou datovou linkou do řídicího velínu. Infrastruktura Typické požadavky kompaktní design a malé nároky na prostor, možnost záložního napájení, redundance dodávky el. energie ke spotřebičům, protipožární opatření dle nejpřísnějších požadavků, ucelené konstrukčně ověřené řešení vč. připojení k rozvaděči, integrované řešení pro moderní management spotřeby energie v souladu s evropskými standardy. Velké infrastrukturní projekty, jako letiště apod., mají mnoho různých požadavků na rozvody energie. Musí být spolehlivé v každém případě, musí mít malou požární zátěž a nesmí být náročné na montážní prostor. Tyto sítě se budují ve tvaru hvězdy, s hlavním nn rozvaděčem v centru. Jednotlivé větve se instalují do těsných kanálů a šachet tak, aby zabíraly co nejméně stavebního prostoru. Systém LI splňuje požadavky na přehlednost rozvodu. Odbočné skříně vybavené měřicí technikou, s možností datové komunikace, pomáhají řídit rozvod energie hospodárně a efektivně. Kompaktní konstrukce je výhodná pro instalaci v budovách. Spolu s protipožárními opatřeními a dalšími prvky dle evropských stavebních norem jsou tyto přípojnice zárukou dlouholetého a hospodárného provozu. Zpracovatelský průmysl Typické požadavky: flexibilita tvaru rozvodné sítě, operativnost výměny odbočných skříní, spolehlivost napájecího rozvodu, vysoké krytí, odbočné skříně až do 1250 A, možnost realizace sítí TN-S. Průmyslová výroba součástek, jako např. výroba fotovoltaických panelů mívají velké nároky na spotřebu energie. Mívají zpravidla vlastní nn transformátor. Napájení musí být tak flexibilní, aby byla možnost měnit napájecí strukturu při změně výroby nebo při připojení nového stroje. Např. vyšší spotřeba u nového zařízení vyžaduje nasazení odbočné skříně s vyšším proudem. Nabízí se řešení až do 1250A 1) 2). Systém LI propojuje často transformátor s hlavním rozvaděčem. Celý systém je doplněn odbočnými skříněmi s možností komunikace pomocí rozhraní PROFIBUS, Modbus nebo PROFINET. Tím je položen základ hospodárného řízení spotřeby. Současně jsou splněny požadavky na vysokou bezpečnost, protizkratovou odolnost a nízkou požární zátěž. Flexibilita je zajištěna odbočnými skříněmi, které lze rychle namontovat/ demontovat. 1) viz norma EN (VDE ); prosím, respektujte také příslušné národní předpisy 2) odbočné skříně od 800A do 1250A se připravují 5

6 Integrovaný systém Přednosti systému LI Osvědčená technologie se zárukou dlouhé životnosti Přípojnicový systém LI je mimořádně flexibilní a přizpůsobitelný měnicím se požadavkům na změny odběru elektrické energie. Investice do tohoto systému jsou zárukou bezproblémového a spolehlivého provozu i v daleké budoucnosti. Provoz je bezpečný, jak vzhledem k osobám, tak i k okolnímu zařízení. Ekonomicky výhodná je jeho příprava ve fázi projektu, vlastní instalace i dlouhodobého provozu. Kompaktní systém pro trvalé využití. Investice do systému přípojnic LI je dlouhodobě efektivní a výnosná. Systém LI je součástí portfolia produktů určených pro napájení. Trasy lze trvale a spolehlivě napájet z rozvaděčů SIVACON S8 využitím konstrukčně ověřených dílů. Snadné je také spojení s rozvaděči a transformátory jiných výrobců nebo napojení na další čtyři typy přípojnic SIVACON 8PS. Velmi časté je napojení na epoxidový systém LR, který se zpravidla instaluje ve znečištěných nebo venkovních prostorách. Přípojnicové trasy lze doplnit měřicími a spínacími přístroji, se kterými je možné komunikovat pomocí sběrnice. Takto lze např. regulovat spotřebovaný výkon a respektovat požadavky normy ISO Výsledkem je zlepšená energetická účinnost napájecího systému celé průmyslové infrastruktury. 6

7 Bezpečnost Užitečné vlastnosti Je součástí souboru pěti různých provedení přípojnicových systémů SIVACON 8PS určených pro přenos a rozvod elektrické energie Možnost připojení na rozvaděče SIVACON S8, nebo na jiné rozvaděče, pomocí konstrukčně ověřených dílů K dispozici jsou přechodové díly pro napojení trasy na venkovní epoxidový systém LR s krytím IP68 Schopnost komunikace s nadřízeným řídicím systémem Možnost dálkového spínání a kontroly stavu spínacích přístrojů Bezpečné pro osoby i zařízení Chraňte si svou investici Systém LI je velmi bezpečný typ přípojnic, jak pro osoby, tak i pro okolní zařízení. Všechny díly, včetně připojovacích prvků na rozvaděče, jsou vyrobeny a testovány dle IEC / -6. Tím je garantována jejich vysoká kvalita, která je podmínkou pro bezpečný, spolehlivý a bezporuchový provoz. Takové vlastnosti, jako nepatrná požární zátěž, lehká a přitom tuhá hliníková konstrukce a vysoká zkratová odolnost jsou parametry, které přispívají k ochraně zdraví a života u lidí. Zaručují také, že investice do přípojnicového rozvodu je velmi výhodná. Propojení dvou dílů pomocí háku a svorníku je zárukou nízkého přechodového odporu. Jejich promyšlená konstrukce neumožní propojit dva díly nesprávným způsobem. Podobně jsou propracovány i násuvné spoje pro odbočné skříně, které umožňují vyměnit skříň rychle a bez komplikací. Protipožární přepážky jsou v souladu s evropskou normou EN pro požární odolnost třídy EI90 a EI120 1) (dle kategorizace EN 13501). Užitečné vlastnosti Všechny díly jsou zkoušeny dle nové normy IEC / -6 Konstrukčně ověřené napojení na rozvaděče SIVACON S8 dle IEC / -2 Bezpečné a kvalitní propojení dílů pomocí háku a svorníku Vysoké krytí IP55 Vysoká zkratová odolnost zaručuje bezpečnost při poruchách Nízká požární zátěž snižuje velikost škod při požáru Al - provedení vodičů a pouzdra je předpokladem pro malou váhu a velmi dobrou mechanickou pevnost Protipožární odolnost ucpávek testována dle normy EN Izolace vodičů: Mylar (volitelně též provedení s epoxidovým povrchem plus Mylar 1) ) 7 1) připravuje se

8 Efektivita Flexibilita Naše podpora je účinná ve všech etapách přípravy projektu - šetří váš čas a náklady Nejnovější software řady SIMARIS pomáhá v přípravě a projektování tras: SIMARIS design pro výpočet a dimenzování sítí SIMARIS project pro návrh prostorového uspořádání, kalkulace rozpočtu, výkonové poměry a návrh jednotlivých dílů SIMARIS sketch program pro jednoduché zaměření a vizualizaci tras ve 3D Jako naši partneři můžete čerpat ze zkušeností našich odborníků, příslušné softwarové podpory, projekčních příruček a dalších uživatelských podkladů. Naši experti organizováni v systému Totally Integrated Power (TIP) jsou vám kdykoliv k dispozici. Celý soubor přípojnic typu LI je řešen jako kompletní stavebnice, rychle sestavitelná do složitých tras. Všechny prvky jsou modulární, včetně dílů pro změnu směru, připojení na rozvaděče SIVACON nebo rozvaděče jiných výrobců, připojení transformátorů a odbočných skříní. Užitečné vlastnosti Podpora vašich projektů našimi experty sdruženými v Totally Integrated Power (TIP) SIMARIS - speciální software a podpora online Kompletní sestava všech dílů pro stavbu a bezproblémovou montáž Přehlednost napájecích decentralizovaných tras Respektování složitých tvarů budovy pomocí tvarových dílů a upevňovacích prvků Projektant trasy má k dispozici upevňovací prvky, které zjednoduší návrh i montáž tras ve vodorovném nebo svislém směru. Odbočné skříně situované poblíž spotřebiče jsou součástí přehledného a decentralizovaného rozvodu, který umožňuje efektivně a hospodárně spotřebiče ovládat.. Připravit a realizovat projekt je velmi jednoduché. Řešení rozvodů pomocí přípojnic je ekonomické a trvale spolehlivé. Rozhodnout se pro přípojnice systému LI je velmi rozumné. Celý systém má k dispozici několik provedení proudovodných drah a lze tedy realizovat libovolný druh napájecí sítě (TN-C, TN-S, IT,TT). Odbočné skříně jsou vyzbrojeny spínacími přístroji jako jističi, pojistkovými odpínači, a dalšími. Trasy realizované vertikálně nebo horizontálně se snadno přizpůsobí složitým tvarům budovy a je možné je po čase snadno modifikovat, pokud se tvar prostorů v budově změní při stavebních úpravách. I když se mění výroba a tím i požadavky na nové stroje a spotřebiče, není problém přivést okamžitě napájecí napětí na nové místo. Systém LI dovolí ihned napájení přestavět a pomocí odbočných skříní (až do 1250 A 2) ) se přizpůsobit novým požadavkům. Odbočné skříně s násuvnými kontakty lze instalovat i do tras, které jsou pod napětím, tedy za plného provozu. 2) odbočné skříně od 800A do 1250A se připravují 3) dle normy EN (VDE ); respektuje, prosím, národní předpisy 4) připravuje se 8

9 Spolehlivost Užitečné vlastnosti Pestrá škála dílů pro připojení přípojnicové trasy na zdroje proudu: rozvaděče nebo transformátory Výběr z několika provedení konfigurace vodičů pro realizaci libovolného druhu sítě Kompaktní rozměry dílů i pro vysoké proudy díky zdvojenému tělu se zapouzdřeními uloženými vedle sebe Rychlá a jednoduchá možnost napájení spotřebičů pomocí odbočných skříní (až do 1250 A 2) ) s násuvnými kontakty. Skříně lze nasadit i když je trasa pod napětím 3) Modulární odbočné skříně Vysoká spolehlivost a bezpečnost při provozu Hospodárnost rozvodu jde ruku v ruce s vysokou provozní spolehlivostí. Promyšlená kompaktní sendvičová konstrukce systému LI zaručuje velmi malé napěťové úbytky. Systém je možné provozovat při plném zatížení až do teploty okolí 40 C. Dalším důležitým parametrem je systém propojení dílů pomocí háku a svorníku. Ten zaručuje spolehlivé spojení s minimálním přechodovým odporem. Trhací matice zjednodušuje montáž a zaručuje dotažení správným momentem. Celkové řešení přípojnic s vysokou zkratovou odolností, provozním napětím a vysokým stupněm krytí zaručuje vysokou spolehlivost celého napájecího systému. Užitečné vlastnosti Vyrobeno a zkoušeno dle nejnovější normy EN / -6 Provozní napětí až do U e = 1000 V Vysoká zkratová odolnost Vysoký stupeň krytí IP55 Trvale lze zatěžovat na plný výkon až do teploty okolí 40 C Dlouhé trasy díky své sendvičové konstrukci mají malý úbytek napětí Propojení dílů pomocí háku a svorníku je doplněno trhací maticí, která se odstřihne předepsaným dotahovacím momentem Další příslušenství umožní připojit transformátory pružnými díly 4). 9

10 SIVACON 8PS Systém LI Kompaktní systém pro bezpečné a efektivní napájení průmyslových provozů Díl pro připojení trasy na transformátor Protipožární zábrana SIVACON S8 - připojovací prvek na rozvaděč Přímý díl přípojnice Díl pro změnu směru Odbočná skříň Montážní příslušenství 10

11 Velikosti a proudy Kompaktní rozměry šetří místo a usnadňují instalaci Jednoduchý systém Zdvojený systém H 100 W Rozměry: jednoduché zapouzdření materiál I e A systém H mm W mm Al 800 LIA Al 1000 LIA Al 1250 LIA Al 1600 LIA Al 2000 LIA Al 2500 LIA Cu 1000 LIC Cu 1250 LIC Cu 1600 LIC Cu 2000 LIC Cu 2500 LIC Cu 3200 LIC Rozměry: dvojité zapouzdření materiál I e A systém H mm W mm Al 3200 LIA Al 4000 LIA Al 5000 LIA Cu 4000 LIC Cu 5000 LIC Cu 6300 LIC Rozměry systému V závislosti na velikosti jmenovitého proudu a na materiálu vodičů má celý soubor přípojnic LI různé rozměry. Počet Al nebo Cu vodičů je závislý na druhu napájecí sítě. Jednoduchý systém má v jednom zapouzdření 3 až 6 proudových lišt. Dvojitý systém má ve dvou tělesech zapouzdření 6 až 12 proudových lišt. Viz také přehled na str

12 Konfigurace vodičů Široká nabídka konfigurací proudových vodičů pro nejrůznější požadavky Sítě typu TN-S Neutrální a ochranný vodič jsou po celé trase odděleny. Sítě typu TN-C Neutrální a ochranný vodič jsou po celé trase sloučeny (společný vodič). Sítě typu TN-C-S Funkce neutrálního a ochranného vodiče je v průběhu trasy změněna. V jedné části sítě jsou střední a ochranný vodič sloučeny, v další části sítě odděleny. Typ sítě/přípojnice Elektrická výbava přístrojů musí být přizpůsobena typu sítě a systému přípojnice. Příslušné ochrany se navrhují dle IEC Konfigurace vodičů - typ sítě typ sítě přípojnice konfigurace vodičů L1. L2. L3 PEN N PE Clean Earth TN-C LI 4B 100 % 100 % + zapouzdření TN-C-S 1) TN-S LI 5B 100 % 100 % zapouzdření LI 5C 100 % 200 % zapouzdření LI 5G 2) 100 % 100 % 50 % + zapouzdření LI 5H 2) 100 % 100 % zapouzdření LI 6B 100 % 100 % zapouzdření 100 % 1) lze realizovat pomocí kombinace přímého dílu LI s vodičem PEN (3PH-PEN) a odbočné skříňky s vodičem N- a PE- (3PH-N-PE) 2) každá kombinace vodičů obsahuje přídavnou lištu jako PE-vodič (spojenou elektricky se zapouzdřením). LI 6C 100 % 200 % zapouzdření 100 % TT LI 5B 100 % 100 % zapouzdření LI 5C 100 % 200 % zapouzdření LI 5G 2) 100 % 100 % 50 % + zapouzdření LI 5H 2) 100 % 100 % 100 % + zapouzdření IT LI 3B 100 % zapouzdření 12

13 Sítě typu TT V sítích typu TT je síť v jednom místě uzemněná. Spotřebiče jsou uzemněny samostatně. Sítě typu IT Sítě typu IT nemají přímé propojení se zemí. Spotřebiče jsou uzemněny. Ochrana neživých částí je zabezpečena pomocí ochranného vodiče PE. Konfigurace vodičů Přípojnicový systém LI nabízí osm 1) různých konfigurací proudových vodičů (lišt). Liší se typem sítě, volbou průřezu N nebo PE, nebo zda se požaduje samostatná, izolovaná zem (Clean Earth). Když je např. nebezpečí přetěžování neutrálního vodiče tím, že je připojeno několik jednofázových elektronických spotřebičů, pak volíme neutrální vodič s dvojitým průřezem. Tím snížíme rušivé potenciály, které ovlivňují negativně funkci elektroniky. Dodávka energie je pak spolehlivější. Konfigurace vodičů 1) L1 L2 L3 PE plášť PEN vodiče + plášť L1 L2 L3 PE 2) plášť N L1 L2 L3 PEN 50 % 2) od. 100 % vodiče + plášť N L1 L2 L3 PE plášť N N L1 L2 L3 PE 2) plášť N N L1 L2 L3 CPE PE 2) plášť N L1 L2 L3 CPE PE 2) plášť 1) průřez PE- 50 % a 100 % jsou definovány jako dvě různé konfigurace vodičů 2) připravuje se 13

14 Použití pro přenos energie Spolehlivé, flexibilní a efektivní řešení Díl pro připojení k transformátoru Přímý díl Přenos výkonu až do proudu 6300 A je naprosto spolehlivý a bezproblémový. K dispozici jsou připojovací díly, přímé díly, díly pro změnu směru a další prvky, které splňují i nejnáročnější požadavky projektu. K dispozici je také několik napájecích dílů, které lze použít pro napojení transformátoru, kabelů nebo rozvaděče. Systém nabízí široký sortiment dílů pro napojení z transformátoru. Jsou použitelné pro libovolný typ transformátoru na trhu. Je možné volit proud, pořadí fází i rozteč praporců. Do 6300 A jsou tyto díly v provedení s bočním nebo spodním vývodem praporců. K dispozici je také univerzální napájecí díl pro rozvaděč. 14

15 Díl pro změnu směru Připojení LI na rozvaděč SIVACON S8 Standardní koleno vodorovné Standardní koleno svislé Přímé díly a díly pro změnu směru jsou schopny vytvořit i nejsložitější trasu pro přenos energie od transformátoru k rozvaděči. Díky své sendvičové konstrukci je systém LI schopen přenášet velké množství energie s minimálním úbytkem napětí. K dispozici jsou vertikální i horizontální kolena, pomocí nichž lze sestavit trasy i v budovách stavebně složitých. Přímé díly se dodávají ve standardních nebo volitelných délkách od 0,50 m do 3,00 m (po 1 cm). K dispozici je široký sortiment dílů sestavených na přání zákazníka, jako jsou nestandardní svislá i vodorovná kolena, která umožní přizpůsobit trasu složitým tvarům budovy. Všechny komponenty pro propojení přípojnic LI s rozvaděčem jsou navrženy a testovány dle IEC Tím je zaručena spolehlivost funkce. Díly pro napojení trasy na rozvaděč SIVACON S8, ale i pro jiné rozvaděče, až do jmenovitého proudu 6300 A 1), jsou řešeny flexibilně pro boční i horní montáž. Zajišťují, že dodávka energie bude spolehlivá a efektivní. Užitečné vlastnosti Příprava projektu je jednoduchá díky různým napájecím dílům a dílům pro změnu směru Bezeztrátový přenos energie i na dlouhých trasách použitím sendvičové konstrukce Spolehlivý přenos energie pomocí dílů, které jsou pečlivě vyrobeny a testovány 1) I e = 6300 A pro rozvaděče SIVACON S8 na zvláštní požadavek 15

16 Přípojnice nahrazují rozvaděče Spolehlivé, flexibilní a efektivní řešení Příklad monitorování toku energie Powermanager software na monitorování energie 7KM PAC4200 měřicí přístroj 7KM PAC3200 měřicí přístroj 7KM PAC3100 měřicí přístroj kompaktní jistič vč. měřicí funkce kompaktní jistič pojistkový odpínač 1) velikosti 800 A, 1000 A, 1250 A se připravují 2) provedení s pojistkami NH není. možné nasunout do trasy pod napětím 16 Rozvádění energie je hlavní oblast výhod nasazení přípojnic. Proti kabelovým rozvodům je rozdělování energie jednodušší a umožňuje později snadné změny a doplňky. Systém LI umožňuje flexibilní změny u tras uložených vertikálně i horizontálně. Odbočné skříně jsou konstruovány pro nejširší požadavky. Pro potřeby kontroly toku energie lze odbočné skříně vyzbrojit měřicími přístroji a spínači. Modulární odbočné skříně Přípojnicový systém je velmi flexibilní a nahradí nám částečně potřebu instalovat další rozvaděče. Lze je nasadit téměř na libovolné odbočné místo na trase přípojnic a umožní napájet spotřebič v jeho těsné blízkosti. Výměna odbočné skříně je rychlá - bez ztrátových časů. Odbočné skříně lze nasadit na jedné straně, ale i na obou stranách trasy u přímých dílů. Výsledkem je decentralizovaná a přehledná rozvodná větev napájecího systému. Odbočné skříně jsou dostupné od proudové hodnoty 50 A do 1250 A 1). Mohou být vyzbrojeny pojistkovými odpínači, pojistkovými vypínači, pojistkovými paticemi 2) (NH) nebo jističi. Odbočné skříně s pojistkovými odpínači jsou k dispozici do 630 A, s jističem do 1250 A 1). Pro každou konfiguraci vodičů máme k dispozici vhodnou odbočnou skříň. Pro systém s průřezem N 200 % použijeme odbočnou skříň s dvojitým kontaktem N. K dispozici je také provedení Clean Earth s odděleným vodičem PE, který je izolován od zapouzdření. U všech skříní je garantováno krytí IP55, nezávisle na tom, v jaké poloze je skříň nasazena. Provozní napětí (U e ) je 400 V 1). Řešení i pro budoucnost V případě potřeby údajů o spotřebě a nebo dálkového ovládání či monitorování odbočných skříní, systém LI nabízí zabudované měřicí a monitorovací přístroje, schopné datové komunikace (Modbus TCP, PROFIBUS a PROFINET).

17 Modulární odbočné skříně Odbočná skříň s jističem Odbočná skříň s pojistkovým vypínačem Odbočná skříň s měřicím přístrojem Přivedení kabelů do odbočné skříně Kabely od spotřebičů lze přivést do odbočné skříně ze strany i z čela skříně. Odbočné skříně mají hliníkovou přírubu, která se na místě odvrtá a umožní montáž kabelových průchodek pro jednožilové kabely. Volitelně je k dispozici příruba osazená průchodkou pro vícežilové kabely. Bezpečná instalace a spolehlivý provoz Odbočná místa jsou opatřena násuvnými kontakty a řešena tak, že nelze odbočnou skříň nasunout chybně. Mají krytí IP2X. Během procesu nasunutí je krytí IPXXB. Správně zasunutá poloha je indikována. Odbočné skříně (až do 1250 A 2) ) se nasunují do odbočných kontaktů za plného provozu, kdy trasa je pod napětím 3). Systém má vysokou odolnost proti otřesům, odolnost na nárazy je označena stupněm IK08. Odbočnou skříň nelze otevřít, pokud není zabudovaný jistič/vypínač rozpojen. Prostor pro připojení kabelů je po otevření skříně bez napětí. Dotknout se kontaktů u odbočné skříně prsty je konstrukcí zabráněno. Užitečné vlastnosti Projektant má k dispozici velký výběr odbočných skříní Všechny díly se testují již při výrobě Napájení je flexibilní díky jednoduché možnosti změny dílů Systém není problematické v budoucnosti inovovat, rozšiřovat a doplňovat Kontakt PE se zasunuje v předstihu a tím zajišťuje včasné uzemnění odbočné skříně při její instalaci. Při demontáži odbočné skříně je zajištěn mechanickým blokováním správný postup odpojení. (Nejdříve se přeruší proud do spotřebiče, pak lze skříň odpojit). 1) 690 V provozní napětí na zvláštní požadavek 2) velikosti od 800 A do 1250 A se připravují 3) dle normy EN (VDE ), prosím, respektovat národní předpisy Rozměry modulárních odbočných skříní 2) velikost I n max. rozměry (mm) A L B H

18 Propojení pomocí háku a svorníku Bezpečná a spolehlivá instalace 1 Spojované díly se vzájemně srovnají a zasunou se svorníky do háků. 2 Ručním klíčem se matice dotahuje až se předepsaným momentem utrhne. Takto je zajištěno dotažení momentem 40 Nm. Užitečné vlastnosti Bezpečné spojení vč. zachování krytí IP55 Mimořádná kvalita spojení se zanedbatelným přechodovým odporem Dlouhodobá bezúdržbová kvalita spoje Všechny díly jsou vybaveny hákem a svorníkem. Jejich sestavení je jednoduché a spoj při použití trhací matice je dotažen požadovaným momentem. Montáž je rychlá a bezproblémová. Propojení dvou dílů přípojnic svorníkovým blokem Svorníkový blok se dotahuje běžným montážním klíčem. Pokud se dotahováním dosáhne předepsaného momentu, utrhne se horní část dotahované matice. Tak jednoduché dotažení je. Jakmile je matice dotažena (a utržena), je možné nasadit všechna krycí víka. Pokud není horní část matice utržena, nelze boční víko namontovat. 18

19 3 Nasadí se horní, spodní a dvě boční víka, která se pevně upevní šrouby. 4 Hotový spoj s hákem, svorníkem a s krycími víky. Krytí je IP55. 19

20 Upevňovací elementy Příslušenství pro jednoduchou montáž i v těch nejnáročnějších prostorách Třmen pro horizontální polohu na hraně Třmen pro horizontální polohu naplocho Třmen pro vertikální polohu Užitečné vlastnosti Velký výběr třmenů Doplňky tvarově přizpůsobené montážní poloze Široká nabídka upevňovacích prvků umožňuje instalovat přípojnice LI snadno na stěnu nebo strop, tak jak to vyžaduje projekt. Horizontální instalace Pro horizontální trasy na hraně nebo naplocho má systém LI k dispozici: U-profily v 5 velikostech, 2 typy upevňovacích třmenů. Tyto dvě kombinace upevňovacích prvků umožní optimální uchycení trasy. Vertikální instalace Pro upevnění vertikálních tras jsou zapotřebí speciální nosníky s pružinou. Trasy se montují na stěny svislých šachet. Pružina u nosníku je dimenzována tak, že udrží váhu přípojnice do výšky 3,90 m. 20

21 Protipožární opatření Doplňky pro zvýšení bezpečnosti při požárech Protipožární zábrana odzkoušená dle normy EN pro zvýšení bezpečnosti u vertikálních tras a v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru Evropské normy požadují, aby budova byla koncipována tak, že konstrukce musí zabránit šíření požáru a dýmu, dále pokud vznikne požár musí se účinně hasit a je nutno maximálně zachraňovat lidské životy a životy zvířat. To znamená, že oheň a kouřové zplodiny se nesmí šířit z jednoho podlaží či požárního úseku do dalšího. Protipožární díly přípojnic LI byly zkoušeny a vyhověly protipožární třídě EI90 a EI120 1) (kategorie EN 13501) dle normy EN , která je součástí evropských stavebních předpisů. Na požádání dodáme certifikáty zkoušek platné pro další země EU 2). Užitečné vlastnosti Vysoký stupeň zabezpečení osob a majetku Zkoušeno dle EN Flexibilní použití protipožárních ucpávek dle projektu 1) připravuje se 2) schvalovaní protipožárních zábran dle národních norem dalších zemí se připravuje 21

22 Typový klíč Volba typu pro objednání Každý díl přípojnice LI má typové označení (typový klíč). Označení obsahuje jmenovitý proud, materiál vodičů (lišt) a konfiguraci vodičů. Pomocí typového klíče je konkrétní díl přesně popsán. Příklad: Pro konkrétní projekt je navržen proud 2500 A. Mají se použít hliníkové proudovodné lišty. Je potřebná 5-pólová konfigurace vodičů, zapouzdření bude ochranná zem - PE. Průřez vodiče N je stejný jako průřez fázových vodičů. Požadovaný typ bude tedy: LI-AM25005B Typový klíč pro zapouzdřené díly LI materiál vodičů (lišt) Al Cu izolační materiál Mylar -folie epoxidová vrstva plus Mylar -folie bez izolace (pokud se nevyžaduje) A C M E N jmenovitý proud I n [A] 800 (pouze Al) (pouze Cu) 6300 konfigurace vodičů 1) L1 + L2 + L3 + PE 2) L1 + L2 + L3 + PEN 6) L1 + L2 + L3 + N + PE 2) L1 + L2 + L3 + N + N 4) + PE 2) L1 + L2 + L3 + N + PE 5) (PE-lišta 50 %) L1 + L2 + L3 + N + PE 5) L1 + L2 + L3 + N + (PE) 3 ) + PE 2) L1 + L2 + L3 + N + N 4) + (PE) 3) + PE 2) krytí IP55 55 propojovací systém hák a svorník háky svorníky 1) konfigurace vodičů 5C, 5G, 6B a 6C se připravují 2) PE-vodič = opláštění 3) samostatně vedená zemnicí (PE) lišta s přídavnou izolací (Clean Earth) 4) dvojitý průřez vodiče N (200 %) realizovaný dalším přidaným vodičem (lištou) 5) PE-vodič = PE lišta plus opláštění, opláštění je se zemnicím vodičem PE elektricky propojeno 6) PEN-vodič = PEN lišta plus opláštění, opláštění je s vodičem PEN elektricky propojeno 3B 4B 5B 5C 5G 5H 6B 6C HB H B 22

Pro jistou a bezpečnou dodávku energie

Pro jistou a bezpečnou dodávku energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Pro jistou a bezpečnou dodávku energie Přípojnicový systém SIVACON 8PS www.siemens.com/busbar Obsah Přípojnicový systém SIVACON 8PS 3 Naše přípojnice v přehledu 4 5

Více

Bezpečné rozvody elektrické energie Přípojnicové systémy SIVACON 8PS. sivacon

Bezpečné rozvody elektrické energie Přípojnicové systémy SIVACON 8PS. sivacon Bezpečné rozvody elektrické energie Přípojnicové systémy SIVACON 8PS sivacon Naše systémy vám poskytnou pomoc při řešení vašich požadavků na rozvod elektrické energie Potřebujete přenášet vysoké výkony,

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Technický katalog systému Ri4Power

Technický katalog systému Ri4Power Technický katalog systému Ri4Power forma 1-4 Ri4Power forma 1-4 individuální systém pro stavbu ověřených nízkonapěťových rozváděčů s vnitřním dělením. Flexibilní kombinace typů polí Ri4Power umožňuje optimální

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Minikanály a lišty pro ukládání vodičů Systém elektroinstalačních profilů KM je určen k rychlému a snadnému zhotovení elektrické, poplachové,

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY Pro vybavení staveniště vám může společnost Cramo poskytnout efektivní dodávky technických zařízení v průběhu kompletního stavebního

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy.

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy. SolarMax řada MT Výkonný produkt pro maximální výnosy. Do třetice fází všeho dobrého. Již 20 let vyvíjíme a vyrábíme beztransformátorové měniče. Toto letité know-how přetavili naši inženýři do nové řady

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Efektivnější ovládání systémů Objevte novou dimenzi servisních rozhraní se systémy FrontCom Vario Let s connect. Průmyslová datová komunikace

Efektivnější ovládání systémů Objevte novou dimenzi servisních rozhraní se systémy FrontCom Vario Let s connect. Průmyslová datová komunikace Efektivnější ovládání systémů Objevte novou dimenzi servisních rozhraní se systémy FrontCom Vario Let s connect. Průmyslová datová komunikace 1 2 Snadný přístup k PLC a funkční elektronice FrontCom Vario

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více