Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie"

Transkript

1 Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém

2 Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti využití systému LI 4 5 Přednosti systému LI 6 9 SIVACON 8PS systém LI 10 Rozměry a proudy 11 Konfigurace vodičů Použití pro přenos energie Přípojnice nahrazují rozvaděč Instalace tras Protipožární opatření 21 Typový klíč Technická data Podpora návrhu Totally Integrated Power (TIP) přivedeme energii až na místo. Naše produkty, systémy a technická řešení v oboru rozvodů elektrické energie nízkého a vysokého napětí se vyznačují vysokou bezpečností, spolehlivostí a hospodárností. Využíváme je v infrastruktuře, jednotlivých budovách i v průmyslových provozech. Lze je snadno dálkově ovládat a propojovat s dalšími, nadřazenými řídicími systémy. Produkty jsou maximálně flexibilní a je možné je za provozu doplňovat a rozšiřovat. Systém přípojnic SIVACON 8PS - LI je součástí našeho systému Totally Integrated Power (TIP). Zde zaujímá důležité postavení v rozvodu elektrického proudu pod heslem: "Přivedeme energii až na místo". Rozvody přípojnic LI patří mezi špičku v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti, hospodárnosti a flexibility. S velkým efektem jsou použitelné pro přenosy a rozvody proudů od 800 A do 6300 A. Jak v průmyslu, tak i v řadě jiných aplikacích a projektech. 2

3 Přípojnicový systém SIVACON 8PS typ LI Dokonalé řešení pro bezpečný a hospodárný rozvod energie Užitečné vlastnosti Přípojnicový systém LI je konstruován tak, že splňuje všechny požadavky normy IEC / -6. Dle této normy jsou také zkoušeny všechny rozvodné díly i odbočné skříně. Je dbán velký zřetel na bezpečnost okolního personálu, ale i na blízko se nacházející technická zařízení. Přizpůsobitelnost napájecím požadavkům je mimořádně příznivá. Odolnost protipožárních ucpávek byla testována v souladu s EN pro požární odolnost třídy EI90 a EI120 1) (kategorizace EN 13501). Tím přípojnice splňují vysoké nároky evropských standardů a přispívají k bezpečnosti rozvodu elektrické energie.dalším parametrem je nenáročnost na stavební prostory. Systém má design, který splňuje požadavky na těsné prostory v budovách a umožňuje provést rozvody energie i v místech velmi nepřístupných. Řada technických vylepšení, jako např. odbočné skříně s měřicí technikou, umožňují management spotřeby elektrické energie dle ISO a tak přispívají k hospodárnosti provozu. Tento přípojnicový systém vám ve zkratce představíme v následujících kapitolách. Systém se snadno projektuje, je technicky propracován a zaručuje dlouhou životnost provozu Bezpečný pro obsluhu a okolní zařízení Hospodárný při realizaci i provozu Flexibilní při projektování i při pozdějších změnách Spolehlivý při provozu 1) připravuje se 3

4 Možnosti využití systému LI Přenos velkého množství energie na dlouhých trasách v průmyslových objektech. Moderní výroba a průmyslový provoz je v dnešní době odkázaný na flexibilní, spolehlivý a bezpečný zdroj a rozvod elektrické energie. Přípojnicový systém LI všechny tyto požadavky splňuje. Má vysoké krytí, vysokou zkratovou odolnost, malé úbytky napětí i na delších trasách. To vše, a řada dalších vlastností, zaručují systému maximální spolehlivost a mimořádnou bezpečnost personálu. Odbočné skříňky i ostatní díly pro rozvod elektrické energie jsou velmi flexibilní a jejich použití je snadné při projektování a montáži rozvodných tras. Přípojnice SIVACON 8PS-LI, jako součást systému TIP jsou zárukou moderního řešení s velkou budoucností. Na dalších stránkách představíme možnosti využití systému LI. Několikapodlažní budovy Typické požadavky: malá požární zátěž, k dispozici jsou těsné stavební prostory, vysoká flexibilita odbočných skříní. Vysoké budovy potřebují spolehlivé napájení elektrickou energií, přičemž pro rozvody proudu jsou vyhrazeny malé stavební prostory. Rozvody energie jsou někdy ovlivněny tvarem a účelem budovy. Na prvním místě je však vždy požadavek na bezpečnost a také dlouhodobé zachování provozuschopnosti v případě požáru. Systém LI má nepatrnou požární zátěž a současně vysokou odolnost proti prohoření. Splňuje požadavky dle evropských norem na třídu EI90 a EI120 1). Tím přispívá k ochraně okolního zařízení při požáru. Výpočetní centra Typické požadavky: záložní napájecí systém, redundance dodávky el. energie ke spotřebičům, požadavek 200 % N proti přetěžování neutrálního vodiče při velkých jednofázových odběrech, Clean-Earth - požadavek na čistou zem, oddělený PE vodič od uzemněného zapouzdření. 4 1) připravuje se

5 Datová centra mají obecně vysoké nároky na spotřebu energie. Vyžadují maximální spolehlivost dodávek a transparentnost při distribuci elektrické energie. Redundance je pro datová centra nezbytná, aby byla zajištěna dokonalá spolehlivost napájení. Nicméně tato redundance vytváří nebezpečí fázové asymetrie. Elektromagnetické pole nesmí mít žádný vliv na provoz citlivého elektronického zařízení a rostoucí množství elektronické jednofázové zátěže nesmí přetěžovat nulový vodič. Přípojnice LI propojuje UPC systémy a transformátory s hlavním rozvaděčem. Použitím systému s dvojnásobným průřezem vodiče N (200 % N) může být splněn požadavek na zesílený průřez neutrálního vodiče. Odbočné skříně vybavené měřením spotřeby zaznamenávají a předávají informace samostatnou datovou linkou do řídicího velínu. Infrastruktura Typické požadavky kompaktní design a malé nároky na prostor, možnost záložního napájení, redundance dodávky el. energie ke spotřebičům, protipožární opatření dle nejpřísnějších požadavků, ucelené konstrukčně ověřené řešení vč. připojení k rozvaděči, integrované řešení pro moderní management spotřeby energie v souladu s evropskými standardy. Velké infrastrukturní projekty, jako letiště apod., mají mnoho různých požadavků na rozvody energie. Musí být spolehlivé v každém případě, musí mít malou požární zátěž a nesmí být náročné na montážní prostor. Tyto sítě se budují ve tvaru hvězdy, s hlavním nn rozvaděčem v centru. Jednotlivé větve se instalují do těsných kanálů a šachet tak, aby zabíraly co nejméně stavebního prostoru. Systém LI splňuje požadavky na přehlednost rozvodu. Odbočné skříně vybavené měřicí technikou, s možností datové komunikace, pomáhají řídit rozvod energie hospodárně a efektivně. Kompaktní konstrukce je výhodná pro instalaci v budovách. Spolu s protipožárními opatřeními a dalšími prvky dle evropských stavebních norem jsou tyto přípojnice zárukou dlouholetého a hospodárného provozu. Zpracovatelský průmysl Typické požadavky: flexibilita tvaru rozvodné sítě, operativnost výměny odbočných skříní, spolehlivost napájecího rozvodu, vysoké krytí, odbočné skříně až do 1250 A, možnost realizace sítí TN-S. Průmyslová výroba součástek, jako např. výroba fotovoltaických panelů mívají velké nároky na spotřebu energie. Mívají zpravidla vlastní nn transformátor. Napájení musí být tak flexibilní, aby byla možnost měnit napájecí strukturu při změně výroby nebo při připojení nového stroje. Např. vyšší spotřeba u nového zařízení vyžaduje nasazení odbočné skříně s vyšším proudem. Nabízí se řešení až do 1250A 1) 2). Systém LI propojuje často transformátor s hlavním rozvaděčem. Celý systém je doplněn odbočnými skříněmi s možností komunikace pomocí rozhraní PROFIBUS, Modbus nebo PROFINET. Tím je položen základ hospodárného řízení spotřeby. Současně jsou splněny požadavky na vysokou bezpečnost, protizkratovou odolnost a nízkou požární zátěž. Flexibilita je zajištěna odbočnými skříněmi, které lze rychle namontovat/ demontovat. 1) viz norma EN (VDE ); prosím, respektujte také příslušné národní předpisy 2) odbočné skříně od 800A do 1250A se připravují 5

6 Integrovaný systém Přednosti systému LI Osvědčená technologie se zárukou dlouhé životnosti Přípojnicový systém LI je mimořádně flexibilní a přizpůsobitelný měnicím se požadavkům na změny odběru elektrické energie. Investice do tohoto systému jsou zárukou bezproblémového a spolehlivého provozu i v daleké budoucnosti. Provoz je bezpečný, jak vzhledem k osobám, tak i k okolnímu zařízení. Ekonomicky výhodná je jeho příprava ve fázi projektu, vlastní instalace i dlouhodobého provozu. Kompaktní systém pro trvalé využití. Investice do systému přípojnic LI je dlouhodobě efektivní a výnosná. Systém LI je součástí portfolia produktů určených pro napájení. Trasy lze trvale a spolehlivě napájet z rozvaděčů SIVACON S8 využitím konstrukčně ověřených dílů. Snadné je také spojení s rozvaděči a transformátory jiných výrobců nebo napojení na další čtyři typy přípojnic SIVACON 8PS. Velmi časté je napojení na epoxidový systém LR, který se zpravidla instaluje ve znečištěných nebo venkovních prostorách. Přípojnicové trasy lze doplnit měřicími a spínacími přístroji, se kterými je možné komunikovat pomocí sběrnice. Takto lze např. regulovat spotřebovaný výkon a respektovat požadavky normy ISO Výsledkem je zlepšená energetická účinnost napájecího systému celé průmyslové infrastruktury. 6

7 Bezpečnost Užitečné vlastnosti Je součástí souboru pěti různých provedení přípojnicových systémů SIVACON 8PS určených pro přenos a rozvod elektrické energie Možnost připojení na rozvaděče SIVACON S8, nebo na jiné rozvaděče, pomocí konstrukčně ověřených dílů K dispozici jsou přechodové díly pro napojení trasy na venkovní epoxidový systém LR s krytím IP68 Schopnost komunikace s nadřízeným řídicím systémem Možnost dálkového spínání a kontroly stavu spínacích přístrojů Bezpečné pro osoby i zařízení Chraňte si svou investici Systém LI je velmi bezpečný typ přípojnic, jak pro osoby, tak i pro okolní zařízení. Všechny díly, včetně připojovacích prvků na rozvaděče, jsou vyrobeny a testovány dle IEC / -6. Tím je garantována jejich vysoká kvalita, která je podmínkou pro bezpečný, spolehlivý a bezporuchový provoz. Takové vlastnosti, jako nepatrná požární zátěž, lehká a přitom tuhá hliníková konstrukce a vysoká zkratová odolnost jsou parametry, které přispívají k ochraně zdraví a života u lidí. Zaručují také, že investice do přípojnicového rozvodu je velmi výhodná. Propojení dvou dílů pomocí háku a svorníku je zárukou nízkého přechodového odporu. Jejich promyšlená konstrukce neumožní propojit dva díly nesprávným způsobem. Podobně jsou propracovány i násuvné spoje pro odbočné skříně, které umožňují vyměnit skříň rychle a bez komplikací. Protipožární přepážky jsou v souladu s evropskou normou EN pro požární odolnost třídy EI90 a EI120 1) (dle kategorizace EN 13501). Užitečné vlastnosti Všechny díly jsou zkoušeny dle nové normy IEC / -6 Konstrukčně ověřené napojení na rozvaděče SIVACON S8 dle IEC / -2 Bezpečné a kvalitní propojení dílů pomocí háku a svorníku Vysoké krytí IP55 Vysoká zkratová odolnost zaručuje bezpečnost při poruchách Nízká požární zátěž snižuje velikost škod při požáru Al - provedení vodičů a pouzdra je předpokladem pro malou váhu a velmi dobrou mechanickou pevnost Protipožární odolnost ucpávek testována dle normy EN Izolace vodičů: Mylar (volitelně též provedení s epoxidovým povrchem plus Mylar 1) ) 7 1) připravuje se

8 Efektivita Flexibilita Naše podpora je účinná ve všech etapách přípravy projektu - šetří váš čas a náklady Nejnovější software řady SIMARIS pomáhá v přípravě a projektování tras: SIMARIS design pro výpočet a dimenzování sítí SIMARIS project pro návrh prostorového uspořádání, kalkulace rozpočtu, výkonové poměry a návrh jednotlivých dílů SIMARIS sketch program pro jednoduché zaměření a vizualizaci tras ve 3D Jako naši partneři můžete čerpat ze zkušeností našich odborníků, příslušné softwarové podpory, projekčních příruček a dalších uživatelských podkladů. Naši experti organizováni v systému Totally Integrated Power (TIP) jsou vám kdykoliv k dispozici. Celý soubor přípojnic typu LI je řešen jako kompletní stavebnice, rychle sestavitelná do složitých tras. Všechny prvky jsou modulární, včetně dílů pro změnu směru, připojení na rozvaděče SIVACON nebo rozvaděče jiných výrobců, připojení transformátorů a odbočných skříní. Užitečné vlastnosti Podpora vašich projektů našimi experty sdruženými v Totally Integrated Power (TIP) SIMARIS - speciální software a podpora online Kompletní sestava všech dílů pro stavbu a bezproblémovou montáž Přehlednost napájecích decentralizovaných tras Respektování složitých tvarů budovy pomocí tvarových dílů a upevňovacích prvků Projektant trasy má k dispozici upevňovací prvky, které zjednoduší návrh i montáž tras ve vodorovném nebo svislém směru. Odbočné skříně situované poblíž spotřebiče jsou součástí přehledného a decentralizovaného rozvodu, který umožňuje efektivně a hospodárně spotřebiče ovládat.. Připravit a realizovat projekt je velmi jednoduché. Řešení rozvodů pomocí přípojnic je ekonomické a trvale spolehlivé. Rozhodnout se pro přípojnice systému LI je velmi rozumné. Celý systém má k dispozici několik provedení proudovodných drah a lze tedy realizovat libovolný druh napájecí sítě (TN-C, TN-S, IT,TT). Odbočné skříně jsou vyzbrojeny spínacími přístroji jako jističi, pojistkovými odpínači, a dalšími. Trasy realizované vertikálně nebo horizontálně se snadno přizpůsobí složitým tvarům budovy a je možné je po čase snadno modifikovat, pokud se tvar prostorů v budově změní při stavebních úpravách. I když se mění výroba a tím i požadavky na nové stroje a spotřebiče, není problém přivést okamžitě napájecí napětí na nové místo. Systém LI dovolí ihned napájení přestavět a pomocí odbočných skříní (až do 1250 A 2) ) se přizpůsobit novým požadavkům. Odbočné skříně s násuvnými kontakty lze instalovat i do tras, které jsou pod napětím, tedy za plného provozu. 2) odbočné skříně od 800A do 1250A se připravují 3) dle normy EN (VDE ); respektuje, prosím, národní předpisy 4) připravuje se 8

9 Spolehlivost Užitečné vlastnosti Pestrá škála dílů pro připojení přípojnicové trasy na zdroje proudu: rozvaděče nebo transformátory Výběr z několika provedení konfigurace vodičů pro realizaci libovolného druhu sítě Kompaktní rozměry dílů i pro vysoké proudy díky zdvojenému tělu se zapouzdřeními uloženými vedle sebe Rychlá a jednoduchá možnost napájení spotřebičů pomocí odbočných skříní (až do 1250 A 2) ) s násuvnými kontakty. Skříně lze nasadit i když je trasa pod napětím 3) Modulární odbočné skříně Vysoká spolehlivost a bezpečnost při provozu Hospodárnost rozvodu jde ruku v ruce s vysokou provozní spolehlivostí. Promyšlená kompaktní sendvičová konstrukce systému LI zaručuje velmi malé napěťové úbytky. Systém je možné provozovat při plném zatížení až do teploty okolí 40 C. Dalším důležitým parametrem je systém propojení dílů pomocí háku a svorníku. Ten zaručuje spolehlivé spojení s minimálním přechodovým odporem. Trhací matice zjednodušuje montáž a zaručuje dotažení správným momentem. Celkové řešení přípojnic s vysokou zkratovou odolností, provozním napětím a vysokým stupněm krytí zaručuje vysokou spolehlivost celého napájecího systému. Užitečné vlastnosti Vyrobeno a zkoušeno dle nejnovější normy EN / -6 Provozní napětí až do U e = 1000 V Vysoká zkratová odolnost Vysoký stupeň krytí IP55 Trvale lze zatěžovat na plný výkon až do teploty okolí 40 C Dlouhé trasy díky své sendvičové konstrukci mají malý úbytek napětí Propojení dílů pomocí háku a svorníku je doplněno trhací maticí, která se odstřihne předepsaným dotahovacím momentem Další příslušenství umožní připojit transformátory pružnými díly 4). 9

10 SIVACON 8PS Systém LI Kompaktní systém pro bezpečné a efektivní napájení průmyslových provozů Díl pro připojení trasy na transformátor Protipožární zábrana SIVACON S8 - připojovací prvek na rozvaděč Přímý díl přípojnice Díl pro změnu směru Odbočná skříň Montážní příslušenství 10

11 Velikosti a proudy Kompaktní rozměry šetří místo a usnadňují instalaci Jednoduchý systém Zdvojený systém H 100 W Rozměry: jednoduché zapouzdření materiál I e A systém H mm W mm Al 800 LIA Al 1000 LIA Al 1250 LIA Al 1600 LIA Al 2000 LIA Al 2500 LIA Cu 1000 LIC Cu 1250 LIC Cu 1600 LIC Cu 2000 LIC Cu 2500 LIC Cu 3200 LIC Rozměry: dvojité zapouzdření materiál I e A systém H mm W mm Al 3200 LIA Al 4000 LIA Al 5000 LIA Cu 4000 LIC Cu 5000 LIC Cu 6300 LIC Rozměry systému V závislosti na velikosti jmenovitého proudu a na materiálu vodičů má celý soubor přípojnic LI různé rozměry. Počet Al nebo Cu vodičů je závislý na druhu napájecí sítě. Jednoduchý systém má v jednom zapouzdření 3 až 6 proudových lišt. Dvojitý systém má ve dvou tělesech zapouzdření 6 až 12 proudových lišt. Viz také přehled na str

12 Konfigurace vodičů Široká nabídka konfigurací proudových vodičů pro nejrůznější požadavky Sítě typu TN-S Neutrální a ochranný vodič jsou po celé trase odděleny. Sítě typu TN-C Neutrální a ochranný vodič jsou po celé trase sloučeny (společný vodič). Sítě typu TN-C-S Funkce neutrálního a ochranného vodiče je v průběhu trasy změněna. V jedné části sítě jsou střední a ochranný vodič sloučeny, v další části sítě odděleny. Typ sítě/přípojnice Elektrická výbava přístrojů musí být přizpůsobena typu sítě a systému přípojnice. Příslušné ochrany se navrhují dle IEC Konfigurace vodičů - typ sítě typ sítě přípojnice konfigurace vodičů L1. L2. L3 PEN N PE Clean Earth TN-C LI 4B 100 % 100 % + zapouzdření TN-C-S 1) TN-S LI 5B 100 % 100 % zapouzdření LI 5C 100 % 200 % zapouzdření LI 5G 2) 100 % 100 % 50 % + zapouzdření LI 5H 2) 100 % 100 % zapouzdření LI 6B 100 % 100 % zapouzdření 100 % 1) lze realizovat pomocí kombinace přímého dílu LI s vodičem PEN (3PH-PEN) a odbočné skříňky s vodičem N- a PE- (3PH-N-PE) 2) každá kombinace vodičů obsahuje přídavnou lištu jako PE-vodič (spojenou elektricky se zapouzdřením). LI 6C 100 % 200 % zapouzdření 100 % TT LI 5B 100 % 100 % zapouzdření LI 5C 100 % 200 % zapouzdření LI 5G 2) 100 % 100 % 50 % + zapouzdření LI 5H 2) 100 % 100 % 100 % + zapouzdření IT LI 3B 100 % zapouzdření 12

13 Sítě typu TT V sítích typu TT je síť v jednom místě uzemněná. Spotřebiče jsou uzemněny samostatně. Sítě typu IT Sítě typu IT nemají přímé propojení se zemí. Spotřebiče jsou uzemněny. Ochrana neživých částí je zabezpečena pomocí ochranného vodiče PE. Konfigurace vodičů Přípojnicový systém LI nabízí osm 1) různých konfigurací proudových vodičů (lišt). Liší se typem sítě, volbou průřezu N nebo PE, nebo zda se požaduje samostatná, izolovaná zem (Clean Earth). Když je např. nebezpečí přetěžování neutrálního vodiče tím, že je připojeno několik jednofázových elektronických spotřebičů, pak volíme neutrální vodič s dvojitým průřezem. Tím snížíme rušivé potenciály, které ovlivňují negativně funkci elektroniky. Dodávka energie je pak spolehlivější. Konfigurace vodičů 1) L1 L2 L3 PE plášť PEN vodiče + plášť L1 L2 L3 PE 2) plášť N L1 L2 L3 PEN 50 % 2) od. 100 % vodiče + plášť N L1 L2 L3 PE plášť N N L1 L2 L3 PE 2) plášť N N L1 L2 L3 CPE PE 2) plášť N L1 L2 L3 CPE PE 2) plášť 1) průřez PE- 50 % a 100 % jsou definovány jako dvě různé konfigurace vodičů 2) připravuje se 13

14 Použití pro přenos energie Spolehlivé, flexibilní a efektivní řešení Díl pro připojení k transformátoru Přímý díl Přenos výkonu až do proudu 6300 A je naprosto spolehlivý a bezproblémový. K dispozici jsou připojovací díly, přímé díly, díly pro změnu směru a další prvky, které splňují i nejnáročnější požadavky projektu. K dispozici je také několik napájecích dílů, které lze použít pro napojení transformátoru, kabelů nebo rozvaděče. Systém nabízí široký sortiment dílů pro napojení z transformátoru. Jsou použitelné pro libovolný typ transformátoru na trhu. Je možné volit proud, pořadí fází i rozteč praporců. Do 6300 A jsou tyto díly v provedení s bočním nebo spodním vývodem praporců. K dispozici je také univerzální napájecí díl pro rozvaděč. 14

15 Díl pro změnu směru Připojení LI na rozvaděč SIVACON S8 Standardní koleno vodorovné Standardní koleno svislé Přímé díly a díly pro změnu směru jsou schopny vytvořit i nejsložitější trasu pro přenos energie od transformátoru k rozvaděči. Díky své sendvičové konstrukci je systém LI schopen přenášet velké množství energie s minimálním úbytkem napětí. K dispozici jsou vertikální i horizontální kolena, pomocí nichž lze sestavit trasy i v budovách stavebně složitých. Přímé díly se dodávají ve standardních nebo volitelných délkách od 0,50 m do 3,00 m (po 1 cm). K dispozici je široký sortiment dílů sestavených na přání zákazníka, jako jsou nestandardní svislá i vodorovná kolena, která umožní přizpůsobit trasu složitým tvarům budovy. Všechny komponenty pro propojení přípojnic LI s rozvaděčem jsou navrženy a testovány dle IEC Tím je zaručena spolehlivost funkce. Díly pro napojení trasy na rozvaděč SIVACON S8, ale i pro jiné rozvaděče, až do jmenovitého proudu 6300 A 1), jsou řešeny flexibilně pro boční i horní montáž. Zajišťují, že dodávka energie bude spolehlivá a efektivní. Užitečné vlastnosti Příprava projektu je jednoduchá díky různým napájecím dílům a dílům pro změnu směru Bezeztrátový přenos energie i na dlouhých trasách použitím sendvičové konstrukce Spolehlivý přenos energie pomocí dílů, které jsou pečlivě vyrobeny a testovány 1) I e = 6300 A pro rozvaděče SIVACON S8 na zvláštní požadavek 15

16 Přípojnice nahrazují rozvaděče Spolehlivé, flexibilní a efektivní řešení Příklad monitorování toku energie Powermanager software na monitorování energie 7KM PAC4200 měřicí přístroj 7KM PAC3200 měřicí přístroj 7KM PAC3100 měřicí přístroj kompaktní jistič vč. měřicí funkce kompaktní jistič pojistkový odpínač 1) velikosti 800 A, 1000 A, 1250 A se připravují 2) provedení s pojistkami NH není. možné nasunout do trasy pod napětím 16 Rozvádění energie je hlavní oblast výhod nasazení přípojnic. Proti kabelovým rozvodům je rozdělování energie jednodušší a umožňuje později snadné změny a doplňky. Systém LI umožňuje flexibilní změny u tras uložených vertikálně i horizontálně. Odbočné skříně jsou konstruovány pro nejširší požadavky. Pro potřeby kontroly toku energie lze odbočné skříně vyzbrojit měřicími přístroji a spínači. Modulární odbočné skříně Přípojnicový systém je velmi flexibilní a nahradí nám částečně potřebu instalovat další rozvaděče. Lze je nasadit téměř na libovolné odbočné místo na trase přípojnic a umožní napájet spotřebič v jeho těsné blízkosti. Výměna odbočné skříně je rychlá - bez ztrátových časů. Odbočné skříně lze nasadit na jedné straně, ale i na obou stranách trasy u přímých dílů. Výsledkem je decentralizovaná a přehledná rozvodná větev napájecího systému. Odbočné skříně jsou dostupné od proudové hodnoty 50 A do 1250 A 1). Mohou být vyzbrojeny pojistkovými odpínači, pojistkovými vypínači, pojistkovými paticemi 2) (NH) nebo jističi. Odbočné skříně s pojistkovými odpínači jsou k dispozici do 630 A, s jističem do 1250 A 1). Pro každou konfiguraci vodičů máme k dispozici vhodnou odbočnou skříň. Pro systém s průřezem N 200 % použijeme odbočnou skříň s dvojitým kontaktem N. K dispozici je také provedení Clean Earth s odděleným vodičem PE, který je izolován od zapouzdření. U všech skříní je garantováno krytí IP55, nezávisle na tom, v jaké poloze je skříň nasazena. Provozní napětí (U e ) je 400 V 1). Řešení i pro budoucnost V případě potřeby údajů o spotřebě a nebo dálkového ovládání či monitorování odbočných skříní, systém LI nabízí zabudované měřicí a monitorovací přístroje, schopné datové komunikace (Modbus TCP, PROFIBUS a PROFINET).

17 Modulární odbočné skříně Odbočná skříň s jističem Odbočná skříň s pojistkovým vypínačem Odbočná skříň s měřicím přístrojem Přivedení kabelů do odbočné skříně Kabely od spotřebičů lze přivést do odbočné skříně ze strany i z čela skříně. Odbočné skříně mají hliníkovou přírubu, která se na místě odvrtá a umožní montáž kabelových průchodek pro jednožilové kabely. Volitelně je k dispozici příruba osazená průchodkou pro vícežilové kabely. Bezpečná instalace a spolehlivý provoz Odbočná místa jsou opatřena násuvnými kontakty a řešena tak, že nelze odbočnou skříň nasunout chybně. Mají krytí IP2X. Během procesu nasunutí je krytí IPXXB. Správně zasunutá poloha je indikována. Odbočné skříně (až do 1250 A 2) ) se nasunují do odbočných kontaktů za plného provozu, kdy trasa je pod napětím 3). Systém má vysokou odolnost proti otřesům, odolnost na nárazy je označena stupněm IK08. Odbočnou skříň nelze otevřít, pokud není zabudovaný jistič/vypínač rozpojen. Prostor pro připojení kabelů je po otevření skříně bez napětí. Dotknout se kontaktů u odbočné skříně prsty je konstrukcí zabráněno. Užitečné vlastnosti Projektant má k dispozici velký výběr odbočných skříní Všechny díly se testují již při výrobě Napájení je flexibilní díky jednoduché možnosti změny dílů Systém není problematické v budoucnosti inovovat, rozšiřovat a doplňovat Kontakt PE se zasunuje v předstihu a tím zajišťuje včasné uzemnění odbočné skříně při její instalaci. Při demontáži odbočné skříně je zajištěn mechanickým blokováním správný postup odpojení. (Nejdříve se přeruší proud do spotřebiče, pak lze skříň odpojit). 1) 690 V provozní napětí na zvláštní požadavek 2) velikosti od 800 A do 1250 A se připravují 3) dle normy EN (VDE ), prosím, respektovat národní předpisy Rozměry modulárních odbočných skříní 2) velikost I n max. rozměry (mm) A L B H

18 Propojení pomocí háku a svorníku Bezpečná a spolehlivá instalace 1 Spojované díly se vzájemně srovnají a zasunou se svorníky do háků. 2 Ručním klíčem se matice dotahuje až se předepsaným momentem utrhne. Takto je zajištěno dotažení momentem 40 Nm. Užitečné vlastnosti Bezpečné spojení vč. zachování krytí IP55 Mimořádná kvalita spojení se zanedbatelným přechodovým odporem Dlouhodobá bezúdržbová kvalita spoje Všechny díly jsou vybaveny hákem a svorníkem. Jejich sestavení je jednoduché a spoj při použití trhací matice je dotažen požadovaným momentem. Montáž je rychlá a bezproblémová. Propojení dvou dílů přípojnic svorníkovým blokem Svorníkový blok se dotahuje běžným montážním klíčem. Pokud se dotahováním dosáhne předepsaného momentu, utrhne se horní část dotahované matice. Tak jednoduché dotažení je. Jakmile je matice dotažena (a utržena), je možné nasadit všechna krycí víka. Pokud není horní část matice utržena, nelze boční víko namontovat. 18

19 3 Nasadí se horní, spodní a dvě boční víka, která se pevně upevní šrouby. 4 Hotový spoj s hákem, svorníkem a s krycími víky. Krytí je IP55. 19

20 Upevňovací elementy Příslušenství pro jednoduchou montáž i v těch nejnáročnějších prostorách Třmen pro horizontální polohu na hraně Třmen pro horizontální polohu naplocho Třmen pro vertikální polohu Užitečné vlastnosti Velký výběr třmenů Doplňky tvarově přizpůsobené montážní poloze Široká nabídka upevňovacích prvků umožňuje instalovat přípojnice LI snadno na stěnu nebo strop, tak jak to vyžaduje projekt. Horizontální instalace Pro horizontální trasy na hraně nebo naplocho má systém LI k dispozici: U-profily v 5 velikostech, 2 typy upevňovacích třmenů. Tyto dvě kombinace upevňovacích prvků umožní optimální uchycení trasy. Vertikální instalace Pro upevnění vertikálních tras jsou zapotřebí speciální nosníky s pružinou. Trasy se montují na stěny svislých šachet. Pružina u nosníku je dimenzována tak, že udrží váhu přípojnice do výšky 3,90 m. 20

21 Protipožární opatření Doplňky pro zvýšení bezpečnosti při požárech Protipožární zábrana odzkoušená dle normy EN pro zvýšení bezpečnosti u vertikálních tras a v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru Evropské normy požadují, aby budova byla koncipována tak, že konstrukce musí zabránit šíření požáru a dýmu, dále pokud vznikne požár musí se účinně hasit a je nutno maximálně zachraňovat lidské životy a životy zvířat. To znamená, že oheň a kouřové zplodiny se nesmí šířit z jednoho podlaží či požárního úseku do dalšího. Protipožární díly přípojnic LI byly zkoušeny a vyhověly protipožární třídě EI90 a EI120 1) (kategorie EN 13501) dle normy EN , která je součástí evropských stavebních předpisů. Na požádání dodáme certifikáty zkoušek platné pro další země EU 2). Užitečné vlastnosti Vysoký stupeň zabezpečení osob a majetku Zkoušeno dle EN Flexibilní použití protipožárních ucpávek dle projektu 1) připravuje se 2) schvalovaní protipožárních zábran dle národních norem dalších zemí se připravuje 21

22 Typový klíč Volba typu pro objednání Každý díl přípojnice LI má typové označení (typový klíč). Označení obsahuje jmenovitý proud, materiál vodičů (lišt) a konfiguraci vodičů. Pomocí typového klíče je konkrétní díl přesně popsán. Příklad: Pro konkrétní projekt je navržen proud 2500 A. Mají se použít hliníkové proudovodné lišty. Je potřebná 5-pólová konfigurace vodičů, zapouzdření bude ochranná zem - PE. Průřez vodiče N je stejný jako průřez fázových vodičů. Požadovaný typ bude tedy: LI-AM25005B Typový klíč pro zapouzdřené díly LI materiál vodičů (lišt) Al Cu izolační materiál Mylar -folie epoxidová vrstva plus Mylar -folie bez izolace (pokud se nevyžaduje) A C M E N jmenovitý proud I n [A] 800 (pouze Al) (pouze Cu) 6300 konfigurace vodičů 1) L1 + L2 + L3 + PE 2) L1 + L2 + L3 + PEN 6) L1 + L2 + L3 + N + PE 2) L1 + L2 + L3 + N + N 4) + PE 2) L1 + L2 + L3 + N + PE 5) (PE-lišta 50 %) L1 + L2 + L3 + N + PE 5) L1 + L2 + L3 + N + (PE) 3 ) + PE 2) L1 + L2 + L3 + N + N 4) + (PE) 3) + PE 2) krytí IP55 55 propojovací systém hák a svorník háky svorníky 1) konfigurace vodičů 5C, 5G, 6B a 6C se připravují 2) PE-vodič = opláštění 3) samostatně vedená zemnicí (PE) lišta s přídavnou izolací (Clean Earth) 4) dvojitý průřez vodiče N (200 %) realizovaný dalším přidaným vodičem (lištou) 5) PE-vodič = PE lišta plus opláštění, opláštění je se zemnicím vodičem PE elektricky propojeno 6) PEN-vodič = PEN lišta plus opláštění, opláštění je s vodičem PEN elektricky propojeno 3B 4B 5B 5C 5G 5H 6B 6C HB H B 22

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

fotovoltaické systémy

fotovoltaické systémy kompetence zavazuje. fotovoltaické systémy energie průmysl budovy zařízení data kabely osvětlení FOTOvoltaikA W obsah w obecně... strana 3 w sety pro fotovoltaiku... strana 9 w volba setu... strana 10

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Katalog pro projektování. Katalóg pre projektovanie OSOBNÍ VÝTAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNY OSOBNÝ VÝŤAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNE

Katalog pro projektování. Katalóg pre projektovanie OSOBNÍ VÝTAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNY OSOBNÝ VÝŤAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNE Katalog pro projektování NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ VÝTAH PRO OBYTNÉ BUDOVY Katalóg pre projektovanie OSOBNÍ VÝTAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNY OSOBNÝ VÝŤAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNE PLATNOST / PLATNOSŤ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více