Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie"

Transkript

1 Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém

2 Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti využití systému LI 4 5 Přednosti systému LI 6 9 SIVACON 8PS systém LI 10 Rozměry a proudy 11 Konfigurace vodičů Použití pro přenos energie Přípojnice nahrazují rozvaděč Instalace tras Protipožární opatření 21 Typový klíč Technická data Podpora návrhu Totally Integrated Power (TIP) přivedeme energii až na místo. Naše produkty, systémy a technická řešení v oboru rozvodů elektrické energie nízkého a vysokého napětí se vyznačují vysokou bezpečností, spolehlivostí a hospodárností. Využíváme je v infrastruktuře, jednotlivých budovách i v průmyslových provozech. Lze je snadno dálkově ovládat a propojovat s dalšími, nadřazenými řídicími systémy. Produkty jsou maximálně flexibilní a je možné je za provozu doplňovat a rozšiřovat. Systém přípojnic SIVACON 8PS - LI je součástí našeho systému Totally Integrated Power (TIP). Zde zaujímá důležité postavení v rozvodu elektrického proudu pod heslem: "Přivedeme energii až na místo". Rozvody přípojnic LI patří mezi špičku v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti, hospodárnosti a flexibility. S velkým efektem jsou použitelné pro přenosy a rozvody proudů od 800 A do 6300 A. Jak v průmyslu, tak i v řadě jiných aplikacích a projektech. 2

3 Přípojnicový systém SIVACON 8PS typ LI Dokonalé řešení pro bezpečný a hospodárný rozvod energie Užitečné vlastnosti Přípojnicový systém LI je konstruován tak, že splňuje všechny požadavky normy IEC / -6. Dle této normy jsou také zkoušeny všechny rozvodné díly i odbočné skříně. Je dbán velký zřetel na bezpečnost okolního personálu, ale i na blízko se nacházející technická zařízení. Přizpůsobitelnost napájecím požadavkům je mimořádně příznivá. Odolnost protipožárních ucpávek byla testována v souladu s EN pro požární odolnost třídy EI90 a EI120 1) (kategorizace EN 13501). Tím přípojnice splňují vysoké nároky evropských standardů a přispívají k bezpečnosti rozvodu elektrické energie.dalším parametrem je nenáročnost na stavební prostory. Systém má design, který splňuje požadavky na těsné prostory v budovách a umožňuje provést rozvody energie i v místech velmi nepřístupných. Řada technických vylepšení, jako např. odbočné skříně s měřicí technikou, umožňují management spotřeby elektrické energie dle ISO a tak přispívají k hospodárnosti provozu. Tento přípojnicový systém vám ve zkratce představíme v následujících kapitolách. Systém se snadno projektuje, je technicky propracován a zaručuje dlouhou životnost provozu Bezpečný pro obsluhu a okolní zařízení Hospodárný při realizaci i provozu Flexibilní při projektování i při pozdějších změnách Spolehlivý při provozu 1) připravuje se 3

4 Možnosti využití systému LI Přenos velkého množství energie na dlouhých trasách v průmyslových objektech. Moderní výroba a průmyslový provoz je v dnešní době odkázaný na flexibilní, spolehlivý a bezpečný zdroj a rozvod elektrické energie. Přípojnicový systém LI všechny tyto požadavky splňuje. Má vysoké krytí, vysokou zkratovou odolnost, malé úbytky napětí i na delších trasách. To vše, a řada dalších vlastností, zaručují systému maximální spolehlivost a mimořádnou bezpečnost personálu. Odbočné skříňky i ostatní díly pro rozvod elektrické energie jsou velmi flexibilní a jejich použití je snadné při projektování a montáži rozvodných tras. Přípojnice SIVACON 8PS-LI, jako součást systému TIP jsou zárukou moderního řešení s velkou budoucností. Na dalších stránkách představíme možnosti využití systému LI. Několikapodlažní budovy Typické požadavky: malá požární zátěž, k dispozici jsou těsné stavební prostory, vysoká flexibilita odbočných skříní. Vysoké budovy potřebují spolehlivé napájení elektrickou energií, přičemž pro rozvody proudu jsou vyhrazeny malé stavební prostory. Rozvody energie jsou někdy ovlivněny tvarem a účelem budovy. Na prvním místě je však vždy požadavek na bezpečnost a také dlouhodobé zachování provozuschopnosti v případě požáru. Systém LI má nepatrnou požární zátěž a současně vysokou odolnost proti prohoření. Splňuje požadavky dle evropských norem na třídu EI90 a EI120 1). Tím přispívá k ochraně okolního zařízení při požáru. Výpočetní centra Typické požadavky: záložní napájecí systém, redundance dodávky el. energie ke spotřebičům, požadavek 200 % N proti přetěžování neutrálního vodiče při velkých jednofázových odběrech, Clean-Earth - požadavek na čistou zem, oddělený PE vodič od uzemněného zapouzdření. 4 1) připravuje se

5 Datová centra mají obecně vysoké nároky na spotřebu energie. Vyžadují maximální spolehlivost dodávek a transparentnost při distribuci elektrické energie. Redundance je pro datová centra nezbytná, aby byla zajištěna dokonalá spolehlivost napájení. Nicméně tato redundance vytváří nebezpečí fázové asymetrie. Elektromagnetické pole nesmí mít žádný vliv na provoz citlivého elektronického zařízení a rostoucí množství elektronické jednofázové zátěže nesmí přetěžovat nulový vodič. Přípojnice LI propojuje UPC systémy a transformátory s hlavním rozvaděčem. Použitím systému s dvojnásobným průřezem vodiče N (200 % N) může být splněn požadavek na zesílený průřez neutrálního vodiče. Odbočné skříně vybavené měřením spotřeby zaznamenávají a předávají informace samostatnou datovou linkou do řídicího velínu. Infrastruktura Typické požadavky kompaktní design a malé nároky na prostor, možnost záložního napájení, redundance dodávky el. energie ke spotřebičům, protipožární opatření dle nejpřísnějších požadavků, ucelené konstrukčně ověřené řešení vč. připojení k rozvaděči, integrované řešení pro moderní management spotřeby energie v souladu s evropskými standardy. Velké infrastrukturní projekty, jako letiště apod., mají mnoho různých požadavků na rozvody energie. Musí být spolehlivé v každém případě, musí mít malou požární zátěž a nesmí být náročné na montážní prostor. Tyto sítě se budují ve tvaru hvězdy, s hlavním nn rozvaděčem v centru. Jednotlivé větve se instalují do těsných kanálů a šachet tak, aby zabíraly co nejméně stavebního prostoru. Systém LI splňuje požadavky na přehlednost rozvodu. Odbočné skříně vybavené měřicí technikou, s možností datové komunikace, pomáhají řídit rozvod energie hospodárně a efektivně. Kompaktní konstrukce je výhodná pro instalaci v budovách. Spolu s protipožárními opatřeními a dalšími prvky dle evropských stavebních norem jsou tyto přípojnice zárukou dlouholetého a hospodárného provozu. Zpracovatelský průmysl Typické požadavky: flexibilita tvaru rozvodné sítě, operativnost výměny odbočných skříní, spolehlivost napájecího rozvodu, vysoké krytí, odbočné skříně až do 1250 A, možnost realizace sítí TN-S. Průmyslová výroba součástek, jako např. výroba fotovoltaických panelů mívají velké nároky na spotřebu energie. Mívají zpravidla vlastní nn transformátor. Napájení musí být tak flexibilní, aby byla možnost měnit napájecí strukturu při změně výroby nebo při připojení nového stroje. Např. vyšší spotřeba u nového zařízení vyžaduje nasazení odbočné skříně s vyšším proudem. Nabízí se řešení až do 1250A 1) 2). Systém LI propojuje často transformátor s hlavním rozvaděčem. Celý systém je doplněn odbočnými skříněmi s možností komunikace pomocí rozhraní PROFIBUS, Modbus nebo PROFINET. Tím je položen základ hospodárného řízení spotřeby. Současně jsou splněny požadavky na vysokou bezpečnost, protizkratovou odolnost a nízkou požární zátěž. Flexibilita je zajištěna odbočnými skříněmi, které lze rychle namontovat/ demontovat. 1) viz norma EN (VDE ); prosím, respektujte také příslušné národní předpisy 2) odbočné skříně od 800A do 1250A se připravují 5

6 Integrovaný systém Přednosti systému LI Osvědčená technologie se zárukou dlouhé životnosti Přípojnicový systém LI je mimořádně flexibilní a přizpůsobitelný měnicím se požadavkům na změny odběru elektrické energie. Investice do tohoto systému jsou zárukou bezproblémového a spolehlivého provozu i v daleké budoucnosti. Provoz je bezpečný, jak vzhledem k osobám, tak i k okolnímu zařízení. Ekonomicky výhodná je jeho příprava ve fázi projektu, vlastní instalace i dlouhodobého provozu. Kompaktní systém pro trvalé využití. Investice do systému přípojnic LI je dlouhodobě efektivní a výnosná. Systém LI je součástí portfolia produktů určených pro napájení. Trasy lze trvale a spolehlivě napájet z rozvaděčů SIVACON S8 využitím konstrukčně ověřených dílů. Snadné je také spojení s rozvaděči a transformátory jiných výrobců nebo napojení na další čtyři typy přípojnic SIVACON 8PS. Velmi časté je napojení na epoxidový systém LR, který se zpravidla instaluje ve znečištěných nebo venkovních prostorách. Přípojnicové trasy lze doplnit měřicími a spínacími přístroji, se kterými je možné komunikovat pomocí sběrnice. Takto lze např. regulovat spotřebovaný výkon a respektovat požadavky normy ISO Výsledkem je zlepšená energetická účinnost napájecího systému celé průmyslové infrastruktury. 6

7 Bezpečnost Užitečné vlastnosti Je součástí souboru pěti různých provedení přípojnicových systémů SIVACON 8PS určených pro přenos a rozvod elektrické energie Možnost připojení na rozvaděče SIVACON S8, nebo na jiné rozvaděče, pomocí konstrukčně ověřených dílů K dispozici jsou přechodové díly pro napojení trasy na venkovní epoxidový systém LR s krytím IP68 Schopnost komunikace s nadřízeným řídicím systémem Možnost dálkového spínání a kontroly stavu spínacích přístrojů Bezpečné pro osoby i zařízení Chraňte si svou investici Systém LI je velmi bezpečný typ přípojnic, jak pro osoby, tak i pro okolní zařízení. Všechny díly, včetně připojovacích prvků na rozvaděče, jsou vyrobeny a testovány dle IEC / -6. Tím je garantována jejich vysoká kvalita, která je podmínkou pro bezpečný, spolehlivý a bezporuchový provoz. Takové vlastnosti, jako nepatrná požární zátěž, lehká a přitom tuhá hliníková konstrukce a vysoká zkratová odolnost jsou parametry, které přispívají k ochraně zdraví a života u lidí. Zaručují také, že investice do přípojnicového rozvodu je velmi výhodná. Propojení dvou dílů pomocí háku a svorníku je zárukou nízkého přechodového odporu. Jejich promyšlená konstrukce neumožní propojit dva díly nesprávným způsobem. Podobně jsou propracovány i násuvné spoje pro odbočné skříně, které umožňují vyměnit skříň rychle a bez komplikací. Protipožární přepážky jsou v souladu s evropskou normou EN pro požární odolnost třídy EI90 a EI120 1) (dle kategorizace EN 13501). Užitečné vlastnosti Všechny díly jsou zkoušeny dle nové normy IEC / -6 Konstrukčně ověřené napojení na rozvaděče SIVACON S8 dle IEC / -2 Bezpečné a kvalitní propojení dílů pomocí háku a svorníku Vysoké krytí IP55 Vysoká zkratová odolnost zaručuje bezpečnost při poruchách Nízká požární zátěž snižuje velikost škod při požáru Al - provedení vodičů a pouzdra je předpokladem pro malou váhu a velmi dobrou mechanickou pevnost Protipožární odolnost ucpávek testována dle normy EN Izolace vodičů: Mylar (volitelně též provedení s epoxidovým povrchem plus Mylar 1) ) 7 1) připravuje se

8 Efektivita Flexibilita Naše podpora je účinná ve všech etapách přípravy projektu - šetří váš čas a náklady Nejnovější software řady SIMARIS pomáhá v přípravě a projektování tras: SIMARIS design pro výpočet a dimenzování sítí SIMARIS project pro návrh prostorového uspořádání, kalkulace rozpočtu, výkonové poměry a návrh jednotlivých dílů SIMARIS sketch program pro jednoduché zaměření a vizualizaci tras ve 3D Jako naši partneři můžete čerpat ze zkušeností našich odborníků, příslušné softwarové podpory, projekčních příruček a dalších uživatelských podkladů. Naši experti organizováni v systému Totally Integrated Power (TIP) jsou vám kdykoliv k dispozici. Celý soubor přípojnic typu LI je řešen jako kompletní stavebnice, rychle sestavitelná do složitých tras. Všechny prvky jsou modulární, včetně dílů pro změnu směru, připojení na rozvaděče SIVACON nebo rozvaděče jiných výrobců, připojení transformátorů a odbočných skříní. Užitečné vlastnosti Podpora vašich projektů našimi experty sdruženými v Totally Integrated Power (TIP) SIMARIS - speciální software a podpora online Kompletní sestava všech dílů pro stavbu a bezproblémovou montáž Přehlednost napájecích decentralizovaných tras Respektování složitých tvarů budovy pomocí tvarových dílů a upevňovacích prvků Projektant trasy má k dispozici upevňovací prvky, které zjednoduší návrh i montáž tras ve vodorovném nebo svislém směru. Odbočné skříně situované poblíž spotřebiče jsou součástí přehledného a decentralizovaného rozvodu, který umožňuje efektivně a hospodárně spotřebiče ovládat.. Připravit a realizovat projekt je velmi jednoduché. Řešení rozvodů pomocí přípojnic je ekonomické a trvale spolehlivé. Rozhodnout se pro přípojnice systému LI je velmi rozumné. Celý systém má k dispozici několik provedení proudovodných drah a lze tedy realizovat libovolný druh napájecí sítě (TN-C, TN-S, IT,TT). Odbočné skříně jsou vyzbrojeny spínacími přístroji jako jističi, pojistkovými odpínači, a dalšími. Trasy realizované vertikálně nebo horizontálně se snadno přizpůsobí složitým tvarům budovy a je možné je po čase snadno modifikovat, pokud se tvar prostorů v budově změní při stavebních úpravách. I když se mění výroba a tím i požadavky na nové stroje a spotřebiče, není problém přivést okamžitě napájecí napětí na nové místo. Systém LI dovolí ihned napájení přestavět a pomocí odbočných skříní (až do 1250 A 2) ) se přizpůsobit novým požadavkům. Odbočné skříně s násuvnými kontakty lze instalovat i do tras, které jsou pod napětím, tedy za plného provozu. 2) odbočné skříně od 800A do 1250A se připravují 3) dle normy EN (VDE ); respektuje, prosím, národní předpisy 4) připravuje se 8

9 Spolehlivost Užitečné vlastnosti Pestrá škála dílů pro připojení přípojnicové trasy na zdroje proudu: rozvaděče nebo transformátory Výběr z několika provedení konfigurace vodičů pro realizaci libovolného druhu sítě Kompaktní rozměry dílů i pro vysoké proudy díky zdvojenému tělu se zapouzdřeními uloženými vedle sebe Rychlá a jednoduchá možnost napájení spotřebičů pomocí odbočných skříní (až do 1250 A 2) ) s násuvnými kontakty. Skříně lze nasadit i když je trasa pod napětím 3) Modulární odbočné skříně Vysoká spolehlivost a bezpečnost při provozu Hospodárnost rozvodu jde ruku v ruce s vysokou provozní spolehlivostí. Promyšlená kompaktní sendvičová konstrukce systému LI zaručuje velmi malé napěťové úbytky. Systém je možné provozovat při plném zatížení až do teploty okolí 40 C. Dalším důležitým parametrem je systém propojení dílů pomocí háku a svorníku. Ten zaručuje spolehlivé spojení s minimálním přechodovým odporem. Trhací matice zjednodušuje montáž a zaručuje dotažení správným momentem. Celkové řešení přípojnic s vysokou zkratovou odolností, provozním napětím a vysokým stupněm krytí zaručuje vysokou spolehlivost celého napájecího systému. Užitečné vlastnosti Vyrobeno a zkoušeno dle nejnovější normy EN / -6 Provozní napětí až do U e = 1000 V Vysoká zkratová odolnost Vysoký stupeň krytí IP55 Trvale lze zatěžovat na plný výkon až do teploty okolí 40 C Dlouhé trasy díky své sendvičové konstrukci mají malý úbytek napětí Propojení dílů pomocí háku a svorníku je doplněno trhací maticí, která se odstřihne předepsaným dotahovacím momentem Další příslušenství umožní připojit transformátory pružnými díly 4). 9

10 SIVACON 8PS Systém LI Kompaktní systém pro bezpečné a efektivní napájení průmyslových provozů Díl pro připojení trasy na transformátor Protipožární zábrana SIVACON S8 - připojovací prvek na rozvaděč Přímý díl přípojnice Díl pro změnu směru Odbočná skříň Montážní příslušenství 10

11 Velikosti a proudy Kompaktní rozměry šetří místo a usnadňují instalaci Jednoduchý systém Zdvojený systém H 100 W Rozměry: jednoduché zapouzdření materiál I e A systém H mm W mm Al 800 LIA Al 1000 LIA Al 1250 LIA Al 1600 LIA Al 2000 LIA Al 2500 LIA Cu 1000 LIC Cu 1250 LIC Cu 1600 LIC Cu 2000 LIC Cu 2500 LIC Cu 3200 LIC Rozměry: dvojité zapouzdření materiál I e A systém H mm W mm Al 3200 LIA Al 4000 LIA Al 5000 LIA Cu 4000 LIC Cu 5000 LIC Cu 6300 LIC Rozměry systému V závislosti na velikosti jmenovitého proudu a na materiálu vodičů má celý soubor přípojnic LI různé rozměry. Počet Al nebo Cu vodičů je závislý na druhu napájecí sítě. Jednoduchý systém má v jednom zapouzdření 3 až 6 proudových lišt. Dvojitý systém má ve dvou tělesech zapouzdření 6 až 12 proudových lišt. Viz také přehled na str

12 Konfigurace vodičů Široká nabídka konfigurací proudových vodičů pro nejrůznější požadavky Sítě typu TN-S Neutrální a ochranný vodič jsou po celé trase odděleny. Sítě typu TN-C Neutrální a ochranný vodič jsou po celé trase sloučeny (společný vodič). Sítě typu TN-C-S Funkce neutrálního a ochranného vodiče je v průběhu trasy změněna. V jedné části sítě jsou střední a ochranný vodič sloučeny, v další části sítě odděleny. Typ sítě/přípojnice Elektrická výbava přístrojů musí být přizpůsobena typu sítě a systému přípojnice. Příslušné ochrany se navrhují dle IEC Konfigurace vodičů - typ sítě typ sítě přípojnice konfigurace vodičů L1. L2. L3 PEN N PE Clean Earth TN-C LI 4B 100 % 100 % + zapouzdření TN-C-S 1) TN-S LI 5B 100 % 100 % zapouzdření LI 5C 100 % 200 % zapouzdření LI 5G 2) 100 % 100 % 50 % + zapouzdření LI 5H 2) 100 % 100 % zapouzdření LI 6B 100 % 100 % zapouzdření 100 % 1) lze realizovat pomocí kombinace přímého dílu LI s vodičem PEN (3PH-PEN) a odbočné skříňky s vodičem N- a PE- (3PH-N-PE) 2) každá kombinace vodičů obsahuje přídavnou lištu jako PE-vodič (spojenou elektricky se zapouzdřením). LI 6C 100 % 200 % zapouzdření 100 % TT LI 5B 100 % 100 % zapouzdření LI 5C 100 % 200 % zapouzdření LI 5G 2) 100 % 100 % 50 % + zapouzdření LI 5H 2) 100 % 100 % 100 % + zapouzdření IT LI 3B 100 % zapouzdření 12

13 Sítě typu TT V sítích typu TT je síť v jednom místě uzemněná. Spotřebiče jsou uzemněny samostatně. Sítě typu IT Sítě typu IT nemají přímé propojení se zemí. Spotřebiče jsou uzemněny. Ochrana neživých částí je zabezpečena pomocí ochranného vodiče PE. Konfigurace vodičů Přípojnicový systém LI nabízí osm 1) různých konfigurací proudových vodičů (lišt). Liší se typem sítě, volbou průřezu N nebo PE, nebo zda se požaduje samostatná, izolovaná zem (Clean Earth). Když je např. nebezpečí přetěžování neutrálního vodiče tím, že je připojeno několik jednofázových elektronických spotřebičů, pak volíme neutrální vodič s dvojitým průřezem. Tím snížíme rušivé potenciály, které ovlivňují negativně funkci elektroniky. Dodávka energie je pak spolehlivější. Konfigurace vodičů 1) L1 L2 L3 PE plášť PEN vodiče + plášť L1 L2 L3 PE 2) plášť N L1 L2 L3 PEN 50 % 2) od. 100 % vodiče + plášť N L1 L2 L3 PE plášť N N L1 L2 L3 PE 2) plášť N N L1 L2 L3 CPE PE 2) plášť N L1 L2 L3 CPE PE 2) plášť 1) průřez PE- 50 % a 100 % jsou definovány jako dvě různé konfigurace vodičů 2) připravuje se 13

14 Použití pro přenos energie Spolehlivé, flexibilní a efektivní řešení Díl pro připojení k transformátoru Přímý díl Přenos výkonu až do proudu 6300 A je naprosto spolehlivý a bezproblémový. K dispozici jsou připojovací díly, přímé díly, díly pro změnu směru a další prvky, které splňují i nejnáročnější požadavky projektu. K dispozici je také několik napájecích dílů, které lze použít pro napojení transformátoru, kabelů nebo rozvaděče. Systém nabízí široký sortiment dílů pro napojení z transformátoru. Jsou použitelné pro libovolný typ transformátoru na trhu. Je možné volit proud, pořadí fází i rozteč praporců. Do 6300 A jsou tyto díly v provedení s bočním nebo spodním vývodem praporců. K dispozici je také univerzální napájecí díl pro rozvaděč. 14

15 Díl pro změnu směru Připojení LI na rozvaděč SIVACON S8 Standardní koleno vodorovné Standardní koleno svislé Přímé díly a díly pro změnu směru jsou schopny vytvořit i nejsložitější trasu pro přenos energie od transformátoru k rozvaděči. Díky své sendvičové konstrukci je systém LI schopen přenášet velké množství energie s minimálním úbytkem napětí. K dispozici jsou vertikální i horizontální kolena, pomocí nichž lze sestavit trasy i v budovách stavebně složitých. Přímé díly se dodávají ve standardních nebo volitelných délkách od 0,50 m do 3,00 m (po 1 cm). K dispozici je široký sortiment dílů sestavených na přání zákazníka, jako jsou nestandardní svislá i vodorovná kolena, která umožní přizpůsobit trasu složitým tvarům budovy. Všechny komponenty pro propojení přípojnic LI s rozvaděčem jsou navrženy a testovány dle IEC Tím je zaručena spolehlivost funkce. Díly pro napojení trasy na rozvaděč SIVACON S8, ale i pro jiné rozvaděče, až do jmenovitého proudu 6300 A 1), jsou řešeny flexibilně pro boční i horní montáž. Zajišťují, že dodávka energie bude spolehlivá a efektivní. Užitečné vlastnosti Příprava projektu je jednoduchá díky různým napájecím dílům a dílům pro změnu směru Bezeztrátový přenos energie i na dlouhých trasách použitím sendvičové konstrukce Spolehlivý přenos energie pomocí dílů, které jsou pečlivě vyrobeny a testovány 1) I e = 6300 A pro rozvaděče SIVACON S8 na zvláštní požadavek 15

16 Přípojnice nahrazují rozvaděče Spolehlivé, flexibilní a efektivní řešení Příklad monitorování toku energie Powermanager software na monitorování energie 7KM PAC4200 měřicí přístroj 7KM PAC3200 měřicí přístroj 7KM PAC3100 měřicí přístroj kompaktní jistič vč. měřicí funkce kompaktní jistič pojistkový odpínač 1) velikosti 800 A, 1000 A, 1250 A se připravují 2) provedení s pojistkami NH není. možné nasunout do trasy pod napětím 16 Rozvádění energie je hlavní oblast výhod nasazení přípojnic. Proti kabelovým rozvodům je rozdělování energie jednodušší a umožňuje později snadné změny a doplňky. Systém LI umožňuje flexibilní změny u tras uložených vertikálně i horizontálně. Odbočné skříně jsou konstruovány pro nejširší požadavky. Pro potřeby kontroly toku energie lze odbočné skříně vyzbrojit měřicími přístroji a spínači. Modulární odbočné skříně Přípojnicový systém je velmi flexibilní a nahradí nám částečně potřebu instalovat další rozvaděče. Lze je nasadit téměř na libovolné odbočné místo na trase přípojnic a umožní napájet spotřebič v jeho těsné blízkosti. Výměna odbočné skříně je rychlá - bez ztrátových časů. Odbočné skříně lze nasadit na jedné straně, ale i na obou stranách trasy u přímých dílů. Výsledkem je decentralizovaná a přehledná rozvodná větev napájecího systému. Odbočné skříně jsou dostupné od proudové hodnoty 50 A do 1250 A 1). Mohou být vyzbrojeny pojistkovými odpínači, pojistkovými vypínači, pojistkovými paticemi 2) (NH) nebo jističi. Odbočné skříně s pojistkovými odpínači jsou k dispozici do 630 A, s jističem do 1250 A 1). Pro každou konfiguraci vodičů máme k dispozici vhodnou odbočnou skříň. Pro systém s průřezem N 200 % použijeme odbočnou skříň s dvojitým kontaktem N. K dispozici je také provedení Clean Earth s odděleným vodičem PE, který je izolován od zapouzdření. U všech skříní je garantováno krytí IP55, nezávisle na tom, v jaké poloze je skříň nasazena. Provozní napětí (U e ) je 400 V 1). Řešení i pro budoucnost V případě potřeby údajů o spotřebě a nebo dálkového ovládání či monitorování odbočných skříní, systém LI nabízí zabudované měřicí a monitorovací přístroje, schopné datové komunikace (Modbus TCP, PROFIBUS a PROFINET).

17 Modulární odbočné skříně Odbočná skříň s jističem Odbočná skříň s pojistkovým vypínačem Odbočná skříň s měřicím přístrojem Přivedení kabelů do odbočné skříně Kabely od spotřebičů lze přivést do odbočné skříně ze strany i z čela skříně. Odbočné skříně mají hliníkovou přírubu, která se na místě odvrtá a umožní montáž kabelových průchodek pro jednožilové kabely. Volitelně je k dispozici příruba osazená průchodkou pro vícežilové kabely. Bezpečná instalace a spolehlivý provoz Odbočná místa jsou opatřena násuvnými kontakty a řešena tak, že nelze odbočnou skříň nasunout chybně. Mají krytí IP2X. Během procesu nasunutí je krytí IPXXB. Správně zasunutá poloha je indikována. Odbočné skříně (až do 1250 A 2) ) se nasunují do odbočných kontaktů za plného provozu, kdy trasa je pod napětím 3). Systém má vysokou odolnost proti otřesům, odolnost na nárazy je označena stupněm IK08. Odbočnou skříň nelze otevřít, pokud není zabudovaný jistič/vypínač rozpojen. Prostor pro připojení kabelů je po otevření skříně bez napětí. Dotknout se kontaktů u odbočné skříně prsty je konstrukcí zabráněno. Užitečné vlastnosti Projektant má k dispozici velký výběr odbočných skříní Všechny díly se testují již při výrobě Napájení je flexibilní díky jednoduché možnosti změny dílů Systém není problematické v budoucnosti inovovat, rozšiřovat a doplňovat Kontakt PE se zasunuje v předstihu a tím zajišťuje včasné uzemnění odbočné skříně při její instalaci. Při demontáži odbočné skříně je zajištěn mechanickým blokováním správný postup odpojení. (Nejdříve se přeruší proud do spotřebiče, pak lze skříň odpojit). 1) 690 V provozní napětí na zvláštní požadavek 2) velikosti od 800 A do 1250 A se připravují 3) dle normy EN (VDE ), prosím, respektovat národní předpisy Rozměry modulárních odbočných skříní 2) velikost I n max. rozměry (mm) A L B H

18 Propojení pomocí háku a svorníku Bezpečná a spolehlivá instalace 1 Spojované díly se vzájemně srovnají a zasunou se svorníky do háků. 2 Ručním klíčem se matice dotahuje až se předepsaným momentem utrhne. Takto je zajištěno dotažení momentem 40 Nm. Užitečné vlastnosti Bezpečné spojení vč. zachování krytí IP55 Mimořádná kvalita spojení se zanedbatelným přechodovým odporem Dlouhodobá bezúdržbová kvalita spoje Všechny díly jsou vybaveny hákem a svorníkem. Jejich sestavení je jednoduché a spoj při použití trhací matice je dotažen požadovaným momentem. Montáž je rychlá a bezproblémová. Propojení dvou dílů přípojnic svorníkovým blokem Svorníkový blok se dotahuje běžným montážním klíčem. Pokud se dotahováním dosáhne předepsaného momentu, utrhne se horní část dotahované matice. Tak jednoduché dotažení je. Jakmile je matice dotažena (a utržena), je možné nasadit všechna krycí víka. Pokud není horní část matice utržena, nelze boční víko namontovat. 18

19 3 Nasadí se horní, spodní a dvě boční víka, která se pevně upevní šrouby. 4 Hotový spoj s hákem, svorníkem a s krycími víky. Krytí je IP55. 19

20 Upevňovací elementy Příslušenství pro jednoduchou montáž i v těch nejnáročnějších prostorách Třmen pro horizontální polohu na hraně Třmen pro horizontální polohu naplocho Třmen pro vertikální polohu Užitečné vlastnosti Velký výběr třmenů Doplňky tvarově přizpůsobené montážní poloze Široká nabídka upevňovacích prvků umožňuje instalovat přípojnice LI snadno na stěnu nebo strop, tak jak to vyžaduje projekt. Horizontální instalace Pro horizontální trasy na hraně nebo naplocho má systém LI k dispozici: U-profily v 5 velikostech, 2 typy upevňovacích třmenů. Tyto dvě kombinace upevňovacích prvků umožní optimální uchycení trasy. Vertikální instalace Pro upevnění vertikálních tras jsou zapotřebí speciální nosníky s pružinou. Trasy se montují na stěny svislých šachet. Pružina u nosníku je dimenzována tak, že udrží váhu přípojnice do výšky 3,90 m. 20

21 Protipožární opatření Doplňky pro zvýšení bezpečnosti při požárech Protipožární zábrana odzkoušená dle normy EN pro zvýšení bezpečnosti u vertikálních tras a v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru Evropské normy požadují, aby budova byla koncipována tak, že konstrukce musí zabránit šíření požáru a dýmu, dále pokud vznikne požár musí se účinně hasit a je nutno maximálně zachraňovat lidské životy a životy zvířat. To znamená, že oheň a kouřové zplodiny se nesmí šířit z jednoho podlaží či požárního úseku do dalšího. Protipožární díly přípojnic LI byly zkoušeny a vyhověly protipožární třídě EI90 a EI120 1) (kategorie EN 13501) dle normy EN , která je součástí evropských stavebních předpisů. Na požádání dodáme certifikáty zkoušek platné pro další země EU 2). Užitečné vlastnosti Vysoký stupeň zabezpečení osob a majetku Zkoušeno dle EN Flexibilní použití protipožárních ucpávek dle projektu 1) připravuje se 2) schvalovaní protipožárních zábran dle národních norem dalších zemí se připravuje 21

22 Typový klíč Volba typu pro objednání Každý díl přípojnice LI má typové označení (typový klíč). Označení obsahuje jmenovitý proud, materiál vodičů (lišt) a konfiguraci vodičů. Pomocí typového klíče je konkrétní díl přesně popsán. Příklad: Pro konkrétní projekt je navržen proud 2500 A. Mají se použít hliníkové proudovodné lišty. Je potřebná 5-pólová konfigurace vodičů, zapouzdření bude ochranná zem - PE. Průřez vodiče N je stejný jako průřez fázových vodičů. Požadovaný typ bude tedy: LI-AM25005B Typový klíč pro zapouzdřené díly LI materiál vodičů (lišt) Al Cu izolační materiál Mylar -folie epoxidová vrstva plus Mylar -folie bez izolace (pokud se nevyžaduje) A C M E N jmenovitý proud I n [A] 800 (pouze Al) (pouze Cu) 6300 konfigurace vodičů 1) L1 + L2 + L3 + PE 2) L1 + L2 + L3 + PEN 6) L1 + L2 + L3 + N + PE 2) L1 + L2 + L3 + N + N 4) + PE 2) L1 + L2 + L3 + N + PE 5) (PE-lišta 50 %) L1 + L2 + L3 + N + PE 5) L1 + L2 + L3 + N + (PE) 3 ) + PE 2) L1 + L2 + L3 + N + N 4) + (PE) 3) + PE 2) krytí IP55 55 propojovací systém hák a svorník háky svorníky 1) konfigurace vodičů 5C, 5G, 6B a 6C se připravují 2) PE-vodič = opláštění 3) samostatně vedená zemnicí (PE) lišta s přídavnou izolací (Clean Earth) 4) dvojitý průřez vodiče N (200 %) realizovaný dalším přidaným vodičem (lištou) 5) PE-vodič = PE lišta plus opláštění, opláštění je se zemnicím vodičem PE elektricky propojeno 6) PEN-vodič = PEN lišta plus opláštění, opláštění je s vodičem PEN elektricky propojeno 3B 4B 5B 5C 5G 5H 6B 6C HB H B 22

Pro jistou a bezpečnou dodávku energie

Pro jistou a bezpečnou dodávku energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Pro jistou a bezpečnou dodávku energie Přípojnicový systém SIVACON 8PS www.siemens.com/busbar Obsah Přípojnicový systém SIVACON 8PS 3 Naše přípojnice v přehledu 4 5

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65 & do 630 A, IP 54-65 115 & Obsah Stavba systému strany 118-119 Přehled programu strany 120-125 Mi-prázdné rozvodnice s průhledným víkem strany 126-127 s neprůhledným víkem strany 128-129 Mi-rozvodnice

Více

Moderní metody projektování. Siemens + Eplan

Moderní metody projektování. Siemens + Eplan Moderní metody projektování Siemens + Eplan Listopad 2014, Praha, Ostrava SIRIUS Safety SIRIUS SIMOCODE Zdeněk Bekr Luboš Holubec Tel: 499 903 131 E-mail: zdenek.bekr@siemens. @siemens.com, Tel.: 499 903

Více

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 PASSION FOR POWER. Informace o produktu 03/2013 Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 SK-přenosná zásuvková rozbočnice IP 44 Typová řada přenosných zásuvkových kombinací v IP 44 s odklápěcím okénkem pro

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698 Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové Lištové pojistkové odpínače Třípólové lištové pojistkové odpínače do 160 A pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo mm. Určeny pro pojistkové vložky velikosti 000 nebo 00. Montážní šířka mm.

Více

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ New Viking TM 3 inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ Nové řadové svorky NEW VIKING TM 3 Široká nabídka šroubových svorek od 2,5 do 70 mm² Komplexní nabídka pérových

Více

Bezpečné rozvody elektrické energie Přípojnicové systémy SIVACON 8PS. sivacon

Bezpečné rozvody elektrické energie Přípojnicové systémy SIVACON 8PS. sivacon Bezpečné rozvody elektrické energie Přípojnicové systémy SIVACON 8PS sivacon Naše systémy vám poskytnou pomoc při řešení vašich požadavků na rozvod elektrické energie Potřebujete přenášet vysoké výkony,

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony www.siemens.cz/ventily Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony Široká řada pohonů a příslušenství pro jednoduchý návrh, úsporu času a bezchybnou instalaci Answers for infrastructure. Termické

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě rozvaděčů vn F 24 (F 600) s odpínači H 27 jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A

Návod k montáži, obsluze a údržbě rozvaděčů vn F 24 (F 600) s odpínači H 27 jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A Návod k montáži, obsluze a údržbě rozvaděčů vn F 24 (F 600) s odpínači H 27 jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecné informace Vzduchem izolované rozvaděče typ F 24 (F 600) jsou sestaveny

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT Návarky NN a ON Pro mechanické upevnění ultrazvukových a kapacitních hladinoměrů ULM, CLM a kapacitních snímačů CLS, DLS. označení pro typ snímače rozměr A rozměr B

Více

Oceloplechové rozvaděče, M IP 65 Rozvaděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí

Oceloplechové rozvaděče, M IP 65 Rozvaděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Oceloplechové rozvaděče, M IP 65 Rozvaděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Prázdné kovové skříně v nástěnném provedení s třídou ochrany I jsou určeny pro rozvaděče s vysokým stupněm krytí. Použitím

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky Řada IEC 309 Průmyslové vidlice a podle normy iec 309 PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 Jmenovitý proud In (A) 16 32 Jmenovité napětí Un (V) - 130 200-250 500

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2

Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2 Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2 Oceloplechové rozváděčové skříně řada SR2 Oceloplechové rozváděčové skříně řady SR2 jsou určeny k použití pro automatizační,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z č. 20212 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace

Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace R2 630 A 200 A TPS Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace NH-pojistkový odpínač, -pólové ovládání pro UPS-zařízení EFEN NH-pojistky pro batérie TPS-odpínače pro 80 V DC TPS-pojistky MM: Bild angeben

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

Elektroměrové rozváděče RE

Elektroměrové rozváděče RE Elektroměrové rozváděče RE 2005 1 Použití: Elektroměrové rozváděče řady RE slouží k osazení jedno a třífázových elektroměrů a jsou určeny pro zazdění do venkovních pilířů a pevné zdi, popřípadě na povrchovou

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

VMS. Zapouzdření nástěnná, systémová. Systém plastového zapouzdření modulový. Vlastnosti. Aplikace. Normy. Certifikace C.3

VMS. Zapouzdření nástěnná, systémová. Systém plastového zapouzdření modulový. Vlastnosti. Aplikace. Normy. Certifikace C.3 Systém plastového zapouzdření modulový plikace Vlastnosti - Průmysl - Občanská vybavenost - Panelové rozváděče pro ovládání motorů - lektronické přístroje - Rozvodné desky nn Normy I 60439- N 60439- I

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Vzduchové jističe ARION WL WWW.OEZ.COM Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace OBSAH Technické informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE A ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION WL...5 PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...6

Více

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní Novinky EPSITRON Pokročilý napájecí systém Obsah EPSITRON CLASSIC Power 3 Síťové zdroje EPSITRON CLASSIC Power 4 5 Přehled: Technické údaje JUMPFLEX

Více

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM CENÍK 2011/12 str. 2 str. 3 str. 8 str. 12 str. 15 str. 20 str. 28 str. 30 1 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ IP65 IP40 DESIGN IP40 STANDARD IP40 INCASSO PŘÍSLUŠENSTVÍ Kryt kanálu Propojovací průchodka Krabice IP56

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Poloviční velikost silný efekt Nové signálky v šířce 9 mm od společnosti ABB pro montáž na lištu DIN 35 mm, v provedení System pro M

Více

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka Nástavby s koncovými spínači -V- novinka vysvětlení typového značení SRBF CA3 YR90 MW 22A C2M20 typ SRBF koncové spínače konstrukce C Sensorbox mechanické rozhraní A3 A4 A5 A6 montážní můstek, připojovací

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ VÝROBKŮ 1. Skříně určené pro osazení do výklenku ve stěně nebo zděném pilíři označení..... /. V... příklad

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

TRANSFORMÁTOROVÁ PRŮCHODKA - typ A

TRANSFORMÁTOROVÁ PRŮCHODKA - typ A TRANSORMÁTOROVÁ PRŮCHODKA - typ A transformátorová průchodka typ olej - vzduch jmenovitý proud 0 A MBOm - 0 KONSTRUKC Tělo průchodky vyrobené z epoxidové pryskyřice Část pro nasunutí konektoru Svorka pro

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE PRM-0 HC 506 4/99 Dn 0 pmax 3 MPa Qmax 60 dm 3 min - PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ INFORMACE Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ GDS síťový systém JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ Czech EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ OCHRANA PROTI HLUKU Na základě úspěšného systému panelů PLANTA byl nový protihlukový panel PLANTA ALUFERA přizpůsoben požadavkům evropských

Více

Jednoduše rozmanité: Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80

Jednoduše rozmanité: Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 Jednoduše rozmanité: Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 Prostor pro vaše instalace 2 Kanály pro vestavbu přístrojů tvoří v mnoha kancelářích páteřní článek elektroinstalací. Kanály namontované v pohodlné

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Překročte mezery napájení se zdroji SITOP a SIDAC S

Překročte mezery napájení se zdroji SITOP a SIDAC S Překročte mezery napájení se zdroji SITOP a SIDAC S Přehledový prospekt září 2007 www.siemens.cz/sitop www.siemens.com/sidac Když potřebujete něco napájet: Siemens si s tím poradí! Siemens nabízí celou

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Podniková norma PRE a PREdi SESTAVA PŘÍPOJKOVÉ A ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ ES , EP PLASTOVÉ PEN

Podniková norma PRE a PREdi SESTAVA PŘÍPOJKOVÉ A ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ ES , EP PLASTOVÉ PEN Strana: 1/5 Schéma zapojení: Wh 1 3 4 6 7 9 N Wh 1 3 4 6 7 9 N F1 PEN F1 U V W PEN U V W Technické údaje: Druh sítě: TN-C Jmenovité pracovní napětí: 230/400 V Jmenovitý proud: 400 Jmenovitý proud vývodu:

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděče D n 06 p max 0 bar Q max 40 dm min -1 PRM-06 HC 5104 6/008 Nahrazuje HC 5104 11/006 Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C Změny vyhrazeny Vzduchové jističe www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE I ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION...5 PŘEHLED

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon Pro zónové ventily a Kombiventily apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5 (není třeba žádné nářadí)

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost

Více

Z jedné ruky. Svorky pro přímé připojení. Kontrola stavu pojistek pro NH-pojistkové spodky nebo

Z jedné ruky. Svorky pro přímé připojení. Kontrola stavu pojistek pro NH-pojistkové spodky nebo R8 Z jedné ruky Izolátory Svorky pro přímé připojení Kontrola stavu pojistek pro NH-pojistkové spodky nebo NH-pojistkové lišty Zkratové propojky MM: Bild angeben Obsah NH-pojistkové nasazovací rukojetě

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Domovní rozvodnice povrchová montáž

Domovní rozvodnice povrchová montáž Domovní rozvodnice povrchová montáž Ekinoxe rozvodnice 1-6 modulů na povrch (str. 361) Rozměry (mm) Počet modulů š. 17,5 mm 140 x 52 x 68 1-2 013 56 140 x 87 x 68 3-4 013 57 140 x 130 x 68 5-6 013 58 Nedbox

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

Doblò Scudo Ducato FIAT. s vestavbou bott. pro servis a transport

Doblò Scudo Ducato FIAT. s vestavbou bott. pro servis a transport Doblò Scudo Ducato FIAT s vestavbou bott pro servis a transport Koncepce. Kompetence. Zkušenost. Vestavby od firmy bott. Přesvědčivé v detailu Zásuvková skříň otočená do bočních posuvných dveří pro optimální

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více